KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/ /2011. JELENTÉS Komárom Esztergom megye gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőiről és a bűnmegelőzési tevékenységről Tatabánya, június 30. Vidáné Vági Judit mb. hivatalvezető 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34)

2 Tartalomjegyzék 1. A megye sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira A megye lakónépessége A megye munkaerő-piaci helyzete Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekvédelmi szakellátás A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: A kiskorúak veszélyeztetettsége A gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözése, sértetté válásuk Bűnelkövető kiskorúak számának alakulása, valamint az általuk elkövetett bűncselekmények jellemzői Kiskorúak sértetté válása A rendőrség és a gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolata A KEMRFK bűnmegelőzési tevékenysége Pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúakra vonatkozó adatok A gyermekjóléti szolgálatoknál ellátott bántalmazott, elhanyagolt gyermekek adatai A megyei gyámhivatal éves bűnmegelőzési tevékenységének átfogó bemutatása: A gyermekjóléti szolgálatok alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozásának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak esetében, illetve a gyermekjóléti szolgálat által tett egyéb intézkedések: A szolgáltatók többsége jövőbeni célként fogalmazta meg az orvosokkal, védőnőkkel való kapcsolat elmélyítését, valamint aktívabb közreműködésüket a gyermekvédelmi jelzőrendszerben Bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai: Az önkormányzatok és egyéb szervek szerepe a bűnmegelőzésben: Helyi önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenysége Bűnmegelőzés a gyermekvédelmi szakellátás területén Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség tevékenysége, tapasztalatai Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bűnmegelőzési tevékenysége A Tatai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bűnmegelőzési tevékenysége Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének tevékenysége Eredmények és problémák megfogalmazása Jövőre vonatkozó célok és feladatok meghatározása

3 A jelentés jogi háttere, elkészítésének módja A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 5/A. (2) bekezdése alapján a szociális és gyámhivatal minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés megyei helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. A jelentés elkészítéséhez a Gyer. 5/A. (3) bekezdésére figyelemmel a szociális és gyámhivatal tájékoztatást kért a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészségtől, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatától, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságtól, a települési önkormányzatok jegyzőitől, a gyermekjóléti szolgálatoktól, a Názáret Szociális Szolgáltatótól, az Utcai Szociális Segítők Egyesületétől, Tatabánya Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól, Tata Város Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól, a Központi Statisztikai Hivataltól. A jelentés a Gyer. 2. számú mellékletében foglalt tartalmai követelmények figyelembevételével készült, amelyek az alábbiak: 1. A megye sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: - bűnelkövetés és sértetté válás, - a kiskorúak veszélyeztetettsége. 3. A megyei gyámhivatal éves bűnmegelőzési tevékenységének átfogó bemutatása: - a gyermekjóléti szolgálatok alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozásának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak esetében, illetve a gyermekjóléti szolgálat által tett egyéb intézkedések, - a bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai. 4. Az önkormányzatok és egyéb szervek szerepe a bűnmegelőzésben: - bűnmegelőzési bizottságok, áldozatvédelmi irodák működése, bűnmegelőzési koncepciók és ezek megvalósulása, - bíróság, ügyészség, büntetés-végrehajtási intézet, civil szervezetek tevékenysége. 5. Eredmények és problémák megfogalmazása. 6. Jövőre vonatkozó célok és feladatok meghatározása. A megkeresések alapján kapott adatok, információk elemzésének céljából, illetve a megyei helyzet áttekintését követően meghatározandó feladatok megfogalmazása érdekében a Gyer. 5/A. (4) bekezdése alapján június 21-én 69 fő részvételével a Szociális és Gyámhivatal megyei bűnmegelőzési tanácskozást tartott. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya évben a gyermekvédelmi ágazat stratégiai céljai között határozta meg az iskolán belüli erőszak megelőzését, kezelését, valamint új módszerek, programok kidolgozását, a megyei bűnmegelőzési tanácskozás kiemelt témája a jelentés ismertetése mellett az iskolai erőszak jelensége volt. Az értekezlet három meghívott szakember tartott előadást a témában: 3

4 A gyermekjóléti szolgálat szerepe az iskolai erőszak megelőzésében, kezelésében Tordainé Vida Katalin Híd Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom) szakmai vezetője Iskolai erőszak rendőri szemmel Csonkáné Huszár Anita - Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető Iskolai erőszak a pedagógus szemszögéből Iván Lászlóné - Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Oroszlány) pedagógusa A jelentés ismertetése, valamint az elhangzott előadásokat követően kérdés, felvetés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzott el. 1. A megye sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Komárom-Esztergom megye az ország legkisebb területű, és a második legsűrűbben lakott megyéje, népsűrűsége 138 fő/km 2 (KSH, STADAT, 2010). A megye hét kistérségből áll (Esztergomi, Komáromi, Tatai, Tatabányai, Dorogi, Oroszlányi, Kisbéri), községeinek száma 65, városainak száma tizenegy, ebből kilenc kijelölt város, mely egyes feladat- és hatásköröket a jogszabály szerinti településekre kiterjedően is ellátja A megye lakónépessége Komárom-Esztergom megye lakossága 2010-ben a KSH adatai alapján fő volt, amely a tavalyi adatokhoz képest kismértékű csökkenést jelent (2009-ben fő), a 2001-es lakosságszámhoz viszonyítva (316998), folyamatos csökkenését tapasztalható. A népesség 66%-a a tizenegy városban él. Az országban itt a legnagyobb az úgynevezett szocialista típusú lakótelepek aránya, közel 25%. (KSH, STADAT, 2010.) A következő táblázat Komárom-Esztergom megye városai lakosságszámát mutatja be január 1-jén: Város neve Népessége január 1-jén Tatabánya Esztergom Tata Komárom Oroszlány Dorog Nyergesújfalu Ács Kisbér Lábatlan Bábolna fő fő fő fő fő fő 7543 fő 7110 fő 5426 fő 5044 fő 3688 fő 4

5 A megye nemzetiségi szempontból ma már homogén magyarnak tekinthető (94,1% 2001-ben, forrás: KSH, STADAT, 2001), részben a kitelepítések, lakosságcserék és az urbanizációval összefüggő önkéntes magyarosodás miatt. Ennek ellenére jelentős a német (sváb) és szlovák kisebbség száma, főleg a Dorogi kistérségben. Lakosságszám korcsoportok szerinti megoszlása 0-14 éves éves év feletti Forrás: KSH, STADAT, ben az élveszületések száma 2801 volt, amely a 2009-es adatokhoz képest 203 fővel csökkent. A halálozások száma 2009-ben 4180, 2010-ben 3959 volt. Továbbá ezer lakosra 9 élveszületés, valamint 12,5 halálozás jut. Tekintettel arra, hogy a megyében a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát, a természetes fogyás jelenségével állunk szemben, aránya 1000 lakosra vetítve -3,7. (KSH, STADAT, ) Mindezek az adatok előrevetítik a megye jövőbeli demográfiai jellemzőit, az idősödő lakossággal kapcsolatban a szociális ellátás feladatait ben a 14 év alattiak a megye népességének 14,7%-át teszik ki, a 60 év felettiek pedig 15,6%-ot A megye munkaerő-piaci helyzete Éves átlagban 11,2 százalék volt a munkanélküliségi ráta tavaly Magyarországon, Komárom- Esztergom megyében az országos átlaghoz viszonyítva jobb a helyzet, a munkanélküliségi ráta december 31-én, az aktív korúak körében 9,9 % volt. A foglalkoztatottak száma 2010-ben fő, amely a 2009-es főhöz képest növekedést mutat. A munkanélküliek száma 2010-ben 11900, 2009-ben fő volt, amely 2007-től folyamatosan növekszik ben álláskeresőt tartottak nyilván Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás november 1. óta a gyermekes családok működési gondjainak kezelésében alapvető jelentőséggel bíró, kötelező szolgáltatás ben, a megyében változatlan struktúrában, a korábbi években megvalósított integráció útján (1 gyermekjóléti központ a megyeszékhely és vonzáskörzete ellátására, illetve 12 integrált intézményben főként családsegítő szolgálattal közösen- önálló szakmai egységben) valamennyi települést (76) lefedve működik a gyermekjóléti szolgáltatás. A megyeszékhelyen működő gyermekjóléti központ Komárom-Esztergom megye területén módszertani feladatokat is ellát, továbbá az alapfeladatain túl utcai, lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, mint speciális szolgáltatásokat is biztosít. 5

6 A gyermekjóléti szolgáltatóknál a családgondozók munkáját családgondozó asszisztens, gyógypedagógiai vagy fejlesztőpedagógiai tanácsadó és főként megbízási szerződés útján jogász és pszichológus segíti. A szolgáltatást 12 állami, valamint 1 civil fenntartó biztosította. A szolgálatok sokrétű feladatokat látnak el (gondozás, szolgáltatás, szervezés) és igen leterhelten működnek ben feladatuk tovább bővült az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos feladatellátással, mely több esetben a családoknál folytatott terepmunka, gondozás hátrányára valósult meg Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátó rendszerében az országos tendenciához hasonlóan a megyében is gyarapodott 2010-ben a bölcsődék (30 %-kal), családi napközik (40 %-kal) száma. 4 új bölcsőde/bölcsődei csoport kezdte meg működését (Ács, Nyergesújfalu, Kocs, Tokod), illetve 7 meglévő intézményben a jogszabályváltozásból adódóan mely az eddigi csoportlétszámot (10 fő) 12, illetve 14 főre bővítette hivatalosan emelték a férőhelyek számát, ezáltal 235 férőhellyel, 778-ról összesen 1013 férőhelyen vált lehetővé a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása december 31-i állapot szerint összesen 1145 férőhelyen biztosított a gyermekek napközbeni ellátása, melynek 12%-át a családi napközik, 88%-át a bölcsődék nyújtják. Házi és családi gyermekfelügyelet nincs a megyében. Bölcsődék/önálló bölcsődei csoportok Kistérség: Bölcsőde (önálló bölcsődei csoport) száma Férőhely: Dorog 3 44 Esztergom és Nyergesújfalu Kisbér 0 0 Komárom-Bábolna Oroszlány Tata Tatabánya Összesen: Fentieken túl a közoktatási törvény hatálya alá tartozó bölcsőde-óvoda integráció útján nyújtanak ellátást kisgyermekek számára, összesen 15 férőhelyen. (Dág 5 férőhely, Annavölgy 5 férőhely, Bana 5 férőhely.) A december 31-i állapothoz viszonyítva 40%-kal nőtt a családi napközik férőhely száma, a tavalyi 14 engedélyeshez (94 férőhely) képest - 20 engedélyes 132 férőhelyen nyújt szolgáltatást. A családi napközik egyre népszerűbbek. A szolgáltatások közül 16 civil, 1 állami, 3 egyházi fenntartásban működik. Igénybevételük fő oka az intézményes ellátás hiányos volta, a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek korlátozott száma. 6

7 Családi napközik fenntartó szerinti megoszlása 15% 5% állami fenntartó civil fenntartó egyházi fenntartó 80% Gyermekek átmeneti gondozása 2010-ben nem történt változás az átmeneti gondozást nyújtó ellátások struktúrájában, a 4 családok átmeneti otthona (CSÁO) - Tatabánya, Oroszlány, Kisbér, Esztergom - továbbra is összesen 113 férőhelyen fogadta az arra rászorulókat. A megyeszékhelyen a CSÁÓ mellett 12 férőhellyel működik a gyermekek átmeneti otthona is. A 3 városi önkormányzati fenntartású családok átmeneti otthona mellett Esztergomban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat útján valósul meg a családok átmeneti gondozása 32 férőhelyen. Az ellátásra továbbra is nagy igény mutatkozik, az ellenőrzéseink tapasztalatai szerint teljes kihasználtsággal működnek. A tárgyévben a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülői férőhelyek számában következett be csökkenés (a évi 17 férőhelyről 3 férőhelyre), mely tendencia várható volt, hisz ez az ellátás évek óta kihasználatlan Gyermekvédelmi szakellátás Az állami gondoskodásban élő megyei gyermekek/fiatalok számára 2010-ben is két fenntartó (Szeged-Csanádi Egyházmegye, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat), összesen 575 engedélyezett férőhelyen biztosította a bentlakásos, otthont nyújtó ellátást. Emellett országos illetékességgel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyújt 64 férőhelyen, lányok részére speciális gyermekotthoni ellátást országos szakértői bizottsági javaslat alapján, mely adott esetben igénybe vehető a megyében élő és szükséglettel bíró nevelteknek is. A megyében, Oroszlányban működik továbbá a fővárosi gyermekek ellátását biztosító 84 férőhelyes gyermekotthon/utógondozó otthon ben fenntartó váltásra került sor a gyermekvédelmi szakellátás nagy részét biztosító Názáret Szociális Szolgáltató nevű intézmény tekintetében. A Váci Egyházmegye július 1-jével jogutódlással átadta a Názáret Szociális Szolgáltatót teljes tevékenységi körével a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába az ellátásért felelős megyei önkormányzat kezdeményezésére. Az új fenntartó az ellátási szerződésben foglaltak szerint a tatabányai székhely mellett 14 telephelyen nyújt ellátást (9 lakásotthonban, 7 gyermekotthonban 1 nevelőszülői hálózat útján, 33 külső férőhelyen), összesen 503 férőhelyen. 7

8 Az ellátó rendszerben változás a nevelőszülői hálózatnál következett be. A december 31-i állapot szerint 87 hagyományos, 3 hivatásos nevelőszülő működött a megyében, 174, illetve 23, összesen 197 engedélyezett férőhellyel ben a nevelőszülők száma 13 fővel nőtt, ezáltal a 100 hagyományos, 3 hivatásos nevelőszülőt magában foglaló hálózat férőhelyeinek száma összesen 239-re bővült. Ez 21%-os növekedést jelent. A súlyos veszélyhelyzet miatt azonnali elhelyezést igénylő gyermek a 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b. szám alatti Befogadó otthonba kerültek, majd ezt követően kijelölt gondozási helyükre. A szakellátásban 2010-ben gondot okozott a nagyobb, 5-8 fős testvérsorok együttes elhelyezése. A szakellátásba bekerülő gyermekek túlnyomó többsége 5 év alatti, illetve változatlanul magas a év feletti korosztály aránya. Utóbbi korosztálynál jellemzően a családon belül meglévő problémák csak kamaszkorban kerülnek felszínre. Ellenőrzési tapasztalataink alapján olyan év feletti gyermekek kerülnek be a szakellátásba, akiket korábban a gyermekjóléti szolgálat nem gondozott. A kamaszkorú gyermekek rossz mentális állapotban kerülnek a szakellátásba, bekerülésük az alapellátásban történő gondozás elodázását láttatja. 2. A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: 2.1. A kiskorúak veszélyeztetettsége A kiskorúak veszélyeztetettségének alakulását szemlélteti a következő táblázat: A tárgyév én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásból törölt veszélyeztetett kiskorúak száma pontból - Környezeti okból veszélyeztetett Magatartási okból veszélyeztetett Anyagi okból veszélyeztetett Egészségi okból veszélyeztetett Családok száma melyben veszélyeztetett kiskorúak élnek Forrás: 1210/09. számú OSAP jelentés a gyámhatóság tevékenységéről A veszélyeztetett kiskorúak számában az előző évhez képest kismértékű, 187 fős növekedés következett be. Ezen belül a környezeti okból veszélyeztetett gyermekek száma mutat emelkedő tendenciát, amelynek oka főként a gyermekjóléti szolgálatok tapasztalatai szerint a szülők következetlen, elhanyagoló magatartásában, a felelősség hárításában keresendő. Csökkenés következett be viszont azoknak a családoknak a számában, amelyekben a veszélyeztetett gyermekek élnek, ennek valószínűsíthetően oka, hogy a veszélyeztetettség több nagycsaládost érintett. A veszélyeztetettség kapcsán szükséges megvizsgálni a védelembe vett gyermekek számát, illetve ezzel összefüggésben a védelembe vétel okait is tekintettel arra, hogy a hatósági intézkedés alkalmazására azokban az esetekben kerül sor, amikor a gyermek veszélyeztetettsége az önkéntesen igénybe vett családgondozás keretében nem szüntethető meg. 8

9 Előző év dec. 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 636 A tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak száma 479 A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: 166 környezeti okból védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: környezeti okból 66 (50 tanórát meghaladó hiányzás) védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: 158 szülőnek felróható magatartási okból védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: gyermeknek 72 felróható magatartási okból védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: gyermekkorú által 38 elkövetett bűncselekmény miatt védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: fiatalkorú által 13 elkövetett bűncselekmény miatt védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: gyermekkorú által 11 elkövetett szabálysértés miatt védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: fiatalkorú által 13 elkövetett szabálysértés miatt védelembe vettek száma Forrás: 1210/09. számú OSAP jelentés a gyámhatóság tevékenységéről december 31-én 636 védelembe vett kiskorú volt, amely intézkedésre a jegyzők által szolgáltatott adatok alapján 203 gyermeknél a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján került sor, a 636 védelembe vett gyermekből összesen 252 gyermeket gondoztak korábban alapellátásban. A védelembe vett gyermekek közül 202 részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amely jól tükrözi az érintett családok szociális helyzetét. Szabálysértés/bűncselekmény elkövetése miatt 75 gyermeket vettek védelembe, amely az összes védelembe vétel (636 eset) 11%-át teszi ki. A szabálysértést/bűncselekményt elkövető kiskorúak 75%-a 14 év alatti, 25%-a 14 és 18 év közötti. Adatszolgáltatásuk során többen fogalmazták meg, hogy támogató családi háttér hiányában nincs hatása a családgondozásnak, függetlenül annak formájától. A védelembe vétel keretében történő családgondozásoknál a hatósági kényszer önmagában nem jelent visszatartó erőt. 9

10 2.2.A gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözése, sértetté válásuk Forrás: Az előző ábra évben Komárom-Esztergom megyében a százezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények számát mutatja. Az alábbiakban ismertetett adatok a megyei bűnözési statisztika fényében értelmezhetők, tekintettel arra, hogy a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények egy kis szeletét teszik ki az összes regisztrált bűncselekménynek, azonban ezek a számok egyáltalán nem elhanyagolhatóak, hiszen sok esetben a fiatal korban elkövetett bűncselekmények olyan szocializációs problémákat mutatnak, amelyek a későbbiekben megalapozhatnak egy bűnözői karriert Bűnelkövető kiskorúak számának alakulása, valamint az általuk elkövetett bűncselekmények jellemzői A Komárom Esztergom Megyei Rendőr főkapitányság (a továbbiakban: KEMRFK) által rendelkezésünkre bocsátott adatok és annak okai szerint évben 61 gyermekkorú és 332 fiatalkorú bűnelkövető követett el bűncselekményt. 10

11 A bűnelkövető kiskorúak számának alakulása: %-os változás előző évhez képest Gyerekkorú elkövetők (0-14 év) % Fiatalkorú elkövetők (14-18 év) % Kiskorú elkövetők összesen % Bűnelkövető kiskorúak Gyerekkorú elkövetők Fiatalkorú elkövetők Kiskorú elkövetők A bűnelkövetővé vált kiskorúak számát tekintve megállapítható, hogy a gyermekkorú elkövetők száma jelentősen csökkent, ugyanakkor a fiatalkorú elkövetők száma jelentősen nőtt. Ez különösen elgondolkodtató annak fényében, hogy a fiatalkorú népesség aránya jelentősen csökkent. Gyermekkorú elkövetők száma: Esztergom Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Dorog Kisbér Összesen A gyermekkorú elkövetők számát tekintve az előző évekhez viszonyítva folyamatos csökkenés tapasztalható, előbb 27%-os majd 2009-hez viszonyítottan 23%-os. 11

12 Fiatalkorú elkövetők száma: Esztergom Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Dorog Kisbér Összesen A fiatalkorú elkövetők számát tekintve sajnos már nem mondható el a csökkenő tendencia évhez képest ugyan 10%-os csökkenés, de 2009-hez képest már 29%-os növekedés tapasztalható. A városi rendőrkapitányságok illetékességi területén Komárom és Oroszlány kivételével mindenhol emelkedett a fiatalkorú elkövetők száma, Esztergomban 42%, Tatán 25%, Tatabányán 27%, Dorogon 44%, Kisbéren 20%-os növekedés mutatkozik az előző évhez képest. A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények: Tatabánya Dorog 21 6 Komárom 14 8 Oroszlány Tata 2 6 Esztergom 17 4 Összesen Ha kapitányságonként nézzük az adatokat, akkor elmondható, hogy Dorogon 72%-os csökkenés, Komáromban 43%-os csökkenés és Esztergomban 77%-os csökkenés tapasztalható az előző évi adatokhoz képest. Bűncselekmény megnevezése Tatabánya Dorog Komárom Oroszlány Tata Esztergom Kisbér Testi sértés Kényszerítés 1 Zaklatás Szemérem elleni erőszak 1 Közfel. ellátó szem. Elleni erőszak 1 Közveszély okozás 1 Garázdaság Közokirat hamisítás 2 Visszaélés

13 kábítószerrel Lopás Betöréses lopás Zsarolás 1 Rongálás Jogtalan elsajátítás 1 Összesen A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények legnagyobb számát a rongálás, majd a lopás és a testi sértés bűncselekmények teszik ki. Egységesen elmondható, hogy ezen bűncselekményeket egyre erőszakosabb módszerekkel követik el. Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma városonként: Tatabánya Dorog Komárom Oroszlány Tatabánya Esztergom Kisbér A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma csökkent, miközben az elkövetők száma nőtt, tehát a csoportos elkövetés a jellemző. Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények: Bűncselekmény megnevezése Tatabánya Dorog Komárom Oroszlány Tata Esztergom Kisbér Összesen Testi sértés Kényszerítés 1 1 Személyi szabadság megsértése Magánlaksértés 1 1 Zaklatás Becsületsértés 1 1 Közúti baleset okozása 1 1 Járművezetés ittas állapotban Közúti jármű ittas vezetése Erőszakos közösülés Szemérem elleni erőszak Megrontás Tiltott pornográf felvétellel

14 visszaélés Hivatalos személy elleni erőszak 1 1 Közfel. Ell. Szem. Ell. Erőszak 1 1 Bűnpártolás 1 1 Visszaélés lőfegyverrel 1 1 Garázdaság Önbíráskodás Közokirat hamisítás Magánokirat hamisítás Visszaélés okirattal 2 2 Visszaélés kábítószerrel Kp. Hely.fiz. Eszk. Visszaélés 2 2 Lopás Betöréses lopás Csalás 2 2 Rablás Zsarolás Rongálás Jogtalan elsajátítás 1 1 Orgazdaság Jármű önkényes elvétele Szerzői jog megsértése Összesen A bűncselekmények 38,5 %-át a lopás, 10%-át a garázdaság és magánokirat hamisítás, valamint 8,7%-át a testi sértés bűncselekmények teszik ki. 4,8%-al a visszaélés kábítószerrel és 3 %-al a rablás bűncselekmények viszonylag kis számúnak tekinthetők. Módszerek: A gyermekkorú elkövetők esetében a módszerek egyre szélesebb skálája jelenik meg. Garázdaság bűncselekmények esetében legjellemzőbb a nyilvános helyen személy elleni erőszakkal elkövetett módszerek, a lopásnál az alkalmi lopások, rongálásoknál a falfirkák és graffitik jellemzők, testi sértéseknél a fizikai bántalmazások. Ebből is jól látható, hogy a gyermekkorúak sem túl finom módszerekhez nyúlnak, ha bűncselekményt követnek el. Külön érdekesség, hogy két esetben úgy vittek véghez járműlopást, hogy a gépkocsikat feltörték. A fiatalkorúaknál a lopások vannak legnagyobb számban, melynél az alkalmi lopás a fő módszer. Feltehetően ennek a vágyak és a lehetőségek közti szakadék az oka, amihez nem tudnak hozzájutni, de vágynak rá, megszerzik alkalmi lopásokkal. Itt is megjelenik a járműlopás feltöréses módszerrel, 6 esetben. 14

15 A garázdaság bűncselekmények esetében ahogy a gyermekkorúaknál is - a nyilvános helyen személy elleni erőszakkal elkövetett módszerek vannak legnagyobb számban. A rablás bűncselekményeknél az áldozatot is legnagyobb számban védekezésre képtelen állapotba hozták, ami szintén nem a módszereik finomságára utal. Rongálásoknál ennél a korosztálynál is a motiválatlan garázda jellegű módszerekkel találkozunk. Ijesztő adat, hogy a személyes szabadság megsértése cselekményeknél a sértett elhurcolása szerepel fő módszerként, 4 esetből 3-nál ez volt a módszerük. Testi sértéseknél a fizikai bántalmazásoké a főszerep, mely egyértelműen az agressziójukat jelzi, 29 esetből 21-nél szerepel ez a módszer. A visszaélés kábítószerrel cselekmények a korábbi évekhez hasonlóan itt is a megszerzésre irányultak. Helyszínek: Gyermekkorúaknál az előző évek tendenciája érvényesül, hisz a bűncselekmények elkövetésének fő helyszíne még mindig az iskola és annak területe, valamint közvetlen lakókörnyezetük, a lakások, a ház körüli terek, parkok, és érdekes módon rongálásoknál az óvodák. Ez 13 esetből 5 esetben fordult elő. Fiatalkorúaknál szintén hasonló a helyzet, az iskola, lakókörnyezet, ház, lakás, terek, parkok. Lopásoknál az áruházak, bevásárló központok és az iskola a fő színtér. Az elkövetések okai: Az elkövetés okainak megállapításához a jelenlegi statisztikai rendszer nem szolgáltat adatokat, ám a kapitányságok tapasztalatai szerint az okok között továbbra is az anyagi haszonszerzés, a nem megfelelő családi és baráti környezet, a bűnözői életszemlélet és a bűncselekményekkel kapcsolatos téves nézetek szerepelnek. Több kapitányság tapasztalata, hogy a fiatalok kilátástalan, céltalan jövőképe sok esetben oka a bűnözésnek. Több kapitányság észrevételezte, hogy a média és annak korlátlan és kontrollálatlan használata milyen negatív hatással van a kiskorúakra. Az ott látottakat példaként követik és magukévá teszik Egyes kapitányságok nyomozások során szerzett tapasztalatai: Tatabánya Rendőrkapitányság: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elkövetői magatartásra a gátlástalanság, motiválatlanság, a csak balhé kedvéért való elkövetés jellemző. Egyre erősebb fokú agresszivitás jellemzi az elkövetőket, ami a gyermekkorúakat nem is nagyon érdekli, hisz tudják, hogy velük szemben büntethetőséget kizáró ok miatt az eljárás úgyis megszüntetésre kerül. Módszereik azonosak a felnőtt elkövetőkével, és kiváltó okként egyre gyakrabban jelenik meg a szülők általi elhanyagolásból adódó dac. Tata Rendőrkapitányság: A kapitányság kihangsúlyozza, a fiatalokra általánosan jellemző lett, hogy cselekményeiket nem egyedül, hanem többen, csoportosan követik el. Elkövetői magatartásuk egyre agresszívabb, sokszor előfordul az alkoholos befolyásoltság is. Jellemző még a fiatal elkövetőkre az is, hogy több bűncselekményt is megvalósítanak, s több eljárás van egyszerre folyamatban ellenük. 15

16 Oroszlány Rendőrkapitányság: A kapitányság jelentésében hangsúlyozza, hogy az elkövetői-sértetti oldalon olyan kiskorúak állnak, akik jó ismerősei, osztálytársai egymásnak. Gyakran előfordul újabban olyan is, hogy a kiskorúak olyan felnőtt korú személyekkel együtt követik el cselekményeiket, akik sorozatos betöréseket, lopásokat követnek el. Az értékes tárgyaikat a fiatalok nem becsülik igazán, mert többnyire a szülőktől kapják, így nem érzik annak súlyát, hogy azt megóvni is szükséges. Így gyakran válnak a felelőtlen magatartásuk miatt áldozatokká. A sértetté válás gyakori áldozata a csendes, visszahúzódó, átlagtól elmaradó, és szorongó gyerek is. Egyre gyakoribb, hogy erőszakos cselekedeteiket telefonon rögzítik, s később azzal dicsekednek. Rongálásaikat motiválatlanul, dühből, és a frusztrációjuk levezetéseként követik el. Kisbér Rendőrkapitányság: A tapasztalatok a többi kapitányság jelentésével ellentétben itt azt mutatják, hogy a fiatalok nem, vagy csak kevés esetben mutatnak megbánást cselekedetük miatt. A kihallgatásokon érdektelenek, flegmák, szótlanok, vagy ellenkező esetben szemtelenek, visszabeszélnek. Általánosan jellemző rájuk a felelőtlenség. Cselekményeik java részét a szabálysértési vagy kisebb értékre elkövetett lopások, rongálások teszik ki, és módszereik közt kiemelkednek a dolog elleni erőszakkal elkövetett tettek. A bűncselekmények elkövetésének okai közt itt is a rossz családi és baráti környezeté a vezető szerep. Az elkövetők a társadalom alsóbb rétegeiből kerülnek ki. Esztergom Rendőrkapitányság: A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények széles palettán mozognak. Gyermekkorú elkövetők esetében kimagasló a látencia, melynek oka egyrészt az, ha a sértett sejti, hogy az elkövető gyermekkorú nem tesz feljelentést, hisz az gyermekkora miatt úgysem büntethető, az iskolák pedig az ilyen eseteket pedagógiai problémaként kezelik. Egyre több a csavargó, csellengő gyermek, és iskolákban az ebből adódó igazolatlan órák száma nő. Az elkövetés okainál sorakoztatják fel a rossz családi és baráti környezetet, a bűncselekményekkel kapcsolatos téves nézeteket, lányoknál a bosszút, féltékenységet, és a kilátástalanságot. Az elkövetők jellemzően a középosztálybeli, vagy attól alacsonyabb társadalmi rétegből kerülnek ki, akiknek értékrendbeli felfogásuk átlag alattinak mondható. Dorog Rendőrkapitányság: A legnagyobb számban vagyon elleni bűncselekményekkel találkoznak, melyet a kiskorúak többnyire társaik sérelmére követnek el. Módszereik közt szerepel a megtévesztés, zsebtolvajlás, megfélemlítés, erőszakkal fenyegetés, és a hátrányos következmények kilátásba helyezése. Az elkövetés okai közt itt is a rossz családi és baráti környezet, az elhanyagolás, pénztelenség és a tömegkommunikációs eszközök kontrollálatlan használata szerepel. Az elkövetők többsége többszörösen hátrányos helyzetű családokból kerül ki, ahol munkanélküliség és több gyermek is van. A szülők aluliskolázottak, büntetett előéletűek, vagy épp letöltendő börtönbüntetésüket töltik. 16

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003.

ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 2003. KOORDINÁTORI JELENTÉS A GYERMEKKORÚ, ÉS FIATALKORÚ BŰNELKÖVETÉS HELYZETÉNEK ELEMZÉSE, A BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE BUDAPEST 23. Budapest jellemzőinek, adottságainak áttekintése Közismert, mégis

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság

Közigazgatási Osztály Szociálpolitikai Osztály Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ Békéscsabai Városi Rendőrkapitányság kt. SZ.: XV. 1266-312012. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 BÉKÉSCSABA MEG fel JOGÚ VAROS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent stván tér 7. Ügyintéző: Dr. Burai Mihály, Csizmár Mónika, Dr. Csereiné

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés!

Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról. Tisztelt Közgyűlés! Ikt. SZ.: XI. 5472-5/2014. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESTERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: Dr. Csereiné Argyelán Anna, Dr. Hajdú Antal, Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Hiv. sz. : Postacím:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet Átfogó értékelés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Jelentés a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2012. évi bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 43/2012. (V. 14.) KT. sz.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS, CSALÁDVÉDELMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita

... ~ ::~:.~...r.'. r~... F aragóné Széles And rea. \ TCJL:. GIÁ-Lf \to< I. ... Dr. Krizsai Anita Ügyiratszám: 44211/2012.05. Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI logú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZT ÁL Y SZOCIÁLIS OSZTÁL Y 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon:

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2014. év munkájáról A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 19-I ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2013. év munkájáról Polgár település Polgár városban a Gyermekjóléti

Részletesebben

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által

Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által Bevezetés 2 1. Demográfiai mutatók 3 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása...3 3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása.6

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL

GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL 2010. VII. évfolyam 2. szám GYERMEKJKÓLÉTI HIRLEVÉL SZOCIONET DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MÓDSZERTANI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYERMEKJÓLÉTI CSOPORT Tartalomjegyzék Összegző a 2010. június 10.-én megtartott

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu

PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu PÁPA VÁROS JEGYZŐJE 59. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-025 Fax: 89/313-989 E-mail: jegyzo@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. május 9-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat

Részletesebben

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település

Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgári Kistérség Többcélú Társulás Kistérségi Szolgáltató Központjának Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti Szolgálat szakmai beszámolója a 2012. év munkájáról Polgár település Polgár városában a Gyermekjóléti

Részletesebben

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS. Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat. 2011. évi. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1. sz. melléklet ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék 1. Budapest Józsefváros lakosságának demográfiai

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 41. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. április 17-i ülésére Tárgy: Beszámoló az

Részletesebben