Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi. feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT"

Átírás

1 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008 évi ellátásáról BOJT A GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT BESZÁMOLÓJA Készítette: Petőné Kiss Éva Családgondozó

2 Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása: A községben a gyermekjóléti és családsegítői feladatokat főállású családgondozóként látom el. Emellett a település rendszeres szociális segélyben részesülő és ellátás nélküli ügyfeleinek nyilvántartását és háromhavonta történő rendszeres jelentkeztetését végzem (kb. 120 fő). A Családsegítő Szolgálat esetnaplóban regisztrált, rendszeres ügyfeleinek száma: 301 fő. A Gyermekjóléti Szolgálatnál alapellátásban 2008 évben 23 gyermek részesült. 17 gyermek védelemben volt az elmúlt évben. Szakellátásban levő gyermekek száma: 9. Prevenciós tevékenység 28 gyermekre terjedt ki. A Családsegítő Szolgálatnál történik a családtámogatási ellátások, TB ellátások, segélyek (ezen belül lakásfenntartási támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, átmeneti segély, rendszeres szociális segély, közgyógyellátásiigazolvány, ápolási díj) megigénylése. Ezen felül a kliensek a legkülönbözőbb ügyekben keresnek fel az irodában. A tapasztalat azt mutatja, hogy bizalommal fordulnak a szolgálathoz gondjaikkal. Sajnálatos, hogy a részükre érkezett küldeményeket, hivatalos iratokat nem tudják értelmezni, nem tudják, mit kezdjenek velük. Ügyeik intézéséhez folyamatos nyomon követésre, tanácsokra van szükségük. A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége: A veszélyeztetett gyermekek áttekintése az óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelőssel együtt történik minden tanév elején, szeptember hónapban. A településen dolgozó védőnő az egészségügyi veszélyeztetett gyermekekről nyújt tájékoztatást. A veszélyeztetett gyermekek családjával rendszeres kapcsolatot tartok fenn. E munka célja a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése, a családban való megtartásának elősegítése. A családgondozás során a legégetőbb problémákra, azok megoldására irányítom az ügyfelek figyelmét. A településen élő gyermekes családok túlnyomó többsége nehéz anyagi körülmények között él. Rendszeres szociális segélyből, lakásfenntartási támogatásból és a gyermekek után járó családi pótlékból élnek. A kétkeresős családmodell rendkívül ritka a településen. A gyermekek a szegény sorsú családokban nem rendelkeznek alapvető játékokkal, felszereléssel, könyvekkel, ruhákkal. A nem alkoholizáló, gondoskodó szülők próbálják megteremteni gyermekeiknek a ruhát, játékokat, a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is. A gondozásban levő családok gyermekei alapvető szükségleteikben hiányt szenvednek, úgymint életkoruknak megfelelő törődés, kiegyensúlyozott, nyugodt családi háttér. Ezekben a családokban a nem megfelelő higiénia is problémát jelent. A

3 családgondozás során az átgondoltabb pénzbeosztás szükségessége is szóba kerül, csakúgy mint a háztartásvezetési hiányosságok ban alapellátás keretében 23 gyermekkel voltam kapcsolatban, családgondozás vagy védelembe vétel folytán. A prevenciós tevékenység ezen felül 28 gyermekre terjedt ki. Ezekkel a családokkal alapellátás keretében nem szerződtünk, de beavatkozásra volt szükség. Az ő életüket tapintatosan figyelemmel kell kísérni évben ideiglenes hatályú elhelyezésre, vagy átmeneti nevelésbe vételre nem került sor. Óvodából elsősorban nem megfelelő higiénia, elhanyagolás miatt érkezett jelzés. Az Általános Iskolában néhány gyermekkel magatartási probléma van. Az iskolában dolgozó pedagógusokkal a jelzésre reagálva minden esetben megbeszélést tartunk, jegyzőkönyvet készítünk. A középiskolákból igazolatlan hiányzások miatt érkeznek problémajelző adatlapok. Ha hiányzásról értesítést kapok, minden esetben felkeresem a családot, szükség esetén többször is, annak érdekében, hogy a nagyfokú indokolatlan hiányzások megszűnjenek. Családjából kiemelt gyermekek szüleinek gondozása: Rendszeres kapcsolattartás, felkészítés a gyermekek családba való visszatérésére. Cél: Alkalmassá tenni a családot a gyermekeik nevelésére. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A jelzőrendszer helyi szinten megfelelően működik. A felmerülő gondokról igyekszünk egymást értesíteni és arra törekszünk, hogy a problémák megoldódjanak. Védőnővel és gyermekvédelmi felelősökkel közös családlátogatást tettünk, több családnál is. Sikert elérni azonban sokszor nagyon nehéz, hiszen a szülők hozzáállásán múlik az eredményesség. Komoly ellenállással találjuk szemben magunkat akkor, amikor egy problémás család sziklaszilárdan ragaszkodik az eddigi életviteléhez és nagyon nehezen akar változtatni az eddigi, gyermekeit elhanyagoló magatartásán. Nagy látványos sikereket sajnos nem lehet elérni, minden kisebb eredménynek örülnünk kell. Az is eredmény, ha nem romlik tovább egy család helyzete. A mindennapi munka mellett végzett tevékenységek: 2008-ban gyermekétkeztetési pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, mely keretében 20 rászoruló gyermek minden hétvégén élelmiszercsomaghoz jutott. A Mindenki Ebédel program koordinációját a Gyermekjóléti Szolgálat végzi, a csomagokat a Községi Konyha élelmezésvezetője osztja a gyerekeknek. A Gyermekétkeztetési Alapítvány immár 4. éve rendszeresen támogatja községünk rászorult gyermekeit. Ennek köszönhetően a gyermekes családok csaknem mindegyike bekapcsolódott már az egész éven keresztül tartó programba. A település rászorult lakossága a múlt évben 3 alkalommal élelmiszersegélyben részesült az EU Élelmiszersegély program keretében, átlagosan 80 q mennyiségben. Az említett adományok közvetítésével hozzájárultunk ahhoz, hogy megkönnyítsük a nehéz helyzetben levő családok mindennapjait. A

4 szállítmány elosztásakor azt az elvet tartjuk szem előtt, hogy a nagyobb családok létszámarányosan több terméket kapjanak. Nyári gyermekétkeztetés kapcsán igények felmérése, a lebonyolításban való közreműködés. Ruhaosztás: 2008 évben 3 alkalommal volt lehetőség nagy mennyiségű és jó minőségű használt ruhához jutni. A ruha és élelmiszerosztásban minden esetben hivatali dolgozók és közhasznú munkások is részt vesznek. A Magyar Vöröskereszt véradást szervezett múlt évben 2 alkalommal, melynek lebonyolítását segítettük. A lakosság létszámához képest nagyon szép számban vettünk részt május 4-én a Gyermekétkeztetési Alapítvány a budapesti Városligeti Műjégpályán paprikáskrumpli-főző versenyt rendezett. Községünkből 21 rászoruló gyermek vett részt a rendezvényen. A fővárosba vonattal érkeztünk, ugyanis a MÁV és a GYEA felvállalta a gyerekek és 2 felnőtt kísérő utazási költségeit. 3 felnőtt kísérő utazási költségeit a Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat vállalta magára. A gyermekeket fellépő zenekarokkal, énekesekkel, tombolával, ugráló várral, közös tornával és különböző játékokkal szórakoztatták. A zsűrizést követően a mi csapatunk is különdíjban részesült. A Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány jóvoltából 4 bojti általános iskolás gyerek ingyen táborozhatott egy hétig a Balatonnál. A nyári szünetben a gyerekeknek kézműves játszóházat szervezett a Gyermekjóléti Szolgálat Fekete Sándorné népi gyermekjáték-készítőnk közreműködésével. A játékokhoz szükséges kellékeket a község lakossága által összegyűjtött 1 és 2 forintos érmék beváltása után sikerült megvásárolni. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása A gyermekek napközbeni ellátása a település óvodájában, illetve iskolai napközi otthonos foglalkozásokon történik. A gyermekes családok ezen ellátásokat igénybe veszik. A helyi óvodások létszáma 35 fő. Az általános iskolába 56 gyermek jár. A településen átmeneti nevelésben levő gyermekek Komádiban, az Óvoda és Gyermekotthon, Hasznosidő Központban illetve a DMJV Reménysugár Otthonban tartózkodnak évben a gyermekvédelem területén felügyeleti szervek által végzett szakmai ellenőrzés nem történt.

5 Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján: Igény lenne a településen logopédus, pszichológus szakember munkájára. Pszichológusra több általános iskolai tanulónak is szüksége lenne évben a településre vonatkozóan bűnmegelőzési program nem készült. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek: Helyi szinten működő civil szervezet, a Bojtért Egyesület keretein belül létrejött Teleház. A gyermekeknek a Teleházban lehetőségük nyílik a számítógép használatára, szabadidejüknek kulturált körülmények között történő eltöltésére. A Teleház ügyintézője segítséget nyújt az odaforduló ügyfeleknek a hivatalos ügyeik intézésében. Kedvezményes telefonálási, faxolási lehetőség van a Teleházban a lakosság részére, ezáltal elősegíti az ügyfelek ügyeinek gyorsabb, hatékonyabb megoldását. Települési szinten elmondható, hogy a különböző szolgáltatást nyújtó intézmények között (házi segítségnyújtás területén tevékenykedő gondozónők, Teleház, Családsegítő Szolgálat, munkaerő-piaci menedzser, védőnő, iskola-óvoda) a jelzőrendszer hatékonyan működik. Bojt, február 13. A beszámolót készítette: Petőné Kiss Éva családgondozó

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail. Í FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ 2011. ÉVRŐL Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 06-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselő-testület Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 8/2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA TELEPÜLÉSÜNKÖN 2012. ÉVBEN Alsózsolca Város helyi adottságai 1 Alsózsolca Borsod Abaúj - Zemplén megyében, Miskolc Megyei jogú várostól 10 km-re

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2007. ÉVI MUNKÁJÁRÓL HEJŐBÁBA 2008. 06. 18. A Veszélyeztetettséget és Krízishelyzetet Észlelő és Jelző Rendszer 2007. évi munkájának összefoglaló értékelése A 1997.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. május 30 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71.. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s Dorog Város Képviselő-testületének 2015.április 30-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről

BESZÁMOLÓ. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről BESZÁMOLÓ Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálatának 2013. évi működéséről Izsák, 2014. március 31. Készítette: Sörösné Boldoczki Tímea Intézményvezető A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk

Részletesebben

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó

Készítette: Vajai Anett szociális ügyintéző Galler-Mike Éva Gyermekjóléti Szolgálat kihelyezett családgondozó ÖCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AJKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER JEGYZŐ 8292 Öcs, Béke u. 35. 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 (88) 521-100 fax:(88) 212-794 Ügyszám:

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 69/2015.(V. 21.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEGYALJAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2008-BAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A HEGYALJAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2008-BAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A HEGYALJAI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2008-BAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 2006 március 1-től kistérségi társulás keretében látjuk el a Családsegítő és Gyermekjóléti feladatokat három településen

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2014. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014.

Monostorapáti község Önkormányzata. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. átfogó értékelése 2014. Monostorapáti község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2014. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

Részletesebben

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA Éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI MUTATÓI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 0-18 ÉVES KOROSZTÁLY ADATAIRA

Részletesebben

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről E LŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. május 27.-i ülésére Beszámoló Nyergesújfalu Város 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző

Előterjesztés. Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére. Dr. Bóna Csaba jegyző Előterjesztés Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben