Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon"

Átírás

1 2012. március XVIII. évfolyam 3. szám Hálás köszönet......mindazoknak, akik Tóth Ferike részére a törteli üzletekben kihelyezett gyûjtõdobozokba pénzbeli adományukat elhelyezték, valamint a jótékonysági rendezvényen részt vettek, hozzájárulva a bevétel gyarapodásához! Mint tudják, Ferike kálváriája már több mint egy éve kezdõdött. Súlyos agydaganatot állapítottak meg nála, ami a jelenlegi tudományos orvoslással nem gyógyítható. Egy olasz gyermekonkológus 26 éves rákkutatásának eredményeképpen mára kifejlesztett egy saját alternatív gyógyítási módot, amely számos daganatos beteg gyógyulását segítette már elõ világszerte. Ferike januárban Budapesten találkozhatott a professzorral, aki biztató eredményeket vetített elõ, az õ jövõbeli kezelése eredményeképpen. Hála Törtel lakosainak Önöknek, Nektek, és hála a Törtel Mûvelõdéséért Egyesületnek a március 3.-i jótékonysági est megszervezéséért, a Nem adom fel Alapítványnak a sok segítségért, a Nemadomfel együttesnek és Napsugár Anna zene-jeltánc mûvésznek a felejthetetlen koncertért és még soksok egyéni támogatónak..., hogy a kezelés elkezdõdhet. A gyûjtés során forint adomány gyûlt össze a tíz kihelyezett dobozban, a Jótékonysági est bevétele pedig forint lett. A két összeget a hétvégén eljuttattuk a család részére, akik könynyeikkel küszködve mondtak hálás köszönetet mindenkinek, és innen is szívbõl köszönik a támogatást! Így a kezelés jelentõs részét tudják ebbõl biztosítani! Most ismét megmutatta Törtel lakossága, hogy egy kis összefogással milyen óriási segítséget tudunk nyújtani a rászorulóknak! Egyetlen dolgunk van hátra, szorítani Fercsikének, hogy tartson ki, legyen erõs, mint eddig, és gyógyuljon meg! A család nevében is köszönöm! Fehér Jutka Tûz!... Élõ hagyományõrzés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett helyi megemlékezésen. Törteli tanuló ismét az élvonalban! Harmadik alkalommal rendezték meg a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskolában a kistérségi angol és német vers- és prózamondó versenyt. Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is dobogós elõadással szerepeltünk a nagyszabású megmérettetésen. A versenyre több mint 130 tanuló nevezett, a ceglédi és a környezõ települések legtehetségesebb nyelvtanulói. Tanítványaink közül Sebõk Mihály 5.a osztályos tanuló az 5-6. osztályos korcsoportban, angol próza kategóriában III. helyezést ért el. Misinek nem ez az elsõ díja, amit angol nyelvi versenyen szerzett, már alsó tagozatos korában is eredményesen szerepelt versenyeken. A 7-8. osztályos angol versmondó kategóriában Lódi Mirella 8.b osztályos tanuló próbálta megvédeni tavalyi dobogós helyezését egy fergeteges színészi elõadással, amit a zsûri kiemelten méltatott, de sajnos a helyezés ezúttal elmaradt. Mindkettejüknek gratulálunk, és büszkék vagyunk rájuk! Õrsy Anett (További iskolai hírek a 17. oldalon.) Eboltás! Felhívásunk a 2. oldalon Lelki sarok Húsvétra várva (21. oldal)

2 2. oldal TÖRTELI EBOLTÁS Az ebek kötelezõ veszettség elleni szervezett védõoltása Törtel községben: Április 11. (szerda) Ludasi bolt helye óra Sós tanyai buszford óra Április 12. (csütörtök) Besnyõ-dûlõi tápbolt óra Vásártér óra Április 13. (péntek) Vásártér óra Április 14. (szombat) Vásártér óra A pótoltás április 21-én (szombaton) lesz a Vásártéren, 9-11 óráig. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen január 1-tõl szigorodtak az ebek veszettség elleni védõoltása igazolásának szabályai január 1-tõl az ebek veszettség elleni védõoltása már csak a hivatkozott rendelet mellékletében leírtaknak megfelelõ oltási könyv (Kisállat Egészségügyi Könyv), vagy a kutyák, macskák Közösségen belüli mozgásához való egységes európai állatútlevél használható január 1-tõl már semmilyen régi fajta oltási könyv nem használható az ebek veszettség elleni védõoltásának igazolására szolgáló állatorvosi bejegyzésre. Az oltás díja ebenként Ft. KISÁLLAT EGÉSZSÉGÜGYI KÖNYVVEL NEM RENDELKEZÕ EBEK oltásakor ezen okmány kiállítása 500 Ft-ba kerül, így oltással öszszesen Ft-ba. Az összevezetéses eboltáson az ebeket DÍJMENTE- SEN FÉREGTELENÍTJÜK. A féreghajtási kötelezettséget az állategészségügyrõl szóló szabályzat /2002. (IX.4.) FVM zoonózis rendelet 8. (2) bekezdése szabályozza. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet elõírása szerint az ebek veszettség elleni védõoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége. Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást az elsõ oltást követõen 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követõen a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. Oltást végzõ állatorvosok: Dr. Revuczky Béla, Dr. Gubik Zoltán. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvény 45. alapján p á l y á z a t o t h i r d e t JEGYZÕ munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: A vezetõi megbízás határozatlan idõre szól. A munkavégzés helye: Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: A jegyzõség vezetése, munkájának szervezése, a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlása, képviselõ-testület és a polgármester munkájának segítése, jegyzõi hatáskörök gyakorlása. Továbbá a polgármesteri hivatal vezetése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény és a hatályos jogszabályok által a jegyzõ feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés, Közigazgatási gyakorlat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Magyar állampolgárság, Cselekvõképesség, Büntetlen elõélet, Közigazgatási szakvizsga, Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körûen közigazgatási jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: Német nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, Angol nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, Jegyzõi vagy helyettesi munkakörben 1 év alatti szakmai tapasztalat, Gyakorlott szintû MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, saját személygépjármû Elvárt kompetenciák: Terhelhetõség, megbízhatóság, jó helyzetfelismerés. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza az eddigi munkakörök, tevékenységek részletes leírását, Jegyzõi munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelések bemutatása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik. A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban április 16. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: április 5. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Godó János polgármester nyújt, az 53/ os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Törtel Község Önkormányzata címére történõ megküldésével (2747 Törtel, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 984/2012., valamint a munkakör megnevezését: Jegyzõ, vagy személyesen: Godó János polgármesternél, Pest megye, 2747 Törtel, Szent István tér 1. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat elbírálása képviselõtestületi ülésen történik, melyet megelõzõen a község polgármestere és alpolgármestere megvizsgál, hogy a beadott pályázatok megfelelnek-e az érvényességi kritériumoknak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat elbírálásának határideje: április 14. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Törtel Község honlapja március 5. Törtel Község Polgármesteri Hivatalának hirdetõtáblája március 5.

3 HÍRADÓ 3. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Törtel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2012. (III.02.) sz. Önk. R e n d e l e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselõ-testület a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, vagyonának ésszerû és hatékony felhasználása, megõrzése és gyarapítása érdekében, és a mindezekkel kapcsolatos tevékenység szabályozása céljából az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Törtel Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévõ, illetve tulajdonába kerülõ ingatlan és ingó vagyonra, vagyoni értékû jogra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), a tulajdonosi jogokat megtestesítõ értékpapírokra, gazdasági társaságban az önkormányzatot megilletõ üzletrészekre, egyéb értékpapírokra, kárpótlási jegyekre, az Önkormányzat tulajdonában lévõ pénzeszközökre (továbbiakban: portfolió vagyon), valamint az Önkormányzatot külön jogszabály vagy szerzõdés alapján megilletõ vagyonra és követelésre. Az Önkormányzat vagyona 2. Az önkormányzati vagyon körét a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 5. (1)-(4) bekezdései határozzák meg. 3. (1) Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. (2) A törzsvagyonba tartozó vagyontárgyak körét az érvényes, vonatkozó jogszabályok, valamint a Képviselõ-testület rendelete állapítja meg. Törzsvagyonná az olyan önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak nyilváníthatóak, amelyek közvetlenül a kötelezõ önkormányzati feladatés hatáskör ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálják. (3) Forgalomképtelen törzsvagyontárgyak: a) a helyi közutak és mûtárgyaik, a terek, a parkok az Ötv. 68/D -ában foglaltak kivételével, b) a muzeális értékû tárgyak vagy gyûjtemények, c) egyéb közterületek, d) védett természeti területek, e) az erdõk, f) a levéltári és tervtári iratanyag, g) mindaz a vagyon, melyet törvény, vagy a Képviselõ-testület rendeletével annak nyilvánít. (4) Korlátozottan forgalomképes törzsvagyontárgyak a) a mûemlékek, mûemlék jellegû és városképi jelentõségû ingatlanok, b) közmûvek, c) az önkormányzat intézményei használatában lévõ vagyon, d) az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok használatában lévõ vagyon, e) sportpályák és sportcélú létesítmények, f) mindazon vagyon, melyet törvény vagy a Képviselõ-testület rendeletével annak nyilvánít. Forgalomképes vagyon 4. Üzleti vagyon az a forgalomképes vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Vagyonkimutatás 5. (1) A vagyonkimutatás az önkormányzat tulajdonában a költségvetési év zárónapján meglévõ vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati vagyontárgyak számbavétele a számviteli törvényben foglaltak szerint, értékben és mennyiségben. (2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelõ kötelezettségeket és az Önkormányzat vagyoni értékû követelésének állományát is. (3) A vagyonkimutatás az önkormányzati vagyont törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint forgalomképes vagyon (nem törzsvagyon) bontásban, az egyes vagyoncsoportokon belül a) az ingatlanokat, a vagyoni értékû jogokat és a portfolió vagyont tételesen, b) az ingó vagyontárgyakat összesített mérleg szerinti értékben, veszi számba. (4) A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz (zárszámadáshoz) csatolva a Képviselõ-testületnek kell bemutatni. (5) A vagyonkimutatás alapját képezõ nyilvántartás állományának felfektetésérõl és folyamatos vezetésérõl, valamint a vagyonkimutatás összeállításáról, az ingatlanok esetében a vagyonkataszterben szereplõ adatok egyezõségérõl a jegyzõ gondoskodik. Vagyongazdálkodási koncepció 6. (1) A Képviselõ-testület az éves költségvetési koncepció megalkotása során meghatározza az önkormányzat teljes vagyonának megõrzésére, hasznosítására, és gyarapítására vonatkozó általános éves célkitûzéseket. (2) A koncepció: a) tartalmazza a forgalomképtelen és a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó vagyontárgyak azon körét, melyek átminõsítése várható, illetve a stratégiai célkitûzések eléréséhez felhasználhat, b) javaslatot tesz a forgalomképes vagyon körébe tartozó vagyontárgyakra, melyek értékesítése, hasznosítása az adott évben megvalósítható. (3) A költségvetési koncepció tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek meghatározzák az Önkormányzat és szervei önkormányzati vagyonnal történõ gazdálkodásával kapcsolatos célkitûzéseket. A vagyontárgy forgalomképességének megváltoztatása 7. (1) A tulajdonosi jogok gyakorlójaként a Képviselõ-testület indokolt esetben dönthet ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik a vagyontárgy vagyonkimutatás szerinti besorolásának megváltoztatásáról, a vagyonát forgalomképtelenné, korlátozottan forgalomképessé, forgalomképessé nyilváníthatja. A Képviselõ-testület az átminõsítéssel kapcsolatos döntését minõsített többséggel hozza meg. (2) Jogutód nélkül megszûnõ intézmények, gazdasági társaságok esetén az önkormányzat tulajdonába kerülõ vagyon tekintetében az egyes ingatlanokat a megszûnéssel egyidejûleg minõsíteni kell, meghatározva azt, hogy az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, vagy forgalomképes vagyonába kerül besorolásra. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek használatában lévõ, de az alaptevé- Folytatása a 4. oldalon.

4 4. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 3. oldalról. kenységük ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselõ-testület dönt a költségvetési szerv alapító okiratának megfelelõ módosításával arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a költségvetési szerv használatából és kezelésébõl és a forgalomképes vagyonhoz sorolja át. (4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok használatában lévõ, de az alapító okirat (társasági szerzõdés) szerinti feladataik ellátásához nem szükséges vagyon tekintetében a Képviselõ-testület dönt arról, hogy a vagyontárgyat kivonja a gazdasági társaság használatából és a forgalomképes vagyonhoz sorolja át. Vagyonkezelés 8. (1) Az önkormányzati vagyon az Önkormányzat kezelésében marad, a kezelésében lévõ vagyonnal az önkormányzati feladatok ellátásának sérelme nélkül köteles a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályok és e rendelet keretein belül rendeltetésszerûen gazdálkodni. (2) Az Önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlását érintõ döntések elõkészítésére és végrehajtására a Polgármesteri Hivatalt jelöli ki, mely a hatályos jogszabályok és e rendelet alapján köteles eljárni. A tulajdonosi jogok gyakorlása, eljárás a tulajdonos képviseletében 9. (1) Az Önkormányzatot törvényben meghatározott eltérésekkel megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelességek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik. (2) A tulajdonosi jogokat a Képviselõtestület, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a Képviselõ-testület bizottságai (továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója) gyakorolják. (3) A vagyontárgy feletti tulajdonosi jogok gyakorlóját az adott vagyontárgy értéke alapján kell megállapítani. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása 10. (1) A vagyontárgy értékének meghatározására a vagyontárgy értékesítése, illetve egyéb módon történõ hasznosítása és megterhelése esetén, a döntést megelõzõen kerül sor. (2) A vagyontárgy értékesítése, megterhelése esetén annak forgalmi (piaci) értékét a) ingatlan vagyon esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, b) tulajdonosi jogokat megtestesítõ értékpapír esetén, ha az a Budapesti Értéktõzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapír, úgy a tõzsdén kialakult tõzsdei árfolyamon, a tõzsdén kívüli másodlagos értékpapírpiacon forgalmazott értékpapír, úgy a sajtóban közzétett, 3 hónapnál nem régebbi adásvételek vételi középárfolyamán, c) egyéb társasági részesedés esetén az utolsó lezárt üzleti év értékelése alapján, d) ingó vagyontárgy esetén ha annak könyv szerinti értéke az egy millió forintot meghaladja forgalmi értékbecslés alapján kell meghatározni. (3) Amennyiben az adott vagyontárgy vonatkozásában rendelkezésre áll a (2) bekezdésben foglaltaknál régebben készült, de egy évnél nem régebbi forgalmi értékbecslés vagy üzleti értékelés, a döntést megelõzõen ennek becsléssel napi értékre átszámított változata is elfogadható. (4) Vagyontárgynak a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb hasznosítása esetén a vagyontárgy értékén a 12 havi bérleti, használati díjat; ennél rövidebb idõre történõ hasznosítás esetén a 12 hónapra számított bérleti, használati díj idõarányos részét kell érteni. (5) Vagyontárgy részletekben történõ hasznosítása esetén a vagyontárgy egészének értéke szerint történik a vagyontárgy feletti tulajdonosi jog gyakorlójának a megállapítása. (6) Ha a pályázat tárgya több, egy jogügyletben értékesítendõ vagyontárgy (vagyontömeg), a tulajdonosi jog gyakorlójának meghatározásánál a vagyontárgyak értékének összessége képezi az alkalmazandó értékhatárt. A forgalomképtelen törzsvagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 11. (1) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû vagyon (együtt: forgalomképtelen vagyon) nem idegeníthetõ el, vagyonkezelõi jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhetõ meg, gazdasági társaságba nem vihetõ be, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll. A forgalomképtelen önkormányzati vagyon elidegenítésére és megterhelésére kötött szerzõdés az Ötv. 68/D. -ban foglaltak kivételével semmis. (2) A forgalomképtelen vagyontárgyak hasznosítására irányuló megállapodások, szerzõdések megkötésérõl, valamint a tulajdonosi pozícióból eredõ jognyilatkozatok kiadásáról e rendelet szerint átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik. (3) A hatáskör gyakorlása különösen bérleti szerzõdések, használatra, illetve használati jogra vonatkozó megállapodások és a reklámjog biztosítására irányuló megállapodások, valamint a telekrendezési eljárás végrehajtását szolgáló megállapodások megkötését foglalja magában. A korlátozottan forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása 12. (1) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon elidegenítését, gazdasági társaságba való bevitelét, megszerzését és megterhelését illetõen a Képviselõ-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, az illetékes szakmai bizottság véleményezése és jogszabályi kötelezettség esetén az illetékes minisztérium jóváhagyása mellett. Az elidegenítés kizárólag a rendelet függelékét képezõ versenyeztetési szabályzat alapján történhet. (2) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül bérbe, vagy használatba adás útján hasznosítható. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az Önkormányzat egyéb önálló költségvetési intézményei az alapító okirat szerinti feladataik ellátásához használják és alapfeladataik ellátásának sérelme nélkül bérbeadás útján tovább hasznosíthatják a 3. (4) bekezdés c) pontjában meghatározott vagyont. (4) Az önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági társaságok a létesítõ okiratuk szerinti feladataik ellátása érdekében használják és az általuk ellátott önkormányzati feladat ellátásának sérelme nélkül bérbeadás útján tovább hasznosíthatják a 3. (4) bekezdés d) pontjában meghatározott vagyont. Folytatása az 5. oldalon.

5 HÍRADÓ 5. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 4. oldalról. (5) A (3) és (4) bekezdésben nevesített szervek a használatukban lévõ ingatlanvagyont az alapító okiratban székhelyként, illetve telephelyként jogosultak feltüntetni. (6) A korlátozottan forgalomképes vagyont érintõ bérleti vagy használati szerzõdés megkötésére a polgármester jogosult a (3) és (4) bekezdésében foglalt vagyon tovább hasznosítására kötött szerzõdés kivételével. (7) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott vagyon tovább hasznosítására vonatkozó bérleti szerzõdés megkötésérõl a.) legfeljebb 1 éves idõtartam esetén az intézmény vezetõje, a gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, b.) legfeljebb 5 éves idõtartam esetén a polgármester, c.) 5 évet meghaladóan a Képviselõ-testület dönt. A forgalomképes vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása 13. (1) A forgalomképes önkormányzati ingó vagyontárgy megszerzése, elidegenítése, megterhelése, valamint gazdasági társaságokba való bevitele esetén a) forint értékhatárig a polgármester, b) forintot meghaladóan a Képviselõ-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. (2) Az ingatlanvagyon megszerzésérõl, elidegenítésérõl, megterhelésérõl, bérbe és használatba adásáról, valamint gazdasági társaságokba való bevitelérõl való döntés tekintetében a) forint értékhatárig a polgármester, b) forintot meghaladóan a Képviselõ-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. (3) Forgalomképes ingatlant értékesíteni nyilvános árverésen licit melynek szabályait a rendelet függeléke tartalmazza útján lehet, a (4) bekezdésben foglaltak kivételével. (4) Amennyiben az ingatlant annak adottságai miatt (pl.: ingatlanhányadok cseréje, nyesedéktelek, közös tulajdon) más részére nem lehet értékesíteni, a döntésre jogosult vevõkijelöléses (meghatározott vevõ részére történõ) értékesítésrõl dönt. 14. A 1,5 millió forint forgalmi értéket meghaladó önkormányzati vagyont értékesíteni, vagyon használatát, vagyon hasznosítás jogát és a vagyonkezelés jogát átengedni kizárólag versenyeztetési eljárás útján a legjobb ajánlatot tevõ részére lehet. Tulajdonosi jogok gyakorlása az Önkormányzat részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetekre vonatkozólag 15. (1) Az Önkormányzat kizárólag betéti társaság korlátolt felelõsségû kültagja, korlátolt felelõsségû társaság tagja, illetve részvénytulajdonos lehet. (2) Az Önkormányzat részvételével mûködõ gazdálkodó szervezet legfõbb szervének a gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályok és a gazdálkodó szervezet létesítõ okirata által meghatározott jogait a Képviselõ-testület gyakorolja. (3) Azon gazdálkodó szervezetek estében, amelyek nem az Önkormányzat kizárólagos részvételével mûködnek, az Önkormányzatot a gazdálkodó szervezet legfõbb szervének ülésén a polgármester, vagy az általa megbízott személy képviseli. 16. (1) Az Önkormányzatot megilletõ, vagy várományi vagyonát érintõ perbeli, vagy peren kívüli egyezség megkötésére a) 1 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi értéket el nem érõen a polgármester jogosult a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével, b) 1 millió forint perértéket, illetve egyedi forgalmi értéket elérõen, vagy azt meghaladóan pedig a Képviselõ-testület jogosult. (2) Az önkormányzati vagyon tekintetében fennálló elõvásárlási jogról történõ lemondás megtételére a) forint forgalmi értéket el nem érõen a polgármester, b) forint forgalmi értéket elérõen, vagy azt meghaladóan pedig a Képviselõtestület jogosult. 17. (1) Az Önkormányzat követelésrõl részben vagy egészben csak az alábbi esetekben mondhat le: a) csõdegyezségi megállapodásban, b) bírói egyezség keretében, c) peren kívüli megegyezés során, d) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés behajthatatlannak minõsül, e) végrehajtási eljárásban, ha a követelés az eljárás során nem, vagy csak részben térül meg, f) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel vagy aránytalan költségráfordítással érvényesíthetõ, g) ha a követelés kötelezettje nem fellelhetõ és ez hitelt érdemlõen bizonyított, h) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt el nem érõ kis összegû követelések esetében amennyiben az önkéntes teljesítésre történõ felhívásnak az Önkormányzat eleget tett. (2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott esetekben az Önkormányzat követeléseirõl a) 1,5 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érõen a polgármester a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetértésével jogosult dönteni, b) 1,5 millió forint egyedi forgalmi értéket elérõen, vagy azt meghaladóan a Képviselõ-testület jogosult dönteni. (3) Az (1) bekezdés a), d)-g) pontjaiban meghatározott esetekben az Önkormányzat követeléseirõl a) 1,5 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érõen a polgármester jogosult dönteni, b) 1,5 millió forint egyedi forgalmi értéket elérõen, vagy azt meghaladóan a Képviselõ-testület jogosult dönteni. Ellenõrzés 18. (1) Az önkormányzati vagyon értékesítésére, megterhelésére és megszerzésére, gazdasági társaságba történõ apportálására kötött szerzõdés egy példányát a tulajdonos nevében eljáró félnek a szerzõdés aláírását követõ nyolc napon belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységén belül mûködõ vagyonnyilvántartás számára meg kell küldenie. (2) A (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szerzõdés idejét, tárgyát, a szerzõdõ felek megnevezését és a szerzõdés ellenértékét. (3) A Polgármesteri Hivatal a szerzõdésekrõl vezetett nyilvántartás alapján a vagyoni helyzet változásáról a zárszámadással egyidejûleg tájékoztatja a Képviselõ-testületet. Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás az 5. oldalról. Záró rendelkezések 19. Az önkormányzati vagyon megszerzésére, elidegenítésére, megterhelése, gazdasági társaságba vitelére a magasabb szintû jogszabályokban nem rendezett kérdésekben e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Önkormányzat e rendelet tárgykörébe tartozó kérdéseket szabályozó egyéb rendeletei (Önkormányzat éves költségvetésérõl szóló rendelete, az Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére és bérletére vonatkozó rendelete, a közterület használatára vonatkozó rendelete stb.) az Önkormányzat vagyonával való gazdálkodást a magasabb szintû jogszabályokban foglaltakkal és e rendelettel összhangban szabályozhatja, de az e rendeletben foglaltaktól eltérõen nem rendelkezhet, kivéve, ha magasabb szintû jogszabály másként nem rendelkezik. 20. A bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 136/A. -ában biztosított elõvásárlási jog alapján történõ tulajdonszerzés esetén a megszerzett ingatlan hasznosítására e rendelet, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és helyiségek bérletérõl, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szóló rendelet szabályai az irányadóak. 21. (1) E rendelet március 3-án lép hatályba. (2) A hatálybalépéssel egyidejûleg az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/ (VIII.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Törtel, március 01. Godó János polgármester dr. Kecskeméti Gabriella jegyzõ 1. A rendelet tárgyi hatályában azon vagyontárgyak, illetve vagyoni értékkel bíró jogok kerültek felsorolásra, amelyek az Önkormányzat tulajdonában állhatnak, és amelyekkel kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorolhatóak A szakaszokban az önkormányzati vagyon osztályozására vonatkozó rendelkezések kerültek beépítésre. Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból, és a törzsvagyon körébe nem tartozó vagyonból áll. A vagyontárgyak ilyen tartalmú osztályozása az Ötv. alapján került megállapításra. A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes lehet. Ezen vagyontárgyak besorolását végzik el a 3. (3) és (4) bekezdései. 4. A forgalomképes vagyon meghatározása az Ötv. szabályai alapján történt. 5. A vagyonkimutatás szabályait a számviteli törvénynek megfelelõen kell elvégezni. A vagyonkimutatásban kell szerepeltetni az önkormányzati vagyont és az azt terhelõ kötelezettségeket, az elõzõ -ban leírt csoportosítás szerinti megosztásban. A vagyonkimutatást az éves költségvetési beszámolóhoz kell csatolni. A vagyonkimutatás vezetését a jegyzõ végzi. 6. A koncepció megalkotásakor az önkor- R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S mányzati gazdálkodás tervezhetõségét kell szolgálnia. A koncepció az önkormányzati vagyon megóvására, hasznosítására és gyarapítására vonatkozó általános célkitûzéseket tartalmazza, melyek szerint történik az önkormányzati gazdálkodás. A koncepcióban foglaltak szerint kell a vagyonkezelõ szerveknek is a gazdálkodásukat folytatniuk. A koncepció követi a vagyon törzsvagyon és forgalomképes vagyon szerinti felosztását. 7. A vagyontárgyak forgalomképességének megváltoztatásáról a Képviselõ-testület minõsített többséggel dönt. Errõl kell döntenie, amikor jogutód nélkül megszûnõ intézmények, illetve gazdasági társaságok tulajdonába kerülõ vagyontárgyak forgalomképességét határozza meg, vagy amikor a városrendezési tervek elfogadásával a forgalomképtelen vagyontárgyat forgalomképessé minõsít. 8. Az önkormányzati vagyon kezelésénél a rendeletben három vagyonkezelõ szervezet kerül nevesítésre, meghatározva azon vagyontárgyakat, melyek kezelését végzik. 9. A vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogkör gyakorlására a Képviselõ-testület, a polgármester, és a nevesített bizottságok jogosultak, a vagyontárgy értékétõl függõen. 10. A vagyontárgy értékét, a döntést megelõzõen kell elvégezni, forgalmi értékbecslés, üzleti jelentés alapján. 11. Az Ötv. elõírásainak megfelelõen, az Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona nem idegeníthetõ el, nem terhelhetõ meg, az erre kötött szerzõdés semmis. 12. A korlátozottan forgalomképes vagyontárgy elidegenítését és megterhelését illetõen a tulajdonosi jogokat a Képviselõtestület gyakorolja Az ingatlan, ingó és a portfolió vagyon összeghatárai szerinti tulajdonosi jogkör gyakorlásának meghatározására került sor jelen paragrafusban, ingó, ingatlan, portfolió vagyon tekintetében az összeghatárok külön kerültek megállapításra. Az értékek függvényében került meghatározásra a tulajdonosi jogkör gyakorlására való feljogosítás. A rendelethez függelék készül, amely a vagyonkezelõ szervezetek eljárásainak szabályrendszerét tartalmazza. Az Áht. szabályait figyelembe véve az ingatlan vagyontárgy értékesítésére nyilvános árverésen, licit útján kerülhet sor, az erre vonatkozó szabályzat eljárási szabályai szerint. Folytatása a 7. oldalon.

7 HÍRADÓ 7. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 6. oldalról A gazdasági társaságokról szóló törvénynek és az Ötv.-nek megfelelõen került kialakításra az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságoknál, illetve közhasznú társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó szabályok. 18. Az ellenõrzésre vonatkozó rendelkezés új elemként került a rendeletben szabályozásra. A nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal végzi. 19. A záró rendelkezésekben az alkalmazás szabályai kerültek megfogalmazásra, meghatározva, hogy az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás során a külön- 2. Az Árveréses Versenytárgyalási Eljárás 2.1 Az árveréses versenytárgyalás célja értékesítés, egyéb hasznosítás (továbbiakban együtt: értékesítés). 2.2 Az árveréses versenytárgyalás jellege Az árverés nyilvános. Nyilvános árverésen kerülnek értékesítésre az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában levõ forgalomképes ingatlanok, ha azok értéke ingatlanonként külön-külön meghaladja a 1,5 millió forintot, kivéve a vagyonrendeletben meghatározott kötött-vevõs értékesítéseket (például nyesedék területek szabályozás végrehajtása érdekében történõ eladása; ingatlanhányadok cseréje; közös tulajdon megszüntetése; kártalanítási eljábözõ, a jelen paragrafusban felsorolt rendeletek és a vagyonrendelet között meg kell teremteni az összhangot. 21. A rendelet március 3-án lép hatályba. A hatálybalépéssel egyidejûleg az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/2001. (VIII.30.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 1. Emeletes Iskola, 2747 Törtel, Szent István tér 2. Az iskolát 1928 és 29-ben építették. Az építését vezette Körmendi Nándor budapesti építész, Kovács József építõmester volt az építõ. Az épület helyi jellegzetességeket õriz 1. számú melléklet a 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek magán. Anno római katolikus elemi népiskolának emelték Gróf Klebelsberg Kuno magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter úr és dr. Hanauer A. István váci megyéspüspök úr érája alatt, Törtel község által adományozott területen. 2. Polgármesteri Hivatal, 2747 Törtel, Szent István tér 1. Az egykori Bessenyei-Beöthy kúria. Építette Kiss Márton Lajosné. Késõbb lett a Beöthy családé. Ezek az ingatlanok a községre jellemzõ, a múltnak emléket állító egyedi emlékek, melyek megtartása és védelme indokolt. 1. A Szabályzat célja Az Árveréses Versenytárgyalási Szabályzat célja, hogy meghatározza az önkormányzati ingatlanvagyon árverésen történõ értékesítésének módját, az elõkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, biztosítsa az ajánlattevõk számára az árverési versenytárgyalás során az azonos és egyenlõ feltételeket, továbbá érvényesítse a nyilvánosság és az egyenlõség elvét. 1. számú függelék a 4/2012. (III.02.) önkormányzati rendelethez Árveréses (Licitálásos) Versenytárgyalási Szabályzat rást megelõzõ értékesítés; kommunális vagy infrastrukturális fejlesztés céljából történõ értékesítés). 3. Az árverési felhívás meghirdetése és tartalma 3.1 Az árverési felhívást közzé kell tenni a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, a Törteli Híradó címû helyi lapban, ha ennek megjelenési határideje ezt lehetõvé teszi. 3.2 A felhívás kifüggesztésének és a médiában való megjelentetésének az idõpontjától az árverés napjáig legalább 20 napnak kell eltelnie. 3.3 Az árverési felhívásnak tartalmaznia kell: a Kiíró megnevezését, székhelyét, továbbá, ha az árverés kiírására megbízásból került sor, az erre való utalást; lebonyolítást végzõ szervezet megnevezését, székhelyét, telefonszámát, faxszámát; az értékesítendõ önkormányzati vagyon cím és helyrajzi szám szerinti megjelölését, és a kikiáltási árat; az árverés idõpontját, helyét; az árverésen történõ részvétel részletes feltételeit tartalmazó dokumentáció beszerzésének helyét és határidejét, amenynyiben nem ingyenes, az összegét; az ajánlati biztosíték összegét, befizetésének helyét, határidejét. 4. Az árverési eljárás dokumentációjának tartalma Az árverési eljárás dokumentációjának tartalmaznia kell: az értékesítendõ önkormányzati vagyon részletes leírását (az ingatlan-nyilvántartási adatokat: cím, helyrajzi szám, az ingatlan jellege, területe, közmû-ellátottsága és / vagy komfortfokozata, az ingatlan helyiségeinek száma, méretei, mûszaki állapota, az ingatlan beépíthetõségének mértéke) meg kell jelölni továbbá a per-, teher- és igénymentesség állapotát, annak bármilyen korlátozását; az értékesítés formáját; a kikiáltási árat; az ajánlati biztosíték mértékét, befizetésének helyét és határidejét, valamint a 6.2 pontban foglaltakra való figyelmeztetést; az ingatlan megtekinthetõségének módját; az ajánlati kötöttség idejét; az árverés helyét és idejét; a vételár kifizetésének módját és ütemezését; Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal TÖRTELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 7. oldalról. a szerzõdéskötésre vonatkozó feltételeket; a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult az árverés soron következõ helyezettjével szerzõdést kötni az árveréssel kapcsolatban további információt szolgáltató szervezet, személy nevét, címét, telefonszámát; esetleges egyéb információkat, adatokat (környezetvédelmi, természetvédelmi, mûemlékvédelmi és egyéb jogi kötöttségek, elõírások, stb.). 5. Az árverésen történõ részvétel feltételei Az árverési eljárás résztvevõje lehet, aki természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó. Ha az ajánlattevõ jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, be kell mutatnia a beadáshoz képest 30 napnál nem régebbi cégmásolatát, vagy ha azzal még nem rendelkezhet, cégbejegyzés iránti kérelmének másolatát, a cégbírósági lajstromszámmal, illetve a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló okiratot, továbbá aláírásra jogosult képviselõjének aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozónak a vállalkozói engedély hiteles másolatát kell átadnia. Természetes személy személyazonosságát személyi igazolvánnyal igazolja. Külföldi ajánlattevõ köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkezõ kézbesítési megbízottat megnevezni. személyesen vagy képviselõje útján az árverés idõpontja elõtt jelentkezik az árverésen történõ részvételre és az ajánlati biztosítékot befizette; a dokumentációban ismertetett árverési és szerzõdéskötési feltételeket írásban tett nyilatkozat formájában tudomásul vette; írásban vételi szándéknyilatkozat formájában megjelölte, hogy mely ingatlan / ingatlanok (cím, hrsz.) árverésén kíván részt venni, és hány darab ingatlant szándékozik vásárolni; az árverésen a felhívásban megjelölt helyen és idõpontban megjelent; írásban nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása. 6. Ajánlati kötöttség, ajánlati biztosíték 6.1 Az ajánlati kötöttség A nyertes és a második helyezett ajánlattevõ az eredményesnek nyilvánított árverés napjától számított tizenöt munkanapig illetve ha harmadik személy részére jogszabályban vagy szerzõdésben elõvásárlási jog van biztosítva, az arról lemondó jognyilatkozat kézhezvételétõl számított 15 munkanapig kötve van ajánlatához, kivéve ha ezen határidõn belül a Kiíró az árverésen nyertes ajánlattevõvel szerzõdést köt, vagy az árverésen résztvevõkkel közli, hogy azt eredménytelennek nyilvánította. Amennyiben az ajánlattevõ az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg. 6.2 Az ajánlati biztosíték A felhívásban elõírtak szerint az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték megfizetéséhez kell kötni. Ennek összegét a Kiíró határozza meg, de az nem lehet több a bruttó forgalmi érték vagy a kikiáltási ár 20%-ánál. A Kiíró az ajánlati biztosíték után költséget nem számol fel, kamatot nem fizet, kivéve ha a visszafizetési határidõt elmulasztja. A nem nyertes ajánlattevõk az árverés megtartása, illetve az árverés eredménytelennek nyilvánítása után azonnal felvehetik a befizetett ajánlati biztosítékot. A nyertes ajánlattevõ esetében a befizetett biztosíték a vételárba beszámításra kerül, de ha a szerzõdés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az elvesztett ajánlati biztosíték a Kiírót illeti meg. 7. Az árverés lebonyolítása Licitálni kizárólag a kikiáltási ártól felfelé lehet. A licitet levezetõ az árat elõre meghatározott licit-lépcsõknek megfelelõen emeli. Az árverés nyertese, aki a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb vételi ajánlatot teszi. A licitet addig kell folytatni, amíg egy ajánlattevõ marad. Az árverésen ügyvéd jelenléte kötelezõ. 8. Az árverés érvényessége Az árverés érvényes, amennyiben legalább egy résztvevõ az árverésen megjelenik és az ajánlati biztosítékot az elõzetesen kiadott dokumentációban meghatározott határidõig befizette és a kikiáltási árat megajánlotta. 9. Az árverés eredménytelensége Az árverés eredménytelen, amennyiben az árverés idõpontjában nem jelent meg senki. Az árverés eredménytelen, ha ketten vagy többen egyszerre szállnak ki a licitbõl és nem vállalják tovább a licitet, ezáltal nincs nyertes. Ha a résztvevõk árverés lebonyolítását súlyosan megzavaró viselkedése miatt az árverést nem lehetett tovább folytatni. Ha az árverés eredménytelen, akkor az elsõ árverés idõpontjától számított 60 napon belülre további idõpontot kell kitûzni annak megtartására. 10. Az árverési jegyzõkönyv A jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az árverés idõpontját, helyét az árverés tárgyát az árverést vezetõ személy nevét a jegyzõkönyvvezetõ nevét a jegyzõkönyvet hitelesítõ személyek nevét a helyszínen elhangzott kérdéseket és az arra adott válaszokat a bruttó kikiáltási árat a licit-lépcsõket azt, hogy a résztvevõk közül ki meddig tartotta az árat, mikor szállt ki a licitbõl az árverés nyertesének nevét, az általa megajánlott bruttó árat az árverés második helyezettjének nevét, az általa megajánlott bruttó árat a második helyezettet nyilatkoztatni kell arról a jegyzõkönyvbe, hogy amennyiben az elsõ helyezettel bármely okból nem jön létre az adásvételi szerzõdés, úgy ajánlatát fenntartja-e az általa megajánlott áron. A jegyzõkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet és a 4. pontban meghatározott dokumentációt 11. A szerzõdés megkötése 11.1 A Kiíró vagy annak megbízottja a szerzõdést az árverési ajánlat nyertesével köti meg. A nyertes visszalépése esetén ha erre vonatkozó kitétel az árverési ki- Folytatása a 9. oldalon.

9 HÍRADÓ 9. oldal ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Folytatás a 8. oldalról. írásban szerepel az árverés soron következõ helyezettjével kell megkötni a szerzõdést, amennyiben annak ajánlata érvényes, a második helyezett ajánlattevõ errõl nyilatkozott és a Kiíró az árverésen errõl határozott Az árverés nyertese az árverést követõ 3 munkanapon belül köteles a szerzõdés megkötéséhez a szükséges adatait a Kiírónak, illetve a szerzõdéskötéssel megbízottnak átadni A Kiíró vagy megbízottja az árverés napjától számított 8 munkanapon belül köteles az adásvételi szerzõdés-tervezetet az árverésen nyertes ajánlattevõnek átadni. A Kiíró vagy megbízottja és az árverés nyertese köteles az adásvételi szerzõdést az árverés napjától számított 15 munkanapon belül megkötni. 12. Az árverés során készített jegyzõkönyvek, dokumentumok kezelése A Kiíró az árverési versenytárgyalási eljárás során készített jegyzõkönyveket, dokumentumokat köteles az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott ideig, de legalább 5 évig megõrizni, továbbá ilyen jellegû ellenõrzés esetén az ellenõrzést végzõ szerv, személyek részére átadni. 13. Értelmezõ rendelkezések E Szabályzat alkalmazásában Ajánlat: a résztvevõnek az árverésen tett szóbeli kötelezettségvállalása. Kiíró: Vagyonrendelet 14. -ában meghatározott értékhatártól függõen az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlója. Godó János dr. Kecskeméti Gabriella polgármester jegyzõ HIVATALI TELEFONKÖNYV Törtel Község Polgármesteri Hivatala 2747 Törtel, Szent István tér 1. központi tel.: 06-53/ Polgármester Godó János tel.: 06-53/ Jegyzõ dr. Kecskeméti Gabriella tel.: 06-53/ Gazdasági csoport Pásztor Józsefné tel.: 06-53/ Tisztelt Adózó! A gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvény 5. f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ szülõ ideértve a nevelõ-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülõt is egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érõ, nem személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után legfeljebb forint erejéig illeti meg a mentesség. A évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánom tájékoztatni: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minõsülõ súlyosan fogyatékos személy, a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságról szóló 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedõ személy, a BNO kód XIII. fõcsoportjába (M00-M99) tartozó vezetõ diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%- os egészségkárosodással rendelkezõ személy. Az R. 14. (4) bekezdése szerint a korábban hatályos (164/ (XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésõbb június 30-áig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására. Ebbõl következõen tehát a súlyos mozgáskorlátozott személyre tekintettel évben a korábbiakban hétpontos I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjármûadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésõbb június 30. napjáig áll fenn. Ezt követõ határnaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmezõ igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek: mozgásszervi fogyatékosságot igazoló fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata; VAGY 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. (II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekrõl MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN; VAGY a szakértõi szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezetõ diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértõi szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (jogelõdje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet). A fenti jogszabályváltozásokból eredõen tehát Önnek, amennyiben a gépjármûadó mentességet évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Ha a fenti tájékoztatással kapcsolatban bármilyen kérdése van, úgy kérem, keresse személyesen a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézõjét, vagy hívja az 53/ telefonszámot.

10 10. oldal TÖRTELI Szálka 2004 Bt. Törtel, Karinthy F. u. 2. Nyitva: Hétfõtõl-szombatig, Vas.: zárva Érdeklõdés és megrendelés: 53/ , 06-30/ Vastag akác Ft/q Vékony akác Ft/q Vékony vegyes Ft/q Tölgy vagy bükk szálban Ft/q Tölgy vagy bükk gurigában Ft/q Félig has. tölgy vagy bükk Ft/q Konyhakész tölgy vagy bükk Ft/q Tölgy vagy bükk kamion-tételben is rendelhetõ! ACÉLIPARI TERMÉKEK Zártszelvények Szögvasak Gömbacélok Csövek Lemezek Hegesztett hálók Betonacélok (6-os, 8-as, 10-es, 12-es) Térhálók PB GÁZPALACK CSERE Mész, cement, zsalukõ Flexibilis ragasztó DRÓTFONAT 1 méter magas Ft/tek. 1,2 méter magas Ft/tek. 1,5 méter magas Ft/tek. 1,75 méter magas Ft/tek. 2 méter magas Ft/tek. Hullámpala Betonoszlopok 2,4 m hosszban 213x Ft 335x Ft AKÁCFAOSZLOPOK 2 m; 2,5 m kérgezve-felezve Akác léc 1 m 1,3 fm

11 HÍRADÓ 11. oldal ITT A TAVASZ! Nincs annál jobb érzés, mint a saját magunk termelte zöldségekbõl elkészített ételeinket frissen szedett fûszerekkel mennyeivé varázsolni! KÍNÁLATUNKBÓL: Vetõmagok széles választékban: zöldség- és virágmagok; régi beszállítóink: Rédei Kertimag, Garafarm, Földi Módi; új beszállítónk ERDÉLYBÕL: AGROSEL Fémzárolt burgonyagumók: Agria, Desiree, Kondor, Red Scarlett Dughagyma, dobozos és kimért: Makói, Stuttgarti, Lila, Fokhagyma Virághagymák, rózsatövek, fûmagok Mûtrágyák és tápoldatok Virágföldek, virágcserepek és balkonládák Öntözéstechnika, szivattyúk és tömlõk Kertiszerszámok, kerti kiegészítõk KERTÉSZNAPTÁR Átrostált komposzttal terítsük be a veteményest, s finoman elgereblyézett magágyba kerülhetnek a következõ zöldségek magvai: jégcsapretek, leveles kel, bimbóskel, mángold. A már korábban elvetett sárgarépa-, saláta- és reteksorokat meg kell ritkítani. A hónap második felében kerülhet sor a bokor- és karósbab, az uborka és a spárgatök magjainak elvetésére. A szõlõben új tõkéket lehet telepíteni. A metszés befejezése után a venyigét felaprítva lehet komposztálni. A szõlõtõkék töve körüli részeket csalánlével célszerû öntözni. Az elsõ fûnyírásnak is itt az ideje, a kipusztult foltokat vagy gyeptéglával, vagy fûmagvetéssel pótoljuk. Ki lehet tenni a szabadba az átteleltetett dézsás növényeket. Zár Vasalat Kötõelem Szerszám Szerelvény Csapágy Festék Tel.: 53/ Nyitva: Hétfõ Péntek: ; Szombat:

12 12. oldal TÖRTELI 2747 T,. Tel.: (53) Mobil: s szimpla Ft- dupla Ft Ft Ft Ft, fedlapok, konyhapultok

13 HÍRADÓ 13. oldal ÉRTESÍTÉS! Tájékoztatom a Tisztelt Vendégeket, hogy Huczman Anikó kozmetikus április 1-tõl tevékenységét Törtelen, a Kõrösi út 22. szám (volt Pizzéria) alatt folytatja! Várom továbbra is a Kedves Vendégeket! Üdvözlettel: Huczman Anikó Telefon: 06-30/ KEDVES VENDÉGEK! ÁPRILIS HÓNAPTÓL ÚJ KOZMETIKUSSAL TOVÁBBRA IS MÛKÖDIK A KOZMETIKA! BORSOS ANDREA MESTERKOZMETIKUS ÚJ SZOLGÁLTATÁSOKKAL, KEDVEZÕ ÁRAKKAL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIT! ASZIMA CENTRUMA TÖRTEL, DÓZSA GYÖRGY ÚT 13. (a piaccal szemben) Telefon: 53/ /

14 14. oldal TÖRTELI SZÜLEINK TISZTELETÉRE Édesapánk, Szóró István és Édesanyánk, Hangya Rozália április 28-án esküdtek örök hûséget egymásnak. Esküjük szentségét 50 éve hûségesen ápolják, pedig akkor sem volt könnyebb vagy nehezebb az élet, mint manapság. Õket látva, a hosszú házasság titka: jóbanrosszban kitartani egymás mellett. Az 50 éve értéket mutató közös életük példamutatását és sok-sok önzetlen szeretetét, hálás szívvel megköszöni a család. CSÕCSERE az ASZIMA CENTRUMA Szoláriumban! Biztonságos, a legegészségesebb természetes barnulást eredményezõ, EU-szabványnak megfelelõ csövek. A legújabb fejlesztés, intenzív mélybarnítás és maximális új pigmentáció egyben! Új mánia! Kóstolj bele! COFFEE LOVE szoláriumcsõ Változatlan árakkal, szeretettel várok mindenkit: Asztalosné Mariann Törtel, Dózsa György út 13. (a piaccal szemben) Telefon: 53/ , 06-30/

15 HÍRADÓ 15. oldal A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Március elején a szülõk nyílt hét keretében betekinthettek gyermekeik mindennapi óvodai életébe. Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy többségük kihasználta ezt a lehetõséget. Köszönjük azoknak, akik ellátogattak hozzánk és ismerkedtek az óvodai élettel. Az óvó nénik igyekeztek minél több tevékenységi területet bemutatni, így a szülõk megfigyelhették a játékba integrált tanulás folyamatát. Ez azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok által kezdeményezett tevékenységek a játékidõbe épülnek úgy, hogy nincs közben játékelrakodás. A gyermekek a tevékenységek befejezése után igényük szerint visszatérhetnek eredeti játékukhoz. A mikrocsoportos zenei fejlesztés, mikrocsoportos séták nagyon elnyerték a szülõk tetszését. Láthatták azt, hogy sokkal több tapasztalatot, ismeretet tudnak szerezni a gyermekek, jobban átélik az élményeket. Az új gyermekek szülei megismerkedhettek a folyamatos tízóraiztatás, a mesélés menetével, de láthatták azt is, hogyan játsszák el a gyermekek a már ismert mesét. A gyermekek számára is nagy élményt jelentett mindez, büszkén, bátran mutatták meg az elsajátított tudásukat, ismereteiket. Március15-re készülõdve a nagycsoportosokkal a Ceglédi Kossuth Múzeumba látogattunk, ahol a gyermekek megtudhatták, hogy Kossuth Lajos a Szabadságharc idején, Cegléden személyesen toborzott. Láthatták a múzeumban megõrzött tárgyait, eszközeit, fényképeket róla és családjáról. Örömmel énekelték a Kossuth-nótákat, melyek a lelkünkben élõ szabadságról és a haza iránti hûségrõl szólnak. Ezt az élményt is magukkal viszik, remélhetõleg tovább is fogják adni másoknak. Az óvoda minden csoportja ellátogatott a Szabadságharc törteli emlékét õrzõ táblához és emlékfához, ahová zászlót tûztünk, megemlékezve ezzel a szabadságharc itteni hõseirõl. Nagy élményt jelentett a gyermekek számára a tüzérségi bemutató a községi ünnepélyen. Az ágyú elsütésében bátran részt vett Perlaki Hanna, a Napsugár csoport kis óvodása. A bemutató végén örömmel ismerkedtek az ágyú tartozékaival és néhányan kipróbálták a kardokat is. Óvodánkat a községi ünnepi megemlékezésen a Százszorszép nagycsoport képviselte. Tagjai nagy örömmel és lelkesen vettek részt a mûsorban, köszönet érte nekik és szüleiknek, valamint Sebõk Folytatása a 16. oldalon. IGÉNYES, PONTOS, KORREKT szórólap prospektus meghívó plakát matrica névjegy nyomtatvány újság könyv dosszié Tel.: 53/ / / Cegléd, Csatorna u. 8. KEDVES SZÉPÜLNI VÁGYÓ TÖRTELIEK! Januártól is mindenkit sok szeretettel vár az ÉVA SZALON! Új kozmetikussal, kedvezményes árakkal, barátságos környezetben, modern eszközökkel és minõségi anyagokkal várunk minden kedves vendéget! Redõnyök reluxák szalagfüggönyök napellenzõk harmonika ajtók szúnyoghálók roletták gyártása, szerelése, javítása. Mráz Árnyékolástechnika 06-20/ F I G Y E L E M! Augusztus 31-ig minden hónap utolsó hetében a nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezõk 10% kedvezményt vehetnek igénybe! Ne hagyja ki! Térjen be! 2012-ben árakat csökkentettünk! Bejelentkezés telefonon vagy személyesen: Gál Edina Ságiné Hartyáni Éva kozmetikus fodrász 06-30/ / Törtel, Temetõ út 9.

16 16. oldal TÖRTELI A TULIPÁN ÓVODA HÍREI Folytatás a 15. oldalról. Anita óvó néninek és Fehér Pálné Erzsike néninek. A Húsvéti vásárunkat április 3-án tartjuk. Szeretettel várjuk az érdeklõdõket, ahol az óvó nénik által készített díszeket lehet megvásárolni, melyekkel szépíthetik otthonaikat az ünnepre. Bakos Imréné és Godó Jánosné óvodapedagógusok Magyar népmesehõsök címmel rajzpályázatot hirdet a törteli Fidesz csoport! A rajzok témája a fenti címnek megfelelõ legyen. Az alkotásokat egyénileg kiválasztott technikával készíthetitek (grafit, zsírkréta, tempera, színes ceruza, tépõ technika, stb.), A/4-es rajzlapra. A rajzlap hátoldalára írjátok fel neveteket, korotokat és címeteket. Az óvodások kérjék meg szüleiket erre a feladatra. Óvodások, általános- és középiskolás diákok, valamint az érdeklõdõ felnõttek Godó Jánosné óvónõnek (Törtel, Déryné utca 11.), alsó tagozatos tanulók (1-4. évfolyam) Perlakiné Somodi Gabriella tanítónõnek (Törtel, Déli út), felsõ tagozatos tanulók (5-8. évfolyam) Káldiné Megyeri Éva tanárnõnek (Törtel, Déryné u. 5.) adhatják le április 11-ig az elkészült rajzaikat. Eredményhirdetés április 13- án 16 órakor, a Déryné Mûvelõdési Központ régi nagytermében lesz. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, elsõsorban a pályázó gyermekeket és családjaikat. A nyeremények mellett minden pályázó ajándékban részesül, valamint mindenki, aki eljön, a Törteli Tulipán Óvoda pedagógusainak meglepetés mesejátékát tekintheti meg. Minden pályázónak sikeres, jó munkát kívánunk! Godó János és a Szervezõk Tudjuk-e, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon? Egyedülálló a népmeséinek gazdagságában, azok feldolgozásában és értelmezésében. A magyar népköltészet a világ leggazdagabb mesekincsével rendelkezik. Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvõt, hétfejû sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá. Legyünk büszkék népmeséinkre is!

17 HÍRADÓ 17. oldal Farsang A Szent István Király Általános Iskola hírei Az idei tanévben február 25-én tartottuk az iskolai karnevált. A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, és nagyon sok diák öltözött jelmezbe. A jelmezek versenyét egyéni kategóriában két 2. osztályos kisfiú, Szaniszló Botond és Kókai Ákos nyerte, Asterix és Obeliszk jelmezükkel, II. helyezett szintén egy páros lett, a 2.a osztályos Ézsiás Adrienn és Rátóti Andrea, akik Megakacsáknak öltöztek be és az egykor nagyon népszerû Kacsatáncot is eltáncolták jelmezükben. Hamupipõke jelmezében Sándor Blanka 2.b osztályos tanuló érte el a III. helyezést. Ebben a kategóriában a zsûri még egy különdíjat is kiosztott Határ Milán 1.b osztályos kisfiúnak Pumukli jelmezéért. Az alsós csoportos kategóriában I. helyezett lett a 4.a osztály Velencei karnevál jelmeze, II. helyezett a 2.a osztály A part alatt jelmeze, míg III. helyezést a 3.a osztály ért el Dobókockák és Jolly Joker jelmezükkel. A felsõs csoportos kategóriában Frédi és Béni szereplõi jelmezzel érte el a legjobb helyezést az 5.a osztály. Õket követték a 6.b-sek Csúcsfejek és barátaik Szmájlik jelmeze, és a III. helyen végzett a 6.a osztály A szüret jelmeze. A közönségdíjat a 8.b osztály Öreg halász és a tenger jelmeze nyerte. A nyerteseken kívül még számos ötletes jelmezt láthattunk mind egyéni, mind csoportos kategóriában. Aktuális jelmez volt Az iskola olimpiai csapata, valamint a Busók, akik a közönségtõl is nagyon sok szavazatot kaptak. Humoros volt a 8.a-sok Iskola rabjai jelmeze, amiben az osztályfõnök is fellépett. A két 7. osztály jelmezét a rémálmok ihlették. Egyikük az Ördögök és angyalok, másikuk az Anna és a rémek jelmezzel indult a zsûri és a közönség kegyeiért. Nagyon mutatós volt a Színes ceruzák jelmez is, akik a grafitceruza mellett egy 12 színû színes ceruza készletet keltettek életre. Pár szavazattal maradtak csak le a közönségdíjról. A jelmezes felvonulás után Magyar Diána tánccsoportjai szórakoztatták a vendégeket, majd a gyerekek maguk is megtanulhattak egy koreográfiát Dia vezetésével. A díjátadás és a tombolahúzás után a Megasztárból ismertté vált Kállay- Saunders András és táncosai egy háromnegyed órás koncerttel szórakoztatták a közönséget, aminek a kedvéért nagyon sok egykori diákunk is eljött a rendezvényünkre. Köszönjük a szülõknek, hogy évrõl évre segítik a gyerekeket és az osztályfõnököket a farsangi jelmezek megálmodásában és kivitelezésében, hisz az iskolai karnevál ettõl válik olyan kavargó, színpompás rendezvénnyé. Õrsy Anett Egy példás Szülõi Munkaközösségrõl Harmadik éve tanítom osztályomat, amely egy igen jó közösség; amit kialakítani mindig nehéz volt és egyre nehezebb. Egy sajnos hosszúra nyúlt betegség elgondolkodtatott, mitõl, miért sikerült ez a közösség ilyen igazira. (Figyelnek egymásra, segítõkészek, összetartóak, barátságosak, jókedélyûek, örülnek a másik sikerének is, segítik egymást, tolerálják társaik esetleges másságát...) Rájöttem a megoldásra! Tanulóim szülei már az eddigi tanévek folyamán is többször bizonyították a fent felsorolt tulajdonságokat, ha gyermekeik érdeke úgy kívánta. Magyarul: PÉLDAMUTA- TÁSUKKAL érték el azt, hogy gyermekeik is jó közösséggé kovácsolódtak. Az elmúlt hónapokban, amikor a betegségem miatt a szülõk és a gyerekek magukra voltak utalva, a nagy iskolai rendezvényekbõl (Szülõ-pedagógus bálból, a Farsangból ) példásan kivették részüket, sõt, még a tantermet is tavaszi díszbe öltöztették! Mindezért köszönet az SZMK-nak, minden szülõnek! Kívánom, hogy sok ilyen közösség legyen iskolánkban, sok felnõtt fedezze fel, hogy a gyermek mindig az õ példáját utánozza, követi. Akkor válik tisztességes felnõtté, ha jó példaképet követhet. Úgy látom, a 3.b osztály tanulóinak szülei ezt vallják, e szerint cselekszenek és remélem, ezzel példát mutatnak nem csak a gyerekeknek, hanem más szülõi közösségeknek is. Köszönetemet fejezem ki mindanynyiójuknak és bízom további sikeres együttmûködésünkben gyerekeink szellemi, lelki, fizikai fejlõdése érdekében. Tisztelettel és köszönettel: Mezei Györgyné tanító néni

18 18. oldal TÖRTELI A DÉRYNÉ MÛVELÕDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR HÍREI Március 3-án Bolhapiac volt a Malom épületében. Az otthon feleslegessé vált ruhákat, használati tárgyakat lehetett árulni. Az árusítással mind a vevõk, mind az árusok nagyon elégedettek voltak és kérték az ilyen lehetõség biztosítását a jövõben is. BOLHAPIAC KÖVETKEZÕ IDÕ- PONTJAI: ÁPRILIS 14. SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG MÁJUS 12. SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG JÚNIUS 9. SZOMBAT 9-12 ÓRÁIG Vendéglõ finom estebédjét fogyasztották el, majd Kovács Zoltán zenéje biztosította a nõnapi rendezvényen a jó hangulatot. Természetesen a hölgyek virágokkal távozhattak, hiszen virág nélkül a nõnap nem múlhat el. Törteli Falumúzeum Baráti Kör, Törtel Mûvelõdéséért Egyesület, Uniós Nõk Egyesülete. Idõszakonként a Törteli Gazdák Vendégváró Egyesületének Tanyaszínháza itt tartja próbáit és a Krisztus Szeretet Egyház a régi mûvelõdési házban tartja bibliaóráit. A jelentkezésrõl és a foglalkozások idõpontjáról az irodában vagy a es telefonszámon adunk információt. Március 3-án a Törtel Mûvelõdéséért Egyesület Jótékonysági estet szervezett, melynek keretén belül este 6 órakor a Nemadomfel Együttes adott koncertet a mûvelõdési ház nagytermében. Aki ott volt, hol könnyezett a meghatottságtól, hol nevetett a szenzációs mûsoron. A dallamos zene, az õszinte odaadás és a sok-sok szeretet, ami a színpadról sugárzott a közönségre, feledhetetlen élményt nyújtott a közönségnek. Este disco-val zárult a program. Köszönjük mindazoknak a közremûködést, akik önzetlenül, szabadidejüket feláldozva segítettek és munkájukkal hozzájárultak az est sikeréhez. Március 14-én az ünnepi mûsor után a Malom épületében kiállítás megnyitót rendeztünk, melyen Kiszely Margit festményeit nézhette meg a mûkedvelõ közönség. A megnyitón Havasiné Kasskürti Anikó énekelt, a kiállítást Varga Erzsébet nyitotta meg. Kedves Gyerekek, Felnõttek, Idõsek és Fiatalok! A Déryné Mûvelõdési Központ és Könyvtárban jelenleg a következõ csoportok tartják foglalkozásaikat: Tetz Mûvészeti Iskola társastánc és képzõmûvészeti szak, Nyugdíjas klub, Internet klub, Nõi torna, Kézmûves szakkör, Ifjúsági klub, Modern tánc (ovis, junior, ifi), Jóga, Asztalitenisz szakkör, Sajnos manapság egyre kevesebben tudnak kézimunkázni. Évekkel ezelõtt intézményünkben jól mûködött a Kézimunka szakkör, ahová a lányok-asszonyok szívesen jártak és vidám beszélgetések mellett varrtak, kötöttek, horgoltak. Március 23-án kézimunka szakkört indítottunk, melyre szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné elsajátítani a hímzést, a kötés, horgolás fortélyait. A szakkört vezeti: dr. Bálint Béláné Julika néni. A foglalkozás minden pénteken 15 órakor kezdõdik. A csoportok foglalkozásaira szeretettel várunk mindenkit! Március 5-én a Ceglédi Mozgássérültek Önálló Egyesülete tartotta éves közgyûlését az intézményben. A vezetõség ismertette a évi programot és azokat a lehetõségeket, amelyek a mozgássérült emberek segítségére lehetnek, hogy életüket szebbé, élhetõbbé tegye. Március 8-án a Nyugdíjas klub tartotta nõnapi ünnepségét, ahol Godó János polgármester úr köszöntötte a szép korú hölgyeket. A mûsort a Szent István Király Általános Iskola diákjai adták, akik nõnapi versekkel, az énekkar Korbéj Krisztina énektanárnõ vezetésével, szép dalokkal kedveskedett a nyugdíjas klub tagjainak. A mûsor után a Hobby A Törtel Mûvelõdéséért Egyesület szeretettel meghív mindenkit március 31-én, szombaton 14 órától, a Déryné Mûvelõdési Házban tartandó Húsvéti családi játszóházra! Gyerekeknek és felnõtteknek is kellemes, hasznos kikapcsolódás! 14 órától kézmûves foglalkozások (tojásfestés, húsvéti díszek készítése). 16 órától Erdei krimi címû bábjáték, a Marcipán Önkéntes Bábszínház elõadásában. 17 órától táncház. Egész délután büfé és nyuszi-simogató! A belépõ 200 Ft (hozzájárulás az anyagköltségekhez). Hívd meg a barátaidat is!

19 HÍRADÓ 19. oldal Sírjaik hol domborulnak avagy gondolatok a törteli temetõben 3. Vida László ( ) május 6-án született Törtelen Vida István és Balogh Franciska gyermekeként. Szülei szívügyüknek tekintették a gyermek vallásos, hazafias neveltetését. Tíz éves volt, amikor beíratták a nagyhírû kecskeméti piarista gimnáziumba, ahol között tanult. Gimnáziumi tanulmányait Pesten, a piaristáknál fejezte be, majd beiratkozott az egyetem jogi karára, diplomát szerzett, ezt követõen jó nevû ügyvédeknél volt gyakornok, majd a vármegye szolgálatába állt. Piarista tanáraitól tanulta meg szeretni a magyar történelmet és a magyar nyelvet, amelynek lelkes mûvelõje lett. Innen táplálkozott a magyar nyelvû színjátszás iránti rendületlen hûsége, amely élete végéig kísérte. Eközben igazgatta a törteli birtokot is. Kiterjedt, sõt, mondhatni baráti kapcsolatokat ápolt a felvilágosodás vezetõ értelmiségi köreinek tagjaival, írókkal, színészekkel (Helmeczy Mihály, Kazinczy Ferenc, Szemere Pál, Vitkovics Mihály, Déryné Széppataky Róza). Élete során sok baja támadt rosszakaróival, betegség is gyötörte, a birtok ügyei sem álltak igazán jól, de gondok voltak a magyar nyelvû színház mûködésével is. Szeretett barátainak halála (Kazinczy, Vitkovics) lesújtotta. Testben és lélekben meggyötörten, 61 éves korában, december 6- án halt meg. Kristó László róla írt dolgozata szerint: Testét a törteli temetõ fogadta be. A család kihaltával az emlékek is nyomtalanul eltûntek. A síremlék kidõlt, a jeltelenné vált sírhantot benõtte a fû. Az alatta porladókra a feledés homálya borult. Ma senki sem tudja, hol pihennek annak a férfiúnak a porai, akit életében az igaz hazafiság lángja hevített, nagy tettekre, a haza ügyének áldozatos szolgálatára késztetett. Emlékét a róla elnevezett utca (korábban Kassa, majd Ságvári utca) õrzi. Van azonban a temetõnkben egy összetört síremlék, vélhetõen a Vida család néhány tagjának hamvaival. Az elmúlt év õszén látogatást tett a temetõben Vida István, aki a család leszármazottjának vallja magát és rosszallását fejezte ki az elhanyagolt síremlék miatt. Miután tudomást szerzett arról, hogy a sírkert ápolása elsõsorban a hozzátartozók, leszármazottak kötelessége, kinyilatkoztatta, hogy kész anyagilag is támogatni a síremlék felújítását. Fellelhetõ dokumentumok tanúskodnak arról is, hogy a család jelentõs részt vállalt a római katolikus templom felépíttetésében, ami úgy gondolom kellõ indok arra, hogy továbbra is ápoljuk emléküket. Túri István ( ) Az 1919-es direktórium elnöke, emiatt börtönbe is kerül. Az december elején megalakult Magyar Kommunisták Pártja helyi szervezetének az elnöke volt. Kristó László Törtel község monográfiája címû mûvében többek között ezt olvashatjuk: A lakosság bizalommal fordult az MKP vezetõihez bármely ügyében. Különösen Túri István elnök örvendett nagy népszerûségnek a lakosság körében. Ez a tény biztosította a pártszervezet számára, hogy õt tekintsék a község igazi vezetõ erejének januárjában alakult meg a Nemzeti Bizottság, elnöke Túri István lett. Ez évtõl kezdõdõen a földigénylõ bizottság tagja, a Földmûvesszövetkezet igazgatósági tagja, de bekerült a községi képviselõtestületbe is. Ebbéli minõségében 1947-ben javaslatot tett népi könyvtár alakítására, amit a képviselõ-testület is elfogadott. Az õ kezdeményezésére foglalt állást a képviselõ-testület az iskolák államosítása ügyében. Beválasztották az 1950-ben megalakult községi tanács testületbe is. A kommunista és a szocdem. pártok összeolvadásával az 1949-ben megalakult Magyar Dolgozók Pártja elnöke lett. Az egyesüléssel együtt járó tagrevízió következtében a taglétszám 200 fõrõl 80 fõre csökkent. Talán ennek is tudható be, hogy Túri István, a régi kipróbált kommunista harcos hamarosan búcsút vett a közéleti szerepléstõl és haláláig nyugdíjasként élt. Csizmazia János a falu volt bírája. Azok közé a községi elöljárók közé tartozik, akik a lakosság megelégedésére tevékenykedtek. Nagy megbecsülésnek örvendtek. Bizonyságul álljon itt a síremlékérõl készült felvétel. Folytatása a 20. oldalon.

20 20. oldal TÖRTELI Sírjaik hol domborulnak... Folytatás a 19. oldalról. Steiner József. A törteli sírkert északkeleti szegletében, gondozott környezetben, tujabokrok árnyékában vannak eltemetve azok a zsidó származású törteli polgárok, akik túlélve a második világégés borzalmait, idehaza leltek végsõ nyughelyre. A falu polgári lakosai körében a legsúlyosabb veszteség a zsidó családokat érte nyarán az itt lakó öt családot elhurcolták, majd Auschwitzba deportálták. Az öt család 16 tagjából 5 felnõtt tért haza. A koncentrációs táborban 7 felnõtt és 5 gyermek vesztette életét. A hazatérõk egyike volt Steiner József, aki a Klein családdal együtt jelentõs szerepet játszott a kereskedelem újjáélesztésében. Nevéhez fûzõdik a szövetkezeti kereskedelem megszervezése, az FMSZ bolthálózatának jelentõs bõvítése között õ volt az FMSZ ügyvezetõ igazgatója. Két román katona (-1945). Legtöbb település, mint idegen föld, kegyeleti okok miatt befogadja a területén harci cselekmények folytán életüket vesztett katonákat, még abban az esetben is, ha az elhunyt az ellenséges haderõ kötelékében harcolt, sokszor hite, meggyõzõdése ellenére parancsra. Így van ez nálunk is. A temetõ õrzi két ismeretlen román katona porladó hamvait. Sírhelyük elhanyagolt, a hantról a valószínûleg a temetéssel egyidejûleg elhelyezett rohamsisakok is eltûntek. Azonban még mindig világítanak az emlékezés mécsesei mindenszentek napján a két ismeretlen katona nyughelyén. A harang õértük is szól. (Folytatása következik.) Fotó: Dr. Bálint Béla, szöveg: Czeróczki János w w w. t o r t e l. h u Száz év után... Aranyi Sándor fõjegyzõ nyugdíjazása Jegyzõkönyv. Felvétetett Törtelen évi május hó 5-én a községi képviselõtestület rendkívüli közgyûlésén. Jelen vannak: Rátóti László községi bíró elnöklete mellett, Aranyi Sándor fjgyzõ, Holczer József aüjzõ, (és még 31 képviselõ). Elnök a gyûlést megnyitja, a szabályszerû összehívást megállapítja a tárgyak elõadására az illetékes jegyzõ urakat, a felveendõ jegyzõkönyv hitelesítésére Skola József és Sebõk Mihály képviselõ urakat kéri fel. 14. tárgy. 830/1927.sz. Elõadó Holczer József aüjzõ, Aranyi Sándor fjzõt állásában visszatartani kéri több képviselõ. Aranyi Sándor vezetõ jegyzõ úr a Beretvás János és 18 képviselõ társa által írásban beadott kérelmét Holczer József adóügyi jegyzõnek átadva, a közgyûlési terembõl eltávozott, mely után Holczer József adóügyi jegyzõ a kérelmet felolvasta. Beretvás János képviselõ úr élõszóval is megindokolja kérelmüket, elõadja, hogy Aranyi Sándor vezetõ jegyzõ úrnak nyugdíjaztatását Alispán úr hivatalból megindította, de tekintve nevezettnek a község szolgálatában becsülettel, odaadással és szorgalommal eltöltött 40 évi mûködését, mely hosszú idõ alatt mindig csak a község javát és elõrehaladását szolgálta, kéri tehát a képviselõtestületet, hogy egyhangúlag kérelmezze Aranyi Sándor vezetõ jegyzõ úrnak még egy évre szolgálatban való visszatartását. Klein Jakab képviselõ úr Beretvás János indítványát nem fogadja el, a megindított nyugdíjazási eljárás lefolytatását indítványozza. Borsos János plebános képviselõ úr látva, hogy egyhangú határozat nem lesz, kéri a tárgynak napirendrõl való levételét, mert ily kérelemnek csak akkor volna súlya, ha az spontán minden kényszer vagy rábeszélés nélkül egyhangúlag hozatnék meg. Ifj. Jalsoviczky Sándor képviselõ úr szerint, tekintve, hogy a kitûzött tárgy tárgyalásába már a képviselõtestület belement, a napirendrõl való levétel ellen szól. Szabó János községi pénztárnok úr Beretvás János indítványát fogadja el, mert közismert dolog, hogy Aranyi Sándor vezetõ jegyzõ úr 40 év szolgálata alatt semmiféle vagyont nem szerzett, hosszú szolgálatával kiérdemelte azt, hogy hivatalában való visszatartását a képviselõtestület egyhangúlag kérelmezze. Elnök ezek után Beretvás János indítványára a névszerinti szavazást elrendelte és pedig úgy, hogy azok, akik az indítványt elfogadják, igennel, akik nem fogadják el nemmel szavazzanak. Határozat: Képviselõtestület 4 szótöbbséggel Beretvás János indítványát elfogadva, kéri Alispán urat, hogy Aranyi Sándor vezetõ jegyzõ úr szolgálatában még 1 évig visszatartassék. Még egy idézet okt. 27-i jegyzõkönyvbõl: 58. tárgy: 1866/927. Elõadó Holczer József aüjzõ 39336/1927.sz. véghatározat bemutatása és tudomásul vétele Aranyi Sándor fjzõ nyugdíjazása tárgyában. Határozat: A felovasott véghatározatot képviselõtestület egyhangúlag tudomásul veszi, nyugdíjazott fõjegyzõnek 40 évi mûködését jegyzõkönyvileg megörökíteni rendeli, s neki hosszú életet kíván, hogy jól megérdemelt nyugdíját még sokáig élvezhesse. Ez volt az utolsó jegyzõkönyv, melyet a fõjegyzõ úr aláírt, hitelesített. Ennyit a jegyzõkönyvekbõl. Példamutató Aranyi Sándor fõjegyzõ úr élete. 40 éven át volt községünk jegyzõje, a képviselõk méltán dicsérték tevékenységét. Sajnos azt nem tudták elérni az Alispán úrnál, hogy még 1 évig visszatartassék hivatalában, mert fél év sem kellett, hogy a véghatározat megérkezzen a nyugdíjazásáról. A közösség szerette volna, de a hatalom nem engedte. Aranyi Sándor fõjegyzõ úr a Kossuth Lajos út elején lakott, ahol most Nagy Sándor lakik. Gyermekkori emlékem, hogy nagyapámékhoz menve, mert õk is a Kossuth úton laktak, gyakran láttam, amint háza elõtt ülve pipázgatott, nagy, hosszúszárú pipáját ki kellett kerülnöm. Így múlott felette a megérdemelt nyugdíjas élet még 1940 környékén. Végsõ nyughelye a temetõ délkeleti részén van, családjával együtt és itt van Tizedes János 48-as katona síremléke is, egybekerítve a két család. Dr. Bálint Béla Törteli Falumúzeum Baráti Kör Egyesület

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(X.12.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (III...) önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (III...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Pusztaföldvár Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (VI.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 Sokorópátka Község

Részletesebben

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja.

3. (1) A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását, vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Önkormányzat képviselő testületének 9/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyon gazdálkodás szabályairól Drávaszabolcs Község Önkormányzatának Képviselő testülete a

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. ( XI.15.) önkormányzati rendelet tervezete Az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Nagyecsed Város

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nádudvar Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések PUSZTAVACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 14/2004. (VI.23.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Pusztavacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya

EGYSÉGES SZERKEZET. 1. A rendelet hatálya EGYSÉGES SZERKEZET Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III.1.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cserszegtomaj Község

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 A Tárnok Nagyközség

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról

20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról 20/2004. (XII.1.) Beled Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról Beled Nagyközség Önkormányzata a település fontos gazdasági

Részletesebben

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát

(2) A helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonaként forgalomképtelen vagyonát Kesztölc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Kesztölc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelettel.

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2012. (VIII.28.) önkormányzati rendelettel. Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II. 28.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 1 Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szalmatercs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MÁRCIUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁRCIUS 01-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma:

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Csákánydoroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat nemzeti vagyonáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI. 25.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI. 25.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI. 25.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon részeit képező ingatlanok felsorolását jelen rendelet 2. melléklete. tartalmazza. Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012.(XI.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló 37/2010.(X.21.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzati vagyon. 3. Vagyonnyilvántartás Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Endrefalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 273/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. december 7-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi

Részletesebben

Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról A rendeletet a Képviselő-testület

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. július havi rendkívüli ülésére Tárgy: Vagyonrendelet módosítására javaslat Előterjesztő: Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre/ nyílt Nagykovácsi, 2012. február 23. Előterjesztő:. Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi előadó. Melléklet:Rendelet tervezet Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek. Az önkormányzati törzsvagyon részletezése

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek. Az önkormányzati törzsvagyon részletezése 1. melléklet a 10/2012. (VI.08) önkormányzati rendelethez Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó vagyonelemek Az önkormányzati törzsvagyon részletezése Önkormányzati rendelet

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete

Nagyvisnyó Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének. 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete Nagyvisnyó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008 (XII.17.) sz. Rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Nagyvisnyó Községi Önkormányzat

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármester ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület nyilvános ülésének anyaga /SZMSZ 17. (1) bek./ a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya

Általános rendelkezések. Az önkormányzat vagyona, a rendelet hatálya Nagybánhegyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2007. (IV. 20.) ÖR. számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról

NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról NYÍRIBRONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5/2005(V.29.) R E N D E L E T E vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról Nyíribrony Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának J E G Y Z Ő J E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat

Részletesebben

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL

Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2004. (X.18.) sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2008. (X.14.) számú rendeletmódosítással A Nagybakónak

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc

H:\egységes ör 2005\az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló ör.doc 12 1/7 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól a 37/2004. (VI.25.) 1, a 10/2005. (II.25.) 2, a 16/2005.

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete

Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének. 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Csákberény Község Önkormányzata Képviselo-testületének 27/2002. (XII. 27.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 5/2003.

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17./2012.(XII.12.) önkormányzati rendelete Piliscsév község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Piliscsév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (XI...) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2217 Gomba, Bajcsy-Zs. u. 2. 6. napirendi pont előterjesztésének melléklete Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (XI...) rendelete

Részletesebben