KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA JELENTÉS"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/ /2011. JELENTÉS Komárom Esztergom megye gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőiről és a bűnmegelőzési tevékenységről Tatabánya, június 30. Vidáné Vági Judit mb. hivatalvezető 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel: (34) Fax: (34)

2 Tartalomjegyzék 1. A megye sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira A megye lakónépessége A megye munkaerő-piaci helyzete Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekek napközbeni ellátása Gyermekek átmeneti gondozása Gyermekvédelmi szakellátás A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: A kiskorúak veszélyeztetettsége A gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözése, sértetté válásuk Bűnelkövető kiskorúak számának alakulása, valamint az általuk elkövetett bűncselekmények jellemzői Kiskorúak sértetté válása A rendőrség és a gyermekvédelmi jelzőrendszer kapcsolata A KEMRFK bűnmegelőzési tevékenysége Pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúakra vonatkozó adatok A gyermekjóléti szolgálatoknál ellátott bántalmazott, elhanyagolt gyermekek adatai A megyei gyámhivatal éves bűnmegelőzési tevékenységének átfogó bemutatása: A gyermekjóléti szolgálatok alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozásának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak esetében, illetve a gyermekjóléti szolgálat által tett egyéb intézkedések: A szolgáltatók többsége jövőbeni célként fogalmazta meg az orvosokkal, védőnőkkel való kapcsolat elmélyítését, valamint aktívabb közreműködésüket a gyermekvédelmi jelzőrendszerben Bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai: Az önkormányzatok és egyéb szervek szerepe a bűnmegelőzésben: Helyi önkormányzatok bűnmegelőzési tevékenysége Bűnmegelőzés a gyermekvédelmi szakellátás területén Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség tevékenysége, tapasztalatai Tatabányai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bűnmegelőzési tevékenysége A Tatai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bűnmegelőzési tevékenysége Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének tevékenysége Eredmények és problémák megfogalmazása Jövőre vonatkozó célok és feladatok meghatározása

3 A jelentés jogi háttere, elkészítésének módja A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer.) 5/A. (2) bekezdése alapján a szociális és gyámhivatal minden év június 30. napjáig az előző évre vonatkozóan a 2. számú melléklet szerinti jelentésben elemzi az illetékességi területén a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés megyei helyzetét, és értékeli a bűnmegelőzési tevékenységet. A jelentés elkészítéséhez a Gyer. 5/A. (3) bekezdésére figyelemmel a szociális és gyámhivatal tájékoztatást kért a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészségtől, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatától, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságtól, a települési önkormányzatok jegyzőitől, a gyermekjóléti szolgálatoktól, a Názáret Szociális Szolgáltatótól, az Utcai Szociális Segítők Egyesületétől, Tatabánya Megyei Jogú Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól, Tata Város Önkormányzata Kábítószerügyi Egyeztető Fórumtól, a Központi Statisztikai Hivataltól. A jelentés a Gyer. 2. számú mellékletében foglalt tartalmai követelmények figyelembevételével készült, amelyek az alábbiak: 1. A megye sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2. A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: - bűnelkövetés és sértetté válás, - a kiskorúak veszélyeztetettsége. 3. A megyei gyámhivatal éves bűnmegelőzési tevékenységének átfogó bemutatása: - a gyermekjóléti szolgálatok alapellátás keretében és a védelembe vétellel történő családgondozásának tapasztalatai a bűncselekményekkel érintett kiskorúak esetében, illetve a gyermekjóléti szolgálat által tett egyéb intézkedések, - a bűnmegelőzési pályázatok és programok eredményei és tapasztalatai. 4. Az önkormányzatok és egyéb szervek szerepe a bűnmegelőzésben: - bűnmegelőzési bizottságok, áldozatvédelmi irodák működése, bűnmegelőzési koncepciók és ezek megvalósulása, - bíróság, ügyészség, büntetés-végrehajtási intézet, civil szervezetek tevékenysége. 5. Eredmények és problémák megfogalmazása. 6. Jövőre vonatkozó célok és feladatok meghatározása. A megkeresések alapján kapott adatok, információk elemzésének céljából, illetve a megyei helyzet áttekintését követően meghatározandó feladatok megfogalmazása érdekében a Gyer. 5/A. (4) bekezdése alapján június 21-én 69 fő részvételével a Szociális és Gyámhivatal megyei bűnmegelőzési tanácskozást tartott. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya évben a gyermekvédelmi ágazat stratégiai céljai között határozta meg az iskolán belüli erőszak megelőzését, kezelését, valamint új módszerek, programok kidolgozását, a megyei bűnmegelőzési tanácskozás kiemelt témája a jelentés ismertetése mellett az iskolai erőszak jelensége volt. Az értekezlet három meghívott szakember tartott előadást a témában: 3

4 A gyermekjóléti szolgálat szerepe az iskolai erőszak megelőzésében, kezelésében Tordainé Vida Katalin Híd Gyermekjóléti Szolgálat (Esztergom) szakmai vezetője Iskolai erőszak rendőri szemmel Csonkáné Huszár Anita - Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály osztályvezető Iskolai erőszak a pedagógus szemszögéből Iván Lászlóné - Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Előkészítő Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Oroszlány) pedagógusa A jelentés ismertetése, valamint az elhangzott előadásokat követően kérdés, felvetés, hozzászólás a jelenlévők részéről nem hangzott el. 1. A megye sajátosságainak, adottságainak áttekintése, demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira Komárom-Esztergom megye az ország legkisebb területű, és a második legsűrűbben lakott megyéje, népsűrűsége 138 fő/km 2 (KSH, STADAT, 2010). A megye hét kistérségből áll (Esztergomi, Komáromi, Tatai, Tatabányai, Dorogi, Oroszlányi, Kisbéri), községeinek száma 65, városainak száma tizenegy, ebből kilenc kijelölt város, mely egyes feladat- és hatásköröket a jogszabály szerinti településekre kiterjedően is ellátja A megye lakónépessége Komárom-Esztergom megye lakossága 2010-ben a KSH adatai alapján fő volt, amely a tavalyi adatokhoz képest kismértékű csökkenést jelent (2009-ben fő), a 2001-es lakosságszámhoz viszonyítva (316998), folyamatos csökkenését tapasztalható. A népesség 66%-a a tizenegy városban él. Az országban itt a legnagyobb az úgynevezett szocialista típusú lakótelepek aránya, közel 25%. (KSH, STADAT, 2010.) A következő táblázat Komárom-Esztergom megye városai lakosságszámát mutatja be január 1-jén: Város neve Népessége január 1-jén Tatabánya Esztergom Tata Komárom Oroszlány Dorog Nyergesújfalu Ács Kisbér Lábatlan Bábolna fő fő fő fő fő fő 7543 fő 7110 fő 5426 fő 5044 fő 3688 fő 4

5 A megye nemzetiségi szempontból ma már homogén magyarnak tekinthető (94,1% 2001-ben, forrás: KSH, STADAT, 2001), részben a kitelepítések, lakosságcserék és az urbanizációval összefüggő önkéntes magyarosodás miatt. Ennek ellenére jelentős a német (sváb) és szlovák kisebbség száma, főleg a Dorogi kistérségben. Lakosságszám korcsoportok szerinti megoszlása 0-14 éves éves év feletti Forrás: KSH, STADAT, ben az élveszületések száma 2801 volt, amely a 2009-es adatokhoz képest 203 fővel csökkent. A halálozások száma 2009-ben 4180, 2010-ben 3959 volt. Továbbá ezer lakosra 9 élveszületés, valamint 12,5 halálozás jut. Tekintettel arra, hogy a megyében a halálozások száma meghaladja az élveszületések számát, a természetes fogyás jelenségével állunk szemben, aránya 1000 lakosra vetítve -3,7. (KSH, STADAT, ) Mindezek az adatok előrevetítik a megye jövőbeli demográfiai jellemzőit, az idősödő lakossággal kapcsolatban a szociális ellátás feladatait ben a 14 év alattiak a megye népességének 14,7%-át teszik ki, a 60 év felettiek pedig 15,6%-ot A megye munkaerő-piaci helyzete Éves átlagban 11,2 százalék volt a munkanélküliségi ráta tavaly Magyarországon, Komárom- Esztergom megyében az országos átlaghoz viszonyítva jobb a helyzet, a munkanélküliségi ráta december 31-én, az aktív korúak körében 9,9 % volt. A foglalkoztatottak száma 2010-ben fő, amely a 2009-es főhöz képest növekedést mutat. A munkanélküliek száma 2010-ben 11900, 2009-ben fő volt, amely 2007-től folyamatosan növekszik ben álláskeresőt tartottak nyilván Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás november 1. óta a gyermekes családok működési gondjainak kezelésében alapvető jelentőséggel bíró, kötelező szolgáltatás ben, a megyében változatlan struktúrában, a korábbi években megvalósított integráció útján (1 gyermekjóléti központ a megyeszékhely és vonzáskörzete ellátására, illetve 12 integrált intézményben főként családsegítő szolgálattal közösen- önálló szakmai egységben) valamennyi települést (76) lefedve működik a gyermekjóléti szolgáltatás. A megyeszékhelyen működő gyermekjóléti központ Komárom-Esztergom megye területén módszertani feladatokat is ellát, továbbá az alapfeladatain túl utcai, lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, mint speciális szolgáltatásokat is biztosít. 5

6 A gyermekjóléti szolgáltatóknál a családgondozók munkáját családgondozó asszisztens, gyógypedagógiai vagy fejlesztőpedagógiai tanácsadó és főként megbízási szerződés útján jogász és pszichológus segíti. A szolgáltatást 12 állami, valamint 1 civil fenntartó biztosította. A szolgálatok sokrétű feladatokat látnak el (gondozás, szolgáltatás, szervezés) és igen leterhelten működnek ben feladatuk tovább bővült az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatos feladatellátással, mely több esetben a családoknál folytatott terepmunka, gondozás hátrányára valósult meg Gyermekek napközbeni ellátása A gyermekek napközbeni ellátó rendszerében az országos tendenciához hasonlóan a megyében is gyarapodott 2010-ben a bölcsődék (30 %-kal), családi napközik (40 %-kal) száma. 4 új bölcsőde/bölcsődei csoport kezdte meg működését (Ács, Nyergesújfalu, Kocs, Tokod), illetve 7 meglévő intézményben a jogszabályváltozásból adódóan mely az eddigi csoportlétszámot (10 fő) 12, illetve 14 főre bővítette hivatalosan emelték a férőhelyek számát, ezáltal 235 férőhellyel, 778-ról összesen 1013 férőhelyen vált lehetővé a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátása december 31-i állapot szerint összesen 1145 férőhelyen biztosított a gyermekek napközbeni ellátása, melynek 12%-át a családi napközik, 88%-át a bölcsődék nyújtják. Házi és családi gyermekfelügyelet nincs a megyében. Bölcsődék/önálló bölcsődei csoportok Kistérség: Bölcsőde (önálló bölcsődei csoport) száma Férőhely: Dorog 3 44 Esztergom és Nyergesújfalu Kisbér 0 0 Komárom-Bábolna Oroszlány Tata Tatabánya Összesen: Fentieken túl a közoktatási törvény hatálya alá tartozó bölcsőde-óvoda integráció útján nyújtanak ellátást kisgyermekek számára, összesen 15 férőhelyen. (Dág 5 férőhely, Annavölgy 5 férőhely, Bana 5 férőhely.) A december 31-i állapothoz viszonyítva 40%-kal nőtt a családi napközik férőhely száma, a tavalyi 14 engedélyeshez (94 férőhely) képest - 20 engedélyes 132 férőhelyen nyújt szolgáltatást. A családi napközik egyre népszerűbbek. A szolgáltatások közül 16 civil, 1 állami, 3 egyházi fenntartásban működik. Igénybevételük fő oka az intézményes ellátás hiányos volta, a rendelkezésre álló bölcsődei férőhelyek korlátozott száma. 6

7 Családi napközik fenntartó szerinti megoszlása 15% 5% állami fenntartó civil fenntartó egyházi fenntartó 80% Gyermekek átmeneti gondozása 2010-ben nem történt változás az átmeneti gondozást nyújtó ellátások struktúrájában, a 4 családok átmeneti otthona (CSÁO) - Tatabánya, Oroszlány, Kisbér, Esztergom - továbbra is összesen 113 férőhelyen fogadta az arra rászorulókat. A megyeszékhelyen a CSÁÓ mellett 12 férőhellyel működik a gyermekek átmeneti otthona is. A 3 városi önkormányzati fenntartású családok átmeneti otthona mellett Esztergomban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat útján valósul meg a családok átmeneti gondozása 32 férőhelyen. Az ellátásra továbbra is nagy igény mutatkozik, az ellenőrzéseink tapasztalatai szerint teljes kihasználtsággal működnek. A tárgyévben a gyermekek átmeneti gondozását biztosító helyettes szülői férőhelyek számában következett be csökkenés (a évi 17 férőhelyről 3 férőhelyre), mely tendencia várható volt, hisz ez az ellátás évek óta kihasználatlan Gyermekvédelmi szakellátás Az állami gondoskodásban élő megyei gyermekek/fiatalok számára 2010-ben is két fenntartó (Szeged-Csanádi Egyházmegye, Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat), összesen 575 engedélyezett férőhelyen biztosította a bentlakásos, otthont nyújtó ellátást. Emellett országos illetékességgel a Nemzeti Erőforrás Minisztérium nyújt 64 férőhelyen, lányok részére speciális gyermekotthoni ellátást országos szakértői bizottsági javaslat alapján, mely adott esetben igénybe vehető a megyében élő és szükséglettel bíró nevelteknek is. A megyében, Oroszlányban működik továbbá a fővárosi gyermekek ellátását biztosító 84 férőhelyes gyermekotthon/utógondozó otthon ben fenntartó váltásra került sor a gyermekvédelmi szakellátás nagy részét biztosító Názáret Szociális Szolgáltató nevű intézmény tekintetében. A Váci Egyházmegye július 1-jével jogutódlással átadta a Názáret Szociális Szolgáltatót teljes tevékenységi körével a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásába az ellátásért felelős megyei önkormányzat kezdeményezésére. Az új fenntartó az ellátási szerződésben foglaltak szerint a tatabányai székhely mellett 14 telephelyen nyújt ellátást (9 lakásotthonban, 7 gyermekotthonban 1 nevelőszülői hálózat útján, 33 külső férőhelyen), összesen 503 férőhelyen. 7

8 Az ellátó rendszerben változás a nevelőszülői hálózatnál következett be. A december 31-i állapot szerint 87 hagyományos, 3 hivatásos nevelőszülő működött a megyében, 174, illetve 23, összesen 197 engedélyezett férőhellyel ben a nevelőszülők száma 13 fővel nőtt, ezáltal a 100 hagyományos, 3 hivatásos nevelőszülőt magában foglaló hálózat férőhelyeinek száma összesen 239-re bővült. Ez 21%-os növekedést jelent. A súlyos veszélyhelyzet miatt azonnali elhelyezést igénylő gyermek a 2800 Tatabánya, Puskin u. 7/b. szám alatti Befogadó otthonba kerültek, majd ezt követően kijelölt gondozási helyükre. A szakellátásban 2010-ben gondot okozott a nagyobb, 5-8 fős testvérsorok együttes elhelyezése. A szakellátásba bekerülő gyermekek túlnyomó többsége 5 év alatti, illetve változatlanul magas a év feletti korosztály aránya. Utóbbi korosztálynál jellemzően a családon belül meglévő problémák csak kamaszkorban kerülnek felszínre. Ellenőrzési tapasztalataink alapján olyan év feletti gyermekek kerülnek be a szakellátásba, akiket korábban a gyermekjóléti szolgálat nem gondozott. A kamaszkorú gyermekek rossz mentális állapotban kerülnek a szakellátásba, bekerülésük az alapellátásban történő gondozás elodázását láttatja. 2. A bűnözés és a veszélyeztetettség alakulása, a bűncselekményekkel kapcsolatos statisztikai adatok elemzése, a bűncselekmények elkövetésének okai: 2.1. A kiskorúak veszélyeztetettsége A kiskorúak veszélyeztetettségének alakulását szemlélteti a következő táblázat: A tárgyév én nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma A tárgyévben nyilvántartásból törölt veszélyeztetett kiskorúak száma pontból - Környezeti okból veszélyeztetett Magatartási okból veszélyeztetett Anyagi okból veszélyeztetett Egészségi okból veszélyeztetett Családok száma melyben veszélyeztetett kiskorúak élnek Forrás: 1210/09. számú OSAP jelentés a gyámhatóság tevékenységéről A veszélyeztetett kiskorúak számában az előző évhez képest kismértékű, 187 fős növekedés következett be. Ezen belül a környezeti okból veszélyeztetett gyermekek száma mutat emelkedő tendenciát, amelynek oka főként a gyermekjóléti szolgálatok tapasztalatai szerint a szülők következetlen, elhanyagoló magatartásában, a felelősség hárításában keresendő. Csökkenés következett be viszont azoknak a családoknak a számában, amelyekben a veszélyeztetett gyermekek élnek, ennek valószínűsíthetően oka, hogy a veszélyeztetettség több nagycsaládost érintett. A veszélyeztetettség kapcsán szükséges megvizsgálni a védelembe vett gyermekek számát, illetve ezzel összefüggésben a védelembe vétel okait is tekintettel arra, hogy a hatósági intézkedés alkalmazására azokban az esetekben kerül sor, amikor a gyermek veszélyeztetettsége az önkéntesen igénybe vett családgondozás keretében nem szüntethető meg. 8

9 Előző év dec. 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma 636 A tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorúak száma 479 A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: 166 környezeti okból védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: környezeti okból 66 (50 tanórát meghaladó hiányzás) védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: 158 szülőnek felróható magatartási okból védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: gyermeknek 72 felróható magatartási okból védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: gyermekkorú által 38 elkövetett bűncselekmény miatt védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: fiatalkorú által 13 elkövetett bűncselekmény miatt védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: gyermekkorú által 11 elkövetett szabálysértés miatt védelembe vettek száma A tárgyévben nyilvántartásba vett kiskorúakból: fiatalkorú által 13 elkövetett szabálysértés miatt védelembe vettek száma Forrás: 1210/09. számú OSAP jelentés a gyámhatóság tevékenységéről december 31-én 636 védelembe vett kiskorú volt, amely intézkedésre a jegyzők által szolgáltatott adatok alapján 203 gyermeknél a gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján került sor, a 636 védelembe vett gyermekből összesen 252 gyermeket gondoztak korábban alapellátásban. A védelembe vett gyermekek közül 202 részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, amely jól tükrözi az érintett családok szociális helyzetét. Szabálysértés/bűncselekmény elkövetése miatt 75 gyermeket vettek védelembe, amely az összes védelembe vétel (636 eset) 11%-át teszi ki. A szabálysértést/bűncselekményt elkövető kiskorúak 75%-a 14 év alatti, 25%-a 14 és 18 év közötti. Adatszolgáltatásuk során többen fogalmazták meg, hogy támogató családi háttér hiányában nincs hatása a családgondozásnak, függetlenül annak formájától. A védelembe vétel keretében történő családgondozásoknál a hatósági kényszer önmagában nem jelent visszatartó erőt. 9

10 2.2.A gyermekkorúak és fiatalkorúak bűnözése, sértetté válásuk Forrás: Az előző ábra évben Komárom-Esztergom megyében a százezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények számát mutatja. Az alábbiakban ismertetett adatok a megyei bűnözési statisztika fényében értelmezhetők, tekintettel arra, hogy a kiskorúak által elkövetett bűncselekmények egy kis szeletét teszik ki az összes regisztrált bűncselekménynek, azonban ezek a számok egyáltalán nem elhanyagolhatóak, hiszen sok esetben a fiatal korban elkövetett bűncselekmények olyan szocializációs problémákat mutatnak, amelyek a későbbiekben megalapozhatnak egy bűnözői karriert Bűnelkövető kiskorúak számának alakulása, valamint az általuk elkövetett bűncselekmények jellemzői A Komárom Esztergom Megyei Rendőr főkapitányság (a továbbiakban: KEMRFK) által rendelkezésünkre bocsátott adatok és annak okai szerint évben 61 gyermekkorú és 332 fiatalkorú bűnelkövető követett el bűncselekményt. 10

11 A bűnelkövető kiskorúak számának alakulása: %-os változás előző évhez képest Gyerekkorú elkövetők (0-14 év) % Fiatalkorú elkövetők (14-18 év) % Kiskorú elkövetők összesen % Bűnelkövető kiskorúak Gyerekkorú elkövetők Fiatalkorú elkövetők Kiskorú elkövetők A bűnelkövetővé vált kiskorúak számát tekintve megállapítható, hogy a gyermekkorú elkövetők száma jelentősen csökkent, ugyanakkor a fiatalkorú elkövetők száma jelentősen nőtt. Ez különösen elgondolkodtató annak fényében, hogy a fiatalkorú népesség aránya jelentősen csökkent. Gyermekkorú elkövetők száma: Esztergom Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Dorog Kisbér Összesen A gyermekkorú elkövetők számát tekintve az előző évekhez viszonyítva folyamatos csökkenés tapasztalható, előbb 27%-os majd 2009-hez viszonyítottan 23%-os. 11

12 Fiatalkorú elkövetők száma: Esztergom Komárom Oroszlány Tata Tatabánya Dorog Kisbér Összesen A fiatalkorú elkövetők számát tekintve sajnos már nem mondható el a csökkenő tendencia évhez képest ugyan 10%-os csökkenés, de 2009-hez képest már 29%-os növekedés tapasztalható. A városi rendőrkapitányságok illetékességi területén Komárom és Oroszlány kivételével mindenhol emelkedett a fiatalkorú elkövetők száma, Esztergomban 42%, Tatán 25%, Tatabányán 27%, Dorogon 44%, Kisbéren 20%-os növekedés mutatkozik az előző évhez képest. A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények: Tatabánya Dorog 21 6 Komárom 14 8 Oroszlány Tata 2 6 Esztergom 17 4 Összesen Ha kapitányságonként nézzük az adatokat, akkor elmondható, hogy Dorogon 72%-os csökkenés, Komáromban 43%-os csökkenés és Esztergomban 77%-os csökkenés tapasztalható az előző évi adatokhoz képest. Bűncselekmény megnevezése Tatabánya Dorog Komárom Oroszlány Tata Esztergom Kisbér Testi sértés Kényszerítés 1 Zaklatás Szemérem elleni erőszak 1 Közfel. ellátó szem. Elleni erőszak 1 Közveszély okozás 1 Garázdaság Közokirat hamisítás 2 Visszaélés

13 kábítószerrel Lopás Betöréses lopás Zsarolás 1 Rongálás Jogtalan elsajátítás 1 Összesen A gyermekkorúak által elkövetett bűncselekmények legnagyobb számát a rongálás, majd a lopás és a testi sértés bűncselekmények teszik ki. Egységesen elmondható, hogy ezen bűncselekményeket egyre erőszakosabb módszerekkel követik el. Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma városonként: Tatabánya Dorog Komárom Oroszlány Tatabánya Esztergom Kisbér A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma csökkent, miközben az elkövetők száma nőtt, tehát a csoportos elkövetés a jellemző. Fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények: Bűncselekmény megnevezése Tatabánya Dorog Komárom Oroszlány Tata Esztergom Kisbér Összesen Testi sértés Kényszerítés 1 1 Személyi szabadság megsértése Magánlaksértés 1 1 Zaklatás Becsületsértés 1 1 Közúti baleset okozása 1 1 Járművezetés ittas állapotban Közúti jármű ittas vezetése Erőszakos közösülés Szemérem elleni erőszak Megrontás Tiltott pornográf felvétellel

14 visszaélés Hivatalos személy elleni erőszak 1 1 Közfel. Ell. Szem. Ell. Erőszak 1 1 Bűnpártolás 1 1 Visszaélés lőfegyverrel 1 1 Garázdaság Önbíráskodás Közokirat hamisítás Magánokirat hamisítás Visszaélés okirattal 2 2 Visszaélés kábítószerrel Kp. Hely.fiz. Eszk. Visszaélés 2 2 Lopás Betöréses lopás Csalás 2 2 Rablás Zsarolás Rongálás Jogtalan elsajátítás 1 1 Orgazdaság Jármű önkényes elvétele Szerzői jog megsértése Összesen A bűncselekmények 38,5 %-át a lopás, 10%-át a garázdaság és magánokirat hamisítás, valamint 8,7%-át a testi sértés bűncselekmények teszik ki. 4,8%-al a visszaélés kábítószerrel és 3 %-al a rablás bűncselekmények viszonylag kis számúnak tekinthetők. Módszerek: A gyermekkorú elkövetők esetében a módszerek egyre szélesebb skálája jelenik meg. Garázdaság bűncselekmények esetében legjellemzőbb a nyilvános helyen személy elleni erőszakkal elkövetett módszerek, a lopásnál az alkalmi lopások, rongálásoknál a falfirkák és graffitik jellemzők, testi sértéseknél a fizikai bántalmazások. Ebből is jól látható, hogy a gyermekkorúak sem túl finom módszerekhez nyúlnak, ha bűncselekményt követnek el. Külön érdekesség, hogy két esetben úgy vittek véghez járműlopást, hogy a gépkocsikat feltörték. A fiatalkorúaknál a lopások vannak legnagyobb számban, melynél az alkalmi lopás a fő módszer. Feltehetően ennek a vágyak és a lehetőségek közti szakadék az oka, amihez nem tudnak hozzájutni, de vágynak rá, megszerzik alkalmi lopásokkal. Itt is megjelenik a járműlopás feltöréses módszerrel, 6 esetben. 14

15 A garázdaság bűncselekmények esetében ahogy a gyermekkorúaknál is - a nyilvános helyen személy elleni erőszakkal elkövetett módszerek vannak legnagyobb számban. A rablás bűncselekményeknél az áldozatot is legnagyobb számban védekezésre képtelen állapotba hozták, ami szintén nem a módszereik finomságára utal. Rongálásoknál ennél a korosztálynál is a motiválatlan garázda jellegű módszerekkel találkozunk. Ijesztő adat, hogy a személyes szabadság megsértése cselekményeknél a sértett elhurcolása szerepel fő módszerként, 4 esetből 3-nál ez volt a módszerük. Testi sértéseknél a fizikai bántalmazásoké a főszerep, mely egyértelműen az agressziójukat jelzi, 29 esetből 21-nél szerepel ez a módszer. A visszaélés kábítószerrel cselekmények a korábbi évekhez hasonlóan itt is a megszerzésre irányultak. Helyszínek: Gyermekkorúaknál az előző évek tendenciája érvényesül, hisz a bűncselekmények elkövetésének fő helyszíne még mindig az iskola és annak területe, valamint közvetlen lakókörnyezetük, a lakások, a ház körüli terek, parkok, és érdekes módon rongálásoknál az óvodák. Ez 13 esetből 5 esetben fordult elő. Fiatalkorúaknál szintén hasonló a helyzet, az iskola, lakókörnyezet, ház, lakás, terek, parkok. Lopásoknál az áruházak, bevásárló központok és az iskola a fő színtér. Az elkövetések okai: Az elkövetés okainak megállapításához a jelenlegi statisztikai rendszer nem szolgáltat adatokat, ám a kapitányságok tapasztalatai szerint az okok között továbbra is az anyagi haszonszerzés, a nem megfelelő családi és baráti környezet, a bűnözői életszemlélet és a bűncselekményekkel kapcsolatos téves nézetek szerepelnek. Több kapitányság tapasztalata, hogy a fiatalok kilátástalan, céltalan jövőképe sok esetben oka a bűnözésnek. Több kapitányság észrevételezte, hogy a média és annak korlátlan és kontrollálatlan használata milyen negatív hatással van a kiskorúakra. Az ott látottakat példaként követik és magukévá teszik Egyes kapitányságok nyomozások során szerzett tapasztalatai: Tatabánya Rendőrkapitányság: A tapasztalatok azt mutatják, hogy az elkövetői magatartásra a gátlástalanság, motiválatlanság, a csak balhé kedvéért való elkövetés jellemző. Egyre erősebb fokú agresszivitás jellemzi az elkövetőket, ami a gyermekkorúakat nem is nagyon érdekli, hisz tudják, hogy velük szemben büntethetőséget kizáró ok miatt az eljárás úgyis megszüntetésre kerül. Módszereik azonosak a felnőtt elkövetőkével, és kiváltó okként egyre gyakrabban jelenik meg a szülők általi elhanyagolásból adódó dac. Tata Rendőrkapitányság: A kapitányság kihangsúlyozza, a fiatalokra általánosan jellemző lett, hogy cselekményeiket nem egyedül, hanem többen, csoportosan követik el. Elkövetői magatartásuk egyre agresszívabb, sokszor előfordul az alkoholos befolyásoltság is. Jellemző még a fiatal elkövetőkre az is, hogy több bűncselekményt is megvalósítanak, s több eljárás van egyszerre folyamatban ellenük. 15

16 Oroszlány Rendőrkapitányság: A kapitányság jelentésében hangsúlyozza, hogy az elkövetői-sértetti oldalon olyan kiskorúak állnak, akik jó ismerősei, osztálytársai egymásnak. Gyakran előfordul újabban olyan is, hogy a kiskorúak olyan felnőtt korú személyekkel együtt követik el cselekményeiket, akik sorozatos betöréseket, lopásokat követnek el. Az értékes tárgyaikat a fiatalok nem becsülik igazán, mert többnyire a szülőktől kapják, így nem érzik annak súlyát, hogy azt megóvni is szükséges. Így gyakran válnak a felelőtlen magatartásuk miatt áldozatokká. A sértetté válás gyakori áldozata a csendes, visszahúzódó, átlagtól elmaradó, és szorongó gyerek is. Egyre gyakoribb, hogy erőszakos cselekedeteiket telefonon rögzítik, s később azzal dicsekednek. Rongálásaikat motiválatlanul, dühből, és a frusztrációjuk levezetéseként követik el. Kisbér Rendőrkapitányság: A tapasztalatok a többi kapitányság jelentésével ellentétben itt azt mutatják, hogy a fiatalok nem, vagy csak kevés esetben mutatnak megbánást cselekedetük miatt. A kihallgatásokon érdektelenek, flegmák, szótlanok, vagy ellenkező esetben szemtelenek, visszabeszélnek. Általánosan jellemző rájuk a felelőtlenség. Cselekményeik java részét a szabálysértési vagy kisebb értékre elkövetett lopások, rongálások teszik ki, és módszereik közt kiemelkednek a dolog elleni erőszakkal elkövetett tettek. A bűncselekmények elkövetésének okai közt itt is a rossz családi és baráti környezeté a vezető szerep. Az elkövetők a társadalom alsóbb rétegeiből kerülnek ki. Esztergom Rendőrkapitányság: A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények széles palettán mozognak. Gyermekkorú elkövetők esetében kimagasló a látencia, melynek oka egyrészt az, ha a sértett sejti, hogy az elkövető gyermekkorú nem tesz feljelentést, hisz az gyermekkora miatt úgysem büntethető, az iskolák pedig az ilyen eseteket pedagógiai problémaként kezelik. Egyre több a csavargó, csellengő gyermek, és iskolákban az ebből adódó igazolatlan órák száma nő. Az elkövetés okainál sorakoztatják fel a rossz családi és baráti környezetet, a bűncselekményekkel kapcsolatos téves nézeteket, lányoknál a bosszút, féltékenységet, és a kilátástalanságot. Az elkövetők jellemzően a középosztálybeli, vagy attól alacsonyabb társadalmi rétegből kerülnek ki, akiknek értékrendbeli felfogásuk átlag alattinak mondható. Dorog Rendőrkapitányság: A legnagyobb számban vagyon elleni bűncselekményekkel találkoznak, melyet a kiskorúak többnyire társaik sérelmére követnek el. Módszereik közt szerepel a megtévesztés, zsebtolvajlás, megfélemlítés, erőszakkal fenyegetés, és a hátrányos következmények kilátásba helyezése. Az elkövetés okai közt itt is a rossz családi és baráti környezet, az elhanyagolás, pénztelenség és a tömegkommunikációs eszközök kontrollálatlan használata szerepel. Az elkövetők többsége többszörösen hátrányos helyzetű családokból kerül ki, ahol munkanélküliség és több gyermek is van. A szülők aluliskolázottak, büntetett előéletűek, vagy épp letöltendő börtönbüntetésüket töltik. 16

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről. I. fejezet

20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás. a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről. I. fejezet 20/2010. (OT 10.) ORFK utasítás a Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységéről Szám: 20/2010. A bűnmegelőzési feladatok egységes értelmezése és eredményes végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga

BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga BTK. KÜLÖNÖS RÉSZ TANANYAGA (2012. évi C. törvény) Az I. félév tananyaga XV. Fejezet Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 160. Emberölés 161. Erős felindulásban elkövetett emberölés

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ. Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat Túrkeve, Széchenyi út 27 2.sz. Melléklet Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálat 5420 Túrkeve, Széchenyi út 27 Tel.:56-554-354 Kétpói telephely 5411 Kétpó, Almásy

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a 2007. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium ISSN 1217-0046 -3- A 2007. ÉVI B NÖZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA I. A B NÖZÉS TERJEDELME ÉS DINAMIKÁJA Az összb nözés A 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. május 28-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2009. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Kodifikációs Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010.

GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Körjegyzőség Melléklet a 48/2011.(VIII.17.) Kt. sz. határozathoz Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE NEMTI 2010. Tisztelt

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013.

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről. Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály 2013. év ISSN 1418-7590 - 3 - ÖSSZEFOGLALÓ A bűnözés általános visszaszorítására

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2015. május 27-i rendes ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdése írja elő

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a bűnözésről 2008. év Kiadja: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Büntetőpolitikai Főosztály, valamint Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában

A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában A pedagógiai szakszolgálat szerepe a gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megelőzésében, feltárásában Hargitai Enikő Éva Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Statisztikai adatok A bántalmazás/elhanyagolás

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján

Deres Petronella Domokos Andrea. Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján Deres Petronella Domokos Andrea Büntetőjogi Záróvizsga-felkészítő a 2012. évi C. törvény (új Btk.) alapján P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y s o r o z a t Károli Gáspár Református

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről

Tájékoztató. a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Tájékoztató a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnözésével összefüggő egyes kérdésekről Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 2011. év ISSN 1418-7590 3 ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve?

Az elkövető kiskorú védelembe van-e véve? 1 Megelőző elrendelése vagy mellőzése Bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható v. vádolt a gyermek Elzárással is sújtható szabálysértés miatt szabálysértési eljárás alá vonták a gyermeket

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Összes regisztrált b ncselekmény

Összes regisztrált b ncselekmény B ncselekmények Összes regisztrált b ncselekmény 465 694 413 343 436 522 426 914 394 034 Vagyon elleni b ncselekmény összesen 1/ 317 900 275 891 270 740 276 193 253 366 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 - 3 - I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2007-ben

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben