Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03"

Átírás

1 Címlap

2 Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó: Mátó Lajos Zoltán 6931 Apátfalva, Maros u. 42 Munkahely: Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 OM:

3 Emberi Erőforrások Minisztere Tisztelt Miniszter Úr! A kozigallas.gov.hu internetes oldalon azonosító számmal meghirdetett pályázati felhívásra jelentkezem: az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztására pályázatot nyújtok be. Kérem pályázatom szíves elbírálását! Apátfalva, április 14. Tisztelettel: Mátó Lajos Zoltán általános iskolai tanár, intézményvezető 3

4 Tartalom 1. Szakmai önéletrajz Bevezetés Pedagógiai hitvallásom Vezetői törekvéseim Helyzetelemzés A község iskolája Köznevelési és egyéb alapfeladatok Az iskola fenntartója Infrastrukturális és tárgyi feltételek A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók Az iskola tanulói A pedagógiai munka Kapcsolataink Vezetői program Lehetőségek és szükségszerűség a nevelő-oktató munka fejlesztésében Eszközfejlesztés, infrastruktúra Ellenőrzési feladatok Kapcsolatok Marketing Szervezeti kultúra Összegzés Mellékletek 6.1. Nyilatkozat hozzájárulásról a teljes pályázati anyag sokszorosításához, továbbításához, illetve harmadik személlyel történő közléséhez 6.2. Nyilatkozat hozzájárulásról a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez 6.3. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata (2 db) 4

5 1. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Mátó Lajos Zoltán Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 42 Telefon: Állampolgárság: magyar Születési idő: július 3. Szakmai tapasztalat Időtartam: szeptember 1- Foglalkozás, beosztás: Igazgató, intézményvezető Főbb tevékenységek: az iskola irányításával összefüggő tevékenységek, matematika és fizika tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon Munkahely neve, címe: Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 Időtartam: július augusztus 31. Foglalkozás, beosztás: igazgató Főbb tevékenységek: az iskola és a művelődési ház irányításával összefüggő tevékenységek, matematika és fizika tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon Munkahely neve, címe: Dózsa György Általános Művelődési Központ, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 Időtartam: december június 30. Foglalkozás, beosztás: általános iskolai tanár Főbb tevékenységek: az iskola és a művelődési ház irányításával összefüggő tevékenységek, matematika és fizika tantárgy tanítása 5-8. évfolyamon, DÖK segítő tanár,ifjúságvédelmi felelős, rendszergazda Munkáltató neve, címe: Dózsa György Általános Művelődési Központ, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 Időtartam: szeptember november 30. Foglalkozás, beosztás: képesítés nélküli nevelő Főbb tevékenységek: matematika, fizika tanítás 5-8. évfolyamon, úttörőcsapat vezető Munkáltató neve, címe: Dózsa György Általános Iskola, 6931 Apátfalva, Hunyadi u. 22 5

6 Tanulmányok: Időtartam: szeptember június 15. Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Országos besorolás szerinti szint: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Szegedi Tudományegyetem, holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szak intézményvezető és középvezető szinten szakvizsgázott pedagógus felsőfokú szakképesítés 180 óra Galamb József Szakközép és Szakmunkásképző Iskola számítógépes szoftverüzemeltető Időtartam: szeptember június 20. Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Országos besorolás szerinti szint: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet: Elnyert képesítés megnevezése: Juhász Gyula tanárképző Főiskola matematika-fizika szakos általános iskolai tanár főiskolai oklevél szeptember június József Attila Gimnázium (Makó) gimnáziumi érettségi 6

7 Továbbképzések: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: 5 óra Oktatási Hivatal Projektigazgatósága Az országos mérési-értékelési rendszer eredményének helyi feldolgozása és hasznosítása 30 óra ISZE Interaktív tábla-interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében 30 óra ÖNKONET Hatékony együttnevelés az iskolában 30 óra Ec-pec Alapítvány Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja érdekében 30 óra LÁRIX Stúdió Konfliktuskezelés a közoktatási intézményekben Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: 60 óra HUNIT Bt. Internetkezelő Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: Időtartam: Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve és tipusa: Képzés címe: 20 óra HUNIT Bt Internet rendszergazda alapismeretek 20 óra European Academy for Laerning Methods Dismiss Your School-Anxieties trainer workshop 7

8 Technikai készségek: Nyelvismeret: magas szintű számítástechnikai ismeretek: Word, Excel, Acces, Corel, GoldWave, Pinnacle, és hardver ismeretek B kategóriás vezetői engedély orosz és angol alapfokú társalgási szinten Egyéb tevékenységek, megbízatások: Kitüntetés: Települési önkormányzati képviselő, ASC sportköri elnökségi tag Apátfalva Községért 8

9 2. BEVEZETÉS 2.1. Pedagógiai hitvallásom Mottó: A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. (Juhász Gyula) 2015 szeptemberében kezdtem 28. tanévemet pedagógusként. A pályán töltött közel három évtized alatt megerősödtek és kikristályosodtak bennem azok az elvek, amelyek munkám irányfényeivé váltak. Ezek között első helyen szerepel a gyermek érdekeinek elsődlegessége. A gyermek érdeke, hogy biztonságban, szeretetteljes, elfogadó légkörben nevelkedjen, mert testi-lelki fejlődése csak ilyen körülmények közt biztosítható. E körülmények megteremtése és szilárd megőrzése mellett láthatunk hozzá lényének formálásához, személyisége kiteljesítéséhez. A feladat végrehajtása megfontolt cselekvést, ismereteink tudatos célorientált alkalmazását és azok folytonos megújítását igényli, hiszen a felelősség óriási. Minden gyermek csak egyszer általános iskolás. Számára ez a nyolc év ad lehetőséget arra, hogy megtanuljon tanulni és az önmegismerés útján eljusson saját képességeinek és komoly érdeklődésének oly mértékű feltérképezéséig, amely alkalmassá teszi őt a megfelelő középiskola, később életpálya kiválasztására. Az iskola és a pedagógus felelőssége óriási, hiszen a megfelelő körülmények között gondosan végzett pedagógiai munka jó alapot adhat egy sikeres életút kiépítéséhez, míg ezek hiánya helyrehozhatatlan, vagy csak nehezen mérsékelhető károkat okoz. Az iskola, ezen belül az egyes tanárok feladata, hogy a családok mellé állva elkötelezett szakértő partnerként vegyenek rész a gyermek nevelésében, képességeinek fejlesztésében, tudásának gyarapításában. A pedagógus munkájának tárgya a gyermek, akinek alakuló személyisége nem formálható annak alapos megismerése nélkül. A szociokulturális háttér, a születés óta kialakult, vagy örökölt személyiségjegyek együttese adja azt az alapot, amelyre építve az egyéni bánásmód eszközeivel törekedhetünk az általános emberi értékeken alapuló, az iskola pedagógiai programjában is deklarált célok elérésére. E folyamat során figyelemmel kell lenni a gyermek életkori sajátosságaira, testi, lelki jellemzőire, személyiségét tiszteletben kell tartani. Mindez természetesen nem a meleg-megengedő nevelési attitűd támogatását jelenti, hanem azt, hogy támogató, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, világosan megszabott követelmények mentén, ésszerű korlátok között, a szükséges irányítást mindig megadva, a gyermek problémáira érzékenyen neveljük őt. 9

10 Szem előtt kell tartani azt is, hogy a neveléssel, oktatással olyan tudás és viselkedésbeli normákat próbálunk rögzíteni, amelyek interirorizlódása olykor hosszadalmas, nehézségekkel járó folyamat. Ebben a folyamatban a gyermek hibákat követhet el és nem előre ütemezett menetrend szerint, hanem pillanatnyi érzelmi és fizikai állapotának megfelelő tempóban halad. Mindez nem jogosít fel minket arra, hogy lemondjunk a gyermek érdekében kitűzött célok eléréséről. A nevelési folyamat türelmes végigvitele az eredményesség egyik záloga. A gyermeknek meg kell tanulnia, hogy a célokhoz vezető úton bizony hibázni is lehet. Nekünk pedig lehetőséget kell biztosítanunk a javításra, ismétlésre és a pozitív megerősítés alkalmazásával kell elősegítenünk a szociális és a szaktárgyi tanulás folyamatát. Ismereteket átadni csak az képes, aki maga is birtokában van a megfelelő szaktárgyi és szaktudományos tudásnak. Mindezek mellett tantervi és szakmódszertani ismeretei is magas szintűek. Ezért egy tanár saját tanulási folyamatát soha nem tekintheti befejezettnek, hiszen mind a szaktudomány, mind a neveléstudomány folyamatosan fejlődik, hiszen meg kell felelnie a kor követelményeinek. A pedagógus csak akkor lehet eredményes, ha hiteles és csak akkor lehet hiteles, ha nyitott az újdonságokra, képes a megújulásra és mindezek érdekében képezi magát. A hitelesség kérdése más tekintetben is felvetődik mivel a pedagógus maga is példa nem csupán tárgyi tudása révén, hanem életvitele, testi-lelki egészsége révén is Vezetői törekvéseim Mottó: "A vezetői eredményesség kulcsa, hogy a hatalom gyakorlása nélkül tudjuk befolyásolni az embereket." (Thomas Gordon) Immár tizenegyedik éve dolgozom vezetőként. E munkámban kezdetben ösztönösen, ma már tudatosan törekszem a demokratikus vezetési stílus megvalósítására. Meggyőződésem, hogy egy iskola - mint a jövő építésének egyik legfontosabb színtere, tehát stratégiai fontosságú intézmény csak akkor töltheti be hivatását, ha annak vezetője mindenki számára jól érthetővé teszi a szervezet céljait és e célok elérésének szolgálatába tudja állítani a munkatársak alkotó energiáit. Ez pedig leghatékonyabban akkor valósítható meg, ha döntés előkészítés és döntéshozatal az 1. ábrán felvázolt séma szerint működik. 10

11 1. ábra Mindez a rendelkezésre álló erőforrásokkal történő célorientált gazdálkodást jelenti. Vezetőként is a gyermek érdekének elsődlegességét tartom legfontosabbnak. Ezt pedig akkor szolgálom jól, ha a nevelési folyamat minden résztvevőjében tudatosítom az elérendő célokat és elősegítem a céllal történő érzelmi azonosulást is. Mindez az egyik biztosítéka annak, hogy az elindított folyamatok megvalósulásának ellenőrzése ne egy rettegett procedúra legyen, hanem egy konstruktív, folyamatszabályzó eszköz. Ezen elvek következetes alkalmazása nyílt, bizalomteli munkahelyi klímát és kölcsönös tiszteleten alapuló emberi kapcsolatokat tudott kialakítani. Ahogyan egy családban a szülők közötti kapcsolat harmóniája meghatározza a gyermek biztonságérzetét, úgy az iskolában az ott dolgozó felnőttek (pedagógusok és az oktató-nevelő munkát segítők) között uralkodó jó munkahelyi légkör ad garanciát az elfogadó, támogató iskolai attitűd meglétére. Természetesen, mint minden közösségben, a mi iskolában is adódnak konfliktusok, melyeknek szereplői gyermekek, iskolai dolgozók, szülők lehetnek. A konfliktusok kezelésekor mindig törekszem, a helyzet mielőbbi tisztázására, valamint arra, hogy a felekben felszínre hozzam az együttműködés készségét és a problémát így a győztes-győztes elv alkalmazásával többnyire megnyugtatóan lehet kezelni. A pedagógiai munka szakszerűsége és magas szinten történő művelése megköveteli, hogy mind a korszerű szaktárgyi, mind a kor kihívásaiból adódó új, haladó nevelési ismereteknek birtokában legyünk. E követelménynek én is igyekszem megfelelni és az iskola vezetésével és fenntartójával összhangban kollégáimat is támogatom a szakmai megújulás 11

12 terén, amely egy élethosszig, de legalábbis az aktív pedagógus pálya végéig tartó folyamat kell legyen. A megszerzett ismeretek birtokában válunk képessé a gyermekek személyiségének kibontakoztatására, képességeik fejlesztésére. Ezért is törekszem a képzések és önképzések támogatása mellett arra, hogy pedagógus társaim alkotó energiáit felszabadítsam, hogy ötleteiket kezdeményezéseiket a kialakított demokratikus támogató légkörben egymás munkáját segítve tudjuk megvalósítani. Meggyőződésem, hogy a testi-lelki egészség védelme a harmonikus emberi lét alapköve. Ezért is törekszem arra, hogy a sport és a művészeti nevelés, valamint az erkölcsi példaadás az iskolai mindennapok szerves része legyen. A gyermekközpontúság a pedagógus és a vezető számára egyaránt az egyik legfontosabb lelkiismereti kérdés, amelynek minden egyéb elvet, módszert és érdeket alá kell rendelni. Ezért tehát az elvek és stratégiák csupán eszközök arra, hogy a nevelőtestülettel közösen kidolgozott, az alapdokumentumokban deklarált célokat elérjük, küldetésünknek eleget tegyünk. 3. Helyzetelemzés 3.1. A község iskolája Az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola történetének elmúlt évtizedeiben jelentős változásokon ment át. A valamikor ötezer főt is meghaladó lélekszámú település iskolájában több mint négyszáz diák tanult hét iskolaépületben, épületenként egy-két-három tanteremben. Mára a település lakóinak száma alig több mint háromezer, az iskola tanulólétszáma pedig kétszáz körül ingadozik. Míg korábban minden évfolyamon két osztály működött, addig mára nyolc évfolyamon összesen tíz osztályban tanulnak diákjaink ben adták át az akkori körülmények között korszerűnek számító, bár néhány funkcionális hibával megépült kétszintes, kilenc tantermes új iskolát, amit még ma is sokan így hívnak. A régi iskolaépületek közül még négy, évekig szolgálta az oktatást. Itt kaptak helyet az alsó tagozat osztályai. Mára ezek közül 12

13 csak egyben folyik oktatás, a többi már nem iskolai célokat szolgál és van olyan is, amelyet azóta már lebontottak. A két működő épület egy tágas közös udvart ölel körül, amely sportpályákkal, korszerű, igen kedvelt udvari játékokkal szolgálja diákjaink sport és egyéb szabadtéri igényeit Köznevelési és egyéb alapfeladatok Iskolánk nyolc évfolyammal működő általános iskola. Integráltan oktatunk, nevelünk bizonyos pszichés fejlődési zavarral küzdő, érzékszervi fogyatékos, ezen belül látássérült gyermekeket óta veszünk részt a képességkibontakoztató és integrációs felkészítésben. Alapfokú művészetoktatás is folyik iskolánkban, melynek oktatási feladatait a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai látják el Az iskola fenntartója december 31-ig iskolánk fenntartója a települési önkormányzat volt. Az önkormányzat mindig igyekezett megadni a működéshez szükséges forrásokat és biztosította a nyugodt működés feltételeit. Tette mindezt saját erőforrások és pályázati eszközök segítségével. A 2013.január 1-jén bekövetkezett fenntartóváltás óta az intézmény működtetési és fenntartási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, ezen belül a Makói Tankerület látja el. Bár a működtetés anyagi körülményei szigorodtak, a tanügyigazgatási és a szakmai felügyeleti feladatok ellátása terén jelentős előrelépés történt Infrastrukturális és tárgyi feltételek Iskolaépületeink állapota igen jó, bár a Templom utca szám alatti régi épület nem nevezhető korszerűnek, működtetése kevésbé gazdaságos. Mégis azt kell mondanom, hogy panaszra nincs okunk, hiszen 2009-ben a DAOP pályázat keretében megtörtént az intézmény teljes felújítása 164 millió forint értékben. Ez magában foglalta a nyílászárók cseréjét, a fűtési és elektromos hálózat felújítását, akadálymentesítést. Az udvari játékok telepítése és a kivilágítható m-es műfüves sportpálya megépítése is ekkor történt. A pályázathoz kapcsolódóan a bútorzat felújítását is teljessé tettük, amit korábban a Csongrád 13

14 Megyei Közoktatási Közalapítvány és a HEFOP pályázatok segítségével már elkezdtünk. Az iskolai korábban főző, ma már csak tálaló konyha felújítására benyújtott pályázatok sajnos mindeddig sikertelenek voltak. Ennek következtében konyhánk és a hozzá tartozó ebédlő, bár tiszta, de korszerűtlen. Oktatástechnológiai tárgyi feltételeink az átlagosnál jobbak. A HEFOP, DAOP, TIOP, TÁMOP és IPR valamint más kisebb pályázatok tervezésekor tudatosan törekszünk oktatási eszközparkunk fejlesztésére. Így hat tantermünk interaktív táblával rendelkezik, illetve van egy MIMIO interaktív eszközünk is. Tudatos fejlesztési tevékenység eredménye az is, hogy digitális tananyag állományunk is évről évre gyarapszik. Két igen jól felszerelt fejlesztő tantermünk segíti a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók integrált oktatását. Az előző tanévben a KLIK Makói Tankerület által elnyert pályázat segített minket új fejlesztő eszközökhöz. Két súlyosan látássérült tanulónk számára a községi önkormányzat és az iskola alapítványának összefogásával, az Abdán működő Életfa Egyesület közreműködésével speciális kamerákkal felszerelt olvasó gépeket szereztünk be Németországból ben pályázati forrásból megvásároltuk a Hejőkeresztúri IV. Béla általános Iskola logikai táblajáték programját, amelyhez vásároltunk, illetve készítettünk játéktáblákat és egyéb eszközöket. Az iskola tornaterme méteres nagyságával csupán a tornaszoba mérethatárnak felel meg, viszont felszereltsége igen jó. A szabadtéri sportolási lehetőségeket egy műfüves és egy aszfaltozott sportpálya, távolugró gödör, valamint egy aszfaltozott körpálya is segíti, bár ez utóbbi nem ideális futóterep. A korszerű udvari játékok is igen népszerűek és segítségükkel a tanórák közötti szünetekben is megoldható a gyermekeket felfrissítő szabad játékos mozgás. A testnevelés órák számának felmenő rendszerű emelkedése már a 2014/2015. tanévben is okozott némi nehézséget, de ezt egy önkormányzati épület alkalmas helyiségében meg tudtuk oldani. A későbbiekben ezt a problémát orvosolja a várhatóan 2016 tavaszáig elkészülő, az iskola szomszédságában megépülő községi sportcsarnok A pedagógusok és a pedagógiai munkát segítő dolgozók A nevelőtestületben 11 tanító, 14 tanár dolgozik, közülük 2 fő részmunkaidőben 2 fő óraadóként. A technika és a médiaismeret tantárgyak kivételével valamennyi tantárgyat az előírt, vagy annál magasabb képesítéssel rendelkező kolléga tanítja. (Tantestületünkben 5 fő 14

15 egyetemi végzettséggel rendelkezik. Két főnek van pedagógus szakvizsgája.) A különleges gondozást igénylő tanulók ellátását korábban részben saját, részben utazó pedagógusokkal, e tanévtől csak utazó pedagógusok segítségével oldjuk meg. Munkánkat egy fő iskolatitkár és az ő feladatainak ellátásában is közreműködő egyébként pedagógiai végzettséggel rendelkező adminisztrátor segíti. Iskolánkban három munkaközösség működik: tanítói, humán és reál munkaközösség. A technikai feladatokat négy teljes munkaidőben dolgozó közalkalmazott (2 fő takarító, 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő karbantartó) látja el. Munkájukat segíti négy közcélú foglalkoztatott. Az iskola szervezeti felépítését a 2. ábra mutatja. 2. ábra 3.6. Az iskola tanulói Tanulói létszámunk jelenleg 211 fő. Ez a létszám megfelel a hasonló helyzetű és lakosságszámú települések tanulószámának. Ebben a tanévben két évfolyamon (negyedik és nyolcadik) indíthattunk párhuzamos osztályokat. A demográfiai mutatók alapján azonban látható, hogy a következő években csak egy-egy első osztály indul. Visszatekintve az elmúlt 15 évre látható, hogy a tanulói létszám a tájékán érte el minimumát, amikor 187 tanuló járt iskolánkba. Egyre többen voltak, akik már első osztályba Makóra íratták gyermekeiket. Ekkor vettem át az iskolaigazgatói feladatok ellátását. Kollégáimmal igyekeztünk kideríteni az okokat, illetve ennek alapján megpróbálkoztunk a kedvezőtlen tendencia megváltoztatásával. A helyi óvoda pedagógusaival közösen kidolgoztuk az óvoda-iskola átmenet programját,amely azóta is működik. A program az 15

16 Aranyhíd nevet kapta. Lényege, hogy már óvodás korban mutassuk be az iskolát a gyermekeknek és szüleiknek, mutassuk meg, hogy iskolánkban is értékes pedagógiai munka folyik. Munkánk eredményességét mutatja, hogy néhány év alatt elértük, hogy évente egy-két gyermeket íratnak más iskola első osztályába, sőt a szomszédos Magyarcsanádról és Nagylakról is jönnek hozzánk diákok. A következő kritikus pont az alsó és felső tagozat közötti váltás határán van. Negyedik osztály végén mi is - mint a környék többi általános iskolája érezzük a nyolcosztályos gimnázium elszívó hatását. Ennek mérséklésére kidolgoztuk az alsó-felső átmenet Ezüsthíd névre keresztelt programját. Ennek keretében bemutatjuk a felső tagozat munkáját, olyan foglakozásokat szervezünk, amelyeket felsős tanárok tartanak a negyedikeseknek. Itt nem csak a rájuk váró új tantárgyakkal, hanem leendő felsős tanáraikkal is ismerkednek a tanulók. A Szemezgető néven működő program keretében komplex foglalkozások keretében nyújtunk ízelítőt a leendő felsős lét milyenségéről. A tanulói összetételről. Tanulóinknak mintegy tíz százaléka más településről bejáró. A diákok igen nagy százaléka hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. Ők jellemzően olyan családokból kerülnek ki, ahol magas a munkanélküliség. Szociálisan leszakadó családok ezek, amelyek száma, illetve aránya az elmúlt évtizedben a községbe történt betelepüléssel is nőtt. Sajnos legtöbbjük alacsony iskolai végzettsége nem javítja munkaerő piaci esélyeiket. Ezek a családok különösen a tíz-tizenöt éve munkanélküliek ritkán adnak motiváló hátteret gyermekük tanulmányaihoz. A családok százalékában jellemző a szülők középfokú végzettsége, hasonló ez az arány a szakmával rendelkezők esetében is. Elenyésző a felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők száma. Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők aránya 13,3 illetve 5,2 százalék. Apátfalván jelentős létszámú a roma közösség, amelyre inkább az alacsony iskolázottság jellemző. Döntő többségük igyekszik együttműködni az iskolával, azonban a magas mulasztási mutatók inkább rájuk jellemzőek A pedagógiai munka Az iskola szociokulturális környezete szabja meg az itt folyó nevelő-oktató munka fő irányait. Mindezeket az intézmény alapdokumentumaiba igyekeztünk oly módon lefektetni, 16

17 hogy azok a valós lehetőségek mentén reális célok felé mutassanak úgy, hogy intézményünk eleget tudjon tenni törvényes kötelezettségeinek is. Egyik fő feladatunk a szociális hátrányokból adódó különbségek hatásának mérséklése, illetve az, hogy a tanulmányi és neveltségi felzárkóztatás mellett jól tudjunk reagálni a tehetségek felfedezésével és kibontakoztatásával összefüggő feladatainkra is. Oktatási nevelési módszereinkben ezért kiemelt fontosságú a differenciált oktatási formák, illetve az integrációs feladatokból következő kooperatív technikák alkalmazása. Ezért fektettünk nagy hangsúlyt az elmúlt évtizedben arra, hogy módszertani kultúránkat folyamatosan fejlesszük a megfelelő szakmai továbbképzések segítségével, belső és külső műhelymunkák megvalósításával. Ezzel összefüggésben igyekszünk beszerezni a legkorszerűbb oktatástechnológiai eszközöket. Nagy hangsúlyt fektetünk az esztétikai és erkölcsi nevelés kérdéseire. A mi iskolánk volt az első a térségben, ahol bevezettük az integrációs és képességkibontakoztató rendszer alkalmazását. Munkánkat többször is ellenőrizték pénzügyi és szakmai tekintetben egyaránt. Különösen büszkék lehetünk arra, hogy a minisztériumi szakmai ellenőrzésen Jól megfelelt minősítést kaptunk. Intézményünk elnyerte és megvédte az öko-iskola címet. Ez utóbbival, a művészetekkel és sporttal kapcsolatos szakköri tevékenységünk mindig erőssége volt az iskolának. A 2011-ben megalkotott köznevelési törvénynek megfelelően átalakuló iskolai munka átstrukturálta oktatási rendünket. Új lehetőségeket tárt fel, illetve az egyéb foglalkozások 16 óráig tartó rendszerébe jól tudtuk integrálni a korábbi szakköri jellegű tevékenységeket és nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni az egyéni bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozásra is. Tanulóink döntő többsége igénybe veszi a délutáni foglalkozásokat. Ez többek közt azért örvendetes, mert a kevéssé motiváló családok gyermekei számára szinte egész nap tudjuk biztosítani a támogató hátteret. Nem utolsó sorban a napi háromszori egészséges étkezést. Az elmúlt három tanév pedagógiai munkája és a megváltozott lehetőségek fokozatos összehangolásának eredménye, hogy évről évre csökken a bukások száma, javul a tanulmányi átlageredmény és ha nem is rohamosan, de csökken a mulasztott órák száma is. Pedagógiai munkánk része a hagyományok ápolása, ami az iskola hagyományos rendezvényeinek, illetve az állami és iskolai ünnepek színvonalas megrendezésében nyilvánul meg. Kiemelésre érdemes ezek közül a mesemondó verseny, az alsós farsang, a költészetnapi megemlékezés, a víz világnapi verseny, a Mikulás, a Nyuszi és idéntől a Pünkösd kupa, valamint a Dózsa nap és a ballagás. Az iskola és a község múltjának ápolását segíti az iskolatörténeti állandó kiállítás, illetve az, hogy helyi tantervbe beépítve használjuk a Bíbic könyvek sorozatot, amelynek írói közül többen iskolánk pedagógusai. E könyvsorozat a 17

18 község múltjának feldolgozása kimondottan általános iskolások számára. A közelmúlt iskolai emlékeit is őrizzük; régi és jelenlegi diákjaink alkotásai díszítik az iskola falait Kapcsolataink Ahogyan a gyermeknek jól kell éreznie magát az iskolában, úgy az iskolának is jól kell éreznie magát szűkebb és tágabb környezetében. Ennek záloga a partnerekkel való jó együttműködés a kölcsönösség jegyében. Ennek megfelelően széles körben ápolunk igen jó kapcsolatokat. A szülőkkel történő kapcsolattartás szinte mindennapos. Ennek hivatalos formái a szülői értekezletek, fogadóórák, az érintett gyermekek háromhavonkénti árnyalt, fejlesztő szöveges értékelése írásban is. Ezeken kívül szinte bármikor rendelkezésre állunk nevelési és az oktatással kapcsolatos kérdésekben is. A szülők különösen az alsó tagozatban aktív segítséget nyújtanak rendezvényeink előkészítésében és lebonyolításában. Ez az aktivitás jellemzi a szülők közösségének munkáját. Az iskola fenntartója 2013 januárja óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerülete. Velük szakmai és emberi kapcsolataink is igen jók, együttműködésünk gyümölcsöző. Nem csak a tankerülettel, a környező települések iskoláival is évtizedes szoros kapcsolatokat ápolunk. Kiemelésre kívánkozik ezek közül a földeáki, a kiszombori és a csanádpalotai iskola. Az elmúlt évben pályázati lehetőség kínálkozott belföldi, idén pedig külföldi testvériskolai kapcsolatok kialakítására. Bővítve hazai kapcsolatainkat a Pitvarosi Petőfi Sándor Áltanos Iskolával fűztük szorosabbra a kapcsolatokat. Ebben a tanévben pedig a Brassó megyei Apáca község iskolájával vettük fel a kapcsolatot. E projekt keretében kölcsönös látogatások és közös táborozás mellett szakmai együttműködés is megvalósul. Apátfalva Község Önkormányzata régi fenntartónk, akivel mindig szoros kapcsolatot tartottunk. Mióta az iskolafenntartás feladatait nem az önkormányzat látja el kapcsolattartásunk kevésbé gyakori, de barátinak mondható. Az önkormányzattól mindig sok segítséget kaptunk és kapunk ma is. Külön öröm számunkra, hogy diákjaink felléphetnek a községi ünnepségeken. A község intézményei közül a faluházzal ápoljuk a legszorosabb kapcsolatot, hiszen rendezvényeink zömét ott tartjuk, sőt a művészeti oktatás jó néhány órájának ők adnak otthont. 18

19 Az óvoda természetes partnerünk, hiszen tanulóink döntő többsége onnan jön hozzánk. Az óvoda iskola átmenet közös programjai révén szinte az egész tanévben rendszeresen együttműködünk velük. A római katolikus egyházzal is szoros a kapcsolatunk. Már hosszú évekkel a hit és erkölcstan tantárgy bevezetését megelőzően az iskolában zajlottak a fakultatív hittan órák. Az elsőáldozás és a bérmálás kis túlzással közös ünnepnek számít. Ilyen előzmények után természetes volt, hogy a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatás megszervezése sem okozott problémát. Szabadidős rendezvényeink lebonyolításában sokat segít nekünk a község valamennyi civil szervezete, különösen a Pátfalváért Egyesület. Több Dózsa nap előkészítésében és lebonyolításában voltak segítségünkre. Kiemelésre érdemes az Apátfalva SC Labdarúgó Egyesület, mellyel aktív kapcsolatot fenntartva tudjuk egyre eredményesebben végezni közös munkánkat a Bozsik Gyermek Labdarúgó Programban. Ennek a szakmai együttműködésnek az eredménye, hogy közel 60 tanulónk vesz részt a rendszeres edzéseken és tornákon mind az intézményi, mind az egyesületi program keretében. Ebbe a munkába olyan eredményesen tudtuk bevonni a szülőket, hogy az ASC 2014-ben megválasztott új vezetősége teljes egészében a bozsikos gyerekek szülei közül kerül ki. A település gazdasági szereplői is fontos partnereink. Támogatásuk nélkül sokszor hiúsult volna már meg nem kevés szabadidős program. Közülük ki kell emelni a Pillér Takarékszövetkezet és a Búzakalász kft. támogatását. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködésünk is évtizedes múltra tekint vissza. Közös rendezvények és a roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése fémjelzi kapcsolatunkat. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat az a partner, amelynek továbbítjuk az iskolában működő gyermekvédelmi jelzőrendszer észrevételeit. Közös munkánkra jellemző a szoros kapcsolattartás, a gyakori konzultáció, esetmegbeszélések és a családgondozási feladatokban történő együttműködés. Talán ritka, hogy a partnerek sorában magánszemélyek is szerepelnek, de mindenképpen fontos megemlíteni az apátfalvi születésű olimpikonnal, Sütő Józseffel ápolt kapcsolatunkat. Minden évben ellátogat hozzánk, személyes példájával motiválja a gyerekeket a mozgás és a kitartó munka szeretetére. 19

20 4. Vezetői program Számomra a korszerű iskola nem csupán az épületek és a taneszközök modernségében, vagy a legmodernebb módszerek alkalmazásában mutatkozik meg, hanem leginkább abban, ahogy a kor kihívásainak megfelel azzal, hogy diákjai elől nem zárja el a kibontakozás és a legjobb képességeikhez igazodó választás lehetőségét. Vezetői programom fő gondolatai a folytonosság, az eredményesség és a változó követelményeknek való megfelelés a szakmai megújulás és az innovatív gondolkodás jegyében. E gondolatok bővebb kifejtésével szeretném megmutatni elképzeléseimet az iskolai munka legfontosabb területein, olykor utalva a megelőző folyamatokra és természetesen az elérendő célokra Lehetőségek és szükségszerűség a nevelő-oktató munka fejlesztésében Az iskolával szembeni külső és optimális esetben belső elvárások a lehető legjobb tanulmányi eredmények és szocializációs szint elérésére sarkallnak minket. Ezek mutatói statisztikai vizsgálatokban, tanulói és tanári teljesítményeket értékelő felmérésekben érhetők tetten. Ilyen mutatók a kompetencia mérések eredményének alakulása, a tanulmányi eredmények, a bukások számának alakulása, az iskolai lemorzsolódással és a továbbtanulással kapcsolatos mutatók változása. A kompetencia mérések eredményeit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy tanulóink eredménye a hasonló iskoláktól elvárható szint körül mozog. Több év adatait vizsgálva különösen a kezdeti évekkel összevetve - mérsékelt javulás, illetve stagnálás mutatható ki. Az eredményekből egyértelműnek látszik a motiváltsági szint alacsony volta. Ezt támasztja alá a családi háttérindex értéke, amely igen alacsony, sőt volt olyan év, amikor a szülői kérdőíveket olyan kevesen küldték vissza, hogy az nem volt értékelhető. Ebből adódó feladatunk a motivációs szint emelése, amelynek területei a szülőkkel történő kapcsolattartás új dimenzióinak kialakítása, a tanulói közösségek fejlesztésének hatékonyabbá tétele és a pedagógusok módszertani felkészültségének további folyamatos fejlesztése. Több játékos, szabadidős tevékenység szervezése szükséges a szülők bevonásával. Meg kell találni a kapcsolattartás olyan formáit, amelyekben a problémás szülők is partnerek lehetnek. Erre kínál lehetőséget a napokban meginduló közlekedéskultúra fejlesztését célzó projekt, illetve a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal újra élénkülő kapcsolatban a tanodai program és ezzel összefüggésben a szülők közös megszólításának lehetősége akár saját közegükben. Innen lehet továbblépni az iskolai közös programokba történő bevonás felé. 20

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA HESZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2642 Nógrád, Vasút sor 9. OM: 032274 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév mely készült a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

I. Iskolánkról. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája I. Iskolánkról Mottó: Az iskolának nem nevelnie kell az életre az iskola legyen maga az élet! Elbert Hubkord Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskolája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben