11. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. sz. melléklet. Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 11. sz. melléklet Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Kódszám: KDOP A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Javaslat a megvalósíthatósági tanulmány tartalmára, szerkezetére (maximum 20 oldal) A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének célja kettős, egyrészről, - az elvégzett elemzések alapján - releváns információt nyújt a pályázóknak a projektötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról, másrészről - a megalapozott döntéshozatal érdekében - információt hordoz az értékelők számára a projektötlet szakmai értékeléséhez. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a pályázóknak lehetőségünk van a projektötletük részletes átgondolására, a kockázatok elemzésére, ezáltal biztosítható a kiválasztott projektek megalapozottsága és megvalósíthatósága. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során törekedjen annak átláthatóságára, és a tanulmány ne haladja meg a 20 oldalt (a tanulmány mellékleteinek oldalszáma ezen felül értelmezendő)! A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának valós adatokon kell alapulniuk. A javasolt szempontok közül a pályázat szempontjából releváns részeket fejtse ki! Az alábbiakban a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének segítése érdekében a tanulmány tartalmára, szerkezetére adunk javaslatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a megvalósíthatósági tanulmány a projektötlet szakmai értékelésének egyik legfontosabb eleme! Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a megállapításokat elemzésekkel kell alátámasztani, az alátámasztó dokumentumokat (pl. szükségletfelmérés) a pályázathoz nem kell benyújtani, de azoknak a pályázóknál rendelkezése kell állniuk, és esetleges ellenőrzés esetén az arra feljogosított szervezetek rendelkezésére kell bocsátani. Járóbeteg szakrendelő fejlesztése kizárólag akkor támogatható, ha a Pályázó kötelezettséget vállal a járóbeteg szakellátó intézmény működtetéséhez szükséges szakmai humánerőforrás biztosítására, illetve igazolni tudja annak rendelkezésre állását! 2

3 I. Összefoglaló A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása Legfeljebb 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni a projektjavaslat leglényegesebb elemeit. Egy-egy bekezdésben kell felvázolni, miért készült a tanulmány: mi a megoldandó probléma és indokoltsága, a projektjavaslat célja, az elérni kívánt eredmények, hatások, lehetséges kockázatok. II. A projekt bemutatása (háttere és indokoltsága) 1. Helyzetértékelés: Az adott fejlesztendő szakterület problémáinak, szükségleteinek bemutatása. Lényeges, hogy minden jelzőt (rossz, kevésbé, nem megfelelő, stb.) indokolni szükséges, és ha lehetséges adatokkal kell alátámasztani. A helyzetértékelés kiterjed a következő területekre, amennyiben releváns: Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása Közlekedési viszonyok bemutatása A térség/kistérség vonzáskörzetében található egészségügyi szolgáltatók (pl: szakellátó intézmény, mentőállomás, stb.) jellemzőinek (kapacitás, ellátott szakfeladatok, egymástól, illetve a fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltatótól való távolság, megközelíthetőség) bemutatása, figyelembe véve a közlekedési útvonalakat Térség demográfiai, egészségügyi mutatóinak (pl. morbiditási, mortalitási, stb.) jellemzőinek bemutatása, illetve a mutatók viszonyítása: országos és adott régión belüli átlaghoz Jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása, szolgáltatási szükséglet és hiányok bemutatása Területi ellátási kötelezettségbe bevont települések és lakosságszáma, illetve hátrányos települések (240/2006. (XI.30.) számú kormányrendelet szerint), leghátrányosabb kistérségek jelölése (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) Migráció, települési irányító szám szerinti elemzés (ki, hol veszi igénybe jelenleg a szolgáltatást szakmacsoport és leggyakoribb BNO szerint) Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (épület, gép-műszer, informatika, közmű, utóbbi 5 évben előforduló beruházások, fejlesztések bemutatása, technológiai változásokból fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke, stb.). Új építés esetén mutassa be a fejlesztés szükségességét. Amennyiben új épület építésére pályázik, rögzítse, hogy a meglévő épület miért nem használható, átalakítható, vázolja továbbá az új építés költséghatékonyságát A fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltató gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása Személyi feltételek (mennyiség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzés, továbbképzés, stb.) Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása Minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása 3

4 Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás) 2. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása Ügyeljen arra, hogy a célokat egy kívánt jövőbeli állapot leírásaként, és ne tevékenységként fogalmazza meg. A célkitűzések meghatározásakor az alábbiakra kell kitérni: tárgya reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valóssága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal. célérték reális legyen: a megvalósíthatósági tanulmányban a későbbiekben igazolni kell, hogy a kitűzött célértékek a projekttevékenység által elérhetők. illeszkedjenek a szakpolitikához, az adott OP célkitűzéseihez, valamint az adott pályázati kiírás céljaihoz, járuljanak hozzá azok eléréséhez. elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket azonosítani, vázlatosan tárgyalni kell. A célkitűzéseknek meghatározott hierarchiájában a fejlesztés megvalósulásával előálló outputoknak hozzá kell járulniuk az eredményekhez, illetve az eredmények alapján el kell jutni a célként kitűzött hatásokhoz. Célcsoport/ok bemutatása A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) életkörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása befolyásolja. A befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek (pl. az adott településen élők) tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületen élők és tevékenykedők is. A célcsoportok tekintetében meg kell adni annak földrajzi elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági szerepét vagy más, a célcsoport értelmezése szempontjából releváns ismérvet. Szükséges bemutatni, hogy a pályázat hogyan járul hozzá az egyes célcsoportoknak a célkitűzések által érintett körülményeinek megváltoztatásához. 3. A projekt eredményeként megvalósuló egészségügyi szolgáltatói tevékenység leírása Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és tervezett teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása A tervezett egészségfejlesztési programok bemutatása Járóbeteg szakellátás fejlesztés keretén belül szolgáltatás módosítás esetén mutassa be, hogy az annak következtében jelentkező kapacitásváltoztatások a regionális kapacitásegyeztetés keretében milyen módon kerültek kialakításra (a regionális keretek terhére)! Mutassa be, hogy a fejlesztés 4

5 eredményeként többlet kapacitást képviselő párhuzamos fejlesztések a régión belül történnek-e! Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató működtetésére, fenntarthatóságra vonatkozó számításai Mutassa be a területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó településeket és lakosságszámot! A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. épület, gép-műszer, informatika, közmű, megújuló energiaforrás alkalmazása). Mutassa be, hogy a fejlesztett / kialakított épület milyen funkciók betöltésére lesz alkalmas! A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. mennyiség, szakképzettség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények) A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása A megvalósítandó minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás) Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján Mutassa be, hogy a pályázat mennyire járul hozzá az egészséges, természetbarát zöld környezet létrehozásához? 4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása: Előkészítő tevékenységek Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása Közbeszerzési szolgáltatások Egyéb tanácsadói szolgáltatások 5. Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre A pénzügyi ütemezés és likviditási terv célja tekintettel az utófinanszírozásra az, hogy mind a támogató, mind a kedvezményezett ütemezni tudja a szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakra összesítve is (GANTTdiagram). 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell meghatározni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Minden mutató esetében meg kell adni annak: mértékegységét, kiindulási értékét és az értékfelvételek dátumát, célértékét és az értékfelvételek dátumát forrását 5

6 7. Kockázatok Kockázat megnevezése Valószínűség (kis/közepes/nagy) Hatás A kockázat kezelésének módja 8. Fenntarthatósági modellszámítás Kérjük, készítsen az intézményre vonatkozóan fenntarthatósági modellszámítást, úgy hogy többek között térjen ki kötelezően a következőkre: - Rendelési órák - Járóbeteg szakellátási bevételek - Közvetlen kiadások - Opcionális bevételek - Egyéb fizetős szolgáltatások - Létesítmény fenntartás 6

7 Ebben a pontban a Pályázati útmutató Segédlet pénzügyi elemzéshez című melléklete alapján szükséges bemutatni egyrészt, hogy jövedelemtermelő-e a projekt, másrészt, hogy a rendelkezésre álló bevételi források hogyan biztosítják a projekt eredményeinek, illetve a beruházással érintett egészségügyi intézménynek a fenntarthatóságát. A jövedelemtermelés vizsgálatakor a bevételek megállapításához azon, a támogatással létrejövő fejlesztéssel érintett műveleteket kell számításba venni, amelyek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld, vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást foglal magában. Ezen többlet bevételek állítandóak szembe a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmény vonatkozásában felmerülő összes többlet működési költséggel. Jövedelemtermelő projektről akkor beszélhetünk, ha a referenciaidőszak vonatkozásában a diszkontált nettó bevétel pozitív, tehát a fenti bevételek meghaladják a működési költségeket. A fenntarthatósági számítások célja annak bemutatása, hogy a beruházással érintett egészségügyi intézmény tekintetében releváns összes bevételi forrás (pl. járóbeteg szakellátási bevételek) hosszú távon elegendő fedezetet nyújt a felmerülő összes kiadás (pl. közvetlen kiadások) finanszírozására, biztosítva ezáltal az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát. A fenntarthatósági modellszámításhoz mintaként szolgálhat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról is elérhető TIOP /07/1. számú, Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati kiírás mellékleteként az alapszintű járóbeteg-szakellátó intézményekre felállított fenntarthatósági modell. Amennyiben nem a pályázó végzi a fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetését, a számítások során figyelembe kell venni az üzemeltetőnél jelentkező többlet költségeket, illetve többlet bevételeket is, ugyanakkor a pályázó és az üzemeltető közötti pénzügyi folyamatokat nem kell számításba venni (pl. bérleti díj, amely a pályázó tulajdonosnál bevételt jelent, míg az üzemeltetőnél ugyanolyan mértékű kiadást). A számításoknak jelen kiírás esetén a Bizottság által készített 4. számú munkadokumentumban javasolt 15 éves referencia-időszakra kell vonatkozniuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is. Példatár: Rendelési órák (R2 esetében): Szakterületek megnevezése Össz rendelésen belül Nem Összesen Minimum Szakorvosi szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi óra/hét óra/hét % % óra/hét óra/hét Belgyógyászat 0 100% 0% % 0% 0 0. Alapszakterületek összesen Fül-orr-gége 0 100% 0% Röntgen 0 50% 50% Gyógymasszázs 0 0% 100% 0 0 7

8 Kiegészítő szakterületek JÁRÓBETEG ÖSSZESEN Otthoni szakápolás 0 0% 100% 0 0 Ügyelet 0 0% 100% 0 0 OPCIONÁLIS SZAKTERÜLETEK MINDÖSSZESEN Járóbeteg szakellátási bevételek: Szakterület megnevezése Heti rend. óraszám - szakorvosi Heti rend. óraszám - nem szakorvosi Heti óraszám összesen óraszám Óradíj országos átlag szerint Bevétel óra/hét óra/hét óra/hét óra/hó Ft/óra Ft/hó... ÖSSZESEN Közvetlen kiadások: Szakterüle t megnevez ése rendszere s szakorvos rendszere s assziszten s rendszere s eü dolgozó* Teljes alkalmazot ti létszám Bruttó bérek és prémium ok Járuléko k Személy jellegű kiadások Anyag - költsé g Összes en költség / hó óra/hó óra/hó óra/hó fő Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Σ KÖZVETL EN KÖLTSÉG EK 8

9 Egyéb fizetős szolgáltatások: Egyéb fizetős szolgáltatások megnevezése Lakosság %-ában forgalom Egység ár Bevétel Költségek Eredmény eset/év Ft/eset Ft/év Ft/év Ft/év Fizetős szolgáltatások összesen Fenntartási költségek: Üzemeltetési költségek Alaptevékenys éghez összesen Területi gény Közmű Takarítás Porta víz/ telefo egyé m2 gáz villany csatorna n b Összesen Ft/m2/é v Ft/m2/é v Ft/m2/év Ft/m2 /év Ft/m 2/év Ft/m2/év Ft/m2/é v Ft/m3/év Opcionális tevékenys éghez összesen Kiegészítő tevékenys éghez - maximum Összesen 9

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft.

Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés. Parking Kft. 1 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása Budapesten II. fázisú Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 2010. július 2 Parking Kft. Kerékpáros közösségi közlekedési

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Tevékenység: Eredmény:

Tevékenység: Eredmény: Tevékenység: Polgármesteri hivatalok és települések intézményei, jelentősebb foglalkoztatói humán erőforrás kapacitás-gazdálkodásának, a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának illeszkedésének

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása

Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozása Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi?

Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Hogyan tovább Egészségfejlesztési Irodák, azaz mennyi az annyi? Malbaski Nikoletta 1, Dr. Dózsa Csaba 1,2, 1 Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., Budapest, 2 Miskolci Egyetem, Egészségügyi Kar Az egészség

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Tanácsadás: Összegző dokumentum ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról

Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról Összefoglaló tanulmány az ellátandó feladat portfólióról és a kapcsolódó támogató infrastruktúráról DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA

SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERÉNEK SZABÁLYZATA Kanizsai Dorottya Kórház 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. Tel.: 06-93/502-000, T.fax: 06-93/502-064 SZ-NK-20 SZABÁLYZAT A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről

Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről Tanulmány az önkormányzati feladatváltozás által érintett feladatok és munkakörök felméréséről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között.

A felsőoktatás finanszírozása, a közpénzek hatékony. Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között. Pavlik Lívia Önköltségszámítás az államháztartási számvitel új szabályozási keretei között Sajátosságok a felsőoktatásban Összefoglaló: Az elmúlt év végén a kormány elfogadta az új felsőoktatási stratégiát.

Részletesebben