A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a B u d a p e s t, H a r m a t u T e l e f o n : , f a x : E - m a i l : h a r m a t 8 t - o n l i n e. h u O M E - m a i l : h a r m a t 8 a x e l e r o. h u A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013 KÉSZÍTETTE: VARGA ILDIKÓ

2 Munkatervünket a Pedagógiai programban meghatározottak szerint, az előző tanév mérési eredményeinek, szakértői véleményeinek figyelembevételével, a fenntartó elvárásai és a jelenleg érvényben lévő jogszabályokra és képviselő-testületi döntésekre alapozva állítottuk össze. I.HELYZETELEMZÉS 1. 1 Személyi ellátottság Pedagógusok Engedélyezett pedagógus létszám: 48,05 fő (1 könyvtáros, 1 fejlesztő pedagógus) Változások: Virrasztó Gyöngyi: felmentését tölti Nagyné Völgyi Zsuzsa: felmentését tölti Dr. Raffainé: 50% Gerstenbrein Judit: 90% Gyenes Katalin: szabadidő-szervezés helyett oktat Távollévő: - Turcsányi-Kardos Ildikó (GYES) helyettesíti: Horváth Ágnes Munkánkat segítő külsős munkatársak: Logopédusok: Inkovics Mária (integrált felsősöket lát el) Sztanyó Zsuzsa (3.c ) Kovácsné hajdú Mária (4. c) Pintér Dóra (integrált SNI) Lengyel Mónika (elsősök szűrése) Pszichológusok: Juza Katalin (NEVTAN) Vámosi Edit Gyógypedagógusok: Baranyai Katalin BTM-k (NEVTAN) 2

3 Németh Kinga autista ellátás (Komplex) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés as tanév A as tanévben tanulmányait folytatja: Choma Katalin ELTE 2 éves képzés szemeszter 30, 60 órás, nem kerületi szervezésű képzésen részt vevő kollégák: Algayerné Vadász Gabriella - Kézműves technikák- 60 óra Jánoshalmi Tamás- EMK- 30 óra Tóthné Bus Krisztina - MindLab 30 óra 60 órás kerületi, PSZK szervezésű képzéseken részt vevő kollégák: Gersenbrein Judit - Erkölcstan tanítása Tóthné Telkes Csilla Erkölcstan tanítása Pénzügyi fedezete: normatíva, 6300 Ft/fő kerületi támogatás, Ft TECHNIKAI DOLGOZÓK (14 fő) Jelentős a csökkenés a technikai státuszok számában. Gyermekvédelmi felelős: 0,5 Oktatás-technikus: 0,65 Rendszergazda: 0,6 Kertész: 0,75 Portás: 1,5 Gondnok: 0,75 Konyhás: 2,5 Takarító: 3,5 Iskolatitkár: 2 Karbantartó: 1 Kézbesítő: 0,25 3

4 Felmentését tölti: Tóth Ferencné takarító Richter Éva ped. asszisztens Csökkentett munkaidőben dolgozik: Kovács Sándorné 0,5 Szélig Miklósné 0,5 Csepregi György 0,75 Közös megegyezéssel távozott: Csepregi Gabriella Teljes állást kapott: Csikósné Zagyi Erzsébet A szabadidő-szervezői és a pedagógiai asszisztensi státuszt kénytelenek voltunk megszüntetni, s e miatt további terhek hárulnak pedagógusainkra. Az étkezők száma ismét növekedést mutat, 350 fő körül mozog, a konyhai dolgozóinkra különösen sok feladat hárul. A takarítói státuszok csökkenése, a főépület zsúfoltsága igen összehangolt munkát igényel pedagógusoktól és technikai alkalmazottaktól egyaránt. I. 2. Tanulólétszámok alakulása 22 osztály, ebből 3 logopédiai 11 alsós, 11 felsős; 13 napközis csoport Tanulók száma: tavaly idén 502 (611) 520 (627) alsó 267 (320) 266 (314) felső 235 (291) 254 (313) Átlagos létszám. 28,5 26,7 alsó 28,5 26,5 felső 28,5 Osztályaink száma eggyel csökkent, ám a tanulólétszámunk nőtt. Beintegráltuk a volt 4.d-s logopédiai osztályunkat a párhuzamos 4

5 osztályokba. Átlaglétszámaink rendkívül magasak, s ez nagy kihívást jelent, nehezíti az egyéni tanulási ütem figyelembe vételét, a differenciált fejlesztést. Iskolánk körzete népes, a következő tanévben épületünk csak 2 első osztályt tud befogadni, ezért körzetünk csökkentését kérjük fenntartónktól! Diákjaink 55%-a körzetes, 93%-a kerületi lakos. A körzetes tanulók aránya növekedést mutat. Az SNI tanulók aránya: 10%, ez a szám a logopédiai osztályok kifutásával csökkenést mutat. A BTM-esek aránya 10%, s ez ismét nőtt az előző évhez képest. Ezen tanuló fejlesztéséhez az egy fejlesztőpedagógusi státusz kevés, ezért fejlesztésüket a differenciált órakeretünk terhére tudjuk megoldani. A nyáron újabb diákunkról kaptunk autista szakvéleményt, ellátását kérjük a kerület oktatási vezetésétől! A tanulók 21%-a HH, arányuk növekedést mutat, és van 12 fő, aki HHH. 10 diákunk külföldi állampolgár. Magántanulóink száma: 3 fő. 8 évismétlő tanulónk van, közülük kettő szülői kérésre ismétel. Idegen nyelvet tanuló diákjaink 79%-a angolt, 13%-a németet, 6%-a olasz nyelvet tanul, 8 tanuló felmentett az idegen nyelv osztályozása alól. A heti 5 óráról 4 órára csökkent az idegen nyelvi órák száma felsőben a fenntartói óraszámcsökkentés miatt. Németet már csak kimenő rendszerben oktatunk, s sajnálatos módon az olaszt is, bár ez a nyelv logopédiai osztályaink számára ideálisnak bizonyult. Jelentős szülői nyomásra az angol nyelv oktatását tesszük általánossá. 5

6 I. 3. Osztályok, emelt képzés, specialitás Alsóban 1.a 28 1.b 26 (27) 1.c 27 2.a 24 (28) 2.b 27 (31) 3.a 25 (29) 3.b 30 (34) 3.c 13 (26) 4.a 27 (32) 4.b 27 (29) 4.c 12 (24) Felsőben 5.a. 28 (33) 5.b 22 (31) 5.c 27 (30) 6.a 28 (31) 6.b 27 (32) 6.c 14 (24) 7.a 27 (31) 7.b 22 (28) 7.c 9 (19) 8.a 23 (24) 8.b 27 (30) Piros szín jelzi a logopédiai osztályokat. Zárójelben a számított létszám. Az a osztályok emelt énekes osztályok. I Beszerzések, karbantartás, felújítás Az elmúlt tanév beszerzéseiről az év végi beszámolóban számot adtunk. Iskolánk külső megújulása mindnyájunkat örömmel tölt el. Igaz, nagy árat fizettünk érte! Hat korszerűtlen tantermünkről kellett lemondani, bár két felújított tantermet is kaptunk, kondicionáló termünk számára még temperált helyiséget sem tudunk biztosítani. Kiskönyvtárunkból is tanterem lett, így a külön fejlesztésre szoruló 105 diákunk számára tanulói konyha, folyosó, orvosi szoba szolgál helyszínül. A felújítás, a költözés miatt igen sok a karbantartási anyag igényünk. A nyári vízbetörés miatt is számos felszerelésünk károsult, jelentettük az iskola biztosítójának, ám az okozott kár a kivitelezőt terheli. Szülői segítséggel is újultak meg tantermeink, ám a festék költségek sem elhanyagolhatók. Sajnálatos, hogy a védőfóliák sok tanteremben eltűntek a bútorokról, a munkások számos székünket használatba vettek, s négy számítógépünk kifosztásra ítéltetett. A rendőrségi feljelentést megtettük. Szertárak, raktárak híján nem állt módunkban elzárni értékeinket, épületünkben pedig több kivitelező dolgozott, esetenként fő, így 6

7 az értékmegőrzés szinte lehetetlennek bizonyult bár két biztonsági őr is vigyázta vagyonunkat. Munkatársaim szeptember két, utolsó hetét fizikai munkavégzéssel, pakolással, mázolással, portalanítással töltötték, volt, akinek rándulása lett, volt, aki sérvet kapott. Helytállásuk példaértékű volt, ám mindez vajon elvárható? I. 6. Fejlesztési elképzelések Világítás-korszerűsítés, mosdók felújítása. Tornaterem építése. Az alagsori folyosó sürgős felújítást igényel. II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG II A tanév kiemelt feladatai Törekvés a tanulói ismeretek bővítésére, s kompetenciáik tudatos fejlesztésére, a megkezdett kompetencia verseny folytatása. (felmérők eredményeinek elemzése!!) Az új Comenius projekt kapcsán EMK a lengyelekkel közösen. Tehetséggondozás folytatása, a Géniusz fenntartása:, táblajátékok beszerzése, matematika és angol műhely! Az új TÁMOP pályázat megvalósítása, ha nyertes lesz. Bűnmegelőzési pályázatban együttműködés a Kőrösivel. Nagykórusunk nagyböjti hangversenye a Szt. L. templomban. Harmatos családi nap szervezése. Törvényi változásokból eredő feladatok. Testvériskola kapcsolatok ápolása, dobronakiak a KPN-en. 7

8 Erdei iskolák szervezése, népszerűsítésük, a tanulók többségének bevonása. III Szakmai feladatok, innovációk - Nyertes, bilaterális Comenius pályázatunk nyomán két éves együttműködés veszi kezdetét egy lengyel partner iskolával. Erőszakmentes kommunikáció, közös színi előadás, báb előadás, kölcsönös látogatások, az angol nyelv intenzívebb, motiváltabb tanulása jellemzi ezt a projektet. Az első személyes ismerkedésre, a szakmai indításra októberben kerül sor Lengyelországban. - A Géniusz pályázatunk fenntarthatóságát Önkormányzatunk biztosítja, ezért táblajátékos csoportjaink munkája folytatódhat. Az angoltanulás sajátos, korszerű formáját kínáljuk egy web 2-es felület segítségével online módon. A matematika tehetséggondozó műhely is a Géniusz program keretében működhet iskolánkban. Kamaszaink számára kívánnak segítséget nyújtani személyiségfejlesztő csoportjaink, melyek szintén a Géniusz program keretében valósulnak meg. - A Kőrösi Művelődési Központtal közös TÁMOP pályázatunk fenntarthatóságát tervezzük. - Tehetséggondozó TÁMOP pályázatunk sikere esetén újabb lehetőségek és kihívások várnak ránk. - A Bűnmegelőzési pályázat sikere esetén is számos új feladat vár kollégáinkra. A következő világnapokhoz csatlakozunk: Szept. 16. Takarítási világnap. Csatlakozás a kőbányai akcióhoz. Felelős: Szőkéné Szept. 21. Autómentes nap. Felelős: Nagy B., Szőkéné, Vincze G. Okt. 01. Zenei Világnap 8

9 Felelős: Kovácsné Gajzer Edit, Okt. 4. Az állatok világnapja. Témanap. Tanórákon a témához kapcsolódó feladatok. Felelős: Benkő É., Okt.25. Könyvtárak napja. Amit szeretek, amit ajánlok. felolvasás a könyvtárban. Felelős: Kovács Ildikó, Menyhárt E. Márc. 26. A Föld órája! Figyelemfelhívás plakáton, honlapon, képújságban. Felelős: Gáchné, Tóthné ápr. 11. A költészet napja. Felelős: Kovács Ildikó, Menyhárt E., ápr. 23. A Föld napja alsóban: Felelős: Algayerné, Tóth Zs., Mátrainé felsőben: Akadályverseny szülői közreműködéssel Felelős: Gáchné Rácz Éva Versenyek: házi versenyeket szervezünk a munkaközösségi tervek szerint, és kapcsolódunk a kerületi versenyek zöméhez. Számos kerületi verseny rendezését vállaljuk, s országos olasz Mindent vagy semmit! verseny szervezését is tervezi olasz tanárunk. Országos levelező versenyre sok kolléga készít fel diákot. Sport: a Start DSE a mellékelt munkaterv szerint dolgozik, s nyolc sportágban kínál sportolási lehetőséget. Alsóban bontott csoportban néptáncot oktatunk. Felsőben szakköri keretben folytatják a néptáncot az érdeklődő diákok. Nyolcadikosaink szakkör formájában társastáncot tanulnak. Minden alsósunk úszásoktatásban részesül. Tömegsportfoglalkozásokat kínálunk alsóban és felsőben egyaránt. 9

10 Elsőben és ötödikben bevezetjük a mindennapos testnevelést. Minden alsós tanulónk úszni fog. A Kápolna téri és az Újhegyi Uszodába járnak. Az évfolyamosok délelőtt, a 3.4. évfolyam napközi időben jut el az uszodába. Sajnos egyre nagyobb gondot jelent a szülőknek az uszodába való eljutás útiköltsége. Alapítványunk forrásai szűkültek, így az uszodabuszt kevésbé tudja támogatni. Gyermekvédelem: a gyermekvédelmi felelős tervének megfelelően. Környezeti nevelés: iskolánk környezeti nevelési terve szerint. Diákjainkat bevonjuk az udvar parkosításába, az avargyűjtésbe, a madarak etetésébe, a szelektív hulladékgyűjtésbe. Erdei iskola: a tavalyi évben diákjaink jelentős része részt vett erdei iskola programunkban, a résztvevők arányának további növelése a célunk. Ehhez pályázati pénzre lenne szükség, és a költségvetésünkben bérfedezetre. Mindezek hiányában csak 3 napra tervezzük az erdei iskolát. Munkaközösségek Munkájukat a melléklelt tervek alapján végzik, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. Munkaközösségvezetők: Alsós: Farkas Krisztina Pedagógiai: Gerstenbrein Judit Fejlesztő: Choma Katalin Napközis: Antal Krisztina Kulturális: Kovács Ildikó Egészségnevelő: Szőkéné Magyar Erzsébet Idegen nyelvi: Szabóné Valkony Mária Tantárgyfelelősök: Magyar: Tóthné Telkes Csilla Matematika: Besenyi Margit 10

11 Napközi napközis csoport 1. 1.a 2. 1.b 3. 1.c 4. 2.a 5. 2.b 6. 3.a 7. 3.b 8. 3.c 9. 4.a b, c évfolyam évfolyam Tanulóink 11 alsós és 2 felsős csoportot alkotnak. Az összevonásokra az ideális létszám kialakítása végett került sor. Az itt dolgozó kollégák munkaközösségben dolgoznak, színes csoportközi foglalkozásokat szerveznek havi rendszerességgel. E foglalkozások ebben a tanévben a népi hagyományok, jeles napok témakörhöz kapcsolódnak, s számos új hagyománnyal, népi játékkal kívánják megismertetni diákjainkat. Csoportközi foglalkozások Ünnepi-népi hagyományok éltetése. Októberben: Gazdaolimpia. Decemberben: Téli jeles napok. Márciusban: Tavaszi népszokások. Húsvéti ünnepkör. Áprilisban: Komatálazás. Hitoktatás Katolikus hittan alsóban: szerda h felsőben: szerda Református hittan: szervezés alatt Palánta misszió: szervezés alatt Szakkörök Mivel szakköri órakeretünk jelentősen szűkült, gazdag klubnapközi kínálattal várjuk tanulóinkat. Szakkörök, klubnapközik Média (Telkes Cs.) Dráma felsős, alsós (Botos T., Gajzer E.) Informatika (Rada K.) Társas tánc (Dr. Raffayné) Képzőművészeti (Szennay M., Horváth Ágnes) 11

12 Háztartástan (Szőkéné) Alsós matem. (Tóth Zs.) Kórusok (Kicsinyek kórusa, Harmat kórus) Táblajátékok (Rada K., Botos T., Tóth Zs., Berek E., Benkőné ) Matematika tehetséggondozó (Besenyi M.) Kézműves (Bujdosné) Szabadidős tevékenységek, közösségi élet, DÖK Színes szabadidő kínálatunkra, DÖK programunkra büszkék vagyunk! Mikulás: DÖK rendezvény Bolhapiac Felelős: Gerstenbrein Judit Disco Felelős: Szőkéné Házi karácsonyi műsor: Felelős: Kovácsné G. E. Éneklő ifjúság: ápr. 19. Felelős: Kovácsné G. E., Vizy J. Farsang alsós farsang Felelősök: osztályfőnökök felsős farsang. DÖK rendezvény Felelős: Szőkéné, Raffayné DÖK nap: Családi nap: (munkanap átrendezés szerint) Alsóban: Farkas Krisztina Felsőben: Felelős: Szőkéné 12

13 Sportnap Alsónak: Felelős: Orosz E., Bereczky R. Felsőnek: Felelős: Nagy Balázs Mesterségek udvara: Nemzeti összetartozás ünnepe Felelős: Kovács Ildikó A főosztályi munkatervből adódó feladatok - Intézményi dokumentumok: Házirend, Pedagógiai P., átdolgozása. - Vezetői munkaértekezleteken való részvétel. - Adatszolgáltatás mindenkinek, aki kéri. - Iskolánk tanügy-igazgatási ellenőrzéséhez adatok, dokumentumok, stb. szolgáltatása, az ellenőrök felvilágosítása az iskola működéséről, mindez alatt az intézmény zökkenőmentes működtetése, a vállalt uniós és hazai projektek kifogástalan megvalósítása. - Szakértői átvilágításokhoz, kerületi mérésekhez kapcsolódó feladatok. - A Kőbányai Ped. Napokon való aktív részvétel. - Kitüntetésekre diákok, tanárok felterjesztése. - Tolerancia programban való részvétel Törvényváltozásból adódó feladatok Pedagógiai Program átdolgozása a törvénynek megfelelően. Házirend, SZMSZ aktualizálása IMIP : szülői elégedettségmérést tervezünk 1.6. Mérések 13

14 Minden elsős esetében bemeneti mérést végzünk a kerületi határozatnak megfelelően. Törvényi kötelezettségünknek és a Fenntartó elvárásainak megfelelve részt veszünk az országos és kerületi méréseken és szakértői átvilágításokon. Angolból próbanyelvvizsga megírását tervezzük, ahogy ez már hagyomány nálunk. A Geniusz programban teljeskörű tehetségszűrést végzünk elsős tanulóink körében. Tanítványainkat az informatika tantárgy keretében ECDL vizsgára készítjük föl több modulból, s a Zrínyi Gimnáziummal kötött megállapodásunk értelmében vizsgázhatnak tanulóink a Gimnáziumban Felzárkóztatás, korrepetálás A tantárgyak többségében korrepetálási lehetőséget kínálunk tanulóinknak, amint az a tantárgyfelosztásból is kitűnik. SNI tanulóink fejlesztését a Komplex Iskola és a Nevelési Tanácsadó szakemberei segítik. A BTM-es tanulókat fejlesztő pedagógusok fejlesztik. A Senior Mentor programunk folytatódik, sok diák visszavárja mentorát Szakmai továbbképzések, konzultációk Tantestületi értekezletek óra: Alakuló értekezlet óra: Tanévnyitó értekezlet Házi szakmai nap: Ped. program átdolgozása Osztályozó értekezletek Félévi nevelési értekezlet Osztályozó értekezletek Tanévzáró értekezlet 14

15 Szükség szerint: Szabályzataink átdolgozása, egyéb aktualitások. TOLERANCIA program: fogadó osztály: 3.c (Kissné Aupek Mária) Elsős hívogató nyílt nap: Bemutatkozunk! ; Felelős: Farkas Kr. Nyílt órák az alsós szülőknek: Felelős: Szivós Judit, Farkas Kr. Nyílt hét az ötödikben: Erdei iskola: márc. 07. Kerületi pedagógiai nap (dobronakiakkal) Téma: Értékközvetítés-köznevelés-közösségépítés Felelős: Szivós Judit Nevelőtestületi megbeszélések - Minden hónap első keddjén du. 14 órakor. Téma: az előző hónap munkájának értékelése, előretekintés. - Szeptember: alsó-felső átmenet nehézségeinek megvitatása a negyedikes of.-k és az ötödikben tanító szakemberek részvételével. - Iskolavezetés értekezletei: minden hónap első hétfőjén 14 órakor Ünnepek, hagyományok, rendezvények Megemlékezések okt. 05. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Rövid ünnepség a kopjafánál. Felelős: Ayoub Juli febr. 25. A Komm. dikt. áldozatainak emléknapja. Rövid ünnepség a kopjafánál vagy hangosbemondóval. 15

16 Felelős: Tóthné Telkes Csilla ápr. 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja. Rövid ünnepség a kopjafánál. Felelős: Orosz E. június 07. Nemzeti összetartozás ünnepe. Mesterségek udvarával egybekötve. Felelős: Kovács Ildikó Ünnepélyek Tanévnyitó: óra Felelősök: Mátrainé, Szajkó A. Az 1956-os forradalom megünneplése: okt. 19. Felelősök: Telkes Csilla, Besenyi Margó, Benkóné T. I. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünneplése: Felelősök:5. évfolyam osztályfőnökei Kőfalvi E. Ballagás: Felelős: Kovács I. Ayoub J. Vincze G., Tanévzáró ünnepély: Felelős: 2.évf. Jánoshalmiék Rendezvények: Mikulás: DÖK rendezvény Bolhapiac Felelős: Gerstenbrein Judit Disco Felelős: Szőkéné Karácsonyi hangverseny Felelős: Dr Raffané, Kovácsné, Hanuska Á. Házi karácsonyi műsor: Felelős: Kovácsné G. E. 16

17 Éneklő ifjúság: ápr. 18. Felelős: Kovácsné G. E., Hanuska Á. DÖK nap: Családi nap: Felelős: SzőkénéFarsang alsós farsang Felelősök: osztályfőnökök felsős farsang: DÖK rendezvény Felelős: Szőkéné, Raffayné Sportnap Alsónak: Felelős: Orosz E., Bereczky R. Felsőnek: Felelős: Nagy Balázs Ballagás: Felelős: Szabóné, Tóthné 2. Kapcsolattartás Testvériskola kapcsolatok A Hajdúszoboszlói és a Dobronaki iskolát fogadjuk és tervezzük, hogy eleget teszünk meghívásuknak. Együttműködünk a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskolával, a kerület gimnáziumaival, a Szent László Ált. Iskolával, valamint ökotestvériskoláinkkal. Zenei világnapunkon, s énekes rendezvényeinken a kerületi Zeneiskolával közös szerepléseket tervezünk. Kapcsolat a szülőkkel Az elmúlt években példaértékű együttműködés vette kezdetét tanulóink szüleivel. Udvarunk megújulását, mosdóink, kerítésünk festését, technika termünk bútorzatának felújítását köszönhetjük nekik. További terveink megvalósításához szintén számítunk 17

18 segítségükre: az őszi Harmat nap, a Föld napja közös munkálkodással fog telni. Természetesen a kapcsolat akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha kívánságaik figyelembevételével tervezünk. Jobb informálásuk érdekében iskolai honlapot és képújságot működtetünk. Tanévnaptárunk ismét elkészült. Jó kezdeményezésnek bizonyult az ötödikes bemutatkozó szülői értekezlet, ezért azt hagyománnyá érleljük. Nyitott kapuk alkalmával az ötödikes szülők egy héten át tekinthetnek be az iskola életében. Alsóban is megtartjuk a hagyományos nyílt napot. Amint azt a szülői értekezletek látogatottsága is bizonyítja, tanítványaink szülei igen különböző intenzitású érdeklődést mutatnak. Sajnos a legproblémásabb gyermekek szüleit látjuk a legritkábban. A velük való kapcsolattartásban gyermekvédelmi felelősünkre, iskolapszichológusunkra fokozottan számítunk. Szülői értekezletek 1.szeptember 12. alsós 10. felsős (HPV oltás) október 16. : pályaválasztási szülői ért. január 30. alsós január 28. felsős 4. május 6. felsős sz.+fogadó 8. alsós sz.+fogadó SZMK értekezletek: Szeptember 17. Január

19 Fogadó órák: Október 15. felsős Okt. 17. alsós Nov. 26. felsős Nov. 28. alsós Március 25. felsős Március 20. alsós Az egyéb intézményekkel történő kapcsolattartást a MIP szabályozza. IV. Tanügyigazgatás Adatszolgáltatás: a főosztályi munkaterv szerint A 2012/13-es tanév rendje Szorgalmi időszak: szept. 3- jún. 14. (182 nap) I. félév: ig Értesítő osztás: II. félév: Szünetek: Őszi szünet: okt.29.- nov.4. (27., 5.) Téli szünet: dec jan.2. (21.,3.) Tavaszi szünet: márc.28-ápr. 02. (27., 03.) Kompetencia mérés: Edzettségvizsgálat: tól ig 19

20 Tanítás nélküli munkanapok I. október 27. Házi szakmai fórum. Iskolánk új Pedagógiai Programjának vitája. II. dec. 15. DÖK nap Családi fesztivál megrendezve: III. jan. 23. Félévi nevelési értekezlet Téma: Az első félév munkájának értékelése Felelős: Varga Ildikó IV. márc. 07. Kerületi pedagógiai nap (szlovén testvériskolánkkal közös) Téma: Értékközvetítés-köznevelés-közösségépítés Felelős: Szivós Judit V. május 03. Szakmai szemmel. Tantestületi kirándulás. Iskolánk a tanítás nélküli munkanapok mindegyikén felügyeletet biztosít a szülői igények szerint. IV. Ellenőrzés, értékelés 20010/2011-es tanév ellenőrzési terve Varga Ildikó Szivós Istvánné Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna 09. Munkatervek. Baleseti bejárás. Tankönyvellátás. A nagytakarítás ellenőrzése. A technikai dolgozók Naplók, szakköri naplók megnyitásának ellenőrzése. 20

21 Óralátogatás az első évfolyamon. Munkavédelem. SNI-, BTM tanulók szakvélemények szerinti ellátásának ell. munkaidejének felülvizsgálata. A HACCP és tűzvédelmi előírásoknak az ellenőrzése. Az étkeztetés színvonalának ellenőrzése folyamatosan decemberig. Napközi beindítása. Anyakönyvek megnyitásának ellenőrzése az alsó tagozaton. Óralátogatás az 1. és 3. évfolyamon. Mérések beindítása. Házi tanulmányi versenyek beindítása. Óralátogatás a 2. és 4. évfolyamon. Naplók ellenőrzése. Kerületi tanulmányi verseny lebonyolítása. Mikulás műsor szervezése a kicsiknek. A negyedévi szöveges értékelés ellenőrzése. Helyettesítések, ügyeletek szervezése. Nyelvi és egyéb felmentések felülvizsgálata évfolyam közötti átmenet. 10. Pályaválasztási szülői ért. Reggeli ügyelet, folyosóügyelet. Óralátogatás a 8. évfolyamon. Pénzfelhasználás ellenőrzése. Anyakönyvek megnyitásának ellenőrzése felső tagozaton. Kerületen kívüli tanulók ellenőrzése, és jelentése az önkormányzatok jegyzőinek. 11. Tudásszintmérők, témazárók ellenőrzése. Szakkörök, tehetségműhelyek. Napközis szabadidős foglalkozások. Óralátogatás a 7. évfolyamon. 5. évfolyam óralátogatások. Naplók vezetésének ellenőrzése. Könyvtár költségvetés áttekintése. Leltár szervezése. 12. Ebédlő, étkezés ellenőrzése. Karácsonyi hangverseny előkészületei. Hiányzások. Továbbképzések előkészítése. A napközi ellenőrzése. Ovis Mikulás program megrendezésének segítése. Házi tanulmányi versenyek indítása. Érdemjegyek mennyiségének ellenőrzése. Bukásra állók értesítése. Rendszeresen hiányzó 21

22 tanulók szüleinek értesítése. 01. Osztályozó vizsgák. 6. évfolyam látogatása. Osztályozó értekezlet, félévi értekezlet előkészítése. A nagytakarítás ellenőrzése a szünet után. Házi tanulmányi versenyek beindítása. A farsang szervezési feladatainak ellenőrzése. Segítség a félévi szöveges értékeléshez. Naplók, ellenőrzők, érdemjegyek. Osztályozó vizsgák szervezése, lebonyolításának ellenőrzése. Leltár ellenőrzése. 02. Szülői értekezletek. Továbbtanulási lapok. Óvodás nyílt nap. Iskolabemutató. Farsangi rendezvények. 2. évf. látogatása. A nyílt hét szervezéséhez és lebonyolításához segítség. Óralátogatás az 1. és 3. évfolyamon. A tolerancia-program beindítása. 8. évfolyam beiskolázásának támogatása. Szakkörök ellenőrzése. 03. Napközis tanulásirányítás. Kerületi mérések. Az 5.. évfolyam óralátogatásai. Nyitott kapuk program. KPN. A házi és az iskolánkban szervezett kerületi alsó tagozatos tanulmányi versenyek folyamatos segítése. Érdemjegyek mennyiségének ellenőrzése. Kerületi tanulmányi versenyek figyelemmel kisérése. Felsős nyitott kapuk rendezvény szervezése. 04. Elsősök beírása. A 3. évfolyam óralátogatásai. A tavaszi takarítás ellenőrzése. Első osztályos beiratkozás. 4. évfolyam matematika óráinak látogatása. 05. Hiányzások. Osztályozó vizsgák szervezése. Sportnap. A 4. évfolyam Olvasás felmérés az első évfolyamon. Tanulói hiányzások áttekintése, szülők értesítése, osztályozó vizsgák szervezése. Naplók 22

23 óralátogatásai. OKÉV mérés. ellenőrzése. 06. Osztályozó vizsgák. Év végi rendezvények. Dokumentumok. Selejtezés. Osztályozó értekezlet. Dokumentumok ellenőrzése. Naplók, szakköri naplók zárása. Osztályozó értekezlet. V. Szervezetfejlesztés Szervezetek Változatlan formában működik a Start DSE. Szakosztályai számos sportolási lehetőséget kínálnak a mellékelt terv szerint. Iskolánk alapítványa a Harmat Alapítvány sokat segít a rászorulók táboroztatásában, nevezési díjak átvállalásában. Iskolánkban Közalkalmazotti Tanács és Pedagógus Szakszervezet működik. Mindkét érdekvédelmi szervezet részt vesz a kibővített iskolavezetés munkájában. A kibővített iskolavezetés tagjait az SZMSZ tartalmazza. Vezetőségi értekezletek Értekezleteinket az adott hónap első hétfőjén 14 órai kezdettel tartjuk a kibővített iskolavezetés részvételével. Időpont augusztus szeptember október november Téma A tanév előkészítése, munkatervi javaslatok A tanévindítás, a szülői értekezletek, SZMK tapasztalatai. A Zenei Világnap előkészítése. Felkészülés a nemzeti ünnepre. Őszi szüneti beosztás. A házi szakmai nap előkészítése. Tervek a 23

24 december karácsonyi ünnepekre. Feladatok, felelősök kijelölése. A decemberi programok pontosítása. január február március április. május Május A félév zárásával kapcsolatos feladatok. Naplók, ellenőrzök ellenőrzésének tapasztalatai. Az iskola-bemutató szervezése. A II. félév feladatai, farsangi rendezvények előkészítése. Nyílt napok szervezése. A nemzeti ünnep előkészítése. KPN, bemutató órák. Testvériskola kapcsolat. Tavaszi szüneti beosztás. Az elsős beírással kapcsolatos teendők. Erdei iskolaprogramok áttekintése. Év végi adminisztráció előkészítése. OKÉV mérés. Osztályzatok, osztályozóvizsga, szöveges értékelés problémái. Erdei iskolák. A Mesterségek udvarának, s a Ballagásnak az előkészítése. Táborokkal kapcsolatos teendők, év végi rendezvények. Iskolai ügyelet: SZMSZ szerint Vezetői ügyelet: A hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 7,30-8 h. Berezvai Zs. Szivós Istvánné Varga I. Szivós Istvánné Berezvai Zs. 17 óráig Szivós Istvánné Berezvai Zs. Varga I. Berezvai Zs. Szivós Istvánné B hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 7,30-8 h. Berezvai Zs. Szivós Istvánné Varga I. Berezvai Zs. Szivós Istvánné 24

25 17 óráig Szivós Istvánné Berezvai Zs. Varga I. Szivós Istvánné Berezvai Zs. Eseménynaptár: Az Iskolai Harmat naptár szerint. 25

26 A pedagógiai munkaközösség programja a tanévre Munkaközösségünk előtt álló feladatok: Az osztályfőnöki tevékenység segítése a pedagógiai eszköztár bővítésével, a neveléssel kapcsolatos új kihívások feltérképezésével, bevált és innovatív módszerekről, törekvésekről való tájékoztatással Munkaközösségi foglalkozások, esetmegbeszélések szervezése Alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeivel, az érintett gyermekek problémáival, képességeivel kapcsolatos értekezlet szervezése Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés fejlesztése Együttműködés a kerület pedagógiai munkát segítő szakintézményeivel Fentieken kívül részt veszünk a házirend aktualizálásában. módosításában. Segítjük a fegyelmi ügyek lebonyolítását és a magatartási problémák kezelését. Lebonyolítjuk, elemezzük a kerületi neveltségi szint-mérést és az országos kompetencia-mérést, a nevelőtestületet az eredményekről tájékoztatjuk. Tervezünk elégedettség-mérést, ennek célcsoportja és tematikája még tervezési fázisban van. Kerületi pedagógiai napok keretében a munkaközösség két tagja bemutató óra vállalását tervezi. A munkaközösség vezetőjeként feladatom a koordinálás, illetve az elvégzett feladatokról való beszámoló elkésztése, és az iskolavezetés folyamatos tájékoztatása Gerstenbrein Judit. munkaközösség-vezető

27 A diákönkormányzat tervezett programja a as tanévre Szeptember 3-án Diák gyűlés Téma: Változások ismertetése. Diáktitkár választás kihirdetése. Tervezett éves program bemutatása. Lengyel- magyar projekt várható feladatainak ismertetése. Felelős Szőkéné 10-én Diáktanács a felsős diáktitkároknak. Téma: A diáktitkár választás szabályainak ismertetése. Szőkéné A tervezett éves program vitára bocsátása. ÖKO feladatok megbeszélése. Az iskola felújításából adódó helyzet kezelése, feladatok megbeszélése. Az éve osztályok közötti verseny szabályainak ismertetése. 24-én Diáktitkár választás Október 1-én Zenei világnap 8-én DÖK gyűlés. DÖK tábor résztvevői beszámolnak az ott tanultakról Az ÖKO csoport beindítja a komposztálást, lombtakarítást Papírgyűjtés megszervezése. Az új diáktitkár bemutatkozása, a diákönkormányzat működéseivel kapcsolatos elképzeléseinek vitára bocsájtása. November 12-én DÖK gyűlés o A diákönkormányzat felelősség vállalása az iskolai tisztaságának, jó kedvű zavartalan működésének kialakításában. o Papírgyűjtés eredményhirdetése. December 4-én DÖK gyűlés Az eddig lezajlott programok értékelése. Diáktitkár A bolhapiac és a Mikidizsi szervezése. 7-én Bolhapiac Discó Gerstrenbrein Judit Szőkéné

28 2012 Felelős Január 8-én DÖK gyűlés Második féléves program megbeszélése. Szőkéné Farsangi előkészületek,feladatok egyeztetése. Farsangi meghívó pályázat kihirdetése. Papír gyűjtés feladatainak konkretizálása. Értékelés. A farsang előkészítése. Január 14-tól 18-ig Papírgyűjtés Nagy Balázs Február 1-én Felsős farsang Szőkéné Raffai Gézáné Discó Rada Katalin 11-én DÖK gyűlés -A farsang értékelése Szőkéné -A diákjogok érvényesítésének eszköztára. Szabó Vivi Valentin nap előkészítése. 13-én Valentin napi posta Március 11-én DÖK gyűlés A lengyel-magyar programon belül felmerült aktuális feladatok megbeszélése. A diákság aktuális problémáinak megvitatása, megoldási javaslatok keresése. Április 8-én Dök gyűlés. A föld napjához kapcsolódóan a diákság tanévben. végzett ÖKO munkájáról. Az ÖKO felelősök beszámolnak a DÖk titkároknak. A földnapi programhoz kapcsolódó kérdések megbeszélése. Papírgyűjtés előkészítése. Költészetnapi program ismertetése. Családi nap szervezési feladatainak megbeszélése. 11-án Harmatos költő eredményhirdetés. Költészet napja 15-től 19-ig Papírgyűjtés Kovács Ildi Menyhártné Nagy Balázs

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A tanév rendje 2016/2017

A tanév rendje 2016/2017 A tanév rendje 2015/2016 8:00 alakuló értekezlet Szakgimnázium (180 tanítási nap + 7 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap Szakközépiskola (181 tanítási nap + 6 tanítás nélküli munkanap) Tanítási nap

Részletesebben

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE B u d a p e s t F ő vá r o s X. k e r ül e t K ő b á n ya i Ö n k o r m á n yz a t H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a 1 1 0 4 B u d a p e s t, H a r m a t u. 8 8. T e l e f o n : 2 6 0-1 8 1 7, f

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna.

Harmat Általános Iskola Budapest Tanári névsor 2010-1011. Varga Ildikó. főiskola szakv.közokt.v. fizika. Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna. Varga Ildikó Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna Szivós Istvánné Ayoub Júlia Benkóné Turcsányi Ildikó Benkőné Szilveszter Éva Friedrichné Vizy Judit Gáchné Rácz Éva Gazdag Lászlóné Gerstenbrein Judit szakv.közokt.v

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre

Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre Munkaprogram a 2016/2017-es tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-2.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend, tűz-

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben