OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás"

Átírás

1 OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

2 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartónak. Ezen szakmai beszámolót az algyői Önkormányzat által meghatározott szempontok alapján készítettem el, a nevelési év tapasztalataira, számadataira alapozva. Bevezető A társadalmi, gazdasági környezet folyamatosan ösztönöz arra minden embert, hogy megújulás nélkül nem lehetséges a megmaradás. A gyermekek fejlődése is állandó változások egymásra épülő sorozata. Természetes tehát, ha a pedagógia is ennek az általános szemléletnek az elfogadásával kezeli a megoldandó feladatot, s nem szükséges külön érvelni amellett, hogy a megújulás követelményével újra, és újra szembe kell néznünk. Köznevelési intézmények feladatkörének új eleme az óvodai innovációs lehetőségek kiaknázása. Jelen nevelési környezetünkben lehetséges és szükséges ellátandó feladatunk minél sokoldalúbb megközelítése az óvodai innovációs lehetőségeknek. Az innováció, olyan tudatos változtatás, amely a konkrét adottságok, viszonyok ismeretében a ki nem használt, korábban fel nem ismert lehetőségeket keresve a tudás alkalmazásában érdekelt. Növekszik az intézményes élettapasztalat a gyermekek körében, és sajnos csökken a családi, hiszen napjaik 80%-t intézményes keretek között töltik. Fontos, hogy az óvodai nevelés, az intézményesített élet mintaközvetítő, értékközvetítő, mindenkor megújulni képes legyen. Pedagógiai hitvallásunkban megfogalmazódik: a gyermekekre úgy tekintünk, olyan érékeket, normákat közvetítünk számukra, melyek birtokában a tudásalapú társadalom leendő felnőttjei felé irányuló elvárásnak megfeleljenek. 1. Személyi feltételek I. Statisztikai adatok Dolgozói létszám adatok: Az algyői Szivárvány Óvodában kinevezett álláshelyen 29 fő dolgozik, ebből 1 fő jelenleg GYES-en van, az ő álláshelyén lévő kolleganő szerződéssel látja el az óvodapedagógusi feladatokat. 3 fő külső segítő munkatárs a Szegedi Klebersberg Intézményfenntartó működési keretein belül heti rendszerességgel tevékenykedik óvodánkban. Dolgozók Létszám adatok Óvodapedagógusok száma 16 fő Óvodavezető 1 fő Fejlesztőpedagógus 1 fő Dajkák száma 10 fő, ebből 2 fő konyhai feladatokat lát el Egyéb segítő munkatárs Óvodatitkár 1fő 2

3 Külső segítő szakemberek * Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének megfelelő aktuális létszámban. Logopédus * Gyógypedagógus * Gyógytestnevelő Gyermekorvos Védőnő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Az óvoda gyermekfelügyelet szempontjából különleges helyzetű intézmény. Itt ugyanis a 3-7 éves korú gyerekek soha egyetlen percre sem lehetnek egyedül, minden helyzetben biztosítani kell számukra az óvónőt. Még a másik óvodai épületbe sem engedhetjük el őket kísérő nélkül. Így akár logopédiára, akár fejlesztésre jönnek-mennek a gyerekek mindig meg kell oldanunk a felügyeletüket. Ezt már az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja elő is írja: az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel való foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányíthatja. A fentiekből is látszik, hogy kollégáink elhivatottak választott pályájuk iránt, s szívüket-lelküket beletéve dolgoznak azon, hogy a szűkös anyagi körülmények ellenére, szinte minden plusz munkát pénz nélkül végezzenek. Az óvodapedagógusok beli feladataikon túl szervezői, vezetői és résztvevői: az óvodai és a település rendezvényeknek, a minőségfejlesztési rendszer működtetésének, a gyermekek egyéni fejlesztésének. Óvodapedagógusaink, dajkáink ebben az évben is végeztek mentori feladatokat. Ezekért a mentori munkákért minimális díjazásban részesültek a kollégák. Részt veszünk a dajkák gyakorlati képzésében is. Ebben a tanévben 2 fő dajkai gyakorlatot koordinált le intézményünk. A fejlesztés irányai: A humánerőforrás gazdálkodásban az intézményünknek (a lehetséges keretek között) feladatmegosztás érdekében a megnövekedett terület miatt 1 fő udvart takarító személy alkalmazására kell törekedni 2. Munkaidő kihasználtságának mértéke Az óvoda mindennap reggel óráig tart nyitva. A teljes nyitva tartás idejében óvodapedagógus van a gyerekekkel óráig ügyeletet biztosítunk, ekkor egy ban gyülekeznek a gyerekek (igény szerint a korán érkezőket lefektetjük). Az óvónők lépcsőzetes munkakezdésének megfelelően 7 órakor illetve kor vonulnak a saját szobájukba a gyerekekkel. A gyerekek többsége között érkezik az óvodába. Délután 16 óráig minden gyermek a jába marad, illetve jó idő esetén, az udvaron, majd ezután kezdődik az ügyeleti elhelyezés, ugyanis ekkortól csökken a létszám, majd délután tól minden gyerek egy ba kerül. Ezzel a lépcsőzetes ügyeleti rendszerrel tesszük hatékonyabbá az óvodapedagógusok munkáját, így, amikor a gyerekek maximális létszámmal vannak az óvodában, akkor van a legtöbb óvodapedagógus is bent. A ban dolgozó dajkák, konyhai dolgozók munkájának hatékonyságát támasztja alá az is, hogy a nevelőmunka segítése mellett takarítással és étkezési teendők elvégzésére is maximális energiát fordítanak. A minőségi munka érdekében (Köznevelési törvény is ad rá lehetőséget) pedagógiai asszisztens alkalmazása még inkább lehetővé tenné az egyéni gondoskodás megvalósítását. 3

4 1. Tárgyi- és eszközellátottság II. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei Kisebb karbantartói, javítási munkákat elsősorban az algyői GYEVIÉP NKft. munkatársaival oldottuk meg. fűnyírás 2 hetente (igény szerint egyeztetve) virágoskert gondozása, sövénynyírás homokozó homokjának frissítése (tavasszal, 1 alkalommal) konyhai szúnyoghálós ajtó karbantartása csöpögő csapok tömítésének cseréje szükség szerint villanykapcsolók javítása szemétszállítás faluházi rendezvények alkalmával szükséges eszközök szállítása edzőtermi foglalkozásokhoz terem biztosítása Az aktuális munkák megrendelése külön munkalapon történik, sajnos a munka ütemezéséről nem kapunk folyamatosan visszajelzést. 2.Tárgyi feltételek Esztétikus intézményben dolgozhatunk, olyan helyiségekkel vagyunk ellátva, amelyek szakmai munkánkat jelentősen befolyásolják. Fejlesztő szobánk is szép, esztétikus, viszont a folyamatos beázás miatt lassan egészségtelenné válik. Az épület helyiségeinek funkcióit is megtaláltuk. Van helyiségünk eszközeink tárolására, varrásra, mosás, szárítás (megoldatlan), vasalásra. A szép nevelői szobánkban meg tudjuk tartani az értekezleteket és a belső továbbképzéseket. Az aulában közös összejöveteleket, (mikulást, karácsonyt,) megrendeztünk. A szobák a mindennapi testi nevelés feladatinak megvalósítására átrendezés során válnak- alkalmassá. Az iskola tornaterme minden testnevelés foglalkozásában a mozgásos játékok játszásában, a gyógytestnevelésben nyújt óriási lehetőséget. A testneveléshez szükséges eszközökkel javarészt rendelkezünk, vannak még vágyaink az eszközök beszerzésében, azokat igyekszünk előteremteni nevelési évben tárgyi eszközök fejlesztési mutatói: Eszköz megnevezése Darabszám Összeg fektetők, steppelt lepedők, fektető tartó 20 db Ft Székek, asztalok 30-5 db Ft Póló, papucs 58 db 29 pár Ft Ft 3. Udvari teendők: Folyamatosan foglalkozunk udvarunkkal, hogy balesetmentes, biztonságos legyen. Működik az udvari team, akik évente megvitatják a javítási, korszerűsítési feladatokat. Az udvari játékokat folyamatosan festjük és javítjuk, sajnos a 3 évnél régebbi fajátékok erre az évre sok gondot okoznak (szétrepedt tartó elemek) ezek cseréjét folyamatosan végezzük, illetve körbekerítjük, nehogy baleset történjen 4

5 Az óvodai játszó udvar kerítése felújítást igényel, mely remélhetőleg a nyári felújítás, karbantartás részét képezi. A szponzorok felkutatásában és a lehetőségek kiaknázásában az óvodai kollektíva egyre inkább leleményes. Igyekeznek nem csak a, de az óvoda számára is az adódó lehetőségeket észrevenni és kihasználni. A tárgyi eszközök felújítása elképzelhetetlen a leleményes dolgozói kezek, ötletek nélkül, hiszen az óvónői kreativitás, sokoldalúság látszik gyönyörű, otthonos, biztonságot sugárzó szobáinkon. A tárgyi eszközök vásárlása előtt mindig kérjük a szakemberek segítségét, tanácsát. Igyekszünk hasznosan, ügyesen jó gazda módjára bánni a ránk bízott anyagi forrással, megkeressük az olcsóbb, de legjobb megoldásokat. A játékok és az eszközök vásárlásánál ugyanakkor fontos szempont az MSZN szabványnak való megfeleltség, és a tökéletesen nagy biztonság. Udvari játékaink biztonságossága érdekében és a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján a 2008-ban elvégeztettük a játszótéri eszközeink felülvizsgálatát, azóta minden évben a PRECÍZ Kft felügyeli az eszközök balesetmentes használatát. III. Gazdálkodás Az óvoda részben önálló gazdálkodó elfogadott főbb költségvetési mutatók alakulása a következő május 31. állapot szerint! Megnevezés Tervezett felhasználás Tényleges felhasználási arány Személyi juttatások Ft 38% Munkaadót terhelő járulékok Ft 37% Dologi kiadások: Ft 43% - különféle dologi kiadások Ft 41% - gáz Ft 85% - víz Ft 12% - villamos energia Ft 22% - javítások Ft 35% - tisztítószerek Ft 20% - gyógyszerek Ft 126% - szakmai anyagok Ft 24% A tisztítószerek felhasználási arányát a nyári nagytakarítás, tanév eleji beszerzések fogják kiegyenlíteni. Az eltelt időszakot figyelembe véve az intézmény kiadásai és bevételei reálisnak mondhatók. A pénzforgalmi adatok egyeztetése minden hónapban megtörtént. 2. Költségvetésből megvalósuló intézményi innováció Megnevezés Kivitelezés időpontja Kivitelezés költsége Ovifalu: szeptember Ft 5

6 3. Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával megvalósult programok, tevékenységek, eszközök Megnevezés Karácsonyi játék vásárlása, gyerekek vendéglátása (szaloncukor, üdítő, gyümölcs) Ovifaluba bútor, szőnyeg, puff Szakmai tapasztalatcsere Vadasparki, Csongrád-bokros tanyai kirándulás Táncház, népjátékok, szüret Ovifalu ablakai Műsoros nap kellékei Összes költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Intézményi adatok Az óvoda összes férőhelyeinek száma Alapító Okirat meghatározása szerint 196 fő. 1. A gyerekek létszámának alakulása a nevelési évben Tervezett új ok létszámának kialakításánál elsődlegesen szakmai szempontokat vettünk figyelembe, minden esetben a gyerekek érdekéit, fejlődési esélyeit, jogszabályi megfelelőséget figyelembe véve, megfontolva döntünk. Csoport neve Életkor Létszám Csoport összetétel Katica 5 évesek 22 fő (ebből 1 fő SNI, 2 fő beilleszkedési Azonos életkorú gyerekek (középső ) zavarral küzdő) Pillangó 5 évesek 24 fő Azonos életkorú gyerekek (kisközépső ) Süni 3 évesek 22 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Maci 6 évesek 19 fő Azonos életkorú gyerekek Csiga-biga 4 évesek 19 fő (ebből 1 fő SNI) (nagy) Azonos életkorú gyerekek (középső ) 6

7 Cica 2,5-3 évesek 18 fő (ebből 1 fő enyhe értelmi fogyatékos) Micimackó 4 évesek 20 fő (ebből 2 fő beilleszkedési zavarral küzdő) Margaréta 6 évesek 20 fő (ebből 1 fő SNI) Összesen: 164 fő+ 4 SNIvel+magatartás, beilleszkedési zavarral küzdő gy.) Azonos életkorú gyerekek (kis) Azonos életkorú gyerekek (középső) Azonos életkorú gyerekek (nagy) Az évközben történő felvételeket indokolják a közoktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény azon rendelkezései, miszerint a 3 évet betöltött, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fel kell venni az óvodába. A beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem tölti be a 3. életévét, ez indokolja a Cica alacsonyabb létszámát. Nyár folyamán 2 család jelezte óvodai igényét, mivel augusztusban ide költöznek Algyőre. Nevelési év közben felvett gyermekeket terveink szerint az új kisban helyezzük el. A tanköteles gyermekek óvodában maradó létszáma a következőképpen alakul: 2013/2014.-ben tanköteles korú gyermekek létszáma 73 fő, ebből iskolába megy 55 fő vezető óvónők, fejlesztőpedagógus véleménye alapján óvodavezetői döntés szerint18 fő nyári születésű gyermek maradt óvodában. Az óvodában maradás okait vizsgálva (évek óta) a következőket állapítottuk meg: Értelmi képességek fejletlensége, melyet nagyban befolyásol a halmozott beszédhiba, beszédfejletlenség.(10 fő) Szociális képességek éretlensége: e képességbeli hiány lehetetlenné teszi, hogy ezek a gyerekek közösségben tudjanak együttműködni, tapasztalatokat, ismereteket gyűjteni.(10 fő) Beilleszkedési zavar: teljesítménytől, elvárástól való szorongás, bepisilés, dadogás, tikkelés tünetei miatt (4 fő) 2. Az óvoda megítélése június 28-i állapot szerint: Gyermekvédelmi Munkáról A as tanévben, a korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek felderítése megtörtént a vezető óvónők segítségével. Az óvónők a családlátogatások alkalmával megfelelő információhoz jutottak az óvodába érkező gyerekek szociális helyzetéről, a szülők nevelési módszereiről, a gyermekükkel kapcsolatos elvárásaikról. Már a leendő kisos gyermekek családi körülményeit is megismerhettük. A vezetők, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsői szoros kapcsolatban állnak a gyermekvédelmi felelősökkel. Az óvodába járó gyermekek száma: 175 fő (2013. január 31-i. állapot szerint) 7

8 Az óvoda megítélése szerint Hátrányos helyzetű: 22 fő Halmozottan hátrányos helyzetű (gyerek) 2 fő (A Kt évi LXXIX. törvény 20/1997. II. 13. Korm. rendelet Rendszeres nevelési támogatásban 22 fő részesül Óvodáztatási támogatásban részesül 2 fő. Süni és a Maci ból + 1 fő Csigabiga ból januártól. Étkezési támogatást kap 2 fő ebből: 1 fő 3000Ft/hó, 1fő 1500Ft/hó A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 35 A gyermekvédelmi céllal a családlátogatási alkalmak száma: 35 A kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 75 alkalommal A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal a kapcsolattartás rendszeres, havi egy alkalommal esetkonferencián veszünk részt. A Gyermekjóléti Szolgálatnál alapellátásban van 3 fő: 3. Gyermekbalesetek Csoport neve Sérülés jellege Fő Javaslat Micimackó Horzsolás, esésből fakadóan 5 Fegyelmezettebb udvari játék Katica Horzsolás, esésből fakadóan, orvosi ellátást nem igényelt Magatartás probléma miatt visszatérő baleset ugyanannál a gyermeknél 5 alkalommal 8 Tanulási képességet vizsgáló bizottság segítségét kértük Margaréta Horzsolás 1 - Süni Pillangó Horzsolás 5 Fegyelmezettebb udvari játék Gomba Csigabiga Maci Esésből adódó zúzódás 2 Fegyelmezettebb udvari játék Összesen: 21 A balesetveszély megelőzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A leggyakoribb veszélyforrások az udvaron leselkednek a gyermekekre, ahol nagyobb a mozgástér. A balesetek elkerülése érdekében a következő intézkedéseket tettük: Játékszereket folyamatosan ellenőrizzük, rongálódásukból eredő veszélyek elkerülése érdekében, sajnos már 3 játékeszközt kellett körbekeríteni balesetveszély miatt PRECÍZ Kft. a játékok felülvizsgálatát elvégezte, a szükséges intézkedést megtettem a balesetek elkerülésére, a játékok javítását megrendeltem Faágak, sérülést okozható kövek eltávolítása, gomba, veszélyesnek tűnő növények folyamatos ellenőrzése Gyermekek figyelmének felhívása a szabályok betartására 8

9 A balesetek kiváltó okai közül legjellegzetesebb a játékeszközök nem rendeltetésszerű használata (kerékpározás a füvön, hinta, lengő felületén belül tartózkodás) illetve a futás közben történő elesés következtében történő sérülések, horzsolások. A sérült gyermeket szükség szerint ellátjuk, a szülőknek minden esetben szólunk. A komolyabb sérüléseknél jegyzőkönyvet, az egyszerűbbeknél minden esetben feljegyzést írunk. A minél szakszerűbb ellátás érdekében elsősegély tanfolyamot végzett 2 fő óvodapedagógus, de lehetőség szerint következő 3 kolléganőt szeretnénk beiskolázni. Terveink szerint az őszi egészséghét keretében lesz rá lehetőség. Elsősegélyládánkat az év folyamán folyamatosan ellenőriztük, a hiányosságokat pótoltuk, feltöltöttük. A nyári élet tervezésénél felkészültünk a napvédelemre, illetve a kullancsok, szúnyogcsípések elleni védelemre. A szülőket erről tájékoztattuk, figyelmüket felhívtuk a fokozottabb odafigyelésre. V. Étkeztetés kedvezményei 71 fő gyermek gyermekétkeztetési kedvezményben részesült ebben a nevelési évben az (1977. évi XXXI. tv. 148 (5) bekezdése alapján. A kedvezményre történő jogosultságot az arra illetékes hatóság vizsgálta. 50%-os térítési díjkedvezményt kap 45 fő, ebből tartósan beteg 11 fő 3 gyermek utáni kedvezményt vesz igénybe 34 fő nem étkezik az óvodában 1 fő Ingyenesen étkezik 26 fő VI. Kitűzött célok és megvalósulások az éves munkaterv, a Helyi Óvodai Nevelési Program és az IMIP alapján 1. HOP felülvizsgálat, PEPO előkészítése, véglegesítése A es tanév január hónapjában megjelent a módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /255/2009. (XI.20) kormányrendelet/. Ez alapján át kellett tekintenünk, az Alapprogram és a Helyi Óvodai Program közötti eltéréseket. Ezt megtettük, és mellékletben rögzítettük, a szakértői véleményezésére, és a fenntartónak történő benyújtására június hónapban került sor. Helyi Óvoda Programunk módosítását és egységes szerkezetbe foglalását végeztük el a fenti változtatás után a tanévben. Ennek oka: Az Országgyűlés a Köznevelési Törvényt december 20-ai ülésén fogadta el. Végrehajtási rendeletei azonban később jelentek meg. A fejlesztés irányai: nevelési év második félévének egyértelmű feladata az alapdokumentumaink (SZMSZ, Házirend, HOP,) átdolgozása az új szerkezeti, és szervezeti struktúrának és a 9

10 törvényi előírásoknak megfelelően, miután a Köznevelési Törvény végrehajtási rendeletei megjelentek. Az Új Széchenyi terv kiemelt pályázati projektjei között az Oktatási Hivatal a TÁMOP 3.1.5/12 nyerte el, melyben lesz lehetőség a közoktatási intézmények számára a Pedagógus Életpálya modell kidolgozására is. Szükséges napra készen figyelni a kiírást. Alapító Okiratunkat módosítani kell, az SZMSZ-ünk módosítása megtörtént. A as nevelési évünket Algyő Nagyközség képviselőtestületének döntése szerint 8 tal kezdjük meg. 2. Szabadjáték A hiteles, a gyermekek érdeke mindenek felett elv óvodapedagógusi munkánkat folyamatos kutatásra, felfedezésre, elemzésre készteti. Így vagyunk ezzel mi is a mindennapi életben. A minőségfejlesztési munka, a munkaközösségek, adják meg azokat a kereteket, amelyek alapjául szolgálnak az állandó fejlesztési, tehetséggondozási, pedagógiai munkánknak. Az óvodában a játéké a főszerep. Helyi programunkban is a játék elsődlegességét hangsúlyozzuk, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának egyik vezérgondolatával összhangban. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. A fejlesztés irányai: A szabad játék napjának bevezetése, a következő nevelési évtől, melynek tapasztalatait rögzíti minden a naplóban. Ezeken a napokon a pedagógus az egész nap során a játék helyet és eszközöket biztosítja, illetve figyel. Az esetlegesen szükséges konfliktushelyzetekbe, problémákba csak a legszükségesebb esetben avatkozik be. Megfigyelési szempontjai közé tartozik a gyerekek egyéni játéka (idő, tartalom, játszó ban elfoglalt hely, szabadidővel való gazdálkodás lehetőségei, stb.), a összességének játéka (együttdolgozási képességek, konfliktus és probléma megoldási képességek, játékfajtákkal eltöltött idő, és ennek tartalma stb.) 3. HOP beválás vizsgálat ellenőrzési szempontjai a. A fejlesztés keretein belül a gyakorlati látogatások megvalósulása Módszer: óvónők egymás közti hospitálása a teljesítményértékelés eredménye alapján, az óvodapedagógusok erősségeit figyelembe véve. Felelős: óvodavezető helyettes és módszertani munkaközösség vezető Megvalósulás: Minden óvodapedagógus másik két pedagógust figyelt meg és írta le tapasztalatait. Az egymásközti hospitálások megvalósulása elősegíti, lehetővé teszi a közvetlen tapasztalatszerzést. A délelőtt végén a látottak megbeszélésre kerültek. b. Vezetői ellenőrzés Kiterjedt: az óvodában a pályakezdő, de nem gyakornoki státuszban lévő pályakezdő kollégákra annak érdekében, hogy segítséget kapjanak szakmai munkájukhoz. Módszere: megfigyelés előre meghatározott szempontsor alapján. 10

11 Megvalósulás. A pályakezdő óvónők munkáját az óvodavezető helyettes figyelte meg. A látogatás befejeztével közös megbeszélésre került sor. Csoportban együtt dolgozók szakmai munkájának megfigyelése történt a Süni, Gomba, Maci, Margaréta, Pillangó okban Módszere: megfigyelés, előre meghatározott szempontsor szerint, melyet mindenki megkapott a látogatás előtt. Megvalósulás: A ban folyó szakmai munkát az óvodavezető, alkalmanként a helyettes közös látogatásával történt, minden alkalommal jegyzőkönyv készült. c. A dajkai tisztasági ellenőrzésre es tanévben munkaterv szerint több alaklommal került sor. Megállapítás: Az új óvoda udvar átadásával megnövekedett a takarítási felület, illetve a mosogatás is a dajkák feladata. Ezek a változások megkívánják, a munka hatékonyabb megszervezését. Mindenképen szükséges lenne annak visszaállítása, hogy a dajka nénik munkájában a mosogatás ne szerepeljen, ugyanis a okban így nagyon kevés időt tudnak bent tölteni. A onkénti átlag 20 fős gyermeklétszám, a mai viszonylatokban ideális azonban egyéni törődést igénylő gyerekek száma növekedett, az optimális neveléséhez szükség van az óvodapedagógusnak a dajka dajkáló szerepére. Erre az utóbbi időben nem volt igazán lehetőség. A fejlesztés irányai: A következő tanév feladata, vezetői ellenőrzés. A teljesítmény értékelése a megfigyelési szempontok figyelembevételével fog történni. A látogatások után közös megbeszélés, fejlődés lehetséges irányainak kijelölése. Teljesítés ellenőrzése, visszacsatolás. 4. Kompetencia alapú tanulás A kompetencia alapú tanulás óvodai módszertani csomag elérhető minden számára. A tűz, víz, levegő, föld témakörében lévő játékok, kísérletek és fejlesztési lehetőségek beépülnek a helyi óvodai programunk nyomán készült heti terveinkbe. 5. A dokumentumok ellenőrzése a belső ellenőrzési terv szerint történt A dokumentumok (felvételi-mulasztási napló, napló, fejlődési napló, szakvélemények, orvosi igazolások stb.) nyilvántartása, vezetése az óvodapedagógusok számára egyértelmű és azt szakszerűen vezetik. Az ellenőrzés minden ban megtörtént. (Igazoló dokumentum: naplók, felvételi-mulasztási naplók vezetői bejegyzések) Az óvodáztatási támogatás igénylésével az óvodának kell igazolnia a rendszeres óvodába járást (Igazoló dokumentumok: Polgármesteri hivatal számára kiállított igazolások a rendszeres óvodába járásról) 6. A délutáni időszakban működött tehetséggondozó műhely a gyermekek számára Zeneóvoda: Zomboriné Gergely Klára Résztvevők száma: 10 fő Gazdagító tevékenységek: -Mese: Szalainé Tombácz Erika, Molnár Kitti Résztvevők száma: 28 fő -Néptánc, népi játék : Sándorné Vasvári Katalin, Siposné Kardos Kitti 11

12 Résztvevők száma: 30 fő Sakoca : Búsné Lami Anikó, Nagy Józsefné Résztvevők száma: 14 fő októberében megkaptuk az értesítést, arról hogy óvodánk regisztrált Tehetségpont lett. Fejlesztés iránya: nevelési évben, hogy óvodánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címet elnyerje. A tehetség műhelyek a következő nevelési évben is tovább folytatták munkájukat. 7. Pluszfoglalkozások, melyek jelenleg nem kerültek be az óvoda tehetséggondozó programjába Római katolikus hittan: Kovácsné Veréb Mariann hitoktató Résztvevők száma: 13 fő TSMT okosító torna 12 fő Bevezetés az angol nyelvbe Molnárné Dudás Katalin Résztvevők száma 24 fő 8. Szakmai kapcsolatok Szakmai kapcsolatot leginkább a tehetséggondozó munkaközösségekkel vettünk fel. Ezekre a foglalkozásokra, az előadásokra, (2 alkalommal, ősszel, tavasszal) nem csak a tehetség műhelyvezetők mentek el, hanem lehetőséget biztosítottunk a többi óvodapedagógus számára is. Szakmai látogatók az algyői Szivárvány Óvodában nevelési évben Szakmai látogatás célja Tehetséggondozás színterei Montessori pedagógia a gyakorlatban Kompetencia program és a HOP összhangja Beszélő környezet a Szivárvány Óvodában Dajkai munka sokszínűsége Juhász Gyula Főiskola ped. szakos hallgatói szakmai gyakorlata (januártól-május hetei rendszerességgel) Dajka képzős hallgatók szakmai mentorálása Honnan Maglód (24 fő nevelőtestület, technikai dolgozó) Óbecse (Szerbia) ( 4 település óvodapedagógusai) Szolnok (16 fő nevelőtestület, technikai dolgozó) Szeged (18 fő óvodapedagógus) Szeged (12 fő technikai alkalmazott 6 óvodából) Szeged (16 fő) 4 fő 2 fő 12

13 VII. Intézményünk eredményessége, pályázatok 1. Továbbképzés A 277/1997.-es kormányrendelet, valamint a közoktatási törvény 19 (8) kötelezően előírja és rendelkezik a pedagógus továbbképzésről és szakvizsgáról. Ennek alapján elkészült a as időszak továbbképzési terve is, illetve es nevelési év beiskolázási terve. A pedagógus szakvizsga hozzájárul intézményünkben: az alapképzésben megszerezett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez, a vezetői, szakértői, tevékenységhez, az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzéséhez szeptemberétől egy fő folytatta a megkezdett szakvizsgát adó képzését a Debreceni Egyetemen, fejlesztő pedagógus szakon, mely decemberben sikeresen befejeződött. Egyéb szakmai továbbképzéseket a költségvetési keretünkből, ha van rá lehetőség pályázati forrásból, kell megvalósítanunk. Minden alapítványi, illetve ingyenes képzést maximálisan kihasználunk. Az idei tanévben a Géniusz Tehetségközpont által meghirdetett (ingyenes) kihelyezett nevelőtestületi képzésre pályáztunk, illetve a tehetséggondozó munkaközösség tagjaként képzések, és szakmai megbeszélések aktív résztvevői lehettünk. Az alábbi továbbképzéseken, tanfolyamokon vetünk részt a tanév során Belső szakmai továbbképzésünket is beindítottuk. A tehetség műhelyek vezetői tartottak bemutató foglalkozásokat. Ennek keretén belül megnéztük a Gomba Ezüsthegedű című mese, záró foglalkozását. Beszámolót hallgattunk meg a tehetséggel kapcsolatos továbbképzések tapasztalatairól Bakosné Szöllősi Ágnestől, Szénásiné Juhász Brigittától. A fejlesztés irányai: Kiemelkedő jelentőségű az óvodánk Alapító Okiratában és Helyi Óvodai Programjában lévő feladatok, célok megvalósítására irányuló speciális készségek, képességek, ismeretek elsajátítása. A rövidebb, akkreditált tanfolyamokon kisebb befektetéssel megszerezhetőek az intézmény, vagy a pedagógus számára is fontos ismeretek, kompetenciák. Az intézmény profilja alapjában véve nem változik, de a gyors környezeti változások, a megváltozott információáramlási technikák, a szakmai specifikumokhoz való alkalmazkodás szükségessé teszi ezen ismeretek rövid ugyanakkor hatásos megszerzését. Az idei tanévben a Géniusz képzések EU-s finanszírozása által, a munkaközösségi foglalkozásokba való bekapcsolódással több képzésen veszünk részt terveink szerint. A tehetségműhely pedagógusait igyekszünk minél több képzésre eljuttatni, amellett pluszban is bevonni egy-egy képzésbe, hogy szélesebb körben bővülhessenek ismereteink az óvodai tehetséggondozás terén is. Szent Gergely Népfőiskola által meghirdetett 60 órás továbbképzésen 6 fő vett részt. 13

14 2. Pályázatok Kiíró Téma Igényelt támogatás/ beadott darabszám Elnyert összeg/díjazottak Megjegyzés TÁMOP Óvodafejlesztés Ft parkoltatott 2012 őszi pályázat Magor Magyarjai Hagyományos játékok Ft sikeres óvodás gyerekek 2012 őszi pályázat Generáli Providencia alapítvány Diák és szabadidősport az intézményben Ft sikertelen 2012 őszi pályázat Egészséghét Mesebeli gyümölcsök Fejlesztő füzetek, színesek sikeres óvodás gyerekek ősz, tavasz Fehér Ignác Általános Iskola Élhetőbb környezet Fejlesztő füzetek, színesek sikeres óvodás gyerekek tavaszi pályázat dm együtt egymásért 2012 őszi pályázat A Nap gyermekei 30 db naptej sikeres óvodás gyerekek 2013 tavaszi pályázat OPER Tehetség program Ft folyamatban 2013 nyár Még három pályázat nem zárult le, folyamatban van értékelésük. Óvodánk a 2012/2013 tanévben 6 rajzpályázatra küldött be összesen 20 gyermekrajzot. Több rajzpályázaton is eredményesen szerepeltünk. A jó eredmény még inkább fokozza az alkotó kedvet, segíti az önbizalom erősítését és fejleszti a tehetség kibontakozását. Igyekszünk minél több lehetőséget felkutatni és megteremteni óvodásainknak, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, s ezzel elősegítjük azt, hogy tehetséges kisiskolásokká, felnőttekké váljanak. Igyekszünk a pályázati lehetőségek széles spektrumát kihasználni. Célunk gyermekeink neveléséhez, minél több eszközt nyerni, szakmai fejlődésünket előmozdítani, hiszen egy-egy szakmai jellegű pályázat körültekintő, átgondolt, rendszerszemléletet feltételező munkát kíván. A gyermekrajz pályázatokban pedig kipróbáljuk magunkat, tehetséggondozást végzünk, példát adunk és motiválunk. 14

15 VIII. Intézményünk kapcsolatrendszere Óvodánk ebben a tanévben is ápolta, építette kapcsolatait a különböző szervekkel, szervezetekkel. Az óvoda a település összes intézményével kapcsolatot tart. Óvodánk napi kapcsolatban áll a Polgármesteri Hivatallal. Az intézmények közötti gördülékeny kapcsolatát a szakmaiság tiszteletben tartásával, az őszinteséggel, az alapos és naprakész szaktudással, gyors és hiteles információáramlással érjük el. A Fehér Ignác Általános Iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk, melyek a következők: 1. Október hónapban, az előző évben elballagott óvodásainkat értékelik a tanító nénik. 2. November hónapban az óvó nénik meglátogatták volt nagyosaikat az első osztályban. 3. A nevelési évben késő ősszel az óvó nénik és a tanító nénik közös teadélutánon beszélgetnek a gyerekekről, ahol megnézik a méréseiket. Fontos ez a megbeszélés, hiszen a fejlesztés útja nem szabad, hogy megakadjon azért, mert a gyermek egy másik intézménybe megy 4. November, január, március hónapban az óvodai nyílt napokon a tanító nénik is ellátogattak a okba 5. Az iskola 0. Szülői értekezletén az óvó nénik is részt vettek, hogy segítsenek a szülőknek kérdéseik megválaszolásában 6. Az osztályokba sorolás után a tanító nénik várták a nagyosokat egy rendhagyó tanítási órára az iskolába Az Algyői Könyvtár és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat működik. A könyvtár által szervezett kiállításokra (régi játékok bemutatása, húsvéti kiállítás) az óvodásokat is elvisszük. A tanév során több alkalommal vesszük igénybe a Faluház épületét. Óvodai zenés előadások, évzárók színhelyéül is választjuk. Óvodánk aulájában sok programot megoldottunk, de a Faluház tágas épülete és színpada alkalmasabb néhány rendezvényünk színhelyéül. Az ESZI-vel való folyamatos kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk. A gyermeket az idős korosztály tiszteletére, megbecsülésére csak úgy lehet nevelni, ha azt megmutatjuk nekik, ha valóban találkoznak az idős emberekkel. Az idei tanévben a süni unk részt vett az idősek ünnepi programjában. o A Gyermekvédelmi-családsegítő Szolgálat havonta esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg, s keressük a megoldási lehetőségeket. A szolgálat és az óvoda közötti kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működő. Pedagógiai feladatunk a családokkal való kapcsolattartás, hiszen az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Ahol azonban a nevelés nem működik, különböző okokból, ott fel 15

16 kell ismernünk a hiányosságot, és minden eszközzel képessé kell tenni a szülőt arra, hogy szülői feladatait megtanulja. Bóbita Bölcsőde Jól működő kapcsolattartási rendszer alakult ki az óvoda és a bölcsőde között, amely az előző években kialakított terveknek köszönhető. A bölcsődei dolgozók szívesen vesznek részt az óvodai programokon. A közös párbeszédek megkönnyítik az átmenetet a bölcsiből oviba érkezőknek. Óvodapedagógusaink a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatosan még a családlátogatások előtt sok hasznos információt kaphatnak a gondozó néniktől, így a nevelési év legelejétől kezdve kiemelt figyelemmel kísérhetjük ezeket a családokat. Már márciusban közös szülői értekezletet tartunk, ahol az óvodába készülő gyermekek szüleivel találkozunk, beszélgetünk, információt cserélünk. A bölcsődében dolgozók elégedettségéről a kérdőívek összesítése után kapunk képet az óvodánkban folyó nevelőmunkánkról. Mindkét intézményben dolgozók pozitívan ítélik meg a közös munkát. Nyitottak vagyunk a társintézményeink kezdeményezésire, és mi is keressük a kapcsolatot a település intézményeivel és civil szervezeteivel. A civil szervezetek közül sok segítséget kapunk a polgárőr egyesülettől, a nőegylettől. A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végezte tisztasági vizsgálatait. A tanév elején tájékoztattuk az érintett korosztály szüleit a bárányhimlő elleni védőoltással történő védekezés fontosságáról. Rendőrség Óvodai nevelésünk mindennapjaiban fokozottan törekszünk a ránk bízott gyermekek fejlesztésére és önállóságra nevelésére. Minden évben igyekszünk felkészíteni őket a biztonságos életre, ezért végig gondoljuk, hogy mi minden veszélyezteti biztonságukat. Olyan programokat szerveztünk, melyben a balesetek megelőzését, a kulturált utcai viselkedést tanítottuk meg játékos formában. Ovi-zsaru programot folytatjuk, Dr. Zélity László ezredes úrtól minden segítséget megkapunk. Folyamatos kapcsolatot tartunk a helyi rendőrökkel. A program feldolgozásában nagy segítségünkre volt Tóth Gábor, és Horváth Zoltán rendőrök. Borbála Fürdő Vízhez szoktató programon részt vett 56 fő gyermek, heti rendszerességgel terveztük, de az utaztatás nehézségei miatt a tanévzárás utáni időszakot tartottuk a legésszerűbb megoldásnak. A gyermekek így 12 alkalommal vehettek részt ingyen a vízhez szoktató programon. A nyár folyamán (augusztusban) ovis-tábort szervezünk közösen. Tájház A nagyosokkal, két alkalommal, látogattunk el a Tájházba. A gyerekeknek nagyon fontos az értékteremetés és az értékőrzés. Valljuk, hogy velünk, óvodapedagógusokkal együtt kell vezetni gyermekeinket az úton, hogy értéktartó gyökereinkhez mindig visszataláljanak. A fejlesztés irányai: A változások nyomon követése. A partneri igényfelmérések, visszajelzések feldolgozása, konklúziók levonása. 16

17 Hiteles információkra való törekvés további megőrzése. Kapcsolataink ápolása, fenntartása, az értékek őrzése. Mindez a minőségfejlesztési munka, folyamatos feladata is. IX. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi nevelési programban és a házirendben leírtak szerint valósult meg. A személyes kapcsolat kialakítására minden szülővel törekedtünk. Ebben a nevelési évben is nagyon sok olyan programot, lehetőséget kínáltunk a szülőknek, amelyeken részt vehettek, amelyekbe aktívan bekapcsolódhattak. Óvodánk életében már vannak állandó, jól bevált programok, de minden évben igyekszünk színesíteni, újabbakkal gazdagítani. A programokat a szülői értekezleteken is ismertetjük a szülőkkel. A szülői értekezleteken való részvétel változó, de általában magas a résztvevők száma. Az óvodapedagógusok igyekeztek olyan légkört kialakítani, ahol a szülők szívesen beszéltek örömeikről, de gondjaikról is. Azt tapasztaltuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a szülők és a többség segítőkész. Statisztikai összesítés Programok Gomba Süni Csiga-biga Micimackó Pillangó Katica Margaréta Maci Családlátogatás Fogadó óra Nyílt nap Közös program a szülőkkel Szüreti mulatság Meseszínház Közlekedés biztonsági hét Hagyományőrző programok Csillagszóró hét Tehermentesítsük környezetünket Őszi-tavaszi egészséghét Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkács délután 2 alk. Minden aktív részvételével, meghívott szakmai látogatókkal, szülőkkel közösen Magor Magyarjai ovi-fesztivál Fontosnak tartottuk ebben a nevelési évben is, hogy olyan programokra invitáljuk a gyerekeket és a szülőket, melyben jól érzik magukat, mely által erősödik, formálódik közösségi érzésük, gazdagodik élményviláguk. Szeptemberben ismét megrendezésre került a hagyományőrző szüreti mulatság 6 aktív részvételével gyerek részvételével Rendőrség Gyermekmentő Márton napi mulatság, Advent várás, Kiszézés, Gergely járás, Barkácsdélután 2 alk. Szülők nagyszülők bevonásával minden aktív részvételével Olyan programokat szerveztünk mind a szülők, mind a gyermekek részére, amely jó hangulatban telt el, amely segítette a másik fél megismerését, és erősítette a már eddig kialakultakat. Biztosítottuk, hogy a közös tevékenységek erősítsék a közösségi szellemet, az ünnepvárás élményén keresztül 8 ban gyűjtöttük a papírt, tettünk ki felhívó jellegű piktogramokat környezetünk védelmébe Minden ban nagy számban vettek részt a szülők és a nagyszülők, szívesen segítettek a program megszervezésében, lebonyolításában. Elkészült egy egészséges finomságokat 17

18 Vidám óvodazárás, gyerekhét Tánc-gálaműsor tartalmazó gyűjtemény, meseszőnyeg kiegészítő elemei dramatikus játékok feldolgozásához Új kerékpárokat vásároltunk az egészséges életmód program keretében 8 aktív részvételével, 125 szülő látogatott el programjainkra népi tánc, népi játékok évzáró szülőkkel, gyerekekkel közösen 150 fő, mind a szülők, mind a gyermekek részére, jó hangulatban telt el 2012/13 nevelési évben a Szivárvány Óvoda jaiban megtartott szülői értekezletek látogatottsága az alábbiak szerint alakult Csigabiga Beírt létszám: 16 fő Megtartott szülői értekezletek száma: 2 Az elsőn megjelent 15 szülő, látogatottság 90% A másodikon betegség miatt a látogatottság 50% ÁTLAG 70% Micimackó Beírt létszám: 19 fő Megtartott szülői értekezletek száma: 3 Az elsőn megjelent 16 szülő, látogatottság 84% A másodikon megjelent 11 szülő, látogatottság: 57% A harmadikon megjelent 12 szülő, látogatottság 63% ÁTLAG 68% Pillangó Beírt létszám: 22 fő Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 20 szülő, látogatottság 90 % A másodikon megjelent 19 szülő, látogatottság 82% A harmadikon megjelent 20 szülő, látogatottság 91% ÁTLAG 87% Katica Beírt létszám: 22 fő Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 15 szülő, látogatottság 70% A másodikon megjelent 15 szülő, látogatottság 70% A harmadikon megjelent 15 szülő, látogatottság 70% ÁTLAG 70% Maci Beírt létszám: 19 fő Megtartott szülői értekezletek száma 4 Az elsőn megjelent 17 szülő, látogatottság 89% A másodikon megjelent 13 szülő, látogatottság 68% A harmadikon megjelent 17 szülő, látogatottság 89% 18

19 A negyediken minden szülő megjelent, mivel az anyák napi ünnepség után volt így a látogatottság 100%. ÁTLAG 86% Margaréta Beírt létszám: 21 fő Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 18 szülő (külföldön volt1 fő) látogatottság 81% Másodikon megjelent 15 szülő (nyíltnap után délelőtt), látogatottság 71% A harmadikon megjelent 16 szülő, látogatottság 76% ÁTLAG 76% Gomba Beírt létszám: 26 fő Megtartott szülői értekezletek száma 4 Az elsőn megjelent 25 szülő, látogatottság 96% A másodikon megjelent 23 szülő, látogatottság 88% A harmadikon megjelent 21 szülő, látogatottság 81% A negyediken megjelent 22 szülő, látogatottság 85% ÁTLAG 87,5% Süni Beírt létszám: 27 fő (egy gyermek nem járt óvodába) Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 24 szülő, látogatottság 89% A másodikon megjelent 26 szülő, látogatottság 97% A harmadikon megjelent 23 szülő, látogatottság 90% ÁTLAG 92% A nyolc átlagát összesítve megállapíthatjuk, hogy 2012/13 nevelési évben az óvodában megtartott szülői értekezletek látogatottsága 79,5% volt. A jó kapcsolat a konkrét tevékenységeken keresztül mérhető leginkább. Évről - évre megrendeztük a szülők aktív közreműködésével az óvoda hagyományos ünnepeit (szüret, farsang, egészséghét, anyák napja, gyermeknap, vidám óvodazárás). Óvodánk nyitva tartását szülői igényekre alapozva a fenntartóval történt egyeztetés alapján határoztuk meg. Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. Őszi, és tavaszi szünet nincs, nyáron összevont ok működnek a dolgozók szabadságolása miatt, augusztusban 4 hétig tart a karbantartás, felújítási munkák elvégzése, nagytakarítás. Téli szünet idejére a szülők körében felmérést végeztünk igénylik-e ezen időszakban az óvoda nyitva tartását. X. Nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Szorgalmi idő: szeptember 1.-től a következő év május 31.-ig tart. December 21.-től január 2.-ig zárva tartottunk. A szülőket írásban értesítettük aláírásukkal tudomásul vették, ügyeletre nem tartott igényt senki. Nyári zárva tartást: augusztus 01. augusztus 31. között tervezzük, erről február 15-ig írásban tájékoztattuk a szülőket. 19

20 Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) üzemel. Nyitva tartás: óráig A nyári időszakban összevonásokkal működünk, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Rendkívüli eset nem történt, így zárva tartani nevelési év közben nem kellett. A Köznevelési törvény minden nevelési évben 5 olyan foglalkozásnélküli napot engedélyez, amelyből 3 nevelési időn kívül, 2 pedig nevelési időn belül vehető igénybe. Ebben az évben éltünk ezzel a lehetőséggel és 2 napot Torockón töltöttünk, határon túli kapcsolat építése érdekében. A szakmai nap idejére óvodánk zárva tartott. Ezeket, a napokat 3 héttel korábban jeleztük a szülőknek, aláírásukkal igazolták a nevelésnélküli munkanapot tudomásul, vették, ügyeletet senki nem kért. Nyári karbantartás, felújítás Ebben az évben terveink szerint a következő karbantartási munkák elvégzésére kerülhet sor: Hófogó felszerelése a tetőre (napelemek felszerelése megváltoztatta a beesési szöget, így lezúdul a hó, az eső) Ereszcsatorna javítása a melléképületen Bejárók betonozása Konyha előtti járda betonozása Tisztasági, szoba, fejlesztőszoba meszelés Gyermekkert épületeinek burkolattal történő ellátása Csigabiga szőnyegének cseréje Tálalókonyha meszelése Nagytakarítás, szobák átrendezése Mobil tetejének szigetelése Kerékpár tároló készítése a szülők részére Utcafronti, játszóudvar felöli kerítés készítése július-augusztus Publikálás - Algyői Hírmondóban havonta (szeretnénk, ha az óvodáról szóló cikkek lehetőség szerint egy oldalra kerüljenek, és aktualitásnak megfelelően az adott hónapban) XI. Pedagógiai munka Az óvoda egyrészt folytatja a család, nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvoda a gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelős azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. Tartalmas, és összességében eredményes nevelési év vége felé közeledünk. A nevelési év szakmai eseményeit, és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határoztak meg. A nevelési év során közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét. 20

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. nevelési év A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete 23 ( ) alapján az alábbi adatok kerülnek közzétételre: 1. Felvétel, beiratkozás Felvétel: Az óvodai felvétel jelentkezési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2014-2015. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az IMIP végrehajtásának értékelése

Az IMIP végrehajtásának értékelése Az IMIP végrehajtásának értékelése A 2009/2010. nevelési évben a Minőségirányítási Program célrendszerét követve az alábbi feladatok teljesítése valósult meg: Minőségi céljaink: 1. Az óvoda szakmai színvonalának

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-16. 24. (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból

Óvodánkról. LHH kistérség. Balástya. Új épület DAOP Infrastrukturális. pályázatból A jövı útjai 14. konferencia Társadalmi felelısségvállalás a sajátos nevelési igényő gyermekekért Kiskırös 2010. november 17. Óvodánkról Balástya LHH kistérség Új épület DAOP Infrastrukturális pályázatból

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV

SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV SÍPOS UTCAI ÓVODA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján

Részletesebben

1 oldal a 1 oldalból

1 oldal a 1 oldalból RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

2012-2013. nevelési év indításról beszámoló SZIVÁRVÁNY ÓVODA (6750 Algyő, Kastélykert u. 17. sz.)

2012-2013. nevelési év indításról beszámoló SZIVÁRVÁNY ÓVODA (6750 Algyő, Kastélykert u. 17. sz.) 2012-2013. nevelési év indításról beszámoló SZIVÁRVÁNY ÓVODA (6750 Algyő, Kastélykert u. 17. sz.) OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás A nevelés egyet jelent azzal, hogy

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938

A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE. 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 A FELSŐTÁRKÁNYI ÓVODA MUNKATERVE 2013 / 2014 nevelési évre OM: 201938 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai Név Cím, elérhetőség Közalkalmazotti létszámadatok Óvodai csoportok, gyermekek száma Munkarend

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 107/2015 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest, Fráter György tér 12. sz. : 06 1 7947 828 E-mail: frater.ovoda@chello.hu OM azonosító: 034548 Honlap: www. zugloicsicsergo. hu Óvodavezető: Bognárné Szentjóby Zsuzsanna Különös

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása

Költségvetés. A Kötelezően megvalósítandó tevékenységek 480.000 ft. Az IPR bevezetésével kapcsolatos szolgáltatások, tevékenységek támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint Lebonyolító által megjelentetett Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatására pályázatot hirdetett

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő A környezeti nevelés munkaközösség 2013. 2014. évi munkaterve Óvoda neve, címe: Ajka Városi Óvoda 8400 Ajka Bródy Imre utca 7. A munkaközösség vezetője: Bolla Zoltánné óvodapedagógus, környezeti nevelő

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben