HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS"

Átírás

1 HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 7432 Hetes, Rákóczi u. 34. Telefon: 82/ , Fax: 82/ HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS A Hetes Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 3/2014.(III.04.) számú rendeletével fogadta el az Hetesi Közös Önkormányzat évi pénzügyi előirányzatait e.ft bevétellel, és e.ft kiadással. A költségvetési rendeletnek megfelelő gazdálkodásról készített beszámolót a polgármester a hatályos jogszabályok értelmében az alábbiak szerint terjeszti elfogadásra a képviselőtestület elé. Az önkormányzat gazdálkodását 2014.évben is alapvetően meghatározta az, hogy az önkormányzat a gazdálkodás szempontjából jelentős vagyonnal nem rendelkezik, a gazdálkodás forrását nagy részt a központi költségvetésből származó állami normatíva képzi. A kötelező feladat ellátás: az általános iskolai étkeztetés, normatív támogatásból és önerőből biztosítjuk, védőnői szolgálatot önállóan üzemeltetjük az Országos Egészségpénztár támogatásból. Óvodai nevelés, amelyet a Hetes- Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulása működtet, de az állami normatívát önkormányzatunk kapja. A gyermekjóléti családsegítési ellátást Kaposmérő Község gesztorságával társulásban látjuk el. Kötelező feladat háziorvosi és fogorvosi egészségügyi ellátás községünk területén működik. Ivóvíz ellátás és szennyvíz elvezetés, valamint a közvilágítás községünkben megoldott. Költségvetési szerveink az Ezüstjuhar Szociális Központ, amely idősek otthonát és bölcsödét működtet, valamint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal, amely Hetes, Bodrog, Csombárd, Várda községek államigazgatási feladatait látja el, valamint a Hetes Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvíz-üzemeltető Költségvetési Intézmény Módosított előirányzatok Bevételek Az eredeti eft-tal szemben eft-ra módosult. Növekedés eft A bevétel módosítása az alábbiak szerint: Működési célú támogatás államháztartáson belül eft-ról eft-ra módosult, eltérés eft, alábbiakból tevődik össze: Egyéb központi támogatás (2014.szoc.ágazati pótl.) Egyéb központi támogatás (2013.bérkompenzációra) eft, +213 eft,

2 Egyéb központi támogatás (2014.bérkompenzációra) +2175eFt, Egyéb központi támogatás ( Szeretlek Magyarország pály.) +325 eft, Egyéb központi támogatás (2013. évi beszámoló normatíva) +681 eft, Nyugdíjas Otthon normatíva eft Somogy Megyei Önkormányzattól (választások Ogy,Eu,Helyi (Köz.Hiv)+3896 eft Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (Szoc.Kp) eft Támogatás ÁHT belül 2x gyvk +876 eft Támogatás ÁHT belül Falunap +787 eft Támogatás (OEP védőnőre) +350 eft Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Kp. (Önk) +36 eft Önhiki eft Szennyvíz üzem támogatás -437 eft Támogatás ÁHT belül (Szoc.Kp-ból pm. elvonás) eft Egyes jövedelem pótló támogatás eft Működési célú támogatás államháztartáson belül növekedése összesen: eft Közhatalmi bevételek eft-ról eft-ra módosult a befolyt adók szerint, a változás: -3,697 eft Működési bevételek eft-ról eft-ra módosult, eltérés -33 eft. alábbiak szerint: szolgáltatások bevételek eft tulajdonosi bevételek (bérleti díj, koncessziós díj) eft ellátási díj(gyermk étk, Nyugdíjas Otthon, Bölcsőde) eft áfa bevételek eft kamat +1 eft Működési pénz átvétel 0 eft-ról 5037eFt emelkedett, a változás eft, a befolyt háztartási befizetésekből ill. E-on energia visszatérítésből adódott.( Szoc.Kp eft, Köz.Hiv121 eft, Önk eft) Felhalmozási célú támogatás ef-ról 8864 eft-ra csökkent. A eltérés -20,799 eft, oka: óvoda felújítás pályázat elutasítása eft Játszótéri pályázati támogatás növekedés +62 eft közművelődés érdekeltség növelő pályázat +63 eft Előző évi pénzmaradvány eredeti előirányzatban 4284 eft-ról módosult eft-ra, az eltérés eft ÁHT belül normatíva megelőlegezés évre eft

3 A bevételek módosulása miatt, a kiadások azonos összeggel növekedtek. Az eredeti összes kiadás eft-tal szemben eft-ra módosult. Növekedés eft. Ebből: Működési kiadások: Személyi jellegű kiadások eft-ról eft-ra módosult, változás eft, egyrészről a központi bérkompenzáció illetve a szociális ágazati pótlék miatt, másrészt a közfoglalkoztatottak létszám növekedése miatt. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata eft-ról módosult eft-ra, a változás eft, a személyi jellegű kiadások emelkedése miatt. Dologi jellegű kiadások eft-ról eft-ra módosult, változás +1,473 eft. A dolgi kiadásoknál a karbantartás növekedett a bevételi módosításokkal. Egyéb működési kiadás eft-ról eft-ra módosult, változás eFt, ÁHT belül támogatás nyújtás pénzeszköz átadás ÁHT kívül általános tartalék eft +550 eft eft Felhalmozási célú kiadások: Beruházási kiadások 0 eft-ról módosult 3.936eFt-ra, változás eft. a szükséges eszközbeszerzések (traktor és pótkocsi, tolólap, ) eFt. Felújítási kiadások eredeti előirányzata eft-ról módosult eft-ra módosult az óvodai felújítás elmaradása miatt, eltérés eft. A fentiek és a mellékelt táblázatok alapján javaslom a Képviselőtestületnek a 2014.évi költségvetés módosítás elfogadását. Hetes,2015. január 14. Török Tiborné polgármester

4 Hetes Község Önkormányzat évi költségvetés teljesítése ,31-ig Intézményekkel 1. sz. melléklet A helyi önkormányzat bevételei eft A helyi önkormányzat kiadásai eft ei. mei. telj. ei. mei telj. I. Működési célú bevételek I. Működési célú kiadások Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások helyi önkormányzat működésének általános támogatása önk köznevelési feladat támogatás települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről helyi önk kieg tám (ÖNHIKI)és egyéb közp.tám Dologi kiadások Közhatalmi bevételek készletbeszerzés értékesítési és forgalmi adók kommunikációs szolgáltatások vagyoni típusú adók szolgáltatási kiadások gépjárműadó kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások egyéb közhatalmi bevételek különféle befizetések,egyéb kiadások egyéb áruhasználati díj(talajterh) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek családi támogatások szolgáltatások ellenértéke foglalkoztatással kapcs ellátás tulajdonosi bevételek lakhatással kapcsolatos ellátások ellátási díjak betegséggel kapcs ellátás kamatbevételek egyéb nem intézményi ellátások egyéb működési bevételek 0 4. Egyéb működési célú kiadások Áfa bevételek egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre Működési célú átvett pénzeszköz pénzeszk átadás állh kivülre általános tartalék II. Felhalmozási célú bevételek II. Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházási kiadások egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről ingatlanok beszerzése, létesítése 0 informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 2. Felhalmozási bevételek 0 beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA immateriális javak értékesítése 0 gépek, berendezések beszerzése ingatlanok értékesítése 0 2. Felújítási kiadások egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Hetesi 33 hrsz út felújítása részesedés értékesítése 0 Hetesi Mese-Vár Óvoda Felújítása Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: III. Finanszírozási bevételek III. Finanszírozási kiadások előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése 750 Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvétele Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Államháőztartáson belüli megelőlegezések BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 2. sz. melléklet Hetes Község Önkormányzata költségvetés teljesítése ,31-ig (adatok eft-ban) Bevételek ei. mód ei telj % Települési önk.műk.tám.normatíva ,00 Hozzájárulás pénzbeni szoc. feladatokhoz ,00 Önkormányzati Közös Hivatalra 7,62 fő) ,00 Kistelepülések szociális felad.tám.norm ,00 Gyermekétk.norm.(isk 5706eFt, bölcsi 3128eFt,óvi 2431eFt) ,00 Bölcsödei normatíva ,00 Idősek bentlakásos ellátására normatíva ,00 Egyesjövedelem pótló támogatások ,00 Kulturális feladatok tám. Norm ,00 Óvodai normatíva( ebből bejáró gyer.-re Ft) ,00 Központosított támogatások(külter.lak.és évi bérkomp) ,00 Egyéb kp-i tám(2014.évibérkomp,szoc. Ág.pótl.Szeretlek Mo.Önhiki,Tüzifa, évi beszám ) ,00 Önk.kv.támogatása összesen: ,00 Intézményi bevételek(szolgáltatások) ,00 Közhatalmi bevételek (adó bevételek) ,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Működési tám Közp-i (2x gyvk 876,Falunap tám787) ,00 Működési támogatás OEP-től ,00 Működési támogatás önk-tól(juta 908,Várda 503,Bodrog 872,Csombárd1286) ,00 Működési támogatás Munkaügyi Kp-tól ,00 Működési támogatás (elvonás Szockp pm) ,00 Működési pénzeszköz átvétel Működési bevételek ,00 Felhalmozási bevételek( bérleti díj,koncessziósdíj) ,00 Felhalmozási célú tám.óvi pály.hoz és közműv.tám ,00 Felhal-i célú pénzeszk.átvétel(útra 4039, Alapítv-tól 4762) ,00 Felhalmozási bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel felvétel ,00 Államháztartáson belüli megelőlegezések Finanszírozási bevételek ,00 Bevételek összesen: ,00 Személyi juttatások összesen ,00 Munkáltatót terhelő közteher ,00 Dologi kiadások szakmai anyag beszerzés ,00 üzemeltetési anyag üa ,00 üzemeltetési anyag munkaruha ,00 üzemeltetési anyag egyéb ,00 informatikai kiadások(szolgáltatás,anyag beszerzés) ,00 telefon ,00 posta költség ,00 áram ,00 gáz ,00 víz ,00 vásárolt élelmezés ,00 bérleti díjak ,00 karbatartás ,00 biztosítás ,00 egyélb szolgáltatás ,00 szállítás ,00 Áfa ,00 kiküldetés ,00 kamat kiadás ,00 egyéb dologi kiadás(2013 beszám óvi norm vf 544) ,00 Dologi kiadások ,00 Működési támogatás ,00 Pénzeszköz átadás ,00 Ellátottak pénzbeni juttatása ,00 Működési kölcsön nyújtás háztartásoknak ,00 Tartalék ,00 Felhalmozási célú kiadás beruházások ,00 Felhalmozási kiadás felújítás Irányítószerv támogatás Hetesi Közös Hivatalnak ,00 Irányítószerv támogatás Szociális Központnak ,00 Hosszú lejáratú hitel törlesztés 750 Egyéb sajátos elszámolások(függő kia) 0 0 Kiadás ,24 Létszám

6 Ezüstjuhar Szociális Központ évi költségvetés teljesítése ,31-ig 3. sz. melléklet (adatok eft-ban) Nyugdíjas Otth. és Bőlcsőde Bevételek ei. mei. telj. % 1. Nyugd.Otthon normatíva Bölcsöde normatíva gyermekétkeztetésből normatíva szem jut.ra (11 hó*1,5fő) gyermekétkeztetésből normatíva üz-re ágazati pótlék bérkompenzáció Hetes Támogatás Irányitó szervtől támogatás Intézményi bevétel (ellátási díjak) Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Működési célú támogatás Pénzmaradvány előző évről Összes bevétel Alap illetmények nyugdotth:17,5 fő bölcsi:5,5fő+ 2hó 1 fő közf továbbfogl közlekedési ktg Béren kivüli juttatások (cafetéria) Foglalkoztatottak szem. jut Munkáltatót terhelő közteher Dologi kiadások Egyéb támogatás Egyéb eszközoldali elszámolás Kiadás Létszám

7 Ezüstjuhar Nyugdíjas Otthon évi költségvetés ,31-ig teljesítés 3/A. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Nyugdíjas Otth. % Bevételek ei. mei telj. telj/mei 1. Nyugd.Otthon normatíva ,00 2. Ágazati pótlék ,00 3. bér kompenzáció ,00 4. Hetes Támogatás Irányitó szervtől támogatás ,00 6. Intézményi bevétel (ellátási díjak) ,00 7. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz ,00 8. Működési célú támogatás ,00 9. Pénzmaradvány igénybevétel Összes bevétel , Alap illetmények nyugdotth:17,5 fő , Külső személyi juttatás , közlekedési ktg , Béren kivüli juttatások (cafetéria) , Foglalkoztatottak szem. jut , Munkáltatót terhelő közteher , Dologi kiadások gyógyszer , szakmai anyagok , Könyv , élelmiszer , irodaszer , üzemanyag , munka és védőruha , üzemeltetési anyag , árubeszerzés(kisértékűeszk) , Készlet beszerzések(19-től-27 -ig) , Informatikai szolg.(üzemeltetése,szoftver,karbt,net,) , Kommunikációs szolgáltatások , Közüzemi díjak áram, , Közüzemi díjak gáz, , Közüzemi díjak(víz-csatd) , vásárolt étkeztetés , Bérleti díjak , karbantartási szolg , Egyéb szolgáltatás(bizt,kéménys,319bank ktg,posta,82 szállítás,1290eü.360gyógyt.354szemszáll. gazdasági munk.4000 eft , Szolgáltatási kiadások (29-től-37-ig) , Kiküldetés , Áfa , Dologi kiadások összesen: , Egyéb támogatás , Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás Kiadás , Létszám

8 3/B. sz. melléklet Hetesi Csillagszem Bőlcsőde 2014.évi költségvetés teljesítése ,31-ig adatok ezer Ft-ban Bölcsöde % Bevételek ei. mei telj. telj/mei. 1. Bölcsöde normatíva ,00 2. gyermekétkeztetésből normatíva szem jut.ra (11 hó*1,5fő) ,00 3. gyermekétkeztetésből normatíva üz-re ,00 4. bölcsödei gyermekétkeztetésre össz: ,00 5. ágazati pótlék ,00 6. bérkompenzáció ,00 7. Hetes Támogatás ,00 8. Irányitó szervtől támogatás ,00 9. Intézményi bevétel (ellátási díjak) , Államháztartáson kivülről átvett pénzeszköz Működési célú támogatás Elöző évi pénzmaradvány Összes bevétel , Foglalkoztatottak szem. jut , Munkáltatót terhelő közteher , Dologi kiadások szakmai anyagok , élelmiszer anyag beszerzés , egyéb anyag beszerzés , munka és védőruha , áru beszerzés , Készlet beszerzések (23-tól-27-ig) , Kommunikációs szolgáltatások , Közüzemi díjak áram , Közüzemi díjak gáz , Közüzemi díjak víz- csatdij , vásárolt étkeztetés , Bérleti díjak , karbantartási szolg Egyéb szolgáltatás(bizt,kéménys,bank ktg,posta, eü.gyógyt.szemszáll. gazdasági , Szállítás , Szolgáltatási kiadások(29-től-37-ig) , Kiküldetés , Áfa , Dologi kiadások összesen: , Kiadás , Létszám ,00

9 4. sz. melléklet Hetesi Közös Hivatal évi költségvetés teljesítés ,31-ig Bevételek (adatok ezer Ft-ban) ei. m.ei. telj % Hetes normatíva 7,62 fő-re ,00 bérkompenzáció ,00 Hetes hozzájárulás ,00 Bodrog hozzájárulás ,00 Csombárd hozzájárulás ,00 Várda hozzájárulás ,00 Irányitószervtől kapott támogatás ,00 Intézményi bev Szoc.Kp.tól ,00 Működési célú támogatás Választásra ,00 Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,00 Közhatalmi bevételek ,00 Működési célú pénzeszköz átvétele ,00 Pénzmaradvány előző évről ,00 Összes bevétel ,00 Személyi juttatások ,00 Munkáltatót terhelő közteher ,00 Dologi kiadások élelmiszer (víz) ,00 üzemeltetési anyag(irodaszer) ,00 egyéb anyag(tisztitószer) ,00 áru beszerzés szakmai anyag(könyv) ,00 telefon és net ,00 informatikával kapcsolatos kiadások (karbatartás,üzemeltetés) ,00 posta ktg ,00 bérleti díjak ,00 gáz ,00 áram ,00 víz ,00 karbantartás(nem informatikával kapcs.) egyéb szolgáltatás ,00 Áfa ,00 kiküldetés ,00 közvetített szolgáltatás díjak,adók(munkáltazói szja) ,00 Dologi kiadások ,51 Egyéb működési célú támogatás ,00 Felhalmozási célú kiadás Kiadás ,97 Létszám (fő)

10 Hetes, Csombárd Községek Térsége Beruházó és Kommunális Szennyvízüzemeltető Költségvetési Intézmény évi beszámoló (adatok eft-ban) Bevételek ei. m.ei. telj % Intézményi bevétel ,00 Működési célú támogatás ,00 Működési célú pénzeszköz átvétele 0 Pénzmaradvány igénybevétel ,00 0 Összes bevétel ,00 Személyi juttatások Munkáltatót terhelő közteher Dologi kiadások Üzemeltetési fenttart.szolg ,46 Áfa ,00 egyéb dologi ,00 Dologi kiadások ,40 Működési célú támogatás Felhalmozási célú kiadás Kiadás ,40 Létszám (fő) 0 0 0

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3 / 2015.(II. 27. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

Részletesebben

Bevételek. Rovat megnevezése

Bevételek. Rovat megnevezése 1.a függelék Sorszám 08 Elvonások és befizetések bevételei B12 09 10 11 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 138 535 13 Működési célú támogatások államháztartáson

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945

Kiadások K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 16 945 Szöveges indokolás 215. évi kiadásokhoz 9114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai eft 215.évi eredeti ei. Alapilletmény: Közalkalmazottak (6fő):1.222.*12 hó 14 664 Keresetkiegészítés 293 Közalkalmazottak

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 9-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/ 58-6/2014. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat

Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Tételes költségvetési előirányzatok bemutatása 2015. Jászszentlászló 1. számú táblázat Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Helyi

Részletesebben

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről

B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről B E S ZÁ M OLÓ a községi önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves helyzetéről Az önkormányzat 2013. háromnegyedéves bevételei: Lásd az 1. sz. melléklet szerint Működési bevételek: 1. Saját

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MÓRICGÁT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/ 2014.(II. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező,

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben