MUNKATERV es nevelési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV. 2013-2014-es nevelési év"

Átírás

1 Gyermekek Háza Déli Óvoda Nyíregyháza, Kereszt u.8. MUNKATERV es nevelési év Készítette: Skarbit Józsefné intézményvezető Nyíregyháza, szeptember 30. 0

2 Tartalomjegyzék 1.Az intézmény jellemzői Gyermekek Háza Déli Óvoda es nevelési év munkaterve Bóbita Tagintézmény és Tünde Út 2. sz. Telephely munkaterv Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény munkaterv Kincskereső Tagintézmény Tagintézmény munkaterv Virág Utcai Tagóvoda Nyíregyháza, Virág u Rozsrétbokor Telephely munkaterv Butyka Telephely munkaterv Kassa úti Telephely munkaterv Felsősima Telephely munkaterv Mandabokori Telephely munkaterv Vécsey-köz 29. Telephely munkaterv Tünde u. Telephely munkaterve..202 Jegyzőkönyvek, jelenléti ívek

3 1. Az intézmény jellemzői A Gyermekek Háza Déli Óvoda a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 139/2012. (V.31.) határozata alapján napjától 4 tagintézménnyel és 7 telephellyel működik. Körzetileg Nyíregyháza város déli részének óvodai ellátását biztosítja, összhangot teremtve az egyes tagóvodák és telephelyek pedagógiai, tanügyigazgatási munkáltatói feladatainak ellátása terén. Önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi - gazdasági feladatait az Eszterlánc Északi Óvoda látja el. Székhelyóvoda adatai Gyermekek Háza Déli Óvoda 4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8. Eng. max.gyermeklétszám: 240 Csoportok száma: 8 Tagóvodák adatai Bóbita Tagóvoda Kertvárosi Csicsergő Tagóvoda 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz Nyíregyháza,Dugonics u. 16. Tel: 42/ Tel: 42/ Eng. max.gyermeklétszám: 120 fő Eng. max.gyermeklétszám: 140 fő Csoportok száma: 4 Csoportok száma: 5 Kincskereső Tagóvoda Virág Utcai Tagóvoda 4400 Nyíregyháza, Árpád u Nyíregyháza, Virág u. 67. Tel: 42/ Tel: 42/ Eng. max.gyermeklétszám: 120 fő Eng. max.gyermeklétszám: 240 fő Csoportok száma: 4 Csoportok száma: 8 Telephelyek adatai 4400 Nyíregyháza-Butykatelep, Bajcsy-Zs. u. 12 Tel: 42/ Eng. max.gyermeklétszám: 45 fő Csoportok száma: 1.5 2

4 4400 Nyíregyháza-Felsősima, Hosszúháti u Nyíregyháza, Kassa u. 27. Tel: 42/ Tel: 42/ Eng. max.gyermeklétszám: 30 fő Eng. max.gyermeklétszám: 60 fő Csoportok száma: 1 Csoportok száma: Nyíregyháza-Mandabokor Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. Tel: 42/ Tel: 42/ Eng. max.gyermeklétszám: 30 fő Eng. max.gyermeklétszám: 45 fő Csoportok száma: 1 Csoportok száma: 1, Nyíregyháza, Tünde u Nyíregyháza, Vécsey köz 29. Tel: 42/ /152 Tel: 42/ Eng. max.gyermeklétszám: 120 fő Eng. max.gyermeklétszám: 120 fő Csoportok száma: 4 Csoportok száma: 4 Óvodai csoportok száma összesen: 44 (43 normál, 1 SNI-s csoport) Gyermek létszám összesen: 1310 fő 1.1. Humán erőforrás Dolgozói létszám Munkakör Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagóvoda Csicsergő Tagóvoda Kincskereső Tagóvoda Virág utcai Tagóvoda Óvodapedagógus Gyógypedagógus 2 Ped- asszisztens Gyógypedagógiai 1 asszisztens Dajka Óvodatitkár Karbantartó Konyhai kisegítő Összesen

5 Munkakör Butykatelep telephely Felsősima teleph. Kassa u. teleph. Mandabokor teleph. Rozsrétbokor teleph. Tünde u. teleph. Vécsey köz teleph. Óvodapedag ógus Gyógypedag ógus Pedagógiai asszisztens 1 1 Dajka Óvodatitkár Karbantartó 0,5 Konyhai 0,5 0,5 0, ,5 0.5 kisegítő Összesen 5,5 4 6, , Intézményi szinten óvodapedagógus gyógypedagógus pedagógiai asszisztens gyógypedagógiai asszisztens dajka óvodatitkár karbantartó konyhai kisegítő összesen 88 fő 2 fő 8 fő 1 fő 45 fő 3 fő 5.5 fő 5 fő fő Munkaköri beosztás szerinti megoszlás az óvodapedagógusok körében intézmény vezető 1 fő intézményvezető helyettes 3 fő tagintézmény vezető 4 fő telephely felelős 7 fő Az önkormányzat által elvárt takarékos létszámgazdálkodás érdekében csak a törvény által meghatározott létszámot foglalkoztatjuk, törekedve a minőségi színvonal megtartására Tárgyi feltételek alakulása Az Érkerti fejlesztés részeként 2013 nyarán felújításra került a Vécsey 29. Telephely és Kincskereső Tagintézmény. Tetőfelújítás, épületszigetelés és homlokzat szinezés. További EU-s pályázat útján bővítés történt a Kertvárosi Csicsergő Tagintézményben, plusz egy óvodai csoport kialakításával, valamint sor került az épület teljes korszerűsítésre. A Tünde Utcai Telephelyen nagy beruházásként tetőfelújítás és nyílászáró csere történt. A gazdasági helyzet figyelembe vételével a Gyermekek Háza Déli Óvoda szűkös költségvetési keretének ismeretében kiemelt feladataink: A Gyermekek Háza Déli Óvoda székehelyintézmény homloklazatának szigetelése, szinezése Az Önkormányzat által felülvizsgáltatott nem EU-s szabványú udvari játékok szükségszerű cseréje, illetve a szabványoknak megfelelő javítása, Az udvarok biztonságos, egészséges környezetének kialakítása, valamint fenntartása. 4

6 2. Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely intézmény es nevelési év munkaterve Összeállította: Hagymási Zoltánné intézményvezető helyettes Nyíregyháza, szeptember 30. 5

7 2.1. A nevelési év helyi rendjének meghatározása Intézményünkben a nevelési év től ig tart. A téli szünetben és a nyári időszakban a zárva tartás idejét, és az ügyeleti rendet a fenntartó határozza meg. A nyári zárva tartásról a szülők februárban tájékoztatást kapnak Nevelés nélküli munkanapok felhasználása Napok Tevékenység Időpont Helyszín Ügyelet 2 nap Alkalmazotti június Ópusztaszer Virág Utcai kirándulás Tagintézmény 2.2.Pedagógiai munka tervezése Montessori munkaközösség éves terve Készítette: Király Istvánné Cél: - A Montessori módszer megismerésének folytatása kozmikus nevelés témakörben - Eszközök bemutatása, újak készítése a különböző témákhoz - Tapasztalatok átadása Időpont Téma október 8. A szociális élet gyakorlatai november 12. A Föld keletkezése - Korok órája és az evolúciós időszalag január 14. Lineáris időmérés - Az óra - A hét napjai - Hónapnevek - A gyermek nevének története - Személyes időszalag: család február 11. Földrajz - A Föld keletkezése és állapota - Anyagkeveredések - Halmazállapot megfigyelése március 11. Földrajz - A Föld vonzereje és a nehézségi erő - A Nap és a Föld - A levegő munkája - A víz munkája - A négy elem: víz, tűz, levegő, föld 6

8 2014. április 15. Biológia - Óvodai tevékenységek - A környezet - A növény szükségletei, részei - Az állatok 7

9 Városi SNI munkaközösség munkaterve Munkaközösség vezető: Törökné Bajusz Gyöngyike Időpont Helyszín Téma Résztvevők Célok, feladatok Várható sikerkritériumok Felelős személy(ek) 2013.okt. utolsó hete Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400.Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve. Törvényi változások. Előadó Székhelyintézmény, tagintézmények, telephelyek/ 1 fő SNI fogalmi változásainak, a 2013/14 tanévtől érvényes új irányelvek áttekintése, értelmezése. A résztvevők megismerik az Nkt. SNI gyermekeket, s tankötelezettséget érintő módosításait. Előadó Munkaközösség vezetője Intézmény vezetője 2013.nov. harmadik hete Tündérkert Keleti Óvoda (4400.Nyíregyháza, Kert köz 8.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve. Törvényi változások. Városi szinten kiterjesztett- Székhelyintézmények, tagintézmények, telephelyek/ 1 fő Előadó. SNI fogalmi változásainak, a 2013/14 tanévtől érvényes új irányelvek áttekintése, értelmezése. A résztvevők megismerik az Nkt. SNI gyermekeket, s tankötelezettséget érintő módosításait. Előadó Munkaközösség vezetője Intézmény vezetője 2013.febr. első hete Eszterlánc Északi Óvoda (4400.Nyíregyháza, Tas u. 1-3) Mérés- értékelés az óvodáskorú SNI gyermekeknél. Egyéni fejlesztési tervek. Terápiás lehetőségek. Városi szinten kiterjesztett- Székhelyintézmények, tagintézmények, telephelyek/ 1 fő Előadó. SNI gyermekek fejlettségét mérő dokumentációs eszközök bemutatása, különböző fejlesztőtechnikák megismertetése. A résztvevők elsajátítják a mérőeszközök használatát, hasznos információt szereznek a terápiás eljárásokról. Előadó Munkaközösség vezetője Intézmény vezetője 8

10 Időpont Helyszín Téma Résztvevők Célok, feladatok Várható sikerkritériumok 2013.ápr. harmadik hete Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (4400.Nyíregyháza, Kürt u. 5) Montessori pedagógiai rendszerének alkalmazása a különleges bánásmódot igénylő gyermekeknél Városi szinten kiterjesztett- Székhelyintézmények, tagintézmények, telephelyek/ 1 fő Előadó. Montessori pedagógiai rendszerének bemutatása. Lehetséges alkalmazások az eltérő fejlődésmenet figyelembe vételével. A résztvevőknek bővülnek alternatív pedagógiai ismereteik, módszertani és eszközkultúrájuk. Felelős személy(ek) Előadó Munkaközösség vezetője Gy.H.D.Ó. vezetője (4400.Nyíregyháza, Kereszt u.8.) 9

11 Speciális csoport éves terve Készítette: Törökné Bajusz Gyöngyike Csoportunk összetétele: Az ide tanévben kilenc gyermek, nyolc fő autizmussal együtt élő fiúgyermek, egy fő RBS szindrómás, halmozott egészségügyi problémával küzdő gyermek sérülés- specifikus fejlesztését látja el csoport. Munkatervhez felhasznált dokumentumaink: Helyi Óvodai Nevelési Program, azon belül Gyógypedagógiai Nevelési Részprogram Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésére vonatkozó Irányelvek Óvodai program autizmussal együtt élő gyermeket nevelő óvodák számára Inkluzív nevelés - Útmutató autizmussal együtt élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés - Ajánlások autizmussal élő gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyermekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Célok: Szociális, kommunikációs készségek fejlesztése Az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges célirányos kompenzálása A sztereotip, szociálisan nem megfelelő viselkedések megelőzése, illetve korrekciója A fogyatékosság specifikus, protetikus, augmentatív környezet kialakításaszokásrendszer, módszerek és eszközök használatának elsajátítása A többségi csoportba járó gyermekek érzékenyítése, szülők, s az óvodában dolgozó felnőttek szemléletformálása az autizmus elfogadása érdekében. Feladatok: A fogyatékos készségek kompenzációs, habilitációs fejlesztése, a fejlődési elmaradások, másodlagos problémák kezelése Alapvető önkiszolgálási készségek, a mindennapi gyakorlati készségek tanítása A fenti célok elérése érdekében az óvodai nevelésben töltött idő, illetve a szülőkkel való szoros együttműködés eredményeképpen a természetes élethelyzetek kihasználása a hatékony fejlesztésre A jó intellektussal és nyelvi készséggel rendelkező autista gyermekek integrációja a többségi csoport egyes foglalkozásain(ének-zene, ábrázolás) Inkluziv nevelés az óvoda hagyományos ünnepein, szabadidős rendezvényein való részvétel során. Módszereink: Montessori pedagógia elemei Kognitív viselkedésterápiák elemei- video feedback technika. 10

12 Alternatív augmentatív kommunikációs rendszerek alkalmazása - TEACCH; PECS; ELA. Gyógypedagógiai hagyományokra épülő módszerek. Mozgásterápiák (Ayres, Delacato) Művészetterápiák elemei (ábrázolás, zene) Fejlesztés formái: Komplex fejlesztés egyéni helyzetekben Előre megtervezett többszemélyes helyzetben Teljes csoportban, az adott gyermekek fejlettségi mutatóinak figyelembe vételével Többségi csoportban, integrált formában segítő közreműködésével A fejlesztés team-munkában történik: 2 fő gyógypedagógus 1 fő gyógypedagógiai asszisztens 1 fő logopédus (heti két órában) 1 fő gyógytestnevelő (heti egy órában) Egyéni fejlesztés: Egyéni fejlesztő naplóban, egyéni fejlesztési terv alapján T.K.V.SZ.R.B. véleményére alapozó Formális és informális felmérésen alapuló Különös tekintettel a szociális- kommunikációs, társas viselkedés, kognitív funkciók fejlesztése terén Fejlődés nyomon követése: - Űrlapok az autizmussal együtt élő gyermekek megfigyelésére (Autizmus Alapítvány) - Quill- féle fejlődési kérdőív Csoportos fejlesztés foglalkozási ágak szerint: Játékra nevelés Mozgásfejlesztés Rajzolás,festés, mintázás, kézi munka A külső világ tevékeny megismerésére nevelés - Anyanyelvi és környezetismeret - Matematika Ének, zene, énekes játék,tánc Önkiszolgálásra nevelés minden területen Kapcsolattartás: Szülőkkel folyamatos, mindennapi kapcsolattartás. Fogadóórák, szülői értekezletek, közös családos kirándulások Gyermekgyógyászati pszichiátriai és neurológiai szakrendelés(nyíregyháza Autizmus Ambulancia(Debrecen) Autista Kutatócsoport(Budapest) Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakembereivel Speciális iskolák nevelőivel (EGYMI Göllesz Viktor, Bárcz Gusztáv ) Civil szervezetekkel: ÉFOÉSZ, AOSZ, AUTI-CLUB, Szabolcsi Esőemberekért Alapítvány 11

13 2.3. Minőségfejlesztési terv Óvodai WEB oldal folyamatos működtetése Team vezető: Vargáné Puskás Andrea Team tagok: Ádámné Szász Zsuzsanna Labbanc Béláné Minőségfejlesztési cél megvalósításának ütemezése Cselekvési lépések Felelősök Eszközigény Sikerkritérium Határidő Az óvodai honlapra felkerülő dokumentumok összeállítása: Különös közzétételi lista Együttműködés az informatikussal. Vargáné Puskás Andrea Ádámné Sz.Zs. Labbanc B-né írószerek Az óvoda honlapján megjelennek a as nevelési évre vonatkozó információk Szeptemberi krónika összeállítása: Montessori nevelést illusztráló fotó készítése valamennyi csoportban szüreti nap Mihály-napi vásár csoport kirándulások Fotók, élménybeszámolók Együttműködés az informatikussal. Októberi krónika összeállítása: fogápolási nap Együttműködés az informatikussal. Ádámné Szász Zsuzsanna óvodapedagógusok Vargáné Puskás Andrea óvodapedagógusok fényképezőgép számítógép fényképezőgép számítógép írószerek Az óvoda honlapján megjelennek az információk. Az óvoda honlapján megjelennek az információk

14 Cselekvési lépések Felelősök Eszközigény Sikerkritérium Határidő Novemberi krónika összeállítása: a hónap eseményei csoportok bemutatkozása (fotó, szöveg) házibajnokság: sor és váltóversenyek töknap Együttműködés az informatikussal. Decemberi krónika összeállítása: Teaház Mikulás Lucázás Karácsonyi ünnepség Fotók, élménybeszámolók Együttműködés az informatikussal. Januári krónika összeállítása: krumplinap egyéb események Együttműködés az informatikussal. Labbanc Béláné óvodapedagógusok Labbanc B-né óvodapedagógusok Ádámné Szász Zsuzsanna óvodapedagógusok fényképezőgép irodaszerek fényképezőgép gyermek rajzok fényképezőgép Az óvoda honlapján megjelennek az információk. Az óvoda honlapján megjelennek az információk Az óvoda honlapján megjelennek az információk Februári krónika összeállítása: Sárgarépanap Farsang egyéb események Együttműködés az informatikussal. Vargáné Puskás Andrea óvodapedagógusok fényképezőgép irodaszerek Az óvoda honlapján megjelennek az információk Márciusi krónika összeállítása: Kukoricanap Márc. 15. ünnepség Együttműködés az informatikussal. Labbanc B-né óvodapedagógusok fényképezőgép irodaszerek Az óvoda honlapján megjelennek az információk

15 Cselekvési lépések Felelősök Eszközigény Sikerkritérium Határidő Áprilisi krónika összeállítása: Egészségnap az óvodában (sportverseny szervezése, előadás az egészséges életmódról) a hónap egyéb eseményei Együttműködés az informatikussal. Májusi krónika összeállítása: Gyermeknap Cseresznyenap csoport kirándulások Fotók, élménybeszámolók. Együttműködés az informatikussal. Ádámné Szász Zsuzsanna óvodapedagógusok Labbanc Béláné óvodapedagógusok fényképezőgép irodaszerek fényképezőgép gyermek rajzok Az óvoda honlapján megjelennek az információk. Az óvoda honlapján megjelennek az információk Mentálhigiénés terv Készítette: Balláné Német Márta A foglakozások témái Felelős Időpont A stressz fogalmának, fokozatainak átismétlése. Kineziológiában használatos alap korrekciók gyakorlása. Kineziológiai gyakorlatok gyakorlása. Előadás az emberi agy fejlődéséről, és a tudat működéséről. Mire jó a relaxáció? A relaxáció megtanulása. Relax 1.- Teljes ellazulás Kineziológiai gyakorlatok gyakorlása. Relax 2.- Teljes ellazulás Balláné Német Márta Balláné Német Márta Balláné Német Márta okt. 2. hete okt. 3. hete okt. 4. hete 14

16 Kineziológiai gyakorlatok gyakorlása. Relax 3.- Teljes ellazulás Miért fontos a pihentető, mély alvás? Relax 4.- Alváskontroll Szereted és elfogadod magad olyannak, amilyen vagy? Relax 5.- Tükörképem Mi a megbocsátás, kinek jó és mi a célja? Relax 6.- Szeretetfa Kötetlen beszélgetés az otthon végzett relaxációval és kineziológiai gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatokról. Relax 7. Feltöltődés Záró foglalkozás: Carolyn Deal agykontroll oktató interjújából egy rövid részlet megtekintése az elme gyógyíró erejéről. Eszmecsere a látottakról. Ajánlott irodalom jegyzékének átadása. Balláné Német Márta Balláné Német Márta Balláné Német Márta Balláné Német Márta Balláné Német Márta Balláné Német Márta okt. 5. hete nov. 1. hete nov. 2. hete nov. 3. hete január február Udvar fejlesztése Felelős: Skarbit Józsefné Hagymási Zoltánné Intézményünk óvodafejlesztési pályázaton vesz részt. Eredményes pályázat esetén az udvar teljes rekonstrukciójára kerülhet sor. 15

17 2.4. További minőségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Ellenőrzés Ellenőrzött területek Környezetismeret, kozmikus nevelés Montessori eszközök használata Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy 2013.okt. óvodavezető munkaközösség vez nov. óv.vez. helyettes munkaközösség vez dec. óvodavezető munkaközösség vez jan. óv.vez. helyettes munkaközösség vez febr. óvodavezető munkaközösség vez márc. óv.vez. helyettes munkaközösség vez ápr. óvodavezető munkaközösség vez ápr. óv.vez. helyettes munkaközösség vez Ellenőrzés helye Megállapítást rögzítő dokumentum 2 csoport. csoportnapló 3. csoport csoportnapló 5. csoport. csoportnapló 6. csoport. csoportnapló 7. csoport. csoportnapló 1. csoport. csoportnapló 8. csoport. csoportnapló 4. csoport. csoportnapló Dokumentumok Ellenőrzött területek Törvényességi ellenőrzés Csoportnaplók az előző tanév zárása, jelen tanév nyitása. Felvételi naplók az előző és jelen tanévre vonatkozóan. (zárás, nyitás) Ellenőrzés időpontja Ellenőrzést végző személy okt.-nov. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ellenőrzési Osztály szept. 30. Hagymási Zoltánné Vezetői iroda okt. 15. Gazdaság vezető Hagymási Zoltánné Ellenőrzés helye Megállapítást rögzítő dokumentum Székhely int., Jegyzőkönyv Tagintézmények, Telephelyek Csoportnapló Gazdasági iroda Ellenőrzési napló Ellenőrzési napló Csoportnapló 16

18 Mérés, értékelés Indikátor megnevezése Óvodai környezet, csoportkép, öltöző, mosdó, aula, tárgyaló, udvar. Neveltségi szint mérés. Helyi Pedagógiai Program megvalósításának mérése, értékelése Helyi Pedagógiai Program Óvodai nevelésünk célja, feladatai. Saját mérőeszköz. Időpont Minta 2013 november 30-ig május Iskolába menők Felelős Dokumentum Tájékoztatás Skarbit Józsefné Hagymási Zoltánné Kozákné L. Á. Kovácsné H. K. Értékelőlap csoportnaplóban Összefoglaló Csoport óvónői Óvodapedagógusok Szülők Tanítónők Kapcsolattartás az iskolákkal és a közművelődési intézményekkel Cselekvési lépések, feladatok Felelős Feladat Határidő Sikerkritérium Eszközigény Résztvevők 1. Együttműködés az óvodavezetővel, nevelőtestülettel az adott nevelési év választható, választott programjaival kapcsolatban. 2. Tájékozódás a város különböző pontjain, intézményeiben( Múzeum, Állatpark, Művelődési Ház, Mustárház, Falumúzeum stb.) meghirdetett aktuális programokról. Kozákné Lukács Ágnes Kozákné Lukács Ágnes folyamatos információ áramlás Az aktualitásnak megfelelően plakátok, jegyek, szórólapok, jelentkezési lapok beszerzése. közzététele folyamatos hatékonyság, sikerorientált - ság folyamatos Kulturális élmények megszerzése. A gyermekek művelődésének, műveltségének fejlesztése. Az aktualitásnak megfelelően plakátok, jegyek, szórólapok, jelentkezési lapok stb. intézményvezető nevelőtestületi tagok óvodapedagógus ok gondozónők gyermekek 17

19 3. Nyílt iskolai napokról való tájékoztatás. 4. Felmérés alapján óvodai nyílt napokra, tanítók meghívása az óvodába. Kozákné Lukács Ágnes Kozákné Lukács Ágnes A szülők, csoportok tájékoztatása. Meghívók továbbítása. Aktuálisan, Sikeres az iskola iskolaválasztás, információjö kapcsolatok vetelének ápolása. megfelelően. január tájékozódás, tájékoztatás plakátok. szülők óvodapedagógus ok gyermekek ( tanköteles korú ) meghívók tanítók szülők óvodapedagógus ok gyermekek 2.5. Rendezvények Ovi-Zsaru hét Gyermekeink biztonságáért Határidő Tartalom Ovi-Zsaru program bevezetése a 7-es csoportban: Gurbán Csaba rendőr főhadnagy bábos Ovi-Zsaru meséi, szituációs játékai, amelyek elmélyítik a gyermekek előzetes tapasztalatait, ismereteit Morvai Szabolcs rendőr őrnagy irányításával játékos kresznapot tartunk középső és nagycsoportos óvodásainknak Gurbán Csaba rendőr főhadnagy irányításával filmvetítés gyermekeink biztonságáról Eltévedtem és Egyedül vagyok otthon Biztonságban érzem magam rajzverseny középső és nagycsoportosoknak vegyes technikával 17 órától Szülői klub Gyermekeink bizotnságáról Előadást tart: Gurbán Csaba és Morvai Szabolcs A rajzpályázat eredményhirdetése rendőri részvétellel Egészséges életmód programok Készítette: Tóth Andrásné Tervezett feladatok Felelősök Határidő Tóth Andrásné Horváthné Zagyi Erzsébet 1. Szüreti nap: szőlő szemezgetés préselés must készítés Népi játékok Délután családi nap a szülőkkel 2. A fogápolás fontossága A védőnő bemutatja a helyes fogmosási technikát a csoportban Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes

20 3. Tök nap Termésbábok készítése tökből Kiállítás rendezése a bábokból Tökből készült ételek készítése, fogyasztása Délután a szülőket sült tökkel kínáljuk az aulában 4. Házi bajnokság az éves gyerekek részére. Sor és váltóverseny 5. Teaház Az ünnepi hangulat fokozása. Gyógyteák készítése, ízlelése. Délután a szülőkkel teázás. 6. Krumpli nap termésbábok készítése krumpliból mozgásos játékok krumplival az aulába délután a szülőket krumplis ételekkel kínáljuk 7. Sárgarépa nap termésbábok készítése a csoportokban délután a szülőket sárgarépából készített salátákkal kínáljuk 8. Kukorica nap termésbábok készítése kukorica morzsolás délután a szülőket kukorica salátával kínáljuk az aulában 9. Egészségnapok az óvodában Sportverseny szervezése szülők-gyerekek körében. Előadás az egészséges életmódról. Vérnyomásmérés szülőknek szakember segítségével. 10. Cseresznye nap Játékos versengés az óvoda udvarán. Gyümölcssaláta készítés. Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Bojtos Csilla Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Ádámné Szász Zs. Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Tóth Andrásné Lőkösné Papp Ágnes Óvodai ünnepek rendje, tartalma Felelős: Horváthné Zagyi Erzsébet Ünnepeinket, rendezvényeinket, jeles napjainkat a gyermekek természetes érdeklődésére és aktivitására alapozva továbbra is a családi házzal együttműködve szervezzük. Rendezvényeink iránt óriási az érdeklődés, ezért ahol lehet lehetőséget biztosítunk a szülőknek a programokon való részvételre. Kulturális intézményekkel, zeneiskolával, rendőrséggel, tűzoltósággal kialakított jó kapcsolatunk továbbra is színvonalas élményt ígér óvodásaink számára. 19

21 Őszi ünnepkör: Szeptember Szüreti nap Az óvoda udvarán szüreti, családi napot szervezünk. Délelőtt madárijesztőket és szüreti koszorúkat készítünk. Szőlőt szemezünk, darálunk, préselünk, mustot kóstolunk. Népies versjátékokat szervezünk (szalmában szögkeresés, lovacskázás, rongylabdafoci, dobozdobáló, zsákba ugrás, kötélhúzás). Délután a szülőkkel együtt paprikás krumplit főzünk bográcsban. Célunk a szüreti hagyományokkal való ismerkedés, valamint az óvoda és családi ház kapcsolatának mélyítése. Szeptember Mihály napi vásár A régi vásárok hangulatának felidézésével a közösségi magatartás erősítése. Az óvodai vásárt készülődés előzi meg. Vásári portékákat barkácsolunk (diócsattogtató, pajzs, korona, lovacska, stb..). Vásárnap reggelén népviseletbe öltözött lányok almával, kínálják az óvodába érkezőket. A vásári forgatagban népzenét hallgatunk. A csoportszobában vásári játékokat kezdeményezünk. Kulturális rendezvények: Szeptember Vidor Fesztivál zenés műsorai a Mustárházban Október Színházi és bábszínházi bérletes előadások Mandala Dalszínház bérletes előadása Október OVIZSARU Gurbán Csaba rendőr szituációs bábjátéka Kressz-pályás rollerezés- Morvai Szabolcs rendőr vezetésével Szülői klub Rajzpályázat November Téli ünnepkör: December 6. Mikulás A Mikulásnak levelet írunk, dallal, verssel fogadjuk. Az ajándékozás örömének átélése. A Mikulás személyre szólóan adja át az ajándékokat. Az óvónénik mesedramatizálással ajándékozzák meg a gyerekeket. Kassai Gizella:A Mikulás sapkája című mese. December 13. Luca napja A néptáncos gyerekek csoportról csoportra járva az év legrövidebb napján elevenítik fel a Luca napi kotyolást. December 18. Karácsony Az ünnepvárás meghitt előkészületei, adventi koszorú, ajándékok barkácsolása, mézeskalácssütés. Az óvó nénik karácsonyi énekkara és a 6. sz. csoport betlehemes játéka teszi szeretetteljessé ez az ünnepélyt. Február 6. Farsang Egész napos jelmezes mulattságot szervezünk minden csoportban. Az aulában nagycsoportosaink vidám, tréfás versenyjátékokban vehetnek részt. A kiszebábok elégetésével jelképesen elűzzük a telet. A szülők számára nyitottá tesszük rendezvényünket. Kulturális rendezvények: Február 26. Nagycsoportosaink részére képes kirakóversenyt rendezünk rendőri irányítással. Óvodánk néptánccsoportja rövid műsorral készül. 20

22 Tavaszi ünnepkör: Március Nemzeti Ünnep Nemzeti ünnepünkön két-két óvodai csoport együtt ünnepel. A megemlékezésekkel a hazafias érzelmeket alapozzuk meg. A megemlékező műsorokat a gyermekek által ismert versekből, s az ünnep tartalmának megfelelő mesékből állítjuk össze. Múzeumlátogatást szerbezünk. Zászlót, virágot viszünk a Kossuth szoborhoz. Április Húsvét Az óvodát feldíszítjük a tavasz és a húsvét jelképével. Hímes tojásokat festünk. A fiúk locsolkodásra készülve locsolóverseket tanulnak. Hagyományainkhoz híven meglocsolják lányainkat. Május 1. Majális Az óvoda udvarán májusfát díszítünk. Május 5-9. Anyák napja Rövid köszöntővel és saját készítésű ajándékokkal köszöntik édesanyjukat, nagymamájukat a gyerekek az óvoda minden csoportjában. Május 23. Iskolába menők búcsúztatása Ezen a napon búcsúztatják el a középsősök az iskolába készülő nagycsoportosainkat. Május 30. Gyermeknap Családi délutánt szervezünk, érdekes programok, ügyességi játékok, manuális foglalkozások teszik felejthetetlenné ezt a napot. Június 6. Pünkösdi király választása A nagycsoportos fiúknak versenyjátékokat szervezünk a korona elnyeréséért. A pünkösdi király ezen a napon számos kiváltságban részesül. Ő választja ki a nagycsoportos lányok közül a nagycsoportos királynét. A királyné és kísérete eljátszzák a pünkösdi királynéjárást. Kulturális rendezvények: Március 4. Vidám vándorok zenés, néphagyományőrző műsora Kaland az erdei óvodában Kakaóbérletes előadások. Március 13. Április 10. Május 15. Móricz Zsigmond Színház, Burattino bábszínház, Mandala dalszínház bérletes előadása Gyermek és ifjúságvédelem Felelős: Lőkösné Papp Ágnes Az óvodáskorú gyermek nevelésében a legfontosabb nevelési funkciót a jól működő családok tölthetik be. Célja: Az intézményünkbe járó gyerekek helyzetének felmérése a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek fokozottabb segítése. A neveltetésükből vagy a családjuk szociális helyzetéből adódó hátrányainak mérséklése az óvodai nevelőközösség és a szociális intézmények hálózatának igénybevételével. 21

23 Az óvodapedagógus feladatai: Felismerni az általa nevelt gyermek teljesítmény-, viselkedés- és vagy kapcsolat zavarait. Amennyiben ez a nevelés eszközeivel eredményesen nem korrigálható, írásban jelezni a problémát az óvoda gyermekvédelmi felelősének. Együttműködni a gyermek nevelése érdekében a családokkal. Differenciált bánásmódot alkalmazni az adott gyermek nevelésében. Kötelesek bizalmasan kezelni a tudomásukra jutott információkat. A gyermekvédelmi felelős feladatai: Nyilvántartást vezetni a veszélyeztetett, hátrányos és sajátos nevelési igényű gyermekekről. A halmozottan hátrányos gyermekek nyílván tartásba vétele az óvodáztatási támogatások igazolásainak érdekében. Adatgyűjtés évente az óvodánkba járó gyermekek családjainak jellemzőiről a szociokultúrális környezet felmérése érdekében. Az érintett szülőkkel való kapcsolattartás a szociális juttatások elérhetőségeinek elősegítésére. A tanköteles korú gyermekek tartós hiányzásának nyomon követése, szükség esetén családlátogatás és - a szülő írásbeli figyelmeztetése jelzés a jegyző felé. Együttműködés a Gyermekjóléti Szolgálattal, havi rendszerességgel és írásban jelezni, ha a veszélyeztetettség pedagógiai eszközökkel nem szüntethető meg. Kapcsolattartás a Gyámügyi és Szociális irodával, figyelemmel kísérni a Gyermekvédelmi törvény végrehajtásának utasításait. A kapcsolattartás időpontjait és a találkozások tartalmát külön füzetbe rögzíteni. Ruha cipő játék könyv gyűjtési akció szervezése az SzMK bevonásával (november) Az adományok továbbítása az óvodába járó rászorulóknak és a Gyermekjóléti szolgálathoz (december). Faliújságon kifüggeszteni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó, ill. a krízisben segítséget nyújtó intézmények címét és telefonszámait. Köteles bizalmasan kezelni a tudomására hozott információkat. Minden tanévben éves tervet ill. beszámolót készít. 22

24 2.7. A tanév személyi és tárgyi feltételei Személyi feltételek Az óvoda alkalmazottainak száma: Pedagógus álláshelyek száma: Dajkai munkakörben dolgozik: Pedagógiai asszisztens: Gyógypedagógiai asszisztens Adminisztratív létszám: Karbantartó: 31 fő 18 fő 8 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Szakképzettségre vonatkozó adatok: A pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak közül Szakvizsgával rendelkezik: 8 fő Második diplomával. 6 fő Az adminisztratív munkakörben dolgozó: felsőfokú végzettségű Intézményünkben nyugdíjba vonulás előtti munka alóli felmentési idejét tölti Sziráki Józsefné óvodapedagógus és Pózman Istvánné dajka. Az óvodapedagógusi álláshelyet Fehérné Héring Erika tölti be, jelenleg határozott idejű kinevezéssel. A dajkai feladatokat Fazekasné Nagy Mónika látja el, mint KHT-s dolgozó, és előreláthatóan től határozatlan idejű kinevezéssel től pedagógia asszisztensként áll munkaviszonyban Pappné Juhász Andrea és Dubay Enikő. Az óvodapedagógusok munkáját munkaköri leírásuk alapján segítik, szükség szerint meghatározott csoportban. A továbbképzéseket a nevelési év folyamán a továbbképzési keret nyújtotta lehetőségek és az óvodapedagógusok igényei alapján biztosítjuk. Tárgyi feltételek Vizes blokkok festése, balesetveszélyes gyermek mosdók cseréje 2013 nyarán megvalósult. Az Önkormányzat által felülvizsgáltatott nem EU-s szabványú udvari játékok szükségszerű cseréje, illetve a szabványoknak megfelelő javítása, Az udvar talajának cseréje, foci-pálya kialakítása sikeres óvoda fejlesztési pályázat esetén. A csoportok Montessori eszköz ellátottságának bővítése alapítványi pénz felhasználásával. 23

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV

TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Gyáli Tulipán Óvoda 2360 Gyál, Tulipán u.23 T./F.: 29-341-544 e-mail: ovihir@monornet.hu TULIPÁN ÓVODA MUNKATERV 2013./2014. NEVELÉSI ÉV Készítette: Tulipán Óvoda nevelőtestülete 2013. augusztus 29-én

Részletesebben

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző

Előterjesztés 5. Rostásné Rapcsák Renáta Intézményi referens. Az előterjesztést készítette: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Előterjesztés 5. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve

A Meseház Óvoda 2012/2013. évi munkaterve A nevelési év rendje: Első nap: 2012. szeptember 03. hétfő Utolsó nap: 2013. augusztus 31. Az óvoda zárva tartásának tervezett időpontja: 2013. június 28. Nyitás: 2013. július 29. A Munkaterv jogszabályi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10.

JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE. OM azonosító: 035646. Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. JÁSZBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉNEK 2014/2015 ÉVES MUNKATERVE OM azonosító: 035646 Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. 1 Tartalomjegyzék 1. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk 3 2. Dolgozói

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év - - 1 Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail:

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Fonyódi Ásványvíz Kft termében tartandó Képviselő-testületi

Részletesebben

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje. 2013/2014. nevelési év értékelése Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje 2013/2014. nevelési év értékelése OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. június 20. Iktatószám:358/O/2014. 1. Az óvodai nevelési év rendje. 2013/2014

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA : 278-21 26 OM azonosító:034751. Tátika Napsugár Óvoda. 2014-2015. Tátika Napsugár Óvoda 2014-2015. nevelési év MUNKATERVE Készítette: Kakuszi Imréné 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Működési terv... 3. oldal Nevelési év rendje... 3. oldal Fogadó órák rendje... 4. oldal Nyílt napok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

A Tompai. Helyi Nevelési Programja

A Tompai. Helyi Nevelési Programja A Tompai Helyi Nevelési Programja 2010-2015 1 2 Tartalomjegyzék: I. Az óvoda adatai 3 II. Helyzetkép, bemutatkozás 5 1. Programunk jövőképe 6 1.1 Óvodaképünk 6 1.2 Pedagógusképünk 8 1.3 Gyermekképünk 9

Részletesebben

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145.

MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. MUNKATERV 2009/2010. NÉGYSZÍNVIRÁG ÓVODA 2315 Szigethalom, Rákóczi Ferenc u. 145. Intézmény OM- azonosítója: 032978 Nevelőtestület nevében: aláírás Érvényessége. 2009. 09.01. 2010. 08. 31. Legitimációs

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ

CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ CSICSERGŐ ÓVODA 1096.BP. THALY KÁLMÁN U.38. MUNKATERV ÉRTÉKELÉS 2013-2014 NEVELÉSI ÉV ZSOLDOS ANDRÁSNÉ ÓVODAVEZETŐ 2 TARTALOM I.HELYZETELEMZÉS, SZEMÉLYI TÁRGYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA. II.AZ ÉV KIEMELT FELADATAI.

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve

Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 2013/2014. évi munkaterve Enyingi Szirombontogató Óvoda 8130 Enying, Vas G. u. 1. OM azonosító: 029915 Készítette: Tolnai Zsuzsanna 1 Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

A. Személyi feltételek

A. Személyi feltételek 1 A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája OM: 036132 A 2011-2012. nevelési év értékelése 2011-2012. Készítette: Simon Attiláné 2 I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FELTÉTELEI A. Személyi feltételek 1.

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE

FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE FÖLDES KÖZSÉGI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA VEZETŐJE 4177 FÖLDES, Rákóczi u. 11. : (54) 464 068 E-mail: juliovoneni@gmail.com Iktatószám: 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Községi Napközi Otthonos

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája. 2014-2015. nevelési év. Munkaterve Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája 2014-2015. nevelési év Munkaterve Készítette: Sárik Jánosné óvodavezető 1 A jó munkaterv néhány ismérve: - Tartalmazza a törvényi elvárás szerinti elemeket - Az elmúlt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló a Brunszvik Teréz Óvoda működéséről... 2 Belső Ellenőrzés 2009. évi munkatervének

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben