Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak évi ellátásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról"

Átírás

1 Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata évi ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96..(6) bekezdése alapján Készítette: Tóthné Szivós Anna vezető- tanácsos Készült: Decs, május 22.

2 Tartalomjegyzék: Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Össznépességi statisztikai adatok év közötti korosztály megoszlása 1.3. Iskolai és óvodai létszámok megoszlása 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2.2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2.4. Óvodáztatási támogatás 2.5. Újszülöttek támogatása 2.6. Összefoglaló táblázat a évben felhasznált összegekről 2.7. A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 3.1. Gyermekjóléti Szolgáltatás 3.2. Családi napközi 4. A jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedések 4.1. Védelembe vétel 4.2. Ideiglenes hatályú elhelyezés 4.3. Családi pótlék természetbeni nyújtásával kapcsolatos eljárások 4.4. Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, szüneteltetésével kapcsolatos eljárások 5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok 5.1. Családbafogadás 5.2. Ideiglenes hatályú elhelyezés 5.3. Átmeneti nevelésbe vétel 5.4 Gyám kirendelése 6. A felügyeleti szervek, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, megállapításainak bemutatása 7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt a civil szervezetek 10. Összefoglalás 2

3 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira: 1.1. Össznépességi statisztikai adatok: Az előző évek statisztikai adatai népességünk folyamatos csökkenését mutatja. Össznépesség: Év Fő Sor Év Fő Népesség csökkenése Népesség csökkenése Év Fő Decs Nagyközség összes lakónépessége óta folyamatos csökkenést mutat, ezzel párhuzamosan az elhalálozások száma növekszik: Halálozások száma: Év 2000 Év

4 18 év közötti korosztály megoszlása: Ev Fő Ebből férfi Ebből nő Ezzel együtt sajnos a fiatalkorúak száma is nagymértékű csökkenést mutat éves gyermekek száma: Népesség ben ben ben ben Hátrányos helyzet Decs iskola Hátrányos helyzet Sárpilis iskola Hátrányos helyzet Decs óvoda Hátrányos helyzet Sárpilis óvoda Hátrányos helyzet összesen Halmozottan hátrányos helyzet Decs iskola Halmozottan hátrányos helyzet Sárpilis iskola Halmozottan hátrányos helyzet Decs óvoda Halmozottan hátrányos helyzet Sárpilis óvoda Halmozottan hátrányos helyzet összesen

5 0-2 év év év év Összesen A 0-18 éves népesség kor szerinti megoszlása: ben a 0-14 évesek száma számottevően nem változott, a 0-2 évesek száma nőtt, a 3-5 évesek száma kis mértékben csökkent, a évesek száma 8,4 %- al csökkent. A szociális rászorultság megoszlása az általános iskolai tanulók között: A táblázat adatai alapján készült grafikon jól mutatja, hogy a tanulók létszáma az utóbbi években csökkent. Ezzel szemben a hátrányos helyzetű gyermekek száma növekszik. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a csökkenő létszám mellett szinte változatlan. Halmozottan 2006/ / / / / /2012 hátrányos 2012/2013 Létszám összesen helyzet összesen Hátrányos 2010/2011 helyzet összesen Halmozottan Hátrányos hátrányos 2009/2010 helyzet helyzet összesen összesen 2008/2009 HH 2007/ /2007 HHH / / / / / / Létszám összesen 1.3. A közoktatási törvény alapján hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Halmozottan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és emellett a szülők iskolai végzettsége nem magasabb, mint nyolc általános iskola, és erről a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor indított eljárás kezdetekor írásban is nyilatkoznak. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az a kérelmező jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a Ft- ot, illetve egyedülálló, vagy tartósan beteg gyermeket nevelő kérelmező esetén a Ft- ot. 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 5

6 Ezekről az ellátásokról a Gyermekvédelmi törvény és a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének a gyermekvédelmi ellátások formáiról szóló 26/2011. (XI.10.) rendelete rendelkezik. Ide tartoznak: 2.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, meghatározott pénzbeli támogatásnak, és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A gyermekvédelmi törvény október 1-től hatályos módosítása alapján a korábbi pénzbeli támogatás helyett a jogosult természetbeni támogatást kap Erzsébet- utalvány formájában. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 140%-át, továbbá ha a) gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy b) gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy c) nagykorúvá vált gyermek megfelel az előírt feltételeknek; és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értékhatárt ben Ft került kifizetésre rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatásaként állami normatívából. Természetbeni támogatásként Erzsébet- utalvány formájában Ft került kifizetésre. A kedvezményt 247 család kérelmezte, 22 elutasításra került, összesen 431 gyermek vált jogosulttá az ellátásra. Az esetek többségében az elutasítások oka a jövedelmi határ meghaladása volt, illetve előfordult, hogy a kérelmek nem a megfelelő időben kerültek benyújtásra, hanem a még fennálló jogosultság ideje alatt, nem az azt megelőző három hónapban Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás A Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság (a továbbiakban: bizottság) a gyermeket nevelő szülőt (törvényes képviselőt) rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, feltéve, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetében 150 %-át. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet a polgármesteri hivatal gyámügyi ügyintézőjénél kell benyújtani az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelméről szóló igazolásokat. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként Ft -tól Ft -ig terjedhet. A kérelmező kötelezhető arra, hogy a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összegének felhasználásáról 15 napon belül számlákkal számoljon el. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott ellátás formájában is megállapítható, különösen a védelembe vett gyermekek esetében évben nem került benyújtásra rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény iránt kérelem. 6

7 2.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője - határozatlan időre - állapítja meg. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában - az augusztus hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít évben egy fő volt jogosult kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra, egy személy jogosultsága lett megszüntetve a feltételek hiányára tekintettel Óvodáztatási támogatás: 2009 január 1 napjától került bevezetésre ez a pénzbeli támogatási forma. Erre a támogatásra azok a szülők jogosultak, akik: 3-4 éves gyermeküket beíratták az óvodába, gondoskodnak rendszeres óvodába járásukról, a szülők iskolai végzettsége nem magasabb, mint az általános iskola 8.osztálya, Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesülnek évben 11-en kérték ezt a támogatást, melyből 4 elutasításra került évben a kérelmezők száma 19 fő volt, az elutasított kérelmek száma 2 volt, míg 7 esetben került sor megszüntetésre ben 23 új kérelmező részére került megállapításra a támogatás, 4 kérelem került elutasításra ben 50 támogatást kérő személyből 6 kérelme lett elutasítva, 44 személy lett támogatásban részesítve. A felhasznált összeg Ft. Az esetek többségében az elutasítások oka a jövedelmi határ meghaladása volt. Az első alkalommal folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható. A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő huszonegy napon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani. Az Óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg: Év Óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg: Ft Ft Ft Ft 7

8 2.5. Újszülöttek támogatása A képviselő-testület minden decsi állandó lakóhelyű újszülöttet Ft/fő összegű támogatásban részesíti, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatási keret terhére. A támogatás kizárólag természetbeni juttatásként (babakelengye, virág) adható. A támogatás megállapításával a bizottságot ruházza fel, míg annak átadására a képviselőtestület a nagyközség polgármesterét kéri fel évben 27 újszülött gyermek részére nyújtottunk támogatást, Ft értékben Összefoglaló táblázat a évben felhasznált összegekről a gyermekvédelmi gondoskodás területén: Támogatás megnevezése Normatíva összege Önerő 2012 Jogosult kérelmezők száma Elutasítások száma Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény fő Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fő Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás fő 1 fő Óvodáztatási támogatás , Újszülöttek támogatása Összesen A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok: Táblázat az egy főre jutó családi jövedelem szerint a jogosultság megállapításakor: Sor Megnevezés 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 3 Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény ÖNYMIN felét nem éri el ÖNYMIN legkisebb összegének fele és az ÖNYMIN összege között ÖNYMIN összege és azt meghaladó jövedelem Óvodáztatási támogatás Összesen Összesen 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 8

9 3.1.Gyermekjóléti Szolgáltatás Átfogó értékelés Decs Nagyközség Önkormányzata A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes, a szolgáltatás a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője kérelmére, valamint a jegyző, gyámhivatal, vagy bármely állampolgár - a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján végezhető. A kérelmet előterjeszteni, illetve a jelzést megtenni közvetlenül a családgondozónál lehet. A Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központja fenntartója a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás. A gyermekjóléti szolgálat ellátási területe: Szekszárd, Decs, Harc, Szálka, Őcsény, Kéty, Felsőnána, Murga, Zomba. A gesztortelepülés Szekszárd. Az intézmény ben került alapításra, Decs község óta tagja a társulásnak. A gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat feladatait a Gyermekvédelmi törvény előírásai szerint végzi évben összesen 75 gondozási esetet látott el a családgondozó a községben, amely 40 családot érintett. A családgondozó általános szociális munkás diplomával rendelkezik, ami megfelel a törvényi előírásoknak. Gondozási esetek 2012-ben Gondozás formája Családok száma Érintett gyerekek száma Önként együttműködő (alapellátás) 7 21 Védelembe vétel 8 28 Vér szerinti családgondozás 5 10 Gondozásba nem vett, és egyszeri esetek Összesen: A gyermekek veszélyeztetettségének okai A gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint Kezelt probléma száma Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb) 66 Gyermeknevelési 43 Szülői elhanyagolás 1 Családi konfliktus (szülők egymás közötti, szülő-gyermek közötti) 20 9

10 Szülő vagy család életvitele 2 Gyermekintézménybe való beilleszkedés 1 Magatartászavar, teljesítményzavar - Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki) 10 Fogyatékosság, retardáció - Szenvedélybetegségek Családi napközi A családi napközi otthonos ellátás a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermek napközbeni állandó, eseti, vagy alkalomszerű ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Megszűnik a családi napközis ellátás a nevelési év végén, ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri, vagy ha a szülő nem tesz eleget térítési díjfizetési kötelezettségének egy hónapon keresztül. A évben szeptemberig 6 gyermek, októbertől április 12. napjáig 3 gyermek ellátását oldották meg a családi napközi keretein belül. A gyermekek 2,5 éves koruk után óvodások lettek. A családi napközi működtetésére a 2012-es évben nem volt igény, ezért a képviselő testület a 187/2012. (IX. 26.) számú határozatával a működési engedély visszavonását kezdeményezte, mely még a tavalyi évben visszavonásra került. 4. A jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedések A jegyzői hatáskörbe tett gyámhatósági intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket a Gyermekvédelmi törvény és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) tartalmazza. Családon belüli erőszakról 2012-ben hivatalosan 10 alkalommal kapott jelzést a szolgálat, ez 8 gyermeket érintett. A szülők egymás közötti konfliktusa gyakran rejtve marad. A szülők és a családok életviteli problémái között a legsúlyosabb a negatív szülői példamutatás : agresszió, alkoholizmus, bűnözés. Új problémaként jelentkezett az internet függő szülő által elhanyagolt gyermek problémája, és az internet függő gyermek. Anyagi természetű problémákkal a gazdasági válság következtében nagyon sok család küzd. Jelentkeznek a létfenntartást veszélyeztető súlyos anyagi problémák, eladósodás, munkahely elvesztése. Ezek a problémák a gyermekek életminőségét negatívan befolyásolják. A közmunka program juttatásai, és a munkaidő csökkenése a veszélyeztetett családok körében ismét erősítette az anyagi nehézségeket és pszichés feszültségeket is gyakran okozott. Nem új típusú probléma, amikor a kiskorú gyermek a bántalmazó, társait fenyegeti agresszív viselkedésével. A következőkben felsorolt jegyzői gyámhatósági intézkedések január 01. napjától a Szekszárdi Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak Védelembe vétel: 10

11 Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi. A települési önkormányzat jegyzője - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. Haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető, hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése vagy a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült megszüntetni. Védelembe vételi eljárás lefolytatására és a védelembe vétel elrendelésére 28 érintett gyermek veszélyeztetése, szülői elhanyagolás, a szülők nem megfelelő életvitele miatt került sor a évben, ez összesen 8 családot érint. A védelembe vétel megszüntetésére nagykorúság miatt egy esetben került sor. A védelemben vétel megszüntetésére felülvizsgálata során, annak eredményességére tekintettel ben 3 család esetében került sor. 4.2.Ideiglenes hatályú elhelyezés Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését családi környezete vagy önmaga súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a települési önkormányzat jegyzője, a gyámhivatal valamint a rendőrség, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetésvégrehajtási intézet parancsnoksága a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetőség, a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelőszülőnél, vagy ha erre nincs lehetőség gyermekotthonban helyezi el, és erről haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt. Az ideiglenes hatályú elhelyezést megalapozó súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat. A gyermeknek a gondozási helyre viteléről a beutaló szerv gondoskodik. Az ideiglenes hatályú elhelyezéstől kezdődően a szülő gondozási, nevelési joga szünetel. A évben ideiglenes hatályú elhelyezés 2 gyermeket érintett 1 családból településünkön, amelynek gyámhivatali felülvizsgálatának eredménye a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele lett Családi pótlék természetbeni nyújtásával kapcsolatos eljárások: A jegyző a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárást hivatalból megindítja, ha hivatalos tudomása van a gyermek elhanyagolásáról, és az arra jogosult szervek, személyek azt kezdeményezik, illetve a gyermekjóléti szolgálat erre - a pénzfelhasználási terv megküldésével és az eseti gondnok lehetséges személyének megjelölésével - javaslatot tesz. 11

12 A jegyző a tárgyalást megelőzően megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy tizenöt napon belül vizsgálja meg a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásának szükségességét, készítse el a pénzfelhasználási tervet és tegyen javaslatot az eseti gondnok személyére. A települési önkormányzat jegyzője a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról határozhat évben a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására egy esetben került sor, mely még ebben az évben megszüntetésre is került, az eseti gondok elszámolt, mely elszámolás határozatban elfogadásra került Iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, szüneteltetésével kapcsolatos eljárások: Ha a tizenhatodik életévét betöltött tanköteles gyermek a közoktatási intézmény kőtelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként eljárva - az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tízedik kötelező tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a jogkövetkezményekre, - az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkoztatás után - amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn - elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését. Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatban 18 gyermek esetében indult eljárás, ebből 3 gyermek védelembe vétele megtörtént. A Gyer március 3. napjával hatályos módosítása az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkoztatás után alkalmazandó intézkedéseket ketté választotta a 16. életévét betöltött és a 16. életévét be nem töltött gyermek esetére. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén az eljárás ugyanaz, azaz a jegyző elrendeli az iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának felfüggesztését, valamint védelembe nem vett gyermek esetén a gyermek védelembe vételét. A 16. életévét betöltött gyermek esetén azonban új eljárási szabály, hogy a jegyző kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását. Az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére irányuló eljárás megindítására hét esetben küldtünk értesítést a Magyar Államkincstár felé. 5. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok Családbafogadás: A gyámhivatal a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő kérelmére, vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő kérelmére - a különélő másik szülő meghallgatásával -, vagy az átmeneti nevelt gyermek feletti szülői felügyeleti jogot a nevelésbe vétel előtt gyakorló szülő kérelmére - az átmeneti nevelt gyermek gyámjának meghallgatásával - hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll. A családbafogadás ideje alatt a szülő felügyeleti joga szünetel. A családbafogadás fennállása alatt is elrendelhető a gyermek védelembe vétele, ha annak feltételei megvalósulnak. A gyámhivatal a családbafogadáshoz akkor járul hozzá, ha a családba fogadó szülő személyisége és körülményei alapján alkalmas a gyermek gondozására, nevelésére, a gyámság ellátására, valamint e feladatok ellátását maga is 12

13 vállalja. A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhivatal gyámul rendeli. A családbafogadás az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig tart. A családbafogadást a gyámhivatal a gyám tájékoztatása alapján évente felülvizsgálja. Családba fogadás a évben településünkön 1 család esetében történt Ideiglenes hatályú elhelyezés: A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést követően, annak elrendelésétől számított harminc napon belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem állnak fenn, vagy harmincöt napon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy két hónapon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése iránt. Településünkön ideiglenes hatályú elhelyezésre a évben egy esetben volt szükség két gyermek ügyében Átmeneti nevelésbe vétel: A gyámhivatal a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy - ha ez nem lehetséges - gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői felügyeleti joga szünetel. Az átmeneti nevelésbe vétel addig biztosítja az egyéni elhelyezési terv szerint a gyermekotthont nyújtó ellátását, amíg a gyermek családja képessé válik a gyermek visszafogadására. A gyámhivatal a gyermek átmeneti nevelésbe vételéről soron kívül határoz. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható. Átmeneti nevelésben 15 gyermek került, mely összesen 6 családot érint. Három család igen passzív a vér szerinti családgondozás folyamatában, egy családnál jól működő együttműködés tapasztalható Gyám kirendelése: A gyámhivatal a gyermek részére gyámot rendel, ha ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezte el a gyermeket, és pert indított a szülői felügyelet megszüntetése iránt, vagy átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket. Gyámi feladatokat lát el a nevelőszülő - feltéve, ha a gyámságot vállalja - továbbá a gyermekotthon vezetője. Gyám kirendelése a évben három esetben történt. 13

14 6. A felügyeleti szervek, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, megállapításainak bemutatása. A évben Decs Nagyközség Önkormányzatánál nem történt szakmai ellenőrzés a gyermekvédelem területén. 7. A jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása. A szegény gyermekek közül többen élnek munkanélküli családban, mint a gyerekek általában; minden ötödik, hatodik gyermek olyan családban él, ahol egyetlen kereső sincs. Ez egy iszonyatos arány A várható elvonások miatt a legkevesebb 25 százalékkal csökkennek a legszegényebbeknek jutó források. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt százalékkal csökken a szegénységben és mélyszegénységben élő gyermekek életszínvonala. Ez felmérhetetlen hatással járhat - állapította meg Ferge Zsuzsa szociológus. 1 Vizsgálatok szerint a gyermekszegénység aránya 2009 végén csaknem a másfélszerese volt a évinek. Mindezek függvényében fokozott szükség lesz a gyermekvédelmi gondoskodás rendszerére. A gyermekek fokozott pszichés terhelésnek vannak kitéve, egyre nagyobb a gyermekkorban jelentkező pszichés betegségek aránya. A sajátos nevelési igényű tanulók száma a tanévtől növekedett, a halmozottan hátrányos gyermekek száma pedig évről évre permanensen növekszik. Továbbra is szembesülnünk kellett a jelenséggel, hogy a jelenlegi ellátórendszer nem képes fogadni és gondozni a súlyosabb pszichés problémákkal és magatartászavarokkal küzdő gyermeket. Sajnos, ez esetben az ellátás szerepe könnyen a visszájára fordulhat, és a gyermek védelmének rovására megy. Fontosnak tartanám az általános iskolában heti egy órában foglalkoztatott gyermekpszichológus szakrendelésének időtartamát megemelni. Nagyobb hangsúlyt igényelne a gyermekvédelem az általános iskolában egy csak ezzel a munkakörrel foglalkozó szakember. A tanítás egy komoly, felelősségteljes, több mint teljes embert igénylő feladat. A gyermekvédelmi gondoskodás más szemszögből közelíti meg, segíti a gyermeket. A két feladat össze nem mosható. Hangsúlyozni és kiemelni szeretném a gyermekvédelmi jelzőrendszer jelzéseinek fontosságát. Kevés eszközünk van a gyermekek helyzetének javítására, és ehhez nagy szükség van a gyermekellátó- és védőrendszer összes szakemberének jelzésére, amennyiben problémát észlelnek egy gyermeknél vagy családnál. Az általános iskolával, az óvodával, a gyermekjóléti szolgálattal, a védőnőkkel, a háziorvosokkal, a gyermekorvossal, a gyámhivatallal, a rendőrséggel rendszeres kapcsolatban vagyunk, a jelzőrendszer együttműködése megfelelő. 8. Bűnmegelőzési program településünkön nem készült május

15 9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt a civil szervezetek: A településsel együttműködő, gyermekközpontú civil szervezetek széleskörű tevékenységei közül a Szülők a Gyermekekért Alapítvány a évben gyógytornát szervezett a rászoruló gyermekeknek. A Decs Oktatási, Kulturális és Sportéletének Fejlesztéséért Közalapítvány a gyermekek egészséges fejlődésének támogatását segítette. A Decsi Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány, a Tesz- Vesz- Ovi Óvodás Gyermekeiért Oktatási, Nevelési Alapítvány, a Folland Alma Mater Alapítvány szintén a decsi gyermekek megsegítésére hivatott. Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéséhez Jutásának Támogatásáért nevű civil szervezet szekszárdi székhelyű ugyan, de Decsen működik, célja a hátrányos helyzetű fiatalok szakképesítéshez jutása, és ezzel integrációja a munka világába. A Decsi Szabadidősport- és Természetbarát Egyesület, és a Decs Szabadidőés Sporthorgász Egyesület a környezetvédelemre nevel. A sport területén kiemelkedő a Községi Sportegyesület és a Decsi Diáksport Egyesület. A Csillagrózsa Hagyományőrző Néptáncegyüttes és a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Néptáncegyüttes a mozgáskultúra fejlesztését, a tánc szeretetének felismerését, megőrzését és a hagyományok ismeretére és tiszteletére nevelést tűzte ki célul. 10. Összefoglalás Magyarország a jövedelem eloszlás egyenlőtlenségét és az általános szegénységet tekintve Európa középső mezőnyében helyezkedik el. Ugyanakkor rendkívül nagy a különbség az átlagos szegénység és a gyermekszegénység aránya között, utóbbi mértéke több mint 10 százalékkal nagyobb. A szegény gyermekek közül többen élnek munkanélküli családban, mint a gyerekek általában; minden ötödik, hatodik gyermek olyan családban él, ahol egyetlen kereső sincs. Ez egy iszonyatos arány. Míg Nyugat-Európában a gyermekszegénység városi jelenség, addig Magyarországon és Kelet-Európában elsősorban falusi, "a szegénység falura megy". 2 Az adómódosítások nagyon súlyosan érintik a legszegényebb családokat ben a várható elvonások miatt a legkevesebb 25 százalékkal csökkennek a legszegényebbeknek jutó források. Ez azt jelenti, hogy egy év alatt százalékkal csökken a szegénységben és mélyszegénységben élő gyermekek életszínvonala. Ez felmérhetetlen hatással jár. A munkabiztonság globális megrendüléséből már számos kutató azt a következtetést vonja le, hogy alakulófélben van egy új osztály, a biztonsághiányban szenvedők rétege. Ferge Zsuzsa félelmetesnek írta le a folyamatot, mivel a létbiztonság megrendülése, az egyenlőtlenségek növekedése a szélsőségek felé húzza, ezáltal veszélyezteti a társadalmakat. Iszonyatos szakadék tátong a leggazdagabbak és a legszegényebbek között, a jövedelemkülönbségek ráadásul egyre nagyobbak erről Ferge Zsuzsa szociológus beszélt a társadalmi egyenlőtlenségekről és annak politikai veszélyeiről tartott előadásában, a Politikatörténeti Intézetben. Hazánkban emberek milliói ugyanis a létminimum küszöbén tengetik életüket és sokuk jajszó nélkül csendben tűri, hogy a családjával együtt nyomorog. Ők azok, akik mögött semmilyen érdekvédő közösség nincs. Ők azok, akik egyáltalán nem érzik úgy, hogy 2 Ferge Zsuzsa: Magyarországon a gyermekszegénység elsősorban falusi jelenség 15

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. május 27-én tartandó ülésére Tárgy:Javaslat a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére - GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2005. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a 2004. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló

Részletesebben

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése

Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Maroslele község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu ELŐTERJESZTÉS /2013. Üi.: Schulcz Katalin Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Csanádpalota Város Önkormányzat. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak. 2013. évi ellátásáról ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Csanádpalota Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2013. évi ellátásáról A beszámolót készítette: Besenyi Ildikó igazgatási csoportvezető A beszámoló elkészítéshez

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ. Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról BESZÁMOLÓ Délegyháza Község Önkormányzatának 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A törvény kötelezi az önkormányzatot, hogy minden év május 31.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. június 27-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

Kétegyháza lélekszáma

Kétegyháza lélekszáma Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2011. Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó. 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA B E S Z Á M O L Ó 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2 Bevezetés Az önkormányzat gyermekvédelmi feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére 1. napirend Ügyiratszám 2/162-25 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. június 3.-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Beszámoló a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés amely készült a Képviselő-testület 2011. május 25-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 31-10/2011 Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző

Tájékoztató. Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról 2012. évben. Készítette: Bóta Barbara aljegyző Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 4069 Egyek, Fő u. 3.Tel./fax: 52/378-028 E-mail: egyek.onkiroda@bicomix.hu Tájékoztató Egyek Nagyközség Önkormányzatának gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről

Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Nyergesújfalu Város 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28-án tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben