OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM- azonosítója: 029493 Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás"

Átírás

1 OM- azonosítója: Intézményvezető: Ozsváth Lászlóné.. aláírás

2 Egy embert nem taníthatsz meg semmire, csupán segíthetsz neki,hogy maga fedezze fel a dolgokat A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 104. (5) bekezdése értelmében a közoktatási intézmény, nevelési évenként egy alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó beszámolót készítsen a fenntartónak. Ezen szakmai beszámolót az algyői Önkormányzat által meghatározott szempontok alapján készítettem el, a nevelési év tapasztalataira, számadataira alapozva. Bevezető A társadalmi, gazdasági környezet folyamatosan ösztönöz arra minden embert, hogy megújulás nélkül nem lehetséges a megmaradás. A gyermekek fejlődése is állandó változások egymásra épülő sorozata. Természetes tehát, ha a pedagógia is ennek az általános szemléletnek az elfogadásával kezeli a megoldandó feladatot, s nem szükséges külön érvelni amellett, hogy a megújulás követelményével újra, és újra szembe kell néznünk. Köznevelési intézmények feladatkörének új eleme az óvodai innovációs lehetőségek kiaknázása. Jelen nevelési környezetünkben lehetséges és szükséges ellátandó feladatunk minél sokoldalúbb megközelítése az óvodai innovációs lehetőségeknek. Az innováció, olyan tudatos változtatás, amely a konkrét adottságok, viszonyok ismeretében a ki nem használt, korábban fel nem ismert lehetőségeket keresve a tudás alkalmazásában érdekelt. Növekszik az intézményes élettapasztalat a gyermekek körében, és sajnos csökken a családi, hiszen napjaik 80%-t intézményes keretek között töltik. Fontos, hogy az óvodai nevelés, az intézményesített élet mintaközvetítő, értékközvetítő, mindenkor megújulni képes legyen. Pedagógiai hitvallásunkban megfogalmazódik: a gyermekekre úgy tekintünk, olyan érékeket, normákat közvetítünk számukra, melyek birtokában a tudásalapú társadalom leendő felnőttjei felé irányuló elvárásnak megfeleljenek. 1. Személyi feltételek I. Statisztikai adatok Dolgozói létszám adatok: Az algyői Szivárvány Óvodában kinevezett álláshelyen 29 fő dolgozik, ebből 1 fő jelenleg GYES-en van, az ő álláshelyén lévő kolleganő szerződéssel látja el az óvodapedagógusi feladatokat. 3 fő külső segítő munkatárs a Szegedi Klebersberg Intézményfenntartó működési keretein belül heti rendszerességgel tevékenykedik óvodánkban. Dolgozók Létszám adatok Óvodapedagógusok száma 16 fő Óvodavezető 1 fő Fejlesztőpedagógus 1 fő Dajkák száma 10 fő, ebből 2 fő konyhai feladatokat lát el Egyéb segítő munkatárs Óvodatitkár 1fő 2

3 Külső segítő szakemberek * Sajátos nevelési igényű gyermekek speciális fejlesztésének megfelelő aktuális létszámban. Logopédus * Gyógypedagógus * Gyógytestnevelő Gyermekorvos Védőnő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Az óvoda gyermekfelügyelet szempontjából különleges helyzetű intézmény. Itt ugyanis a 3-7 éves korú gyerekek soha egyetlen percre sem lehetnek egyedül, minden helyzetben biztosítani kell számukra az óvónőt. Még a másik óvodai épületbe sem engedhetjük el őket kísérő nélkül. Így akár logopédiára, akár fejlesztésre jönnek-mennek a gyerekek mindig meg kell oldanunk a felügyeletüket. Ezt már az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja elő is írja: az óvoda teljes nyitva tartási idejében a gyermekekkel való foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus irányíthatja. A fentiekből is látszik, hogy kollégáink elhivatottak választott pályájuk iránt, s szívüket-lelküket beletéve dolgoznak azon, hogy a szűkös anyagi körülmények ellenére, szinte minden plusz munkát pénz nélkül végezzenek. Az óvodapedagógusok beli feladataikon túl szervezői, vezetői és résztvevői: az óvodai és a település rendezvényeknek, a minőségfejlesztési rendszer működtetésének, a gyermekek egyéni fejlesztésének. Óvodapedagógusaink, dajkáink ebben az évben is végeztek mentori feladatokat. Ezekért a mentori munkákért minimális díjazásban részesültek a kollégák. Részt veszünk a dajkák gyakorlati képzésében is. Ebben a tanévben 2 fő dajkai gyakorlatot koordinált le intézményünk. A fejlesztés irányai: A humánerőforrás gazdálkodásban az intézményünknek (a lehetséges keretek között) feladatmegosztás érdekében a megnövekedett terület miatt 1 fő udvart takarító személy alkalmazására kell törekedni 2. Munkaidő kihasználtságának mértéke Az óvoda mindennap reggel óráig tart nyitva. A teljes nyitva tartás idejében óvodapedagógus van a gyerekekkel óráig ügyeletet biztosítunk, ekkor egy ban gyülekeznek a gyerekek (igény szerint a korán érkezőket lefektetjük). Az óvónők lépcsőzetes munkakezdésének megfelelően 7 órakor illetve kor vonulnak a saját szobájukba a gyerekekkel. A gyerekek többsége között érkezik az óvodába. Délután 16 óráig minden gyermek a jába marad, illetve jó idő esetén, az udvaron, majd ezután kezdődik az ügyeleti elhelyezés, ugyanis ekkortól csökken a létszám, majd délután tól minden gyerek egy ba kerül. Ezzel a lépcsőzetes ügyeleti rendszerrel tesszük hatékonyabbá az óvodapedagógusok munkáját, így, amikor a gyerekek maximális létszámmal vannak az óvodában, akkor van a legtöbb óvodapedagógus is bent. A ban dolgozó dajkák, konyhai dolgozók munkájának hatékonyságát támasztja alá az is, hogy a nevelőmunka segítése mellett takarítással és étkezési teendők elvégzésére is maximális energiát fordítanak. A minőségi munka érdekében (Köznevelési törvény is ad rá lehetőséget) pedagógiai asszisztens alkalmazása még inkább lehetővé tenné az egyéni gondoskodás megvalósítását. 3

4 1. Tárgyi- és eszközellátottság II. Az intézményi erőforrások felhasználásának eredményei Kisebb karbantartói, javítási munkákat elsősorban az algyői GYEVIÉP NKft. munkatársaival oldottuk meg. fűnyírás 2 hetente (igény szerint egyeztetve) virágoskert gondozása, sövénynyírás homokozó homokjának frissítése (tavasszal, 1 alkalommal) konyhai szúnyoghálós ajtó karbantartása csöpögő csapok tömítésének cseréje szükség szerint villanykapcsolók javítása szemétszállítás faluházi rendezvények alkalmával szükséges eszközök szállítása edzőtermi foglalkozásokhoz terem biztosítása Az aktuális munkák megrendelése külön munkalapon történik, sajnos a munka ütemezéséről nem kapunk folyamatosan visszajelzést. 2.Tárgyi feltételek Esztétikus intézményben dolgozhatunk, olyan helyiségekkel vagyunk ellátva, amelyek szakmai munkánkat jelentősen befolyásolják. Fejlesztő szobánk is szép, esztétikus, viszont a folyamatos beázás miatt lassan egészségtelenné válik. Az épület helyiségeinek funkcióit is megtaláltuk. Van helyiségünk eszközeink tárolására, varrásra, mosás, szárítás (megoldatlan), vasalásra. A szép nevelői szobánkban meg tudjuk tartani az értekezleteket és a belső továbbképzéseket. Az aulában közös összejöveteleket, (mikulást, karácsonyt,) megrendeztünk. A szobák a mindennapi testi nevelés feladatinak megvalósítására átrendezés során válnak- alkalmassá. Az iskola tornaterme minden testnevelés foglalkozásában a mozgásos játékok játszásában, a gyógytestnevelésben nyújt óriási lehetőséget. A testneveléshez szükséges eszközökkel javarészt rendelkezünk, vannak még vágyaink az eszközök beszerzésében, azokat igyekszünk előteremteni nevelési évben tárgyi eszközök fejlesztési mutatói: Eszköz megnevezése Darabszám Összeg fektetők, steppelt lepedők, fektető tartó 20 db Ft Székek, asztalok 30-5 db Ft Póló, papucs 58 db 29 pár Ft Ft 3. Udvari teendők: Folyamatosan foglalkozunk udvarunkkal, hogy balesetmentes, biztonságos legyen. Működik az udvari team, akik évente megvitatják a javítási, korszerűsítési feladatokat. Az udvari játékokat folyamatosan festjük és javítjuk, sajnos a 3 évnél régebbi fajátékok erre az évre sok gondot okoznak (szétrepedt tartó elemek) ezek cseréjét folyamatosan végezzük, illetve körbekerítjük, nehogy baleset történjen 4

5 Az óvodai játszó udvar kerítése felújítást igényel, mely remélhetőleg a nyári felújítás, karbantartás részét képezi. A szponzorok felkutatásában és a lehetőségek kiaknázásában az óvodai kollektíva egyre inkább leleményes. Igyekeznek nem csak a, de az óvoda számára is az adódó lehetőségeket észrevenni és kihasználni. A tárgyi eszközök felújítása elképzelhetetlen a leleményes dolgozói kezek, ötletek nélkül, hiszen az óvónői kreativitás, sokoldalúság látszik gyönyörű, otthonos, biztonságot sugárzó szobáinkon. A tárgyi eszközök vásárlása előtt mindig kérjük a szakemberek segítségét, tanácsát. Igyekszünk hasznosan, ügyesen jó gazda módjára bánni a ránk bízott anyagi forrással, megkeressük az olcsóbb, de legjobb megoldásokat. A játékok és az eszközök vásárlásánál ugyanakkor fontos szempont az MSZN szabványnak való megfeleltség, és a tökéletesen nagy biztonság. Udvari játékaink biztonságossága érdekében és a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján a 2008-ban elvégeztettük a játszótéri eszközeink felülvizsgálatát, azóta minden évben a PRECÍZ Kft felügyeli az eszközök balesetmentes használatát. III. Gazdálkodás Az óvoda részben önálló gazdálkodó elfogadott főbb költségvetési mutatók alakulása a következő május 31. állapot szerint! Megnevezés Tervezett felhasználás Tényleges felhasználási arány Személyi juttatások Ft 38% Munkaadót terhelő járulékok Ft 37% Dologi kiadások: Ft 43% - különféle dologi kiadások Ft 41% - gáz Ft 85% - víz Ft 12% - villamos energia Ft 22% - javítások Ft 35% - tisztítószerek Ft 20% - gyógyszerek Ft 126% - szakmai anyagok Ft 24% A tisztítószerek felhasználási arányát a nyári nagytakarítás, tanév eleji beszerzések fogják kiegyenlíteni. Az eltelt időszakot figyelembe véve az intézmény kiadásai és bevételei reálisnak mondhatók. A pénzforgalmi adatok egyeztetése minden hónapban megtörtént. 2. Költségvetésből megvalósuló intézményi innováció Megnevezés Kivitelezés időpontja Kivitelezés költsége Ovifalu: szeptember Ft 5

6 3. Boldog Gyermekkor Alapítvány támogatásával megvalósult programok, tevékenységek, eszközök Megnevezés Karácsonyi játék vásárlása, gyerekek vendéglátása (szaloncukor, üdítő, gyümölcs) Ovifaluba bútor, szőnyeg, puff Szakmai tapasztalatcsere Vadasparki, Csongrád-bokros tanyai kirándulás Táncház, népjátékok, szüret Ovifalu ablakai Műsoros nap kellékei Összes költség Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft IV. Intézményi adatok Az óvoda összes férőhelyeinek száma Alapító Okirat meghatározása szerint 196 fő. 1. A gyerekek létszámának alakulása a nevelési évben Tervezett új ok létszámának kialakításánál elsődlegesen szakmai szempontokat vettünk figyelembe, minden esetben a gyerekek érdekéit, fejlődési esélyeit, jogszabályi megfelelőséget figyelembe véve, megfontolva döntünk. Csoport neve Életkor Létszám Csoport összetétel Katica 5 évesek 22 fő (ebből 1 fő SNI, 2 fő beilleszkedési Azonos életkorú gyerekek (középső ) zavarral küzdő) Pillangó 5 évesek 24 fő Azonos életkorú gyerekek (kisközépső ) Süni 3 évesek 22 fő Azonos életkorú gyerekek (kis) Maci 6 évesek 19 fő Azonos életkorú gyerekek Csiga-biga 4 évesek 19 fő (ebből 1 fő SNI) (nagy) Azonos életkorú gyerekek (középső ) 6

7 Cica 2,5-3 évesek 18 fő (ebből 1 fő enyhe értelmi fogyatékos) Micimackó 4 évesek 20 fő (ebből 2 fő beilleszkedési zavarral küzdő) Margaréta 6 évesek 20 fő (ebből 1 fő SNI) Összesen: 164 fő+ 4 SNIvel+magatartás, beilleszkedési zavarral küzdő gy.) Azonos életkorú gyerekek (kis) Azonos életkorú gyerekek (középső) Azonos életkorú gyerekek (nagy) Az évközben történő felvételeket indokolják a közoktatási törvény és a gyermekvédelmi törvény azon rendelkezései, miszerint a 3 évet betöltött, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket fel kell venni az óvodába. A beiratkozott gyermekek egy része szeptemberben még nem tölti be a 3. életévét, ez indokolja a Cica alacsonyabb létszámát. Nyár folyamán 2 család jelezte óvodai igényét, mivel augusztusban ide költöznek Algyőre. Nevelési év közben felvett gyermekeket terveink szerint az új kisban helyezzük el. A tanköteles gyermekek óvodában maradó létszáma a következőképpen alakul: 2013/2014.-ben tanköteles korú gyermekek létszáma 73 fő, ebből iskolába megy 55 fő vezető óvónők, fejlesztőpedagógus véleménye alapján óvodavezetői döntés szerint18 fő nyári születésű gyermek maradt óvodában. Az óvodában maradás okait vizsgálva (évek óta) a következőket állapítottuk meg: Értelmi képességek fejletlensége, melyet nagyban befolyásol a halmozott beszédhiba, beszédfejletlenség.(10 fő) Szociális képességek éretlensége: e képességbeli hiány lehetetlenné teszi, hogy ezek a gyerekek közösségben tudjanak együttműködni, tapasztalatokat, ismereteket gyűjteni.(10 fő) Beilleszkedési zavar: teljesítménytől, elvárástól való szorongás, bepisilés, dadogás, tikkelés tünetei miatt (4 fő) 2. Az óvoda megítélése június 28-i állapot szerint: Gyermekvédelmi Munkáról A as tanévben, a korábbi évekhez hasonlóan a hátrányos és a veszélyeztetett helyzetű gyermekek felderítése megtörtént a vezető óvónők segítségével. Az óvónők a családlátogatások alkalmával megfelelő információhoz jutottak az óvodába érkező gyerekek szociális helyzetéről, a szülők nevelési módszereiről, a gyermekükkel kapcsolatos elvárásaikról. Már a leendő kisos gyermekek családi körülményeit is megismerhettük. A vezetők, mint a gyermekvédelmi jelzőrendszer első lépcsői szoros kapcsolatban állnak a gyermekvédelmi felelősökkel. Az óvodába járó gyermekek száma: 175 fő (2013. január 31-i. állapot szerint) 7

8 Az óvoda megítélése szerint Hátrányos helyzetű: 22 fő Halmozottan hátrányos helyzetű (gyerek) 2 fő (A Kt évi LXXIX. törvény 20/1997. II. 13. Korm. rendelet Rendszeres nevelési támogatásban 22 fő részesül Óvodáztatási támogatásban részesül 2 fő. Süni és a Maci ból + 1 fő Csigabiga ból januártól. Étkezési támogatást kap 2 fő ebből: 1 fő 3000Ft/hó, 1fő 1500Ft/hó A gyermekvédelmi céllal látogatott családok száma: 35 A gyermekvédelmi céllal a családlátogatási alkalmak száma: 35 A kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 75 alkalommal A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal a kapcsolattartás rendszeres, havi egy alkalommal esetkonferencián veszünk részt. A Gyermekjóléti Szolgálatnál alapellátásban van 3 fő: 3. Gyermekbalesetek Csoport neve Sérülés jellege Fő Javaslat Micimackó Horzsolás, esésből fakadóan 5 Fegyelmezettebb udvari játék Katica Horzsolás, esésből fakadóan, orvosi ellátást nem igényelt Magatartás probléma miatt visszatérő baleset ugyanannál a gyermeknél 5 alkalommal 8 Tanulási képességet vizsgáló bizottság segítségét kértük Margaréta Horzsolás 1 - Süni Pillangó Horzsolás 5 Fegyelmezettebb udvari játék Gomba Csigabiga Maci Esésből adódó zúzódás 2 Fegyelmezettebb udvari játék Összesen: 21 A balesetveszély megelőzésére nagy hangsúlyt fektetünk. A leggyakoribb veszélyforrások az udvaron leselkednek a gyermekekre, ahol nagyobb a mozgástér. A balesetek elkerülése érdekében a következő intézkedéseket tettük: Játékszereket folyamatosan ellenőrizzük, rongálódásukból eredő veszélyek elkerülése érdekében, sajnos már 3 játékeszközt kellett körbekeríteni balesetveszély miatt PRECÍZ Kft. a játékok felülvizsgálatát elvégezte, a szükséges intézkedést megtettem a balesetek elkerülésére, a játékok javítását megrendeltem Faágak, sérülést okozható kövek eltávolítása, gomba, veszélyesnek tűnő növények folyamatos ellenőrzése Gyermekek figyelmének felhívása a szabályok betartására 8

9 A balesetek kiváltó okai közül legjellegzetesebb a játékeszközök nem rendeltetésszerű használata (kerékpározás a füvön, hinta, lengő felületén belül tartózkodás) illetve a futás közben történő elesés következtében történő sérülések, horzsolások. A sérült gyermeket szükség szerint ellátjuk, a szülőknek minden esetben szólunk. A komolyabb sérüléseknél jegyzőkönyvet, az egyszerűbbeknél minden esetben feljegyzést írunk. A minél szakszerűbb ellátás érdekében elsősegély tanfolyamot végzett 2 fő óvodapedagógus, de lehetőség szerint következő 3 kolléganőt szeretnénk beiskolázni. Terveink szerint az őszi egészséghét keretében lesz rá lehetőség. Elsősegélyládánkat az év folyamán folyamatosan ellenőriztük, a hiányosságokat pótoltuk, feltöltöttük. A nyári élet tervezésénél felkészültünk a napvédelemre, illetve a kullancsok, szúnyogcsípések elleni védelemre. A szülőket erről tájékoztattuk, figyelmüket felhívtuk a fokozottabb odafigyelésre. V. Étkeztetés kedvezményei 71 fő gyermek gyermekétkeztetési kedvezményben részesült ebben a nevelési évben az (1977. évi XXXI. tv. 148 (5) bekezdése alapján. A kedvezményre történő jogosultságot az arra illetékes hatóság vizsgálta. 50%-os térítési díjkedvezményt kap 45 fő, ebből tartósan beteg 11 fő 3 gyermek utáni kedvezményt vesz igénybe 34 fő nem étkezik az óvodában 1 fő Ingyenesen étkezik 26 fő VI. Kitűzött célok és megvalósulások az éves munkaterv, a Helyi Óvodai Nevelési Program és az IMIP alapján 1. HOP felülvizsgálat, PEPO előkészítése, véglegesítése A es tanév január hónapjában megjelent a módosított Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja /255/2009. (XI.20) kormányrendelet/. Ez alapján át kellett tekintenünk, az Alapprogram és a Helyi Óvodai Program közötti eltéréseket. Ezt megtettük, és mellékletben rögzítettük, a szakértői véleményezésére, és a fenntartónak történő benyújtására június hónapban került sor. Helyi Óvoda Programunk módosítását és egységes szerkezetbe foglalását végeztük el a fenti változtatás után a tanévben. Ennek oka: Az Országgyűlés a Köznevelési Törvényt december 20-ai ülésén fogadta el. Végrehajtási rendeletei azonban később jelentek meg. A fejlesztés irányai: nevelési év második félévének egyértelmű feladata az alapdokumentumaink (SZMSZ, Házirend, HOP,) átdolgozása az új szerkezeti, és szervezeti struktúrának és a 9

10 törvényi előírásoknak megfelelően, miután a Köznevelési Törvény végrehajtási rendeletei megjelentek. Az Új Széchenyi terv kiemelt pályázati projektjei között az Oktatási Hivatal a TÁMOP 3.1.5/12 nyerte el, melyben lesz lehetőség a közoktatási intézmények számára a Pedagógus Életpálya modell kidolgozására is. Szükséges napra készen figyelni a kiírást. Alapító Okiratunkat módosítani kell, az SZMSZ-ünk módosítása megtörtént. A as nevelési évünket Algyő Nagyközség képviselőtestületének döntése szerint 8 tal kezdjük meg. 2. Szabadjáték A hiteles, a gyermekek érdeke mindenek felett elv óvodapedagógusi munkánkat folyamatos kutatásra, felfedezésre, elemzésre készteti. Így vagyunk ezzel mi is a mindennapi életben. A minőségfejlesztési munka, a munkaközösségek, adják meg azokat a kereteket, amelyek alapjául szolgálnak az állandó fejlesztési, tehetséggondozási, pedagógiai munkánknak. Az óvodában a játéké a főszerep. Helyi programunkban is a játék elsődlegességét hangsúlyozzuk, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának egyik vezérgondolatával összhangban. A játék folyamatában az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az indirekt irányítás felelősségét. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. A fejlesztés irányai: A szabad játék napjának bevezetése, a következő nevelési évtől, melynek tapasztalatait rögzíti minden a naplóban. Ezeken a napokon a pedagógus az egész nap során a játék helyet és eszközöket biztosítja, illetve figyel. Az esetlegesen szükséges konfliktushelyzetekbe, problémákba csak a legszükségesebb esetben avatkozik be. Megfigyelési szempontjai közé tartozik a gyerekek egyéni játéka (idő, tartalom, játszó ban elfoglalt hely, szabadidővel való gazdálkodás lehetőségei, stb.), a összességének játéka (együttdolgozási képességek, konfliktus és probléma megoldási képességek, játékfajtákkal eltöltött idő, és ennek tartalma stb.) 3. HOP beválás vizsgálat ellenőrzési szempontjai a. A fejlesztés keretein belül a gyakorlati látogatások megvalósulása Módszer: óvónők egymás közti hospitálása a teljesítményértékelés eredménye alapján, az óvodapedagógusok erősségeit figyelembe véve. Felelős: óvodavezető helyettes és módszertani munkaközösség vezető Megvalósulás: Minden óvodapedagógus másik két pedagógust figyelt meg és írta le tapasztalatait. Az egymásközti hospitálások megvalósulása elősegíti, lehetővé teszi a közvetlen tapasztalatszerzést. A délelőtt végén a látottak megbeszélésre kerültek. b. Vezetői ellenőrzés Kiterjedt: az óvodában a pályakezdő, de nem gyakornoki státuszban lévő pályakezdő kollégákra annak érdekében, hogy segítséget kapjanak szakmai munkájukhoz. Módszere: megfigyelés előre meghatározott szempontsor alapján. 10

11 Megvalósulás. A pályakezdő óvónők munkáját az óvodavezető helyettes figyelte meg. A látogatás befejeztével közös megbeszélésre került sor. Csoportban együtt dolgozók szakmai munkájának megfigyelése történt a Süni, Gomba, Maci, Margaréta, Pillangó okban Módszere: megfigyelés, előre meghatározott szempontsor szerint, melyet mindenki megkapott a látogatás előtt. Megvalósulás: A ban folyó szakmai munkát az óvodavezető, alkalmanként a helyettes közös látogatásával történt, minden alkalommal jegyzőkönyv készült. c. A dajkai tisztasági ellenőrzésre es tanévben munkaterv szerint több alaklommal került sor. Megállapítás: Az új óvoda udvar átadásával megnövekedett a takarítási felület, illetve a mosogatás is a dajkák feladata. Ezek a változások megkívánják, a munka hatékonyabb megszervezését. Mindenképen szükséges lenne annak visszaállítása, hogy a dajka nénik munkájában a mosogatás ne szerepeljen, ugyanis a okban így nagyon kevés időt tudnak bent tölteni. A onkénti átlag 20 fős gyermeklétszám, a mai viszonylatokban ideális azonban egyéni törődést igénylő gyerekek száma növekedett, az optimális neveléséhez szükség van az óvodapedagógusnak a dajka dajkáló szerepére. Erre az utóbbi időben nem volt igazán lehetőség. A fejlesztés irányai: A következő tanév feladata, vezetői ellenőrzés. A teljesítmény értékelése a megfigyelési szempontok figyelembevételével fog történni. A látogatások után közös megbeszélés, fejlődés lehetséges irányainak kijelölése. Teljesítés ellenőrzése, visszacsatolás. 4. Kompetencia alapú tanulás A kompetencia alapú tanulás óvodai módszertani csomag elérhető minden számára. A tűz, víz, levegő, föld témakörében lévő játékok, kísérletek és fejlesztési lehetőségek beépülnek a helyi óvodai programunk nyomán készült heti terveinkbe. 5. A dokumentumok ellenőrzése a belső ellenőrzési terv szerint történt A dokumentumok (felvételi-mulasztási napló, napló, fejlődési napló, szakvélemények, orvosi igazolások stb.) nyilvántartása, vezetése az óvodapedagógusok számára egyértelmű és azt szakszerűen vezetik. Az ellenőrzés minden ban megtörtént. (Igazoló dokumentum: naplók, felvételi-mulasztási naplók vezetői bejegyzések) Az óvodáztatási támogatás igénylésével az óvodának kell igazolnia a rendszeres óvodába járást (Igazoló dokumentumok: Polgármesteri hivatal számára kiállított igazolások a rendszeres óvodába járásról) 6. A délutáni időszakban működött tehetséggondozó műhely a gyermekek számára Zeneóvoda: Zomboriné Gergely Klára Résztvevők száma: 10 fő Gazdagító tevékenységek: -Mese: Szalainé Tombácz Erika, Molnár Kitti Résztvevők száma: 28 fő -Néptánc, népi játék : Sándorné Vasvári Katalin, Siposné Kardos Kitti 11

12 Résztvevők száma: 30 fő Sakoca : Búsné Lami Anikó, Nagy Józsefné Résztvevők száma: 14 fő októberében megkaptuk az értesítést, arról hogy óvodánk regisztrált Tehetségpont lett. Fejlesztés iránya: nevelési évben, hogy óvodánk Kiválóan Akkreditált Tehetségpont címet elnyerje. A tehetség műhelyek a következő nevelési évben is tovább folytatták munkájukat. 7. Pluszfoglalkozások, melyek jelenleg nem kerültek be az óvoda tehetséggondozó programjába Római katolikus hittan: Kovácsné Veréb Mariann hitoktató Résztvevők száma: 13 fő TSMT okosító torna 12 fő Bevezetés az angol nyelvbe Molnárné Dudás Katalin Résztvevők száma 24 fő 8. Szakmai kapcsolatok Szakmai kapcsolatot leginkább a tehetséggondozó munkaközösségekkel vettünk fel. Ezekre a foglalkozásokra, az előadásokra, (2 alkalommal, ősszel, tavasszal) nem csak a tehetség műhelyvezetők mentek el, hanem lehetőséget biztosítottunk a többi óvodapedagógus számára is. Szakmai látogatók az algyői Szivárvány Óvodában nevelési évben Szakmai látogatás célja Tehetséggondozás színterei Montessori pedagógia a gyakorlatban Kompetencia program és a HOP összhangja Beszélő környezet a Szivárvány Óvodában Dajkai munka sokszínűsége Juhász Gyula Főiskola ped. szakos hallgatói szakmai gyakorlata (januártól-május hetei rendszerességgel) Dajka képzős hallgatók szakmai mentorálása Honnan Maglód (24 fő nevelőtestület, technikai dolgozó) Óbecse (Szerbia) ( 4 település óvodapedagógusai) Szolnok (16 fő nevelőtestület, technikai dolgozó) Szeged (18 fő óvodapedagógus) Szeged (12 fő technikai alkalmazott 6 óvodából) Szeged (16 fő) 4 fő 2 fő 12

13 VII. Intézményünk eredményessége, pályázatok 1. Továbbképzés A 277/1997.-es kormányrendelet, valamint a közoktatási törvény 19 (8) kötelezően előírja és rendelkezik a pedagógus továbbképzésről és szakvizsgáról. Ennek alapján elkészült a as időszak továbbképzési terve is, illetve es nevelési év beiskolázási terve. A pedagógus szakvizsga hozzájárul intézményünkben: az alapképzésben megszerezett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez, a vezetői, szakértői, tevékenységhez, az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismeretek megszerzéséhez szeptemberétől egy fő folytatta a megkezdett szakvizsgát adó képzését a Debreceni Egyetemen, fejlesztő pedagógus szakon, mely decemberben sikeresen befejeződött. Egyéb szakmai továbbképzéseket a költségvetési keretünkből, ha van rá lehetőség pályázati forrásból, kell megvalósítanunk. Minden alapítványi, illetve ingyenes képzést maximálisan kihasználunk. Az idei tanévben a Géniusz Tehetségközpont által meghirdetett (ingyenes) kihelyezett nevelőtestületi képzésre pályáztunk, illetve a tehetséggondozó munkaközösség tagjaként képzések, és szakmai megbeszélések aktív résztvevői lehettünk. Az alábbi továbbképzéseken, tanfolyamokon vetünk részt a tanév során Belső szakmai továbbképzésünket is beindítottuk. A tehetség műhelyek vezetői tartottak bemutató foglalkozásokat. Ennek keretén belül megnéztük a Gomba Ezüsthegedű című mese, záró foglalkozását. Beszámolót hallgattunk meg a tehetséggel kapcsolatos továbbképzések tapasztalatairól Bakosné Szöllősi Ágnestől, Szénásiné Juhász Brigittától. A fejlesztés irányai: Kiemelkedő jelentőségű az óvodánk Alapító Okiratában és Helyi Óvodai Programjában lévő feladatok, célok megvalósítására irányuló speciális készségek, képességek, ismeretek elsajátítása. A rövidebb, akkreditált tanfolyamokon kisebb befektetéssel megszerezhetőek az intézmény, vagy a pedagógus számára is fontos ismeretek, kompetenciák. Az intézmény profilja alapjában véve nem változik, de a gyors környezeti változások, a megváltozott információáramlási technikák, a szakmai specifikumokhoz való alkalmazkodás szükségessé teszi ezen ismeretek rövid ugyanakkor hatásos megszerzését. Az idei tanévben a Géniusz képzések EU-s finanszírozása által, a munkaközösségi foglalkozásokba való bekapcsolódással több képzésen veszünk részt terveink szerint. A tehetségműhely pedagógusait igyekszünk minél több képzésre eljuttatni, amellett pluszban is bevonni egy-egy képzésbe, hogy szélesebb körben bővülhessenek ismereteink az óvodai tehetséggondozás terén is. Szent Gergely Népfőiskola által meghirdetett 60 órás továbbképzésen 6 fő vett részt. 13

14 2. Pályázatok Kiíró Téma Igényelt támogatás/ beadott darabszám Elnyert összeg/díjazottak Megjegyzés TÁMOP Óvodafejlesztés Ft parkoltatott 2012 őszi pályázat Magor Magyarjai Hagyományos játékok Ft sikeres óvodás gyerekek 2012 őszi pályázat Generáli Providencia alapítvány Diák és szabadidősport az intézményben Ft sikertelen 2012 őszi pályázat Egészséghét Mesebeli gyümölcsök Fejlesztő füzetek, színesek sikeres óvodás gyerekek ősz, tavasz Fehér Ignác Általános Iskola Élhetőbb környezet Fejlesztő füzetek, színesek sikeres óvodás gyerekek tavaszi pályázat dm együtt egymásért 2012 őszi pályázat A Nap gyermekei 30 db naptej sikeres óvodás gyerekek 2013 tavaszi pályázat OPER Tehetség program Ft folyamatban 2013 nyár Még három pályázat nem zárult le, folyamatban van értékelésük. Óvodánk a 2012/2013 tanévben 6 rajzpályázatra küldött be összesen 20 gyermekrajzot. Több rajzpályázaton is eredményesen szerepeltünk. A jó eredmény még inkább fokozza az alkotó kedvet, segíti az önbizalom erősítését és fejleszti a tehetség kibontakozását. Igyekszünk minél több lehetőséget felkutatni és megteremteni óvodásainknak, hogy kibontakoztathassák tehetségüket, s ezzel elősegítjük azt, hogy tehetséges kisiskolásokká, felnőttekké váljanak. Igyekszünk a pályázati lehetőségek széles spektrumát kihasználni. Célunk gyermekeink neveléséhez, minél több eszközt nyerni, szakmai fejlődésünket előmozdítani, hiszen egy-egy szakmai jellegű pályázat körültekintő, átgondolt, rendszerszemléletet feltételező munkát kíván. A gyermekrajz pályázatokban pedig kipróbáljuk magunkat, tehetséggondozást végzünk, példát adunk és motiválunk. 14

15 VIII. Intézményünk kapcsolatrendszere Óvodánk ebben a tanévben is ápolta, építette kapcsolatait a különböző szervekkel, szervezetekkel. Az óvoda a település összes intézményével kapcsolatot tart. Óvodánk napi kapcsolatban áll a Polgármesteri Hivatallal. Az intézmények közötti gördülékeny kapcsolatát a szakmaiság tiszteletben tartásával, az őszinteséggel, az alapos és naprakész szaktudással, gyors és hiteles információáramlással érjük el. A Fehér Ignác Általános Iskola alsó tagozatával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében komplex, többoldalú kapcsolatot építünk és ápolunk, melyek a következők: 1. Október hónapban, az előző évben elballagott óvodásainkat értékelik a tanító nénik. 2. November hónapban az óvó nénik meglátogatták volt nagyosaikat az első osztályban. 3. A nevelési évben késő ősszel az óvó nénik és a tanító nénik közös teadélutánon beszélgetnek a gyerekekről, ahol megnézik a méréseiket. Fontos ez a megbeszélés, hiszen a fejlesztés útja nem szabad, hogy megakadjon azért, mert a gyermek egy másik intézménybe megy 4. November, január, március hónapban az óvodai nyílt napokon a tanító nénik is ellátogattak a okba 5. Az iskola 0. Szülői értekezletén az óvó nénik is részt vettek, hogy segítsenek a szülőknek kérdéseik megválaszolásában 6. Az osztályokba sorolás után a tanító nénik várták a nagyosokat egy rendhagyó tanítási órára az iskolába Az Algyői Könyvtár és az óvoda közötti évek óta megszokott jó kapcsolat működik. A könyvtár által szervezett kiállításokra (régi játékok bemutatása, húsvéti kiállítás) az óvodásokat is elvisszük. A tanév során több alkalommal vesszük igénybe a Faluház épületét. Óvodai zenés előadások, évzárók színhelyéül is választjuk. Óvodánk aulájában sok programot megoldottunk, de a Faluház tágas épülete és színpada alkalmasabb néhány rendezvényünk színhelyéül. Az ESZI-vel való folyamatos kapcsolatot nagyon fontosnak tartjuk. A gyermeket az idős korosztály tiszteletére, megbecsülésére csak úgy lehet nevelni, ha azt megmutatjuk nekik, ha valóban találkoznak az idős emberekkel. Az idei tanévben a süni unk részt vett az idősek ünnepi programjában. o A Gyermekvédelmi-családsegítő Szolgálat havonta esetmegbeszélő foglalkozásokat tart, ahol a gyermekvédelem érintett eseteit beszéljük meg, s keressük a megoldási lehetőségeket. A szolgálat és az óvoda közötti kapcsolattartás az óvoda gyermekvédelmi felelősén keresztül történik. Fontos feladatunk a jelzőrendszer működtetése, és ha valahol gyermek veszélyeztetettségére utaló helyzeteket tapasztalunk, arról értesítjük a Gyermekjóléti Szolgálatot. Kapcsolatunk jól működő. Pedagógiai feladatunk a családokkal való kapcsolattartás, hiszen az óvoda a családi nevelés kiegészítője. Ahol azonban a nevelés nem működik, különböző okokból, ott fel 15

16 kell ismernünk a hiányosságot, és minden eszközzel képessé kell tenni a szülőt arra, hogy szülői feladatait megtanulja. Bóbita Bölcsőde Jól működő kapcsolattartási rendszer alakult ki az óvoda és a bölcsőde között, amely az előző években kialakított terveknek köszönhető. A bölcsődei dolgozók szívesen vesznek részt az óvodai programokon. A közös párbeszédek megkönnyítik az átmenetet a bölcsiből oviba érkezőknek. Óvodapedagógusaink a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatosan még a családlátogatások előtt sok hasznos információt kaphatnak a gondozó néniktől, így a nevelési év legelejétől kezdve kiemelt figyelemmel kísérhetjük ezeket a családokat. Már márciusban közös szülői értekezletet tartunk, ahol az óvodába készülő gyermekek szüleivel találkozunk, beszélgetünk, információt cserélünk. A bölcsődében dolgozók elégedettségéről a kérdőívek összesítése után kapunk képet az óvodánkban folyó nevelőmunkánkról. Mindkét intézményben dolgozók pozitívan ítélik meg a közös munkát. Nyitottak vagyunk a társintézményeink kezdeményezésire, és mi is keressük a kapcsolatot a település intézményeivel és civil szervezeteivel. A civil szervezetek közül sok segítséget kapunk a polgárőr egyesülettől, a nőegylettől. A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően végezte tisztasági vizsgálatait. A tanév elején tájékoztattuk az érintett korosztály szüleit a bárányhimlő elleni védőoltással történő védekezés fontosságáról. Rendőrség Óvodai nevelésünk mindennapjaiban fokozottan törekszünk a ránk bízott gyermekek fejlesztésére és önállóságra nevelésére. Minden évben igyekszünk felkészíteni őket a biztonságos életre, ezért végig gondoljuk, hogy mi minden veszélyezteti biztonságukat. Olyan programokat szerveztünk, melyben a balesetek megelőzését, a kulturált utcai viselkedést tanítottuk meg játékos formában. Ovi-zsaru programot folytatjuk, Dr. Zélity László ezredes úrtól minden segítséget megkapunk. Folyamatos kapcsolatot tartunk a helyi rendőrökkel. A program feldolgozásában nagy segítségünkre volt Tóth Gábor, és Horváth Zoltán rendőrök. Borbála Fürdő Vízhez szoktató programon részt vett 56 fő gyermek, heti rendszerességgel terveztük, de az utaztatás nehézségei miatt a tanévzárás utáni időszakot tartottuk a legésszerűbb megoldásnak. A gyermekek így 12 alkalommal vehettek részt ingyen a vízhez szoktató programon. A nyár folyamán (augusztusban) ovis-tábort szervezünk közösen. Tájház A nagyosokkal, két alkalommal, látogattunk el a Tájházba. A gyerekeknek nagyon fontos az értékteremetés és az értékőrzés. Valljuk, hogy velünk, óvodapedagógusokkal együtt kell vezetni gyermekeinket az úton, hogy értéktartó gyökereinkhez mindig visszataláljanak. A fejlesztés irányai: A változások nyomon követése. A partneri igényfelmérések, visszajelzések feldolgozása, konklúziók levonása. 16

17 Hiteles információkra való törekvés további megőrzése. Kapcsolataink ápolása, fenntartása, az értékek őrzése. Mindez a minőségfejlesztési munka, folyamatos feladata is. IX. A szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés A szülőkkel való partneri együttműködés szabályozása a helyi nevelési programban és a házirendben leírtak szerint valósult meg. A személyes kapcsolat kialakítására minden szülővel törekedtünk. Ebben a nevelési évben is nagyon sok olyan programot, lehetőséget kínáltunk a szülőknek, amelyeken részt vehettek, amelyekbe aktívan bekapcsolódhattak. Óvodánk életében már vannak állandó, jól bevált programok, de minden évben igyekszünk színesíteni, újabbakkal gazdagítani. A programokat a szülői értekezleteken is ismertetjük a szülőkkel. A szülői értekezleteken való részvétel változó, de általában magas a résztvevők száma. Az óvodapedagógusok igyekeztek olyan légkört kialakítani, ahol a szülők szívesen beszéltek örömeikről, de gondjaikról is. Azt tapasztaltuk, hogy kéréseinket, ötleteinket elfogadják a szülők és a többség segítőkész. Statisztikai összesítés Programok Gomba Süni Csiga-biga Micimackó Pillangó Katica Margaréta Maci Családlátogatás Fogadó óra Nyílt nap Közös program a szülőkkel Szüreti mulatság Meseszínház Közlekedés biztonsági hét Hagyományőrző programok Csillagszóró hét Tehermentesítsük környezetünket Őszi-tavaszi egészséghét Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkácsdélután 2 alk. Barkács délután 2 alk. Minden aktív részvételével, meghívott szakmai látogatókkal, szülőkkel közösen Magor Magyarjai ovi-fesztivál Fontosnak tartottuk ebben a nevelési évben is, hogy olyan programokra invitáljuk a gyerekeket és a szülőket, melyben jól érzik magukat, mely által erősödik, formálódik közösségi érzésük, gazdagodik élményviláguk. Szeptemberben ismét megrendezésre került a hagyományőrző szüreti mulatság 6 aktív részvételével gyerek részvételével Rendőrség Gyermekmentő Márton napi mulatság, Advent várás, Kiszézés, Gergely járás, Barkácsdélután 2 alk. Szülők nagyszülők bevonásával minden aktív részvételével Olyan programokat szerveztünk mind a szülők, mind a gyermekek részére, amely jó hangulatban telt el, amely segítette a másik fél megismerését, és erősítette a már eddig kialakultakat. Biztosítottuk, hogy a közös tevékenységek erősítsék a közösségi szellemet, az ünnepvárás élményén keresztül 8 ban gyűjtöttük a papírt, tettünk ki felhívó jellegű piktogramokat környezetünk védelmébe Minden ban nagy számban vettek részt a szülők és a nagyszülők, szívesen segítettek a program megszervezésében, lebonyolításában. Elkészült egy egészséges finomságokat 17

18 Vidám óvodazárás, gyerekhét Tánc-gálaműsor tartalmazó gyűjtemény, meseszőnyeg kiegészítő elemei dramatikus játékok feldolgozásához Új kerékpárokat vásároltunk az egészséges életmód program keretében 8 aktív részvételével, 125 szülő látogatott el programjainkra népi tánc, népi játékok évzáró szülőkkel, gyerekekkel közösen 150 fő, mind a szülők, mind a gyermekek részére, jó hangulatban telt el 2012/13 nevelési évben a Szivárvány Óvoda jaiban megtartott szülői értekezletek látogatottsága az alábbiak szerint alakult Csigabiga Beírt létszám: 16 fő Megtartott szülői értekezletek száma: 2 Az elsőn megjelent 15 szülő, látogatottság 90% A másodikon betegség miatt a látogatottság 50% ÁTLAG 70% Micimackó Beírt létszám: 19 fő Megtartott szülői értekezletek száma: 3 Az elsőn megjelent 16 szülő, látogatottság 84% A másodikon megjelent 11 szülő, látogatottság: 57% A harmadikon megjelent 12 szülő, látogatottság 63% ÁTLAG 68% Pillangó Beírt létszám: 22 fő Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 20 szülő, látogatottság 90 % A másodikon megjelent 19 szülő, látogatottság 82% A harmadikon megjelent 20 szülő, látogatottság 91% ÁTLAG 87% Katica Beírt létszám: 22 fő Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 15 szülő, látogatottság 70% A másodikon megjelent 15 szülő, látogatottság 70% A harmadikon megjelent 15 szülő, látogatottság 70% ÁTLAG 70% Maci Beírt létszám: 19 fő Megtartott szülői értekezletek száma 4 Az elsőn megjelent 17 szülő, látogatottság 89% A másodikon megjelent 13 szülő, látogatottság 68% A harmadikon megjelent 17 szülő, látogatottság 89% 18

19 A negyediken minden szülő megjelent, mivel az anyák napi ünnepség után volt így a látogatottság 100%. ÁTLAG 86% Margaréta Beírt létszám: 21 fő Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 18 szülő (külföldön volt1 fő) látogatottság 81% Másodikon megjelent 15 szülő (nyíltnap után délelőtt), látogatottság 71% A harmadikon megjelent 16 szülő, látogatottság 76% ÁTLAG 76% Gomba Beírt létszám: 26 fő Megtartott szülői értekezletek száma 4 Az elsőn megjelent 25 szülő, látogatottság 96% A másodikon megjelent 23 szülő, látogatottság 88% A harmadikon megjelent 21 szülő, látogatottság 81% A negyediken megjelent 22 szülő, látogatottság 85% ÁTLAG 87,5% Süni Beírt létszám: 27 fő (egy gyermek nem járt óvodába) Megtartott szülői értekezletek száma 3 Az elsőn megjelent 24 szülő, látogatottság 89% A másodikon megjelent 26 szülő, látogatottság 97% A harmadikon megjelent 23 szülő, látogatottság 90% ÁTLAG 92% A nyolc átlagát összesítve megállapíthatjuk, hogy 2012/13 nevelési évben az óvodában megtartott szülői értekezletek látogatottsága 79,5% volt. A jó kapcsolat a konkrét tevékenységeken keresztül mérhető leginkább. Évről - évre megrendeztük a szülők aktív közreműködésével az óvoda hagyományos ünnepeit (szüret, farsang, egészséghét, anyák napja, gyermeknap, vidám óvodazárás). Óvodánk nyitva tartását szülői igényekre alapozva a fenntartóval történt egyeztetés alapján határoztuk meg. Az óvodai nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tart. Őszi, és tavaszi szünet nincs, nyáron összevont ok működnek a dolgozók szabadságolása miatt, augusztusban 4 hétig tart a karbantartás, felújítási munkák elvégzése, nagytakarítás. Téli szünet idejére a szülők körében felmérést végeztünk igénylik-e ezen időszakban az óvoda nyitva tartását. X. Nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Szorgalmi idő: szeptember 1.-től a következő év május 31.-ig tart. December 21.-től január 2.-ig zárva tartottunk. A szülőket írásban értesítettük aláírásukkal tudomásul vették, ügyeletre nem tartott igényt senki. Nyári zárva tartást: augusztus 01. augusztus 31. között tervezzük, erről február 15-ig írásban tájékoztattuk a szülőket. 19

20 Az óvoda 5 napos munkarenddel (hétfőtől péntekig) üzemel. Nyitva tartás: óráig A nyári időszakban összevonásokkal működünk, a nyári szabadságolás és a lecsökkent gyermeklétszám miatt. Rendkívüli eset nem történt, így zárva tartani nevelési év közben nem kellett. A Köznevelési törvény minden nevelési évben 5 olyan foglalkozásnélküli napot engedélyez, amelyből 3 nevelési időn kívül, 2 pedig nevelési időn belül vehető igénybe. Ebben az évben éltünk ezzel a lehetőséggel és 2 napot Torockón töltöttünk, határon túli kapcsolat építése érdekében. A szakmai nap idejére óvodánk zárva tartott. Ezeket, a napokat 3 héttel korábban jeleztük a szülőknek, aláírásukkal igazolták a nevelésnélküli munkanapot tudomásul, vették, ügyeletet senki nem kért. Nyári karbantartás, felújítás Ebben az évben terveink szerint a következő karbantartási munkák elvégzésére kerülhet sor: Hófogó felszerelése a tetőre (napelemek felszerelése megváltoztatta a beesési szöget, így lezúdul a hó, az eső) Ereszcsatorna javítása a melléképületen Bejárók betonozása Konyha előtti járda betonozása Tisztasági, szoba, fejlesztőszoba meszelés Gyermekkert épületeinek burkolattal történő ellátása Csigabiga szőnyegének cseréje Tálalókonyha meszelése Nagytakarítás, szobák átrendezése Mobil tetejének szigetelése Kerékpár tároló készítése a szülők részére Utcafronti, játszóudvar felöli kerítés készítése július-augusztus Publikálás - Algyői Hírmondóban havonta (szeretnénk, ha az óvodáról szóló cikkek lehetőség szerint egy oldalra kerüljenek, és aktualitásnak megfelelően az adott hónapban) XI. Pedagógiai munka Az óvoda egyrészt folytatja a család, nevelő munkáját, másrészt új módon kiegészíti azt. Az óvoda a gyermek óvodába lépése pillanatától kezdve a családdal együtt felelős azért, hogy személyiségük alakulása megfeleljen társadalmunk követelményeinek, és az együtt elért eredmények megalapozzák az iskolai nevelést. Tartalmas, és összességében eredményes nevelési év vége felé közeledünk. A nevelési év szakmai eseményeit, és rendezvényeinket elsősorban a munkatervi feladataink határoztak meg. A nevelési év során közvetlen vagy közvetett visszajelzések alapján folyamatosan érezhettük az óvodahasználó szülők figyelmét. 20

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ. 2013-2014-es nevelési év. Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ 2013-2014-es nevelési év Méhecske Óvoda 1091. Bp., Ifjúmunkás u. 30. OM: 034404 Készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest, 2014. 09. 15. Tartalomjegyzék I. Az intézmény

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda

Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. Óvodavezetői Pályázata Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Készítette: Marton Csilla Óvodapedagógus Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373

Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. OM azonosító: 037373 Óvoda és Bölcsőde Gyenesdiás-Várvölgy Közös Fenntartású Intézmény INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM OM azonosító: 037373 Készítette: Elfogadta: A fenntartóhoz benyújtva: Jóváhagyta: Jóváhagyás határozati

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁLYÁZAT A KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓI ÁLLÁSÁRA Tatabánya, 2012. július Mózes Gáborné pályázó TARTALOMJEGYZÉK 1. Szakmai elemzésre épülő fejlesztési elképzelések... 3 1.1 Az intézmény alapítása...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015.

Pedagógiai Program. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Pedagógiai Program Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Elfogadta: Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nevelőtestülete 2015. Mondd, mi sosem lehetünk egyidősek? Akkor se, ha nagyon akarjuk? Akkor se, ha én

Részletesebben

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Hévíz. Pedagógiai Program 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Hévíz 2014. Készítette: Brunszvik Teréz Óvoda Nevelőtestülete 2 HITVALLÁSUNK Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi: csak játszik. De mi már tudjuk mire

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben