ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára"

Átírás

1 ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK FELÜLVIZSGÁLATA Önkormányzati feladatok felmérése, rendszerbe helyezése Kapcsolódó indikátor: Szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Nyékládháza Város

2 Tartalom Bevezetés... 3 Új feladat-ellátási rendszer... 5 Nyékládháza város bemutatása... 7 Támogató infrastruktúra rendszerének bemutatása Nyékládháza városában... 9 Településfejlesztés, településrendezés, üzemeltetés:... 9 Egészségügyi és szociális ellátások, szolgáltatások Turisztika, kulturális szolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.. 13 Helyi víz- és szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás 17 Gazdaságszervezéssel, helyi vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok; kistermelők, őstermelők segítése Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában... 19

3 Bevezetés Jelen tanácsadói dokumentum célja, hogy bemutassa Nyékládháza Város Önkormányzatánál az ÁROP-1.A pályázat keretei között megtartott Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata programelem rendezvényein elhangzottakat. Az új feladatellátási rend következményeként bizonyos feladatok átkerültek a járási hivatalokhoz, még mások maradtak az önkormányzat kezében. Ehhez a megváltozott helyzethez kell az önkormányzatnak alkalmazkodnia, amiben segítségére kell legyen a pályázat nyújtotta szervezetfejlesztési lehetőség. Jelen dokumentumban sorra vesszük az önkormányzat által ellátandó kötelező és önként vállalt feladatokat, valamint bemutatjuk, mely feladatokat szervezte ki az önkormányzat és melyek maradtak saját hatáskörében.

4 A pályázattal a város célja az volt, hogy a megváltozott Önkormányzati és Járási törvénynek valamint a Magyary Programban foglaltakhoz alkalmazkodva az egyes folyamatok újraszervezése révén hatékonyabb legyen az önkormányzat működése. Ezt a projekt során úgy kívánják elérni, hogy workshopok illetve tanácsadás igénybevétele keretében feltárt eredményeket, javaslatokat implementálják a működésbe. A projekt végrehajtásának módszere az alábbi ábrán látható: Folyamatos felülvizsgálat Elemzés Megállapodás ok implementálá sa Javaslatok megfogalmazása Operatív végrehajtási terv elkészítése

5 Új feladat-ellátási rendszer Az új feladat-ellátási rendszer következtében az önkormányzat folyamatai teljesen átalakultak, számos feladat átkerült a járási hivatalhoz. Ezt az alábbi ábrán láthatjuk. Az önkormányzat célja egy kiegyensúlyozott feladatrendszer kialakítása, mely kihívást a pályázat segítségével kívánja megoldani. Járási hivatalhoz kerülő feladat- és hatáskörök listája okmányirodai feladatok egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek egyes szociális igazgatási ügyek családtámogatási ügyek köznevelési feladatok menedékjogi ügyek egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése egyes kommunális tipusú ügyek egyes állategészségügyi feladatok a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett, szabálysértési feladatok helyi védelmi bizottságok vezetése egyes vízügyi hatáskörök építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok Jegyzőnél maradó hatáskörök listája birtokvédelmi eljárás hagyatéki eljárás anyakönyvi igazgatás adóigazgatás és adóvégrehajtás egyes építésügyi igazgatási feladatok kereskedelmi engedélyezés parlagfűmentesítési feladatok belterületen iparigazgatás helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások gyermekvédelmi támogatások helyi állattartás szabályozása Az önkormányzatnál maradt feladatok ellátása tekintetében felül kell vizsgálni a kiszervezett és kiszervezhető feladatok rendszerét valamint a

6 szerződéses kapcsolatokat. A cél olyan kapcsolatok és támogató infrastruktúra kialakítása az új feladatok fényében, amely a hatékonyságot növeli, valamint javítja a nyújtott szolgáltatások minőségét és a jogbiztonságot. Ennek nyomán kialakítunk egy koncepciót amely rögzíti a jövőbeni működést. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. meghatározza a helyben biztosítandó közfeladatokat, melyek az alábbiak: Településfejlesztés, település rendezés Település üzemeltetés Közterületek, valamint önkormányzat tulajdonában álló intézmények elnevezése Környezet egészségügy Óvodai ellátás Kulturális szolgáltatás Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás- és helyiséggazdálkodás Hajléktalanná vált személyek ellátásának valamint rehabilitációjának valamint a hajléktalanná válás megelőzésnek biztosítása Helyi környezet- és természetvédelem Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása Sport és ifjúsági ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás Távhő szolgáltatás Víziközmű-szolgáltatás biztosítása Nyékládháza város képviselő testülete gazdasági helyzetének függvényében az alábbi feladatok ellátását vállalja önkéntesen: - Egyházak és civil szerveződések támogatása - közösségi és versenysport támogatása - városi hagyományőrző rendezvények fenntartása

7 - Városi információs újság megjelenítése - Városi televízió fenntartása - Külföldi testvér és partner települési kapcsolatok ápolása - Helyi kitüntetések, elismerő címek adományozása - Helyi gyermekek alapfokú zeneiskolai oktatása - Gyógytorna,laboratóriumi és fizikoterápiás ellátás - Nem kötelező pénzbeni szociális ellátások biztosítása (pl.: Bursa Hungarica támogatás) Nyékládháza város bemutatása Nyékládháza városa Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci kistérségben, a megyeszékhelytől 14 km-re található. A város területe megközelítőleg 25 km 2, lakosságszáma (2010-es adatok alapján) 4978 fő. A terület már az őskortól lakott volt, a honfoglalás körül jött létre a területen a két település: Mezőnyék és Ládháza. A történelem során mindkét település sok pusztulást látott, de mindig újra benépesültek ben a két település egyesült, ekkortól Nyékládháza a neve óta város.

8 Készítettünk a programelemhez kapcsolódóan egy SWOT elemzést, melyben bemutatjuk, hogy a városnak mik az erősségei illetve gyengeségei, valamint hogy milyen lehetőségek és veszélyek határozzák meg a város fejlődésének útját: ERŐSSÉGEK kedvező földrajzi elhelyezkedés: Miskolctól 14 km-re, a 3-as és 35-ös főút is áthalad a területén, valamint az M30-as autópálya is a város mellett megy el több terület van a város körül iparterületté nyilvánítva, mely az ide települő vállalkozások által fellendíti a gazdaságot a városon áthalad egy fő vasútvonal kavicsbánya nyomán kialakult tavak a bükki borvidék kapujában helyezkedik el LEHETŐSÉGEK ipari területek fejlesztése turisztikai fejlesztések -bányatavak adta lehetőségek kihasználása, programok szervezése geotermikus energia kitermelés a település közelében a lakosság - a felmérés alapján - igényli a kulturális, szórakozási lehetőségek bővítését GYENGESÉGEK a város kis méretű, kevés vállalkozás működik a területén aki a gazdaságát fellendítené a városi intézmények épületei felújításra szorulnak a város nem részesült adósságkonszolidációban két településrész lakossága között vannak nézeteltérések mivel az önkormányzat nem tudja ugyan olyan intenzitással mindkét részt fejleszteni VESZÉLYEK csapadékos időjárás esetén a város melletti hegyről rendszeresen nagy mennyiségű hordalék kerül az utakra nincs csapadékvíz elvezető hálózat A program során az önkormányzat jelen lévő dolgozóinak segítségével végigvettük az önkormányzat kötelező feladatait, hogy azokat hogyan és milyen eredménnyel valósítja meg, többek között a program keretei között készített lakossági elégedettségi felmérés eredményeit is figyelembe véve.

9 Támogató infrastruktúra rendszerének bemutatása Nyékládháza városában Településfejlesztés, településrendezés, üzemeltetés: 2004-ben készült településrendezési terv utoljára a városnak, melynek felülvizsgálata napirenden van. A városban ipari park nincs, csak ipari terület. Ennek legnagyobb hányadát a kavicsbánya teszi ki, jelenleg tervezik a bővítését. A közterületek, közparkokkal való lakossági elégedettségre a kérdőíves megkérdezés során is kitértek. Ennek eredményeképp azt a következtetést lehet levonni, hogy a lakosság alapjaiban véve elégedett a közterületek állapotával, csupán 10%-uk fogalmazott meg ezzel szemben kritikát. Közterületek tisztaságával való elégedettség 10% 46% 44% Elégedett Elfogadja a jelenlegi állapotot Nem elégedett A közterületek tisztaságára vonatkozó kérdés eredménye a fenti ábrán látható. A lakosság 46%-a elégedett a település közterületeinek tisztaságával. Emellett magas azon vélemények száma is, akik nem elégedetlenek ugyan, de elfogadják a jelenlegi állapotot. Az elégedetlen lakók száma viszonylag kevés, csupán a megkérdezettek tizede. Nyékládháza város köztisztaságáért a Városgondnokság - mint egyetlen 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég - felelős. Ők 8 fő állandó alkalmazottal,

10 valamint az időszakosan változó létszámú közfoglalkoztatottakkal dolgoznak. A városgondnokság látja el nyáron a közterületek tisztítását, parkfenntartást, szemétszedést, télen pedig a síktalanítás tartozik hozzájuk. A köztisztaság feladatai közé tartozik még a rovar- és rágcsálóirtási tevékenység. Ez a városban nem jellemző, ha mégis szükség van rá, az önkormányzat külső vállalkozót bíz meg. A helyi közutak és tartozékaik fenntartása is az önkormányzatok feladata. Nyékládháza Város úthálózata a település méretéhez képest nagy, sok külterülettel, melyeknek útjait az önkormányzatnak rendben kell tartania. A lakossági elégedettség mértékét az alábbi ábra illusztrálja: Helyi utakkal és járdákkal való elégedettség mértéke 29% 23% 48% Elégedett Elfogadja a jelenlegi állapotot Nem elégedett A város főutcáját a közelmúltban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felújította, ezzel a lakosság elégedettségét növelték. Emellett a város több pontján parkolókat is alakítottak ki - többek között az iskola mellett valamint a központban. Jelenleg az autósok díjmentesen használhatják, és nem is tervezik a fizetőssé tételét az önkormányzatnál. Az elmondások szerint a parkoló kapacitása a hétköznapokban elég, azonban egyes rendkívüli esetekben lehetne több férőhely is.

11 Egészségügyi és szociális ellátások, szolgáltatások Egészségügyi alapellátás: Egészségügyi alapellátás biztosítása is a helyi önkormányzatok által biztosítandó feladatok közé tartozik. Ezen belül a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálat. Nyékládházán működik egy Egészségügyi Központ, melyet idén tavasszal újítottak fel. Ebben az épületben látják el a fenti szolgáltatásokat. A felújítás pályázati forrásból valósult meg, megtörtént a helyiségek bővítése, nyílászáró- valamint tetőszerkezet csere is. Ennek köszönhetően a háziorvosi-, gyermekorvosi-, védőnői- illetve labor ellátás megfelelő körülmények között zajlik. A ládházi oldalon szintén van egy ilyen ellátásokat felvonultató intézmény. A szociális szolgáltatások és ellátások - bölcsődei ellátás: A szociális szolgáltatások és ellátások keretei között üzemeltetett bölcsődei ellátás jelenleg nem üzemel a városban, azonban a kérdőíves lakossági felmérésből kiderült, hogy igény mutatkozik rá. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a közeli városokból egyre több kisgyermekes család, valamint fiatal pár költözik a városba, akik szeretnék igénybe venni a bölcsődei szolgáltatást. Ennek megfelelően a nyékládházi önkormányzat stratégiai célként jelölte meg a bölcsőde létrehozását, amennyiben sikerül rá forrást szerezni. Köznevelési feladatok: Óvodai ellátást a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda valósítja meg. Központi egysége a nyéki oldalon van. Jelenleg 4 csoportban zajlik a nevelés. Emellett működik a Ládházi Tagóvoda is, 2 csoporttal. Összesen 120 férőhely van a két intézményben, mindkettő felújított (ÉMOP keretében), akadálymentesített.

12 Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Központ (Nyéki oldal) Tagóvoda (Ládházi oldal) 4 csoport 2 csoport A nevelő munkát kiegészítő szolgáltatásokkal is igyekeznek teljesebbé tenni: angol nyelvoktatás standard táncoktatás hitoktatás (3 felekezet részéről) logopédiai szűrés gyógypedagógiai felzárkóztatás differenciált egyéni fejlesztés úszásoktatás Iskolák fenntartása: A Kossuth Lajos Általános Iskola fenntartását az önkormányzat átadta a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak. Az épület működtetése maradt az önkormányzatnál. Az iskolában az alapszinten elvárható oktatáson túl informatikából, idegen nyelvből illetve matematikából folyik emelt szintű oktatás. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igénnyel rendelkező diákok tanulási és magatartásbeli fejlesztésére is. Az iskolai renden kívüli időtöltésre is biztosítanak lehetőségeket: szakkörök és sportkörök formájában. A városban középfokú oktatási intézmény nincs.

13 Gyermekétkeztetés Az általános iskola épületében van a napközi konyha is. Ez látja el az óvodások, iskolások, idősek nappali otthonának étkeztetését. Emellett kiszállítást is vállalnak. A konyha 500 adagos kapacitással rendelkezik, a nyári szünet idején is működik, azonban berendezései, eszközei és technológiája elavult. Az önkormányzat régóta tervezi a felújítását, hiszen nagyon nagy szükség van rá. Jelen állás szerint erre a következő tanév utáni nyári szünetben sor kerülhet végre. Szociális szolgáltatások és ellátások - öregek és fogyatékkal élők ellátása Az idősek számára többféle szociális szolgáltatást is nyújtanak. Többek között működik az idősek nappali ellátása, melyet nagyjából 25 fő vesz igénybe. Működik a házi gondozószolgálat is, 2 fő végzi, akik a Miskolci Családsegítő Szolgálat alkalmazásában állnak. Ők még embert látnak el. Van a városban két bentlakásos idősotthon is: Viola Gondozóház és a Ezüstfenyő Gondozóház. Ezek magánkézen vannak, nem államiak. A családsegítés, szociális ellátás kistérségi keretek között működik a városban, 4 fő látja el. Hajléktalanok jelenléte nem jellemző a városban, a város melletti hegyen él néhány szegény sorsú család, de fedél az ő fejük felett is van. Turisztika, kulturális szolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása, kulturális örökség helyi védelme A város egyik turisztikai nevezetessége a műemlékké nyilvánított Egry- Szepessy Kastély. Egy darabig ebben az épületben az idősek nappali ellátása működött. Jelenleg helytörténeti kiállítási helyként hasznosítják. A későbbiekben - mivel jelenleg nincs a városházán házasságkötő terem - ezt szeretnék kialakítani a földszinten. Másik turisztikai célpont a településen a tórendszer. Az önkormányzatnak ugyan nincs önálló vízfelülete, csak részei, melyek egyben vannak a használt bányákkal. Azok a tavak melyek elhagyottak magánkézben vannak, valamint egy

14 Mályi önkormányzatának a tulajdonában. A nyékládházi önkormányzatnak van egy pihenőháza amely kb 20 fő elszállásolására alkalmas. Ezt igény esetén bérbe adják, valamint itt tartják meg minden évben a Tónapot. A terület mindenképp fejlesztéseket igényel, ugyanis nincs kiépítve jelenleg a szociális és kiszolgáló épületek, nem alkalmas a víz a fürdőzésre, a terület a sátorozásra. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása A szolgáltatás megvalósítása a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei között valósul meg. Az alábbi program-lehetőségek adottak a művelődési házban Sportolási lehetőségek Jóga Aerobic Kangoo Nyugdíjas klubok Ládházi Nyugdíjasklub Őszirózsa Nyugdíjasklub Baba-mama klub Egymás Közt Klub Ulti-Klub Angol tanfolyam

15 A művelődési ház által minden évben megszervezett hagyományos helyi rendezvények: Nyékládházi Borverseny - Bükkaljai Borok Versenye Rendszerint áprilisban tartják, nem csak a helyi, hanem a környező települések borászai is eljönnek a megmérettetésre. "Tavasz szél vizet áraszt" Dalostalálkozó Minden év áprilisának utolsó hétvégéjén rendezik, az ország különböző pontjaiból érkeznek népdalkörök. Rendszerint hívnak határon túli csoportot is. Május elseje Hagyomáynos majális sportprogramokkal, vetélkedőkkel és gyermekfoglalkozásokkal. Tónap Minden év júniusának utolsó szombatján a tóparton rendezik meg. Helyi művészeti csoportok fellépése, óvodások és iskolások bemutatkozása, főzőverseny, kézműves foglalkozások, kirakodóvásár és koncertek kíséretében. Városnap Június utolsó vasárnapja. Város díjainak átadása, színvonalas kulturális műsorok kíséretében. Nyékládházi Nyár Minden évben augusztus 20-i ünnepséggel kezdődik és a Nyékládházi Búcsúval végződik augusztus utolsó vasárnapján. "Ősz ízei" és Ládházi Családi Nap Ételfesztivál, helyi termékek bemutatója, színpadi műsorok szórakoztatják a közönséget. Advent Betlehem állítása a művelődési ház előtti téren és vasárnaponként gyertyagyújtás.

16 A művelődési ház felújítása jelenleg is folyamatban van. Alkalmanként szabadegyetemi előadást rendeznek egy szociológus hölgy tartja, változatos témákban. Az előadások népszerűek, sokan látogatják. A lakossági felmérés azonban rámutatott arra, hogy habár éves szinten számos programot szerveznek a városban, mégis hiányolnak olyan programokat, amely a fiatalok számára értelmes időtöltést jelentenének. Mozi, színház legközelebb Miskolcon van. Például a lakosság igényét fejezte ki, hogy hasznos lenne a táncház hagyományainak újrateremtése. Az önkormányzat ezen igények felmérésére célul tűzte ki, hogy ifjúsági fórumok valamint pályázatok segítségével összegyűjtik ezen kéréseket, és igyekeznek számukra is érdekes időtöltési lehetőségeket szervezni. A városban két sportegyesület működik futball és kézilabda ágazatokban. Emellett csak önkéntes alapon baráti társaságokban szerveződik a sportélet klubjelleggel. Egy tornaterem az iskolánál valamint egy focipálya van Nyékládházán, melynek felújítására nem rég nyertek forrást. Nyilvános könyvtári ellátás helyi biztosítása Szintén a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei között valósul meg. A könyvtár gyűjteménye mintegy kötetből áll, ingyenesen nyújtják szolgáltatásukat a lakosság részére. A könyvtári szolgáltatásokon túl lehet még fénymásolni, nyomtatni, szkennelni, faxot küldeni. Továbbá biztosított az ingyenes internethasználat is a lakosság számára, azonban könyvtári regisztrációhoz van kötve. A könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Hétfő 10:00-12:00 Kedd 10:00-12:00; 15:00-17:00 Szerda 10:00-12:00; 15:00-17:00 Csütörtök 10:00-12:00; 15:00-16:00 Péntek 10:00-12:00; 15:00-16:30 A könyvtár szolgáltatásait a lakossági kérdőív alapján az emberek alapvetően pozitívnak értékelték. Kiemelkedően jónak ítélték a megközelíthetőségét, a nyitvatartási idejét valamint a dolgozók felkészültségét és segítőkészségét. A ládházi részen élők azonban szeretnének alkalmi

17 könyvtárat, hogy ne kelljen nekik átjárniuk. Erre megoldást jelenthet a könyvtárbusz működtetése, melyre sikerült forrást szerezni. Sport és ifjúsági ügyek A városban két sportegyesület működik futball és kézilabda ágazatokban. Emellett csak önkéntes alapon baráti társaságokban szerveződik a sportélet klubjelleggel. Egy tornaterem az iskolánál valamint egy focipálya van Nyékládházán, melynek felújítására nem rég nyertek forrást. Helyi víz- és szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás Víz- és szennyvízgazdálkodással kapcsolatos feladatok: A vízszolgáltatást a városban a Borsodvíz végzi. A társaság pályázatot nyert azbesztmentesítésre 11 település tekintetében, ebből kb. 311 millió Ft jut Nyékládházára melyhez az önkormányzatnak 41 millió Ft önerőt kell előteremtenie. A projekt idén el is indult a külterületeken, 2015-ben pedig a belterület ivóvíz csöveit újítják majd fel. A szennyvíz-tisztítást Miskolcon végzik. A szolgáltatónak van kihelyezett lakossági ügyfélszolgálati irodája Nyékládházán is. Hulladékgazdálkodás: A hulladékszállítás januárban a katasztrófavédelemhez került, ami alvállalkozóként bízta meg a korábbi szolgáltatót a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt-t. Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. miskolci székhelyű vállalkozás. Fő tevékenységi köre a köztisztasági szolgáltatásokon belül a hulladékgazdálkodás. Miskolc városán kívül további 30 település lakossági, közületi, intézményi hulladékát gyűjtik és ártalmatlanítják. Korszerű járművekkel végzik a szemétszállítást, melyek tudják kezelni a hulladékgyűjtő edényeket a háztartási mérettől a 32 m3 -es konténerekig.

18 Lakossági hulladékgyűjtést végeznek, emellett fenntartanak a városban két szelektív gyűjtő szigetet is. Korábban próbálkoztak a zsákos szelektív gyűjtéssel is, azonban az nem hozta a várt eredményt, így megszűntették. A lakosság - a felmérés alapján - összességében elégedett a hulladékkezeléssel. A lakossági felmérés eredménye alapján azok száma, akik határozottan elégedetlenek a szolgáltatással, kevés (20%). Kifogásolják azonban a relatíve magas szolgáltatási árakat. Ezért téli időszakban sajnos gyakori, hogy a lakosság elégeti a hulladékot, ami erős szmog-képződést eredményez. A lakosság igényelné azonban több gyűjtősziget kialakítását, és a zöldzsákos gyűjtés újbóli bevezetését is. Nagy sikere lett a nemrégiben megnyitott hulladékgyűjtő udvarnak a lakosok körében. Az udvar az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van, a lakosságtól ingyenesen átveszik a háztartási mennyiségű hulladékot. Gazdaságszervezéssel, helyi vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok; kistermelők, őstermelők segítése Gazdaságszervezés, helyi vállalkozások segítése A helyi vállalkozók segítése jelenleg Nyékládháza városában az önkormányzat részéről nem igazán valósul meg, ugyanis nincs rá kapacitás sem anyagi fedezet. Két nagyvállalat (kavicsbányákat működtető cégek) tevékenykedik a város mellett melyek Nyékládházának fizetik a helyi adót. E két vállalat az, amely a kisvároska gazdaságát nagyban befolyásolja. Az önkormányzatnak természetesen vannak fejlesztési elképzelései melyek az alábbiak: Iparterület bővítése: jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területeket szeretnének bevonni a kavicsbányászatba. Ez ellen a lakosság tiltakozik, tartanak attól, hogy a város mellett túl nagyra nő majd a vízfelület. Azonban szakértői dokumentumokkal van alátámasztva, hogy ennek semmilyen negatív hatása nem lesz a lakosságra nézve. Szolárpark létesítése: nagyjából 8 ha területen szeretnének napkollektorokat telepíteni a város déli részén, amellyel az áramszükségletet lehetne mérsékelni.

19 Helyi geotermikus lehetőségek kiaknázása fűtési célra, elsősorban a középületek esetében, majd később ipari ingatlanok és lakóházak fűtésére is. Kitermelő kutak már egészen közel vannak a városhoz (kb km). Helyi kistermelők, őstermelők számára termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása Az önkormányzatok feladatai közé tartozik a helyi kistermelők, őstermelők számára termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása. Nyékládháza Város Önkormányzata mindkét oldalon épített. A helyiek azonban nem használják ki teljesen, ugyanis a többség - mint ahogy az egy kisváros esetében szokásos - megtermeli magának a szükséges gyümölcsöt, zöldséget, aki pedig nem az inkább a zöldségest keresi fel. A kistermelők terményfeleslegét így a konyha szokta felvásárolni. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Közbiztonsággal való elégedettség 31% 17% 52% Elégedett Elfogadja Nem elégedett A lakosságnak csupán a harmada elégedett a közbiztonsággal a kérdőíves felmérés eredményei alapján. Helyi állandó rendőrség nincs a városban, azonban kiépítettek egy biztonsági centrumot pályázati forrásból, melyet alkalmanként a körzeti megbízott használ.

20 Polgárőrség működik a városban, az önkormányzat támogatásával. Járművet illetve üzemanyagtérítést is kapnak. Többször felmerült már a mezőőri szolgálat felállításának lehetősége az önkormányzatnál, azonban eddig mindig elvetették. A program során azonban úgy ítélték meg a résztvevők, hogy szükség lenne rájuk a külterületeken. Emellett a lakossági felmérés is megmutatta, hogy az emberek igényelnék a szolgálatot, a biztonság javítása érdekében. Jelenleg a településen térfigyelő kamerarendszer működik, mellyel igyekeznek a közterületeken elkövetett bűncselekményeket visszaszorítani. Ezzel javítják a lakosság biztonságérzetét is. Amennyiben sikerül forrást szerezni, ezt tovább szeretnék bővíteni.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft. 2014 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Tervezés a településeken...

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyek Nagyközség Önkormányzata. 2013. június 27

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egyek Nagyközség Önkormányzata. 2013. június 27 Helyi Esélyegyenlőségi Program Egyek Nagyközség Önkormányzata 2013. június 27 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...4 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány

Kapcsolódó indikátor: Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Támogató infrastruktúrát, szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Kapcsolódó pályázati tevékenység: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Bánk Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Bánk Község Önkormányzata 2013. július 5. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. Telefon:06 1 882 3454 email: ugyfelszolgalat@tkki.hu web:

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Sáránd Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 4 A Helyi

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 25-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...3

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Esélyegyenlőségi Program FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Népességi adatok... 9 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Osli Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...3 Célok...4 A Helyi

Részletesebben

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013.

KACSÓTA Községi Önkormányzat. Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. KACSÓTA Községi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013. Tartalom Helyi esélyegyenlőségi Program (HEP) 3 Bevezetés 4 A település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 7 Célok 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 2. A támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Önkormányzati szervezetfejlesztés Kerekegyháza Város Önkormányzat ÁROP- 1.A.5-2013-2013-0040 számú projekt Támogató infrastruktúrát

Részletesebben

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata

Helyi esélyegyenlőségi program. Újrónafő Község Önkormányzata Helyi esélyegyenlőségi program Újrónafő Község Önkormányzata 213-218 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 6

Részletesebben

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011-2014 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2011. március 31... Radó Béla polgármester

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25

Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 Helyi Esélyegyenlőségi Program Bőny Község Önkormányzata 2013.06.25 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jánossomorja Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jánossomorja Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Tanulmány. Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire

Tanulmány. Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire Tanulmány Kisújszállás Város Önkormányzata támogató infrastruktúrájának és szerződéses kapcsolatainak bemutatására és azok fejlesztési lehetőségeire a"szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 65/2015.(VI.08.) Kt. Hat. A napirendi pontra tett javaslatról 66/2015.(VI.08.)

Részletesebben