Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11."

Átírás

1 Budafok Tétény Budapest, XXII. ker. Önkormányzat Egyesített Bölcsőde SZAKMAI PROGRAM "Meggyőződésem, hogy a legjobb, amit másnak adhatok, ha lehetőséget biztosítok számára saját képességeinek fejlesztéséhez és gyakorlásához!" (L.B.Swift)

2 Fenntartó: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1221 Budapest, Városház tér 11. Működési kör: Budafok Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területe Név: Egyesített Bölcsőde Cím: 1221 Budapest, Leányka u. 40./a Telefon/FAX: Programért felelős neve: Kochné Orosz Anikó Intézményvezető-helyettes Telefon/FAX:

3 Tartalomjegyzék 1. Programunk a jó minőségű kisgyermekellátásért 4 2. Küldetésünk 5 3. Bemutatjuk intézményünket.6 4. Célkitűzéseink és feladataink a gondozási, nevelési munkában 8 5. Mellékletek 14 3

4 Programunk a jó minőségű kisgyermekellátásért Bölcsődéink a napközbeni kisgyermekellátás korszerű követelményeinek megfelelően végzik tevékenységüket. A jó minőségű gondozás, nevelés szervezése megfelel a törvényi előírásoknak, a fenntartó által megfogalmazott működési feltételeknek, a bölcsődei gondozás - nevelés országos alapprogramjában megfogalmazott feltételeknek. Gondoskodunk róla, hogy a szakemberek képzettsége, iskolai végzettsége az előírásoknak megfelelő legyen. Kisgyermeknevelőinket ösztönözzük a magasabb szintű szakképesítés megszerzésére, a folyamatos továbbképzéseken való részvételre, az önképzésre. A vezetők alapvető feladata, hogy jó munkaszervezéssel, a feladatok pontos meghatározásával, az optimális munkahelyi körülmények megteremtésével segítsék a dolgozók hatékony munkavégzését. Az esztétikus, családias környezet kialakításával megteremtjük a gyermekek ellátásához szükséges ideális körülményeket. Minden adott lehetőséget kihasználva folyamatosan korszerűsítjük, bővítjük a tárgyi felszerelést. Ebben a tevékenységünkben fontos szerepet kap a kisgyermeknevelői, szülői kreativitás. A bölcsőde preventív feladata a gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, az egészség megőrzése. Saját konyháinkon, változatos, életkornak megfelelő egészséges étrendet biztosítunk gyermekeinknek. A jó szokások kialakításával és a levegőzés, mozgáslehetőségek biztosításával törekszünk a betegségek megelőzésére. A gondozási-nevelési munka során érvényesítjük tapasztalatainkat, szerzett tudásunkat. Empátiával, szeretettel fordulunk a gyermekek felé. Gondoskodásunk során a gyermeki jogokat, a kisgyermekkor életkori sajátosságait tiszteletben tartjuk. Gondozási-nevelési munkánkat a bölcsődei gyermeknevelés alapelvei alapján végezzük, partneri kapcsolatban a szülőkkel. Jó kapcsolatot alakítunk ki a családokkal, figyelembe vesszük a szülők elvárásait, bővítjük az együttműködés lehetőségeit. Szakmai munkánk során fontos a társintézményekkel való kapcsolattartás, tapasztalatcsere. A bölcsőde kezdeményező a kapcsolatok alakításában. A bölcsőde a mai elvárásoknak megfelelően törekszik a családok részére szolgáltatásokkal színesíteni a kisgyermek ellátás lehetőségeit. Játszócsoport, gyermekfelügyelet, szülőklub, tanácsadás, nyílt nap, és egyéb programok kínálatát nyújtjuk az érdeklődő családoknak. A bölcsődék gazdálkodásukban törekszenek a takarékossági elvek betartása mellett jól hasznosítani a költségvetési keretet. Alapítványi, pályázati lehetőségekkel bővítjük az anyagi forrásokat. 4

5 A jó minőségű munkavégzés a bölcsődei élet minden területén fontos célunk. "Tudod-e, hogy a kezdet a legfontosabb, általában is, de különösen a fiatal zsenge lényeknél? Hiszen leginkább ilyenkor lehet őket formálni, s ilyenkor vésődik beléjük az a forma, amelyet bennük kialakítani akarunk." (Platón) Küldetésünk A XXII. kerület bölcsődéiben több évtizedes tapasztalattal, és a változásokat követő, igényes szakmai munkával gondozzuk, neveljük a bölcsődés korú kisgyermekeket. A bölcsődék nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, ennek alapján tagbölcsődéink reggel 6 órától délután 18 óráig tartanak nyitva napi 12 órában. A nyitva tartás figyelembe veszi a szülők munkaidejét, valamint a bölcsődéből a munkahelyre, illetve a visszautazás időtartamát. Négy bölcsődénkben hozzáértő, szakképzett gondozónők segítenek a családoknak abban, hogy a szülők munkavégzése idején gyermekük biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben töltse mindennapjait. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a kisgyermek fejlődését. Tevékenységünket a vonatkozó gyermeki és szülői jogok és kötelességek figyelembevételével végezzük. Bölcsődénk kapui nyitva állnak az otthon nevelkedő, 0-3 éves korú gyermekek számára is, akiknek szülei egyéb elfoglaltságuk miatt veszik igénybe a bölcsőde szolgáltatásait, játszócsoportot, gyermekfelügyeletet, klub-foglalkozásokat. Teljes integrációban fogadjuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermekek nevelését-gondozását a bölcsőde végzi, korai fejlesztésüket utazó gyógypedagógus látja el. Szándékunk, hogy a bölcsődét bármilyen módon igénybe vevő szülő segítséget kapjon a családi élet szervezésében, a munkavállalás lehetőségének támogatásában. Nevelői munkánk során érvényesítjük a gondozás-nevelés területén szerzett szakmai ismereteinket, folyamatosan fejlesztjük tudásunkat. A ránk bízott gyermekeket életkoruknak megfelelően, egyéni igényeiket kielégítő módon gondozzuk, neveljük. 5

6 Fontos számunkra, hogy a bölcsődében eltöltött idő gyermekeink fejlődésében a biztos alapot, szüleik részére a bizalmon alapuló, nevelésben segítő, partneri kapcsolat lehetőségét jelentse. Bízunk abban, hogy hivatástudatunk, gyermekközpontú nevelési elveink érvényesítésével bölcsődéseinknek esélyt adunk arra, hogy a bölcsődéskor utáni gyermekközösségben kiegyensúlyozott, önálló, vidám gyermekként éljenek. Bemutatjuk intézményünket Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület, Budafok, Nagytétény a főváros dél-budai területén a Dunapart mentén helyezkedik el. A lakosság nagy része családi házakban él, de jelentős a kisebb lakótelepen élők száma is. A lakótelepek környezetében épültek fel a kerület bölcsődéi az as években. A bölcsődék épületei tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek, környezetükben a parkolási lehetőség is megoldott. A bölcsődék a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, továbbá Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének (fenntartó) rendeletei alapján végzik feladataikat. Az Egyesített Bölcsőde központja a Leányka bölcsődében működik. A központi bölcsőde az Egyesített Bölcsőde székhelye, a munkaügyi ügyintézés, a szakmai munka koordinálásának központja, gondozónői, gyógypedagógiai képzések gyakorlóterülete. Személyi feltételek A négy bölcsődében összesen 91,5 álláshelyen alkalmazzuk a dolgozókat. Az engedélyezett szakmai létszám 65 fő, mely megfelel a jogszabályban előírtaknak. Kiemelt feladatunknak tartjuk a szakdolgozók folyamatos magas szintű képzését. Az élelmezési feladatokat két szakképzett élelmezésvezető látja el. Az Egyesített Bölcsőde szakmai feladatainak ellátását gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, szaktanácsadó és gyermekpszichológus segíti. A bölcsődékben az alapellátás mellett kisgyermekes családok részére szolgáltatások szervezésével bővítjük kínálatunkat. 6

7 Tárgyi feltételek A bölcsődék típusterv alapján épültek, az épületek belső elrendezése, mérete megfelel az előírásoknak. Leányka tagbölcsőde 132 férőhely 1221 Budapest Leányka u. 40./a Mocorgó tagbölcsőde 54 férőhely 1222 Budapest Vöröskereszt u. 13. Rózsakert tagbölcsőde 80 férőhely 1223 Budapest Rákóczi u. 18. Napraforgó tagbölcsőde 80 férőhely 1225 Budapest Bartók B. u. 4. A négy tagbölcsődében 346 férőhely áll a kisgyermekes családok rendelkezésére. Az Egyesített Bölcsőde 13 gondozási egységben, 26 csoportban végzi gondozási nevelési feladatait. A gyermekek által használt helyiségek, gyermeköltöző, fürdőszoba, gyermekszoba, terasz, játszókert, kapcsolódásai, természetes megvilágítása, felszereltsége megfelel az előírásoknak. A bölcsődék egyéb helyiségei irodák, gondozónői szoba, főzőkonyhák, raktárak, mosó vasaló helyiségek rendelkezésre állnak. A bölcsődék játszókertjei megfelelő alapterületűek, közvetlen ajtó kijárattal a teraszra és a kert részre. A gyermekek szabadlevegőn való tartózkodása biztosított. A játszókertekben játékeszközök, pancsolók, homokozók biztosítják a szabadban való játék örömét. A játszókertek felújítását és korszerűsítését a fenntartó évente tervszerűen végzi, figyelembe véve a jogszabályi változásokat és a szakmai igényeket. A játék a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és szociális fejlődést. A bölcsődékben a játékkészletek minőségére, mennyiségére különösen nagy gondot fordítunk. Fontos szempontnak tartjuk, hogy a játékkészlet az egészségügyi és a pedagógiai elvárásoknak megfeleljen, változatos, elegendő mennyiségű és jó minőségű játékok legyenek a gyermekek környezetében. 7

8 Célkitűzéseink a gondozási - nevelési munkában Bölcsődéink gondozási - nevelési munkájában meghatározó a kisgyermekek speciális életkori igényeinek és a bölcsődei gondozás - nevelés országos alapprogram tervezetében megfogalmazott gondozási - nevelési alapelveknek a figyelembevétele. Szakmai programunk a gyermeki jogok, a szülői elvárások tiszteletben tartásával, bölcsődéink több évtizedes szakmai értékeire alapozva készült. Célunk, hogy hozzájáruljunk a bölcsődében nevelkedő kisgyermekek kiegyensúlyozott gyermekkorának biztosításához. Szeretnénk, hogy a bölcsődei nevelés korai gyermekkoruk fontos része, fejlődésük meghatározó színtere legyen. Fontos, hogy bölcsődés gyermekeink szeretetteljes, biztonságos, családias légkörben nevelkedjenek. Célunk, hogy a gyermekek bölcsődei életük során érzelmi biztonságban váljanak önállóvá, sajátítsanak el jó szokásokat, viselkedési szabályokat. Fejlődjenek készségeik, képességeik, tanuljanak örömteli játékuk során, hogy az óvodába kerülés öröm lehessen számukra. Fontos törekvésünk, hogy elérjük: a szülők elégedettek legyenek gyermekük bölcsődei fejlődésével, és szép emlékekkel távozzanak intézményünkből. Gondozási - nevelési feladatainkat a bölcsődei gondozási - nevelési alapelvek alapján határozzuk meg: a gondozás - nevelés egységének elve a családi nevelés elsődlegességének tisztelete a gyermeki személyiség tiszteletének elve az egyéni bánásmód elve a biztonság és a stabilitás elve az aktivitás, az önállósulás segítésének elve az egységes nevelői hatások elve 8

9 Feladataink a gondozási - nevelési munkában Tárgyi környezet A csoportszobák, kiszolgáló helyiségek esztétikus, megfelelő berendezésére törekszünk. Fontos, hogy a gyermekek környezete megfeleljen az életkorból adódó különleges igényeknek, legyen barátságos és vonzó a szülőknek, tükrözze a szakemberek szaktudását, és igényességét. Egyéni ötletekkel, szülői segítséggel színesítjük, változatossá tesszük a gyermekek játszóhelyét. A díszítésben fontos szerepet kapnak a kisgyermeknevelők és gyermekek alkotásai. A játékkészlet bővítésére és a bútorok korszerűsítésére folyamatosan sor kerül. A gyermekek kerti játszóhelyének megfelelő kialakítása kiemelt jelentőséget kap. Bölcsődei felvétel, beszoktatás A bölcsődei felvételt megelőzően alkalmat adunk a bölcsőde megismerésére, nyílt nap, írásos ismertetők, programok ajánlásával. Beszélgetés és kérdőív segítségével igyekszünk leendő bölcsődésünkről tájékozódni. A felvétel után, a beszoktatás szervezésében összehangoljuk az egyéni életkori igényeket, szülői elvárásokat, a csoportszervezés feladatait, a felmenőrendszer és a saját gondozónő rendszer érvényesítésével. A beszoktatás folyamatában kiemelt szerepet kap a rendszeresség, fokozatosság elve, a gyermek alkalmazkodásának megkönnyítése. Fontos figyelembe vennünk az otthoni szokások, napirend jelentőségét. Különös empátiával fordulunk a szülő felé. Napirend A csoport napirendjét a kisgyermeknevelők szervezik meg az aktuális időszakban. A napirend kialakításában alapvető szempont az életkori sajátosságok, egyéni igények figyelembevétele, az állandóság, rendszeresség elvének alkalmazása. Fontos törekvés az egészséges életmódra nevelés, a szokások, önállóság kialakítása. Gondot fordítunk a várakozási idő csökkentésére. Fontos a minél több játékra fordított idő. Gondozás - nevelés A gondozási - nevelési munka során az érzelmi fejlődés, a szocializáció segítése kiemelt feladat, melyet a napi tevékenységek alkalmával a gyakorlatban érvényesítünk. Gyermekeinket az egyéni bánásmód, az aktivitás, az önállóság ösztönzésével, az elfogadás elvén gondozzuk, neveljük. 9

10 A gondozás - nevelés során ügyelünk a kommunikációra, a beszéd, gesztusok jelentőségére. Betartjuk a higiénés követelményeket, az egészség megőrzésére törekszünk. Tanulás A megismerési folyamatok fejlődését segítjük a játék feltételeinek körültekintő megteremtésével, a nevelő-gyermekek játékában történő megfelelő részvételével. Tervszerűen törekszünk a vers, ének, mese, játékos mozgás, alkotótevékenység lehetőségeinek évszakonkénti változatosságára. Tiszteletben tartjuk a gyermek spontán érdekelődését, kíváncsiságát, önkéntességét az örömteli játék során. Céljaink a szolgáltatások területén A családok igényei alapján szervezzük szolgáltatásainkat. A bölcsődei szolgáltatás, gyermekfelügyelet, játszócsoport napirendjét, programját a sajátos, a csoport igényeihez igazodó módon alakítjuk ki, a változtatás lehetőségével. A szolgáltatásban a gondozási - nevelési alapelvekre alapozva nagy hangsúlyt kap a tanácsadás, ismeretterjesztés, egészségnevelés, a szülők aktív részvétele a kisgyermek nevelésébe - gondozásába a bölcsődei életben. Fontos célkitűzésünk a szülői szerep erősítése, a családi nevelés segítése, közösségi élmények nyújtása. Feladataink a szolgáltatások szervezésében igényfelmérés a családok megfelelő tájékoztatása a szolgáltatásokról, a kisgyermeknevelők felkészítése a csoport igényei szerint speciális tevékenységre a tárgyi feltételek kialakítása az aktuális igényeknek megfelelően a napirend, a programok tervezetének elkészítése a szülői elégedettségi vizsgálat kérdőíves módszerrel, az eredmények hasznosítása Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, önálló és szociális személyiség váljék valakiből, két dolog szükséges. Egyik az elfogadó közösség, a másik az érzelmi biztonság. (Buda Béla) 10

11 Élelmezés Két tagbölcsődénk saját főző konyhával és két tagbölcsődénk tálaló konyhával működik, a HACCP minőségbiztosítási feltételeknek megfelelően, felvállalva az esetleges diétás étkeztetést is. Ebben az esetben orvosi javaslat szükséges. Feladatunk a bölcsődés korú gyermekek napközbeni étkeztetése, a korszerű minőségi táplálkozási alapelvek figyelembevételével. Az étkeztetés gondos szervezésének célja a kisded-tápláláson túlmutatva a gyermek és az ifjúkor, sőt a felnőttkor egészségesebb táplálkozási szokásainak formálása. A gyermekek részére napi háromszori főétkezést és tízórai frissítő folyadékot, gyümölcsöt biztosítunk. Az ételek elkészítésénél minden esetben törekszünk a korszerű konyhatechnológiai eljárások betartására. Az ételsorok összeállításánál nagy figyelmet szentelünk az ételek változatosságára és színben való harmonizálására. Fontosnak tartjuk, hogy kisgyermekeink életmódját, ízlését meghatározó életkorban, az étkezésük is lehetőleg egységes elvek szerint történjen, mind a családban, mind a bölcsődében. Bízunk abban, hogy munkánk során hatékonyan hozzájárulunk a bölcsődébe járó gyermekek egészséges fejlődéséhez. Dokumentáció A gyermek fejlődésének nyomon követése a fejlődési folyamat alakulásáról való tájékozódás céljából történik. A dokumentáció vezetésénél és őrzésénél a személyiségi jogokat, valamint az adatvédelmi szabályokat figyelembe kell venni. A dokumentáció vezetéséhez kérni kell a szülők hozzájárulását, a rögzítetteket kérésre a szülőknek meg kell mutatni. A dokumentáció vezetésénél fontos szempont a tárgyszerűség, hitelesség, árnyaltság, rendszeresség, folyamatosság elve. A bölcsődés gyermekek ellátásával kapcsolatos kötelező dokumentációt a rendeletben előírt módon végezzük. A szakdolgozók továbbképzése Színvonalas gondozónői munkát a szakmai tudás szinten tartásával, folyamatos fejlesztésével végezhetünk. Az Egyesített Bölcsőde a dolgozók képzését, továbbképzését a szükséges ütemben, tervezés alapján végzi. 11

12 A dolgozók részére folyamatosan házi továbbképzéseket szervezünk, melyek a kötelezetteken kívüli munkatársak részére is lehetőséget adnak a friss szakmai tájékozódásra, tudásuk elmélyítésére, mentálhigiénés közérzetük javítására. A házi továbbképzések szervezését és lebonyolítását saját segítő szakembereink részvételével is végezzük, a kisgyermeknevelők aktivitására alapozva. A házi továbbképzések alkalmával lehetőség nyílik a bölcsődék egymás közti látogatására, a kolléganők munkájának közvetlen megismerésére. A továbbképzések során alkalom nyílik vidéki, fővárosi bölcsődék megtekintésére is. Együttműködés a családdal Bölcsődéink célja a szülőkkel való kapcsolat elmélyítése, a családok segítése. Kölcsönös bizalom kialakítására ösztönözzük a szülőket, partneri kapcsolatban segítjük a családi nevelést. Folyamatosan bővítjük a találkozások, információcserék lehetőségét. A szülők tájékoztatásának módjai üzenő füzet faliújság szórólap napi szóbeli információ csere szülői értekezlet, szülői beszélgető csoportok A családdal való együttműködés elmélyítése érdekében egyéb programokat kínálunk: családi délutánok nyílt nap ismeretterjesztő előadás tanácsadás szülőklub kreatív délután Az Egyesített Bölcsőde intézményeiben Szülői Fórum működik, mely hivatalos formában is szolgálja a családdal való együttműködést. Kapcsolat társszakmákkal, szakterülettel Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakterület, a társszakmák tevékenységét, alkalmat keresünk tapasztalatcserére, egymás munkájának megismerésére. Egymás kompetencia határainak kölcsönös tiszteletben tartásával együttműködünk mindazokkal, akik a családoknak nyújtott szolgáltatások és ellátások során a gyermekkel és családjával kapcsolatba kerülnek. A bölcsőde a gyermekvédelmi jelzőrendszer része, szükség esetén jelzést tesz a Gyermekjóléti Központ felé, preventív munkát végez, segíti, támogatja a családokat. 12

13 A Gyermekjóléti Központtal folyamatos kapcsolatot alakítottunk ki a gyermekek veszélyeztetettségének a megelőzés érdekében. Intézményünkben a jelzőrendszer tagjai (gyermekorvos, pszichológus, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, kisgyermeknevelő) team munkában dolgoznak, melynek célja, hogy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során, konstruktív együttműködéssel segítik a családot. Kapcsolatot tartunk a Védőnői Szolgálattal, a Gyermekjóléti Központtal, az óvodákkal, a sajátos nevelési igényű gyermekeket fejlesztő intézményekkel. Munkabeszélgetések szervezésében az Egyesített Bölcsőde kezdeményező, a védőnői szolgálat, óvoda, és a bölcsődei szakemberek szakmai találkozóját hagyományteremtő módon kívánjuk szervezni. Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása-nevelése bölcsődéinkben Bölcsődéinkben az adottságokhoz mérten fogadunk sajátos nevelési igényű gyermekeket. A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását-nevelését a kisgyermeknevelők, korai fejlesztésüket utazó gyógypedagógus végzi. A kisgyermeknevelők folyamatos továbbképzéséről ezen a területen is gondoskodunk. Gondoskodás a hátrányos helyzetű gyermekekről Bölcsődéinkben a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek gondozására kiemelt figyelmet fordítunk. A csoportban ellátott hátrányos helyzetű kisgyermekek gondozásának-nevelésének, feltételeit gyermekvédelmi felelős munkatársunk segítségével biztosítjuk. A gyermekvédelmi felelős kapcsolatot tart a szülővel, gondozónővel, Gyermekjóléti Központtal. Szükség esetén tanácsadással, a gondozáshoz szükséges eszközök biztosításával, (ruha, játék, adomány) a problémamegoldásban való segítéssel támogatja a rászoruló családot. Semmit sem szabad visszakívánnunk, ami elmúlt, csak az örökké új van, amely a múlt kibővített elemeiből formálódik, mert az igazi vágy mindig alkotó újat, jobbat teremt. (J.W. Goethe) Budapest, május.. az intézményvezető jogkörében eljárva Kochné Orosz Anikó 13

14 M e l lé k l e t e k A mi bölcsődénk / tagbölcsődék bemutatkozása Beszoktatási ajánlás Szolgáltatás dokumentumai Szakmai ellenőrzés értékelése Eseménynaptár Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának tervezete 14

15 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Leányka tagbölcsőde 1221 Budapest, Leányka u. 40./a Tel/Fax: Bölcsődénk a Leányka utcai lakótelepen, a kerület kapujában épült 1976-ban. Célul tűztük ki a családias, esztétikus környezet kialakítását. Szépen gondozott zöld kertrészeinkkel, a magas és árnyat adó fákkal üde színfoltja vagyunk a környéknek. A csoportszobákban sok színes, modern, érdekes és változatos játékot, sokféle mozgásfejlesztő eszközt kínálunk a gyermekek korának és fejlettségének megfelelően. A kuckók és pihenő sarkok az elvonulást, a tágas udvarrészek a szabad mozgást biztosítják. Nevelői programunk előtérbe helyezi a játéktevékenység fejlődésének elősegítését a szabad választás lehetőségével, a gyermeki kreativitás támogatásával, elismeréssel, együtt játszással, ötletadással. A gondozónők tudatos nevelői munkájának részét képezi a gyermekek játék, illetve manuális tevékenységének összehangolt, átgondolt szervezése. A bábjáték a mindennapok fontos része. Az egészséges életmód kialakításához a gyerekek sokat tartózkodnak a szabad levegőn, amihez változatos mozgás és játéktevékenységet biztosítunk. A bölcsődei kertjeinket és a zöld felületet különös odafigyeléssel gondozzuk és vigyázzuk. A csoportszobákban télen párásító készüléket használunk. A felső légúti megbetegedések kivédésére sószobát működtetünk, amit a csoportok folyamatosan látogatnak. Helyes higiénés szokásokat alakítunk ki az étkezés, tisztálkodás, pihenőidő terén. A saját működtetésű konyha változatos, a korosztálynak megfelelő étrenddel, rugalmasan biztosítja az igényeket: sok zöldséget, gyümölcsöt kínálunk, szükség esetén diétás ételt. Bölcsődénk a kerületben lakó családok igényeit szeretné szolgálni a Leányka Játszóházzal, klubokkal, tanácsadással. Lehetőséget teremtünk szakembereinkkel való találkozáshoz gyógypedagógus, gyermekpszichológus, gyermekvédelmi felelőssel. 15

16 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Mocorgó tagbölcsőde 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 13. Tel/Fax: Bölcsődénk a József Attila lakótelepen épült, több mint 40 éves múlttal rendelkezünk. 54 férőhelyen gondozzuk-neveljük a bölcsődés korú kisgyermekeket. A korosztály számára kialakított tágas, játékokkal felszerelt csoportszobákban és két, színes, mozgásra csábító rögzített játszótéri eszközökkel ellátott udvar részünkön várjuk a gyermekeket. A bölcsőde alapvető feladata a kisgyermekek testi, lelki és szocializációs fejlődésének biztosítása. Fontos feladatunk, a biztonságos és játékra-mozgásra motiváló környezet kialakítása, az önállósodáshoz elegendő idő biztosítása, a gyermekek ösztönzése, megnyilvánulásaiknak elismerő, támogató, egyéni igényeihez igazodó segítése. A gyermekek életkorának és az évszakoknak megfelelő napirendet alakítunk ki, amely elősegíti a gyermekek eligazodását a bölcsődei életben. A mindig azonos sorrend, a saját hely az asztalnál, ágyának állandó helye biztonságot ad a gyermekek számára. Kiemelt feladatunk a gyermekek egyéni igényeinek, fejlődési ütemének figyelembevétele. A kisgyermeknevelő meleg, szeretetteljes odafigyeléssel, támogatással segíti a gyermekek fejlődését. A gyermekek napjaiknak nagy részét játékkal töltik, ezen keresztül ismerik meg a világot. A bölcsődében a játéklehetőségek bőséges választékát nyújtjuk a gyermekeknek, felkeltve kíváncsiságukat, érdeklődésüket. A bölcsődében a fokozatos, szülővel történő beszoktatást kínáljuk a családoknak, amely megkönnyíti a kisgyermekek új helyzethez való alkalmazkodását. A beszoktatás idején a szülő jelenléte biztonságot ad, segíti az új környezethez való alkalmazkodást, személyek megismerését. A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A családi és bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a kisgyermeknevelők partneri kapcsolatának kialakítása elengedhetetlen feltétele a gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban gyermekét, így közvetíteni tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt. Rendezvényeink a családok és a gyermekek részére: farsang, gyermeknap, angyalváró ünnepség. Munkánkat szakemberek segítik: gyermekpszichológus, gyermekorvos, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős. 16

17 Bölcsődénk tálaló konyhával rendelkezik a HACCP, minőségbiztosítási feltételeknek megfelelő működéssel, felvállalva az esetleges diétás-ételallergiás étkeztetést is. A gyermekek napközbeni négyszeri étkezését a korszerű minőségi táplálkozási alapelvek figyelembevételével biztosítjuk. Bölcsődei Alapítványunk bevételét a gyermekek környezetének korszerűsítésére, fejlesztésére fordítjuk. Bölcsődénkben a szülők segítségével kialakított sószoba működik prevenciós jelleggel- a felső légúti megbetegedések gyakoriságának megelőzésére. Munkánk során arra törekszünk, hogy hatékonyan hozzájáruljunk a bölcsődébe járó gyermekek egészséges fejlődéséhez. 17

18 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 1224 Budapest, Rákóczi út 18. Tel/Fax: A játék a kisgyermek legfejlesztőbb tevékenysége. De nem a fejlesztő játék! Hanem a szabad játék. Vekerdy Tamás Bölcsődénk a Rózsakerti lakótelepen 80 férőhellyel fogadja a gyermekeket, hat csoportban. Intézményünk a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését és gondozását biztosítja. A bölcsőde területén külön-külön játszóudvar kapcsolódik a csoportszobákhoz. Szakképzett kisgyermeknevelőink a csoportok életkorához igazítva megteremtik a lehetőséget a gyermekek testi-lelki fejődéséhez. A bölcsődei alapellátáson kívül szolgáltatásként gyermeknevelési tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermeknevelést segítő szolgáltatásokat biztosít a családoknak. Szolgáltatásként játszócsoport működésével segítünk a szülőknek délelőtti tanácsadással, gyermekeik számára változatos tevékenység lehetőséget biztosítunk. A bölcsőde a családi neveléssel együtt, illetve azt kiegészítve szolgálja a kisgyermekek fejlődését. A napirend egyszerű, a kisgyermek számára könnyen megismerhető és követhető. A szabad játéktevékenység és a gondozási műveletek rendszeresen ismétlődnek, mindig ugyanabban az időben történnek. A bölcsődei napirend legfontosabb szabályai az állandóság és a folyamatosság, ez a gyermek biztonságérzetét is növeli. A rendszeresség, állandóság rendkívül fontos. Napirendünk az évszakoknak, az időjárásnak megfelelően rugalmasan változik. A délelőtt folyamán a gyermekek számára az időjárástól és az évszaktól függően biztosított a szabad játékválasztás lehetősége a csoport szobában vagy a játszóudvaron. A kisgyermeknevelő az önfeledt játéklehetőség mellett, a gyermekek részéről önkéntesen választott, egyéni érdeklődését is figyelembe veszi. A kisgyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődését elősegíti. A manuális tevékenység, vagy mese, ének, mondóka, vers, ritmus ismétlésével szókincsét bővíti. Szakmai programunk kiemelt célja a mozgásformák elsajátításához, megtanulásához, gyakorlásához, mászás, ülés, járás, biztonságos elsajátításához lehetőséget nyújtani. A gyermekek mentális fejlődése mellett a mozgás fontos szerepet tölt be a megismerőtevékenységek elsajátításában. Feladatunknak tartjuk, hogy a bölcsődés korosztály számára alapjaiban fontos, korosztályra jellemző nagymozgásos játéktevékenységeket a szabadlevegőn való tartózkodást egészséges fejlődésükhöz biztosítsuk. 18

19 Budafok Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Napraforgó tagbölcsőde 1225 Budapest Bartók Béla u. 4. Tel/Fax: A Napraforgó tagbölcsőde a Bartók lakótelepen nyújt napközbeni bölcsődei ellátást, játszócsoportos elfoglaltságot és gyermekfelügyeletet. Bölcsődénk 1977-ben épül, az eltelt évek alatt többször megújult és megszépült. 80 férőhelyen, 6 csoportszobában és a játszószobának kialakított helyiségben, hangulatos környezetben, nagy szaktudással rendelkező kisgyermeknevelők látják el a bölcsődés korú gyermekeket. Kisgyermeknevelőink folyamatosan képzik magukat, hogy minél magasabb szintű ellátást biztosítsunk a ránk bízott gyermekeknek. A szülőtől való elválás megkönnyítésére az anyás beszoktatás módszerével szoktatjuk a bölcsődei élethez a gyermekeket. A csoportok és a játszó udvar jól felszerelt játékokkal, bútorzattal, nagymozgásos játékokkal, különböző mozgásfejlődést elősegítő játékokkal felszerelve várja a gyermekeket. A játszóházban különböző programokkal várjuk az otthon nevelkedő gyermekeket és szüleiket. Szükség esetén gyermek felügyeletet is biztosítunk. A bölcsődében saját konyha működik. Szakképzett élelmezésvezető által összeállított étlap alapján készül a gyermekek életkorának megfelelő, finom étel. Ha a gyermek fejlődése valamilyen módon eltér az átlagostól integrált, kis létszámú csoportban helyezzük el. Gondozásukat szakemberek segítségével végezzük: gyógypedagógus, pszichológus. Az ünnepekre a gyermekekkel együtt készülünk: ajándékkészítéssel, énekléssel, rajzolással, farsangi álarckészítéssel. A juniálison szülőkkel, testvérekkel együtt töltjük a játékos, vidám délutánt. Ugrálóvár, arcfestés teszi színesebbé a délutánt. Az őszi és téli időszakban a légúti megbetegedések megelőzésére saját sószobánkban játék közben élvezik a szoba jótékony hatását 19

20 Beszoktatási ajánlás Új csoport beszoktatásánál a kisgyermeknevelők egy műszakban dolgoznak, amíg a gyerekek ellátása ezt megengedi, nyújtott műszakban, amíg a gyerekek ellátása ezt megkívánja. Egy nevelőhöz egyszerre csak egy gyermek szokik, kivéve az első két gyermeket, akik egyszerre is szokhatnak. (Az első nap egy gyermek 9 órára, két gyermek 10 órára jön, hogy az első órát együtt tölthessék a kisgyermeknevelők az új gyermekkel.) I. hét Első, második, harmadik nap (hétfő, kedd, szerda) időtartam: 2 óra, érkezés: 9 óra körül A szülő végig bent tartózkodik a gyermekekkel, tízórait kínálunk. Negyedik nap (csütörtök) időtartam: 2,5 3 óra, érkezés: 9 órára A szülő kb. 1,5 órát van bent, már a kisgyermeknevelő kínálja a tízórait, majd a szülő elbúcsúzik rövid időre, kimegy a csoportból. 11 órakor visszajön, ő gondozza gyermekét ebéd előtt, ő ebédelteti. A nevelő elkészíti, megmutatja a gyermek állandó helyét az asztalnál. Ötödik nap (péntek) időtartam: 3 óra, érkezés: 9 órára Ugyanaz a napirend, mint csütörtökön, a kisgyermeknevelő gondozza a gyermeket és kínálja az ebédet a szülő jelenlétében. II. hét Hatodik nap (hétfő) Ugyan az a napirend, mint pénteken. időtartam: 3 óra, érkezés: 9 órára Hetedik nap (kedd) időtartam: 4 4,5 óra érkezés:8:30 -ra Szülő 9.30-ig bent marad, 11 órára visszajön. Gondozási műveletet a kisgyermeknevelő végzi, ebédet is ő ad. Szülő jelen van, lefekteti gyermekét. Addig maradnak, amíg a helyzet megkívánja (pl. elalszik, uzsonnára is marad, nem alszik el, hazamegy rögtön, nem fogadja el az ágyat stb.) Nyolcadik nap (szerda) időtartam: 6-8 óra, érkezés: 7:45-re Szülő távozik 9.30 órakor, visszajön az ebéd idejére, várakozik, gondozási műveleteket a kisgyermeknevelő végzi. Addig maradnak, amíg a helyzet megkívánja (pl. elalszik, uzsonnára is marad, nem alszik el, hazamegy rögtön, nem fogadja el az ágyat stb.) Kilencedik nap (csütörtök) időtartam: 6-8 óra, érkezés: 7:45-re A szülő bekíséri a gyermeket a szobába, elköszön és ra visszajön, várakozik. A kisgyermeknevelő gondoz, a lefekvést felkínálja. Ha szükséges behívja a szülőt. Tízedik nap (péntek) időtartam: 6-8 óra, érkezés: 7:45-re Szülő elköszön, távozik. Szülő 12:30-kor visszajön, várakozik, nevelő gondoz, lefekteteti a gyermeket. Szülő érdeklődik a gyermek hogylétéről, ha szükséges hazaviszi a gyermeket. A beszoktatás idejében rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek otthoni napirendjéhez, pl. délelőtti alvás stb. Az ajánlás átlagos beszoktatási séma, a gyermek egyéni beszoktatása ettől eltérő is lehet, ha úgy igényli, pl. alvásnál, ha a gyermek szeretné kipróbálni az ágyat már előbb, mint leírtuk, egyéni igényét kielégítjük. 20

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Kossuth út. 5 Telefon/fax: 06-66/483-352,06 30/5876612 E-mail: amkkossutovi@invitel.hu 2014/2015. NEVELÉSI ÉV BÖLCSŐDEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. A Gólyafészek Bölcsőde szülőkkel kötendő megállapodás módosításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Gólyafészek Bölcsőde

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend Hatályba lépés időpontja: 2013/2014-es nevelési év Györkőné Molnár Judit intézményvezető BÖLCSŐDEI HÁZIREND A bölcsőde címe: 7940 Szentlőrinc, Liszt F.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 27-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének június 27-i rendes ülésére 4781-1/2012. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyerdő Bölcsőde első évéről Az előterjesztést készítette: Csorbáné Takács

Részletesebben

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján

Az új bölcsődei ellátási formák, a év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján Az új bölcsődei ellátási formák, a 2017. év január 1.-től életbe lépett jogszabályi előírások alapján I. Országos NEVOSZ Konferencia Fenntartói és intézményfejlesztési kihívások a XXI. századi Magyarországon

Részletesebben

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján

Megállapodás. 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján 7.számú melléklet Megállapodás 1997.XXXI.tv. 32. (7) alapján mely létrejött egyrészről: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában működő Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat,

Részletesebben

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről

Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 29. Tel. : (66) 491-182 e-mail: fgybolcsode@fuzestv.hu Beszámoló a Füzesgyarmati Bölcsőde részéről A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista

Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista Mindszentgodisai Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 2016/2017 Különös közzétételi lista mely készült a Nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet 4. alapján 1. Adatok:

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Kedves Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a Bpest, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre ÖNKORMÁNYZATA által fenntartott BÖLCSŐDÉKRŐL

Kedves Szülők! TÁJÉKOZTATÓ a Bpest, XVIII.ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre ÖNKORMÁNYZATA által fenntartott BÖLCSŐDÉKRŐL Kedves Szülők! A bölcsődei ellátás színvonalának emelését segíti a "NYITNIKÉK" Közhasznú Bölcsődei Alapítvány, amelyet a munkatársaink hoztak létre 1996-ban. Az Alapítvány célja, hogy a kisgyermekek tárgyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt KSzSzK igazgató JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzatának a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV. Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1203 BÖLCSÖDEI KÉRDŐÍV 2015 Adatszolgáltatók:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Tárgy: Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1.

BESZÁMOLÓ. Tárgy: Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete. Gyomaendrőd. Szabadság tér 1. Gyomaendrőd Város Képviselő testülete Tárgy: Beszámoló a CSODA-VÁR Bölcsőde működéséről Gyomaendrőd Szabadság tér 1. szám Tisztelt Képviselő testület! A közoktatási megállapodás értelmében a CSODA VÁR

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető

Kerekegyháza Város Önkormányzata. Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető Kerekegyháza Város Önkormányzata Szakmai Program 2016. Készítette: Csorbáné Takács Erika bölcsődevezető A bölcsőde alapadatai Intézmény neve: Kerekegyerdő Bölcsőde Rövidített neve: Bölcsőde Székhelye:

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Csongrád Városi Önkormányzat. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény : Csongrád, 6640 Pf. 50. /fax: 63/570-800 E-mail: eszi@csongrad.hu Ikt. szám: SZB-53/2016 Csongrád Városi Önkormányzat Dr. Szarka Ödön Egyesített

Részletesebben

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt

1. táblázat: Bébiszitter tanulási eredmény mátrix I-CARE projekt Az alábbiakban az I-CARE projekt keretében fejlesztett bébiszitter szakképesítés kompetencia mátrixát elemezzük (1. táblázat). A bébiszitter szakképesítéshez két tanulási egységet alakítottak ki: A környezeti

Részletesebben

Bárka Keresztény Családi Napközi

Bárka Keresztény Családi Napközi Bárka Keresztény Családi Napközi Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28. Telefon: 06-70/70-368-23 Email: blanka.hock@gmail.com A programért felelős

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: Orgovány Kölcsey u.1. 76/ Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202188 6077 Orgovány Kölcsey u.1. 76/376-378 email: orgovoda@freemail.hu Különös közzétételi lista a 2016/2017 nevelési évről A kormány 229/2012

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja

Tatabányai Egyesített Bölcsődék. Szakmai Programja Tatabányai Egyesített Bölcsődék 2800 Tatabánya, Mártírok útja 27. Tatabányai Egyesített Bölcsődék Szakmai Programja A nevelésben a kisgyermekkor sokkal fontosabb a következő éveknél. Amit ez a kor elront,

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK 2012/2013. Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak Összeállította: Dr. Bús Imre főiskolai tanár, szakfelelős Jóváhagyta: Dr. Kurucz Rózsa, intézetigazgató Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM 2015. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 Játszóházunk neve: Csanoda Játszóház Címe: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Telefon:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde. Bölcsődei Szakmai Program Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program A gyökerek persze nem látszanak, de tudod azok tartják a fát. (görög költő) Edelény 2015. Tartalomjegyzék INTÉZMÉNY ADATAI... 3. BÖLCSŐDÉNK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Semmelweis Bölcsőde 2014. évi munkájáról ELŐTERJESZTŐ

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez. A szakmai program kötelező tartalmi elemeit NM rendelet 4/A. (1) tartalmazza:

Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez. A szakmai program kötelező tartalmi elemeit NM rendelet 4/A. (1) tartalmazza: Szempontok a szakmai programok véleményezéséhez A szakértői vélemény az alábbi jogszabályokat, valamint a Bölcsődei nevelés-gondozás Országos Alapprogramját veszi figyelembe. a gyermekek védelméről és

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére

Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: István Zsolt igazgató Tárgy: Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményegységeként üzemelő II. Számú Bölcsőde férőhelyszámának bővítésére Tisztelt

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. önkormányzati rendelete

T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. önkormányzati rendelete T E R V E Z E T! C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE /.. (..) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. /2014. (..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekjóléti szolgáltatások térítési díjával összefüggő önkormányzati

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó ellátásról szóló 24/2004. (IV. ) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019

Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Fekete István Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Szakmai Program 2016-2019 Az intézmény neve: Fekete István Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: 3571 Alsózsolca, Fekete István u. 7. Elérhetőségek: Tel./Fax.: 06/46-406-605

Részletesebben

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL

KIEMELÉS A RÖVID FEJLŐDÉSI NAPLÓBÓL Törvényi háttér: 363/2012. (XII.17.) orm. rendelete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról Az óvodai élet megszervezése 4. Az óvodai nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését,

Részletesebben

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon:

Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: Kistipegő Szolgáltató Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Corvin út 18. Telefon: 06-32-312-299 Javaslat a Kistipegő Nonprofit Kft. fenntartásában működtetett családi napközire vonatkozó ellátási szerződés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016 NEVELÉSI ÉV A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 1. A székhelyi

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben