Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013."

Átírás

1 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1

2 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti könevelésről szóló évi CXC. törvény, a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet ( a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) 3. -a, és a 2012/13. tanév rendjéről szóló 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendeletben meghatározottak figyelembevételével az alábbi munkatervet fogadja el: Tartalom 1. Tárgyi feltételeinkről 3.oldal 1.1 Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei 3. vonatkozásában 1.2 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Személyi feltételeinkről Pedagógusaink továbbképzési helyzete Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában Tantervi rendszerünk a 2008/09-os tanévben Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink Nevelőtestületi értekezletek (tervezett) Országos mérés Iskolai szervezeteink Osztályfőnökeink, napközis nevelőink A tanév helyi rendje Szülői értekezletek, fogadóórák rendje A minőségbiztosítás aktuális teendői Referenciaintézményi munkaterv A beiskolázással kapcsolatos teendőink A továbbtanulással kapcsolatos teendőink Nemzetközi kapcsolataink Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási 14. lehetőségek 17. Versenynaptár Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Vezetői ellenőrzési munkaterv Naptár Mellékletek felsorolása 27. 2

3 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév 1. Tárgyi feltételeinkről Az elmúlt évek beruházásaiból adódóan iskolánk százéves épülete jól karbantartott, esztétikus. Akadálymentes (lift, mozgássérült lift), tűz-és füstérzékelő rendszerrel ellátott, kívül belül felújított, biztonságos épület. Tantermeink száma éppen elegendő, további tantermek kialakítására nincs lehetőségünk. A nyár folyamán az alábbi felújítási, karbantartási, beszerzési munkálatokat végeztettük el: - tisztasági meszelés festés a szükséges mértékben; - az igazgatói és a gazdasági iroda padlóburkolatának cseréje; - díszudvari kijárat lépcsőjének felújítása; A beszámolási időszakban tárgyi feltételeink is tovább gyarapodtak: - a TÁMOP es pályázaton nyert támogatásból 1 interaktív táblát, egy projektort és öt laptopot vásároltunk; - saját erőből: egy osztályteremhez új bútorzatot, egy laptopot, a tantárgyakhoz szemléltető eszközöket, interaktív tananyagokat vásároltunk. Továbbra is folyamatosan feladatunk tantermeink padló- és falburkolatának felújítása, cseréje. Az iskola felszereltsége technikai eszközök tekintetében megfelelőnek mondható. A számítógép állományunk elöregedés és elhasználódás miatt - folyamatos cserére szorul. 1.1 Az iskola célkitűzései tárgyi feltételei vonatkozásában 1) Az 1. emelet folyosói burkolatának cseréje. 2) A folyosói lámpatestek cseréje az épület műemlék jellegének megfelelően. 3) A pinceszint vakolatjavítása. 4) A díszterem székeinek cseréje. 5) Tantermi bútorzat cserék az elhasználódás mértékében. 6) Az iskola szemléltető, fejlesztő eszköztárának további bővítése. 7) Három újabb tanterem interaktív táblákkal való felszerelése. 8) A könyvtárterem felszerelése a tanulók részére számítógéppel (3 db). 1.2 Taneszköz- és könyvtárfejlesztés Iskolánk a Kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben előírtakkal rendelkezik. Folyamatosan igyekszünk minden olyan eszközt beszerezni, amely a pedagógusok munkáját és a tanulók ismereteinek bővítését megkönnyíti. A megrongálódott, tönkrement eszközöket is pótoljuk. Általában minderre a naptári év végén van lehetőségünk, amikor a takarékos gazdálkodás eredményeképp kiderül, hogy mennyi pénzt költhetünk az iskola költségvetéséből erre a célra. 3

4 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Ebben a tanévben továbbra is a fejlesztő és tehetséggondozó eszköztár, az angol és német nyelv oktatását segítő szemléltető eszközök és az IKT-hoz szükséges eszközök beszerzése az elsődleges cél. Kiemelt feladatunk az iskolai könyvtár anyagának további folyamatos bővítése. 2. Személyi feltételeinkről szeptember 1-jén álláshelyeink száma: szeptember Álláshelyek száma 91 fő - ebből pedagógus, ill. 70 fő pedagógiai munkát segítő - technikai dolgozó 21 fő GYED,GYES, gyermekágyi 4 fő segélyen Tartósan távol 1 fő Nyugdíj mellett dolgozik 3 kollégánk, közülük egy részmunkaidősként. Távozó kollégáink Megszüntettük határozott időre való munkaviszonyát az alábbi kollégáknak: - Császár Katalin Új kollégáink: - Kemény Mikolt angol szakos ált. iskolai tanár - Koszorúsné Sarlós Eszter testnevelés egészségtan szakos középiskolai tanár - Tóth Judit gyógypedagógiai asszisztens GYED-en, GYES-en, ill. szabadságon vannak alábbi kollégáink: Czeisz- Halász Zsuzsanna, Hadháziné Ceglédi Erzsébet, Szőkéné Ispány Erika, Válayné Gödör Ágnes 2.1 Pedagógusaink továbbképzési helyzete Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink: - Balogh Zsuzsa - BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) - Bartos Zoltánné- BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) - Hegedüsné Garda Éva mentortanár (szakvizsga) - Ginál Beáta mentortanár (szakvizsga) - Szkiba Ivánné mentortanár (szakvizsga) - Szűcs Sándor matematika tanári szak - Brindza Erika német nemzetiségi szakirány (szakvizsga) - Megyeri Lívia német nemzetiségi szakirány (szakirány) - Izsák Dávid - német nemzetiségi szakirány (szakirány) 4

5 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév - Faragóné Makai Gabriella nyelv- és beszédművelés szakirány (szakvizsga) - Tóth Zsolt - rekreáció szak - Dominek Jánosné gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga - Semler Lévai Zsófia - gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga Szeptember folyamán aktualizáljuk a pedagógusok 5 évre szóló továbbképzési tervét, elkészítjük az éves beiskolázási tervet. 2.2 Az iskola célkitűzései személyi feltételei vonatkozásában - Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOT-analízis egyértelműen jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége, hogy nincs iskolai pszichológusunk. - A nevelési tanácsadó javaslata alapján kiszűrt tanulók terápiája újabb fejlesztőpedagógus munkatárs munkáját igényelnék. A felső tagozaton már nem tudjuk szakemberrel ellátni a kötelezően előírt fejlesztéseket. - Német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusaink szerezzék meg a német nemzetiségi szakirányt német nyelvtanári diplomájuk mellé. - Mivel a Kaposvári Egyetem gyakorlóhelyeként is működünk a es tanév óta, célunk, hogy pedagógusaink minél nagyobb számban szerezzék meg a mentortanár szakvizsgát, hogy ez által felkészültebbek legyenek a hospitáló pedagógushallgatók fogadására, az ellátandó feladatra. 3. Tantervi rendszerünk a as tanévben Évfolyam/tanterv Új NAT Első évfolyam * Második évfolyam * Harmadik évfolyam * Negyedik évfolyam * Ötödik évfolyam * Hatodik évfolyam * Hetedik évfolyam * Nyolcadik évfolyam * Új NAT bevezetve: jével 1. osztályban felmenő rendszerben. 4. Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink 1. Felkészülés a referenciaintézményi működésre. Hálózatépítés. Referenciaintézményi működés, zárókonferencia szervezése. A tanév folyamán két alkalommal bemutató óra/foglalkozás és ezekhez kapcsolódóan műhelymunka szervezése: 5

6 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév - Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka; IKT alkalmazás matematika órán - Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka ÖKO-iskola témában 2. Újragondoljuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat. A gyermekekkel már az iskolába lépéskor szerteágazó képességvizsgálatokat végzünk. Az eredmények alapján szervezzük meg a munkát, rendeljük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket és a módszereket. Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon elért eredmények. Bővítjük a részvételi lehetőségeket, a széles palettáról egyénre szabottan válogatunk. 3. ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak végrehajtása. (Szelektív hulladékgyűjtés, erdőtakarítás, pályázatok, projekt-nap) 4. Hatodik és nyolcadik évfolyamon a szövegértés-szövegalkotás és a matematikai logika terén az országos mérésre való felkészülés. Az érintett munkaközösségek és a nevelőtestület értékelte a évi mérési eredményeket, célkitűzéseket határoztak meg az eredmények további javítása érdekében. Elkészült a Minőségfejlesztési intézkedési terv, melynek megvalósítása kiemelt feladatunk a tanévben. 5. A mindennapos testnevelés foglalkozásainak bevezetése az 1. és az 5. évfolyamokon. 6. A Comenius iskolai együttműködések keretében újabb projekt indítása angol nyelvet tanuló diákjaink bevonásával. 7. A Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása. Az összhang megteremtése a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaival. A kerettanterv kiválasztását követően az új helyi tanterv elkészítése. SzMSz és Házirend módosítás. 5. Nevelőtestületi értekezletek (tervezett) a) Alakuló értekezlet augusztus 27. (hétfő) b) Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet szeptember 14. (péntek) 14 óra c) Őszi nevelési értekezlet (Referenciaintézményi működés zárókonferencia) október 24. (szerda) 9 óra d) Félévi osztályozó értekezlet január 11. (péntek) 14 óra e) Félévzáró nevelőtestületi értekezlet január 15. (kedd) 14 óra f) Tanév végi osztályozó értekezlet június 12. (szerda) 14 óra 6

7 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév g) Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet június 21. (péntek) 8 óra 6. Országos mérés A nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. -ának (1) bekezdése alapján a tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az olvasási - szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A méréseket, értékeléseket az OH szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A méréshez szükséges adatokat nov. 23-ig szükséges megküldeni az OH által meghatározott módon. A mérés ideje: május 29. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. 7. Iskolai szervezeteink Munkaközösségeink Munkaközösség neve Alsós tanítók 1-2. osztály Alsós tanítók 3-4. osztály Napköziotthon Humán Német nyelvi Angol nyelvi Matematika Osztályfőnöki Természettudományi Tanuószobás Munkaközösség vezetője Kuizsné Virág Edina Villásiné Istók Beatrix Stánicz István Lászlóné Gyuricza Anita Megyeri Lívia Saliga Nóra Palkó Balázs Kárpátiné Hesz Teréz Izsák Dávid Szűcs Sándor Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Komendáné Nemes Éva és Gyuricza Anita A Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Papp Ildikó Közalkalmazotti tanács tagok: Baki Orsolya - elnök Hegedüsné Garda Éva - tag 1 főt - Deák Ferencné nyugdíjazása miatt szeptemberben választ újra a közalkalmazotti közösség Iskolaszékünk tagjai: - az Önkormányzat részéről : Hámoriné Olár Mária - a szülők képviselői: Bánkuti Melinda - elnök Bordos Istvánné 7

8 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Dr. Vágvölgyi Tímea Weiglné Hajdu Szilvia - a tantestület képviselői: Hegedüsné Garda Éva titkár Izsák Dávid Ujszászi Gabriella - a tanulók képviselői: Ágoston Mátyás Egresi Bianka Varga Patrícia Mentorálás ban: Mentoráló pedagógus neve Vita Hajnalka Ginál Beáta Mentorált pedagógus Tóth Judit Enyedi Anita 8. Osztályfőnökeink, napközis nevelőink beosztása Osztály Osztályfőnök Napközis Terem nevelő 1.a Ginál Beáta Terenyi 7. Szilveszterné 1.b Világi Enikő Décsi Csaba 3. 1.c Komendáné Nemes Éva Kalmár Petra 8. 2.a Bartos Zoltánné Stánicz István Lászlóné 6. 2.b Andrékó Tünde- 16. Kátai Boglárka 2.c Kuizsné Virág Edina Kuti Hermina d Stánicz Nikolett Frigyesiné 11. Csördei Diána 2.e Nagy Adél Frigyesiné 5. Csördei Diána 3.a Villásiné Istók Beatrix Serdült Zita 4. 3.b Molnárné Tóth Erzsébet Lantosi 207. Istvánné 3.c Szerzőné Fiedler Mónika Lantosiné Stániczné a Hegedüsné Garda Éva Kottmayerné 210. Bálint Enikő 4.b Szép Margit 15. 8

9 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Nagy Zsuzsanna Noémi 4.c Enyedi Anita Serdült Zita Kottmayerné a Lengyelné Tóth Ágnes b Kaszap Diána c Szkiba Ivánné a Izsák Dávid b Pilinyi Katalin c Papp Ildikó d Megyeri Lívia e Tárainé Mórocz Rita a Ujszászi Gabriella b Kárpátiné Hesz Teréz c Gyuricza Anita a Balogh Zsuzsa b Palkó Balázs c Baki Orsolya 111. Kis I. Csomborné Sándor Anikó Décsi Csaba 117. Kis II. Dominek Jánosné Décsi Csaba A tanév helyi rendje a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet alapján Évnyitó, első tanítási nap: szeptember 3. (hétfő) Első negyedévi értesítő: november 23. (péntek) Őszi szünet: október 29 - november 04. Utolsó tanítási nap: október 27. (szombat) Első tanítási nap: november 5. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Utolsó tanítási nap: december 21. (péntek) Első tanítási nap: január 3. (csütörtök) Első félév vége: január 11. (péntek) Első féléves értesítő: január 18. (péntek) Harmadik negyedévi értesítő: március 27. (szerda) Tavaszi szünet: március 28-április 02. Utolsó tanítási nap: március 27. (szerda) Első tanítási nap: április 03. (szerda) Utolsó tanítási nap: június 14. (péntek) Osztálykirándulások, erdei iskolák időpontja a felső tagozaton: június Az alsó tagozat szabadon választható időpontban szervezheti kirándulásait. 9

10 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév 10. Szülői értekezletek, fogadóórák rendje szeptember 10. Szülői értekezlet az alsó tagozaton 1-2. évfolyam 17 óra 3-4. évfolyam 18 óra szeptember 11. Szülői értekezlet a felső tagozaton 17 óra október 15. Szülői értekezlet az első évfolyamon 17 óra november 12. Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra november 13. Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra január 7. Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra január 8. Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra Továbbtanulási szülői értekezlet 18 óra február 4. Szülői értekezlet az alsó tagozaton 1-2. évfolyam 17 óra 3-4. évfolyam 18 óra február 5. Szülői értekezlet a felső tagozaton 17 óra március 18. Fogadóóra az alsó tagozaton 17 óra március 19. Fogadóóra a felső tagozaton 17 óra május 6. Szülői értekezlet az alsó tagozaton 1-2. évfolyam 17 óra 3-4. évfolyam 18 óra május 7. Szülői értekezlet a felső tagozaton 11. A minőségbiztosítás, minőségfejlesztés aktuális teendői Feladataink a tanévben: I. A partnerazonosítás frissítésével kezdődik a munkánk. Az ezzel kapcsolatos teendőkről szeptember 14-én adunk tájékoztatást a nevelőtestületnek és az alkalmazotti közösségnek. A frissítés után tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére. A keletkezett dokumentáció irattárba rendezése. Felelős: minőségbiztosítási munkacsoport II. Beszámoló az előző tanévben elvégzett partneri igény és elégedettség mérésről Felelős: Molnárné Tóth Erzsébet Partnerazonosítás 2012/13. (Frissítés) I/1. A partnerazonosítást végzők névsora: 1. Tárainé Mórocz Rita - tanár 2. Feczkó Andrásné tanár 10

11 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév 3. Fehérvári Sándorné tanító I/2. A partnerazonosítás (Frissítés) munkaterve Munkamenet - A munkacsoport létrehozása: Feladatok és módszerek megbeszélése: Munkaterv elkészítése: Tájékoztató (írásos) a teljes alkalmazotti kör részére: Frissítés a tanári folyosóján kitett táblázatok átnézése, kiegészítése, új partnerek jelölése,súlyozás: Alkalmazottak - A javított, kiegészített lista rendezése: Munkacsoport - A frissített lista áttekintése: Alkalmazottak - Tájékoztató a teljes alkalmazotti kör részére, a javított partnerlista jóváhagyása, elfogadása az alkalmazotti értekezleten - Jegyzőkönyv elkészítése, hitelesítése - A frissítési folyamat anyagainak irattárba rendezése ig Törökbálint, Minőségbiztosítási munkacsoport 12. Referenciaintézményi munkaterv A referenciaintézményi működéssel kapcsolatos éves feladataink Feladat - program Határidő - Időpont A referenciaintézményi tevékenységet irányító és ellátó teamek kialakítása A megbízási dokumentumok elkészítése Referenciaintézményként való működés belső szabályainak kidolgozása Rendszeres szakmai, nevelőtestületi műhelyek forgatókönyvének kidolgozása Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozására a jó gyakorlatok átadására és e folyamat minőségbiztosítására Felelős Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G Palkóné Sz. G. Gáti Józsefné Kottmayerné Villásiné Kottmayerné B. E. Villásiné I. B Izsák Dávid Kárpátiné H. T. Partnerlista elkészítése Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Egyéb munkaköri leírásokhoz csatolás egyedi megbízás alapján egyedi megbízás alapján egyedi megbízás alapján 11

12 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Nyilvánosság biztosítása: nevelőtestület tájékoztatása nevelőtestületi értekezleten, tájékoztatás internetes fórumokon, helyi sajtóban Konzultáció a szakmai tanácsadóval folyamatos Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Bartos Kinga Kuizsné Virág Edina szeptember közepe Lengyelné T. Ágnes A projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Móder Györgyné A projket zárókonferenciája Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Hálózatépítés A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka IKT alkalmazás matematika órán Szkiba Ivánné Bartos Kinga Kuizsné V. E. Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. Félévi beszámoló elkészítése Team-vezetők Hálózatépítés A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka ÖKO-iskola témában Jó gyakorlataink feltöltése a kosár.educatio honlapra Belső szakmai műhelymunkák szervezése és azokon való részvétel Az éves munka értékelése Beszámoló március Kárpátiné Bartos Kinga Kuizsné V. E. Lengyelné T. Ágnes Palkóné Sz. G. folyamatos folyamatos érintett pedagógusok, munkaközösségvezetők team-vezetők igazgatóhelyettesek munkaközösségvezetők június 14. team-vezetők Lengyelné T. Ágnes 13. A beiskolázással kapcsolatos teendőink Időrendben: - novemberben az óvodák vezetőinek és pedagógusainak meghívása, óralátogatások az 1. évfolyamon; - tanítóink részvétele az Óvodapedagógiai napok programjain 12

13 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév - januárban a leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány összeállítása; - Ovisuli ( készségfejlesztő foglalkozások ) a tanköteles korú óvodások számára - februárban tanítóink részt vesznek az óvodai szülői értekezleteken, ahol bemutatják intézményünket; - márciusban 26-án az első három órában nyílt tanítási napot tartunk a leendő 1.osztályosok szüleinek: órákat látogathatnak, majd pedig fórum keretében feltehetik beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket az iskola vezetőinek; - áprilisban beiratkozás a fenntartó által kijelölt napokon; - májusban szülői értekezletet tartunk a leendő 1. osztályos tanulók szüleinek; - május végének vagy június elejének egy szombat délelőttjén iskola-hívogató foglalkozást tartunk leendő elsős gyermekeknek, ez idő alatt szüleik részére Ványi Ágnes logopédus szakértő tart előadást a Díszteremben az óvoda és az iskola közötti átmenet nehézségeiről. 14. A továbbtanulással kapcsolatos teendőink ig a nyolcadik osztályos tanulóink szóbeli tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről ig a hetedik osztályos tanulók szülei részére írásbeli tájékoztató elküldése a továbbtanulással kapcsolatban ig a központi írásbelit szervező középiskolák jegyzékének kifüggesztése az iskolában ig jelentkezési lapok beadása a felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgákra óra: a központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban óra: központi írásbeli felvételi vizsgák a nyolcadik évfolyamok számára óra: pótló írásbeli felvételi vizsgák : tájékoztatás az írásbeli eredményeiről : az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak, a tanulói adatlapokat a Felvételi Központnak : általános felvételi eljárás : a tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolákban ig a középiskolák értesítik a felvétel eredményességéről a tanulókat és az ált. iskolát ig rendkívüli felvételi eljárás Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal részére, ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, vagy ha a tanév során a tanköteles tanuló a tizenötödik életévét betölti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, és az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba. 15. Nemzetközi kapcsolataink 1. Kapcsolat a Johann Fischer Georg Schule-val 13

14 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Több mint 21 éves múltra tekint vissza a két iskola kapcsolata. Ebben a tanévben májusában mi látjuk vendégül a testvériskola tanulócsoportját és a kísérő nevelőket. 2. Kapcsolat a székelyudvarhelyi Bethlen Gábor Általános Iskolával A két iskola 10 éves jubileumi kapcsolatát ünnepli a tanévben június 1-5. között 25 fős tanulócsoportunk és kísérőik utaznak Székelyudvarhelyre a már hagyományos cserekapcsolat keretében. Június végén később egyeztetendő időpontban - vendégül látjuk a Bethlen Gábor Általános Iskola 20 fős pedagógus csoportját. (A programban Bakonybél, Zirc, Pannonhalma meglátogatása szerepel.) 16. Szakkörök, szabadidős tevékenységek, sportolási lehetőségek ATG A szakkör neve Szakkör vezető Résztvevő évfolyamok Rajz Szerzőné Fiedler Mónika 1 2. Rajz Szerzőné Fiedler Mónika 3 4. Angol szakkör Villásiné Istók Beatrix 3. Daloló Kottmayerné Bálint Enikő 1 4. Anyanyelv tehetséggondozás Nagy Adél 2. Anyanyelv (tehetséggondozás ) Szép Margit Enyedi Anita 4.b 4.a,c Olvasókör Szép Margit 4.b Néptánc Bálint Emese 1 2. Néptánc Udvarhelyi Ildikó 1 2. Néptánc Udvarhelyi Ildikó 3. Néptánc Udvarhelyi Ildikó Bálint Emese 4. Labdarúgás Tóth Zsolt atg Matematika Krómer Józsefné 3. (tehetséggondozás) Matematika Hegedüsné Garda Éva 4.a (tehetséggondozás) Fejtörő matematika Enyedi Anita 4. Origami Nagy Adél 1 2. Nyelv és varázs Fehérvári Sándorné 2. Kézműves szakkör Kuizsné Virág Edina 2. Kölyöklabor Molnárné T. E. Nagy Noémi

15 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév FTG A szakkör neve Szakkör vezető Résztvevő évfolyamok Néptánc ( Nagy Bokréta ) Udvarhelyi Ildikó Bálint Emese 5 8. Matematika 6. Izsák Dávid 6. (Tehetséggondozás) Matematika 6. Szkiba Ivánné 6.b (Tehetséggondozás) Matematika 5 6. Tárainé Mórocz Rita 5 6. (Tehetséggondozás Énekkar Feketéné Rendes Mária 5 8. Mazsorett Feketéné Rendes Mária 5 8. Labdarúgás Tóth Zsolt 5 8. Atlétika Papp Ildikó 5 8. Informatika Szuna Attila 5 8. Gépírás Tárainé Mórocz Rita 5 7. Rajz Palkó Balázs 5 8. Német (tehetséggondozás) Megyeri Lívia 7 8. Magyar (tehetséggondozás) Szabóné Czupi Zsuzsanna 6. Magyar (tehetséggondozás) Kaszap Diána 7. Magyar felvételi előkészítő Gyuricza Anita 8.b, c Magyar felvételi előkészítő Palkóné Szabó Gabriella 8.a Matematika felvételi Szkiba Ivánné 8.a előkészítő Matematika felvételi előkészítő Palkó Balázs 8.b Matematika felvételi előkészítő izsák Dávid 8.c 17. Versenynaptár Hónap Program Felelős Október Rajzverseny 1-2. évfolyam Nagy Adél Rajzverseny 3-4. évfolyam Szerzőné Fiedler M. Bolyai Csapatverseny 3-8. évfolyam Kerekdomb-futás Városi Volf György Anyanyelvi Verseny Szkiba Ivánné Hegedüsné Garda Éva Papp Ildikó Gyuricza Anita 15

16 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Helyszín: Művelődési Ház XXIII. Bátaszéki Matematikaverseny mk.tagok November Sportverseny 1-2. évfolyam Kertai Julianna Kuizsné Virág Edina Sportverseny 3-4.évfolyam Kertai Julianna Molnárné Tóth Erzsébet December Angol nyelvi versenyek alsó tagozat a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny körzeti fordulója Varga Tamás Matematikaverseny 2012.december január március 5. Saliga Nóra Villásiné Istók Beatrix Gyuricza Anita mk.tagok Január Kazinczy verseny /Pilisvörösvár / Lengyelné Tóth Ágnes Február Mesés teadélután 1. évfolyam Világi Enikő Andrékó Tünde Mesés teadélután 3-4. évfolyam Nagy Noémi Szerzőné Fiedler M. Március Április Prózamondó verseny 2. évfolyam Házi helyesírás verseny Simonyi Zsigmond helyesírás verseny iskolai fordulója Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Vetélkedő Zrínyi Ilona Matematikaverseny február 15. (péntek ) 14 óra Daloló délután (népdal éneklő verseny ) Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny 2013.március 21. Szövegelő vetélkedő 1-2. évfolyam Felfedezők napja ( környezetismereti csapatverseny 3-4. évfolyam) Házi vers- és prózamondó verseny Világi Enikő Andrékó Tünde mk.tagok mk.tagok Pilinyi Katalin Szabóné Czupi Zs. Palkó Balázs Enyedi Anita Udvarhelyi Ildikó mk.tagok Komendáné Nemes É. Nagy Noémi Szép Margit Kaszap Diána mk.tagok 16

17 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Május Vers- és prózamondó verseny Pátyon Prózamondó verseny a Bálint Márton iskolában Környezetismereti vetélkedő 1-2. évfolyam Zenei vetélkedő 1-2. évfolyam Hangszerkészítő verseny 1-2. évfolyam Konstruktőr-nap ( repülő és hídépítési verseny 3-4. évfolyam ) Informatika verseny 1-4. évfolyam a megyei és országos versenyekre bejutott tanulók versenyeztetése Kaszap Diána Pilinyi Katalin Feketéné Rendes M. mk.tagok Fehérvári Sándorné Kuizsné Virág Edina Kátai Boglárka Frigyesiné Csörgei D. Stánicz Nikolett Villásiné Istók B. Kánnár Gabriella mk. tagok 18. Fakultatív hit- és vallásoktatás ideje, helye Római katolikus hittanórák: kedd ötödik óra 1.a 113-as terem 2.a, e 110-es terem hatodik óra 3.b, c 113-as terem 4.a 107-es terem hetedik óra csütörtök 1.b, c 4-es terem 2.b, c, d 202-es terem 3.a 113-as terem 4.b, c 202-es terem Református hittanórák: kedd csütörtök ötödik óra 2.a, e, d 207-es terem hatodik óra 2.c, 3.b, 4.c 207-es terem 1.a, b, c 207-es terem hetedik óra 5., 6. évf. 204-es terem 19. Vezetői ellenőrzési munkaterv A pedagógiai munka belső ellenőrzése 17

18 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Az Intézményi Minőségirányítási Programban, a Pedagógiai programban és a Pedagógusok teljesítményértékelési szabályzatában megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket: a) Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv szerint, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével. Határidő: szeptember vége Felelős: szaktanárok b) Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program és órabeosztás elkészítése az érintett tanulókra vonatkoztatottan, tanulócsoportonként. Határidő: szeptember 8. felelős: igh.-ek, osztályfőnökök, segítőpedagógusok d) Tanmenetek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel Határidő: szeptember vége felelős: igh.-ek, munkaközösség-vezetők e) Tanügyi dokumentumok (haladási és osztályozó naplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése határidő: szeptember vége felelős: igazgatóhelyettesek f) Haladási és osztályozó naplók naprakész vezetésének ellenőrzése Határidő: folyamatos, havi rendszerességgel felelős: igazgatóhelyettesek g) A tanítási órák hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül. Határidő: folyamatos felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek h) A helyi tantervhez, kerettantervekhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása Határidő: tanév végi osztályozó értekezlet Felelős: szaktanárok, igh.-ek i) Tanév végi dokumentáció ellenőrzése (bizonyítványok, anyakönyvek megírása; naplók, szakköri naplók lezárása). Határidő: június 20. felelős: ig., igh.-ek., szaktanárok A tanévben az alábbi kollégák teljesítményértékelését végezzük el: Csomborné Sándor Anikó, Kalmár Petra, Kemény Mikolt, Komendáné Nemes Éva, Kovács Ildikó, Nagy Adél, Nagy Rita, Pilinyi Katalin, Saliga Nóra, Stánicz Nikolett, Szabóné Czupi Zsuzsanna, Szabóné Dienes Krisztina, Szép Margit, Szkiba Ivánné, Szuna Attila, Szűcs Sándor, Tárainé Mórocz Rita, Tóth Zsolt, Tóth Judit, Ujszászi Gabriella, Világi Enikő, Vita Hajnalka 18

19 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Kiemelt ellenőrzési területek: 1) A tanítási órákat, foglalkozásokat illetően: - az egyéni fejlesztés működési struktúrájának ellenőrzése tartalmi és szervezési tekintetben (hi.: félév vége) - az idegen nyelvi (nemzetiségi német nyelv és angol nyelv) oktatás hatékonysága, motiváció, szemléltetés a tanítási órákon - a napköziotthon, tanulószoba szabadidős foglalkozások (hi.: folyamatos) - óralátogatások alkalmával a differenciált képességfejlesztés (hi.: folyamatos) - szemléltetés és motiváció a tanítási órákon (hi.: folyamatos) - felzárkóztatás, tehetséggondozás (hi.: folyamatos) - szakköri foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége) - mindennapos testnevelés foglalkozások ellenőrzése (hi.: november vége) *az ellenőrzés folyamatos külön óralátogatási tervek szerint; az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek 2) A tanügyigazgatást illetően: - bizonyítványok, bizonyítvány törzslapok, és pótlapok nyilvántartásának rendje (hi.: október vége) - diákigazolványok adminisztrációjának ellenőrzése (hi.: december) - tanuló balesetek nyilvántartásának rendje (hi.: január vége) - szakértői és nevelési tanácsadó által kiadott vélemények nyilvántartása, aktuális teendők meghatározása (hi.: szeptember vége) *az ellenőrzést végzik : ig., igh.-ek 3) A gazdálkodás területét érintően: - a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos normatívák összege, felhasználásuk (hi.: november) - tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározásuk, selejtezésük (hi.: június 20.) - a bérbeadásból származó bevételeink alakulása, bérleti díjak felülvizsgálata (hi.: november) - napközi és menza befizetések vezetése (hi.: október vége) - tervezett és teljesített költségvetés (eltérések okai, korrigálás lehetőségei) (hi.: november) *az ellenőrzést végzik: ig., gazdasági vezető 4) Az épület karbantartását illetően: - általános tisztaság ellenőrzése (hi.: folyamatos) - karbantartói munkanaplók vezetése (hi.: folyamatos) - balesetveszély elhárítás (hi.: folyamatos) *az ellenőrzést végzik : ig., gazdasági vezető, gondnok 19

20 Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv tanév Az ellenőrzések tapasztalatairól Az óralátogatásokról az igazgató és a helyettesek naplót vezetnek. Az ellenőrzések folyamán feltárt esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben szükséges rögzíteni. Törökbálint, szeptember 1. Palkóné Szabó Gabriella igazgató 20

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév

Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla. Éves munkaterv. 2016/2017 tanév Kunszt Jó zsef Katólikus Á ltala nós Iskóla Éves munkaterv 2016/2017 tanév Munkaterv 2016/2017 tanév 1. félév Időpont Esemény Felelősök hétfőnként 8.00 Vezetői megbeszélés. Solti Kálmán igazgató augusztus

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015 tanév Időpont Szakmai feladat sport- kulturális feladat Felelős 2014. augusztus 23-24. Abádszalók tanévnyitó értekezlet a tagintézmény vezetők, és a fenntartó részvételével Feketéné

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc u. 59. Tel.: 57/433-313 Fax.: 57/433-314, e-mail: jaszdeak@gmail.com Éves munkaterv a 2016/17-es tanévre

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV. Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. TANÉV Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Augusztus - Szeptember Pótbeíratás 08. iskolatitkár Alakuló értekezlet, munkaközösségi

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2015/2016. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2015. augusztus 31.(hétfő) 2014-2015. tanév augusztus 24. hétfő 8.00 Alakuló és évnyitó értekezlet

Részletesebben

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012.

Munkaterv. Zimándy Ignác Általános Iskola. és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Zimándy Ignác Általános Iskola Munkaterv 2011-12. tanév Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012. Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Zimándy Ignác

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2016/2017-es tanévre Alakuló

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2016/2017. tanév helyi rendje

A 2016/2017. tanév helyi rendje A 2016/2017. tanév helyi rendje Augusztus 08. 22-23-24. Javító- és osztályozó vizsgák 08. 23-26. Tankönyvosztás 08. 29. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanév-kezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19.

aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. 2015/16. tanév Augusztus Időpontok nap óra Hamvas 2014/15. aug. 17. hétfő 9.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 18. kedd Szabadság aug. 19. szerda Szabadság aug. 20. csütörtök

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 28. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezető A 2014/2015-es tanévben a munkaközösségnek 10 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2015 16

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2015 16 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2015 16 Készítette: Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben