Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lellei ú ság. Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Wass Albert: A bújdosó imája"

Átírás

1 Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 12 szám december Áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelt Balatonlelleiek! Ismét eltelt egy év. Az utolsó hónap, a decem ber figyelmeztet, hogy eljött a szám vetés ideje. Lassan összegeznünk kell a 2009-ben elért eredményeinket, s meg kell fogalmaznunk a következ évre vonatkozó céljainkat, elképzeléseinket. Sohasem volt könny az év végi összegzés és a jöv kép megfogalmazása. De ennyi aggodalommal, ilyen bizonytalanul nem vártuk még az új évet, mint most. Változó világunkban egyre nagyobb gondot okoz a munkanélküliség, a szegénység és a mindennapok kiszámíthatatlansága. Mindezek ellenére vannak dicséretesen szép eredményeink, s persze olyan is, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Büszkén vállalható, hogy a városunkban m köd intézményeinket a megszokott magas színvonalon tudtuk m ködtetni, nem kellett megszorításokkal élni oktatási intézményeinkben sem. Balatonlelle rangjához méltóan tudta fogadni az idelátogatókat, vonzó és népszer tudott maradni ebben az er s versenyben is. Továbbra is példaként emlegették városunkat, ahová szívesen érkeztek az új vendégek, s h ségesen visszajöttek a régiek. (Folytatás a 4. oldalon) Nyolc és fél kérdés Dr. Szomolányi István. Az id k kezdete óta fogszakorvos Lellén, majd megyei f orvos. Bár láthatóan ereje teljében van, idén nyugalomba vonult. Azt lehet tudni, hogy a katolikus egyházközség világi elnöke, hogy a politikában ténykedett egy ideig, de hogy több nagyhír karitatív szervezetben tölt be vezet pozíciót, azt gondosan titkolja. Jószolgálati tevékenysége Lellén is számottev. Kihagytam valami fontosat? Itt élem az életem fiatal korom óta. Ezek az id k, meglehet sen fordulatosak voltak. Sok minden történt, nem tudom ezek közül mi érdekes, és mi nem. Ön Balatonlelle megbecsült polgára. Ha ezt így szemébe mondják, illik elhárítani, úgyhogy most az elején kérem a menteget zést kihagyni. Nos, mi az amire leginkább büszke, amit a Város érdekében tett? Talán arra, hogy Balatonlellén mint els mohikán, voltam fogszakorvos. Mikor megpályáztam ezt az állást, arról volt szó, hogy komplett, berendezett rendel, és szolgálati lakás vár, ami nagyon kecsegtet ajánlat volt egy fiatalembernek az önálló élet elkezdéséhez. Ehhez képest a mai m vel dési házban kaptam három kis helyiséget. Egyikre azt mondták ez a váró, a másik a rendel, a harmadikban lakhattam. Ami aggasztóbb volt, hogy mindezt gyakorlatilag minden felszerelés nélkül vettem át. Kaposvárról, innen-onnan koldultam össze a berendezést, m szereket. (Folytatás a 3. oldalon) Jeles napok December 14. A H ség Napja.1921-ben Sopron népszavazással kérte Magyarországhoz való visszacsatolását. December 21. Téli napforduló, az év legrövidebb napja. Mostantól hoszszabbak lesznek a napok, és megindulunk kifelé a télb l. December 24. Szenteste. Ilyenkor fát állítunk, feldíszítjük, és gyertyát gyújtunk. A Jézuska vagy a Télapó ajándékokat hoz, és békében együtt van a Család. December Karácsony: Jézus Krisztus születésének ünnepe. December 27. Jánosnapi borszentelés, a borosgazdák napja. December 31. Szilveszter, az Óévbúcsúz tató ünnep. Január 1. Újév: Új élet kezdete, a jókívánságok napja. Január 6. Vízkereszt napja: A farsang kezdete. Most van itt a házszentelés ideje. Wass Albert: A bújdosó imája...uram, ki fönn az égben, lakozol fényességben, gyújtsd föl szent tüzedet az emberek szívében: jó tettek nyugalmát, der t és békességet, mit el nem fúj az orkán s rontó t z meg nem éget!

2 2 KARÁCSONY XXXXXXX Lellei újság Decemberi jegyzet Most majd egy asztal köré ül a Család, a rántott hal és forralt-bor szagán átsz r dik a csillagszóró, gyertya és feny illata. A szó elcsendesedik, a szív felmelegszik. Régi sérelmek porladnak el egy mosolygós pillantással, mert a béke borítja be a világot. Fújhat kint hideg szél, gyülekezhetnek a fiókban a csekkek. Ilyenkor még a hírek is megszelídülnek, ha egyáltalán kíváncsi a küls világra ezen a pár napon az ember. Karácsony a béke ünnepe. Ez a pár nap a Családé, mely körbeveszi a fészek melegével az ember gyerekét. Mert hiába megy ki lassan a divatból ez a kötelék, ilyenkor még a trendek is pihennek valahol, s nyugton hagynak bennünket. De most még csak közeleg az Ünnep. Tessenek hát elgondolkodni, hogy csakugyan elavult intézmény-e a család? Mert milyen lehet, ez a pár nap egyedül? Valaki itt azt mondta, hogy az iskolában az ideális 500 helyett 320 gyermek tanul. Nem születnek utódok. Kedves ifjak! Ha majd elkopnak a szül k, Önök kinek fognak Szent estén pár év múlva gyertyát gyújtani? De ne szidják a világot, mert az olyan, amilyenné mi alakítjuk. Van baja, mindig is volt. De ha csak azt mondjuk róla, hogy rossz, akkor az is marad. Ha kicsit összekapjuk magunkat, és javítunk rajta valamicskét, akkor jobb lesz. Motozzon ez a gondolat fejünkben Advent idején, és biztosan szép Karácsonyunk lesz. (lig) Dics ség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek! a karácsonyi evangéliumból származik az ünnepi liturgia dics ít énekének bevezet sora. A vasárnapi szentmisék állandó részeként, sokszor imádkozzuk az egész év során és mindig ünnepi díszbe öltözteti a szívünket. Persze csak akkor, ha valóban úgy imádkozzuk, mint annak idején az angyalok tették. Karácsonykor sok olyan ember is eljön az Isten házába, aki máskor nem szokott. Vonzza ket a templomok karácsonyi díszítése, a gyermekkort idéz énekek, amelyeket mégiscsak mindenki ismer valamennyire, oda lehet menni a betlehemi jászolhoz, rácsodálkozni a benne fekv kisbaba-jézusra és megmutatni a gyermekeknek, unokáknak. Nagy hiba volna, ha ezeknek a ritka vendégeknek nem békesség, hanem csalódás jutna ilyenkor a templomban otthonosak viselkedése, (ne adj Isten!) fölényes ítélkezése miatt. Azokról se feledkezzünk el, akik szívesen jönnének, de már nem tudnak eljutni karácsonykor sem az Isten házába. A legelesettebbek és a magányosak nehezen tudnak maguk körül ünnepet idéz környezetet kialakítani. Esetleg ágyban találja ket a szeretet ünnepe és ez nem valami vidám dolog. Pedig az angyalok rájuk is gondoltak, amikor abból az alkalomból, hogy az igazi világosság a világba jött, békét kívántak a jóakaratú embereknek. Az els karácsony nagyon nem MEGHÍVÓ Balatonlelle Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a város lakosságát december 19-én, szombaton 18 órára az általános iskola sport-csarnokában rendezend VÁROSI KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE Az ünnepi m sorban helyi el adók, m vészeti csoportok és vendégm vészek lépnek fel. A belépés díjtalan. Sok szeretettel várunk minden kedves érdekl d t. Kenéz István polgármester Köszöntsük együtt Szent Karácsony ünnepét! Velünk az Isten! hasonlíthatott a mai éjféli misékre Nem orgonával kísért hangos énekszó, fényesen öltözött asszisztencia, ünnepl ruhás emberek körében született meg az Ige, hanem sötétben, hidegben, rendetlenségben, minden elemi higiéniai követelményt nélkülözve, távol a Szent Család egyszer otthonától is. Isten mégis gondoskodott róluk, mint ahogy bennünket sem hagy egészen magunkra soha. Angyalok ébresztik a közelben tartózkodó pásztorokat, akik így a legszükségesebb dolgokkal el is látják a földre szállt Istengyermeket. Ugyanezek az angyalok teszik bens ségessé József és Mária számára - a nyomorúságos díszletek között is - a történelmi pillanatokat. Az Ige testté lett és közöttünk lakott. Minél magányosabb az otthonunk, minél szegényesebb ünnepi asztalunk, annál biztosabb, hogy most is közöttünk lakik. Mindig remélhetjük és megtapasztalhatjuk mi is gondoskodó szeretetét: valahová már bizonyára elküldte angyalát, hogy ébresszen föl más jóakaratú embereket, menjenek látogatóba az elhagyatottan karácsonyozókhoz. Ha pedig mégsem jönne senki, akkor sem vagyunk már soha többé egyedül. Mert ahogy a próféta jövendölte az Eljövend r l, velünk az Isten. Imádkozzunk akkor csak az angyalokkal: Dics ség Neki! ajándékoz meg békével bennünket, pedig neki van a születésnapja. Áldott Karácsonyt kíván minden kedves olvasónak: Kovács Jen atya

3 Lellei újság INTERJÚ 3 Interjúsorozatunk (Folytatás az 1. oldalról) De rövid id alatt a megye egyik legjobban felszerelt rendel jében dolgozhattam, ami a semmihez képest szép teljesítmény. Praxisom alatt végig igyekeztem mindig a legkorszer bb gépet, m szereket használni. Folyamatosan képeztem magam, mindig a legkorszer bb metódust alkalmaztam, ami a betegek gyógyulása szempontjából nagyon fontos körülmény. Van amire nem ennyire büszke? Amikor összevonták a két települést, engem megválasztottak Boglárlellei tanácstagnak, - akkor még tanácsrendszer volt. Sajnos mi lellei polgárok nem tudtuk elég eréllyel képviselni a város érdekeit, mert olyan er s volt a boglári lobbi, hogy az ellen nem tudtuk felvenni a harcot. Amikor a változások ideje eljött, iszonyú er vel tört fel a lelleiekben a függetlenség, az önállóság érdekében kifejtett törekvés. Sajnos ezt nem tudtuk, nem tudtam elég eréllyel támogatni, ami most már tudom, hiba volt. Erre nem vagyok büszke. Ön szép kort megélt Balatonlellén. Mi az, ami tetszik, ami fejl dött Városunkban? A parti sáv, az nagyot fejl dött az elmúlt évtizedekben. Bár sok vitát váltott ki, utólag kiderült, helyes döntés volt a partfeltöltés. Aztán az üdül övezet központja, a Szent István tér, a Mólóig, az nagyon szép, és most lett az. És mit mond a kisördög, mi az ami nem tetszik. Igen, ez a korábbi mondatom másik fele lenne. A település magva, ahol az állandó lakosok élnek, az mintha az utóbbi id ben kicsit lemaradt volna. Nem képviseli ugyanazt a nívót a város a vasúton innen, mint a vasúton túl. Pedig ez nem volt mindig így. A fejl dés mintha megállt volna a vasút vonalánál, ezen az oldalon alig épül valami. A beruházók befektetése ott sokkal hamarabb megtérül, de hosszú távon ez a szemlélet nem helyes. Ha most önre szakadna az államkassza, mi lenne az, amire legel ször költene a Város érdekében? Nyolc és fél kérdés Amint már mondtam, költeni kell a tényleges városra. Az épületek állagára, a város egységes arculatára, az utak min ségére gondolok. A közm vek úgy t nik rendben vannak. De ami a felszín felett van, az nem teszik. A másik fájdalmam, hogy itt van ez a szép korszer autópálya. De nem lehet megközelíteni, vagy ha onnan nézem, nem lehet róla lehajtani. Pedig Siófok és Keszthely között Balatonlelle a legfontosabb úti cél, de most közvetlenül nem megközelíthet. Ez nem tudom miért eshetett meg, viszont félek, hogy a fejl désünknek alapvet gátja lesz. Balatonlelle és az idegenforgalom. Azt hiszem szétválaszthatatlanok, mint a sziámi ikrek. Mi a véleménye, jó ez nekünk, vagy rossz? Az idegenforgalom mindenképpen jó, mert a település a múltban is, a jelenben és a jöv ben is ebb l fog élni. Viszont. Az a fajta idegenforgalom, ami most uralkodott el, ez a zajos, kirakodóvásáros, vurslis jelleg nem szolgálja a pihenni vágyók nyugalmát. Lehetséges, hogy ez több embert vonz ide, de attól tartok, hogy éppen a fizet képes vendégeket üldözzük el. Mi a kedvenc helye Balatonlellén? Kedvenc helyem a volt munkahelyem, de ez nem biztos, hogy valakit érdekel. Szép a városközpont. Ahol a régi Iskola, a Városháza, és a Templom található. Szeretem a Kishegyet is, mely minden alkalommal tartogat valami meglepetést. A borászok jóvoltából ott csodálatos dolgok vannak kialakulóban, s ennek a természet sem látja kárát. Végül. Van-e olyan kérdés, amit nem tettem fel? Nem esett szó a rádi templomról. Jen atyával megbeszéltük, hogy a hely szakrális jellegét kihangsúlyozandó, bizonyos fejlesztéseket végzünk. Az egyházközösség megcsináltatta az ajtót, jómagam a padozatot hozattam rendbe, és egy oltárt is készíttettem. Az egyházközség csináltatta azt az ólomüveg ablakot, mely Szent István királyunkat ábrázolja. Azóta Szent István napján az ünnepi misét a rádpusztai romtemplomban celebrálják. Ligeti Gábor Háziorvosok Balatonlelle, Szövetség u. 3. Dr Bitz Mária belgyógyász Hétf t l péntekig: 8 11 Tel.: Dr Bíró Tamás szülész-n gyógyász Hétf t l péntekig: Tel.: Dr Illés Huba belgyógyász, szülész-n gyógyász Hétf t l péntekig: 8 11 Tel.: Dr Novák László ortopédus Minden pénteken: Tel.: 20/ Balatonlelle, Szövetség u. 7. Dr Baron Katalin gyermekorvos Hétf, kedd, csütörtök, péntek: 9 12, szerda: Tel.: Dr Tóth Péter fogorvos Hétf : 12 18, kedd péntek: 8 13 Tel.: Balatonlelle, Kossuth L. u. 4. Dr Balázs Lajos sebész Hétf, csütörtök: Sürg s esetben azonnal Tel.: Orvosi Ügyelet Balatonboglár, Vikár Béla u. 4. Minden nap, délután 16 reggel 07-ig Tel.: Dr Gaál Antal állatorvos Balatonlelle, Dobó Katalin u. 6. Tel.: 06-20/ Dr Mészáros László állatorvos Balatonlelle, Rákóczi u Tel.: 06-30/ Gyógyszertárak Mária Gyógyszertár Balatonlelle, Móra Ferenc u. 2. Tel.: Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle, Rákóczi u. 208/B. Tel.:

4 4 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lellei újság Aforizmák Kínai közmondás: A tízezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezd dik. Démokritosz: Az élet ünnepnapok nélkül olyan, mint egy hosszú út vendégfo gadók nélkül. Ronald Reagan: Azt mondják, a politika a második leg sibb mesterség. Meg kell, hogy mondjam, engem nagyon is emlékeztet a leg sibbre. Zsoldos Péter: A mi lett volna, ha a legostobább kérdés, amit az emberiség eszmélése óta önmagának feltesz. Az történik, aminek a bekövetkez eseményt megel z számtalan hülyeség okán a legnagyobb valószín sége van. Samuel Ullmann: Az esztend k összeráncolhatják a b rt, de az életbe vetett hitr l való lemondás a lelket ráncolja össze. Laurell Kaye Hamilton: Az élet csak akkor bonyo lult, ha azzá teszed magadnak. Márai Sándor: Utad értelme nem a cél, hanem a vándorlás. Gobbi Hilda: Minél több szeretet és jóság sugárzik bel led, annál több áramlik rád vissza. H. Kovács István: Az amat rök remélnek, a profik dolgoznak. Dean Martin: Utálnék absztinens lenni. Képzeljük el, hogy reggel felkelünk, és lehet tudni, hogy ennél jobban már nem is fogjuk érezni magunkat. H. L. Menches: A demagóg olyan ember, aki tudja, hogy hülyeségeket prédikál olyan embereknek, akiket hülyének gondol. (folytatás az 1. oldalról) A város élt, mindig kínált valami izgalmasat mindannyiunknak. A nyári zsibongás után most a gyönyör sz, majd a tél csendje köszöntött a településre. Jó ez a csend egy kis mérlegelésre, rendrakásra. Az adventi koszorún sorban fellobbanó gyertyalángok jelzik a legszebb ünnep közeledtét. A város ünnepl be öltözött, gyönyör fények, karácsonyi díszítések hirdetik az ünnepet. Eközben a világ egyre durvább körülöttünk, egyre kevésbé hiszünk egymásban, soha nem látott méreteket ölt az ellenségeskedés, a gy lölködés, az er szak, a széthúzás. Egyre több az érdek, egyre kevesebb az szinte érzelem. Mindenki összefogásról, közös akaratról szól, de a valóságban nem követik tettek a kimondott szavakat. Pedig a felel sségünk óriási. Nemcsak a jelent kell megélnünk, s terveznünk a jöv t, hanem példát is kellene mutatnunk az utánunk jöv nemzedékeknek. Nem veszíthetjük el hitünket, bizalmunkat, mert a mi küldetésünk az, hogy a gyerekeink egy szebb, jobb, igazságosabb, helyes értékrenden alapuló világban élhessenek. Véget kell vetni valóban az ellenségeskedésnek, a békétlenkedésnek, s nem széthúzással, hanem közös akarattal (nemcsak a szavak szintjén) jöv t kell építenünk. Felül kell emelkednünk téveszméken, hovatartozásokon egy sikeres jöv érdekében. Tudom, Polgármesteri köszönt talán nem a legmegfelel bb id szaka a következ év erre a közelg választások és az azt kísér hangulat miatt, de szeretném hinni, hogy egyre többen értjük majd meg, hogy valóban a jöv nk a tét. A szeretet ünnepe közeleg. Kívánom, hogy mindenki kaphasson ebb l a csodálatos érzésb l! Költözzön közénk a boldogság és a békesség! Tudjunk és merjünk szívb l mosolyogni, merítsünk er t egymásból gondjaink megoldásához. Vegyük észre azokat, akik odafigyelésre, gondoskodásra szorulnak körülöttünk! Járjunk nyitott szemmel és nyújtsunk segít kezet egymás felé! Gazdagodjunk emberségben, osztozkodjunk szeretetben! Bár a karácsony két nap csupán, próbáljuk valódi üzenetét, meghitt hangulatát átmenteni a következ napokra. Töltsük meg tartalommal legszebb értékeinket, mint tisztelet, szeretet, becsület és békesség! szintén kívánom, hogy karácsonyeste minden lellei család karácsonyfájánál boldog emberek álljanak! Nagy beszélgetésekkel emlékezzünk régi karácsonyok hangulatára, teljenek meghitt, békés, boldog hangulatban az ünnep napjai! Minden balatonelellei családnak kívánok áldott karácsonyt és nagyon békés, boldog új évet! Tisztelettel: Kenéz István polgármester A H1N1 vírusfert zésr l, illetve a véd oltásról! Mindenek el tt nem csak, mint orvos, hanem, mint magánember is, alapfilozófiámnak tartom a Hippokratészi eskü gondolatát: Ne árts! Minden beavatkozást csak akkor végezzünk el, ha annak következménye hasznosabb, mint a beavatkozás elmaradása. Ez alapján is, nyugodt szívvel kijelentem, hogy az influenza elleni véd oltás beadásának kisebb a kockázata, mint amit az injekció beadásának elmaradása jelentene. A H1N1 vírus els sorban az aktív korú lakosságra veszélyes. Az utóbbi évek influenzáival szemben, most világjárvány van. A fert zés cseppfert zés útján terjed f ként zárt légkör terekben. Minden ezredik megfert zöttnél halálos következménnyel jár. De véd oltást kapottak influenzában még sohasem haláloztak el. A világ tíz azon országa közé tartozunk, amely képes gyorsan saját oltóanyagot el állítani az influenza vírus ellen. A véd oltás technikája negyven év óta kidolgozott magyar szabadalom, és azóta is, változatlanul ezt a technikát használják eredményesen, a világ által irigyelve. A véd oltás elölt kórokozót tartalmaz, amely nem fert z, de az immunitást (ellenálló képességet) létrehozza a vírusfert zéssel szemben. Nem csak önmagunk egészségéért, de a környezetünkben él kéért is felel sök vagyunk, ezért még inkább tudom javasolni a véd oltást, mert életeket tudunk vele menteni, valamint esetleges szenvedéseket tudunk elkerülni általa. Természetesen a véd oltásnak is van, mint minden gyógyszernek mellékhatása, de ez eltörpül a várható hasznától. Az oltóanyag valóban tartalmaz higanyvegyületet, amely teljességgel ártalmatlan, mert abból szabad higany, amely káros a szervezetre, soha sem szabadul fel. Végül megjegyzem, esetleges bizalom er sítése céljából, hogy saját magamnak és a családomnak is, már hetekkel ezel tt beadattam a H1N1 elleni és a hagyományos influenza elleni véd oltást. Döntsenek bölcsen, saját maguk és szeretteik érdekében! Jó egészséget kíván. Dr Balázs Lajos

5 Lellei újság ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 5 Egyéni vállalkozók, figyelem! január 1-t l változik az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V.törvény! Új rendelkezések, szabályok az egyéni vállalkozóról és egyéni cégr l szóló évi CXV. törvényben olvashatók. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen kezdeményezhetõ. Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, valamint a változásbejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezhet. A bejelentést az e célra rendszeresített elektro nikus rlapon kell megtenni. Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megsz nésének bejelentése díj- és illetékmentes. Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele. A nyilvántartást vezet szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történ azonosítása, illetve más egyéni vállalkozótól Színvonalas, több nyelv (magyar, német, angol) idegenforgalmi kiadványokkal népszer síti Balatonlellét önkormányzatunk évr lévre. A színes, képes, tájékoztató elemeket sem nélkülöz prospektusok hagyományosan a budapesti Utazás Kiállításon mutatkoznak be minden év tavaszán. A prospektus paraméterei: A/4-es méret, 24 oldal, megjelenik 4000 példányban, a kiadvány ingyenes. Terjesztése a szokásos információs csatornákon történik. Hirdetési lehet ségek: - alapméret (8,5 cm x 6,5 cm) ára: Ft+25% ÁFA való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, a jogszabályoknak megfelel m ködés ellen rzése érdekében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzíti a vállalkozókat. A Hatóság az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának id tartama alatt lefolytatott hatósági ellen rzés keretében ellen rzi azt is, hogy az egyéni vállalkozó megfelel-e a meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy nem áll-e valamely tevékenysége tekintetében foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szerepl adatainak megváltozását ideértve az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is a változástól számított tizenöt napon belül köteles az e célra rendszeresített elektronikus rlapon a Hatóságnak bejelenteni. Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt évig szüneteltetheti. Igazolvánnyal rendelkez egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Nagyné Kovács Tünde Vállalkozói igazolvány ügyintéz Hirdessen a Balatonlellét népszer sít prospektusban! Balatonlelle Város Önkormányzatának Képvisel -testülete soros ülését december 21-én (hétf n) 16,00 órai kezdettel tartja a városház dísztermében, melyre tisztelettel várunk minden érdekl d t: F bb napirendi pontok: 1. / Az önkormányzati költségvetés átmeneti vitelér l rendeletalkotás. 2. / A szociális és gyermekjóléti intézmények évre vonatkozó térítési díjainak megállapítása. - dupla méret (alapméret duplája) ára: Ft+25% ÁFA - fél oldal (A/4-es oldal fele) ára: Ft+25% ÁFA - egész oldal (A/4-es oldal) ára: Ft+25% ÁFA A hirdetés díját legkés bb a kiadvány megjelenését követ (várhatóan február 25.) két héten belül kipostázott számla ellenében kell megfizetni. A tavalyi kiadvány megtekinthet és további információ kérhet Fárbás Tímeánál a polgármesteri hivatalban, vagy a 85/ es telefonszámon. Képvisel -testületi ülés 3. / A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 34/2003. (XII.19.) számú rendelet módosítása. 4. / Beszámoló a M vel dési Ház és Könyvtár m ködésér l. A évre vonatkozó munka és rendezvénytervük jóváhagyása. 5. / A Polgármesteri Hivatal beszámolója a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet betartásáról. Aforizmák Samuel Cohen: Pénzen nem lehet barátokat venni, de legalább színvonalasabb ellenségeid lesznek. Moldova György: A cukrász a selejtet habbal takarja be, a k m ves habarccsal, az orvos meg földdel. Nagy Bandó András: Volt egyszer egy nagyon rendes, becsületes, tisztességes, jó szándékú ember. Na, ez az ember már nem él. Bonaparte Napoleon: Sohase szakítsd félbe ellenfeled, ha az éppen egy hibát követ el. George Harrison: Mindenki boldog, aki e gész séges. Csak éppen nem tudja, amíg meg nem betegszik. Egészen csak akkor tudja, amikor már meghalt. Rejt Jen : A járatlan olvasó e- l tt megpróbálom de fi - niálni a klikk fogalmát. Ha kett nél több ember rossz helyzetbe kerül, akkor rövidesen megkísérlik helyzetüket még kellemetlenebbé tenni. Erre való a klikk. A klikk tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Földünkön minden együttm köd baráti csoport több egyforma, egymással ellenséges részre osztható. A klikkek tagjai nem annyira egymás támogatásában, mint inkább a másik klikk bosszantásában látják legf bb hivatásukat. Yoko Ono: A világgal egyid s trükk másokat vádolni azzal, amit mi követtünk el. Mikszáth Kálmán: Aki egyszer mandátumhoz jutott, az végképp elszokik a munkájától. Úgyhogy abból nem lehet többé semmi, csak képvisel.

6 6 PARTNERVÁROSAINK Lellei újság Az egyesületi támogatások elszámolásáról Balatonlelle Város Képvisel -testülete minden év márciusában dönt a helyi egyesületek támogatásáról. A 4/2009.(II.13.) Kt. számú költségvetési rendelet 24. /1/ bekezdésében foglalt el írás alapján a támogatás öszszegének felhasználásáról az egyesületeknek legkés bb január 15-ig el kell számolni, a polgármesteri hivatal közgazdasági irodája felé. Kérjük a határid betartását! Az elszámolással kapcsolatban információt Szabó Józsefné irodavezet t l kérhetnek a 85/ as telefonszámon. Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója keretében nyújtott támogatások összesített adatai Balatonlelle Város Ön kormányzatához 38 hallgató nyújtott be A típusú pályázatot, melyb l 38 pályázót támogatott az önkormányzat ,-Ftos összeggel. A támogatás átlagos mértéke 2100,- Ft/ f /hó. 4 tanuló B típusú pályázatot nyújtott be, pályázatukat az önkormányzat nem támogatta. Emlékfürdés December 19-én 15 órakor, immár hatodik alkalommal merítkeznek a jéghideg Balatonba Soós Béla és társai. A szokásos emlékfürdés most, a Lellei hajóállomásnál zajlik majd. A négy fiatalember elhunyt barátjuk tiszteletére vesznek részt ezen a nem mindennapi kalandban. Partnervárosi látogatás Ramstein-Miesenbachban Városunkból 6 f s delegáció utazott október 23-án németországi meghívásra Ramstein-Miesenbachba. A meghívás az októberben hagyományos sörfesztiválhoz köt dött. A sörgyártás és a sörivás kultúrája Németországban hasonló a nálunk elterjedt borászati hagyományokhoz. A városban is több sörf z családi vállalkozás m ködik. Az ünnepség megnyitójaként Klaus Leyes polgármester verte csapra az els hordót, és osztotta a lakosságnak a habzó nedüt. Delegációnkat hivatalos fogadáson a Polgárok Házában a képvisel testület külföldi kapcsolatokért felel s bizottsága várta. A német város, Balatonlellén kívül egy francia és egy amerikai várossal kötött partnervárosi szerz dést. A találkozó f témája a városunkban 2010-re tervezett ünnepség volt, mivel jöv re lesz 10 éve, hogy kapcsolatot alakított ki a két település egymással. Ebb l az alkalomból német barátaink is terveznek közös programokat jöv szeptemberben Németországban. A városban tett séta során a katolikus templomot, a város helytörténeti kiállítását és a Többgenerációs Házat tekintettük meg. Ez utóbbi a város egyesületeinek programjaihoz nyújt helyszínt. Itt több klubhelyiség, tanfolyamok m ködéséhez alkalmas terem, kis színpad, manuális tevékenységekhez szükséges jól felszerelt barkácsm hely található. Kvák Borisz Emil Kvák Emil Konyári Borbála Juhász Lilla Jázmin Juhász Attila Gyöngyösi Gabriella Bodor Zsombor Bence Bodor István Botond Szigeti Mónika Az agyagozáshoz felszerelés és a festészet örömeit keres k is fellelhetnek minden szükséges eszközt itt. A város közéletének fontos része, így funkciójában hasonlít a mi M vel dési Házunkhoz. Azonban annál nagyobb és több lehet séget találnak itt a szabadid hasznos eltöltéséhez gyerekek és a feln ttek egyaránt. Nagy élményt jelentett számunkra a Ramsteinhez tartozó amerikai támaszponton tett látogatás. Ez az Európában található legnagyobb légi katonai támaszpont. Az itt állomásázó katonák családjaikkal töltenek 2-3 évet ezen a bázison. Összesen kb. 50 ezer amerikai élete köt dik a bázishoz. Sokan közülük a környez településeken és Ramsteinben bérelnek lakást. Reggelenként a gyerekeket 60 busz szállítja a bázison található elemi és középiskolába. A lakáskiadás és a légi bázison adódó munkalehet ség biztosítja többek között, hogy a munkanélküliség gyakorlatilag ismeretlen Ramstein- Miesenbachban. Az ellen rzésen átjutva úgy éreztük, mintha egy amerikai városba Az Októberfest megnyitása érkeztünk volna. A négysávos utakon fekete amerikai buszok közlekedtek, az egyik középiskola mellett elhaladva éppen rögbi meccs folyt, mellettük a pomponos lányok bíztatták csapatukat. Jelenleg Herkules típusú teherszállító repül gépek landolnak a repül téren. A bázison egy hatalmas üzletközpont található, ahol az itt él amerikai katonák vámmentesen vásárolhatnak. Mint megtudtuk a katonák szívesen jönnek Európába, jutalomként kezelik az itt töltött éveket. Ez a néhány nap bepillantást engedett számunkra a takaros német kisváros életébe. Útravalóul a képvisel testület jókívánságait és üdvözletét hoztuk magunkkal a város lakói számára. Szentesné Szekér Piroska Gyermekszületések , Siófok, 3710 g , Kaposvár, 2950 g , Siófok, 3840 g

7 Lellei újság PARTNERVÁROSAINK 7 Szentegyházán jártunk Életmódváltás Október között partnervárosi látogatást tettünk Szentegyházán. Városunk önkormányzatát Balogh István és jómagam képviseltük. Utazásunk els dleges célja, a jöv nyárra tervezett partnervárosi találkozó részleteinek egyeztetése volt. A várhatóan három napos eseményt városunkban szeretnénk megrendezni, testvérvárosi kapcsolataink 10 (Ramstein- Miesenbach) ill. 20 (Szentegyháza) éves jubileuma alkalmából. A programot a képvisel -testület európai uniós pályázati forrásból kívánja megvalósítani. Nagyon bízunk benne, hogy pályázatunk sikeres lesz. A rendezvényen az erdélyi Szentegyháza, a németországi Ramstein-Miesenbach és Balatonlelle m vészeti csoportjai, civil szervezetei kapják majd a f szerepet. A tervezett gasztronómiai bemutatónak köszönhet en belekóstolhatunk az erdélyi, a németországi és a magyar konyha specialitásaiba, és reményeink szerint a találkozó baráti kapcsolatok kialakítására is lehet séget teremthet. A szentegyházai polgármester asszony és a városi tanács tagjai örömmel vették a lellei kezdeményezést, és a pályázat sikere érdekében kifejezték együttm ködési szándékukat. A hivatalos megbeszéléseket a székely vendégszeretet és az erdélyi táj szépsége tette még színesebbé. Vendéglátóink igyekeztek mindenben a kedvünkre lenni, és élményekben gazdag, tartalmas kirándulásokat szerveztek nekünk. Állandó kísér nk és idegenvezet nk most is Berki Sándor - Sanyi bácsi volt. A nyugalmazott tanár úr nemcsak minket, hanem az ottani városháza dolgozóit is elb völte a mindenre kiterjed, alapos történelmi, földrajzi és kulturális ismereteivel. Talán nem túlzó a kijelentés, hogy a Kárpát medence múltját és jelenét nem sokan ismerik nála jobban. Felsorolni is nehéz lenne, hogy rövid ottlétünk során mennyi új ismerettel lehettünk gazdagabbak. Ellátogattunk az Europa Nostra-díjjal kitüntetett - legszebb erdélyi falunak tartott - Torockóra, ahol a Székelyk takarása miatt minden reggel kétszer kel fel A Fogarasi hágó a Nap lépés kellett hozzá, hogy megjárjuk a fest i szépség Tordai-hasadékot. Átkeltünk a Gyimesi-hágón, hogy elérhessük az ezer éves határt és a Rákóczi-bástyát. A hátborzongató látványt nyújtó Gyilkos-tó, és a Kárpátokon átvágó Békás-szoros a természet mérhetetlen erejét hirdetik. Meglátogattuk a székelykeresztúri Gyárfás-kúriát, ahol Pet fi Sándor utolsó estéjét töltötte. Az öreg körtefa még most is az udvaron áll, melyr l azt tartják, hogy látta verset írni utoljára a költ t. Erdély legmagasabb és talán leglátványosabb hegysége, a Fogarasi-havasok. A csipkézett gerincet szinte egész évben hó fedi, legmagasabb pontja 2544m (Moldoveanucsúcs). A hegytet n található gleccsertóhoz (Bilea-tó) egy leny göz szerpentin (Transz- Fogaras) vezet fel, melyet kristálytiszta viz patakok és vízesések szegélyeznek. A téli hónapokban - a zord id járási viszonyok miatt - csak drótköteles felvonóval lehet feljutni a csúcsra. A hegygerincen fut végig az ezer éves határ, ahol egykoron magyar lovas honvédek álltak rséget. Utazásunk záró akkordjaként megmásztuk a Hargita hegység legmagasabb pontját, a Madarasi-Hargitát (1801m). Szentegyházáról a menedékházakig autóút vezet fel, majd onnan körülbelül 1 órás gyalogtúra következik. A Madarasi csúcsról tiszta id esetén szinte az egész Erdélyi-medence belátható. A látvány gyönyör, a pillanat érzelmekkel teli. A kopjafák és keresztek erdejében ismer s dallam hallatszik. Egy csoport énekli a magyar, majd a székely Himnuszt. Mi csatlakozunk hozzájuk, a múltra, s jövedn re gondolunk... Witzmann Mihály A hajgyógyászat a b rgyógyászatból kivált önálló, 4 évtizedes múltra viszszatekint tudományág. Jelent s szerepe van az egészségkutatásban, mert amíg a szem a lélek tükre, addig a haj a testünk tükre: a bels kóros folyamatokat tárja fel, mivel azok elváltozásokat okoznak a fejb rön és hajszálakban. A trichológus, vagyis a hajgyógyász egy mikrokamera segítségével képes ezekb l a jelekb l olvasni és figyelmeztetni a beteget a kialakuló problémájára, aki így id ben fordulhat a megfelel szakorvoshoz. Természetesen a bosszantó hajbajokat is tudja kezelni: van gyógyír a viszketésre, korpásodásra, zsírosodásra, hajhullásra, évtizedes kopaszodásra, a túlzottan igénybevett haj kezelésére és akár a pikkelysömör tünetmentesítésére, stb. A kezelés hatékony, egyszer és természetes, az EU Dermatológiai Intézete által is elismert terápiás gyógynövény-készítményekkel történik. Miért fontos ez? Mert a kezelt személy a legjobb min séget kapja a garantált szaktudás mellé. A Dél-Dunántúlon jelenleg Dombóváron és Kaposváron üzemel 1-1 trichocenter, azaz hajgyógyász központ. Meghívásra 17- én Balatonlellén tartanak majd el adást a M vel dési Házban, amelyet a kés bbiekben vizsgálónap is követ. Tapasztalja meg Ön is, hogy mit l egyedi és megbízható a hajgyógyászat. Keszthelyi Tibor

8 8 VERS Lellei újság Luca napi szokások Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi hiedelem és babona kapcsolódna, mint Luca napjához. Most van itt az ideje a termékenységi varázslásoknak, mindenféle jókívánsá goknak, valamint a lucaszék elkészítésének. Tilos volt foltozni, mert úgy tartották, hogy ha az asszonyok ezen a napon t t fognak a kezükbe, akkor bevarrnák a tyúkok fenekét, s ezzel elapadna tojó kedvük. A Dunántúl egyes falvaiban a közelmúltig szokás volt a Luca-napi kotyolás. Fiúgyerekek házról házra járva mondták, énekelték a termékenységvarázsló mágikus szövegüket: Luca-Luca kitty-kotty Tojjanak a tikok! Kalbászunk olyan hosszi legyen, mint a falu hos sza! Sonkájuk, akkora legyen mint az istálló ajtaja Aztán további jókívánságok következtek a lányok létfontosságú alkatrészeivel kapcsolatosan. Felmerült a bugyogóskorsó, meg a kemence lika, de ezt most ekkora nyilvánosság el tt nem merem szó szerint idézni. Végül a boszorkányok felismerésére készült a lucaszék, melyet Lucanaptól Karácsonyig kellett elkészíteni oly módon, hogy az éppen az ünnepre legyen készen de minden napra legyen rajta munka. Ennek a háromlábú kis alkalmatosságnak, éppen tizenhárom fadarabból kellett elkészülni, de mindenféle fém alkatrész nélkül. Aki aztán az éjféli misén erre felállt, és körülnézett a templomban, az felismerte a boszor kányt, a homlokából kiálló szarvairól. Eztán már fel tudott készülni a banya esetleges gonosz rontására. Márai Sándor: Mennyb l az angyal Mennyb l az angyal - menj sietve Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok Között hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony. Nincsen aranydió a fákon, Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából: Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad, Repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, Ahol most gyertyafény világol, Meleg házakban terül asztal, A pap ékes szóval vigasztal, Selyempapír zizeg, ajándék, Bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról: Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája: Egy szegény nép karácsonyfája A Csendes Éjben égni kezdett - És sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, Egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak vagy iszonyodnak, Mert más lóg a fán, nem cukorkák: Népek Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember el tte: A Katona, ki szíven döfte, A Farizeus, ki eladta, Aki háromszor megtagadta. Vele mártott kezet a tálba, Harminc ezüstpénzért kínálta S amíg gyalázta, verte, szidta: Testét ette és vérét itta - Most áll és bámul a sok ember, De szólni Hozzá senki nem mer. Mert sem szól már, nem is vádol, Néz, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, Ördög hozta, vagy Angyal hozta - Kik köntösére kockát vetnek, Nem tudják, mit is cselekesznek, Csak orrontják, nyílnak, gyanítják Ennek az éjszakának a titkát, Mert ez nagyon furcsa karácsony: A magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, Papok papolnak bátorságról. Az államférfi parentálja, Megáldja a szentséges pápa. És minden rend népek, rendek Kérdik, hogy ez mivégre kellett. Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? Mért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt, Mert egy nép azt mondta:,,elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, Mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. De most sokan kérdik: mi történt? Ki tett itt csontból, húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik - k, akik örökségbe kapták -: Ilyen nagy dolog a Szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égb l, Mindig új élet lesz a vérb l. Találkoztak k már néhányszor - A költ, a szamár, s a pásztor - Az alomban, a jászol mellett, Ha az Élet elevent ellett, A Csodát most is k vigyázzák, Leheletükkel állnak strázsát, Mert Csillag ég, hasad a hajnal, Mondd meg nekik, - mennyb l az angyal New York, 1956.

9 Lellei újság HÍREK 9 Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a balatonlellei római katolikus templomban a Balatonboglári Borvidék sz lészeinek és borászainak örömünnepe, a János napi borszentelés. tölts pohárba és csodát látsz, föld és ég áldott zamatát. János napi borszentelés A ritust a keresztény hagyomány szerint János apostoltól eredeztetjük. Egyszer így szólt hozzá egy pogány pap, ha azt akarod, hogy higgyek a te Istenedben adj nekem jelet az erejéb l. Kínálok neked egy próbát: Mérget készítek, ha megiszod és nem lesz bajod a Te Istened az Én Istenem is lesz. Az apostol gondolkodás nélkül beleegyezett. Próbaként két halálraítélttel itatták meg, hogy lássák valóban mérgezett-e a ke helyben lév bor. Mindkét ember holtan rogyott össze. Ezután János vette kezébe a kelyhet, keresztet vetett rá és kiitta annak tartalmát, a kehelyb l kígyó formájában távozott a méreg. Akkor a pogány pap megtért és megkeresztelkedett. Az evangélium igéje kés bb hagyománnyá szelidült hazánkban. Karácsony harmadnapján a borosgazdák kimentek a pincesorra, minden gazdának a pincéjébe betértek. Végig kóstolták a hordókban érlel d új borokat. A nap befejeztével kezükben az újborral telt butykosokkal mentek a templomba. A pap megáldotta az újbort, és hittek abban, hogy a megáldott bor távol tartja a betegséget, a gonoszságot és szeretetet hoz helyébe. Ezzel az áldott borral minden újborral teli hordóba öntöttek, bízván abba, hogy megvédi az újbort a betegségt l, pimpósodástól. A vendégségben lév rokonoknak, barátoknak hazamenetel el tt töltöttek egy pohár Jánosáldást, hogy a hazatér ket védje meg az úton minden gonosztól. Napjainkban is Jánosáldással köszönnek el a vendégek egymástól. A sz l s és borosgazda nem csak ezen a napon találkozik Isten kegyelmével, hanem a szorgos hétköznapokon is, hisz kint az ültetvényeken, téli csikorgó hidegben, a rügyfakasztó tavaszi napokon, a tikkasztó h ségben, majd aranysárgára és szilvakékre érlelt sz l fürtök ragyogásában sincs egyedül. Isten gondoskodó szeretetével nap mint nap találkozik kint a természetben, hiszen a természet gyümölcse a sz l, míg az emberi munka gyümölcse a bor. Minden év december 27- én János napján összegy lve köszönetet mondunk hát, hogy ismét palackba zárhatjuk a föld ízét és a nap sugarát, hogy majdan egy jeles napon kibontva örvendezhessünk a palackba zárt csodával. Ki ki hite szerint táplálkozik ezekb l a gyökerekb l, a jó termés reményében. Országh Zoltán Meghívó Ebben az évben már 3. alkalommal, december 27-én megrendezésre kerül a János napi borszentelés a Balatonlellei Római Katolikus templomban. A szertartást Kovács Jen plébános és Szemerei János kaposvári evangélikus esperes celebrája. Szeretettel várjuk a sz l - és bortermel ket, hogy hozzák el boraikat, és a város lakosságát. Vegyenek részt az ünnepi szent misén. Balatonlellei Hegyközség, Balatonboglári Borvidék Hegyközségi Tanácsa Karácsonyfa állítása Feny fa állítása a Karácsony elmaradhatatlan jelképe. Mivel tudjuk, hogy tulajdonképpen Jézus születését ünnepljük, ez kissé meglep szokásnak látszik. Pedig nem az, eredete az sid kig, a pogány világba nyúlik vissza. Az életfa, vagy égig ér fa meghatározó jelképe a természeti népeknek, mely az alsó világot köti össze a fels világgal, a gonosz világát, a jóval. Ezen a szabad átjárásra lehet sége csak a léleknek van a feljutáshoz. A fa tehát a felemelkedés jelképe volt, s így köt dött az ünnephez. Más részr l, az erdei feny viszonylag hamar n igen magasra. Ezért a fiatal élethez hasonlították a régiek. Erdélyben ma is sokan vannak, akik gyermekük megszületésekor felballagnak a hegyre, s ott feny t ültetnek a jövevény tiszteletére. Az északi népeknél szintén hagyomány a fa tisztelete. Krisztus fiatal halálát a kereszténység felvétele óta feny fa áldozattal tisztelték meg. Svédországból va ló szín leg német közvetítéssel, az 1600-as években terjedt el Európában a szokás, hogy karácsonykor ostyával, almával feldíszített Fát állítsanak. Hozzánk Bécsen keresztül jutott el, el bb a gazdag házakba. Országosan gróf Brunszvik Teréz révén, az es években terjedt el a fa állítása, nem csak az általa létrehozott óvodákban, hanem a cselédlányokat képz iskolákon keresztül, ahol ezt megtanulhatták a lányok. Lellei ú ság A Lellei Újság az önkormányzat havonta 2600 példányban megjelen ingyenes, közéleti, információs lapja. Kiadja: Balatonlelle Város. Üzemeltet : Ligeti Gábor EV, Balatonlelle, Kossuth Lajos u. 35. Szerkeszti: Ligeti Gábor, 20/ Tördel szerkeszt : Petrik Monika. Készült a Poremba Nyomdában, Budapesten. Terjeszti a Magyar Posta ZRt. ISSN

10 10 ISKOLAI HÍREK Lellei újság Mikor született Jézus? Karácsonykor a Megváltó születését ünnepli a keresztény világ. Igen ám, de id r l id re felmerül, hogy nem stimmel a dátum. Mivel az id t ett l az évt l számoljuk, evidensnek t nik, hogy 1-ben született Jézus. Az evangéliumokban, és más nem keresztény - héber, római, muszlim írások szerint jól meghatározható a születés ideje. Tudjuk, hogy József és Mária népszámlálásra tartott, amikor Betlehemben megszületett. Ekkor nem tartottak a rómaiak ilyesmit. Heródes király sem abban az id ben élt, pedig tudjuk, hogy leölette az összes csecsem t, mikor hírül vette a messiás születését. A három királyokat a lángos csillag a Halley üstökös fénye vezette Betlehembe, de ez sem volt földközelben akkor. Tudjuk, hogy Gergely pápa 1582-ben a szök évek miatt naptárreformot vezetett be, s tíz napot hozzátoldott az id be. Senkinek nem t nt fel, hogy ennek valójában 23 napnak kellett volna lennie. Illig német matematikus az 1998-ban kiadott Kitalált középkor cím munkájában azt állítja, hogy a 614 és 911 közötti mintegy 300 év soha nem létezett. Állításait f leg a korabeli építészeti és tárgyi bizonyítékok hiányára alapozza. A történelemhamisítás célja Nagy Károly és a Karoling dinasztia megteremtése volt. A nélkül, hogy állást foglalnék a vitatott kérdésben, érdekesség, hogy sok más esemény is helyére kerül ha kivesszük ezt a betoldott id t, s Krisztus születése és élete során fordulópontként jelentkez természeti események helyükre kerülnek. Mathiász János Szakközépiskola, idegennyelvi versenye November 20-án a balatonboglári Mathiász János Szakközépiskola idegennyelvi versenyeket szervezett. Német nyelvb l nagyon szép eredmények születtek. A szervez k teljes alapfokú írásbeli tesztet oldattak meg a versenyz kkel. Felkészít tanáruk Hompola Gáborné volt. I. helyezett: Sarina Hietzker 8.a, II. helyezett: Marcel Müller 8.a, III. helyezett: Gábor Edina 8.a ( a magyar anyanyelv ek között I. helyezést ért el) Nagyon szép teljesítményt nyújtott még: Bodrogi Krisztina 8.b osztályos tanuló. Tanulóinknak további eredményes munkát kívánunk. Hompola Gáborné Körzeti helyesírási verseny Gamáson november 2-án Gamáson rendezték meg a körzeti helyesírási versenyt. Iskolánkat 5 tanuló képviselte. Nyelvtani és helyesírási feladatokat kellett megoldani írásban, amelyre hatvan perc állt a gyerekek rendelkezésére. Az eredményhirdetés után megtudtuk, hogy a következ tanulókra lehetünk büszkék: 3. évfolyam: Szultos Boglárka V. helyezés, 4. évfolyam: Kácsor Andrea I. helyezés, 6. évfolyam: Miseta Nóra II. helyezés, 7. évfolyam: Elek Dorina II. helyezés, 8. évfolyam: Kitli Márk IV. helyezés Gratulálunk! A Kazinczy verseny eredményei A magyar munkaközösség november közepén tartotta házi Kazinczy- versenyét az alsó és a fels tagozaton. Szép számmal képviseltették magukat a diákok ezen a versenyen. Az alsó tagozatos diákok a tanító nénik által kiválasztott szövegen keresztül mutathatták be, hogy hogyan tudják értelmezni a leírtakat. Az alsó tagozatosok legjobbjai a következ k: 3. osztály: I. Kelemen Viktória, II. Androsovics Bettina, III. Korolovics Péter 4. osztály: I. Kácsor Andrea, II. Milkovics Mercédesz, III. Tóth Liliána A fels sök közül azokat a gyerekeket választotta ki a zs ri az els forduló után, akik a kötelez szöveget szép, kifejez en olvasták. A szabadon választott szövegeket így csak a leggyakorlottabb, legszebben olvasók tolmácsolhatták a közönség felé. Az 5-6. osztályosok a jól begyakorolt szövegekben jeleskedtek, míg a 7-8. osztályosoknak inkább a kötelez szöveg ment jobban. A következ eredmények születtek: 5-6. évfolyam: I. Bárány Dóra 6.b, II. Markovics Rebeka 6.b, III. Mészáros Eszter 6.b, IV. Miseta Nóra 6.b és Nyakas Viktória 5.b, V. Katona Eszter 6.b és Kurucz Beatrix 5.a 7-8. évfolyam: I. Kitli Márk 8.a, II. Kiss Dominika 8.b, III. Botos Glória 8.a, IV. Szigeti Alexandra 8.a, és Bodrogi Krisztina 8.b, V. Gábor Edina 8.a, és Horváth Eszter 7.a Gratulálunk a helyezetteknek! Idegennyelvi versenyek Az utóbbi id szakban több idegennyelvi területi verseny került térségünkben megrendezésre. November 9-én, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium által szervezett német versenyen vettek részt diákjaink. A versenyre egy hobbi témában elkészített projektmunkával lehetett nevezni. A több nyelvi készséget próbára tev írásbeli feladatsor után a szóbeli rész következett. Tanulóink ragyogó eredményeket értek el. Felkészít tanáruk Hompola Gáborné volt. I. helyezett: Gábor Edina 8.a, II. helyezett: Bodrogi Krisztina 8. B, IV. Helyezett: Oláh János 8.b. Különdíjban részesültek remek teljesítményt nyújtó, német anyanyelv diákjaink: Sarina Hietzker 8. A, és Marcel Müller 8.a. Eredményeikre büszkék vagyunk, további sikeres versenyzést és felvételit kívánunk tanulóinknak! Kovácsné Ágoston Ilona Természettudományos hírek: November 12-én rendeztük meg az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Verseny iskolai fordulóját. A versenyt országosan azonos id pontban, az országos versenybizottság által összeállított írásbeli feladatokat pedig egyénileg készítették el hetedik illetve nyolcadik osztályos tanulóink. A 12 oldalas feladatsor megoldására 75 perc állt rendelkezésükre. Témája: Természeti anyagok, átalakításuk és felhasználásuk az emberiség története során. A téma a biológia, kémia, fizika, földrajz, technika, informatika tantárgyak keretében megszerzett ismereteket, tudást, kreativitást mérte. Eredményeink: 7. oszt: I. Miseta Tamás 7.b, II. Tuli Bálint 7.b, III. Elek Dorina 7.a 8. oszt: I. Kitli Márk 8.a, II. Oláh János 8.b, III. Kelemen Mónika 8.a

11 Lellei újság ISKOLAI HÍREK 11 A további versenyekre egyetlen 3 f s csapat juthat tovább. Az elért eredmények alapján Kitli Márk 126,5 pont, Miseta Tamás 114,5 pont, Oláh János 105,5 pont, összetétel csapat képviseli iskolánkat. A felkészítésben részt vesz még tartalékként: Kelemen Mónika 104,5 pont. További eredményes versenyzést kívánunk! Matekos hírek: November 17-én írták meg hetedik, illetve nyolcadikosaink a Varga Tamás Országos Matematikaverseny iskolai fordulóját. Az országos versenybizottság által összeállított 5-5 feladat megoldására, 120 perc állt a rendelkezésükre. Az alábbi eredményeket érték el a tanulók: 7. osztályosok: I. Majoros Bence 47 pont, II. Elek Dorina 33 pont, III. Hováth Eszter és Miseta Tamás 23 pont. 8. osztályosok: I. Kitli Márk 25 pont, II. Kelemen Mónika 20 pont, III. Kiss Dominika 14 pont. A 20 pont feletti dolgozatokat küldtük tovább a megyei szervez nek, aki várhatóan értesít bennünket arról, hogy kik vehetnek részt a megyei versenyen. További eredményes munkát kívánunk! Természettudományos hírek November 20-án délután, Keszthelyen került sora Newton Kupa elnevezés verseny megrendezésére. A versenyen csak nyolcadik osztályos tanulók indulhatnak. Iskolánkat egy-egy tanuló képviselte matematika, fizika, informatika tantárgyakból. A versenyz ket egyénileg és csapatban is értékelték. Két megye ( Somogy, Zala ) legjobbjai mérték össze tudásukat. A résztvev k közül sokan matematika tagozatos osztályban tanulnak. Ezért is nagyon értékes az elért eredmény: Kitli Márk matematika III. helyezés, Kiss Dominika informatika IV. helyezés, Oláh János fizika IX. helyezés. A 16 csapat közül a mi iskolánk az érmes, III. helyen végzett. Felkészít tanáraik: Podányi Judit és Kovács Béla. A tanulóknak és tanáraiknak gratulálunk és további sikeres felkészülést és versenyzést kívánunk! Természetismereti csapatverseny az iskolában Harmadik alkalommal rendezte meg iskolánk a természetismeret iránt érdekl d gyerekek számára a vetélked t. 4 f s csapatokban versenyeztek az alsós és fels s tanulókból álló csoportok. Ebben az életkorban a gyerekek fogékonyak a természet titkai, csodái iránt. Ennek köszönhet, hogy 32 csapatban 140 gyerek mérte össze tudását. A megmérettetés során az állatok, növények világa mellett a természettel kapcsolatos irodalmi és rajzos feladatokat oldottak meg a gyerekek. Sokoldalú ismeretekre, kreativitásra és magas szint helyzetfelismerésre volt szükségük a legjobbaknak. A következ eredmények születtek: I. helyezett csapat: Kitli Márk, Salamon Szabolcs, Újvári Benjámin, Androsovits Kevin II. helyzett csapat: Miseta Tamás, Tuli Bálint, Tuli Martin, Majoros Bence III. helyezett csapat: Krisztalovicz Tímea, Bíró Virág, Buzsáki Barbara, Joháczi Virág Az els három csapat egy tavaszi kirándulást kapott jutalmul, ahol az utaztatás költségeit Kenéz István polgármester úr ajánlotta fel. Köszönjük mindenkinek, aki a verseny szervezéséhez hozzájárult, a tanulóknak pedig további sikereket és a természet titkainak és csodáinak még teljesebb megismerését kívánjuk. Szentesné Szekér Piroska Sakk hírek Szerencsére az utóbbi id ben el térbe kerül az utánpótlás nevelés is, ezért egyre többen rendeznek gyerekek részére sakkversenyeket. Ez nagyon fontos a fiatalok számára, mert így lehet igazán rutint szerezni és a gyakorlatban is kipróbálni az edzésen tanultakat. Ezek segítségével lehet lemérni, hogy az adott pillanatban ki hol tart és hova szeretne eljutni. Ezeken a versenyeken a fiúk és a lányok együtt indulnak és korosztályonként hirdetnek eredményeket. A keszthelyi versenyeken a környez megyékb l és Somogyból, a másik két versenyen pedig az ország különböz részér l érkeztek gyerekek. A versenyeken tanulóink az alábbi eredményeket érték el: Miseta Nóra 6.b V. helyezés Kanizsa Kupa, Nagykanizsa 12 év alatti lányok I. helyezés Keszthely város Sakkbajnoksága 12 év alatti lányok I. helyezés Aquaprofit Polgár Sakknapok 12 év alatti lányok I. helyezés Keszthelyi Géniusz Gyermek és Ifjúsági Sakkverseny 12 év alatti lányok Szabó Donát 4.b VI. helyezés Keszthelyi Géniusz Gyermek és Ifjúsági Sakkverseny 10 év alattiak Újévi szokások Az újesztend köszöntése nem olyan régi eredet sem mint azt gondolnánk. Eredete a Rómaiaktól való. k a téli napfordulót szaturnáliát tizenhárom napig ünnepelték, és mikor kipihenték, kezdték az új évet. A nép szokásai, babonái mindenesetre régebbi id kre nyúlik vissza, íme néhány közülük. Általánosan elfogadott hiedelem, hogy Újév napján tilos a szemetet kivinni a házból, mert kidobjuk vele együtt jöv évi szerencsénket is. Továbbá tilos mosni, de f leg teregetni mert az kiterítésre, halálra utal. Nem jó bármit is kölcsönadni ilyenkor, mert nehezen jön majd vissza a házba, ráadásul egész éven át minden kifelé megy majd onnan. Január elsején nem mindegy, hogy kit engedünk el ször a lakásba: a férfiak szerencsét hoznak, a n k épp ellenkez leg. Azt is jól meg kell gondolni, hogy mit teszünk el ször újév napján, mert jó esélylyel gyakran tesszük majd ugyanezt egész évben. Sokan ezért elsején le sem fekszenek napközben, nehogy a betegséget, ágyhoz kötöttség ny gjét vonják magukra. Az év els napján lencsét volt szokás enni, hogy sok pénz érkezzen a házhoz. Gyakran került ilyenkor az asztalra az újévi malac is, mi kitúrta a ház lakóinak szerencséjét, de jaj volt annak, aki ezen a napon baromfit evett, mert a csirke hátrafelé kapirgál, elkaparva a szerencsét. Egyes vidékeken nagyon szívesen látták ilyenkor a halat az asztalon, mert pikkelye sok pénzt jelentett. A lencse és a malachús mellett érdemes sokféle rétessel nyújtani a gazdagságot.

12 12 SPORT Lellei újság DSE hírek Éreztem, szép dolgok várnak ránk Egyiptomban! Októberi Gyerekfoci Az idén el ször került megrendezésre teremben az Októberi Gyerekfoci labdarúgó torna Somogyjádon. Négy hétvégén folytak a selejtez k, míg a dönt kre november 27-én került sor. A rendezvényen három csapattal vettünk részt, a II. és IV. korcsoportnak nem sikerült a dönt be jutni, viszont a III. korcsoport a harmadik helyet szerezte meg. Edz jük: Dech Fülöp * MGYLSZ labdarúgó tornák November utolsó hetében került megrendezésre körzetünkben az szi MGYLSZ labdarúgó tornák. Csapataink szép sikereket értek el, a III. korcsoport második, az I. és II. korcsoport az els helyen végeztek. * Ismét Sport Szilveszter! Az idei évben december 29-én tartjuk sportnapunkat. Az elöz évekhez hasonló rendszerben, délel tt az általános iskolás labdarúgók mérk znek meg azokkal a focistákkal, akik Lellér l jutottak sportakadémiára. Délután 14:00 órától n i kézilabda, a Los Bongos Anyukák Kimúltak - Vendégek részvételével, 17:00 órától férfi labdarúgó versenyt szervezünk, résztvev k: Rendörök Polgár rök Képvisel k - Gimisek - Média. Minden érdekl d t szeretettel várunk. A magyar U20-as válogatott egyiptomi bronzérmével remek eredményt ért el. Ennek a csapatnak meghatározó játékosa a balatonlellei Futács Márkó, akit teljesítménye mellett a gólja is dicsér. Most már eltelt egy id a VB óta, kipihented magad? Hogy érzed magad most? Mondhatom már azt, hogy igen, sikerült kipihenni magam. Csak még sajnos az a fránya sérülés, amit az utolsó meccsen szereztem, azt még nem sikerült teljesen helyre hozni. Így egyel re csak kondi meg kocogás! Szebb a világ? Azt nem mondanám, hogy szebb a világ. Itt nagyon hideg van, meg sajnos még nem tudtam profitálni VB-n nyújtott szereplésb l, majd mikor játszok 1-2 meccset itt is, akkor azt mondom, hogy az már valami. Az M1 Telesportjába önbizalommal duzzadva mondtad: a dönt ig szól a jegyem. Nyaralás vagy a sportolás miatt mondtad ezt? Sport szempontjából. Valahol éreztem, hogy szép dolgok várnak ránk még az els csúfos csoport meccs után is. Milyen érzés volt gólt rúgni egy VB-n? Természetesen nagyon jó érzés volt. F leg így, hogy az els gólom volt a VB-n. Szerinted Brémában figyelemmel kisérték a teljesítményedet? Biztos vagyok benne. Nagyon sokan jöttek gratulálni az els edzés el tt. Hosszú id t töltöttél Nancyban. Mi a különbség szerinted a francia és német bajnokság között? A Német Bajnokság sokkal játékosabb, egy csatárnak sokkal nagyobb lehet sége van gólt rúgni. Élvezetesebb játszani. És természetes ezt nyomon tudják követni itthon. A Francia bajnokságnak nincs nagy híre. Inkább egy elég taktikus, védekez fociról szól. Sok híres játékos Franciaországból indult. Mi a véleményed err l? Francia fociklubok mindig az utánpótlásukról voltak híresek. k inkább játékosokat nevelnek és utána nevesebb klubokhoz eladják ket! Szerinted ez a pénz miatt van? Nem, mert például a Lyon pont az ellenkez je. Talán az egyetlen klub ahol nagyon sok pénz van, ezért k inkább veszik a játékosokat. Nem is túl jó az utánpótlásuk. A Lyon véleményem szerint ilyen téren egyedi. Ha újra születhetnél, és a foci lenne az életed, melyik országban fociznál szívesen? Spanyolország! Madrid vagy Barcelona környékén szívesen elkezdeném. Több éve külföldön játszol mennyire nehéz ez a szeretteid nélkül? Hála istennek kedves édesapám havi rendszerességgel látogat, míg itthon voltam minden edzésen minden meccsen ott volt és szurkolt nekem. Ez mai napig így van. Fontos hogy valaki elmondja még talán az edzések után is mit csinálok jól vagy roszszul. Életed mérk zései közül mennyire volt fontos egy Balatonlelle-Ferencváros, hiszen sokan nem tudják rólad hogy a fél gyerekkorodat Balatonlellén töltötted? Hú, mennyire boldog voltam mikor beálltam, szerintem játszottam körülbelül tíz percet, de nagy emlék maradt! A balatonlellei Karácsony kupán láthatunk még pályára lépni? Biztos, hogy nevezünk! Ha otthon leszek, megyünk, és idén mindenképpen szeretnénk megnyerni. További sok sportsikert kívánunk el ször a Werder Bremen színeiben és utána reméljük hamarosan a Magyar feln tt válogatottban! Köszönöm! Hegyi Adrienn

13 Lellei újság HIRDETÉSEK 13, Bavaria Yachts Hungary Tel.: Fax: Bavaria Yachts Hungary - Balatonlellei telephelye VITORLÁS HAJÓKARBANTARTÓ munkakörbe, szakmai tapasztalattal rendelkez kollégát keres. Elvárások: pontos, precíz munkavégzés nagy munkabírás csapatszellem B típusú jogosítvány El ny: hajókarbantartás, vagy rokon szakma területén szerzett szakmai tapasztalat Amit kínálunk: jó csapat versenyképes jövedelem hosszú távú munkalehet ség Érdekl dni: Jelentkezés: Önéletrajzát az alábbi címre várjuk: LANCSALICS AUTÓSZERVIZ 8630 Balatonboglár-Szőlőskislak, Fő u. 38/a. - karosszéria javítás - szélvédő javítás-csere - kipufogó javítás - gumiszerelés, centírozás - futómű állítás - motordiagnosztika - műszaki vizsga - zöldkártya Telefon/fax: 85/ Mobil: 06-20/ PROFI GSM Balatonlelle, Kossuth L. u. 39. (Lila ABC-vel szemben) Telefonszám: 85/ Új és használt telefonok adás, vétele - Mobiltelefonok javítása - GSM tartozékok - XBOX3, PS2, PS3, PSP adás, vétele, szervizelése - Bélyegz készítés akár 1 órán belül MINDEN HÉTEN MÁS AKCIÓ Body Building Erőemelés Aerobic Zsírégető torna Kismama torna Thai boksz Táplálék kiegészítők forgalmazása LELLE FITNESSCENTRUM Balatonlelle, Temető utca 14. Tel.: 70/ , 70/ Ökölvívás Táplálkozási tanácsadás Küzdőfoglalkozás gyermekeknek Verseny Aerobik gyermekeknek Szolárium, vadonatúj csövekkel

14 14 HIRDETÉSEK Lellei újság MEGNYITOTTAM VÁLOGATOTT, MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHA ÜZLETEMET Balatonlellén a Kossuth Lajos u. 24 szám alatt, (a NIKI Papírbolt mellett). SZERETED A MINŐSÉGI HASZNÁLTRUHÁT? GYERE EL HOZZÁM, ÉS VÁLOGASD ÁT. Szeretettel várom leendő kedves vásárlóimat! Fitosné Csutak Katalin Cukrászda TimiRákóczi úton, a Mc Donalds-szal szemben Ha december 18-ig megrendeli a beiglit, 10% kedvezményt kap. Naponta friss sütemények! Szerdán, pénteken és vasárnap házi rétest készítünk. Tortarendelés: (85) , (20) Nyitva minden nap óráig. BALATONLELLE BL APARTMENTS & YACHTCLUB 8638 BALATONLELLE, KÖZTÁRSASÁG UTCA Telefon: (+36) 85/ Wellness belépőjegy árak 4-14 éves korig Felnőtt Napi jegy 750 Ft Ft Heti jegy Ft Ft Wellness nyitva tartás: minden nap Pihenje ki fáradalmait az év bármely napján nálunk, a BL Apartments & Yachtclub-ban! Gondolt már arra, hogy egy pezsgőfürdőben ülve csodálja a téli Balatont? Használja ki a Balatonlellén egyedülálló, pano - rámás wellnessünk adta kikapcsolódási lehetőségeket: 2 finn szauna, gőzkabin, masszázs medence, merülő medence, pezsgőfürdők, gyermekpancsoló. Előzetes bejelentkezés alapján akár egy-egy lazító, relaxációs masszázst is igénybe lehet venni. Az aktív pihenés kedvelőinek squash pályánk biztosít sportolási lehetőséget. Balatonra néző a la carte éttermünkben étkezés közben élvezhetik a vízen ringatózó hajók látványát, csakúgy, mint a magyar és nemzetközi konyha ízeit, melyet díjnyertes szakácsaink garantálnak. Étterem nyitva tartás minden nap EGÉSZ ÉVBEN VÁRJUK VENDÉGEINKET! BARKÁCSBOLT Balatonlelle, Kossuth L. u. 49/a. (Otthon Centrum mellett) Tel.: 06-30/ vagy 06-30/ Kéziszerszámok, csavarok és szegek, láncok, pántok, zárak, munkaruházat, m anyagáruk Huzalszeg, szerszámkészlet AKCIÓ: 295 Ft/kg KULCSMÁSOLÁS GARANCIÁVAL Kedvez árak, vállalkozóknak további kedvezmény Kellemes Ünnepeket kívánunk! Nyitva tartás: H P.: , Szo.:

15 Lellei újság HIRDETÉSEK 15 MAGOSZ ZSUZSI ZÖLDSÉGBOLT A Lila ABC mellett NYITVA A BOWLING PÁLYA BALATONLELLÉN PARK HOTEL, HONVÉD U. 40. PÁLYAFOGLALÁS: 30/ NYITVA: MINDEN NAP 16 ÓRÁTÓL A MEGSZOKOTT HELYEN TOVÁBBRA IS VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET! 150 cm mûfenyõfa: 3900 Ft-tól Fenyõfadíszek: 45 Ft-tól Mák: 750 Ft/kg Dió: 1300 Ft/kg Savanyú káposzta, fejes: 295 Ft/kg Savanyú káposzta metélt: 295 Ft/kg Amíg a készlet tart. Áldott, békés Ünnepet, és eredményekben gazdag Boldog Újévet kívánunk. Térburkolatok készítése Mély és kertépítés Épületbontás Földmunka 8638 BALATONLELLE, Ipartelep tel.: 85/ mobil: 06-30/ Hitachi márkakereskedés és szerviz ÚJ!!! Honda ipari motor márkaszerviz Gépjárm ve kötelez felel sségbiztosítását kösse meg a KÖBÉ-nél. Képviselet az irodánkban. Tel.: (85) Minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk! DECEMBERI AKCIÓNK: Hitachi termékekre 5%-os kedvezményt adunk. BEIGLIRE EL RENDELÉST FELVESZÜNK! Prémium termék kiváló min ség, természetes alapanyagokból! Saját üzemben, kézi munkával, frissen készítve! Mákos (500g) 750,- Diós (500g), Gesztenyés (500g) 790,- B.lelle, Rákóczi út 269. (7-es f út mellett) Tel.: 85/

16 16 PROGRAMAJÁNLÓ XXXXXXX Lellei újság Ünnepi nyitva tartás Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Városi M vel dési Ház december 22. és január 6. között zárva tart, ezért szolgáltatásai ebben az id szakban szünetelnek. Nyitás: január 7-én. A Városi Könyvtár december ig, valamint december 31. és január 3. között zárva tart január 4-t l a szokásos nyitva tartás szerint várjuk az olvasókat. Kiállítóhelyek AFRIKA MÚZEUM Balatonlelle, Kossuth L. u. 2. Nyitva munkanapokon 9 16 óráig Afrikai trófeaés folklórkiállítás Gróf Somssich Pongrácz és Soltész István gy jteménye VÁROSI M VEL DÉSI HÁZ Balatonlelle, Kossuth L. u. 2. Kiállítási nyitva tartás: munkanapokon 9 15-ig December 4. Január 30. Fülöp Mihály kiállítása VÁROSI KÖNYVTÁR Balatonlelle, Kossuth L. u. 4. Ünnepi üdvözletek grafikai kiállítás STOTZ M TEREM GALÉRIA Balatonlelle, Rákóczi út 222. Nyitva bejelentkezésre: Tel.: 06-20/ KULTURÁLIS PROGRAMOK Városi M vel dési Ház és Könyvtár 8638 Balatonlelle, Kossuth L. u December 17. (csütörtök) óra ÉLETMÓDVÁLTÁS A TESTI-LELKI HARMÓNIÁÉRT A hajgyógyászat - El adó: Keszthelyi Tibor ismeretterjeszt el adás a m vel dési házban December 17. (csütörtök) óra HOMMAGE FILMKLUB el adás és filmvetítés a m vel dési házban Olivier Dahan: Piaf - francia életrajzi film December 18. (péntek) óra A ZENEISKOLA KARÁCSONYI KONCERTJE az iskola sportcsarnokában December 19. (szombat) óra POLGÁRI ESTÉK ismeretterjeszt el adás-sorozat Varga László emlékest a m vel dési házban December 19. (szombat) óra VÁROSI KARÁCSONYVÁRÓ ÜNNEPSÉG az iskola sportcsarnokában December 20. (vasárnap) óra BETLEHEMES NÉPSZOKÁSOK ARANYVASÁRNAPON a Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület és a Lelle Néptáncegyüttes m sora a m vel dési ház parkjában December 21. (hétf ) óra SOTTO VOCE ÉNEKEGYÜTTES KARÁCSONYI KONCERTJE a m vel dési házban December 27. (vasárnap) óra JÁNOS-NAPI BORÁLDÁS a római katolikus templomban December 28. (hétf ) óra RETRO DIAVETÍTÉS GYEREKEKNEK a könyvtárban December 29. (kedd) óra MACKÓTESTVÉR 2. rajzfilmvetítés gyerekeknek a könyvtárban December 30. (szerda) óra Újévi játszóház szilveszteri kellékek készítése a könyvtárban Január 7. (csütörtök) óra HOMMAGE FILMKLUB el adás és filmvetítés a m vel dési házban Jason Reitman: Juno amerikai-kanadai vígjáték Január 9. (szombat) óra NYUGDÍJAS PÓTSZILVESZTER a Kék Balaton Nyugdíjas Egyesület szervezésében a m vel dési házban Január 15. (péntek) óra KLUBKONCERTEK A LELLEI PÓDIUMON Kéknyúl Hammond Band blues-estje a m vel dési házban Január 16. (szombat) óra ÚJÉVI LOVÁSZBÁL a Kishegyi Lovasklub rendezvénye a m vel dési házban

Lellei ú ság. Volt egyszer egy rendszerváltás. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Csokonai Vitéz Mihály: November

Lellei ú ság. Volt egyszer egy rendszerváltás. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Csokonai Vitéz Mihály: November Lellei ú ság XVIII. évfolyam, 11 szám. 2009. november Volt egyszer egy rendszerváltás Egy politikai vezetést hat nap alatt le lehet váltani, egy gazdasági rendszert hat hónap alatt át lehet alakítani,

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIII. évfolyam 1. szám 2007. január A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ANYANYELVÜNK TÜKRÉBEN A nemzet nyelvében él. Ha nem akarjuk, hogy els öngyilkossági kísérlete után még

Részletesebben

"Akkor születtek nagy dolgok " Ünnepség az iskolában

Akkor születtek nagy dolgok  Ünnepség az iskolában "Akkor születtek nagy dolgok " Tavasz kezdete 1848 óta népünk történetének egyik legdics bb, ugyanakkor egyik legkritikusabb eseményét idézi. Nekünk, az utódoknak hálás kötelességünk minden év március

Részletesebben

Névadó ünnepség az általános iskolában

Névadó ünnepség az általános iskolában Névadó ünnepség az általános iskolában Emlékezetes, szép esemény részesei lehettek azok, akik 2009. június 12-én meghívásunkat elfogadva, ellátogattak iskolánkba. Az eddigi i Általános Iskola Szentgyörgyi

Részletesebben

A kánikula sem tartott vissza

A kánikula sem tartott vissza 2008. július hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja IX. évfolyam 7. szám A kánikula sem tartott vissza Több mint évtizedes hagyománya van már, hogy minden évben július derekán megrendezzük

Részletesebben

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében

Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében 2007. november hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület lapja VIII. évfolyam 11. szám Jótékonysági Keresztény Bál összefogás a szeretet jegyében A szeretet soha sem leereszked, a jótékonyság pedig

Részletesebben

Gyermeknapra. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Weöres Sándor: Bolygó zápor

Gyermeknapra. Nyolc és fél kérdés. Jeles napok. Weöres Sándor: Bolygó zápor Lellei ú ság XIX. évfolyam, 5 szám. 2010. május Gyermeknapra A gyermeknapi rendezvények bizonyára sok kedves órát szereznek majd kicsiknek, nagyoknak. Talán leszünk is páran, akik elgondolkodunk a kicsik,

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

a Mi Lapunk A tartalomból: Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren

a Mi Lapunk A tartalomból: Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren a Mi Lapunk SZATYMAZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2012. október XV. évf. 10. szám 1956. október 23-ára emlékezünk Cikkünk a 3. oldalon Kápolnát szenteltek a szatymazi repülőtéren Türelmet és rendszeres

Részletesebben

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!!

ISMÉT EZÜSTÉRMES AZ IFJÚSÁGI CSAPAT!!! XIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS Tartalomból: 2-3 oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Ovi hírek 5. oldal: Közérdek hírek 6-7. oldal: Református hírek 8. oldal: Jeles napok 9. oldal: Életmód 10. oldal:

Részletesebben

Légy része a történetnek!

Légy része a történetnek! Légy része a történetnek! Els találkozó Kedves Diósjen i Polgárok! Amikor e sorokat olvassák, már a 2010-es év els hónapjának a végén járunk, vagy talán a második elején. Megkezd dött tehát egy új év,

Részletesebben

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR

BOLDOG N NAPOT! TARTALOMBÓL: A N NAP TÖRTÉNETE EGÉSZSÉGNAP. (5. oldal) XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR BOLDOG N NAPOT! XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. FEBRUÁR A N NAP TÖRTÉNETE Mindenki számára ismer s dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a f szerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

Mesék és táncok napja áprilisban

Mesék és táncok napja áprilisban 2010. április hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Mesék és táncok napja áprilisban Amint ígértük, megtartottuk áprilisban is rendezvényünket a Légy része a történetnek

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel

Húsvét kiszézéssel és vill zéssel a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja XII. évfolyam 4. szám Húsvét kiszézéssel és vill zéssel Húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a

Részletesebben

Május 2.: ANYÁK NAPJA!

Május 2.: ANYÁK NAPJA! XXVI. évfolyam 4. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2010. április Május 2.: ANYÁK NAPJA! Jékely Zoltán: A HOSSZÚ TÉL UTÁN Látod, apám, hosszabbodik a Nap! A szép piros kakas mind magasabbra lépeget

Részletesebben

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Visegrádi Hírek VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIV. évfolyam 11. szám 2008. november November 11-én a naptár Márton napját mutatja, mely a Pannoniában (Savariában, a mai Szombathely területén)

Részletesebben

Mindenütt szeretek játszani...

Mindenütt szeretek játszani... Lellei XXIII. évfolyam 1. szám Újság 2014. január Ha karácsony, akkor Sotto Voce koncert, ha Sotto Voce, akkor pedig neves fellépő művészek Lellén. Így volt ez decemberben is, amikor Illényi Katica fogadta

Részletesebben

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk!

Jótékonysági est. Egy korszak vége. Boldog anyák napját kívánunk! XIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS Tartalomból: Elköszöntünk háziorvosainktól (2-3. oldal) *** Jótékonysági est az általános iskoláért (4-5. oldal) *** Olvasói levelek (6. oldal) *** Egy el nem mondott

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség

* * * * Tartalom: Anyák napja alkalmával, szívünk egész melegével köszöntjük az édesanyákat a Kéki Református Egyházközség Tartalom: * * * * * 2-3. oldal: Önkormányzati hírek 4. oldal: Katolikus bál 5. oldal: Felvételiztek a nyolcadikosok 6. oldal: Május hó 7. oldal: Sport 8-9. oldal: Jubileumi néptáncgála 10. oldal: Hírdetések

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2010. JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

Részletesebben

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben.

Köszöntõ MEGHÍVÓ. Perkáta Karácsonya 2012. december 21-én, pénteken 16 órai. a templomban és a templomkertben. XXII. ÉVFOLYAM, 2012. 12. SZÁM DECEMBER Pavlicsek Zsolt Ünnepre vágyunk Lótva-futva késõ estig, lényegét így gyakran veszti, lelkünk békés csöndje, s elillan a meg sem érkezett Karácsony igaz öröme. Forgatag

Részletesebben