Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013."

Átírás

1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1

2 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti könevelésről szóló évi CXC. törvény, a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet ( a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 3. -a, és a 2012/13. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletben meghatározottak figyelembevételével az alábbi munkatervet fogadja el: Tartalom 1. Tárgyi feltételeinkről 3.oldal 1.1 Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei 3. vonatkozásában 1.2 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Személyi feltételeinkről Pedagógusaink továbbképzési helyzete Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában Tantervi rendszerünk a 2008/09-os tanévben Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink Nevelőtestületi értekezletek (tervezett) Országos mérés Iskolai szervezeteink Osztályfőnökeink, napközis nevelőink A tanév helyi rendje Szülői értekezletek, fogadóórák rendje A minőségbiztosítás aktuális teendői Referenciaintézményi munkaterv A beiskolázással kapcsolatos teendőink A továbbtanulással kapcsolatos teendőink Nemzetközi kapcsolataink Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási 14. lehetőségek 17. Versenynaptár Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Vezetői ellenőrzési munkaterv Naptár Mellékletek felsorolása 27. 2

3 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév 1. Tárgyi feltételeinkről Az elmúlt évek beruházásaiból adódóan iskolánk százéves épülete jól karbantartott, esztétikus. Akadálymentes (lift, mozgássérült lift), tűz-és füstérzékelő rendszerrel ellátott, kívül belül felújított, biztonságos épület. Tantermeink száma éppen elegendő, további tantermek kialakítására nincs lehetőségünk. A nyár folyamán az alábbi felújítási, karbantartási, beszerzési munkálatokat végeztettük el: - tisztasági meszelés festés a szükséges mértékben; - az igazgatói és a gazdasági iroda padlóburkolatának cseréje; - díszudvari kijárat lépcsőjének felújítása; A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink is tovább gyarapodtak: - a TÁMOP es pályázaton nyert támogatásból 1 interaktív táblát, egy projektort és öt laptopot vásároltunk; - saját erőből: egy osztályteremhez új bútorzatot, egy laptopot, a tantárgyakhoz szemléltető eszközöket, interaktív tananyagokat vásároltunk. Továbbra is folyamatosan feladatunk tantermeink padló- és falburkolatának felújítása, cseréje. Az iskola felszereltsége technikai eszközök tekintetében megfelelőnek mondható. A számítógép állományunk elöregedés és elhasználódás miatt - folyamatos cserére szorul. 1.1 Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában 1) Az 1. emelet folyosói burkolatának cseréje. 2) A folyosói lámpatestek cseréje az épület műemlék jellegének megfelelően. 3) A pinceszint vakolatjavítása. 4) A díszterem székeinek cseréje. 5) Tantermi bútorzat cserék az elhasználódás mértékében. 6) Az iskola szemléltető, fejlesztő eszköztárának további bővítése. 7) Három újabb tanterem interaktív táblákkal való felszerelése. 8) A könyvtárterem felszerelése a tanulók részére számítógéppel (3 db). 1.2 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtakkal rendelkezik. Folyamatosan igyekszünk minden olyan eszközt beszerezni, amely a pedagógusok munkáját és a tanulók ismereteinek bővítését megkönnyíti. A megrongálódott, tönkrement eszközöket is pótoljuk. Általában minderre a naptári év végén van lehetőségünk, amikor a takarékos gazdálkodás eredményeképp kiderül, hogy mennyi pénzt költhetünk az iskola költségvetéséből erre a célra. 3

4 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Ebben a tanévben továbbra is a fejlesztő és tehetséggondozó eszköztár, az angol és német nyelv oktatását segítő szemléltető eszközök és az IKT-hoz szükséges eszközök beszerzése az elsődleges cél. Kiemelt feladatunk az iskolai könyvtár anyagának további folyamatos bővítése. 2. Személyi feltételeinkről szeptember 1-jén álláshelyeink száma: szeptember Álláshelyek száma 91 fő - ebből pedagógus, ill. 70 fő pedagógiai munkát segítő - technikai dolgozó 21 fő GYED,GYES, gyermekágyi 4 fő segélyen Tartósan távol 1 fő Nyugdíj mellett dolgozik 3 kollégánk, közülük egy részmunkaidősként. Távozó kollégáink Megszüntettük határozott időre való munkaviszonyát az alábbi kollégáknak: - Császár Katalin Új kollégáink: - Kemény Mikolt angol szakos ált. iskolai tanár - Koszorúsné Sarlós Eszter testnevelés egészségtan szakos középiskolai tanár - Tóth Judit gyógypedagógiai asszisztens GYED-en, GYES-en, ill. szabadságon vannak alábbi kollégáink: Czeisz- Halász Zsuzsanna, Hadháziné Ceglédi Erzsébet, Szőkéné Ispány Erika, Válayné Gödör Ágnes 2.1 Pedagógusaink továbbképzési helyzete Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink: - Balogh Zsuzsa - BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) - Bartos Zoltánné- BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) - Hegedüsné Garda Éva mentortanár (szakvizsga) - Ginál Beáta mentortanár (szakvizsga) - Szkiba Ivánné mentortanár (szakvizsga) - Szűcs Sándor matematika tanári szak - Brindza Erika német nemzetiségi szakirány (szakvizsga) - Megyeri Lívia német nemzetiségi szakirány (szakirány) - Izsák Dávid - német nemzetiségi szakirány (szakirány) 4

5 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév - Faragóné Makai Gabriella nyelv- és beszédművelés szakirány (szakvizsga) - Tóth Zsolt - rekreáció szak - Dominek Jánosné gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga - Semler Lévai Zsófia - gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga Szeptember folyamán aktualizáljuk a pedagógusok 5 évre szóló továbbképzési tervét, elkészítjük az éves beiskolázási tervet. 2.2 Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában - Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOT-analízis egyértelműen jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége, hogy nincs iskolai pszichológusunk. - A nevelési tanácsadó javaslata alapján kiszűrt tanulók terápiája újabb fejlesztőpedagógus munkatárs munkáját igényelnék. A felső tagozaton már nem tudjuk szakemberrel ellátni a kötelezően előírt fejlesztéseket. - Német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusaink szerezzék meg a német nemzetiségi szakirányt német nyelvtanári diplomájuk mellé. - Mivel a Kaposvári Egyetem gyakorlóhelyeként is működünk a es tanév óta, célunk, hogy pedagógusaink minél nagyobb számban szerezzék meg a mentortanár szakvizsgát, hogy ez által felkészültebbek legyenek a hospitáló pedagógushallgatók fogadására, az ellátandó feladatra. 3. Tantervi rendszerünk a as tanévben Évfolyam/tanterv Új NAT Első évfolyam * Második évfolyam * Harmadik évfolyam * Negyedik évfolyam * Ötödik évfolyam * Hatodik évfolyam * Hetedik évfolyam * Nyolcadik évfolyam * Új NAT bevezetve: jével 1. osztályban felmenő rendszerben. 4. Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink 1. Felkészülés a referenciaintézményi működésre. Hálózatépítés. Referenciaintézményi működés, zárókonferencia szervezése. A tanév folyamán két alkalommal bemutató óra/foglalkozás és ezekhez kapcsolódóan műhelymunka szervezése: 5

6 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév - Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka; IKT alkalmazás matematika órán - Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka ÖKO-iskola témában 2. Újragondoljuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat. A gyermekekkel már az iskolába lépéskor szerteágazó képességvizsgálatokat végzünk. Az eredmények alapján szervezzük meg a munkát, rendeljük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket és a módszereket. Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon elért eredmények. Bővítjük a részvételi lehetőségeket, a széles palettáról egyénre szabottan válogatunk. 3. ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak végrehajtása. (Szelektív hulladékgyűjtés, erdőtakarítás, pályázatok, projekt-nap) 4. Hatodik és nyolcadik évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és a matematikai logika terén az országos mérésre való felkészülés. Az érintett munkaközösségek és a nevelőtestület értékelte a évi mérési eredményeket, célkitűzéseket határoztak meg az eredmények további javítása érdekében. Elkészült a Minőségfejlesztési intézkedési terv, melynek megvalósítása kiemelt feladatunk a tanévben. 5. A mindennapos testnevelés foglalkozásainak bevezetése az 1. és az 5. évfolyamokon. 6. A Comenius iskolai együttműködések keretében újabb projekt indítása angol nyelvet tanuló diákjaink bevonásával. 7. A Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása. Az összhang megteremtése a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaival. A kerettanterv kiválasztását követően az új helyi tanterv elkészítése. SzMSz és Házirend módosítás. 5. Nevelőtestületi értekezletek (tervezett) a) Alakuló értekezlet augusztus 27. (hétfő) b) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet szeptember 14. (péntek) 14 óra c) Őszi nevelési értekezlet (Referenciaintézményi működés zárókonferencia) október 24. (szerda) 9 óra d) Félévi osztályozó értekezlet január 11. (péntek) 14 óra e) Félévzáró nevelőtestületi értekezlet január 15. (kedd) 14 óra f) Tanév végi osztályozó értekezlet június 12. (szerda) 14 óra 6

7 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév g) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet június 21. (péntek) 8 óra 6. Országos mérés A nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. -ának (1) bekezdése alapján a tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az olvasási - szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket az OH szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A méréshez szükséges adatokat nov. 23-ig szükséges megküldeni az OH által meghatározott módon. A mérés ideje: május 29. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. 7. Iskolai szervezeteink Munkaközösségeink Munkaközösség neve Alsós tanítók 1-2. osztály Alsós tanítók 3-4. osztály Napköziotthon Humán Német nyelvi Angol nyelvi Matematika Osztályfőnöki Természettudományi Tanuószobás Munkaközösség vezetője Kuizsné Virág Edina Villásiné Istók Beatrix Stánicz István Lászlóné Gyuricza Anita Megyeri Lívia Saliga Nóra Palkó Balázs Kárpátiné Hesz Teréz Izsák Dávid Szűcs Sándor Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Komendáné Nemes Éva és Gyuricza Anita A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Papp Ildikó Közalkalmazotti tanács tagok: Baki Orsolya - elnök Hegedüsné Garda Éva - tag 1 főt - Deák Ferencné nyugdíjazása miatt szeptemberben választ újra a közalkalmazotti közösség Iskolaszékünk tagjai: - az Önkormányzat részéről : Hámoriné Olár Mária - a szülők képviselői: Bánkuti Melinda - elnök Bordos Istvánné 7

8 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Dr. Vágvölgyi Tímea Weiglné Hajdu Szilvia - a tantestület képviselői: Hegedüsné Garda Éva titkár Izsák Dávid Ujszászi Gabriella - a tanulók képviselői: Ágoston Mátyás Egresi Bianka Varga Patrícia Mentorálás ban: Mentoráló pedagógus neve Vita Hajnalka Ginál Beáta Mentorált pedagógus Tóth Judit Enyedi Anita 8. Osztályfőnökeink, napközis nevelőink beosztása Osztály Osztályfőnök Napközis Terem nevelő 1.a Ginál Beáta Terenyi 7. Szilveszterné 1.b Világi Enikő Décsi Csaba 3. 1.c Komendáné Nemes Éva Kalmár Petra 8. 2.a Bartos Zoltánné Stánicz István Lászlóné 6. 2.b Andrékó Tünde- 16. Kátai Boglárka 2.c Kuizsné Virág Edina Kuti Hermina d Stánicz Nikolett Frigyesiné 11. Csördei Diána 2.e Nagy Adél Frigyesiné 5. Csördei Diána 3.a Villásiné Istók Beatrix Serdült Zita 4. 3.b Molnárné Tóth Erzsébet Lantosi 207. Istvánné 3.c Szerzőné Fiedler Mónika Lantosiné Stániczné a Hegedüsné Garda Éva Kottmayerné 210. Bálint Enikő 4.b Szép Margit 15. 8

9 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Nagy Zsuzsanna Noémi 4.c Enyedi Anita Serdült Zita Kottmayerné a Lengyelné Tóth Ágnes b Kaszap Diána c Szkiba Ivánné a Izsák Dávid b Pilinyi Katalin c Papp Ildikó d Megyeri Lívia e Tárainé Mórocz Rita a Ujszászi Gabriella b Kárpátiné Hesz Teréz c Gyuricza Anita a Balogh Zsuzsa b Palkó Balázs c Baki Orsolya 111. Kis I. Csomborné Sándor Anikó Décsi Csaba 117. Kis II. Dominek Jánosné Décsi Csaba A tanév helyi rendje a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján Évnyitó, első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő) Első negyedévi értesítő: november 23. (péntek) Őszi szünet: október 29 - november 04. Utolsó tanítási nap: október 27. (szombat) Első tanítási nap: november 5. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Utolsó tanítási nap: december 21. (péntek) Első tanítási nap: január 3. (csütörtök) Első félév vége: január 11. (péntek) Első féléves értesítő: január 18. (péntek) Harmadik negyedévi értesítő: március 27. (szerda) Tavaszi szünet: március 28-április 02. Utolsó tanítási nap: március 27. (szerda) Első tanítási nap: április 03. (szerda) Utolsó tanítási nap: június 14. (péntek) Osztálykirándulások, erdei iskolák időpontja a felső tagozaton: június Az alsó tagozat szabadon választható időpontban szervezheti kirándulásait. 9

10 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév 10. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje szeptember 10. Szülői értekezlet az alsó tagozaton 1-2. évfolyam 17 óra 3-4. évfolyam 18 óra szeptember 11. Szülői értekezlet a felső tagozaton 17 óra október 15. Szülői értekezlet az első évfolyamon 17 óra november 12. Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra november 13. Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra január 7. Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra január 8. Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra Továbbtanulási szülői értekezlet 18 óra február 4. Szülői értekezlet az alsó tagozaton 1-2. évfolyam 17 óra 3-4. évfolyam 18 óra február 5. Szülői értekezlet a felső tagozaton 17 óra március 18. Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra március 19. Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra május 6. Szülői értekezlet az alsó tagozaton 1-2. évfolyam 17 óra 3-4. évfolyam 18 óra május 7. Szülői értekezlet a felső tagozaton 11. A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés aktuális teendői Feladataink a tanévben: I. A partnerazonosítás frissítésével kezdődik a munkánk. Az ezzel kapcsolatos teendőkről szeptember 14-én adunk tájékoztatást a nevelőtestületnek és az alkalmazotti közösségnek. A frissítés után tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére. A keletkezett dokumentáció irattárba rendezése. Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport II. Beszámoló az előző tanévben elvégzett partneri igény és elégedettség mérésről Felelős: Molnárné Tóth Erzsébet Partnerazonosítás 2012/13. (Frissítés) I/1. A partnerazonosítást végzők névsora: 1. Tárainé Mórocz Rita - tanár 2. Feczkó Andrásné tanár 10

11 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév 3. Fehérvári Sándorné tanító I/2. A partnerazonosítás (Frissítés) munkaterve Munkamenet - A munkacsoport létrehozása: Feladatok és módszerek megbeszélése: Munkaterv elkészítése: Tájékoztató (írásos) a teljes alkalmazotti kör részére: Frissítés a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új partnerek jelölése,súlyozás: Alkalmazottak - A javított, kiegészített lista rendezése: Munkacsoport - A frissített lista áttekintése: Alkalmazottak - Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére, a javított partnerlista jóváhagyása, elfogadása az alkalmazotti értekezleten - Jegyzőkönyv elkészítése, hitelesítése - A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése ig Törökbálint, Minőségbiztosítási munkacsoport 12. Referenciaintézményi munkaterv A referenciaintézményi működéssel kapcsolatos éves feladataink Feladat - program Határidő - Időpont A referenciaintézményi tevékenységet irányító és ellátó teamek kialakítása A megbízási dokumentumok elkészítése Referenciaintézményként való működés belső szabályainak kidolgozása Rendszeres szakmai, nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének kidolgozása Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozására a jó gyakorlatok átadására és e folyamat minőségbiztosítására Felelős Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G Palkóné Sz. G. Gáti Józsefné Kottmayerné Villásiné Kottmayerné B. E. Villásiné I. B Izsák Dávid Kárpátiné H. T. Partnerlista elkészítése Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Egyéb munkaköri leírásokhoz csatolás egyedi megbízás alapján egyedi megbízás alapján egyedi megbízás alapján 11

12 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása nevelőtestületi értekezleten, tájékoztatás internetes fórumokon, helyi sajtóban Konzultáció a szakmai tanácsadóval folyamatos Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Bartos Kinga Kuizsné Virág Edina szeptember közepe Lengyelné T. Ágnes A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Móder Györgyné A projket zárókonferenciája Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Hálózatépítés A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka IKT alkalmazás matematika órán Szkiba Ivánné Bartos Kinga Kuizsné V. E. Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Félévi beszámoló elkészítése Team-vezetők Hálózatépítés A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka ÖKO-iskola témában Jó gyakorlataink feltöltése a kosár.educatio honlapra Belső szakmai műhelymunkák szervezése és azokon való részvétel Az éves munka értékelése Beszámoló március Kárpátiné Bartos Kinga Kuizsné V. E. Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. folyamatos folyamatos érintett pedagógusok, munkaközösségvezetők team-vezetők igazgatóhelyettesek munkaközösségvezetők június 14. team-vezetők Lengyelné T. Ágnes 13. A beiskolázással kapcsolatos teendőink Időrendben: - novemberben az óvodák vezetőinek és pedagógusainak meghívása, óralátogatások az 1. évfolyamon; - tanítóink részvétele az Óvodapedagógiai napok programjain 12

13 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév - januárban a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány összeállítása; - Ovisuli ( készségfejlesztő foglalkozások ) a tanköteles korú óvodások számára - februárban tanítóink részt vesznek az óvodai szülői értekezleteken, ahol bemutatják intézményünket; - márciusban 26-án az első három órában nyílt tanítási napot tartunk a leendő 1.osztályosok szüleinek: órákat látogathatnak, majd pedig fórum keretében feltehetik beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket az iskola vezetőinek; - áprilisban beiratkozás a fenntartó által kijelölt napokon; - májusban szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek; - május végének vagy június elejének egy szombat délelőttjén iskola-hívogató foglalkozást tartunk leendő elsős gyermekeknek, ez idő alatt szüleik részére Ványi Ágnes logopédus szakértő tart előadást a Díszteremben az óvoda és az iskola közötti átmenet nehézségeiről. 14. A továbbtanulással kapcsolatos teendőink ig a nyolcadik osztályos tanulóink szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről ig a hetedik osztályos tanulók szülei részére írásbeli tájékoztató elküldése a továbbtanulással kapcsolatban ig a központi írásbelit szervező középiskolák jegyzékének kifüggesztése az iskolában ig jelentkezési lapok beadása a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgákra óra: a központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára óra: pótló írásbeli felvételi vizsgák : tájékoztatás az írásbeli eredményeiről : az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak : általános felvételi eljárás : a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban ig a középiskolák értesítik a felvétel eredményességéről a tanulókat és az ált. iskolát ig rendkívüli felvételi eljárás Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. 15. Nemzetközi kapcsolataink 1. Kapcsolat a Johann Fischer Georg Schule-val 13

14 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Több mint 21 éves múltra tekint vissza a két iskola kapcsolata. Ebben a tanévben májusában mi látjuk vendégül a testvériskola tanulócsoportját és a kísérő nevelőket. 2. Kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával A két iskola 10 éves jubileumi kapcsolatát ünnepli a tanévben június 1-5. között 25 fős tanulócsoportunk és kísérőik utaznak Székelyudvarhelyre a már hagyományos cserekapcsolat keretében. Június végén később egyeztetendő időpontban - vendégül látjuk a Bethlen Gábor Általános Iskola 20 fős pedagógus csoportját. (A programban Bakonybél, Zirc, Pannonhalma meglátogatása szerepel.) 16. Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek ATG A szakkör neve Szakkör vezető Résztvevő évfolyamok Rajz Szerzőné Fiedler Mónika 1 2. Rajz Szerzőné Fiedler Mónika 3 4. Angol szakkör Villásiné Istók Beatrix 3. Daloló Kottmayerné Bálint Enikő 1 4. Anyanyelv tehetséggondozás Nagy Adél 2. Anyanyelv (tehetséggondozás ) Szép Margit Enyedi Anita 4.b 4.a,c Olvasókör Szép Margit 4.b Néptánc Bálint Emese 1 2. Néptánc Udvarhelyi Ildikó 1 2. Néptánc Udvarhelyi Ildikó 3. Néptánc Udvarhelyi Ildikó Bálint Emese 4. Labdarúgás Tóth Zsolt atg Matematika Krómer Józsefné 3. (tehetséggondozás) Matematika Hegedüsné Garda Éva 4.a (tehetséggondozás) Fejtörő matematika Enyedi Anita 4. Origami Nagy Adél 1 2. Nyelv és varázs Fehérvári Sándorné 2. Kézműves szakkör Kuizsné Virág Edina 2. Kölyöklabor Molnárné T. E. Nagy Noémi

15 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév FTG A szakkör neve Szakkör vezető Résztvevő évfolyamok Néptánc ( Nagy Bokréta ) Udvarhelyi Ildikó Bálint Emese 5 8. Matematika 6. Izsák Dávid 6. (Tehetséggondozás) Matematika 6. Szkiba Ivánné 6.b (Tehetséggondozás) Matematika 5 6. Tárainé Mórocz Rita 5 6. (Tehetséggondozás Énekkar Feketéné Rendes Mária 5 8. Mazsorett Feketéné Rendes Mária 5 8. Labdarúgás Tóth Zsolt 5 8. Atlétika Papp Ildikó 5 8. Informatika Szuna Attila 5 8. Gépírás Tárainé Mórocz Rita 5 7. Rajz Palkó Balázs 5 8. Német (tehetséggondozás) Megyeri Lívia 7 8. Magyar (tehetséggondozás) Szabóné Czupi Zsuzsanna 6. Magyar (tehetséggondozás) Kaszap Diána 7. Magyar felvételi előkészítő Gyuricza Anita 8.b, c Magyar felvételi előkészítő Palkóné Szabó Gabriella 8.a Matematika felvételi Szkiba Ivánné 8.a előkészítő Matematika felvételi előkészítő Palkó Balázs 8.b Matematika felvételi előkészítő izsák Dávid 8.c 17. Versenynaptár Hónap Program Felelős Október Rajzverseny 1-2. évfolyam Nagy Adél Rajzverseny 3-4. évfolyam Szerzőné Fiedler M. Bolyai Csapatverseny 3-8. évfolyam Kerekdomb-futás Városi Volf György Anyanyelvi Verseny Szkiba Ivánné Hegedüsné Garda Éva Papp Ildikó Gyuricza Anita 15

16 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Helyszín: Művelődési Ház XXIII. Bátaszéki Matematikaverseny mk.tagok November Sportverseny 1-2. évfolyam Kertai Julianna Kuizsné Virág Edina Sportverseny 3-4.évfolyam Kertai Julianna Molnárné Tóth Erzsébet December Angol nyelvi versenyek alsó tagozat a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulója Varga Tamás Matematikaverseny 2012.december január március 5. Saliga Nóra Villásiné Istók Beatrix Gyuricza Anita mk.tagok Január Kazinczy verseny /Pilisvörösvár / Lengyelné Tóth Ágnes Február Mesés teadélután 1. évfolyam Világi Enikő Andrékó Tünde Mesés teadélután 3-4. évfolyam Nagy Noémi Szerzőné Fiedler M. Március Április Prózamondó verseny 2. évfolyam Házi helyesírás verseny Simonyi Zsigmond helyesírás verseny iskolai fordulója Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Vetélkedő Zrínyi Ilona Matematikaverseny február 15. (péntek ) 14 óra Daloló délután (népdal éneklő verseny ) Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2013.március 21. Szövegelő vetélkedő 1-2. évfolyam Felfedezők napja ( környezetismereti csapatverseny 3-4. évfolyam) Házi vers- és prózamondó verseny Világi Enikő Andrékó Tünde mk.tagok mk.tagok Pilinyi Katalin Szabóné Czupi Zs. Palkó Balázs Enyedi Anita Udvarhelyi Ildikó mk.tagok Komendáné Nemes É. Nagy Noémi Szép Margit Kaszap Diána mk.tagok 16

17 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Május Vers- és prózamondó verseny Pátyon Prózamondó verseny a Bálint Márton iskolában Környezetismereti vetélkedő 1-2. évfolyam Zenei vetélkedő 1-2. évfolyam Hangszerkészítő verseny 1-2. évfolyam Konstruktőr-nap ( repülő és hídépítési verseny 3-4. évfolyam ) Informatika verseny 1-4. évfolyam a megyei és országos versenyekre bejutott tanulók versenyeztetése Kaszap Diána Pilinyi Katalin Feketéné Rendes M. mk.tagok Fehérvári Sándorné Kuizsné Virág Edina Kátai Boglárka Frigyesiné Csörgei D. Stánicz Nikolett Villásiné Istók B. Kánnár Gabriella mk. tagok 18. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Római katolikus hittanórák: kedd ötödik óra 1.a 113-as terem 2.a, e 110-es terem hatodik óra 3.b, c 113-as terem 4.a 107-es terem hetedik óra csütörtök 1.b, c 4-es terem 2.b, c, d 202-es terem 3.a 113-as terem 4.b, c 202-es terem Református hittanórák: kedd csütörtök ötödik óra 2.a, e, d 207-es terem hatodik óra 2.c, 3.b, 4.c 207-es terem 1.a, b, c 207-es terem hetedik óra 5., 6. évf. 204-es terem 19. Vezetői ellenőrzési munkaterv A pedagógiai munka belső ellenőrzése 17

18 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Az Intézményi Minőségirányítási Programban, a Pedagógiai programban és a Pedagógusok teljesítményértékelési szabályzatában megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: a) Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével. Határidő: szeptember vége Felelős: szaktanárok b) Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program és órabeosztás elkészítése az érintett tanulókra vonatkoztatottan, tanulócsoportonként. Határidő: szeptember 8. felelős: igh.-ek, osztályfőnökök, segítőpedagógusok d) Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel Határidő: szeptember vége felelős: igh.-ek, munkaközösség-vezetők e) Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése határidő: szeptember vége felelős: igazgatóhelyettesek f) Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel felelős: igazgatóhelyettesek g) A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. Határidő: folyamatos felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek h) A helyi tantervhez, kerettantervekhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása Határidő: tanév végi osztályozó értekezlet Felelős: szaktanárok, igh.-ek i) Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása; naplók, szakköri naplók lezárása). Határidő: június 20. felelős: ig., igh.-ek., szaktanárok A tanévben az alábbi kollégák teljesítményértékelését végezzük el: Csomborné Sándor Anikó, Kalmár Petra, Kemény Mikolt, Komendáné Nemes Éva, Kovács Ildikó, Nagy Adél, Nagy Rita, Pilinyi Katalin, Saliga Nóra, Stánicz Nikolett, Szabóné Czupi Zsuzsanna, Szabóné Dienes Krisztina, Szép Margit, Szkiba Ivánné, Szuna Attila, Szűcs Sándor, Tárainé Mórocz Rita, Tóth Zsolt, Tóth Judit, Ujszászi Gabriella, Világi Enikő, Vita Hajnalka 18

19 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Kiemelt ellenőrzési területek: 1) A tanítási órákat, foglalkozásokat illetően: - az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi és szervezési tekintetben (hi.: félév vége) - az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága, motiváció, szemléltetés a tanítási órákon - a napköziotthon, tanulószoba szabadidős foglalkozások (hi.: folyamatos) - óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés (hi.: folyamatos) - szemléltetés és motiváció a tanítási órákon (hi.: folyamatos) - felzárkóztatás, tehetséggondozás (hi.: folyamatos) - szakköri foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége) - mindennapos testnevelés foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége) *az ellenőrzés folyamatos külön óralátogatási tervek szerint; az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek 2) A tanügyigazgatást illetően: - bizonyítványok, bizonyítvány törzslapok, és pótlapok nyilvántartásának rendje (hi.: október vége) - diákigazolványok adminisztrációjának ellenőrzése (hi.: december) - tanuló balesetek nyilvántartásának rendje (hi.: január vége) - szakértői és nevelési tanácsadó által kiadott vélemények nyilvántartása, aktuális teendők meghatározása (hi.: szeptember vége) *az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek 3) A gazdálkodás területét érintően: - a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos normatívák összege, felhasználásuk (hi.: november) - tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározásuk, selejtezésük (hi.: június 20.) - a bérbeadásból származó bevételeink alakulása, bérleti díjak felülvizsgálata (hi.: november) - napközi és menza befizetések vezetése (hi.: október vége) - tervezett és teljesített költségvetés (eltérések okai, korrigálás lehetőségei) (hi.: november) *az ellenőrzést végzik: ig., gazdasági vezető 4) Az épület karbantartását illetően: - általános tisztaság ellenőrzése (hi.: folyamatos) - karbantartói munkanaplók vezetése (hi.: folyamatos) - balesetveszély elhárítás (hi.: folyamatos) *az ellenőrzést végzik : ig., gazdasági vezető, gondnok 19

20 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Az ellenőrzések tapasztalatairól Az óralátogatásokról az igazgató és a helyettesek naplót vezetnek. Az ellenőrzések folyamán feltárt esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Törökbálint, szeptember 1. Palkóné Szabó Gabriella igazgató 20

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre

Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon M U N K A T E R V E a 2009/2010-es tanévre Mexikói úti tagozat 1145 Budapest, Mexikói út 60 Csillagház tagozat

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben