ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára"

Átírás

1 ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára TÁMOGATÓ INFRASTRUKTÚRA ÉS SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK FELÜLVIZSGÁLATA Önkormányzati feladatok felmérése, rendszerbe helyezése Kapcsolódó indikátor: Szerződéses kapcsolatokat bemutató tanulmány Nyékládháza Város

2 Tartalom Bevezetés... 3 Új feladat-ellátási rendszer... 5 Nyékládháza város bemutatása... 7 Támogató infrastruktúra rendszerének bemutatása Nyékládháza városában... 9 Településfejlesztés, településrendezés, üzemeltetés:... 9 Egészségügyi és szociális ellátások, szolgáltatások Turisztika, kulturális szolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása.. 13 Helyi víz- és szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás 17 Gazdaságszervezéssel, helyi vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok; kistermelők, őstermelők segítése Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában... 19

3 Bevezetés Jelen tanácsadói dokumentum célja, hogy bemutassa Nyékládháza Város Önkormányzatánál az ÁROP-1.A pályázat keretei között megtartott Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata programelem rendezvényein elhangzottakat. Az új feladatellátási rend következményeként bizonyos feladatok átkerültek a járási hivatalokhoz, még mások maradtak az önkormányzat kezében. Ehhez a megváltozott helyzethez kell az önkormányzatnak alkalmazkodnia, amiben segítségére kell legyen a pályázat nyújtotta szervezetfejlesztési lehetőség. Jelen dokumentumban sorra vesszük az önkormányzat által ellátandó kötelező és önként vállalt feladatokat, valamint bemutatjuk, mely feladatokat szervezte ki az önkormányzat és melyek maradtak saját hatáskörében.

4 A pályázattal a város célja az volt, hogy a megváltozott Önkormányzati és Járási törvénynek valamint a Magyary Programban foglaltakhoz alkalmazkodva az egyes folyamatok újraszervezése révén hatékonyabb legyen az önkormányzat működése. Ezt a projekt során úgy kívánják elérni, hogy workshopok illetve tanácsadás igénybevétele keretében feltárt eredményeket, javaslatokat implementálják a működésbe. A projekt végrehajtásának módszere az alábbi ábrán látható: Folyamatos felülvizsgálat Elemzés Megállapodás ok implementálá sa Javaslatok megfogalmazása Operatív végrehajtási terv elkészítése

5 Új feladat-ellátási rendszer Az új feladat-ellátási rendszer következtében az önkormányzat folyamatai teljesen átalakultak, számos feladat átkerült a járási hivatalhoz. Ezt az alábbi ábrán láthatjuk. Az önkormányzat célja egy kiegyensúlyozott feladatrendszer kialakítása, mely kihívást a pályázat segítségével kívánja megoldani. Járási hivatalhoz kerülő feladat- és hatáskörök listája okmányirodai feladatok egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek egyes szociális igazgatási ügyek családtámogatási ügyek köznevelési feladatok menedékjogi ügyek egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése egyes kommunális tipusú ügyek egyes állategészségügyi feladatok a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett, szabálysértési feladatok helyi védelmi bizottságok vezetése egyes vízügyi hatáskörök építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok Jegyzőnél maradó hatáskörök listája birtokvédelmi eljárás hagyatéki eljárás anyakönyvi igazgatás adóigazgatás és adóvégrehajtás egyes építésügyi igazgatási feladatok kereskedelmi engedélyezés parlagfűmentesítési feladatok belterületen iparigazgatás helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások gyermekvédelmi támogatások helyi állattartás szabályozása Az önkormányzatnál maradt feladatok ellátása tekintetében felül kell vizsgálni a kiszervezett és kiszervezhető feladatok rendszerét valamint a

6 szerződéses kapcsolatokat. A cél olyan kapcsolatok és támogató infrastruktúra kialakítása az új feladatok fényében, amely a hatékonyságot növeli, valamint javítja a nyújtott szolgáltatások minőségét és a jogbiztonságot. Ennek nyomán kialakítunk egy koncepciót amely rögzíti a jövőbeni működést. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. meghatározza a helyben biztosítandó közfeladatokat, melyek az alábbiak: Településfejlesztés, település rendezés Település üzemeltetés Közterületek, valamint önkormányzat tulajdonában álló intézmények elnevezése Környezet egészségügy Óvodai ellátás Kulturális szolgáltatás Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások Lakás- és helyiséggazdálkodás Hajléktalanná vált személyek ellátásának valamint rehabilitációjának valamint a hajléktalanná válás megelőzésnek biztosítása Helyi környezet- és természetvédelem Honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás Helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása Sport és ifjúsági ügyek Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Helyi közösségi közlekedés biztosítása Hulladékgazdálkodás Távhő szolgáltatás Víziközmű-szolgáltatás biztosítása Nyékládháza város képviselő testülete gazdasági helyzetének függvényében az alábbi feladatok ellátását vállalja önkéntesen: - Egyházak és civil szerveződések támogatása - közösségi és versenysport támogatása - városi hagyományőrző rendezvények fenntartása

7 - Városi információs újság megjelenítése - Városi televízió fenntartása - Külföldi testvér és partner települési kapcsolatok ápolása - Helyi kitüntetések, elismerő címek adományozása - Helyi gyermekek alapfokú zeneiskolai oktatása - Gyógytorna,laboratóriumi és fizikoterápiás ellátás - Nem kötelező pénzbeni szociális ellátások biztosítása (pl.: Bursa Hungarica támogatás) Nyékládháza város bemutatása Nyékládháza városa Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Miskolci kistérségben, a megyeszékhelytől 14 km-re található. A város területe megközelítőleg 25 km 2, lakosságszáma (2010-es adatok alapján) 4978 fő. A terület már az őskortól lakott volt, a honfoglalás körül jött létre a területen a két település: Mezőnyék és Ládháza. A történelem során mindkét település sok pusztulást látott, de mindig újra benépesültek ben a két település egyesült, ekkortól Nyékládháza a neve óta város.

8 Készítettünk a programelemhez kapcsolódóan egy SWOT elemzést, melyben bemutatjuk, hogy a városnak mik az erősségei illetve gyengeségei, valamint hogy milyen lehetőségek és veszélyek határozzák meg a város fejlődésének útját: ERŐSSÉGEK kedvező földrajzi elhelyezkedés: Miskolctól 14 km-re, a 3-as és 35-ös főút is áthalad a területén, valamint az M30-as autópálya is a város mellett megy el több terület van a város körül iparterületté nyilvánítva, mely az ide települő vállalkozások által fellendíti a gazdaságot a városon áthalad egy fő vasútvonal kavicsbánya nyomán kialakult tavak a bükki borvidék kapujában helyezkedik el LEHETŐSÉGEK ipari területek fejlesztése turisztikai fejlesztések -bányatavak adta lehetőségek kihasználása, programok szervezése geotermikus energia kitermelés a település közelében a lakosság - a felmérés alapján - igényli a kulturális, szórakozási lehetőségek bővítését GYENGESÉGEK a város kis méretű, kevés vállalkozás működik a területén aki a gazdaságát fellendítené a városi intézmények épületei felújításra szorulnak a város nem részesült adósságkonszolidációban két településrész lakossága között vannak nézeteltérések mivel az önkormányzat nem tudja ugyan olyan intenzitással mindkét részt fejleszteni VESZÉLYEK csapadékos időjárás esetén a város melletti hegyről rendszeresen nagy mennyiségű hordalék kerül az utakra nincs csapadékvíz elvezető hálózat A program során az önkormányzat jelen lévő dolgozóinak segítségével végigvettük az önkormányzat kötelező feladatait, hogy azokat hogyan és milyen eredménnyel valósítja meg, többek között a program keretei között készített lakossági elégedettségi felmérés eredményeit is figyelembe véve.

9 Támogató infrastruktúra rendszerének bemutatása Nyékládháza városában Településfejlesztés, településrendezés, üzemeltetés: 2004-ben készült településrendezési terv utoljára a városnak, melynek felülvizsgálata napirenden van. A városban ipari park nincs, csak ipari terület. Ennek legnagyobb hányadát a kavicsbánya teszi ki, jelenleg tervezik a bővítését. A közterületek, közparkokkal való lakossági elégedettségre a kérdőíves megkérdezés során is kitértek. Ennek eredményeképp azt a következtetést lehet levonni, hogy a lakosság alapjaiban véve elégedett a közterületek állapotával, csupán 10%-uk fogalmazott meg ezzel szemben kritikát. Közterületek tisztaságával való elégedettség 10% 46% 44% Elégedett Elfogadja a jelenlegi állapotot Nem elégedett A közterületek tisztaságára vonatkozó kérdés eredménye a fenti ábrán látható. A lakosság 46%-a elégedett a település közterületeinek tisztaságával. Emellett magas azon vélemények száma is, akik nem elégedetlenek ugyan, de elfogadják a jelenlegi állapotot. Az elégedetlen lakók száma viszonylag kevés, csupán a megkérdezettek tizede. Nyékládháza város köztisztaságáért a Városgondnokság - mint egyetlen 100%-ban önkormányzati tulajdonú cég - felelős. Ők 8 fő állandó alkalmazottal,

10 valamint az időszakosan változó létszámú közfoglalkoztatottakkal dolgoznak. A városgondnokság látja el nyáron a közterületek tisztítását, parkfenntartást, szemétszedést, télen pedig a síktalanítás tartozik hozzájuk. A köztisztaság feladatai közé tartozik még a rovar- és rágcsálóirtási tevékenység. Ez a városban nem jellemző, ha mégis szükség van rá, az önkormányzat külső vállalkozót bíz meg. A helyi közutak és tartozékaik fenntartása is az önkormányzatok feladata. Nyékládháza Város úthálózata a település méretéhez képest nagy, sok külterülettel, melyeknek útjait az önkormányzatnak rendben kell tartania. A lakossági elégedettség mértékét az alábbi ábra illusztrálja: Helyi utakkal és járdákkal való elégedettség mértéke 29% 23% 48% Elégedett Elfogadja a jelenlegi állapotot Nem elégedett A város főutcáját a közelmúltban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felújította, ezzel a lakosság elégedettségét növelték. Emellett a város több pontján parkolókat is alakítottak ki - többek között az iskola mellett valamint a központban. Jelenleg az autósok díjmentesen használhatják, és nem is tervezik a fizetőssé tételét az önkormányzatnál. Az elmondások szerint a parkoló kapacitása a hétköznapokban elég, azonban egyes rendkívüli esetekben lehetne több férőhely is.

11 Egészségügyi és szociális ellátások, szolgáltatások Egészségügyi alapellátás: Egészségügyi alapellátás biztosítása is a helyi önkormányzatok által biztosítandó feladatok közé tartozik. Ezen belül a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálat. Nyékládházán működik egy Egészségügyi Központ, melyet idén tavasszal újítottak fel. Ebben az épületben látják el a fenti szolgáltatásokat. A felújítás pályázati forrásból valósult meg, megtörtént a helyiségek bővítése, nyílászáró- valamint tetőszerkezet csere is. Ennek köszönhetően a háziorvosi-, gyermekorvosi-, védőnői- illetve labor ellátás megfelelő körülmények között zajlik. A ládházi oldalon szintén van egy ilyen ellátásokat felvonultató intézmény. A szociális szolgáltatások és ellátások - bölcsődei ellátás: A szociális szolgáltatások és ellátások keretei között üzemeltetett bölcsődei ellátás jelenleg nem üzemel a városban, azonban a kérdőíves lakossági felmérésből kiderült, hogy igény mutatkozik rá. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a közeli városokból egyre több kisgyermekes család, valamint fiatal pár költözik a városba, akik szeretnék igénybe venni a bölcsődei szolgáltatást. Ennek megfelelően a nyékládházi önkormányzat stratégiai célként jelölte meg a bölcsőde létrehozását, amennyiben sikerül rá forrást szerezni. Köznevelési feladatok: Óvodai ellátást a Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda valósítja meg. Központi egysége a nyéki oldalon van. Jelenleg 4 csoportban zajlik a nevelés. Emellett működik a Ládházi Tagóvoda is, 2 csoporttal. Összesen 120 férőhely van a két intézményben, mindkettő felújított (ÉMOP keretében), akadálymentesített.

12 Dargay Attila Gyermekvarázs Óvoda Központ (Nyéki oldal) Tagóvoda (Ládházi oldal) 4 csoport 2 csoport A nevelő munkát kiegészítő szolgáltatásokkal is igyekeznek teljesebbé tenni: angol nyelvoktatás standard táncoktatás hitoktatás (3 felekezet részéről) logopédiai szűrés gyógypedagógiai felzárkóztatás differenciált egyéni fejlesztés úszásoktatás Iskolák fenntartása: A Kossuth Lajos Általános Iskola fenntartását az önkormányzat átadta a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak. Az épület működtetése maradt az önkormányzatnál. Az iskolában az alapszinten elvárható oktatáson túl informatikából, idegen nyelvből illetve matematikából folyik emelt szintű oktatás. Kiemelten figyelnek a sajátos nevelési igénnyel rendelkező diákok tanulási és magatartásbeli fejlesztésére is. Az iskolai renden kívüli időtöltésre is biztosítanak lehetőségeket: szakkörök és sportkörök formájában. A városban középfokú oktatási intézmény nincs.

13 Gyermekétkeztetés Az általános iskola épületében van a napközi konyha is. Ez látja el az óvodások, iskolások, idősek nappali otthonának étkeztetését. Emellett kiszállítást is vállalnak. A konyha 500 adagos kapacitással rendelkezik, a nyári szünet idején is működik, azonban berendezései, eszközei és technológiája elavult. Az önkormányzat régóta tervezi a felújítását, hiszen nagyon nagy szükség van rá. Jelen állás szerint erre a következő tanév utáni nyári szünetben sor kerülhet végre. Szociális szolgáltatások és ellátások - öregek és fogyatékkal élők ellátása Az idősek számára többféle szociális szolgáltatást is nyújtanak. Többek között működik az idősek nappali ellátása, melyet nagyjából 25 fő vesz igénybe. Működik a házi gondozószolgálat is, 2 fő végzi, akik a Miskolci Családsegítő Szolgálat alkalmazásában állnak. Ők még embert látnak el. Van a városban két bentlakásos idősotthon is: Viola Gondozóház és a Ezüstfenyő Gondozóház. Ezek magánkézen vannak, nem államiak. A családsegítés, szociális ellátás kistérségi keretek között működik a városban, 4 fő látja el. Hajléktalanok jelenléte nem jellemző a városban, a város melletti hegyen él néhány szegény sorsú család, de fedél az ő fejük felett is van. Turisztika, kulturális szolgáltatások, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása Turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása, kulturális örökség helyi védelme A város egyik turisztikai nevezetessége a műemlékké nyilvánított Egry- Szepessy Kastély. Egy darabig ebben az épületben az idősek nappali ellátása működött. Jelenleg helytörténeti kiállítási helyként hasznosítják. A későbbiekben - mivel jelenleg nincs a városházán házasságkötő terem - ezt szeretnék kialakítani a földszinten. Másik turisztikai célpont a településen a tórendszer. Az önkormányzatnak ugyan nincs önálló vízfelülete, csak részei, melyek egyben vannak a használt bányákkal. Azok a tavak melyek elhagyottak magánkézben vannak, valamint egy

14 Mályi önkormányzatának a tulajdonában. A nyékládházi önkormányzatnak van egy pihenőháza amely kb 20 fő elszállásolására alkalmas. Ezt igény esetén bérbe adják, valamint itt tartják meg minden évben a Tónapot. A terület mindenképp fejlesztéseket igényel, ugyanis nincs kiépítve jelenleg a szociális és kiszolgáló épületek, nem alkalmas a víz a fürdőzésre, a terület a sátorozásra. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása A szolgáltatás megvalósítása a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei között valósul meg. Az alábbi program-lehetőségek adottak a művelődési házban Sportolási lehetőségek Jóga Aerobic Kangoo Nyugdíjas klubok Ládházi Nyugdíjasklub Őszirózsa Nyugdíjasklub Baba-mama klub Egymás Közt Klub Ulti-Klub Angol tanfolyam

15 A művelődési ház által minden évben megszervezett hagyományos helyi rendezvények: Nyékládházi Borverseny - Bükkaljai Borok Versenye Rendszerint áprilisban tartják, nem csak a helyi, hanem a környező települések borászai is eljönnek a megmérettetésre. "Tavasz szél vizet áraszt" Dalostalálkozó Minden év áprilisának utolsó hétvégéjén rendezik, az ország különböző pontjaiból érkeznek népdalkörök. Rendszerint hívnak határon túli csoportot is. Május elseje Hagyomáynos majális sportprogramokkal, vetélkedőkkel és gyermekfoglalkozásokkal. Tónap Minden év júniusának utolsó szombatján a tóparton rendezik meg. Helyi művészeti csoportok fellépése, óvodások és iskolások bemutatkozása, főzőverseny, kézműves foglalkozások, kirakodóvásár és koncertek kíséretében. Városnap Június utolsó vasárnapja. Város díjainak átadása, színvonalas kulturális műsorok kíséretében. Nyékládházi Nyár Minden évben augusztus 20-i ünnepséggel kezdődik és a Nyékládházi Búcsúval végződik augusztus utolsó vasárnapján. "Ősz ízei" és Ládházi Családi Nap Ételfesztivál, helyi termékek bemutatója, színpadi műsorok szórakoztatják a közönséget. Advent Betlehem állítása a művelődési ház előtti téren és vasárnaponként gyertyagyújtás.

16 A művelődési ház felújítása jelenleg is folyamatban van. Alkalmanként szabadegyetemi előadást rendeznek egy szociológus hölgy tartja, változatos témákban. Az előadások népszerűek, sokan látogatják. A lakossági felmérés azonban rámutatott arra, hogy habár éves szinten számos programot szerveznek a városban, mégis hiányolnak olyan programokat, amely a fiatalok számára értelmes időtöltést jelentenének. Mozi, színház legközelebb Miskolcon van. Például a lakosság igényét fejezte ki, hogy hasznos lenne a táncház hagyományainak újrateremtése. Az önkormányzat ezen igények felmérésére célul tűzte ki, hogy ifjúsági fórumok valamint pályázatok segítségével összegyűjtik ezen kéréseket, és igyekeznek számukra is érdekes időtöltési lehetőségeket szervezni. A városban két sportegyesület működik futball és kézilabda ágazatokban. Emellett csak önkéntes alapon baráti társaságokban szerveződik a sportélet klubjelleggel. Egy tornaterem az iskolánál valamint egy focipálya van Nyékládházán, melynek felújítására nem rég nyertek forrást. Nyilvános könyvtári ellátás helyi biztosítása Szintén a Furmann Imre Művelődési Ház és Könyvtár intézményi keretei között valósul meg. A könyvtár gyűjteménye mintegy kötetből áll, ingyenesen nyújtják szolgáltatásukat a lakosság részére. A könyvtári szolgáltatásokon túl lehet még fénymásolni, nyomtatni, szkennelni, faxot küldeni. Továbbá biztosított az ingyenes internethasználat is a lakosság számára, azonban könyvtári regisztrációhoz van kötve. A könyvtár nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Hétfő 10:00-12:00 Kedd 10:00-12:00; 15:00-17:00 Szerda 10:00-12:00; 15:00-17:00 Csütörtök 10:00-12:00; 15:00-16:00 Péntek 10:00-12:00; 15:00-16:30 A könyvtár szolgáltatásait a lakossági kérdőív alapján az emberek alapvetően pozitívnak értékelték. Kiemelkedően jónak ítélték a megközelíthetőségét, a nyitvatartási idejét valamint a dolgozók felkészültségét és segítőkészségét. A ládházi részen élők azonban szeretnének alkalmi

17 könyvtárat, hogy ne kelljen nekik átjárniuk. Erre megoldást jelenthet a könyvtárbusz működtetése, melyre sikerült forrást szerezni. Sport és ifjúsági ügyek A városban két sportegyesület működik futball és kézilabda ágazatokban. Emellett csak önkéntes alapon baráti társaságokban szerveződik a sportélet klubjelleggel. Egy tornaterem az iskolánál valamint egy focipálya van Nyékládházán, melynek felújítására nem rég nyertek forrást. Helyi víz- és szennyvízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás Víz- és szennyvízgazdálkodással kapcsolatos feladatok: A vízszolgáltatást a városban a Borsodvíz végzi. A társaság pályázatot nyert azbesztmentesítésre 11 település tekintetében, ebből kb. 311 millió Ft jut Nyékládházára melyhez az önkormányzatnak 41 millió Ft önerőt kell előteremtenie. A projekt idén el is indult a külterületeken, 2015-ben pedig a belterület ivóvíz csöveit újítják majd fel. A szennyvíz-tisztítást Miskolcon végzik. A szolgáltatónak van kihelyezett lakossági ügyfélszolgálati irodája Nyékládházán is. Hulladékgazdálkodás: A hulladékszállítás januárban a katasztrófavédelemhez került, ami alvállalkozóként bízta meg a korábbi szolgáltatót a Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt-t. Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. A Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt. miskolci székhelyű vállalkozás. Fő tevékenységi köre a köztisztasági szolgáltatásokon belül a hulladékgazdálkodás. Miskolc városán kívül további 30 település lakossági, közületi, intézményi hulladékát gyűjtik és ártalmatlanítják. Korszerű járművekkel végzik a szemétszállítást, melyek tudják kezelni a hulladékgyűjtő edényeket a háztartási mérettől a 32 m3 -es konténerekig.

18 Lakossági hulladékgyűjtést végeznek, emellett fenntartanak a városban két szelektív gyűjtő szigetet is. Korábban próbálkoztak a zsákos szelektív gyűjtéssel is, azonban az nem hozta a várt eredményt, így megszűntették. A lakosság - a felmérés alapján - összességében elégedett a hulladékkezeléssel. A lakossági felmérés eredménye alapján azok száma, akik határozottan elégedetlenek a szolgáltatással, kevés (20%). Kifogásolják azonban a relatíve magas szolgáltatási árakat. Ezért téli időszakban sajnos gyakori, hogy a lakosság elégeti a hulladékot, ami erős szmog-képződést eredményez. A lakosság igényelné azonban több gyűjtősziget kialakítását, és a zöldzsákos gyűjtés újbóli bevezetését is. Nagy sikere lett a nemrégiben megnyitott hulladékgyűjtő udvarnak a lakosok körében. Az udvar az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében van, a lakosságtól ingyenesen átveszik a háztartási mennyiségű hulladékot. Gazdaságszervezéssel, helyi vállalkozások segítésével kapcsolatos feladatok; kistermelők, őstermelők segítése Gazdaságszervezés, helyi vállalkozások segítése A helyi vállalkozók segítése jelenleg Nyékládháza városában az önkormányzat részéről nem igazán valósul meg, ugyanis nincs rá kapacitás sem anyagi fedezet. Két nagyvállalat (kavicsbányákat működtető cégek) tevékenykedik a város mellett melyek Nyékládházának fizetik a helyi adót. E két vállalat az, amely a kisvároska gazdaságát nagyban befolyásolja. Az önkormányzatnak természetesen vannak fejlesztési elképzelései melyek az alábbiak: Iparterület bővítése: jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területeket szeretnének bevonni a kavicsbányászatba. Ez ellen a lakosság tiltakozik, tartanak attól, hogy a város mellett túl nagyra nő majd a vízfelület. Azonban szakértői dokumentumokkal van alátámasztva, hogy ennek semmilyen negatív hatása nem lesz a lakosságra nézve. Szolárpark létesítése: nagyjából 8 ha területen szeretnének napkollektorokat telepíteni a város déli részén, amellyel az áramszükségletet lehetne mérsékelni.

19 Helyi geotermikus lehetőségek kiaknázása fűtési célra, elsősorban a középületek esetében, majd később ipari ingatlanok és lakóházak fűtésére is. Kitermelő kutak már egészen közel vannak a városhoz (kb km). Helyi kistermelők, őstermelők számára termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása Az önkormányzatok feladatai közé tartozik a helyi kistermelők, őstermelők számára termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása. Nyékládháza Város Önkormányzata mindkét oldalon épített. A helyiek azonban nem használják ki teljesen, ugyanis a többség - mint ahogy az egy kisváros esetében szokásos - megtermeli magának a szükséges gyümölcsöt, zöldséget, aki pedig nem az inkább a zöldségest keresi fel. A kistermelők terményfeleslegét így a konyha szokta felvásárolni. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában Közbiztonsággal való elégedettség 31% 17% 52% Elégedett Elfogadja Nem elégedett A lakosságnak csupán a harmada elégedett a közbiztonsággal a kérdőíves felmérés eredményei alapján. Helyi állandó rendőrség nincs a városban, azonban kiépítettek egy biztonsági centrumot pályázati forrásból, melyet alkalmanként a körzeti megbízott használ.

20 Polgárőrség működik a városban, az önkormányzat támogatásával. Járművet illetve üzemanyagtérítést is kapnak. Többször felmerült már a mezőőri szolgálat felállításának lehetősége az önkormányzatnál, azonban eddig mindig elvetették. A program során azonban úgy ítélték meg a résztvevők, hogy szükség lenne rájuk a külterületeken. Emellett a lakossági felmérés is megmutatta, hogy az emberek igényelnék a szolgálatot, a biztonság javítása érdekében. Jelenleg a településen térfigyelő kamerarendszer működik, mellyel igyekeznek a közterületeken elkövetett bűncselekményeket visszaszorítani. Ezzel javítják a lakosság biztonságérzetét is. Amennyiben sikerül forrást szerezni, ezt tovább szeretnék bővíteni.

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA NEM

TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA NEM ÁROP-1.A.5-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára TELEPÜLÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZEHANGOLÁSA NEM ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Közigazgatási szféra

Közigazgatási szféra Regionális gazdaságtan Járások szerepe a területi (regionális) gazdaságtanban Urbánné Malomsoki Mónika SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet 2016/2017. tanév őszi félév Urbanne.monika@gtk.szie.hu

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

TERVEZET. Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 2-i ülésére Tárgy: Békés Város a képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések

A rendelet 1 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép: 2. Záró rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 2/2015. (II. 10.) önkormányzati rendelete 18/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelet Gyömrő Város Képviselő testülete és Szerveinek Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Békés Város a Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 04.) módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/ SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2016. június 24-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor

A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége. Dr. Zongor Gábor A magyarországi önkormányzati rendszer áttekintése a helyi önkormányzatok szerepe és felelőssége Budapesti Gazdasági Főiskola 2013. Március 6. Dr. Zongor Gábor TÖOSZ főtitkár I. A magyar helyzet 1990-2012

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. Szociális szolgáltatások és ellátások 1

2. Szociális szolgáltatások és ellátások 1 Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások A. Kötelező feladat B. Önként vállalt feladat C. háziorvosi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok Bugac és Bugacpusztaháza Községek Önkormányzatának Jegyzőjétől 6114 Bugac Béke u. 10. Tel: 76/575-100 Fax: 76/575-107 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1.) A közfeladatot ellátó

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

FELADATLELTÁR Budapest, 2014. július 31.

FELADATLELTÁR Budapest, 2014. július 31. 1 FELADATLELTÁR Készítette: Budapest, 2014. július 31. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Módszertan... 4 2 II. Soltvadkert Város Önkormányzata feladatai... 5 II.1 Az önkormányzatok kötelező feladatai...

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől

Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei január 1-jétől Ráckeve Város Önkormányzatának hatályos rendeletei 2016. január 1-jétől M E G N E V E Z É S Az adóigazgatási feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E

KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi M U N K A T E R V E KISTOKAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. évi M U N K A T E R V E 2 2014. január 14. 9.00 óra 1./ A kistokaji Napsugár Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde fejlesztése beruházás műszaki és

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai.

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei és ezek feladatai. Hőgyész Nagyközség Önkormányzata és a Hőgyészi Közös Önkormányzati Hivatal - mint közfeladatot ellátó szerv KÖZÉRDEKŰ ADATAI az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény és a végrehajtására

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-158/2015. Tárgy: Az önkormányzat SzMSz-ének módosítása Mell.:1 pld.

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése 30/2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja

Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Ócsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2014-2019. BEVEZETÉS Ócsa Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -ban meghatározottak alapján gazdasági

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Dokumentum: Operatív javaslatok

Dokumentum: Operatív javaslatok Tevékenység: Támogatói infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata Dokumentum: Operatív javaslatok ÁROP-1.A.5; ÁROP-3.A.2 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai

Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének évi határozatai Csővár Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. évi határozatai Acsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (I. 27.) Kt. határozata, Csővár Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

2016. január 26. (kedd) óra

2016. január 26. (kedd) óra 210/2015.(XII.15.) önkormányzati határozat melléklete SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi MUNKATERVE 2016. január 26. (kedd) 10.00 óra 1. Tájékoztató a Sajóbábony városban működő

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről

ELŐTERJESZTÉS. Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről napirend ELŐTERJESZTÉS Állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelemről Az állami vagyonról szóló 2007. CVI. törvény 36. (2) c) pontja megteremtette a lehetőséget

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából

Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából Többcélú közösségi terek a látogatók szempontjából 1 Modell dokumentálása, eredmények disszeminációja Kutatás, felmérés, értékelés Adaptáció, alkalmazás A szakmai modellprogramok kialakításának és adaptációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Feladatok megnevezése

Feladatok megnevezése /2014. Ök. rendelet 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai kiemelt feladatainak részletes ai 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése.

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése. INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című Kódszámok: DDOP-2009-3.1.3/D ÉMOP-2009-4.2.1/A, ÉMOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Előterjesztés 5/a. melléklete

Előterjesztés 5/a. melléklete Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal kötelező feladat ellátásának működési kiadási ai és I. félévi teljesítése kiemelt feladatonként Előterjesztés 5/a. melléklete 2101-01 Polgármesteri

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben