Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03"

Átírás

1 Címlap

2 Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Mátó Lajos Zoltán 6931 Apátfalva, Maros u. 42 Munkahely: Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 OM:

3 Emberi Erőforrások Minisztere Tisztelt Miniszter Úr! A kozigallas.gov.hu internetes oldalon azonosító számmal meghirdetett pályázati felhívásra jelentkezem: az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására pályázatot nyújtok be. Kérem pályázatom szíves elbírálását! Apátfalva, április 14. Tisztelettel: Mátó Lajos Zoltán általános iskolai tanár, intézményvezető 3

4 Tartalom 1. Szakmai önéletrajz Bevezetés Pedagógiai hitvallásom Vezetői törekvéseim Helyzetelemzés A község iskolája Köznevelési és egyéb alapfeladatok Az iskola fenntartója Infrastrukturális és tárgyi feltételek A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók Az iskola tanulói A pedagógiai munka Kapcsolataink Vezetői program Lehetőségek és szükségszerűség a nevelő-oktató munka fejlesztésében Eszközfejlesztés, infrastruktúra Ellenőrzési feladatok Kapcsolatok Marketing Szervezeti kultúra Összegzés Mellékletek 6.1. Nyilatkozat hozzájárulásról a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához, illetve harmadik személlyel történő közléséhez 6.2. Nyilatkozat hozzájárulásról a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 6.3. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata (2 db) 4

5 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Mátó Lajos Zoltán Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 42 Telefon: Állampolgárság: magyar Születési idő: július 3. Szakmai tapasztalat Időtartam: szeptember 1- Foglalkozás, beosztás: Igazgató, intézményvezető Főbb tevékenységek: az iskola irányításával összefüggő tevékenységek, matematika és fizika tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon Munkahely neve, címe: Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 Időtartam: július augusztus 31. Foglalkozás, beosztás: igazgató Főbb tevékenységek: az iskola és a művelődési ház irányításával összefüggő tevékenységek, matematika és fizika tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon Munkahely neve, címe: Dózsa György Általános Művelődési Központ, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 Időtartam: december június 30. Foglalkozás, beosztás: általános iskolai tanár Főbb tevékenységek: az iskola és a művelődési ház irányításával összefüggő tevékenységek, matematika és fizika tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon, DÖK segítő tanár,ifjúságvédelmi felelős, rendszergazda Munkáltató neve, címe: Dózsa György Általános Művelődési Központ, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 Időtartam: szeptember november 30. Foglalkozás, beosztás: képesítés nélküli nevelő Főbb tevékenységek: matematika, fizika tanítás 5-8. évfolyamon, úttörőcsapat vezető Munkáltató neve, címe: Dózsa György Általános Iskola, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 5

6 Tanulmányok: Időtartam: szeptember június 15. Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Országos besorolás szerinti szint: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Szegedi Tudományegyetem, holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szak intézményvezető és középvezető szinten szakvizsgázott pedagógus felsőfokú szakképesítés 180 óra Galamb József Szakközép és Szakmunkásképző Iskola számítógépes szoftverüzemeltető Időtartam: szeptember június 20. Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Országos besorolás szerinti szint: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Juhász Gyula tanárképző Főiskola matematika-fizika szakos általános iskolai tanár főiskolai oklevél szeptember június József Attila Gimnázium (Makó) gimnáziumi érettségi 6

7 Továbbképzések: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: 5 óra Oktatási Hivatal Projektigazgatósága Az országos mérési-értékelési rendszer eredményének helyi feldolgozása és hasznosítása 30 óra ISZE Interaktív tábla-interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében 30 óra ÖNKONET Hatékony együttnevelés az iskolában 30 óra Ec-pec Alapítvány Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében 30 óra LÁRIX Stúdió Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: 60 óra HUNIT Bt. Internetkezelő Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: 20 óra HUNIT Bt Internet rendszergazda alapismeretek 20 óra European Academy for Laerning Methods Dismiss Your School-Anxieties trainer workshop 7

8 Technikai készségek: Nyelvismeret: magas szintű számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, Acces, Corel, GoldWave, Pinnacle, és hardver ismeretek B kategóriás vezetői engedély orosz és angol alapfokú társalgási szinten Egyéb tevékenységek, megbízatások: Kitüntetés: Települési önkormányzati képviselő, ASC sportköri elnökségi tag Apátfalva Községért 8

9 2. BEVEZETÉS 2.1. Pedagógiai hitvallásom Mottó: A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. (Juhász Gyula) 2015 szeptemberében kezdtem 28. tanévemet pedagógusként. A pályán töltött közel három évtized alatt megerősödtek és kikristályosodtak bennem azok az elvek, amelyek munkám irányfényeivé váltak. Ezek között első helyen szerepel a gyermek érdekeinek elsődlegessége. A gyermek érdeke, hogy biztonságban, szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkedjen, mert testi-lelki fejlődése csak ilyen körülmények közt biztosítható. E körülmények megteremtése és szilárd megőrzése mellett láthatunk hozzá lényének formálásához, személyisége kiteljesítéséhez. A feladat végrehajtása megfontolt cselekvést, ismereteink tudatos célorientált alkalmazását és azok folytonos megújítását igényli, hiszen a felelősség óriási. Minden gyermek csak egyszer általános iskolás. Számára ez a nyolc év ad lehetőséget arra, hogy megtanuljon tanulni és az önmegismerés útján eljusson saját képességeinek és komoly érdeklődésének oly mértékű feltérképezéséig, amely alkalmassá teszi őt a megfelelő középiskola, később életpálya kiválasztására. Az iskola és a pedagógus felelőssége óriási, hiszen a megfelelő körülmények között gondosan végzett pedagógiai munka jó alapot adhat egy sikeres életút kiépítéséhez, míg ezek hiánya helyrehozhatatlan, vagy csak nehezen mérsékelhető károkat okoz. Az iskola, ezen belül az egyes tanárok feladata, hogy a családok mellé állva elkötelezett szakértő partnerként vegyenek rész a gyermek nevelésében, képességeinek fejlesztésében, tudásának gyarapításában. A pedagógus munkájának tárgya a gyermek, akinek alakuló személyisége nem formálható annak alapos megismerése nélkül. A szociokulturális háttér, a születés óta kialakult, vagy örökölt személyiségjegyek együttese adja azt az alapot, amelyre építve az egyéni bánásmód eszközeivel törekedhetünk az általános emberi értékeken alapuló, az iskola pedagógiai programjában is deklarált célok elérésére. E folyamat során figyelemmel kell lenni a gyermek életkori sajátosságaira, testi, lelki jellemzőire, személyiségét tiszteletben kell tartani. Mindez természetesen nem a meleg-megengedő nevelési attitűd támogatását jelenti, hanem azt, hogy támogató, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, világosan megszabott követelmények mentén, ésszerű korlátok között, a szükséges irányítást mindig megadva, a gyermek problémáira érzékenyen neveljük őt. 9

10 Szem előtt kell tartani azt is, hogy a neveléssel, oktatással olyan tudás és viselkedésbeli normákat próbálunk rögzíteni, amelyek interirorizlódása olykor hosszadalmas, nehézségekkel járó folyamat. Ebben a folyamatban a gyermek hibákat követhet el és nem előre ütemezett menetrend szerint, hanem pillanatnyi érzelmi és fizikai állapotának megfelelő tempóban halad. Mindez nem jogosít fel minket arra, hogy lemondjunk a gyermek érdekében kitűzött célok eléréséről. A nevelési folyamat türelmes végigvitele az eredményesség egyik záloga. A gyermeknek meg kell tanulnia, hogy a célokhoz vezető úton bizony hibázni is lehet. Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítanunk a javításra, ismétlésre és a pozitív megerősítés alkalmazásával kell elősegítenünk a szociális és a szaktárgyi tanulás folyamatát. Ismereteket átadni csak az képes, aki maga is birtokában van a megfelelő szaktárgyi és szaktudományos tudásnak. Mindezek mellett tantervi és szakmódszertani ismeretei is magas szintűek. Ezért egy tanár saját tanulási folyamatát soha nem tekintheti befejezettnek, hiszen mind a szaktudomány, mind a neveléstudomány folyamatosan fejlődik, hiszen meg kell felelnie a kor követelményeinek. A pedagógus csak akkor lehet eredményes, ha hiteles és csak akkor lehet hiteles, ha nyitott az újdonságokra, képes a megújulásra és mindezek érdekében képezi magát. A hitelesség kérdése más tekintetben is felvetődik mivel a pedagógus maga is példa nem csupán tárgyi tudása révén, hanem életvitele, testi-lelki egészsége révén is Vezetői törekvéseim Mottó: "A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket." (Thomas Gordon) Immár tizenegyedik éve dolgozom vezetőként. E munkámban kezdetben ösztönösen, ma már tudatosan törekszem a demokratikus vezetési stílus megvalósítására. Meggyőződésem, hogy egy iskola - mint a jövő építésének egyik legfontosabb színtere, tehát stratégiai fontosságú intézmény csak akkor töltheti be hivatását, ha annak vezetője mindenki számára jól érthetővé teszi a szervezet céljait és e célok elérésének szolgálatába tudja állítani a munkatársak alkotó energiáit. Ez pedig leghatékonyabban akkor valósítható meg, ha döntés előkészítés és döntéshozatal az 1. ábrán felvázolt séma szerint működik. 10

11 1. ábra Mindez a rendelkezésre álló erőforrásokkal történő célorientált gazdálkodást jelenti. Vezetőként is a gyermek érdekének elsődlegességét tartom legfontosabbnak. Ezt pedig akkor szolgálom jól, ha a nevelési folyamat minden résztvevőjében tudatosítom az elérendő célokat és elősegítem a céllal történő érzelmi azonosulást is. Mindez az egyik biztosítéka annak, hogy az elindított folyamatok megvalósulásának ellenőrzése ne egy rettegett procedúra legyen, hanem egy konstruktív, folyamatszabályzó eszköz. Ezen elvek következetes alkalmazása nyílt, bizalomteli munkahelyi klímát és kölcsönös tiszteleten alapuló emberi kapcsolatokat tudott kialakítani. Ahogyan egy családban a szülők közötti kapcsolat harmóniája meghatározza a gyermek biztonságérzetét, úgy az iskolában az ott dolgozó felnőttek (pedagógusok és az oktató-nevelő munkát segítők) között uralkodó jó munkahelyi légkör ad garanciát az elfogadó, támogató iskolai attitűd meglétére. Természetesen, mint minden közösségben, a mi iskolában is adódnak konfliktusok, melyeknek szereplői gyermekek, iskolai dolgozók, szülők lehetnek. A konfliktusok kezelésekor mindig törekszem, a helyzet mielőbbi tisztázására, valamint arra, hogy a felekben felszínre hozzam az együttműködés készségét és a problémát így a győztes-győztes elv alkalmazásával többnyire megnyugtatóan lehet kezelni. A pedagógiai munka szakszerűsége és magas szinten történő művelése megköveteli, hogy mind a korszerű szaktárgyi, mind a kor kihívásaiból adódó új, haladó nevelési ismereteknek birtokában legyünk. E követelménynek én is igyekszem megfelelni és az iskola vezetésével és fenntartójával összhangban kollégáimat is támogatom a szakmai megújulás 11

12 terén, amely egy élethosszig, de legalábbis az aktív pedagógus pálya végéig tartó folyamat kell legyen. A megszerzett ismeretek birtokában válunk képessé a gyermekek személyiségének kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére. Ezért is törekszem a képzések és önképzések támogatása mellett arra, hogy pedagógus társaim alkotó energiáit felszabadítsam, hogy ötleteiket kezdeményezéseiket a kialakított demokratikus támogató légkörben egymás munkáját segítve tudjuk megvalósítani. Meggyőződésem, hogy a testi-lelki egészség védelme a harmonikus emberi lét alapköve. Ezért is törekszem arra, hogy a sport és a művészeti nevelés, valamint az erkölcsi példaadás az iskolai mindennapok szerves része legyen. A gyermekközpontúság a pedagógus és a vezető számára egyaránt az egyik legfontosabb lelkiismereti kérdés, amelynek minden egyéb elvet, módszert és érdeket alá kell rendelni. Ezért tehát az elvek és stratégiák csupán eszközök arra, hogy a nevelőtestülettel közösen kidolgozott, az alapdokumentumokban deklarált célokat elérjük, küldetésünknek eleget tegyünk. 3. Helyzetelemzés 3.1. A község iskolája Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola történetének elmúlt évtizedeiben jelentős változásokon ment át. A valamikor ötezer főt is meghaladó lélekszámú település iskolájában több mint négyszáz diák tanult hét iskolaépületben, épületenként egy-két-három tanteremben. Mára a település lakóinak száma alig több mint háromezer, az iskola tanulólétszáma pedig kétszáz körül ingadozik. Míg korábban minden évfolyamon két osztály működött, addig mára nyolc évfolyamon összesen tíz osztályban tanulnak diákjaink ben adták át az akkori körülmények között korszerűnek számító, bár néhány funkcionális hibával megépült kétszintes, kilenc tantermes új iskolát, amit még ma is sokan így hívnak. A régi iskolaépületek közül még négy, évekig szolgálta az oktatást. Itt kaptak helyet az alsó tagozat osztályai. Mára ezek közül 12

13 csak egyben folyik oktatás, a többi már nem iskolai célokat szolgál és van olyan is, amelyet azóta már lebontottak. A két működő épület egy tágas közös udvart ölel körül, amely sportpályákkal, korszerű, igen kedvelt udvari játékokkal szolgálja diákjaink sport és egyéb szabadtéri igényeit Köznevelési és egyéb alapfeladatok Iskolánk nyolc évfolyammal működő általános iskola. Integráltan oktatunk, nevelünk bizonyos pszichés fejlődési zavarral küzdő, érzékszervi fogyatékos, ezen belül látássérült gyermekeket óta veszünk részt a képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben. Alapfokú művészetoktatás is folyik iskolánkban, melynek oktatási feladatait a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai látják el Az iskola fenntartója december 31-ig iskolánk fenntartója a települési önkormányzat volt. Az önkormányzat mindig igyekezett megadni a működéshez szükséges forrásokat és biztosította a nyugodt működés feltételeit. Tette mindezt saját erőforrások és pályázati eszközök segítségével. A 2013.január 1-jén bekövetkezett fenntartóváltás óta az intézmény működtetési és fenntartási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ezen belül a Makói Tankerület látja el. Bár a működtetés anyagi körülményei szigorodtak, a tanügyigazgatási és a szakmai felügyeleti feladatok ellátása terén jelentős előrelépés történt Infrastrukturális és tárgyi feltételek Iskolaépületeink állapota igen jó, bár a Templom utca szám alatti régi épület nem nevezhető korszerűnek, működtetése kevésbé gazdaságos. Mégis azt kell mondanom, hogy panaszra nincs okunk, hiszen 2009-ben a DAOP pályázat keretében megtörtént az intézmény teljes felújítása 164 millió forint értékben. Ez magában foglalta a nyílászárók cseréjét, a fűtési és elektromos hálózat felújítását, akadálymentesítést. Az udvari játékok telepítése és a kivilágítható m-es műfüves sportpálya megépítése is ekkor történt. A pályázathoz kapcsolódóan a bútorzat felújítását is teljessé tettük, amit korábban a Csongrád 13

14 Megyei Közoktatási Közalapítvány és a HEFOP pályázatok segítségével már elkezdtünk. Az iskolai korábban főző, ma már csak tálaló konyha felújítására benyújtott pályázatok sajnos mindeddig sikertelenek voltak. Ennek következtében konyhánk és a hozzá tartozó ebédlő, bár tiszta, de korszerűtlen. Oktatástechnológiai tárgyi feltételeink az átlagosnál jobbak. A HEFOP, DAOP, TIOP, TÁMOP és IPR valamint más kisebb pályázatok tervezésekor tudatosan törekszünk oktatási eszközparkunk fejlesztésére. Így hat tantermünk interaktív táblával rendelkezik, illetve van egy MIMIO interaktív eszközünk is. Tudatos fejlesztési tevékenység eredménye az is, hogy digitális tananyag állományunk is évről évre gyarapszik. Két igen jól felszerelt fejlesztő tantermünk segíti a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók integrált oktatását. Az előző tanévben a KLIK Makói Tankerület által elnyert pályázat segített minket új fejlesztő eszközökhöz. Két súlyosan látássérült tanulónk számára a községi önkormányzat és az iskola alapítványának összefogásával, az Abdán működő Életfa Egyesület közreműködésével speciális kamerákkal felszerelt olvasó gépeket szereztünk be Németországból ben pályázati forrásból megvásároltuk a Hejőkeresztúri IV. Béla általános Iskola logikai táblajáték programját, amelyhez vásároltunk, illetve készítettünk játéktáblákat és egyéb eszközöket. Az iskola tornaterme méteres nagyságával csupán a tornaszoba mérethatárnak felel meg, viszont felszereltsége igen jó. A szabadtéri sportolási lehetőségeket egy műfüves és egy aszfaltozott sportpálya, távolugró gödör, valamint egy aszfaltozott körpálya is segíti, bár ez utóbbi nem ideális futóterep. A korszerű udvari játékok is igen népszerűek és segítségükkel a tanórák közötti szünetekben is megoldható a gyermekeket felfrissítő szabad játékos mozgás. A testnevelés órák számának felmenő rendszerű emelkedése már a 2014/2015. tanévben is okozott némi nehézséget, de ezt egy önkormányzati épület alkalmas helyiségében meg tudtuk oldani. A későbbiekben ezt a problémát orvosolja a várhatóan 2016 tavaszáig elkészülő, az iskola szomszédságában megépülő községi sportcsarnok A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók A nevelőtestületben 11 tanító, 14 tanár dolgozik, közülük 2 fő részmunkaidőben 2 fő óraadóként. A technika és a médiaismeret tantárgyak kivételével valamennyi tantárgyat az előírt, vagy annál magasabb képesítéssel rendelkező kolléga tanítja. (Tantestületünkben 5 fő 14

15 egyetemi végzettséggel rendelkezik. Két főnek van pedagógus szakvizsgája.) A különleges gondozást igénylő tanulók ellátását korábban részben saját, részben utazó pedagógusokkal, e tanévtől csak utazó pedagógusok segítségével oldjuk meg. Munkánkat egy fő iskolatitkár és az ő feladatainak ellátásában is közreműködő egyébként pedagógiai végzettséggel rendelkező adminisztrátor segíti. Iskolánkban három munkaközösség működik: tanítói, humán és reál munkaközösség. A technikai feladatokat négy teljes munkaidőben dolgozó közalkalmazott (2 fő takarító, 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő karbantartó) látja el. Munkájukat segíti négy közcélú foglalkoztatott. Az iskola szervezeti felépítését a 2. ábra mutatja. 2. ábra 3.6. Az iskola tanulói Tanulói létszámunk jelenleg 211 fő. Ez a létszám megfelel a hasonló helyzetű és lakosságszámú települések tanulószámának. Ebben a tanévben két évfolyamon (negyedik és nyolcadik) indíthattunk párhuzamos osztályokat. A demográfiai mutatók alapján azonban látható, hogy a következő években csak egy-egy első osztály indul. Visszatekintve az elmúlt 15 évre látható, hogy a tanulói létszám a tájékán érte el minimumát, amikor 187 tanuló járt iskolánkba. Egyre többen voltak, akik már első osztályba Makóra íratták gyermekeiket. Ekkor vettem át az iskolaigazgatói feladatok ellátását. Kollégáimmal igyekeztünk kideríteni az okokat, illetve ennek alapján megpróbálkoztunk a kedvezőtlen tendencia megváltoztatásával. A helyi óvoda pedagógusaival közösen kidolgoztuk az óvoda-iskola átmenet programját,amely azóta is működik. A program az 15

16 Aranyhíd nevet kapta. Lényege, hogy már óvodás korban mutassuk be az iskolát a gyermekeknek és szüleiknek, mutassuk meg, hogy iskolánkban is értékes pedagógiai munka folyik. Munkánk eredményességét mutatja, hogy néhány év alatt elértük, hogy évente egy-két gyermeket íratnak más iskola első osztályába, sőt a szomszédos Magyarcsanádról és Nagylakról is jönnek hozzánk diákok. A következő kritikus pont az alsó és felső tagozat közötti váltás határán van. Negyedik osztály végén mi is - mint a környék többi általános iskolája érezzük a nyolcosztályos gimnázium elszívó hatását. Ennek mérséklésére kidolgoztuk az alsó-felső átmenet Ezüsthíd névre keresztelt programját. Ennek keretében bemutatjuk a felső tagozat munkáját, olyan foglakozásokat szervezünk, amelyeket felsős tanárok tartanak a negyedikeseknek. Itt nem csak a rájuk váró új tantárgyakkal, hanem leendő felsős tanáraikkal is ismerkednek a tanulók. A Szemezgető néven működő program keretében komplex foglalkozások keretében nyújtunk ízelítőt a leendő felsős lét milyenségéről. A tanulói összetételről. Tanulóinknak mintegy tíz százaléka más településről bejáró. A diákok igen nagy százaléka hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ők jellemzően olyan családokból kerülnek ki, ahol magas a munkanélküliség. Szociálisan leszakadó családok ezek, amelyek száma, illetve aránya az elmúlt évtizedben a községbe történt betelepüléssel is nőtt. Sajnos legtöbbjük alacsony iskolai végzettsége nem javítja munkaerő piaci esélyeiket. Ezek a családok különösen a tíz-tizenöt éve munkanélküliek ritkán adnak motiváló hátteret gyermekük tanulmányaihoz. A családok százalékában jellemző a szülők középfokú végzettsége, hasonló ez az arány a szakmával rendelkezők esetében is. Elenyésző a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők száma. Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők aránya 13,3 illetve 5,2 százalék. Apátfalván jelentős létszámú a roma közösség, amelyre inkább az alacsony iskolázottság jellemző. Döntő többségük igyekszik együttműködni az iskolával, azonban a magas mulasztási mutatók inkább rájuk jellemzőek A pedagógiai munka Az iskola szociokulturális környezete szabja meg az itt folyó nevelő-oktató munka fő irányait. Mindezeket az intézmény alapdokumentumaiba igyekeztünk oly módon lefektetni, 16

17 hogy azok a valós lehetőségek mentén reális célok felé mutassanak úgy, hogy intézményünk eleget tudjon tenni törvényes kötelezettségeinek is. Egyik fő feladatunk a szociális hátrányokból adódó különbségek hatásának mérséklése, illetve az, hogy a tanulmányi és neveltségi felzárkóztatás mellett jól tudjunk reagálni a tehetségek felfedezésével és kibontakoztatásával összefüggő feladatainkra is. Oktatási nevelési módszereinkben ezért kiemelt fontosságú a differenciált oktatási formák, illetve az integrációs feladatokból következő kooperatív technikák alkalmazása. Ezért fektettünk nagy hangsúlyt az elmúlt évtizedben arra, hogy módszertani kultúránkat folyamatosan fejlesszük a megfelelő szakmai továbbképzések segítségével, belső és külső műhelymunkák megvalósításával. Ezzel összefüggésben igyekszünk beszerezni a legkorszerűbb oktatástechnológiai eszközöket. Nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikai és erkölcsi nevelés kérdéseire. A mi iskolánk volt az első a térségben, ahol bevezettük az integrációs és képességkibontakoztató rendszer alkalmazását. Munkánkat többször is ellenőrizték pénzügyi és szakmai tekintetben egyaránt. Különösen büszkék lehetünk arra, hogy a minisztériumi szakmai ellenőrzésen Jól megfelelt minősítést kaptunk. Intézményünk elnyerte és megvédte az öko-iskola címet. Ez utóbbival, a művészetekkel és sporttal kapcsolatos szakköri tevékenységünk mindig erőssége volt az iskolának. A 2011-ben megalkotott köznevelési törvénynek megfelelően átalakuló iskolai munka átstrukturálta oktatási rendünket. Új lehetőségeket tárt fel, illetve az egyéb foglalkozások 16 óráig tartó rendszerébe jól tudtuk integrálni a korábbi szakköri jellegű tevékenységeket és nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni az egyéni bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozásra is. Tanulóink döntő többsége igénybe veszi a délutáni foglalkozásokat. Ez többek közt azért örvendetes, mert a kevéssé motiváló családok gyermekei számára szinte egész nap tudjuk biztosítani a támogató hátteret. Nem utolsó sorban a napi háromszori egészséges étkezést. Az elmúlt három tanév pedagógiai munkája és a megváltozott lehetőségek fokozatos összehangolásának eredménye, hogy évről évre csökken a bukások száma, javul a tanulmányi átlageredmény és ha nem is rohamosan, de csökken a mulasztott órák száma is. Pedagógiai munkánk része a hagyományok ápolása, ami az iskola hagyományos rendezvényeinek, illetve az állami és iskolai ünnepek színvonalas megrendezésében nyilvánul meg. Kiemelésre érdemes ezek közül a mesemondó verseny, az alsós farsang, a költészetnapi megemlékezés, a víz világnapi verseny, a Mikulás, a Nyuszi és idéntől a Pünkösd kupa, valamint a Dózsa nap és a ballagás. Az iskola és a község múltjának ápolását segíti az iskolatörténeti állandó kiállítás, illetve az, hogy helyi tantervbe beépítve használjuk a Bíbic könyvek sorozatot, amelynek írói közül többen iskolánk pedagógusai. E könyvsorozat a 17

18 község múltjának feldolgozása kimondottan általános iskolások számára. A közelmúlt iskolai emlékeit is őrizzük; régi és jelenlegi diákjaink alkotásai díszítik az iskola falait Kapcsolataink Ahogyan a gyermeknek jól kell éreznie magát az iskolában, úgy az iskolának is jól kell éreznie magát szűkebb és tágabb környezetében. Ennek záloga a partnerekkel való jó együttműködés a kölcsönösség jegyében. Ennek megfelelően széles körben ápolunk igen jó kapcsolatokat. A szülőkkel történő kapcsolattartás szinte mindennapos. Ennek hivatalos formái a szülői értekezletek, fogadóórák, az érintett gyermekek háromhavonkénti árnyalt, fejlesztő szöveges értékelése írásban is. Ezeken kívül szinte bármikor rendelkezésre állunk nevelési és az oktatással kapcsolatos kérdésekben is. A szülők különösen az alsó tagozatban aktív segítséget nyújtanak rendezvényeink előkészítésében és lebonyolításában. Ez az aktivitás jellemzi a szülők közösségének munkáját. Az iskola fenntartója 2013 januárja óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete. Velük szakmai és emberi kapcsolataink is igen jók, együttműködésünk gyümölcsöző. Nem csak a tankerülettel, a környező települések iskoláival is évtizedes szoros kapcsolatokat ápolunk. Kiemelésre kívánkozik ezek közül a földeáki, a kiszombori és a csanádpalotai iskola. Az elmúlt évben pályázati lehetőség kínálkozott belföldi, idén pedig külföldi testvériskolai kapcsolatok kialakítására. Bővítve hazai kapcsolatainkat a Pitvarosi Petőfi Sándor Áltanos Iskolával fűztük szorosabbra a kapcsolatokat. Ebben a tanévben pedig a Brassó megyei Apáca község iskolájával vettük fel a kapcsolatot. E projekt keretében kölcsönös látogatások és közös táborozás mellett szakmai együttműködés is megvalósul. Apátfalva Község Önkormányzata régi fenntartónk, akivel mindig szoros kapcsolatot tartottunk. Mióta az iskolafenntartás feladatait nem az önkormányzat látja el kapcsolattartásunk kevésbé gyakori, de barátinak mondható. Az önkormányzattól mindig sok segítséget kaptunk és kapunk ma is. Külön öröm számunkra, hogy diákjaink felléphetnek a községi ünnepségeken. A község intézményei közül a faluházzal ápoljuk a legszorosabb kapcsolatot, hiszen rendezvényeink zömét ott tartjuk, sőt a művészeti oktatás jó néhány órájának ők adnak otthont. 18

19 Az óvoda természetes partnerünk, hiszen tanulóink döntő többsége onnan jön hozzánk. Az óvoda iskola átmenet közös programjai révén szinte az egész tanévben rendszeresen együttműködünk velük. A római katolikus egyházzal is szoros a kapcsolatunk. Már hosszú évekkel a hit és erkölcstan tantárgy bevezetését megelőzően az iskolában zajlottak a fakultatív hittan órák. Az elsőáldozás és a bérmálás kis túlzással közös ünnepnek számít. Ilyen előzmények után természetes volt, hogy a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatás megszervezése sem okozott problémát. Szabadidős rendezvényeink lebonyolításában sokat segít nekünk a község valamennyi civil szervezete, különösen a Pátfalváért Egyesület. Több Dózsa nap előkészítésében és lebonyolításában voltak segítségünkre. Kiemelésre érdemes az Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület, mellyel aktív kapcsolatot fenntartva tudjuk egyre eredményesebben végezni közös munkánkat a Bozsik Gyermek Labdarúgó Programban. Ennek a szakmai együttműködésnek az eredménye, hogy közel 60 tanulónk vesz részt a rendszeres edzéseken és tornákon mind az intézményi, mind az egyesületi program keretében. Ebbe a munkába olyan eredményesen tudtuk bevonni a szülőket, hogy az ASC 2014-ben megválasztott új vezetősége teljes egészében a bozsikos gyerekek szülei közül kerül ki. A település gazdasági szereplői is fontos partnereink. Támogatásuk nélkül sokszor hiúsult volna már meg nem kevés szabadidős program. Közülük ki kell emelni a Pillér Takarékszövetkezet és a Búzakalász kft. támogatását. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködésünk is évtizedes múltra tekint vissza. Közös rendezvények és a roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése fémjelzi kapcsolatunkat. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az a partner, amelynek továbbítjuk az iskolában működő gyermekvédelmi jelzőrendszer észrevételeit. Közös munkánkra jellemző a szoros kapcsolattartás, a gyakori konzultáció, esetmegbeszélések és a családgondozási feladatokban történő együttműködés. Talán ritka, hogy a partnerek sorában magánszemélyek is szerepelnek, de mindenképpen fontos megemlíteni az apátfalvi születésű olimpikonnal, Sütő Józseffel ápolt kapcsolatunkat. Minden évben ellátogat hozzánk, személyes példájával motiválja a gyerekeket a mozgás és a kitartó munka szeretetére. 19

20 4. Vezetői program Számomra a korszerű iskola nem csupán az épületek és a taneszközök modernségében, vagy a legmodernebb módszerek alkalmazásában mutatkozik meg, hanem leginkább abban, ahogy a kor kihívásainak megfelel azzal, hogy diákjai elől nem zárja el a kibontakozás és a legjobb képességeikhez igazodó választás lehetőségét. Vezetői programom fő gondolatai a folytonosság, az eredményesség és a változó követelményeknek való megfelelés a szakmai megújulás és az innovatív gondolkodás jegyében. E gondolatok bővebb kifejtésével szeretném megmutatni elképzeléseimet az iskolai munka legfontosabb területein, olykor utalva a megelőző folyamatokra és természetesen az elérendő célokra Lehetőségek és szükségszerűség a nevelő-oktató munka fejlesztésében Az iskolával szembeni külső és optimális esetben belső elvárások a lehető legjobb tanulmányi eredmények és szocializációs szint elérésére sarkallnak minket. Ezek mutatói statisztikai vizsgálatokban, tanulói és tanári teljesítményeket értékelő felmérésekben érhetők tetten. Ilyen mutatók a kompetencia mérések eredményének alakulása, a tanulmányi eredmények, a bukások számának alakulása, az iskolai lemorzsolódással és a továbbtanulással kapcsolatos mutatók változása. A kompetencia mérések eredményeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy tanulóink eredménye a hasonló iskoláktól elvárható szint körül mozog. Több év adatait vizsgálva különösen a kezdeti évekkel összevetve - mérsékelt javulás, illetve stagnálás mutatható ki. Az eredményekből egyértelműnek látszik a motiváltsági szint alacsony volta. Ezt támasztja alá a családi háttérindex értéke, amely igen alacsony, sőt volt olyan év, amikor a szülői kérdőíveket olyan kevesen küldték vissza, hogy az nem volt értékelhető. Ebből adódó feladatunk a motivációs szint emelése, amelynek területei a szülőkkel történő kapcsolattartás új dimenzióinak kialakítása, a tanulói közösségek fejlesztésének hatékonyabbá tétele és a pedagógusok módszertani felkészültségének további folyamatos fejlesztése. Több játékos, szabadidős tevékenység szervezése szükséges a szülők bevonásával. Meg kell találni a kapcsolattartás olyan formáit, amelyekben a problémás szülők is partnerek lehetnek. Erre kínál lehetőséget a napokban meginduló közlekedéskultúra fejlesztését célzó projekt, illetve a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal újra élénkülő kapcsolatban a tanodai program és ezzel összefüggésben a szülők közös megszólításának lehetősége akár saját közegükben. Innen lehet továbblépni az iskolai közös programokba történő bevonás felé. 20

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30)

Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályázat a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői álláshelyére (2014-06-30) Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 2370 Dabas,

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény VEZETŐI PÁLYÁZAT A Lestár Péter Egységes Középiskola, Szakiskola és Óvoda II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Lestár Péter Egységes Középiskola,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat

A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája. Pályázat Pályázat A Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolája tagintézményvezető-helyettesi beosztásának ellátására Pályázó: Molnárné Földes Ágnes Kecskemét 2014 Tartalom

Részletesebben

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület

Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület Szerencs, 2013.03.25. Készítette: Ráczné Váradi Éva igazgató intézményegység-vezetők szakmai munkaközösségvezetők és a nevelőtestület 1 Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 1 MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI PÁLYÁZAT A SZENCZI MOLNÁR ALBERT REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA 2015. MAGYARNÉ TELISKA GYÖNGYI 1188 BUDAPEST ÜLTETVÉNY U. 4. PÁLYÁZATI NYILATKOZAT

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

1 Pedagógiai Program

1 Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető gondolatok... 4. Jogi státusz... 5. Legitimáció... 5. Jövőképünk... 8. Intézményi Pedagógiai Program 2013... 9. 1. Iskola bemutatása... 11. 2. Tárgyi feltételek...

Részletesebben

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére.

Pályázat. Tagintézményvezető. a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye. állásának betöltésére. Pályázat a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Tagintézménye Tagintézményvezető állásának betöltésére 2015. 0 Klebersberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerülete

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pedagógiai Program Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4. 2014. szeptember 1-jétől életbe lépő többszörösen módosított,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Klébelsberg Intézményfenntartó Központ Makói tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1 AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. Az iskola hivatalos elnevezése: Széchenyi István Általános Iskola 2. Az iskola alapító okiratának száma, kelte: 16/2004. (III. 25.) 3. Az iskola székhelye: Nagycenk 4. Az iskola

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben