Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz"

Átírás

1 Marketing

2 Marketing Mi a Marketing? TO MARKET=Piacra visz

3 Marketing fogalma A piac egészének megismerését és alakítását jelenti, a vállalkozás működése során a fogyasztó igényeit és érdekeit helyezi középpontba. A marketing társadalmi és vezetési lépések láncolata, melynek során az egyének és csoportok termékeket és értékeket alkotnak s cserélnek ki egymás között, mialatt kielégítik szükségleteiket és igényeiket. A marketing olyan eszköz és tevékenység amelynek során a fogyasztó igényeinek kielégítése érdekében elemzik a piacot, meghatározzák az eladni kívánt terméket és szolgáltatásokat, megismertetik azokat a vevőkkel, ajánlatot tesznek az árakra, megszervezik az értékesítést, befolyásolják a vásárlókat.

4 Üzleti terv felépítése Bevezető rész (vállalkozás bemutatása, nevek, címek stb.) Összefoglalás (A teljes üzleti terv 5-10 oldalas összefoglalása) Megvalósíthatósági tanulmány A vállalkozás tevékenységének, történetének leírása Marketing terv: Üzleti terv értékesítéssel foglalkozó része. Termelési (működési) terv Szervezeti terv Pénzügyi terv Vezetési koncepció meghatározása Hitelkérelem (támogatási kérelem),amennyiben hitel(támogatás) a cél Bemutatkozás Kért hitel (támogatás) Hitelképesség bemutatása Fedezet

5 Marketing terv elemei 1. Helyzetelemzés (SWOT-analízis) 2. Célpiac 3. Célok 4. Marketing stratégiák 5. Kivitelezés 6. Költségvetés 7. Az eredmények kiértékelése

6 Kisvállalkozások legfontosabb marketingterületei Helyzetelemzés (SWOT-GYELV) Célpiac kiválasztás Marketing módszertan Marketing eszköztár

7 Helyzetelemzés SWOT-GYELV elemzés

8 SWOT-GYELV kockázatelemzés Belső tényezők Erősségek (Strengths )Mi az, amiben a vállalat valóban jó, amire építenie lehet a jövőben? Van különleges versenyelőnye? Meghatározó a piaci szerep? Fejlett technológiát használ? Rendelkezik megfelelő pénzügyi erőforrásokkal? Jó a menedzsmentje? Kimagasló szakértelműek az alkalmazottak? Stb. Gyengeségek (Weaknesses)Milyen problémás, fejlesztendő területek vannak a vállalatnál? Romlik a piaci pozíció? Rossz a versenyképesség? Rosszul funkciónál a menedzsment? Belső működési problémák vannak? Hiányzik a megfelelő szakértelem? Elavult a termékstruktúra? Kevéssé hatékony a technológia? Stb.

9 Külső tényezők SWOT-GYELV Lehetőségek (Opportunities ) Milyen, a környezet által előálló lehetőségek adódnak a vállalat számára? Gyorsul a piac növekedése? Kedvező a demográfiai változás? Lehetőség nyílik új piacokra való belépéshez? Kedvezőbb lesz a jogi, társadalmi környezet? Új technológiák jelennek meg? Stb. Veszélyek (Threats ) Milyen, a környezet által előálló fenyegetések terhelhetik a vállalatot? Lassul a piac növekedése? Új versenytársak megjelenése a piacon? Szigorodik a szabályozási környezet? A vásárlói igény változik? Kedvezőtlen politikai környezet? Leszálló gazdasági ciklus? Stb.

10 Kölcsönhatás-mátrix

11 Példa SWOT-analízisre

12 Marketingstratégia Fogyasztói szükséglet meghatározása Versenyhelyzet, versenytárselemzés Piac-szegmentáció: homogén csoportok demográfiai ismérvek (nem, kor, családi állapot, foglalkozás, jövedelem, iskolázottság) földrajzi ismérvek (város, régió, ország, éghajlat) pszichológiai ismérvek (személyiség, márkahűség, motiváció, életstílus) Célpiac kijelölése jellemzői, igényei piac megismerése (piackutatás) Célpiaci marketingmix kialakítása Fogyasztók kiszolgálása

13 Marketing módszertan Piackutatás Primer kutatás Szekunder kutatás Megkérdezés Megfigyelés Kísérlet Belső Külső Standard interjú Mélyinterjú Szóbeli Írásbeli Telefonos Internet Egyéni Csoportos

14 Marketing eszköztár Marketing-mix elemei (4P) Termékpolitika (Product) Árpolitika (Price) Értékesítési csatorna politika (Place) Marketing kommunikáció (Promotion)

15 Termékpolitika Termék: fizikai, esztétikai, szimbolikus tulajdonságok. Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés vagy értékesítés céljából megjelenik, és szükségletet elégít ki.

16 Termék-életcikluséletciklus

17 BCG Mátrix

18 Árpolitika Ár: Árú értéke pénzben kifejezve Alsó korlát: költségek Felső korlát: piac Cél: Maximális profit elérése, árbevétel növelése Speciális árak: behatoló ár lefölöző ár lélektani ár akciós ár dömping ár A termék piaci pozícionálása az ár és a minőség függvényében

19 Értékesítési politika Hogyan jut el a termék a fogyasztóig? Termelő nagykereskedelem kiskereskedelem fogyasztó Termelő kiskereskedelem fogyasztó Termelő nagykereskedelem fogyasztó Nagykereskedelem (kiskereskedelem) termeltetés fogyasztó Termelő (nagykereskedelem, kiskereskedelem) ügynök fogyasztó

20 Marketingkommunikáció Piacbefolyásolás Reklám Értékesítésösztönzés (Sales promotion) Public Relations Személyes eladás (Personal Selling)

21 Marketing kommunikáció Reklám Reklám hatásmechanizmusa: A (attention) - figyelemfelkeltés I (interest) - érdeklődés D (desire) - vágy A (action) - cselekvés

22 Reklámeszközök Vizuális Auditív Audiovizuális - újsághirdetések - rádió - TV - szórólapok - telefon - mozi - DM (reklámlevelek) - élőbeszéd - internet - küldés - hangosbemondó - kis- és óriásplakát - kirakat - céges reklámeszközök - tűzfal - csomagolás

23 Marketingkommunikáció Értékesítésösztönzés Vásárlók ösztönzése újdonságbemutatás (kóstoló, ingyenes termékminta, divatbemutató, kiállítás, vásár) nyereményjátékok (tombola,vonalkód, címke gyűjtés, beküldés kedvezmények (árengedmény, akció, egyet fizet kettőt kap) egyéb Saját értékesítőszervezet ösztönzés: képzés versenyek Közvetítő szervezet ösztönzése: áru elhelyezést segítő eszközök (pl: hűtővitrin) kereskedő motiválása (ajándék,ingyenárú) többletmunka átvállalás (hosstesek)

24 Értékesítésösztönzés Direkt marketing Bolt nélküli kiskereskedelem illetve az értékesítés-ösztönzés formája. Valamely reklámeszközt felhasználva kapcsolatfelvételre és a megcélzott személyekkel történő kommunikációra törekszik. Különböző eszközökkel rendelkezik: Közvetlen levél (direkt mail) Telemarketing SMS marketing Csomagküldő kereskedelem

25 Közönség kapcsolatok Célja: a fogyasztóban kedvező véleményt alakítson ki az adott vállalkozásról, beleértve annak tevékenységét, termékét, dolgozóit. A vállalat tevékenységének jobb megismerése, a bizalom növelése, hírnév megismerése. A marketingstratégia alapja Nem hat közvetlenül a termék forgalmára

26 A PR célcsoportjai KÜLSŐ PR Sajtó Vevők Szállítók Önkormányzatok Részvényesek Bankok Állam BELSŐ PR A vállalat dolgozói

27 PR eszközei Közszoláglati tevékenységek támogatása Információ áramlás biztosítása Hírlevelek cégismertetők Faliújság Kiállítások szervezése Belső képzés, oktatás Vállalati ünnepségek, rendezvények Vezetők közszereplése Megjelenés a médiában

28 Személyes eladás (Personal selling) Értékesítési ajánlattétel a reménybeli vevővel való személyes találkozás során, kedvező esetben üzletkötés. Kiemelt szerepet kap az ügynök Biztosítás értékesítése Avon, Oriflame

29 Marketing tevékenység eredményessége A kiadások fele kidobott pénz Sikeres reklámkampány növeli a kersletet Ráfordítás költség elemzés Jelentések elemzések készítése

30 Köszönöm a figyelmet!

31 MUNKAJOG 1. A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához a munka és a foglalkoztatás szabad megválasztásához. 2. Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő bérhez van joga. 3. Minden dolgozónak joga van olyan jövedelemhez amely megfelel a végzett munkája mennyiségének és minőségének. 4. mindenkinek joga van pihenéshez, szabadidőhöz és a rendszeresen A Magyar Köztársaság Alkotmánya rögzíti.

32 PIACGADASÁGBAN A munkaerő áru, melynek ára a munkabér. Kereslet kínálat piaci törvényszerűségek kínálat nagyobb, jelen van a munkanélküliség. Állami beavatkozás: - törvényekkel az emberi jogokat érvényesíti. -segíti az elhelyezkedést,különösen a fiatalok helyzete nehéz A munkaügyi központok a segítségnyújtás centrumai

33 MUNKAHELY KERESÉS Úgy kell eladni a munkaerőt, hogy a lehető legtöbbet fizessenek érte. Az álláskeresőnek meg kell felelnie a munkáltató elvárásainak, ki kell találni a munkáltató elvárását.

34 SZEMÉLYES TALÁLKOÁSOK Ez alkalommal azt kell sugallnia, hogy Ő az alkalmas személy. Figyelni kell: - pontos megjelenésre, gondozott, külső, jó megjelenés, ruházat, ápoltság határozott kézfogás, jól érthető bemutatkozás, - figyelmes érdeklődő magatartás természetes viselkedés, mosolygós arc, - kevés érthető beszéd,- célirányos kérdések de a bérre nem.

35 A MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK A Munka Törvénykönyve (1992. évi XXXII. tv.) többször módosították, a munkaviszony létezésével, megszűnésével és az ehhez kapcsolódó egyéb kérdésekkel foglalkozik. Hatálya kiterjed minden olyan munkaviszonyra, amelynek keretében a munkát Magyarországon kiküldetésben magyar felségjel alatt végzik. De Mo-on kiküldetésben lévőkre nem. Külön törvény szabályozza közalkalmazottak és köztisztviselők valamint a hivatásos szolgálatot teljesítők munkaviszonyát

36 A MUNKAVISZONYRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK A pontosításokat kormányrendeletek és miniszteri rendeletek tartalmazzák. A kollektív szerződés a munkahelyi szabályzatok konkrét munkahelyekre vonatkozó előírások. ( jogszabályi hierarchia ). Tilos hátrányos megkülönböztetést alkalmazni a munkavállalók között nemük, korúk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk,politikai meggyőződésük szakszervezethez való tartozásuk miatt

37 Érdekképviselet A törvény szabályozza a munkavállalók és munkáltatók érdek-képviseleti szervezeteinek kapcsolat rendszerét. A munkavállalók a munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeik előmozdítására szakszervezetet hozhatnak létre. A kollektív szerződés, olyan a munkafeltételekre vonatkozó megállapodás, amely egyrészt a munkáltató, másrészt a munkavállalók nevében a szakszervezet köt meg.

38 Munkaviszony keletkezése A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között munkavégzésre irányuló szerződés alapján keletkező jogviszony. Kezdete a munkába lépés napja, létrejöhet állandó vagy változó munkahelyre. Munkáltató csak jogképes személy /természetes személyek és azok társaságai és jogi személyek/ lehet. Munkavállaló aki munkaviszonyban áll és munkát végez.

39 Munkaszerződés A munkaviszony alapja, írásba kell foglalni. A munkavállaló és a munkáltató megállapodásán alapul,nem állhat ellentétben Mt-vel és a kollektív szerződéssel kivéve, ha kedvezőbb a munkavállalónak. Tartalmaznia kell: - a szerződő felek megnevezését,- a személyi alapbért, - munkakörét, azokat a feladatokat, amelyeket a munkavállalónak teljesíteni kell.

40 Tájékoztatási kötelezettség A szerződéskötéskor a munkavállalót tájékoztatni kell: - az irányadó munkarendről, a munkabér elemeiről, a bérfizetés napjáról, a munkába lépés napjáról, a szabadságról, a felmondási idő megállapításának szabályairól, a pénzbeni és természetbeni és egyéb juttatásokról. Munkába lépést követő 30 napon belül írásban is.

41 Munka végzésre irányuló egyéb jogviszony Lehet nem munkaszetrződés alapján keletkező, de munkavégzésre irányuló jogviszony, szakcsoporti tagságiviszony, vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint személyes közreműködéssel járó gazdaségi és polgárjogitársasági, ügyvédi és az egyénivállalkozói tevékenység. Továbbá fő állástól elkülünülő, de a főállás melett végzett (másodállás, mellékfoglalkozás) munkaviszony.

42 Határozott és határozatlan idejü Határozott idejü munkaszerződés megszünését követő 6 hónapon belüli azonos munkáltatóval kötött újabb határozott idejü munkaszerződés idejét egybe kell számolni és az összeségében nem haladhatja meg az 5 évet. Határozott idejü munkaszerződés megszünését követő 6 hónapon belüli azonos munkáltatóval kötött újabb határozott idejü munkaszerződés idejét egybe kell számolni és az összeségében nem haladhatja meg az 5 évet. Munkaszerződés csak rendkívűli felmondással, kőzős megeggyezéssel, próbaidő alatt azonnali szüntethető meg, más esetben csak akkor, ha a munkáltató kifizeti a hátralévő időre vagy max 1 évre járó átlagkeresetét a munkavállalónak. Határozatlan idejüvé változik a határozott idejú szerződés, ha a munkáltató tudtával +1 napot

43 Próbaidő A munkavállaló és a munkáltató egymás kölcsönös megismerésére kiszabott idő amelyet: - a munkaszerződésben rögziteni kell - legalább 30 nap, de lefeljebb 3 hónap lehet - meghosszabítása tilos. Ezen idő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azzonnali hatállyal indokolás és hátrányos következmény nélkül megszüntetheti, a felmondási tilalmak ezen időszakra nem vonatkoznak. Pályázat útján meghirdetett állást, csak a pályázaton részt vett és az elvárásoknak megfelelő pályázóval lehet betölteni. Munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható. Nem minősül módositásnak:

44 Munkaviszony megszüntetése megszünése Megszünése: - munkavállaló halálával, azonnali hatállyal - munkáltató jogutódnélküli megszünésével, azonnali hatállyal, (végkielégités jár) - a határozott idő lejártával. Munkaviszony megszüntethető: - rendes felmondással, a határozatlan munkaszerződés bár melykik fél részéről egyoldaluan megszüntethető. A munkáltató köteles indokolni, kivétel ha nyugellátásra szerez jogosultságot a munkavállaló. -Rendkivüli felmondással, mind a határozott, mind a határozatlani idejü munkaszerződés felmondható, ha a másik fél a munkaszeződést szándékosan, súlyosan vagy gondatlanul megszegi.

45 Felmondási tilalmak Felmondási tilalmak A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkavállaló munkaviszonyát: betegség miatti keresőképtelenség (1 év, gümőkóros megbetegedés 2 év) vagy foglalkozási megbetegedések, üzemi baleset miatti keresőképtelenség ideje alatt. Beteg gyermek, közeli hozzátartozó ápolása miatti táppénzes állomány vagy otthoni ápolás céljából kapott fizetésnélküli szabadság ideje alatt. Terhesség ideje alatt, illetve a szülést követő 6 hónapon belül, illetve ezt követő 15 vagy 30 nap

46 Felmondási idő A felmondás kézhezvételét követő naptól számított minimum 30 nap de az 1 évet nem haladhatja meg. A 30 nap a munkáltatónál munkaviszonyban töltött 3 év után 5 nappal, 5 év után 15 nappal, 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 nappal, 15 év után 30 nappal,18 év után 40 nappal, 20 év után 60 nappal meghosszabbodik. Rendes felmondás esetén a munkaviszony csak a felmondási idő elteltével szűnik meg, legalább a felmondási idő felére fel kell mentei a dolgozót átlagkeresete erre az időre megilleti, munkahelykeresés.

47 Végkielégítés Ha munkaviszony rendes felmondás a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a dolgozó rendkívüli felmondás miatt következik be végkielégítés jár, melynek mértéke 3 év után 1 havi, 5 év után 2 havi 10 év után 3 havi, 15 év után 4 havi, 20 év után 5 havi, 25 év után 6 havi átlagkereset. Nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven belül ezeken felül +3 havi munkabér jár.

48 Munkaviszony megszűnése A munkavállalót utolsó munkában töltött napján megilleti az összes járandósága,illetve az alábbi igazolásokat kell megkapnia: Munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről: munkavállaló személyes adatai, munkaviszonyban töltött idő, bért terhelő levonások, betegszabadság, igazolás, hogy bérét tartozás nem terheli Igazolás a munkanélküli járadék megállapításához Munkáltatói igazolás az szja bevalláshoz TB igazolás Kérelemre +1 évig működési bizonyítványt

49 Jogellenes felmondás Dolgozót eredeti beosztásába vissza kell helyezni és összes elmaradt járandóságát, valamint kárát meg kell téríteni. Nem kell visszahelyezni az állásába ha a munkáltató kifizeti az összes végkielégítés kétszeresét vagy 2 havi átlagbért.

50 A munkáltató köteles A munkavállalót a munkaszerződés és a vonatkozó jogszabályok szerint foglalkoztatni, Biztosítani az egészséges és a biztonságos munkavégzés feltételeit, A munkát úgy szervezni, hogy a feladat végrehajtásához a tárgyi és személyi feltételeit, A munkavégzéshez szükséges tájékoztatást megadni, A munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani, Munkabért fizetni.

51 Munkavállaló köteles Az előírt helyen és időben munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni, ott lenni és rendelkezésre állni, Elvárható szakértelemmel és gondossággal és előírások szerint dolgozni Munkatársaival együttműködni, mást nem veszélyeztetni zavarni, Feladatait személyesen ellátni, Üzemi titkot és egyéb fontos ismereteket megőrizni, Tanfolyamokon, továbbképzéseken részt venni, Munkáját a munkáltató utasítása szerint ellátni

52 Női munkavállalóra vonatkozó előírások Nem szabad női munkaerőt alkalmazni olyan munkára, amelyre testalkatára, fizikai állapotára tekintettel alkalmatlan, Terhessége megállapításától a gyermek 1 éves koráig orvosi vélemény alapján, állapotának megfelelő munkát kell biztosítani beleegyezésé-vel. Új munkakörében az előző átlagbérét kell folyósítani, ha nincs megfelelő munkakör fel kell menteni a munkavégzés alól de a bér az állásidőre is jár, Éjszakai és túlmunkára nem kötelezhető, Nem kötelezhető más helységben munkavégzésre a gyermek 3 éves koráig.

53 Általános mentesítés Nem köteles a munkavállaló

54 Munkavégzés alóli mentesség Állampolgári kötelezettség teljesítése (bírósági tárgyalás) Közeli hozzátartozó halálakor 2 munkanapra Betegség ideje alatt (keresőképtelenség) Kötelező orvosi vizsgálat Önkéntes tűzoltói illetve műszaki mentési munkát lát el Véradás miatt távoltöltött időre, munkahelyen kívül legalább 4 óra Elháríthatatlan ok miatt nem tud a munkahelyén megjelenni Munkáltatói engedély alapján

55 További munkaviszony A munkavégzésre vonatkozó további jogviszonyt be kell jelenteni a munkáltatónak, aki meg is tilthatja a munkaviszony folytatását amennyiben az jogos gazdasági érdekeit sérti

56 Tanulmányi szerződés A szerződés keretében a munkáltató támogatja (ösztöndíj, plusz szabadidő) a munkavállalót tanulmányai során amelyért cserébe a munkavállaló vállalja hogy megszerzett tudását a munkavállalónál kamatoztatja meghatározott időtartamig Írásban kell rögzíteni: A munkáltat és a munkavállaló kötelmeit és elvárásait A képzés befejezését követően a munkáltatónál töltendő időt

57 Tanulmányi szerződés megszegése A munkáltató szerződésszegése esetén a munkavállaló mentesül a szerződés hatálya alól, esetleg kártérítést is kérhet. A munkáltató kérheti a támogatás visszafizetését ha a munkavállaló: Tanulmányait nem a megfelelő eredménnyel folytatja A szerződésben meghatározott időpontban nem lép munkába Nem tölti el a munkáltatónál a meghatározott időt (időarányos) Egyéb lényeges szerződésszegést követ el.

58 Munkaidő I. A munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időtartam (előkészítés, befejezés, átadás-átvétel beleszámít a munkaközi szünet nem). Napi munkaidő: egy napra vagy 24 órás megszakítás nélküli időre vonatkozó munkaidő. Heti munkaidő: egy naptári hétre, vagy 168 órára vonatkozó munkaidő. Éjszakai munka: 22 óra 06 óra között végzett legalább 2 óra munka

59 Munkaidő II. Többműszakos munkarend: ha a munkáltató üzemelési ideje meghaladja a napi munkaidőt és az alkalmazottak napközben váltják egymást. Délutáni műszak többműszakos munkarendben: 14 és 22 óra között végzett legalább 2 óra munka. Éjszakai műszak többműszakos munkarendben: 22 óra és 06 óra között végzett legalább 2 óra munka.

60 Munkaidő III. A teljes munkaidő napi 8 óra heti 40 óra, amely megállapodás alapján napi maximum 12 órára, heti maximum 60 órára emelhető (ügyleti jelleg, közeli hozzátartozó) A munkarendet a kollektív szerződés határozza meg, ha nincs akkor egy héttel előtte közölni kell a változást a munkavállalókkal A munkavégzés ideje a napi 12 és a heti 48 órát nem haladhatja meg (készenléti munkakör heti 24, 72) Kollektív szerződés napi osztott munkaidőt is előírhat

61 Rendkívüli munkavégzés A munkaidő beosztástól eltérő, munkaidő kereten felüli rendkívüli munkavégzés (munkaszüneti napon, ünnepnapon, ügyelet, készenlét) Munkaszüneti napon csak olyan dolgozó foglalkoztatható akinek a munkaidő beosztása alapján is kell szombat, vasárnap ill. ünnepnapon dolgozni Vis major vagy élet és testi épséget közvetlenül fenyegető veszély elhárítása kivétel Összesen maximum 300 óra rendelhető el, ez külön miniszteri engedéllyel 50%-al emelhető

62 Nem rendelhető el túlmunka Terhes nő gyermeke 1 éves koráig Gyermekét egyedül nevelő férfi gyermeke 1 éves koráig Egészséget károsító veszélyt rejtő munkahelyen

63 Ügyelet, készenlét Ügyelet: a munkáltató által meghatározott helyen eltöltendő munkára való készen állás. Bérpótlék az alapbér 40%-a. Készenlét: a munkavállaló bármikor berendelhető. Bérpótlék az alapbér 20%-a.

64 Pihenőidő Munkaközi szünet: 6 óra után 20 perc ezt követő 3 óránként +20 perc. Napi pihenőidő: a munkaidő befejezése és a következő napi munkakezdés kötött minimum 11 óra el kell hogy teljen. Heti pihenőnap: hetente 2 nap az egyik vasárnapra kell hogy essen. Más a rend a munkaidőkeret és a 3 vagy több műszak esetén. Munkaszüneti napok: jan. 1., márc. 15., húsvét hétfő, máj. 1., pünkösd hétfő, aug. 20., okt. 23., nov. 1., dec

65 Szabadság Az alapszabadság mértéke 20 nap, mely 25 éves kortól 21 nap, 28 évtől 22 nap, 30 évtől 23 nap..45 évtől 30 nap. Pótszabadság: fiatalkorú munkavállalónál 5 nap, gyermek nevelésében nagyobb részt vállaló szülő a gyermek 16 éves koráig 1 gyermek esetén 2 nap, 2 gyermek esetén 4 nap, több gyermek 7 nap. Betegszabadság: 15 nap, melyre távolléti díj 80%-a jár. Szülési szabadság 24 hét.

66 Fizetés nélküli szabadság Szülés után a gyermek 3 éves koráig ill. 10 éves koráig tartós beteg, fogyatékos gyermek esetén, Beteg gyermek 12 éves koráig, közeli hozzátartozó otthon ápolása miatt 2 év, Házépítés esetére 1 év. Fizetés nélküli szabadságra bér nem jár, de a munkaviszony folyamatosan fenn áll.

67 Kártérítési felelősség munkáltató A munkáltató a munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért teljes mértékben felel. Kivétel: A kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok, Vagy a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. A munkavállaló vétkes magatartását ill. a kívül álló okot a munkavállalónak kell bizonyítania.

68 Kártérítési felelősség munkavállaló A munkavállaló amennyiben munkaviszonyból származó kötelezettségének vétkes megszegésével okoz kárt, kártérítési felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén 1 havi átlagkeresete 50 %-ig, munkaszerződésben másfél havi, kollektív szerződésben legfeljebb 6 havi letiltással téríti meg a kárt. Szándékos károkozás esetén kizárólag a munkavállalónak kezelésre, őrzésre átadott dolgokon bekövetkezett hiány miatt felel teljes összeggel (leltárfelelősség). Teljes felelősséggel tartozik még a pénztáros a rábízott pénz értékpapír vonatkozásában.

69 Vállalkozási ismeretek

70 Vállalkozási ismeretek Szükséglet kielégítés nélkülözhetetlen forrása a vállalkozás, A szükséglet valakinek vagy valamely közösségnek anyagi és szellemi javak elsajátítása iránti makro igénye, Szükséglet: létszükséglet nem alapvető látens egyéni és közösségi

71 Vállalkozások A vállalkozások állítják elő anyagi szükségleteink döntő részét ezek a termelő vállalkozások. A termék forgalmazását a termelők maguk vagy kereskedők segítségével végzik. Szolgáltató vállalkozások nem állítanak elő terméket de meghosszabbítják azok élettartamát, illetve olyan szükségleteket elégítenek ki amelyek nem anyagi jellegű oktatás, szaktanácsadás. Az emberi szükségletek végtelenek, azok kielégítését szolgáló vállalkozások tevékenységi köre is végtelen lehetőségeket kínál az igények kielégítésére

72 Vállalkozások környezet Vállalkozások célja a jövedelemszerzés, a jövedelem biztosítja a vállalkozás folyamatos működését, bővítését, családjának megélhetését. Jövedelmet eredményesen vállalkozók, gazdasági vállalkozások érnek el. Az eredményes működéshez szükség van megfelelő természeti, társadalmi és gazdasági feltételekre.

73 Nemzetgazdasági szükségletek Termelő feltételek (megfelelő kultúrájú és szakképzettségű munkaerő, természeti erőforrások és termelési eszközök) Érthető és működő jogszabályrendszer Megfelelő gazdasági környezet, működő szabályozott piac

74 Piac A kereslet és a kínálat találkozásának az ár kialakulásának a színtere, ahol fogyasztási javakat adnak vesznek, információt cserélnek. Közgazdasági csoportosítás: árupiac, pénzpiac, munkapiac, tőkepiac (tőzsde, bank, vásárcsarnok, nyelvstúdió). Földrajzi: Világ - globális piac Regionális piac nemzeti piac

75 Piac Különböző piacokon más történelmi, kulturális, vállalkozási, jogi és gazdasági feltételeknek kell megfelelni a sikeres gazdasági kapcsolatok kiépítése érdekében. A piacon a vásárlók és eladók lépnek kapcsolatba egymással, hogy megegyezzenek a termék és szolgáltatások adás-vételében, árában.

76 Piac csoportosítása A piaci szereplők számától és nagyságától, tőkeerejétől függően 3 alaptípusra osztható: Versenypiac: nagyszámú vevő és eladó Oligopólium: kevés résztvevő adja a teljes piacot Monopólium: egyetlen vevő vagy eladó van a piacon

77 Piac A piacon mindennek ára van, amely a kereslet és kínálat függvényében alakul ki Ha a kereslet nő, nő az áru ára; ha a kínálat nő, csökken az ár, túlkínálat, folyamatos változások ingadozások folytán kialakuló egyensúlyi tendenciák érvényesülnek. Áru: minden ami az adásvétel tárgya. Ár: az árnak a pénzben kifejezett ellenértéke az a pénzmennyiség amennyiért megvehető ill. eladó.

78 Kereslet, kínálat Kereslet: az az árutömeg, amelyet a fogyasztók adott időszakban adott árszinten meg tudnak és meg is akarnak venni. Kínálat: az az árutömeg amit a piacon az eladók az adott áron eladásra felkínálnak. A piaci mechanizmus olyan gazdaságszervező forma, amelynek keretei között a szereplők közötti kölcsönhatás révén alakul ki (keresletkínálat, vevők-fogyasztók,eladókvállalkozók), hogy mit hogyan és kinek termeljenek.

79 Gazdasági kérdések Minden társadalomban alapvető gazdasági kérdések: Mit termeljenek a termelő szervezetek, ágak? Hogyan állítsák elő? Kinek a részére? Piaci gazdaságban a működő mechanizmusok hatására a cégek azokat az árukat állítják elő amelyek a legnagyobb jövedelmet biztosítják, olyan módszerrel amelyik a legkisebb költséggel jár a fizetőképes kereslettel bírók részére, azok részére akik jövedelemmel rendelkeznek.

80 Vállalkozás feltételei A vállalkozás alapításához több feltétel egyidejű teljesülése szükséges. Tudásra, termelési eszközre, pénzre van szükség. Bármiféle gazdasági tevékenység azonban emberi közreműködés nélkül elképzelhetetlen, ezért a legfontosabb termelési tényező az ember, a legtöbb bajt is ő okozza

81 Vállalkozói személyiség A vállalkozói lét életforma, más tulajdonságokat, mentalitást igényel mint az alkalmazotti. A vállalkozónak kell az eredményes vállalkozást megalapítani, működtetni, felismerni a lehetőségeket, megoldani a problémákat. Lehet beleszületni, vannak tanulható elsajátítható szakmai ismeretek, de rendelkezni kell vezetői képességekkel.

82 Vállalkozó személyes képességei I. A sikeres vállalkozót a következő személyes képességek jellemzik: Önállóság, függetlenség: önállóan, segítség nélkül képes feladatokat megoldani. Az alkalmazott megengedheti magának, hogy mindent megkérdezzen és irányíttassa magát, a vállalkozónak pedig döntenie kell mert az időveszteség pénz. Dönteni tudás különböző választási lehetőségek között, képes a jó döntést meghozni és utána annak megfelelően cselekedni.

83 Vállalkozó személyes képességei II. Kreativitás: többet kell tudnia a versenytársaknál, új dolgok megalkotására való képességgel kell rendelkeznie, nyitottnak kell lennie az új információkra, ismeretekre. Kockázatvállalási képesség: ha nem áll rendelkezésre valamennyi fontos információ az adott pillanatban, kockázatot kell vállalni a nem teljesen kiszámítható döntések meghozatalkor. Törekedni kell a legtöbb információ beszerzésére, minimalizálni kell a kocázatot.

84 Vállalkozó személyes képességei III. Optimista, pozitív szemlélet: A kilátástalan helyzetből is a kiutat kell keresni. A pozitívan gondolkodó ember hiszi, hogy képes az eredmény elérésére. Kommunikációs készség: legyen képes megértetni önmagát és legyen képes megérteni a környezetét. A zavaros beszéd meghiúsíthat minden jó üzletet. A vállalkozónak szakmai felkészültséggel kell rendelkeznie, ismernie kell azt a tevékenységet amit végezni akar. Csak megfelelően felkészült vállalkozó képes eredményes tevékenység folytatására. A tudás megszerzésének több forrása van.

85 Vállalkozók vezetői, szervezői képességei A vállalkozás irányítása, szervezése, vezetése komplex, a vállalkozás méretétől függő, de rendkívül összetett feladat. Feltétlen meg kell oldani: A vállalkozás képviseletét, A működési feltételek biztosítását, A feladatok kijelölését, a munkák kiosztását, a végrehajtás megszervezését, A megfelelő munkaszervezetek kialakítását, munkamódszerek kiválasztását, azok alkalmazását, Az ellenőrzést FEUVE.

86 Szervezés A szervezés keretében meg kell határozni a végrehajtás folyamatát, biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket a cél (termék előállítása, szolgáltatás nyújtása) elérésének érdekében.

87 Vállalkozási formák Az üzleti vállaklozás olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja fogyasztási igények kielégítése, nyereség elérésével. A vállalkozások két nagy csoportra oszthatók: Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás

88 Egyéni vállalkozás I. Az egyéni vállalkozás az évi V. törvény alapján: belföldi természetes személy üzletszerű, saját nevében és kockázatára, rendszeresen, haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenység. Az egyénei vállalkozó felelőssége korlátlan, egyedül fekteti be a vállalkozás működéséhez szükséges tökét, maga hozza meg a működéshez szükséges döntéseket.

89 Egyéni vállalkozás II. Egyéni vállalkozói tevékenységet vállalkozói igazolvány birtokában lehet folytatni. Az igazolványt a vállalkozó székhelye szerint területileg illetékes települési önkormányzat jegyzője (okmányiroda) adja ki. A vállalkozói igazolvány kiadása csak akkor tagadható meg, ha a kérelem teljesítése jogszabályba ütközik. Az egyéni vállalkozó tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes magánvagyonával korlátlanul felel, személyes vagyonát is végrehajtás alá lehet vonni.

90 Az egyéni vállalkozás megszűnése Ha a vállalkozói igazolványt a vállalkozó vissza adja, Ha a jegyző az igazolványt vissza vonja, Ha az egyéni vállalkozó meghal vagy elveszti cselekvőképességét.

91 Társas vállalkozások A társas vállalkozások olyan üzleti szervezetek, amelyeket: magánszemélyek magán- és jogi személyek vagy csak jogi személyek hoznak létre, és ezek közös vagyonával, közös kockázatára gazdálkodnak jövedelemszerzés céljából. Cégnevük alatt szereznek jogokat és kötelezettségeket.

92 Gazdasági társaságok formái Jogi személyiség nélküli gt.: Közkereseti Társaság (Kkt.) Betéti Társaság (Bt.) Jogi személyiséggel rendelkező gt.: Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.) Részvénytársaság (Zrt., Nyrt.) (Közös vállalat Kv.)

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

0886-06 Általános vállalkozási feladatok Békéscsabai Regionális Képző Központ 0886-06 Általános vállalkozási feladatok modulfüzet Verzió: 1.0 Összeállította: Kiss Árpád Lektor: Nagy Mihály A modul címe: 0886-06 Általános vállalkozási feladatok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére

Jogi ismeretek. Készítette: dr. Gaál Nóra. Lektorálta: Dabasi Halász Zsuzsanna. Miskolc, 2008. civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Gazdálkodási-, vállalkozási- és

Gazdálkodási-, vállalkozási- és FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Dömötör Jenő Gazdálkodási-, vállalkozási- és kereskedelmi ismeretek ~~ ;::;;::--t-=;::o...::=~~=- A középfokú agrárszakképzés tankönyve Készült

Részletesebben

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete

1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete 1. tétel - A gazdasági vállalkozások célja, környezete A gazdasági vállalkozás fogalma : Gazdasági vállalkozáson olyan egyéni vagy társas szervezetet értünk, melynek a piaci környezetben önálló célja van,

Részletesebben

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése]

2010. [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba. megszüntetése] 2010. Kisosz Békés Megyei Szervezete Békéscsaba CZIBULA ZOLTÁN közgazdásztanár [0874-06 Modul: Kisvállalkozások alapítása, működtetése, megszüntetése] Kidolgozott szóbeli vizsgatételek 1. Önnek vállalkozási

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója

Előszó. Lépjen be velünk egy új világba! Kovács Mátyás a Körös-Völgye Alapítvány ügyvezető igazgatója Előszó Tisztelt partnerünk/leendő partnerünk! Az alábbi kiadvány eredeti terveinktől eltérően azért nem könyv formájában készült, hogy ne a könyvespolcon landoljon, hanem a napi gyakorlatban, mintegy munkafüzetként

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat!

Aranykalászos gazda 2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! 1. tétel Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! A piac: a kereslet és kínálat találkozásából létrejövő adásvételi ügyletek összessége, a vevők és eladók találkozási helye. Elemei: kereslet,

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT!

MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! MEGNYITOTTUK FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS TANÁCSADÓ IRODÁNKAT! Készült: a Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottsága, valamint a Fővárosi Közgyűlés Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Veres Gábor A Minisztérium

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben

Jogi Ismeretek I. résztvevő hallgatók számára. Szerkesztette: Talabér János 2003. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben Jogi Ismeretek I. Jegyzet a szociális asszisztens OKJ képzésben résztvevő hallgatók számára Szerkesztette: Talabér János 2003. Kizárólag oktatási célokra használható 2 1. Jog-és államtudomány ÁLLAMSZERVEZET

Részletesebben

Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek. Kidolgozott szóbeli tételek Pékek számára

Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek. Kidolgozott szóbeli tételek Pékek számára Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek Kidolgozott szóbeli tételek Pékek számára 1 1. Helyezze el az Ön emberi szükségleteit a rendelkezésére bocsátott Maslow piramisban, értelmezze

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek 1 Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására.

Az ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Egy jól frekventált helyen, kedvező bérleti díjjal lehetősége nyílik egy üzlethelyiség kibérlésére és kialakítására. 1. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK KÖZÖS ÉS SAJÁTOS JELLEMZŐI, A KÖZÖTTÜK VALÓ VÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 2. A VÁLLALKOZÁSI FORMÁK ALAPÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK GYAKORLATI TEENDŐI ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Az ESETFELVETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Barna Anikó. Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere. A követelménymodul megnevezése: Barna Anikó Vállalkozások, vállalkozási formák gazdasági és jogi háttere A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Mottó: A célod felé vezető úton minden apró lépés dicséretet érdemel (Spencer Johnson, Constanse Johnson) TARTALOMJEGYZÉK 1. VÁLLALKOZÓ, VÁLLALKOZÁS, VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

Vállalkozás alapítása

Vállalkozás alapítása gyakorlati tanácsok kezdőknek ingyenes e-book a Vállalkozás-online.hu-tól 2006, Vállalkozás-online.hu Jogi nyilatkozat Ezen e-book tulajdonosát a kiadó felhatalmazza, hogy ingyenesen, változatlan formában

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben