A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési"

Átírás

1 Az Év Legjobb Települési Lapja január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Központ ünnepi mûsorában idén a zenemûvészet került reflektorfénybe. A megemlékezésen ezúttal is átadták a Pro Cultura díszokleveleket. Az ünnepség a Himnusz éneklésével kezdõdött, majd Müller Anita és Müller Zoltán, a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes Pro Cultura-díjas vezetõi kalotaszegi táncokat adtak elõ. A jeles nap szónokaként Mezei Zsolt, a Pápai Református Gyûjtemények fõkönyvtárosa mondott ünnepi beszédet. Folytatás az 5. oldalon Pápai ART 2010 Minden év januárja igazi ünnep a pápai kötõdésû képzõmûvészek számára, hiszen hagyomány, hogy az új esztendõ A Magyar Kultúra Napja társrendezvényeként pápai alkotók kiállításával indul a Jókai Mór Mûvelõdési Központban. A Pápai ART 2010 elnevezésû tárlat január 22-én nyílt meg a JMK emeleti elõterében. Részletek az 5. oldalon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Az év legfontosabb napirendi pontját tárgyalták meg január 21-én, csütörtökön délelõtt városunk képviselõi. A költségvetés elfogadása mellett azonban rendeleteket is módosítottak a programon. Fékhatásmérõ autó a reptéren Fékhatásmérõvel felszerelt gépjármûvet vásárolt a közelmúltban a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ) a Pápa Bázisrepülõtér számára. A beruházás közel 50 millió forintba került. Az elsõ napirendi pontban személyi ügyet tárgyaltak a képviselõk, azonban formai hiba miatt elutasította a testület az aljegyzõi állásra érkezett pályázatot, így azt újra ki kell írni. Bõvebben a 2. oldalon Az autóra szerelt fékhatásmérõt a reptér támogató századának üzembentartó és repülõtérkarbantartó szakasza használja, tudtuk meg Balassa Tamás századostól, a század parancsnokától. Folytatás a 3. oldalon Tanirodában gyakorolhatnak Január 21-tõl használhatják az új tanirodát a Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola diákjai a tagintézményben, vagyis a volt Mezõben. A közel 5 millió forintos beruházás a Pápai Szakképzés Szervezési Társuláshoz befolyt támogatásokból valósulhatott meg. Továbbiak a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke január 28. Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Erre az évre vonatkozóan 12,1 milliárd forint a költségvetés fõösszege, ebbõl közel 2 milliárd a fejlesztésre szánt keret, derült ki a második napirendi pont tárgyalása során. Ez a már megkezdett és az idén induló beruházások, többek között a Fõ téri rekonstrukció költsége. Közel 400 millió forint jut 2010-ben felújításokra, például panelházak korszerûsítésére, intézményi karbantartásokra. 5 milliárd forinthoz közelít az az összeg,amitazelmúltévekben uniós forrásokból nyert aváros.amégelnemdöntött pályázatok pozitív elbírálása esetén ez az összeg jóval meg is emelkedhet, hangzott el az ülésen. Képviselõi fogadónapot tart január 29-én, pénteken óráig Pápán az MSZP irodán (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje valamint Grõber Attila és Szirbek Rita önkormányzati képviselõk. A harmadik napirendi pontban a belvárosi közlekedésrõl szóló rendeletet módosították. Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva, a rendõrség és a közterület-felügyelet ajánlásai alapján egészítették ki a rendeletet. Ezt követõen a képviselõk elfogadták a közfoglalkoztatási tervet, mely szerint 258 fõt tudnak foglalkoztatni, javítva ezzel a munkanélküliek helyzetén. A vegyes ügyek között iskolák pályázatait támogatták, közérdekû bérbeadásról döntöttek, elfogadták a testület munkatervét, valamint jogszabályi elõírásnak eleget téve három tagból álló felügyelõ bizottságokat választottak a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévõ gazdasági társaságok részére. A Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. felügyelõ bizottságába Szirbek Rita, Unger Tamás és Venczel Csaba került, a Pápai Városfejlesztõ Kft. felügyelõ bizottságába pedig dr. Péntek Árpádot, Bocskay Lászlót és Pingiczer Sándort választották. Döntött a képviselõ-testület arról is, hogy dr. Áldozó Tamás alpolgármester a királyszentistváni hulladéklerakót mûködtetõ gazdasági társaság felügyelõ bizottságába kerüljön. Az alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés nélkül látja el a feladatot. A tanácskozás zárt üléssel ért véget. Üléseztek a kisebbségi önkormányzatok Január elején a Pápai Cigány Kisebbségi Önkormányzat ugyancsak véleményezte a város közfoglalkoztatási tervét, melyet itt is Benecz Rita osztályvezetõ mutatott be. A tervezetet a testület egyhangúlag elfogadásra javasolta. Az ülés további részében Holdosiné Bánhegyi Ildikó a A Pápai Német Kisebbségi Önkormányzat is elfogadásrajavasoltaaközfoglalkozási tervet. Benecz Rita osztályvezetõ részletesen beszámolt a benne szereplõ adatokról, köztük arról, hogy a 2009-es 103 fõrõl 2010-ben 254-re * * * közelmúltban lezajlott programokról tájékoztatta a megjelenteket, köztük a decemberben Pápán megrendezett megyei kisebbségi napról, ahol a közelmúltban alakult tánccsoport sikeresen szerepelt. Az elnök elmondta, január elején a Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége és a * * * idei év januárjának második szombatján, Budapesten megrendezték az Országos Német Kisebbségi Önkormányzat újévi gáláját, ahol a Pápai Német Ki- emelkedhet a közcélú foglalkoztatás keretein belül alkalmazott munkavállalók száma. Az ülés végén Kántor Péter, a kisebbségi önkormányzat elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a sebbségi hagyományokhoz hûen az Kihelyezett képviselõi fogadónapot tart Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje az alábbi településeken: január 30-án, szombaton óráig Nagydém, Polgármesteri Hivatal, január 30-án, szombaton óráig Lovászpatona, Polgármesteri Hivatal, január 30-án, szombaton óráig Vanyola, Polgármesteri Hivatal A közelmúltban megtartotta januári elsõ ülését a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat. Az ülés legfontosabb napirendi pontja a települési közfoglalkoztatási terv véleményezése volt. Ennek kapcsán Benecz Rita, szociális osztályvezetõ tájékoztatta a testületet. Mint mondta, a közfoglalkoztatási tervet a szociális törvénynek megfelelõen, egy éves idõtartamra készíti a települési önkormányzat. Ebben a tervben azt határozzák meg, hogy az önkormányzati intézményekben, illetve az önkormányzati többségi tulajdonban lévõ gazdasági társaságoknál hány fõt alkalmaznak az elkövetkezõ évben közcélú foglalkoztatás keretében. A közcélú foglalkoztatás legrövidebb idõtartama 90 nap lehet, a foglalkoztatottak ezidõ alatt a minimálbérnek megfelelõ bérezésben részesülnek. Az ülés végén Keller Ludmilla, a kisebbségi önkormányzat elnöke rövid tájékoztatást adott más kisebbségi önkormányzatokkal való együttmûködésükrõl. Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ roma foglalkoztatási fórumot tartott. Az ülésen elhangzott még, hogy a közelmúltban a JMK egy TÁMOP-os támogatottságú program részeként cigányok számára tánctanfolyamot és számítógép-kezelõi tanfolyamot indított. Önkormányzat képviselõi is részt vettek. pe Tájékoztató uniós projektekrõl Európai uniós és országos költségvetési forrásokból megvalósult és tervezett fejlesztések, különös tekintettel Pápa városát érintõ projektekre címmel tartottak tájékoztató elõadást az elmúlt pénteken a Pápai Szegfû Klub összejövetelén. A Pedagógus Mûvelõdési Házban megtartott rendezvény elõadója Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, felkért hozzászólói pedig Gõgös Zoltán államtitkár és dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ voltak. - Nagy örömmel jöttem, mert Pápa az a város, ahol Gõgös Zoltán és dr. Kovács Zoltán valamennyi fejlesztési kérdésben összefogva, egyetértésben tevékenykedett kezdte tájékoztatóját Pál Béla. Mint mondta, ez azt mutatja, hogy a politikusok képesek és készek is felülemelkedni szakpolitikai érdekeiken a fejlesztések megvalósulása érdekében. Kiemelte, a már megvalósult és megvalósulás elõtt álló fejlesztések hosszú idõre meghatározzák Pápa város arculatát. Pál Béla hangsúlyozta, az elmúlt idõszakban uniós és hazai forrásból 66 nyertes pályázat volt Pápáról és a Dr. Baloghné Uracs Marianna, a Civil Háló Szövetség elnökségi tagja elmondta, 2007 áprilisában jött létre a civil szervezetek összefogásának köszönhetõen a Civil Háló szövetség. A szövetség továbbfejlesztéseként szeretnének térségbõl. Így 3 milliárd forintnyi uniós és 300 millió forintnyi hazai forrás került a térségbe. A regionális fejlesztési tanács elnöke ezt követõen kiemelt néhány lényegesebb, uniós vissza nem térítendõ támogatásból megvalósuló fejlesztést, köztük a városközpont rehabilitációját, a kerékpárút-fejlesztést, valamint az oktatási intézményekben megvalósuló beruházásokat. Dr. Kovács Zoltán hozzászólásában elsõként a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban mondott néhány információt. Mint mondta, a gyermekintézmények esetében jogszabályi változás különféle munkacsoportokat létrehozni, melyekben a hasonló területen tevékenykedõ szervezetek mûködnek együtt. A kistérségben és Pápán nagyon sok civil szervezet foglakozik az ifjúsággal, munkájuk összehangolására, együttmûködésük elõsegítésére pályázat segítségével hozták létre az ifjúsági munkacsoportot. Több szervezet együttmûködésével kívánják a fiatalokat elérni, õket olyan programokba bevonni, amelyekbõl épülnek, tapasztalatokat szerezhetnek. A hat hónapos projekt részleteirõl Hegedûsné Fûz Anita ifjúsági asszisztens indokolta a fejlesztéseket. A fejlesztések másik fõ iránya a turizmus, mely a városfejlesztés hangsúlyos területe. A pápai fürdõ az országban a 7. legjobb gyógyvizet nyújtja, ezért a gyógyturizmus meghonosítása kitörési pontja lehet a városnak. Ehhez fontos lenne a szálláshelyek számának növelése is, amiben egy nagyobb volumenû szálloda kialakítása lényeges lépcsõfok lehet. Szólt még a Fõ tér rekonstrukciójáról, az ennek kapcsán várható változásokról is. Dr. Kovács Zoltán rámutatott, a város 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyert eddig uniós és hazai pályázatokon. Amenynyiben a Várkastély felújítására benyújtott pályázat is sikeres lesz, ez az összeg megközelíti majd az 5 milliárd forintot. A fejlesztések kapcsán a polgármester is elmondta, alapvetõ kérdésekben mindig egyetértés volt a képviselõ-testületben, ezért is lehettek sikeresek a pályázatok. Gõgös Zoltán a vidékfejlesztéssel összefüggõ pályázatokról szólt, melyek szintén érintik a térséget. Az elmúlt idõszakban a megyében 2,9 milliárd forintnyi támogatást fizettek ki, amelybõl 1,7 milliárd forint a pápai térségbe került. Ebbõl is látszik, hogy ez a térség a mai napig megtartotta a mezõgazdaság szempontjából optimális szerkezetet. A tájékoztató végén az elõadók a jelenlévõk kérdéseire válaszoltak. papp Ifjúsági munkacsoport alakult A Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia- és Partnerség Kollégium támogatásával, a Civil Háló Szövetség keretein belül a közelmúltban ifjúsági munkacsoport alakult. A Jobbik Magyarországért Mozgalom pápakörnyéki rendezvényei, fórumai: január óra Adásztevel, mûvelõdési ház, 16 óra Nagytevel, könyvtár, február óra Pápasalamon, könyvtár, óra Nyárád, kultúrház, február óra Bakonytamási, Polgármesteri Hivatal, óra Pápateszér, kultúrház, Pápa, Várkastély I. sz. terem találkozási lehetõség Erõss Bulcsú országgyûlési képviselõjelölttel. adott tájékoztatást. Mint mondta, a program ideje alatt szeretnék felkutatni a térségben azon szervezeteket, amelyek az ifjúsággal foglakoznak. A tervek szerint ennek a munkának nyomán kialakulhat a város és a kistérség ifjúsági koncepciója. A munkacsoport fontos feladata lesz többek közt az ifjúsági önkéntes munka megismertetése és szervezése, a gyermek és ifjúsági jogok megismertetése, és a kortárs segítõ csoportok kialakítása. Veszpréminé Turtsányi Valéria végül elmondta, a Közkincs Kerekasztal keretein belül készül Pápa és a kistérség kulturális stratégiája, melyhez szervesen illeszkedik a Civil Háló Szövetség mostani projektje. pe

3 2010. január 28. Pápa és Vidéke 3 A svéd nyugdíjmodell Az elmúlt napokban, hetekben többször is szóba került a különbözõ hírmûsorokban a svédországi nyugdíjrendszer esetleges hazai bevezetése. De vajon hogyan, mi alapján is kapják a svédek nyugdíjukat? Errõl érdeklõdtünk egy városunkban tevékenykedõ, nyugdíj elõtt álló svéd tanárnõtõl. Pápán a C-17-es program kapcsán több svéd is dolgozik. Ewa Kumlin a Tarczy Lajos Általános Iskola két tannyelvû tagozatán tevékenykedik vendégtanárként. A svéd szakember több mint negyven éve van a tanári pályán, de volt igazgató, és dolgozott az oktatási minisztériumnak is. A tanárnõ néhány év múlva megy nyugdíjba. - A svéd nyugdíjrendszer három részbõl áll, ezek piramisszerûen épülnek egymásra. Az egész rendszernek az alapja az állami nyugdíj, melyet valamennyi svéd állampolgár megkap, ez mindenkinek jár. A második rész a munkáltatói nyugdíj, melyet a munkavállalók keresete, bére alapján számítanak ki. Ez az összeg az egész élet folyamán végzett munka bevételén alapul, és azért munkáltatói nyugdíj a neve, mert a munkáltató fizeti be alkalmazottja számára. Ennek mértéke a mindenkori kereset bizonyos százaléka, mértékét egy kollektív megállapodás rögzíti, és munkahelyenként változó a nagysága, de általában a fizetés tíz százalékát teszi ki. Amennyiben valaki magánvállalkozó, saját magának fizeti be ezt a részt. A nyugdíj harmadik része a prémium nyugdíj, mely az egyéni befizetésekbõl származik. Ma már a svéd fiatalok tisztában vannak azzal, hogy akkor járnak jobban idõs korukban, ha magán megtakarítási részük is van, azaz a mindenkori fizetésükbõl maguk is rendszeresen fizetnek be nyugdíjszámlájukra. Nekem is van három fiatal felnõtt gyermekem, és tudom, hogy nem könnyû dolog kigazdálkodni ezt a saját befizetést, hiszen ez a családalapítás idõszaka, sok mindent elõ kell teremteniük a fiataloknak. Gyermeket A svéd nyugdíjmodellben számlán tartják nyilván az egyéni befizetéseket, s azt az idõtartamot is, amennyi ideig a biztosított a járulékait fizette. Több járulék után több nyugdíj is jár, vagyis minél többet és hosszabb ideig fizet valaki, annál magasabb ellátásra számíthat idõs korára. Szakértõk szerint a svéd modell a legigazságosabb rendszer, amely arra ösztönöz, hogy minél magasabb fizetéssel, minél hosszabb ideig maradjon mindenki a munkaerõpiacon. A rendszer azonban szociális elemeket nem tartalmaz, és nem igényel költségvetési finanszírozást sem. Az állam annyi pénzt oszt szét nyugdíjként, amennyi az adott évben a járulékból befolyik az állami kasszába. szeretnének, házat szeretnének, nem egyszerû dolog félretenni ezt a pénzt, ugyanakkor kénytelenek takarékoskodni, mert ha idõsek lesznek, a nyugdíjukból ez a rész hiányozni fog részletezte Ewa Kumlin. A nyugdíj elõtt álló tanárnõ elmondta, ezt a rendszert néhány éve vezették be Svédországban, és azok kapják így idõskori járandóságukat, akik 1954 után születtek. Õ például mivel ezelõtt született még az új és a régi kombinációja alapján fog nyugdíjban részesülni. - Én most még gondolkodom azon, hogy dolgozzak-e még egy kicsit, vagy már nyugdíjba menjek. Mostanában gyakrabban nézegettem emiatt az egész svéd nyugdíjrendszert, de bevallom, nem egyszerû átlátni és megérteni. Egyébként a férfiak és nõk Svédországban 61 éves koruktól részesülhetnek az állami nyugdíjban, de az ekkor nem nagy összeg, igazából 65 éves kor után érdemes ezt igénybe venni. Egyébként az, hogy ki mennyi nyugdíjat kap nálunk, elsõsorban attól függ, hogy ki mennyit dolgozott az élete során, és a munkahelyein mennyit keresett. Én úgy gondolom, a mi rendszerünk a nyugati és keleti nyugdíjrendszerek között helyezkedik el, de például ha Svédországban az ember megbetegszik, most nem kap annyi idõre táppénzt, mint az elõzõ rendszerben nyilatkozta Ewa Kumlin, aki elárulta, Svédországban ha valaki nyugdíjba megy, általában tudja tartani az addigi életszínvonalát. Azonban a rendszer igazán a férfiaknak kedvezõ, akik szülés miatt nem esnek ki a munkából. Varga Bea Fékhatásmérõ autó FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének az egyes kitüntetõ díjak alapításáról és adományozásának rendjérõl szóló, többször módosított 20/1992. (X.13.) rendeletében foglaltak alapján évente a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kerül sor a PÁPA VÁRO- SÉRT érdemérem, valamint Pápa Város Díszoklevelének adományozására. PÁPA VÁROSÉRT érdemérem adományozható mindazon személyeknek és közösségeknek, akik a város fejlõdése, gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek. Pápa Város Díszoklevele személynek, közösségnek, intézménynek adományozható, ha a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a mûvészetek és az irodalom, az egészségügy, oktatás, nevelés, közmûvelõdés és egyéb területen kiemelkedõ, eredményes munkát végzett. Egy naptári évben legfeljebb 2 érdemérem, valamint 5 díszoklevél adományozható. Az adományozásra ajánlást tehetnek: Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének bizottságai, a képviselõtestület tagjai, az önkormányzat tisztségviselõi, pártok, társadalmi szervezetek, egyesületek, közösségek, gazdasági szervezetek, magánszemélyek. Az ajánlásnak tartalmaznia kell az ajánlott személy, közösség megnevezését, tevékenységének, mûködésének ismertetését, az elismerés alapját képezõ mû, alkotás, cselekmény bemutatását, dokumentációit, és városi, közösségi, társadalmi hasznosságának méltatását. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az ajánlást legkésõbb január 31-ig lehet Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének címére (Pápa, Fõ u. 12) a polgármesterhez eljuttatni. - A terem felszereltsége minden olyan igényt kielégít, amelyet a kereskedelmi és a vendéglátóipari alapképzésben résztvevõ diákok gyakorlati képzése támaszt. A diákok két virtuális céget regisztráltak a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet cégközpontjába, így a vállalkozások mûködésének minden területét megismerhetik, gyakorlati példákon keresztül. Ezek a cégek ugyanúgy mûködnek mint a valóságban: van pénzügyi, számlázási, marketing és humán erõforrás osztályuk tájékoztatott Unger Tamás. A gyakorlati képzést segítendõ a tagintézményben létrehoznának egy másik szaktantermet is, amelyben akárcsak egy szupermarketben mûködtetnének pénztárgépeket, és telepítenének olyan készletnyilvántartási rendszereket, - Ezeket a gépeket polgári repülõtereken is használják, a Ferihegyi repülõtéren például ugyanezzel dolgoznak. A mûszer alkalmazása nemcsak a deresedés következtében ajánlott. Egy nagyobb repülõgép leszállás után 3-4 kg gumit hagy a leszállópályán. Ezek a szennyezõdések megváltoztatják a súrlódási tényezõt, a pilótáknak viszont tudniuk kell, milyen paraméterek mellett tudnak landolni. Természetesen, ha deresedés, fagyás tapasztalható a pályán, szintén változik a súrlódási érték magyarázta Vámosi Béla gépészmérnök. A fékhatásmérõvel felszerelt gépjármû 100 km/h sebesség mellett felméri a pálya súrlódási értékeit, majd továbbítja a pilótának. - Ez a mûszer svéd fejlesztés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az autó hátuljában a fixen felszerelt mérõkereket haladás közben leengedik, ez állandó csúszásban van. Így mérik a súrlódási jellemzõket, azáltal, hogy a mérõkereket 140 kg-mal nyomják a leszálló pálya irányába. A rendszer rögzíti a fékezõnyomatékot, az adatokat pedig elküldik a pilótának tájékoztatott a rendszer mûködésérõl Hakan Wahlen, a fejlesztõ cég képviselõje. A mérõmûszerrel felszerelt gépjármû karbantartása nem különbözik a hagyományos személyautókétól. A mérõkerék gumiabroncsát azonban 40 km után cserélni kell. mo Tanirodában gyakorolhatnak programokat, melyeket a vállalatok jelenleg is alkalmaznak árulta el az igazgató. Mindez azért is fontos, hogy a diákok gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezzenek, segítve ezzel elhelyezkedésüket a munka világában egészítette ki Unger Tamás. mo Tájékoztató a április 11. és 25. napjára kitûzött országgyûlési képviselõ-választással kapcsolatban A Magyar Köztársaság Elnöke április 11. és 25. napjára (vasárnap) tûzte ki az országgyûlési képviselõ-választást. A választás elõkészítése és lebonyolítása érdekében Választási Információs Szolgálat létrehozására került sor, mely a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, I. emelet sz. irodákban mûködik. A Választási Információs Szolgálat alapvetõ feladata a választópolgárok és a sajtó tájékoztatása, valamint konkrét kérdésekre történõ válaszadás. A helyi Választási Információs Szolgálat tagjai: Helyi Választási Iroda vezetõje: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzõ. Telefonszám: 89/ Helyi Választási Iroda vezetõjének jogi helyettese: Dr. Nagy Krisztina osztályvezetõ. Telefonszám: 89/ , 89/ Helyi Választási Iroda vezetõjének informatikai helyettese: Németh Edina csoportvezetõ. Telefonszám: 89/ , 89/ A Helyi Választási Iroda információs szolgálatához tartozó munkatársai a 89/ , a 89/ , a 89/ és a 89/ telefonszámokon, valamint ben a címen érhetõk el, továbbá személyesen munkaidõben ügyfélfogadási idõtõl függetlenül, valamint a 3/2010. (I.22.) ÖM rendeletben foglalt határidõkhöz és határnapokhoz igazodóan felkereshetõk. A választáson Pápa város választópolgárai a korábbiakhoz hasonlóan 29 szavazókörben adhatják le a szavazatukat. A választópolgárok a névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt (közismert nevén: kopogtatócédulát ) február 8. és február 12. között postai kézbesítés útján fogják megkapni. A Választási Iroda a Pápa és Vidéke c. hetilap és a Pápa Városi Televízió útján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján folyamatosan tájékoztatást ad a választás elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos információkról. Kérjük a Tisztelt Választópolgárokat, kísérjék figyelemmel a Választási Iroda közleményeit. Kanozsainé dr. Pék Mária, a Helyi Választási iroda vezetõje

4 4 Pápa és Vidéke január 28. Alázatosság és professzionalitás A szociális munkáért kitüntetést adományozta a megyei önkormányzat Oláh Mártának, a Gondozási Központ vezetõjének. Az elismerést a szociális munka napja alkalmából vehette át a szakember. - Nagy meglepetés volt számomra a díj, nagyon örültem neki. Bár aki ismer, az tudja, hogy nem ezért teszem nap mint nap a dolgomat. A szociális munka egy olyan tevékenység, melyet nem csak a fizetésért vagy az elismerésért végzünk. Ehhez a tevékenységhez szív, lélek és elhivatottság kell fogalmazott Oláh Márta. A kitüntetett szakember 21 éve dolgozik a szociális szakmában, ez alatt az idõ alatt több száz emberrel került kapcsolatba. Pályafutását Ugod és Csót térségében kezdte: tíz községet átfogva irányította az akkori gondozási központ munkáját. Az ESZI-be 1994-ben került. Tizenhat éve az egyéni és csoportszociális munkán kívül a közösségi szociális munkát is megtapasztalhatta. Napi feladata a szociális alapszolgáltatások szakmai irányítása a Gondozási Központban. Részt vesz a fejlesztésekben, az új szolgáltatások elõkészítésében, a dolgozók napi munkájának irányításában. A kötelezõ munkaköri feladatain kívül azonban számtalan egyéb tevékenységgel is támogatja az elesetteket. - Pápa azon települések közé tartozik, ahol az innováció a szociális területen példaértékûen valósul meg, itt a jó munkához minden feltétel adott. Töretlen lendülettel szeretném végezni ezután is a tevékenységemet. A pályám iránti elhivatottságomat nagyban segítette a szociális intézményben betöltött feladatkör és az intézmény igazgatójának, Csõréné Põr Eszternek a személyisége. Az õ vezetõi magatartása, szakmai tudása hozzásegítettek ahhoz, hogy hatékony szociális munkás váljék belõlem fogalmazott Oláh Márta, aki hozzátette: mindehhez elengedhetetlen volt a következetes szülõi példa, akiktõl olyan alapvetõ értékeket tanult, mint a becsület, a szorgalom, a hit. - Manapság egyre több a segítségre szoruló ember. Célom, hogy kollégáimmal együtt professzionálisan kezeljük a hozzánk fordulók problémáit tette hozzá Oláh Márta, aki az élethosszig tartó tanulás híve. A folyamatos képzés és tanulásmindigisfontosvoltszámára. A két fõiskolai és az egyetemi diplomája mellett szakvizsgával és tereptanári végzettséggel is rendelkezik. - A szaktudás mellett munkámban elengedhetetlennek tartom az alázatot. Fontos, hogy le tudjunk hajolni a szó legnemesebb értelmében azokhoz, akik hozzánk fordulnak tette hozzá a szociális tevékenységéért kitüntetett szakember. Varga Bea Pápai Gazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium a 2010/2011. tanévben is piacképes képzési szakirányokkal, középfokú és emelt szintû továbbtanulási lehetõséggel várja a közgazdasági, kereskedelmi, vendéglátóipari, mezõgazdasági és élelmiszeripari szakirányban továbbtanulni szándékozó általános iskolai tanulókat. 1. SZAKKÖZÉPISKOLA (9-12 ÉVFOLYAM) Közgazdaság szakmacsoport: közgazdasági gimnázium szakirány; vállalkozási-pénzügy szakirány; gazdasági-informatika szakirány; üzleti kommunikáció szakirány; idegenforgalom szakirány (nyelvi elõkészítõ osztály) Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: kereskedelem szakirány Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport: vendéglátás szakirány Mezõgazdaság szakmacsoport: erdészet szakirány; növénytermesztés, kertészet, növényvédelem szakirány; vadgazdálkodás szakirány; biogazdálkodás szakirány 2. SZAKISKOLAI ALAPKÉPZÉS (9-10. ÉVFOLYAM): kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció orientáció; vendéglátás-idegenforgalom orientáció; élelmiszeripar orientáció; mezõgazdaság orientáció 3. ELÕREHOZOTT SZAKKÉPZÉS (9-11. ÉVFOLYAM): gyümölcstermesztõ kertész; zöldségtermesztõ kertész; szõlõtermesztõ kertész; állattenyésztõ (szarvasmarha és sertés); gazda, erdészeti szakmunkás; lótartó- és lótenyésztõ 4. SZAKISKOLAI ELÕKÉSZÍTÕ OSZTÁLY (9. ÉVFOLYAM): mezõgazdasági orientáció Részletes információk a közgazdasági képzésekkel kapcsolatban a as, a kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari és mezõgazdasági képzésekkel kapcsolatban a 89/ telefonszámon ill. Interneten a weboldalon. Szívet kapott karácsonyra A Pápai Rotary Asztaltársaság az adventi idõszak négy hetében adománygyûjtést szervezett. A jótékony szervezet kitelepült az egyik Kossuth utcai faházba és forralt borral, zsíros kenyérrel kínálta a járókelõket. Az adventi akcióból befolyt összeget egy 48 éves, pápai, szívátültetésre váró hölgynek és családjának ajánlották fel. Ma már azt is tudjuk, hogy a középkorú asszonyt Gergelyné Cseke Ágnesnek hívják, és túl van a szívátültetésen. Január 7-én a pápai rotarysok nevében Bánhidi László, az asztaltársaság vezetõje nyújtotta át a családnak a jótékonysági akcióból befolyt nem csekély összeget, 401ezer forintot. Az asztaltársaság tagjai felelevenítették a gyûjtés nem egyszer megható pillanatait. - Volt például olyan is, aki nem fogadta el a forralt bort, egyszerûen csak a jótékonyság szelleme vezérelte emlékezett dr. Varga Ferenc. A ceremónia után Gergely Klaudia, a Gergely család nagyobbik lánya elmesélte édesanyja megindító történetét. Molnár Lajosné - Nagyon örülök. Véleményem szerint, nem lehet - 5 évvel ezelõtt kezdõdött anyu kálváriája, amikor egy éven belül 3 családtagot veszítettünk el. Állapota folyamatosan romlott. A vizsgálatokból kiderült, hogy mindössze 10 százalékban mûködik a szíve. A donorlistára 7 hónappal ezelõtt került fel, azóta csak reménykedtünk. December 21-én megcsörrent a telefon, és közölték, anyu új szívet kaphat. December 22-én mûtötték idézte fel az eseményeket Klaudia. Gergelyné Cseke Ágnes azóta jobban van, állapota stabil. A transzplantáció sikeres volt, de a Gergely családra még egy megpróbáltatás vár. Az édesanya immunrendszere nagymértékben legyengült, s most teljesen steril környezetet kell teremteni a lábadozásához. Gergely Klaudia hozzátette, nagyon örülnek az adománynak, hisz a nagyobb kiadások még csak most következnek. A házukat ki kell festetni, újra kell parkettázni, és mindent naponta fertõtleníteni kell, hogy a steril környezet fennmaradjon. Minderre néhány hét áll rendelkezésre, hiszen Ágnes hamarosan hazajöhet. mo Mit szól hozzá, mégsem kell ingatlanadót fizetni? Elõzõ lapszámunkban arról érdeklõdtünk a járókelõktõl, mi a véleményük az ingatlanadóról. Mára kiderült, az Alkotmánybíróság alkotmányellenessé nyilvánította, mivel sérti a jogbiztonságot és eltörölte. A döntés minden bizonnyal sokakat meglepett. A kormány nagy reményeket fûzött a bevezetéséhez, így a lakosság többsége is bizonyosra vette, hogy lesz ingatlanadó. A Fidesz kezdetektõl ellenezte, elhibázott, igazságtalan és érzéketlen döntésnek vélte. Ez alkalommal arra voltunk kíváncsiak, mit szólnak ahhoz, hogy mégsem kell ingatlanadót fizetni? meghatározni pontosan, mennyit is ér egy ingatlan. Például, ha el szeretnénk adni, sokkal kevesebbet kínálnak érte, mint az értéke. A házak árát egyébként is sok tényezõ befolyásolja. Úgy gondolom ez az egész cirkusz teljesen felesleges volt. Elhiszem, hogy nem jó a költségvetés, de más megoldást kellene kitalálni a hiány pótlására. Szalczerné Gergely Erika - Reggel hallottam a televízióban és nagyon örültem neki, hogy nem lesz vagyonadó. Érintett volna a bevezetése. Õszintén szólva, az eltörlése azonban nagyon meglepett. Biztos voltam benne, ha ennyit beszélnek Újabb holland adomány Januárban újabb nagy összegû adományt juttatott el Pápa város holland testvérvárosa, Kampen a Balla Róbert Téri Általános Iskolába. A eurót Aart Kleijer, a Kampen-Pápa Bizottság oktatási felelõse adta át az intézmény igazgatójának, Csutiné Papp Orsolyának. Az ünnepélyes átadáson részt vett dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyûlési képviselõ is. Az iskola igazgatója lapunk kérdésére elmondta, Aart Kleijert és a pápai intézményt közel 14 éves barátság köti össze. Január róla, akkor bevezetik. Azt is kiszámoltam már, mennyivel nõ a közeljövõben a kiadásom. Jól indult a reggelem, mikor megtudtam, mégsem lesz. Bár abban reménykedtem, hogy a választások után, úgyis eltörlik. Kovács Attila - Boldog vagyok, bár nekem nem kellett volna fizetnem. Ennek ellenére nem tartottam igazságosnak azt, hogy a kormány ilyen formában próbálja meg bevételeit növelni. Egyébként is elején munkatársával, Roulof Joenkmannal azért érkezett Pápára, hogy átadja Kampen város ajándékát, amellyel a Balla Róbert Téri Általános Iskola fejlõdését kívánják támogatni. Csutiné Papp Orsolya kiemelte, a 63 éves múltra visszatekintõ oktatási intézményben az oktatás körülményei, a széttagoltság mindig nagy megpróbáltatást jelentettek a pedagógusok számára. A 2005-ben elkészült felújítás és bõvítés nagy jelentõségû volt az iskola életében, hiszen végre egy telephelyre került valamennyi osztály és rengeteg korszerû berendezéssel, oktatási eszközzel gazdagodtak. Ehhez nagymértékben hozzájárult Aart Kleijer is, aki az elmúlt években több alkalommal is oktatási eszközöket, bútorokat és anyagi támogatást szerzett az iskolának Kampenbõl. Egy évvel ezelõtt 5000 euró támogatást kaptak a holland testvérvárosból. Ebbõl az összegbõl egy korszerûen felszerelt tankonyhát alakítottak ki, ahol a diákjaik számára lényeges háztartási ismereteket oktatják. Emellett olyan eszközöket is beszereztek, amelyeket a szakmai elõkészítõ tevékenységek során használnak. A praktikus ismeretek elsajátítása az értelmileg sérült gyermekek számára kiemelten fontos, hiszen az intézményben tanulók egy része késõbb a kétkezi munka világában tud elhelyezkedni, többen pedig a család körében, a háztartásban találják meg helyüket. A most átadott összeget az intézmény az oktatás körülményeinek további javítására fordítja majd. papp lehetetlen pontosan megállapítani egy ház értékét. Az Alkotmánybíróság nem talált kifogásolnivalót a vízi és légi jármûvekre, valamint a luxus személygépkocsikra vonatkozó passzusokban, ezért azok után adózni kell. Ebben semmi kifogásolnivalót nem látok. Aki bérbõl és fizetésbõl él, annak ilyen fényûzésre nem futja. Egy hitelbõl, adózott pénzbõl épült ház után, azonban ne kelljen fizetni. Meleg Andrea

5 2010. január 28. Pápa és Vidéke 5 A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A kultúra folytonossága tartja egyben a nemzetet. Tenni, cselekedni kell annak érdekében, hogy ez fennmaradjon. A kultúra elhivatottság arra, hogy törõdjünk a világgal, ami ránk bizatott. Ápoljuk és õrizzük az értékeket, örökítsük tovább a hagyományokat, a tudást - fogalmazott Mezei Zsolt. Az ünnepi köszöntõ után Veszpréminé Turtsányi Valéria, a JMK igazgatója Az Erzsébetváros tavaly ünnepelte 110. születésnapját, ekkor merült fel a gondolat, hogy létrehoznak egy önálló újságot. A lap szerkesztését a két önkormányzati képviselõ, Venczel Csaba és Unger Tamás vállalta magára. - Az elsõ szám advent idején jelent meg, a lap hivatását legszebben dr. Mail József apát-plébános köszöntõ soraiban fogalmazta meg ekképpen: "Legyen ez a lap az emberi találkozások lehetõsége, az itt élõ emberekben lévõ értékek feltárása és átadása. Nem kívánunk konkurálni a helyi újsággal, a mi lapunknak más tartalmat szánunk. Egy kicsit beszélgetõsebb újságot szeretnénk készíteni, lehetõséget nyújtva arra, hogy a város ezen részén élõk bemutatkozhassanak, átadják gondolataikat, tapasztalataikat, szívükbõl, lelkükbõl fakadó érzéseiket. Mindezt azért, hogy az újság segítségével jobban megismerjük egymást, és felfedezzük az egymásban rejlõ lehetõségeket fogalmazott Venczel Csaba. Az Erzsébetvárosi Krónika ingyenes újság, az erzsébetvárosiaknak nem kell A Magyar Kultúra Napja és Bódi László, a Pápai Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány elnöke átadták a Pro Cultura Díszokleveleket. A kuratórium döntése alapján 2010-ben ketten részesültek a kitüntetésben; Szabó László nyugalmazott népmûvelõ és pedagógus, valamint Erdélyi Gyula ornitológus, grafikus és éremgyûjtõ, aki posztomusz Pro Cultura Díszoklevelet kapott, melyet özvegye vett át. Szabó László tanítói végzettségét megszerezve Pápa város közoktatásában dolgozott pedagógusként, majd a mûvelõdési osztály vezetõjeként. Közel 30 éve a TIT helyi szervezetének, valamint 2004 óta megyei elnökségének egyik vezetõje. Erdélyi Gyulát munkája mellett sokrétû érdeklõdés Erzsébetvárosi Krónika Saját újságot indított útjára az Erzsébetváros. A városrész eseményeit, az ott élõket bemutató hírlap negyedévente jelenik majd meg. Az elsõ szám decemberben látott napvilágot, 1600 példányban. fizetni érte. A lap készítõi sem kérnek pénzt munkájukért, a nyomdai költségeket a két képviselõ, Unger TamásésVenczelCsababiztosította. A lap szerkesztési munkálatait Venczel Csaba végzi, õt azonban sokan segítik; cikkeket írnak, gépelnekvagyterjesztikalapot. - Unger Tamás képviselõtársammal egy lelkes önkéntesekbõl álló stábot sikerült szerveznünk. A riportok, tudósítások készítésébe bevontuk erzsébetvárosi ifjú barátainkat egyetemistákat, pályakezdõket, kik a terjesztésben is segítenek. Változatosságra törekszünk, ugyanakkor állandó rovataink is vannak, melyet szintén lakótársaink vezetnek, szerkesztenek. Például dr. Szélinger Tibor gyermekorvos a Doktor bácsi nem fog fájni címû rovattal jelentkezik, ám javaslatai nem csak gyermekeknek szólnak. Az Eszterházy úti Mag-vas mezõgazdasági szaküzlet vezetõi, kertészkedéssel kapcsolatos tanácsokat adnak közre az újságban, dr. Mail József apát-plébános hitéletrõl szóló írásokkal gazdagít bennünket, az erzsébetvárosi asszonyok pedig különleges receptjeiket, praktikáikat mutatják be olvasóinknak. Kerpel Péter mûvész-tanár minden számban közread egy, a városrész hangulatát megörökítõ fotót. Bepillantást kívánunk nyújtani az Erzsébetvárosi Óvoda és a Vörösmarty Otthonház életébe is. A lapban tartalmasabb riportok is lesznek, a terveink szerint egy-egy számban bemutatunk egy idõsebb és egy fiatal Erzsébetvárosban élõ vagy innen elszármazott személyt is mondta Venczel Csaba, aki elárulta: az elsõ lapszám megjelenése óta sok pozitív visszajelzést jellemezte, foglalkozott képzõmûvészettel és ornitológiával is. Grafikusként városi eseményekhez kötõdõen számos emlékbélyegzõt, levelezõlap és boríték grafikát, emlékívet tervezett. Madártani munkássága során Pápa és környéke madárvilágát kutatta évtizedeken keresztül. Az oklevelek átadása után az est a zenemûvészet jegyében folytatódott tovább. A Mendelssohn Kamarazenekar adott hangversenyt a mûfaj kedvelõinek. Meleg Andrea kaptak, aminek nagyon örültek. - Bízom abban, hogy nemcsak a kezdet sikeres, hanem a folytatás is az lesz. Remélem, hogy az erzsébetvárosiak várakozással tekintenek az újabb lapszámok elé, nem reklámújságnak fogják tekinteni az Erzsébetvárosi Krónikát, hanem elolvassák, és továbbadják másoknak, hogy az minél több emberhez eljusson - tette hozzá Venczel Csaba. Az újság következõ száma március végén április elején, húsvét elõtt jelenik meg. Varga Bea Pápai ART 2010 Az ünnepélyes megnyitón elõször az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola 4. z osztálya népdalcsokrot adott elõ Kálmán Frigyes karnagy vezetésével, majd Borbély Lajos mûvész-tanár nyitotta meg a kiállítást. A tárlaton huszonegy alkotó mutatkozott be olajfestményekkel, akvarellekkel, grafikákkal, fotógráfiákkal a nagyközönség elõtt. A kiállítás szereplõi igazi lokálpatrióta polgárok, akik alkotásaikkal a mûvészetek közötti harmóniát erõsítik. Pápa szerencsés helyszín az alkotó ember számára, hiszen minden mûvészeti ághoz, technikához, grafikához, festéshez, fotóhoz, plasztikai megoldáshoz bõségesen talál megörökítendõ témát. A tárlat február 17-ig tekinthetõ meg a Jókai Mór Mûvelõdési Központ emeleti elõterében munkanapokon 8-16 óráig, valamint rendezvényekhez kötõdõen. Polgár Szilárd Programajánló Január 28-án, csütörtökön 15 órai kezdettel tartja évi beszámoló közgyûlését a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete a Pedagógus Mûvelõdési Ház nagytermében. Január 28-án, csütörtökön 16 órakor a Rákóczi Szövetség Pápai Szervezete a Református Gimnázium dísztermében közgyûlést tart. Január 29-én, pénteken 13 órakor megemlékezést tart a Nagy László Kör Nagy László költõ halálának évfordulója alkalmából a Világos utcai emlékháznál. Emlékbeszédet mond: Bakody Lászlóné ny. tanár, a Pápai Jókai Kör alelnöke. Közremûködnek a Tarczy Lajos Általános Iskola tanulói. Január 30-án, szombaton 9-11 óráig tartja foglalkozását a JMK 12-es Színkör Képzõmûvészklub a Somogyi József Galériában. Január 31-én, vasárnap órától az Art Moziban (JMK színházterem) a Papírkutyák címû magyar krimi-vígjátékot vetítik. Február 2-án, kedden 10 órakor a Pöttöm, 14 órakor a Lázár bérletben Nemes Nagy Ágnes - Novák János: Bors néni címû mesejátéka látható a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház elõadásában. Fõszerepben: Molnár Piroska Kossuth-díjas színmûvész. Február 11-én, csütörtökön 15 órakor a Bocsor bérletben a Toldi címû zenés költõi játék látható az Elsõ Magyar Versszínház és a Forrás Színház közös produkciójában a JMK színháztermében. Február 13-án, szombaton 19 órától a Vajda bérletben SingSingSing válogatás a musicalek világából a JMK színháztermében. Február 13-án, szombaton 19 órától rendezi meg hagyományos jótékonysági bálját a Petõfi Sándor Gimnázium. Zene: Fõnix együttes. Jegyek forintos áron vásárolhatók február 1-jétõl az iskola titkárságán. Február 28-án, vasárnap 15 órától a Jókai bérletben, 19 órától a Vajda bérletben Woody Allen: Centrál Park West vígjáték egy felvonásban. A PAMMA és a Civil Háló Szövetség MIÉNK A HÁZ! elnevezéssel harmadik alkalommal rendezi meg Pápán a Civilkiállításésmûhelyt február 22-tõl március 8-ig a JMK színházépületében. Várjuk azon szervezetek, csoportok jelentkezését, akik kiállítási anyaggal szeretnének részt venni (fényképek, a szervezet munkájához kötõdõ tárgyak, stb.), illetve interaktív foglalkozást, bemutatót tartanának a kiállítás ideje alatt. Jelentkezési határidõ: február 9. kedd. A kiállítás mind a résztvevõknek, mind pedig a látogatóknak ingyenes. További információ és jelentkezés a 06/20/ és a 20/ telefonszámon, a címen, vagy a Pápa, Korvin u szám alatt személyesen. Web:

6 6 Pápa és Vidéke január 28. Pápa Város Önkormányzata 152/2009. (XII.18.) határozatával döntött a halasztott értékesítésû bérlakás program elõkészítésérõl. A bérlakás építési program keretében épülõ lakások 13 évig bérlakásként üzemeltethetõk, a bérleti idõszak alatt a bérlõk részére a bérelt lakások értékesíthetõk. A lakások az önkormányzattal egyeztetett mûszaki tartalommal készülnek, jellemzõen m 2 alapterületûek, 1+2 fél szobásak, áruk az építés megkezdésekor érvényes deviza árfolyam mellett devizában rögzített fix ár: a Vak Bottyán utca által határolt területen 24 lakás épül, áruk: bruttó ,- forint / m 2 a Margaréta utca - Szellõ utca által határolt területen 12 lakás épül, áruk: bruttó ,- forint/m 2 A lakások ára a kivitelezési költség alapján számított, a közmûvesített telekárat tartalmazza, azok kulcsrakész állapotban épülnek, konyhabútorral, konyhagépekkel ellátva, a lakásokhoz felszíni parkolók tartoznak, az udvar pedig parkosított. A felépült bérlakásokat az önkormányzat, vagy az önkormányzati bérlakásokat üzemeltetõ társasága mûködteti. Az önkormányzat a futamidõ alatt koordinálja a lakások értékesítését a bérlõk részére. Az önkormányzat által kijelölt bérlõknek a program elsõ 3-5 évében az államilag támogatott lakáscélú megtakarítási rendszer keretében - megfelelõ önerõt kell megtakarítani ahhoz, hogy bankhitellel és egyéb támogatással ( munkáltatói támogatás stb.) kiegészítve a lakást megvásárolhassák. A bérlet elsõ évében a bérleti díj elõre láthatólag bruttó ,- forint/m 2 /hó, azt követõen évenként kerül megállapításra, amelyhez Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének 14/2005. (V.13.) rendelete alapján - az egyéb feltételek fennállása esetén- lakbértámogatás nyújtható. Az épület hagyományos építési kivitelezésben valósul meg. A falazat égetett kerámia falazó blokk, polisztirol alapú homlokzati szigetelõ rendszer, kavics alapú vasbeton szerkezetek, cement és mész alapú vakoló anyag, gránit burkolatok, építési elõírásnak megfelelõ nyílászárók. A tetõszerkezet az országban forgalmazott luc fenyõ, továbbá az elõírásoknak megfelelõ beton vagy égetett kerámia tetõfedõ anyag. A kivitelezés az építési engedély jogerõre emelkedésétõl számított 1 éven belül befejezõdik. A halasztott értékesítésû bérlakás program lehetõséget nyújt a lakást vásárolni szándékozóknak arra, hogy a beköltözést követõen ne kelljen azonnal kifizetni a vételárat, több év áll rendelkezésére a szükséges összeg elõteremtésére úgy, hogy már a jövõbeni tulajdonában lakhat és élhet. A program illeszthetõ az állami és az önkormányzati lakástámogatási rendszerhez, az értékesítés idõpontjában érvényes hitelkonstrukciókkal. A felhívás csak tájékoztató jellegû, a konkrét megvalósítás a jelentkezõk számának a függvénye. A programban történõ részvételi szándékát a pápai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában igényelhetõ vagy a honlapról letölthetõ bejelentõlap kitöltésével és január 31. napig történõ visszaküldésével jelezze. A lakásbérlet és a lakásvásárlás a család felelõs döntése ezért kérem, hogy ezt kellõen mérlegeljék a részvételi szándék bejelentésekor. Fentiekkel kapcsolatosan bõvebb felvilágosítás ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Vállalkozási Osztályán Schmidt Lajos osztályvezetõtõl kérhetõ. Ügyfélfogadási idõ:kedd 8-12, szerda 8-17, péntek 8-12 óráig, telefon:89/ Dr. Kovács Zoltán polgármester Tiéd a csend és a nyugalom, Miénk a bú és a fájdalom... Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy január 25-én CSATÁRI FERENC életének 59. évében visszaadta lelkét teremtõjének. Szeretett halottunkat január 30-án órakor helyezzük örök nyugalomra a pápakovácsi temetõben. Engesztelõ szentmise a pápakovácsi katolikus templomban 15 órakor lesz. A gyászoló család ELADÓ A VOLT "TÜDÕGONDOZÓ" A pályázati eljárás során értékesítendõ ingatlan pályázati alapára: bruttó ,-Ft. Fenti ingatlan természetben a Pápa, Kisliget u. 3. szám alatt található, 1380 m 2 alapterületen. Beépített bruttó alapterülete: 283 m 2. Szintek összes területe: 472 m 2 ebbõl pince 66 m 2. Az ingatlan orvosi rendelõ, irodaház, lakóház, egyéb a lakókörnyezetet nem zavaró tevékenység céljára a Mûszaki Osztály engedélyével hasznosítható, a többször módosított 10/2002.(VII.5.) Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletben foglalt korlátozások figyelembevételével. Az ingatlan villany, víz, gáz, szennyvízcsatorna közmûvekkel rendelkezik. A fûtés módja egyedi tömbfûtés közös gázkazánról. In memoriam Erdélyi Gyula ( ) Erdélyi Gyula Székesfehérváron született ban, Pápára 1957-ben került. A Textilgyárban kapott grafikai feladatokat, késõbb a kereskedelemben, az Áfész-nál dolgozott. Tíz éven át vezette a Textilgyár Képzõmûvészeti Körét. Kiállításokat szervezett, 1972-ben a Pápai Ünnepi Hetek meghívásos plakátpályázatán megosztott elsõ díjat kapott. Grafikusként városi eseményekhez kötõdõen számos emlékbélyegzõt, levelezõlap és boríték grafikát, emlékívet tervezett. Madártani munkássága során Pápa és környéke madárvilágát kutatta évtizedeken keresztül. Vérbeli természetvédõ volt, szinte megalakulása óta tagja a Magyar Madártani és ELADÓ A KORVIN UTCAI VOLT VIDEOTÉKA A pályázati eljárás során értékesítendõ ingatlan pályázati alapára: bruttó ,-Ft. A Pápa, Korvin u. 3. sz. alatti épületben lévõ 76 m 2 alapterületû volt videotéka, villamosenergia, víz, szennyvízcsatorna ellátottsággal rendelkezik. Az épület utcafronti külsõ homlokzatán a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével ajtó nyitható. A közüzemi díjakat és közös költséget a társasházi alapító okiratnak megfelelõen kell megfizetni. A helyiség üzlet, iroda, illetve egyéb a lakókörnyezetet nem zavaró tevékenység céljára a Mûszaki Osztály engedélyével hasznosítható, a többször módosított 10/2002.(VII.5.) Pápa Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletben foglalt korlátozások figyelembevételével. December közepén, 76 éves korában elhunyt Erdélyi Gyula ornitológus, grafikus és éremgyûjtõ, aki évtizedeken át rendszeresen jelentkezett írásaival a pápai helyi újságokban, így saját lapunkban is. Természetvédelmi Egyesületnek. A szervezett bélyeggyûjtésbe is bekapcsolódott, bélyegeket is tervezett. Filatelista munkásságát kitüntetéssel jutalmazták. Sokoldalú tevékenységérõl a helyi városi lapban írt szakcikkeket és a Pápai Múzeumi Értesítõ rendszeres szakírójának is számított. A Pápai Hírlap szeptemberi indulásakor a Születés: Boldizsár Tamás Antal Molnár Katalin: Natália, Horváth Zoltán Szabó Natália: Noémi. Halálozás: Cserkuti János, Németh Józsefné sz. szerkesztõség munkatársa lett, a lapban megjelenõ elsõ írásának címe Élõvilág és természetvédelem volt tõl a Pápa és Vidékében a madarak életével kapcsolatos cikkekkel jelentkezett, emellett sorozatokat készített a pápai sportélet jeles alakjairól. Állandó rovata is volt - az Emlékeinket õrzõ képek -, melyben egykori pápai közterületeket megörökítõ régi fotókat kutatott fel, a képeket néhány kedves gondolattal is kiegészítette az újságban. Bali József írta - róla készült emlékezõ írásában -, hogy otthona, tanszéki szobának is beillett. Albumok, kötetek, kiadványok, képek, meghívók sorakoztak benne katonás rendben. Alkotó életet élt, autodidakta mûvésszé fejlesztve magát, de legboldogabb akkor volt, amikor a terepet járhatta. Kevesen lehetnek, akik úgy ismerik Pápa és környéke madárvilágát, mint õ. Gyula bácsinak a Mezõföld szegélyéhez illeszkedõ Sárrét volt a legelsõ, s talán a legkedvesebb madarászó helye. Utolsó kívánsága szerint hamvait e tájban szórták szét. Erdélyi Gyula idén január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Pápa város posztumusz Pro Cultura díszoklevelében részesült. A kitüntetést özvegye vett át. Emlékét a pápai képzõmûvészek, a természetvédõk, a bélyeggyûjtõk és újságírók is örökké megõrzik. Anyakönyvi hírek Pasku Brigitta, Pethõ Istvánné sz. Markó Janka, Szölösi Miklós, Tóth Károlyné sz. Pintér Mária, Szabó Istvánné sz. Berczi Mária Erzsébet, Sipõcz Miklós. ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN A pályázati eljárás során értékesítendõ ingatlan pályázati alapára: bruttó ,-Ft. Fenti ingatlan Pápán, az Anna tér 3. szám alatt található, összesen 3466 m 2 alapterületen. A jelenlegi telephelyen elsõsorban raktározási és gépjármûvek tárolására szolgáló felépítmények valamint két lakás található. Az ingatlanok értékesítése együtt történik, biztosítva ezzel a pályázók számára a területek egységes hasznosítását. A telek víz, villany, gáz, csatorna, szennyvíz közmûvekkel ellátott. Az ingatlan beépítésérõl a Fõépítészi Konzultáció iránymutatásának megfelelõen kell a leendõ tulajdonosnak gondoskodnia. Az Anna tér 3. szám alatti területek (Lk-Z/2) jellemzõen zártsorú beépítési mód szerint beépíthetõ lakóterületként hasznosíthatók, ahol a megengedett legnagyobb beépítettség 60%. ELADÓ ÖNKORMÁNYZATI TELEK A pályázati eljárás során értékesítendõ, hozzávetõlegesen 678 m 2 alapterületû ingatlan pályázati alapára: bruttó ,-Ft/m 2.A Pápa,Korvinu.29.számalatti,a Bástyau.15.ésaKurucu.8.szám között fekvõ ingatlan víz, villany, gáz, szennyvíz, csapadékvíz csatlakozási lehetõségekkel rendelkezik. A Korvin utca szélesítésével kapcsolatban a fõépítészi konzultáció úgy foglalt állást, hogy, a három ingatlanon lévõ épület lebontását és az utcarész lejegyzését követõen, a megmaradt terület 80% - ban építhetõ be. A Korvin utca végére városképileg meghatározó épületegyüttes kívánkozik, amely visszaadja az utca bejáratának városkapu jellegét és a korábbi ház homlokzata, beilleszthetõ az épületegyüttesbe. Az ingatlan "Vt - Z" jellemzõen zártsorú beépítési mód szerint beépíthetõ, városközponti terület övezetbe sorolt. Elhelyezhetõ funkciók: lakó-, intézmény, kereskedelmi, szolgáltató épület. Érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatal vállalkozási osztályán (Pápa, Fõ u. 12.), valamint a 89/ telefonszámon.

7 2010. január 28. Pápa és Vidéke 7 Kézilabda Horváth Károly és Fodor Sándor emlékére Kosárlabda Jól kezdték az idényt A felnõtteknél Veszprém, az ifjúságiaknál Gyõrújbarát csapata végzett az élen a Bakonyerdõ Elmax VSE két szakvezetõje emlékére megrendezett tornán. A házigazdák mindkét korosztályban a 2. helyet szerezték meg. Horváth Károly technikai vezetõként, Fodor Sándor utánpótlásedzõként dolgozott a Vasasnál. Korábban aktív játékosok voltak, a megyei bajnokságban szereplõ csapatot erõsítették, majd amikor többéves szünet után újra elindult a férfi kézilabda Pápán, segítették az egyesület munkáját. Az elmúlt két év során elhunyt két szakemberre emlékeztek a tornával. - Szerencsére könnyû volt a tornára résztvevõket találni. Viszonylag jó az idõpont, nem is túl korai, nem is túl közeli a bajnoksághoz, mégis valamilyen szinten mindenki felmérhette, hogy hol tart a felkészülésben, mi az, amin javítani kell még. Szerettük volna, hogy ne csak a felnõtt csapat kapjon lehetõséget, mivel az ifjúsági csapatok számára szinte semmilyen felkészülési torna nincsen, a nagy kupákon, a CellCup vagy a Húsvéti Tornán kívül. Ha mi az utánpótlás érdekeit is szem elõtt kívánjuk tartani, akkor erre is figyelnünk kell. - mondta Pozsgai László szakosztályvezetõ. A Vasasnál a technikai vezetõi poszton jelenleg Horváth Anita van, õ menedzseli a csapatot. Az A Pápa környéki települések téli pontszerzõ versenye sorában az asztalitenisz csapatversenyt rendezték meg január 23-án. A férfiaknál Bakonyjákó nyert, Kup és Pápakovácsi elõtt. A nõk versenyében Magyargencs végzett az élen, második lett Tapolcafõ, harmadik Mezõlak. A fiúknál és a lányoknál egyaránt Mezõlak I. gyõzött. Dobogós lett a fiúcsapatok versenyében utánpótlás munkáját Vesztergom Zoltán irányítja, aki egyben a felnõtt csapat edzõje is. -Abajnokságöthétmúlva kezdõdik, a felkészülés elején vagyunk. A mai napon mutatottakkal meg vagyok elégedve, a hozzáállással nem volt probléma. Van új igazolásunk, a sérültjeink felépültek, most szoknak össze a játékosok. Az ellenfelek közül a Gyõrújbarát inkább az ifistáknak adott játéklehetõséget, a Veszprém ellen jó meccset játszottunk, a fiúk érzékelhették, milyen ellenfelekkel kell majd tavasszal játszani - értékelte a torna végén a pápai edzõ. A Fodor Sándor Ifjúsági Emléktorna mérkõzéseinek eredményei: Gyõrújbarát-Pápa 18:17, Veszprém-Gyõrújbarát 19:23, Pápa-Veszprém 16:16, a végeredmény: 1. Gyõrújbarát KC, 2. Bakonyerdõ Elmax VSE, 3. Veszprémi Egyetem. A Horváth Károly Felnõtt Kézilabda Emléktorna mérkõzéseinek eredményei: Gyõrújbarát - Pápa 24:37, Veszprém-Gyõrújbarát 31:19, Veszprém-Pápa 26:24, a végeredmény: 1. Veszprémi Egyetem, 2. Bakonyerdõ Elmax VSE, 3. Gyõrújbarát KC. Asztaliteniszben Mezõlak a nyertes Bakonyjákó (2.) és Mezõlak III (3.), a lánycsapatok közül második helyen végzett Magyargencs, harmadik Mezõlak II. A csapatok összesített helyezései alapján a pontversenyt Mezõlak nyerte (78 pont) Bakonyjákó és Magyargencs (36-36 pont) elõtt. A téli pontszerzõ versenysorozat január 30-án az asztaliteniszezõk egyéni és páros versenyével folytatódik. A férfi kosárlabda NB I/B-ben már a tavaszi szezon mérkõzéseit játsszák. A Pápa-Damla KC jól kezdett, két mérkõzésbõl két gyõzelem a mérlegük. Vajda József csapata 7. a bajnokságban. Budafok ellen hazai pályán ra, a Fehérvár KC ellen idegenben re nyertek a pápai kosarasok. Mindkét találkozón összeszedetten játszottak, Labdarúgás - Téli Kupa Fülöp András ragyogóan pótolta az irányító poszton a sérült Bogdán Eriket. Pályára lépett hosszú sérülése után Kollár Balázs is, Balu 23 pontjával a legjobb dobó lett Székesfehérváron. A következõ ellenfél az éllovasokat hajszoló, 5. helyen álló Kozármislény lesz A Pápán január 29-én este fél 6-kor kezdõdõ mérkõzésre várják a szurkolókat. Pápateszér a gyõztes A Téli Kupát a megyei labdarúgó szövetség Pápa és Környéke Versenybizottsága és a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás írja ki minden évben, azzal a céllal, hogy felkészülési lehetõséget nyújtsanak a csapatoknak a tavaszi szezonra. A résztvevõk a nagypályás megyei III/A, III/B és III/C osztály 1-2. helyezett csapatai. Hiányzott a mezõnybõl Gecse, a C-osztály õszi bajnoka. Pápateszér és Nemesgörzsöny egyaránt 3-3 gyõzelemmel és 1-1 vereséggel zárta a Téli Kupát. A teszériek 3-0-ás gyõzelemmel indítottak a tornán, elsõ mérkõzésüket rögtön a tavalyi Téli Kupa-nyertes Nemesgörzsöny ellen játszották. Mihályháza ellen ez a lendület megtört, a 2-0-s vereség azonban feltüzelte Pápateszér csapatát. Magabiztosan játszották a további meccseket és Marcaltõ ellen 5-0-ra, a Pápai Termál ellen 3-1-re nyertek. Nemesgörzsöny a nyitómérkõzésen elszenvedett vereség után szintén megállíthatatlan volt, a Pápai Termál FC-t 5-0-ra, Marcaltõt 6-1-re, Mihályházát 1-0-ra verték meg. Pápateszér és Nemesgörzsöny között az elsõ hely sorsát az egymás elleni eredmény döntötte el, ez a teszérieknek kedvezett, így õk a évi Téli Kupa bajnokai. Az elsõ helyhez hasonlóan az utolsót is az egymás ellen elért eredmény határozta meg: Marcaltõ és Mihályháza is egy gyõzelemmel és három vereséggel zárta a tornát, kettejük csatáját Marcaltõ nyerte 2-1-re. Pápateszér, a megyei B-osztály õszi bajnoka a tornán megelõzte az A-osztály éllovasait, Mihályházát és Nemesgörzsönyt. A végeredmény: 1. Pápateszéri SE, 2. Nemesgörzsönyi SE, 3. Pápai Termál FC, Marcaltõi SE, 5. Kinizsi SC Mihályháza. Különdíjasok: legjobb játékos: Tóth András (Pápateszér), legjobb kapus: Baji Tamás (Mihályháza), gólkirály: Berki Péter (Nemesgörzsöny). A teremlabdarúgó tornák sora folytatódik: ezen a hétvégén valamennyi Pápa környéki csapat pályára lép a nagypályás csapatok számára kiírt tornán. Februárban a Télutó Kupa következik, ezzel zárul a 2009/2010-es teremlabdarúgó torna sorozat Pápán. Sportajánló Asztalitenisz Pápa és Környéke Egyéni és Páros Verseny, január 30, szombat 8 óra, Tarczy Lajos Általános Iskola, Pápa. Labdarúgás NB III-as felkészülési mérkõzés, Lombard Pápa FC II - Haladás FC, január 30., szombat 11 óra, Perutz Stadion. Pápa és Környéke teremtorna, csoportmérkõzések, január , szombat-vasárnap, 9 és 17 óra között, Városi Sportcsarnok, Pápa. Kosárlabda Pápa-Damla KC - Kozármislény, január 29. péntek 17.30, Városi Sportcsarnok, Pápa.

8 8 Pápa és Vidéke január Évek óta van elismert sportolójuk a Jó tanuló, jó sportoló díjkiosztáson és a felnõtt sportolók között. A diákok között Böröczky Péter volt tavaly az egyesület legsikeresebbje, a saját nevelésû fekvenyomó junior világbajnokságon 3. lett. Nagyon jól sikerült számukra a fekvenyomó országos diákolimpia is. Ez a verseny nagyon népszerû a középiskolások körében, miközben egyéb sportokra meglehetõsen nehéz rávenni a fiatalokat - mondta a Pannonia Power SE elnöke. Ezt szeretnék is kihasználni, hangsúlyozta Farkas Tamás. - Az eredményességért ebben a sportágban is sokat kell dolgozni, azonban viszonylag hamar eredményt lehet elérni. Valaki elkezdi januárban és Erõsek a pápaiak Világbajnoki és magyar bajnoki címek, diákolimpiai elsõségek - a Pannonia Power SE sikeres évet tudhat maga mögött. A pápai fekvenyomók és erõemelõk 2009-es eredményeit az egyesület elnöke, Farkas Tamás összegezte. nyom 20 kg-ot, márciusban már 40-et. Kell a sikerélmény a gyerekeknek minden sportban, és ez itt megvan. Nagy lehetõség ez a fiatalok sportra nevelésére. Nagyon jó fiatal közösség van nálunk, az eredmények tekintetében idáig Böröczky Péter a csúcs. A felnõttek közül az erõemelõ csapatbajnokságon csapatával (Horváth Lajos, Konrád András, Lombosi János és Veszeli Tamás)országosbajnokicímet szerzett Tóth Ferencet emelte ki Farkas Tamás. - Ez kiugró eredmény volt tavaly év elején. Nem voltunk ebben a versenyszámban korábban meghatározóak, egy-egy egyéni bajnoki címet nyertünk már, de csapatban még nem. Az országban erre specializálódott csapatokat sikerült megverni. Farkas Tamás dicsérte Balázs Szabolcsot is, aki aranyérmes lett a franciaországi felnõtt világbajnokságon fekvenyomásban, Horváthné Balogh Piroskát, aki szintén világbajnoki címet szerzett, és az ugyancsak fekvenyomó vb-aranyérmes Nagy Ritát. Mellettük országos bajnoki címhez jutott az erõemelõ OB-n Oláh Ildikó és masters kategóriában, a 40 év felettiek között Lombosi János erõemelésben és fekvenyomásban. Ugyancsak sikeres sportolójuk, dr. Lombosi Melinda Budapestre igazolt, de szakmai tanácsokkal továbbra is segíti az egyesület munkáját ben sikeres hazai versenyt rendeztek Farkas Tamásék, ez volt a 300 Kupa a Játékfesztivál keretében. Támogatóik elégedettek munkájukkal, és hozzájárulnak továbbra is az utánpótlásbázis mûködtetéséhez. A pápai önkormányzat pénzügyi támogatásából 2009-ben speciális fekvenyomóruhákat vásároltak, ezek segítik a sportolókat a nagyobb sikerek elérésében. Bali Péter sajnálja Alex távozását Döntetlen a szlovák bajnokcsapat ellen Január elsõ felében elkezdte a téli felkészülését a Lombard Pápa labdarúgócsapata. A napi tréningek és a teremtornák mellett az elmúlt héten már nagypályás edzõmérkõzéseket is játszottak Farkas Attiláék, szerdán a harmadosztályú Csorna, szombaton pedig a regnáló szlovák bajnok, Slovan Bratislava ellen lépett pályára a Lombard a Perutz Stadion mûfüves pályáján. A második találkozón a pozsonyi együttes kemény ellenfélnek bizonyult, ezt a pályán a Pápa csatára, Bali Péter is megtapasztalhatta, akit nemcsak a felkészülési mérkõzésrõl, hanem az eddigi alapozásról is kérdeztünk. - Nagyon kemény csapat volt a Slovan Bratislava mondta lapunknak a gólerõs támadó, jó iramú találkozót játszottunk, ami jól szolgálta a felkészülésünket. Szerencsés lenne, ha minden héten tudnánk ilyen tudású együttessel játszani. A mérkõzésen látszottak, hogy az összjátékunkban vannak még problémák, kicsit fel kell gyorsulnunk fejben is, de úgy érzem, két hét felkészülés után nem vallottunk szégyent, jó úton járunk, egyenrangú partnerei voltunk a szlovák bajnokcsapatnak. - Meglehetõsen zord idõjárási körülmények között, mínusz hat fokban játszottatok a pozsonyiakkal, gondolom ilyenkor körültekintõen is kell futballozni az esetleges sérülések elkerülése miatt. - Óvatosabban nem kell focizni, de ez a felület mindenféleképpen sérülésveszélyesebb, mint a természetes gyepszõnyeg. Többen panaszkodtak az együttesbõl, hogy fáj a derekuk, a bokájuk, azonban nagy elõny számunkra, hogy a Perutz Stadionban van egy korszerû mûfüves pálya. - A nagypályás felkészülési találkozók elõtt teremtornákon is részt vett a Lombard Pápa. Tatabányán te is pályára léptél, ahol nem sikerült a továbbjutás a csoportkörbõl. - Tatabányán is próbáltuk a sok passzra épülõ taktikánkat játszani, azonban ennek a teremtornának az volt a hátránya, hogy kézilabdakapura játszottunk, ezért kevés gól esett. Ezért is voltak egygólos mérkõzéseink. - Azt mondta Véber György a múlt héten újságunknak, hogy új edzésmódszerekkel készültök a tavaszi bajnoki rajtra. - Annyi változás van, hogy nem olyan jellegû a fizikai terhelés, mint más csapatoknál megszokott, ahol például sok labda nélküli futás szerepel a programban. Persze nálunk is vannak hasonló foglalkozások a Várkertben, de a mi alapozásunkon inkább a labdás terhelés kap hangsúlyt. - Szó volt kolumbiai és angliai edzõtáborról is. - Nem lett volna rossz elmenni Kolumbiába vagy Angliába, és külföldi csapatokkal is összemérni az erõnket. Sajnos nem jött össze, de Pápán is nagyon jók a felkészülési lehetõségek. - Az elmúlt hét eseményeihez tartozik, hogy a Lombard Pápa szerzõdést bontott az együttes brazil csatárával, Alexszel. - Nagyon sajnálom a távozását, szerettem vele focizni, ez látszott az eredményességünkön is, hiszen nagyon sok gólt szereztem Alex passzaiból. - Beszéltél vele a távozása óta? - Persze, nagyon jóban vagyunk. Nem tudja még mi lesz a sorsa, vannak érdeklõdõ csapatok. Jelenleg az együttestõl külön edz, konditerembe és futni jár. - Orosz Péter fizikuma, játékstílusa nyilván teljesen más összjátékot követel majd tõled a csatársorban. - Teljesen, hiszen Orosz Péter játékstílusa eltér Alexétõl. Alex elõl megtartotta a labdákat, a lecsorgó lehetõségekbõl pedig sok gólt szereztem. Most ez valószínû megfordul, nekem kell megharcolnom a játékszerért és a lecsorgó labdákra startol rá Orosz Péter. - Akkor nem láthatunk majd annyi Bali Péter gólt? - Ezt nem szeretném kijelenteni, bízom benne, hogy a góltermésem megmarad, és továbbra is fontos találatokkal tudom segíteni a Lombard Pápát.Polgár Szilárd Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható.

Díszpolgári cím. (2) Díszpolgári címből évente kettő, választási ciklusonként hat adományozható. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2011 (X.28) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról módosította: 63/2011. (XII.23.) önkormányzati

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010.(IV.29.)rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu

Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu Jókai Mór Művelődési Központ Projekt iroda 8500 Pápa, Erzsébet liget 1. 89/320-274 E-mail: tudashalo@globonet.hu A felnőttképzés hozzáférésének javítása a rendelkezésre álló közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete a kitüntetések, elismerő címek, díszpolgári cím adományozásáról Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K i v o n a t a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület 17/ 2003. (IX.

Részletesebben

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat

Kivonat a Dombóvári Német Kisebbségi Önkormányzat január 23-i ülésének jegyzőkönyvéből: 1/2009. (I.23.) sz. határozat Kivonat a i Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. január 23-i ülésének 1/2009. (I.23.) sz. határozat A i Német Kisebbségi Önkormányzat a 2008. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 63 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot.

PRO URBE SZIGETSZENTMIKLÓS 1.. (2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: (3) A díj odaítélésére a Kulturális Bizottság tesz javaslatot. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2004./IX.29./sz. r e n d e l e t e EGYES KITÜNTETŐ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK RENDJÉRŐL ========================================= Szigetszentmiklós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 26-i ülésére Tárgy: Döntés a 2012. évi Zirc Város Díszpolgára cím és kitüntetések adományozására szóló javaslattételi

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 106. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. július 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről

Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről Téglás Városi Önkormányzat 10/2002. (V. 30.) TÖ. számú rendelete az önkormányzat által adományozható címekről és kitüntetésekről A 10/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításával (*) egységes szerkezetbe

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről

Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről Balatonrendes Község Képviselő-testület 9/2010. (VIII.03.) r e n d e l e t e Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését,

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2014. augusztus 26-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2014. augusztus 26-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/22-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2014. augusztus 26-i ülésén. Jelen vannak:, Tóth József és Varga

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben