A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP- 3.1.4-08/2-2008-0149"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / Intézmény neve: Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodája 4700 Mátészalka, Ballassi út 39. Önálló innováció: Integrációt segítő nevelési tevékenységünk. Fejlődési napló - a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez Óvodánk a város keleti részén fekszik: Neve: Kikelet Óvoda. Intézményünk 5 óvodai csoporttal működik. Megfelelő nagy udvarral, amely napos, füves és árnyékos területével gyermekeink biztonságát szolgálják. Óvodánkban a személyi feltételek biztosítottak. Öt gyermekcsoportban 10 fő óvodapedagógus végzi az óvodai nevelés feladatait, illetve segíti a tevékenységekben megvalósuló tanulás formáit. Munkájukat 5 szakképzett dajka segíti, valamint 1 fő karbantartó. Az utóbbi időben meg növekedett a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű, valamint roma származású gyermekek száma. Egyre többen veszik igénybe már kiscsoporttól az óvoda kínálta lehetőségeket, mely örvendetes és ezt szorgalmazzuk is. Így 3-4 év áll rendelkezésünkre, hogy hátrányaikat csökkentsük, fejlesszük őket. Ezáltal egyenlő esélyekkel kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat szociálisan is könnyebben illeszkednek be a közösségbe. A roma gyermekek számának növekedése új feladat elé állít bennünket, hiszen a szüleikkel való együttműködés nem ígérkezik zökkenőmentesnek. Szükséges bizalmuk elnyerése, annak megéreztetése, hogy gyermekeikhez szeretettel közelítünk, őket is elfogadjuk, és lehetőségeinkhez mérten segítjük. Ez persze az óvodapedagógusoktól és az intézmény valamennyi dolgozójától sok türelmet, odafigyelést igényel. Megpróbáljuk megismerni - rajtuk keresztül is - szokásaikat, kultúrájukat, hagyományaikat, hogy a velük történő együttműködést elősegítve közösen próbáljuk csökkenteni azt a hátrányt, amellyel ezek a gyermekek óvodába kerülnek. E hátrányok csökkenésének lehetőségét hordozza magában a Közoktatási

2 Törvény (1993. évi LXXIX. törvény) módosítása is, mely szerint a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek ingyenesen étkezhetnek az óvodában. Célunk: feltárni azokat a körülményeket, melyek negatívan befolyásolják óvodásaink fejlődését. Feladatunknak tekintjük a hátrányok enyhítését lehetőségeinkhez képest. Mivel a hátrányos helyzetben a szociális tartalom a hangsúlyos, ezért szorgalmazzuk, hogy a gyermekek rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. Kiemelten gondot fordítunk egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális fejlődésüket. Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes légkört, az óvodapedagógusaink alkalmazzák az egyéni bánásmód elvét. Az óvodapedagógusaink az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő tevékenységekkel segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb fejlődését. Ennek érdekében az óvodapedagógusok a hátrányos helyzetű gyermekek hátrányainak csökkentésén dolgoznak, hogy megelőzzék leszakadásukat, a kudarcra ítélt státuszukat; enyhítsék szociokulturális hátrányukat, az elhanyagoló bánásmódjukat, érzelmi labilitásukat. A gyermekek szociokulturális körülményeinek feltérképezésekor körvonalazódik, hogy kik azok a gyerekek, akiknek családi háttere nem mindig képes biztosítani a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket. Ezeknek a tényezőknek a tisztázása nagyfokú tapintatot kíván óvodapedagógusainktól: - a gyermek és szülő méltóságának tiszteletben tartását; - a családtagok elfogadását feléjük szakmai alázattal való közeledést; - figyelmes, tiszteletteljes, szakmailag kifogástalan színvonalú segítséget; - a gyermek érdekeinek szem előtt tartását; - szülői problémák jelzéseinek figyelembevételét partnerként való kezelésüket, - ami a segítő kapcsolat elvei alapján közelít hozzájuk; - partnerkapcsolat kialakításával, toleranciával, empatikus magatartással növelni a kommunikációs terek az óvodapedagógus és szülő között, - a kisgyermek megnyerését az együttműködés érdekében,

3 - a személyes kapcsolat során, a fejlettséghez igazított feladattal növelni a gyermek kitartását, - a gyermek beilleszkedésének segítését, - a gyermek leválási nehézségének megértéssel való fogadását. Az ingerszegény környezet súlyossá válhat a kisgyermek számára, hiszen az idegrendszeri struktúrák érését lelassíthatja, az érési folyamat bizonyos mértékben elmaradhat, ami hátráltatja a szenzomotoros fejlődést. Így az egyes területek közötti kapcsolatok nem alakulnak ki és labilissá, sérülékennyé válnak a gyermekek, valamint hibás mechanizmusok jöhetnek létre. Ezért óvodapedagógusaink nagy figyelmet fordítanak arra, hogy: - A kisgyermekek mely ingereket, milyen módon és milyen mértékben képesek felfogni, - A gyermekek fejlettségéhez igazítják az ingerkörnyezetet; - Nyomon követik a kialakított ingerkörnyezet gyermekre gyakorolt hatását; - Kialakítják a gyermek számára legmegfelelőbb, legeredményesebb, egyéni és életkori sajátosságaihoz illeszkedő kulcsingereket, - Gazdagítják a kulcsingereket a gyermek érési fokának megfelelően, - Megismertetik a gyermekeket a természetes környezet csodáival, - Megalapozzák a gyermek környezettudatos viselkedését, - Elfogadó, barátságos ingerkörnyezetet biztosítanak a gyermek érési folyamatához illeszkedően, - Gazdag, stimuláló ingereket alkalmaznak az óvoda épületén belül (változatos színek, textúrák, gyermekek által készített rajzok, élményképek), - Változatos helyeket biztosítanak a kisgyermek számára, hogy ugyanazt a tapasztalatot, ismeretet többféle helyzetben, módon, formában, színben, helyen szerezhessék meg, - Személyes helyek biztosítását teszik lehetővé, amelyeket a gyermek kizárólag sajátjának érezhet, Az érzelmi labilitás, elhanyagoló bánásmód a család érzelmi-nevelési körülményeiben keresendő.

4 Ezért intézményünk: - az alkalmazottaival együtt segítő-támogató légkört teremt a gyermekeknek, - a gyermek életkorától függetlenül ölbeli játékokat játszik velük, - amennyire csak lehet, csökkenti a család és az óvoda által nyújtott minta közötti eltérést, - ha szükségét érzi, javaslatot tesz a családterápiára, egyéni pszichoterápiára, - empatikusan, személyre szabott lehetőségeket biztosít, - a fejlesztő munka során közös élményeket, érzelmi többletet nyújt, - a gyermekben erősíti az elfogadás érzését, - fejleszti a gyermek kötődő- és szeretet képességét, - megteremti a gyermek számára azt a legoptimálisabb fejlődést biztosító érzelmi légkört, stabil személyes kapcsolatot, amely az óvodai életükhöz szükséges, - olyan elvárásokat támaszt a gyermekkel szemben, amelyek a teljesítőképességüket nem haladják meg, - a tevékenységformák közül kiválasztja az egyes gyermek számára a neki megfelelőt, az alapján értékeli teljesítményét, ezáltal növeli kompetencia élményét, - a gyermek igényeinek megfelelő lelki törődést, biztatást, megerősítést ad, - minden alkalmazottjával együtt azon fáradozik, hogy az érzelmi biztonságot megteremtse a gyermekek számára. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat minden óvodapedagógus ellátja. A mindennapok során ezt végzi a gyermekekkel való foglalkozás és a szülőkkel való kapcsolattartás alkalmával. Közreműködünk tehát a gyermekek fejlődését gátló körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében, figyelembe véve a korlátainkat. Figyelemmel kísérjük a gyermekek egészségét. Egészségvédő és mentálhigiéniás programokat szervezünk a szülőknek - igény esetén. A szülők anyagi nehézsége esetén támogatást és juttatásokat igyekszünk számukra javasolni (kiegészítő családi pótlék, rászorultság támogatás).

5 Szükség esetén védőnői intézkedéseket teszünk a gyermekek érdekében. Kapcsolatot tartunk fenn a Gyámügyi Irodával és a Szociális Irodával, ha szükséges. A pedagógusok a tudomásukra jutott információkat amely a gyermekekkel és a családokkal kapcsolatos bizalmasan megőrzik a törvényi előírásoknak megfelelően. Fontos tudatosítanunk a szülőkben, hogy gyermekük nevelése elsődlegesen a család joga és kötelessége, az óvoda kiegészíti és segíti ezt. A Közoktatási Törvény (1993. évi LXXIX. Törvény) azt is kimondja, hogy a szülő gyermeke nevelésében köteles együttműködni az óvodával. Arra törekszünk, hogy kapcsolatunk a gyermekek érdekét szolgálja. Együttműködésünk a kölcsönös megértésen, tiszteleten, odafigyelésen, egymás segítésén alapszik. A szokásos formákon túllépve szeretnénk óvodánkat nyitottabbá tenni a szülők számára, valamint tartalmasabbá az együttműködés formáit. A gyermekvédelmi felelősünk: - Nyilvántartást készít a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekről, mely tartalmazza az okokat, a gyermek környezetének jellemzését az óvónők jelzése alapján kapcsolatot tart fenn a csoportban dolgozó óvónőkkel. - Megfigyeli a gyermekeket a közösségben, és feljegyzést készít a tapasztalatairól, megbeszélve azt az óvodapedagógusokkal. Kiemelt figyelmet fordítva a nagycsoportos gyermekekre. - Tájékozódik arról, hogy megfelelően részt vesznek-e a gyermekek a fejlesztő foglalkozásokon ha nem, ezt szorgalmazza a szülőknél. - Figyelemmel kíséri a gyermekek hiányzásait az óvónők jelzéseire támaszkodva. Szükség esetén intézkedik felszólítások küldéséről, ennek eredménytelensége esetén jelzi a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Tájékozódik a hiányzásokról, a gyermek fejlődésének üteméről, felmerülő aktuális problémákról. -A szülők faliújságán keresztül, újságcikkekkel segítséget, tanácsokat ad a különböző nevelési problémák megoldásához. Az óvónőkkel közösen családlátogatást végez szükség szerint környezettanulmányt készít, kikérve a gyermekekkel foglalkozó óvónők véleményét. -A kiegészítő családi pótlékban részesülők 100%-os étkezési támogatásról kapott határozatait begyűjti, dokumentálja, nyilvántartja, érvényességét figyelemmel kíséri.

6 Óvodán kívül kapcsolatot tart fenn: - Nevelési tanácsadó: a nagycsoportos gyermekek képességeinek figyelemmel kísérése fejlesztő foglalkozáson való részvétel nyomon követése fontosságának hangsúlyozása a szülők felé. - Családsegítő központ: Segítség kérése a családok támogatásához. - Gyermekjóléti Szolgálat: a gyermekvédelmi felelős, mint a jelzőrendszer tagja havi rendszerességgel részt vesz az esetmegbeszéléseken. - A szervezett előadásokat látogatja ennek lehetőségeiről tájékoztatja a kartársnőket igyekszik őket is bevonni. - Polgármesteri Hivatal Szociális osztálya: Kiegészítő családi pótlék egyeztetése. Rendkívüli segélyek intézése. - Segélyszervezet: családok támogatása. Az országgyűlés elfogadta a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2009.évi LXXIX törvényt. A módosítások leginkább az alábbi pontokat érintik: - gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működésének elősegítése, - a pénzbeli ellátásoknál a gyermekek szociális biztonságának növelése, - a helyettes szülők, nevelőszülők által nevelhető gyermekek számának csökkenése, - a családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek iránti felelősség növelése, - a gyermekvédelmi igazgatási bírság bevezetése, a szociális és gyámhivatal véleményezés jogkörének garantálása, - a szociális és gyámhivatal véleményezési jogkörének garantálása, - a közigazgatási eljárási és a gyámügyi eljárási szabályok összhangjának a megteremtése, - az önkormányzat ellátási kötelezettségének növelése A gyermekjogi képviselő feladata bővült azzal, hogy ő is javaslatot tehet a gyermekvédelmi igazgatási bírság kiszabására. Munkánkat eredményesnek ítéljük meg, ha:

7 Időben felismerjük, és feltárjuk a gyerekek fejlődését gátló, vagy veszélyeztető hátrányos körülményeket. Az óvodapedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik az elkészült intézkedési terveket, a nevelési folyamatban érvényesítik meghatározott feladataikat. Minden rászoruló gyermek megkapja a megfelelő segítséget: - Pedagógiai eszközökkel részben kompenzálni tudjuk a feltárt hátrányokat. - Sikerül a szociális védőhálót kiterjeszteni az anyagi nehézségekkel küzdő családokra. - A gyermekek esélyegyenlőségét személyre szóló, differenciált egyéni foglalkozással, fejlesztő programokkal biztosítjuk. Óvodánkban minden intézkedésünk meghozatalakor a gyermek mindenek felett álló érdekét vesszük figyelembe, és mindent ennek rendelünk alá. Minden gyermeket védelemben részesítünk annak érdekében, hogy fizikailag, szellemileg, erkölcsileg, lelkileg és társadalmilag egészségesen, és harmonikusan tudjon fejlődni. Közreműködünk a gyermekek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében és feltárásában. A szociálisan és egyéb okból hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek biztosítjuk az állapotuk és helyzetük által megkövetelt differenciált gondozást, fejlesztést. Biztosítjuk, hogy a gyermekek képességei egyenlő eséllyel fejlődjenek. Feladataink Minden gyermekcsoport óvodapedagógusai évente felmérőlapot készítenek, hogy kiszűrjék mindazokat a körülményeket a családi szerkezet, környezet, nevelési hiányosság, anyagi egészségügyi problémák, fejlődésbeli elmaradás amelyek hátrányt jelentenek a gyermekek harmonikus, és töretlen fejlődésének megvalósulásában.

8 Kiszűrhetőek azok a gyermekek is, akiknél a hátrányok halmozottan jelentkeznek. A hátrányok kompenzálására a felmérés alapján egyéni intézkedési tervet készítünk, melynek eredményességét évente írásban rögzítjük. Feladataink e része a hátrányok pedagógiai eszközökkel történő kompenzálására vonatkozik, prevenciót szolgál. Fokozott gondoskodásban és törődésben, érzelmi biztonság és szocializáció segítésében, speciális szakemberek által végzett egyéni fejlesztésben, felzárkóztatásban realizálódik. Feladataink másik része a szülőkkel kapcsolatos. Toleráns magatartásunkkal, tapintatosan próbáljuk a szülők nevelési eljárásait, életvezetési szokásait befolyásolni, a gyermek helyzetét rendezni a családban. Figyelembe vesszük a családok sajátosságait, az együttműködésben érvényesítjük az intervenciós gyakorlatot, vagyis a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. Befogadó környezet biztosításával a kialakult előítéleteket lebontjuk, újabb előítéletek kialakulását megelőzzük. Az esélyegyenlőséget és diszkriminációmentességet megőrizzük, multi-és interkulturális szemléletet közvetítünk. Integrációs nevelésünk Az integrált nevelés során az eltérő családi háttérrel rendelkezők, különböző képességű és fejlettségű gyermekeket együtt neveljük, fejlesztjük. Lehetőséget biztosítunk minden gyermeknek képességeinek kibontakoztatásához. Ezek a gyermekek mind-mind mások, mint csoporttársaik. A másság elfogadása annál eredményesebb, minél hamarabb elkezdődik a közösségbe való beilleszkedésük. Minél fiatalabb a gyermek, annál eredményesebb az elfogadás. Az integráció javára válik a teljes csoportnak is, mert a gyermekek megtanulják, hogyan kell alkalmazkodni társukhoz, s megértik, hogy a másság elfogadása nem jelent feltétlenül "alacsonyabb értékűt", s gyakorolják a természetes segítségnyújtást is. Képességfejlesztésükhöz szakember segítségét is igénybe vesszük. Az otthonról hozott kultúráját minden gyermek esetében értékként kamatoztatjuk. Együttműködő, elfogadó környezetet teremtünk az óvodába, ahol előítélet nélkül közeledünk hozzájuk. Egyéni különbségekre figyelő pedagógiai módszerek és eszközök alkalmazásával kompenzáljuk problémáikból adódó nehézségeik

9 kiküszöbölését. A bátorító nevelés tudatos alkalmazásával törekszünk arra, hogy pozitív én-képük alakuljon, erősödjön önbizalmuk, és gátlásaik oldódjanak. Nagy odafigyelést igényelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek, akik számára a fejlődés lehetőségét integráltan próbáljuk biztosítani, a törvény által kötelezően előírt gyógypedagógus szakember irányításával, és gyógypedagógiai asszisztens jelenlétével. A 2/2005. (III.1.)OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveiben megfogalmazottak szerint próbáljuk nevelőmunkánkat tervezni. Legfőbb értékeink között fogalmaztuk meg a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítését, az egyéni bánásmód jelentőségét. A sérülés fokától függően természetesen orvosi, pszichológiai szakvélemény is szükséges, mely az integrációra való alkalmasságot bizonyítja. A korai együttneveléssel megpróbáljuk megelőzni a mássággal szembeni elutasítást, az előítélet kialakulását a megélt tapasztalatokon keresztül. A megerősítés módszerével, azaz sok dicsérettel buzdítjuk őket a helyes cselekedetre, tevékenységre azzal a céllal is, hogy felhívjuk a többiek figyelmét, érdeklődését a másik iránt. Ha mindenki érdekes tud lenni, az segítheti a kapcsolatok kialakulását. A későbbiekben ez adhatja alapját annak, hogy megtanuljanak egymásra odafigyelni, esetleg tudatosan is részt vegyenek egymást segítő tevékenységekben, kapcsolatokban. Az integrált nevelés az óvodapedagógusok részéről magas szintű felkészültséget igényel. A sérült gyermekek nevelési lehetőségeit éppúgy ismerni kell, mint esetenként a tehetséggondozás lehetséges módjait. A nevelőmunkában az eredményességre törekszünk, ami alatt azt értjük, hogy minden gyermek saját magához képest fejlődjön. Kitartó, következetes pedagógiai, pszichológiai tevékenységgel szeretnénk eljuttatni a gyermekeket egy adott fejlettségi szintről egy magasabb fejlettségi szintre, személyiségük sokoldalúságát figyelembe véve. A gyermekek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként próbáljuk eljuttatni a gyermekeket testileg, lelkileg, szociálisan az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintre.

10 Integrációt segítő tevékenységformák: Nevelési rendszerünkben a játék és a tanulás nem választható el egymástól, mert a gyermekek játék közben észrevétlenül, játékosan tanulnak. A játéktevékenységeket a gyermekek érdeklődésének, kíváncsiságának figyelembevételével szervezzük, melyek közben kielégítjük tanulási vágyaikat, elmélyítjük ismereteiket. A játékban megteremtjük azokat a helyzeteket, amelyek a természet sokszínű, változatos érzékeléséhez, észleléséhez, megfigyeléséhez szükségesek. A természetes környezetben történő játék alkalmával kihasználjuk a spontán adódó élménynyújtás, személyiségfejlesztés lehetőségeit játékos, ösztönző körülmények között. A játékban történő tanulás során tapasztalnak, felfedezéseket tesznek, feladatokat kapnak és oldanak meg. Arra törekszünk, hogy az óvodában megszerzett tanulási tapasztalatok pozitívan befolyásolják a későbbi iskolai tanuláshoz való viszonyukat is. Nem mindegy, hogy milyen érdeklődés fejlődik ki a gyermekekben a tanulással kapcsolatban, képes lesz-e saját motiváltságából kiinduló erőfeszítésre a tanulás érdekében. Ennek a belső motiváltságnak a kialakítását kezdjük meg az óvodában. A tanulási tevékenység esetén is azt szeretnénk elérni, hogy örömmel és önként vegyen részt ebben a folyamatban. Természetesen minden gyermek esetében képességeiknek megfelelő feladatokról van szó. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra, és a differenciált fejlesztésre. Egy adott téma feldolgozásakor az egyéni képességeket figyelembe véve próbálunk differenciált feladatokat adni, többféle lehetőségeket felkínálni egy adott képességtípus gyakoroltatásában, fejlesztésében. A sikerélmények erősítik a gyermekek önbizalmát, és bátorságot adnak az újabb nehezebb feladatok megoldásához. A kompetencia alapú nevelés programcsomagja az egész gyermeki személyiség és benne a pszichikus funkciók - fejlesztését hangsúlyozza. Tevékenységekbe ágyazva a mozgás elsődleges funkcióját szem előtt tartva, inkluzív pedagógiai szemlélettel. Négy képességtípus köré tervezzük a fejlesztést: szociális, értelmi, verbális, és testi. A projektek tervezésénél a kompetenciás csoportok az

11 évszakok változásai mellett a négy őselem (föld, víz, tűz, levegő) felkínálta lehetőségek gazdag tárházából válogathatnak. Célja: - A gyermekek találják meg érdekes, ösztönző körülmények között a számukra legmegfelelőbb tevékenységi, tanulási helyzeteket, a felnőtt hozzáigazodó, megértő, elfogadó támogatásával. - Felkészítés az iskolai életmódra, stabil szokás és szabályrendszer kialakítása. - Sikerélmények biztosításával a gyermek én-képének, teljesítményének erősítése. - Azoknak a jártasságoknak, készségeknek, képességeknek a fejlesztése, amely segíti őket az iskolai követelmények teljesítésében. - Tevékenységbe ágyazottan fejleszteni a megfigyelést, emlékezetbe vésést és felidézést, a képszerű, szemléletes gondolkodást, kreativitást, önállóságot. Célunk: az óvodás gyermekek kompetenciáinak fejlesztése, attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése. - A gyermekek szellemi erőinek fejlesztése életkori sajátosságait figyelembe véve, az egyéni bánásmód, a gyermek fejlődési ütemének megfelelően. A tanulás élményszerűségét szerepjátékkal, mozgásos értelemfejlesztő játékokkal, nyelvi játékokkal, gátlást oldó eljárásokkal, kommunikációs- és versenyjátékok szervezésével fokozzuk. A tanulási tevékenységek szervezése az óvodapedagógusok döntése, tervezése alapján történik oly módon, hogy az egész hétre felkészül, és eldönti a gyermekek szükségleteihez, érdeklődéseihez igazítva, hogy milyen tevékenységi formákat ajánl fel, illetve tesz kötelezővé. A tanulást nem szűkítjük le az ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, kirándulásokon, általunk kezdeményezett - sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó - tevékenységekben valósítjuk meg. A gyermekek személyiségét az életkori és fejlődési sajátosságok figyelembevételével, interaktív tanulási tanítási módszerek dominanciájával fejlesztjük, bontakoztatjuk ki.

12 Tevékenységekbe ágyazottan alakítjuk az értelmi és szociális képességeket, készségeket, bővítjük ismereteiket. Sokszínű, változatos, cselekedtető, játékos elemeket tartalmazó tevékenységeket kínálunk fel. Párhuzamos, differenciált tevékenységek szervezésével megteremtjük a feltételeket a gyermekek felfedezéseinek, kreativitásának kibontakozásához. Teret nyitunk a gyermeki önállóság, elmélyülés, érdeklődés előtt. Személyre szabott pozitív értékeléssel segítjük a tanulási folyamatot, a gyermeki személyiség kibontakozását. Közvetetten támogatjuk az iskolai beilleszkedést, a tanulási készségek, képességek differenciált fejlesztésével. Beszélő környezettel ösztönözzük a gyermekeket a folyamatos, összefüggő tiszta beszédre, a kommunikációs jelzések felismerésére, használatára. Biztosítjuk az élmények játékos feldolgozásának lehetőségét. A gyermekek egyik lényeges elindítója az utánzási vágya, lehetőséget biztosítunk az élménynyújtásra. A pedagógus személyisége meghatározója a csoportban kialakult légkörnek. Szükséges, hogy jól ismerjük a csoportot alkotó gyermekek tudását, tanulási képességeit, mindazokat a tényeket, körülményeket, amelyek segíthetik vagy gátolhatják egyéni fejlődésüket. Szükség van empátiánkra, türelmünkre, játékosságunkra, mellyel biztosíthatjuk a gyermeki önkibontakozást, cselekvési lehetőségeket, az aktív, érdeklődő, motivált állapotot. A nyugodt légkör feltétele a csoportban élő szokásrendszer, amit kialakítunk az együttműködés érdekében. Ilyen légkörben elképzelhető egymás türelmes segítése. Megtanulnak örülni egymás sikereinek, örülnek a dicséretnek. Kialakul alkalmazkodó képességük, türelmük, önbizalmuk. Az aktív tevékenységhez szükséges a megfelelő hely, idő, eszköz, cselekvési lehetőség. A tanulás eredményes befejezésével valamiben mindig gazdagabbá válik a gyermek: - Utánzásos minta és viselkedéskövető magatartástanulás. -Közvetlen játékos megfigyelések, kísérletek. -Ismeretek, tapasztalatok szűkebb és tágabb környezetünkből.

13 -Élmények, tapasztalatok, benyomások felidézése. -Megbízások teljesítése. -Jelenségek változásainak megfigyelése, összegyűjtése. -Beszédfejlesztés, szókincsfejlesztés. -Többféle megoldási lehetőség keresése. Kétféle szervezeti formát alkalmazunk: kötött és kötetlen formában szervezzük meg az ismeretek átadását. A módszertani szabadság lehetővé teszi, hogy pedagógusaink maguk döntsék el, hogy melyik szervezeti formát választják. Mindig érvényesítjük a nevelői céltudatosságot, tervszerűséget, pedagógiai önállóságot. A gyermekek egyéni fejlődési ütemének megfelelően egyre inkább előtérbe lép az ismeretek, jártasságok, készségek tudatos elsajátítása. A többféle és több oldalról történő megtapasztalás (utánzásos, spontán és irányított játékos tapasztalatszerzés, megfigyelés) segítségével, elemi ismeretekkel rendelkeznek önmagukról, környezetükről. Egyre több szabályhoz tudnak alkalmazkodni, feladataikat egyre eredményesebben képesek elvégezni, feladattudatuk kialakulóban van. Az önkéntelen emlékezeti bevésés mellett megjelenik a szándékos figyelem, fokozatosan növekszik figyelmük tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megoszlása és átvitele. A cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett kialakulóban van az elemi fogalmi gondolkodásuk. Ismerik a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek. Érthetően, folyamatosan kommunikálnak, beszélnek, érzelmeiket, gondolataikat mások számára is érthető formában képesek kifejezni. Különböző mondatszerkezeteket és mondatfajtákat használnak, megértik és végighallgatják mások beszédét. Tehetséggondozás

14 Célunk: A tehetséges gyermekek felismerése, egyéni képességeinek fejlesztése, céltudatos képességfejlesztése. Alapos gyermekismeret birtokában az egyes területeken kimagasló egyéniségek felismerése (zenei, irodalmi, képzőművészet, sport terén) Pályázatokra, versenyekre való felkészítésük, részvételük megszervezése (szavalóverseny, rajzverseny, sportvetélkedő). Óvodánkban a hatékony integráció érdekében - a kompetencia-alapú óvodai program alapján működő csoportban - olyan Fejlődési naplót állított össze a fejlesztőpedagógus, amely által, az integrációban résztvevő gyermekek fejlettségének felmérése során, körvonalazódik a fejlesztendő készség-, illetve képesség terület. (A mérési-értékelési lap koherens a Helyi Nevelési Programmal és a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal Dr. Bakonyi Anna: A gyermek fejlődésének nyomon követése ). Az óvodás gyermek egyéni képességfejlődésének nyomon követése, és mutatói: - testi képességek - szociális képességek - verbális képességek - értelmi képességek területein.

15 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TÁMOP / FEJLŐDÉSI NAPLÓ - A GYERMEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSÉHEZ GYERMEK NEVE: SZÜLETÉSI IDEJE: GYERMEKCSOPORT NEVE: Részképesség Fejlettségi szintek 3-4 éves 4-5 éves éves Kimenet területek Testi fejlődés zavarai Rejtett (csökkent látás, csökkent hallás, szívproblémák stb ) I. TESTI ÉRETTSÉG, MOTOROS FEJLETTSÉG Összerendezetlen (részképesség fejletlenség miatt) Szétszórt (figyelmetlenség miatt) Túlmozgékony Gátolt Fáradékony Összerendezett Laterális dominancia Kézdominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Lábdominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Füldominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia

16 Szemdominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Iránydominancia Jobbra irányuló Balra irányuló Keresztdominancia Koordinációsképesség - finommotorikája Emberábrázolás Nem alakult ki a vonalvezetés dominanciája a ceruzanyom felett Kialakult a vonalvezetés dominanciája a ceruzanyom felett Felismerhető vagy részben hiányos az emberábrázolása Teljes az emberábrázolás, megjelenik a profilábrázolás, térbeli dimenzók Vonaltartás Finommozgását nem képes úgy irányítani, hogy vonalközben maradjon. A legszélesebb (2,5cm)vonalközben képes irányítani a finommozgását. Keskeny (1cm)vonalközben képes irányítani finommozgását Legkeskenyebb (0,5cm) vonalközben, irányváltoztatással képes finommozgását irányítani. Papírminták kivágása Mozgását a vágás során nem tudja koordinálni Mozgását egyszerű formák kivágása esetén koordinálja, a forma felismerhető Mozgását bonyolultabb formák kivágása esetén is koordinálja. Önállóan és pontosan kivág formákat.

17 Hajtogatás Koordinációs képesség Szem-kéz koordináció Szem-láb koordináció Szem-kéz-láb koordinálása Nem képes az alapvető hajtogatási műveletek végzésére. Képes az alapvető hajtogatási műveletek végzésére, de a finommozgást igénylő műveletek végzése során sok segítséget igényel. A finomabb mozgást igénylő hajtogatási műveletek végzése során kevés segítséget igényel. A finommozgást igénylő hajtogatási műveleteket pontosan végzi. Nagymozgását nagy eszközzel sem képes koordinálni Nagymozgását nagy eszközzel részben képes koordinálni Finomabb mozgások koordinálására kisméretű eszközzel részben képes Finomabb mozgások koordinálására kisméretű eszközzel is pontosan képes. Nagymozgások koordinálására részben képes Nagymozgások koordinálására többnyire képes. A finommozgások végzése során részben a szabályokat betartja. A finommozgások végzésére képes. Szem-kéz koordinációja pontatlan. Szem-kéz, szem-láb koordinációja pontos, de a

18 Térbeli tájékozódás Tájékozódás a térben Tájékozódás a síkban Mozgásminta utánzása Testséma Önismeret- testrészek ismerete szem-kéz-láb koordinációjára részben képes. Szem-kéz-láb koordinációjára pontosan képes. Nem ismeri az alapvető térbeli irányokat Részben ismeri az alapvető térbeli irányokat:fent,lent, mellé,közé Az alapvető térbeli irányokat ismeri A térbeli irányok ismerete bővül a jobb, bal kifejezésekkel. Nem képes tájékozódni a síkban Részben ismeri az alapvető irányokat: fent, lent, Ismeri az alapvető irányokat: jobb, bal Az irányokat felismeri és a síkban alkalmazza A mozgásminta első két elemét részben képes utánozni. A mozgásminta első két elemét folyamatosan képes utánozni, de a negyedik elemet téveszti. A mozgásminta első négy elemét képes utánozni, de az újrakezdésnél téveszt. A mozgásminta elemeit folyamatosan és pontosan utánozza A fő testrészek azonosítására, megnevezésére segítséggel képes A fő testrészek

19 azonosítására, megnevezésére önállóan képes A kevésbé ismert testrészeit nem képes azonosítani A kevésbé ismert testrészeit önállóan azonosítja, megnevezi. Önmagához való viszony Teljesítményét alulértékeli - énkép Teljesítményét túlértékeli Teljesítményét reálisan értékeli Mozgások végzése Csukott szemmel testrészei csukott szemmel többségét megmutatja. Csukott szemmel megmutatja a testrészeit. Csukott szemmel képes helyzetváltoztatásra Csukott szemmel képes nagymozgás végzésére. Csukott szemmel finommozgás végzésére képes Testhatárok érzékelése Nem érzékeli a testhatárokat Részben érzi a testhatárokat Többnyire érzi a testhatárokat Érzékeli a testhatárokat II. ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Érdeklődés iránya Mindennapi élet (porszívózás, mosogatás, főzés, stb) Közvetlen környezet (virággondozás, háziállatetetés, mesélés, stb) Tágabb élő és élettelen környezet (kirándulás, strandolás stb) Gépek, technika stb. A világűr (bolygók, Föld stb) Érzékelés észlelés Vizuális észlelés Fixálásra nem képes

20 Taktilis (tapintásos) észlelés Vizuális ritmus Vizuális időrendiség Vizuális észlelés- A forma egészének észlelése Fixálásra rövid ideig képes (3-4 mp) Fixálásra 8-10 mp-ig képes Fixálásra mozgásban is képes A formákat nem ismeri fel 1-2 formát nevez meg 4 formát nevez meg 5 formát nevez meg Azonos formájú, különböző színű 3 elemmel képes a sor folytatására. Különböző formájú, azonos színű 4 elemmel képes a sor folytatására. Hasonló formájú, különböző színű 4 elemmel képes a sor folytatására. Hasonló formájú, azonos színű, különböző irányban elhelyezkedő 4 elemmel képes a sor folytatására. Egy képet sem képes sorba rendezni 2-3 képet képes sorba rendezni 4-5 képet képes sorba rendezni 6-7 képet képes sorba rendezni 8 képet képes sorba rendezni Egyszerű forma kiegészítésére nem, vagy pontatlanul képes Egyszerű forma kiegészítésére pontosan képes Bonyolultabb forma kiegészítésére pontatlanul képes Bonyolultabb forma kiegészítésére pontosan

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv)

Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Egyéni Fejlesztési Terv (Egyéni Előrehaladási Terv) Mentor neve: Mentor azonosítója: Tanuló neve: Tanuló azonosítója: Az Egyéni Fejlesztési Terv egy folyamatosan változó, a tanuló fejlődését regisztráló,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda

Gyermekvédelmi Szabályzat. Rezi Óvoda R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 Gyermekvédelmi Szabályzat Rezi Óvoda 2014. Gyermekvédelem az óvodában A gyermekek

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE

FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE FEJLŐDÉSEM LÉPÉSEI MUNKAKÖZÖSSÉG ÉVES TERVE 2013/2014 Bevezetés Munkánk során hangsúlyozottan jelenik meg az egyéni haladási ütemet segítő differenciált egyéni fejlesztés. Óvodába lépéskor az első, legfontosabb

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK 2014. 04. 04. Játék, élményszerzésen alapuló tanulásszervezés - 2012/2013-tól Tanulás elméletek OECD PISA vizsgálatok A kompetencia- és fejlődésének szintjei: új anyag, megértés,

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában,

Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN. Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, Varga Andrea GYERMEKVÉDELMI FELADATOK EGY INTEGRÁLÓ ÓVODÁBAN Ha az emberek különbözhetnek is testi vagy szellemi erő dolgában, a közmegállapodás és a jog, valamennyiüket egyenlővé teszi. / Rousseau / Szakdolgozatom

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program

A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A kompetencia alapú programcsomag bevezetése csoportunkba TÁMOP3.1.4 Társadalmi Megújulás Operatív Program A programcsomag bevezetésének indokoltsága Saját nevelési programunk és a komp alapelvei nagy

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN

AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN AZ ÓVODA ESÉLYNÖVELŐ SZEREPE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉBEN Petránné Képes Gizella Óvodavezető, közoktatási szakértő, tréner Miskolci Batsányi János Óvoda Kisgyermekkori nevelés támogatása

Részletesebben

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák

Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Különleges gondozást igénylő gyermekek, speciális szükségletek, átalakuló iskolák Módszertani útmutató az átlagtól eltérő fejlődésmenetű tanulók egyénre szabott fejlesztéséhez Bevezetés Minden gyermeknek

Részletesebben

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM EGYESÍTETT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kautzky Lászlóné intézményvezető Molnár Miklósné általános vezető helyettes A tagintézmények vezetői és nevelőtestületei Tartalomjegyzék 1. HELYZETKÉP...

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére

ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Csillagfürt Óvoda 2040 Budaörs, Ifjúság u.8. ÓVODAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítésére Bevezető A világ rohanó léptékű fejlődése, változása, globalizálódása

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYENESDIÁSI BÖLCSŐDE és ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Készítette: VILÁGOS CSABÁNÉ Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK I. Jogszabályi háttér. 4 II. Intézményünk bemutatása... 6 1. Az óvoda jellemző adatai...

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Rózsa úti tagóvoda Helyi pedagógiai program Szolnok 2010 Módosítás időpontja:2013.03.31. Érvénybe lépés ideje:2013.09. 1 Tartalom 1. HELYZETELEMZÉS 4 2. A SAJÁTOS PEDAGÓGIAI ARCULAT:

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS

GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS GRASSROOTS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS Azok az emberek, akik részt vesznek a Grassroots tevékenységekben. Edzők, tanárok, közösségi vezetők-szervezők, stb. AZ EDZŐ-PEDAGÓGUS jellemzői Szenvedélyes

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda. Helyi Óvodai Program 2013. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Ákombákom Óvoda Intézmény címe: 1155. Budapest Tóth István u. 98. OM azonosító: 201537 Helyi Óvodai Program 2013. 1 Tartalom ÓVODAI ADATLAP... 3 I. ÓVODÁINK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733

Cecei Óvoda és Vajtai Tagóvodája Pedagógiai Programja OM azonosító: 202733 1 TARTALOM Bevezetés 4. Törvényi szabályozás 1.Bemutatkozás 5. 1.1. Cecei Óvoda 6. 1.2. Vajtai Óvoda 6. 2. Pedagógiai alapelveink 7. 2.1.Küldetésnyilatkozat 7. 2.2.Gyermekkép 7. 2.3.Óvodakép 9. 2.4.Jövőkép

Részletesebben

Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ:

Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ: Képességfejlesztés EMLÉKEZTETŐ: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatban Nagy József a személyiség három általános kompetenciájának (alapkompetencia) és egy speciális (felhasználói) kompetenciának egymást

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Ezt én nem tudom! óvodáskorú gyermekek felzárkóztatása-fejlesztése. Készítette: Minkolényi Ilona mesterpedagógus óvodai szaktanácsadó

Ezt én nem tudom! óvodáskorú gyermekek felzárkóztatása-fejlesztése. Készítette: Minkolényi Ilona mesterpedagógus óvodai szaktanácsadó Ezt én nem tudom! óvodáskorú gyermekek felzárkóztatása-fejlesztése Készítette: Minkolényi Ilona mesterpedagógus óvodai szaktanácsadó közoktatási vezető, tanügy-igazgatási szakértő óvodavezető Ezt én nem

Részletesebben

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében

Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Az óvoda fenntartó lehetőségei a kisgyermekek hátránycsökkentésében Dr. Krizsai Anita Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kisgyermekkori nevelés támogatása EFOP-3.1.1-14-2015-00001 A köznevelés

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben