Preliminary Inventory to the Hungary. Külügyminisztérium Miscellaneous records,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Preliminary Inventory to the Hungary. Külügyminisztérium Miscellaneous records,"

Átírás

1 No online items Miscellaneous records, Processed by The Hoover Institution staff; machine-readable finding aid created by Xiuzhi Zhou Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Phone: (650) Fax: (650) Hoover Institution Archives. All rights reserved. XX356 1

2 Miscellaneous records, Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Contact Information Hoover Institution Archives Stanford University Stanford, California Phone: (650) Fax: (650) Processed by: The Hoover Institution staff Encoded by: Xiuzhi Zhou 2000 Hoover Institution Archives. All rights reserved. Descriptive Summary Title: Miscellaneous records, Date (inclusive): Collection number: XX356 Creator: Extent: 1 manuscript box(0.4 linear feet) Repository: Hoover Institution Archives Stanford, California Abstract: Reports, memoranda, and orders, relating to Austro-Hungarian military activities during World War I, domestic opposition to the war, socialist activities, Bolshevik propaganda, problems of minority nationalities during and after the war, postwar land reform, and the formation of soviets in Hungary. Physical Location: Hoover Institution Archives Language: Hungarian. Access Collection open for research. The Hoover Institution Archives only allows access to copies of audiovisual items. To listen to sound recordings or to view videos or films during your visit, please contact the Archives at least two working days before your arrival. We will then advise you of the accessibility of the material you wish to see or hear. Please note that not all audiovisual material is immediately accessible. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives. Preferred Citation [Identification of item], Miscellaneous records, [Box no.], Hoover Institution Archives. Access Points Communism. Land tenure--hungary. Minorities--Hungary. Propaganda, Communist. Socialism--Hungary. XX356 2

3 World War, World War, Hungary. Hungary. Hungary--History--Revolution, I. Box 1. -B.I/1 736 L.H.F.B Cs. és kir osztrák belügyminiszteri rendelet a pacifista mozgalom megfigyelésére -B.I/4. Na.Nr.Lo44/res. A vezérkar hirszerzó osztályának jelentése a pacifista és antimilitarista mozgalomról (plus 4 encolures) -B.I/4. Na.Nr.617/918.res. Az Isonso hadsereg fóparancsnokságának jelentése -B.I/4.Pr.Nr.2217/918.res. A ll. hadsereg fóparancsnokság hirszerzó osztályának jelentése -B.II/9 Evv.Nr.8441/918.res. Gróf Batthyányi Tivadar állitólagos levele (2 copies plus 1 enclosure) -B.II/9. Abt.Nr res. Cs. éskir. hadügyminisztérium jelentése -B.I/81 Lapszemle (14 articles) II. -B.I/3. 897/ II-23.res. A zalaegerszegi katonai hadifogoly megfigyeló tábor parancsnokságának jelentése -7415/ Az A.O.K. hadifoglyokat ellenórzó csoportjának rendelete (1 enclosure) -B.II/9. Evb.No.7400/918.res. Az A.O.K. titkos jelentése Ófelsége katonai kabinetirodájához -B.I/ /1918.II.-res. A csóti katonai hadifogoly gyüjtó tábor parancsnokságának jelentése XX356 3

4 -B.I/1.591/eln. 1/1918 A m. kir. honvédelmi miniszter titkos parancsa az alárenelt katonai hatóságo khoz B.I/ /eln. 1/1918 M. kir honvédelmi miniszter rendelete -B.I/1 7415/1.oszt.1918 M. kir honvédelmi miniszter elkobzó rendelete a gyanus sajtótermékek ellen -B.I/1. Aw.Nr 173/1918 Az Isonso hadsereg parancsnokának jelentése (2 copies) -G.S.T.B. Nr.1639/E.A. A pozsonyi térparancsnokság bizalmas jelentése -B. I/ /1918.res. A szegedi térparancsnokság bizalmas jelentése -B. I/ /eln.1/1918.res. M. kir. honvédelmi miniszter rendelete a hamis hirek terjesztése ellen -B/ /eln.1/ res. M. kir. honvédelmi miniszter ujabb rendelete e tárgyban -B. I /eln. I/1918.res. Pozsonyi térparancsnokság bizalmas elóterjesztése (5 enclosures) -B. I/3 Az m. kir. honv. miniszter rendelete III. -492/N.A./1918 Budapesti térparancsnokság vezérkari fónökének megkeresése. az államrendórséghez -Na.Nr. 563/1918 Ugyane hatóság bizalmasbeszámoló jelentése XX356 4

5 -Na.Nr. 929.res.1918 Fenti hatóság azonos ügyben tett jelentése (2 enclosures) -Na.Nr. 746/918. res. Fenti hatóság bizalmas jelentése a Galilei kör forradalmi agitációjáról -3948/eln. F.K res. Az államrendórség fókapitányának bizalmas jelentése -E.W.B. Nr res. A vezérkar hirszerzó osztályának bizalmas rendelete Weltner Jakab és a szocialista mozgolódás tban -Na. Nr res. Térparancsnokság a belügyminiszternek és fókapitánynak megküldi a fent rendeletet -B.I Andréka Károly rendórtanácsos bizalmas jelentése a Galilei Körról (3 enclosures) -Na. Nr. 2369/1918.res. A budapesti térparancsnokság bizalmas jelentése a szociáldemokrata agitació tban -B.I/1 Detektiv jelentése a csepeli lószergyárban tapasztaltakról -2375/1916-XI Hetényi detektivfónökhelyettes bizalmas jelentése a ddfetista propaganda terjesztése tban /eln.I/1915 Hetényi jelentése a zimmerwaldi szocialista kongresszusról -Pres. Nr /1915/res. A kassai hadosztálybiróság jelatése a nemzetiségü propaganda tban -700/1918.res. Az m. kir. belügyminiszter körrendelete valamennyi fóisspánhoz XX356 5

6 -Ev. Nr. 6652/918. res. Az A.O.K. jelentése a katonai kabinetirodának (4 enclosures) -Pr. Nr. 2217/918. res. A XI. hadseregparancsnokság rendelete az ellenséges forradalmi propaganda ellensulyozására -Av. Nr. 173/918. res. Az Isonzo hadsereg parancsnokságának körrendelete ugyane tárgyban (duplicate) -Res. Nr /1915 A közös hadüguminiszter körrendelete a Népszava kiitltása ügyében /eln A budapesti katonai térparancsnokság rendelete a ddfetista röpcédulák ellen /1916. res. Az m. kir. be lügyminiszter átirata a honvédelmi miniszternek a fenti tban -542/eln. I/918. res. M. kir. honvédelmi miniszter rendelete a fenti tárgyban -542/eln. I./ res. Fenti parancsnokság körrendelete ugyane tárgyban -Evb. Nr /918. res. Az A. O. K. jelentése a katonai kabinetirodához -24. sz. melléklet Sajtószemle (enclosed 14 article series) IV. -Summary -Statistics of Yugoslavia -1. sz. melléklet Az 1917, nov.19.-én tartott magyar minisztertanácsi jegyzókönyv másolata a horvátországi valasztójog kérdésében -B. I/81 A fiumei állanrendórség fókapitányának bizalmes jelentése XX356 6

7 -B. II/9. Evb. Nr.8441/res. gróf Batthyányi Tivadar állitólagos levele (duplicate) -B I/81 Sajtószemle (2 copies of the same article)? sz. melléklet Bajza József: a Magyar Horvát Unió felbomlása /:1925. Szt. István Akadémia: Miscellany V. Osszefoglaló jelentés Andrássy Gyula gróf magánlevéltárában végzett kutatás alapján svájci kiküldetésének motivumairól VI. Rougier alezredes szárnysegéd jelentése gróf Hadik elóterjesztésérol VII. A polgári és katonai hatóságok jelentéseiról készitett összefoglaló kimutatás -Summary 1. sz. melléklet A serantoni határozat másolata (2 enclosures) 2. sz. melléklet Az Erdós Kárpátok magyar pártjaitól évben a Népszövetségi Tanácshoz benyujtott emlékirat 3. sz. melléklet A Szabó Simon dr. gör. kath. kanonok elnöklete alatt megalanitott Ruthén Nemzeti Tanács határozata Runzinszkónak Magyarországhoz való csatlakozása tban 4. sz. melléklet Kivonat a magyar Nemzetgyülésen elhangzott tiltakozóbeszédekról 5. sz. melléklet Apponyi Albert gróf emlékirata Ruszinszk elszakitása ügyében 6. sz. melléklet A megszállt területekról kiüldözött ruthénok politikai pártjának memoranduma 7. sz. melléklet A magyarországi ruthénok párjanak memoranduma Ruszinszkó autonomiája érdekében IX. 8. Maps and statistical data XX356 7

8 -Summary /1918. F. M. Az OMGE elóterjesztése a földbirtokreformra vonatkozólag /918. X.ü.o. F.M. res. Földmüvelésügyi miniszter bizalmas rendelete valamennyi fóispánhoz és kománybiztoshoz /1919. X.ü.o.F.M. A védki néptanácsok és szoc.dem.pártszervezetek táviratai a földbirtokreform tban /1918.X.ü.o.F.M. Bizalmas körrendlet valamennyi fóispánhoz s kormánybiztoshoz /919 A soproni Gazdasági Egyesület távirata a földosztás ügyében /918 A kisküküllói Gazd. Egyesület felterjesztése a földbirtokreform ügyében /1919.X.ü.o.F.M. A védéki pénzintézetek Tanácsának beadványa /1918.X.ü.o.F.M. A Mérnök- és Épitésztanács elóterjesztése /918.XIV.ü.o.F.M. Az igazságügyminiszter átirata /1930.XIII-3.F.M. Földmüvelésügyi miniszter minisztertahácsi elóterjesztése -11. sz. melléklet Az OMGE francianyelvü kiadványa -12. sz. melléklet Sajtószemle (2 articles in two copies) XX356 8

9 13? sz. melléklet Az évi XVIII. sz. néptörvénynek Buza Barna v. földmüvelésügyi minister által kibocsátott magyarázata 14? sz. melléklet A földmüvelésügyi min. által kibocsáto francia, német, magyar nyelvü kiadvány X. -B.I/85.K.N.R /916.res Hirszolgálati osztály jelentése -O.P.N.R /B.I./3 Az A.O.K. körrendlete -B. II/9. pres.nr /918 A k.u.k. hadügyminiszterium átirata az osztrák miniszterelnökshöz -B. II/9. A.B.F. 5.Nr.9884/918.res K.u.k. hadügyminiszter átirata Wekerle miniszterelnökhöz -A.B.T.5. Nr.9884/918 K.u.k. hadügyminiszter átirata a honvédelmi miniszterhez -B.I/3. N.A.R.447/1918.res. Az Isonzo hadsereg parancsnokának jelentése -B.I/ /eln.I./1918 M. kir. honvédelmi miniszter feállitó rendelete honvéd tanfolyam tárgyában (1 enclosure) -B.I/ res. eln/1918 Honvédelmi miniszter rendelete a felállitott honvéd tanfolyam résztvevóinek vezényléséról -B.I/ /eln.I/1918 Honvédelmi miniszter rendelete propaganda tisztek kiképzésére vonatkozólag -B.I/ /eln.1/1918 M. kir. honvédelmi miniszter megszervezi a védhirszerzó szolgálatot XX356 9

10 -B.1/4.Nr.551/1917 XI. hadtestparancsnoksága jelentése a bolsevista propaganda terjesztésében XI. -Summary -332/151/eln. V.ü.o. res. Bizalmas körrendelet a propaganda megbizottak szervezése és kioktatása tban -331/151/919 A magyar hadügyi népbiztosság parancsa az özszes hadosztályparancsnokságokhoz XII. -Summary -1. sz. melléklet Minisztertanásci jegyzókönyv évi augusztus hó 6.-án -2 sz. melléklet Kisérólevél -3 sz. melléklet Igazolvány XIII. Documents diplomatiques relatifs au détrônement des Habsbourgs XX356 10