PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához"

Átírás

1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP D-12/2/KONV 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1. Alapvető cél és háttér információ... 4 A2. Részcélok... 5 A3. Rendelkezésre álló forrás... 5 A4. Támogatható pályázatok várható száma... 5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE...6 B1. Jogi forma... 6 B2. Méret... 7 B3. Székhely... 7 B4. Iparág... 7 B5. Típus/karakter... 7 B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok... 7 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA...10 C1. Támogatható tevékenységek köre C2. Nem támogatható tevékenységek köre C3. Elszámolható költségek köre C4. Nem elszámolható költségek köre C5. Illeszkedési előírások C6. Projekt iparági korlátozása C7. Projekt területi korlátozása C8. A projekt megkezdése C9. A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje 32 C10. A projekt befejezése és a fenntartási kötelezettség C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK...34 D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önrész összetétele D5. Egyéb pénzügyi eszközök D6. Biztosítékok köre D7. Támogatási előleg igénylése D8. Egyéb feltételek E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK...36 E1. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK...45 F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend) F5. Kifogás F6. Vonatkozó jogforrások listája F7. Fogalomjegyzék

3 F8. Csatolandó mellékeltek listája F9. Pályázati Útmutató mellékletei Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a pályázati kiírás és dokumentumai esetében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze. 3

4 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A TÁMOP 4.1.1/D konstrukció általános célja az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció kitörési pontjához kapcsolódva és a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. prioritástengelyének figyelembevételével a felsőoktatás minőségének javítása, a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében. Továbbá cél a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára olyan komplex hallgatói szolgáltatások kifejlesztése és biztosítása, amelyek hozzájárulnak tanulmányaik sikeres befejezésének előmozdításához, a lemorzsolódás csökkentéséhez, illetve társadalmi szerepvállalásuk megerősítéséhez. A szolgáltatások magukban foglalják a tehetséggondozást, a tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások biztosítását és fejlesztését. A felsőoktatás e szerinti tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítését és a felsőoktatás minőségjavítását szolgálja, illetve az egész életen át tartó tanulással összhangban ösztönzi a hallgatók munkaerőpiacra való belépését és a társadalmi integrációt. A hátrányos helyzetű hallgatók számára a megszokott közoktatási környezetből való kikerülés, illetve a családi környezetből való kiszakadás, valamint a diploma megszerzéséhez szükséges magas szintű és sokrétű tudáshoz megfelelő jártasságok és készségek hiányossága magában rejti a felsőoktatásból való lemorzsolódás, illetve az évhalasztás veszélyét. Ennek elkerülése érdekében szükséges olyan szolgáltatások nyújtása és támogató környezet megteremtése, melyek többek közt a hallgatók alapkompetenciáit, szociális és informatikai készségeinek fejlesztését célozzák. A szolgáltatásokat jelen pályázati kiírás szakkollégiumi működés keretében fejleszti és biztosítja a hallgatók számára: a 2011 márciusában elfogadott Szakkollégiumi Chartában rögzített elvek mentén működő szakkollégiumok a kollégium tagjainak megteremtik a megfelelő támogató és motiváló környezetet tanulmányaik folytatásához és elvégzéséhez, a társadalmilag érzékeny, jól informált értelmiségiek képzéséhez és az önkiteljesedés elősegítéséhez. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény rögzíti a szakkollégium célját, alapelveit. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvényben jelenik meg első ízben a roma szakkollégium fogalma, valamint e törvény rögzíti annak lehetőségét, hogy a felsőoktatási intézménnyel együttműködve egyházi fenntartó is létesíthet roma szakkollégiumot. Jelen pályázati felhívás keretében roma szakkollégiumnak tekintünk minden olyan szakkollégiumot, mely alapító okirata szerint roma szakkollégium és a felvételt nyert hallgatók legalább 60%-a roma származású. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, melyek tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programelemek (történelem és kultúra megismerése, nyelv elsajátítása) és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik, a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák. Alapvető célkitűzés, hogy a roma szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. A roma szakkollégiumok hallgatóikat átlátható felvételi rendszeren keresztül választják ki. 4

5 A konstrukció illeszkedik a 2011-ben elfogadott Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiában és annak cselekvési tervében megfogalmazott célokhoz, illetve a május 20-án a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat közt létrejött megállapodásban foglaltakhoz. A2. Részcélok A fentiekhez illeszkedve a konstrukció részcélja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású hallgatók 1. tanulmányi sikerességének előmozdítása; 2. kutatási tevékenységekbe történő bevonása; 3. társadalmi szerepvállalásának megerősítése. A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a hat konvergencia régióra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak- Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) az elszámolható közkiadásokra 1 rendelkezésre álló keretösszeg Ft. A Közép-magyarországi régió részére jelen pályázati felhívásban nem áll rendelkezésre forrás. Jelen konstrukció keretében az ERFA típusú tevékenységek nem támogathatóak. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdés 16a pontja értelmében közkiadásnak minősül: az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontja szerinti kiadás, amelynek részét képezi az uniós és a központi költségvetési támogatásokon kívül a közbeszerzésekről szóló évi CVII. törvény 6. (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosított elismerhető saját forrás. 5

6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében egyedüli pályázóként, illetve konzorciumvezetőként kizárólag kollégiumi formában működő roma szakkollégiumot működtető, a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények, illetve a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 66. -a alapján szakkollégiumi tevékenységet folytató vagy szakkollégiumként működő diákotthonok és azok fenntartói pályázhatnak. A diákotthon csak abban az esetben pályázhat, ha önállóan működő és gazdálkodó szervezet. Amennyiben a diákotthon nem önállóan működő intézmény, akkor kizárólag a fenntartó nyújthatja be a pályázatot. Pályázat kizárólag azon roma szakkollégiumok vonatkozásában nyújtható be, amelyek alapításának időpontja korábbi, mint a jelen pályázat közzétételének időpontja, és az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szerepelnek, vagy nyilvántartásba vételük a jelen pályázati felhívás közzétételének időpontjáig megkezdődött. Pályázatot kizárólag azon szervezetek nyújthatnak be, melyek jogi formája KSH besorolással (a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): 311 Központi költségvetési irányító szerv 312 Központi költségvetési szerv 341 Köztestületi költségvetési irányító szerv 342 Köztestületi költségvetési szerv 529 Egyéb egyesület 541 Kamara 549 Egyéb köztestület 551 Egyház 552 Önálló egyházi intézmény 553 Egyház önálló szervezete 559 Egyéb egyházi szervezet 561 Közalapítvány 562 Közalapítvány önálló intézménye 569 Egyéb alapítvány 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság 591 Egyesülés 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet A pályázat konzorciumi formában is benyújtható. A konzorcium tagjai lehetnek a roma szakkollégium szakmai munkájában részt vevő felsőoktatási intézmények. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató A/2. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel, részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni.) 6

7 A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorciumi tagok maximális száma: 4 (konzorciumvezető + 3 tag). Konzorciumi formában megvalósuló projekt esetén a finanszírozás tagonkénti finanszírozással történik. Egy szervezet akár konzorciumi partnerként, akár konzorciumvezetőként mindösszesen egy pályázatban vehet részt jelen kiírás keretében. B2. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet vehet részt a pályázatban. A pályázatban a Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel rendelkező szervezet is részt vehet, ha megvalósítás helyszínéül szolgáló telephellyel rendelkezik a konvergencia régiókban (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl). A Közép-magyarországi régióban lévő telephely, megvalósítási helyszín nem szerepelhet a projektben. B4. Iparág Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. B6. A pályázat benyújtásának feltételei és a Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok A pályázat benyújtásának feltételei 1. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást igénylő nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban. Amennyiben a támogatást igénylő ellen jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul a támogatási kérelem elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig, annak tényét a támogatást igénylőnek azonnal be kell jelenteni. 2. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy megfelel az az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek, és az Áht (4) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 3. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy nevét, a projekt tárgyát, a döntés időpontját (év, hónap) a támogatás elnyerése esetén a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és 7

8 a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szabályozott módon az NFÜ közzéteszi. 4. A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az államit adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint az az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) meghatározott más jogosultak hozzáférjenek. 5. A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik a Közpénz tv ában foglaltakról az alábbiak szerint: 5.1 A Közpénz tv. 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi okok a támogatást igénylő személyével, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel szemben nem állhatnak fenn. 5.2 Amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetetlenség a támogatási kérelem benyújtását követően merül fel, vagy a támogatást igénylő a törvény bármely rendelkezését megsérti, a támogatási kérelmet a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet. 5.3 A támogatási kérelem benyújtásával a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy eleget tett a Közpénz tv. rendelkezéseinek az érintettségével kapcsolatban, illetve az összeférhetetlenség megszüntetése érdekében. 5.4 Amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a támogatást igénylővel, illetve a támogatást igénylőként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak a pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül a támogatást igénylőnek kezdeményeznie kell a támogatási kérelmet befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen támogatási kérelemi felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján. 6. A támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy az Ávr. 83. (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalja, és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr ában foglaltak szerint visszafizeti. 7. A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a támogatást igénylő szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy támogatást igénylőnek a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítenie kell. 8. Amennyiben a támogatást igénylő biztosíték nyújtására köteles, a támogatást igénylő a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. -ában meghatározott biztosítékokat a támogatás (ideértve az előleget is) legkésőbb az első folyósításáig rendelkezésre bocsátja. 8

9 9. A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előzetes jóváhagyása és az 1083/2006 EK rendelet 57. cikkében meghatározott feltételek sérelme nélkül nem idegeníthető el és nem terhelhető meg. 10.A támogatást igénylő tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a költségvetésből nyújtott támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek a támogatási igény benyújtását követően ellenőrizhetik; Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy amennyiben a Közpénz tv. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettségi okok a Pályázó személyével, illetve a Pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennállnak, ez a tény a Pályázó által benyújtott közzétételi kérelem alapján a honlapon is feltüntetésre kerül. A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok Nem köthető Támogatási Szerződés azzal, a. aki a jogszabályban a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja (különös tekintettel az Ávr ában, valamint a Támogatási Szerződés esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 34. (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokra); b. aki a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior eseteit; c. aki ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; d. akivel szemben a Knyt. 6. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn; e. aki a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett; f. aki az Áht. 50. (1) bekezdésében meghatározott következő feltételeket nem teljesíti: 1) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek 2) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és 3) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül h. az a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. Törvény hatálya alá tartozó munkáltató, aki a bruttó forint alatti munkabérek nettő értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti, a jogsértést megállapító jogerős határozattól számított két évig támogatásban nem részesülhet, kivéve ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette. 9

10 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Közvetlen célcsoport: roma szakkollégiumok tagjai Közvetett célcsoport: Középiskolai tanulók Jelen pályázati felhívásban hátrányos helyzetű hallgatónak tekintünk a évi CXXXIX. törvény nak 10. pontjában meghatározottakon túl 1 minden olyan hallgatót, aki az egyéni fejlesztés terv megkötésének időpontjában rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik és akinek szülei rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkeznek, illetve havi jövedelmük nem haladja meg a mindenkor hatályos minimálbért; vagy akinek szülőinek legmagasabb iskolai végzettsége általános iskola, illetve érettségit nem igénylő, elavult szakképzettségük van; vagy aki egyszülős családban nevelkedik, vagy a háztartásban melyben a fiatal életvitelszerűen él több generáció él együtt; vagy akinek legalább egyik szülője tartósan beteg vagy fogyatékos; vagy akinek állandó lakhelye a 94 hátrányos helyzetű kistérségben van; vagy aki szegregált lakókörnyezetben él. C1. Támogatható tevékenységek köre I. Projekt-előkészítés 1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés 2. A helyzetfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program kidolgozása 3. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 4. Közbeszerzési eljárások előkészítése 5. Felvételi eljárások előkészítése II. Szakmai fejlesztő tevékenységek A szakkollégiumok módszertani fejlesztése keretében: 6. Pedagógiai programok kidolgozása, illetve felülvizsgálata 7. Képzési programok elkészítése, felülvizsgálata, szervezése, megvalósítása Szakkollégisták képzése A programokhoz kapcsolódó oktatók, munkatársak képzése 8. Társadalomtudományi kutatási tevékenységek szervezése és megvalósítása 9. A szakkollégiumok tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok szerkesztése, kiadása 10.Közösségi programok, rendezvények, szemináriumok, műhelymunka, konferenciák, szervezése, megvalósítása 11.A szakmai megvalósítók számára hazai és nemzetközi tapasztalatcsere 12.Más szakkollégiumokkal való együttműködés 13.A szakmai munka során együttműködés az adott szakterület kutatóival, oktatóival 14.Szakmai együttműködések kialakítása, hálózatosodás (pl. alumni) 15.A hallgatói karrier-tanácsadási, mentor-, koordinátori, egészségfejlesztési és mentálhigiénés támogató szolgáltatások fejlesztése 16.Mentori, tutori rendszer kiépítése, fejlesztése 1 Hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem töltött hallgató (jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt. 10

11 17.Tehetséggondozást szolgáló szakmai célú események megvalósítása 18.Hallgatói tanulás-módszertani és felzárkóztató szolgáltatások fejlesztése 19.A szakkollégium tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek, folyóiratok, egyéb kiadványok beszerzése Hallgatók részére biztosított egyéb szolgáltatások: 20.Kompetencia-fejlesztés 21.A szakkollégium tématerületeihez illeszkedően egyéni elvárások meghatározása és ahhoz kapcsolódóan ösztöndíj biztosítása Kommunikációs, ismeretterjesztő tevékenységek: 22.A szakkollégium tagok által a társadalmi feladatok keretében a középiskolai korosztály a leendő hallgatók illetve szakkollégisták tájékoztatása a roma szakkollégiumokról és szakmai eredményeikről; népszerűsítő tevékenységek, amelyek elősegíthetik a felsőfokú intézménybe történő jelentkezést 23.A felsőoktatási intézményekben a szakkollégium tevékenységének és szakmai eredményeinek disszeminációja III. Egyéb, a projekt végrehajtását szolgáló tevékenységek 24.Tájékoztatás, nyilvánosság 25.Könyvvizsgálat 26.Közbeszerzés 27.Horizontális elvek és vállalások megvalósulását támogató tevékenységek 28.Projektmenedzsment 29.Projekt megvalósításhoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések A C1. (Támogatható tevékenységek köre) I. pontjában felsorolt tevékenységek közül a megvalósíthatósági tanulmány benyújtása, valamint a II. és III. pontban felsorolt tevékenységek mindegyike, az alábbiak kivételével: A programokhoz kapcsolódó oktatók, munkatársak képzése A szakmai megvalósítók számára nemzetközi tapasztalatcsere A szakkollégium tevékenységéhez illeszkedő könyvek, tankönyvek, folyóiratok, egyéb kiadványok beszerzése Amennyiben a pályázó projektjavaslatában bemutatja, hogy a pedagógiai programok és képzési programok kidolgozását más forrásból megvalósította, akkor azok tervezése jelen projekt keretében nem elszámolható. Tájékoztatás, nyilvánosság A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.ujszechenyiterv.gov.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. 11

12 Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 3.1 Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az 1083/2006/EK rendelet a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához. A Pályázónak egyéb követelményként a Projekt Adatlap 7. és 8. pontjában megjelölt 6 intézkedés közül kell vállalásokat tennie, melyek közül az alábbiakban megjelölésre kerül az az egy szempont, melyek vállalása kötelező. A kötelező szempont vállalásáért a tartalmi értékelés során pont nem jár. A kötelezően vállalandó szempontokon felüli minimum 1. maximum 2 vállalásért szerezhető többletpontok az E. pont 3. alpontjában (tartalmi értékelési kritériumok) meghatározottak szerint kerülnek megítélésre. Felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy a kiválasztott intézkedéseket a végrehajtás során teljesítenie, illetve megvalósítania szükséges ) Esélyegyenlőség A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. A projekt adatlapon megadott intézkedések, részletes és pontos bemutatása szükséges a részletes projekt dokumentációban (Megvalósíthatósági tanulmányban). Pontos feltételeket, az egyes intézkedések elfogadásának feltételeit az alábbiak tartalmazzák. A projekt adatlapon található táblázaton a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. Több projektpartner, vagy társulási, konzorciumi projektjavaslat esetén az egyes esélyegyenlőségi vállalások teljesítésének megosztása már a projektjavaslat elkészítésekor tisztázandó, az adatok megadásakor azokat összesítetten kell megadni. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a roma származás és a fogyaték olyan különleges személyes adat, amely csak az érintettek önkéntes és írásbeli, egyedi hozzájárulása alapján kerülhet rögzítésre. A hozzájárulás akkor tekinthető megadottnak, ha az megfelelő tájékoztatáson alapul. Ha roma vagy fogyatékos embert jelöl meg egy projektjavaslat lehetséges munkavállalóként, képzendő személyként, akkor a személy projektbe való belépésétől kezdve rendelkeznie kell olyan dokumentummal, melyben az érintett hozzájárul ahhoz, hogy őt roma vagy fogyatékos munkavállalóként, tanulóként definiálják. A vállalt és szerződött esélyegyenlőségi intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. 12

13 Esélyegyenlőség érvényesítésének kötelező szempontja: - Az esélyegyenlőségi közvetlen célcsoport vagy az esélyegyenlőségi közvetlen célcsoport képviselőjének bevonása a projekt tervezésébe ) Fenntarthatóság A választott intézkedések nem tartalmazhatnak jogszabály által kötelezően előírt tevékenységeket, a kötelező elemek teljesítése teljességi kritérium, ezeket a pályázó nyilatkozatok aláírásával igazolja. A projekt adatlapon található táblázatban a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, befejezéskor és a projekt fenntartás végén várható érték megadásával kell jeleznie a pályázónak vállalásait. A fenntarthatósági szempontok értékét az adatlapon a pályázó szervezetre (szervezetekre) vonatkozóan kell megadni, amely egyes esetekben a kedvezményezettől, projektgazdától eltérő lehet és/vagy tervezett fejlesztésre/beruházással érintett területre, intézményre. Egyes szempontok mértékegysége csak szöveges (IGEN/NEM) vállalást tesz lehetővé, azonban a szempontok többsége számszerűsíthető. Amennyiben a vállalást pénznemben kell megadni, a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett értéket a projektjavaslat benyújtásának évére diszkontált árakon kell megadni. Bármely szempont vállalásakor az a cél, hogy a pályázó valamilyen javulást érjen el. Ez a javulás az adott szempont jellegétől függően lehet növekedés (pl. megújuló energiafelhasználás arányának növelése), illetve csökkenés (pl. veszélyes hulladék arányának csökkentése). Bizonyos esetekben a már megvalósított szempontok szinten tartása is megfelelő. Ebben az esetben a projekt befejezéskor és fenntartás végén tervezett érték megadásakor legalább a jelenlegi helyzet fenntartását kell biztosítani. Visszalépés nem megengedett. A projekt adatlapon található táblázatban a projektjavaslat benyújtásakor érvényes érték, a projekt befejezésekor, illetve a fenntartás végén érvényes érték (célérték) megadásával jelzi a pályázó, hogy milyen esélyegyenlőségi intézkedés esetében vállal többletteljesítményt. A többletvállalást a projektjavaslat benyújtásakor érvényes értéktől kell számítani. Egy környezeti fenntarthatósági szempont akkor tekinthető teljesítettnek, ha a pályázó a projekt befejezéséig megvalósítja a többletvállalást, és (ahol ez az adatlap alapján lehetséges) annak eredményét a projekt fenntartás időszakának végéig fenntartja. A vállalt és szerződött fenntarthatósági intézkedésekről rendszeresen be kell számolni (időszakos és záró beszámoló), és az időarányos teljesülést a helyszínen is ellenőrizhetik. Környezeti fenntarthatóság kötelező szempontja: - Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen pályázati kiírás esetében előnyt jelent az együttműködés megfelelő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező roma nonprofit szervezetekkel az alábbi területeken: - Szakmai program tartalmának kialakításában való részvétel - Szakmai program megvalósításának nyomon követésében való részvétel - A hallgatók kiválasztására vonatkozó szempontrendszer kialakításában való részvétel. Jelen pályázati kiírás keretben előnyt jelent, ha a szakkollégium olyan felsőoktatási intézményekkel működik együtt, amelyek a roma hallgatók számára biztosítanak különféle szolgáltatásokat, pl. romáknak szóló karrierszolgáltatás, hallgatói mentorhálózat. 13

14 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. A projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt) menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében az alábbi táblázat feltételei szerint. A projektmenedzser munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem alkalmazható. A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői vagy megbízási/vállalkozói jogviszony keretében, az alábbi táblázat feltételei szerint. A szakmai vezetőnek a projekt céljaihoz kapcsolódó szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a pályázónak vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében vagy megbízási vagy vállalkozói jogviszony keretében, az alábbi táblázat feltételei szerint. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. Egy személy kizárólag egy funkciót láthat el a projektmenedzsmentben. ( Pl. a projektmenedzser személye nem egyezhet meg a szakmai vezető személyével.) Minimális elvárások a projektben végzett munkaidőre és az előzetes szakmai tapasztalatra: Funkció Projektmenedzser Szakmai vezető Pénzügyi vezető - heti 20 óra - közgazdasági vagy menedzsment szakirányú végzettség, vagy ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettség, 4 év projektmenedzsmentben szerzett szakmai tapasztalat - munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében heti 40 óra - legalább 5 év releváns szakmai tapasztalat (pl. felsőoktatás, szakkollégiumi munka, hátrányos helyzetű hallgatók oktatása) - munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében eléri a heti 10 óra - 3 év szakmai és legalább egy 50 millió Ft feletti projektben szerzett pénzügyi vezetői tapasztalat A szakmai vezető a projektmenedzsment tagja, de a tevékenységeivel kapcsolatban felmerülő költségek nem a projektmenedzsment költségek közt kell tervezni. A projektmenedzsment keretében elszámolható továbbá konzorciumi tagonként 1-1 fő pénzügyi munkatárs és/vagy projektasszisztens időarányos bérköltsége és járulékai. A projektmenedzsmenthez kapcsolódóan külső szolgáltatásként indokolt esetben az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: pénzügyi szolgáltatás, könyvelés, jogi tanácsadás. Az egyéb projektmenedzsment hatáskörébe és feladatkörébe tartozó tevékenységek nem kiszervezhetőek, különösen a beszámolók készítése, projekttevékenységek lebonyolítása, a projekt végrehajtásához kapcsolódó menedzsment tanácsadás. A projekt megvalósítását nem akadályozhatja a felsőoktatási intézmény nyári oktatási szünete. A szakmai tevékenység folyamatos ellátását és a projektmenedzsment folyamatos rendelkezésre állását biztosítani kell. 14

15 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló CVIII. törvényt (továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban foglaltak szerint köteles eljárni. A közösségi értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 39. -át, a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás esetében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet át kell alkalmazni. A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kedvezményezett, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezményezettet terheli. A Pályázónak a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a Közreműködő Szervezet felé (illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály felé) tájékoztatási és együttműködési kötelezettsége van. Köteles továbbá a Közreműködő Szervezet/Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, a tevékenységük végzéséhez szükséges közbeszerzési dokumentumokat, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címében meghatározott határidők és formai előírások megtartásával megküldeni. Amennyiben a Pályázó támogatásból megvalósuló beszerzése alapján nem tartozik a Kbt. hatálya alá, illetőleg a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében, az alábbi szabályok alkalmazásával, nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretében kell eljárnia (az értékek ÁFA nélkül értendők): Közbeszerzési értékhatár alatt vagy közbeszerzési kötelezettség hiányában a nettó ,- Ft feletti beszerzések esetén a szállító(k) kiválasztásához, a szerződések számától függetlenül, a piaci árnak való megfelelés biztosításához, legalább három, azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos ( ben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot kell bekérni. A kereskedelmi forgalomban (üzletben: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. tv. 3. (1) (3) bekezdései szerint) beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok bemutatásával (pl.: forgalmazó cégek honlapja). A három ajánlat közül a legkedvezőbb alapján kell a szállítót kiválasztani. A három árajánlat benyújtásától eltérni csak a Közreműködő Szervezet által adott egyedi engedély alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének alátámasztásával lehet (pl.: hatósági szolgáltatások, közüzemi szolgáltatás). Az ajánlattételre történő felkérésnek és a beérkezett ajánlatoknak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 1. a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be; 2. jelen Útmutatóban foglaltakkal összhangban annak ismertetését, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlatot tevő szolgáltató a szerződés teljesítésére. Különös tekintettel a képzésekkel kapcsolatos azon követelményre, hogy a szolgáltatónak a támogatás (képzés) teljes időtartamára érvényes Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által igazolt intézmény-akkreditációval, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval kell rendelkeznie; 15

16 3. az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere. A Pályázó azzal a szolgáltatóval köt szerződést, amelyik az adott szolgáltatói piacon a legjobb ár-minőség (azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezőbb árú) arányt ajánlja kellő gondot fordítva az összeférhetetlenség elkerülésére -, az átláthatóság és a potenciális ajánlattevőkkel való egyenlő elbánás elveivel összhangban. A beszerzési eljárásnak átláthatónak, azaz minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie, a dokumentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok kiértékelését. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetére meghatározott eljárás lefolytatását a helyszíni ellenőrzés során fenti eljárás dokumentációjának bemutatásával kell igazolni. A fenti eljárást valamennyi, az adott körbe tartozó (tehát amelyek esetében nem a Kbt. szerinti eljárást kell lefolytatni), részben vagy egészben támogatás terhére kötött beszerzési (szolgáltatási) szerződés megkötéséhez alkalmazni kell. A közbeszerzési eljárások lefolytatása során a gazdasági és pénzügyi alkalmasság és műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumfeltételeinek meghatározásánál alapelv, hogy a Projektgazda kizárólag olyan feltételeket határozhat meg, mely elengedhetetlenül szükséges a közbeszerzés tárgyának elvégzéséhez, és nem tartalmaz indokolatlan versenyt korlátozó tényezőket, biztosítva ezáltal a versenysemlegességet és a hatékony piaci versenyeztetést. Amennyiben valamely hatóság vagy a Támogató ellenőrzése a fenti alapelv megszegését állapítja meg, akkor az érintett közbeszerzésből eredő tevékenységhez, beszerzéshez, szolgáltatatáshoz kapcsolódó költség nem számolható el a projekt terhére. 3. A szakmai együttműködő partnerekre vonatkozó elvárások: Olyan partnerek, amelyek nem konzorciumi partnerként aktívan részt vesznek a megkötött együttműködési megállapodás keretében megállapított szakmai feladatok megvalósításában. A szakmai együttműködő partnerek nem részesülhetnek támogatásban, illetve a kedvezményezettekkel kötött vállalkozói vagy megbízási jogviszony keretében felmerülő költségei sem számolhatóak el a projekt keretében. A partnerségi viszonyok bemutatására a Megvalósíthatósági Tanulmány 4. fejezete szolgál, ahol szükséges feltűntetni azt is, ha a projektbe nem kívánnak partnereket bevonni. 4. Speciális elvárások a szakmai tevékenységekkel kapcsolatban: 1. A szakkollégiumi programmal kapcsolatos elvárások A szakkollégiumi programmal, a szakkollégiumok tevékenységével kapcsolatos elvárásokat a nemzeti felsőoktatásról szóló, szeptember 1-jétől hatályba lépő évi CCIV. törvény 54. -a és a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 66. (4) bekezdése, valamint a Szakkollégiumi Charta tartalmazza. A szakkollégiumi programnak minden esetben kell tartalmaznia az alábbi modulokat: a) cigány-magyar identitást építő modul, b) közismereti modul. A projektjavaslatban be kell mutatni a szakkollégiumi program részleteit, beleértve az egyes tervezett modulok arányát, az elismerés/validáció lehetőségét. 2. A szakkollégium tagjainak kiválasztására és kötelezettségeire vonatkozó előírások A szakkollégiumi tagok kiválasztásának feltételeit a projektjavaslatban szükséges bemutatni. A tagok kiválasztására pályázati felhívást kell megjelentetni és a jelentkezők közül az előzetesen meghatározott objektív szempontrendszer alapján 16

17 szükséges a szakkollégium tagjait kiválasztani. A kiválasztási folyamat során fokozottan kell figyelni arra, hogy a szakkollégium tagjai között a roma származású hallgatók arányának el kell érni a 60%-ot. A roma szakkollégiumi tagság létszámának az első támogatott tanévben, a második szemeszterre meg kell haladnia a 12 főt. A második tanév, azaz a 4. szemeszter végére el kell érnie a 25 főt. A szakkollégiumnak együttlakó bázissal kell rendelkeznie. A szakkollégium tagja számára kollégiumi férőhely biztosítható, de nem szükséges a kollégium lakójának lenni a szakmai programba való bekapcsolódáshoz. A roma szakkollégium azon tagjainak száma, aki nem a roma szakkollégium bentlakó tagja, nem haladhatja meg a szakkollégiumi tagság létszámának 30%-át. A szakkollégiumi tagságra vonatkozó elvárásokat a szakkollégium tématerületeihez illeszkedően, egyénre szabottan kell meghatározni. A szakkollégisták feladatait egyéni fejlesztési tervben kell rögzíteni, amely egyben tartalmazza a teljesítéshez köthető ösztöndíj nyújtásának feltételeit. 3. Az ösztöndíjnyújtás feltételei A jelen pályázat keretében a szakkollégium tagjainak nyújtott ösztöndíj nem lehet szociális alapú, odaítélését minden esetben mérhető szakmai-kutatási teljesítményhez kell kötni. A hallgatói ösztöndíj mértéke nem haladhatja meg a köztársasági ösztöndíjnak az adott évi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértéke 1,5-szeresét, és a hallgató által a szakkollégium keretében az egyéni fejlesztési tervben rögzített és elvégzett feladatokkal összhangban kell megállapítani. A szakkollégiumnak az ösztöndíj rendszerességét és mértékét, valamint odaítélésének feltételeit, menetét rögzítő szabályzattal kell rendelkeznie. A hallgatói ösztöndíj mértékének megállapítására, a teljesítmény alapú differenciálásra vonatkozó belső szabályzatot a projektjavaslathoz csatolni szükséges. Kifizetése csak banki átutalással történhet. Az ösztöndíj nyújtásának alapfeltételei: 1. A szakkollégista heti rendszerességgel végez igazolhatóan a szakkollégiumhoz köthető tevékenységet (pl. kurzust látogat, egyéni úton vagy csoportmunkában kutatási tevékenységet folytat stb.). 2. Szakkollégiumi tevékenységének eredményét a szakkollégium képzési programja keretében, a szakkollégium (esetleg más szakkollégium) által szervezett rendezvényen bemutatja, szakmai versenyen (pl. TDK) vesz részt. 3. Társadalmi hasznosságú tevékenységeket végez (pl. középiskolai hallgatók mentorálása). 4. A szakkollégium rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vesz. 5. Az egyéni fejlesztési tervben foglalt feladatokat és vállalásokat magas színvonalon teljesíti. 4. A lakhatás és a szakkollégiumi programok elkülönítésével kapcsolatos elvárások A lakhatással (pl. lakószobák) kapcsolatos rezsiköltség a projekt keretében NEM elszámolható. A projekt időszaka alatt a szakkollégiumi tagoktól a lakhatásért díj szedhető a felsőoktatási szálláshelyekre vonatkozó szabályok figyelembe vételével, azonban a lakhatásért nem számolható fel magasabb díjazás a lakhatásban részesülő hallgató, 17

18 szakkollégiumi tag számára, mint amennyi az egy főre jutó valósan felmerülő lakhatási költség. A lakhatási díj mértékének meghatározása vonatkozó számításokat és az azok alátámasztását igazoló kimutatásokat a projektdokumentáció részeként meg kell őrizni. A projekt időszaka alatt a szakkollégiumi tagoktól a szakkollégiumi (tehetséggondozó) szolgáltatásokért díj nem szedhető. A szakkollégiumi (tehetséggondozó) szolgáltatások kapcsán felmerülő (tanterem, rendezvényterem) rezsi költségek elszámolhatók. 5. A pályázóval szemben támasztott szervezeti kiválósági kritériumok teljesítése A kiválósági kritériumok tekintetében irányadóak lehetnek: - a Szakkollégiumi Charta Akkreditációt Segítő Eseti Bizottság akkreditációs eljárása - az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) TÁMOP kiemelt projekt keretében a szakkollégiumok minőségének mérésére kidolgozott minőségi mutatórendszer - a felsőoktatási rangsorokban használt a képzés minőségére vonatkozó mutatórendszerek - a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat képzési standardjai. 6. A jogszabályi környezet változásának kezelése A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 54. -a rögzíti a roma szakkollégiumok létrehozásának lehetőségét. Amennyiben a szeptember 1- jével hatályba lépő jogszabály lehetővé vagy szükségszerűvé teszi a pályázatot benyújtó intézmények szervezeti átalakítását, akkor azt oly módon kell megtenni, hogy a létrejövő intézmény a pályázatot benyújtó intézmény jogutódjaként jöjjön létre, annak feladatkörét teljes körűen átvéve. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1. pontban felsoroltakon kívül más tevékenység, illetve azok a konkrét tevékenységek, amelyekre a pályázó hazai forrásból, vagy az NFT I., ÚMFT keretében, illetve egyéb forrásból már kapott támogatást, nem támogathatóak. C3. Elszámolható költségek köre Az elszámolhatóság általános szabályait a jelen útmutató B/3 számú mellékletét képező ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről útmutató rögzíti. 1. Projekt előkészítés költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 4. pont) A projekt előkészítés költségei a pályázati útmutató megjelenésének napjától a Támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatók el. Az előkészítés költségei között kizárólag az alábbi tevékenységek költségei számolhatók el a részletes költségvetési tábla I. A projekt előkészítés költségei oszlopban az alábbiak szerint: 18

19 A projekt előkészítő szakaszában a Pályázati Útmutató C1. pont I. alpontjában meghatározott előkészítési tevékenységhez kapcsolódó költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének a 6 %-át! A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítésének (megvalósíthatósági tanulmány, előzetes igényfelmérés, háttérelemzés) teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a Pályázó által benyújtott és a Támogató által elfogadott költségtervben meghatározott összköltségének 3%-át. A projekt előkészítésének kapcsán az alábbi tevékenységek költsége számolható el (529. sor): 1. Előzetes igényfelmérés, háttérelemzés 2. A helyzetfelmérés megállapításaihoz igazodó szakmai program kidolgozása 3. Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése 4. Közbeszerzési eljárások előkészítése 5. Felvételi eljárások előkészítése Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtását nem vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján teljesítik, hanem a Pályázó munkatársai munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban foglalkoztatott személyek látják el, akkor a munkatársak bérköltsége (bruttó munkabére), személyi jellegű egyéb kifizetései, és bérjárulékai, illetve azoknak a végrehajtásra fordított munkaidővel arányos része vehető figyelembe. A számfejtett megbízási díj ezen a soron kerül elszámolásra. (54., 551., 561., 562., 564. és 569. sorok) A bérköltség csak a ténylegesen kifizetett munkabér alapján, a projekt keretében való foglalkoztatás arányában számolható el, munkaidő-kimutatás alapján. A projekt megvalósításában résztvevők bére csak akkor elszámolható, ha a projekt előkészítéséhez kapcsolódik, és munkaköri feladatukat képezi. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy lehetővé tegye a tevékenység megvalósításában részt vevő szervezet tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás, időkimutatás). A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. Jutalom/jubileumi jutalom, prémium és végkielégítés nem számolható el költségként. A projekt előkészítési költségeivel összefüggő költségek kizárólag a Támogatási szerződés megkötését követő első időközi kifizetési igénylés dokumentációjában nyújthatók be. Az előkészítés kapcsán felmerült költségek pénzügyi teljesítésének meg kell történnie az első időközi kifizetési igénylés benyújtásának napjáig. Amennyiben az első időközi kifizetési igénylés dokumentációjában az előkészítés költségei nem kerülnek benyújtásra, annak elszámolására a továbbiakban nincs lehetőség. Abban az esetben, ha az első időközi kifizetési igénylés dokumentációjában az előkészítés költségei benyújtásra, de a KSZ részéről a hiánypótlást követően elutasításra kerültek, az előkészítés költségeinek elszámolására, az elutasítás indokaként megjelölt hiány pótlását követően, későbbi kifizetési igénylésben történő benyújtásával lehetősége van a Kedvezményezettnek. 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről útmutató 5. pont) Az projektmenedzsment költségei a részletes költségvetési tábla menedzsment oszlopban számolhatók el, az alábbiak alapján: II. Projekt 19

20 A kedvezményezettnek a projekt teljes időtartama alatt biztosítania kell egy fő projektmenedzsert és egy fő pénzügyi vezetőt. A projektmenedzser alkalmazható munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében a C1.3 pontban jelzett feltételek szerint. A projektmenedzser megbízásos, illetve vállalkozási jogviszonyban nem alkalmazható. A pénzügyi vezető alkalmazható munkaviszony, vagy megbízási vagy vállalkozói keretében a C1.3 pontban jelzett feltételek szerint. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. A jogviszonyt szabályozó dokumentumnak (munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó szerződés, vagy munkaköri leírás) tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak bérköltsége, illetve a vonatkozó megbízási díjak és vállalkozási szerződések költsége számolható el. Az elszámolás során a költségek projekt menedzselésére fordított munkaidővel arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is. A projektmenedzsmenthez kapcsolódóan külső szolgáltatásként indokolt esetben az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe: pénzügyi szolgáltatás, könyvelés, jogi tanácsadás. Az egyéb projektmenedzsment hatáskörébe és feladatköreibe tartozó tevékenységek nem kiszervezhetőek, külső, harmadik féltől megrendelt szolgáltatásként nem elszámolhatóak, különösen a beszámolók készítése, projekttevékenységek lebonyolítása, a projekt végrehajtásához kapcsolódó menedzsment tanácsadás. A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, helyi bérlet, üdülési csekk stb. költsége számolható el. A menedzsment nem rendszeres költségei közül elszámolhatóak az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei. Elszámolható költségek: Bérköltség illetve a projekt menedzselésre fordított arányos része (54. sor) és járulékai (561, 562, 564. és 569. sorok); Számfejtett megbízási díj (54. sor) és járulékai (kivéve projektmenedzser) (561, 562, 564. és 569. sorok); Vállalkozói díj/megbízási díj (kivéve projektmenedzser) (529. sor); Személyi jellegű költségek (munkába járás költségei, étkezési jegy, helyi bérlet, stb. amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor); A projektmenedzsment tagok belföldi útiköltsége, szállás és ellátás költsége (526. sor), VAGY napidíja (5591. sor), amennyiben ellátás költségét nem térítik, ha a támogatott tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés külső helyszínen történik; Új, kis értékű eszközök beszerzése, de kizárólag a foglalkoztatott jogviszonyban álló menedzsmenttagok részére (141. sor); Különösen indokolt esetben a projektmenedzsment feladatok ellátásához szükséges bérleti díjak (kizárólag irodabérlet) (522. sor). 20

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben