ária nfo Húsvéti huncutságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Húsvéti huncutságok"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el a sok vendég! Volt színes műsor, tánccsoporttal, vidám jelenettel. A bokrok alatt tojást kerestek a kicsik. A kézműves foglalkozásokon tojást festettek, cserepeket dísztettek, vidáman összemaszatolták magukat! A sarokban kisbárányt lehetett simogatni. Igazi élményekben gazdag délutánt köszönünk a Fergeteges Forgatag Táncbarát Körnek, a szervezőknek! Vágó Zoltán fotói

2 MáriaInfo 011. május HÍREK A HIVATALBÓL BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ- TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL Képviselő-testülete 011. április 19-én, Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével együttes ülést tartott, ahol a testületek elfogadták a Körjegyzőség 010. évi beszámolóját, továbbá módosították a Körjegyzőség alapító okiratát és a Körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó társulási megállapodást. A képviselő-testület jóváhagyta az óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, 01. augusztus 31-ig szóló megállapodást, továbbá a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda alapító okiratát. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelembe véve a jelenleg hatályos törvényi előírásokat a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda működtetésének kereteiről legkésőbb 01. május 15. napjáig döntést hoz, és döntéséről Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községek Önkormányzatait értesíti. A képviselő-testület 011. április 19-én, az együttes ülést követően rendkívüli testületi ülést tartott. Képviselő-testülete visszavonta a 65/011.(III.8.) számú képviselőtestületi határozatát, mivel a Balatonmáriafürdő Hullám utcai strandon lévő, 1175/3 hrsz. alatti épület nyertesnek kihirdetett pályázója, 011. április 15-ig nem jelentkezett a szerződés megkötésére, és a vételárat sem utalta át az Önkormányzat részére. Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő, Hullám utcai strandon lévő, 1175/3 hrsz. alatti büfé épület hasznosítására beérkezett pályázatokat megismerte és a következő legjobb ajánlatot tevő pályázónak az Ötujj Kft. nagykanizsai vállalkozás, bruttó forintos vételi ajánlatát fogadta el, a pályázati kiírás szerinti feltételrendszerrel és azzal, hogy a szerződést legkésőbb 011. május 15. napjáig meg kell kötni, és a vételárat vállalkozónak a szerződés megkötésekor az Önkormányzat számlaszámára át kell utalnia. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadta. A képviselő-testület 011. április -én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Képviselő-testülete az Önkormányzat 010. évi költségvetés zárszámadásáról szóló, Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló által elkészített, könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul vette, a jelentést elfogadta. Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett Balaton Régió Közbiztonsági Együttműködési Programjában. Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV Zrt. balatoni közmunkaprogramjára vonatkozó ajánlatát és úgy döntött, hogy a balatoni közmunkaprogram keretében a MÁV Zrt-vel együttműködik a 011. május május 01. időszakban. A megállapodás célja, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatként a MÁV Zrt. anyagi támogatásával a helyi munkaerő bevonásával a Balatonmáriafürdő és Balatonmáriafürdő-alsói állomásépület és környékének takarítását, karbantartását, rendben tartását a település megítélése és az utazóközönség megelégedésére elvégezze. A testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, valamint az egyes állomások esetében ellátandó feladatok műszaki paramétereinek, pontos területének meghatározásának, feladatkitűzésének, ellenőrzési gyakoriságának, az adatszolgáltatással kapcsolatos teendők meghatározásának MÁV Zrt-vel történő egyeztetésére, az előterjesztés 8. számú melléklete szerint. A képviselő-testület 011. május -án, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, - a Marcali Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Balatonkeresztúri Rendőrőrsének 011. évi nyári idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről és a 010. év értékeléséről szóló beszámolóját, - a Turisztikai Egyesület nyári szezonra történő felkészüléséről szóló beszámolóját, - a falunapi ünnepség szervezéséről szóló tájékoztatót, - a belső ellenőrzés 010. évi tevékenységéről szóló beszámolót, - a Településüzemeltetési irodavezetőnek a nyári idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről szóló beszámolóját. Képviselő-testülete a 011. évre meghirdetett területbérleti ajánlatokat elbírálta. A képviselő-testület Mikola Róbert balatonkeresztúri lakos kérelmére a Balatonmáriafürdő, Hullám u sz. 1197/ hrsz. alatti ingatlan szennyvízcsatorna rákötésének kiviteli munkáihoz Ft + ÁFA összegű hozzájárulást állapított meg, melyet a kivitelező által kiállított számla alapján közvetlenül a kivitelező részére fizet ki. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról tájékoztassa, és felhatalmazta fenti összeg kifizetésére. A képviselő-testület megtárgyalta a Túravitorlás Egyesület kérelmét és a Balatonmáriafürdő, 500/ hrsz. alatti közterületből, 18 m -es területet (a szerződés mellékletét képező pontos helyszínrajz szerint), 5 éves időtartamra, Ft/évenkénti díjért részükre bérbe ad, egyúttal kötelezi a Túravitorlás Egyesületet arra, hogy - a terület védelme és az esztétikus községkép érdekében - a kerítést felújítsa, illetve bővítse, továbbá a területet díszburkolattal ellássa. A képviselő-testület megismerte a balatonfenyvesi Római Katolikus Plébánia Hivatalnak a balatonfenyves-alsói Szűz Mária templom tetőszerkezete és héjazata felújítására vonatkozó kérelmét. Az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel nem tud anyagi támogatást biztosítani, amennyiben lehetőségei megengedik, akkor újra napirendre tűzi a támogatási kérelem tárgyalását, a 011. szeptember havi ülésén. A képviselő-testület megtárgyalta Balatonszemes, Balatonudvari és Szántód Községek Önkormányzatainak megkeresését a Bahart Zrt. részvények értékesítésével kapcsolatban és úgy döntött, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, mint a Balatoni Hajózási Zrt. részvénytulajdonosa a vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni. A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé kérelmet nyújt be, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő balatonmáriafürdői 0/34 hrsz. alatti 5040 m területű ingatlan, a 0/34 hrsz. alatti ingatlanból 4800 m területrész, a 90 hrsz. alatti ingatlanból 1640 m területrész, az 1595/17 hrsz. alatti 331 m területű ingatlan, az 1598 hrsz. alatti 885 m területű ingatlan, valamint az 1599 hrsz. alatti 71 m területű ingatlan tulajdon-

3 MáriaInfo május HÍREK A HIVATALBÓL jogát (kezelői jogát) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére térítésmentesen átadja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat kérését kinyilvánító határozattal a Zrt-t megkeresse és a területek átadásával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa. A képviselő-testület megismerte a kóbor ebek befogására, a gyepmesteri és ebrendészeti feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat és felhatalmazta a polgármestert, hogy a további tárgyalások alapján, a legjobb ajánlatot adó vállalkozással a szerződést aláírja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás előterjesztés mellékletét képező társulási megállapodását aláírja. Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulási tagságát 011. december 31. napjára felmondja. A képviselő-testület a fizetőstrandi vizesblokk felújítás Ft + ÁFA kivitelezési költségét elfogadja, a tervezett Ft + ÁFA költséggel szemben, és a két összeg közötti forint különbözetet az Önkormányzat 011. évi költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Képviselő-testülete a KEOP- 6..0/A-09/ azonosítószámú Házi komposztálás népszerűsítése Balatonmáriafürdőn című projekttel kapcsolatban 50 db műanyag 600 literes komposztálóláda beszerzésre beérkezett ajánlatokat megismerte és a Gisz Kft. fonyódi vállalkozás bruttó 1.50 Ft/db összegű ajánlatát fogadta el. A képviselő-testület megalkotta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet, a nevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat vagyonhasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 7/010. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítását. A képviselő-testület 011. május 30-án, órakor tartja a soron következő testületi ülését, melynek helye: a Körjegyzőség épületének emeleti tanácskozóterme. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a honlapon. Tájékoztató /Galácz György sk. polgármester/ A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 011. január 3-.án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú ügyben lehet ügyeket intézni, tájékozódni. Az integrált ügyfélszolgálati iroda Kaposváron a Megyeháza földszintjén, a Csokonai u. 3. szám alatt működik. Ügyfélfogadási idő naponta 8-0 óráig. I. Saját hatáskörben intézhető ügyek Biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatás Az állampolgár az OEP Ügyfélkapun keresztül elérhető, TAJ alapú biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatása segítségével meggyőződhet arról, hogy a foglalkoztatója vagy az egyéb bejelentésre kötelezett teljesítette-e jogszabályokban rögzített bejelentési kötelezettségét, amely a biztosítotti/jogosulti jogviszony vizsgálata során alapvető jelentőséggel bír (pl. táppénz megállapítást megelőzően jogszabály által kötelezően előírt vizsgálat, egészségügyi szolgáltatónak az ellátás igénybe vételekor végzett jogviszony ellenőrzése). Elektronikus (nem hiteles) tulajdonilap-másolat lekérdező szolgáltatás (nyomtatással) ügyfélkapun keresztül Elektronikus (nem hiteles) térképmásolat lekérdező szolgáltatás (nyomtatással) ügyfélkapun keresztül Ügyfélkapu létesítése II. Kérelem bevétele, továbbítása: Ezekben az ügyekben a kérelmet a Kormányablaknál is be lehet nyújtani, amelyet továbbítanak a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, valamint segítséget nyújtanak a kérelmek kitöltésében, tájékozódhatnak az ügyintézés menetéről. Utazási költségtérítés igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából Gyermekgondozási segély igénylése Anyasági támogatás igénylése Családi pótlék igénylése Gyermeknevelési támogatás igénylése. Önkormányzat hatáskörébe tartozó szabálysértések esetében a pénzbírság, az elkobzott dolgok visszaadása iránti kérelmek. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvény szerinti kártalanítási kérelmek. Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatok és kérelmek, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatok, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek (egyszerűsített honosítási eljárás). III. Tájékoztatás nyújtása Az ügyfél tájékoztatása az illetékes hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról, valamint az ügyintézés egyéb specifikumairól. Gyermekgondozási díj igénylése Terhességi-gyermekágyi segély igénylése A szolgáltatási tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő hatósági ügyekben tájékoztatás nyújtása:kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése Telepengedélyezési eljárás Üzletszerűen folytatni kívánt társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenység folytatásának bejelentése Szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárás Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos eljárás (bejelentés, adatváltozás, egyéni vállalkozói igazolvány igénylésével, szakképesítéssel összefüggő tájékoztatás stb.) A Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés.

4 MáriaInfo május HÍREK A HIVATALBÓL A bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadásával kapcsolatos tájékoztatás Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kiadásával kapcsolatos tájékoztatás Új Széchenyi Tervről a Pályázati Kézikönyv alapján történő tájékoztatás Fenti ügykörök mellett a munkatársak tájékoztatást adnak bármely hatósági ügyintézésre vonatkozóan, az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságról, illetve az ügytípusra vonatkozó alapvető információkról. Bővebb információ a cím alatt található. FELHÍVÁS /Somogy Megyei Kormányhivatal/ Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzője pályázatot hirdet köztisztviselői munkakörben ellátandó IDEGENFORGALMI ADÓELLENŐRI (kurtaxa ellenőri) álláshely betöltésére napi 4 órás munkaidőben 011. június l5- től szeptember l5-ig terjedő időszakra, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek közigazgatási területeire. Az álláshely betöltésének feltételei: - büntetlen előélet - cselekvőképesség - középiskolai végzettség - magyar állampolgárság megléte. Pénzügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők előnyt élveznek. Az illetmény a Köztisztviselői törvény alapján kerül meghatározásra. Jelentkezés írásban, legkésőbb 011. május 5-ig Mestyán Valéria körjegyzőnél. Balatonkeresztúr, 011. április 6. /Mestyán Valéria sk. körjegyző/ Tájékoztató ingyenes csatorna rákötés lehetőségéről Tisztelt Fogyasztónk! A környezetvédelemi előírásokra, valamint a csatornahálózat kihasználtságára való tekintettel, az Önkormányzat megkeresésére, a DRV Zrt. a településen 011. április, május és június hónapokban díjmentesen végzi a csatornabekötések átvételéhez szükséges kötelező szolgáltatói szakfelügyeletet, melynek díja egyébként bruttó ,- Ft. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonosának feladata. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak az üzemeltető DRV Zrt. jelenlétében történhet. DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888 A megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatja el a DRV Zrt. A rákötési szándék az ügyfélfogadó irodáinkban, honlapunkon és a polgármesteri hivatalban is megtalálható Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány kitöltésével, és a következő postacímre történő megküldéssel jelezhető: Aki a Szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el. A DRV Zrt. a beérkező megrendelői igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az illetékes Üzemvezetőség felveszi a kapcsolatot az igénylőkkel, és a kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a szakfelügyelet tervezett időpontját. Az átvételkor leolvasott, és a tulajdonos által is leigazolt mérőállástól történik a csatornaszolgáltatás számlázása. Az igénybe vett csatornaszolgáltatásra vonatkozóan a DRV Zrt. ügyfélszolgálata a szennyvízbekötés átvételét követően szolgáltatási szerződést küld a Fogyasztónak. Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható DRV INFO VONALON munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a es telefonszámon. Lakossági tájékoztató menekülési útvonalakkal kapcsolatban Az építményt, és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani és használni, hogy tűz esetén a bent tartózkodók a megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építményelhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében: - Megközelítési, menekülési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni tilos! - A lakások előtti teret, folyosót, lépcsőházat, kapualjat bútorral, lakáshasználati tárggyal eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. - Ne gátolják a szobaajtók indokolatlan kulcsra zárásával, reteszelésével a menekülés lehetőségét. - Az ablakok, nyílászárók rácsozása nem csak a betörőket akadályozza, hanem a veszélyeztetett épület elhagyását, valamint a mentésre sietők beavatkozását is nagymértékben megnehezítheti. - Menekülésben nyújtsanak segítséget a saját testi épségük védelme mellett a rászorulóknak, különösen a menekülni nem tudóknak, a lakásba szorultaknak. Greffer József sk. tű. alez. tűzoltóparancsnok, Marcali APRÓHIRDETÉSEK Jesolo Pub. Pizza rendelés ig, 36-féle pizza, 900 Ft + 50 Ft doboz. Ingyenes házhozszállítás. Telefon: Masszázs! Relaxációs, svéd, gyógymasszázs. Kívánságra házhoz is megyek. Tel: Tanárnő tanulói felkészítést vállal matematika, kémia, fizika tantárgyakból, a nyárra is. 06/ Balatonfenyves. A Zsuzsi Fodrászat (Vilma u.) várja a megszokott árakkal vendégeit. Tel: A Zsuzsi fodrászatban manikűr, pedikűr műköröm építés. LillaTel: Egyéni vállalkozók könyvelését, adóbevallások készítését vállalom. Gorzóné Lázár Edina, telefon: 06/ ANGOL egyéni és kiscsoportos órák kezdőknek, haladóknak és nyelvvizsgára készülőknek júniustól Balatonmárián. Cím: Petőfi S. u. 56., Tel.: , honlap: www-belbudatanoda.hu Egy db egytálas rozsdamentes mosogató eladó. Tel: ,

5 MáriaInfo május KÖZÉLET KÉSZÜLÜNK A 011. ÉVI IDEGENFORGALMI SZEZONRA Önkormányzatunk részéről a fenntartási munkák koordinálását, ellenőrzését a Településüzemeltetési Iroda látja el. A község teljes területén a VG Komplex Kft. (8630 Balatonboglár, Ipartelep 660/8 hrsz.) 007. január 08. napjától végzi a közterület és strandfenntartási munkákat. Az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés kapcsán az alábbi feladatok elvégzése szükséges. Közúthálózat fenntartás: Az utak kőszórásos kátyúzását május hónap második felében végezzük el. Az utca névtáblák pótlásáról gondoskodunk. Piacok üzemeltetése: Tervezzük új pavilonok építését melyek a községi rendezvények során is felhasználhatók. Közterületek üzemeltetése Közterületeinken a szezonkezdetre a munkák befejeződnek. Az elektromos vezetékekbe lógó faágak eltávolítását az E-on által megbízott vállalkozó elvégezte a nyesedék elszállítását és feldolgozását a közmunka programban foglalkoztatott dolgozók bevonásával elvégeztük. Az illegális hulladékok elszállításáról is gondoskodtunk.(!) Strand előtti parkoló: A parkolón áthúzódó csapadékelvezető rendszert kitisztítottuk a fedlapokat kicseréltük a parkoló burkolatát kőzúzalékkal borítjuk. Kápolna fenntartás: A Kápolna fenntartási munkákat és területgondozást a VG Komplex Kft. folyamatosan végzi. A kerítés melletti tujákat kivágattuk tereprendezési, és füvesítési munkát végeztünk. Környezetvédelem Szezonálisan, kéthetente vízminőségvizsgálatok végeztetése folyik 3 strandunkon (Fizető-strand, Hajóállomási, Temető utcai szabad-strandok), melynek költségeit szolgáltatónk viseli. A Budapest Nagykanizsa vasútvonal melletti MÁV terület gondozását április 07.-től az induló közmunkaprogram keretében végezzük. Fizető-strand fenntartás: A vizesblokk felújítása a szezon kezdésére befejeződik, a közösségi terem átépítés miatt a külső tereprendezést elvégezzük. A színpad előtti terület feltöltése és füvesítése elkészült. Szabad-strandok fenntartása: A szabad-strandokat május 15.-én megnyitjuk. A strandok vizesblokkjainak karbantartása május 15-ig befejeződik. Egyéb idegenforgalmat érintő tevékenységek: Tevékenyen részt veszünk a különböző programok, rendezvények szervezésében, irodánk biztosítja a technikai hátteret, segít a bonyolításban, ügyintézésben. Mint önkormányzati vagyonkezelők, strandjainkon szervezzük a szolgáltatásokat a területbérleti szerződések megkötésével. /Meretei János Településüzemeltetési Iroda vezető/ TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 011. április 16-án (szombaton) 9:30 órakor tartotta Tájékoztató rendezvényét a KEOP-6..0/A-09/ azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan. Az előadáson ugyan kevesen vettek részt, de aki ott volt remélhetőleg minden kérdésére választ kapott. Sajnos mindezidáig a lakosság csak kis számban jelezte, hogy szeretnének hazavinni egy ingyenes komposztáló ládát. Az előadás anyaga elérhető oldalon. a Mivel a pályázat részeként 50 db komposztáló láda kerül beszerzésre, ezért kérem a lakosságot, hogy jelentkezzenek. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, illetve szeretnének feliratkozni a ládát igénylők névsorába a Településüzemeltetési Irodán (Körjegyzőség, 1. emelet 1. iroda) továbbra is várjuk Önöket. A ládák kiosztását körülbelül 011. június hónapra tervezzük. További tájékoztatást Balatonmáriafürdő honlapján olvashatnak, illetve remélhetőleg a MáriaInfo következő számában. Ezúton is tisztelettel megköszönöm minden helyi lakosnak, aki részt vett a tátjé- koztató rendezvényen és meghallgatta az előadást. /Mátrai Eszter/ MI ÚJSÁG AZ ISKOLÁBAN? * Ápr. 6-án matematika alapműveleti versenyt rendeztek a Marcali Mikszáth Úti Általános Iskolában, amelyen Kovács Szabolcs 7. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Flórián Lászlóné, Virághné Ribics Andrea.Ápr. 9- én a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjében Kaposvárott Bartha Milán 6. osztályos tanuló a középmezőnyben végzett. Felkészítő tanára: Lukácsné Tuli Ildikó. * Balatonberényben szavalóversenyt szerveztek, melyen tanulóink közül az 1. hely Tóth Fanni 4.o. és 3. hely Gombai Márton 3.o. tanulóé lett. Felkészítő tanárok: Horváthné Nagy Katalin, Gelencsér Lászlóné * Ápr. 11-én a költészet napját színvonalas műsorral tették emlékezetessé diákjaink. Műsort összeállította: Gehringer Gáborné, Börcziné Vlasics Valéria. * Ápr. 1-én a Petőfi Sándor könyvtárban versekkel kedveskedtek alsó tagozatos diákjaink a Csillagvirág óvódásainak. * Ápr. 13-án focistáink körzeti diákolimpián I. korcsoportban. helyezést értek el. Leány kézilabdásaink diákolimpián IV. korcsoport megyei döntőjében 4. helyezést értek el. Felkészítőik: Horváth Zoltán edző és Somogyi Zsolt tanár. * Ápr. 13-án rendeztük a hagyományos matematika versenyünket. 11 iskola jelezte részvételét a körzetünkből. A feladatokat a kaposvári PTSZI munkatársai állították össze idén is a 3. és 4. osztályos tanulók részére. A legjobb hazai versenyző a 3. osztályosok közül Leoni Marco, holtversenyben a 4. helyezett lett. * Ápr. 18-án szülői értekezlet volt iskolánkban, utána pedig szülői fórumot tartottunk Pap Éva iskolapszichológus irányításával. * Ápr. 19-én szőcsényi Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola természetvédelmi vetélkedőjén iskolánkat 3 fős csapat képviselte. /Gorzó Fruzsina, Gombai Gábor, Kovács Szabolcs 7. oszt. tanulók/. 4. helyezést értek el a saját tervezésű plakátjuk külön díjat kapott. Felkészítő tanár: Huszárné Kiss Katalin. A Mikszáth K. Utcai Általános Iskola anyanyelvi versenyén 4. helyezést ért el Leoni Marco 3. oszt. tanuló. Felkészítő tanár: Buxbaum Tiborné és Gelencsér Lászlóné /Huszárné Kiss Katalin/

6 MáriaInfo május FEJLŐDŐ FALUKÖZPONT ÚJ BERUHÁZÁSOK TELEPÜLÉSÜNKÖN A DÉL-BALATONI LEADER NONPROFIT ZRT. FINANSZÍROZÁSÁVAL 1. KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEK CIVILEKNEK A Balaton M.&K. Amatőr Művészeti Egyesület már nagyon várja az idei szezonnyitó falunapot, ugyanis akkor vehetik birtokba az új próbatermet és közösségi létesítményt a Központi strand épületének földszintjén. Mint Hajas Béla karnagy, az egyesület - egyesület alelnöke, elmondta, nagy örömmel és várakozással készülnek átvételre. A terem hosszú ideje kihasználatlan volt, állaga leromlott. Néhány éve az önkormányzat átadta használatra az egyesületnek a fesztivál iroda céljára, de nagyon rossz állapotban volt. Az egyesület 009-ben őszén pályázta meg a Dél- Balatoni Leader ZRT által kiírt Civil szervezetek eszköz beszerzése és /vagy épület felújítása - címén kiírt pályázatot és nagy örömükre 7. 8 mill. Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a tervezett munkákra. Az Önkormányzat, mit tulajdonos, a szükséges 10 % önerővel támogatta a projekt megvalósulását. A kiviteli munkák idén februárban falbontással kezdődtek. Új nyílászárókat építettek be, korszerű vizesblokkokat alakítottak ki, hőszigetelték a helyiségeket, energiatakarékos fűtési rendszert építettek ki, megtörtént az elektronikai rendszer és a padlózat cseréje. A helyiséghez internet eléréssel ellátott iroda is tartozik, melyet a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Turisztikai Egyesületével közösen fognak használni. Terveik szerint hamarosan itt lesz a Zenefalu projekt központi irodája.. SZOLGÁLTATÁSI BŐVÍTÉS A PELSO PANZIÓBAN A balatoni turizmus egyik fontos fejlesztési iránya az szelíd turizmus, azaz az öko-, és természetjáró turizmus. Szelíd turizmus: olyan vendégforgalmat jelent, amely a természeti környezetre nem káros, a vendég a helyi lakosság életvitelére nincs terhelő hatással és a kulturális sajátosságok közelebb kerülnek a látogatóhoz. Ennek a gondolatnak a jegyében Leader forrásból, 60 % -os támogatás -intenzitással támogatott kerékpár szerviz állomás épül a Pelzo Panzióhoz. Balla György, mint mondja, úgy tudja, hogy a Balaton körüli bringakörút körzetében egyedülállóan, a többiektől eltérően a szerviz használata a betérők számára ingyenes lesz. Természetesen ez azt jelenti, hogy javítsd magad! - formában, a szükséges szerszámokat és eszközöket, helyet biztosítják az esetlegesen bajba került túrázónak és pihenőhelyet, felfrissülési lehetőséget a tervezett új épületrészben. A szerviz állomás a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve fog üzemelni. A pályázati út nem volt egyszerű. Két éve nyújtották be, az elbírálás meglehetősen elhúzódott, a pozitív válasz tavaly ősszel érkezett. Az idei főszezonra azonban használni szeretnék a létesítményt. A projekt keretében kerékpárkölcsönzés és szerviz, pihenőszoba, és játékanimációs helyiség, azaz gyermek-foglalkoztató épül. Ez bizonyára rossz idő esetén nagyon jól jön a pihenni vágyó szülőknek. A tulajdonos Balla család azt reméli, hogy az egyre jelentősebb kerékpáros turizmus jól fogadja az új szolgáltatást. TENGERDI KFT. A Szálláshely fejlesztés a Balatonmáriai Viktor Bor- és Vendégházban a modern, fenntartható fejlődésű turizmus jegyében" - című nyertes pályázat segítségével születő új szálloda a szemünk láttára nő impozáns épületté a faluközpontban. Az új négycsillagos minőségű: 17 kétágyas szobával, apartmannal, wellnesszel, fitneszteremmel, látvány borospincével felszerelt hotel építése a befejezéshez közeledik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. /A hotelt a következő számban részletesen bemutatjuk. Addig is egy látványrajz a befejezéséhez közeledő épületről./ /BI/ Előzetes! 4 órás élménytúra a Balaton körül TEKERD KÖRBE! Fetter György Balatonmáriafürdő Vilma utcai nyaralóvendég tavaly indított kezdeményezése sok követőre talált, így idén is megrendezik a programot. ATour de Balaton minden év júliusának első szombatján megrendezett, 4 órás Balaton körüli kerékpáros élmény- és teljesítménytúra. Útvonala Balatonmáriafürdő főteréről indul az északi part irányába, majd a tó megkerülésével a déli parton tér vissza kiindulási pontjára. Az esemény napja idén, 011-ben július -ára esik, a rajt reggel 8 órakor lesz. A Tour de Balaton résztvevőit a kerékpárút mellett felállított pecsételő állomások várják, ahol a rendezvény honlapjáról letölthető és kinyomtatható pecsétkönyvbe összegyűjthetik az érintett Balaton-parti települések pecsétjeit. A Tour de Balato-non nem csak Balatonmáriafürdőről, hanem bármely másik pecsételő állomásról is el lehet indulni, egyénileg és csapatban is. A túra hossza valamivel több, mint 00 km, a tihanyi komppal rövidítve kb. 150 km. A részvétel ingyenes.az esemény honlapján (www.tourdebalaton.hu) a részvétellel kapcsolatos minden információ megtalálható, illetve lehet böngészni a 010-es Tour de Balatonon készült fotók és a résztvevők élménybeszámolói között. A szervezők sok szeretettel várnak minden kerékpárost a 011-es Tour de Balatonra, akár az egész Balaton-körre, akár csak egy-egy rövidebb szakaszra csatlakoznak. / Fetter György/

7 MáriaInfo május CIVIL ÉLET TANFOLYAM A MEGYE CIVIL SZERVEZETEINEK Eredményesen zárult a Somogy Ifjúságáért Egyesület, mint a Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetője által meghirdetett Civil Ügyintéző alapképzés Balatonmáriafürdőn. A programban a Ifjúsági Unió Szekszárd Civil SzámAdó Szolgálata működött közre. A kétszer két napos program a gazdálkodást és könyvvitelt érintő témával ért véget település és környék kulturális kínálatának bővítése, a szórakoztató, ünnepi és egyéb rendezvények színvonalának emelése. Fontos a zene útján létesíthető kapcsolatok megteremtése, szélesítése. Reméljük ezzel a fiataloknak is további ösztönzést adnak, bizonyítva, hogy a zenélést sosem késő elkezdeni, vagy újrakezdeni! Kívánjuk, hogy legyen részük sok sikerben mindannyiunk örömére és szórakoztatására! Hajrá BOB! HÁZUNK TÁJÁRÓL /BI/ A délután a helyi amatőr szereplők fellépésével folytatódott. Műsort adott a Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör, Gyöngyvirág Népdalkör, és Balaton Old Boys együttes ÚJ IKSZT A TÉRSÉGBEN Balatonszentgyörgyön a nemrég átadott teljesen felújított oktatási intézmények után újabb beruházás befejezését ünnepelték. Április 8-tól a Művelődési Ház ezentúl IKSZT-ként nemcsak a kulturális, hanem sokrétű közösségi szolgáltatatási feladatokat is ellát. Az épület kívülbelül megújult. ÚJRASZERVEZŐDÖTT A TÚRAVITORLÁS EGYESÜLET A május 9-i tisztújító közgyűlése alkalmával újjászerveződött a Balatonmáriafürdői Túravitorlás Egyesület. Az új vezetőség: Elnök: Joó Tamás. Helyettes: Kámán István, Pénzügyi titkár: Fekete Attila, sportvezető: Dr Bárczi Tamás, elnökségi tag: Gelencsér László, felügyelőbiztos: Bakos Ernő. Az egyesület szorosabbra fűzi kapcsolatait a településsel, a szezonnyitó falunapon látványos esti fáklyás felvonulással vesznek részt. Készülnek a nyári versenyekre és a Balaton átúszás biztosításában is közreműködnek ÚJ CIVIL SZERVEZET Ismét színesebb lett a civil paletta és a településünk kulturális élete. Egyesületté alakul civil szervezetként a nosztalgia zenekar, Balaton Old Boys Kulturális Egyesület néven. Természetesen a zenélést helyezik előtérbe, az új egyesület legfőbb célja a Őszidő Nyugdíjas Klub, Balatonmáriafürdő Az Őszidő Nyugdíjasklub is részt vett a keresztúri Sportpályán megrendezett majálison! A szeles, hűvös idő ellenére remekül szórakozott a népes közönség. A gyermekeknek szánt játékos programok után a szigorú zsűri a bográcsokban készült pincepörköltöket bírálta el. A nyertes Varga Józsi és barátai csapat lett.a második helyre az Össznépi Üst tartalma került, amely a polgárőrök közreműködésével rotyogott, a vendégek bizonyára jóízűen fogyasztották. Végre idén az Őszidő főztjét is értékelték a 3. helyre. - Május 1., 13. csütörtök, és péntek Óvodai beiratkozás - Május 19. csütörtök 10 óra Bogármese előadás Mikszáth Kálmán Általános Iskola alsó osztályos növendékeinek műsora - Május 3. hétfő Tavaszi Évszakzáró Koncert Óvónői előadás - Május 4. kedd, 8.00 Dyslexia prevenciós szűrés középsős korúaknak Végzi: Jániné Horváth Erika, logopédus - Május 7. péntek, 16 órakor ÓVÓDAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG *Kis- és középső csoportosok műsora *Nagycsoportosok műsora *Iskolába készülők búcsúztatása - Május 31. kedd Délután Az Õsz Idő Nyugdíjas Klub meghívása Gyermeknapi zsúrra mese, játékos vetélkedők, finom sütik, várják,a nagy és középsős gyermekeket utazás járatos busszal - Június 03. péntek PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Mese Napja Délelőtt Óvónői meseelőadás: Kiskakas gyémánt félkrajcárja Délután Óvó nénit köszönti ma minden virág Pedagógusokat köszöntő ünnepség. Előzetes: - Június Ó. N. M. E. Somogy Megyei Munkaközösségének X. Nyári EsztétikaiAlkotó Műhelye Szakmai továbbképzési program * Kézműves foglalkozások * Drámapedagógiai előadások Sok szeretettel várunk mindenkit! /Ujságh Andrea/

8 MáriaInfo május A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI EZ TÖRTÉNT NÁLUNK... TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK Április 16-án, szombaton délelőtt a "KÖZÖD! Önkéntes fiatalok napja" alkalmából számos segítő gyűlt össze a Közösségi Ház udvarán. Voltak itt a fiatalok mellett nyugdíjasok, sok falubeli és nyaralótulajdonos is csatlakozott a munkához és gereblyét ragadott. A lényeg a jó idő volt és a szabadban végzett munka, ami nem is volt igazán fárasztó, hiszen több mint 40-en gyűltek össze. Az előzőleg odaszállított föld elterítése volt a feladat, melyet a fiatalok lelkesen talicskáztak. Mindeközben a polgármester felügyelete mellett bográcsban főtt a pörkölt, így a munka végeztével mindenki elfogyasztotta a jól megérdemelt ebédet. Az ebéd előtt még talicskatoló versenyt is rendeztek, melynek ugyan csak 1 fordulója volt, de ez is fokozta a hangulatot. /Mátrai Eszter/ A Közösségi Ház nevében ezúton is köszönöm minden lelkes résztvevőnek a munkát! /KözHáz / Nagyon értékes és szép előadást hallottunk a Föld Napján Rozner György úrtól a Balaton körzet szépségeiről és természeti látnivalóiról. A Baba Mama klubbal közös anyáknapi összejövetelre sokan eljöttek, örömmel láttunk fiatal apukákat és nagymamákat is a teremben. A vendégeket Galácz György polgármester köszöntötte. Papp Benedek verset mondott, Godár Lili énekelt és Pihés Réka hegedült a vendégeknek. Németh Cintia fiatal óvónőképzős hallgató a kisgyermekek rajzait elemezte és a korai idegen-nyelvi oktatásról beszélt. Somogyi Tina gyógytornász némi alakformáló zenés tornára is rávette az anyukákat. Jó volt ennyi fiatalt és kisgyermeket látni a Házban! /KözHáz/ ANYÁK NAPJA A Közösségi Ház munkatársához június hónaptól a bűncselekmények áldozatai is fordulhatnak információért és segítségért. "A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása" című (TÁMOP / kódszámú) kiemelt projekt keretében megvalósuló program alapján térségi önkéntesek segítik az áldozatokat. Az Áldozatsegítő Szolgálat vonalának központi száma: ; KözHázTel: MÁJUSI PROGRAMOK Május 10, 11, 1, 17,18, 19-én kor Számítógépes tanfolyam Május kor Szezon előtti tájékoztató vállalkozóknak Előadók : Dr Kádár Tamás Marcali kerületi mb. főállatorvos Halas Ernőné Somogy Megyei Fogyasztóvédelem Május 14-én, indulás: kor Kerékpártúra fiataloknak, Imre major Bárki velünk tarthat! Gyülekező a körforgalomnál. Május kor Vidékfejlesztés programsorozat Vendég: a Dél-Balatoni Leader ZRT, és ifj. Balla György Május 1. Mozidélután Május kor Egészségügy ismeretterjesztő előadás Dr Virág Sándor Kullancsveszély, allergia Május 8. délután - Country Bandits műsora ( Western tánccsoport) Előzetes! Június 3-án, kor Stand-up comedy program Bödőcs Tibor humorista előadó estje Jegyek a KözHázban és a Településüzemeltetési Irodában vásárolhatóak! Ára:1.600 Ft Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 5. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (8)311-89

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11. napján tartandó ülésére Napirend előtt Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 18. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 139/2014. (XI. 25.) HATÁROZATA. A salföldi honlap megújításának tervéről J e l e n t é s Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 19-én tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 198/2012. (XII. 19.) számú képviselő-testületi határozat Garay János Általános Iskola és AMI alapító okiratának és a közoktatási intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosításáról 1.)

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím: H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 00-36-96/257-529, 00-36-30/660-18-60 E-mail: polgarmester@rabakecol.hu Honlap: www.rabakecol.hu Rábakecöl

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az előterjesztést

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE

HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2009. évi MUNKATERVE TERVEZET! HEJŐBÁBA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. évi MUNKATERVE 2009. JANUÁR 28. 1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása, Ügyrendi Biz. 2. Az élelmezési nyersanyagnorma 2009.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 27/2012. (III. 28.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. március 28-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről

TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: gelencser.attila@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/626/2014. TÁJÉKOZTATÓ a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület

Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem. Tisztelet Képviselőtestület Előterjesztés Parkoló kialakításhoz támogatási kérelem Tisztelet Képviselőtestület Kecskés Szabina Répcelak, Petőfi S. utca 19. szám alatti lakos, mint egyéni vállalkozó azzal a kéréssel fordult az Önkormányzat

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakat jelentem: Folyószámla-hitelkeret módosítása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-án 15,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről 2 A Képviselő-testülete által meghozott határozatok: HATÁROZAT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-10/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-10/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 12. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő, Veres Zsolt PGB elnök JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. június 5. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben