Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai"

Átírás

1 Elősző Kiknek szól ez a kiadvány? Mindenkinek, aki szeretne új ismeretekkel, új tapasztalatokkal gazdagodva hozzájárulni a befogadó közoktatási rendszer alakításához a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók integrált oktatása-nevelése terén. Akik a hagyományos frontális oktatással szakítva a differenciáló, a tanulók együttműködésére és eltérő képességeire építő tanulásszervezési eljárások alkalmazását választják. Akik készek megújulni, elfogadni a változást és képesek változtatni. Készek team munkában, együttműködve dolgozni, az új ismereteket a mindennapi pedagógiai munkába beépíteni, a megszerzett tudásukat továbbadni. Akik napi munkájuk során biztosítják a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést minden gyermek számára. Szól mindazoknak, akik az együttnevelésben érintettek: a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak, a gyermekek/tanulók szüleinek, a vizsgáló és fejlesztő szakembereknek, orvosoknak, egyéb szakmai szervezeteknek, oktatásirányítóknak, szakértőknek. E kiadvány irói olyan intézmények pedagógusai, akik Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című uniós projekt megvalósítói. Intézményeiknek a gyakorlatban jól működő szolgáltatói rendszerük van, a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatás terén jelentős feladatokat látnak el, jól követhető, minta értékű jó gyakorlatokkal rendelkeznek. Képzések nyújtásával, a standardizálás segítésével a meglévő igények kielégítése mellett bővítik szolgáltatásaik körét és alkalmasak a referencia intézményként való működésre. Szakmai épülésére váljék Mindenkinek. Kölesné Németh Mária szakmai vezető 1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A projekt megvalósítása a konzorciumi intézményekben 2.1. Zuglói Benedek Elek EGYMI 2.2. Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye 2.3. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda 2.4. Zuglói Logopédiai Intézet 2.5. Korai Fejlesztő Központ, Fecskefészek Bölcsőde 3. Zárszó 2

3 1. Bevezetés Nekünk nem egy óvón fölénk boruló ernyőre, hanem olyan világra van szükségünk, amelyben képesek vagyunk élni. Uwe Frehse A Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében című projekt megvalósítása során szerzett tapasztalatok összegzéséről készült jelen tanulmányunk. A rendelkezésünkre álló információk szolgáltatták az alapot, melynek során az intézményi, területi, regionális adatokat összegyűjtöttük, elemeztük és értelmeztük. A stratégiai tervezés szempontjából fontos területekre vonatkozóan az elérhető és releváns dokumentumokon és adatokon kívül az érintett intézmények képviselőinek véleménye, álláspontja is megjelenítésre került. A projekt konzorciumi formában valósult meg, a konzorcium tagjai: - Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda - Zuglói Logopédiai Intézet - Korai Fejlesztő Központ, Fecskefészek Bölcsőde A projekt megvalósítása során és a fenntartási időszakban a konzorcium tagjai a kompetencia területükön belül nyújtanak segítséget egymásnak a szolgáltatások fejlesztésében, kiépítésében és működtetésében. Kiegyenlítettebb és magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak a hálózatba szervezett intézmények a projekt 3

4 eredményeképpen. Képzések nyújtásával, a standardizálás segítségével a meglévő igények kielégítése és a szolgáltatások körének bővítése a korai fejlesztés, konduktív pedagógia, utazó gyógypedagógus hálózat, gyógytestnevelés, pedagógiai tanácsadás kiépítése és fejlesztése, valamint a referencia intézményként való működés megvalósítása a projekt hozama. A konzorcium tagjai Budapest délpesti régiójában helyezkednek el, az együttműködés kiindulópontját az egymástól tanulás lehetősége és az azonos problémák megléte jelentette. A Budapest Főváros XIV. kerület mutatói alapján megállapítható, hogy az elmúlt 10 évben lassú fogyás figyelhető meg, tehát a természetes fogyás folyamata érvényesül ben lakosa volt a kerületnek. A KSH 2001-es népszámlálási adatai szerint a kerületben a 100 családra jutó gyermekek száma 81, de ebből csak 40 a 15 évesnél fiatalabb. A vizsgált területen a gyermeklétszám jelentős csökkenése a születési adatokat figyelembe véve - nem valószínűsíthető. A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók száma egyfajta állandóságot mutat, a tanulónépesség 4,01 %-a tartozik ebbe a körbe. A jogszabályi változások miatt nehéz összehasonlítani a 10 évvel ezelőtti adatokat a jelenlegiekkel, de közel azonos számú sajátos nevelési igényű gyermeket kell ellátni. A változás annyiban figyelhető meg, hogy egyre növekszik az integráltan ellátottak száma, a hátrányos szociális helyzetű, alacsonyabb tanulási hajlandóságú, speciális pedagógiai módszereket igénylők aránya. A közoktatás rendszerében a tartós mélyszegénységen élő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a kitörés lehetőségét nem kapják meg, ha nem jutnak hozzá a megfelelő, speciális segítséghez, ha a rendszer már a legalsó szintektől kezdve különböző csatornákon át elkülöníti vagy kirekeszti őket, megfosztva ezzel őket a normális fejlődés lehetőségétől. Esetükben az iskola nemhogy csökkentené a különbségeket, de még növeli is: akinek az otthoni szocializációja nem megfelelő, az már iskolás korában kirekesztődik a jövő középosztályából. A közoktatás célja a 4

5 gyermek teljes személyiségének, képességeinek, ismereteinek szolgálata, ha kell egyénekre szabva. Ugyanilyen fontos az egyenlő bánásmód, melynek értelmében mindenkinek biztosítani kell, hogy a vele összehasonlítható gyermekkel azonos oktatásban részesüljön. A szociokulturális háttérre jellemző, hogy a felnőtt népesség iskolai végzettség tekintetében túlnyomórészt a legfeljebb nyolc általános iskolát végzettek körébe tartozik. A konzorciumi intézményekben valamennyi tanuló hátrányos helyzetű, mert értelmilegérzelmileg sérült. A tanulók jelentős része halmozottan hátrányos helyzetű, az alacsony jövedelmi és fogyasztási szint, a rossz lakáskörülmények, a szülők alacsony iskolázottsága miatt. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma más régiókhoz viszonyítva nem tér el az országos átlagtól, hasonló arányban fordul elő. A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók nagy szóródást mutatnak különböző régiókban, az átlagérték 3,7% az vizsgált területen 4,01%. A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos szolgáltatói hálózatot a fenntartó önkormányzatok megkezdték kiépíteni. Olyan tartalmi és szerkezeti változásokat valósítottak meg, amelyek a közoktatási törvény által is preferáltak s valós szülői igényt elégítenek ki. A már kiépült szolgáltatásokat rendszerbe kell foglalni, és hálózatként működtetni. Az elmúlt évek statisztikái szerint az integráltan nevelt gyermekek száma az óvodákban nőtt, így felmenő rendszerben jelentkeznek majd az iskolarendszerben is. A térségben a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását szolgáló intézményi rendszer túlnyomórészt kiépült, az igényekre válaszol. Azonban nem kellő hatékonysággal működik, tekintettel arra, hogy nem rendszerbe foglalva, hálózatszerűen működik és nem minden területre terjed ki a tevékenységi köre. A konzorciumi intézmények mikrotérségi közoktatási hálózatában betöltött szerepéről elmondhatjuk, hogy jelentős feladatot látnak el. 5

6 Zuglói Benedek Elek EGYMI alaptevékenységének területei a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált és integrált oktatása, a pedagógiai szak -és szakmai szolgáltatás elemeinek működtetése. Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda a sajátos nevelési igényű tanulók szegregált és integrált oktatása, a pedagógiai szak -és szakmai szolgáltatás működtetése. Zuglói Logopédiai Intézet feladata a logopédiai ellátás az óvodákban és iskolákban. A Kőbányai Korai Fejlesztő Központ feladata, hogy a 0-6 éves korú sajátos nevelési igényű gyermekeinek konduktív és gyógypedagógiai ellátását bölcsődei keretek között és ambuláns formában biztosítsa, valamint a szülők számára gyógypedagógiai tanácsadást nyújtson, ami kiterjed a gyermek szűkebb és tágabb környezetében való integrációjára, az elsődleges életszíntérben való elfogadásra, elősegítve a későbbi társadalmi beilleszkedést. Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye feladata 8 évfolyamos gyógypedagógiai általános iskola működtetése autizmussal élő gyermekek számára, pedagógiai szakszolgálat egyes feladatainak ellátása, valamint szakmai szolgáltatás az autizmus területén. A régióban a hagyományosan működő pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatások: - tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, - nevelési tanácsadók, - továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadók, - pedagógiai intézetek mellett a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók együttnevelését segítő elérhető pedagógiai szak- és szakmai szolgáltatásokat: - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, - fejlesztő felkészítés, - logopédiai ellátás, 6

7 - konduktív pedagógiai ellátás, - gyógytestnevelés a konzorciumi intézmények nyújtják a vizsgált területen. Az autista gyermekek ellátását országos szinten segíti az Autizmus Alapítvány EGYMI. Az EGYMI feladata az integrált oktatás, az együttnevelés megvalósítása. A közoktatási törvény 33.. (12) alapján a következő pedagógiai szak és szakmai szolgáltatásokat látja el. Szakszolgálatok Gyógyped. tanácsadás, korai fejlesztés Fejlesztő felkészítés Logopédiai ellátás Konduktív pedagógiai ellátás Gyógytestnevelés Szakmai szolgáltatások Szaktanácsadás Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Pedagógusok képzésének, tov.képzésének önképzésének segítése Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat Az EGYMI feladata továbbá - utazó szakember hálózat működtetése, - az intézmény keretén belül működhet óvodai vagy általános iskolai feladatot ellátó intézményegység, - valamint szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységenként megszervezhető a nevelési tanácsadás, a családsegítő szolgálat, az iskolaegészségügyi ellátás is. 7

8 1. ábra. A szegregáltan ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma a konzorciumi intézmények térségében szeptemberétől EGYMI- Benedek EGYMI- Móra EGYMI- Aut.Al. Log.Int. Korai fejlesztő tan.akad. ért.akad. autista halm.sérült beszédfogy. képzési kötelezett ifjúsági tagozat Megjegyzés: a Logopédiai Intézet által ellátott beszédfogyatékosok a Móra Ferenc általános Iskola logopédiai osztályainak (1-4. oszt.) tanulói, valamint a Napsugár Óvoda logopédiai csoportjának gyermekei. Ezen kívül 22 beszédfogyatékos tanuló jár a Németh Imre Általános Iskola logopédiai osztályaiba (1-2. oszt.), akiket az iskola saját logopédusa lát el. 2. ábra. Az integráltan ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek száma a konzorciumi intézmények térségében (2008. szeptember) tan.akad. beszédfogy. autista egyéb (F80-90) mozgássérült hallássérült korai f. kül.fogy-al 0 EGYMI- Benedek EGYMI- Móra EGYMI- Aut.Al. Log.Int. Korai fejlesztő 3. ábra. Integráltan nevelt-oktatott összes SNI létszám három évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében 8

9 EGYMI- Benedek EGYMI-Móra EGYMI- Aut.Al. Log.Int. Korai fejlesztő Személyi feltételek Az álláshelyek szakképzett gyógypedagógusokkal 100%-an betöltöttek valamennyi konzorciumi intézményben. Az EGYMIk-ben a kollégák többszakosak, az oligofrén szak mellett megtalálható a szurdo, tiflo, szomato, pszicho, logopédia szak. Az új terminológia szerint többen terapeuta szakosok. Az autista gyermekek ellátásához a kollégáknak speciális képzettségeik vannak. Több szakvizsgázott és másoddiplomás pedagógusaink vannak. Minden konzorciumban pedagógiai asszisztensek is segítik a munkát. Kollegáink a térségben nagy szakmai tudással rendelkeznek és számos speciális továbbképzésen vettek részt: diszlexia prevenció, diszkalkulia terápia, Sorobán, Gósy beszédpercepciós vizsgálat és terápia, Ayres, Delacato, BHRG, TSMT, Sindelar, fejlesztőpedagógia, logopédiai diagnosztika, drámapedagógia, projektpedagógia, a tanulók személyre szabott szöveges értékelése, együttnevelés, lépésről-lépésre óvodai program, személyiségfejlesztés zeneterápiával, Kokas-módszer, korai fejlesztés, Frostig elemek az óvodában, komplex művészeti terápia, EU-s pályázatíró tanfolyam, változáskezelő tréning, vizuális kultúra, differenciált tanulásszervezés,hatékony tanulói megismerés stb. Tárgyi feltételek 9

10 Az előírt kötelező minimális eszközfelszerelés mindenhol biztosított. Fejlesztési területenként és a korosztálynak megfelelően igyekszünk az igényeket kielégíteni. Pályázati úton a Zuglói Benedek EGYMI-ben eszközkölcsönzést is létrehoztuk. A speciális igények kielégítését jelen pályázat által kívánjuk megvalósítani. A szolgáltatási kör bővítése a gyermekek/tanulók egyéni szükségleteinek és a szülői igényeknek megfelelően megkezdődött az elmúlt időszakban. A Zuglói Benedek Elek EGYMI a Fenntartó támogatásával a HEFOP program keretén belül megkezdte a befogadó intézményekkel közösen kiépíteni az inkluzív nevelési környezetet. Kiépítette az utazó tanári szolgáltatást, együttműködési megállapodások segítségével intézményközi szakmai team megbeszéléseket, valamint kerületi szintű utazó tanári munkaközösséget működtet. A HEFOP keretében kifejlesztett jó gyakorlatai: szülői klubok, módszertani klubok, mozgáskotta az óvodában, németh-mozgásmodell az iskolában, projektmódszer bevezetése a tanórákon, báb-érzelem-zene-siker projekt oktatás alsó tagozaton majd felmenő rendszerben, a kompetencia alapú oktatás matematika, szövegértés alsó tagozaton és felmenő rendszerben, szociális és életvitel felső tagozaton, valamint az óvoda-iskola átmenet területén, az integrációs tábor és gyermeknap, Ayres terápia, lovas terápia, állatasszisztált terápia, feladatbank, team-megbeszélések, hospitálások, belső képzések, továbbképzések, módszertani napok, szakmai műhelyek, konferenciák - Zuglóban jelenleg is működő programok. A megkezdett tevékenységek folytatódnak. A Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Tanuszoda tevékenységi köre is folyamatosan bővült. A szakiskolai előkészítést, a fejlesztő felkészítést a szülői igényekre válaszolva építették be az intézmény működésébe. 10

11 A Zuglói Logopédiai Intézet a feladatai ellátása során kijárásos és intézeti ambuláns formában valósította meg az intenzív, speciális logopédiai fejlesztést. Így minőségileg megváltozott új logopédiai hálózat jött létre, melyben az egyszerűbb eseteket helyben kezelik, a súlyosakat kombináltan, vagy specializálva. Az Autizmus Alapítvány EGYMI 2000/2001. tanévtől Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként működik, vállalva képzési kötelezett, integrált és korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását, valamint egyéb szakszolgálati feladatok, illetve szakmai szolgáltatás ellátását az autizmus területén. Budapest Főváros X. Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Fecskefészek Bölcsőde Korai fejlesztő Központ 2008-ban kezdte meg működését. A megnövekedett igényre és a szakmai szempontokra adott választ a Fenntartó az intézmény átalakításával. Az esélyteremtéshez, az eredményes társadalmi beilleszkedéshez az egyik legfontosabb tennivaló, hogy az iskola kezelni tudja az egyéni igényeket, az egyéni eltérésekből fakadó problémákat. Az integrációs szemlélet és a személyiségközpontú pedagógia a közoktatás fókuszába került. A projekt fejlesztési célkitűzései voltak: - Többoldalú intézményi, szakmai és szakmaközi együttműködéssel hozzájáruljon a befogadó közoktatási rendszer megvalósításához a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények fenntartóinak, vezetőinek, pedagógusainak, a gyermekek/tanulók szüleinek felkészítésével, akkreditált és legitimált képzések nyújtásával. - Kialakítsa és segítse a jól működő szolgáltatási rendszer beépülését a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, megteremtve ezzel az együttnevelés hatékony megvalósulását. 11

12 - Az inkluzív tanulási környezet kialakításával, valamint a kompetencia alapú oktatással hozzájárul minden egyes gyermek/tanuló egyéni képességeinek és adottságainak maximális kibontakoztatásához, sikeres iskolai előrehaladásukhoz, javítja a továbbtanulási és a munkaerő-piaci esélyeiket, elősegíti a társadalmi beilleszkedésüket, és csökkenti az oktatási esélyegyenlőtlenségeket. Közvetlen célok: Intézményközi hálózat kiépítése a régióban a Zuglói Benedek EGYMI vezetésével, mely alkalmas - a projektben közvetlenül és közvetve résztvevő intézményekben a differenciáló és integráló pedagógiai módszertani kultúra terjesztésére, a speciális eszközök használatára, - egységes standardok alapján a pedagógiai szak és szakmai szolgáltatások beépítésére a mindennapi pedagógiai gyakorlatba, - a modell értékű, jó gyakorlatok átadására és a napi gyakorlatba való beépítésére, - az információk megfelelő áramoltatására, mely által időben és minden érintetthez eljut az aktuális információ, - az integráció valamennyi érintett résztvevőjének (fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők, egyéb szakemberek) felkészítésére akkreditált és legitimált képzések által a hatékony együttműködés és a szemléletváltás tekintetében, - az együttműködési folyamatban, annak minden területén a minőségi munkavégzés mindennapi gyakorlására, szem előtt tartva a gyermekcentrikusságot és partnerközpontúságot, - az inkluzív tanulási környezet kialakítására, a belső (az iskola épülete, helyiségei, termek berendezése, fejlesztő eszközök, taneszközök, szülőkkel való együttműködés) és külső (együttműködő partnerek) környezet figyelembe vételével, az intézményi dokumentumokba (alapító okirat, nevelési és 12

13 pedagógiai program, helyi tanterv, munkatervek, tanmenetek, továbbképzési terv, minőségirányítási program, esélyegyenlőségi program, SZMSZ ) való beépítésével, a pedagógusok felkészítésével a kompetencia alapú, differenciáló oktatás alkalmazására, - az Educatio Kht. által nyújtott és egyéb szakmai anyagok megismertetésére és azok alkalmazására. A konzorcium megvalósult programja: Létrejött egy olyan együttműködő intézményi hálózat a konzorcium intézményei és a konzorcium által elért többségi intézmények között a régióban, mely erősíti az EGYMI-k pedagógiai szak és szakmai szolgáltató jellegét a meglévő szolgáltatások fejlesztésével és újak kialakításával az egységes standardoknak való megfelelés által, lefedve ezzel a fogyatékossági típusok lehető legszélesebb körét a korai fejlesztéstől az általános iskola befejezéséig, valamint a továbbtanulás segítése érdekében a szakiskolákkal együttműködve a továbbtanulók utógondozása által. Az integráció valamennyi résztvevőjének folyamatos felkészítése akkreditált és legitimált képzések által az inkluzív, pedagógiai környezet kialakítására; a differenciálást, kompetencia alapú oktatást segítő speciális módszerek és eszközök ismeretére és alkalmazására; a tanulók hatékony ismeretére, egyéniesített oktatásukra nevelésükre. A szolgáltatást nyújtó intézmények egyenrangú kapcsolatban vannak a szolgáltatást igénybe vevő intézményekkel és a kompetencia területükön belül elérhetővé teszik szolgáltatásaikat valamennyi partner számára. Biztosítják az egyenlő elérhetőséget a partnerek számára, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést minden gyermek számára. A projekt elsődleges célcsoportja a konzorcium tagjainak pedagógusai illetve a hálózat során létrejövő befogadó intézmények pedagógusai. Másodlagos célcsoport az általuk ellátott gyermekek illetve szüleik, akik haszonélvezői lettek a bővített szolgáltatásoknak. Itt jelentek meg a heterogén szakmai szervezetek munkatársai is. 13

14 A szak és szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények munkatársai a befogadó intézmény pedagógusaival közösen tudnak csak megfelelni az elvárásoknak. Ehhez szükséges a szolgáltatások bővítése, a pedagógusok megtámogatása képzésekkel és tanácsadással az egységes szolgáltatási színvonal kiépítésében és fenntartásában. A létrehozott fejlesztések a támogatások megszűnte után tovább fognak működni, mert az intézmények dokumentumaiba beépítve a Fenntartó biztosítja a szükséges erőforrásokat a mindenkori éves költségvetésében. A megvalósítás során környezettudatos és költségkímélő módszereket alkalmazunk, így a fenntarthatóság is megvalósítható lesz hosszú távon. A projektmenedzsment környezetvédelmi szempontokat figyelembevevő módszereket alkalmaz. Honlapot üzemeltet, melyen a szakmai anyagok elérhetők.. A konzorciumi tagok és a kiépült hálózat tagjai egymás közötti kommunikációjának egyik legfontosabb csatornája az elektronikus levelezés, így a papír indokolatlan felhasználása kiküszöbölhető. A fejlesztési program megvalósításakor a nevelési oktatási célok újragondolása, az egész életen áttartó tanulási képességek és kompetenciák fejlesztése, a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása kerül előtérbe, amely az elért eredmények fenntarthatóságát biztosítják. A projekt olyan előremutató módszertani és strukturális változásokat indít be, amely összhangban van a közoktatási rendszerrel, komplexitása biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságát. A bevont szakemberek a projekt lezárását követően rendelkezésre állnak az intézményekben, a tevékenységüket folytatni fogják. A fenntarthatóság biztosításához szükséges feladatok többségében beépülnek az intézmények pedagógiai programjaiba. A képzések segítségével a fenntarthatóság biztosításához szükséges képzett szakemberek száma biztosított lesz, rendelkezésre áll a szükséges képzett humánerőforrás. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése valamint az integrált oktatás- nevelés módszertanának megismertetése és azok alkalmazása segíti a hatékony 14

15 oktatási munkát, a hátrányos helyzetűek eredményes iskolai karrierjét, a képzett pedagógusok jelenléte az intézményekben biztosítja a tartós hatást. Elsajátítják és alkalmazzák a szakemberek az együttműködési technikákat. Hosszútávon működőképes, jó kommunikációs stratégia kerül bevezetésre. A minőségirányítási, értékelési rendszer működtetése a folyamatos fejlesztés biztosítéka. A szakmai fenntarthatóság kulcskérdése, hogy kialakuljanak és működőképessé váljanak az egységes szemléletet képviselő szervezetek mellett a kommunikációs csatornák, az együttműködő szakemberek, partnerszervezetek, intézmények hálózata. Az intézményi koordinátorok részvételével Módszertani Klub alakul, amely hosszútávon segíti a hálózat működtetését, az ismertség növelését és a szakemberek eredményes együttműködését. Az EGYMI szak- és szakmai szolgáltató jellegének erősítésével az egységes standardoknak való megfelelés által a felhalmozott gyógypedagógiai szakmai tudás egységesen fog megnyilvánulni a befogadó iskolarendszerben a vizsgált területen. A minőségi szolgáltatások nyújtásával sikeresebbé válik a befogadás, mely megmutatkozik a tanári attitűdökben, a mindennapi pedagógiai gyakorlatukban, a kompetenciák megfelelő alkalmazásában, a folyamatos megújulásra való képességben, az együttműködésben. A team-ben való közös gondolkodás és együttműködés megszokottá, természetessé válik, amely a hatékonyságot fokozza. A minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosított lesz minden gyermek számára. Az esélyteremtés növelésével csökkenek az akadályok, színvonalasabbá válik a tanulástanításszervezés. A preferált integrációs modellek a képzéseken ismertté válnak és beépülnek a mindennapi pedagógiai gyakorlatba. A probléma-felismerésben a vizsgált területen a pedagógusok képzettséget szereznek és a már működő és újonnan kifejlesztett szakmai szolgáltatásokkal teljes mértékben le tudják fedni az igényeket és szükségleteket. Hatékonyabbá válik az EGYMI a helyben nyújtott szolgáltatásokban és a kapcsolatrendszer fejlesztésével nyitott, támogató partneri rendszer alakul ki. 15

16 Az inkluzív tanulási környezet kialakításával, valamint a kulcskompetenciák figyelembe vételével a tanulás-tanítás folyamata tudatosabbá válik és hozzájárul minden egyes gyermek/tanuló egyéni képességeinek és adottságainak maximális kibontakoztatásához, sikeres iskolai előrehaladásukhoz. Javítja a továbbtanulási és munkaerőpiaci esélyeiket, elősegíti társadalmi beilleszkedésüket és csökkenti az oktatási esélyegyenlőtlenségeket. A gyermekek/tanulók személyisége a segítő, motiváló, elfogadó légkörben kinyílik, magabiztosabbá válik, önértékelésük reálisabb lesz, konfliktuskezelő stratégiákat sajátítanak el, megtanulnak harcolni, fejlődik az alkalmazkodó képességük. A mindennapi élet és tanulás során kreatívabbak lesznek. Szocializációjuk magasabb szintet ér el, így szociális viselkedésük fejlettebbé válik, könnyebben megtanulnak együtt élni a saját másságukkal, könnyebben elsajátítják a társadalmi érintkezés megszokott formáit. A speciális intézményektől távolabb élő gyermekeknek sem kell elszakadniuk családjuktól, megszokott környezetüktől a megfelelő fejlesztés érdekében. A kiépült szolgáltatási rendszer biztosítja, hogy a gyermek/tanuló a napirendbe építve kapja meg az ingyenes, kötelezően járó szolgáltatást. A hálózatban való működés lehetővé teszi, hogy a lehető legkiválóbb szolgáltatást kapja meg a gyermek a szükségletének megfelelően, a gyógypedagógiai szakma minőségi szolgáltatássá válik. A hálózatkoordinációs központ segítségével az együttműködés eredményesebb lesz, az intézmények közötti kapcsolat segít a közös pontok megtalálásában, s a feladatok napra kész megoldását biztosítja. Az integrált és szegregált nevelés egyre eredményesebbé válik, a minőségi szakmai munka, szakmai szolgáltatás biztosított lesz. A megvalósult képzések elősegítik, hogy a többségi intézmények munkatársai tájékozottabbak legyenek a sajátos nevelési szükségleteket tekintve, az autizmus területén is, így elfogadóbbak lesznek és a szokatlan viselkedések miatt nem utasítják el a gyermekeket. Az iskolavezetés és az intézményfenntartók nyitottabbá, befogadóbbá válnak, megfelelő ismeretekre tesznek szert, mely nagyban hozzájárul a személyi és tárgyi feltételek biztosításához. 16

17 A fenntarthatóságot biztosítja, hogy az új szolgáltatások bekerülnek az alapító okiratokba és az intézményi alapdokumentumokba, a már működő szolgáltatások pedig tovább fejlesztve minőségibb szinten működnek. A projekt céljaiban kapcsolódik a TÁMOP 3.1.1; projektekhez, így a projekt minden tevékenysége komplex módon tud érvényesülni és kiterjed a sajátos nevelési igényű tanulók esélyeinek növelésére, az inkluzív nevelés támogatására. 2. A projekt megvalósítása a konzorciumi intézményekben 2.1. Zuglói Benedek Elek EGYMI Az intézmény bemutatása 17

18 2.2. Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Az intézmény bemutatása Az Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Magyarország első olyan közoktatási intézménye volt, melyet kifejezetten autizmussal élő gyermekek, tanulók sérülés-specifikus ellátására hoztak létre 1989-ben. Az országban működő autizmus-specifikus ellátást nyújtó intézmények zömmel az itt kidolgozott modellt adaptálták az elmúlt években. Napjainkban az EGYMI országos modell intézményként működik, valamint gyakorlóhelyet biztosít különböző tanfolyamok és felsőoktatási intézmények hallgatói számára. Így többek között az először 2009-ben indított, az ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Kar Autizmus spektrum zavarok gyógypedagógiája szakirányú továbbképzési szakán tanulók is itt végzik szakmai gyakorlatukat. Az EGYMI az Autizmus Alapítvány többi intézményegységével szoros együttműködésben látja el munkáját. Az Autizmus Alapítvány által létrehozott komplex modellben a családok ellátása a diagnózistól az iskolai ellátáson keresztül a felnőttkorig, az egészségügyi, szociális és oktatási aspektusok egyidejű figyelembe vételével valósul meg. (további információk: 18

19 Fontos szakmai eredményeink Szakértőink aktívan részt vettek a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve autizmusra vonatkozó fejezetének kidolgozásában. Az intézmény működésének első tíz évében megszülettek az autizmussal élő gyermekek, tanulók speciális tantervei, melyek az OKI tantervi adatbankjába került. A jogszabályi változásokat követve a pedagógiai program és helyi tanterv legutóbbi módosításakor az értelmileg akadályozott tanulók számára kiadott kerettantervet 1-8. évfolyamig, az enyhe fokban értelmi sérült tanulók számára kiadott kerettantervet 1-8. évfolyamig, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelveit vettük figyelembe. A tanterv az Autizmus Alapítványnál folyó munka jelenlegi fázisát tükrözi, folyamatos fejlesztés alatt áll. Az intézmény a 2000/2001. tanévtől működik Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményként, vállalva képzési kötelezett, integrált és korai fejlesztést igénylő gyermekek ellátását, valamint egyéb szakszolgálati feladatok, illetve szakmai szolgáltatás ellátását az autizmus területén. Ennek megfelelően a következő három alapvető intézményegység működik: 8 évfolyamos gyógypedagógiai általános iskola Szakszolgálat (korai fejlesztés, fejlesztő felkészítés, integráció támogatása) Szakmai szolgáltatás az autizmus területén: az autizmussal kapcsolatos tapasztalatok átadása szakemberek, hallgatók és szülők számára. Folyamatosan, igény és kapacitás szerint nyújtott szakmai szolgáltatások: Autizmus-specifikus pedagógiai módszerek megismertetése szakemberekkel. Gyakorlati képzés színterének biztosítása gyógypedagógus, védőnő és pszichológus asszisztens hallgatók számára az érvényes szerződéseknek megfelelően. Segítségnyújtás szakdolgozatok elkészítéséhez. Tájékoztatás speciális autista csoportok szervezésének jogi és szakmai feltételeiről. 19

20 Az intézményben adaptált és kidolgozott tantervek, mérőeszközök, tananyagok, taneszköz minták bemutatása. Autizmussal kapcsolatos szakirodalom ajánlása, a szakmai könyvtár anyagainak rendelkezésre bocsátása. Szakmai információk és tanácsadás autizmussal élő gyermekek nevelésénekoktatásának lehetőségeiről. Speciális autista csoportok helyszíni szupervíziója. Az Autizmus Alapítvány többi szakmai egységével együttműködésben szakmai napok, tanfolyamok szervezése. Integrációt vállaló többségi és gyógypedagógiai intézmények szakmai támogatása, igény esetén helyszíni tanácsadás és szupervízió biztosítása. A szolgáltatások igénybevételének leggyakoribb formái: Hospitálások, konzultációk, tanácsadások igénybe vétele előre egyeztetett időpontokban. A portál szakmai anyagainak, ellátórendszerre vonatkozó adatainak letöltése. Konzultáció telefonon, elektronikus és hagyományos levelezés útján. Gyakorlatok szervezése az intézmény csoportjaiban. Az intézmény szakembereinek helyszíni látogatása, melynek keretében különböző témájú előadásokat és helyszíni szupervíziót biztosítanak. Szakmai napok szervezése az autizmus területén dolgozó szakemberek számára. A célcsoport és az intézménybe járó tanulók bemutatása Az autizmus spektrum zavar lényege a szociális, kommunikációs és speciális kognitív képességek minőségi károsodása, mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmussal élő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő szociális készségek, illetve a rugalmas gondolkodás és kreativitás területén tapasztalható kognitív deficit, a beszéd szintjéhez képest károsodott kommunikáció, az egyenetlen 20

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag

Kiskırös 2010 november 17. Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) átszervezések sek (2007) Az oktatási. sa az integráci. cióba (HHH, SNI) gyógypedag Kiskırös 2010 november 17 Hódmezıvásárhely MJV KözoktatK zoktatási Feladat-ell ellátási Fejlesztési si Terve (2006-2013) 2013) Intézményi átszervezések sek (2007) Az oktatási si-nevelési intézm zmények

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok

Az intézményegység alapító okiratban meghatározott feladatai: Pedagógiai szakszolgálati feladatok Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye MUNKATERV Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2010-2011.

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont - Orosháza Pedagógiai Szakmai és Egységes Szakszolgálati Tagintézmény Orosháza Veres József u. 2/A Tagintézményünk több intézmény összevonásával

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó DIGITÁLIS TANANYAGOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KOCZOR MARGIT SZAKMAI VEZETŐ ÚJ TARTALOMFEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN TÁMOP 3.1.2-12/2 Nemzeti tananyagfejlesztés és

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit

AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN. Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp Gergő -Pál Judit MAGYAR SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG ÉVES KONFERENCIÁJA ÉS KÖZGYŰLÉSE 2010. NOVEMBER 5-7. FOGYATÉKOSSÁG ÉS INTEGRÁCIÓ SZEKCIÓ AUTISTA GYERMEKEK A MAGYAR KÖZOKTATÁSBAN Készítették: Keszi Roland -Kiss László -Papp

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI

REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI (96) 516-050 Fax: (96) 516-054 E-mail: vuksuli@vuksuli.sulinet.hu Weblap: http://www.vuksuli.sulinet.hu Németh Péter projektmenedzser REFERENCIA INTÉZMÉNYI CÉLJAI CÉLJAINK SIKERKRITÉRIUM ÉRTÉKELÉS PERIÓDUSA

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015.

A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. Az intézményben dolgozó pedagógusok és végzettségeik A Budapest, XVIII. Kerületi SOFI Közzétételi listája 2015. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére

JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére JAVASLAT PEDAGÓGIAI DOKUMENTUMOK MÓDOSÍTÁSÁHOZ a sajátos nevelési igényű gyermekeket/tanulókat integráló intézmények részére A befogadó óvodai és iskolai környezet kialakítása, a sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben