A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 K ő b á n y a i H a r m a t Ál t a l á n o s I s k o l a B u d a p e s t, H a r m a t u T e l e f o n : , f a x : E - m a i l : h a r m a t 8 t - o n l i n e. h u O M E - m a i l : h a r m a t 8 a x e l e r o. h u A KŐBÁNYAI HARMAT ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013 KÉSZÍTETTE: VARGA ILDIKÓ

2 Munkatervünket a Pedagógiai programban meghatározottak szerint, az előző tanév mérési eredményeinek, szakértői véleményeinek figyelembevételével, a fenntartó elvárásai és a jelenleg érvényben lévő jogszabályokra és képviselő-testületi döntésekre alapozva állítottuk össze. I.HELYZETELEMZÉS 1. 1 Személyi ellátottság Pedagógusok Engedélyezett pedagógus létszám: 48,05 fő (1 könyvtáros, 1 fejlesztő pedagógus) Változások: Virrasztó Gyöngyi: felmentését tölti Nagyné Völgyi Zsuzsa: felmentését tölti Dr. Raffainé: 50% Gerstenbrein Judit: 90% Gyenes Katalin: szabadidő-szervezés helyett oktat Távollévő: - Turcsányi-Kardos Ildikó (GYES) helyettesíti: Horváth Ágnes Munkánkat segítő külsős munkatársak: Logopédusok: Inkovics Mária (integrált felsősöket lát el) Sztanyó Zsuzsa (3.c ) Kovácsné hajdú Mária (4. c) Pintér Dóra (integrált SNI) Lengyel Mónika (elsősök szűrése) Pszichológusok: Juza Katalin (NEVTAN) Vámosi Edit Gyógypedagógusok: Baranyai Katalin BTM-k (NEVTAN) 2

3 Németh Kinga autista ellátás (Komplex) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés as tanév A as tanévben tanulmányait folytatja: Choma Katalin ELTE 2 éves képzés szemeszter 30, 60 órás, nem kerületi szervezésű képzésen részt vevő kollégák: Algayerné Vadász Gabriella - Kézműves technikák- 60 óra Jánoshalmi Tamás- EMK- 30 óra Tóthné Bus Krisztina - MindLab 30 óra 60 órás kerületi, PSZK szervezésű képzéseken részt vevő kollégák: Gersenbrein Judit - Erkölcstan tanítása Tóthné Telkes Csilla Erkölcstan tanítása Pénzügyi fedezete: normatíva, 6300 Ft/fő kerületi támogatás, Ft TECHNIKAI DOLGOZÓK (14 fő) Jelentős a csökkenés a technikai státuszok számában. Gyermekvédelmi felelős: 0,5 Oktatás-technikus: 0,65 Rendszergazda: 0,6 Kertész: 0,75 Portás: 1,5 Gondnok: 0,75 Konyhás: 2,5 Takarító: 3,5 Iskolatitkár: 2 Karbantartó: 1 Kézbesítő: 0,25 3

4 Felmentését tölti: Tóth Ferencné takarító Richter Éva ped. asszisztens Csökkentett munkaidőben dolgozik: Kovács Sándorné 0,5 Szélig Miklósné 0,5 Csepregi György 0,75 Közös megegyezéssel távozott: Csepregi Gabriella Teljes állást kapott: Csikósné Zagyi Erzsébet A szabadidő-szervezői és a pedagógiai asszisztensi státuszt kénytelenek voltunk megszüntetni, s e miatt további terhek hárulnak pedagógusainkra. Az étkezők száma ismét növekedést mutat, 350 fő körül mozog, a konyhai dolgozóinkra különösen sok feladat hárul. A takarítói státuszok csökkenése, a főépület zsúfoltsága igen összehangolt munkát igényel pedagógusoktól és technikai alkalmazottaktól egyaránt. I. 2. Tanulólétszámok alakulása 22 osztály, ebből 3 logopédiai 11 alsós, 11 felsős; 13 napközis csoport Tanulók száma: tavaly idén 502 (611) 520 (627) alsó 267 (320) 266 (314) felső 235 (291) 254 (313) Átlagos létszám. 28,5 26,7 alsó 28,5 26,5 felső 28,5 Osztályaink száma eggyel csökkent, ám a tanulólétszámunk nőtt. Beintegráltuk a volt 4.d-s logopédiai osztályunkat a párhuzamos 4

5 osztályokba. Átlaglétszámaink rendkívül magasak, s ez nagy kihívást jelent, nehezíti az egyéni tanulási ütem figyelembe vételét, a differenciált fejlesztést. Iskolánk körzete népes, a következő tanévben épületünk csak 2 első osztályt tud befogadni, ezért körzetünk csökkentését kérjük fenntartónktól! Diákjaink 55%-a körzetes, 93%-a kerületi lakos. A körzetes tanulók aránya növekedést mutat. Az SNI tanulók aránya: 10%, ez a szám a logopédiai osztályok kifutásával csökkenést mutat. A BTM-esek aránya 10%, s ez ismét nőtt az előző évhez képest. Ezen tanuló fejlesztéséhez az egy fejlesztőpedagógusi státusz kevés, ezért fejlesztésüket a differenciált órakeretünk terhére tudjuk megoldani. A nyáron újabb diákunkról kaptunk autista szakvéleményt, ellátását kérjük a kerület oktatási vezetésétől! A tanulók 21%-a HH, arányuk növekedést mutat, és van 12 fő, aki HHH. 10 diákunk külföldi állampolgár. Magántanulóink száma: 3 fő. 8 évismétlő tanulónk van, közülük kettő szülői kérésre ismétel. Idegen nyelvet tanuló diákjaink 79%-a angolt, 13%-a németet, 6%-a olasz nyelvet tanul, 8 tanuló felmentett az idegen nyelv osztályozása alól. A heti 5 óráról 4 órára csökkent az idegen nyelvi órák száma felsőben a fenntartói óraszámcsökkentés miatt. Németet már csak kimenő rendszerben oktatunk, s sajnálatos módon az olaszt is, bár ez a nyelv logopédiai osztályaink számára ideálisnak bizonyult. Jelentős szülői nyomásra az angol nyelv oktatását tesszük általánossá. 5

6 I. 3. Osztályok, emelt képzés, specialitás Alsóban 1.a 28 1.b 26 (27) 1.c 27 2.a 24 (28) 2.b 27 (31) 3.a 25 (29) 3.b 30 (34) 3.c 13 (26) 4.a 27 (32) 4.b 27 (29) 4.c 12 (24) Felsőben 5.a. 28 (33) 5.b 22 (31) 5.c 27 (30) 6.a 28 (31) 6.b 27 (32) 6.c 14 (24) 7.a 27 (31) 7.b 22 (28) 7.c 9 (19) 8.a 23 (24) 8.b 27 (30) Piros szín jelzi a logopédiai osztályokat. Zárójelben a számított létszám. Az a osztályok emelt énekes osztályok. I Beszerzések, karbantartás, felújítás Az elmúlt tanév beszerzéseiről az év végi beszámolóban számot adtunk. Iskolánk külső megújulása mindnyájunkat örömmel tölt el. Igaz, nagy árat fizettünk érte! Hat korszerűtlen tantermünkről kellett lemondani, bár két felújított tantermet is kaptunk, kondicionáló termünk számára még temperált helyiséget sem tudunk biztosítani. Kiskönyvtárunkból is tanterem lett, így a külön fejlesztésre szoruló 105 diákunk számára tanulói konyha, folyosó, orvosi szoba szolgál helyszínül. A felújítás, a költözés miatt igen sok a karbantartási anyag igényünk. A nyári vízbetörés miatt is számos felszerelésünk károsult, jelentettük az iskola biztosítójának, ám az okozott kár a kivitelezőt terheli. Szülői segítséggel is újultak meg tantermeink, ám a festék költségek sem elhanyagolhatók. Sajnálatos, hogy a védőfóliák sok tanteremben eltűntek a bútorokról, a munkások számos székünket használatba vettek, s négy számítógépünk kifosztásra ítéltetett. A rendőrségi feljelentést megtettük. Szertárak, raktárak híján nem állt módunkban elzárni értékeinket, épületünkben pedig több kivitelező dolgozott, esetenként fő, így 6

7 az értékmegőrzés szinte lehetetlennek bizonyult bár két biztonsági őr is vigyázta vagyonunkat. Munkatársaim szeptember két, utolsó hetét fizikai munkavégzéssel, pakolással, mázolással, portalanítással töltötték, volt, akinek rándulása lett, volt, aki sérvet kapott. Helytállásuk példaértékű volt, ám mindez vajon elvárható? I. 6. Fejlesztési elképzelések Világítás-korszerűsítés, mosdók felújítása. Tornaterem építése. Az alagsori folyosó sürgős felújítást igényel. II. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG II A tanév kiemelt feladatai Törekvés a tanulói ismeretek bővítésére, s kompetenciáik tudatos fejlesztésére, a megkezdett kompetencia verseny folytatása. (felmérők eredményeinek elemzése!!) Az új Comenius projekt kapcsán EMK a lengyelekkel közösen. Tehetséggondozás folytatása, a Géniusz fenntartása:, táblajátékok beszerzése, matematika és angol műhely! Az új TÁMOP pályázat megvalósítása, ha nyertes lesz. Bűnmegelőzési pályázatban együttműködés a Kőrösivel. Nagykórusunk nagyböjti hangversenye a Szt. L. templomban. Harmatos családi nap szervezése. Törvényi változásokból eredő feladatok. Testvériskola kapcsolatok ápolása, dobronakiak a KPN-en. 7

8 Erdei iskolák szervezése, népszerűsítésük, a tanulók többségének bevonása. III Szakmai feladatok, innovációk - Nyertes, bilaterális Comenius pályázatunk nyomán két éves együttműködés veszi kezdetét egy lengyel partner iskolával. Erőszakmentes kommunikáció, közös színi előadás, báb előadás, kölcsönös látogatások, az angol nyelv intenzívebb, motiváltabb tanulása jellemzi ezt a projektet. Az első személyes ismerkedésre, a szakmai indításra októberben kerül sor Lengyelországban. - A Géniusz pályázatunk fenntarthatóságát Önkormányzatunk biztosítja, ezért táblajátékos csoportjaink munkája folytatódhat. Az angoltanulás sajátos, korszerű formáját kínáljuk egy web 2-es felület segítségével online módon. A matematika tehetséggondozó műhely is a Géniusz program keretében működhet iskolánkban. Kamaszaink számára kívánnak segítséget nyújtani személyiségfejlesztő csoportjaink, melyek szintén a Géniusz program keretében valósulnak meg. - A Kőrösi Művelődési Központtal közös TÁMOP pályázatunk fenntarthatóságát tervezzük. - Tehetséggondozó TÁMOP pályázatunk sikere esetén újabb lehetőségek és kihívások várnak ránk. - A Bűnmegelőzési pályázat sikere esetén is számos új feladat vár kollégáinkra. A következő világnapokhoz csatlakozunk: Szept. 16. Takarítási világnap. Csatlakozás a kőbányai akcióhoz. Felelős: Szőkéné Szept. 21. Autómentes nap. Felelős: Nagy B., Szőkéné, Vincze G. Okt. 01. Zenei Világnap 8

9 Felelős: Kovácsné Gajzer Edit, Okt. 4. Az állatok világnapja. Témanap. Tanórákon a témához kapcsolódó feladatok. Felelős: Benkő É., Okt.25. Könyvtárak napja. Amit szeretek, amit ajánlok. felolvasás a könyvtárban. Felelős: Kovács Ildikó, Menyhárt E. Márc. 26. A Föld órája! Figyelemfelhívás plakáton, honlapon, képújságban. Felelős: Gáchné, Tóthné ápr. 11. A költészet napja. Felelős: Kovács Ildikó, Menyhárt E., ápr. 23. A Föld napja alsóban: Felelős: Algayerné, Tóth Zs., Mátrainé felsőben: Akadályverseny szülői közreműködéssel Felelős: Gáchné Rácz Éva Versenyek: házi versenyeket szervezünk a munkaközösségi tervek szerint, és kapcsolódunk a kerületi versenyek zöméhez. Számos kerületi verseny rendezését vállaljuk, s országos olasz Mindent vagy semmit! verseny szervezését is tervezi olasz tanárunk. Országos levelező versenyre sok kolléga készít fel diákot. Sport: a Start DSE a mellékelt munkaterv szerint dolgozik, s nyolc sportágban kínál sportolási lehetőséget. Alsóban bontott csoportban néptáncot oktatunk. Felsőben szakköri keretben folytatják a néptáncot az érdeklődő diákok. Nyolcadikosaink szakkör formájában társastáncot tanulnak. Minden alsósunk úszásoktatásban részesül. Tömegsportfoglalkozásokat kínálunk alsóban és felsőben egyaránt. 9

10 Elsőben és ötödikben bevezetjük a mindennapos testnevelést. Minden alsós tanulónk úszni fog. A Kápolna téri és az Újhegyi Uszodába járnak. Az évfolyamosok délelőtt, a 3.4. évfolyam napközi időben jut el az uszodába. Sajnos egyre nagyobb gondot jelent a szülőknek az uszodába való eljutás útiköltsége. Alapítványunk forrásai szűkültek, így az uszodabuszt kevésbé tudja támogatni. Gyermekvédelem: a gyermekvédelmi felelős tervének megfelelően. Környezeti nevelés: iskolánk környezeti nevelési terve szerint. Diákjainkat bevonjuk az udvar parkosításába, az avargyűjtésbe, a madarak etetésébe, a szelektív hulladékgyűjtésbe. Erdei iskola: a tavalyi évben diákjaink jelentős része részt vett erdei iskola programunkban, a résztvevők arányának további növelése a célunk. Ehhez pályázati pénzre lenne szükség, és a költségvetésünkben bérfedezetre. Mindezek hiányában csak 3 napra tervezzük az erdei iskolát. Munkaközösségek Munkájukat a melléklelt tervek alapján végzik, az SZMSZ-ben meghatározottak szerint. Munkaközösségvezetők: Alsós: Farkas Krisztina Pedagógiai: Gerstenbrein Judit Fejlesztő: Choma Katalin Napközis: Antal Krisztina Kulturális: Kovács Ildikó Egészségnevelő: Szőkéné Magyar Erzsébet Idegen nyelvi: Szabóné Valkony Mária Tantárgyfelelősök: Magyar: Tóthné Telkes Csilla Matematika: Besenyi Margit 10

11 Napközi napközis csoport 1. 1.a 2. 1.b 3. 1.c 4. 2.a 5. 2.b 6. 3.a 7. 3.b 8. 3.c 9. 4.a b, c évfolyam évfolyam Tanulóink 11 alsós és 2 felsős csoportot alkotnak. Az összevonásokra az ideális létszám kialakítása végett került sor. Az itt dolgozó kollégák munkaközösségben dolgoznak, színes csoportközi foglalkozásokat szerveznek havi rendszerességgel. E foglalkozások ebben a tanévben a népi hagyományok, jeles napok témakörhöz kapcsolódnak, s számos új hagyománnyal, népi játékkal kívánják megismertetni diákjainkat. Csoportközi foglalkozások Ünnepi-népi hagyományok éltetése. Októberben: Gazdaolimpia. Decemberben: Téli jeles napok. Márciusban: Tavaszi népszokások. Húsvéti ünnepkör. Áprilisban: Komatálazás. Hitoktatás Katolikus hittan alsóban: szerda h felsőben: szerda Református hittan: szervezés alatt Palánta misszió: szervezés alatt Szakkörök Mivel szakköri órakeretünk jelentősen szűkült, gazdag klubnapközi kínálattal várjuk tanulóinkat. Szakkörök, klubnapközik Média (Telkes Cs.) Dráma felsős, alsós (Botos T., Gajzer E.) Informatika (Rada K.) Társas tánc (Dr. Raffayné) Képzőművészeti (Szennay M., Horváth Ágnes) 11

12 Háztartástan (Szőkéné) Alsós matem. (Tóth Zs.) Kórusok (Kicsinyek kórusa, Harmat kórus) Táblajátékok (Rada K., Botos T., Tóth Zs., Berek E., Benkőné ) Matematika tehetséggondozó (Besenyi M.) Kézműves (Bujdosné) Szabadidős tevékenységek, közösségi élet, DÖK Színes szabadidő kínálatunkra, DÖK programunkra büszkék vagyunk! Mikulás: DÖK rendezvény Bolhapiac Felelős: Gerstenbrein Judit Disco Felelős: Szőkéné Házi karácsonyi műsor: Felelős: Kovácsné G. E. Éneklő ifjúság: ápr. 19. Felelős: Kovácsné G. E., Vizy J. Farsang alsós farsang Felelősök: osztályfőnökök felsős farsang. DÖK rendezvény Felelős: Szőkéné, Raffayné DÖK nap: Családi nap: (munkanap átrendezés szerint) Alsóban: Farkas Krisztina Felsőben: Felelős: Szőkéné 12

13 Sportnap Alsónak: Felelős: Orosz E., Bereczky R. Felsőnek: Felelős: Nagy Balázs Mesterségek udvara: Nemzeti összetartozás ünnepe Felelős: Kovács Ildikó A főosztályi munkatervből adódó feladatok - Intézményi dokumentumok: Házirend, Pedagógiai P., átdolgozása. - Vezetői munkaértekezleteken való részvétel. - Adatszolgáltatás mindenkinek, aki kéri. - Iskolánk tanügy-igazgatási ellenőrzéséhez adatok, dokumentumok, stb. szolgáltatása, az ellenőrök felvilágosítása az iskola működéséről, mindez alatt az intézmény zökkenőmentes működtetése, a vállalt uniós és hazai projektek kifogástalan megvalósítása. - Szakértői átvilágításokhoz, kerületi mérésekhez kapcsolódó feladatok. - A Kőbányai Ped. Napokon való aktív részvétel. - Kitüntetésekre diákok, tanárok felterjesztése. - Tolerancia programban való részvétel Törvényváltozásból adódó feladatok Pedagógiai Program átdolgozása a törvénynek megfelelően. Házirend, SZMSZ aktualizálása IMIP : szülői elégedettségmérést tervezünk 1.6. Mérések 13

14 Minden elsős esetében bemeneti mérést végzünk a kerületi határozatnak megfelelően. Törvényi kötelezettségünknek és a Fenntartó elvárásainak megfelelve részt veszünk az országos és kerületi méréseken és szakértői átvilágításokon. Angolból próbanyelvvizsga megírását tervezzük, ahogy ez már hagyomány nálunk. A Geniusz programban teljeskörű tehetségszűrést végzünk elsős tanulóink körében. Tanítványainkat az informatika tantárgy keretében ECDL vizsgára készítjük föl több modulból, s a Zrínyi Gimnáziummal kötött megállapodásunk értelmében vizsgázhatnak tanulóink a Gimnáziumban Felzárkóztatás, korrepetálás A tantárgyak többségében korrepetálási lehetőséget kínálunk tanulóinknak, amint az a tantárgyfelosztásból is kitűnik. SNI tanulóink fejlesztését a Komplex Iskola és a Nevelési Tanácsadó szakemberei segítik. A BTM-es tanulókat fejlesztő pedagógusok fejlesztik. A Senior Mentor programunk folytatódik, sok diák visszavárja mentorát Szakmai továbbképzések, konzultációk Tantestületi értekezletek óra: Alakuló értekezlet óra: Tanévnyitó értekezlet Házi szakmai nap: Ped. program átdolgozása Osztályozó értekezletek Félévi nevelési értekezlet Osztályozó értekezletek Tanévzáró értekezlet 14

15 Szükség szerint: Szabályzataink átdolgozása, egyéb aktualitások. TOLERANCIA program: fogadó osztály: 3.c (Kissné Aupek Mária) Elsős hívogató nyílt nap: Bemutatkozunk! ; Felelős: Farkas Kr. Nyílt órák az alsós szülőknek: Felelős: Szivós Judit, Farkas Kr. Nyílt hét az ötödikben: Erdei iskola: márc. 07. Kerületi pedagógiai nap (dobronakiakkal) Téma: Értékközvetítés-köznevelés-közösségépítés Felelős: Szivós Judit Nevelőtestületi megbeszélések - Minden hónap első keddjén du. 14 órakor. Téma: az előző hónap munkájának értékelése, előretekintés. - Szeptember: alsó-felső átmenet nehézségeinek megvitatása a negyedikes of.-k és az ötödikben tanító szakemberek részvételével. - Iskolavezetés értekezletei: minden hónap első hétfőjén 14 órakor Ünnepek, hagyományok, rendezvények Megemlékezések okt. 05. Megemlékezés az aradi vértanúkról. Rövid ünnepség a kopjafánál. Felelős: Ayoub Juli febr. 25. A Komm. dikt. áldozatainak emléknapja. Rövid ünnepség a kopjafánál vagy hangosbemondóval. 15

16 Felelős: Tóthné Telkes Csilla ápr. 16. A holokauszt áldozatainak emléknapja. Rövid ünnepség a kopjafánál. Felelős: Orosz E. június 07. Nemzeti összetartozás ünnepe. Mesterségek udvarával egybekötve. Felelős: Kovács Ildikó Ünnepélyek Tanévnyitó: óra Felelősök: Mátrainé, Szajkó A. Az 1956-os forradalom megünneplése: okt. 19. Felelősök: Telkes Csilla, Besenyi Margó, Benkóné T. I. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc megünneplése: Felelősök:5. évfolyam osztályfőnökei Kőfalvi E. Ballagás: Felelős: Kovács I. Ayoub J. Vincze G., Tanévzáró ünnepély: Felelős: 2.évf. Jánoshalmiék Rendezvények: Mikulás: DÖK rendezvény Bolhapiac Felelős: Gerstenbrein Judit Disco Felelős: Szőkéné Karácsonyi hangverseny Felelős: Dr Raffané, Kovácsné, Hanuska Á. Házi karácsonyi műsor: Felelős: Kovácsné G. E. 16

17 Éneklő ifjúság: ápr. 18. Felelős: Kovácsné G. E., Hanuska Á. DÖK nap: Családi nap: Felelős: SzőkénéFarsang alsós farsang Felelősök: osztályfőnökök felsős farsang: DÖK rendezvény Felelős: Szőkéné, Raffayné Sportnap Alsónak: Felelős: Orosz E., Bereczky R. Felsőnek: Felelős: Nagy Balázs Ballagás: Felelős: Szabóné, Tóthné 2. Kapcsolattartás Testvériskola kapcsolatok A Hajdúszoboszlói és a Dobronaki iskolát fogadjuk és tervezzük, hogy eleget teszünk meghívásuknak. Együttműködünk a Magyar Gyula Kertészeti Szakiskolával, a kerület gimnáziumaival, a Szent László Ált. Iskolával, valamint ökotestvériskoláinkkal. Zenei világnapunkon, s énekes rendezvényeinken a kerületi Zeneiskolával közös szerepléseket tervezünk. Kapcsolat a szülőkkel Az elmúlt években példaértékű együttműködés vette kezdetét tanulóink szüleivel. Udvarunk megújulását, mosdóink, kerítésünk festését, technika termünk bútorzatának felújítását köszönhetjük nekik. További terveink megvalósításához szintén számítunk 17

18 segítségükre: az őszi Harmat nap, a Föld napja közös munkálkodással fog telni. Természetesen a kapcsolat akkor lesz igazán gyümölcsöző, ha kívánságaik figyelembevételével tervezünk. Jobb informálásuk érdekében iskolai honlapot és képújságot működtetünk. Tanévnaptárunk ismét elkészült. Jó kezdeményezésnek bizonyult az ötödikes bemutatkozó szülői értekezlet, ezért azt hagyománnyá érleljük. Nyitott kapuk alkalmával az ötödikes szülők egy héten át tekinthetnek be az iskola életében. Alsóban is megtartjuk a hagyományos nyílt napot. Amint azt a szülői értekezletek látogatottsága is bizonyítja, tanítványaink szülei igen különböző intenzitású érdeklődést mutatnak. Sajnos a legproblémásabb gyermekek szüleit látjuk a legritkábban. A velük való kapcsolattartásban gyermekvédelmi felelősünkre, iskolapszichológusunkra fokozottan számítunk. Szülői értekezletek 1.szeptember 12. alsós 10. felsős (HPV oltás) október 16. : pályaválasztási szülői ért. január 30. alsós január 28. felsős 4. május 6. felsős sz.+fogadó 8. alsós sz.+fogadó SZMK értekezletek: Szeptember 17. Január

19 Fogadó órák: Október 15. felsős Okt. 17. alsós Nov. 26. felsős Nov. 28. alsós Március 25. felsős Március 20. alsós Az egyéb intézményekkel történő kapcsolattartást a MIP szabályozza. IV. Tanügyigazgatás Adatszolgáltatás: a főosztályi munkaterv szerint A 2012/13-es tanév rendje Szorgalmi időszak: szept. 3- jún. 14. (182 nap) I. félév: ig Értesítő osztás: II. félév: Szünetek: Őszi szünet: okt.29.- nov.4. (27., 5.) Téli szünet: dec jan.2. (21.,3.) Tavaszi szünet: márc.28-ápr. 02. (27., 03.) Kompetencia mérés: Edzettségvizsgálat: tól ig 19

20 Tanítás nélküli munkanapok I. október 27. Házi szakmai fórum. Iskolánk új Pedagógiai Programjának vitája. II. dec. 15. DÖK nap Családi fesztivál megrendezve: III. jan. 23. Félévi nevelési értekezlet Téma: Az első félév munkájának értékelése Felelős: Varga Ildikó IV. márc. 07. Kerületi pedagógiai nap (szlovén testvériskolánkkal közös) Téma: Értékközvetítés-köznevelés-közösségépítés Felelős: Szivós Judit V. május 03. Szakmai szemmel. Tantestületi kirándulás. Iskolánk a tanítás nélküli munkanapok mindegyikén felügyeletet biztosít a szülői igények szerint. IV. Ellenőrzés, értékelés 20010/2011-es tanév ellenőrzési terve Varga Ildikó Szivós Istvánné Berezvainé Nógrádi Zsuzsanna 09. Munkatervek. Baleseti bejárás. Tankönyvellátás. A nagytakarítás ellenőrzése. A technikai dolgozók Naplók, szakköri naplók megnyitásának ellenőrzése. 20

21 Óralátogatás az első évfolyamon. Munkavédelem. SNI-, BTM tanulók szakvélemények szerinti ellátásának ell. munkaidejének felülvizsgálata. A HACCP és tűzvédelmi előírásoknak az ellenőrzése. Az étkeztetés színvonalának ellenőrzése folyamatosan decemberig. Napközi beindítása. Anyakönyvek megnyitásának ellenőrzése az alsó tagozaton. Óralátogatás az 1. és 3. évfolyamon. Mérések beindítása. Házi tanulmányi versenyek beindítása. Óralátogatás a 2. és 4. évfolyamon. Naplók ellenőrzése. Kerületi tanulmányi verseny lebonyolítása. Mikulás műsor szervezése a kicsiknek. A negyedévi szöveges értékelés ellenőrzése. Helyettesítések, ügyeletek szervezése. Nyelvi és egyéb felmentések felülvizsgálata évfolyam közötti átmenet. 10. Pályaválasztási szülői ért. Reggeli ügyelet, folyosóügyelet. Óralátogatás a 8. évfolyamon. Pénzfelhasználás ellenőrzése. Anyakönyvek megnyitásának ellenőrzése felső tagozaton. Kerületen kívüli tanulók ellenőrzése, és jelentése az önkormányzatok jegyzőinek. 11. Tudásszintmérők, témazárók ellenőrzése. Szakkörök, tehetségműhelyek. Napközis szabadidős foglalkozások. Óralátogatás a 7. évfolyamon. 5. évfolyam óralátogatások. Naplók vezetésének ellenőrzése. Könyvtár költségvetés áttekintése. Leltár szervezése. 12. Ebédlő, étkezés ellenőrzése. Karácsonyi hangverseny előkészületei. Hiányzások. Továbbképzések előkészítése. A napközi ellenőrzése. Ovis Mikulás program megrendezésének segítése. Házi tanulmányi versenyek indítása. Érdemjegyek mennyiségének ellenőrzése. Bukásra állók értesítése. Rendszeresen hiányzó 21

22 tanulók szüleinek értesítése. 01. Osztályozó vizsgák. 6. évfolyam látogatása. Osztályozó értekezlet, félévi értekezlet előkészítése. A nagytakarítás ellenőrzése a szünet után. Házi tanulmányi versenyek beindítása. A farsang szervezési feladatainak ellenőrzése. Segítség a félévi szöveges értékeléshez. Naplók, ellenőrzők, érdemjegyek. Osztályozó vizsgák szervezése, lebonyolításának ellenőrzése. Leltár ellenőrzése. 02. Szülői értekezletek. Továbbtanulási lapok. Óvodás nyílt nap. Iskolabemutató. Farsangi rendezvények. 2. évf. látogatása. A nyílt hét szervezéséhez és lebonyolításához segítség. Óralátogatás az 1. és 3. évfolyamon. A tolerancia-program beindítása. 8. évfolyam beiskolázásának támogatása. Szakkörök ellenőrzése. 03. Napközis tanulásirányítás. Kerületi mérések. Az 5.. évfolyam óralátogatásai. Nyitott kapuk program. KPN. A házi és az iskolánkban szervezett kerületi alsó tagozatos tanulmányi versenyek folyamatos segítése. Érdemjegyek mennyiségének ellenőrzése. Kerületi tanulmányi versenyek figyelemmel kisérése. Felsős nyitott kapuk rendezvény szervezése. 04. Elsősök beírása. A 3. évfolyam óralátogatásai. A tavaszi takarítás ellenőrzése. Első osztályos beiratkozás. 4. évfolyam matematika óráinak látogatása. 05. Hiányzások. Osztályozó vizsgák szervezése. Sportnap. A 4. évfolyam Olvasás felmérés az első évfolyamon. Tanulói hiányzások áttekintése, szülők értesítése, osztályozó vizsgák szervezése. Naplók 22

23 óralátogatásai. OKÉV mérés. ellenőrzése. 06. Osztályozó vizsgák. Év végi rendezvények. Dokumentumok. Selejtezés. Osztályozó értekezlet. Dokumentumok ellenőrzése. Naplók, szakköri naplók zárása. Osztályozó értekezlet. V. Szervezetfejlesztés Szervezetek Változatlan formában működik a Start DSE. Szakosztályai számos sportolási lehetőséget kínálnak a mellékelt terv szerint. Iskolánk alapítványa a Harmat Alapítvány sokat segít a rászorulók táboroztatásában, nevezési díjak átvállalásában. Iskolánkban Közalkalmazotti Tanács és Pedagógus Szakszervezet működik. Mindkét érdekvédelmi szervezet részt vesz a kibővített iskolavezetés munkájában. A kibővített iskolavezetés tagjait az SZMSZ tartalmazza. Vezetőségi értekezletek Értekezleteinket az adott hónap első hétfőjén 14 órai kezdettel tartjuk a kibővített iskolavezetés részvételével. Időpont augusztus szeptember október november Téma A tanév előkészítése, munkatervi javaslatok A tanévindítás, a szülői értekezletek, SZMK tapasztalatai. A Zenei Világnap előkészítése. Felkészülés a nemzeti ünnepre. Őszi szüneti beosztás. A házi szakmai nap előkészítése. Tervek a 23

24 december karácsonyi ünnepekre. Feladatok, felelősök kijelölése. A decemberi programok pontosítása. január február március április. május Május A félév zárásával kapcsolatos feladatok. Naplók, ellenőrzök ellenőrzésének tapasztalatai. Az iskola-bemutató szervezése. A II. félév feladatai, farsangi rendezvények előkészítése. Nyílt napok szervezése. A nemzeti ünnep előkészítése. KPN, bemutató órák. Testvériskola kapcsolat. Tavaszi szüneti beosztás. Az elsős beírással kapcsolatos teendők. Erdei iskolaprogramok áttekintése. Év végi adminisztráció előkészítése. OKÉV mérés. Osztályzatok, osztályozóvizsga, szöveges értékelés problémái. Erdei iskolák. A Mesterségek udvarának, s a Ballagásnak az előkészítése. Táborokkal kapcsolatos teendők, év végi rendezvények. Iskolai ügyelet: SZMSZ szerint Vezetői ügyelet: A hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 7,30-8 h. Berezvai Zs. Szivós Istvánné Varga I. Szivós Istvánné Berezvai Zs. 17 óráig Szivós Istvánné Berezvai Zs. Varga I. Berezvai Zs. Szivós Istvánné B hét hétfő kedd szerda csütörtök péntek 7,30-8 h. Berezvai Zs. Szivós Istvánné Varga I. Berezvai Zs. Szivós Istvánné 24

25 17 óráig Szivós Istvánné Berezvai Zs. Varga I. Szivós Istvánné Berezvai Zs. Eseménynaptár: Az Iskolai Harmat naptár szerint. 25

26 A pedagógiai munkaközösség programja a tanévre Munkaközösségünk előtt álló feladatok: Az osztályfőnöki tevékenység segítése a pedagógiai eszköztár bővítésével, a neveléssel kapcsolatos új kihívások feltérképezésével, bevált és innovatív módszerekről, törekvésekről való tájékoztatással Munkaközösségi foglalkozások, esetmegbeszélések szervezése Alsó és felső tagozat közötti átmenet nehézségeivel, az érintett gyermekek problémáival, képességeivel kapcsolatos értekezlet szervezése Szülőkkel való kapcsolattartás, együttműködés fejlesztése Együttműködés a kerület pedagógiai munkát segítő szakintézményeivel Fentieken kívül részt veszünk a házirend aktualizálásában. módosításában. Segítjük a fegyelmi ügyek lebonyolítását és a magatartási problémák kezelését. Lebonyolítjuk, elemezzük a kerületi neveltségi szint-mérést és az országos kompetencia-mérést, a nevelőtestületet az eredményekről tájékoztatjuk. Tervezünk elégedettség-mérést, ennek célcsoportja és tematikája még tervezési fázisban van. Kerületi pedagógiai napok keretében a munkaközösség két tagja bemutató óra vállalását tervezi. A munkaközösség vezetőjeként feladatom a koordinálás, illetve az elvégzett feladatokról való beszámoló elkésztése, és az iskolavezetés folyamatos tájékoztatása Gerstenbrein Judit. munkaközösség-vezető

27 A diákönkormányzat tervezett programja a as tanévre Szeptember 3-án Diák gyűlés Téma: Változások ismertetése. Diáktitkár választás kihirdetése. Tervezett éves program bemutatása. Lengyel- magyar projekt várható feladatainak ismertetése. Felelős Szőkéné 10-én Diáktanács a felsős diáktitkároknak. Téma: A diáktitkár választás szabályainak ismertetése. Szőkéné A tervezett éves program vitára bocsátása. ÖKO feladatok megbeszélése. Az iskola felújításából adódó helyzet kezelése, feladatok megbeszélése. Az éve osztályok közötti verseny szabályainak ismertetése. 24-én Diáktitkár választás Október 1-én Zenei világnap 8-én DÖK gyűlés. DÖK tábor résztvevői beszámolnak az ott tanultakról Az ÖKO csoport beindítja a komposztálást, lombtakarítást Papírgyűjtés megszervezése. Az új diáktitkár bemutatkozása, a diákönkormányzat működéseivel kapcsolatos elképzeléseinek vitára bocsájtása. November 12-én DÖK gyűlés o A diákönkormányzat felelősség vállalása az iskolai tisztaságának, jó kedvű zavartalan működésének kialakításában. o Papírgyűjtés eredményhirdetése. December 4-én DÖK gyűlés Az eddig lezajlott programok értékelése. Diáktitkár A bolhapiac és a Mikidizsi szervezése. 7-én Bolhapiac Discó Gerstrenbrein Judit Szőkéné

28 2012 Felelős Január 8-én DÖK gyűlés Második féléves program megbeszélése. Szőkéné Farsangi előkészületek,feladatok egyeztetése. Farsangi meghívó pályázat kihirdetése. Papír gyűjtés feladatainak konkretizálása. Értékelés. A farsang előkészítése. Január 14-tól 18-ig Papírgyűjtés Nagy Balázs Február 1-én Felsős farsang Szőkéné Raffai Gézáné Discó Rada Katalin 11-én DÖK gyűlés -A farsang értékelése Szőkéné -A diákjogok érvényesítésének eszköztára. Szabó Vivi Valentin nap előkészítése. 13-én Valentin napi posta Március 11-én DÖK gyűlés A lengyel-magyar programon belül felmerült aktuális feladatok megbeszélése. A diákság aktuális problémáinak megvitatása, megoldási javaslatok keresése. Április 8-én Dök gyűlés. A föld napjához kapcsolódóan a diákság tanévben. végzett ÖKO munkájáról. Az ÖKO felelősök beszámolnak a DÖk titkároknak. A földnapi programhoz kapcsolódó kérdések megbeszélése. Papírgyűjtés előkészítése. Költészetnapi program ismertetése. Családi nap szervezési feladatainak megbeszélése. 11-án Harmatos költő eredményhirdetés. Költészet napja 15-től 19-ig Papírgyűjtés Kovács Ildi Menyhártné Nagy Balázs

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye. MUNKATERV 2014/2015. tanév Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye MUNKATERV 2014/2015. tanév 2014. szeptember 15 I. Helyzetelemzés A Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Corvin Mátyás Tagintézménye a tanévet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök)

Feltételrendszer. 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet, eszközök) A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011-2012. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2012. június 27. Kapja: Bencsik Mónika Polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

SZONTAGH PÁL igazgató

SZONTAGH PÁL igazgató FÉLÉVI BESZÁMOLÓ 2012/2013 I. FÉLÉV KÉSZÍTETTE: SZONTAGH PÁL igazgató VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA BESZÁMOLÓJA 2012/2013 I. FÉLÉV 2 Napról napra, lépcsőről lépcsőre megyek majd tovább

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben