Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban"

Átírás

1 Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, Az anyajuhokat szelíden terelgeti. /Ézs. 40,1/ Készítette: Nagypál Rebeka, Bocskai István Református Oktatási Központ 12.a. 0

2 Az autista gyermeket nevelő többségi pedagógusok nehézségei a mindennapokban Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, Az anyajuhokat szelíden terelgeti. /Ézs. 40,1/ Készítette: Nagypál Rebeka Bocskai István Református Oktatási Központ 12.a. Felkészítő tanár: Schottné Márta Melinda Szakmai mentor: Bori Judit Református EGYMI 1

3 Tartalom 1. Bevezetés A kutatás célkitűzése Elméleti háttér Hipotézis és módszerek Hipotézis Vizsgálati személyek Berendezés, anyagok, eszközök Eljárás Eredmények A kutatásban résztvevők megoszlása Az autizmus témájához kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás felmérése A pedagógusok attitűd vizsgálata az autista gyermek együttnevelése kérdéskörben Diszkusszió Összegzés Szakirodalmi jegyzék: Mellékletek: sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet ppt sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet sz. melléklet

4 1. Bevezetés Az autizmus témakörében folytatott kutatásom során, a legszembetűnőbb az volt, hogy a szülők által megfogalmazott problémák szorosan összekapcsolódnak a pedagógusok felkészültségével. Az autizmus tüneteinek megjelenésekor (kb.3 évesen) a gyermekek éppen az óvodába való beilleszkedést kezdik meg. A tünetek megjelenésekor a pedagógusok felkészületlenségéből adódóan megnehezedik, esetleg ellehetetlenedik, a gyermek integrálása, illetve a szülők helyes elirányítása, hogy a tünetek mire utalhatnak, hova fordulhatnak. Mint azt már az eddigi kutatásaimban is hangsúlyoztam, az időnek nagyon nagy szerepe van az autizmus kezelésében. Egyrészt minél hamarabb megkapja a gyermek a diagnózist, annál hamarabb kezdődhet el számára a terápia, ami nem csak számára jelent fejlődést, hanem a szülők, családok életébe is könnyebbséget jelent, másrészt pedig nagyobb esélye van az autista személynek az integrált oktatásra. A legtöbb pedagógus, viszont vagy nem meri vállalni, hogy a problémát látja, és inkább elhárítja a felelősséget, esetleg nem meri vállalni észrevételét, vagy az információk hiányában nem tud segítséget nyújtani. 3

5 2. A kutatás célkitűzése Az autista gyermekek idegrendszere másképp fejlődik, mint egy ép gyermeké. Három nagy terület sérül: a kommunikáció, a szociális kapcsolattartás és a magatartás. Mindemellett több kísérő tünet is lehet: például az epilepszia, a különböző szervi betegségekre való hajlam, a mozgás koordinálatlansága és az értelmi elmaradás. Az előbb említett tényezők súlyossága alapján döntik el, hogy a gyermek járhat-e integrált oktatási rendszerbe, esetleg magántanulói státuszba avagy szegregált intézményben kaphat az állapotának legmegfelelőbb segítséget. Az autizmus témáját már több mint három éve kutatom. Elsőként mint klinikai kórképet, majd a szülők problémáit, most pedig a többségi pedagógusok helyzetét vizsgáltam meg. Rá kellett jönnöm, hogy a legnagyobb problémát a felkészületlenség és a tudatlanság okozza. A pedagógusok sok esetben nem kapnak elég felvilágosítást, hogy mi is maga az autizmus, és hogy mit is jelent ez a mindennapi gyakorlatban. Szerettem volna ezen változtatni és segítő kezet nyújtani. 3. Elméleti háttér Az autizmus sokáig nem számított külön betegségnek, inkább a skizofrénia gyermekkori formájának tekintették. Önálló kórképként először 1943-ban Kanner írta le. Később kiderült, hogy az autizmus skálája igen széles a rendkívül súlyos (értelmi fogyatékossággal társult) állapotoktól az olyan igen enyhe formákig, ahol az intellektus és a nyelvi készségek ugyan megtartottak, de a szociális kötődés zavara, továbbá a viselkedés sztereotipizáltsága észlelhető. Ezen utóbbi forma Asperger-szindróma néven ismert. Az autizmus gyakorlatilag a születéstől fennálló állapot, de gyakran a diagnosztizálásig évek is eltelhetnek. Leggyakrabban a gyermek hároméves kora körül válnak a tünetek olyan markánssá, hogy a szülők orvoshoz fordulnak, és a szakember felállítja a diagnózist. Valójában azonban már pár hónaposan is vannak a betegségre utaló tünetek! Autizmusról sokunknak eszébe juthat Dustin Hoffman kitűnő alakítása az Esőember című filmben, ezen film tette először világszerte közismertté ezt a gyermekkorban kezdődő, elhúzódó klinikai kórképet. Az autizmus széles körben elterjedt rendellenesség, az egyes esetek mind tüneteiket, mind súlyosságukat tekintve nagyon különbözőek. Közös azonban bennük az, hogy a társas interakciók, a kommunikáció sérül, és az érdeklődési kör, valamint a viselkedési minták beszűkülnek. Maga a szó görög eredetű, és az önmagába zártságot fejezi 4

6 ki. Az autista mintha egy üvegbúra alatt élne; nincs valódi kapcsolata az emberi külvilággal (nem képes átlátni a másik ember, a többi ember gondolkodásának és viselkedésének okát, célját, szerkezetét, nem tudja, hogy milyen helyzetben mi várható, ez szorongóvá, időnként izgatottá teszi). A tárgyak érdeklik, nem a személyek. Az őt körülvevő tárgyak, szokások állandósága fontos számára. A legtöbb gyermekkori zavar az élet során elmúlik vagy más rendellenességgé alakul át, de az autizmus egész életen át fennmarad. Szisztematikus, intenzív fejlesztéssel 100 autistából 5 lesz önálló. Az autizmust 1943-ban azonosította Leo Kanner, egy amerikai pszichiáter 11 olyan pszichotikus gyerek vizsgálatában, akik egyik pszichotikus rendellenesség tüneteit sem mutatták. Ezt a zavart "kora gyermekkori autizmusnak" nevezte el. A tünetek három éves kor előtt jelentkeznek először, gyerekből 2-5-öt érintenek, köztük is 80%-ban fiúkat. Kanner óta sokan próbálták leírni a zavar pontos diagnosztikai kritériumait. A hatvanas években Rutter más pszichiátriai rendellenességekben szenvedőkkel hasonlította össze az autista gyerekeket. Három olyan tünetet talált, amelyik minden autistánál előfordult: szociális kapcsolatteremtés kudarca, nyelvi-kommunikációs zavarok, ritualisztikus viselkedés. Négy további kísérő tünet is megfigyelhető volt: sztereotip mozdulatok, öndestrukció, megkésett szobatisztaság, figyelem rövid terjedelme. 5

7 4. Hipotézis és módszerek 4.1. Hipotézis A kutatásom során az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: A pedagógusok autizmushoz kapcsolódó elméleti ismeretei hiányosak. A megfelelő elméleti és gyakorlati felvilágosítás és segítségnyújtás után a pedagógusok autizmushoz kapcsolódó ismeretei pozitív elmozdulást mutatnak. A pedagógusok befogadó attitűdje az autista gyerekek irányába pozitív, amennyiben megfelelő szakmai segítséget kapnak a gyakorlati munkájukhoz Vizsgálati személyek A vizsgálati személyeket olyan óvodapedagógusok, tanítók, tanárok közül választottam ki, akik önként, a kiküldött tájékoztatás alapján szívesen vettek részt a kutatásban. A kutatásban részt vett személyek száma: 63 pedagógus Berendezés, anyagok, eszközök A kutatásban felvett kérdőíves vizsgálathoz személyenként két darab kérdőívre (2.sz. melléklet) és egy darab Disszeminációs kiadványra (4.sz. melléklet) volt szükség. Az előadásokon az autizmus témakörét összefoglaló prezentációt adtam elő ( 3.sz. melléklet). A tájékoztató előadás projektor, vetítővászon, valamint hangfal segítségével történt Eljárás A kutatásom első lépéseként a mentorom és a támogató Református EGYMI által javasolt köznevelési és közoktatási intézményekbe kiküldtem a kutatásról szóló tájékoztató levelet (1.sz. melléklet). A felhívásra jelentkező óvodák és iskolák vezetőivel időpontot egyeztettem előadásom megtartására. A fórumon megjelent pedagógusokkal először kitöltettem a kérdőívet (2.sz. melléklet), és ezek után megtartottam az előadásomat az autizmus témaköréből. Minden esetben kötetlen beszélgetésre került sor, ahol a pedagógusok feltehették saját gyakorlatukból hozott 6

8 kérdéseiket, illetve a kézhez kapott Disszeminációs kiadvány (4.sz. melléklet) tartalmát megismerve további információt kaptak egy autista tüneteket mutató gyermek megsegítésének folyamatáról. Zárásként a pedagógusok újra kitöltötték a kérdőívet. 5. Eredmények A kutatás során célom volt, hogy kimutassam, hogy a felvilágosító előadások előtt kitöltött elméleti és gyakorlati tudást felmérő kérdőív eredményei mennyiben változnak a zárást követő kitöltés során. 5.1 A kutatásban résztvevők megoszlása Férfi Neme Nő Összesen (5.sz. melléklet, 1.sz. diagram) A kutatásban résztvevők nemek szerinti megoszlása egyértelműen a nők túlsúlyát eredményezte, ami jellemzően mutatja a pedagóguspályán dolgozók nemi arányát is. Életkor Összesen től (6. sz. melléklet 2.sz. diagram) Szerencsésnek tartom, hogy a kutatásban résztvevők legnagyobb számban (22 fő) abból a korosztályból kerültek ki, akik még hosszú ideig a pedagóguspályán maradnak, és hasznosíthatják a jelenleg megszerzett tudásukat a gyakorlatban. Iskolai végzettség Összesen Óvodapedagógus Tanító Tanár (7. sz. melléklet, 3.sz. diagram) 7

9 Az autista gyermeket nevelő családok első közösségi neveléssel való találkozásának színtere az óvoda, ezért ahogy az az adatokból is látható, az elsődleges célcsoport az óvodapedagógusoké volt. Ők vettek részt legnagyobb számban (42fő) a fórumokon. Fontos volt az is számomra, hogy az iskolai közösségi integrációban érintett tanítók és tanárok is megtiszteltek részvételükkel. Ez érdekes helyzetet eredményezett, hiszen ők már nem a tünetek felismerésében voltak érdekeltek, sokkal inkább az autista gyermekek osztálytermi foglalkoztatásához kértek gyakorlati tanácsot. Emiatt a Disszeminációs kiadványom is kiegészítésre szorul. 5.2 Az autizmus témájához kapcsolódó elméleti és gyakorlati tudás felmérése Az autizmus témaköréből adott válaszok Előadás előtt Előadás után Jó válaszok Rossz válaszok (8. sz. melléklet, 4. sz. diagram) A kutatás kiemelkedő része a kérdőívem azon pontjának kiértékelése, melynél az autizmussal élő gyermekek legjellemzőbb tüneteit kellett a pedagógusoknak felismerniük. Az előadás előtti kitöltés során már a pedagógusok szóbeli visszajelzése is az volt, hogy számukra ez nagyon nehéz feladat, mivel a többségüknél nem állt rendelkezésre előzetes tapasztalat ebben a témában. A válaszokat összesítve jól látszik, hogy az első kitöltéskor 22 fő tudott az autizmus tüneteit beazonosító jellemzőket megjelölni, de ebből 4 fő ezzel párhuzamosan hibás válaszokat is megjelölt. 41 olyan pedagógus volt, aki hibásan jelölte a tüneteket. Ezzel szemben, a fórumon elhangzott pontos és szakszerű bemutatásnak köszönhetően, illetve a Disszeminációs kiadvány adatait megismerve, a második kitöltés során megfordulta az arány. A teljes résztvevői kör, azaz 63 fő megjelölte a jó válaszokat, és csak 18 fő volt, aki helytelen válaszokat is jelölt. A kérdőív e pontjának kiértékelésekor is egyértelműen megmutatkozik, hogy nagyon nagy jelentősége van és rendkívül hasznos a pedagógusok körében végzett felvilágosítás, mivel a táblázatban szereplő adatok is és a szóbeli visszajelzések is egyértelműen mutatják, hogy már egy ilyen szakmai előadás és a 8

10 hozzákapcsolódó Disszeminációs kiadvány is olyan többlet információkat ad, melyeket szinte azonnal át tudnak ültetni a gyakorlati életbe. Erről az interaktív beszélgetések is meggyőzően árulkodtak. Az autista gyermeket segítő módszerek kiválasztása Előadás előtt Előadás után Helyes módszerek Nem megfelelő módszerek (9. sz. melléklet, 5. sz. diagram) Komoly hangsúlyt fektettem az előadás folyamán is a módszertani segítségnyújtásra az autista gyermekek nevelése, oktatása során. Jól látható az adatokból, hogy a pedagógusok többsége (55 fő) teljesen bizonytalanul kezelte ezt a témakört. Azok száma, akik az előadás előtt a módszerek kiválasztásánál helyesen jelöltek (18 fő), de közülük is 10 olyan válaszadó volt, aki helytelen választ is adott. Ez a témakör, azaz a megfelelő módszerek kiválasztása kiemelt szerepet kapott az előadást követő beszélgetések során. A legjobban az érdekelte a pedagógusokat, hogy hogyan és ki dönti el, hogy egy autista gyermek részt vehet-e a többségi oktatásban-nevelésben. Fontos kérdés volt még, hogy mire számíthatnak azoknál a gyermekeknél, akik ilyen jogosultságot kapnak és autistaként megjelennek az intézményekben. Itt került sor a magántanulói státusz gyakorlati megvalósításának és az ehhez kapcsolódó visszaintegráló folyamatnak a megbeszélésére. Diagnosztikai központok megnevezése Előadás előtt Előadás után Tud megnevezni 6 63 Nem tud megnevezni 57 0 (10. sz. melléklet, 6.sz. diagram) Az autizmushoz kapcsolódóan az egyik legérzékenyebb probléma, hogy ki és hogyan tudja a szülőt a megtapasztalt tünetek alapján a megfelelő helyre irányítani. Ebben nagy szerepet kapott a Disszeminációs kiadvány azon része, ahol összegyűjtöttem azokat a diagnosztikai központokat, amelyek az ország különböző területén az autista gyermekek diagnosztikai vizsgálatával foglalkoznak. Úgy érzem, hogy a kutatásban résztvevő pedagógusokat sikerült meggyőznöm, hogy rendkívül fontos feladatuk, hogy a szülőt a 9

11 megfelelő irányba elindítsák, abban az esetben, ha az autista triász tünetegyüttest egyértelműen észlelik. Ezek a diagnosztikai központok többsége egyrészt megállapítja a diagnózist, másrészt ezzel párhuzamosan a szülőknek is segítséget nyújtanak. Már az előző kutatásaimból is hangsúlyozottan kitűnt, hogy minél hamarabb megtörténik a diagnosztizálás, annál könnyebb a családok felkészülése a rájuk váró igen nehéz feladatokra, és ezzel párhuzamosan a gyermek intézményes nevelését is szakszerűen lehet szervezni. Ezért óriási a gyakorlati terepen tevékenykedő pedagógusok szerepe. 5.3 A pedagógusok attitűd vizsgálata az autista gyermek együttnevelése kérdéskörben Megfelelő szakmai segítség esetén vállalná-e autista gyermek befogadását? Előadás előtt Előadás után igen 8 49 nem (11.sz. melléklet, 7.sz. diagram) Igen érzékeny kérdés ma a magyarországi köznevelési rendszerben, bármilyen mássággal élő gyermek befogadása. Ennek különlegesen sarkalatos pontja az autista gyermekek együttnevelése, mivel a pedagógiai köztudatban olyan félelmet keltő hangzása és tartalma van az autizmusnak, ami a pedagógusokat, már első hallásra távolságtartásra ösztönzi. Ezt támasztja alá az előadás előtti kérdőív ezen pontjának adata, amelyben a szakmai segítség felajánlása ellenére a pedagógusok nagy része (55 fő) nem vállalt volna be ilyen problémával küzdő gyermeket. Az előadás szakmai felvilágosítása és a beszélgetések során komoly sikernek tartom, hogy megváltozott ez az arány, és a felajánlott szakmai segítség mellett, már 49 pedagógus jelezte, hogy belevágna egy ilyen feladatba. A kutatásom eredményei egyértelműen meggyőztek arról, hogy az autista gyermekek érdekében igen fontos feladat, hogy azokat a szakembereket, pedagógusokat, akik az oktatási rendszerben segíthetik az ilyen problémával küzdő gyermekeket és családjukat, folyamatosan szakmailag segíteni kell annak érdekében, hogy megfelelő elméleti felkészültség mellett a gyakorlati munkájuk során is bátran lássák és vállalják a befogadó pedagógus feladatkört. Úgy gondolom, hogy ennek a nemes feladatnak a továbbiakban is fontos képviselője szeretnék lenni. 10

12 6. Diszkusszió A lefolytatott kutatásom során a legfontosabb következtetésem az volt, hogy nagyon fontos, hiányterületet lefedő feladat a pedagógusok felvilágosítása az autizmus témakörében. A kérdőívek kitöltése során az előadás előtt komoly nehézséget okozott a válaszok szakszerű kiválasztása, az önálló megfogalmazás lehetősége fel sem merült. Igen jelentős, pozitív elmozdulást mutatott a fórum utáni kitöltés, mely egyértelműen igazolta, hogy a pedagógusok, a meglévő tudásbázisukban jól el tudták helyezni az előadáson ismertetett elméleti tudást. Sokat jelentett számukra, hogy ez az előadás utáni beszélgetések és a Disszeminációs kiadvány segítségével még konkrét gyakorlati tanácsokkal is kiegészült. Saját beszámolóik alapján nagyon jó volt hallgatni, hogy ezek után sokkal bátrabban nyúlnak majd ehhez a témához, és ez a kérdőívben is megmutatkozott, hiszen a második kitöltésnél a befogadásról is a legtöbben pozitív választ adtak. Ez engem is arra ösztönöz, hogy tovább folytassam ezt a munkát, és minél több pedagógus számára elérhetővé tegyem az előadás anyagát és az elkészített kiadványt Összegzés A felállított hipotéziseim a következő eredményekkel zárultak: A pedagógusok autizmushoz kapcsolódó elméleti ismeretei hiányosak: a kérdőívem első kitöltése során a válaszadó pedagógusok eredményei alátámasztották ezt a hipotézisemet, mivel a rossz válaszok aránya volt a nagyobb. A megfelelő elméleti és gyakorlati felvilágosítás és segítségnyújtás után a pedagógusok autizmushoz kapcsolódó ismeretei pozitív elmozdulást mutatnak: a második kitöltés során az eredmények 100%-os javulást hoztak, így ez a hipotézisem is beigazolódott. A pedagógusok befogadó attitűdje az autista gyerekek irányába pozitív, amennyiben megfelelő szakmai segítséget kapnak a gyakorlati munkájukhoz: ez a hipotézisem csak részben igazolódott be, mivel az első kitöltéskor a pedagógusok nagy része nem vállalta ezt a feladatot, és bár a második kitöltéskor pozitív irányú elmozdulás történt, itt sem minden pedagógus vállalná az autista gyermekek befogadásával járó feladatokat. 11

13 Az autizmus problémaköréhez kapcsolódó kutatásom harmadik fázisában tartok. Ebben a szakaszban elsősorban a pedagógusok felkészültségét és befogadó attitűdjét vizsgáltam, és az eddigi szakirodalmi ismereteim alapján olyan felvilágosító fórumot állítottam össze, melyben segíteni tudok az autizmus témakörében járatlan pedagógusoknak. Dolgozatomban bemutatott kutatási eredményeim a várakozásaimat is felülmúló, pozitív eredményeket hoztak. A fórumra jelentkezett pedagógusok nagyon motiváltak és kíváncsiak voltak, önként jelentkeztek az előadás meghallgatására. A fórum második részében történt kötetlen beszélgetések során kiderült hogy, szinte mindenkinek volt már olyan tapasztalata, amikor autisztikus gyermek került be a csoportba, de senkinek sem volt elegendő információja ahhoz, hogy mi történjen egy ilyen tüneteket mutató gyermekkel, kihez forduljanak, hová irányítsák a családokat. Nagy segítséget jelentett számukra az előadás és a Disszeminációs kiadvány is, mivel így már sokkal tisztábban látják saját lehetőségeiket és feladataikat egy ilyen helyzetben. Számomra a további fórumok megtartásának folytatására motiválóak az eredmények. Olyan támogató és pozitív légkörben zajlottak a rendezvények, mely engem is nagyon meggyőzött arról, hogy jó úton haladok, és az előzetes félelmeimet megcáfolva a pedagógusok igen is szívesen fogadtak és figyelmesen, érdeklődéssel hallgatták az előadást. Váratlanul ért, hogy a jelentkezők között tanítók és tanárok is megjelentek. Ez a fórum tematikájának továbbfejlesztését igényli, hiszen ők már nem csak a tünetekre, hanem az oktatásban használható tantermi módszerekre és eszközökre is kíváncsiak. Jelen dolgozatom eredményei még tovább bővülnek, mivel az adatokban szereplő létszám a további fórumok során növekedni fog, ami szintén nagy öröm számomra. A tanév hátralévő részében még 12 intézmény jelezte igényét a fórumra, ami nagy feladat lesz számomra. Köszönöm minden támogató és együttműködő intézménynek, hogy nyitottan fogadtak és lehetőséget biztosítottak a fórum megtartására. Úgy érzem, ha csak kis lépésekben is, de így tudok hozzájárulni az autista személyek esélyegyenlőségének biztosításához. Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé! Az ember egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi közösség együttes tevékenysége pedig közelebb viszi az emberiséget Istenhez. (Albert Camus) 12

14 7. Szakirodalmi jegyzék: 1. Attwood, Tony: Különös gyerekek. Kalauz az Asperger-szindrómáról szülőknek és nevelőknek. Animus, Budapest, Balázs Anna: Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, Balázs Anna: Az Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport rövid története és jelene. Fejlesztő Pedagógia, 2004/ Frith, Uta: Autizmus A rejtély nyomában. Budapest, Kapocs Könyvkiadó, Győri Miklós Gy. Stefanik Krisztina Kanizsai Nagy Ildikó Balázs Anna: Naiv tudatelmélet és nyelvi pragmatika magasan funkcionáló autizmusban: reprezentációs zavar, performancia korlát vagy kompenzáció? 6. Hanuska Mariann: A gyógypedagógus szerepe az integrált gyógypedagógiai fejlesztésben. Gyógypedagógiai Szemle, 2001/ Howlin, Patricia: Autizmus Felkészülés a felnőttkorra. Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó,Budapest, Peeters, Theo: Autizmus az elmélettől a gyakorlatig. Budapest, Autizmus Alapítvány Kapocs Könyvkiadó,1998. Internet:

15 8. Mellékletek: 1.sz. melléklet: Intézményvezetői tájékoztató levél 2. sz. melléklet: Kérdőív a pedagógusok számára 3. sz. melléklet: Felvilágosító előadás ppt 4. sz. melléklet: Disszeminációs kiadvány 5. sz. melléklet: 1. sz. diagram 6. sz. melléklet: 2. sz. diagram 7. sz. melléklet: 3. sz. diagram 8. sz. melléklet: 4. sz. diagram 9. sz. melléklet: 5. sz. diagram 10. sz. melléklet: 6. sz. diagram 11. sz. melléklet. 7. sz. diagram 14

16 1.sz. melléklet Tisztelt Intézmény Vezető! Nagypál Rebeka vagyok, a Bocskai István Református Oktatási Központ 12.a. osztályos tanulója. A tanulmányaim mellett több éve végzem saját kutatásomat az autizmus témakörében. Ennek keretében ebben az évben pedagógusok számára szeretnék felvilágosító előadásokat tartani, melynek címe: AZ autizmus tünetei, felismerése kezelése. Az előadás időtartama kb perc, melyet a résztvevőkkel folytatott kötetlen beszélgetés követ a témához kapcsolódóan. A résztvevők személyes disszeminációs kiadványt is kapnak, mely az elhangzottak összefoglalóját és segédanyagot tartalmaz. Szeretném felajánlani az Ön intézménye számára is ezt a lehetőséget. Szakmai felkészülésemet a Református EGYMI támogatja, szakmai mentorom Bori Judit, aki ajánlott Önöket. Amennyiben lehetőség van az előadás megtartására Önöknél, várom visszajelzését! Elérhetőségeim: tel.: Szakmai mentor elérhetősége: Bori Judit tel.:

17 2.sz. melléklet Kérem, segítsen, TUDOK kutatásom elkészítésében az alábbi kérdőív kitöltésével! Köszönettel: Nagypál Rebeka KUT-diák BIROK 12.a. osztály Kérdőív a pedagógusok autizmushoz kapcsolódó ismereteinek felmérésére 1. Iskolai végzettsége (pl. tanító, gyógypedagógus, stb):.. 2. Az Ön kora:.. 3. Az Ön neme: férfi nő 4. Munkája során milyen korosztályú gyermekekkel találkozik (több válasz is adható): a) óvodáskorú b) általános iskola alsó tagozat c) általános iskola felső tagozat d) egyéb:.. 5. Mennyire ismeri az autizmus elméleti hátterét ( akár többet is jelölhet) a) elmélyültem a témában b) néhányszor olvastam erről c) volt már ilyen gyermek a csoportomban/osztályomban d) nem találkoztam még ilyen gyerekekkel e) keveset vagy egyáltalán nem foglalkoztam a témával 6. Jelölje az alábbi pontok közül, hogy mely tünetek jelentkeznek elsődlegesen az autista gyermekeknél a legnagyobb valószínűséggel: (1-egyáltalán nem tünet, 10-elsődlegesen jelentkező tünet) Karikázza be az Ön által megfelelőnek tartott tünet számát! o mások szándékát nem érti o szívesen játszik társaival o egyedül játszik o sokat mosolyog o szeret szerepelni o egyoldalúan kommunikál o szereti a közösségi programokat o igényli a testi kontaktust o sokat beszél egy témáról

18 o szeret színházba, moziba járni o fantáziadús szerepjátékokat játszik o szereti a pörgő, forgó tárgyakat o jó a memóriája o váratlan dührohamai vannak o szereti a hangos zenét o minden ételt megeszik Melyik módszerrel tudja hatékonyan együttműködésre ösztönözni az autista gyermeket? ( több választ is jelölhet) a) PECS kártyák b) A kiadott utasítás következetes megkövetelése c) Megfelelő érzelmi állapot kivárása d) Észérvekkel történő meggyőzés e) az utasítás hosszasabb elmagyarázásával 8. Soroljon fel az Ön környezetében található autista diagnosztikai központot! ( ha nem tud ilyet hagyja üresen) 9. Tapasztalatai szerint a gyerekek és a szülők megfelelő tájékoztatás mellett toleránsan állnak egy autista gyermek befogadásához? a) igen b) nem c) nem tudom d) attól függ, hogy Amennyiben Ön megfelelő szakmai segítséget és tájékoztatást kapna egy autista gyermek befogadásához, akkor felvállalná azt? a) igen b) nem c) nem tudom d) attól függ, hogy Köszönöm, hogy kitöltötte kérdőívemet! 17

19 3.sz. melléklet ppt 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 4.sz. melléklet A különleges világ, avagy autizmus spektrum zavar

28 Mi az autizmus? idegrendszeri rendellenesség, melynek oka egyenlőre ismeretlen az élet minden területét érinti sérül a kommunikáció illetve a nyelvi készség magatartás zavartsága lép fel sérül a szociális kapcsolat kialakítása fejleszthető de nem gyógyítható, de fontos, hogy időben felismerjük A gyermekek a legsúlyosabb tüneteket 2-5 éves koruk között mutatják. Közvetlen környezetükhöz való kapcsolatuk, alkalmazkodásuk ezután lényegesen javulhat, de az alapprobléma nem változik. Minden 100 típusosan autizmussal élő gyermekből kb. 5 válik önálló felnőtté, jelentős fejlődést mutat, de támaszt, ellenőrzést igényel, a többiek súlyosan fogyatékosak és ellátásra szorulnak. Külföldi adatok alapján számolva ezer autisztikus személy él Magyarországon. Az autizmus skálája a mély fogyatékosságtól az ép intellektusú ember enyhe szociális készségzavaráig terjed. Az autizmus gyakran jár együtt értelmi, vagy egyéb fogyatékossággal. Előfordulásuk fiúknál 4-5-ször gyakoribb, mint lányoknál. A szakirodalmi források a szűken értelmezett autizmus gyakoriságát 0,05-0,15%-ra, a tágabban értelmezett autizmus gyakoriságát ma 0,25%-ra becsülik. A diagnosztizált személyek száma ismereteink, diagnosztikus módszereink javulásával növekszik. 27

29 Az autizmus tünetei: 28

30 Autizmus diagnosztika Autizmus diagnózis kiadására gyermekpszichiáter jogosult. Autizmus Alapítvány 1089 Budapest, Delej u Tel./fax: (06 1) , Ambulancia: 1089 Budapest, Delej u. 21. (06 1) Református EGYMI Bethesda Korai Intervenciós Diagnosztikai és Fejlesztő Központ 1146 Budapest, Hungária körút 200. Tel: Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1115 Budapest, Bártfai u. 34/a 1146 Budapest Csantavér köz Tel/Fax: (06-1) Nemzetközi Cseperedő Alapítvány 1138 Budapest, Váci út 28. félemelet 2. Tel: / ; / Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekklinika Gyermekpszichiátriai Osztály 1083 Budapest, Bókai u. 53. (06 1) /2763 Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116. (06 1) Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja 7626 Pécs, Egyetem u. 6. (06 72) Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ 5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b. (06 66) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, Tanulási Képességet Vizsgáló 29

31 Szakértői es Rehabilitációs Bizottság 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. (06 46) Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó es Továbbképzési Központ, Tanulási Képességet Vizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a (06 92) Hajdu-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház Rendelőintézet Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály 4026 Debrecen, Bartok u (06 52) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Pedagógiai Szakmai es Szakszolgálat, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 5000 Szolnok, Mária u. 19. (06 56) Szegedi Tudományegyetem, Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály 6725 Szeged, Tisza L. krt (06 62)

32 Az SNI megállapításának menete Mi történik? Mi a feladat? Kinek a feladata? tünet megjelenése probléma beazonosítása pedagógus,szülő megfelelő diagnosztikai központba való irányítás megfelelő diagnosztikai központ kiválasztása szülő, pedagógus diagnosztikai vizsgálaton való részvétel területig illetékes szakértői bizottság megkeresése komplex szakértői vélemény elkészítése a problémáról SNI státusz megállapításának elindítása, komplex vélemény bemutatása diagnosztikai szakértők,szülő szülő, pedagógus Hasznos tanácsok, pedagógusoknak és szülőknek Az SNI státuszban lévő gyermek után járó kedvezmények: - étkezési kedvezmény - tankönyv támogatás - emelt szintű családi pótlék - önkormányzati és alapítványi támogatások 31

33 Ideális esetben így nézne ki az óvoda- vagy iskolakezdés: a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság megvizsgálja a gyermeket, és eldönti, hogy az állapota alapján az egészséges gyerekekkel együtt, integrált oktatásban vehet-e részt, vagy speciális autista csoportban a szakértői bizottság keres a lakóhely környékén egy olyan intézményt, amely megfelelő a gyermeknek (csak olyan iskola fogadja őket, amelynek az alapító okiratában le van fektetve, hogy foglalkoznak autista gyerekekkel) előírja, hogy hetente hány speciális, gyógypedagógiai foglalkozásra jogosult a gyerek (maximum heti hét foglalkozásra) ha a szülő nem tudja megoldani a lakóhely és az oktatási intézmény közötti utaztatást, igénybe veheti az önkormányzat által finanszírozott támogató szolgálatot, akik fuvarozzák a gyereket. "Amikor kiderült a diagnózis, bármennyire is felkavaró volt számunkra, úgy éreztük, mintha egy térképet kaptunk volna, ha nem is az útvesztőből való kijutáshoz, de legalább ahhoz, hogy megértsük, hol is vagyunk benne. (Julia Moor szülő) 32

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett

Önkéntes némaság - a mutizmus. Írta: Csányi Nikolett Mi is a mutizmus? Az alkalmazkodó viselkedés zavara. A mutizmus némaságot jelent. Mutizmus során a beszédszervek épek, de súlyos viselkedéses gátlás (neurotikus zavar) alakul ki, és a gyermek nem beszél.

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit

ELŐADÁS VÁZLAT. Balázs Judit ELŐADÁS VÁZLAT GYERMEKKORBAN KEZDŐDŐ FELNŐTT PSZICHIÁTRIAI KÓRKÉPEK: AUTIZMUS, ADHD, TIC-ZAVAR Balázs Judit 2012. november 15-17. SEMMELWEIS EGYETEM, KÖTELEZŐ SZINTEN TARTÓ TANFOLYAM AUTIZMUS FOGALMI SOKASÁG

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Autizmusba zárt világ

Autizmusba zárt világ Autizmusba zárt világ Az autizmus története Egyidős az emberiséggel! A szindróma első leírása: Leo Kanner-1943 autisztikus magány Hans Asperger 1944 autisztikus pszichopátia A reciprok kommunikáció minőségi

Részletesebben

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái

Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Sajátos nevelési igény a megyei szakértői bizottság tevékenységköre, a diagnózis pedagógiai és jogi konzekvenciái Mernyeiné Tőke Gyöngyi, Szegő Ágnes Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Sajátos nevelési

Részletesebben

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával

Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Down Egyesület Életpálya Down Szindrómával Az Egyesület bemutatása A DOWN Egyesületet 13 évvel ezelőtt olyan szülők hozták létre, akik fontosnak tartották, hogy a rendelkezésükre álló információkat és

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI

A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI A NEVELÉSI TANÁCSADÓK TEVÉKENYSÉGE, FELADATAI Dr. Csák Annamária Gyermekpszichológiai ellátás fejlődése 1899 Ranschburg Pál vezette Pszichológiai Laboratórium 1904 Ideges Gyermekek alsó és középfokú Állami

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Puplic relations spirál hivatalos melléklete

Puplic relations spirál hivatalos melléklete Puplic relations spirál hivatalos melléklete a Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 19010148-2-42 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 108/1990.04.09 1087 Budapest, Delej utca 24-26. 2011 Fordulónap: 2011. december 31. Beszámolási időszak: 2011. január 01. - 2011.

Részletesebben

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül

Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Társszakmák közti együttműködés gyakorlati megvalósulása az alapellátáson belül Sorompó Anett, Dr.Paraicz Éva, Dr.Hegyi Márta, Dr.Hirsch Anikó MRE Bethesda Gyermekkórház, Budapest Kórházi szociális munka

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási intézmények

Részletesebben

OTTHONT MINDENKINEK! Projektzáró szakmai találkozó szeptember 29.

OTTHONT MINDENKINEK! Projektzáró szakmai találkozó szeptember 29. OTTHONT MINDENKINEK! - OTTHONT MINDENKINEK! Projektzáró szakmai találkozó 2016. szeptember 29. Fogyatékos gyermekek a gyermekvédelmi gondoskodásban - Az Otthont mindenkinek program bemutatása Borbély Kata,

Részletesebben

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása

Minőségirányítási csoport. Szülői kérdőív feldolgozása Minőségirányítási csoport Szülői kérdőív feldolgozása 2010-11 Egyesített rövid távú cél: 4. Szülőkkel való kapcsolattartás feltérképezése A megvalósítás módja: Kérdőíves megkérdezés a szülői elégedettség

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása

A diagnosztika alapja ma. Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések. Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása http://www.pyroenergen.com Az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája - alapvetések Dr. Stefanik Krisztina ELTE BGGYK krisztina.stefanik@barczi.elte.hu Kiindulópont: a XXI. század autizmus-tudása Genetika

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

Tanítás-tanulás integráló környezetben

Tanítás-tanulás integráló környezetben Tanítás-tanulás integráló környezetben Papp Gabriella papp.gabriella@barczi.elte.hu MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Didaktikai Albizottság 2016. május 6. Fogalmak Nem csak tanulásban akadályozott (enyhén

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon

Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Inkluzív oktatás értelmezési keretek, hagyományok és lehetőségek Magyarországon Perlusz Andrea ELTE BGGYK Inklúziós index felhasználási lehetőségei Műhelymunka Educatio Budapest 2015. 2 Az ördög a részletekben

Részletesebben

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Konzulens tanár: Dr. Makai Katalin Készítette: Uri Kovács Lászlóné Mottó: Thomas Gordon idézetét választottam, mely azt gondolom teljes mértékben,

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt.

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004. Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó. Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt. TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Harmadik konzorciumi szintű projekttalálkozó Hallgatói szolgáltatások Mentor alprojekt Alprojekt vezető Szenes Márta Szolnok, 2014. május 14. Mottó A befogadó társadalom

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben