Együttnevelés és teljes befogadás. Kölcsönös folyamat:a befogadás és elfogadás tág értelmezése:mely szerint mindenki más

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Együttnevelés és teljes befogadás. Kölcsönös folyamat:a befogadás és elfogadás tág értelmezése:mely szerint mindenki más"

Átírás

1 Társadalmi felelősségvállalás a sajátos nevelési igényű gyermekekért Országos Konferencia B.K.M.Ö. Kiskőrösi Közoktatási Intézménye november 16. Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány Integráció, inklúzió Együttnevelés és teljes befogadás Kölcsönös folyamat:a befogadás és elfogadás tág értelmezése:mely szerint mindenki más A részvétel alapvető joga

2 Mindenkinek joga van a megfelelı oktatáshoz: tévedés azt gondolni, hogy az esélyegyenlıséget segíti, ha mindenkinek egyformán ugyanazt nyújtjuk, sokkal inkább az segítené, ha azt nyújtanánk, amire személy szerint szüksége van! Miért más az autizmus az integráció tekintetében (is)? Az autizmussal élő személy oldaláról: rájöttem, hogy az emberi viselkedésnek és magatartásának sok olyan íratlan szabálya van, amelyeket rajtam kívül mindenki ismer. (M. Segar o.) Az autistáknak tudományos alapon kell megérteniük azokat a dolgokat, amelyeket a nem autisták ösztönösen is értenek. (Mark Segar o.)

3 Miért más az autizmus az integráció tekintetében (is)? Az autizmussal élő személy oldaláról: Az embereket a legnehezebb megérteni, mert nem csak azzal kell megbirkóznod, hogy látod őket, hanem még azzal is, hogy váratlanul megmozdulnak, ezzel együtt különféle hangokat hallatnak, és olyan különféle követelményeket támasztanak veled szemben, amelyeket egyszerűen lehetetlen megérteni. Ha azt hiszed, már kezded érteni, hogy valamelyikük miért pont egy adott módon működik, történik valami, ami mindent megváltoztat. (Therese Joliffe et al o.) Egyéni mérlegelést kíván, hogy milyen árat fizethet a gyermek az integráció érdekében: jelentős lehet a stressz, kiszolgáltatottság, kirekesztettség és a tanultak nem megfelelő megértésének és alkalmazásának kockázata. Miért más az autizmus az integráció tekintetében (is)? A szülők szempontjából (néhány jellemző példa): Bizonytalanság abban a tekintetben, hogy mit várhatnak el gyermeküktől és milyen oktatási forma lenne megfelelő (túlzottan magas, vagy alacsony elvárások). Gyakori a bizonytalanság a diagnózis tekintetében. Bizonytalanság az iskolai pályafutás tekintetében. Előfordulhat, hogy többet tudnak az autizmusról, mint a szakemberek. Gyakran meg kell küzdeniük gyermekük alapvető, jogszabályokban is rögzített jogaiért. Sokszor elfedik az otthoni gondokat, csak az iskolai teljesítményre koncentrálnak. Az iskolai eredmények érdekében extrém mennyiségű időben gyakorolnak otthon gyermekükkel.

4 Miért más az autizmus az integráció tekintetében (is)? A kortárs közösség oldaláról: Nehezebb megérteni, hogy társuk segítségre szorul, mert csak a viselkedéses tünetek látszanak, nehezebb lehet elfogadni autizmussal élő társukat. Az autizmussal élő gyermeket nevelő szülők 40%-a számol be arról, hogy a kortársak bántalmazzák gyermeküket, ez az arány a jó képességű gyermekek esetében még magasabb (NAS, 2006). Miért más az autizmus az integráció tekintetében (is)? A szakemberek és az integráló intézmények oldaláról: Olyasmit kellene tanítani, amit ők maguk soha nem tanultak az iskolában (szociális tudás, funkcionális kommunikáció). Az egyénre szabottság és egyéni fejlesztés biztosítása. Mélyebb megértésre lenne szükség az autizmus természetét illetően, miközben az integráló intézményekben gyakran csak 1-1- tanulót látnak el. Sérülés-specifikus módszertani tudás és eszköztár szükséges.

5 A téma aktualitása két országos kutatás tükrében Tény - Képek AOSZ és Jelenkor vizsgálata A KIR adatok elemzése szerint a 2008/2009-es tanévben az autizmussal élő óvodások 80%-a, az alsó tagozatos gyermekek 27%-a, a felső tagozatos tanulók 23%-a integráltan nevelkedett. Az integráló intézmények általában 1-1- gyermeket fogadnak be és 2009 között 2 és félszeresére nőtt az autizmussal élő gyermekek, tanulók létszáma a közoktatásban! Forrás: A téma aktualitása két országos kutatás tükrében a Krolify Vélemény és Szervezetkutató Intézet átfogó, online kérdőíves kutatása az OKM és az FSZK megbízásából: 476 intézményből 224 válaszolt, ez 1107 autizmussal élő gyermekről nyújt információt. E szerint a válaszadó intézmények 71%-a integráltan, 9%-a külön, 20%-a mindkét módon ellát autizmussal élő gyermekeket. Az integráló intézmények kevésbé tapasztaltak (általában kevesebb, mint 5 éve fogadnak autizmussal élőgyermekeket), kevésbé ismerik a sérülés-specifikus terápiákat, több, mint 50%- ban nincsen képzett szakemberük.

6 A nevelés-oktatás szerepe autizmusban A közös kultúra átörökítése Az oktatás, mint gyógymód (R. Jordan 2007) A dupla tananyag problémája Az autizmus-specifikus fejlesztés jellemzői oktatási környezettől függetlenül: Egyéni felmérés, tervezés és fejlesztés Adaptált környezet: szenzoros védelem, a struktúra és előreláthatóság biztosítása. Adaptált módszertan és eszközrendszer: kommunikációs stílus, kognitív-viselkedésterápiás módszerek

7 Példák az egyénre szabottságra Gábor 15 éves, többségi gimnáziumba jár, kitűnő tanuló. Heti rendszerességgel egyéni fejlesztésre jár. Főcélok: énkép, önismeret fejlesztése, iskolai élmények és problémák feldolgozása, kommunikációs gyakorlatok, az elmeolvasás tanítása, önállóság fejlesztése. Módszerek: pl. vizuális algoritmusok, szociális történetek, Személyes napló, videó-és fotó demonstrációk, helyzetgyakorlatok Iskolai segítségek: laptop használatának lehetősége, fokozott tanári figyelem a szünetekben, erősségek kiemelése, alacsonyabb osztálylétszámú osztályban való elhelyezés Példák az egyénre szabottságra Zsolti 2. osztályos, a tananyag elsajátítása nem okoz nehézséget számára, de súlyos szociális megértési nehézségei, merev gondolkodása és súlyos szorongása nagyon megnehezíti beilleszkedését. Rendszeres egyéni fejlesztésben részesül. Célok: elemi viselkedési szabályok elsajátítása, tantermi kommunikáció és elvárások megértésének tréningje, kortársakkal való elemi együttműködés tréningje Módszerek: pl. választótábla, napirend, viselkedési szabályok, zsetonrendszer, képes szociális történetek, énkönyv Iskolai segítségei: párna, amit üthet, ha ideges, egyénre szabott feladatok, egyéni fejlesztés, pedagógiai asszisztens

8 Az elmeolvasás tanítása Mit szeretne Samu? Mit gondol/hisz Samu? Mit fog érezni Samu, amikor anyukája odaadja neki a festéket? Miért fog Samu örömöt/szomorúságot érezni?

9

10 Az egyénre szabott, adaptált tartalom Többletek: - a szociális és érzelmekkel kapcsolatos információk feldolgozása és megértése a tananyag része - a hatékony kommunikáció tanítása, mely magában foglalja a beszédet és annak alternatíváit is, középpontban a kommunikatív funkciók megértése és alkalmazása áll - rugalmasabb gondolkodás és viselkedés kialakítása - az általánosítás és hosszútávú hasznosság biztosítása. A tartalom szűrése: szükség esetén a tananyag vagy legalábbis az elvárások csökkentése (pl. felmentés lehetősége tananyagrészek értékelése alól)

11 Hol és hogyan biztosíthatjuk mindezt? Az integráció kontinuuma autizmusban (Phil Bayliss 2001) Integráció teljes időben többségi osztályban, a gyermek szükség szerint egyéni segítséget kap. Többségi osztály, de mellette speciális csoport működik, ahová visszatérhet a gyermek. Oktatás-nevelés speciális osztályban-de bizonyos időt többségi osztályban tölt a gyermek, és részt vesz szabadidős programokban. Teljes időben speciális osztály-szociális kontaktus az iskola többi tanulójával. Speciális iskola-látogatások a közeli többségi iskolában. Speciális iskola Otthoni ellátás Együttműködő partnerek A szülők A kortársak és szüleik Az intézmény munkatársai (pedagógusok, asszisztensek, vezetők, nem szakmai dolgozók) A fenntartó Szakmai kontrollt gyakorló intézmények, szakemberek (szakértői bizottságok!)

12 Integráció és autizmus előnyök: tipikus fejlődésű kortársak jelenléte, azonos követelmények és lehetőségek hátrányok: hiányzó feltételek; gyakran spontán, tervezetlen; a család nem kap reális képet a gyermek képességiről; gyakori kudarc, nem alapozza meg a felnőttkori önállóságot és jó minőségű életet Az együttnevelés lehetséges előnyei az autizmussal élő gyermek alapvető jogainak érvényesülése átlagos fejlődésű kortársak jelenléte (kölcsönös előnyök?) kortárs segítők bevonásának lehetősége tapasztalatszerzés lehetősége a szociális együttműködés terén azonos követelmények és lehetőségek különböző szakemberek együttműködése (pl. többségi intézmény - autizmus specifikus szolgáltatás) növekedhet a család megértése a gyermek erősségei és nehézségei tekintetében

13 Az együttnevelés lehetséges veszélyei az integráció ára lehet aránytalanul nagy (különösen a gyermek és a szülők oldaláról) növekvő szakadék a szociális megértés területén különös sérülékenység (áldozat, bűnbak szerep) hiányzó feltételek-a problémák visszautalása a családhoz az egyéni fejlesztési terv hiánya az autizmus-specifikus adaptáció hiánya a szükséges többlet-tartalmak hiánya az autizmussal élő gyermek magánya a kortárscsoportban a család magas elvárásai sok elvesztegetett idő Az EGYMI lehetséges szerepe az autizmussal élő gyermekek integrációjának támogatásában (néhány példa) Szakmai szolgáltatások: pl. jogszabályi háttér, szakmai információk elérhetősége Követendő jó gyakorlatok, módszertan és eszközök bemutatása Szakmai képzés és szupervízió biztosítása Segítség az egyéni felmérésben és a fejlesztési terv kialakításában A partnerek közötti együttműködés elősegítése Habilitációs, rehabilitációs fejlesztés biztosítása

14 További információk Gájerné Balázs G.: (2006) Inklúzív nevelés: Ajánlások autizmussal élő gyermekek kompetencia alapúfejlesztéséhez. Óvodai nevelés SuliNova Kht, Budapest GájernéBalázs G., Őszi, T. (2007):Útmutatóautizmussal élőgyermekek, tanulók együttneveléséhez Módszertani intézményi útmutató Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest Gosztonyi, N.-Szaffner É.,(2008) Sérülés specifikus eszköztár autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest Németh K., Őszi T., Szaffner É (2005) : Autizmussal élőgyermekek integrációjának lehetősége Kisgyermekek, nagy problémák RAABE, Budapest Attwood T. (2008) Különös gyerekek Animus Kiadó Budapest

Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere

Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a közoktatásban: működésük minimális és optimális szakmai feltételrendszere 2010. április Készült az OKM és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat Támogató

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek:

21.1 Alapelvek 21.1.1 Fentiekből következő, az oktatást, nevelést meghatározó alapelvek: 63 A.S.N.P. 5. AUTIZMUS SPEKTRUMZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK, TANULÓK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK, ALAP- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK PROGRAMJA 5. REVÍZIÓ Autizmus Centrum Kecskemét 1997-2001-2004.-2006.-2010.-2012.-2013.

Részletesebben

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Veszprém, Tüzér u. 44. Az autizmussal élő gyermekek nevelés -

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Autizmus Alapítvány 2007 Készült a magyar állam és az Európai Unió (HEFOP 2.2.1-P.-2004-11-0037/4.0) támogatásával 1 TARTALOM 1. Bevezetés

Részletesebben

2/2005. (III. 1.) OM rendelet

2/2005. (III. 1.) OM rendelet 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY II. Az autista gyermekeket nevelı intézmények körében végzett

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA

ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA ÓVODAI PROGRAM PERVAZÍV FEJLŐDÉSI ZAVARBAN SZENVEDŐ GYERMEKEKET NEVELŐ ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Balaska Tünde Farkas Edit Gájerné Balázs Gizella Hábel Károlyné Nagy Emma Őszi Tamásné Szerkesztők: dr. Balázs

Részletesebben

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára

7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára 7. számú melléklet: A középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók kerettantervének adaptációja autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók számára Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, általános iskola, 1 8. évfolyam

Részletesebben

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA TANTERVI ÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ AUTISTA TANULÓKAT OKTATÓ-NEVELŐ TÖBBSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerkesztők: Balázs Anna Őszi Tamásné Szaffner Éva Szerzők:

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. AZ ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MO TTÓ NK Akadálymentesítés, azaz a sérült, sajátos nevelési igényű

Részletesebben

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára

Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára Tanterv pervazív fejlődési zavarban szenvedő (autista/autisztikus) gyermekeket nevelő-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Salné dr. Lengyel Mária Szerzők: Szerkesztők: Dr. Balázs Anna

Részletesebben

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre:

A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség alól mentes eszközcsoportok köre: 22436 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 132. szám 5. melléklet a 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelethez 21. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez A fixesítési eljárás alá vonási kötelezettség

Részletesebben

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek:

A kiadvány megalkotásához nyújtott támogatást ezúton is köszönjük a programban közreműködő szervezeteknek: Szerzők: Jásper Éva, Kanizsai-Nagy Ildikó Egyes fejezetek megírásában közreműködtek: Csányi Zsuzsanna, Janoch Monika, Kiss Gyöngyi, Németh Krisztina, Németh Regina, Őszi Tamásné, Dr. Stefanik Krisztina

Részletesebben

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása

Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Foglalkozzunk Vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület AOSZ Autisták Országos Szövetsége Flóra Alapítvány A kiadvány az Aura Autistákat

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

Családtájékoztatási modell

Családtájékoztatási modell Családtájékoztatási modell Az autizmussal élők családjának / gondozóinak tájékoztatása, támogatása és bevonása a teljes ellátási spektrumban és a teljes életút során Szerzők: Giflo H. Péter, gyógypedagógus,

Részletesebben

Iskolai szociális munka decentralizált modellje. I. Az iskolai szociális munka lényege

Iskolai szociális munka decentralizált modellje. I. Az iskolai szociális munka lényege Iskolai szociális munka decentralizált modellje Foglalkoztatás szociális szolgáltatás nyújtásával az iskolákban- projekt 2009/2010-es tanévben Székesfehérvár I. Az iskolai szociális munka lényege Magyarországon

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia A habilitációs-rehabilitációs terápiák elvei, céljai és eljárásai A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1284-06 A tartalomelem

Részletesebben

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány

A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében. zárótanulmány A fogyatékos emberek a szak- és felnőttképzés rendszerében zárótanulmány 1 Készítette: Dr. Tausz Katalin MS Concord Bt. Budapest, 2013 2 TARTALOM I. Nemzetközi jogi keretrendszer... 4 II. Helyzetkép...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Schmehl Júlia. Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások. A követelménymodul megnevezése: Schmehl Júlia Az értelmi fogyatékosok nevelésében, oktatásában, fejlesztésében alkalmazott eljárások A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó

[A Kormány] h a t á r o z a t a. 1. Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó 1 A Kormány 1 /2009. ( ) h a t á r o z a t a az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2007-2010. évekre vonatkozó középtávú intézkedési tervéről szóló 1062/2007. (VIII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez

Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Modellprogram az autizmussal élő gyerekek óvodai integrációjának elősegítéséhez Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest 2011 Írta Rácz Zsuzsanna Közreműködtek Gelencsérné Tamási Márta

Részletesebben

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás

Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás Herczog Mária: Szakellátásban élő gyerekek és a korai iskolaelhagyás A tanulmány a QALL- Végzettséget mindenkinek! című projekt keretén belül készült. Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projekt

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK. Útmutató a szakértõi bizottságoknak

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK. Útmutató a szakértõi bizottságoknak HORVÁTH MIKLÓS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA Útmutató a szakértõi bizottságoknak A tanulási akadályozottság fogalma Bár az utóbbi idõben elég sok cikk, tanulmány foglalkozik

Részletesebben