Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat"

Átírás

1 Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat SZAKMAIPROGRAM Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Szakmai továbbképzések Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Bölcsődei ellátás Szigethalom 2012.

2 Tartalomjegyzék Távlati céljaink:... 5 Dokumentációs rendszer... 5 Tematikus csoportok működése... 6 Monitoring Létrejövő kapacitások: Szolgáltatások ismertetése: Más intézményekkel történő együttműködés módja: a) A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás: b) Rendezvényeink: c) Külső kapcsolatok: A körzeti védőnő feladatai a következők: Iskolavédőnőknek a fő feladatai: Bölcsődei ellátás: A gondozás-nevelés alapelvei A gondozás-nevelés feladatai: A intézményi élet megszervezésének elvei A. Kapcsolattartás a szülőkkel B. Családlátogatás: C. Beszoktatás (adaptáció)a szülővel fokozatos beszoktatás

3 D. Saját gondozónő-rendszer E. Gyermekcsoportok szervezése: F. Napirend: Szolgáltatások ellátási helye és nyitvatartási rendje: ,Védőnők: Bölcsőde Iskolaorvos Iskolafogászat Az intézmény ügyfélfogadása: Tárgyi feltételek Étkeztetés Dokumentáció Személyi feltételek Szakmai munka fórumai Az ellátottak, betegek jogai A személyes gondoskodást végzők jogai

4 I. Megvalósítani kívánt program, cél A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat célja, a gyermekek és családok számára nyújtott személyes szolgáltatások hatékonyabb összehangolása és a társadalmi integrációt erősítő komplex gondozási és ellátási formák kialakítása. Továbbá a városban működő gyermekvédelmi jelzőrendszer, kommunikáció, ill. szociális háló kiterjesztése és megerősítése. Az intézményi integráció a Védőnői Szolgálattal, nagyobb lehetőséget jelent a családi támogató szolgáltatások komplex fejlesztésére, a segítséget nyújtó eszköztárak bővítésére. A nehézségekkel küszködő családokat képes egy rendszerként kezelni, egyszerre figyelve és reagálva a gyermekek szükségleteire és a szülők problémáira, miközben a segítő beavatkozás fókuszába a képessé tevést, a kompetenciák növelését, a társadalmi integráció erősítését helyezi. A város lakosságának összetételéből eredően, hiányzik a fiatal gyermekes családoknak a szülők által nyújtott segítség, minta. Ezért igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni a szülők felé történő nyitottságra, amellyel lehetőséget biztosítsunk arra, hogy gyermeknevelési kérdésekben, tanácsot kérjenek. Intézményünk célja egy jól működő információs rendszer létrehozása, melynek az intézménnyel kapcsolatban álló személyek, intézmények is aktív résztvevői. A piramis alapja, hogy a gyermek 4

5 fiziológiai szükségletei minden nap kielégítésre kerüljenek. Ha szomjas, azonnal kapjon inni, ha éhes kapjon enni, ha fáradt, legyen módja lepihenni. A gyermek biztonságérzetét növeli, ha közérzete jó; szerető, gondoskodó felnőttek tevékenykednek körülötte. Elfogadja az új dolgokat, szívesen jár közösségbe, derűs, nyugodt. A biztonság érzete a kapcsolatokban is jól mérhető. Egy nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek nyitott a felnőttekkel és társaival egyaránt, nem magányos, társkapcsolatai jól meghatározhatók. A gyermek sikerességét tevékenységei mutatják. Önállósága ütemesen fejlődik. Játéka változatos, felszabadult, vidám. Saját ötletei vannak, amiket bátran próbál kivitelezni. A sikerorientált gyermekek neveléséhez a körülöttük levő felnőttek felelőssége, szakmai elhivatottsága nélkülözhetetlen. Távlati céljaink: Egy mindenki számára jól szervezett, átlátható rendszer kialakítása, mellyel a minőségi munka alapjait teremtjük meg. Fontos cél hogy intézményünk munkatársai is kiszámítható, biztonságos környezetben végezzék a munkájukat, ahol tiszták a viszonyok, elvárások, de meg kapják a szükséges autonómiát, amely motiválja őket munkájukban, ill. magukénak érezhetik a sikert az adott feladat elvégzése során. Dokumentációs rendszer A minőségi munka elengedhetetlen része egy jól kidolgozott dokumentációs rendszer. Ennek a kidolgozását, ill. hatékonyságágának vizsgálatát a évben már elkezdtük. A kidolgozás során figyelembe vettük a szakma tartalmi előírásait, követelményeit, de alakilag igyekeztünk a gondozók számára egyszerűen, gyorsan kitölthető adminisztrációt kialakítani, szerkeszteni. A dokumentációk funkciójukba eleget kell tenniük az alábbiakban: átlátható, gyorsan kitölthető, objektív információkat nyújtson. 5

6 Az ellátásainkat igénybevevők felé egy stabil minőségű szolgáltatás, ellátás biztosítása és egy olyan információs rendszer kialakítása, melynek elérhetősége biztonságot nyújt számukra. Az intézmény működtetésében egy olyan a fejlődésünkhöz, minőségi munkánkhoz hozzájáruló rendszer kialakítása, amelyhez minden dolgozó hozzájárul a maga, ill. kollegái által legerősebbnek tartott képességének használatával. Ennek a rendszernek a kialakítása érdekében a 2012-es évben tematikus csoportokat hoztunk létre. A rendszer működtetésétől a munkánk minőségének javulását várjuk, mely egyben biztosítja a folyamatos belső ellenőrzést, képzést is. Az alábbi tematikus csoportok a bölcsődei ellátásban lettek megalakítva, a kollegák saját választásuk, belátásuk, képességük alapján választják ki, hogy melyik csoportban szeretnének aktívan tevékenykedni. Tematikus csoportok működése Cél: Egy jól szervezett intézmény létrehozása, amely: minőségi munkát kíván elérni, a településen és a szakmai körökben elismerést vív ki magának, amelyben a kollégák jól érzik magukat, amelyben a szervezettség miatt mindenki pontosan tudja a feladatát és ebből adódóan kevesebb a konfrontáció, nagyobb az együttműködés. Összefoglalva főbb célkitűzéseink a tematikus csoportok működésében: jól szervezettség átláthatóság hatékonyság együttműködés Elvárások: Csoportok működésével szemben: tervezés, előrelátás, információcsere, tájékoztatás együttműködés. Kollégákkal szemben: 6

7 mindenki a vegyen részt az intézmény életében, járuljon hozzá a fejlődéshez, mindenki vállaljon felelősséget az adott feladatért, együttműködés. Tematikus csoportok: 1. Kreatív csoport: intézmény, ill. rendezvényeink dekorációja, bölcsődei csoportok segítése az alkotótevékenységben. 2. Ének-vers, mondóka: intézményben, ill. a rendezvények során versek, dalok, mondókák biztosítása, ill. a bölcsődei csoportok részére segítségnyújtás. 3. Program-, rendezvényszervezés: éves eseménynaptár elkészítése, programok tervezése, szervezése. 4. Zöld csoport: egészsége életmóddal (étkezés, testmozgás, környezetvédelem,stb.) kapcsolatos tevékenységek. 5. Szakmai csoport: szakmai munkával kapcsolatos ellenőrzések, javaslatok, előadásokoktatások végrehajtása. Feladatok (csoportok): éves munkaterv készítése az eseménynaptár figyelembe vételével, rendezvények előtt csoportközi megbeszélés, egyeztetés, a rendelkezésre álló faliújságok aktualizálása, int. vezető részére 2 havonta értekezlet, ahol ismertetik a terveket és beszámolnak az elmúlt időszakban végzett tevékenységükről. Kompetencia, ill. hatáskörök: intézményvezetővel történő egyeztetés, ill. jóváhagyása szükséges minden tényleges munka megkezdése előtt, 7

8 csoportok, kollégák egymásnak nem adhatnak utasítást. Kapcsolati háló: Monitoring Célunk egy folyamatos minőségi ellenőrzés bevezetése a munkánk során, intézményünk minden területén. Ennek bevezetése részben már megtörtént (konyha-beszállítók) a továbbiakban az intézmény más területeire történő kiterjesztés a cél. 1. Létrejövő kapacitások: Napos bölcsődei ellátás: 84 férőhellyel (6 x 14 fős csoport) rendelkezik intézményünk: - székhely (Szigethalom, Rákóczi F. 149/a): 2 gondozási egység,5 csoporttal - telephely (Szigethalom, József A ): 1 csoporttal. 8

9 Védőnői ellátás: - 7 védőnői körzet - iskolavédőnő (aki két iskola ellátását végzi) 2. Szolgáltatások ismertetése: Bölcsődei ellátás: A gyermekvédelmi alapellátás keretein beül, biztosítjuk a gyermekek napközbeni ellátását, 1 éves koruktól, 3 éves korukig ill. a jogszabályban meghatározott esetben 4 éves korukig. Feladatunk a gyermekek gondozása- nevelése, harmonikus fejlődésük elősegítése az életkori sajátosságok figyelembevételével. Intézményünk a településen belüli elhelyezkedése miatt zöld, csendes környezetben tudja biztosítani mindezt a gyermekeknek Család és nővédelmi egészségügyi gondozás A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői szolgálat célja -az egészségügyi alapellátás részeként- a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló megelőző tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A helyi önkormányzat által kötelezően ellátandó egészségügyi, szociális valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodást Intézményünk által látja el feladatátvállalási szerződés alapján. A védőnők intézményünkkel közalkalmazotti jogviszonyban állnak. A körzeti védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya, ill. 0-6 éves korú gyermek él. Ellátják a család és nővédelmi egészségügyi gondozást valamint az iskola egészségügyi feladatokkal összefüggő tevékenységeket Ifjúság egészségügyi gondozás A 3-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint gondoskodik intézményünk. 9

10 Az iskola egészségügyi ellátást, az iskolavédőnő intézményünknél főállásban, közalkalmazotti jogviszonyban, az iskolaorvosokkal kötött közreműködési szerződés, az iskolafogászat padig megbízási szerződéssel látják el. Az iskola-egészségügyi ellátást végző iskolaorvos és védőnő tevékenységét a gyermek, a tanuló háziorvosával (házi gyermekorvosával), illetőleg területi védőnőjével egyeztetve és vele együttműködve végzi. Az iskolafogászati alapellátás preventív és terápiás gondozást jelent a szükségleteknek megfelelően. Az iskolafogászati gyógyító és megelőző ellátás valamennyi nevelési oktatási intézmény tanulóira kiterjedő megszervezése, működési feltételeinek biztosítása a fogászati alapellátást működtető feladata. Az iskolafogászati ellátást úgy kell megszervezni, hogy valamennyi intézmény számára fogászati rendelőt kell kijelölni és az ellátással a jogszabályban foglaltak szerinti fogorvost kell megbízni. A nevelési oktatási intézményben lehetővé kell tenni a fogbetegségek és a fogbalesetek megelőzését célzó intézkedések gyakorlati végrehajtását és a csoportos prevenciót. 10

11 3. Más intézményekkel történő együttműködés módja: Intézményünk feladatellátásából adódóan elsősorban a település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával szorosabb az együttműködés a védőnők és a bölcsőde esetében is. Részt veszünk az általuk összehívott éves értekezleteken (gyermekvédelmi tanácskozás), esetmegbeszéléseken. A bölcsődei felvétel során, szükség esetén környezettanulmányt, ill. véleményezést kérünk a szolgálat munkatársaitól. Szükség esetén megtesszük a írásos jelzést a szolgálat felé. a) A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás: Védőnők: személyesen - gyermekorvosi rendelőintézetben, védőnői tanácsadó helyiségben 11

12 levélben - iskolavédőnő részére biztosított helyiségben - családlátogatás Bölcsőde: beszoktatás előtti bölcsődelátogatás, családlátogatás, fokozatos szülővel történő beszoktatás beszélgetések érkezéskor és hazamenetelkor, szülői értekezletek: hagyományos értekezletek,szülőcsoportos beszélgetések hirdetőtábla üzenő füzet írásos tájékoztatás, napló nyílt napok időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés szervezett programok b) Rendezvényeink: 1, Bölcsődekóstolgató: a felvett gyermekeknek és szüleiknek lehetőségük van egy délután az intézményt meglátogatni, megismerni a gondozónőket, csoportszobát. 2, Szülői értekezlet: csak a szülők részére tartott értekezlet, ahol lehetőségük van az intézményvezetőtől felvilágosítást kérni, ill. az intézményvezető ismerteti a házirendet. 3, Bölcsődék napja: ennek a napnak a fő célkitűzése intézményünkben, hogy a szülők belelássanak gyermekük bölcsődében töltött életükbe. Együtt töltsenek gyermekükkel és a gondozóval egy délelőttöt, megkóstolhassák az ételeket, feltehessék kérdéseiket. Gyermekükkel közösen végig nézzenek egy bábelőadást, a szülők részt vehessenek előadásokon úgy, hogy gyermekük vagy velük van, vagy szükség esetén a gondozója vigyáz rá. 12

13 4, Gyermeknap: ennek a napnak az elsődleges célja, hogy a város kisgyermekes családjainak helybe hozzunk egy színvonalas előadást, programot ill. a bevételt a bölcsőde fejlesztésére fordítsuk. c) Külső kapcsolatok: Az intézményt a külső kapcsolatokban az intézményvezető képviseli. Amennyiben akadályoztatva van, az általa megjelölt dolgozó képviseli az intézményvezetőt, ill. az intézményt. Rendszeres kapcsolatot tart: a fenntartóval a város, oktatási, nevelési és egészségügyi intézményeivel a város családsegítő és gyermekjóléti szolgálatával valamint a város kulturális és művelődési intézményeivel II. Az ellátandó célcsoport jellemzői Ellátásainkból adódóan olyan korosztállyal foglalkozunk, akik elsősorban gondozást igényelnek, de az ellátáshoz szorosan tartozik a szülők képessé tevése. A település az adottságai miatt elsősorban a fiatal, gyermekes családokat vonzotta ide. Sok az olyan család, akiknek a rokonai távol élnek, így a mindennapokban nem tudnak kitől segítséget kérni. A fiatal betelepült szülőknek meg kell azzal a problémával is küzdeniük, hogy nincs kire bízniuk gyermeküket (többnyire vidéken élnek a szülők és még aktív dolgozók), ha ügyeiket kell intézni. Valamint a gyermek gondozása, nevelése során felmerült kérdéseikre, kétségeikre nincs kitől választ, megerősítést kapjanak. Az elmúlt évek gazdasági történései miatt, nagyon sok család mindennapi megélhetése vált bizonytalanná. A családok egzisztenciális problémái és a családok stabilitásának hiánya miatt egyre több problémás gyermekkel, családdal találkozunk. Ezekben az esetekben a Védőnői szolgálat mint közvetítő, a bölcsőde pedig mint ellátó próbál segíteni a családoknak. 13

14 Egyre többször találkozunk olyan családokkal, akik az alapvető szükségleteiket nem tudják biztosítani, ami további problémákat generál.(megélhetési problémák, gyermekkel türelmetlen viselkedés stb.) Az elhanyagolásnak azt a fajtáját, amikor a fejődéshez nem biztosítják a szülők a feltételeket, az érzelmi stabilitást, ill. az együtt töltött minőségi időt, egyre többször tapasztaljuk. A fizikai elhanyagolással is egyre gyakrabban találkozunk, a gyermekek higiénés szükségletei nincsenek biztosítva. Intézményünk dolgozóinak arra is fel kell készülniük, hogy nagyon vegyes az ellátottak, ill. azok szüleinek szokásai, kultúrája, ill. iskolázottsága, a település adottsága miatt. ( A főváros közelsége miatt az ország minden részéről települnek be családok.) Ezért dolgozóinknak kiemelt figyelmet kell szánni a megfelelő kommunikációra, kapcsolatfelvételre. III. Feladatellátás szakmai tartalma 1. A nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése Az óvodás korú gyermekek vizsgálata járvány és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség esetén, az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., évfolyamokban. Ennek keretében: - teljes fizikális vizsgálat, - kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása. Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad. Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., évfolyamokról, valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása. 14

15 A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának ellenőrzése. A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel együttműködve. 2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése. A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének értesítése. A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetének értesítése. 4. Elsősegélynyújtás Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában. Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 15

16 Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 6. Környezet-egészségügyi feladatok Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése. 6. Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi Könyvben. 2. Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai 1. A körzetéhez tartozó gyermekeket - egyénileg és csoportosan - fogászati gondozásban részesíti, a preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végzi. 2. Tervezi és szervezi a csoportos és egyéni kezelések rendjét. 3. Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli. Szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítja a rászorulókat. 4. Elvégzi az óvodások szűrővizsgálatát az óvodában, évente legalább egyszer. A rászorulókat - egyénileg vagy csoportosan - kezelésre berendeli. 5. Évente legalább egy alkalommal meglátogatja a körzetéhez tartozó nevelési-oktatási intézményeket, az intézmények vezetőivel rendszeres kapcsolatot tart. 6. Az iskolafogászati osztálynévsorokat és az aktuális tájékoztató nyomtatványokat a tanév elején eljuttatja az oktatási intézménybe. 7. Kiemelt gondozásban részesíti a fogyatékos és más módon veszélyeztetett gyermekeket. Ellátásukat a háziorvossal, iskolaorvossal egyeztetett módon végzi. 16

17 8. Egészségügyi felvilágosító és nevelő tevékenységet folytat, részt vesz a nevelési-oktatási intézményben folyó egészséges életmódra nevelésben, az egészségtan oktatásban. 9. Szervezi és irányítja a komplex fogászati megelőző programot. 3. Az iskolafogászati tevékenységet végző fogászati asszisztens feladatai 1. Segíti az orvost szervező, egészségnevelő, gyógyító, megelőző munkájában, elvégzi az előírt adminisztrációt. 2. Önálló feladatként, az orvos irányításával és felügyeletével az alábbi tevékenységeket végzi: kapcsolatot tart a tanulókkal, a szülőkkel, a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, pedagógusaival, az iskola-egészségügyi szolgálat munkatársaival, részt vesz a csoportos szűrések, kezelések, megelőző foglalkozások szervezésében, egyéni és csoportos egészségnevelő tevékenységet folytat (szájápolás tanítása, lepedékfestés, felvilágosító kiadványok terjesztése stb.), ellenőrzi a száj higiénét, megelőző tevékenységet végez (pl. fogmosás, fluoridos zselébedörzsölés, szájöblítés, megelőző akciók és vetélkedők szervezése) a rendelőben, a nevelésioktatási intézményben, nyári táborban. 3. Elvégez minden - a megelőzéssel, terápiával, rendeléssel kapcsolatos - feladatot, amellyel felettesei megbízzák. 4. A körzeti védőnő feladatai a következők: Nővédelem. Várandós anyák gondozása. Gyermekágyas anyák gondozása. 0-6 éves korú gyermekek gondozása. Családgondozás. Tanköteles gyermekek gondozása. Nővédelem: Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás. 17

18 Az anyaságra való felkészítés segítése. Várandós anyák gondozása: Tájékoztatás a várandós gondozás rendszeréről, a várandós anya jogairól, kötelezettségeiről, igénybe vehető szociális és családtámogatási formákról. Tájékoztatás az egyes trimeszterekben várhatóan bekövetkező test-lelki változásokról, az azonnali orvosi ellátást igénylő tünetekről. Rizikótényezők 8fertőzések, dohányzás, alkohol, gyógyszerek stb.) megbeszélése, feltárása. Meggyőzni a várandós anyát a szükséges vizsgálatok elvégzésére. Tájékoztatás a családközpontú szülészet szerepéről, az együtt szülés jelentőségéről, a szülés megindulásának jeleiről, lefolyásának szakaszairól. Felkészítés a hat hónapos korig tartó kizárólagos szoptatásra. Alapvető csecsemőgondozási és nevelési elvek megbeszélése, különösen a helyes szokások kialakítására, gyermekbalesetek és bántalmazás megelőzésére. Gyermekágyas időszak: Segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással, családtervezéssel kapcsolatban. 0-6 éves korú gyermekek gondozása: A gondozás jellemző helyszínei: a kórház, a család otthona, a védőnői, a házi gyermekorvosi tanácsadó, rendelő, a bölcsőde, óvoda. Családlátogatás keretében, illetve önálló tanácsadás során folyamatos, egyéni célzott és igény szerinti gondozást végez. Segíti a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermeknevelést, a szocializációt, a gyermek állapotának és korának megfelelő táplálást az egészséges fejlődés érdekében. Az újszülöttek, a koraszülöttek, valamint az égészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek pszichoszomatikus fejlődésének fokozott figyelemmel kísérése és segítése - 1,3,6, hónapos, majd 6 éves korukig minden évben. A család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására. 18

19 A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat értesítése, a veszélyeztetett család fokozott gondozásba vétele. A családok tájékoztatása az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása, jelentése. Óvodában a területi védőnő által elvégzendő szűrővizsgálatok: testi fejlődés, mentális, szociális fejlődés, érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallásvizsgálat, mozgásszervek elváltozásainak szűrése, vérnyomásmérés, tisztasági vizsgálat.) Családgondozás keretében: A gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség megelőzése, felismerése. segítségnyújtás a szerető családi környezet kialakításához. Figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálatokon történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető, ajánlott szűrővizsgálatokról. Tájékoztatás állami, civil, karitatív családtámogatási lehetőségekről. Részvétel az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában. 5. Iskolavédőnőknek a fő feladatai: 1. Alapszűrések végzése a vonatkozó módszertani irányelv szerint: testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat), pszicho-motoros, mentális, szociális fejlődés, érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás), BCG-heg ellen mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások golyvaszűrés, vérnyomásmérés. 2. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása. 19

20 3. Elsősegélynyújtás. 4. Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 5. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 6. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 7. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás), családtervezés, fogamzásgátlás, szülői szerep, csecsemőgondozás, szenvedélybetegségek megelőzése. 8. Testnevelés, gyógy testnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel. 9. Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, családlátogatás). 10. Pályaválasztás segítése. 11. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása stb.). Kötelezően szűrendő évfolyamok: 1, 3, 5, 7 évfolyam Kötelező vizsgálatok: magasságmérés színlátás vizsgálat súlymérés hallás vizsgálat mell körfogat mérés mozgásszervek vizsgálata vérnyomásmérés pajzsmirigy tapintása vírus vizsgálat 8. évfolyamon a beiskolázási vizsgálat és a zárójelentés elkészítése. Főállású iskolavédőnőknek minden évfolyamon el kell végezni a vizsgálatokat. Védőnői vizsgálatok után az orvosi megszervezése is a feladata. Évfolyamokon elvégzett munkának a dokumentálását is a meg kell tennie. Kötelező védőoltások megszervezése, szülők kiértesítése, oltás előkészítése és dokumentálása. Veszélyeztettet tanulók nyomon követése, folyamatos ellenőrzése pl. súlymérés. Másik fő feladata egészséges életmód témaköreiben való előadások tartása. Kötelezően tartandó előadások témái: 20

21 Általános iskolában: 5. évfolyamon-egészséges táplálkozás, lányoknak serdülés 6. évfolyamon dohányzás, fiúknak serdülés Igény szerinti előadások témái: 1-2 évfolyamon fogápolás, fogmosás 2-3 évfolyam-tisztálkodás 4-5 évfolyamon egészséges táplálkozás alapjai 5-6 évfolyamon serdülésre való felkészítés 7. évfolyamon szeretet, szerelem, barátság 8. évfolyamon AIDS prevenció Feladatai, közé tartozik az iskolavédőnőnek, még a veszélyeztettet családok látogatása és gondozása. Különböző rendezvények szervezése egészséges életmód keretén belüli témákról- kivitelezése, iskolások ösztönzése a részvételen. Elsősegélynyújtás, iskolai rendezvényeken való egészségügyi ügyelet tartása, pályázatok írása, veszélyeztettet diákok életének megkönnyítése lehetőségek ismertetésével, rendezvények, gyűjtések szervezésével és koordinálásával. Kapcsolattartás minden olyan szervezettel, akik célul tűzték ki a gyermekek életének megkönnyítését és az őket ért negatív hatások felderítését. Szakkörök, versenyekre való felkészítés Az iskola egészségügyi tevékenységet ellátó védőnő a két általános iskolát látja el. Iskolaorvosi rendelő csak a Gróf Széchenyi Általános Iskolában van, ahol alapszűréseket végez (testi fejlődés, érzékszervek működése, pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés, mozgásszervek szűrése, vérnyomásmérés). A Szent István Általános Iskola diákjainak vizsgálata az Egészségházban történik. Az iskolavédőnő közreműködik az iskolaorvosokkal, a kiszűrt tanulókat megfelelő szakrendelésre irányítja. Megszervezi, előkészíti, lebonyolítja, dokumentálja a védőoltásokkal kapcsolatos teendőket. 6. Bölcsődei ellátás: A bölcsődei és az alapellátás melletti családtámogató szolgáltatások személyi, tárgyi, szakmai feltételeinek kialakításánál a kisgyermek nevelés- gondozás elveit és gyakorlatát kell követni az egyes szolgáltatások eltérő jellegét figyelembe véve, a hatályos vonatkozó jogszabályok és az érvényben lévő módszertani útmutatók alapján. 21

22 1. A gondozás-nevelés alapelvei A gondozás és nevelés egységének elve: A gondozás és nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. A nevelés tágabb, a gondozás szűkebb fogalom: a gondozás minden helyzetében nevelés folyik, a nevelés helyzetei, lehetőségei azonban nem korlátozódnak a gondozási helyzetekre. Az egyéni bánásmód elve: A gondozónő meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori-és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segíti a gyermek fejlődését. Az állandóság elve: A gyermek személyi-és tárgyi környezetének állandósága ( saját gondozónő-rendszer felmenőrendszer, csoport-és helyállandóság) növeli az érzelmi biztonságot. Az aktivitás, az önállóság segítésének elve: A biztonságos és tevékenységre motiváló környezet megteremtése, a próbálkozásokhoz elegendő idő biztosítása, a gyermek ösztönzése, megnyilvánulásának elismerő, támogató, az igényekhez igazodó segítése, a gyermek felé irányuló szeretet, az elfogadás és empátia fokozzák az aktivitást és az önállóság iránti vágyat. A pozitívumokra támaszkodás elve:a nevelés alapja a pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése. Az egységes nevelő hatások elve: A gyermekkel foglalkozó felnőttek-a közöttük lévő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben tartásával-a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket, nevelői gyakorlatukat egymáshoz közelítik. A rendszeresség elve: Az ismétlődéstájékozódási lehetőséget, stabilitást, kiszámíthatóságot eredményez a napi események sorában, növeli a gyermek biztonságérzetét. A fokozatosság elve: A gyermek új helyzetekhez való fokozatos hozzászoktatása segíti alkalmazkodását, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakul 2. A gondozás-nevelés feladatai: A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi-és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. 22

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet

Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet Ez a dokumentum a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tulajdona Hatályosság: 2010.05.22-26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. január 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Kapcsolat Központ keretein belül működő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVŐKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke. Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Apátfalvi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 3.35. függeléke Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A védőnői szolgálat,

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013

KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Krízis Alapítvány 1225 Budapest, Nagytétényi út 266. KRÍZIS ALAPÍTVÁNY GYERMEKOTTHONA SZAKMAI PROGRAM 2013 Készítette: Nagy Ferenc Graszl Tibor Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata... 4 Krízis Alapítvány

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZÜKSÉGLETEK A GYERMEKJÓLÉTI ÉS KÖZNEVELÉSI RENDSZEREKHEZ TARTOZÓ NAPKÖZBENI ELLÁTÁST NYÚJTÓ GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN Koragyermekkori (0-7 év) program TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. Telefon: +36 1 476-1100

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben