A Budapesti Fesztiválközpont Kht évi szöveges beszámolója. Bevezetı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Budapesti Fesztiválközpont Kht 2008. évi szöveges beszámolója. Bevezetı"

Átírás

1 Bevezetı A Budapesti fesztiválközpont Közhasznú Társaságot január 1.-én alapította Budapest Fıváros Önkormányzata. Az egyszemélyes társaság feladata: közszolgáltatási szerzıdés keretén belül Budapesten kulturális rendezvények szervezése. A rendezvények lebonyolításának pénzügyi forrása elsısorban a Fıvárosi Önkormányzattól, minisztériumoktól, egyéb költségvetési szervektıl kapott támogatás, valamint egyre növekvı mértékben a Kht árbevétele és szponzori támogatása. Székhelye: Budapest, Városház u Telephelye: Budapest, Szervita tér 5. Adószáma: KSH száma: Mérleg aláírója: Dr Kolosi Tamásné Zimányi Zsófia (1025.Bp.Áldás u.12.) Könyvvizsgáló: Audit Quality Kft, Dr. Kondricz József bejegyzett könyvvizsgáló (ny.sz.: , Bp. Hegedős Gyula 49-51) Mérleget összeállította: Lovass Eszter okl. közgazda, mérlegképes könyvelı Nyilv.szám: PM Általános jellemzık Értékelési módok, eljárások: Az eszközök és források beszerzési, elıállítási költségükön szerepelnek a mérlegben. Értékcsökkenés elszámolása: Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik: - a számítástechnikai eszközök és szoftverek vonatkozásában évi 33%, - az egyéb tárgyi eszközök esetében a társasági adótörvény amortizációs normái az irányadók - a kis értékő 200eFt egyedi beszerzési érték alatti eszközök egyösszegben, felhasználáskor leírásra kerülnek. Készletek értékelése: Készlete a társaságnak nincs. Követelések értékelése: Határidın túli követelése a társaságnak nincs. A fordulónapon meglévı követelések a mérlegkészítésig befolytak. Beszámoló formája: Éves beszámoló A típus 1

2 Eredménykimutatás: A változatú összköltség eljárással készülı eredménykimutatás, közhasznú eredménykimutatás A mérlegkészítés idıpontja: a tárgyidıszakot követı év április Specifikus jellemzık: MÉRLEG ESZKÖZÖK a. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök nettó értéke eft-tal nıtt. (1.sz. melléklet) Az összes beszerzés eft: Szellemi termékek: - BTF 2008 film eft - Ticket-portal eft (jegyértékesítési rendszer) Az jegyiroda átalakítása eft. Üzemi berendezések: - 10 db szabadtéri fémszerkezető 2 személyes ülıke eft - Szabad téri installációk felújítása eft Egyéb berendezések eft: - 84 eft irodai kávéfızı eft biztonságtechnikai rendszer (kamerák) eft légkondicionáló főtı/hőtı berendezések bıvítése eft Fujitsu oldaltéri légkondicionáló fali egység eft Fujitsu siemens laptop eft Fujitsu siemens laptop eft 3 db Fujitsu siemens laptop A Kht eft értékben kis értékő eszközöket is beszerzett július 18.-án feljelentést tettünk ismeretlen tettes ellen, mivel az irodából eltőnt 3 db laptop, 1 db DVD lejátszó és 1 db LCD televízió. Pontosan nem tudható a lopás dátuma, mivel az irodában felújítás volt. Az ellopott eszközök szekrényben voltak elzárva. A rendırség én lezárta az ügyet, mivel az elkövetı kiléte nem volt megállapítható. 2

3 A lopás kár könyv szerinti értéke 522 eft. Ezután került sor az irodai biztonságtechnikai rendszer kiépítésére. b. Forgóeszközök Követelések: Fordulónapi vevıállomány eft, a mérlegkészítésig befolyt. Az egyéb követelések értéke eft. - szállító elıleg eft (BTF 2008-hoz, elszámolt) - parkoló kártya kaució 15 eft - átvezetési számlák 495 eft (K&H kártyabank tart.) - átvezetési számlák eft (utalványos jegyértékesítés) - téves utalás 712 eft - Tánya elsz. 217 eft - Áfa elszámolás eft (befolyt) - beruházási kölcsön eft Az áfa követelés : a Kht tıl ismét negyedéves áfa elszámolású. Az összeg az utolsó 2 negyedév áfája. A beruházási kölcsön a Szervita téri irodán végzett azon beruházások értéke, melyek az ingatlan értékét növelik, ezt a tulajdonos elismerte. Az összeget a bérleti díjból leszámítoljuk. (36 hónap) A pénzeszközök fordulónapi értéke eft, amelybıl eft a bankszámlák egyenlege, 362 eft a pénztárak egyenlege. c. Aktív idıbeli elhatárolások értéke Az aktív idıbeli elhatárolások értéke eft. (3/b melléklet) - bevételek elhatárolása 503 eft - költségek elhatárolása 501 eft FORRÁSOK d. Saját tıke A saját tıke értéke eft: - jegyzett tıke eft - eredménytartalék eft - mérleg szerinti eredmény eft 3

4 f. Kötelezettségek A társaságnak eft rövidlejáratú kötelezettsége van. - rövidlejáratú hitel 800 eft (gépkocsi vásárlás folyamatos) - szállítók eft a mérlegkészítés idıpontjáig kiegyenlítve - munkabér elszámolás 66 eft - soros adók és járulékok: eft g. passzív idıbeli elhatárolás A passzív idıbeli elhatárolás értéke eft. (3/a melléklet) - bevételek elhatárolása eft - költségek elhatárolása 724 eft EREDMÉNYKIMUTATÁS Üzemi tevékenység eredménye A társaság üzemi tevékenységének eredménye eft nyereség. Bevételek Az értékesítés nettó árbevétele eft. Egyéb bevételek eft., ami vissza nem térítendı pénzeszköz. A jegybevétel eft. A közhasznú tevékenység árbevétele eft, a vállalkozási tevékenység árbevétele eft. A vissza nem térítendı pénzeszközök megoszlása: - közszolgáltatási szerzıdés alapján eft (Fıvárosi Önkorm.) - Központi költségvetéstıl eft - Fıvárosi Önkormányzat eft - pályázat útján elnyert támogatás eft - egyéb civil támogatások eft 4

5 Költségek költségnemenkénti részletezése A Kht rendezvényszervezéssel foglalkozik, így a költségeinek túlnyomó többsége szolgáltatás. Megnevezés Anyagköltség - vásárolt anyagok költsége eft - energia ktg eft - irodai anyagfelhasználás eft - egyéb anyag ktg 665 eft összesen: eft Igénybe vett szolgáltatások értéke - teherszállítás, rakodás eft - személyszállítás, belsı transzferek eft - terembérletek eft - egyéb változó bérlések (hangszer, kotta,egyéb) eft - iroda bérleti díj 9.365eFt - egyéb állandó bérletek eft - karbantartási költségek eft - hírdetés, reklám, propaganda eft - irodai mőködtetés ktg eft - kiküldetések összesen eft - vendégmővészek számlás honoráriuma eft - egyéb megbízások számlával eft - vendégmővészek és együttesek költségei eft - rendezvények mőszaki költségei eft - egyéb rendezvényszervezés ktg eft - szerzıi jogdíjak eft - rendezvény költséghozzájárulás eft - jegyvásárlás külsı 75 eft - egyéb igénybevett szolgáltatás eft összesen: eft Egyéb szolgáltatások értéke - díjak, illetékek, hatósági szolg eft - bank költségek eft - biztosítások eft összesen: eft 5

6 eladott áruk beszerzési értéke közvetített szolgáltatás Anyagjellegő ráfordítás összesen eft eft eft Bérköltség - munkabérek eft - egyéb bérkeret terhére eft - megbízási díjak eft összesen: eft Személyi jellegő egyéb kifizetések és bérjárulékok - személyi jellegő egyéb kifizetések eft - bérjárulékok eft Személyi jellegő ráfordítások összesen Értékcsökkenési leírás eft eft Egyéb ráfordítások - kötbérek, késedelmi 18 eft - költségvetéssel elsz. adók eft - önkormányzati adók eft - hiányzó eszk. könyv szerinti értéke 522 eft összesen: eft Pénzügyi mőveletek eredménye A pénzügyi mőveletek eredménye 518 eft nyereség, mely a kapott kamatok és árfolyamnyereségek, valamint az árfolyam veszteségek és a rurírozó hitel kamatai különbsége. A pénzügyi mőveletek bevétele e Ft, ebbıl eft a lekötött pénzeszközök kamata. A pénzügyi mőveletek kiadása eft. Ebbıl a rurírozó hitel kamata eft. Szokásos vállalkozási eredmény A szokásos vállalkozási eredmény eft nyereség 6

7 Rendkívüli eredmény A rendkívüli eredmény eft veszteség. Rendkívüli kiadások: eft Magyar Iparszövetség Alapítvány eft Fringe díjazott támogatás eft kiállítás támogatása - 38 eft Fringe tám eft elızı év értékhatár alatti ráfordítása Mérleg szerinti eredmény: A társaság 2008 évi adózás elıtti eredménye Adófizetési kötelezettség A társaság 2008 évi adózott eredménye eft 24 eft eft (lásd 2.sz.melléklet) 3. Tájékoztató adatok Létszám-bér adatok A társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 16 fı + 1 fı megb. igazgató Megnevezés Létszám/fı Havi átlagkereset/ft Üzletvezetés (megb.) Szellemi Összesen: Személyi jellegő kifizetése eft. Ebbıl: - egyéb munkajövedelem 95 eft - személyi jellegő ktg. térítések eft - reprezentáció eft - term.jutt eft - cégautó adója 984 eft - ingatlan bérbevétel 0 7

8 Vezetı tisztségviselık jövedelme Igazgató megbízás: ,8 eft/év FEB tagok - elnök eft/év - tagok (2 fı) 690 eft/fı/év könyvvizsgáló eft/év (számla) Pénzügyi és gazdasági tevékenység alakulása Vagyoni helyzet Az eszközök összetétele az alábbiak szerint módosul Megnevezés eft % eft % befektetett eszközök , ,5 forgó eszk. + aktív elh , ,5 összesen , ,00 A források összetételének alakulása: Megynevezés eft % eft % saját tıke , ,64 kötelezettségek+ +passzív elhatárolások , ,36 összesen , ,00 Pénzügyi helyzet A társaság pénzügyi helyzetét a következı mutatók jellemzik: december 31 - Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 13,32 9,33 - Követelések+Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 13,32 9,33 - Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek ,04 Jövedelmezıségi helyzet december eredményszint (Üzemi tev.eredménye/nettó árbevétel) 0,019 0,02 - tıkehatékonyság (szokásos vállalkozási eredm./saját tıke) 0,079 0,10 - profitráta (adózás elıtti eredmény/saját tıke) 0,072 0,08 8

9 A jövedelmezıségi számítások a Kht esetében félrevezetık. A Kht célja, hogy a kapott erıforrásokat minél hatékonyabban az elıírt feladatokra fordítsa. Budapest, április 15. Dr Kolosi Tamásné Zimányi Zsófia igazgató 9

10

11 Befektetett eszközök változása sz.melléklet Eszközcsoport Bruttó ért. értékcsökk. nettó ért. növekedés csökkenés Bruttó ért. értékcsökk. nettó ért alapítás, átszervezés vagyoni értékő jogok szellemi termékek építmények egyéb jármővek üzemi berendezések egyéb berendezések összesen: kis értékő beszerzések értékcsökk. értékcsökk. összes é.cs alapítás, átszervezés vagyoni értékő jogok szellemi termékek építmények egyéb jármővek üzemi berendezések egyéb berendezések kis értékő beszerzések

12 Közhasznúsági társaság adómegállapitása 2.sz.melléklet A társaságnak a társasági adóról szóló, többször módosított Évi LXXXI. Törvény 20.par.1.bek. B. pontja szerint a közhaszú tevékenységbıl elért bevétele a következık szerint adómentes: 9.par.(7) bekezdés szerinti vállalkozási bevétel számítás: összes bevétel: %-a kapott támogatás vállalkozási bevétel par. 1.e. pont szerinti közhasznú bevétel arány számítás Összes bevétel lekötött pe. kapott kamat korrigált összes bevétel vállalkozási bevétel közhasznú bevétel közhasznú bevétel aránya 68,82% 9.par.(7) bek. Szerinti korrigált vállalkozási bevétel számítás válalkozás bevétele kapott kamat bev. Vállalkozás arányában korrigált vállalkozási bevétel mivel a korrigált vállalkozási bevétel meghaladja a 20 millió forintot, ezért adóköteles. kedvezményezett vállalkozási bevétel aránya: Kedvezményezett vállalkozási kedvezményezett összeg kedvezménnyel csökkentett arány 95,35% kedvezmény 4,65% adószámítás: adózás elıtti nyereség: adózást növelı tételek adózást csökkentı tételek adóalap tánya 16% adókedvezmény összes adókedvezmény fizetendı tánya mérleg szerinti eredmény

13 Passzív idıbeli elhatárolások 3/a melléklet megnevezés költségek: szlaszám fıkönyvi sz. T K megjegyzés szám szállító: Eqnet Zrt 09-01/ ,00 internet ktg Redda motor Kft 09-01/ ,00 futárszolg. Jumper Bt 09-01/ ,00 számtech.karb. Magyar Telekom 09-01/ ,40 telefon Magyar Telekom 09-01/ ,05 telefon Nalázs és Holló ügyv 09-01/ ,00 jogi képv. Multi-Coop szöv / ,00 szórólapozás Magyar Telekom 09-01/ ,50 telefon City Taxi 09-01/ ,00 taxi ktg Magyar Posta Zrt 09-01/ ,00 posta ktg Audit Quality Kft 09-01/ ,00 könyvvizsgáló Hofra Kft 09-01/ ,00 BÖF jogdíj UPC MO Kft 09-01/ ,17 TV elıf. Hofra Kft 09-01/ ,00 BÖF jogdíj naplo-pók Bt 09-01/ ,00 internet ktg ,12 támogatások és bevételek Nemzetközi kapcsolatok ,60 Bp megjelenése külföldön 2008/ ,10 Tavaszi Nyári İszi Fesztiválok ,00 Budapest 135 éves ,00 összesen: , évi BTF maradvány ,00 BTF 2009 jegybevétel elh ,33 BTF 2009 Fıv. Tám. Elh ,56 összesen: ,89 Revizor on-line ,00 összes bevétel elhatárolás ,59 13

14 Aktív idıbeli elhatárolások 3/b melléklet megnevezés fıkönyvi szlaszám sz. T K lekötött betétek kamata ,19 összesen: ,19 NKA igazgatósága 08-01/ ,00 NKA igazgatósága 08-01/ ,00 Értesítı és Közlönykiadó 08-01/ ,00 OVI Orsz. Vezetıképzı I / ,00 Medialog Zrt 08-01/ ,00 HVG Kiadó Kft 08-01/ ,00 HVG Kiadó Kft 08-01/ ,00 Magyar Posta Zrt 08-01/ ,00 Magyar Közlöny Lap- és 08-01/ ,00 Turizmus Kft 08-01/ ,00 Magyar Távirati Iroda 08-01/ ,00 Deutsches Bühnen-Jahrbuch 08-51/ ,50 összesen: ,50 14

15 Cash flow 2008 Megnevezés elıjel eft-ban Adózás elıtti eredmény Tárgyévi értékcsökkenési leírás Befektetett eszközök értékesítésébıl (selejtezésébıl, hiányából) veszteség + Befektetett eszközök értékesítésébıl származó nyereség + Tárgyévi céltartalék képzés + Elızı évi céltartalék képzés - Értékvesztések tárgyévi elszámolt összege + Készletek állománynövekedése (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel) - Készletek állománycsökkenése (korrigálva az elszámolt értékvesztéssel) + Vevı és váltókövetelések növekedése - Vevı és váltókövetelések csökkenése Egyéb rövidlejáratú követelések növekedése - Egyéb rövidlejáratú követelések csökkenése Értékpapírok állomány növekedése - Értékpapírok állomány csökkenése + Aktív idıbeli elhatárolások növekedése - Aktív idıbeli elhatárolások csökkenése Szállító és váltótartozások csökkenése Szállító és váltótartozások növekedése + Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése + Passzív idıbeli elhatárolások csökkenése Passzív idıbeli elhatárolások növekedése + Tárgyévi fizetett társasági adó Tárgyévi fizetett osztalék - Operatív cash flow (I.) Immateriális javak értékesítésének bevétele + Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele + Befektetett pénzügyi eszközök értékesítésének bevétele + Immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök beszerzése Befektetett pénzügyi eszközök beszerzése - Befektetési tevékenység cash flow (II.) Jegyzett tıkeemelés befolyt összege + Jegyzett tıke leszállításával összefüggı pénzkiáramlás - Tıketartalék növekedése (pénzmozgással járó tételek) + Tıketartalék csökkenése (pénzmozgással járó tételek) - Eredménytartalék növekedése külsı forrásból átvett pénzeszköz (jogszabály) + Eredménytartalék csökkenése végleges pénzeszköz átadás -(jogszabály) - Eredménytartalék csökkenése ( 1999 évi önellenırzés) - Hitel és kölcsön felvétel, kötvénykibocsátás bevétele + Hitel- és kölcsöntörlesztés, kötvény visszafizetés Pénzügyi mőveletekbıl származó csh flow (III.) Vállalkozási cash flow (IV.) pénzeszközök állományváltozása Nyitó pénzkészlet Záró pénzkészlet Növekedés/csökkenés

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE

Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság. Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u. 1. 68/412-065 2008. ÉVI KIEGÉSZITİ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 21171941 9004 571 04 Cégjegyzék száma: 04-14-000035 Vállalkozás megnevezése: Petıfi Kulturális Közhasznú Társaság Vállalkozás címe, telefonszáma: 5900. Orosháza, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2009.december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2009.január 01-től 2009.december.31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság neve:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31.

Kiegészitő melléklet. a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi. éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. Általános kiegészitések: 1. A vállalkozás bemutatása: Kiegészitő melléklet a CORVINUS Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 2014.évi éves beszámolójához Beszámolási időszak: 2014.01.01.-2014.12.31. A Fővárosi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben