Szervezeti, és Működési Szabályzat teljes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti, és Működési Szabályzat teljes"

Átírás

1 Szervezeti, és Működési Szabályzat teljes 1. Általános trend A FedCom Hungary Kft. (továbbiakban Cég) feladata az Impulser Bioreguláción alapuló pulzáló elektromágneses készülék (továbbiakban termék) forgalmazásának menedzselése, magyarországi marketing, és reklám stratégia kiépítése, és folyamatos karbantartása, saját knowhow alapján. Szerződéses munkatárs lehetőséget kap a belső szabályzatban és a szerződésben foglaltak szerint a termék népszerűsítésében, reklámozásában, területi terjesztésében részt venni, e tevékenység eredménye alapján cash consulting fizetésben részesül, amellyel a termék vásárlási költségét visszatermelheti, és folyamatos tevékenység végzésével jövedelemre tehet szert. A tevékenység végzése nem kötelező, de aki részt vesz a munkában, arra a Cég szabályzata vonatkozik, és minden munkát végző számára kötelező érvényű. A szabályzat a munkatársak sikere érdekében született, gyakorlati tapasztalatok alapján. Minden esetben a Cég a csapatérdeket veszi figyelembe az egyén érdekével szemben. Cég nagy hangsúlyt fektet a minőségi precíz munkavégzésre, és az állandó kiváló minőségre. A Cég knowhowja mindenki számára kötelező érvényű, amellyel a Cég által szervezett képzéseken tud megismerkedni a munkatárs. Ettől eltérni nem szabad. Amennyiben az egyén tevékenysége eltér a Cég által meghatározott irányvonaltól, és ez által sérti a Cég és a közösség érdekeit, a Cég kezdeményezheti a munkatárssal a szerződés felbontását. A munkatárstól maximális elkötelezettséget várunk a Cég felé és minden helyzetben a Cég érdekeit kell képviselnie. 2. Üzlettárs feladata Az Üzlettárssá válás feltétele szerződéskötés a FedCom Hungary Kft. céggel, mely formátuma a Cég által kiadott központi szerződés, kitöltve szerepel benne az Üzlettárs neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, és adóazonosító jele. Az Üzlettárs személyesen írja alá a megbízott marketing menedzser jelenlétében, elolvasás, és értelmezés után. A szerződés attól kezdve él, mikor valamelyik megbízott Igazgató elfogadja, és hiteles aláírásával érvényesíti. Ettől kezdve a munkatárs Üzlettárs, jogosult a Cég nevében dolgozni, a szerződés feltételei szerint. A folyamatos tevékenység feltétele a szerződés megléte, de a kifizetések feltétele (a 10. ban rögzített feltételek mellett) saját Impulser pulzáló készülék Cég szerződéses partnereinek egyikétől történő vásárlása, vagy egyéb úton történő beszerzése, birtoklása. Tehát a tevékenységet el tudja kezdeni foglaló megfizetésével is (ennek feltételeit a 14. tartalmazza), de az elvégzett tevékenységért járó jövedelmének kifizetése csak saját termék vásárlása után esedékes. (kivételt képez, amennyiben eseti megállapodás értelmében a jövedelem a vásárlási összeg részét képezi) Az Üzlettárs feladata a Cég által forgalmazott termék népszerűsítése, előnyeinek bemutatásával. Természetesen csak azokat a tulajdonságokat kell pozitív nyilatkozatokkal alátámasztani, melyekről Üzlettárs saját gépén már megbizonyosodott. Üzlettársnak lehetősége van a szerződés keretein belül ajánlatot tenni barátai, ismerősei körében, gépvásárlásra, illetve ezzel egybekötött jövedelemszerzésre hasonló keretek között. Munkáját úgy köteles végezni, ahogy azt számára a Menedzser előírja, vele egyeztetve, a csoport irányelveit figyelembe véve dolgozik, a közösség érdekeit mindenkor figyelembe véve. Jogosult a Cég által szervezett marketingképzéseken részvételre, valamint munkáját megkönnyítendő központilag Igazgatóságokon szervezett előadásokon vehet részt, ahol barátainak, ismerőseinek tudja bemutatni a Cég segítségével a magyarországi marketing koncepciót, és a knowhowt, illetve a termék magyarországi forgalomba kerülésének módozatait. Az elvégzett munka eredménye minden esetben, értékesítésben jelentkezik, melyért a szerződésben rögzített díjak illetik meg. Köteles a pontban rögzített öltözködési feltételeknek megfelelni, ezzel a Cég megjelenését, és központi imaget erősíti. Lehetősége van a struktúrában feljebb lépni, és Üzlettársi munkakört betölteni, ehhez a szerződés feltételei szerint kell a gépértékesítésekben részt vennie. Amennyiben az Üzlettárs 3 hónapon keresztül nem jelenik meg képzéseken, előadásokon, nem végez értékelhető, és látható tevékenységet a Cégnél, szerződése felbontható, melyről a területileg illetékes Igazgató tesz javaslatot a Cég igazgatósága felé, és a Személyzeti Igazgató döntése alapján születik végzés, ezt az Üzlettársírásban, értesítés formájában megkapja. A Cég által szervezett előadáson történő részvétel feltétele az előadást megelőző héten személyes találkozó a Menedzserrel. A meghívás (vendég beajánlása a hétvégi előadásra), mindig a menedzser bevonásával történik telefonon keresztül. A menedzser jogában áll a telefonos beszélgetés során a leendő vendég jelentkezését elutasítani. A hétvégi előadás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a vendég adatait az aktuális héten csütörtök 21hig lehet a menedzsernek leadni az előírtak szerint. A rendszer működésének alapfeltétele, hogy minden munkatárs a már elsajátított tudásának, képességeinek megfelelően dolgozzon, ezért Üzlettárs minden alkalommal ma. 1 vendéget hozhat el az előadásra, akivel, teljes figyelmével tud foglalkozni, mindent részletesen el tud mondani a feltett kérdésekre válaszolva. Üzlettárssá válását követően, külön marketing igazgatói engedéllyel jogosult egy egy munkatárs 2 vendéggel érkezni egy előadásra, csakis abban az esetben, amennyiben minden meghívott vendégével biztosított a foglalkozás, és a teljes információ ellátás. Új munkatársnak kötelező az u.n. Start CD beszerzése, mely által megismerkedhet a termék működésével DVD filmen, valamint a cég knowhow val, azzal a munkamódszerrel, amellyel a Megbízó dolgozik. Minden esetben az új munkatársat a tevékenységében az ajánló munkatársnak is illik segítenie, és a termék átvételekor, és beüzemeléskor aktívan részt kell venni, és üzemeltetési tanácsokkal ellátni. A Tanácsadói és Üzlettársi jövedelem tartalmazza e munkavégzést. A Tanácsadó, és az Üzlettárs tevékenység felelősségteljes és rendszeres munkavégzésen alapszik. 3. Tanácsadó feladata Munkájában a legfontosabb, hogy saját értékesítésein túl segítséget nyújtson Üzlettársainak, tanácsokkal lássa el, részt vegyen aktívan a munkájában, segítse a menedzsert a csoport összefogásában és irányításában. Tanácsadói tevékenység más pozícionált viszony, mint Üzlettársai. Itt a Tanácsadó a csoportjának vezetője, mindig példamutatással kell elöl járnia. A Tanácsadó hozzáállása határozza meg a csoportja fejlődését, és a saját fizetését. Tanácsadónak részt kell vennie az összes képzésen, tréningen, és az előadásokon, valamint a milliomosok klubja képzésén. Ettől eltérni csak a menedzser, vagy a marketing igazgató engedélyével lehet. Tanácsadó az új munkatársaknak segítséget nyújt a névlista készítésben, vendégkiválasztásban, meghívásban, heti előadásokon, és az utógondozásban. Amennyiben a Tanácsadói munka nincs, vagy nem megfelelő módon van elvégezve, akkor a Cég a szerződés 4. pontja alapján 50 %os 1

2 jutalék megvonást alkalmazhat. A segítségnyújtás addig tart, ameddig a Üzlettárs Tanácsadóvá válik. Tanácsadó aktívan együtt dolgozik a menedzserrel, aki plusz feladatokkal és munkákkal megbízhatja a csoportmunka érdekében. Feladatai: pontosan kialakított szisztéma szerint dolgozik mindig üzleti öltözetben jelenik meg napi kapcsolatban áll a menedzserrel az összes rendezvényen részt vesz utógondozásban aktív, a Üzlettárs esetében is saját vendégmeghívás, aktív segítség a meghívásban a Üzlettársnak Milliomosok Klubja képzésen aktív részvétel segédanyagokkal rendelkezik, ellátja Üzlettársait minden esetben a Cég érdekeit képviseli, hozzáállásával segíti Céget pozitív gondolkodás, és viselkedés Cég vezetői felé tiszteletadás jelentési kötelezettségek betartása Tanácsadói keresztvonalazás 1.pont Szisztéma A képzéseken elhangzott információkat lejegyzeteli minden alkalommal. Mindent úgy tesz, ahogy a képzéseken elhangzott, vagy a menedzsere utasításai szerint. A szisztémától, a kialakított rendszertől eltérni nem lehet. A Cég knowhow ja bevált gyakorlati tapasztalatok alapján került kialakításra. A Cég nagyon odafigyel a hírnevére, imagere és a munkatársak munkájára, ezért amennyiben nem megfelelő módon dolgozik a Tanácsadó (a cég hírneve, vagy imagee sérül), a Cég felbonthatja a vállalkozói szerződését. Az Tanácsadónak maximálisan együtt kell dolgoznia a menedzserrel. 2.pont üzleti öltözet A férfiaknak öltöny, vagy üzleti ruházat, szövetnadrág, ing, a hölgyeknek kosztüm, vagy üzleti viselet, szövet szoknya/nadrág, blúz, blézer az elvárt viselet. Férfiaknak fekete színű zoknit és sötét színű cipőt érdemes felvenniük. Hölgyeknek a ruházathoz illő harisnyanadrágot javaslunk. (egyeztessen megjelenéséről menedzserével) 3.pont napi kapcsolat a Menedzserrel Minden nap legalább egyszer felhívja a menedzsert, aktívan együtt dolgozik vele, a menedzsert mindenről tájékoztatja, és megfogadja tanácsait, kérdőjel nélkül betartja az utasításait. Minden héten közösen megtervezik a heti munkát. 4.pont rendezvények Az összes rendezvényen részt vesz: képzések, hétközi menedzseri találkozók, előadások, csoporttalálkozó, Milliomosok Klubja tréning, Impulser Day tréning, szeminárium. Pontosan érkezik, és az összes munkatársát arra ösztönzi, hogy ők is rendszeresen járjanak a rendezvényekre. Összefogja a csoportját, megszervezi az utazásokat a rendezvényre, pontosan tudja kik jönnek, és kik nem, és miért nem. Mindig jó példával kell elől járnia, példaképnek kell lennie. 5.pont utógondozás A saját vendégeit a Start CDn található startfüzetben leírtak szerint kell utógondoznia, és a helyszínről felhívja a menedzsert. Az utógondozás hétfő estig tart. Addig mindent el kell követni, hogy a leendő partner érezze, hogy a segítséget komolyan gondolta cég, és a vendéglátó, meg kell erősíteni döntése helyességében. Azokat az embereket is kötelező utógondozni, akik nemet mondtak. Itt nem azért kell utógondozni, hogy rábeszéljük az üzletre, hanem azért, hogy a Cégről ne kerüljenek ki valótlan állítások az ismerőseinek, a Cég hitelét ne rontsák. A Tanácsadó feladata megtanítani a Üzlettársakat az utógondozásra. Üzlettársnak segíteni kell, és kontrollálni azt. Mindig személyesen kell utógondozni és nem telefonon. Minden apró eltérésről, amit a menedzserrel megbeszélt a leendő partner, a menedzsert értesíteni kell, és az utasításait betartani. Az utógondozástól függ üzletünk hatékonysága, ezért ezt minden esetben a megfelelő módon, komolysággal és üzleti fegyelemmel kell elvégezni. 6.pont Meghívás Személyes meghívásnak példaértékűnek kell lenni, azért, hogy ez másolódjon, és ezt kell megtanítania a Üzlettársinak. Az Üzlettárs feladata, hogy a Üzlettársit megtanítsa a meghívásra. Legegyszerűbb módja, ha megmutatja gyakorlatban a meghívást egy alkalommal, és a többi alkalommal felkészíti az Üzlettársat a meghívásra. Gyakorol velük, átbeszélik a leendő meghívandó vendégeket, mit hogyan kell tenni, és miért rá gondolt, mi az a cél, amiért munkatárssá fog válni. Odafigyel a vendég kiválasztásra, segít a névlista készítésében, és az Üzlettársakkal megtervezik a következő hetet. Legalább hat megbeszélés időpontnak kell lennie. 7. pont Milliomosok Klubja képzés Havonta egy alkalommal részt vesz a Milliomosok Klubja képzésen, ami kimondottan Tanácsadóknak szól. (lásd: pont, és 13. ) 2

3 8.pont segédanyagok A Tanácsadó rendelkezik az összes Megbízó által kiadott segédanyaggal. (Start CD). Az új munkatársakat ellátja ezekkel az anyagokkal, felhívja figyelmüket annak beszerzésére. A Üzlettársaknak elmagyarázza a segédanyagok használatát. Új munkatársakat az első héten elindítja a siker útján, átnézi Üzlettársaival a StartCD tartalmát, segíti megismerését. 9.pont hozzáállás A Tanácsadó hozzáállásától függ az ő egyéni, és csapatának sikere. Azokért a Üzlettársakért, akiket személyesen ajánlott Cég felé, vagy közvetett módon örökölt, felelősséggel tartozik. A hozzáállás, az elkötelezettség vonatkozik a cégre, a termékre, a Üzlettársakra, a Cég megbízott, és alkalmazott vezetőire, a módszerre, az előadásra, képzésekre. Megfelelő hozzáállással bármit el lehet érni az életben. A Tanácsadó viselkedését cselekedeteit és sikerét a munkához való hozzáállása határozza meg. A Tanácsadó legfontosabb feladata, hogy a hozzáállását a megfelelő szintre emelje, és ezt a munkatársainál is el kell érnie. (lásd: A Siker Útja CD 4. track) 10.pont pozitív gondolkodás A pozitív gondolkodást tudatosan kell kialakítani a Tanácsadónak. Ez tanulható. Minden akadályban meg kell találni azt a pozitív okot, hogy az élet miért görgeti a Tanácsadó útjába. A pozitív gondolkodás ismérve a mosoly és a lelkesedés. Minden szituációban a Cégről, az üzletről, a vezetőkről csak pozitívan szabad nyilatkozni. (lásd: Mentális Tréning CD 4. track) 11.pont respekt Az üzlet építés egyik legfontosabb része a tisztelet, a respekt megadása Cég vezetői, és a munkatársak felé. A tisztelet megadásával érheti el a Tanácsadó, hogy tiszteletet kapjon munkatársaitól. Amennyiben ez nem történik meg, úgy Tanácsadó sem kapja meg ezt a munkatársaktól. Cég vezetőiről (menedzserek, igazgatók) mindig pozitívan beszélnek, és minden szituációban a megfelelő tiszteletet megadják, a köszönéstől kezdve az elbúcsúzásig. Az üzleti életben használt nyelv a magázódás. A vezetők megszólítása igazgató úr,/ nő vagy menedzser úr,/ nő, vagy asszony. 12.pont jelentési kötelezettség Tanácsadóknak a képzéseken elhangzott jelentési kötelezettségeknek eleget kell tenniük, és a munkatársaikat ellenőrizni, hogy ők is határidőre a megfelelő módon elvégezték a feladatukat. (vendéglejelentés, utógondozás eredménye, meghívás előtti és utólagos visszajelzések, precíz adminisztrációs munka ). 13.pont Tanácsadói keresztvonalazás A Tanácsadó, mint munkatárs, a rendszer elválaszthatatlan része, ezért az Üzlettárs sem kérésre, sem automatikusan nem tud Tanácsadót váltani. Abban az esetben, amennyiben a Tanácsadó nem aktív, a fenti pontokban előírt munkát nem végzi el, az Üzlettárs számára a területileg illetékes igazgató, a központi vezetéssel egyeztetve, és kérelmezve, új Tanácsadót jelöl ki a munkatárs számára. Mivel a munkáját nem megfelelően végző, vagy egyáltalán nem dolgozó Tanácsadó esetében a Cég jogosult a Tanácsadói termékértékesítési jövedelem szerződésben foglalt összegének 50 % os csökkentésére, a kijelölt Tanácsadó, munkája elismeréseként megkaphatja a visszatartott 50 % termékértékesítési jövedelmet, amennyiben a területileg illetékes marketing igazgató javaslatába ezt írásba foglaltan kéri. Ez a termékértékesítési jövedelem azonban nem alanyi jogon jár, hanem egyéni elbírálás alapján, csakúgy, mint az összeg nagysága. Az eredeti Tanácsadó továbbra is jogosult a rendszer felépítéséből adódóan a csökkentett jövedelem felvételére, a kifizetésekben egyébként rendelkezett módon, azaz 3 hónapig. (10. ) A Tanácsadó erre az összegre abban az esetben nem tarthat igényt, amennyiben saját, írásban tett kérésére lemond Tanácsadói csoportjáról, és az ezzel járó termékértékesítési jövedelmek kifizetéséről. Ez a döntése, és következményei azonban nem befolyásolják a vezetők által kijelölt Tanácsadó juttatásait. 4. menedzser feladata 1. pont általános ternd szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget kell tennie, elsődlegesen az iroda érdekeit szem előtt tartva. A menedzser feladata a rábízott csoport vezetése, irányítása, a területi, valamint a felsőbb igazgatók irányítása szerint. A rábízott csoport bővítése, új munkatársak foglalkoztatása, és irányítása, hogy csoportja mindenben azt kapja, amit a Cég bevállalt, mikor foglalkoztatta. Tervezés, mely a csoport eredményességét hivatott előbbre vinni. Maradéktalanul végre kell hajtania minden Igazgatói utasítást, természetesen a prioritások figyelembe vételével. Amennyiben a menedzser ellentétet tapasztal az utasításokban, mindig a magasabb prioritású utasítás szerint jár el, és tapasztalatait, észrevételeit jelenti a vezető felé. Amennyiben a cég érdekeivel ellentétes, vagy ütköző utasítást kap, végrehajtását megtagadja, és jelenti a cég legfelsőbb vezetőségének, vagy a tulajdonosoknak. Semmilyen esetben, vagy okkal nem okozhat tevékenységével anyagi, vagy erkölcsi kárt a cégnek. A kiadott utasításokat maradéktalanul el kell végeznie, ezzel kapcsolatos költségek a menedzsert terhelik. Munkamódszerében elsődlegesen az országos képzéseken, helyi menedzser tréningeken megtanultak az irányadók, természetesen beleadva a menedzser személyes hozzáállását, lendületét, érzéseit. Amennyiben a menedzsernek saját elképzelése, vagy a munkamódszerben a kiadottól eltérő, vagy módosított terve van, minden esetben egyeztesse a területi igazgatóval, aki továbbítja az ügyvezető igazgató felé ezt az elképzelést, és amennyiben ez helytálló, ügyvezető igazgatói engedéllyel bevezethető. A menedzser, ameddig 3

4 a cégnél dolgozik, minden szellemi terméke a cégé, azokért ellenszolgáltatást nem várhat, mivel minden esetben az alapkoncepcióra támaszkodva alakul ki. A menedzser a Szervezeti, és Működési Szabályzatot betartja, és betartatja mindenkivel, aki a hatáskörébe tartozik. 2. pont autóprogram A cég vállalásai közé tartozik 2013 évben u.n. cégautó bevezetése. Ennek típusa várhatóan Mercedes Benz Smart Fortwo. A cég emblémáival ellátott autó használatára a legjobb menedzser jogosult. A teljesítmény megállapításának időintervalluma fél év. A fél év alatt elért effektív kvóta határozza meg, hogy melyik menedzser használja az autót. A jogosultság mindaddig tart, ameddig a menedzser tartja elért pozícióját. (tehát minimum fél év. Ez idő alatt a menedzser abban az esetben veszíti el a jogosultságot, ha teljesítménye eléri a Garfield fokozatot.) A használat ideje alatt a menedzser feladata az autó karbantartása, és járulékos költségeinek fedezése (pl. tankolás, szerviz, stb.), valamint teljes körű anyagi felelősséggel bír az autó, és annak minden tartozéka tekintetében. Leadáskor köteles az autót olyan állapotban átadni, amilyenben dokumentáltan átvette. Mivel a cég az év folyamán több autó beállítását is tervezi, természetesen az effektív kvóta által felállított sorrend határozza meg a jogosultságot. 3. pont A menedzserré válás fokozatai Menedzser jelölt: a menedzser jelölésével, tanácsadói státuszból lehet jelöltté válni. A jelöltség tanulmányi időszak, ez idő alatt kell a jelöltnek elsajátítania a menedzser tudnivalóit. A jelöltet mindig a jelölő menedzser képzi, a területi igazgató felügyelete mellett. A jelöltnek nincsenek még menedzseri jogkörei, csak megfigyelőként van jelen mindig a menedzser mellett. Nem szólhat bele a tárgyalások menetébe, nem hozhat önálló döntéseket, nem nyilatkozhat a menedzser felügyelete, és engedélye nélkül. Ezen szabályok megszegése automatikusan visszaléptetéssel jár. A jelöltségi idő lejártát a felkészülés mértéke szabja meg. Amennyiben a jelölt felkészült, a területi igazgató jelöli menedzseri vizsgára, melyet a központban, az igazgatói tanács előtt kell megtennie. A vizsga írásbeli, és szóbeli részből áll, megfeleltségének minimuma 70 %. Segédmenedzser: amennyiben a vizsga sikeres volt, a jelölt segédmenedzseri státuszba kerül. Ekkor kap egy kijelölt csoportot, mellyel már saját maga felel, önállóan dolgozik a csapattal, és eredményeket mutat fel. A segédmenedzser már jogosult a menedzseri jelvény viselésére, illetve 50 % menedzseri fizetésre. Amennyiben eredményesen dolgozik, és teljesíti a feltételeket, ezeket a területi igazgató szabja, és a csoport növelésével áll mindig kapcsolatban menedzserré válik. Ekkor hivatalosan kinevezésre kerül, a soron következő menedzseri képzésen, de már az eredmény elérésétől teljes jogú menedzsernek számít, teljes jutalékra jogosult, és teljesen önállóan dolgozik. 4. pont effektív kvóta és a Garfield teljesítmény A menedzser teljesítményét Cég effektív kvóta számításával végzi. Az effektív kvóta több időszakban számítandó. Heti effektív statisztika: számítása az előadásokon vezetett effektív statisztikai tábla alapján történik. (napi befizetés/napi megjelent)+(másnapi befizetés/másnapi megjelent) / 2 = heti eff. kvóta. *100 = százalékos teljesítmény. Havi effektív kvóta: (adott hónapban összes eladott darabszám / teljes havi bejelentett vendéglétszám) * csoportnövekmény = havi eff. kvóta. Éves/féléves effektív kvóta: összeadva 12/6 havi effektív kvóta, osztva 12/6al. Statisztika számításnál az eredményt felszorozzuk 100al. Havi csoportnövekmény számítása: A hónap végén csoportlétszám, kivonva belőle a hónap eleji csoportlétszámot. Garfield teljesítmény: annak a menedzsernek az elismerése, aki az adott hónapban a leggyengébb teljesítményt nyújtja. FIGYELEM! A menedzser havi elvárt minimum teljesítménye 5 db értékesítés. Amennyiben ezt a menedzser nem tudja folyamatosan elérni, az Igazgató jelentése alapján az IgazgatóTanács felülvizsgálja munkáját, adott esetben visszaminősítheti Tanácsadóvá. 5.pont Menedzser váltás lehetősége a munkatárs kérésére A menedzser személye a szerződés megkötésekor adott minden munkatárs számára, minden esetben azzal a menedzserrel kezd el dolgozni az új munkatárs, aki az ő vendéglátójának a menedzsere. Ez abban az esetben is igaz, amennyiben nem az adott menedzsernél kötött szerződést az új munkatárs. Abban az esetben, amennyiben a munkatárs nem jön ki menedzserével, vagy bármilyen ok miatt úgy érzi, hogy egy másik menedzserrel jobban tudna együtt dolgozni, lehetősége van egyszer a menedzseri csoport váltására. Ekkor kérelmet kell beadnia a személyi igazgatónak, aki az igazgatói tanács elé viszi a kérelmet. Amennyiben a munkatársnak van elképzelése arról, melyik menedzserrel dolgozna szívesen, a kérelemben megnevezheti a menedzser személyét, ez azonban nem jelent kötelezettséget az igazgatói tanács számára az adott menedzser személyét illetően. Az igazgatói tanács összetetten, minden érdeket figyelembe véve hozza meg döntését, ezt azonban mind a munkatársnak, mind a menedzsernek el kell fogadnia. A döntésről a munkatárs közvetlenül, levélben értesül. Ilyen váltásra azonban csak egyszer van lehetőség, sem tovább változtatni, sem visszalépni nem lehet a régebbi csoportba. A váltás nem érinti a Üzlettárs Tanácsadóját, sem az Üzlettárs Tanácsadói csoportját, ezt kérelmezni felesleges, minden esetben elutasító választ eredményez. 5. igazgató feladata 1. pont általános trend Az Igazgató feladata, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek maradéktalan végrehajtása, a cég érdekeinek figyelembe vétele, előtérbe helyezése, valamint a cég szabályai szerint dolgozik, betartatja, és betartja a Szervezeti, és Működési Szabályzatban rögzített pontokat, mindenkor a megfelelő körültekintéssel végezve munkáját, erkölcsi, és anyagi felelőssége teljes tudatában. Az Igazgató feladata biztosítani az előadásra a bemutató gépet, és a hozzá tartozó felszerelést. Amíg ezt kigazdálkodni nem tudja, (lásd 6. ), addig a saját gépét tudja használni erre a célra. 4

5 2. pont jelentési kötelmek hétfő: jelentés megjelent / összesen bekiabálás aláírt szerződés / mennyi teljes kedd: jelentés megjelent / összesen bekiabálás aláírt szerződés / mennyi teljes szerda: reggel 08:00hig gmail beállított heti tervezőben rögzíti a pénzátvételek idejét; folyamatos jelentés az átvétel megtörténtéről; 18 h kor jelentés a realizálódott átvételekről / teljes; runda után jelentés az aznapi munkatárs létszámról; jelentés az előadás várható létszámról csütörtök: megjelenni az igazgatói értekezleten; kassza elszámolás a befizetésekről / foglaló; termékek leszállítása; szervezeti pénz összesítés; ajándékok; este 22 h jelentés az aktuális vendéglétszámról / várható péntek: runda után jelentés a megjelent létszámról; jelentés a realizált / várható hétvégi létszámról szombat: 22 h összesített jelentés a heti létszámról; függő, és várható vendéglétszám; menedzserenkénti bontásban heti létszám vasárnap: 17 h kor jelenés a fix létszámról; 18 h sms küldése menedzserenkénti létszámról; függő befizetések véglegesítése a hétről 3. pont lojalitás, feladatkör A területi igazgató lojalitását a szerződésében foglaltak biztosítják. A területi igazgató hatáskörébe tartozik a menedzserek kiválasztása, képzése, jelölése, illetve a nem megfelelően dolgozó menedzserek visszaléptetése. Mindenkor beszámolási kötelezettsége van az Ország Igazgató felé ezen döntéseiről. 6. Regisztrációs díj (felsővezetői megnevezése szervezeti pénz) 1. pont amikor regisztrációs díj van az előadásokon a szervezeti pénz a helyi igazgatóságokon termelődik, a befizetett regisztrációs díj, és a helyi szállodai, és étkeztetési költségek különbözetéből adódik. A szervezeti pénz kezelése, és a gazdálkodás a helyi igazgató hatáskörébe tartozik, abba a Központi cég nem kíván beleszólni, azzal külön nem rendelkezik. A helyi szervezeti pénzekből azonban minden területi igazgató, minden héten, csütörtökön befizet , Ft ot a központi szervezeti pénztárba, a központi iroda, valamint járulékos költségei, illetve a gépkiszállítás címen. A többi szervezeti pénz elszámolása helyi területi feladat, nyilvántartását az adminisztrátorok végzik. A területi igazgatók a szervezeti pénz terhére szerzik be az igazgatóság működéséhez szükséges adminisztratív kellékeket, pl. filc, papír, stb. Központilag beszerezhető, de azonnali fizetés mellett kerülhet csak elvitelre: etikett címke, kitűző sablon, pénteki vetélkedők díja (lógózott repi anyagok), központi nyomtatványok. A szervezeti pénzből van lehetőség kigazdálkodni az igazgatóság működéséhez szükséges bemutató terméket is, projektort, vásznat, stb. Minden olyan berendezési tárgy, műszaki cikk, egyéb berendezés, amely a szervezeti pénz terhére lett vásárolva, a cég tulajdonát képezi, és bekerül a helyi igazgatóság leltárába, mellyel a területi igazgatónak mindig el kell tudni számolni. A leltár igazgató váltáskor mindig átadás átvétel szerint kerül az új igazgató hatáskörébe. 2. pont amikor nincs regisztrációs díj az előadásokon a szervezeti pénzt a központ biztosítja a területi igazgatóság részére, minden héten, igazgatói értekezleten történő elszámolás mellett. A szervezeti pénz tartalmazza a területi igazgatóság költségeit, mint pl. terembérlet, külső beszerzésből származó kellékek, hosztessz vendéglátók jövedelme stb. A szervezeti pénz mértékét a területi igazgató igényeli meg az Országigazgatótól, aki továbbítja azt a Gazdasági Igazgatónak. a GI elbírálja, majd intézkedik a kifizetésről. A pontosság érdekében a területi igazgató írásban összegzi a heti költségvetést, és jelzi a következő hét igényét. A szervezeti pénzzel területi igazgató mindig köteles napra kész lenni, azt felsőbb igazgató kérésére elszámolni, meglétéért teljes felelősséggel tartozik. 7. Külső forma 1.pont a terem berendezése, megjelenése a terem kinézete: a projektortól balra, ha szemben állunk a vászonnal, helyezkedik el a termék asztal. A termék asztal tartalmazza az terméket, félig nyitott állapotban, kezelőegységgel, a kisebb párnát, háttérben a termék dobozzal, illetve a további bevezetett termékeket. A termékasztal terítő felszíne sötétszürke, körben ráncvarrott kék földig érő terítő rögzítve. A projektor önálló állványon helyezkedik el, előtte egy széken a vezérlő laptop foglal helyet, a szék alatt a laptop hangfala, mely közvetíti az előadás hanganyagát. A vászontól jobbra a falnál felállított molino, távolsága a vászontól megegyezik a termékasztal jobb szélének vászontól mért távolságával. A terem berendezése az első sor előtt asztal van, szürke/kék élre vasalt terítővel borítva. Mögötte vannak a székek, melyekre a munkatársak foglalnak helyet. A székek mind keresztirányú, mind hosszirányú elhelyezése egyenlő távolságra helyezkedik el, minimum 25, maximum 50 cm távolságra. A székek támlája, ülőrésze, és karfája amennyiben van párhozamosan, síkban rendezve helyezkedik el. Az utolsó széksortól minimum 1.5, maximum 2 m távolságra helyezkedik el az igazgatói asztal, mögötte min. 2, max. 3 székkel. Az igazgatói asztalt szürke/kék, élre vasalt terítő takarja. Az igazgatói asztalon egy asztali zászló van elhelyezve, középen. Az igazgatói asztalon csak az igazgatók holmija van, más célra nem használható. A marketing menedzser csak igazgatói utasításra, az általa vezetett statisztikák elhelyezése céljából nyúlhat az asztalhoz. A munkatársak abban az esetben is, ha az igazgatótól származik az utasítás, csak a menedzseren keresztül adhatnak át bármit is az igazgatónak. Az igazgatói asztal mellett helyezkedik el a technikai berendezés, a menedzseri asztalon. A menedzseri asztal (amennyiben 5

6 szükséges) szintén szürke/kék terítővel borított. Mindig frissen takarított, és felmosott előadótermet használjunk. A terítők, és egyéb dekor kiegészítők mindig tiszták, frissen mosottak, és vasaltak legyenek. 2.pont Az intro (zenei bevezetés) a Cég minden előadásán, képzésén, és rendezvényein egységes intro t használ, mely mindig az előadás, vagy képzés kezdetét jelzi. A bevezetett intro R. Strauss: Also sprach Zarathustra Op. 30 begining. (feldolgozás) 8. Öltözet (vezetők) 1. pont Hölgyek egységes, fekete kosztűm, melyhez nadrág, vagy hosszú szoknya tartozik, de mindig egyeznie kell az összes hölgy Menedzsernek, mit visel. Fehér blúz, mely egységes külső megjelenést nyújt. Szürke/kék sál, melyet fa (handmade) gyűrű fog össze. Egységes formátumú cipő, színe fekete. 2.pont Urak egységesen fekete öltöny, fehér ing, Sötét színű nyakkendő. Fekete cipő. Ettől a formaruhától csak Igazgatói utasításra lehet eltérni. 3.pont kiegészítők Az öltözet kiegészítő kelléke a cég logója ezüst PIN kitűző formában. A TopMenedzser megkülönböztetése Impulser PINnel történik. (lásd pont) 4.pont Igazgatók esetében kiegészítő valós arany kitűző, a Cég emblémájával. 9. Időpontok 1.pont előadások kezdési időpontja egységesen 16.30h. A menedzserek 14.30hkor gyülekeznek a rendezvény helyén, ekkor rendezik be a termet a megfelelő formátumra. Ez az időpont tájékoztató jellegű, ettől esetileg a területi igazgató eltérhet hkor kezdődik a menedzseri runda. 16hkor gyülekeznek a munkatársak. Az előadás menete az alábbiak szerint alakul: 16.30h 17.15h első rész 17.15h 17.25h szünet 17.25h 17.55h második rész 17.55h 18.15h szünet 18.15h 18.45h harmadik rész 18.45h 19.05h törés 19.05h 19.15h negyedik rész 19.15h 21.30h személyes tárgyalás 21.30h 22.00h igazgatói runda Ezeket az időpontokat minden esetben tartani kell, ettől csak a személyi, kommunikációs, ügyvezető igazgató, vagy Országigazgató személyes írásbeli utasítására lehet eltérni 2.pont A képzések időpontjai Képzések kezdete szerdán 17:00h, pénteken 17:00h. Befejezése egységesen 21:00h. Helyszíne általában ugyanott, ahol az előadás történik, de ettől eltérhet a vezetőség, ebben az esetben minden munkatársat a menedzsere értesít, időben. A szerdai képzés első részében a termék részletes bemutatása, míg második részében a tevékenység végzendő módszere kerül bemutatásra. Péntekenként személyiség fejlesztő, és kommunikációs tréning, és esetileg vetélkedő, játék zajlik. 3.pont Csoporttalálkozók Csoporttalálkozók tartási időpontja csütörtök, vagy szombat ettől eltérni csak Igazgatói engedéllyel lehet. (rendezvényszerűen, vagy party szinten hétvége) 4.pont Milliomosok Klubja tréning alkalomszerűen, de min. negyedéves gyakorisággal, szombati napon, 09.00h 15.00h között tartandó, előre meghirdetett időpontban. 5.pont Menedzser tréning időpontja minden hónap első szombatja, 10.00h ól 18.45h g tart. 6

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FAMILY BUSINESS INTERNATIONAL FOGYASZTÓI ÉS FORGALMAZÓI HÁLÓZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. május 28. Tartalomjegyzék Cégadatok:... 4 A. Működési Szabályzat... 5 I. A HÁLÓZAT TAGJÁVÁ

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek

Magyar. Unicity Global Markets GmbH. Vállalati Irányelvek Magyar Unicity Global Markets GmbH Vállalati Irányelvek 2 3 érvényés 2011. január Magyarország Általános Tudnivalók A Unicity Franchise Partnereinek Etikai Szabályzata: Code of Ethics 1. Fejezet Fogalom-meghatározások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére

REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS. A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS REGISZTRÁCIÓS SZERZŐDÉS A Lottomilliomos.hu Portál Felhasználói Részére (A 2013.augusztus 22. napi változásokkal egységes szerkezetben.) KÉSZÜLT: 2013. augusztus 22.

Részletesebben

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés

2013/S 022-034331 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban Szolgáltatásmegrendelés 1. oldal, összesen: 21 The TED login feature has changed. In order to log in, you need to create a new ECAS account. For further information, check the website news. Szolgáltatásra irá... - 34331-2013

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Fogalmak 1.1. Az mlmdiszkont hálózat egy fogalom, szellemi termék know how, megalkotója és tulajdonosa az MLM Diszkont Kft. (Székhely: 1083 Budapest, Nagytemplom utca

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI . Hatályos: 2015.07.03.. 1. Bevezető rendelkezések KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

PRECIZ.HU WEBÁRUHÁZ Tartalomjegyzék: A PRECIZ.HU Webáruház üzemeltetője: Üzemeltető: Nyilvántartási száma:

PRECIZ.HU WEBÁRUHÁZ Tartalomjegyzék: A PRECIZ.HU Webáruház üzemeltetője: Üzemeltető: Nyilvántartási száma: Általános Szerződési Feltételek PRECIZ.HU WEBÁRUHÁZ Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, illetve szolgáltatásainkat igénybe veszi figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános Szerződési

Részletesebben

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére

Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Dolgozva tanulj - C komponens Ösztönző módszertani anyag a gyakornoki programban résztvevő gyakornokokat fogadó szervezetek, mentorok és gyakornokok részére Kódszám: TÁMOP-2.3.4.B projekt C komponens 2014-2015

Részletesebben

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 -

1. Hivatkozás valamilyen új körülményre (pl.: új termék bevezetése, termékskála bővítése, új cég megalakulása stb.) - 1 - 1. Egy nemzetközi vendéglátó-ipari bemutatón járt, ahol néhány kiállított termék felkeltette érdeklődését. Ezekről a termékekről katalógust is hozott, amelyet megmutatott a főnökének. Tőle azt a feladatot

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Diákhitel Központ Zrt. Médiatervezési és médiavásárlási, valamint az ehhez szükséges ügynökségi szolgáltatások ellátása elnevezésű hirdetmény közzétételével induló gyorsított,

Részletesebben

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. augusztus 01.-től 1. Bevezető

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

Fogyasztóvédelmi tájékoztató Fogyasztóvédelmi tájékoztató Szerkesztette: Baranovszky György Írta: Baran Alexandra, Baranovszky György, Baranyi Dóra, Dietz Gusztávné, Krajcsik Szilvia, Morvay György, Pirok György, Vasas Éva (Kézirat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Készült: 2011. június 1. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Általános feltételek... 5 2. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 7 2.1. Normál előleg...

Részletesebben

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV

ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV ENDLESS Biotech ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS KOMPENZÁZIÓS TERV A jelen Üzletszabályzat és Kompenzációs terv tartalmazza azokat az előírásokat és eljárásokat, amelyek a Képviselő az Endless Biotech Hungary Kft-vel,

Részletesebben

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08)

számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Alap- és középfokú nevelési oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatása (A pályázat kódja: KAB-IPP-08) Pályázati Útmutató 2008. április 1. Fogalmak

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Téti Takarék szövetkezet Általános Szerződési Feltételei a külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséhez Érvényes: 2014. június 10. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

Általános Tanúsítási Rend

Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend Általános Tanúsítási Rend az ÉMI-TÜV SÜD Kft. mint Tanúsító Testület által végzett irányítási rendszerek auditálására és tanúsítására vonatkozóan 1. Általános irányelvek Az ÉMI-TÜV

Részletesebben