ária nfo Húsvéti huncutságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ária nfo Húsvéti huncutságok"

Átírás

1 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 5. szám 011. május Húsvéti huncutságok Az üzletközpont udvarán ismét hangulatos húsvét hétfő délutánt töltött el a sok vendég! Volt színes műsor, tánccsoporttal, vidám jelenettel. A bokrok alatt tojást kerestek a kicsik. A kézműves foglalkozásokon tojást festettek, cserepeket dísztettek, vidáman összemaszatolták magukat! A sarokban kisbárányt lehetett simogatni. Igazi élményekben gazdag délutánt köszönünk a Fergeteges Forgatag Táncbarát Körnek, a szervezőknek! Vágó Zoltán fotói

2 MáriaInfo 011. május HÍREK A HIVATALBÓL BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ- TESTÜLET MUNKÁJÁRÓL Képviselő-testülete 011. április 19-én, Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületével együttes ülést tartott, ahol a testületek elfogadták a Körjegyzőség 010. évi beszámolóját, továbbá módosították a Körjegyzőség alapító okiratát és a Körjegyzőség alakítására és fenntartására vonatkozó társulási megállapodást. A képviselő-testület jóváhagyta az óvoda közös üzemeltetésére és fenntartására vonatkozó, 01. augusztus 31-ig szóló megállapodást, továbbá a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda alapító okiratát. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete figyelembe véve a jelenleg hatályos törvényi előírásokat a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda működtetésének kereteiről legkésőbb 01. május 15. napjáig döntést hoz, és döntéséről Balatonkeresztúr és Balatonújlak Községek Önkormányzatait értesíti. A képviselő-testület 011. április 19-én, az együttes ülést követően rendkívüli testületi ülést tartott. Képviselő-testülete visszavonta a 65/011.(III.8.) számú képviselőtestületi határozatát, mivel a Balatonmáriafürdő Hullám utcai strandon lévő, 1175/3 hrsz. alatti épület nyertesnek kihirdetett pályázója, 011. április 15-ig nem jelentkezett a szerződés megkötésére, és a vételárat sem utalta át az Önkormányzat részére. Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdő, Hullám utcai strandon lévő, 1175/3 hrsz. alatti büfé épület hasznosítására beérkezett pályázatokat megismerte és a következő legjobb ajánlatot tevő pályázónak az Ötujj Kft. nagykanizsai vállalkozás, bruttó forintos vételi ajánlatát fogadta el, a pályázati kiírás szerinti feltételrendszerrel és azzal, hogy a szerződést legkésőbb 011. május 15. napjáig meg kell kötni, és a vételárat vállalkozónak a szerződés megkötésekor az Önkormányzat számlaszámára át kell utalnia. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásról szóló előterjesztést megtárgyalta, a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadta. A képviselő-testület 011. április -én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott. Képviselő-testülete az Önkormányzat 010. évi költségvetés zárszámadásáról szóló, Starkné Rezeli Erzsébet könyvvizsgáló által elkészített, könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul vette, a jelentést elfogadta. Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem kíván részt venni a Balaton Fejlesztési Tanács által meghirdetett Balaton Régió Közbiztonsági Együttműködési Programjában. Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV Zrt. balatoni közmunkaprogramjára vonatkozó ajánlatát és úgy döntött, hogy a balatoni közmunkaprogram keretében a MÁV Zrt-vel együttműködik a 011. május május 01. időszakban. A megállapodás célja, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatként a MÁV Zrt. anyagi támogatásával a helyi munkaerő bevonásával a Balatonmáriafürdő és Balatonmáriafürdő-alsói állomásépület és környékének takarítását, karbantartását, rendben tartását a település megítélése és az utazóközönség megelégedésére elvégezze. A testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására, valamint az egyes állomások esetében ellátandó feladatok műszaki paramétereinek, pontos területének meghatározásának, feladatkitűzésének, ellenőrzési gyakoriságának, az adatszolgáltatással kapcsolatos teendők meghatározásának MÁV Zrt-vel történő egyeztetésére, az előterjesztés 8. számú melléklete szerint. A képviselő-testület 011. május -án, órai kezdettel nyilvános testületi ülést tartott, ahol elfogadta: - a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, - a Marcali Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Balatonkeresztúri Rendőrőrsének 011. évi nyári idegenforgalmi szezonra történő felkészüléséről és a 010. év értékeléséről szóló beszámolóját, - a Turisztikai Egyesület nyári szezonra történő felkészüléséről szóló beszámolóját, - a falunapi ünnepség szervezéséről szóló tájékoztatót, - a belső ellenőrzés 010. évi tevékenységéről szóló beszámolót, - a Településüzemeltetési irodavezetőnek a nyári idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről szóló beszámolóját. Képviselő-testülete a 011. évre meghirdetett területbérleti ajánlatokat elbírálta. A képviselő-testület Mikola Róbert balatonkeresztúri lakos kérelmére a Balatonmáriafürdő, Hullám u sz. 1197/ hrsz. alatti ingatlan szennyvízcsatorna rákötésének kiviteli munkáihoz Ft + ÁFA összegű hozzájárulást állapított meg, melyet a kivitelező által kiállított számla alapján közvetlenül a kivitelező részére fizet ki. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a kérelmezőt a határozatról tájékoztassa, és felhatalmazta fenti összeg kifizetésére. A képviselő-testület megtárgyalta a Túravitorlás Egyesület kérelmét és a Balatonmáriafürdő, 500/ hrsz. alatti közterületből, 18 m -es területet (a szerződés mellékletét képező pontos helyszínrajz szerint), 5 éves időtartamra, Ft/évenkénti díjért részükre bérbe ad, egyúttal kötelezi a Túravitorlás Egyesületet arra, hogy - a terület védelme és az esztétikus községkép érdekében - a kerítést felújítsa, illetve bővítse, továbbá a területet díszburkolattal ellássa. A képviselő-testület megismerte a balatonfenyvesi Római Katolikus Plébánia Hivatalnak a balatonfenyves-alsói Szűz Mária templom tetőszerkezete és héjazata felújítására vonatkozó kérelmét. Az Önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetére tekintettel nem tud anyagi támogatást biztosítani, amennyiben lehetőségei megengedik, akkor újra napirendre tűzi a támogatási kérelem tárgyalását, a 011. szeptember havi ülésén. A képviselő-testület megtárgyalta Balatonszemes, Balatonudvari és Szántód Községek Önkormányzatainak megkeresését a Bahart Zrt. részvények értékesítésével kapcsolatban és úgy döntött, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, mint a Balatoni Hajózási Zrt. részvénytulajdonosa a vagyonarányos elővásárlási jogával nem kíván élni. A képviselő-testület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé kérelmet nyújt be, hogy a Magyar Állam tulajdonában, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő balatonmáriafürdői 0/34 hrsz. alatti 5040 m területű ingatlan, a 0/34 hrsz. alatti ingatlanból 4800 m területrész, a 90 hrsz. alatti ingatlanból 1640 m területrész, az 1595/17 hrsz. alatti 331 m területű ingatlan, az 1598 hrsz. alatti 885 m területű ingatlan, valamint az 1599 hrsz. alatti 71 m területű ingatlan tulajdon-

3 MáriaInfo május HÍREK A HIVATALBÓL jogát (kezelői jogát) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére térítésmentesen átadja. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az Önkormányzat kérését kinyilvánító határozattal a Zrt-t megkeresse és a területek átadásával kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa. A képviselő-testület megismerte a kóbor ebek befogására, a gyepmesteri és ebrendészeti feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat és felhatalmazta a polgármestert, hogy a további tárgyalások alapján, a legjobb ajánlatot adó vállalkozással a szerződést aláírja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulás előterjesztés mellékletét képező társulási megállapodását aláírja. Képviselő-testülete a Somogy Megyei Önkormányzat Munka- és Tűzvédelmi Társulási tagságát 011. december 31. napjára felmondja. A képviselő-testület a fizetőstrandi vizesblokk felújítás Ft + ÁFA kivitelezési költségét elfogadja, a tervezett Ft + ÁFA költséggel szemben, és a két összeg közötti forint különbözetet az Önkormányzat 011. évi költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja, és felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Képviselő-testülete a KEOP- 6..0/A-09/ azonosítószámú Házi komposztálás népszerűsítése Balatonmáriafürdőn című projekttel kapcsolatban 50 db műanyag 600 literes komposztálóláda beszerzésre beérkezett ajánlatokat megismerte és a Gisz Kft. fonyódi vállalkozás bruttó 1.50 Ft/db összegű ajánlatát fogadta el. A képviselő-testület megalkotta a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/011.(III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet, a nevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat vagyonhasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 7/010. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítását. A képviselő-testület 011. május 30-án, órakor tartja a soron következő testületi ülését, melynek helye: a Körjegyzőség épületének emeleti tanácskozóterme. A képviselő-testületi ülések - a zárt ülések kivételével - nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a honlapon. Tájékoztató /Galácz György sk. polgármester/ A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 011. január 3-.án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú ügyben lehet ügyeket intézni, tájékozódni. Az integrált ügyfélszolgálati iroda Kaposváron a Megyeháza földszintjén, a Csokonai u. 3. szám alatt működik. Ügyfélfogadási idő naponta 8-0 óráig. I. Saját hatáskörben intézhető ügyek Biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatás Az állampolgár az OEP Ügyfélkapun keresztül elérhető, TAJ alapú biztosítási jogviszony lekérdező szolgáltatása segítségével meggyőződhet arról, hogy a foglalkoztatója vagy az egyéb bejelentésre kötelezett teljesítette-e jogszabályokban rögzített bejelentési kötelezettségét, amely a biztosítotti/jogosulti jogviszony vizsgálata során alapvető jelentőséggel bír (pl. táppénz megállapítást megelőzően jogszabály által kötelezően előírt vizsgálat, egészségügyi szolgáltatónak az ellátás igénybe vételekor végzett jogviszony ellenőrzése). Elektronikus (nem hiteles) tulajdonilap-másolat lekérdező szolgáltatás (nyomtatással) ügyfélkapun keresztül Elektronikus (nem hiteles) térképmásolat lekérdező szolgáltatás (nyomtatással) ügyfélkapun keresztül Ügyfélkapu létesítése II. Kérelem bevétele, továbbítása: Ezekben az ügyekben a kérelmet a Kormányablaknál is be lehet nyújtani, amelyet továbbítanak a hatáskörrel rendelkező hatósághoz, valamint segítséget nyújtanak a kérelmek kitöltésében, tájékozódhatnak az ügyintézés menetéről. Utazási költségtérítés igénylése Hatósági bizonyítvány igénylése az egyéni vállalkozók nyilvántartásából Gyermekgondozási segély igénylése Anyasági támogatás igénylése Családi pótlék igénylése Gyermeknevelési támogatás igénylése. Önkormányzat hatáskörébe tartozó szabálysértések esetében a pénzbírság, az elkobzott dolgok visszaadása iránti kérelmek. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló törvény szerinti kártalanítási kérelmek. Az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatok és kérelmek, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatok, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek (egyszerűsített honosítási eljárás). III. Tájékoztatás nyújtása Az ügyfél tájékoztatása az illetékes hatóságról, a szükséges formanyomtatványokról, valamint az ügyintézés egyéb specifikumairól. Gyermekgondozási díj igénylése Terhességi-gyermekágyi segély igénylése A szolgáltatási tevékenységek megkezdésével és folytatásával összefüggő hatósági ügyekben tájékoztatás nyújtása:kereskedelmi tevékenység bejelentése, engedélyezése Telepengedélyezési eljárás Üzletszerűen folytatni kívánt társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység bejelentése Üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyonértékelő és közvetítői tevékenység folytatásának bejelentése Szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárás Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos eljárás (bejelentés, adatváltozás, egyéni vállalkozói igazolvány igénylésével, szakképesítéssel összefüggő tájékoztatás stb.) A Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés.

4 MáriaInfo május HÍREK A HIVATALBÓL A bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni Magyarországon élő magyar állampolgár, hontalan, illetőleg a menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiadásával kapcsolatos tájékoztatás Külföldi állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez, bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kiadásával kapcsolatos tájékoztatás Új Széchenyi Tervről a Pályázati Kézikönyv alapján történő tájékoztatás Fenti ügykörök mellett a munkatársak tájékoztatást adnak bármely hatósági ügyintézésre vonatkozóan, az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságról, illetve az ügytípusra vonatkozó alapvető információkról. Bővebb információ a cím alatt található. FELHÍVÁS /Somogy Megyei Kormányhivatal/ Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzatok Körjegyzője pályázatot hirdet köztisztviselői munkakörben ellátandó IDEGENFORGALMI ADÓELLENŐRI (kurtaxa ellenőri) álláshely betöltésére napi 4 órás munkaidőben 011. június l5- től szeptember l5-ig terjedő időszakra, Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő községek közigazgatási területeire. Az álláshely betöltésének feltételei: - büntetlen előélet - cselekvőképesség - középiskolai végzettség - magyar állampolgárság megléte. Pénzügyi szakirányú végzettséggel rendelkezők előnyt élveznek. Az illetmény a Köztisztviselői törvény alapján kerül meghatározásra. Jelentkezés írásban, legkésőbb 011. május 5-ig Mestyán Valéria körjegyzőnél. Balatonkeresztúr, 011. április 6. /Mestyán Valéria sk. körjegyző/ Tájékoztató ingyenes csatorna rákötés lehetőségéről Tisztelt Fogyasztónk! A környezetvédelemi előírásokra, valamint a csatornahálózat kihasználtságára való tekintettel, az Önkormányzat megkeresésére, a DRV Zrt. a településen 011. április, május és június hónapokban díjmentesen végzi a csatornabekötések átvételéhez szükséges kötelező szolgáltatói szakfelügyeletet, melynek díja egyébként bruttó ,- Ft. A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonosának feladata. A házi szennyvízvezeték és tisztítóidom összekötése, azaz a közcsatornára történő rákötés csak az üzemeltető DRV Zrt. jelenlétében történhet. DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888 A megrendelőt csak az illetékes víz- és csatornamű társulat/önkormányzat aláírásával fogadhatja el a DRV Zrt. A rákötési szándék az ügyfélfogadó irodáinkban, honlapunkon és a polgármesteri hivatalban is megtalálható Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány kitöltésével, és a következő postacímre történő megküldéssel jelezhető: Aki a Szolgáltató hozzájárulása nélkül csatlakozik a szennyvízelvezető törzshálózatra, szabálysértést követ el. A DRV Zrt. a beérkező megrendelői igényeket folyamatosan figyelemmel kíséri, nyilvántartja. Az illetékes Üzemvezetőség felveszi a kapcsolatot az igénylőkkel, és a kialakított ütemtervnek megfelelően egyezteti a szakfelügyelet tervezett időpontját. Az átvételkor leolvasott, és a tulajdonos által is leigazolt mérőállástól történik a csatornaszolgáltatás számlázása. Az igénybe vett csatornaszolgáltatásra vonatkozóan a DRV Zrt. ügyfélszolgálata a szennyvízbekötés átvételét követően szolgáltatási szerződést küld a Fogyasztónak. Amennyiben további kérdése van, a helyi tarifával hívható DRV INFO VONALON munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a es telefonszámon. Lakossági tájékoztató menekülési útvonalakkal kapcsolatban Az építményt, és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani és használni, hogy tűz esetén a bent tartózkodók a megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak, illetőleg az építményelhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében: - Megközelítési, menekülési útvonalakat eltorlaszolni, leszűkíteni tilos! - A lakások előtti teret, folyosót, lépcsőházat, kapualjat bútorral, lakáshasználati tárggyal eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad. - Ne gátolják a szobaajtók indokolatlan kulcsra zárásával, reteszelésével a menekülés lehetőségét. - Az ablakok, nyílászárók rácsozása nem csak a betörőket akadályozza, hanem a veszélyeztetett épület elhagyását, valamint a mentésre sietők beavatkozását is nagymértékben megnehezítheti. - Menekülésben nyújtsanak segítséget a saját testi épségük védelme mellett a rászorulóknak, különösen a menekülni nem tudóknak, a lakásba szorultaknak. Greffer József sk. tű. alez. tűzoltóparancsnok, Marcali APRÓHIRDETÉSEK Jesolo Pub. Pizza rendelés ig, 36-féle pizza, 900 Ft + 50 Ft doboz. Ingyenes házhozszállítás. Telefon: Masszázs! Relaxációs, svéd, gyógymasszázs. Kívánságra házhoz is megyek. Tel: Tanárnő tanulói felkészítést vállal matematika, kémia, fizika tantárgyakból, a nyárra is. 06/ Balatonfenyves. A Zsuzsi Fodrászat (Vilma u.) várja a megszokott árakkal vendégeit. Tel: A Zsuzsi fodrászatban manikűr, pedikűr műköröm építés. LillaTel: Egyéni vállalkozók könyvelését, adóbevallások készítését vállalom. Gorzóné Lázár Edina, telefon: 06/ ANGOL egyéni és kiscsoportos órák kezdőknek, haladóknak és nyelvvizsgára készülőknek júniustól Balatonmárián. Cím: Petőfi S. u. 56., Tel.: , honlap: www-belbudatanoda.hu Egy db egytálas rozsdamentes mosogató eladó. Tel: ,

5 MáriaInfo május KÖZÉLET KÉSZÜLÜNK A 011. ÉVI IDEGENFORGALMI SZEZONRA Önkormányzatunk részéről a fenntartási munkák koordinálását, ellenőrzését a Településüzemeltetési Iroda látja el. A község teljes területén a VG Komplex Kft. (8630 Balatonboglár, Ipartelep 660/8 hrsz.) 007. január 08. napjától végzi a közterület és strandfenntartási munkákat. Az idegenforgalmi szezonra történő felkészülés kapcsán az alábbi feladatok elvégzése szükséges. Közúthálózat fenntartás: Az utak kőszórásos kátyúzását május hónap második felében végezzük el. Az utca névtáblák pótlásáról gondoskodunk. Piacok üzemeltetése: Tervezzük új pavilonok építését melyek a községi rendezvények során is felhasználhatók. Közterületek üzemeltetése Közterületeinken a szezonkezdetre a munkák befejeződnek. Az elektromos vezetékekbe lógó faágak eltávolítását az E-on által megbízott vállalkozó elvégezte a nyesedék elszállítását és feldolgozását a közmunka programban foglalkoztatott dolgozók bevonásával elvégeztük. Az illegális hulladékok elszállításáról is gondoskodtunk.(!) Strand előtti parkoló: A parkolón áthúzódó csapadékelvezető rendszert kitisztítottuk a fedlapokat kicseréltük a parkoló burkolatát kőzúzalékkal borítjuk. Kápolna fenntartás: A Kápolna fenntartási munkákat és területgondozást a VG Komplex Kft. folyamatosan végzi. A kerítés melletti tujákat kivágattuk tereprendezési, és füvesítési munkát végeztünk. Környezetvédelem Szezonálisan, kéthetente vízminőségvizsgálatok végeztetése folyik 3 strandunkon (Fizető-strand, Hajóállomási, Temető utcai szabad-strandok), melynek költségeit szolgáltatónk viseli. A Budapest Nagykanizsa vasútvonal melletti MÁV terület gondozását április 07.-től az induló közmunkaprogram keretében végezzük. Fizető-strand fenntartás: A vizesblokk felújítása a szezon kezdésére befejeződik, a közösségi terem átépítés miatt a külső tereprendezést elvégezzük. A színpad előtti terület feltöltése és füvesítése elkészült. Szabad-strandok fenntartása: A szabad-strandokat május 15.-én megnyitjuk. A strandok vizesblokkjainak karbantartása május 15-ig befejeződik. Egyéb idegenforgalmat érintő tevékenységek: Tevékenyen részt veszünk a különböző programok, rendezvények szervezésében, irodánk biztosítja a technikai hátteret, segít a bonyolításban, ügyintézésben. Mint önkormányzati vagyonkezelők, strandjainkon szervezzük a szolgáltatásokat a területbérleti szerződések megkötésével. /Meretei János Településüzemeltetési Iroda vezető/ TEGYÜNK EGYÜTT KÖRNYEZETÜNKÉRT! Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 011. április 16-án (szombaton) 9:30 órakor tartotta Tájékoztató rendezvényét a KEOP-6..0/A-09/ azonosítószámú pályázattal kapcsolatosan. Az előadáson ugyan kevesen vettek részt, de aki ott volt remélhetőleg minden kérdésére választ kapott. Sajnos mindezidáig a lakosság csak kis számban jelezte, hogy szeretnének hazavinni egy ingyenes komposztáló ládát. Az előadás anyaga elérhető oldalon. a Mivel a pályázat részeként 50 db komposztáló láda kerül beszerzésre, ezért kérem a lakosságot, hogy jelentkezzenek. Amennyiben bármilyen kérdésük lenne, illetve szeretnének feliratkozni a ládát igénylők névsorába a Településüzemeltetési Irodán (Körjegyzőség, 1. emelet 1. iroda) továbbra is várjuk Önöket. A ládák kiosztását körülbelül 011. június hónapra tervezzük. További tájékoztatást Balatonmáriafürdő honlapján olvashatnak, illetve remélhetőleg a MáriaInfo következő számában. Ezúton is tisztelettel megköszönöm minden helyi lakosnak, aki részt vett a tátjé- koztató rendezvényen és meghallgatta az előadást. /Mátrai Eszter/ MI ÚJSÁG AZ ISKOLÁBAN? * Ápr. 6-án matematika alapműveleti versenyt rendeztek a Marcali Mikszáth Úti Általános Iskolában, amelyen Kovács Szabolcs 7. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Flórián Lászlóné, Virághné Ribics Andrea.Ápr. 9- én a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei döntőjében Kaposvárott Bartha Milán 6. osztályos tanuló a középmezőnyben végzett. Felkészítő tanára: Lukácsné Tuli Ildikó. * Balatonberényben szavalóversenyt szerveztek, melyen tanulóink közül az 1. hely Tóth Fanni 4.o. és 3. hely Gombai Márton 3.o. tanulóé lett. Felkészítő tanárok: Horváthné Nagy Katalin, Gelencsér Lászlóné * Ápr. 11-én a költészet napját színvonalas műsorral tették emlékezetessé diákjaink. Műsort összeállította: Gehringer Gáborné, Börcziné Vlasics Valéria. * Ápr. 1-én a Petőfi Sándor könyvtárban versekkel kedveskedtek alsó tagozatos diákjaink a Csillagvirág óvódásainak. * Ápr. 13-án focistáink körzeti diákolimpián I. korcsoportban. helyezést értek el. Leány kézilabdásaink diákolimpián IV. korcsoport megyei döntőjében 4. helyezést értek el. Felkészítőik: Horváth Zoltán edző és Somogyi Zsolt tanár. * Ápr. 13-án rendeztük a hagyományos matematika versenyünket. 11 iskola jelezte részvételét a körzetünkből. A feladatokat a kaposvári PTSZI munkatársai állították össze idén is a 3. és 4. osztályos tanulók részére. A legjobb hazai versenyző a 3. osztályosok közül Leoni Marco, holtversenyben a 4. helyezett lett. * Ápr. 18-án szülői értekezlet volt iskolánkban, utána pedig szülői fórumot tartottunk Pap Éva iskolapszichológus irányításával. * Ápr. 19-én szőcsényi Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola természetvédelmi vetélkedőjén iskolánkat 3 fős csapat képviselte. /Gorzó Fruzsina, Gombai Gábor, Kovács Szabolcs 7. oszt. tanulók/. 4. helyezést értek el a saját tervezésű plakátjuk külön díjat kapott. Felkészítő tanár: Huszárné Kiss Katalin. A Mikszáth K. Utcai Általános Iskola anyanyelvi versenyén 4. helyezést ért el Leoni Marco 3. oszt. tanuló. Felkészítő tanár: Buxbaum Tiborné és Gelencsér Lászlóné /Huszárné Kiss Katalin/

6 MáriaInfo május FEJLŐDŐ FALUKÖZPONT ÚJ BERUHÁZÁSOK TELEPÜLÉSÜNKÖN A DÉL-BALATONI LEADER NONPROFIT ZRT. FINANSZÍROZÁSÁVAL 1. KÖZÖSSÉGI HELYISÉGEK CIVILEKNEK A Balaton M.&K. Amatőr Művészeti Egyesület már nagyon várja az idei szezonnyitó falunapot, ugyanis akkor vehetik birtokba az új próbatermet és közösségi létesítményt a Központi strand épületének földszintjén. Mint Hajas Béla karnagy, az egyesület - egyesület alelnöke, elmondta, nagy örömmel és várakozással készülnek átvételre. A terem hosszú ideje kihasználatlan volt, állaga leromlott. Néhány éve az önkormányzat átadta használatra az egyesületnek a fesztivál iroda céljára, de nagyon rossz állapotban volt. Az egyesület 009-ben őszén pályázta meg a Dél- Balatoni Leader ZRT által kiírt Civil szervezetek eszköz beszerzése és /vagy épület felújítása - címén kiírt pályázatot és nagy örömükre 7. 8 mill. Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a tervezett munkákra. Az Önkormányzat, mit tulajdonos, a szükséges 10 % önerővel támogatta a projekt megvalósulását. A kiviteli munkák idén februárban falbontással kezdődtek. Új nyílászárókat építettek be, korszerű vizesblokkokat alakítottak ki, hőszigetelték a helyiségeket, energiatakarékos fűtési rendszert építettek ki, megtörtént az elektronikai rendszer és a padlózat cseréje. A helyiséghez internet eléréssel ellátott iroda is tartozik, melyet a Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Turisztikai Egyesületével közösen fognak használni. Terveik szerint hamarosan itt lesz a Zenefalu projekt központi irodája.. SZOLGÁLTATÁSI BŐVÍTÉS A PELSO PANZIÓBAN A balatoni turizmus egyik fontos fejlesztési iránya az szelíd turizmus, azaz az öko-, és természetjáró turizmus. Szelíd turizmus: olyan vendégforgalmat jelent, amely a természeti környezetre nem káros, a vendég a helyi lakosság életvitelére nincs terhelő hatással és a kulturális sajátosságok közelebb kerülnek a látogatóhoz. Ennek a gondolatnak a jegyében Leader forrásból, 60 % -os támogatás -intenzitással támogatott kerékpár szerviz állomás épül a Pelzo Panzióhoz. Balla György, mint mondja, úgy tudja, hogy a Balaton körüli bringakörút körzetében egyedülállóan, a többiektől eltérően a szerviz használata a betérők számára ingyenes lesz. Természetesen ez azt jelenti, hogy javítsd magad! - formában, a szükséges szerszámokat és eszközöket, helyet biztosítják az esetlegesen bajba került túrázónak és pihenőhelyet, felfrissülési lehetőséget a tervezett új épületrészben. A szerviz állomás a Balatoni Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködve fog üzemelni. A pályázati út nem volt egyszerű. Két éve nyújtották be, az elbírálás meglehetősen elhúzódott, a pozitív válasz tavaly ősszel érkezett. Az idei főszezonra azonban használni szeretnék a létesítményt. A projekt keretében kerékpárkölcsönzés és szerviz, pihenőszoba, és játékanimációs helyiség, azaz gyermek-foglalkoztató épül. Ez bizonyára rossz idő esetén nagyon jól jön a pihenni vágyó szülőknek. A tulajdonos Balla család azt reméli, hogy az egyre jelentősebb kerékpáros turizmus jól fogadja az új szolgáltatást. TENGERDI KFT. A Szálláshely fejlesztés a Balatonmáriai Viktor Bor- és Vendégházban a modern, fenntartható fejlődésű turizmus jegyében" - című nyertes pályázat segítségével születő új szálloda a szemünk láttára nő impozáns épületté a faluközpontban. Az új négycsillagos minőségű: 17 kétágyas szobával, apartmannal, wellnesszel, fitneszteremmel, látvány borospincével felszerelt hotel építése a befejezéshez közeledik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. /A hotelt a következő számban részletesen bemutatjuk. Addig is egy látványrajz a befejezéséhez közeledő épületről./ /BI/ Előzetes! 4 órás élménytúra a Balaton körül TEKERD KÖRBE! Fetter György Balatonmáriafürdő Vilma utcai nyaralóvendég tavaly indított kezdeményezése sok követőre talált, így idén is megrendezik a programot. ATour de Balaton minden év júliusának első szombatján megrendezett, 4 órás Balaton körüli kerékpáros élmény- és teljesítménytúra. Útvonala Balatonmáriafürdő főteréről indul az északi part irányába, majd a tó megkerülésével a déli parton tér vissza kiindulási pontjára. Az esemény napja idén, 011-ben július -ára esik, a rajt reggel 8 órakor lesz. A Tour de Balaton résztvevőit a kerékpárút mellett felállított pecsételő állomások várják, ahol a rendezvény honlapjáról letölthető és kinyomtatható pecsétkönyvbe összegyűjthetik az érintett Balaton-parti települések pecsétjeit. A Tour de Balato-non nem csak Balatonmáriafürdőről, hanem bármely másik pecsételő állomásról is el lehet indulni, egyénileg és csapatban is. A túra hossza valamivel több, mint 00 km, a tihanyi komppal rövidítve kb. 150 km. A részvétel ingyenes.az esemény honlapján (www.tourdebalaton.hu) a részvétellel kapcsolatos minden információ megtalálható, illetve lehet böngészni a 010-es Tour de Balatonon készült fotók és a résztvevők élménybeszámolói között. A szervezők sok szeretettel várnak minden kerékpárost a 011-es Tour de Balatonra, akár az egész Balaton-körre, akár csak egy-egy rövidebb szakaszra csatlakoznak. / Fetter György/

7 MáriaInfo május CIVIL ÉLET TANFOLYAM A MEGYE CIVIL SZERVEZETEINEK Eredményesen zárult a Somogy Ifjúságáért Egyesület, mint a Megyei Civil Szolgáltató Központ működtetője által meghirdetett Civil Ügyintéző alapképzés Balatonmáriafürdőn. A programban a Ifjúsági Unió Szekszárd Civil SzámAdó Szolgálata működött közre. A kétszer két napos program a gazdálkodást és könyvvitelt érintő témával ért véget település és környék kulturális kínálatának bővítése, a szórakoztató, ünnepi és egyéb rendezvények színvonalának emelése. Fontos a zene útján létesíthető kapcsolatok megteremtése, szélesítése. Reméljük ezzel a fiataloknak is további ösztönzést adnak, bizonyítva, hogy a zenélést sosem késő elkezdeni, vagy újrakezdeni! Kívánjuk, hogy legyen részük sok sikerben mindannyiunk örömére és szórakoztatására! Hajrá BOB! HÁZUNK TÁJÁRÓL /BI/ A délután a helyi amatőr szereplők fellépésével folytatódott. Műsort adott a Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör, Gyöngyvirág Népdalkör, és Balaton Old Boys együttes ÚJ IKSZT A TÉRSÉGBEN Balatonszentgyörgyön a nemrég átadott teljesen felújított oktatási intézmények után újabb beruházás befejezését ünnepelték. Április 8-tól a Művelődési Ház ezentúl IKSZT-ként nemcsak a kulturális, hanem sokrétű közösségi szolgáltatatási feladatokat is ellát. Az épület kívülbelül megújult. ÚJRASZERVEZŐDÖTT A TÚRAVITORLÁS EGYESÜLET A május 9-i tisztújító közgyűlése alkalmával újjászerveződött a Balatonmáriafürdői Túravitorlás Egyesület. Az új vezetőség: Elnök: Joó Tamás. Helyettes: Kámán István, Pénzügyi titkár: Fekete Attila, sportvezető: Dr Bárczi Tamás, elnökségi tag: Gelencsér László, felügyelőbiztos: Bakos Ernő. Az egyesület szorosabbra fűzi kapcsolatait a településsel, a szezonnyitó falunapon látványos esti fáklyás felvonulással vesznek részt. Készülnek a nyári versenyekre és a Balaton átúszás biztosításában is közreműködnek ÚJ CIVIL SZERVEZET Ismét színesebb lett a civil paletta és a településünk kulturális élete. Egyesületté alakul civil szervezetként a nosztalgia zenekar, Balaton Old Boys Kulturális Egyesület néven. Természetesen a zenélést helyezik előtérbe, az új egyesület legfőbb célja a Őszidő Nyugdíjas Klub, Balatonmáriafürdő Az Őszidő Nyugdíjasklub is részt vett a keresztúri Sportpályán megrendezett majálison! A szeles, hűvös idő ellenére remekül szórakozott a népes közönség. A gyermekeknek szánt játékos programok után a szigorú zsűri a bográcsokban készült pincepörköltöket bírálta el. A nyertes Varga Józsi és barátai csapat lett.a második helyre az Össznépi Üst tartalma került, amely a polgárőrök közreműködésével rotyogott, a vendégek bizonyára jóízűen fogyasztották. Végre idén az Őszidő főztjét is értékelték a 3. helyre. - Május 1., 13. csütörtök, és péntek Óvodai beiratkozás - Május 19. csütörtök 10 óra Bogármese előadás Mikszáth Kálmán Általános Iskola alsó osztályos növendékeinek műsora - Május 3. hétfő Tavaszi Évszakzáró Koncert Óvónői előadás - Május 4. kedd, 8.00 Dyslexia prevenciós szűrés középsős korúaknak Végzi: Jániné Horváth Erika, logopédus - Május 7. péntek, 16 órakor ÓVÓDAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG *Kis- és középső csoportosok műsora *Nagycsoportosok műsora *Iskolába készülők búcsúztatása - Május 31. kedd Délután Az Õsz Idő Nyugdíjas Klub meghívása Gyermeknapi zsúrra mese, játékos vetélkedők, finom sütik, várják,a nagy és középsős gyermekeket utazás járatos busszal - Június 03. péntek PÜNKÖSD HAVI KALENDÁRIUM Mese Napja Délelőtt Óvónői meseelőadás: Kiskakas gyémánt félkrajcárja Délután Óvó nénit köszönti ma minden virág Pedagógusokat köszöntő ünnepség. Előzetes: - Június Ó. N. M. E. Somogy Megyei Munkaközösségének X. Nyári EsztétikaiAlkotó Műhelye Szakmai továbbképzési program * Kézműves foglalkozások * Drámapedagógiai előadások Sok szeretettel várunk mindenkit! /Ujságh Andrea/

8 MáriaInfo május A KÖZÖSSÉGI HÁZ HÍREI EZ TÖRTÉNT NÁLUNK... TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK Április 16-án, szombaton délelőtt a "KÖZÖD! Önkéntes fiatalok napja" alkalmából számos segítő gyűlt össze a Közösségi Ház udvarán. Voltak itt a fiatalok mellett nyugdíjasok, sok falubeli és nyaralótulajdonos is csatlakozott a munkához és gereblyét ragadott. A lényeg a jó idő volt és a szabadban végzett munka, ami nem is volt igazán fárasztó, hiszen több mint 40-en gyűltek össze. Az előzőleg odaszállított föld elterítése volt a feladat, melyet a fiatalok lelkesen talicskáztak. Mindeközben a polgármester felügyelete mellett bográcsban főtt a pörkölt, így a munka végeztével mindenki elfogyasztotta a jól megérdemelt ebédet. Az ebéd előtt még talicskatoló versenyt is rendeztek, melynek ugyan csak 1 fordulója volt, de ez is fokozta a hangulatot. /Mátrai Eszter/ A Közösségi Ház nevében ezúton is köszönöm minden lelkes résztvevőnek a munkát! /KözHáz / Nagyon értékes és szép előadást hallottunk a Föld Napján Rozner György úrtól a Balaton körzet szépségeiről és természeti látnivalóiról. A Baba Mama klubbal közös anyáknapi összejövetelre sokan eljöttek, örömmel láttunk fiatal apukákat és nagymamákat is a teremben. A vendégeket Galácz György polgármester köszöntötte. Papp Benedek verset mondott, Godár Lili énekelt és Pihés Réka hegedült a vendégeknek. Németh Cintia fiatal óvónőképzős hallgató a kisgyermekek rajzait elemezte és a korai idegen-nyelvi oktatásról beszélt. Somogyi Tina gyógytornász némi alakformáló zenés tornára is rávette az anyukákat. Jó volt ennyi fiatalt és kisgyermeket látni a Házban! /KözHáz/ ANYÁK NAPJA A Közösségi Ház munkatársához június hónaptól a bűncselekmények áldozatai is fordulhatnak információért és segítségért. "A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása" című (TÁMOP / kódszámú) kiemelt projekt keretében megvalósuló program alapján térségi önkéntesek segítik az áldozatokat. Az Áldozatsegítő Szolgálat vonalának központi száma: ; KözHázTel: MÁJUSI PROGRAMOK Május 10, 11, 1, 17,18, 19-én kor Számítógépes tanfolyam Május kor Szezon előtti tájékoztató vállalkozóknak Előadók : Dr Kádár Tamás Marcali kerületi mb. főállatorvos Halas Ernőné Somogy Megyei Fogyasztóvédelem Május 14-én, indulás: kor Kerékpártúra fiataloknak, Imre major Bárki velünk tarthat! Gyülekező a körforgalomnál. Május kor Vidékfejlesztés programsorozat Vendég: a Dél-Balatoni Leader ZRT, és ifj. Balla György Május 1. Mozidélután Május kor Egészségügy ismeretterjesztő előadás Dr Virág Sándor Kullancsveszély, allergia Május 8. délután - Country Bandits műsora ( Western tánccsoport) Előzetes! Június 3-án, kor Stand-up comedy program Bödőcs Tibor humorista előadó estje Jegyek a KözHázban és a Településüzemeltetési Irodában vásárolhatóak! Ára:1.600 Ft Impresszum Mária Info; Havonta megjelenő információs újság; Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 8648 Balatonkeresztúr, Ady u. 5. Tel: ; nyilvántartási száma: 163/743/1/007. Felelős Szerkesztő: Benczik Ildikó; tel: , megjelenik 350 példányban; Nyomdai munkák: Kapos Color Print Kft. Kaposvár, Csokonai u. 8. (8)311-89

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010

ária nfo Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa IV. évfolyam VI. szám 2010. június Kistérségi Szezonnyitó Balatonmáriafürdő 2010 Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmúlt néhány

Részletesebben

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA

18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA A VELENCEI 18. év fo lyam 3. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA április Szeretettel várunk minden érdeklõdõt Velence és Kápolnásnyék közös MAJÁLISÁRA május 1-jén, Velencére a Kastélyparkba! A PROGRAMBAN SZEREPEL:

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi.

ária nfo HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK 1848-as áprilisi törvények MÁRCIUS 15 Volt nagy nyúl... Volt kisnyuszi. M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa HÚSVÉTI HUNCUTSÁGOK Húsvét másnapján vidám közösségi rendezvény színhelye volt ismét az üzletközpont udvara. Vaslabán Csaba plébános

Részletesebben

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 6. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA július 2 VELENCEI HÍRADÓ 2009. JÚLIUS IV. Velencei-tavi Nyári Játékok Velence a Virágváros! Helyszín: Velence, Vízi Vár, Északi-strand Díszvendégünk:

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Hírlevél VÁROSI KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE. 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. november-december. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A VELENCEI 18. év fo lyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT 2010. LAPJA november-december Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2010. november 22-én tartotta soron következõ ülését a Kastély házasságkötõ

Részletesebben

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk!

ária nfo Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! M I ária nfo Balatonmáriafürdő Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa V. évfolyam 12. szám 2011. december Boldog, örömteli karácsonyt és békés, egészségben gazdag új esztendőt kívánunk! MáriaInfo

Részletesebben

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről

Tájékoztató. A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Tájékoztató A Somogy Megyei Kormányablaknál intézhető ügyekről Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2011. január 3-án integrált ügyfélszolgálati irodák kezdték meg működésüket, ahol egy helyen több típusú

Részletesebben

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár

Boglári. 2012. január-február Hírek. a városi önkormányzat közérdekű lapja. Ismét kemény költségvetési év vár júliusban megnyílik végre a Gömbkilátó és épül a kalandpark is. Talán az eddigi hátráltatók is meghátrálnak és nem akadályozzák a többség számára hasznos fejlesztést. Az állami finanszírozásban 2012-ben

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 24. évfolyam 2. szám 2013. MÁRCIUS ÁPRILIS Ára: 120 Ft 100. születésnapját ünnepelte Podmaniczki Gáborné Eseménynaptár 2013. május június hónapra május 19. 11 00 Elsőáldozás

Részletesebben

Veszélyessé duzzadt a folyó

Veszélyessé duzzadt a folyó Rácalmás 1 2013. június XX. évfolyam 6. szám TARTALOM A polgárőrök láthatósági mellényt ajándékoztak a kerékpáros diákoknak. 8. oldal Gyermeknap volt a Jankovichkúriában. 9. oldal A szerb nemzetiségűek

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt

A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt XI. évf. 3. szám 2012. április Ingyenes kiadvány Ebes Kö Eb Község é Ö Önkormányzatának k á tá k h havonta t megjelenő j l ő llapja j A TARTALOMBÓL... A lakosság érdekeit tartjuk szem előtt interjú Szabóné

Részletesebben

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY

VELENCEI SZEZONNYITÓ RETRO PARTY VELENCEI HÍRADÓ A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Virágos Velence Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részt kíván venni városunk virágosításában május -én, szombaton 9 órára! (Cikk a 0. oldalon.) 8.

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján

A nyár A GYEREKEKÉ. A szeptember A TANÉVKEZDÉSÉ. Az október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL AZ IDÕSEKÉ. HÍRek LAjosmizse Portáján HÍRek LAjosmizse Portáján A nyár A GYEREKEKÉ Birtokba vehették a játszóteret tulajdonosaik. Õk biztos, jó gazdáik lesznek! Vigyázzunk rá mindannyian! 11. szám, 2008. szeptember október ÍZELÍTÕ A TARTALOMBÓL

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T.

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja F E LV O N U L Á S. Fotó: T. 2013. OKTÓBER 23. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja SZÜRETI F E LV O N U L Á S ZÁNKA, 2013.10.12. Fotó: T. Horváth Lajos 23. évfolyam

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) 15.00 h kezdettel tartandó nyilvános ülésére. BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja. Március 15-én délután önkormányzati. vezetők, valamint az építkezésben Új Gyáli 2012 április Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Önkormányzati támogatásra pályázhatnak a civil szervezetek 4. oldal Lesz gyáli adóslista Az évfordulók városa 5. oldal

Részletesebben

Szabadidõ, szeretem! újratöltve

Szabadidõ, szeretem! újratöltve XXI. évfolyam 6. szám Megjelenik kéthetente 32 oldalon, 73.000 példányban 2015. március 27. Autó a rendõrkapitányságnak Gépkocsit adományozott az önkormányzat a III. kerületi Rendõrkapitányságnak a hatékonyabb

Részletesebben

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu

24. évfolyam 6. szám 2013. június http://www.god.hu MEGYEI ELISMERÉS MEGÚJUL A FELSŐGÖDI BOZÓKY TÉR ZENÉS NYÁRI ESTÉK ZÖLD HÍREK AKADÉMIAI INTÉZET GÖDÖN ELBALLAGTAK A SZAKISKOLA DIÁKJAI EGY CSALÁD, KÉT VILÁG HAZAI SIKEREK A WESTERN KUPAFORDULÓN 24. évfolyam

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja. 2012. január 26-án 13 órai kezdettel Közbiztonsági. megrendezésre került sor az Imre Zoltán Figyelem! Kihűlés veszély! Úgy tűnik még sem ette meg a kutya a telet! Az elkövetkezendő napokban ránk köszöntő hideg kemény próba elé állítja az utcán élőket és a tüzelő nélkül, lakásukban egyedül élő

Részletesebben

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt

Babits Mihály: Új esztendő beköszönt Babits Mihály: Új esztendő beköszönt 1. Új esztendő beköszön régi könyvben új lap új topán a küszöbön ég küszöbén új nap. Ej haj dús az év minden jót igér, minden napja cél és minden éje kéj. 4. Kelj vasárnap

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve VIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Nyelvtanulás? 2012 decemberében értesülhettünk a híradóból, hogy a kormány országos regisztrációs pályázatot hirdetett TÁMOP-2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben