BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE"

Átírás

1 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA TÁMOP / KIEMELT PROJEKT BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT

2 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA KIEMELT PROJEKT... 3 A PROJEKTGAZDA... 3 A MISKOLCI EGYETEM, A KÉPZÉSI ALPROJEKTET VEZETŐ KONZORCIUMI TAG... 5 A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA... 6 A PROJEKT CÉLJA ÉS CÉLCSOPORTJA... 6 A PROJEKT TARTALMA, A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK... 7 A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI... 8 BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT... 9 I. FELNŐTTKÉPZÉSI TANFOLYAMOK (A FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓS TESTÜLET ÁLTAL AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK) A FELNŐTTKÉPZÉSI TANFOLYAM KÖZÖS SZABÁLYAI I.1. A KISKORÚAK BŰNÖZÉSE ELLENI FELLÉPÉS ÚJ ÚTJAI KÉPZÉS I.2. AZ ÁLDOZATPOLITIKA ÚJ IRÁNYAI MAGYARORSZÁGON KÉPZÉS I.3. BŰNELKÖVETŐK REINTEGRÁCIÓJÁNAK ÚJ LEHETŐSÉGEI KÉPZÉS II. BŰNMEGELŐZÉSI KOORDINÁTOR SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS... 15

3 A TÁRSADALMI KOHÉZIÓT ERŐSÍTŐ BŰNMEGELŐZÉSI ÉS REINTEGRÁCIÓS PROGRAMOK MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA KIEMELT PROJEKT A Belügyminisztérium, mint projektgazda, konzorciumi partnereivel a Miskolci Egyetemmel, az Igazságügyi Hivatallal, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal együtt valósítja meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program intézkedés 10/ kódszámú kiemelt projektjét. A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása címet viselő program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A PROJEKTGAZDA A projektgazda és jogelődei az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium feladata a modern büntető és bűnmegelőzési politika megteremtése, fejlesztése. A modern büntetőpolitika meghatározó jellemzője, hogy nem kizárólag a büntető igazságszolgáltatásra bízza a bűnözés elleni küzdelmet és a közbiztonság megteremtését, hanem invesztál a bűnmegelőzési munkába. E párhuzamos cselekvéssel lehet csak hosszú távon kezelni a bűnözés problémáját. Magyarország e nemzetközi elvárásokhoz a 2000-es években induló kriminálpolitikai reformmal zárkózott fel. A reform fontos eleme a 2003-ban elfogadott társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégia [115/2003. (X. 28.) OGY. határozat] végrehajtása. A bűnmegelőzési stratégia nemcsak rendészeti bűnmegelőzésre, ezen belül pedig a bűnelkövetési szituációra reagáló intézkedéseket tartalmaz (pl. jó közvilágítás, járőrözés), hanem hosszú távú, társadalmi folyamatokat befolyásoló, a bűnözést kiváltó okokra reagáló, a közösségi összetartást erősítő programokat (pl. konfliktuskezelési képességek fejlesztése, jóvátétel elterjesztése, közösségfejlesztés) támogat. A társadalmi bűnmegelőzés központi kategóriája a közbiztonság. A közbiztonság a társadalom életminőségének a része, amely képes fékezni a társadalomban jelentkező, a bűnözést reprodukáló folyamatokat. A közbiztonság olyan kollektív társadalmi termék is, amelyet a társadalom szereplői az állami szervekkel együttműködve állítanak elő és tartanak fenn. A közösségi bűnmegelőzés a közbiztonság megerősítésével hozzájárul az élhetőbb, szolidárisabb és befogadóbb társadalmi közösség megteremtéséhez. A társadalmi bűnmegelőzési munka az alábbi prioritásokra koncentrál: 1. a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése; 2. a települési biztonság fokozása; 3. az áldozattá válás és a családon belüli erőszak visszaszorítása; 4. a bűnismétlés megelőzése.

4 A közösségi bűnmegelőzés céljainak megvalósítása és szakmai törekvéseinek érvényesítése érdekében helyi bűnmegelőzési programokat indítottunk. A bűnmegelőzési szakmai programok lényegi eleme a szakmai, civil, települési és kormányzati partnereket konzorcium formájában összefogó együttműködés. A hatéves ( ) pályáztatási ciklus alatt több mint 220 helyi program,összesen nagyságrendileg 1 milliárd forint támogatást nyert a térképen feltüntetett településeken. A helyi programok megvalósításában megközelítőleg: 400 szervezet (önkormányzat, civil szervezet, stb.) vett részt; 3000 szakember és 700 önkéntes dolgozott; a célcsoportokban embert (gyerekeket, áldozatokat, bűnelkövetőket, szakembereket) sikerült elérni. Valamennyi program helyi tervezésű volt, így a lokális szükségletekre, a kisközösségi igényekre reagált. A projektek rendkívül szerteágazóak voltak, ezért az alábbi példák csak szemléltetni tudják a célokat és módszereket: a gyermekek segítséget kaptak konfliktusaik békés rendezéséhez (pl. Esztergomban, Budapesten a XVIII. kerületben); csellengő fiataloknak kínáltak megoldásokat a normakövető életvezetéshez (pl. Kecskeméten, Pécsett); együttműködések alakultak a települési biztonság megőrzésére, a konfliktusok rendezésre, a kisebbségi csoportok integrációjára (pl. Nagymányokon, Lőrinciben, Miskolcon); tájékoztatták az idősödő lakosokat, hogyan kerüljék el, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak (pl. Mórahalmon, Zalaegerszegen); bűnelkövetők szakképzését valósították meg, hogy érvényesülni tudjanak a munkaerőpiacon, megelőzzék visszaesésüket (pl. Balassagyarmaton, Solton). A helyi eredmények mellett projektekben kialakított eszközrendszerek, módszerek az állami büntető és bűnmegelőzési politika innovációját is jelentették. A társadalmi bűnmegelőzésben felhalmozott tapasztalat jelentette a szakmai alapját annak, hogy a kormányzat a TÁMOP bűnmegelőzési kiemelt projektben fejleszti tovább a közösségi bűnmegelőzés rendszerét

5 A MISKOLCI EGYETEM, A KÉPZÉSI ALPROJEKTET VEZETŐ KONZORCIUMI TAG A bűnmegelőzési alprogram szakmai irányítója a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. A 275 éves, nagyságrendileg fős Miskolci Egyetemen bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, informatikai, jogi és igazgatási, műszaki, művészeti, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzési, társadalom- és természettudományi területeken folyik képzés. Az intézmény 2010-ben nyolc karral és egy intézettel rendelkezik. Alap- és mesterképzéstől a szakirányú képzéseken át a doktori képzésig van oktatás, ezen túl felsőfokú szakképzés, illetve az Európai Tanulmányok Központjában EU-s ismereteket adó magyar és idegen nyelvű képzés is elérhető. A hallgatók és oktatók munkáját a több mint egymillió könyvtári egységet tartalmazó tudományos szakkönyvtár segíti. A 82 hektár alapterületen kiépült önálló campusban számtalan szolgáltatás (szakorvosok, boltok, sportpályák, uszoda, wellness, szórakozóhelyek, menza, diákhotelek, stb.) elérhető. Az intézmény célja a tudáscentrumszerep megőrzése, a nemzetközi igényeknek, helyi kihívásoknak megfelelő minőségi, gyakorlatorientált oktatás. Ezt díjazta 2008-ban az oktatási tárca, amikor az országban elsőként és egyedüliként a Miskolci Egyetemnek adományozta a Minőségi díjat, ben pedig a Kiváló Egyetem címet. Az egyeteméhez hasonló célok vezérlik a TÁMOP bűnmegelőzési kiemelt projektben szerepet vállaló és a megvalósítandó képzést befogadó Állam- és Jogtudományi Kart. A kar sikerességét jelzi, hogy az ország jogi karai közül egyedüliként a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara rendelkezik a Magyar Akkreditációs Bizottság kétszeres (mind a jogász szakra, mind a doktori iskolára vonatkozó) Kiválósági hely elismerésével. A jogász alapképzésen túl többféle alapszakon (pl. igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási), mesterképzésen (közigazgatási mesterképzési szak), doktori képzésen, felsőfokú szakképzésen (jogi asszisztens) és szakirányú továbbképzéseken (pl. általános és igazságügyi mediátor, igazságügyi szociális tanácsadó, nemzeti és etnikai kisebbségvédelmi szakértő, fogyatékosságügyi tanácsadó) folyik az oktatás. A kar mint szolgáltató intézmény és mint tudáscentrum hosszú évek óta fontos résztvevője és intézményi partnere a bűnmegelőzési munkának. Számos ilyen témájú képzésén, projektjén túl egyik mozgatórugója az Észak-Magyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központnak és aktív szakmai bázisa a bűnmegelőzési kurzusoknak csakúgy, mint a Bűnmegelőzési Szabadegyetemnek.

6 A PROJEKT HÁTTERE ÉS INDOKOLTSÁGA 1 A rendszerváltást követően robbanásszerűen megnövekedett a bűncselekmények száma, habár az ezredforduló utáni években lassú csökkenés volt megfigyelhető. A csökkenő tendencia ellenére a statisztikák azt mutatják, hogy a fiatalkorú népesség erőszakos bűnözésben megfigyelhető aránya növekszik, gyakori a kortársagresszió, a bűnismétlők száma 2009-ben nőtt és elérte a 40%-ot, valamint annak ellenére, hogy jelentős csökkenést mutat, évente természetes személy válik bűncselekmény áldozatává. A évet vizsgálva az Észak-magyarországi és Észak-alföldi, Dél-dunántúli régiókban a lakosra számított bűnelkövetői arány az országos átlagot messze meghaladja. A bűnkibocsátóként azonosított Észak-magyarországi és Észak-alföldi régió megyéiben a legmagasabb a lakosra számított, ismertté vált erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények száma is. A társadalmi bűnmegelőzési kiemelt projekt megvalósítását indokolja az is, hogy megfelelő színvonalú közbiztonság nem alakítható ki kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos eszközrendszerével - a büntetések szigorításával, a szabadságvesztésre ítéltek számának növelésével, térfigyelő kamerák telepítésével stb. Ezek az intézkedések nem elégségesek, szükség van olyan programok, technikák intézményesítésére, amelyek egyrészt a bűnelkövetők társadalmi beilleszkedését, másrészt az áldozatok számára elérhető segítő szolgáltatások fejlesztését célozzák. A közösségi bűnmegelőzés, az áldozatsegítés és a bűnelkövetők reintegrációja terén megvalósított eddigi kísérleti projektek arra hívták fel a figyelmet, hogy e területen olykor még mindig elégtelenek a szakmai együttműködések, hiányoznak az egységes szakmai protokollok és módszertanok, valamint elégtelenek az olyan, több intézmény bevonásával készített és közösen végrehajtott programok, amelyek a fenti célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci (re)integrációját az eddigieknél hatékonyabban végzik. A projekt célja és célcsoportja A kiemelt projekt célja a társadalom perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a társadalmi befogadás megalapozása a következő célterületekre fókuszálva: gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése, megelőzése; bűncselekmények áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése; bűnelkövetők társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítése. A projekt alapvető célja modellprojektek megvalósítása, valamint a megvalósításban részt vevő szakemberek felkészítése, képzése. Célkitűzésünk, hogy a kísérleti programok megvalósítását követően olyan módszertani útmutatók, protokoll-leírások készüljenek, amelyek hatékony segítséget nyújtanak a szakembereknek az áldozatok segítése, az elítéltek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja során. A kiemelt projekt célcsoportja a fenti céloknak megfelelően: a 3 érintett régióban a bűnmegelőzés, áldozatsegítés, reintegráció területén dolgozó szakemberek - rendőrök; - pedagógusok; - gyermekvédelmi intézmények dolgozói; 1 A fejezet Az ezredfordulót követő bűnözési helyzet Elemzés az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika adatai Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Statisztikai és Elemző Osztály, alapján készült.

7 - védőnők; - civil szervezetek munkatársai; - a büntetés-végrehajtásban dolgozó szakemberek; - pártfogók; - áldozatsegítők; - munkaügyi területen dolgozó szakemberek; és önkéntesek; a kialakítandó szolgáltatások tekintetében: - bűncselekmények áldozatai; - a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló fiatalok; - büntetés-végrehajtási intézetből szabadult vagy feltételes szabadságra bocsátottak, a javítóintézetből elbocsátottak; - a kriminálisan veszélyeztetett, gyermekvédelmi alapellátásban részesülő fiatalok; - a 3 régió büntetés-végrehajtási intézeteiben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő elítéltek és az előzetes letartóztatás alatt álló személyek; - a közérdekű munka büntetésre ítélt bűnelkövetők, akik esetében a büntetés letöltésének helyeként az Észak-magyarországi régiót határozták meg. A projekt tartalma, a tervezett fejlesztések A kiemelt projektben a közösségi bűnmegelőzési programok gyakorlati megvalósítására és a tapasztalatok alapján a fejlesztések országos bevezetését elősegítő módszertanok, protokollok, eljárási szabályok, belső szabályzók elkészítésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatja a szakemberek felkészítése, képzése, valamint a program hatását mérő kutatások. A projekttevékenységek három régió területén valósulnak meg: az Északmagyarországi, az Észak-alföldi és a Dél-dunántúli régiókban. A projekt az elérni kívánt céloknak és programelemeknek megfelelően alprojektekre tagozódik: 1. Bűnmegelőzési szakemberek és önkéntesek képzése (felnőttképzési tanfolyamok és szakirányú továbbképzés). 2. Az áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése három új szolgáltatás bevezetésével (pszichológusi segítségnyújtás rendszerének kialakítása, önkéntes hálózat, valamint 24 órás telefonos diszpécserszolgálat kialakítása). 3. A közösségi foglalkoztató fejlesztése (a Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként működő speciális intézmény kialakítása az Északmagyarországi régióban, amelynek funkciója az alternatív szankciók, illetve helyreállító igazságszolgáltatási eszközök körének bővítése, új módszerek kipróbálása, alkalmazása). 4. Az elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modelljének kialakítása. A reintegrációt elősegítő tevékenységek négy egymásra épülő szakaszban valósulnak meg a büntetés-végrehajtási intézményekben és a fogvatartottak szabadulását követő 6 hónapban. 5. A közérdekű munka büntetés végrehajtásának fejlesztése a csoportos letöltés új módszertanának kidolgozásával. 6. Programértékelő kutatások értékelik két (1. és 4.) alprojekt keretében történt fejlesztések megvalósításának folyamatát, illetve a programok rövidtávú, még a

8 programidőszak alatt megvalósuló eredményét a fejlesztések országos bevezetésének elősegítése érdekében. A projekt várható eredményei A kiemelt projekt megvalósítása során az alábbi eredmények várhatóak: A képzésben részt vevő szakemberek és önkéntesek megismerik a közösségi bűnmegelőzés, a gyerekek és fiatalok áldozattá és elkövetővé válása megelőzésének, az áldozatsegítés és a bűnelkövetők reintegrációjának új irányait. Három e-learning tananyag kerül kialakításra. A kiképzett szakemberek eredményesebb bűnmegelőzési munkát végeznek, együttműködésük hatékonyabbá válik. Az áldozatsegítő szolgáltatások bővítéseként kialakul a 3 régiót lefedő önkéntes áldozatsegítő hálózat, valamint a 24 órás telefonos diszpécserszolgálat, az Északmagyarországi régióban elérhető lesz a pszichológiai segítségnyújtás. A fejlesztések lehetővé teszik, hogy az áldozatok munkaidőn túl, és a három kiemelt régió legeldugottabb településén is információhoz, érdekérvényesítésüket segítő szolgáltatásokhoz juthassanak, így életük könnyebben visszatérjen a bűncselekményt megelőzően fennálló rendes kerékvágásba. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat háttérintézményeként az Észak-magyarországi régióban közösségi foglalkoztató szolgáltatásainak megvalósítására készítik fel a szakembereket, és teremtik meg az infrastrukturális feltételeket a bűnelkövető fiatalok reintegrációját segítő sokszínű fejlesztések megvalósítására, amelyek eredményeként a fiatal sokszor elsőbűntényes elkövetők nagyobb eséllyel folytathatják életüket jogkövető állampolgárként. A fogvatartottak társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja érdekében egymásra épülő szolgáltatások így tájékoztatás motiváció megerősítése, képzések, készség-, képességfejlesztő tréningek, intenzív utógondozás rendszere kerül kipróbálásra. A fejlesztések eredményeként a fogvatartottak eredményesebben illeszkedhetnek be a társadalomba és a munkaerő-piacra, amely jogkövető magatartásukat segíti elő. A közérdekű munka büntetés hatékonyabb letöltése válik lehetővé a büntetés csoportos végrehajtásának eredményeként. Az elkövetők büntetése nagyobb arányban kerül végrehajtásra. A munka a közösség számára is adott esetben a közterületen jól érzékelhető lesz, és a közérdekű munkások is legalább szimbolikusan jóvátehetik a bűncselekményükkel okozott károkat. A szakemberek képzését és a fogvatartottak többszakaszos reintegrációjának megvalósítását nyomon követő és értékelő kutatások és tanulmányok készülnek, amelyek segítségével a jövőben professzionalizálhatóak a hasonló jellegű programok. A közvetlen célcsoport számára megvalósuló szolgáltatásokon túl az országos terjesztését és megvalósítást lehetővé tevő módszertani útmutatók, protokoll-leírások készülnek.

9 BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE ALPROJEKT Az alprojekt keretében zajló képzések kidolgozását és végrehajtását a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara, mint a projekt, konzorciumi partnere végzi. A toborzást a projektgazda Belügyminisztérium koordinálja. A bűnmegelőzési szakember-képzés a három célrégió azon szakmai intézményei, civil szervezetei munkatársainak és önkénteseinek körét célozza, akik jelenleg vagy a jövőben szerepet vállalnak a bűnmegelőzési jelzőrendszer működtetésében és ezen keresztül egy hatékonyabb bűnmegelőzési struktúra kialakításában. A projekt három pillérének megfelelően, valamint tekintettel a célcsoport heterogén összetételére, olyan komplex képzési blokkot alakítottunk ki, amelyben a projekt három pillérét képező kiemelt szakterülethez kapcsolódó Felnőttképzési Akkreditációs Testület (FAT) által elismert (I.) felnőttképzési tanfolyamokat és (II.) szakirányú továbbképzést kínálunk. A tanfolyami képzéseket a projekt megvalósulási időszakában folyamatosan, míg a szakirányú továbbképzést két évfolyammal, egymás követő kezdési időponttal indítjuk. A képzések díjmentesek. A szállás és étkezést a projekt biztosítja. A jelentkezni a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ honlapján [http://www.felnottkepzes.uni-miskolc.hu/kepzes/2010%20- %20Bunmegelozesikepzesek.html] közzétett jelentkezési lapon lehet. A weboldalon a jelentkezési lapok mellett szerepelnek az egyes képzésekre vonatkozó főbb információk, így a képzések időpontjai, helyszínei, illetve a projektről szóló rövid leírás. Jelentkezni személyesen vagy postai úton továbbított és elektronikusan beküldött (aláírással ellátott) jelentkezési lapon egyaránt lehet. Interneten keresztül a szakmai asszisztens címén (Tarsoly Lajos: míg postán vagy személyesen a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központ postacímén (Miskolci Egyetem, Felnőttképzési Regionális Központ, 3515 Miskolc-Egyetemváros) lehet jelentkezni. Az elektronikusan érkezett jelentkezések kizárólag abban az esetben tekinthetőek elfogadottnak, ha arról a szakmai asszisztens személyre szóló visszajelzést küldött (tehát a kézbesítési vagy olvasási visszaigazolás nem elegendő). A beérkezett jelentkezési lapokat bizottság bírálja el. A jelentkezések elfogadásáról vagy visszautasításáról a jelentkezők Miskolci Egyetemtől elektronikus és/vagy postai úton kapnak értesítést. Az eredményes jelentkezést benyújtó hallgatókkal a Miskolci Egyetem szerződést köt. I. A felnőttképzési tanfolyamok célja elsősorban az, hogy rövid időtartamban, intenzív formában, a célcsoport egyedi igényeinek megfelelő, téma-specifikus szakmai ismeretanyagot kapjanak a hallgatóknak. A kiemelt projekt három pillérének témájában hirdetünk képzéseket. A képzési kínálat lehetőséget biztosít arra, hogy azok a szakemberek, akik tevékenységüknél fogva több témakörben is érintettek, szándékuk szerint több tanfolyami képzésben is részt vehessenek. II. A szakirányú továbbképzés, amely bűnmegelőzési koordinátor oklevelet ad a résztvevőknek, komplex képzési struktúrával és tematikával átfogó képet nyújt a bűnmegelőzés területén tevékenykedő szakemberek számára. A képzés a projekt, illetve a tanfolyami képzés mindhárom területét magában foglalja.

10 A két féléves képzés tudást és készségeket biztosít ahhoz, hogy az oklevelet szerző hallgatók a bűnmegelőzési munkájukat hatékonyabban végezhessék, valódi, jól működő szakmai hálót építsenek a társszakmákban dolgozókkal, így kézzelfogható eredményeket érjenek el a bűnmegelőzésben. A képzések eredményességét segíti elő az, hogy mindkét képzéstípusban: az elméleti blokkokat gyakorlati órák egészítik ki; az oktatók köre az elméleti szakemberek mellett az adott szakterületen széles körű tapasztalatokkal rendelkező, gyakorlati szakembereket is felöleli; a csoportokba, képzési egységbe különböző intézményekből érkező szakemberek kerülnek; a képzést a hallgatók rendelkezésére bocsátott tananyag támogatja, amely a kiemelt projekt előkészítő szakaszában megírt két tanulmánykötet: - Borbíró A. Kerzsi K. (szerk.): A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve I. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, Borbíró A. Kiss A. Velez E. Garami L. (szerk.) A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve II. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, a képzést az órák során használt audiovizuális oktatási eszközök és technikák, illetve a projekt utolsó szakaszában az alprojekt keretében megvalósuló e-learning tananyag segíti. I. FELNŐTTKÉPZÉSI TANFOLYAMOK (A FELNŐTTKÉPZÉSI AKKREDITÁCIÓS TESTÜLET ÁLTAL AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK) A felnőttképzési tanfolyam közös szabályai A program célcsoportját mindegyik felnőttképzési tanfolyam, azaz FAT-képzés esetén azok a gyakorlati szakemberek alkotják, akik a mindennapi tevékenységük, munkavégzésük során alkalmazni tudják a képzésen megszerzett ismereteket, az egyes képzések közvetett célcsoportjaival (gyermek- és fiatalkorúak, áldozatok, bűnelkövetők). A képzésre való bekerülés feltétele a középfokú végzettség. Túljelentkezés esetén a kiválasztás során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: az egyes FAT-képzésekben nevesített (közvetett) célcsoporttal való foglalkozás körében szerzett szakmai gyakorlat (5 év alatt: 5 pont; 5-10 év: 10 pont; 10 évtől: 15 pont); munkahelyi ajánlás (5 pont); felsőfokú végzettség (5 pont); a projekt szakmai megvalósításában résztvevő szakember és a projekt önkéntese, aki érdemi szakmai feladatot lát el (15 pont). Azonos pontszám esetén előnyt élvez: érettségi bizonyítvány minősítése; felsőfokú oklevél minősítése.

11 A következő három tanfolyamokra lehet jelentkezni: 1. A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai Észak-magyarországi régió (Miskolc) 1. csoport csoport csoport csoport csoport (e-learning csoport) Észak-alföldi régió (Debrecen) 1. csoport csoport csoport Dél-dunántúli régió (Pécs) 1. csoport csoport Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon Észak-magyarországi régió (Miskolc) 1. csoport csoport csoport csoport csoport Észak-alföldi régió (Debrecen) 1. csoport csoport csoport csoport Dél-dunántúli régió (Pécs) 1. csoport csoport csoport csoport csoport (e-learning csoport) Bűnelkövetők reintegrációjának új lehetőségei Észak-magyarországi régió (Miskolc) 1. csoport csoport csoport (e-learning csoport) Észak-alföldi régió (Debrecen) 1. csoport Dél-dunántúli régió (Pécs) 1. csoport

12 A három felnőttképzési tanfolyam anyagát felölelő e-tananyagok készülnek, amelynek tesztelésére az utolsó három felnőttképzési tanfolyam keretében kerül sor. Ennek segítségével a későbbiekben lehetővé válik egyrészt a projekt során felhalmozott tapasztalat és szaktudás átadása azon szakemberek számára, akik a képzésen nem tudtak részt venni, másrészt a tudásanyag elérésének biztosítása, fenntartása a projekt lezártát követően is. A képzések időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra. Egy csoport indításának tervezett létszáma minimum 20 fő, maximum 24 fő, gyakorlati modul esetén csoportbontással minimum 10, maximum 12 fős csoportokban zajlanak a foglalkozások. A képzés keretében a Miskolci Egyetem oktatói, valamint külsős oktatók egyaránt részt vesznek. A tanfolyami időszak végén sor kerül a megszerzett ismeretek ellenőrzésére. A programmodul során alkalmazott értékelés szóbeli számonkérésen alapul, amelynek rendszeressége folyamatos. Célja annak vizsgálata, hogy a hallgató elsajátította-e az átadott ismeretanyagot, illetve képes-e annak értelmezésére. Módszere a folyamatos visszacsatolás, interakció, szóbeli felelet, önálló feladatmegoldás. A képzés írásbeli teszt kitöltésével zárul. A részvétel követésének módja az órákon való részvétel jelenléti íven történő regisztrálása. A megengedett hiányzás mértéke az elméleti modul esetén 10%, a gyakorlati modul esetén a hiányzás nem megengedett. A képzést sikeresen elvégzők tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés két moduljának elvégzése, a záróteszt legalább 60%-os teljesítése, valamint a legfeljebb megengedett mértékű hiányzás. A FAT-képzésekre irányadó törvény előírja az előzetes szintfelmérést és elégedettségmérő kérdőív felvételét. Az előzetes szintfelmérés célja nemcsak a képzést szervezők számára történő folyamatos visszacsatolás, hanem a közvetlen célcsoport ismereteinek, tájékozottságának, esetleges hiátusainak megismerése is, amely segítséget jelent a képzés súlypontjainak meghatározásához. Az elégedettségmérő kérdőív célja, hogy segítségével a résztvevők véleményt formálhassanak a tanfolyam tartalmi, szervezési színvonaláról, a képzési helyszín színvonaláról és szolgáltatásainak minőségéről, az oktatók szakmai és pedagógiai felkészültségéről. A kérdőív kitöltése lehetőséget teremt a folyamatos visszacsatolásra, s ezen keresztül a képzések megfelelő minőségének biztosítására. I.1. A kiskorúak bűnözése elleni fellépés új útjai képzés A program célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatba kerülő szakemberek megismerjék a gyermek- és fiatalkorúak magyarországi helyzetét, különös tekintettel a szegregáció, a gyermekszegénység és az esélyegyenlőség kérdéseire, valamint ezek hatásaira. Képet kapjanak a gyermek- és fiatalkorú elkövetők és áldozatok hazai jellemzőiről, a gyermek- és fiatalkori bűnözés új formáiról, valamint a tipikus áldozati helyzetekről. Megismerjék a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorokat, valamint azokat az új módszereket és megoldásokat, amelyek a már bűnelkövetővé vált vagy a veszélyben élő gyermekek és fiatalok pszichopedagógiai illetve egyéb módszerekkel történő ellátását biztosítják. A képzés áttekinti a kezelőrendszer beavatkozási területeit, így különösen a gyermekvédelem és az oktatás bűnmegelőzési lehetőségeit, valamint a bűnmegelőzést segítő új megoldásokat. A képzés célja az új megközelítésmódok és szemlélet minél szélesebb körű érvényre juttatása mellett az is, hogy a hallgatók képessé váljanak konfliktushelyzetek

13 eredményesebb kezelésére és az érintettekkel, valamint a társintézményekkel különösen a jelzőrendszer tagjaival történő eredményesebb kommunikációra. A program célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik munkavégzésük, mindennapi tevékenységük során közvetlen kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel és a fiatalokkal; így különösen a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében dolgozó szakemberek. A képzésen különösen számítunk (már az óvodában dolgozó szakemberektől indulva) az oktatási-nevelési intézményekben tevékenykedőkre, a védőnőkre, a rendőrökre, a gyermekorvosokra, a szociális szférában dolgozókra, a gyermekvédelmi, közigazgatási szakemberekre, a büntető igazságszolgáltatásban dolgozókra csakúgy, mint a civil szféra szakembereire. Túljelentkezés esetén az általános kiválasztási szempontok az irányadók. A programmodul időtartama 34 elméleti és 14 gyakorlati óra. A modulok tematikája a következő: modulok témakör óraszám Bűnmegelőzési alapismeretek 7 I. elméleti A gyermek- és fiatalkori bűnözés elleni küzdelem alapjai 10 A korai probléma-felismerés főbb módszerei 9 A kezelőrendszer és beavatkozási területei 8 II. gyakorlati Konfliktuskezelési tréning 14 A programmodulok során elsajátított ismeret, kialakított készség, képesség, kompetencia által a résztvevők képessé válnak a kriminális érintettség kialakulásában szerepet játszó támogató és gyengítő faktorok eredményesebb felismerésére, ezáltal a bűnelkövetővé válás folyamatába történő hatékonyabb beavatkozásra, az áldozati helyzetben lévő gyermekek és fiatalkorúak viktimizációs jegyeinek felismerésére, a kiskorú áldozatok és elkövetők részére eredményesebb segítségnyújtásra, az intézményi erőszak és rendszerabúzus jellemzőinek megismerését követően saját intézményrendszerükben az ezt kizáró protokoll létrehozására és működtetésére, a fiatalkori alkohol- és drogfogyasztás árulkodó jegyeinek eredményesebb felismerésére és a probléma kezelésére, a jelzőrendszer intézményei közötti eredményesebb kapcsolattartásra és együttműködésre. I.2. Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon képzés A program célja, hogy a résztvevők képet kapjanak az áldozatpolitika új irányairól, az áldozatvédelem és az áldozatsegítés legfontosabb (jog)intézményeiről és megoldásairól. Cél, hogy a résztvevők megismerjék az áldozattá válás magyarországi jellemzőit, az áldozatokat a büntetőeljárás során megillető jogokat és lehetőségeket, a bűncselekménnyel okozott kár jelenlegi megtérülési formáit, a másodlagos áldozattá válás kockázatát és annak elkerülési módszereit, és mindazokat az intézményeket, állami és civil szervezeteket, melyek érdemi segítséget tudnak nyújtani a bűncselekmények áldozatává vált személyeknek. Fontos, hogy a hallgatók képet kapjanak az áldozattá válás pszichére gyakorolt következményeiről és azok direkt és indirekt hatásairól. A képzés célcsoportját azok a szakemberek alkotják, akik az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, a gyermekvédelemben, az egészségügyben, a közigazgatásban, vagy hatóságoknál feladatuk ellátása során kapcsolatba kerülnek áldozattá vált

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE. a TEtt programban

BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE. a TEtt programban BŰNMEGELŐZÉSI SZAKEMBEREK ÉS ÖNKÉNTESEK KÉPZÉSE a TEtt programban a társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása TÁMOP 5.6.2-10/1-2010-0001 kiemelt projekt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1 II. szakasz

Részletesebben

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak:

SZOCIÁLIS MENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak. Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: SZOCIÁLIS MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik el szeretnének elhelyezkedni, vagy már dolgoznak: nonprofit szervezetek vezetői szintjein, állami szférában a szociális

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében

SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében SANSZ Esélyegyenlıségi kísérleti program Baranya megyében TÁMOP-5.5.1.A-10/1-2010-0011 Horizontális célkitűzések megvalósítását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések, programok támogatása A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás II.

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2017/2018-AS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ OKJ 55 812 01 0010 55 02 VENDÉGLÁTÓ SZAKMENEDZSER KÉPZÉS 2015. FEBRUÁRI MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt Végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Vendéglátó Szakmenedzser képzése négy alapozó

Részletesebben

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért a TEtt-program eredményei TEtt program az áldozatokért és a tettesekért A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Igazságügyi Hivatal 2 0 0 7.1 2. 1 8. Regionális szinten több tekintetben is meghatározó, a miskolci Állam- és Jogtudományi Kar

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzés

SSC specialista szakirányú továbbképzés SSC specialista szakirányú továbbképzés (Shared Service Center - SSC) Edutus Főiskola 2016 Az SSC (Shared Service Center/szolgáltató központ) szektor jelenleg a leggyorsabban fejlődő iparág Magyarországon.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI KÖZPONT KÉPZÉSEI 2015/2016-OS TANÉV A/ Pedagógus szakirányú továbbképzési szakok: 1. Drámapedagógia területen pedagógus szakvizsgára felkészítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tankerület-igazgatási vezető pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezés

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A továbbképzési programok rendszere

A továbbképzési programok rendszere Diagnosztikus mérések fejlesztése (TÁMOP 3.1.9/08/01) A továbbképzési programok rendszere Oktatáselméleti Kutatócsoport Célok A pályázatban megvalósítandó tevékenységek: A diagnosztikus mérések kifejlesztésében

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához!

KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. Tudást adunk a munkához! KULTURÁLIS MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Kulturális szakembereknek kínálunk olyan kultúra-gazdaságtani, vállalkozási, marketing, vezetési és szervezési

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012.

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/297-4/2012. Képzésvezető: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet főiskolai docens Képzési idő: 4 félév Szakképzettség megnevezése: Gyermek-

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a CC.Consultatio Kft. meghirdeti a Bevezetés a forrásanyagok kutatásába és tudományos on-line adatbázisok használata

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE

A KÉPZÉS RENDSZERE ÉS MÓDSZERE É PZ ME SIS Ő ET RT K K YO ZA ÁN I S LM ZÉS NU P TA BBKÉ SI TÁ VÁ GA TO AZ YÚ ZIG ÁN KÖ AKIR SZ KÉ Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) jelentős mértékben átalakítja

Részletesebben

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon

Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Önkéntes hálózat kialakítása az áldozatsegítésben, az önkéntes munka jellemzői Magyarországon Dr. Tóth Zsófia, áldozatsegítő szakreferens,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak

SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola SSC specialista szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.16. A szak alapadatai: SSC specialista * SSC specialist Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.6.2-10/1

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján

Közbeszerzési szakértő képzés az új közbeszerzési törvény megjelent változásai alapján Rendelkezik közbeszerzési végzettséggel és fontos Önnek a szakmai fejlődés? Csak az aktualitások érdeklik, és nem szeretne az általánosságokkal foglalkozni? Nincs ideje elméleti előadásokat hallgatni,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET

DEBRECENI EGYETEM NEVELÉS-ÉS MŰVELŐDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Felnőttoktató pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 1. A képzésért felelős kar megnevezése: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2. A szakért felelős oktató: Engler Ágnes Ph.D. 3. Képzési

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése

A villamosipari műszaki ábrázolásban a jelölések, a szabványok helyes alkalmazásának. Szabványos villamos rajzok készítése, olvasása és értelmezése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben