Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11."

Átírás

1 Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez és gyakorlásához!" (L.B.Swift)

2 Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Működési kör: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területe Név: Egyesített Bölcsőde Cím: 1221 Budapest, Leányka u. 40./a Telefon/FAX: Programért felelős neve: Kochné Orosz Anikó Intézményvezető-helyettes Telefon/FAX:

3 Tartalomjegyzék 1. Programunk a jó minőségű kisgyermekellátásért 4 2. Küldetésünk 5 3. Bemutatjuk intézményünket.6 4. Célkitűzéseink és feladataink a gondozási, nevelési munkában 8 5. Mellékletek 14 3

4 Programunk a jó minőségű kisgyermekellátásért Bölcsődéink a napközbeni kisgyermekellátás korszerű követelményeinek megfelelően végzik tevékenységüket. A jó minőségű gondozás, nevelés szervezése megfelel a törvényi előírásoknak, a fenntartó által megfogalmazott működési feltételeknek, a bölcsődei gondozás - nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott feltételeknek. Gondoskodunk róla, hogy a szakemberek képzettsége, iskolai végzettsége az előírásoknak megfelelő legyen. Kisgyermeknevelőinket ösztönözzük a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére, a folyamatos továbbképzéseken való részvételre, az önképzésre. A vezetők alapvető feladata, hogy jó munkaszervezéssel, a feladatok pontos meghatározásával, az optimális munkahelyi körülmények megteremtésével segítsék a dolgozók hatékony munkavégzését. Az esztétikus, családias környezet kialakításával megteremtjük a gyermekek ellátásához szükséges ideális körülményeket. Minden adott lehetőséget kihasználva folyamatosan korszerűsítjük, bővítjük a tárgyi felszerelést. Ebben a tevékenységünkben fontos szerepet kap a kisgyermeknevelői, szülői kreativitás. A bölcsőde preventív feladata a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, az egészség megőrzése. Saját konyháinkon, változatos, életkornak megfelelő egészséges étrendet biztosítunk gyermekeinknek. A jó szokások kialakításával és a levegőzés, mozgáslehetőségek biztosításával törekszünk a betegségek megelőzésére. A gondozási-nevelési munka során érvényesítjük tapasztalatainkat, szerzett tudásunkat. Empátiával, szeretettel fordulunk a gyermekek felé. Gondoskodásunk során a gyermeki jogokat, a kisgyermekkor életkori sajátosságait tiszteletben tartjuk. Gondozási-nevelési munkánkat a bölcsődei gyermeknevelés alapelvei alapján végezzük, partneri kapcsolatban a szülőkkel. Jó kapcsolatot alakítunk ki a családokkal, figyelembe vesszük a szülők elvárásait, bővítjük az együttműködés lehetőségeit. Szakmai munkánk során fontos a társintézményekkel való kapcsolattartás, tapasztalatcsere. A bölcsőde kezdeményező a kapcsolatok alakításában. A bölcsőde a mai elvárásoknak megfelelően törekszik a családok részére szolgáltatásokkal színesíteni a kisgyermek ellátás lehetőségeit. Játszócsoport, gyermekfelügyelet, szülőklub, tanácsadás, nyílt nap, és egyéb programok kínálatát nyújtjuk az érdeklődő családoknak. A bölcsődék gazdálkodásukban törekszenek a takarékossági elvek betartása mellett jól hasznosítani a költségvetési keretet. Alapítványi, pályázati lehetőségekkel bővítjük az anyagi forrásokat. 4

5 A jó minőségű munkavégzés a bölcsődei élet minden területén fontos célunk. "Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk." (Platón) Küldetésünk A XXII. kerület bölcsődéiben több évtizedes tapasztalattal, és a változásokat követő, igényes szakmai munkával gondozzuk, neveljük a bölcsődés korú kisgyermekeket. A bölcsődék nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, ennek alapján tagbölcsődéink reggel 6 órától délután 18 óráig tartanak nyitva napi 12 órában. A nyitva tartás figyelembe veszi a szülők munkaidejét, valamint a bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visszautazás időtartamát. Négy bölcsődénkben hozzáértő, szakképzett gondozónők segítenek a családoknak abban, hogy a szülők munkavégzése idején gyermekük biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben töltse mindennapjait. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a kisgyermek fejlődését. Tevékenységünket a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembevételével végezzük. Bölcsődénk kapui nyitva állnak az otthon nevelkedő, 0-3 éves korú gyermekek számára is, akiknek szülei egyéb elfoglaltságuk miatt veszik igénybe a bölcsőde szolgáltatásait, játszócsoportot, gyermekfelügyeletet, klub-foglalkozásokat. Teljes integrációban fogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermekek nevelését-gondozását a bölcsőde végzi, korai fejlesztésüket utazó gyógypedagógus látja el. Szándékunk, hogy a bölcsődét bármilyen módon igénybe vevő szülő segítséget kapjon a családi élet szervezésében, a munkavállalás lehetőségének támogatásában. Nevelői munkánk során érvényesítjük a gondozás-nevelés területén szerzett szakmai ismereteinket, folyamatosan fejlesztjük tudásunkat. A ránk bízott gyermekeket életkoruknak megfelelően, egyéni igényeiket kielégítő módon gondozzuk, neveljük. 5

6 Fontos számunkra, hogy a bölcsődében eltöltött idő gyermekeink fejlődésében a biztos alapot, szüleik részére a bizalmon alapuló, nevelésben segítő, partneri kapcsolat lehetőségét jelentse. Bízunk abban, hogy hivatástudatunk, gyermekközpontú nevelési elveink érvényesítésével bölcsődéseinknek esélyt adunk arra, hogy a bölcsődéskor utáni gyermekközösségben kiegyensúlyozott, önálló, vidám gyermekként éljenek. Bemutatjuk intézményünket Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület, Budafok, Nagytétény a főváros dél-budai területén a Dunapart mentén helyezkedik el. A lakosság nagy része családi házakban él, de jelentős a kisebb lakótelepen élők száma is. A lakótelepek környezetében épültek fel a kerület bölcsődéi az as években. A bölcsődék épületei tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek, környezetükben a parkolási lehetőség is megoldott. A bölcsődék a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, továbbá Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének (fenntartó) rendeletei alapján végzik feladataikat. Az Egyesített Bölcsőde központja a Leányka bölcsődében működik. A központi bölcsőde az Egyesített Bölcsőde székhelye, a munkaügyi ügyintézés, a szakmai munka koordinálásának központja, gondozónői, gyógypedagógiai képzések gyakorlóterülete. Személyi feltételek A négy bölcsődében összesen 91,5 álláshelyen alkalmazzuk a dolgozókat. Az engedélyezett szakmai létszám 65 fő, mely megfelel a jogszabályban előírtaknak. Kiemelt feladatunknak tartjuk a szakdolgozók folyamatos magas szintű képzését. Az élelmezési feladatokat két szakképzett élelmezésvezető látja el. Az Egyesített Bölcsőde szakmai feladatainak ellátását gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, szaktanácsadó és gyermekpszichológus segíti. A bölcsődékben az alapellátás mellett kisgyermekes családok részére szolgáltatások szervezésével bővítjük kínálatunkat. 6

7 Tárgyi feltételek A bölcsődék típusterv alapján épültek, az épületek belső elrendezése, mérete megfelel az előírásoknak. Leányka tagbölcsőde 132 férőhely 1221 Budapest Leányka u. 40./a Mocorgó tagbölcsőde 54 férőhely 1222 Budapest Vöröskereszt u. 13. Rózsakert tagbölcsőde 80 férőhely 1223 Budapest Rákóczi u. 18. Napraforgó tagbölcsőde 80 férőhely 1225 Budapest Bartók B. u. 4. A négy tagbölcsődében 346 férőhely áll a kisgyermekes családok rendelkezésére. Az Egyesített Bölcsőde 13 gondozási egységben, 26 csoportban végzi gondozási nevelési feladatait. A gyermekek által használt helyiségek, gyermeköltöző, fürdőszoba, gyermekszoba, terasz, játszókert, kapcsolódásai, természetes megvilágítása, felszereltsége megfelel az előírásoknak. A bölcsődék egyéb helyiségei irodák, gondozónői szoba, főzőkonyhák, raktárak, mosó vasaló helyiségek rendelkezésre állnak. A bölcsődék játszókertjei megfelelő alapterületűek, közvetlen ajtó kijárattal a teraszra és a kert részre. A gyermekek szabadlevegőn való tartózkodása biztosított. A játszókertekben játékeszközök, pancsolók, homokozók biztosítják a szabadban való játék örömét. A játszókertek felújítását és korszerűsítését a fenntartó évente tervszerűen végzi, figyelembe véve a jogszabályi változásokat és a szakmai igényeket. A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést. A bölcsődékben a játékkészletek minőségére, mennyiségére különösen nagy gondot fordítunk. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a játékkészlet az egészségügyi és a pedagógiai elvárásoknak megfeleljen, változatos, elegendő mennyiségű és jó minőségű játékok legyenek a gyermekek környezetében. 7

8 Célkitűzéseink a gondozási - nevelési munkában Bölcsődéink gondozási - nevelési munkájában meghatározó a kisgyermekek speciális életkori igényeinek és a bölcsődei gondozás - nevelés országos alapprogram tervezetében megfogalmazott gondozási - nevelési alapelveknek a figyelembevétele. Szakmai programunk a gyermeki jogok, a szülői elvárások tiszteletben tartásával, bölcsődéink több évtizedes szakmai értékeire alapozva készült. Célunk, hogy hozzájáruljunk a bölcsődében nevelkedő kisgyermekek kiegyensúlyozott gyermekkorának biztosításához. Szeretnénk, hogy a bölcsődei nevelés korai gyermekkoruk fontos része, fejlődésük meghatározó színtere legyen. Fontos, hogy bölcsődés gyermekeink szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben nevelkedjenek. Célunk, hogy a gyermekek bölcsődei életük során érzelmi biztonságban váljanak önállóvá, sajátítsanak el jó szokásokat, viselkedési szabályokat. Fejlődjenek készségeik, képességeik, tanuljanak örömteli játékuk során, hogy az óvodába kerülés öröm lehessen számukra. Fontos törekvésünk, hogy elérjük: a szülők elégedettek legyenek gyermekük bölcsődei fejlődésével, és szép emlékekkel távozzanak intézményünkből. Gondozási - nevelési feladatainkat a bölcsődei gondozási - nevelési alapelvek alapján határozzuk meg: a gondozás - nevelés egységének elve a családi nevelés elsődlegességének tisztelete a gyermeki személyiség tiszteletének elve az egyéni bánásmód elve a biztonság és a stabilitás elve az aktivitás, az önállósulás segítésének elve az egységes nevelői hatások elve 8

9 Feladataink a gondozási - nevelési munkában Tárgyi környezet A csoportszobák, kiszolgáló helyiségek esztétikus, megfelelő berendezésére törekszünk. Fontos, hogy a gyermekek környezete megfeleljen az életkorból adódó különleges igényeknek, legyen barátságos és vonzó a szülőknek, tükrözze a szakemberek szaktudását, és igényességét. Egyéni ötletekkel, szülői segítséggel színesítjük, változatossá tesszük a gyermekek játszóhelyét. A díszítésben fontos szerepet kapnak a kisgyermeknevelők és gyermekek alkotásai. A játékkészlet bővítésére és a bútorok korszerűsítésére folyamatosan sor kerül. A gyermekek kerti játszóhelyének megfelelő kialakítása kiemelt jelentőséget kap. Bölcsődei felvétel, beszoktatás A bölcsődei felvételt megelőzően alkalmat adunk a bölcsőde megismerésére, nyílt nap, írásos ismertetők, programok ajánlásával. Beszélgetés és kérdőív segítségével igyekszünk leendő bölcsődésünkről tájékozódni. A felvétel után, a beszoktatás szervezésében összehangoljuk az egyéni életkori igényeket, szülői elvárásokat, a csoportszervezés feladatait, a felmenőrendszer és a saját gondozónő rendszer érvényesítésével. A beszoktatás folyamatában kiemelt szerepet kap a rendszeresség, fokozatosság elve, a gyermek alkalmazkodásának megkönnyítése. Fontos figyelembe vennünk az otthoni szokások, napirend jelentőségét. Különös empátiával fordulunk a szülő felé. Napirend A csoport napirendjét a kisgyermeknevelők szervezik meg az aktuális időszakban. A napirend kialakításában alapvető szempont az életkori sajátosságok, egyéni igények figyelembevétele, az állandóság, rendszeresség elvének alkalmazása. Fontos törekvés az egészséges életmódra nevelés, a szokások, önállóság kialakítása. Gondot fordítunk a várakozási idő csökkentésére. Fontos a minél több játékra fordított idő. Gondozás - nevelés A gondozási - nevelési munka során az érzelmi fejlődés, a szocializáció segítése kiemelt feladat, melyet a napi tevékenységek alkalmával a gyakorlatban érvényesítünk. Gyermekeinket az egyéni bánásmód, az aktivitás, az önállóság ösztönzésével, az elfogadás elvén gondozzuk, neveljük. 9

10 A gondozás - nevelés során ügyelünk a kommunikációra, a beszéd, gesztusok jelentőségére. Betartjuk a higiénés követelményeket, az egészség megőrzésére törekszünk. Tanulás A megismerési folyamatok fejlődését segítjük a játék feltételeinek körültekintő megteremtésével, a nevelő-gyermekek játékában történő megfelelő részvételével. Tervszerűen törekszünk a vers, ének, mese, játékos mozgás, alkotótevékenység lehetőségeinek évszakonkénti változatosságára. Tiszteletben tartjuk a gyermek spontán érdekelődését, kíváncsiságát, önkéntességét az örömteli játék során. Céljaink a szolgáltatások területén A családok igényei alapján szervezzük szolgáltatásainkat. A bölcsődei szolgáltatás, gyermekfelügyelet, játszócsoport napirendjét, programját a sajátos, a csoport igényeihez igazodó módon alakítjuk ki, a változtatás lehetőségével. A szolgáltatásban a gondozási - nevelési alapelvekre alapozva nagy hangsúlyt kap a tanácsadás, ismeretterjesztés, egészségnevelés, a szülők aktív részvétele a kisgyermek nevelésébe - gondozásába a bölcsődei életben. Fontos célkitűzésünk a szülői szerep erősítése, a családi nevelés segítése, közösségi élmények nyújtása. Feladataink a szolgáltatások szervezésében igényfelmérés a családok megfelelő tájékoztatása a szolgáltatásokról, a kisgyermeknevelők felkészítése a csoport igényei szerint speciális tevékenységre a tárgyi feltételek kialakítása az aktuális igényeknek megfelelően a napirend, a programok tervezetének elkészítése a szülői elégedettségi vizsgálat kérdőíves módszerrel, az eredmények hasznosítása Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) 10

11 Élelmezés Két tagbölcsődénk saját főző konyhával és két tagbölcsődénk tálaló konyhával működik, a HACCP minőségbiztosítási feltételeknek megfelelően, felvállalva az esetleges diétás étkeztetést is. Ebben az esetben orvosi javaslat szükséges. Feladatunk a bölcsődés korú gyermekek napközbeni étkeztetése, a korszerű minőségi táplálkozási alapelvek figyelembevételével. Az étkeztetés gondos szervezésének célja a kisded-tápláláson túlmutatva a gyermek és az ifjúkor, sőt a felnőttkor egészségesebb táplálkozási szokásainak formálása. A gyermekek részére napi háromszori főétkezést és tízórai frissítő folyadékot, gyümölcsöt biztosítunk. Az ételek elkészítésénél minden esetben törekszünk a korszerű konyhatechnológiai eljárások betartására. Az ételsorok összeállításánál nagy figyelmet szentelünk az ételek változatosságára és színben való harmonizálására. Fontosnak tartjuk, hogy kisgyermekeink életmódját, ízlését meghatározó életkorban, az étkezésük is lehetőleg egységes elvek szerint történjen, mind a családban, mind a bölcsődében. Bízunk abban, hogy munkánk során hatékonyan hozzájárulunk a bölcsődébe járó gyermekek egészséges fejlődéséhez. Dokumentáció A gyermek fejlődésének nyomon követése a fejlődési folyamat alakulásáról való tájékozódás céljából történik. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi szabályokat figyelembe kell venni. A dokumentáció vezetéséhez kérni kell a szülők hozzájárulását, a rögzítetteket kérésre a szülőknek meg kell mutatni. A dokumentáció vezetésénél fontos szempont a tárgyszerűség, hitelesség, árnyaltság, rendszeresség, folyamatosság elve. A bölcsődés gyermekek ellátásával kapcsolatos kötelező dokumentációt a rendeletben előírt módon végezzük. A szakdolgozók továbbképzése Színvonalas gondozónői munkát a szakmai tudás szinten tartásával, folyamatos fejlesztésével végezhetünk. Az Egyesített Bölcsőde a dolgozók képzését, továbbképzését a szükséges ütemben, tervezés alapján végzi. 11

12 A dolgozók részére folyamatosan házi továbbképzéseket szervezünk, melyek a kötelezetteken kívüli munkatársak részére is lehetőséget adnak a friss szakmai tájékozódásra, tudásuk elmélyítésére, mentálhigiénés közérzetük javítására. A házi továbbképzések szervezését és lebonyolítását saját segítő szakembereink részvételével is végezzük, a kisgyermeknevelők aktivitására alapozva. A házi továbbképzések alkalmával lehetőség nyílik a bölcsődék egymás közti látogatására, a kolléganők munkájának közvetlen megismerésére. A továbbképzések során alkalom nyílik vidéki, fővárosi bölcsődék megtekintésére is. Együttműködés a családdal Bölcsődéink célja a szülőkkel való kapcsolat elmélyítése, a családok segítése. Kölcsönös bizalom kialakítására ösztönözzük a szülőket, partneri kapcsolatban segítjük a családi nevelést. Folyamatosan bővítjük a találkozások, információcserék lehetőségét. A szülők tájékoztatásának módjai üzenő füzet faliújság szórólap napi szóbeli információ csere szülői értekezlet, szülői beszélgető csoportok A családdal való együttműködés elmélyítése érdekében egyéb programokat kínálunk: családi délutánok nyílt nap ismeretterjesztő előadás tanácsadás szülőklub kreatív délután Az Egyesített Bölcsőde intézményeiben Szülői Fórum működik, mely hivatalos formában is szolgálja a családdal való együttműködést. Kapcsolat társszakmákkal, szakterülettel Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakterület, a társszakmák tevékenységét, alkalmat keresünk tapasztalatcserére, egymás munkájának megismerésére. Egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködünk mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel és családjával kapcsolatba kerülnek. A bölcsőde a gyermekvédelmi jelzőrendszer része, szükség esetén jelzést tesz a Gyermekjóléti Központ felé, preventív munkát végez, segíti, támogatja a családokat. 12

13 A Gyermekjóléti Központtal folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki a gyermekek veszélyeztetettségének a megelőzés érdekében. Intézményünkben a jelzőrendszer tagjai (gyermekorvos, pszichológus, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, kisgyermeknevelő) team munkában dolgoznak, melynek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, konstruktív együttműködéssel segítik a családot. Kapcsolatot tartunk a Védőnői Szolgálattal, a Gyermekjóléti Központtal, az óvodákkal, a sajátos nevelési igényű gyermekeket fejlesztő intézményekkel. Munkabeszélgetések szervezésében az Egyesített Bölcsőde kezdeményező, a védőnői szolgálat, óvoda, és a bölcsődei szakemberek szakmai találkozóját hagyományteremtő módon kívánjuk szervezni. Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása-nevelése bölcsődéinkben Bölcsődéinkben az adottságokhoz mérten fogadunk sajátos nevelési igényű gyermekeket. A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását-nevelését a kisgyermeknevelők, korai fejlesztésüket utazó gyógypedagógus végzi. A kisgyermeknevelők folyamatos továbbképzéséről ezen a területen is gondoskodunk. Gondoskodás a hátrányos helyzetű gyermekekről Bölcsődéinkben a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek gondozására kiemelt figyelmet fordítunk. A csoportban ellátott hátrányos helyzetű kisgyermekek gondozásának-nevelésének, feltételeit gyermekvédelmi felelős munkatársunk segítségével biztosítjuk. A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart a szülővel, gondozónővel, Gyermekjóléti Központtal. Szükség esetén tanácsadással, a gondozáshoz szükséges eszközök biztosításával, (ruha, játék, adomány) a problémamegoldásban való segítéssel támogatja a rászoruló családot. Semmit sem szabad visszakívánnunk, ami elmúlt, csak az örökké új van, amely a múlt kibővített elemeiből formálódik, mert az igazi vágy mindig alkotó újat, jobbat teremt. (J.W. Goethe) Budapest, május.. az intézményvezető jogkörében eljárva Kochné Orosz Anikó 13

14 M e l lé k l e t e k A mi bölcsődénk / tagbölcsődék bemutatkozása Beszoktatási ajánlás Szolgáltatás dokumentumai Szakmai ellenőrzés értékelése Eseménynaptár Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezete 14

15 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Leányka tagbölcsőde 1221 Budapest, Leányka u. 40./a Tel/Fax: Bölcsődénk a Leányka utcai lakótelepen, a kerület kapujában épült 1976-ban. Célul tűztük ki a családias, esztétikus környezet kialakítását. Szépen gondozott zöld kertrészeinkkel, a magas és árnyat adó fákkal üde színfoltja vagyunk a környéknek. A csoportszobákban sok színes, modern, érdekes és változatos játékot, sokféle mozgásfejlesztő eszközt kínálunk a gyermekek korának és fejlettségének megfelelően. A kuckók és pihenő sarkok az elvonulást, a tágas udvarrészek a szabad mozgást biztosítják. Nevelői programunk előtérbe helyezi a játéktevékenység fejlődésének elősegítését a szabad választás lehetőségével, a gyermeki kreativitás támogatásával, elismeréssel, együtt játszással, ötletadással. A gondozónők tudatos nevelői munkájának részét képezi a gyermekek játék, illetve manuális tevékenységének összehangolt, átgondolt szervezése. A bábjáték a mindennapok fontos része. Az egészséges életmód kialakításához a gyerekek sokat tartózkodnak a szabad levegőn, amihez változatos mozgás és játéktevékenységet biztosítunk. A bölcsődei kertjeinket és a zöld felületet különös odafigyeléssel gondozzuk és vigyázzuk. A csoportszobákban télen párásító készüléket használunk. A felső légúti megbetegedések kivédésére sószobát működtetünk, amit a csoportok folyamatosan látogatnak. Helyes higiénés szokásokat alakítunk ki az étkezés, tisztálkodás, pihenőidő terén. A saját működtetésű konyha változatos, a korosztálynak megfelelő étrenddel, rugalmasan biztosítja az igényeket: sok zöldséget, gyümölcsöt kínálunk, szükség esetén diétás ételt. Bölcsődénk a kerületben lakó családok igényeit szeretné szolgálni a Leányka Játszóházzal, klubokkal, tanácsadással. Lehetőséget teremtünk szakembereinkkel való találkozáshoz gyógypedagógus, gyermekpszichológus, gyermekvédelmi felelőssel. 15

16 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Mocorgó tagbölcsőde 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13. Tel/Fax: Bölcsődénk a József Attila lakótelepen épült, több mint 40 éves múlttal rendelkezünk. 54 férőhelyen gondozzuk-neveljük a bölcsődés korú kisgyermekeket. A korosztály számára kialakított tágas, játékokkal felszerelt csoportszobákban és két, színes, mozgásra csábító rögzített játszótéri eszközökkel ellátott udvar részünkön várjuk a gyermekeket. A bölcsőde alapvető feladata a kisgyermekek testi, lelki és szocializációs fejlődésének biztosítása. Fontos feladatunk, a biztonságos és játékra-mozgásra motiváló környezet kialakítása, az önállósodáshoz elegendő idő biztosítása, a gyermekek ösztönzése, megnyilvánulásaiknak elismerő, támogató, egyéni igényeihez igazodó segítése. A gyermekek életkorának és az évszakoknak megfelelő napirendet alakítunk ki, amely elősegíti a gyermekek eligazodását a bölcsődei életben. A mindig azonos sorrend, a saját hely az asztalnál, ágyának állandó helye biztonságot ad a gyermekek számára. Kiemelt feladatunk a gyermekek egyéni igényeinek, fejlődési ütemének figyelembevétele. A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafigyeléssel, támogatással segíti a gyermekek fejlődését. A gyermekek napjaiknak nagy részét játékkal töltik, ezen keresztül ismerik meg a világot. A bölcsődében a játéklehetőségek bőséges választékát nyújtjuk a gyermekeknek, felkeltve kíváncsiságukat, érdeklődésüket. A bölcsődében a fokozatos, szülővel történő beszoktatást kínáljuk a családoknak, amely megkönnyíti a kisgyermekek új helyzethez való alkalmazkodását. A beszoktatás idején a szülő jelenléte biztonságot ad, segíti az új környezethez való alkalmazkodást, személyek megismerését. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A családi és bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők partneri kapcsolatának kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt. Rendezvényeink a családok és a gyermekek részére: farsang, gyermeknap, angyalváró ünnepség. Munkánkat szakemberek segítik: gyermekpszichológus, gyermekorvos, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős. 16

17 Bölcsődénk tálaló konyhával rendelkezik a HACCP, minőségbiztosítási feltételeknek megfelelő működéssel, felvállalva az esetleges diétás-ételallergiás étkeztetést is. A gyermekek napközbeni négyszeri étkezését a korszerű minőségi táplálkozási alapelvek figyelembevételével biztosítjuk. Bölcsődei Alapítványunk bevételét a gyermekek környezetének korszerűsítésére, fejlesztésére fordítjuk. Bölcsődénkben a szülők segítségével kialakított sószoba működik prevenciós jelleggel- a felső légúti megbetegedések gyakoriságának megelőzésére. Munkánk során arra törekszünk, hogy hatékonyan hozzájáruljunk a bölcsődébe járó gyermekek egészséges fejlődéséhez. 17

18 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1224 Budapest, Rákóczi út 18. Tel/Fax: A játék a kisgyermek legfejlesztőbb tevékenysége. De nem a fejlesztő játék! Hanem a szabad játék. Vekerdy Tamás Bölcsődénk a Rózsakerti lakótelepen 80 férőhellyel fogadja a gyermekeket, hat csoportban. Intézményünk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását biztosítja. A bölcsőde területén külön-külön játszóudvar kapcsolódik a csoportszobákhoz. Szakképzett kisgyermeknevelőink a csoportok életkorához igazítva megteremtik a lehetőséget a gyermekek testi-lelki fejődéséhez. A bölcsődei alapellátáson kívül szolgáltatásként gyermeknevelési tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokat biztosít a családoknak. Szolgáltatásként játszócsoport működésével segítünk a szülőknek délelőtti tanácsadással, gyermekeik számára változatos tevékenység lehetőséget biztosítunk. A bölcsőde a családi neveléssel együtt, illetve azt kiegészítve szolgálja a kisgyermekek fejlődését. A napirend egyszerű, a kisgyermek számára könnyen megismerhető és követhető. A szabad játéktevékenység és a gondozási műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek. A bölcsődei napirend legfontosabb szabályai az állandóság és a folyamatosság, ez a gyermek biztonságérzetét is növeli. A rendszeresség, állandóság rendkívül fontos. Napirendünk az évszakoknak, az időjárásnak megfelelően rugalmasan változik. A délelőtt folyamán a gyermekek számára az időjárástól és az évszaktól függően biztosított a szabad játékválasztás lehetősége a csoport szobában vagy a játszóudvaron. A kisgyermeknevelő az önfeledt játéklehetőség mellett, a gyermekek részéről önkéntesen választott, egyéni érdeklődését is figyelembe veszi. A kisgyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését elősegíti. A manuális tevékenység, vagy mese, ének, mondóka, vers, ritmus ismétlésével szókincsét bővíti. Szakmai programunk kiemelt célja a mozgásformák elsajátításához, megtanulásához, gyakorlásához, mászás, ülés, járás, biztonságos elsajátításához lehetőséget nyújtani. A gyermekek mentális fejlődése mellett a mozgás fontos szerepet tölt be a megismerőtevékenységek elsajátításában. Feladatunknak tartjuk, hogy a bölcsődés korosztály számára alapjaiban fontos, korosztályra jellemző nagymozgásos játéktevékenységeket a szabadlevegőn való tartózkodást egészséges fejlődésükhöz biztosítsuk. 18

19 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Napraforgó tagbölcsőde 1225 Budapest Bartók Béla u. 4. Tel/Fax: A Napraforgó tagbölcsőde a Bartók lakótelepen nyújt napközbeni bölcsődei ellátást, játszócsoportos elfoglaltságot és gyermekfelügyeletet. Bölcsődénk 1977-ben épül, az eltelt évek alatt többször megújult és megszépült. 80 férőhelyen, 6 csoportszobában és a játszószobának kialakított helyiségben, hangulatos környezetben, nagy szaktudással rendelkező kisgyermeknevelők látják el a bölcsődés korú gyermekeket. Kisgyermeknevelőink folyamatosan képzik magukat, hogy minél magasabb szintű ellátást biztosítsunk a ránk bízott gyermekeknek. A szülőtől való elválás megkönnyítésére az anyás beszoktatás módszerével szoktatjuk a bölcsődei élethez a gyermekeket. A csoportok és a játszó udvar jól felszerelt játékokkal, bútorzattal, nagymozgásos játékokkal, különböző mozgásfejlődést elősegítő játékokkal felszerelve várja a gyermekeket. A játszóházban különböző programokkal várjuk az otthon nevelkedő gyermekeket és szüleiket. Szükség esetén gyermek felügyeletet is biztosítunk. A bölcsődében saját konyha működik. Szakképzett élelmezésvezető által összeállított étlap alapján készül a gyermekek életkorának megfelelő, finom étel. Ha a gyermek fejlődése valamilyen módon eltér az átlagostól integrált, kis létszámú csoportban helyezzük el. Gondozásukat szakemberek segítségével végezzük: gyógypedagógus, pszichológus. Az ünnepekre a gyermekekkel együtt készülünk: ajándékkészítéssel, énekléssel, rajzolással, farsangi álarckészítéssel. A juniálison szülőkkel, testvérekkel együtt töltjük a játékos, vidám délutánt. Ugrálóvár, arcfestés teszi színesebbé a délutánt. Az őszi és téli időszakban a légúti megbetegedések megelőzésére saját sószobánkban játék közben élvezik a szoba jótékony hatását 19

20 Beszoktatási ajánlás Új csoport beszoktatásánál a kisgyermeknevelők egy műszakban dolgoznak, amíg a gyerekek ellátása ezt megengedi, nyújtott műszakban, amíg a gyerekek ellátása ezt megkívánja. Egy nevelőhöz egyszerre csak egy gyermek szokik, kivéve az első két gyermeket, akik egyszerre is szokhatnak. (Az első nap egy gyermek 9 órára, két gyermek 10 órára jön, hogy az első órát együtt tölthessék a kisgyermeknevelők az új gyermekkel.) I. hét Első, második, harmadik nap (hétfő, kedd, szerda) időtartam: 2 óra, érkezés: 9 óra körül A szülő végig bent tartózkodik a gyermekekkel, tízórait kínálunk. Negyedik nap (csütörtök) időtartam: 2,5 3 óra, érkezés: 9 órára A szülő kb. 1,5 órát van bent, már a kisgyermeknevelő kínálja a tízórait, majd a szülő elbúcsúzik rövid időre, kimegy a csoportból. 11 órakor visszajön, ő gondozza gyermekét ebéd előtt, ő ebédelteti. A nevelő elkészíti, megmutatja a gyermek állandó helyét az asztalnál. Ötödik nap (péntek) időtartam: 3 óra, érkezés: 9 órára Ugyanaz a napirend, mint csütörtökön, a kisgyermeknevelő gondozza a gyermeket és kínálja az ebédet a szülő jelenlétében. II. hét Hatodik nap (hétfő) Ugyan az a napirend, mint pénteken. időtartam: 3 óra, érkezés: 9 órára Hetedik nap (kedd) időtartam: 4 4,5 óra érkezés:8:30 -ra Szülő 9.30-ig bent marad, 11 órára visszajön. Gondozási műveletet a kisgyermeknevelő végzi, ebédet is ő ad. Szülő jelen van, lefekteti gyermekét. Addig maradnak, amíg a helyzet megkívánja (pl. elalszik, uzsonnára is marad, nem alszik el, hazamegy rögtön, nem fogadja el az ágyat stb.) Nyolcadik nap (szerda) időtartam: 6-8 óra, érkezés: 7:45-re Szülő távozik 9.30 órakor, visszajön az ebéd idejére, várakozik, gondozási műveleteket a kisgyermeknevelő végzi. Addig maradnak, amíg a helyzet megkívánja (pl. elalszik, uzsonnára is marad, nem alszik el, hazamegy rögtön, nem fogadja el az ágyat stb.) Kilencedik nap (csütörtök) időtartam: 6-8 óra, érkezés: 7:45-re A szülő bekíséri a gyermeket a szobába, elköszön és ra visszajön, várakozik. A kisgyermeknevelő gondoz, a lefekvést felkínálja. Ha szükséges behívja a szülőt. Tízedik nap (péntek) időtartam: 6-8 óra, érkezés: 7:45-re Szülő elköszön, távozik. Szülő 12:30-kor visszajön, várakozik, nevelő gondoz, lefekteteti a gyermeket. Szülő érdeklődik a gyermek hogylétéről, ha szükséges hazaviszi a gyermeket. A beszoktatás idejében rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek otthoni napirendjéhez, pl. délelőtti alvás stb. Az ajánlás átlagos beszoktatási séma, a gyermek egyéni beszoktatása ettől eltérő is lehet, ha úgy igényli, pl. alvásnál, ha a gyermek szeretné kipróbálni az ágyat már előbb, mint leírtuk, egyéni igényét kielégítjük. 20

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata

előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata előterjesztés 2. számú melléklete Varázskert bölcsőde Szakmai program Elfogadta: a HÜB /2014. (VI.25.) számú határozata Tartalomjegyzék I. Szolgáltató Intézmény adatai... 3 II. Varázskert bölcsődével (tagintézménnyel)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI PROGRAM Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com KÖRNYEZETI NEVELÉSRE ÉPÜLŐ SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ HEYLI BÖLCSŐDEI

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017

SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Bölcsődéi Az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye SZAKMAI PROGRAM 2014-2017 Az intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye címe: 1041.Budapest,

Részletesebben

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM

. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM . SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT BÖLCSŐDÉI SZAKMAI PROGRAM 2012 2015 Az intézmény neve: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Bölcsődéi címe: 6724 Szeged, Párizsi krt. 27. Elérhetőségek: Telefon:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kisgyermek Szociális Intézmények SZAKMAI PROGRAM A BÖLCSŐDE ADATAI Az intézmény neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kisgyermek Szociális Intézmények Igazgatósága

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA

SZAKMAI PROGRAM A PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI PROGRAMJA PICK ALAPÍTVÁNYI BÖLCSŐDE 6725 SZEGED SZABADKAI ÚT 18. Tel./Fax: 62/567-177 Tel.:62/421-477 Fenntartó: PICK Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu SZAKMAI PROGRAM

Részletesebben

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja

Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3. Az intézmény alapadatai 4. 1. Az intézmény bemutatása 6. 2. A bölcsődei ellátás igénybevételének módja 7. 3. A bölcsődei

Részletesebben

Szakmai Program 2015-2018

Szakmai Program 2015-2018 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat IV./9.sz. Munkásotthon Bölcsőde Szakmai Program 2015-2018 Intézmény neve: Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye IV/9 Munkásotthon Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6.

Szakmai Program. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2011. november 15. Kocsisné Gerencsér Ildikó A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók GYN. Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA STANDARDOK Készítették: Dr. Takács Bernadett Grosch Mária Sebestyén Bianka Vokony Éva GYN.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13. 55/1. oldal 1. Tartalomjegyzék 2. Bevezető...

Részletesebben

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi

NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi NAPRAFORGÓ HÁZ Ringató Családi Napközi 2014. Szakmai Program Kovács Zsolt egyéni vállalkozó által, az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján létesített családi napközik működéséről.

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM módosítás

SZAKMAI PROGRAM módosítás Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Családi napközi Gyönk, Petőfi u. 353. SZAKMAI PROGRAM módosítás Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012-07-05. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.07.18.

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY Szatymazi Bölcsőde Beszámoló 2015. Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 2. Feltételek... 4 2.1 A Szatymazi bölcsőde

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM

CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM CSILLAGHEGYI CSALÁDI NAPKÖZI RÖVIDÍTETT SZAKMAI PROGRAM 1 Név: Csillaghegyi Családi Napközi Cím: Budapest 1031. Ásó u. Tel.: +36-30-630-558 e-mail: hegyikati@kapocs.eu Családi napközi vezető: Hegyi Józsefné

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Napközbeni ellátás családi napközi

Napközbeni ellátás családi napközi 1/38 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Napközbeni ellátás családi napközi Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú A szociális szolgáltatások

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere JiL. szárnú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egyesített Bölcsődék 2012. évi

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA

AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA AZ ALSÓJÓZSAI KEREKERDŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI Hivatalos elnevezése: Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Címe: 4225 Debrecen, Alsójózsai u. 13. Telefonszáma: (52) 386-129

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 6775 Kiszombor Szegedi u. 2. Tel: 62/297-074 e-mail: EESZI.KISZOMBOR@gmail.com. Ikt. szám: 92/2011. Tárgy: 2010. évi beszámoló Kiszombor Község Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

www.donboscoiskola.hu

www.donboscoiskola.hu Jóváhagyta: AZ ALBERTFALVI DON BOSCO KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (1116 Budapest, Albertfalva u. 9-13.) OM: 034997 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA,. év. hónap. nap. Fenntartó TARTALOM 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben