netegyüttes ttes 2010-ben indul a program Miskolcon, Miért Miskolc? Igen magas depresszió arányok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "netegyüttes ttes 2010-ben indul a program Miskolcon, Miért Miskolc? Igen magas depresszió arányok"

Átírás

1 Többszintű akcióprogram a depresszió és s az öngyilkosság megelőzésére Kopp MáriaM Optimised suicide prevention programs and their implementation in Europe Miskolc, 1.január r 3. Résztvevők: Németország, főf szervező Prof Ulrich Hegerl,, Lipcsei Egyetem Pszichiátria Közösségi alapú programok: Németország, Portugália, Írország, Magyarország. g. Elméleti leti hátth ttér r kidolgozása: Hollandia, Anglia, Svédorsz dország, Litvánia, Szlovénia. 1-ben indul a program Miskolcon, 18 hónapig h tart Miért Miskolc? Igen magas depresszió arányok Magas öngyilkossági gi arányok Az ország g gazdaságilag gilag különösen k érintett régir giója Kitűnő,, motivált szakemberek Kiemelkedő készség g a bajba jutottak segítésére A középkork pkorú férfi haláloz lozás és s a depressziós s tünetegyt netegyüttes ttes megyei átlagértékei 1. főre Férfi öngyilkosságok aránya 7-ben 53,9 53,9 5,4 4,1 39,3 35,8 34,1 8,9 3,8 18,9 17,9 17,9 17,4 1 11, 1,1 5,9 Litvánia Oroszország () Magyarország Szeged Miskolc Japán Lettország Finnország Ausztria Románia Németország () Portugália (4) Írország Hollandia UK Görögország () 1

2 14 13,7 Női öngyilkosságok aránya 7-ben Az öngyilkosság multifaktoriális eredetű 1 1,8 11,85 Pszichiátriai betegség 1 8,9 9,8 9,5 9 személyiségzavarok Neurobiológia 1. főre 8 4 7,7 7,4 5, ,8,8 Alkohol és drogfüggés Organikus betegség öngyilkosság Impulzivitás Reménytelenség Betegség a családban Japán Magyarország Szeged Miskolc Litvánia Oroszország () Finnország Lettország Ausztria Németország () Portugália (4) Hollandia Románia Írország UK Görögország () 1, Módszerek elérhetősége Pszichológiai tényezők Súlyos életesemények Korábbi öngyilkossági magatartás Melyek a főf célok? Az öngyilkossági gi kísérletek k és s a végzetes v öngyilkosságok gok arány nyának nak jelentős legalább 5 %-os - csökkent kkentése A depressziós s tünetektt netektől l szenvedők k minél korábbi felismerése se és s segítése A krízishelyzetben lévők l k hatékony segítése Miért van erre szüks kség? A WHO vizsgálatai alapján n a 15-től l 44 éves korosztályban a depressziós s megbetegedések járulnak j hozzá legnagyobb mértékben a betegségek gek és s haláloz lozás s okozta évveszteséghez. -ra a depresszió lesz a világon a második m leggyakoribb tartós munkaképess pesség-csökkenést okozó megbetegedés s (a szív- és érrendszeri betegségek gek után). Folytonosság g a biológiai eredetű depresszió és s a környezeti k hatásokra kialakuló depressziós s tünetegyt netegyüttes ttes között, k mindkettőnek nek ugyanolyan súlyos s következmk vetkezményei vannak A gazdasági gi válsv lság g következtk vetkeztében igen sokan kerülnek súlyos s krízishelyzetbe Ma Magyarországon gon a lelki egészs szségvédő és s megelőző hálózat gyakorlatilag nem működik, m a még m g működőm központok bezárása csak annak jut kezelés, aki megfizeti. Mental Health: New understanding, new hope, The World Health Report 1, 1, WHO, Geneva, Kopp MS (Advisory Group member, Central- Eastern-European European representative) Európai perspektíva: London: Royal Society of Medicine,, a WHO és s az Egészs szségpénztárak nemzetközi zi szervezete (International Federation of Health Funds) Depression, Social and Economic Timebomb 1, Brüsszel, EU elnöks kség: Coping with Stress and Depression in European Perspectives, Budapest: WHO Task Force on Depression and Stress Related Disorders 9, Stockholm, Budapest Az EU svéd d elnöks kség g szervezésében EU/WHO konferenciák a gazdasági gi válsv lság g lelki következmk vetkezményeiről l ill. a depresszió és öngyilkosság g megelőzéséről : A népessn pesség g 7,%-a a szenved súlyos depressziós s tünetektt netektől, 13,4 % tekinthető depressziós betegnek. A -os utankövetes szerint 17 %, közel minden harmadik embernek vannak az életminőséget rontó depressziós s tüneteit

3 Kezelésre szoruló depressziós tünetegyüttes előfordulásának gyakorisága Magyarországon 1988-,8% 8,1% 7,5% 1,% 14,5% 13,4% 11,8% 14,% 13,4% 13,7% 18,9% ,8% Férfi Nő Mind A depressziós s tünetegyt netegyüttes ttes változása a Hungarostudy követéses mintában: -ben 13.5 % volt a kezelésre szoruló depresszió (BDI 18 felett) aránya, mind a teljes népességet képviselő mintában ban,, mind azok között, akik beleegyeztek az utánk nkövetésbe, -ra ez az arány 17 %-ra, 3.5 %-kal% emelkedett. Az életkor legfeljebb 1 %-ot% magyaráz A férfiak között -ben 11 % volt a közepesen súlyos és súlyos depressziósok sok aránya nya, ez az arány -ban, ugyanazok között a férfiak között, 14 %-ra emelkedett, a nők esetében ez az arány -ben 15 % volt, - ban n 19 %. Melyek az ezen célok c elérését t segítő fő eszközök? k? Helyi védőháló kialakítása valamennyi segítő szakember bevonásával, val, információ adással, attitűd felméréssel és változtatással, valamennyi helyi segítő szakember - háziorvosok, pszichológusok, szociális munkások, pedagógusok, gusok, lelkészek, védőnők, tanárok, média szakemberek, lelki elsősegély szakemberek, tanácsadók, geriátriai gondozó személyzet, rendőrök, gyógyszerészek, szek, más segítők képzése és együttműködésük k erősítése, se, A depresszió és az öngyilkossági gi veszélyeztetettség felismerésének segítése, se, a depresszióval kapcsolatos lakossági tájékoztatás és destigmatizáció, attitűd változtatás, a rászorulók megfelelő ellátásának felmérése és segítése, se, nagy kockázatú csoportok felismerése se és segítése (munkanélküliek, liek, gyászolók, más krízisben lévő csoportok), Oktató anyagok lefordítása, adaptálása: Videó anyagok ( páciensek p és s hozzátartoz tartozók k számára), oktatási csomagok pszichiáterek, háziorvosok, h pszichológusok, pedagógusok, gusok, lelkészek, védőnők, v média m munkatársak, geriátriai szakemberek és s más m s segítő foglalkozásúak ak számára, szűrőeszk eszközök k battéria összeállítása a depressziós tünetegyüttes, ttes, öngyilkossági gi magatartás, attitűdök vizsgálat latára, anyagok a nyilvános nos kampányhoz, irányelvek a tömegkommunikt megkommunikációs s eszközök k számára, az öngyilkosságokról l szóló tájékoztatásról, Média bevonása, mozireklám. veszélyes helyek védelme. Közösségi facilitárorok rorok,, képzk pzők képzése Közösségi facilitátorok torok képzése Depresszió veszély lyének, kockázat zatának felismerése, se, lehetséges teendők 3 órás s képzk pzések Alapvető ismeretek, megadott tematika, segédanyag alapján. Képzők k képzk pzése 8 órás s képzk pzés, tematika ismertetése. se. Azokat várjuk, v akik vállaljv llalják k a rövid r képzk pzések megtartását. t. Szakmai segíts tséget nyújtunk szervezésben, sben, képzésben. Jelentősége: fenntarthatóság! A veszélyes helyek védelme Családorvosok képzése OSPI-Europe: 5-szintű intervenció Az emberek tájékoztatása A veszélyeztetett A közösségi csoportok segítése facilitátorok képzése 3

4 A depressziót gyakran nem ismerik fel Mert Nem tekintik súlyos betegségnek. Maguk az érintettek sem ismerik fel saját depressziójukat. A testi tünetek gyakran elfedik a depressziót. A családorvosoknak sokszor nincs elég idejük és ismeretük a depresszió felismerésére. Nem ismerik a szűrési módszereket. A közösségi segítők gyakran nem ismerik fel a depressziót (pedagógusok, lelkészek, más segítők). A depressziós tünetektől szenvedők ritkán keresik fel az elátó rendszert (szégyenkezés, stigmától való félelem, információhiány tartja vissza őket). Beck Depresszió kérdőív v (BDI) rövidr vidített változata (Kopp és s mtsai,1995) A Beck Depresszió Skála legalkalmasabb a depressziós tünetegyüttes ttes lakossági szűrésére, re, és s ez a mérőeszkm eszköz legalkalmasabb a depresszió,, mint szomatikus kockázati tényezt nyező mérésére re is. (Lasa( et al,,, Musselman et al,, 1998, Glassman, Shapiro,1998) A depressziós s tünetegyt netegyüttes ttes összetevői: szociális visszahúzódás, s, döntésképtelenség, alvászavar, különösen k hajnali felébred bredés, negatív v gondolatok fáradékonyság, túlzott aggódás s testi tünetek t miatt, munkaképtelens ptelenség, pesszimizmus, örömképesség g hiánya, önvádlás. A mérce m nagyon magas: legalább olyan eredményeket kellene elérn rnünk, nk, mint Szolnokon az előző hasonló program eredmények nyeként nt 5-ben és s -ban! 5, 45, 4, 35, 3, 5,, 15, 1, 5,, Öngyilkossági gi arányok Magyarországon gon és s Szolnokon 1. főre,1998 f és s 8 között, k teljes népessn pesség Hungary Szolnok Öngyilkossági gi arányok Magyarországon gon és s Szolnokon 1. főre,1998 f és s 8 között, k férfiak Öngyilkossági gi arányok Magyarországon gon és s Szolnokon 1. főre,1998 f és s 8 között, k nők 9, Hungary Szolnok 3, Hungary Szolnok 8, 7,, 5,, 5, 4, 15, 3,, 1, 1, 5,, ,

5 Beteglá Beteglátogatá togatások szá száma a kó kórhá rházi pszichiá pszichiátriai gondozó gondozóban, Szolnok Fő tapasztalatok A legfontosabb a kü különbö nbö ző segí segít ő szakemberek közötti együ együttmű ttmű kö dés erő erősít ése. A kompetencia hatá határok nem vilá világosak. A lelki egé egészsé szségvé gvédelemnek gyakorlatilag nincs finanszí finanszírozá rozási há háttere. A krí krízis telefonszolgá telefonszolgálatok finanszí finanszírozá rozási krí krízise! Az embereknek tö több informá információ cióra van szü szüksé kségük. A tá társadalom és a mé média mind szemé személyes, mind szervezeti szinten nyitott ezeknek a problé problém áknak a megé megérté rtésére. 5 Korrigált adat negyedév nélkül Az utolsó honap nélkül Telefonos lelkisegé lelkisegély hívások szá száma öngyilkossá ngyilkossággal kapcsolatos problé problémákkal a szolnoki kisté kistérsé rségben Telefonos lelkisegé lelkisegély hívások szá á ma a szolnoki kisté sz kistérsé rségben 33-7 Hívások szá száma havonta és hó hónapos átlag 33-7 Hívások szá száma havonta és hó hónapos átlag / 1 / 1 7 / / / / / / / / / / Szolnoki eredmé eredmények: Az öngyilkossá ngyilkosságok szá számának jelentő jelentős csö csö kkené kkenése: az elő előző 9 év átlagá tlagához hasonlí hasonlítva Szolnokon 55- ben a program első első év ében az öngyilkossá ngyilkossági ará arány 57 %%- kal, -ban 47 %%-kal csö csökkent. Ez azt jelenti, hogy az öngyilkossá ngyilkossági ará arány 3.1. volt 44-ben, ben, ben és ban, ban, és ennyi maradt 77-ben is. A csö csökkené kkenés nagyobb fokú fokú volt a fé férfiak, mint a nő nők között. Lehetsé Lehetséges magyará magyarázatok: A depresszió depresszió é s ö ngyilkossá ngyilkossági gondolatok destigmatizá destigmatizáció ciója, ja, ennek kö következté vetkezté ben tö tö bben kerestek segí segítsé tsé get, fő főleg a fé férfiak közül, ezt mutatja a lelki első elsősegé segély hí hív ásoknak emelkedé emelkedé se, aminek 5 %%-a fé férfi hí hív ás volt, a pszichiá pszichiátriai gondozó gondozót depresszió depresszió miatt felkereső felkereső k ará arányá nyának emelkedé emelkedése a kü küldő ldő csalá családorvosok alapvető alapvető szerepe. A gazdasá gazdasági vá válsá lság hatá hatása Fel kell ké készü szülnü lnünk arra, hogy a gazdasá gazdasági válsá lság fokozza a lelki segí segítés irá iránti igé igényt fokozó fokozódó munkané munkanélkü lkülisé liség, adó adóssá sság problé problémák, lakhatá lakhatási problé problémák 88-ban orszá országosan emelkedett az öngyilkossá ngyilkosságok ará aránya a megelő megelőző csö csökkené kkenés utá után re, re, különösen a fé férfiak kö között re. re. 5

6 Irodalom: Kopp MS, Réthelyi J (4) Where psychology meets physiology:chronic stress and premature mortality- the Central-Eastern Eastern-European European health paradox, Brain Research Bulletin,, Skrabski,Á.Kopp MS, Rózsa S, Réthelyi J, Rahe RH (5)Life meaning: an important correlate of health int he Hungarian population, International Journal of Behavioral Medicine, 1,, Kopp MS, Skrabski Á, Kawachi I, Adler NE (5) Low socioeconomic staus of the opposite gender is a risk factor for middle aged mortality, J. Epidemiology and Community Health, 59, Kopp MS,Stauder A,Purebl Gy,Janszky I (7) Work stress and mental health in a changing society, European J. Public Health Kopp MS, Skrabski Á, Székely A, Stauder A, Redford W. (7) Chronic stress and social changes, socioeconomic determination of chronic stress, Annals of New York Academy of Sciences 1113: Kopp M, Berghammer R (5) Orvosi pszichológia, Medicina, Budapest Kopp M, Kovács M ()(szerkesztők) k) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp M (7) Összefog sszefogás s a depresszió ellen, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp M (szerkesztő) 8: Magyar lelkiállapot llapot 8: Esélyrősítés és életminőség a mai magyar társadalomban, Semmelweis Kiadó, Budapest Kopp M (1997) A reménytelens nytelenség szerepe a betegségek gek létrejöttében, ennek jelentôsége a mai magyar egészségügyben, gyben, Kórház, 4,3,4-9 Kopp, M., Szedmák,S.(1997) Az öngyilkossági gi magatartás pszichoszociális háttértényezôi a magyar lakosság körében, Végeken, 8,4, 4-1. Együtt sikerülni fog!

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon

Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád: Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Nők és férfiak egészségi állapota Magyarországon Kopp Mária Skrabski Árpád 1. Bevezetés A felnőtt népesség egészségi állapotának

Részletesebben

NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon

NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült el. Felelős kiadó: Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület www.unifemnc.hu

Részletesebben

Középkorú és idős nők lelki egészsége

Középkorú és idős nők lelki egészsége Szerepváltozások Középkorú és idős nők lelki egészsége Kovács Mónika Jakab Ernő Kopp Mária Magyarországon a férfiak születéskor várható átlagos élettartama jóval alacsonyabb a nőkénél: 1999-ben a férfiaknál

Részletesebben

PhD konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. 2008. november 10. Szerkesztő. Kötél Emőke

PhD konferencia. A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból. 2008. november 10. Szerkesztő. Kötél Emőke PhD konferencia A Tudomány Napja tiszteletére rendezett konferencia tanulmányaiból 2008. november 10. Szerkesztő Kötél Emőke Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest 2009 Dégi L. Csaba A daganatos

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉNEK FELMÉRÉSE

ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉNEK FELMÉRÉSE MAGYAR PEDAGÓGIA 110. évf. 4. szám 285 300. (2010) ÓVODAPEDAGÓGUS HALLGATÓK MENTÁLIS EGÉSZSÉGÉNEK FELMÉRÉSE Bíró Éva, Olvasztó Lajos és Kósa Karolina Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Részletesebben

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN

A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN A BECK-FÉLE REMÉNYTELENSÉG SKÁLA RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGON EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS TÜKRÉBEN Perczel Forintos Dóra 1, Rózsa Sándor 2, Kopp Mária 3 1 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

AZ ASPIRÁCIÓS INDEX RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI HAZAI MINTÁN

AZ ASPIRÁCIÓS INDEX RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI HAZAI MINTÁN Mentálhigiéné és Pszichoszomatika 7 (2006) 3, 171 191 DOI: 10.1556/Mentál.7.2006.3.2 AZ ASPIRÁCIÓS INDEX RÖVIDÍTETT VÁLTOZATÁNAK PSZICHOMETRIAI JELLEMZÕI HAZAI MINTÁN MARTOS TAMÁS 1 * SZABÓ GÁBOR 2 RÓZSA

Részletesebben

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április

GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2001. április 1. oldal, összesen: 36 GYORSJELENTÉS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2001. április Egészségfejlesztési Kutatóintézet Egészségstatisztikai Egység 2. oldal, összesen:

Részletesebben

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább.

Bő fél év múlva kész lesz a járulékfizetések. mód is gyakoribbá vált. A depresszió arányok nem romlottak tovább. Viziten az Országos Mentőszolgálatnál A miniszterelnök programjában a sürgősségi betegellátás kiemelt helyen szerepel. Az ellenzék szerint ez a kérdés valamennyi kormányprogramnál visszaköszönt... HUNGA

Részletesebben

A depresszióról mindenkinek

A depresszióról mindenkinek A depresszióról mindenkinek Tartalom... a depresszió nem a lélek megsemmisülése; férfiak és nôk számtalan sokan tanusíthatják egyetlen megváltó kegyelmét: hogy legyôzhetô. Azoknak, akik bejárták a depresszió

Részletesebben

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia

Nemzeti Lelki Egészség Stratégia Nemzeti Lelki Egészség Stratégia 2014-2020 Szakpolitikai stratégia tervezet v1 munkaanyag 2014. január 22. 1 Rövidítések jegyzéke MPT LEGOP OTH EU WHO GYEMSZI OPAI OPNI WHO EU MHAP ESZK MESZP KSIR OPK

Részletesebben

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet

A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI. LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI LACZKÓ Tamás RÉTSÁGI Erzsébet Pécs, 2015 A SPORT TÁRSADALMI ASPEKTUSAI Szerkesztette: Laczkó Tamás, Rétsági Erzsébet Szerzők: Dr. habil. Ács Pongrác, egyetemi docens, PTE

Részletesebben

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Kopp Mária, Skrabski Árpád MAGYAR LELKIÁLLAPOT AZ EZREDFORDULÓ UTÁN A boldogság nem állapot, hanem aktivitás. (Arisztotelész) Az életminıség fogalma és jelentısége a modern társadalmak központi célkitőzéseként

Részletesebben

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban

XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA. Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban XI. CSALÁDBARÁT KONFERENCIA Mit tehetünk? Pszichés zavarok a perinatális időszakban 2 0 0 9 X I. C s a l á d b a r á t k o n f e r e n c i a 2 0 0 9 Mens sana in corpore sano! A RENDEZVÉNY VÉDNÖKE Magyar

Részletesebben

Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi

Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi Psychiat Hung 2001, 16 (6):661-668 Az öngyilkos magatartás kognitív háttértényezıi Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest Összefoglalás Jelen áttekintı tanulmány

Részletesebben

A kivitelez építiparban foglalkoztatott. munkavállalók életminségének vizsgálata

A kivitelez építiparban foglalkoztatott. munkavállalók életminségének vizsgálata Az Építipari Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából A kivitelez építiparban foglalkoztatott munkavállalók életminségének vizsgálata Készítette: Székely András Brokerwatch Bt. 2007.12.31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD Szerzők: Hidvégi Péter Kopkáné Plachy Judit Dr. Müller Anetta Eszterházy Károly Főiskola Sporttudományi Intézet Eger, 2015 KÉSZÜLT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SPORTTUDOMÁNYI INTÉZETÉ-

Részletesebben

Egészségfelmérés (ELEF), 2009

Egészségfelmérés (ELEF), 2009 21/ Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam. szám 21. április 27. Egészségfelmérés (ELEF), 29 A tartalomból 1 Fókuszban az egészség 1 Főbb megállapítások 1 Az egészség önértékelése,

Részletesebben

2. Az alkohol-politika alapelvei

2. Az alkohol-politika alapelvei ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 2006 Országos Addiktológiai Intézet (Tervezet) Dr. Buda Béla Mb. igazgató 1 ALKOHOLPOLITIKA- ÉS STRATÉGIA 1. Helyzetelemzés Kutatások alapján bizonyított tény, hogy az alkohol

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Dr. Péter László orvos alezredes 2014. 1 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Péter László orvos alezredes A depresszió és a kardiovaszkuláris betegségek

Részletesebben

Egészséges Vásárhely Program 2008-2010

Egészséges Vásárhely Program 2008-2010 Egészséges Vásárhely Program 2008-2010 Dr. Csányi Péter, Dr. Kallai Árpád, Hódmezôvásárhely MJV Erzsébet Kórház-Rendelôintézet A Hódmezôvásárhely Megyei Jogú Város Közgyûlése által 2008 januárjában elfogadott

Részletesebben

Életszakaszok határán

Életszakaszok határán Életszakaszok határán Közösségi és egyéni tanulási feladatok FETA Könyvek 5. FETA_konyv_5_belivek.indd 1 2010.11.21. 10:00:19 FETA_konyv_5_belivek.indd 2 2010.11.21. 10:00:19 Életszakaszok határán Közösségi

Részletesebben

CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa. Program és Összefoglalók. Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában

CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa. Program és Összefoglalók. Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában CSAKOSZ Családorvos Kutatók Országos Szervezete XIII. Kongresszusa Program és Összefoglalók Tények és Hitek a Diagnosztikában és a Terápiában 2014. február 28 március 01. Pécs, Hotel Palatinus Védnökök

Részletesebben

Európai Telefonos Elsősegély Szolgálatok: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról (TESVolSat) 2015

Európai Telefonos Elsősegély Szolgálatok: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról (TESVolSat) 2015 Európai Telefonos Elsősegély Szolgálatok: Felmérés az Önkéntesek Elégedettségéről és Motivációiról (TESVolSat) 2015 Székely András, Hal Melinda, Tóth Mónika Ditta, Ádám Szilvia TESVolSat 2013-1-BE1_GRU06-00495

Részletesebben

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya

Kopp Mária Martos Tamás. A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság Kopp Mária Martos Tamás A magyarországi gazdasági növekedés és a társadalmi jóllét, életminıség viszonya Készült a Jövı Nemzedékek Állampolgári Biztosának

Részletesebben

A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai

A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai Acta Medicina et Sociologica Vol 5., 2014 189 A nyíregyházi lakosok szubjektív egészségi állapota és annak változásai Jávorné Erdei Renáta, R. Fedor Anita, Berencsiné Madácsi Eszter Debreceni Egyetem,

Részletesebben

Be kö szön tő. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. OKTÓBER

Be kö szön tő. Molnár Attila Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete elnök IME XI. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2012. OKTÓBER Be kö szön tő Közeledik az év vége, de ahogy azt a napi hírekből hallhatjuk, nincs még itt az ideje az értékelésnek, mert várnak még ránk változások az utolsó hónapokban is. Most érkezett el az ideje a

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus

Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia Ph.D. program Társas kapcsolathálók és alkoholizmus Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében Ph.D. értekezés Zsákai Szilvia

Részletesebben