ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 3. szám 130. évfolyam február 20. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 3. szám 130. évfolyam 2015. február 20. TARTALOM"

Átírás

1 3. szám 130. évfolyam február 20. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások oldal 7/2015. ( 20. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasítás O.1. Oktatási Utasításról szóló 25/2013. ( 12. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás 2. sz. módosításáról 261 TARTALOM 9/2015. ( 20. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságnál az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendjérôl, a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatokról és a balesetveszélyes körülmények között, elsodrási határon belül munkát végzôk jegyzékérôl 347 8/2015. ( 20. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasítás A számviteli bizonylatok kezelési szabályairól /2015. ( 20. MÁV Ért. 3.) EVIG sz. utasítás A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörûen Mûködô Részvénytársaságnál a munkavállalók egészségi alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos munkáltatói és munkavállalói feladatokról 353 Utasítások 7/2015. ( 20. MÁV ÉRT. 3.) EVIG SZ. UTASÍTÁS O.1. OKTATÁSI UTASÍTÁSRÓL SZÓLÓ 25/2013. ( 12. MÁV ÉRT. 12.) EVIG SZÁMÚ ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1. A 2.0. pont helyébe a következô rendelkezés lép: 2.0. Hatály- és felelôsség meghatározása Az utasítás kidolgozása, a módosítási folyamat koordinálása a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központ feladata. Az utasítás szakmai jellegû módosítására, aktualizálására vonatkozó javaslattétel és véleményezés a MÁV Zrt. Általános vezérigazgató-helyettesi szervezeti szakmai szervezeti egységeinek feladata. Az utasítás kiadása és hatályba léptetése a MÁV Zrt. Humánerôforrás vezérigazgató-helyettesi szervezet felelôssége. 2. A 2.1. pont helyébe a következô rendelkezés lép: Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére és munkavállalójára kiterjed. Az utasítás hatálya alá tartoznak a MÁV Zrt. részére az erre vonatkozó szerzôdés, megállapodás szerint vasútszakmai alapképzést és idôszakos oktatást biztosító regisztrált szervezetek is a megállapodásban foglaltak alapján. 3. A Fogalmak meghatározása részben a pont 2. mondata helyébe a következô rendelkezés lép: A munkavédelmi ismereteket a munkavédelmi oktatásra felkészített vasútszakmai oktató oktatja. 4. A Fogalmak meghatározása közül a pont törlésre kerül. 5. A 3.0 Fogalmak meghatározása az alábbiakkal egészül ki: Üzemeltetôi területi/központi erôsáramú szervezet által tartott vizsga: E 101, E 102 utasítások, berendezés kezelôi (helyismereti) vizsga Erôsáramú alapismeret: E 101, E 102 sz. utasítás ismeret Erôsáramú berendezés: felsôvezetéki/alállomási/kis- és középfeszültségi berendezés Feljogosított személy: Olyan személy, aki a felsôvezetékes villamos üzemi munka végzé-

2 262 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám sére helyhez, idôhöz és feladatkörhöz kötött írásbeli megbízással, ezáltal jogosultsággal, hatáskörrel és felelôsséggel rendelkezik Felsôvezetékes személyzet: A felsôvezetékes szolgálat személyzetének azon része, amely feljogosítás alapján felsôvezetékes villamos üzemi munkát végez Üzemi személyzet: Azon személyek, akik villamosított vasútvonalakon rendszeresen vagy átmenetileg üzemi munkát végeznek. 6. A pont 2. bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: A BGOK fôállású, valamint a MÁV munkaviszonyban álló nem fôállású és a BGOK-val megbízási szerzôdéses jogviszonyban álló névjegyzékbe vett vasútszakmai oktatókról (elsô csoport) a BGOK köteles naprakész nyilvántartást vezetni. A BGOK-val megbízási szerzôdéses jogviszonyban nem álló vasútszakmai gyakorlati oktatókról (második csoport: például forgalmi szolgálattevôk, vasúti jármûvezetôk) a Humánerôforrásfejlesztés köteles naprakész nyilvántartást vezetni. Azon elsô csoportba esô vasútszakmai oktatók, akik névjegyzékbe kerülnek, kötelesek ezt jelenteni a BGOKnak, valamint MÁV Zrt-vel munkaviszonyban álló munkavállaló esetén a munkáltatójuknak. Azon második csoportba esô vasútszakmai oktatók, akik névjegyzékbe kerülnek, kötelesek ezt jelenteni a munkáltatójuknak. A jelentésnek írásban kell történnie és mellékelni kell a hatóság által kiadott határozat másolatát. A vasútszakmai oktatók az adataik változásáról, névjegyzékbôl történô törlésükrôl kötelesek értesíteni a BGOK-t illetve a munkáltatójukat. A munkáltatók kötelesek haladéktalanul a Humánerôforrásfejlesztés felé továbbítani a vasútszakmai oktatókra vonatkozó adatváltozásokat (névjegyzékbevétel, törlés stb). 7. A pont 3. bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: A jogszabályok hatálya alá nem esô alapképzések és idôszakos oktatások esetében a szakmai oktatókkal szemben a következôk a követelmények: felsôfokú szakirányú állami iskolai végzettség, felsôfokú szakmai képesítés, 1 éves szakirányú szakmai gyakorlat, vagy erôsáramú berendezés kezelôi (helyismereti) idôszakos oktatás esetén érettségi, felsôfokú vasúti szakmai képesítés, 5 éves szakirányú szakmai gyakorlat. 8. A pont 6. bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:: A Képzési Rendelet hatálya alá nem tartozó vizsgák esetén a vizsgáztatókat a szakmai felügyeletet ellátó fôtevékenységi kör vezetôje jelöli ki az alábbi feltételek megléte esetén: felsôfokú állami iskolai végzettség, felsôfokú vasúti szakmai képzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat. vagy érettségi, felsôfokú vasúti szakmai képesítés, 5 éves szakirányú szakmai gyakorlat. 9. A pont utolsó mondatát ( A humán partner az SAP HR rendszerben és a munkavállaló személyi dokumentációjában történô helyezésérôl. ) törölni kell. 10. A pont elsô bekezdését törölni kell. 11. A pont utolsó mondatát ( A humán partner az SAP HR rendszerben és a munkavállaló személyi dokumentációjában történô helyezésérôl. ) törölni kell. 12. A pont harmadik mondatát ( Az oktatásokat a helyi ismereti vizsgán kell meggyôzôdni. ) törölni kell. 13. A pont második mondata helyébe a következô szövegrész lép: A kiképzés tanfolyami jelleggel történik. 14. A pont helyébe a következô rendelkezés lép:: Azon munkavállalóknak, akik tanúsított minôségirányítási rendszer hatálya alá tartozó szervezeti egységnél kezdik meg munkájukat, legalább 0,5 óra idôtartamban kell oktatásban részesíteni minôségirányítási ismeretekrôl. Az oktatás tematikáját központilag adja ki a minôségirányítási vezetô. Azon munkavállalók, akiket a tanúsított minôségirányítási rendszer hatálya alá tartozó szervezeti egységnél a tanúsított minôségirányítás rendszer mûködtetésében közvetlen feladatok elvégzésével bíznak meg (auditor, minôségügyi megbízott, minôségügyi felelôs, mérésügyi megbízott, mérésügyi felelôs), tanfolyami jellegû képzésben kell részesülniük. 15. A pont címe helyébe a következô cím lép: Veszélyesáru szállítási oktatás (ADR) pont elsô mondatában a beiskolázni szót regisztrálni szóra kell cserélni. A 4. mondat helyébe a következô mondat lép: A tanfolyami jellegû képzésekre a jogszabályi elôírásokon kívül a MÁV Zrt. Képzési Szabályzata és a BGOK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik. 17. A pont az alábbi 4.3.1a ponttal egészül ki: 4.3.1a. A képzés meghirdetése A tanfolyami képzések meghirdetése a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatában foglaltak szerint történik meg. 18. A pont cím helyébe a következô cím lép: A képzés bejelentése a KTI vasúti Vizsgaközpontnak 19. A 4.4. pont a következô szövegrésszel egészül ki: A jellemzôen eseti képzések megrendelését, nem tanfolyami jelleggel történô helyi kezelôi vizsgára felkészítô oktatások elôírásait a következô alpontok tartalmazzák.

3 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje A pont helyébe a következô rendelkezés lép:: Az erôsáramú alapismeretek és berendezés kezelôi alapvizsgára felkészítô oktatásra vonatkozó elôírások: Az erôsáramú alapismeret oktatását szakirányú szakmai oktató végezheti a. Forgalmi szakszolgálat Áthelyezés, új beosztásba kerülés, valamint újfelvételes munkavállaló esetén, ha a munkavállaló az erôsáramú ismeretek és a helyi erôsáramú berendezés kezelésére jogosító vizsgával nem rendelkezik, de annak rendszeres vagy eseti kezelésére kötelezett, akkor vizsgát kell tegyen. Az alapvizsgára felkészítô oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a vasútszakmai mûszaki (erôsáramú berendezési) oktató irányítja. A felkészítô oktatás idôtartamát, forgalmi szakszolgálat esetén, a megrendelô határozza meg a sz. mellékletben megadott idôtartamban, a sz. mellékletben meghatározott állomási kategóriák alapján (A mellékletben az állomások mûszaki szempontból vannak kategorizálva). Új erôsáramú berendezés üzembe helyezése elôtt, a berendezés rendszeres vagy eseti kezelésére kötelezett kezelôket, vasútszakmai mûszaki (erôsáramú) oktatónak alapvizsgára történô felkészítô oktatásban kell részesíteni. A felkészítô oktatás idôtartamát, a forgalmi szakszolgálat esetén, megrendelô határozza meg a sz. mellékletben megadott idôtartamban, a sz. mellékletben meghatározott állomási kategóriák alapján (A mellékletben az állomások mûszaki szempontból vannak kategorizálva). A meglévô erôsáramú berendezés átalakításakor, kiegészítésekor valamennyi munkavállalót, aki az átalakított, kiegészített berendezést kezelheti, egy óra idôtartamban a változásokról oktatásban kell részesíteni. A berendezésen bekövetkezett változástól függôen az oktatás megtartható beosztás szerinti munkaidôben, vagy elôre történô bevezényléssel is. Forgalmi szakszolgálat esetén, errôl az Üzemeltetési Fôigazgatóság Területi Igazgatóságának szakmai oktatásért felelôs munkatársa dönt és hozza meg a kívánt intézkedéseket. Az oktatás a vasútszakmai mûszaki (erôsáramú berendezési) oktató hatáskörébe tartozik b. Erôsáramú szakszolgálat személyzetére vonatkozó képzés Áthelyezés, új beosztásba kerülés, valamint újfelvételes munkavállaló esetén, ha a munkavállaló az erôsáramú ismeretek és az erôsáramú berendezés kezelésére jogosító (helyismereti) vizsgával nem rendelkezik, de annak rendszeres vagy eseti kezelésére kötelezett, akkor vizsgát kell tennie (kivételt képez amennyiben a helyi szakaszmérnökség területén erôáramú felsôvezeték szerelôt csoportvezetônek, mesternek, szakaszmérnökség irányító vezetônek neveznek ki.). Új erôsáramú berendezés üzembe helyezése elôtt, a berendezés rendszeres vagy eseti kezelésére kötelezett kezelôket, vasútszakmai mûszaki (erôsáramú) oktatónak alapvizsgára történô felkészítô oktatásban kell részesíteni. A meglévô erôsáramú berendezés átalakításakor, kiegészítésekor valamennyi munkavállalót, aki az átalakított, kiegészített berendezést kezelheti, egy óra idôtartamban a változásokról oktatásban kell részesíteni. A berendezésen bekövetkezett változástól függôen az oktatás megtartható beosztás szerinti munkaidôben, vagy elôre történô bevezényléssel is. Az alapvizsgára kötelezett munkavállalót oktatásban kell részesíteni. Az oktatást a vasútszakmai mûszaki (erôsáramú berendezési) oktató irányítja. A felkészítô oktatás idôtartamát a sz. mellékletben meghatározott óraszámban kell oktatni. 21. A pont utolsó mondata helyébe a következô rendelkezés lép: A tanfolyamhoz kapcsolódó vizsgák esetén a vizsgázók értesítését a Humánerôforrás fejlesztés munkatárs visszajelzése alapján a Humánpartner végzi. 22. A pont helyébe a következô rendelkezés lép:: A vizsgaeredmények dokumentálása A Képzési Rendelet alá tartozó alapvizsgáról a KTI Vasúti Vizsgaközpont Vizsgaszabályzat és Eljárásrendjében meghatározott módon vizsgaigazolást állít ki, melyet a munkavállaló köteles a vizsgabiztostól átvenni és szolgálat közben magánál tartani. Az alapvizsgáról készített jegyzôkönyv egy példányát (a képzô szerv példánya) a képzést lefolytató BGOK köteles megôrizni, valamint a jegyzôkönyvrôl készített másolatot a BGOK köteles haladéktalanul beküldeni a Humánszolgáltató szervezetnek az SAP HR-be történô elektronikus archiválás céljából A vizsgajegyzôkönyv másik példányát (mely az alkalmazó vasúttársaság példánya) a Humánerôforrás fejlesztés munkatársai központilag veszik át a KTI Vasúti Vizsgaközponttól és elvégzik az SAP HR rendszerben a munkavállalók kvalifikációnak a rögzítését. 23. A 4.6. pont 3. bekezdésének a második és harmadik francia bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: A biztosítóberendezés rendszeres vagy eseti kezelésére-, továbbá a kezelést végzôk ellenôrzésére kötelezettek a kezelésére jogosító vizsgát kell, tegyenek az alábbi esetekben: áthelyezés, új munkakörbe kerülés esetén - kivéve, ha a megfelelô vizsgával rendelkezik,

4 264 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám ha a munkavállalónak csak egy szolgálati helyre van biztosítóberendezés helyi kezelôi vizsgája és az elôzô 1 év idôtartamon belül a biztosítóberendezést egyszer sem kezelte munkaköri feladatából adódóan (KÖFI vonalat irányítónál elegendô a vonalon üzemelô berendezéstípusoknak megfelelôen 1-1 kezelést igazolni ) 24. A 4.6. pont az alábbi bekezdésekkel egészül ki: Az erôsáramú berendezési kezelôi alapvizsgára vonatkozó speciális elôírások: Az Erôsáramú szakszolgálat a munkavállalóit saját hatáskôrben vizsgáztatja erôsáramú alap- és berendezés kezelôi (helyismeret) ismeretekbôl. Az erôsáramú berendezést csak az a munkavállaló kezelhet önállóan, aki adott típusú berendezés kezelésébôl a jóváhagyott szabályzat alapján sikeres vizsgát tett, és errôl érvényes igazolással rendelkezik. Az erôsáramú berendezés kezelésébôl alapvizsgát kell tenni azoknak, akik: az erôsáramú berendezés üzembe helyezése elôtt, a berendezés rendszeres vagy eseti kezelésére kötelezett kezelôk. áthelyezés, új beosztásba kerülés, valamint újfelvételes munkavállaló esetén, ha a munkavállaló a helyi erôsáramú berendezés kezelésére rendszeres vagy eseti kezelésére kötelezett. ha a munkavállaló az elôírt O.1 Utasítás szerinti idôszakos vizsgákat nem tette le. Pótlás nélkül elmaradt idôszakos oktatás esetén az érintett munkavállalót új erôsáramú alapképzésre és alapvizsgára kell kötelezni, beleértve a szakmai oktatókat is. 25. A pont utolsó bekezdésének utolsó mondatából törlésre kerül a következô mondatrész: az SAP rendszerben rögzíteni és. 26. A pont az alábbi 4.6.4a ponttal egészül ki: 4.6.4a. A vizsgaeredmények dokumentálása az üzemeltetôi területi/központi erôsáramú szervezet által tartott vizsgák esetén Az írásbeli vizsgadolgozatokat az ügyviteli szabályoknak megfelelôen 1 évig kell megôrizni a vizsgát lebonyolítónak. A vizsgáról 2 példányban jegyzôkönyvet ( melléklet), a vizsga eredményérôl pedig 2 példány - a mellékletben szereplô - Igazolás -t kell kiállítani. Az erôsáramú szakszolgálat részére a vizsgajegyzôkönyvet és az igazolásokat a vizsgáztatónak, vizsgabizottság esetén a vizsgabizottság elnöke által kijelölt személynek kell elkészítenie. A vizsgajegyzôkönyv és az igazolás 1-1 példányát a vizsgabizottság elnöke eljuttatja a vizsgázó munkáltatói jogkôr gyakorlójához. A vizsgáztató 1 példány Igazolás -t átad a vizsgázónak. A nem erôsáramú szakszolgálat részére a vizsgajegyzôkönyvet a vizsgáztatónak kell elkészítenie. A vizsgajegyzôkönyv és az igazolás 1-1 példányát a vizsgabizottság elnöke (BGOK képviselôje) eljuttatja a vizsgázó munkáltatói jogkôr gyakorlójához. A BGOK képviselôje 1 példány Igazolás -t átad a vizsgázónak. A vizsgajegyzôkönyveknek és az Igazolások -nak szükség szerint tartalmazniuk kell a feljogosítás típusát is. A munkáltatói jogkör gyakorló a vizsgaigazolásról készített másolatot köteles haladéktalanul beküldeni a Humánszolgáltató szervezetnek az SAP HRbe történô elektronikus archiválás céljából, melyet meg kell ôrizni a szolgálati táblázat mellékleteként. 27. A pont második bekezdésében a Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek kifejezésbôl törölni kell az értékesítési szót. 28. A pont bekezdések helyébe a következô rendelkezés lép: Erôsáramú szakterületen: erôsáramú berendezések kezelôit a szervezeti egységüknél a berendezések kezelésére, valamint az E101 és E102 Utasításra vasútszakmai mûszaki oktatók (erôsáramú) a számú mellékletben meghatározott óraszámban (elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében) rendszeresen oktatják. Erôsáramú berendezés idôszakos oktatások gyakorisága és idôtartama a mellékletben megadottak szerint történik, elméleti és gyakorlati óraszámban. Az elméleti foglalkozást a forgalmi csomópont, vagy alosztály oktatásra kijelölt termében lehetôleg az erre a célra kialakított oktatóteremben -, a gyakorlati foglalkozást a forgalmi csomóponton, az éves oktatási tervben elôre feltûntetett gyakorlati helyszínen (állomáson/alállomáson) kell megtartani. Az erôsáramú alapismeret és a berendezés kezelôi elméleti- és gyakorlati idôszakos oktatásokat szakmai oktató végezhet. Az erôsáramú szakszolgálat munkavállalói részére önálló erôsáramú szakmai oktatást kell szervezni. 29. A pont a következô mondattal egészül ki. A biztonsági betétek felszerelését évente egyszer multimédiás eszközökkel kell bemutatni és háromévenként egy alkalommal a gyakorlatban is oktatni kell az érdekelt személyzet részére. 30. A pont helyébe a következô rendelkezés lép:: Erôsáramú alap- és berendezés kezelôi (helyismeret) ismeretek Az erôsáramú idôszakos oktatás alapját az E 101. sz. utasítás általános és a szakterületre vonatkozó részének oktatását képezi.

5 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 265 A feljogosított személyek részére az E 102 sz. utasítás anyagából további oktatást kell tartani szakirányú szakmai oktató bevonásával. A felsôvezeték és villamos üzemi munkára feljogosított munkavállalók közvetlen irányítását végzô munkakörökben az E 101, E 102 sz. utasítás ismereteit és a helyismeretet önképzéssel kell elsajátítani. Az erôsáramú berendezések kezelésére gyakorlati idôszakos oktatást kell tartani a feljogosítás területének függvényében (felsôvezetéki-, alállomási szakterület). 31. A pont elsô mondata helyébe a következô rendelkezés lép:: A táblázat szerinti munkakört betöltô munkavállalók részére éves viszonylatban a táblázatban megadott idôtartamban közlekedésbiztonsági oktatást kell tartani. 32. A pont helyébe a következô rendelkezés lép: Munkavédelmi idôszakos oktatás A rendszeres szakmai oktatás munkavédelmi tartalmi követelményeit a munkavédelmi oktatások rendje tartalmazza. Az idôszakos oktatások keretében a Képzési Rendelet hatálya alá tartozó munkakörökben évente legalább egy óra munkavédelem oktatás szükséges a szakmai utasítások munkavédelmi tartalmán túlmenôen, amit munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezô személynek kell tartani. A Képzési Rendelet hatálya alá nem tartozó munkaköröknél évente egy alkalommal, 0,5 óra munkavédelmi oktatást kell tartani, amelyet munkavédelmi oktatásra felkészített vasútszakmai oktatónak kell megtartania. A rendszeres munkavédelmi oktatás követelményeit a munkavédelmi oktatások rendje tartalmazza. 33. A pont elsô bekezdését törölni kell. 34. A pontot törölni kell. 35. A pont az alábbi alponttal egészül ki: DMS Kulcsfelhasználói idôszakos oktatás A rendszeres szakmai oktatásra a munkáltatói jogkörgyakorlók által DMS kulcsfelhasználói feladatokra kijelölt munkavállalók kötelezettek, részükre éves viszonylatban 2 alkalommal, összesen 12 óra idôtartamban DMS kulcsfelhasználói oktatást kell tartani. A DMS kulcsfelhasználói oktatás tematikáját a DMS szakmai irányítását ellátó szervezetnek kell összeállítania és kiadnia, az oktatást a DMS szakmai irányítását ellátó szervezet által kijelölt oktató végzi. A tantermi oktatás vizsgával zárul. Kulcsfelhasználó csak érvényes sikeres vizsgával rendelkezô munkavállaló lehet. A DMS Kulcsfelhasználói oktatás éves óraszáma 12 óra, gyakorisága: 6 havonta (azaz félévente). 36. A pont elsô mondata az alábbira módosul: A szakmai oktatás keretében kétévente (minden páros évben) 1 óra terjedelemben- 37. A pont második mondata az alábbira módosul: Az oktatási idô valamennyi célcsoport számára összesen kétévente (minden páros évben) egy alkalommal 6 óra, melynek témakörei két részre oszlanak: 38. A pont elsô mondata helyébe a következô szöveg lép: Valamennyi szervezeti egységre vonatkozóan a Képzési Rendelet hatálya alá tartozó célcsoportok és témakörök tekintetében - a BGOK köteles minden év december 01-ig elkészíteni a következô év oktatási ütemtervét és tervezett tematikáját, valamint az idôszakos vizsgák tervezett idôpontját a szervezeti egységek közremûködésével. Az oktatási napok meghatározásánál figyelembe kell venni az oktatásra kötelezett munkavállalók munkarendjét, elôrelátható tevékenységét. 39. A pont bekezdésének helyébe a következô szövegrész kerül: Az idôszakos oktatásra történô vezénylés szabályozását a MÁV Zrt. Képzési Szabályzata tartalmazza. 40. A pont elsô mondata a következôre változik: A szakmai oktató az oktatás megkezdése elôtt kinyomtatja az oktatás napló lapo(ka)t ( melléklet), melyen elôrenyomtatva szerepelnek a kötelezôen oktatandó témakörök és az oktatásra vezényelt dolgozók névsora törzsszámmal együtt. 41. A pont a következô bekezdéssel egészül ki: Az oktatást végzô szervezet, az oktatáson résztvevô munkavállalók oktatási naplójának másolati példányát megküldi az érintett szervezeti egység vezetôjének az oktatás megtörténtének igazolására. 42. A pont utolsó bekezdése a következô mondattal egészül ki: Az eseti munkavédelmi oktatás megrendelése a MÁV Zrt. Képzési Szabályzata eseti képzésekre vonatkozó szabályai szerint történjen. 43. A 4.8. pont 3. bekezdésének 1. mondatában a soron kívüli szavakat rendkívüli -re kell cserélni. 44. A 4.8. pont utolsó bekezdése törlésre kerül. 45. A 4.8. pont végére új mondatként fel kell venni: Az erôsáramú szakszolgálat a munkavállalóit saját hatáskôrben vizsgáztatja erôsáramú alap- és berendezés kezelôi (helyismeret) ismeretekbôl. 46. A pont helyébe a következô rendelkezés lép: Az idôszakos vizsgára történô bejelentés folyamatát a MÁV Zrt. Képzési Szabályzata tartalmazza. 47. A pont helyébe a következô rendelkezés lép: 48. A vizsgaeredmények dokumentálásának szabályozását a MÁV Zrt. Képzési Szabályzata tartalmazza.

6 266 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám 49. A pont 3. bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:: A vizsgára bejelentést a Képzési Rendelet hatálya alá tartozó vizsgákkal együtt a MÁV Zrt. Képzési Szabályzatában leírtak szerint kell megtenni. 50. A pont 5. bekezdése az alábbiak szerint módosul: Erôsáramú szakterületen: az idôszakos vizsgára kötelezettek amennyiben erôsáramú alap- és berendezés kezelôi ismeretekbôl (helyismereti) vizsgával rendelkeznek háromévenként idôszakos vizsgát kötelesek tenni. Az idôszakos vizsgáztatás a szakirányú vasútszakmai mûszaki oktatók (erôsáramú) hatáskörébe tartozik. 51. A pont helyébe a következô rendelkezés lép:: A vizsgáról 2 példányban jegyzôkönyvet ( melléklet) kell felvenni. Az eredeti jegyzôkönyveket, melyet az egyik vizsgáztató állít ki az idôszakos vizsgáztatáson részvevô valamennyi vizsgáztatónak alá kell írnia. Az egyik példányt a vizsgáztató szervezet (pl. BGOK) köteles megôrizni és irattározni. A második példányt a BGOK köteles haladéktalanul beküldeni a Humánerôforrás fejlesztés szervezetnek az SAP HR-be történô kvalifikáció rögzítés céljából. 52. A pont a következô a ponttal egészül ki: a A vizsgaeredmények dokumentálása az üzemeltetôi területi/központi erôsáramú szervezet által tartott idôszakos vizsgák esetén Az írásbeli vizsgadolgozatokat az ügyviteli szabályoknak megfelelôen 1 évig kell megôrizni a vizsgát lebonyolítónak. A vizsgáról 2 példányban jegyzôkönyvet ( melléklet) kell kiállítani. Az erôsáramú szakszolgálat részére a vizsgajegyzôkönyvet a vizsgáztatónak, vizsgabizottság esetén a vizsgabizottság elnöke által kijelölt személynek kell elkészítenie. A vizsgajegyzôkönyv a vizsgabizottság elnöke eljuttatja a vizsgázó munkáltatói jogkôr gyakorlójához. A nem erôsáramú szakszolgálat részére a vizsgajegyzôkönyvet a vizsgáztatónak kell elkészítenie. A vizsgajegyzôkönyv 1 példányát a vizsgabizottság elnöke (BGOK képviselôje) eljuttatja a vizsgázó munkáltatói jogkôr gyakorlójához. A vizsgajegyzôkönyveknek szükség szerint tartalmazniuk kell a feljogosítás típusát is. A munkáltatói jogkôr gyakorló a vizsgaigazolásról készített másolatot köteles haladéktalanul beküldeni a Humánszolgáltató szervezetnek az SAP HRbe történô elektronikus archiválás céljából, melyet meg kell ôrizni a szolgálati táblázat mellékleteként. 53. A pontban szereplô Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek megnevezésbôl az értékesítési szót törölni kell. 54. A 7.0. Mellékletek felsorolása a következô négy elemmel egészül ki: Biztosítóberendezés kezelési alapképzések idôtartama Erôsáramú (felsôvezetéki) kezelési alapképzések idôtartama Erôsáramú (felsôvezetéki) idôszakos képzések idôtartama Állomások osztályozása az erôsáramú oktatások szempontjából 55. A pontban a Felsôfokú forgalmi vizsga nem szakirányú állami felsôfokú végzettséggel rendelkezôk részére megnevezésû vizsga anyagát a következôvel kell kiegészíteni: Üzemirányítási-, és hálózati kapacitás gazdálkodási ismeretek 56. A pontban a Helyismereti vizsga Állomási Végrehajtási Utasításból felkészülés módja az alábbiak szerint módosul: Egyéni képzés elméleti vasútszakmai forgalmi oktató vagy a Forgalmi Csomóponti vezetô vagy általa írásban megbízott munkavállaló 57. A pontban a Helyismereti vizsga Állomási Végrehajtási Utasításból vizsgabizottságának összetétele az alábbiak szerint módosul: A Forgalmi Csomóponti vezetô vagy általa írásban megbízott munkavállaló Az egyéni képzést végzô elméleti vasútszakmai forgalmi oktató vagy a Forgalmi Csomóponti vezetô által az egyéni képzéssel megbízott munkavállaló 58. A pontban a Végrehajtási Utasítás vizsga felkészülés módja az alábbiak szerint módosul: Egyéni képzés elméleti vasútszakmai forgalmi oktató vagy Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály osztályvezetô vagy általa kijelölt, írásban megbízott munkavállaló 59. A pontban a Végrehajtási Utasítás vizsga vizsgabizottságának összetétele az alábbiak szerint módosul: Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály osztályvezetô vagy általa kijelölt, írásban megbízott munkavállaló Az egyéni képzés elméleti vasútszakmai forgalmi oktató vagy Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály osztályvezetô által kijelölt az egyéni képzéssel megbízott munkavállaló 60. A ponthoz az alábbi vizsgát kell felvenni: F.7. sz. Utasítás a vasúti jármû- és vonatadatok kezelésére vizsga A vizsgával betölthetô munkakörök: A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó 1. Általános forgalmi vizsgánál felsorolt munkakörök A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó 4. Vonat fel- és átvevô vizsgánál felsorolt munkakörök

7 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 267 A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó 5. Vonali tolatásvezetô vizsgánál felsorolt munkakörök A vizsgára bocsátás feltételei: Munkakörre elôírt a Képzési Rendelet szerinti forgalmi jellegû vizsga. A felkészülés módja: egyéni képzés esetén o A Forgalmi Csomóponti vezetô által írásban megbízott munkavállaló tanfolyami képzés esetén o elméleti vasútszakmai forgalmi oktató o vagy a Forgalmi Csomóponti vezetô által írásban megbízott munkavállaló A felkészülési idô: elméleti 12 óra gyakorlati 6 óra tanfolyami képzés esetén a Képzési programban meghatározott óraszám. A vizsgabizottság összetétele: Egyéni felkészülés esetén o A Forgalmi Csomóponti vezetô vagy általa írásban kijelölt munkavállaló o Az egyéni képzéssel megbízott munkavállaló Tanfolyami képzés esetén o Az elméleti képzést végzô vasútszakmai forgalmi oktató vagy o a Forgalmi Csomóponti vezetô által írásban megbízott munkavállaló A vizsga leírása Szóbeli vizsga, idôtartama perc A vizsga anyaga: A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó 1. Általános forgalmi vizsgánál felsorolt munkakörök és a 4. Vonat fel- és átvevô vizsgánál felsorolt munkakörök Az F.7.sz. Utasítás a vasúti jármû- és vonatadatok kezelésére o Az Utasítás teljes anyagának ismerete. A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó 5. Vonali tolatásvezetô vizsgánál felsorolt munkakörök Az F.7.sz. Utasítás a vasúti jármû- és vonatadatok kezelésére o Az Utasítás teljes anyagának ismerete, kivéve a 1.3. Személykocsi adatok felvétele 2.2. Vonatadatok kezelése személyszállító vonatoknál 4. melléklet Utasítás vonatterhelési kimutatás személyszállító vonatok részére nyomtatványok kitöltéséhez 5. melléklet Utasítás nemzetközi vonatterhelési kimutatás személyszállító vonatok részére nyomtatványok kitöltéséhez 61. A pontban levô vizsga neve sorszámmal egészül ki: Pályavasúti értékesítési vizsga 62. A pontban a Pályavasúti értékesítési vizsga leírásánál A vizsgával betölthetô munkakörök felsorolása közül törölni kell az ügyeletes tiszt munkakört. 63. A pontban a Pályavasúti értékesítési vizsga leírásánál A vizsgabizottság összetétele az alábbiak szerint módosul: Pályavasúti Ügyfélkapcsolat és Értékesítés által végzett vizsgáztatás esetén: Pályavasúti Ügyfélkapcsolat és Értékesítés vezetôje vagy megbízottja, Pályavasúti Ügyfélkapcsolat és Értékesítés szakértôje A pontban a Pályavasúti értékesítési vizsga leírásánál A vizsga leírása és követelményei az alábbiak szerint módosul: A vizsga a szakterület által elôírt számonkérésbôl áll. 65. A pontban a Vizsga anyaga az alábbiak szerint módosul: Hálózati Üzletszabályzat, Hálózat-hozzáférési szerzôdés, Teljesítményösztönzô rendszer 66. A pont az alábbi alponttal egészül ki: PÁLYAVASÚTI ÉRTÉKESÍTÉSI IS- MERETEK OKTATÓI VIZSGA A vizsgával pályavasúti értékesítés szempontból betölthetô munkakörök: Munkaköri leírás szerint, a vizsga megléte esetén betölthetô munkakörök A vizsgára bocsátás feltétele: középiskolai végzettség A felkészülés módja: tanfolyam keretében A felkészülési idô: Képzési programban meghatározott óraszám A vizsgabizottság összetétele: MÁV Zrt. Pályavasúti Ügyfélkapcsolat és Értékesítés vezetôje vagy megbízottja, MÁV Zrt. Pályavasúti Ügyfélkapcsolat és Értékesítés szakértôje A vizsga leírása és követelményei: A vizsga írásban, egy tesztsor kitöltésével zajlik. A teszt 30 db kérdésbôl áll, amely összetétele vegyesen a tanfolyamon elhangzott témakörökbôl kerül összeállításra. A vizsga idôtartama: 45 perc. A vizsga értékelése: A vizsga akkor tekinthetô sikeresnek, ha a vizsgázó a feltett tesztkérdések

8 268 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám közül legalább 20 db kérdésre helyesen válaszol. A vizsga anyaga: A Hálózati Üzletszabályzat, Hálózat-hozzáférési szerzôdés, Teljesítményösztönzô Rendszer ismerete, valamint a Képzési programban meghatározott témakörök. 67. A pont FELSÔFOKÚ VIZSGÁK 1. pontjában a vizsgabizottság összetételénél a TEB Fôosztályt Távközlési osztályra kell cserélni. 68. A pont FELSÔFOKÚ VIZSGÁK 2. pontjában a vizsgabizottság összetételénél a TEB Fôosztályt Erôsáramú osztályra kell cserélni. 69. A pont FELSÔFOKÚ VIZSGÁK 3. pontjában a vizsgabizottság összetételénél a TEB Fôosztályt Biztosítóberendezési osztályra kell cserélni. 70. A pont Helyi kezelô vizsgák részének elsô mondata az alábbiak szerint módosul: A MÁV Zrt és a MÁV-Csoport, illetve idegen felek létszámában lévô munkavállalók részére szükséges távközlô-, erôsáramú (villamos felsôvezeték, alállomás) és biztosítóberendezési helyi kezelési ismeretek kiképzô oktatására vonatkozó elôírások: 71. A pont Helyi kezelôi vizsgák -on belül a három csoport megnevezése az alábbiak szerint változik: 1. Biztosítóberendezési helyi kezelôi alapvizsga: 2. Távközlôberendezési helyi kezelôi alapvizsga: 3. Erôsáramú berendezési helyi kezelôi alapvizsga: 72. A pont Helyi kezelôi vizsgák részében az Erôsáramú berendezési helyi kezelôi alapvizsga az alábbiak szerint változik: 3. Erôsáramú berendezési kezelôi alapvizsga: Feljogosított személyzet részére (forgalmi-, pályás szakszolgálat, stb. részére) A vizsgával betölthetô munkakörök: A sz. táblázatban megjelölt munkakörök, kivéve TEB szakszolgálat A felkészülés módja: Egyénileg, vasútszakmai mûszaki oktató segítségével A felkészülési idô: Legalább 12 letöltött szolgálat A vizsgára bocsátás feltételei: Felügyelet alatt letöltött legalább 12 szolgálat, és a megrendelés alapján megkapott felkészítô oktatás A vizsgabizottság összetétele: Vizsgabiztos (szakirányú vasútszakmai mûszaki oktató, vagy vezetômérnök, vagy szakaszmérnök, vagy erôsáramú mester) Vizsgabizottsági tag (a vizsgázó szolgálati felettese) Vizsgabizottság elnöke (BGOK képviselôje) A vizsga eredményességét illetôen a vizsgabizottság döntése a mérvadó. Amennyiben a bizottságban az egységes álláspont az eredményesség tekintetében nem alakul ki, abban az esetben a szakirányú szakmai kompetenciával rendelkezô bizottsági tag(tagok) álláspontja a mérvadó. A vizsga leírása és követelményei: Számonkérés vizsgatevékenység módja: egyéni Számonkérés formája: szóbeli és gyakorlati % arányban Számonkérés tartalma (kb. arányuk): az állomás erôsáramú berendezésének részletes ismertetése 50 % - szakaszolók szabványos állásai elhelyezkedésük, - kapcsolási rajz ismeretei, veszélyes pontok meghatározása - állomás elôtti szakaszolás ismertetése - állomási áramköri ismeretek, áramkörök elhelyezkedése alapján kapcsolási földelési, mûveletek kezelések 50% Számonkérés helye: az adott állomás vagy nyíltvonali szolgálati hely külsôtéri szerelvényei mellett A vizsga idôtartama:1-1,5 óra között változik. A vizsga anyaga, tárgya: az adott szolgálati hely erôsáramú berendezésének jóváhagyott kezelési szabályzata. (ÁVU melléklete) Erôsáramú szakszolgálat részére: A vizsgával betölthetô munkakörök: A sz. táblázatban megjelölt munkakörök, TEB szakterület A felkészülés módja: Szakmai oktató segítségével A felkészülési idô: táblázatban elôírt óraszámban A vizsgára bocsátás feltételei: Sikeres erôsáramú alapismeretek vizsga A vizsgabizottság összetétele: Vizsgabiztos (szakirányú vasútszakmai mûszaki oktató) Vizsgabizottsági tag (felügyeletet ellátó munkavállaló) Vizsgabizottság elnöke (a vizsgázó szolgálati felettese vagy az általa megbízott személy) A vizsga leírása és követelményei: Számonkérés vizsgatevékenység módja: egyéni Számonkérés formája: írásbeli, szóbeli és gyakorlati Számonkérés tartalma (kb. arányuk): az állomás/alállomás erôsáramú berendezésének részletes ismertetése 50 %

9 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje szakaszolók szabványos állásai elhelyezkedésük, - kapcsolási rajz ismeretei, veszélyes pontok meghatározása - állomás elôtti szakaszolás ismertetése - állomási áramköri ismeretek, áramkörök elhelyezkedése alapján Továbbá az alállomási szakszolgálat esetén - alállomási áramköri kapcsolási rajzok - alállomási berendezések kapcsolási földelési, mûveletek kezelések 50% Számonkérés helye: a felügyeletet ellátó munkavállaló által leigazolt helyszíni gyakorlati ismeretek után a szolgálati hely egy kijelölt állomás/alállomás vagy nyíltvonali szolgálati hely külsôtéri szerelvényei mellett A vizsga idôtartama:1-1,5 óra között változik. A vizsga anyaga, tárgya: alállomási szakterületen az Üzemviteli megállapodás -ok, Alállomás kezelési és végrehajtási utasítás ok, FET berendezések kezelési utasításai felsôvezetékes szakterületen: az érintett villamos felsôvezetéki hálózat áramköri kialakítása rajzai- és berendezés ismeretek. 73. A melléklet a csatolt, új 1-2. rész szerinti változatra módosul 74. A melléklet a csatolt új változatra módosul 75. A melléklet a csatolt táblázatra módosul. 76. A melléklet a csatolt táblázatra módosul. 77. A melléklet a csatolt táblázatra módosul. 78. A melléklet a csatolt táblázatra módosul. 79. A csatolt táblázatot új mellékletként fel kell venni. 80. A csatolt táblázatot új mellékletként fel kell venni. 81. A csatolt táblázatot új mellékletként fel kell venni.

10 270 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet (1. rész)

11 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 271

12 272 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám

13 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet (2/a. rész) IDÔSZAKOS OKTATÁSOK ÉS PÓTOKTATÁSOK Munkaköri csoport Dátum Idôtartam Helyszín Oktató(k) Ciklus Megrendelô

14 274 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám IDÔSZAKOS VIZSGÁK melléklet (2/b. rész) Idôszakos vizsga idôpontok Munkakör Helyszín Létszám (fô)

15 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet

16 276 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet

17 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet

18 278 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám

19 melléklet 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 279

20 melléklet 280 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám

21 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet

22 282 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet

23 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet

24 284 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet

25 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet

26 286 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet

27 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet

28 288 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet

29 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet Az egyes munkakörök betöltéséhez/tevékenység végzéséhez szükséges idôszakos vizsgák Munkakör/tevékenység 19/2011. NFM rendelet hatálya alá tartozó Forgalmi illetve alapkompetenciát biztosító vizsga 19/2011. NFM rendelet hatálya alá nem tartozó Biztosítóberendezési kezelô vizsga Felsôvezetékes villamos vontatásra berendezett pálya esetén feljogosított személy részére E.102. utasítás és berendezés kezelôi (helyismereti) vizsga Forgalmi szakterület 1. Forgalmi csomóponti vezetô X X X 1 2. Állomásfônök I- X X X 1 3. Forgalmi koordinátor I- X X X 1 4. Forgalmi üzemmérnök X X X 1 5. Forgalmi technológiai szakelôadó X X X 1 6. Forgalmi technológiai szakelôadó I. X X X 1 7. SZIR szakelôadó I-,SZIR-ZAIR elôadó, SZIR- X X 1 ZAIR szakelôadó 8. Területi forgalmi szakelôadó X X X 1 9. Vezénylôtiszt X X X Határforgalmi technológus X X X Hálózati fôüzemirányító X X X Területi fôüzemirányító X X X Tervezô fôirányító X X X Értékesítési szakelôadó X X X Rendkívüli helyzeteket kezelô irányító X X X Hálózati rendkívüli küldemények és katonai X X X 1 szállítmányirányító 17. Forgalmi vonalirányító X X X Központi forgalomirányító (KÖFI irányító) X X X KÖFI üzemeltetési szakértô X X X 1 Személyszállítási (7.1. melléklet alapvizsgája szerinti) 20. Távkezelt állomások forgalomirányítója X X X Térfônök, tartalékos térfônök X X X Ügyeletes tiszt (forgalmi) X X X Forgalmi szolgálattevô (fôrendelkezô, rendelkezô, X X X 1 táblakezelô) 24. Forgalmi szolgálattevô (személyszállítási X X X 1 X tevékenységet ellátó) 25. Külsô forgalmi szolgálattevô X X X Váltóállító táblakezelô X X X Vezetô váltókezelô X X X Váltókezelô X X X Kocsimester (forgalmi) X X X Vonatfel- és átvevô X X X Tolatásvezetô X X X Gurításvezetô X X X Vonali tolatásvezetô X X X 1

30 290 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám 34. Tartalékos vonali tolatásvezetô X X X Kocsirendezô X X X Vonali kocsirendezô X X X Sarus, sarus csapatvezetô X X X Vágányfék kezelô X X X Térközôr, vonatjelentôôr X X X Sorompókezelô X X X Jelzôôr X X X Gyermekvasúti állomásfônök X X 43. Gyermekvasúti vezetô váltókezelô X X 44. Gyermekvasúti vonatvezetô X X 45. Gyermekvasúti vezetô jegyvizsgáló X X Pályalétesítményi szakterület 1. Darukezelô X 1 2. Egyéb vasúti jármû vezetô kisérô X 3. Elômunkás X X 1 4. Felügyeleti pályamester X X 1 5. Figyelôôr 6. Fôpályamester X X 1 7. Híd- és alépítményi szakértô I- 8. Hídszerkezet karbantartó 9. Hídszerkezeti lakatos 10. Hídvizsgáló lakatos 11. Hídvizsgáló szakmunkás X 12. Hídvizsgáló technikus X 13. Kitérô lakatos 14. Kisgépkezelô (Könnyûgépkezelô) 15. Mûszaki szakértô X 16. Mûszaki szakelôadó X 16. Mûszaki szakelôadó I.* X 17. Nehézgépkezelô 18. Pályafenntartási technikus X 19. Pályalétesítményi szakértô I- X 20. Pályamunkás 21. Pályamunkás betanított munkás 22. Pályavasúti diszpécser X 23. PL vezetômérnök X X Szakaszmérnökség vezetô X X Szakaszmérnök X X Teherkötözô 27. Váltótisztító 28. Vasútépítô, karbantartó 29. Vonalgondozó X X Vonalgondozó betanított munkás X X Vonalkezelô X X Vonalkezelô szakaszmérnökségvezetô X X 1 TEB szakterület 1. TEB szakértô X X 2 2. Mûszaki szakértô X X 2 3. Fejlesztômérnök I. X X 2 4. Fejlesztômérnök X X 2 5. Területi TEB mérnök X X 3 6. Mûszaki szakelôadó I. * X X 2

31 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje Mûszaki szakelôadó X X 2 8. Szakaszmérnökség vezetô ** X X 3 9. Szakaszmérnökség irányító X X Vezetô mérnök ** X X Erôsáramú vezetômérnök ** X X Szakaszmérnök ** X X Technológiai rendszerszakértô X 14. Távközlômester, beosztott távközlômester X 15. Távközlési diszpécser X 16. Erôsáramú mester, beosztott mester ** X X Erôsáramú mûvezetô ** X X Elektrikus, Elektrikus diszpécser ** X X Felsôvezeték szerelô X X Felsôvezeték szerelô csoportvezetô X X Felsôvezeték szerelô - vasúti jármû vezetô X X Felsôvezeték szerelô I. X X Biztosítóberendezési vonalellenôr X X Blokkmester (beosztott blokkmester) X X Biztosítóberendezési mûszerész * X X Biztosítóberendezési lakatos * X X Biztosítóberendezési diszpécser X X TEB vonalellenôr X X Biztosítóberendezési technikus * X X Távközlô technikus * X 31. Távközlô mûszerész * X 32. Digitális gyengeáramú mûszerész * X 33. Kábel és hálózatszerelô * X 34. Biztosítóberendezési betanított munkás * X 35. Távközlô betanított munkás * X Vasúti jármûvekkel kapcsolatos szakterület 1. PGV Kocsivizsgáló X 3. Tengelyátszerelô X 4. Mûvezetô (kocsivizsgáló) X 5. Egyéb vasúti jármû vezetô X 6. Különleges vasúti jármû vezetô X 7. Mozdonyvezetô X 8. Mozdonyvezetô (Gyermekvasút) X Egyéb szakterületek 1. Balesetvizsgáló X 2. Alállomási mûszerész ** - X 3 3. Alállomási karbantartó ** - X 3 4. Üzemfelügyeleti ellenôr - X 3 5. Beruházási projektkoordinátor X 6. Beruházási szakértô X 7. Beruházási szakelôadó I. X 8. Beruházási szakelôadó X 1 Amennyiben kapcsolás-, és/vagy földelés végzésére jogosult, vagy egyedi jogosultsággal rendelkezik 2 Csak E 102 utasításból, amennyiben feljogosítással rendelkezik 3 Amennyiben felsôvezetékes villamos üzemi munkára feljogosított személy * Forgalmi vizsga, amennyiben jelzôôri tevékenységet végez ** Amennyiben alállomási szakszolgálat munkavállalója, alállomási berendezés kezelôi (helyismeret) vizsga köteles

32 292 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám Munkakörök Berendezések Biztosítóberendezés kezelési alapképzések idôtartama melléklet Állomásfônök Forgalmi koordinátor Forgalmi szolgálat-tevô Forgalmi vonalirányító KÖFI,KÖFE irányító Külsôs Forgalmi szolgálattevô Vezetô váltókezelô, váltókezelô Gurítás-vezetô Térközôr-, vonatjelentôôr Sorompó-kezelô Tolatás-vezetô, vonali tolatásvezetô Vágányfék kezelô Vasúti jármûvezetô Vasúti pálya fenn-tartásával összefüggô munkakörök Elektonikus biztosítóberendezések Jelfogófüggéses biztosítóberendezések Mechanikai alak vagy fényjelzôs biztosítóberendezések 6 óra elm. 6 óra elm. 6 óra elm. KÖFI berendezések 6 óra elm. KÖFE berendezés 2 óra elm. Gurítódombi automatikák (D-70) MEFI,MERÁFI berendezések Fedezôjelzôs biztosítóberendezések Jelzôberendezések alak vagy fényjelzôvel Egyéb berendezések: Hônfutás és laposkerék jelzô 3óra elm. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra elm. 1 óra elm. 6 óra gyak. 6 óra gyak. 6 óra gyak. 6 óra gyak. 2 óra gyak. 3óra gyak. 2 óra gyak 2 óra elm. 2óra gyak. 1 óra gyak. 6 óra elm. 6 óra elm. 6 óra gyak. 6 óra gyak. 6 óra elm. 6 óra gyak. 6 óra elm. 2 óra elm. 6 óra gyak. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra gyak 2 óra gyak. 2 óra gyak. 1 óra elm. 1 óra gyak. 2 óra elm. 4 óra elm. 2 óra gyak. 4 óra gyak. 2 óra elm. 4 óra elm. 2 óra gyak. 4 óra gyak. 4 óra elm. 4 óra gyak. 4óra elm. 4 óra gyak. 4óra elm. 4 óra gyak. 1 óra elm. 1 óra gyak 6 óra elm. 2 óra elm. 6 óra gyak. 2 óra gyak. 3 óra elm. 3 óra gyak. 3 óra elm. 3 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra gyak. 1 óra elm. 1 óra elm. 1 óra gyak. 1 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak 2 óra elm. 1 óra elm. 1 óra elm. 2 óra gyak. 1 óra gyak. 1 óra gyak. 3 óra elm. 3 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra gyak. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra gyak. 2 óra gyak.

33 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 293 Erôsáramú (felsôvezetéki) alapképzések idôtartama melléklet Megnevezés Feljogosítás típusa Feljogosított személy Erôsáramú szakszolgálat E 101. E 102. Helyismeret óra /szolgálati helyenkét Megjegyzés óra óra I. kategóriájú állomások* kapcsolás, földelés óra elm. 6 óra gyak. egyedi feljogosítás óra elm. 2 óra gyak óra elm. 2 óra gyak óra elm. 2 óra gyak. oktatásra való feljogosítás óra elm. 6 óra gyak. kapcsolás, földelés óra elm. 8 óra gyak. kategóriájú állomások* 2 óra elm. 6 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. kategóriájú állomások* 2 óra elm. 4 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. kategóriájú állomások* 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak. 2 óra elm. 2 óra gyak kapcsolás és földelés kapcsolás vagy földelés bizber szolgálat üzemi és érintésvédelmi földelések kezelése! - csak az E.101., E.102. utasításokban meghatározott módon pályás szakszolgálat: sínszálak áthidalása felsôvezetékes és alállomási szakszolgálat esetén, helyismereti berendezés nagyság alapján * Az állomások kategorizálása mûszaki szempontból

34 294 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám Erôsáramú (felsôvezetéki) idôszakos képzések idôtartama melléklet Megnevezés E 101. E 102. Helyismeret Megjegyzés óra óra óra Üzemi személyzet havonta Feljogosított személy havonta Felsôvezetékes személyzet havonta * Oktatók havonta * E 102 és helyismeretre értendô

35 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 295 Állomások osztályozássa az erôsáramú oktatások szempontjából melléklet Állomás kategória I. HEGYESHALOM I. RÁKOSRENDEZÔ I. BP.-FERENCVÁROS SZEMÉLY PU. I. NYíREGYHÁZA I. BP.NYUGATI PU. I. MURAKERESZTÚR I. LÖKÖSHÁZA I. DOMBÓVÁR I. BP.-KELENFÖLD I. SZOLNOK SZEMÉLY I. FÜZESABONY I. MISKOLC-RENDEZÔ I. KOMÁROM I. CEGLÉD I. RÁKOS I. KISKUNFÉLEGYHÁZA I. GYÉKÉNYES+GYÉKÉNYES OH. I. DEBRECEN I. SZÉKESFEHÉRVÁR I. SZAJOL I. CELLDÖMÖLK SZEMÉLYI PU. I. KÖRVASÚT I. KELEBIA I. CSÁRDASZÁLLÁS I. MISKOLC-TISZAI PU. I. TATABÁNYA I. BP.-DÉLI PU. I. KÔBÁNYA-KISPEST I. JÓZSEFVÁROS I. BP.-FERENCVÁROS-KELETI RENDEZÔ I. VÁC I. NYÉKLÁDHÁZA I. HATVAN SZEMÉLY PU. I. NAGYKANIZSA I. ASZÓD SZOLNOK MAGASFOGÓ KARCAG FELSÔZSOLCA BÉKÉSCSABA KÔBÁNYA FELSÔ ALMÁSFÜZITÔ KAPOSVÁR ABONY KISKUNHALAS MOSONMAGYARÓVÁR PÉCS BICSKE SZERENCS Állomás neve

36 296 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám KISVÁRDA PÜSPÖKLADÁNY ÚJSZÁSZ LUDAS NAGYKÁTA KÉTEGYHÁZA SZABADBATTYÁN KOMORÓ FONYÓD PUSZTASZABOLCS MEZÔKERESZTES-MEZÔNYÁRÁD KÁL-KÁPOLNA SIÓFOK KABA RÁKOSPALOTA-ÚJPEST KISÚJSZÁLLÁS GÖDÖLLÔ TÖRÖKSZENTMIKLÓS SÁRBOGÁRD HIDASNÉMETI VÁMOSGYÖRK TUZSÉR NYíRBOGDÁNY KIMLE UKK FÉNYESLITKE SZEMÉLY PU. VÁROSFÖLD MEZÔBERÉNY TÁRNOK BP.-FERENCVÁROS-NYUGATI RENDEZÔ ÁCS SZOB VESZPRÉM MURONY ZALASZENTIVÁN EBES BP.-SOROKSÁRI ÚT KISKUNDOROZSMA LÉBÉNYMIKLÓS PESTLÔRINC APAFA GÖRÖGSZÁLLÁS MECSEKALJA-CSERKÚT DEMECSER HORT-CSÁNY BIATORBÁGY HERNÁDNÉMETI-BÔCS SZAKÁLY-HÔGYÉSZ FÉNYESLITKE DÉLI-RENDEZÔ PU. ZÁHONY FELSÔGALLA BUDAÖRS MEZÔTÚR EGER-RENDEZÔ PU.

37 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 297 ZALAEGERSZEG ALBERTIRSA ALMÁSFÜZITÔ FELSÔ SZÁRLIGET SOROKSÁR AJKA TISZATENYÔ MONOR HAJDÚSZOBOSZLÓ SOMOGYSZOB TATA KUNSZENTMIKLÓS-TASS ISASZEG FEGYVERNEK-ÖRMÉNYES MARTONVÁSÁR GYÔRSZENTIVÁN NAGYMAROS ÔRISZENTPÉTER TÁPIÓSZELE ZALALÖVÔ ÖTTEVÉNY PÉCEL EMÔD GÖD SÓSTÓHEGY DÉLEGYHÁZA HERCEGHALOM TÁPIÓGYÖRGYE ANDRÁSHIDA TAKTAHARKÁNY MAGLÓD TARCAL GYÖMRÔ NAGYLAPOS SÁROSD PÁTROHA PINCEHELY SIMONTORNYA KISKUNMAJSA PUSZTAMONOSTOR RAKAMAZ ABALIGET ZEBEGÉNY SZOLNOK IRÁNYRENDEZÔ DUNAKESZI VÁRPALOTA NAGYÚT SÁRVÁR GYOMA TISZAÚJVÁROS BOBA TURA KISSZÁLLÁS HAJMÁSKÉR

38 298 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám RÉTSZILAS SÜLYSÁP MENDE ZALABÉR-BATYK HAJDÚHADHÁZ TÁPIÓSZECSÔ GODISA NAGYSZENTJÁNOS ÚJFEHÉRTÓ VERÔCE KÁPOLNÁSNYÉK GÁRDONY CSÁSZÁRSZÁLLÁS TOKAJ BILK SOROKSÁR TERMINÁL NYíRTELEK DEVECSER KEMECSE DINNYÉS HEREND SZATYMAZ VÁROSLÔD-KISLÔD SÁSD SZABADSZÁLLÁS BATÉ JÁSZFÉNYSZARU KERTA PORTELEK JÁSZBOLDOGHÁZA-JÁNOSHIDA KECSKEMÉT NAGYKÔRÖS SZENTLÔRINC BUDAFOK-HÁROS MEZÔKÖVEZSD SAJÓSZENTPÉTER KISKÔRÖS PILIS BALATONBOGLÁR NAGYTÉTÉNY SZABADEGYHÁZA FORRÓ-ENCS KESZÔHIDEGKÚT-GYÖNK BÜKKÖSD KISTELEK BALATONSZEMES BÖSZTÖR SÁRSZENTMIHÁLY ÉSZAKI KITÉRÔ JÁSZSZENTLÁSZLÓ SOLTVADKERT PÉTFÜRDÔ BALÁSTYA HEJÔKERESZTÚR TÜSKEVÁR

39 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 299 BICSÉRD VÁSÁROSDOMBÓ HARKAKÖTÖNY PETÔFISZÁLLÁS PÉCS-KÜLVÁROS VERESEGYHÁZ DUNAUJVÁROS ERCSI SAJÓECSEG JÁSZBERÉNY LEPSÉNY FÜLÖPSZÁLLÁS KAPOSVÁR-KÖZVÁGÓHíD TOLNANÉMEDI KESZTHELY MEZÔZOMBOR DÖMSÖD SZIKSZÓ VÁCRÁTÓT DOMBÓVÁR ALSÓ OSZTFFYASSZONYFA ADONY NOVAJIDRÁNY GALAMBOS KATONATELEP SZENTGÁL CSENGÔD CSÓR-NÁDASDLADÁNY KURD DUNAHARASZTI KISCSÉRIPUSZTA RÁCALMÁS HALMAJ CSENGELE GALGAMÁCSA PIRTÓ BALOTASZÁLLÁS FÓT BALATONSZENTGYÖRGY DUNAI FINOMíTÓ VECSÉS CSOMA-SZABADI BALATONFENYVES NAGYTÉTÉNY-DIÓSD ÉRD SZEGED TAKSONY BALATONMÁRIAFÜRDÔ DÖBRÖKÖZ NAGYLÓK NYÁRSAPÁT SZABADKíGYÓS BOBA CELLDÖMÖLK RENDEZÔ PU. ÉS DELTA VÁGÁNY

40 300 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám RÁKOSHEGY SZEGED-RENDEZÔ PU. PÉCSBÁNYA-RENDEZÔ SZÁZHALOMBATTA IVÁNCSA ÜLLÔ RÁKOSSZENTMIHÁLY KÖRNYE ZÁHONY 500/700-AS ÁTRAKÓ TISZAPALKONYA EPERJESKE-ÁTRAKÓ CEGLÉDBERCEL-CSERÔ KAZINCBARCIKA ZALAKOMÁR TASZÁR HATVAN DELTA ALBERTFALVA CSURGÓ HATVAN-RENDEZÔ PU. SZÁNTÓD-KÔRÖSHEGY BALATONALIGA ZAMARDI FELSÔ SZOLNOK KELETI IDíTÓ BERENTE-RENDEZÔ PU. PÓKASZEPETK OROSZLÁNY ÔRTILOS BALATONSZABADI-SÓSTÓ ÔRBOTTYÁN DOMBÓVÁR VONTATÁSI TELEP KAPOSMÉRÔ NAGYRÉCSE SÁVOLY VISONTA ZALASZENTJAKAB FELNÉMET GYÖNGYÖS BORSODI ÉRCELÔKÉSZÍTÔ MÐ MISKOLC-GÖMÖRI PU. KISKORPÁD JÁKÓ-NAGYBAJOM NEMESKERESZTÚR FORGALMI KITÉRÔ SZOLNOK CEGLÉDI KI-BEJÁRÓ EGER SZEMÉLY+ÖSSZEKÖTÔ CSOMÁD BALATONKERESZTÚR BÜKKÁBRÁNY PUSZTASZABOLCS FH. SZOLNOK NYUGATI INDíTÓ SZENTA FELSÔZSOLCA BALATONSZÁRSZÓ ZALACSÉB-SALOMVÁR ÖTVÖS FORGALMI KITÉRÔ

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. TARTALOM. 16. szám 123. évfolyam 2008. június 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 25/2008. (VI. 6. MÁV Ért. 16.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

2014/1. SZÁM TARTALOM

2014/1. SZÁM TARTALOM 2014/1. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 1/2014. (I. 06. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a vasúti járművezetői és járműüzemeltetési tevékenységet ellátó munkavállalók belső képzésként megvalósuló

Részletesebben

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz

3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz 3. sz. módosítás tervezet az F.2. sz. Forgalmi Utasításhoz Melléklet Az Utasítás 1. fejezetének 1.1. alfejezetében az 1.1.4.1. pontot pótlás nélkül törölni kell, továbbá az 1.1.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/45. SZÁM TARTALOM 2015/45. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 53/2015. (XI. 26. MÁV-START Ért. 45.) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 53/2015.

Részletesebben

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola iratkezelési szabályzata tartalmazza az intézményi adatkezelés és továbbítás rendjének

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 21. szám 126. évfolyam 2011. október 21. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 41/2011. (X. 21. MÁV Ért. 21.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás

Részletesebben

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről...

2015/8. SZÁM TARTALOM. 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2015/8. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért. 8.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. képzési tevékenységéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 8/2015. (II. 16. MÁV-START Ért.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZENT ISTVÁN EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 122/2015/2016. SZT. A tűzmegelőzés érdekében a tűz elleni védekezéséről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi. XXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. TARTALOM 15. szám 130. évfolyam 2015. szeptember 4. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal Közlemény 36/2015. ( IX. 04. MÁV Ért. 15. ) ÁVIGH. sz. utasítás Az Állomási

Részletesebben

MUNKAUTASÍTÁSOK LISTÁJA

MUNKAUTASÍTÁSOK LISTÁJA SE-GFI-NGUI-SZR-M03 MUNKAUTASÍTÁSOK LISTÁJA SE-GMF-NETGUI-MU-01 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS SE-GFI-NETGUI-MU-02 GAZDASÁGI CSOPORT MUNKAUTASÍTÁSA SE-GFI-NETGUI-MU-03 A LELTÁR MUNKAUTASÍTÁSA SE-GFI-NETGUI-MU-04

Részletesebben

Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása

Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása IER301_VU23_VU01 Tárgy: Vizsgák előkészítése, végrehajtása és dokumentálása Végrehajtási Utasítás IER301_VU23 Hatálybalépés időpontja: 2015. 09. 01. Verzió száma: 01. Hatálytalanítás időpontja: Kötelező

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Villamos fűtési lakatos forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeihez az Országos közforgalmú, térségi és saját

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 05-0137-05 1. Képző szerv neve: GÖMBICZ GYULA OKTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT Címe: 3532 Miskolc Zielinszky Szilárd u. 7. Tel.: 46/359-100 ggyulakft@gmail.com gombiczkft.hu

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus

XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus XVII. évfolyam 7 8. szám Alapítás éve: 1892 2007. július augusztus 2 2007. július augusztus A puskaport nem árt szárazon tartani! A közlekedés biztonságának javítása érdekében több mint fél éve próbál

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: E-Educatio Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: E-Educatio Információtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM WESSELÉNYI MIKLÓS KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA IRAT- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 2016 JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

2015/31. SZÁM TARTALOM

2015/31. SZÁM TARTALOM 2015/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2015. (VIII. 14. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlőkijelölési jogában lévő lakások igénylése és juttatása

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT az iskolai ügyintézés és iratkezelés szabályairól I. Az ügyintézés és az iratkezelés általános szabályai 1. Az iskolához postai úton vagy más módon érkező iratot az erre kijelölt

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/37. SZÁM TARTALOM 2015/37. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2015. (IX. 18. MÁV-START Ért. 37.) sz. vezérigazgatói utasítás a munkavállalók egészségi- és munkaköri alkalmassági vizsgálatának rendjével kapcsolatos szabályozás

Részletesebben

2015/22. SZÁM TARTALOM. 25/2015. (VI. 16. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a kitüntetések, elismerések adományozásáról...

2015/22. SZÁM TARTALOM. 25/2015. (VI. 16. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a kitüntetések, elismerések adományozásáról... 2015/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2015. (VI. 16. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a kitüntetések, elismerések adományozásáról... 2 Egyéb közlemények A 2015/15. sz. MÁV-START Értesítő

Részletesebben

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba.

I. Fejezet. a) Ezt a Kollektív Szerződést határozatlan időre kötötték a felek. b) A Kollektív Szerződés 2012. 07. hó 01. napján lép hatályba. I. Fejezet 1. A Kollektív Szerződésre vonatkozó szabályok Kollektív Szerződés valamint mellékletei, kiegészítései szabályozzák a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának,

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. TARTALOM. 6. szám 122. évfolyam 2007. február 9. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 4/2007. (II. 9. MÁV. Ért. 6.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Főosztály 1/268 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: 2008. év április hó 06. nap. 2/268 Pályavasúti Üzletág

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI 1/249 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés időpontja: : Behúzás: Bal: 0 pt, Első sor: 0 pt, Sorköz: szimpla : Középre zárt, Sorköz: szimpla 200 év hó nap.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6.

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont. 6. fejezet 6.3.10.6. 5. fejezet 5.5.7.1 és 5.5.7.2. pont Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Milyen színű a központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya)? A központi állítású

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére

Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Baross Gábor Oktatási Központtal képzési szerződésben álló vasútvállalatok munkavállalói részére Készült a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. OKTATÁSI SEGÉDLET A Magyar Államvasutak Zrt. F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS 3. számú módosításának F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS 4. számú módosításának F.2. sz. FORGALMI

Részletesebben

VASÚTI VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND

VASÚTI VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND VASÚTI VIZSGAKÖZPONT VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND Jóváhagyva: 2015. december 11-én TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A VIZSGASZABÁLYZAT ÉS ELJÁRÁSI REND ALKALMAZÁSA... 4 1.2. A

Részletesebben

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN

AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN AZ ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐ FELNŐTTKÉPZÉST FOLYTATÓ INTÉZMÉNYEK LEGFONTOSABB KÖTELEZETTSÉGEI AZ ENGEDÉLY MEGADÁSÁT KÖVETŐEN (kivonat a vonatkozó jogszabályokból) Képzési program Felnőttképzési tevékenységét

Részletesebben

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az

Részletesebben

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08

261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.12.08-2011.12.08 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási,

Részletesebben

Í R Á S O S T Á J É K O Z T A T Ó E - L E N Z A U T Ó S I S K O L A Z R T. 2 0 1 6.

Í R Á S O S T Á J É K O Z T A T Ó E - L E N Z A U T Ó S I S K O L A Z R T. 2 0 1 6. Í R Á S O S T Á J É K O Z T A T Ó E - L E N Z A U T Ó S I S K O L A Z R T. 2 0 1 6. 1 Cégadatok: ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A képző szerv neve: E-LENZ AUTÓSISKOLA ZRT. Rövidített cégnév: E-LENZ ZRT. Cím: 4400

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Minőségirányítási belső auditor szakképzés 2007 Elfogadta: Temesvári Erik, a képző intézmény vezetője 1 Az EURÓPA Oktatásszervező Bt. (a továbbiakban: Képző intézmény) a

Részletesebben

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ

E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ E.1. MÁV Zrt. 1/50 MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. E.1. SZ. UTASÍTÁS A MOZDONYSZEMÉLYZET RÉSZÉRE I. RÉSZ Hatálybalépés időpontja: 201.év.hó.nap Változatszám: 1 2/50 MÁV Zrt. E.1. JÓVÁHAGYTA A NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan

A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan A Magyar Vasúti Egyesület ( HUNGRAIL) tagjainak összefoglalt álláspontja a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet tervezett módosításaival kapcsolatosan Általános megjegyzések: A rendelet nem ad lehetőséget a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. november 07. napjától hatályos változat) Tartalomjegyzék Preambulum... 3 I. RÉSZ... 3 Általános rendelkezések... 3 A szabályzat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT E L Ő S Z Ó A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII.6.)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához

2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához 2/2000. számú Gazdasági Főigazgatói utasítás A Kincstári Kártya használatához A kincstári kártya (továbbiakban: kártya) annak birtokosát közvetlen fizetésre és/vagy készpénzfelvételre jogosítja. A kártya

Részletesebben

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum EDELÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Művelődési Központ, Könyvtár, és Szekrényessy Árpád Múzeum Edelény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület Oktatási Szabályzata. I. Meghatározások

Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület Oktatási Szabályzata. I. Meghatározások Az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület Oktatási Szabályzata A jelen oktatási szabályzat célja, hogy megfelelő keretbe és egységbe foglalja az Etka Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület oktatási tevékenységének

Részletesebben

126. évfolyam 2011. március 18.

126. évfolyam 2011. március 18. 6. szám 126. évfolyam 2011. március 18. Tartalom Oldal Utasítások 3/2011. (III. 18. MÁV Ért. 6.) IÁVIGH számú infrastruktúra általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a pályavasúti ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/2/2016. (I.05.) határozata a Pénzkezelési Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Semmelweis

Részletesebben

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató és vállalkozási feltételek 1. A képzőszerv : Rózsa Tibor; 5900 Orosháza, Jászai H. u. 52/a Tel: 06-68/631-588, 06-30/254-0582 /Rózsa Autósiskola/ E-mail:rozsaautosiskola@gmail.com Honlap:www.rozsaautosiskola.fw.hu

Részletesebben

2015/6. SZÁM TARTALOM

2015/6. SZÁM TARTALOM 2015/6. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 7/2015. (II. 04. MÁV-START Ért. 6.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt., valamint az érintett leányvállalati csoport Iratkezelési Szabályzatáról szóló 57/2014.

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Szakképzési valamint 18

Szakképzési valamint 18 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL H A GINOP-6.1.1-15 Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése kiemelt projekt megvalósítás sára létrejött konzorcium A GINOP-6.1.1-15 Alacsony

Részletesebben

Iratkezelési Szabályzat

Iratkezelési Szabályzat Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 1.Általános rendelkezések A Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és ESZKI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Intézmény székhelye, címe: 8100 Várpalota Dankó u. 16/V. Intézmény fenntartója: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA FIZIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (MOL BUBI) IGÉNYBEVÉTELÉRE A hatálybalépés dátuma: 2015. december 14. I. Bevezető rendelkezések A kerékpáros közlekedés

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) XLI. VÍZÜGY ágazathoz tartozó 54 853 03 VÍZGÉPÉSZETI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XLI.. VÍZÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 54 853 02 Vízgazdálkodó technikus

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

A.) ÁLTALÁNOS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyintéző szervezetének szervezeti és működési szabályzata (a 2003. június 20-i, a 2006. december 21-i és a 2009. szeptember 9-i módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. TARTALOM. 29. szám 125. évfolyam 2010. október 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 62/2010. (X. 15. MÁV Ért. 29.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vonatok

Részletesebben

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás

Rendezvényszervezõi. felelõsségbiztosítás Rendezvényszervezõi felcím felelõsségbiztosítás ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/6 Biztosítási esemény 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (Cg.01-10-041356., a Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság,

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása

A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása A Rail Cargo Hungaria Zrt. Mozdonyszolgálati Utasítása Jóváhagyta: Az Utasítást, mellékleteit, függelékeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság hagyta jóvá, UVH/VF/NS/A/271/1/2014. számon, 2014. január 30-án.

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Bornemissza

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378138-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hulladékgyűjtési szolgáltatások 2015/S 208-378138 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

A 2011. évi iskolavezetői továbbképzés vizsgakérdései

A 2011. évi iskolavezetői továbbképzés vizsgakérdései A 2011. évi iskolavezetői továbbképzés vizsgakérdései Vonatkozik-e a kezdő vezetői engedélyre vonatkozó korlátozás az "T" kategóriára? Vezethető-e Magyarországon érvényes C1 alkategóriás vezetői engedéllyel

Részletesebben

Szerelvénytrade Kft. Általános Kereskedelmi Feltételek Vevők részére

Szerelvénytrade Kft. Általános Kereskedelmi Feltételek Vevők részére 2012 Szerelvénytrade Kft. Általános Kereskedelmi Feltételek Vevők részére 2012.06.01. Általános Kereskedelmi Feltételek (továbbiakban: ÁKF) Az ÁKF kibocsátója: Szerelvénytrade Ipari és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból

3. sz. módosítás kérdései az F.1. sz. Jelzési Utasításból Egyszerűsített forgalmi alapképzés (távközlő-, erősáramú-, biztosítóberendezés- és pálya szakszolgálat) forgalmi vizsga ellenőrző kérdései az F.1. Jelzési Utasításhoz, az F.2. Forgalmi Utasításhoz, és

Részletesebben

A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE

A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE A RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI TANÁCSA RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. évi képzési koncepciójáról Készítette: Benyus Julianna HR ösztönzés és fejlesztés vezető Jóváhagyta:

Részletesebben

Tájékoztató. Vállalkozási feltételek

Tájékoztató. Vállalkozási feltételek Daru Autósiskola 3200 Gyöngyös, Városkert út 1. Asz.: 61503007-1-30 képzőszerv azonosító: 3498 Nysz: 5921249 Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv: Daru Autósiskola

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ ADR GÉPJÁRMŰVEZETŐI VIZSGÁZTATÁS RENDJÉBEN, TEMATIKÁJÁBAN

FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ ADR GÉPJÁRMŰVEZETŐI VIZSGÁZTATÁS RENDJÉBEN, TEMATIKÁJÁBAN BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETÉNEK KONFERENCIÁJA / 2015. NOVEMBER 25. HUNGUEST HOTEL PLATANUS *** 1087. Budapest, VIII. Könyves K. krt. 44. FONTOS VÁLTOZÁSOK AZ ADR GÉPJÁRMŰVEZETŐI

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3.

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.3. C(2011) 1290 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2011.3.3. a Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása általános program keretében a 2008 2013-as időszakra

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2005. évi XVIII. törvény. a távhőszolgáltatásról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 1 Az Országgyűlés a felhasználók biztonságos, megfelelő minőségű és gazdaságos távhőellátása érdekében az objektív, átlátható és hátrányos megkülönböztetéstől

Részletesebben

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz

Ellenőrző kérdések. 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1.3. alfejezet Ellenőrző kérdések 2. sz. módosítás az F.1. sz. Jelzési Utasításhoz 1. Hol kötelesek a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket tolatás, illetve vonatközlekedés közben tartani?

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE PÉNZESZKÖZ KEZELÉSI SZABÁLYZATA A HONVÉDSÉGI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE A Jóváhagyta a HODOSZ Elnöksége 2015. december 09-i ülésén 4. Pénzeszköz Kezelési Szabályzat I. A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja, hogy biztosítsa

Részletesebben