Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-8/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. Díszterem A képviselő-testületi ülés ideje: május Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Róth József Schweitzer Tamás Sebes Péter Szász József Szőnyi István Képviselők A képviselő-testületi ülésen nem vett részt: Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Tóthné dr. Galambos Andrea a Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Széplakiné Sárosi Anna a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója, Hörcsig Márton a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Soltész Vincze Tünde a Zemplén Kalandpark Sátoraljaújhely megbízott igazgatója, Vietórisz Zoltán az Újhelyi Gazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Bartus István a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. ügyvezető igazgatója Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, dr. Rózsahegyi Ferenc aljegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Brősztl Gyula a Városvédő és szépítő Egyesület elnöke, Seres Péter Zemplén Televízió gazdasági vezető, Soltész-Vincze Tünde a Zemplén Kalandpark Sátoraljaújhely megbízott igazgatója. Mostan emlékezem az elmúlt időkről, Az elmúlt időkben jó Miklósról

2 2 A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott. Szamosvölgyi Péter polgármester: Köszöntötte a Képviselő-testület megjelent tagjait Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának ülésén. Soros testületi ülésről van szó, a képviselők megkapták a meghívót. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel 12 tagja jelen van. A képviselők megkapták a napirendi pontokhoz tartozó tájékoztatókat, előterjesztéseket és minden háttér-információkat, ami ezen napirendi pontokhoz szükséges. Pasztorniczky István képviselő: Benyújtott egy interpellációt a múlt héten polgármester úrnak. Megkérdezi, hogy kell-e jelezni, vagy automatikusan napirendre kerül? Szamosvölgyi Péter polgármester: Valóban kaptak múlt héten egy interpellációt, azért nem tette napirendre, mert május 28-i testületi ülésen kívánja előterjeszteni, ez két éve elmúlt képviselő úr, két éve elmúlt, nem tudom, hogy időutazásban vagyunk-e, vagy valami más probléma történt, vagy a naptárt rosszul forgatta, nem tudja, de valami anomália mégis csak van, ez volt a vicc, természetesen napirendi pontra tűzzük. A 14. napirendi pont előrehozatalát javasolja a 2. napirendi pont után, a többi pont folytatólagosan, változatlanul alakul. Egy zárt üléses napirendi pontot szeretne felvenni, díjazási javaslatról van szó. A tegnapi napon kapta meg a megyei Prima Primissima díjra való felhívást, az év vállalkozója és más kategóriákban. Ehhez kívánja képviselő társai javaslatait kérni, erről szól majd a zárt napirendi pont, hogy Sátoraljaújhelyből kit javasolnak erre a díjra. Mivel több javaslat nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a napirend elhangzott módosításait. Szavazás: A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a módosítójavaslatokat. Szamosvölgyi Péter polgármester: Szavazásra bocsátotta a napirendet a módosításokkal együtt. Szavazás: A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta napirendet a javasolt módosítások szerint. Napirend: 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről(szóban) Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 2. Sátoraljaújhely Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

3 3 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok véleményezésére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégia és az ezt megalapozó vizsgálat véleményezési anyagának megtárgyalására Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 5. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi mérlegének jóváhagyására Előterjesztő: Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető 6. Előterjesztés a Zemplén Televízió Közhasznú Nonprofit Kft évi mérlegének jóváhagyására Előterjesztő: Hörcsig Márton ügyvezető 7. Előterjesztés az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi mérlegének jóváhagyására Előterjesztő: Vietórisz Zoltán ügyvezető 8. Előterjesztés a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft évi mérlegének jóváhagyására Előterjesztő: Bartus István ügyvezető 9. Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Mesevár Művészeti Tagóvoda 3980 Sátoraljaújhely Esze T. 79. szám alatt működő intézményegység fenntartói jogának átadására, és az intézményegység elhelyezéséül szolgáló ingatlan vagyonkezelői jogára szerződés, valamint köznevelési szerződés megkötésére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 10. Előterjesztés a helyi közművelődés szabályairól szóló önkormányzati rendelet újraalkotására és a rendelet-tervezet indoklására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11. Előterjesztés a Zempléni Zemplén Kalandparkban alkalmazott jegyek árának és egyes típusainak módosítására Előterjesztő: Soltész Vincze Tünde mb. igazgató 12. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban működő, az Állami Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetésére Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 13. Előterjesztés a Zsólyomkai Egyesület részére pénzeszköz átadására Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 14. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat és intézményeinek alapítványairól a Polgármesteri Hivatal címén székhellyel rendelkező civil szervezetekről Előterjesztő: Alapítványok kuratóriumainak vezetői és Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

4 4 15. Előterjesztés a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Lavotta János Tagintézménye vezetői álláshelyére kiírt pályázatok véleményezésére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 16. Előterjesztés a Gönczöl Oktatási Alapítvány és a Zemplén Fővárosáért Alapítvány egyesítésére Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 17. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 18. Előterjesztés a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 19. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 20. Interpelláció Előterjesztő: Pasztorniczky István önkormányzati képviselő 21. Egyebek Zárt ülésen Előterjesztés a PRIMA DÍJ 2015 díjak adományozására történő javaslattételre Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester Napirend: 1. Napirend Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Szamosvölgyi Péter polgármester: Április 30-án a Képviselő-testületi ülést követően központi ballagási ünnepségen köszöntötték a ballagó diákokat a Sétálóutcán. Az jó érzés, hogy kevés olyan település van az országban, ahol ilyen hagyomány van, és ilyen régóta, mint Sátoraljaújhelyben. A következő napon Ringer István köszöntötte az Ungvári Pincékhez látogatókat az ünnepségen, ahol viszonylag népes érdeklődő vett részt a programban. Úgy mint, ez alkalommal is, és korábban is köszöntötték a ballagó diákokat, később az édesanyákat, a Zemplén Televízió videó és internetes felületre is fölkerült, nagyon sokan megtekintették és sok pozitív visszajelzés érkezett. Május 4-én a feladatleltár ügyében egyeztettek a munkatársukkal. Május 5-én honosítás, majd Zemplén Vízmű Kft. taggyűlés. Bejárás a Mászófal Központban. A Görögkatolikus Egyház püspöke, Orosz Atanáz és kollégái jártak nálunk,

5 5 a Szepsi Laczkó Máté Szakképzőiskola átadás-átvételével kapcsolatosan. Jelen pillanatban hogy konkrét tájékoztatást tudjon adni a Görög-katolikus Egyház igényt nyújtott be az iskola és a kollégium átvételére. Ezen épületek egy részének fenntartása a Vidékfejlesztési Minisztériumnál van, a kollégium pedig lebeg, de az is elvileg a minisztériumhoz kerül át, a tulajdon pedig a városé, ezért keresték meg az önkormányzatot. Javasolta, hogy folytassák a tárgyalásokat, illetve lépjenek előre a fenntartó felé, mert Sátoraljaújhely Város Önkormányzata esetében a döntés meghozatala olyan túlságosan sok időt nem vesz igénybe, hogy tulajdonosként hozzájárulnak-e ahhoz, hogy ők legyenek a fenntartók. Mégis meglehetősen elhúzódott a dolog, végül is kaptak egy visszajelzést a minisztériumtól, ami úgy hangzik, hogy elviekben nincsen akadálya annak, hogy az egyház átvegye az iskolát, az intézményt, de az idő rövidsége miatt úgy ítéli meg a minisztérium, hogy ez már a 2015/16-os tanévben nem, csak a 16/17-es tanévben történhet meg. Jelen pillanatban van egy év szükséges ahhoz, hogy az előkészítés megtörténjen, illetve abban bíznak, hogy a Görög-katolikus egyház fenntartja igényét folyamatosan, tehát nem lép vissza, jövő év ilyenkor is ez lesz a szándékuk. A minisztérium részéről, mint említette szintén meg van az akarat. Ha ez már papírra is lesz vetve, akkor hozza be a Képviselőtestület elé, hogy tulajdonosi jogával döntsön arról, hogy hozzájárul-e az átadásátvételhez? Május 6-án a Polgármester Ösztöndíjasa Sajtótájékoztató volt a Trefort Ágoston diákja, Kossuth Klaudia kapta a díjat. Ezen a napon került sor a Mászófalközpont átadására, rendkívül nagy az érdeklődés, nagyon sokan voltak, és azóta is egyre többen érdeklődnek és használják a Mászófalközpontot. Május 7-én a BOKIK önkormányzati tagozata elnökségének alakuló ülésén vett részt Miskolcon. Május 8-án A Zempléni Városok Szövetsége gyűlése volt Szerencsen. Ezen a napon alpolgármester úr nyitotta meg a Kazinczy Iskola Művészeti Gáláját. Május 11-én Fogadóóra volt, aljegyző képviselte Sátoraljaújhely Város Önkormányzatát a tűzoltók védőszentjének ünnepén és a díjátadáson. Rendkívüli közgyűlés. Május 12-én a Zemplén Kalandpark munkatársaival, vállalkozókkal egyeztettek. Ezen a napon az Egyesített Szociális Intézmény Köveshegyi Otthonának átadására került sor. Május 13-án Tokaj-hegyaljai Fejlesztési Tanács ülés, hosszú idő után újra. Május 14-én a levéltár igazgatójával egyeztettek egy programmal kapcsolatban. Május 18-án a Városi-járási ügyészség átadása történt meg a Kazinczy utcán. Egy nagyon szép, nagyon modern módon felújított épületnek voltak a megtekintői. Polt Péter legfőbb ügyész úr adta át az épületet. ZHK elnökségi ülés. Május 19-én Viola utca 2-4. bejárás Kaibás László osztályvezető úrékkal, érdekes dolgokat láttak és tapasztaltak, de azért a tendencia inkább kedvező az épülettel kapcsolatosan ahhoz képest különösen, hogy milyen volt másfél hónappal előtte. A II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás elnökével Laczkó Lajos úrral egyeztettek Borsiban, közös fejlesztési projekt előkészítéséről.

6 6 Május 20-án Árpádházi Szent Margit Általános Iskola új játszóterének az átadására került sor, ahol ő maga is meghívott volt. Ezen a napon találkozott Román István helyettes államtitkár úrral a Vidékfejlesztési Minisztérium részéről. Május 21-én Norpan taggyűlés, majd Tokaj-hegyaljai Fejlesztési Tanács ülés. Május 26-án Egyeztetésen vett részt a Zemplén Kalandparkban. Ezen a napon a Református Petőfi Iskola tornacsarnokának megépítéséről volt megbeszélés. Püspök úr is jelen volt, az oktatási referens is, igazgató úr is. Talán-talán sikerül majd egy olyan áthidaló megoldást találni, ami mind a kivitelezőnek, mind a tervezőnek, mind az önkormányzatnak megfelelő lehet, és így meg van az esély arra, hogy egy 1400 négyzetméteres, három-négyszáz férőhelyes lelátóval rendelkező sportcsarnok épüljön a Petőfi Iskola és a Kossuth tömb között, mellett. A Magyar Krónika májusi számában a Tündérek Városa címmel egy nagyon-nagyon értékes és nagyon szép írás, nagyon szép fényképekkel jelent meg a városról. Mindenkinek ajánlja szíves figyelmébe, a facebook oldalán rajta van megtekintője volt a cikknek. Június 1-6. között Nyolc Ország Egy Nemzet tábor indul, fővédnöke a tábornak Áder János köztársasági elnök úr. Május 30-án, szombaton, Gyermeknap Zempléni Szivárvány kerül megrendezésre a Városligetben kor kezdődik felvonulással és onnantól egészen késő estig programok vannak, ahol kiváló fellépőkkel találkozhatnak. Ahogy már a felhívásban, és a Zemplén Televízióból is közismert, elindult a Dózsa György utca felújítása, folyamatban van. Mindenkitől elnézést kér az esetleges fennakadásokért, mert Önöknek, Önökért építjük. Az RTL Klub Kalandor című műsorában szintén lehetett egy kisfilmet látni, ami Mászófal Központ átadásán került leforgatásra, szintén nagyon sok megtekintője volt. Megnyitott a Halászcsárda étterem önkormányzati épületben, ahol kiváló minőséget, kitűnő környezetben fogyaszthatnak a kedves vendégek, mindenkit szeretettel várnak a Halászcsárdába is. 2. Napirend Sátoraljaújhely Város Önkormányzata átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: A jogszabályok alapján minden évben értékelni kell az önkormányzat ezirányú tevékenységét, erre kerül most is sor. Természetesen erre való figyelemmel az anyag a évre koncentrál, de összehasonlításképpen évi adatokat is tartalmaz. Látható, hogy a gyerekek száma nőtt. Nőtt a születések száma 2013 évhez viszonyítva. Ugyancsak növekedés tapasztalható a éves korosztályokhoz tartozók esetében, némi csökkenés mutatkozik a év közöttieknél és nagyobb mérvű csökkenés van a hatvan éven felettieknél. Megemlíti érdekességként, hogy a 0-18 éves korosztály esetében, ellentétben a többi korosztálytól, jóval több fiú található, mint amennyi nő, a későbbiekben ez a tendencia megfordul és a

7 7 nők aránya az lényegesen több. Az anyag részlegesen taglalja a gyermekétkeztetés esetét. Itt is pozitív változást lehet elmondani, hisz az iskoláknak azáltal, hogy egész napos oktatás van, illetve négy óráig a gyerekeknek az oktatási intézményben kell tartózkodniuk, ez maga után vonta azt, hogy a gyerekeknél szinte majdnem mindenki igénybe veszi az étkezést. Nőtt a középfokú oktatási intézmények esetében a kollégiumba járó gyermekeknél az étkezők száma, azonban az összlétszámhoz viszonyítva ez még mindig elenyésző és sajnos azok a középfokú oktatási intézményben tanulók, akik helyben laknak, azok egyáltalán nem veszik igénybe az étkezést, Otthon nem mindenkinek biztosított a napi meleg ebéd, ezért a jövőben ezen a területen van tennivalójuk, még tovább kell az oktatási intézménnyel együtt népszerűsíteni az étkeztetést mind a kollégisták, mind a középfokú oktatási intézménybe járók között, hisz legalább délben meleg ételt kellene, hogy fogyasszanak. Jelentős javulás tapasztalható a szabadidő hasznos eltöltésében. Ha valaki elolvassa ezt a részét az anyagnak és összehasonlította a tavalyival, szembetűnik, hogy az oktatási intézmények jóval több olyan programot szerveznek, ami iskolai időn kívül esik és nem csak a tanévben, hanem tanéven kívüli időszakban is. Egyre több tábor van. A sítábortól kezdve a napközi tábor, vagy pedig a szünidőben lévő táborokat említi meg, de nagyon sok más irányú szabadidős programokat is szerveznek. Természetesen még mindig nem elég, még mindig több kellene és elsősorban azokat a gyermekeket kellene bevonni, hogy ezen rendezvényeken részt vegyenek, akik a perifériára szorulnak. A jövő feladata mindenféleképpen ez kell, hogy legyen. A jelzőrendszer nagyon sokat javult az elmúlt években, különösen az óvodákkal és az oktatási intézményekkel nagyon jó kapcsolat alakult ki és mondhatni azt, hogy napi jelzéssel élnek a gyermekjóléti szolgálat felé, így hamar az illetékesek látókörébe kerül az a gyermek, vagy azok a gyermekek, akiknek segítségre van szükségük. Itt is van azonban még tennivaló, hisz vannak olyan területek, elsősorban az alapellátás területén, ahol még mindig félnek az ott dolgozók attól, hogy felvállalják ennek az ódiumát, márpedig ők azok, akik bizonyos korcsoportokkal kizárólag találkoznak, gondol itt a 0-3 éves korú gyerekekre, és ők azok, aki az otthoni környezetükben is látják a veszélyeztetettséget. Ki kívánja emelni a gyermekjóléti szolgálatnak a munkáját, ahol igen áldozatos és mondhatni azt, hogy esetenként sziszifuszi munkát végeznek a dolgozók és valóban lelkiismeretesen, szakmai tudásukat hozzátéve látják el ezeket a feladatokat. Úgy gondolja, hogy nincsen szégyenkeznivalójuk a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása területén, évről-évre javul ez a munka, és ez látható az elvégzett ellenőrzésekből, vizsgálatokból is, de inkább azt emeli ki, hogy látható az elért eredményekből. Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a tisztelt Képviselő-testület számára a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásának átfogó értékeléséről szóló előterjesztést.

8 8 Vélemények: Dankó Dénes alpolgármester: A Gyermekjóléti Szolgálat ellátásában részesülő problématípus szerinti megoszlása című táblázatból, a 12. oldalról, emel ki egy gondolatot. Láthatják, hogy szinte az összes mutató csökkent hez viszonyítva, három adat van, ahol növekedés tapasztalható: a családon belüli bántalmazás, ahol 4-ről 5-re nőtt ez a szám, nem jelentős az emelkedés, hiszen egyetlen-egy esetről van szó, bár azt gondolja, hogy a családon belüli bántalmazásból egyetlen egy is sok. De van olyan két mutató, ami úgy gondolja, hogy össze is függ egymással, csak a szakembereknek a figyelmét szeretné felhívni, bár úgy gondolja ők tisztában vannak ezzel. A magatartás és teljesítményzavar emelkedett 123-ról 134-re, illetve a szülő, vagy a család életvitele 255, 254, itt eggyel történő csökkenés, de a szülői elhanyagolás 155-ről 186-ra növekedett. Úgy gondolja, hogy az intézményekben a magatartás és teljesítmény zavar, valamint a szülőknek a gyerekeihez való viszonya azért elég erős összefüggésben lehet egymással, ez az a két mutató, ahol növekedés volt tapasztalható. Viszonylagosan nagy, az egyik esetben tízen felül, a másik esetben jóval húszon felüli a növekedés. Ez az a két problématípus, amire maximálisan oda kell figyelni és ebben maximálisan egyet ért jegyzőasszonnyal, hogy valóban az intézményekben dolgozó pedagóguskollégák azok, akik sokat tudnak tenni ennek érdekében. Nagyon örvendetes az a munka, amit minden érintett végez az oktatási intézményekben, óvoda, általános iskola, középfokú iskola, illetve a Családsegítőben. További sok sikert kívánt a munkájukhoz. Kérte mindegyik képviselő testületi tagtól, még ha nem is szakmája, hogy ha lát problémás helyzetet, akkor ne tartsa senki vissza őket, hogy a jelzőrendszeren keresztül az illetékes kollégáknak jelzéssel éljenek. Csernai Ferencné képviselő: Egy komplex átfogó anyagot kapnak a városban működő gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásról. Megköszöni a jelzőrendszeri tagoknak a munkáját, az egészségügyi alapellátás oktatóinak, az oktatási intézmények dolgozóinak, a bíróságnak, ügyészségnek és mindazoknak, akik a munkavégzésük során szembesülnek és találkoznak kiskorúak veszélyeztetettségével és ezt a Gyermekjóléti Szolgálat felé jelzik. Jegyzőasszony elmondta az egészségügyi alapellátás vonatkozásában még úgy gondolja ettől többet tehetnének, hiszen ők azok, akik rendszeresen kapcsolatban vannak a családokkal, akár a kiskorú betegsége, vagy a védőnői feladatellátás során, mert hogy nekik nem csak feladatuk, hanem kötelességük is, hogy a mindennapi feladatvégzésük során mindennap tapasztaltakat jelezzék, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat megfelelő időben foglalkozni tudjon ővelük. Igazából az ember a szakmai munkának a jelentőségét akkor észleli, mikor a médiában egy-egy hír és negatív hír megjelenik, hogy nem csak a szakmában, szakemberek által történő jelzés jöhet, hanem ugyanúgy a szomszédok, a környezet is jelezheti a kiskorúak veszélyeztetettségével kapcsolatos észrevételeket és problémákat, hogy a megfelelő időben és a megfelelő módon az intézkedés meg tudjon történni. A város tevékenysége során törekszik arra, hogy a szociális problémákat is kezelje, és ami táblázatot alpolgármester úr említett, azért annak van egy olyan vetülete is,

9 9 hogy a közfoglalkoztatás, - minél több ember a munka világába ilyen módon is visszakerülhet - segít azon, hogy más a családnak a megélhetési lehetősége. Ez látszik ott is, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek a száma csökkent, tehát hogyha megfelelő jövedelemből élnek, akkor itt már csökkenő szám van. A kiemelt számadatokra, természetesen, a kolléganők oda fognak figyelni és bízik benne, hogy a következő éven itt is csökkenést fognak elérni. Tényleg sziszifuszi munkáról van szó, itt nem lehet látványos eredményeket produkálni, de bízik benne, hogy ez a kiskorúak érdekében és minél megfelelőbben fog történni. Palicz István képviselő: Igazolni szeretné Csernai Ferencné szavait, amiket elmondott a munkáikról annak kapcsán, hogy rokon, segítő szakmában dolgozik velük együtt. Valóban rendszeres és napi kapcsolatot tartanak a Deák Úti Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézménnyel, akár a Pedagógiai Szakszolgálattal és többi intézménnyel és néha közösen küzdenek egy-egy gyermekért. Elmondta a bizottsági ülésen, hogy mindazok, akik Sátoraljaújhelyben a családokért és a gyermekekért dolgoznak, tesznek, ez egy nagy zenekar. Ebben benne van a szülő, a rendőrség, a védőnő, a háziorvos, a pedagógiai szakszolgálat, az iskolák, az óvodák, a gyermekjóléti szolgálat és sorolhatná tovább. Ha ennek a nagy zenekarnak a tagjai valamennyien tisztán játszanak, akkor ebből egy szép zene lesz, ha bármelyik közülük kilóg és hamis hangokat fog, akkor nem fog annyira szépen szólni a zene. Úgy gondolja, hogy ebben a zenekarban a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szolgálat fantasztikusan jól játszik. Bár minden résztvevő így tenné, akkor picikét előrébb járnánk és picivel kevesebb küzdelmes, problémás helyzet alakulna ki. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazás: A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 4868/ /2015.(V.28.) határozata Sátoraljaújhely Város évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évi ellátásáról szóló előterjesztést elfogadta. Köszönetét és elismerését fejezi ki a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi feladatok ellátásában közreműködők részére lelkiismeretes munkájukért.

10 10 A Képviselő-testület megállapítja: 1. Tovább kell működtetni a jól bevált és jól működő gyermekvédelmi hálózatot. Felelős: gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai Határidő: folyamatos 2. A gyermekvédelem területén tovább kell folytatni azt a gyakorlatot, hogy a rászorultak elsősorban a természetben biztosított szolgáltatásokban részesüljenek. Felelős: Jegyző Határidő: folyamatos 3. Biztosítani kell, hogy a kollégisták közül minél többen vegyék igénybe a napi háromszori étkezést. Felelős: oktatási intézmények vezetői Határidő: értelemszerűen 4. A tizenéves korosztály szabadidejének hasznos eltöltését kulturális és sport programok szervezésével, indokolt biztosítani. Felelős: valamennyi Sátoraljaújhelyben működő nevelési és oktatási intézmény igazgatója, Egyesített Szociális Intézmény igazgatója, Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója, Kalandpark igazgatója, Városi Könyvtár igazgatója Határidő: folyamatos 5. Több ismeretterjesztő rendezvényt, vetélkedőt kell szervezni az oktatási intézmények, a Művelődési Központ, a Könyvtár és gyermekjóléti szolgálat szervezésének összehangolásával. Felelős: valamennyi Sátoraljaújhelyben működő oktatási és nevelési intézmény igazgatója, Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója, Városi Könyvtár igazgatója, Gyermekjóléti Szolgálat vezetője Határidő: folyamatos 3. Napirend Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok véleményezésére Szamosvölgyi Péter polgármester: Az intézmény fenntartása az alapfokú intézmények fenntartására, illetve annak módosítására néhány éve került sor, de a város önkormányzata, mely addig kizárólagos joggal rendelkezett az intézményvezetői állás betöltésével kapcsolatban továbbra is, mint véleményező megkérdezésre kerül ezen munkakörök betöltése kapcsán. Így történik, így történt ez most is, hiszen az igazgatói pályázatokban Bardi Miklós igazgató úrnak lejárt és a kiírt pályázatra három aspiráns

11 11 nyújtotta be a dolgozatát, Bardi Miklós, Kánya Tamás és Szőnyi István urak, akik szintén az intézmény tagintézmény vezetői. Ezért ez a három pályázat az, amit megismerhettek. Ezek alapján van, lesz lehetőségük állást foglalni, az önkormányzatnak, mi a véleménye az igazgatói állás betöltésével kapcsolatban. Ez a napirendi pont erről szól, szakbizottság előzetesen tárgyalta, elnök úrnak megadta a szót. Szőnyi István bizottsági elnök: Jelentkezett korábban, hogy érintettség miatt nem szavazott a bizottsági ülésen, és ezen az ülésen sem fog. Schweitzer Tamás bizottsági tag vezette le ezt a napirendi pontot a bizottsági ülésen. Érintettségéből kifolyólag kikapcsolta a gépét. Schweitzer Tamás bizottsági tag, elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság Szőnyi István pályázatát támogatta négy igen szavazattal és kettő nem ellenében. Szamosvölgyi Péter polgármester: Szőnyi István úr pályázatát találta a legalkalmasabbnak a bizottság. Képviselő úr nem kíván részt venni a szavazáson, ezt tudomásul veszi, ezt nem kell megszavazni, véleménye szerint, akkor kellene szavazniuk, ha részt kívánna venni. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: Figyelembe kell venni, hogy a személyes érintettséget bejelentette, és a Képviselő-testület dönt, hogy a szavazásban részt vegyen-e, vagy sem, tehát, hogy a döntéshozatalból kizárja. Szamosvölgyi Péter polgármester: Képviselő úr nem kíván részt venni a szavazásban, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezt fogadják el. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag (Szőnyi István képviselő nem vett részt a szavazásban), Szőnyi István önkormányzati képviselőt a döntéshozatalból kérésére kizárta és az alábbi határozatot hozta: 4883/ /2015.(V.28.) határozata Szőnyi István önkormányzati képviselőnek a Kazinczy Általános Iskola igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok véleményezése tárgyú döntésnél személyes érintettség bejelentéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 49. -ban foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok

12 12 véleményezése tárgyú döntésnél személyes érintettségének bejelentését követően, kérésére Szőnyi István önkormányzati képviselőt a döntéshozatalból kizárja. Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: A többi pályázót nem hívták meg az ülésre, hogy kérdést lehessen számukra feltenni? Szamosvölgyi Péter polgármester: Nem hívtak meg senkit a Képviselő-testületi ülésre a pályázók közül, miután nem az önkormányzat a döntéshozó szerve ennek, hanem egy véleményt adó, egy a sok közül, hiszen a dolgozói kollektíva, a szülői munkaközösség, a nemzetiségi önkormányzatok és a tantestület és majd a KLIK, Klebersberg Intézet fog döntést hozni, és ebben van benne, ebben a sorban a hatodik, a hatban, vagy a hétben, nem is tudja pontosan, hogy mennyi is az a szervezet, amelyik véleményezi a pályázatokat, a mi önkormányzatunk. Ezért úgy gondolja, hogy a pályázatok megismerése kellő látóteret biztosít mindenki számára, hogy véleményt tudjon formálni erről, hiszen az esetleges kérdésfeltevések és az arról alkotott válaszok nem valószínű, hogy bármilyen mértékben is befolyásolhatják, vagy módosíthatják a későbbi döntést. Vélemények nem hangoztak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: Két szavazás következik a napirendi ponttal kapcsolatosan. Az első szavazás arról szól, egymás után fogja föltenni a pályázók nevét szavazásra, hogy a pályázat elfogadható-e az önkormányzat szerint és a pályázó alkalmas-e az igazgatói feladatok ellátására. Mikor ez megvolt mind a három pályázó esetében, akkor utána pedig azt fogja megkérdezni, hogy a három pályázat közül melyiket tartják a legalkalmasabbnak arra, hogy a Kazinczy Iskola igazgatói feladatait ellássa. A legtöbb szavazatot kapó jelöltet fogja az önkormányzat javasolni. Az első pályázat alkalmasságáról szóló szavazás következik. Szavazás: A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, egyhangúlag megfelelőnek találta Bardi Miklós, 11 igen szavazattal, egyhangúlag megfelelőnek találta Kánya Tamás, 11 igen szavazattal, egyhangúlag megfelelőnek találta Szőnyi István Pályázók pályázatát, alkalmasnak tartja mindhárom pályázót az igazgatói feladatok ellátására. 4883/ /2015.(V.28.) határozata a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok alkalmasságáról

13 13 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazinczy Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére, a benyújtott érvényes pályázatuk alapján Bardi Miklós Kánya Tamás Szőnyi István pályázókat az igazgatói feladatok ellátására alkalmasnak tartja. Szamosvölgyi Péter polgármester: most pedig a javaslattétel következik, a legtöbb szavazatot elérő pályázót fogja a testület javasolni. Szavazás: A képviselő-testület azt alábbiak szerint szavazott: Bardi Miklós 3 igen, 8 tartózkodás, Kánya Tamás 6 igen 5 tartózkodás, Szőnyi István 8 igen 1 nem 2 tartózkodás Szamosvölgyi Péter polgármester: Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a három alkalmas pályázat közül a legalkalmasabbnak az iskola vezetésére Szőnyi István úr pályázatát tartotta. 4883/ /2015.(V.28.) határozata a Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok véleményezéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kazinczy Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott pályázatok közül pályázatát támogatja. Szőnyi István Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről az intézmény fenntartóját a határozat megküldésével értesítse. Határidő: azonnal

14 14 4. Napirend Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégia és az ezt megalapozó vizsgálat véleményezési anyagának megtárgyalására Szamosvölgyi Péter polgármester: Olyan anyagnak lehetnek az olvasói és megtárgyalói, mely nem csak azért fontos és érdekes, mert hogy ennek a megléte és elfogadása nélkül nem fognak tudni európai uniós pályázatokat benyújtani, hanem azért is érdekes, különleges, mert ezt nem sátoraljaújhelyi szakértők készítették el, nem egy az önkormányzat által felkért szakértői csoport munkálta ki, hanem egy központi pályázaton ezen munkát elnyert szervezet végzi ezt a feladatot. Ahhoz, hogy ez a munka meglegyen, természetesen nagyon sok háttéranyagot kaptak az önkormányzattól, mégis kívülállóként fogalmazzák meg azt, ami az ITS kapcsán Sátoraljaújhelyre vonatkozik. Ezért különleges, érdekes egy ilyen anyagnak az elkészítése, mert ők egy kicsit másképp látják, egy kicsit messzebbről látják és nem a hétköznapi kí látják sok esetben Sátoraljaújhely települését. Örül ennek az anyagnak, meg annak is, hogy miután ez a szervezet több ilyen megrendelést kapott, tartott attól, hogy ez a szervezet időzavarba kerül és nem fognak vele elkészülni, de úgy tűnik, hogy korrekt munkát végeznek és úgy látja, hogy a munka jó irányban és jó ütemben halad. Megvan a lehetőség, hogy ez a Településfejlesztési Stratégia, ami a következő és a már megindult időszakról is szól, egy olyan iránymutatója legyen a városnak, ami a település minden részére kihat, társadalom teljes egészével, minden részével foglalkozik. Egy jó munkát ajánl szíves figyelmébe az önkormányzatnak, minden bizottság tárgyalta. Schweitzer Tamás bizottsági elnök: Az Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta és 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Integrált Településfejlesztési Stratégiát. Lukács Tamás bizottsági elnök: A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az anyagot. Sebes Péter bizottsági elnök: Az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a javaslatot. Csernai Ferencné bizottsági elnök: A Szociális és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kracson Norbert bizottsági elnök: A Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájáról szóló előterjesztést.

15 15 Szőnyi István bizottsági elnök: A Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a pályázatot. Palicz István bizottsági elnök: A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság az anyagot megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadását javasolja. Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: Ki a kijelölt városi koordinátor, ki köt vele megbízási szerződést és kit terhel annak a költsége? Meddig lehet véleményezni az Integrált Településfejlesztési Stratégiát? Szamosvölgyi Péter polgármester: 21 nap van a véleményezésre, illetve lesz egy olyan alkalom is, amikor egyszerre várják az érdeklődőket, illetve azokat, akiknek kérdései vannak, ami június 10-én lesz, ez egy szerdai nap, itt egy lakossági fórum, közmeghallgatás lesz az anyaggal kapcsolatban a Díszteremben. Központi kiírás volt a pályázattal kapcsolatban, több is volt, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző asszony, Matolcsy Péter műszaki osztályvezető, és Bartus István fejlesztési referens, jó néhányan vannak, akik tartják a kapcsolatot a kivitelezővel. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: és nem kapnak semmit érte, ez munkaköri feladatuk. Szamosvölgyi Péter polgármester: Mi nem adunk semmit érte, így van. Vélemények: Dankó Dénes alpolgármester: Egy bizottsági ülésen, nem az előbbieken, ott is elmondta, ha jól emlékszik, hónapokkal ezelőtt, amikor az ITS elkészítése elkezdődött, hogy az utóbbi hónapokban eléggé érdekesen alakult ezen ITS-eknek a sorsa. Egyrészt kötelező volt azoknak a településeknek, amelyek településrekonstrukciós pályázatot kívántak benyújtani, Sátoraljaújhely ezek közé tartozik, a városközpont rehabilitációja kapcsán kötelező volt nekik ezt az integrált településfejlesztési stratégiát, vagy akkor tán programnak hívták, elkészíteni. De azért látszott, - a es időszakról beszél -, akkor,hogy nagyon sok önkormányzat úgy volt vele, hogy kötelező volt ez a pályázat, elkészítették, hogy legyen egy dokumentum és azután az ott hevert a fiókban. Sátoraljaújhelyé rettentő alapossággal készült el, és ha visszaemlékeznek, nagyon sokáig elérhető volt a város honlapján, most is megtalálható, ahol pdf formátumban projektlapokra volt lebontva és gyakorlatilag a város összes fejlesztési elképzeléseit tartalmazta. Ha az elmúlt uniós ciklus végén 2013-ban készítettek egy pillanatfelvételt és például végignézték ezt a stratégiát, akkor látszott, hogy ez nem egy fióknak készült

16 16 tanulmány volt, hiszen az önkormányzat, a város ezt pontról-pontra elkezdte megvalósítani és rettentő magas százalékokat értek el a teljesítésben. Amilyen fejlesztéseket beleírtak a Településfejlesztési Stratégiákba, legyen szó fizikai kivitelezésről, humán stratégiával összefüggő pályázatokról, ezek közül nagyon sok megvalósult. Úgy gondolja, hogy nagyon helyes, hogy ezeket az integrált fejlesztési stratégiákat központi fejlesztési felhívásra elkészítik mindenkinek a szakemberek, mert bizony vannak olyan települések, ahol szakember híján nem tudják ezeket elkészíteni és látszik, hogy nagyon jó sorvezető, ha ilyen stratégia rendelkezésre áll. Egyértelműen látható benne, hogy milyen kiinduló állapot hova szeretne elérni és ehhez milyen eszközöket kíván igénybe venni, milyen források lehívását célozza meg. A legbeszédesebb táblázat az elején van, ahol ha jól emlékszik minden összefoglalva megtalálható. Csak az általános címek szerepelnek, de ha ezt összevetik két képviselő-testületi határozattal, ahol a tervezési megbízásokat adták ki, akkor úgy gondolja, hogy egy rettentően jól összefogott anyaggal állnak szemben, a város pontosan tudja, hogy mit akar a következő, most is zajló uniós ciklusban és azt kívánja, hogy a lehető legnagyobb százalékban tudják ezt megvalósítani. Amikor a ciklus végén, 2020 környékén ez az anyag felülvizsgálatra kerül újra az akkori Képviselő-testület elé, akkor azt mondhassa, hogy az ebben megfogalmazott célok száz százalékban teljesültek. Köszöni mindenki munkáját, aki ebben részt vett. Pasztorniczky István képviselő: A bizottsági ülésen elmondta, hogy ilyen fontos és terjedelmes anyag áttanulmányozásához idő kell, ami elég szűkös volt, akárcsak az egyoldalas előterjesztés is. Ennek ellenére sikerült az ülésre áttanulmányozni, ebből tudja már azt is, hogy nem most kell a véleményt kialakítani, hanem erre lesz 21 nap. Bár az előterjesztés nem tartalmazza, de az önkormányzat honlapján rálelt a Belügyminisztériummal kötött együttműködési megállapodásra, ennek alapján is tette fel a kérdését a települési vagy városi koordinátorral kapcsolatban, ugyanis annak a szerződésének a 13. pontjában ki van kötve, hogy ki kell jelölni és méghozzá bizonyos szempontok alapján. Ennek alapján a szerződés alapján és a követelményeket meghatározó kormányrendelet alapján meg kell állapítsa, ezen a területen is tovább folyik az államosítás, az új pártállam építése, a kormány nem bízta az önkormányzatokra a saját településfejlesztési stratégiájuk elkészíttetését és ő bonyolította le a közbeszerzési eljárást is. Ez persze nem azt jelenti, hogy rontott, vagy javított a minőségen, csak egy vélemény a részéről. A 188 oldalas megalapozó vizsgálat és 99 oldalas stratégia lakossági véleményezésére az egyéb partnerségi véleményezéssel azonosan 21 napos véleményezési határidő van, ez azonban nem derül ki az előterjesztésből, sőt a honlapról sem, úgyhogy kéri polgármester urat, jegyző asszonyt, hogy erre nagyobb hangsúlyt fektessenek, hogy legalább a főoldalon legyen egy erre vonatkozó felhívás. Elmondja az anyaggal kapcsolatban még, ami nem a teljes vélemény még, hogy az egyik kulcspontja az anyagnak a stratégiai, fejlesztési céloknak a meghatározása. Van egy átfogó cél, a sátoraljaújhelyi népesség megtartó képességének növelése, ez egy jó cél, ezen belül viszont van öt stratégiai cél. Ebben a turisztika jövedelemtermelő képességének erősítése nevű célnak az

17 17 első helyre sorolása. A második helyen szerepel a helyi gazdaság versenyképességének javítása cél elé tevés szerinte stratégiai hiba, ez a véleménye, szerinte a helyi gazdaság erősítése fontosabb kell legyen. Ami feltűnő még, az a fejlesztések időbeni eloszlásának az egyenetlensége közötti időszakról beszélnek, hat évről. Ebből az első kettőben egy sem szerepel ben, 2016-ban kettő, 2017-ben tíz, 2018-ban 20, 2019-ben pedig 33 van betervezve, ebből nyílván látható, hogy ezek a fejlesztések, ezek a befejezési időpontok mintha a választási kampányokra lennének időzítve, utána 2020-ban már csökken a tervezett átadások száma. Ez persze nem baj, hogyha a tervezett fejlesztések a lakosság megtartását és a munkaerő-piaci, elsősorban a jövedelmi viszonyok javulását eredményeznék minél szélesebb tekintetben. Nincs itt idő mind véleményezni a terveket, de erre majd később sort fog keríteni, abban a reményben, hogy alkalom lesz a vélemény megfontolására és támogatja a javaslatot. Palicz István képviselő: Valóban létezik egy olyan táblázat, ahol föl vannak sorolva a kitörési pontok és hogy milyen irányban haladjanak, de a következő sor az azt tartalmazza utána, hogy az ábrák egyben nem prioritási sorrendet rajzolnak föl. A következő az tartalmazza, hogy ezeket egymás mellé rakta az író, de nem fontossági sorrendet tartva, ez így ez az állítás nem valós. Rendkívüli figyelemmel olvasta el és próbált odafigyelni az anyagra, hiszen rólunk, a sátoraljaújhelyiekről van szó, a város és a benne élők, következő évekbeli életéről és sorsáról, és mivel ahogy azt a polgármester úr is elmondta, hogy bár ugyan az önkormányzat adataival, de nem az önkormányzat, a város készítette ezt az anyagot, hanem úgy tudja 13 ifjú. Ebből kíváncsi volt arra, hogy hogyan látják a várost, hogyan látják a fejlesztést, megnyugodott, hogy úgy, ahogy mi szándékozunk fejleszteni a továbbiakban is. Az egész 99 oldalnak a lényege, ha egy mondatban le akarnák írni, hogy mit akarnak ezen anyag kapcsán: egy olyan várost szeretnének, ami egyszerre élhető lakóhelyet biztosít, ami munkahelyet kínál, ami a befektetők számára is fontos és még a turistáknak is. Aki ezt így egybe tudja gyúrni, hogy mind az ipar, mind az általuk felhasznált technológia, mind a turisztikai szempontból, környezeti szempontból, megfelelő, az nyugodt lakóhelyet biztosít és ezen a nyugodt lakóhelyen valakinek munkahelye is van, úgy gondolja, hogy ez egy nagyon jó cél. Nem egyszerű cél egy várost összerakni, de a végső céljuk ez. Úgy gondolja, hogy ez pontonként fölvázolja azt, hogy milyen irányokban kell dolgoznunk, mik az erősségeink, gyengeségeink, SWOT-analízist készít és foglalkozik egészen az elesettjeinkig, a fogyatékosokkal, az integrációval, a szegregációval, sok-sok mindennel. Ezt az anyagot összességében kiváló anyagnak tartja. Amit vele szemben el akar mondani, hogy nyilván ez egy uniós stílusban íródott anyag, hogy nem mindig ékes magyar nyelven íródik ez, hanem rengeteg idegen szót tartalmaz, gyakorlatilag ki lehetne adni a magyar fordítását, így nem egyszerű és nem mindenhol könnyű és könnyed olvasmány, úgy látszik, ma a projekteknél ezt a nyelvet használják, meg az unióban ezt a nyelvezetet muszáj, mondhatni kötelező használni. Ez itt Kazinczy Földjén talán ezen már tudtak volna csiszolni, de maga a tartalma kiváló és jó. Egyetlen egy dologra nem ad neki választ az anyag és ezt elmondta bizottsági ülésen is, mi lesz

18 18 azokkal az emberekkel Sátoraljaújhelyen, akik ebben nem akarnak résztvenni? Tehát nem akarnak integrálódni, nem akarnak tanulni, dolgozni, hanem rongálni, napraforgót köpködni és az utca szélén dohányozni csak. Úgy gondolja, hogy egy másik anyagban és máshol ezzel majd foglalkozniuk kell, mert így lenne ez az egész kerek majd. Szamosvölgyi Péter polgármester: képviselő úr mondandójának utolsó mondatával érdemes mélyebben foglalkozni a Képviselő-testületnek és lehetséges, hogy a munkacsoporttal egy erre vonatkozó tanulmánytervet el kell készíttetni, még ha az önkormányzat fogja is azt megrendelni, mert legalább ilyen fontos ennek a kérdésnek a megoldása, a lumpen és élősködő embereknek a valamilyen módon való jóirányú befolyásolása, mint maga ez a fejlesztési koncepció. Dankó Dénes alpolgármester: Idéz Pasztorniczky István képviselő úrnak a szövegből az említett megjegyzésével kapcsolatban, hogy nem ért egyet azzal, hogy a turisztikai jövedelemtermelő képesség erősítése a helyi gazdaság versenyképességének javítása elé van helyezve. A táblázat alatt közvetlenül az alábbi bekezdés található: Sátoraljaújhelyre vonatkozóan az alábbi öt stratégiai cél került meghatározásra, melyeknél nincs alá, vagy fölérendeltségi viszony, ugyanakkor szoros összhangban állnak egymással, hiszen mindegyik célnél ott az átfogó célkitűzés a település népességmegtartó erejének a növelése, no comment. Néhány apróságot megjegyzett magának, hogy miért volt szükség arra, hogy ezt központilag dolgozzák ki, az újraállamosítás rémével fenyeget képviselő úr. Azért volt szükség rá, mert nagyon sok település az elmúlt uniós ciklus kapcsán nem tudta ezt elkészíteni, nem volt képes arra, nem voltak olyan kollégáik arra, hogy ezt a programot megfelelő módon elkészítsék és itt nem feltétlenül a legkisebb településekre gondol, ahol nyilván egy három fős polgármesteri hivatal nem tud egy ilyen anyagot elkészíteni. Egész nagy városok sem tudták megfelelő módon elkészíteni, ezért gondolta a Belügyminisztérium, hogy azokat hívja segítségül, akiknek a munkája, a szakmája ez. Azért, hogy ne legyen összeférhetetlen nem tudja feltűnt-e? hogy Sátoraljaújhelyét nem az Észak-magyarországi Regionális Együttműködési Ügynökség készítette el, hanem az Északalföldi. Az adott érintettség kapcsán az adott ügynökségek az adott régiókban az ottani településeknek nem készítik el ezeket az anyagokat, ami azt gondolja egy nagyon jó ötlet volt. Ezen kívül a kollégáik a polgármesteri hivatalból konkrétan beledolgoztak mindenbe, ebben a mieink munkája is benne van. Egyáltalán nem rossz ez, hogy ahol megvan a helye a megfelelő kvalitású szakembergárda tegye bele tudását ebbe az anyagba, de legyen egy olyan szakértő csoport, akinek ez a szakmája, megvan a kellő tapasztalata. Nagyon jó felfogás, hogy így készülnek el ezek az anyagok, hiszen Brüsszelben nagyon nagy problémát jelentett, hogy ilyen megalapozottságú tanulmányok nem álltak rendelkezésre az elmúlt as időszakban. Végezetül még egy dolog, említette képviselő úr, hogy a választási kampányra van ez kihegyezve. Látszik, hogy képviselő úrnak nem sok tapasztalata van az uniós pályázatok lehívása kapcsán, mert hogy nem arra van kihegyezve. Arra van kihegyezve, hogy minden pályázatnak van egy nagyon komoly

19 19 utókövetési időszaka és általában kétéves ciklusokban hívják le a forrásokat. Ha most azt mondanák, hogy 2020-ra adjanak át mindent, akkor valószínűleg nagyon sok forrástól esnének el, mert nem fogják tudni lehívni sem a vállalkozások, sem a települések, ez nem a évi választásra van kihegyezve, ez a rutin, meg az évek, most nem látnak még egy pályázati kiírást sem, jövő éven meg fognak jönni, optimista felfogás szerint talán 2015 végén lehet támogatási szerződéseket kötni, 2016-ban indulhatnak el a pályázati megvalósítások. Valószínűleg még egy kört le kell zongorázni, mert olyan még nem volt, hogy egy körben szász százalékban le tudtak hívni minden pályázatot. A megvalósításra két év van, 2018-ban tud lejönni a második kör és gyakorlatilag 2020-ra zárni kell a kört. Ezt nem mi találtuk ki, gyakorlatilag látni kell, hogy az uniós források lehívása milyen nehézségekbe ütközött Magyarországon és ezt teszi rendbe az anyag. Nem úgy kell ezt elképzelni, hogy a nagy szalagátvágásokkal úgy készült ez az anyag, hogy a választási kampányra időzítsenek. A rutin, meg az évek, amik azt mondják a szakemberekkel, hogy így lehet reálisan elfogadni egy ilyen fejlesztési stratégiát, hogy azt határozzák meg, hogy hogyan lehet lehívni a forrásokat. Pasztorniczky István képviselő: Hogy kicsit Palicz István képviselő úrra és Kazinczyra is utaljon, exkuzálja magát, tehát elnézést kér, valóban nem olvasta el a táblázat alatti bekezdést, ebben valóban igazuk van mind a kettőjüknek, talán azt tévesztette meg, hogy van egy sorszámozás és abban az egyik egyessel, a másik kettessel szerepel, kéri bízzanak benne, hogy majd valahogy kialakul. Egyébként csak azt kívánta elmondani, amit nem mondott el, hogy az anyag egészen jó, alapos, természetesen vannak benne tárgyi tévedések és egyebek, amit majd kifejt. Megemlít egy példát: A település világörökségi magterület. Hát nem magterület, hanem védőterület. Mindegy, ezen majd vitatkozhatnak másik fórumon. Ettől függetlenül az anyag egy színvonalas anyag, tehát érdemes arra, hogy támogassák, mindenki hozzászóljon, hozzá tegye a legjobb tudását. Szamosvölgyi Péter polgármester: A jelen állapotában, olvasatban elfogadható-e az irány, az eddig leírtak? És annak a későbbiekben a véleményekkel való kiegészítése adja meg az egységes véglegesítést. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatokat. Szavazás: A Képviselő-testület 12 igen- 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az előterjesztést és annak mellékletét képező három határozati javaslatot.

20 / /2015.(V.28.) határozata az Integrált Településfejlesztési Stratégia tervezésének alapjául szolgáló megalapozó vizsgálat elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 30. (4) bekezdésének előírásai szerint megvitatta az Integrált Településfejlesztési Stratégiához kapcsolódó megalapozó vizsgálatot és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, elfogadja azt a tervezés alapjául szolgáló dokumentumként. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentumot a település honlapján, az integrált településfejlesztési stratégia tervezéséhez kapcsolódóan kialakított felületre feltöltse. Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester Határidő: május / /2015.(V.28.) határozata az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) tervezetének államigazgatási és társadalmi egyeztetésre bocsátásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásaival összhangban elkészített integrált településfejlesztési stratégiának az előterjesztés melléklete szerinti tervezetét megvitatta, és hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester ezen településfejlesztési dokumentumot a Kormányrendelet 30. (1) bekezdésében meghatározott, államigazgatási egyeztetési eljárásban résztvevő szervezetek számára véleményezésre megküldje. A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert arra, hogy az elfogadott településfejlesztési dokumentumot a település honlapján, az integrált településfejlesztési stratégia tervezéséhez kapcsolódóan kialakított felületre feltöltse. Felelős: Szamosvölgyi Péter polgármester Határidő: május 30.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirendi javaslat: 1613 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. május 26-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai:145-172/2008. c./ rendeletei: 27-28/2008. Napirendi javaslat: 1./

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem)

Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700 Marcali, Rákóczi u. 11., emeleti nagyterem) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. január 22-én megtartott soron következő nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. Készült: Az ülés helye: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 12-én 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Zalaegerszeg,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1446 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. június 28-án tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ rendeletei: 27-29/2012. c./ határozatai: 153-173/2012. Napirend előtt: - a Nyíregyháza

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 19-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről

Napirendek: 2./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2010. évben tett intézkedésekről 404 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. március 10-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 34-54/2011. c./ rendelete: 9-15/2011. Napirendek: 1./ Tájékoztató

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 36-8/2003. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2003. június 25-én a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről. Ülés helye: Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 2351 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. november 24-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 204-220/2011. c./ rendeletei: 39-42/2011. Napirend előtt: - Nyíregyháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben