Fodor-Gál Valéria: Az Országos Autizmus Stratégia elkészítésének értékfejlesztés módszertannal történő támogatása 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fodor-Gál Valéria: Az Országos Autizmus Stratégia elkészítésének értékfejlesztés módszertannal történő támogatása 1"

Átírás

1 Fodor-Gál Valéria: Az Országos Autizmus Stratégia elkészítésének értékfejlesztés módszertannal történő támogatása 1 Annotáció A cikkben az Országos Autizmus Stratégia értékelemzéssel történő megalkotásának folyamatát mutatjuk be. A középtávú stratégia elkészítését az Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési terve tűzte ki feladatul. A cikkben szólunk az autizmusról, a stratégiaalkotással kapcsolatos különböző felfogásokról, majd részletesen bemutatjuk az értékelemzési munkaterv alapján felépített és megvalósított folyamatot. A cikk reményeink szerint jól példázza, hogy az értékelemzés eredményesen használható olyan témák esetében is, amelyek nem tartoznak az értékelemzés klasszikus alkalmazási területéhez. 1. Az autizmus rövid bemutatása Az autizmust sokan az Esőember (Rain Man) című, 1988-ban Dustin Hoffman és Tom Crouise főszereplésével készült filmből ismerhetik. Az autizmus egy fejlődésneurológiai zavar, a központi idegrendszer sérült állapota, aminek következménye egy jellegzetes, komplex viselkedéses szindróma. Az alapsérülés jelen tudásunk szerint végleges, kezeléssel nem befolyásolható ember közül 4-5 mutat súlyos, enyhébb autista tüneteket. Fiúkban négyszer gyakoribb, mint lányokban. A tünetek az első három életév során válnak felismerhetővé, és mai tudásunk szerint megmaradnak a teljes élet során: 1. T.Crouise és D. Hoffman az Esőember című filmben Az autista személy nehezen alakít ki kapcsolatokat, nem észleli megfelelően a többi ember érzéseit, nem érti a szociális elvárásokat. Az autista emberek gyakran nem tanulnak meg beszélni. Amennyiben kialakul a beszéd az gyakran szokatlan (pl. utánzás) és nem kommunikációs célú (az őt érdeklő témáról monológ formában beszél). 1 A projekt a MÉT Év Legjobb Értékelemzése Díj pályázat I. helyezettje. Megbízó: Autisták Országos Szövetsége dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika elnök, szakmai témavezető Petri Gábor ügyvezető titkár; Értékelemzési tanácsadó Fodor-Gál Valéria CVS, PVM és Gál Gabriella AVS 1

2 Az autista gyermek érdeklődése, játéka beszűkült, gyakran ragaszkodik az azonossághoz, a megszokott rutinhoz. Gyakoriak a sztereotip mozgások (pl. kezekkel "repdesés", ütögetés, hintázás). Az autizmushoz gyakran társulnak egyéb tünetek is, pl. alacsonyabb intelligenciaszint, vagy szórt, egyenetlen teljesítmény, de bizonyos területeken, ahol nem szükséges a szociális érzék, kiemelkedő képesség is előfordulhat. Az autizmus az egyén és a családi környezet életminőségét extrém módon károsíthatja. Ennek ellenére az érintettek és családjaik nagyon kevés hatékony segítséget kapnak a helyzet kezeléséhez! A probléma nem csupán Magyarországon létezik. Az Európa Tanács között működtette a Committee of Experts on the Education and Integration of Children with Autism (P-RR-AUT) nevű albizottságát, amely ajánlásokat dolgozott ki az autizmussal élő gyermekek oktatására és integrációjára vonatkozóan. Az ajánlásokat a Miniszterek Tanácsa december 12-én hagyta jóvá Országos Autizmus Stratégia előzményei A fenti okok miatt az Országos Autizmus Stratégia elkészítését az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának évekre vonatkozó középtávú intézkedési terve is az elvégzendő feladatok közé sorolta 3. A Szociális és Munkaügyi Minisztériumnál (SZMM) elnyert pályázat alapján az Autisták Országos Szövetsége készíthette el a stratégiát. Témagazda Petri Gábor ügyvezető titkár volt, aki nagy gyakorlattal és hozzáértéssel menedzselte a stratégia elkészítésének folyamatát! Az SZMM képviselője a stratégiával kapcsolatos elvárásait a következőképpen határozta meg: Ágazatfejlesztést, integráló rendszerfejlesztést célozzon a stratégia, úgy, hogy a meglévő ellátásokra és rendszerelemekre építkezik. Mutasson rá azokra a csomópontokra, amelyekre hatni szükséges. Határozza meg azokat a beavatkozási lehetőségeket, amelyek a legnagyobb hatással lehetnek a jelenlegi helyzetre, amikhez az intézkedéseket fel lehet sorakoztatni Mutassa be a következő időszakban jelentkező feladatok összességét és azok egymáshoz kapcsolódását, továbbá azt, hogy milyen sorrendben és milyen határidőkkel lehet ütemezni a megvalósítást. Utaljon arra, hogy milyen feltételek biztosítását igénylik az egyes feladatok. A stratégiát az értékmódszertan (Value Methodology) alkalmazásával kívánták kidolgozni, mivel korábban a fogyatékosságügy területén több komplex téma feldolgozásánál is eredményes volt az értékmódszertan alkalmazása. A fejlesztést Fodor-Gál Valéria okl. közgazda, okl. pszichológus, tanácsadó 2 The Resolution ResAP(2007)4 Education and Integration of Children with Autism adopted on December 12th 2007 by the CoE Committee of Ministers Council of Europe /2007. (VIII. 7.) Korm. határozat IV/3. pont 2

3 szakpszichológus, CVS, PVM irányította, co-tanácsadóként Gál Gabriella közgazda, AVS működött közre. 3. Stratégiai tervezés A stratégiai tervezésnél többféle megközelítés létezik, de minden esetben egy adott cél érdekében megvalósítandó összetett folyamatról van szó. A stratégiai tervezésnek nemcsak az eredménye fontos, az is jelentőséggel bír, hogy milyen folyamat eredményeként alakul ki a stratégia. Ettől is függ, hogy létrejön-e egy újfajta, jövőt építő gondolkodási szemlélet, és hogy milyen lesz a stratégia mozgósító ereje. Egy jó stratégia elkészítése nehéz feladat. Információkra, elemzésekre kell, hogy épüljön, ugyanakkor a társadalmi, politikai, gazdasági prognózisok sok bizonytalanságot tartalmaznak. Ezért az elemzések mellett az is fontos, hogy intuitív módon érezzük a jó irányt, a lehetőségeket. A stratégiai tervezésről némelyek azt gondolják, hogy csak annyira hatékony, mintha a jövőt egy varázsgömbből próbálnánk megmondani, mások szerint lehet, és szükséges is stratégiai tervet készíteni. Véleményünk szerint a stratégiai tervezés a jövő építésének feltétele. A létrejövő stratégia ereje abban van, hogy a jövőre irányul, és megpróbálja előre jelezni, megteremteni és ellenőrzése alatt tartani azt; továbbá a változtatásra koncentrál, megoldásokat fejleszt ki, hogy a jelenlegi helyzetből hogyan juthatunk el a kívánt jövőbeni állapotba. Léte önmagában energizál és reményt ad. 4. Az értékelemzés folyamata a) Megbízó az alábbi célkitűzést határozta meg a középtávú autizmus stratégiával szemben: Jelölje ki az autizmussal élő személyek teljes életútjára kiterjedő, a diagnosztikával, a fejlesztéssel, az oktatással, a felnőtt ellátással, a foglalkoztatással, a szociális ellátással összefüggő fő célkitűzéseket; Nyújtson minden szereplő számára orientációt a cselekvési irányokra vonatkozóan; Tegye egyértelművé a feladatprioritásokat az SZMM és az AOSZ számára; Határozza meg a stratégiai célkitűzések feltételrendszerét. b) A szakértő team megalakítását az értékfejlesztési tanácsadóval történt konzultáció után a Megbízó vállalta fel. Olyan hiteles, hozzáértő team létrehozása volt a cél, akit a szakma és a civil szféra egyaránt elfogad, és felkért szakértők vállalják, hogy a felkínált keretek között együttműködnek a meghatározott célok eléréséért. Fontos elvárás volt az is, hogy megjelenhessenek a teamben a különböző érdekcsoportok (pl. a szakértők mellett a szülők), és a különböző szakmai megközelítések. Az így megalakított értékelemző team reprezentálta az egészségügy, szociális, oktatási, gyógypedagógusi, foglalkoztatási, felnőttképzési, jogszabály-alkotási szakmai területeket, de az volt a kérés feléjük, hogy az értékelemzés során a saját 3

4 szakmai meggyőződésüket képviseljék, és ne azt a szervezetet, ahonnan érkeztek! Megbízó szándéka volt, hogy a munkát több szakaszra bontja, és lehetőséget teremt a teamen kívül további szakértők és véleményalkotók bevonására is. Erre a fejlesztési szakaszban volt mód. A team január végén találkozott a feladat és az értékelemzés eljárásával való megismerkedésre. Az első találkozó viharzással zajlott, mivel volt olyan szakértő, aki az előzetes egyeztetés ellenére a team összetételét nem találta megfelelőnek, ill. a teammunkát és annak tervezett időtartamát nem tartotta szükségesnek a feladat teljesítéséhez. Mások viszont éppen a közös szakmai műhelymunka lehetőségét értékelték, mivel - véleményük szerint - a megelőző időkben erre nem volt lehetőség. Hangsúlyozták, hogy a szigetszerű működést a stratégia alkotás során fel kell oldani, egymást erősítő, és egymásra épülő elemeket kell kidolgozni. Mindenki a maga szakterületét ismeri a legjobban, de szükség lenne a rendszer többi elemének a megismerésére és összehangolására is. Azt kell megkeresni, hogyan lehet a meglévő rendszereket most javítani. A végső döntés a munka elvállalása, a team megalakulása volt, amit a munkaterv összeállítása is megerősített. c) Az értékelemzésre február május 30. között került sor, a mellékelt munkaterv szerint júniusában a Stratégiával kapcsolatos végső egyeztetések zajlottak, így az Országos Autizmus Stratégia a vállalt határidőre átadásra került a Szociális és Munkaügyi Minisztérium számára Hónapok január február március április május június Projektelem Feladat Hetek Szerződés előkészítése, célok december egyeztetése, projekt tervezése Team felkérése, megalakítása, Előkészítés kick-off tartása, team felkészítése Ütemterv véglegesítése Információk egyeztetése, Információs véglegesítése szakasz Információk összegyűjtése, tanulmányozása, felkészülés Információk elemzése Elvárások, igények feltárása Funkciók meghatározása, a funkcionális modell felállítása Szimbiózis Alapítvány (Miskolc) tanulmányút Funkcióelemzési szakasz Alkotó szakasz Értékelési szakasz Fejlesztési szakasz Javaslatok bemutatása Funkcionális modell véglegesítése SWOT elemzés Esőemberekért Egyesület (Tata) tanulmányút Autizmus Alapítvány (Budapest) tanulmányút Ötletek gyűjtése minden funkcióra Ötletek értékelése, szelektálása, Ötletek témacsoportokba rendezése Javaslatkidolgozó párok, csoportok felkérése, megalakítása Javaslatok tervezése, konzultációk lefolytatása, akciók meghatározása, feltételrendszer kidolgozása Javaslatok egyeztetése, tartalmilogikai összevetés, harmónia biztosítása Stratégia javaslat dokumentálása Szakértői, lektori vélemények beszerzése Társadalmi véleményeztetés az AOSZ weblapján Stratégiai véglegesítése, észrevételék beépítése Országos Autizmus Stratégia átadása Egyéni vagy kiscsoportos munka Teammunka 1. ábra: Országos Autizmus Stratégia elkészítésének munkaterve 4

5 d) A team a munka elkezdésénél meghatározta a fontos, figyelembe veendő információkat és azok forrását. Az információk között hazai és nemzetközi szakirodalmak, szakkönyvek, tanulmányok, szakértői jelentések, ajánlások, különböző jogszabályok szerepeltek. Hiányosságként kellett elfogadnunk, hogy az autizmussal élőkről és helyzetükről részletes adatok nem állnak rendelkezésre Magyarországon. Az értékelemzéssel egyidőben fogadták el az Egészségügyi Minisztérium gondozásában készült Autizmus, autizmus spektrum zavar Szakmai irányelvek dokumentumot, amit a team is megismerhetett, és mint alapdokumentumot fogadott el a maga számára. A környezet és a belső lehetőségek összegzésére elvégeztük a SWOT analízist. Megállapításainkat a következő összefoglaló tartalmazza: SWOT Erősségek (Strengths) amikre támaszkodhatunk (Olyan belső erőforrások, képességek, adottságok, amelyek fontosak és elégségesek a faladataink megoldásához, célkitűzéseink megvalósításához) Kiváló és elkötelezett elméleti és gyakorlati szakemberek állnak rendelkezésre Kiváló és elkötelezett érdekvédők képviselik az autizmussal élőket és családjukat AOSZ megújult, megerősödött Jó minőségű és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik a szakma A szakemberek nyitottak az új, megalapozott modellek, módszerek átvételére Jó ellátási modellek léteznek minden ellátási területen Jól működő helyi civil szervezetek léteznek Értékes civil kezdeményezések vannak Gyengeségek (Weaknesses) amik gátolnak (Olyan belső jellemzők, amelyek akadályoznak, hiányzó erőforrások, képességek) Kevés a szakember, ezért akik vannak túlterheltek, fennáll a kiégés, a fluktuáció, a migráció veszélye A szakemberek összefogása, együttműködése gyenge, nincs közösen elfogadott tudásanyag ORSZI, TKVSZB-k nagyon leterheltek, autizmus specifikus tudásuk hiányos, ill. egyenetlen A szakmai elit és a többi szereplő közötti kapcsolat szűkkörű és gyenge A szakemberek, az érdekvédők és a hozzátartozók közös tudásanyaga hiányos Felkészületlen, önjelölt szakemberek jelennek meg rendszerben A családok leterheltsége nagy, a családok számára rendelkezésre álló szolgáltatások hiányosak Kevés a civil kezdeményezés Nagyon kevés adat áll rendelkezésre az autizmussal elő személyekről, életutakról, a számukra nyújtott szolgáltatásokról 5

6 Lehetőségek (Opportunities) amivel élni lehet/kell (Milyen kedvező lehetőségekre számítunk a környezetből, amelyek lendítő erőként hatnak? Mi segítheti céljaink elérését?) Az alapjogok biztosítottak EU-s elvárások megjelentek EU-s erőforrások elérhetők Magyar nyelven elérhető sok és jó minőségű szakirodalom létezik Következő években beindul a hazai felsőfokú szakemberképzés Könnyebben hozzá lehet férni az új szakmai eredményekhez OFP és a végrehajtási rendelet megújult Fenyegetettségek (Threats) amit ki kell védeni (Milyen kedvezőtlen hatásokkal kell számolnunk, amelyek fékezőerőként hatnak? Mi akadályozhatja, gátolhatja céljaink elérését? Milyen váltásra intő jeleket látunk?) A családok anyagi lehetőségei és az állami források mérséklődnek, emiatt a meglévő intézményhálózatban a fejlesztés gátolt, sőt a működés, a fennmaradás is veszélyeztetett. Jó kezdeményezések, szolgáltatások elhalhatnak A forrásteremtés sok energiát vesz el a szakmai tevékenységektől Az autizmus specifikus ellátórendszer egyes elemi hiányoznak a jogszabályokból, joghézagok léteznek, végrehajtási utasítások, rendelkezések nem készültek el A jogszabályok alkalmazása eltérő, ami kiszámíthatatlanságot eredményez Nincs együttműködés az érintett minisztériumok között Nagy a csodavárás, a kétségbeesés piaca, ami lehetőséget teremt a szakmai alapokat nélkülöző módszerek és személyek érvényesülésére A társadalom tájékozottsága hiányos A közszolgáltatók ellenállása nagy A felsőfokú szakemberképzés elindításához kevés számú oktató áll rendelkezésre, ami a képzés minőségét veszélyezteti e) Az igények elemzésénél először az igénykeltőket, majd az autizmus stratégiával kapcsolatos igényeiket azonosítottuk: Igénykeltők: Autizmussal élő személyek (súlyos, kevésbé súlyos) Család, hozzátartozók Közvetlenül velük foglalkozó szakemberek az egészségügy, az oktatás, a szociális, a foglalkoztatási területén (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, szociális munkás, pedagógiai asszisztensek, pszichiáter, pszichológus, pedagógus, dajka, szakoktató, foglalkozási rehabilitációs szakember, ápoló, ápoló-gondozó, szakorvos, személyi segítő) Szakmai szolgáltatók Közszolgáltatásban dolgozó szakemberek (pl. közigazgatási, rendvédelmi, bíróságok) 6

7 Különböző üzleti vállalkozások, szolgáltatások, kereskedelem, stb. Egyetemek, kutatók Jogalkotó Fejlesztéspolitikával foglalkozó szakemberek Civil szervezetek EU szakmai és érdekvédelmi szervezetek Igények, elvárások, szükségletek (részlet): Autizmussal élő személyek igényei: Emberi, méltóságteljes életet tegyen elérhetővé Részvételt a társadalmi életben, közösségekben Fogadjon el/be a társadalom, a környezet Információhoz való hozzájutást Szabadidős lehetőségeket Esélyeket Szakmai és közszolgáltatásokhoz való hozzáférést Egészségügyi ellátást Közlekedést Azonos jogokat a többi emberrel Jogi garanciákat Jogi védelmet Önrendelkezéshez való jog Anyagi biztonságot (tervezhetőség, folyamatosság az egyes életszakaszoknál) Lakhatást Munkalehetőséget Teljes életútra kiterjedő ellátó rendszert kaphasson Minél korábban diagnózist Fejlesztést Korai fejlesztést Bölcsődei, óvodai ellátást Hozzáférhető közoktatást és felsőoktatást Szakképzést Felnőttképzést Habilitációs, rehabilitációs szemléletű komplex szolgáltatást Hozzáértő szakembereket Foglalkoztatást Szükséglet alapú segítségnyújtást Egyéni szükségleteik felismerését és elismerését, kielégítését Segítséget a napi feladatok megoldásában Információkat, tanácsadást 7

8 2. kép: Pihenés a tatai lakóotthon kertjében A teamtagok tapasztalatcsere és célzott igényelemzés céljából látogatást tettek három olyan intézményben, ahol autizmussal élő gyerekeket ill. felnőtteket oktatnak, fejlesztenek, ill. bentlakást, gondozást, foglalkoztatást biztosítanak számukra. A felkeresett intézmények: Szimbiózis Alapítvány Miskolc, Augusztus 20. u. 12. Esőemberekért Egyesület Tata, Fürdő u. 14. Autizmus Alapítvány Budapest, VIII. Delej u kép: Munka a miskolci rehabilitációs majorságban 8

9 f) Az igények alapján elvégeztük a funkcióelemzést. A funkciócsaládfa a stratégiaalkotás folyamatában azt a célt szolgálja, hogy megmutassa, melyek azok a területek, témák, amelyek fejlesztésével, jövőbeni alakításával a stratégiának foglalkozni szükséges, és milyen összefüggés van közöttük. A funkciócsaládfában szereplő 14 db főfunkció azt jelezte, hogy az autizmus terén előrelépni rendkívül átfogó, komplex feladatcsoport eredményeként lehetséges. Országos autizmus stratégia funkcionális modellje F1. AUTIZMUS SPECIFIKUS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓT KÉSZÍT F1.1. Meglévő rendszer megfelelőségét vizsgálja, értékeli F Elvárásokat, szükségleteket feltár, vizsgál F Ellátási minimumokat feltár, megismer (benchmarking) F1.2. Új típusú (alternatív) ellátásokat meghatároz és biztosít F Előremutató szolgáltatások disszeminációját támogatja F A pályázatokkal támogatott eredmények értékelését, alapellátásba történő beépítését biztosítja F Új modellek kidolgozását támogatja F1.3. Szolgáltatási spektrumot (horizontális, vertikális) kidolgoz F Szolgáltatási rendszer egymásra épülését támogatja F2. AUTIZMUS SPECIFIKUS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁST BIZTOSÍT F2.1. Autizmus diagnosztizáláshoz módszert, eszközt biztosít F Vizsgálati protokollt biztosít F Felmérő eszközöket biztosít F2.2. Diagnosztizáló kapacitást biztosít F Szakmai teamet működtet F Célcsoport (Gyermek/ Felnőtt és Intézményben élők) számára elérhetővé tesz F2.3. Terápiás szolgáltatást biztosít F2.4. Egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést lehetővé tesz F Autizmussal élők számára általános egészségügyi szolgáltatást nyújtó regionális ellátó centrumokat támogat F Speciális eszközök, környezet kialakítására forrást biztosít F Specifikus beavatkozási tevékenységet meghatároz (kód), ellátási szorzót igazít F Családtag számára genetikai tanácsadást biztosít F3. AUTIZMUS SPECIFIKUS FEJLESZTÉSI/OKTATÁSI/KÉPZÉSI ELLÁTÁST BIZTOSÍT F3.1. Autizmus specifikus fejlesztési, oktatási, képzési hálózatot biztosít F Korai fejlesztő kapacitást biztosít F Bölcsődei ellátást biztosít F Óvodai ellátást biztosít F Alapfokú oktatást biztosít F Középfokú oktatást biztosít F Szakképzést biztosít F Középiskolát biztosít F Felsőfokú oktatást hozzáférhetővé tesz F Felnőttképző kapacitást biztosít F Szakmai koordinációt területi szervezésben biztosít F Átjárhatóságot biztosít F Ellátási kötelezettséget érvényesít F Szükséglet alapú intézményszervezést lehetővé tesz F Ellátási kötelezettség alóli felmentést szigorít, a speciális ellátás hiányát szankcionálja 9

10 F3.2. Autizmus specifikus fejlesztési/oktatási/képzési módszertant, eszközt biztosít F Innovációt, szakmai fejlesztést biztosít F Módszertani központokat kijelöl, működtet F Szakmai irányelveket kidolgoz F ENSZ, WHO előírásokat, ajánlásokat betart F Képesség felmérési és fejlesztési módszertant és eszközöket biztosít F Jogtiszta módszereket biztosít, adaptál F Oktatási segédanyag kidolgozását támogatja F Fejlesztési protokollt kidolgoz F Szakmai irányelveket érvényesít F Habilitációs, rehabilitációs szemléletet érvényesít F Külföldi jó gyakorlat megismerését támogatja F Foglalkoztatási-rehabilitációhoz módszert, eszközt biztosít F Munkaképesség-felmérésre módszert, eszközt biztosít F Munkaképesség fejlesztő eszközök létrehozását, beszerzését támogatja F Változásmenedzselési protokollt biztosít F Tárgyi, környezeti speciális feltételek megteremtését biztosítja F3.3. Autizmus specifikus szolgáltatási tevékenységet támogat F Szolgáltatási protokoll kidolgozását és/vagy alkalmazását támogatja F Autizmus specifikus szolgáltatás minősítési rendszerét kidolgozza (adaptálja), bevezeti, időszakonként felülvizsgálja F4. AUTIZMUS SPECIKUS SZAKEMBERT BIZTOSÍT F4.1. Szakembert képez, továbbképez F Autizmus specifikus gyógypedagógus-képzést biztosít F Szakmai kompetencia elvárásokat meghatároz F Szakmai képzési tematikákba autizmust beilleszt F Orvosképzésbe, szakorvos (pszichiáter!) képzésbe ismeretanyagot beépít F Védőnő képzésébe ismeretanyagot beépít F Egészségügyi, szociális ápoló-gondozó képzésébe ismeretanyagot beépít F Pedagógusképzésbe ismeretanyagot beépít F Szociális szakemberek képzésébe ismeretanyagot beépít F Foglalkoztatási szakemberek képzésébe ismeretanyagot beépít F Igazságügyi szakértőt felkészít F Szakemberképzéshez tananyagot, tematikát biztosít F Autizmussal kapcsolatos ismeretek oktatására alkalmas személyeket felkutat, felkészülést támogat F Gyakorló helyet biztosít F4.2. Szakembert támogat F Szupervíziót biztosít F Mentori rendszert működtet F Szakmai közösségekben való részvételt lehetővé tesz F Kiégést megelőző megoldásokat kidolgoz, feltételeit biztosítja F5. AUTIZMUSSAL ELŐ SZEMÉLY EGYÉNI ÉLETÚTJÁT KÍSÉRI, TÁMOGATJA F5.1. Autizmust diagnosztizál F Autizmus diagnosztikus szakértői bizottságot működtet F Autizmus diagnózist megállapít F Felelősségvállalási és jogkövetkezményeket belátó képességet is vizsgál, megállapít F Felülvizsgálatot előír, megvalósít F Klienst irányít F5.2. Autista személy egyéni fejlesztését/oktatását tervezi, megvalósítja, nyomon követi F Fejlesztési javaslatot meghatároz 10

11 F Szakmai teamet működtet F Fejlesztési módszert megjelöl F Szakembert hozzárendel F Habilitációs, rehabilitációs rendszerben orientál F Autista személlyel kapcsolatos információkat kezel F Adatkezelési szabályokat betart F Autista személy fejlesztését/oktatását/képzését intézményi keretek között biztosítja F Fejlesztési/oktatási/képzési programot megvalósít F Egyéni integráció kapcsolódási pontjait meghatározza F Változásmenedzselést, átvezetést biztosít F Ellátó intézmények között információáramlást biztosít F Integráló intézmény, szervezet számára konzultációt, szakmai támogatást biztosít F Rendszeres kontrollt megvalósít (pl. a gondozott jó helyen van-e, megfelelő szolgáltatásokban részesül-e?) F5.3. Kiegészítő szolgáltatásokat biztosít F Személyi segítőt biztosít a mindennapi életvitel során F Szállító szolgáltatást biztosít F6. AUTIZMUS SPECIFIKUS FINANSZÍROZÁST BIZTOSÍT F6.1. Szakmai intézmények, szolgáltatók működését finanszírozza F Alapítási, működési, fenntartási feltételeket biztosít F Autizmus specifikus és szektor semleges ellátási és finanszírozási sztenderdet kidolgoz, alkalmaz F6.2. Monitoring rendszert működtet F7. AUTIZMUS SPECIFIKUS FOGLALKOZTATÁST TÁMOGAT F7.1. Munkafeladat ellátására képessé tesz F Adott munkakör betöltéséhez munkaerő-piaci képzést biztosít F Munkakörre betanítást, bevezetést támogat F Helyi személyi segítőt biztosít F7.2. Munkahelyi partnereket biztosít F Munkahelyek kialakítását differenciáltan támogatja F A foglalkoztatás teljes spektrumában hozzáférhetőséget biztosít F Munkahely számára információt biztosít F Munkahelyi akkreditációhoz segítséget biztosít F7.3. Munkahely megtartást támogat F8. AUTISTA SZEMÉLY ÖNRENDELKEZÉSÉT KEZELI F8.1. Cselekvőképesség-megállapítást vizsgál, rendez F8.2. Támogatott döntéshozatalt biztosít, felkészít F9. ÉRINTETTEK PÉNZBELI ELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTJA F10. KÖZSZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉT SEGÍTI F10.1. Közszolgáltatásnál, hatósági eljárásoknál egyenlő esélyű hozzáférést biztosít F11. SZÜLŐ, CSALÁD TÁMOGATÁSÁT BIZTOSÍTJA F11.1. Szülőt, családot támogat F Információkat nyújt F Krízis helyzetben ellátást biztosít F Család számára mentálhigiénés segítést biztosít F Speciális családsegítőt biztosít F11.2. Szülő/család bevonását biztosítja az autista egyén fejlesztésébe F Szülők felkészítését biztosítja F Szülő/családképzést lehetővé tesz F Szülő által alkalmazható szakmai eszközöket biztosít F Szülői mentor hálózatot működtet F Tanácsadói szolgáltatást biztosít 11

12 F11.3. Családtag számára támogatott munkaerő-piaci szolgáltatást biztosít F12. ÉRDEKVÉDELMET ELLÁT F12.1. Jogi segítségnyújtást ellát F Érintetteket jogaikról tájékoztat F Jogvédő jelzőrendszert működtet F Abúzust kezel F12.2. Ellátókról információt kezel F Szolgáltatási térképet készít, karbantart F Tájékoztató információt biztosít F12.3. On-line tudásbázist létrehoz, működtet F12.4. Társadalmi szemléletet befolyásol, kommunikációt megvalósít F Kampányokat tervez, szervez F Társadalomkutatási témákat javasol, finanszíroz, megrendel F Közoktatásban kortársak számára befogadást segítő elméleti és gyakorlati ismereteket beépít, élményeket biztosít F Társadalomtudatos szervezeteket értékel, elismer F Jogalkotók és jogalkalmazók felé lobbi tevékenységet végez F12.5. Társadalmi integrációt elősegít F Kapcsolódási pontokat meghatároz F Programokat kezdeményez, tervez, megvalósít F12.6. Civil szervezeteket bevon, támogat F Projekt ötleteket generál F Projekt előkészítéshez segítségét nyújt, tájékoztat F Civil szervezetekkel szemben elvárásokat, követelményeket meghatároz F Szervezetfejlesztéseket, hálózatépítést támogat F Civil szervezetek számára képzést, felkészítést biztosít F Önkéntesek bekapcsolódására lehetőséget biztosít F13. SZAKMAI KÖZÉLETET SZERVEZ, ÖSSZEFOG F13.1. Szakmai közösségeket összefog F13.2. Szakmai közösségek számára képzést szervez F13.3. Folyamatos tájékoztatást biztosít F13.4. Magyar és idegen nyelvű szakirodalom kiválasztását, kiadását támogatja, hozzáférhetővé teszi F14. JOGI SZABÁLYOZÁST BIZTOSÍT F14.1. ENSZ, WHO, ET, AE, stb., ajánlásokat figyelembe vesz, egyezményeket betart F14.2. Szakmai közvéleménnyel egyeztet F14.3. Jogi garanciákat biztosít F14.4. Következetes jogalkalmazást biztosít A team mérlegelte, hogy a funkcionális modellben szereplő feladatcsoportok fejlesztésének mekkora lehet a befolyása, jelentősége az érintettek helyzetének pozitív irányú megváltoztatására. Ennek alapján a feladatcsoportok prioritását az alábbiak szerint határozták meg: Legbefolyásosabb, legjelentősebb hatású funkciócsoportok: Autizmus specifikus fejlesztési/oktatási/képzési ellátást biztosít Autizmus specifikus finanszírozást biztosít Autizmussal elő személy egyéni életútját kíséri, támogatja Befolyásos, jelentős hatású funkciócsoportok: Szülő/család támogatását biztosítja 12

13 Autizmus specifikus szakembert biztosít Autizmus specifikus szolgáltatásfejlesztési koncepciót készít Autizmus specifikus foglalkoztatást támogat Jogi szabályozást biztosít Kisebb hatással bíró funkciócsoportok: Autizmus specifikus egészségügyi ellátást biztosít Közszolgáltatások igénybevételét segíti Autista személy önrendelkezését kezeli Érintettek pénzbeli ellátását biztosítja Érdekvédelmet ellát Szakmai közéletet szervez, összefog g) Az alkotó szakaszban a team minden funkciócsoporttal foglalkozott, és több mint 200 ötletet gyűjtött, hogy felvázolja az adott funkciók jövőbeli ellátásának, megszervezésének, megvalósításának, biztosításának, stb. stratégiai irányát, megoldási alternatíváit. Rögzítettük azokat az alapelveket is, amelyek betartását a meghatározásra kerülő stratégiánál fontosnak tartottunk, és amelyeket az ötletek szelektálási szempontjaiként vettünk figyelembe: - egyenlő esélyű hozzáférés elve - horizontális és vertikális szolgáltatás elve - inklúzió (integráció) elve - komplex rehabilitáció elve - mainstreaming elve (többségi szolgáltatás keretében történjen az ellátás) - normalizáció elve - participáció (részvétel) elve - szubszidiaritás elve (időben, helyben az ellátotthoz közel legyen az ellátás). Az ötletek szelektálása során, a lehetséges utak közötti választásnál a szakmai viták felerősödtek, egyszer-kétszer szokatlanul hevessé is váltak. Afelől azonban nem volt kétsége senkinek, hogy mindenki azért ragaszkodik egy-egy alternatívához, mert hisz benne. A viták megjelenése ugyanakkor azt is jelezte, hogy nem lehetett erővel elfogadtatni egy-egy megoldást, mindenkinek érvelnie kellett és végül a team döntött. 2. kép: Jelenet a Rain man című filmből 13

14 h) A fejlesztési szakaszban a szelektált ötleteket a stratégia kidolgozásához témacsoportokba rendeztük. A meghatározott témacsoportok a következők voltak: 1. Preambulum áttekintés az autizmusról 2. A meglévő szolgáltatások és intézményrendszer elemeinek felmérése 3. Horizontális és vertikális ellátási intézményhálózat biztosítása 4. Centrum intézmények szervezése 5. Az autizmus szakszerű diagnosztizálásának biztosítása 6. Autizmus specifikus fejlesztési, oktatási ellátás biztosítása 7. Felnőttképzés 8. Autizmus specifikus szakemberek biztosítása 9. Autizmus specifikus foglalkoztatás biztosítása 10.Érintett családok támogatása 11.Érdekvédelem A témacsoportok/fejezetek részletes kidolgozására szakértő párokat, kiscsoportokat alakítottunk, és mindegyiknek kijelöltük a felelősét a team tagjai közül. A teamtagokat hat fő friss szakértővel erősítettük meg, akik addig nem vettek részt a teammunkában, viszont kiváló ismerői voltak az egyes témaköröknek. A szakértők elfogadták a felkérést, megismerték a munka addigi eredményeit, a szelektált ötletlistát, s ezt követően a kiscsoportok önállóan dolgoztak a részletek kimunkálásán. A fejezetek kifejtését azonos szerkezetben kértük, amelyhez a kidolgozási szempontokat és a struktúrát előzetesen biztosítottuk. A szakértő csoportok megkapták egymás javaslatait, azokat észrevételezhették, és konzultáltak is egymással. A szakértőktől beérkező fejezeti javaslatokat az értékfejlesztési tanácsadó és az AOSZ témafelelőse dolgozta egységes anyaggá, és kérte a szükséges módosításokat, kiegészítéseket, ha az összehangoláshoz, a célkitűzések eléréséhez az még indokoltnak látszott. A stratégia folyamatosan érett egységes anyaggá, amíg elérkezett a bemutatás fázisához. A Stratégia fejezeti tagozódása nagyrészt megfeleltethető az autista ember életútja során igénybe vehető intézményi/ellátási formák egymásra épülésének. Emellett néhány fejezet szakmapolitikai intézkedéseket tartalmaz illetve az egyéb intézményi formák fejlesztését írja le. A Stratégia összesen 1,1 Mrd Ft összegű feladatot határoz meg. A javaslatok többsége viszonylag kisebb ráfordítást, három javaslat viszont nagyobb (a Stratégia megvalósítási költségeinek 70%-a) összeget igényel. i) Részletek az Országos Autizmus Stratégiából 4. Az autizmus spektrum zavarok szakszerű szűrésének és diagnosztizálásának biztosítása Cél A megbízható és szakszerű diagnosztika egyfelől meghatározza az autizmusban érintett személy (és családja) életpályáját és javítja életminőségét, másrészről rávilágít a populáció ellátásához szükséges mennyiségi és minőségi feltételekre. Biztosítani kell tehát az autizmus spektrum zavarok szűrését és szakszerű diagnosztikus ellátását. 14

15 A jelenleg rendelkezésre álló keretek között, a Stratégia időtávjában a szűrés és a diagnosztika megbízhatóságának javítása és elérhetőségének reális javítása a cél Az autizmus korai szűrésének javítása Cél A korai felismerés célzott korai beavatkozáshoz vezet, s ennek hatására az autizmussal élő gyermekek nagyobb eséllyel vehetnek részt támogatott integrációban, képességeiket, életminőségüket tekintve jelentősebb javulás várható. A korai szűréshez elsődleges fontosságú, hogy a gyermekorvosok és védőnők tájékozottak legyenek, mind az autizmus spektrum zavarok korai jeleivel, mind a szükséges teendőkkel (pl. megfelelő szakemberhez irányítás) kapcsolatban. Feladatok Továbbképzéseket kell kidolgozni és indítani, amelyek a korai szűrésre alkalmas eljárásokkal (CHAT 4 ; M- CHAT 5 ), valamint az autizmus spektrum zavarokra vonatkozó szakmai irányelvekkel, valamint a szűrési eszköztár új elemeivel (pl. az SCQ 6 -val) ismertetik meg a következő szakmaterületeken dolgozókat (minden szakmaterület esetében az ellátott életkornak megfelelő tudást átadva): gyermekgyógyászok, védőnők, iskolaorvosok, háziorvosok. Az egyes képzéseket, továbbképzéseket a szakmák kreditpontos továbbképzési rendszerébe kell beilleszteni, ill. a csecsemő-és gyermek szakápoló képzésbe vagy önálló óraszámba vagy a többi fogyatékossággal együtt önálló blokkban. Feltételek A képzések végrehajtásához szűrési protokoll összeállítására, szakmai útmutatók/hírlevelek kidolgozására, 2 napos tréningek tematikájának összeállítására, a nevezett továbbképzések megtartására van szükség. A feladatokat az ASZM szakértői körének vezetésével célszerű végrehajtani. Felelős: EüM Határidő: az első képzések megtartására december 31. Forrásigény: 8.000e Ft között, amely magába foglalja az első képzések költségét is. Várt eredmény: 2010-ben legalább 40 gyermekorvos/védőnő képzése; legalább 20 fő egyéb szakember 20 órás képzése. A képzések eredményeképp kialakul egy országos szinten működő első szűrő -szint feltételrendszere, a későbbiekben forrásokhoz igazodva évente megismételhetők a képzések, ezzel nőhet a szűrést végző szakemberek száma Autizmus specifikus fejlesztési, oktatási ellátás fejlesztése Cél Az autizmussal élő gyermekeknek, felnőtteknek egész életükben szükségük van egyénre szabott, sérülésspecifikusfejlesztésre, képzésre, oktatásra. Ennek biztosítására a jelenlegi hazai ellátórendszer szolgáltatásait mennyiségi és minőségi tekintetben egyaránt fejleszteni szükséges. Indoklás: A nemzetközi epidemiológiai vizsgálatok alapján kalkulálva az ASD gyakorisága a teljes népességben 0,6%. Ennek alapján óvatos becsléssel a közoktatásban a 2007/2008-es tanévben minimum 7000 autizmus spektrum zavarral élő gyermeknek, tanulónak kellett volna megjelennie és sérülés- 4 CHAT CHecklist for Autism in Toddlers (Tipegőkori Autizmus Ellenőrzőlista); BARON-COHEN, S., ALLEN, J., & GILLBERG, C. (1992). Can autism be detected at 18 months? The needle, the haystack, and the CHAT. British Journal of Psychiatry 161, ROBINS DL, FEIN D, BARTON ML, GREEN JA. (2001)The Modified Checklist for Autism in Toddlers: an initial study investigating the early detection of autism and pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 31(2): RUTTER, M., BAILEY, A., & LORD, C. (2003): SCQ: The Social Communication Questionnaire. Western Psychological Services: Los Angeles, CA. 15

16 specifikus ellátást kapnia, függetlenül attól, hogy integráltan tanul, vagy speciális ellátásban vesz részt. Ezzel szemben 2007/2008. tanévben az OKM országos statisztikája szerint összesen 1276 autizmussal élő gyermek és tanuló jelent meg a rendszerben, de ez sem feltétlenül azt jelenti, hogy ellátásuk személyi, tárgyi feltételei és szakmai tartalma sérülés-specifikusak lennének. Autista gyermekek és tanulók a 2007/2008. tanév közoktatás-statisztikai adatai alapján (2007. október 1-jei intézményi statisztikai adatszolgáltatás alapján): Összesen (fő): A gyermekek, tanulók Évfolyamok fogyatékosság szerinti nyitóadatai Óvoda E1 E Összesen Autista Ebből integrált nevelésben, oktatásban Ebből leány 5.1. Közös stratégiai feladatok az oktatás területén Cél A közoktatási rendszer teljes spektrumán (speciális és integrált formák), illetve teljes időszakára kiterjedően szükséges az általános feltételek egyszeri igazítása a valódi igényekhez. Mivel a jelenlegi szakember ellátottság nem megfelelő, és az autista tanulók normatívája sem arányos az igényekkel, így az intézmények nem kapnak sem megfelelő anyagi, sem megfelelő szakmai támogatást az autista gyermekekkel kapcsolatos feladataikhoz. Cél tehát olyan messze ható intézkedések megtétele, amelyek egyszerre segítik és teszik érdekeltté az intézményeket a szakszerű ellátás nyújtásában, ugyanakkor elvárásokat is támasztanak velük szemben. Távlati cél a szakember/gyermek, tanuló arány növelése oly módon, hogy az 2012-ig fokozatosan közelítse, majd később érje el a nemzetközi ajánlásokban és jó gyakorlatokban ajánlott arányt: A szegregált autista csoportokban 6-8 gyermekre, tanulóra átlagosan 1 fő gyógypedagógus és 2 fő asszisztens biztosítása (a legtöbb helyen általában jelenleg 2 fő szakember dolgozik csoportonként, tehát a szükséges létszám emelése átlagosan 1 fővel). Integráló intézményenként minimum 1 fő képzett szakember és integrációban részt vevő gyermekenként minimum 0,5 asszisztens biztosítása. A szakember/gyermek arány növelésének fedezete a későbbiekben javasolt egyszeri normatíva-emelés lehet Autizmus specifikus foglalkoztatás biztosítása Cél Az autizmussal élő személyek foglalkoztathatóságának javítása, egymásra épülő és átjárható (szociális foglalkozatási rendszerből a munkaerő-piaci eszközök által támogatottba és vissza) foglalkoztatási formák működtetése, amely alkalmazkodik az érintettek sajátos helyzetéhez, speciális szükségleteihez, az egyéni képességekhez, készségekhez. Kiemelt feladat a foglalkoztatással, képzéssel, munkaköri alkalmasságot elbíráló és szociális ellátással foglalkozó szervezetek és intézmények munkatársainak felkészítése az érintett célcsoport foglalkoztatást érintő specialitásaira (kommunikáció, együttműködés stb.). Indoklás: Az autizmussal élő személyek részére a foglalkoztatás biztosítása alapvető emberi jog, másrészt szocioterápiás szempontból ez jelenti számukra a társadalmi normáknak való megfelelést. Elismert tény, hogy az autizmussal élő személyek foglalkoztatása rendkívül nehéz, ezért elsősorban a teljes szociális ellátórendszerhez kapcsolódva és azzal együttműködve valósulhat meg. Ugyanakkor szükség van arra, hogy a foglalkoztatás teljes spektruma támogatott, és a foglalkoztatás minden szegmense egyéni szükségletek szerint átjárható legyen, mely nem nélkülözheti a munkaerő-piaci eszközök bevonását sem. 16

17 8.1. Autista emberek foglalkoztatására vonatkozó sztenderdek kidolgozása és bevezetése Feladatok Kerüljön kidolgozásra a heterogén képességű, változatos módon és mértékben érintett autista populáció foglalkoztatására vonatkozó sztenderd (elvi és gyakorlati megvalósulás). Olyan munkaerő-piaci eszközökre van szükség, melyekkel az egyének kísérése a teljes foglalkoztatás során biztosított, továbbá szem előtt kell tartani a nemzetközi gyakorlatban bevált tapasztalatokat, és ezek adaptációját, majd folyamatos működtetésüket támogatni szükséges (pl. autista majorságok). A sztenderdnek tartalmaznia kell, hogy az egyes munkaerő-piaci szolgáltatásoknak milyen speciális eszközei szükségesek az autizmussal élő személy munkavállalásának elősegítéséhez. A sztenderdek gyakorlatban való érvényesülése érdekében a jogszabályokban található ellentmondásokat, akadályokat fel kell számolni, ill. autizmus specifikus követelményekre is figyelemmel át kell alakítani. Pl.: Az autizmussal élő személy állapotromlása esetén legyen visszatérés a foglalkoztatás alacsonyabb szintjére is. Ennek feltétele, hogy a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet rugalmasabban kezelje a foglalkoztatási szinteket és létszámokat az engedélyeztetés során. A szociális foglalkoztatási jogszabályok harmonizálása szükséges, figyelembe véve az autizmussal élő személyek egyéni és speciális szükségletein alapuló életpályáját. Kerüljön összevetésre a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a szociális ellátások szabályozásával. Konkretizálni szükséges, hogy a 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet szerinti akkreditált foglalkoztató miként alkalmazhat nappali és bentlakásos intézményi ellátott személyt, mert ennek a rendszernek az erősítése hidat képezhet az intézményből a nyílt munkaerő-piac irányába. Hasonló módon tisztázni kell a szociális intézmények akkreditált foglalkoztatóként való működtetési lehetőségét is. Határidő: december 31. Felelős: SZMM Feltételek: Meglévő rendszerek adaptációja, szakértői munka: kb eft Várt eredmény A sztenderdet minden olyan állami és nem állami munkaerő-piaci szolgáltató köteles lesz majd alkalmazni, aki autizmussal élők foglalkoztatását és annak segítését vállalja fel és ehhez hazai és Európai Uniós forrásokat vesz igénybe. A jogszabályok módosításuk után szélesebb körben biztosítanak lehetőséget autista személyek foglalkoztatására.... j) Az AOSZ a Stratégiát társadalmi vitára bocsátotta, egyidejűleg három független szakértőt kért fel a véleményezésre, amely véleményekből három idézetet illesztek be: 1. Balazs Tarnai (M.Phil., M.Ed., Ph.D.-Cand., Assistant Professor of Special Education, Seton Hill University, Greensburg, Pennsylvania, U.S.A.) Általánosságban véve meg vagyok elégedve az anyaggal, alapos, jól előkészített, sokrétű és szakmailag erős tervezet. Komoly célokat tűz ki, ezért fontos, hogy megfelelő energiával és emberi ill. anyagi forrásokkal lehessen nekilátni a megvalósításnak. Mindazonáltal szembetűnő, hogy mer komoly célokat kitűzni, nem kis lépésekben halad (félve a megvalósítás nehézségeitől). Gratulálok! (Részletes hozzászólás 4 oldalon.) 17

18 2. Tóth J. Ágnes lektor Mindenekelőtt szeretném elismerésemet és tiszteletemet kifejezni az anyag elkészítésében résztvevőknek. Ilyen alapos, mindent figyelembe vevő, célt, feladatot, határidőt, felelőst megjelölő tervezést kevés esetben lehet látni. Mindehhez még a feltételeket és a várt eredményeket is rögzítették, ami aztán abszolút ritka. Léteznek ugyanakkor kedvezőtlen tapasztalatok, amelyek érthetően óvatossá és kétkedővé teszik az érintetteket: vajon lehet-e számítani egy újfajta, felelősségteljesebb hozzáállásra? Fontos lesz-e a felelősök számára, hogy a Stratégia megvalósuljon? A lektor ennek az aggodalmának is hangot adott: Összegezve, mint azt már az elején is leírtam rendkívül részletes, szakmailag nagyon igényes tervezet. Gondom mégis akad éspedig: az 1993-as Oktatási Törvény megjelenése óta nem tudjuk az igen népes számú jelenleg SNI 7 -snek nevezett tanulók törvényileg előírt fejlesztését biztosítani. Hasonlóképpen sikertelen az integrációs próbálkozások zöme. A sok-sok évvel ezelőtt meghozott akadálymentesítési törvény határidejét csak odázgatják, az új létesítmények esetleg megfelelőek. A 2 éven belül életbe lépő fejlesztő iskola ügyében Pest megyében a világon semmi nem történik. Ezek hány embert érintő intézkedések? Gondoljátok, hogy ezt a kimutatottan icike-picike, a valóságban tömegeket nem érintő populációt ilyen pénzzel támogatják? Nem irreális ez az egész, enyhén szólva, még akkor is, ha EU-s támogatásra is számíthattok? Nem kellene egy kicsit farigcsálni belőle ahhoz, hogy jobb indulási alap legyen? A következő megjegyzésem szubjektív, de nagyon idevalónak érzem: Az értékelemzések során saját, hazai és nemzetközi példákban sokszor találkozunk olyan közpénzből megvalósuló projekttel, amelyben a team feltárja az értékjavítási és a milliárdos nagyságrendű megtakarítási lehetőséget. Idehaza azonban, sajnálatos módon nagyon kevés számú projektben kap lehetőséget az értékelemzés, sőt az elvégzett projekteknél is gyakori jelenség a lehetségesnél kisebb mértékű realizálás. Ha az értékelemzés nagyobb szerepet kaphatna a közpénzből történő projektek előkészítésénél, a realizálásra nagyobb gondot fordítanának a felelősök, a költségvetés adott kerete is több feladat ellátására biztosítana lehetőséget. A lektori és társadalmi véleményezés során érkezett észrevételeket az AOSZ elbírálta, és amit lehetett beépített a Stratégiába, majd a kitűzött határidőben átadta azt az SZMM számára. 5. Összegzés Az SZMM képviselője a október 04-én Budapesten tartott Európai Autizmus Napon az Országos Autizmus Stratégiáról támogatóan nyilatkozott, megvalósításának elkezdését meghirdette. 7 Sajátos nevelési igényű 18

19 Fontos azonban emlékezni rá, hogy egy stratégiának sem a tervezése, sem a megvalósítása nem lineáris, hanem ismétlődő, interaktív, felülről lefelé és alulról felfelé egyaránt befolyásolt folyamat. Mindeközben az érintetteknek hinni és akarni kell a megvalósítást, és ha szükséges, a módosítási igényeket is fel kell ismerni és végre kell azokat hajtani. Én, mint értékfejlesztési tanácsadó örülök annak, hogy a stratégiaalkotási folyamat egy szakaszában aktív közreműködő lehettem, ennek során több nagyszerű, fáradhatatlan, bátor embert megismerhettem, akiknek azóta is szurkolok, hogy sikerrel járjanak. Fodor-Gál Valéria CVS, PVM értékfejlesztési tanácsadó A cikkben felhasznált anyagok forrásai: 1. Országos Autizmus Stratégai Középtávú Intézményfejlesztési koncepció as időszakra 2. Az értékfejlesztés során keletkezett munkaközi anyagok 19

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Miskolc, 2010. november 17. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI

AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVAROK ELLÁTÁSÁNAK IRÁNYELVEI Dr.Balázs Anna Autizmus Alapítvány, Budapest e-mail: abalazs@autizmus.hu www.autizmus.hu 2008.01.18. ALAPFOGALMAK, ALAPINFORMÁCIÓK ASD és autizmus: Lényege

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány fejlesztései a fogyatékos emberek érdekében MEREK Guruló projekt műhely átadás Kaposvár, 2010. december 7. Tartalomjegyzék 1. A Közalapítványról

Részletesebben

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-42 AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ÉS A MAJORHÁLÓ

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Szy Ildikó DEMIN 2014.

Szy Ildikó DEMIN 2014. Szy Ildikó DEMIN 2014. Az azonos bánásmód és a szolidaritás elvének megfelelően a ritka betegségek multidiszciplináris megközelítésű diagnosztikájának és kezelésének fejlesztése, a racionalizált beteg

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28.

Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós Budapest Az esélyek városa? kötetbemutató. Budapest, 2012. február 28. Hogyan segíthetjük elő a fogyatékos emberek különbözőségének tiszteletét és elfogadásukat az emberi sokszínűség részeként egy szakmai szolgáltató szervezet munkája által? Szauer Csilla Szentkatolnay Miklós

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs

A családközpontú korai intervenció. MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs A családközpontú korai intervenció MeszénaTamásné ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pécs Modellváltás a rehabilitációban Az elmúlt harminc év rehabilitációs modelljei Európában: Orvosi modell: alanya

Részletesebben

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft

TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 773 676 820 Ft TÁMOP 5.4.11. NYOLC PONT AZ AUTISTA SZEMÉLYEK ELLÁTÓRENDSZERÉNEK ORSZÁGOS SZINTŰ, KOMPLEX INNOVÁCIÓJA, SZAKMAI TANÁCSADÓ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁVAL TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 Az Európai

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az Országgyűlés 10/2006.

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT

IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT IRÁNYELVFEJLESZTÉS ÉS KLINIKAI AUDIT dr. Safadi Heléna REGISZTRÁLT JOGVÉDŐK ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSE 2015. december 07. Az egészségügyi ellátáshoz való jog /1997. évi CLIV. Tv./ 7. (1) Minden betegnek joga van

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai

II. A 2011. évi Éves Képzési Terv (ÉKT) megalkotásának szempontjai I. Előzmények A 2001. évi CI. Felnőttképzési törvény előírásai szerint a Közalapítvány felnőttképzési szakemberei elkészítették a 2010. évi Éves Képzési Tervet. A törvény 15.. (1) értelmében az Éves Képzési

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE

TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE TÁMOGATOTT LAKHATÁS SEGÍTŐK KÉPZÉSE Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum, 1111 Budapest, Lágymányosi

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu

AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu AZ INTEGRÁLT NYOMONKÖVETŐ RENDSZER BEMUTATÁSA (TÁMOP 3.4.2-B) Kern Zoltán Közoktatási szakértő Kern.zoltan@educatio.hu Integrált (Elektronikus) Nyomonkövető Rendszer Miért használjuk? Hogyan használjuk?

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás

ÉLET ÚTON. Berta Tamás. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Berta Tamás ÉLET ÚTON KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Előzmények NFM Járművezető képzés megújítása KTI Feltáró vizsgálatok A közlekedésre nevelés megvalósulásának vizsgálata az általános iskolákban

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól

A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar szabályzata az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatairól A Nemzeti Pedagógus Kar (továbbiakban NPK) a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban

Részletesebben

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről

1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési tervéről 1. A Kormány a) elfogadja az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Részletesebben

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ

PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ PROBLÉMATÉRKÉP 2014 BEMUTATÁSA ÉS JAVASLAT AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA SZÁMÁRA A 2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY KÉSZÍTÉSÉHEZ Tárgya: Civil fenntartású értelmi sérültek, és autista lakóotthonok

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)

AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL. Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS AZ ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK SZEMPONTJÁBÓL Földesi Erzsébet elnök Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) BEMUTATKOZÁS A fogyatékos emberek szervezeteinek ernyőszervezete

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető

A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető A PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK MEGÚJULÁSÁNAK SZAKMAI TÁMOGATÁSA, EREDMÉNYEI (TÁMOP 3.4.2-B) Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető Az igénybe vehető pedagógiai többlet szolgáltatások támogatása TÁMOP 3.4.2/B

Részletesebben

Közösségi egészségtervező

Közösségi egészségtervező Az Európai Unió által támogatott Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása című kiemelt projekt alábbi feladatkörére keresünk munkatársat.

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Rehabilitációs tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG BIHAR MEGYE DR. SZARKA ÁRPÁD ÁLLAMI ÉS CIVIL SZERVEZETEK NYILVÁNTARTÁSÁBAN SZEREPLŐ GYERMEKEK SZÁMA SZERVEZETI STRUKTÚRA FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEK GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

O R S Z Á G O S A U T I Z M U S S T R A T É G I A

O R S Z Á G O S A U T I Z M U S S T R A T É G I A O R S Z Á G O S A U T I Z M U S S T R A T É G I A K Ö Z É P T Á V Ú I N T É Z M É N Y F E J L E S Z T É S I K O N C E P C I Ó A 2 0 0 8-2 0 1 3 - A S I D Ő S Z A K R A 2 0 0 8. 1/32 ORSZÁGOS AUTIZMUS STRATÉGIA

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu

Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Salva Vita Alapítvány 1081 Bp. Népszínház u. 17. www.salvavita.hu info@salvavita.hu Küldetésünk A Salva Vita Alapítvány célja az értelmi sérült emberek önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában

Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Formális és nem-formális képzési lehetőségek az ifjúsági munkában Bencze Györgyné Hajni VIII. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia 2009. május 29. Az ifjúsági munka foglalkozásszerű vagy önkéntes

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben