Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések."

Átírás

1 Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. (Az évi november hóban teljesített befizetések). A rövidítések magyarázata' ak. = alapítványi kamat; att. = alaptőke törlesztés; ua. uj alapitvány (tagsági); DFa. = Deák Ferencz alapitvány; WKa. = Wagner Károly alapitvány ; TLa. = gr. Tisza Lajos alapítvány ; BAa. = Bedo Albert alapitvány; hbj. házbér jövedelem; td. = tagsági díj; ld. lap díj; hd. - hirdetési díj ; pd. = póstadij ; pkt. postaköltség téritmény ; Npt. = Erdészeti Zsebnaptár; Ert. = Erdészeti Rendeletek Tára; rk. = rendkívüli bevétel; áb. = átfutó bevétel; T. és t. Tölgy ós tenyésztése" czimü mii; Fmt. Erdészeti Földmóréstan" ; OFa. ~ 0 Felsége fénynyomatu arczkópe; ik. = időkőzi kamatok; t. téritmény; ás. = állami segély: Ecs. ~ Erdei Áronffy Ernő, Ecs., ak Allender Frigyes, Ecs... Almásy Andor, Fmt Amon Ede, td facsemeték nevelése* 1 czimü mü. Befizetés, frt Dénes Géza, td Demeczky Jenő, T. és t. 2.00, Npt Drexler Ignácz, Npt.... Dragan Gyula, Ecs.... Berkesi Sándor, td., Npt., Ert Bobok Tivadar, Fmt Bohácsek Rezső, Ecs Bemard József.... Bartha Gyula, Ecs.... l.so Bothó Imre, Ecs.... Bobok Tivadar, Ecs.... Boda Dénes, td Bustyaházai m. k. erdőhiv. Ecs.. 1 Baltái János, Ecs.... Bálás Béla, td., Ecs Ballás Ákos, Npt.... Battyel Mihály, td Csattogányi Béla, ak Csaszkóczy Mihály, Ecs... Cserny Győző, ak. Cseh Pál, ak Csipkay János, Ecs.... Chramosta Sándor, td Csik Imre, Ecs. l.so, Fmt. 3.50, T. és t. 2.00, Npt Csopey Kornél, Fmt. 3.50, T. és t., áb Csernyászky József, Ecs. 2.00, Npt Dudutz Károly, Ecs.... Darkó Gábor, Ecs.... Eckhardt Rezső, td.... Erőss Gyula, td 6.oo Egyed Miklós, td Egri főkáptalani erdőhivatal Ecs ifj. Fogassy Gyula, td... Földes János, Esc Förster Gyula, Ecs.... Fischl Sándor, td., pkt,.05, Ecs Fankovics Imre, Ecs.... Figura József, td... Frank Lajos, Ecs.... br. Feilitsch Arthur, Fmt. 3.50, Npt Filipek Sándor, td.. Fischer Mór, td Földmivelésügyi ministerium, Fmt. Ö.oo Farkas Pál, td., Ecs Geyer H. Viktor, td. 2.30, Npt., Ecs., Rügy és levélkulcs Györy Géza, ak 7.00 Garlathy Kálmán, Fmt Gorzó László, Npt.... Glós László, ak

2 Horváth Dezső, Ecs.. Hevesvármegye pénztára, hd Hudák Lajos, att. 5.oo Hoffmann Máté, td Halász F. Antal, att. 20.uo, Ecs Horácsek Ferencz, Ecs. Huberth Aladár, T. és t Inkey József, Ecs. Illés Nándor, T. és t. 2.00, Npt oo Ihrig Eberhard, Ecs Jankovich Miklós, td.. Juda Sámuel, Ecs. Jász-Arokszállás város, hd. 3.oo Kubányi Endre, ak. Kallivoda Andor, td., T. és t lo.oo Krátky Lajos, td oo Koch Erwin, td 4.00 Kaán Károly, Ecs. Krajcsevits Béla, Ecs.. Krátky Lajos, Ecs. Kovácsi Mihály, td. Kiss István, Fmt. 3.50, Ecs.. ö.oo Kovács Béla, Ecs., Npt Kasolczán Döme.... Ö.oo Kalmár Tivadar, Ecs.. Lakbérek Lázár Jakab, ld 3.oo Listvány Antal, Ecs.. Lumnitzer Béla, Ecs.. Lavotha Albert, T. és t. 2.00, Ecs. l.so, att Lukács József, Npt Lévay Simon, ak Lesenyi Ferencz, att.. 4.oo Matzon Ede, Ecs.. gr. Mailáth József, Ecs. Mihályfi Mihály, att. 2.60, ak Méhes Péter, Ecs., Ert Mérv Károly, Npt. br. Mednyánszky Dénes, Ecs.. Mihálcsics Miklós, td.. Munkácsi főszolgabírói hivatal, hd 2.67 Maros-Vásárhely város, ak. ö.oo Miklós Lajos, Ecs.... Mattanovich Károly, Ecs... Mandelik Dániel, att oo Nadhera Pál, Ecs.... l.so Nagy Károly, Ecs.... Németh Pál Nozdroviczky Miklós, Npt... Oberrecht Béla, Ecs., áb Orsz. gazdasági egyesület, kiállítási pénzelőleg Petrás Jakab, td Pisó Kornél, Ecs 1.60 Penti Albert, Ecs.... Puskás Ferencz, Ecs.... Porubszky Károly, Ecs Pech Dezső, Ecs.... Pech Kálmán, Fmt. 3.50, ÓFa. 3.50, Ecs., Ert Posta János, td S.oo Pohl Mór, td Páll Miklós, Ecs Köhrich Márton, td.... Rozsnyay János, Ecs Rudnyánszky Pál, Ecs... Rottler József, td. Rhédey József, td. Rignáth Ödön, Fmt, 3.50, Npt Rappensberger Andor, Fmt, 3.50 Npt, 4.50 Ryll Viktor, ld Rosenthal H., hd. Sólcz Miksa, Ecs. l.so, áb Szöcs Miklós, Ecs.... Sztokosza Gyula, Ecs... Szlávy József, Ecs.... Sümegh Vilmos, ak.... Sziklay Lajos, Ecs., ak Szántó Mihály, td.... Sztaváts, Norbert, td Szarkásy Ján., ak. 3.00, Ecs Szigethy János, Ecs.... Schuberth József, Npt dr. Szadovszky orsz. képviselő, Ecs 2.00 Steiger Pál, td Székely József, Ecs., áb

3 Szakmáry Árpád, Npt. Somoghy Lajos, Ecs. l.so, td I Sternberg Frigyes, ak. Schurina József, td.. Tóthi Szabó Sándor, Ecs. Traxler Lajos, td. Turcsa Tivadar, Ert, 3.so, Ecs Téglás Károly, Ecs. Tornay Gyula, Ecs., pkt Traucr Gyula, td. Törzs Kálmán, téritmény Terezianumi alap. urad., hd. Tiller Mór és testv., hd. Ujlaky Hirschler és fiai czég, Ecs Üjfalusy Mihály, td., Npt U oo (1889. évi deczember h Auca Döme, td 4.oo Ács Sándor, ak Allender Frigyes, ak., Npt., Ert Ágh Gyula, td Apáti László, Ecs... l.so Azor Alajos, Ecs.... gr. Andrássy Gyula ó-fenesi erhivatala, ld 8 31 Akad. ifj. kör Selmecz, ld Állami középipartanoda igazgat, Budapesten, ld Államvasút igazgatóság, hd Akna-szlatinai főbányahiv., ld néhai Biebel Aurél rokonai, ak.. Blaschek Ede, ld Babos József, ak Battik Ödön, td br. Bántfy Zoltán, td.... Bossányi István, td... Briestyánszky Endre, ak... Bodó Károly, td Bydeskuthy Sándor, td... di Bona Mazino, ak Barlay Sándor, td Bikisel József, Npt.... Baumann Antal, ak Baitner Gyula, td.... ERDÉSZETI LAPOK. Befizetés. Vodicska Ferencz, td. Vagyonközségi magy. kir. erdőgondnokság Fehértemplomban, Ecs.. Veress László, Ecs., pk..20, td. 4.oo. Várjon Géza, T. és t. 2.00, Fmt, Vaitzik Emil, td.. Vaszilovits Miklós, td. Wilde Ferencz, td. Weres Sándor, Ecs.. Wilhelmb Gyula, Npt. Weisz Gyula, td.. Weinert Tivadar, td.. Zachár Gyula, Ecs. Zaehár István, Ecs. teljesített befizetések.) frt. 8.0O összesen Bátskor Lajos, td. Báttai erdőbirtokosság, hd Brodszky Gyula, td Borbély Bálint, td. Bogdán Géza, ak Bekény Aladár, ak., Npt Burián János, td. Bükhel Antal, td., Npt. 2.50, Ecs Bokor Róbert, ak. Breckner József, Fmt. 3.50, Ecs., td Barkoczai Ferencz, Ecs. Benesik Sándor, Ecs., Npt Bálás Emil, ak.. Baumgartl Ferencz, td. 8.is Baltái János, ak.. Broóz Alajos, ak Bozyzlavszky János, td. 8.0u Babszky József, Npt.. Boglutz Béla, td Brassó város, hd Blattny Ernő, td. Brezovszky József, Npt. 1.00, pk Balogh Grörgy, Npt Bereczky Sándor, Npt Brassói bánya egylet, Ert. 1.30

4 Baternay Atilla, Npt Berecsky Gyula, Npt Budapest, sz. kir. főváros, ak Bedross József, td. Bethlen főtanoda, jog- és jószág igazgatósága, ld. Bellatinezi urad. erdőhiv., ld. Bálás Árpád, td.. Boór Károly, td, 4.oo, Npt Bende Mihály, Npt.. Chrenóczy Nagy Antal, ak. Collinaszy Flóris, td Costan István, td. Czekus György, att , ak 6.00 Csiba György, Ecs. Czibulka Soma, Ecs. Cseres Gyula, ak. Czinzér Károly, td. Csopey Kornél, Npt. Capesius Frigyes, td. I6.00, pk 8.co : ö.oo Csákvári erdőhivatal, Ecs.. Cobnrg h. erdőhivatal Káposztafalun, 30.oe ld. Dezső Zsigmond, ak., Npt, Dáu Elek, td. Demeczky Jenő, td. Demárcsik Béla, td Dunántúli kör Selmecz, td Dávid János, td., Fmt. ; >.50, Npt, Deutsch Zsigmond, Npt. Donth Károly, Ecs. Doroszlai Gábor, td Derzsi Gábor, Npt., pk.' Deutsch G. T.. Ecs Dubszky Gusztáv, td. és ps. 6.30, Npt Eősz Ferencz, td. Eltzenbaum Róbert, td Erőss Gyula, td Erdődi György, ak , Npt.' gr. Esztcrházy Miklós Mór td.. Ér-diószegi vinczellér iskola ld.. Fuhrmann Antal, td.. Felső-m.-ó. bányapolgárság Felső-eőri foszolgabiróság, hd Befizetés, dr. Floch Henrik, td. 8.09, ÓFa Fekete Ferencz, td., Npt Fellner Sándor. Fugerth Károly, Npt.. Frics Gyula, td. és pk. Fóti Náudor, ak.. Faller József, ak. dr. Feszti Károly, ld.. Fankovics Imre, Npt.. Förster Gyula, Npt.. Fuchs Chajem, td. Firbasz Adolf, td. Földmivelésügyi m. kir. minis terium. Ert. Felsőbánya város, ld Frank Lajos, Npt. Ferencz Gyula, td. Földhitelintézetből értékpapirkamat Gombossy János, ak.. Gromon Dezső, ak. ; Galló József, td.. Gondos Alajos, td., Ecs. Gaul Károly, td.. Gyárfás Benedek, hd. Gajári József, hd. Gölnitzbánya város, hd Gotthilf Ede, td.. Gasser Lipót, hd. Godina Lajos, td , Npt Grill Károly, Npt, Gasparek Pál, td. Guha Károlyné, at , ak Gáspár Béla, ak.. Grioszbach Ede, ak. Gesztes Lajos, ak. Garlathy Kálmán, att. 40.ou, ak 4.oo, Npt.. Gols Mihály. Npt. Grill Károly, Npt. Geitner és Rausch czég, hd GátS Károly. Npt. Girtl Mihály, td.. Haasz Adolf, ak.. Hoft'er Tivadar, td. He ; m János, td.. Hell Jáuos, td. Haynald Lajos, ld. Hibbján Jáuos, ak. frt

5 Halász F. Antal. ak Hauszuer József fiz. számvivő, td Heeht Jakab, td.. Hinka László, td. Hollós Ferencz, ak. Hajdú János, td Hábel Lambert, ld., Ecs Hárczer János, Ecs. Hoffmann Máté, Npt. Hamniersberg László, td. Hancmer Károly, ak Halliarszky Samu, Npt. Hudák Lajos, Npt I Hont-börzsönyi prím. főerdészi hivatal, ld. Helm Ervin, Npt. Havas József, Npt, Hegedűs Antal, td. Hantos Ernő, td.. Hantos János, ak. gr. Haller János, td. Horváth János, ld. Hirschpech Ágoston, Npt, I Időközi kamatok. Incze Manó, td. 4.oo, Npt. Inkey István, ak. Ihrig Vilmos, td.. Jenikovszky Lipót, att. Jüngliug János, td..tanthó János, ak. Janák László, ak. özv. Jambrich Jánosné, ak Janatha József, ak..tenőfy Jenő, ak.. Jenek Rezső. td.. Jeschek Sándor, td. Jaádi járási foszolgabiróság. Janicsáry S., td...tausz Sándor, td. Pallini Jnkey László, ld. Kiss Ferencz, ak. Kovács Albert, td. Kárpát Lajos td.. Környei Ferencz, td. Kransz Géza, ak. Kárász István, ak Kovács Gyula, td. Kiscsány község, hd. Kőszeg város, td. Kern György, ak hd ö.oo , Koreny Gyula, td. Kubányi József, Npt. Krascsenits Imre, td. Kostenszky Béla, td. Kutrovich István, ak. ifj. Kovács Pál, ak. Kásparek Pál, td. Kun István, Ecs., Npt. Kassa sz. kir. város, hd.. Kis István, Npt.. Klein Ödönné, att , ak I6.00 Kohner Adolf és fia, hd.. Kronberger Mór és fia, ld. Körmöczbánya sz. kir. főbánya város, hd Kókai Lajos, Npt, Kossányi Béla, td. Kostialik István, Npt.. Kolozsvári erdőigazgatóság, hd. Kis Ernő, Npt., Ecs. Kácsi Sámuel, Npt. Kostyál György, Npt. Keszthelyi m. kir. gazd. tanin tézet, ld.. Kögl Árpád, Npt. Krivácsy Elek, Npt.. N. Kiss Miklós, ak.. Kcllncr György, Npt,. ifj. Klein Mór, Ecs.. Kassai gazd. tanintézet, ld Kecskemét város, ld.. Koreck Nándor, td.. Kőműves Gusztáv, ld.. Koller Mihály, td. 2.00, Npt. Kutasi Károly, td. és pk., Ecs. 1 50, Npt, Konrád András ld. Lende István, ak. Lator István, ak.. Lindenmayer Frigyes, td. Leszher Alajos, td. Lippai m. k. főerdőhivatal, hd. Lagner Gyula, td. Limosi m. kir. erdőigazgatóság, hd Lukács Andor, Ecs., Fmt 3.56, T. és t,. Lenhard Antal, td. Lorch Rezső, td.. Lőcse város, td.. Legányi Géza, Npt. Lányi Adolf, Npt., td. Laitner Elek, ak.

6 Leopold Rudolf, ak Loványi Lénárd, ak.... Leibitz város, hd Lampel Róbert, Npt... Lanko Sándor, Npt.... Liptó-ujvári föerdőhivatal, Fmt. 5.00, Ecs., T. és t. 3.oo Lux Vilmos, td 8.81 Lesenyi Ferencz, att, Lollok József, ld.... Langhammer József, Npt... Liptó-ujvári erdőőri szakiskola, Npt, 19.06, Ecs Mihályfi Mihály, att... ' Mikó Péter, ak Mayer Gyula, td.... Máhr Károly, td Mirtse János, Ecs., Ert Mihalik Dezső, ak... Marschan József, ak Masztics Ádám, td Mozolovszky Adolf, td Milcsevics István, td.... 4,oo M.-szigeti m. kir. erdőigazgatóság, hd , ld Magyar-óvári lelyei fh. uradalmak Malahovszky László, td Molitorisz Emil, td Miskokzy János, ak May Frigyes, td Mathe Ambrus, td.. Molnár János, td Markaczány Ferencz, Npt., td. lo.oo..... l Medgyesi József, Npt... Molnár Károly, td Miiller Henrik, td Molnár Károly (Zalathnán), td.. Mezey Rezső, td Mattanovich Károly, td., Npt. 9.oo Mjazovszky Károly, att , ak Müller Sánd., td. 8.47, pk M. k. selmeczi akadémia, ld M. kir. állad, ménesbirtokosság Kisbéren, ld 7.90 Miholásek György, Npt Muzsnay Géza, td. Müller János Mandelik Dávid, ak Miksó Imre, td br. Nopcsa Elek, ak Nagy György, kir. tanácsos, ak Nitnausz Gyula, td Nagy Gyula, ak 7.26 Neuberger Bódog Nagy Sándor, Ecs Nadhera Pál, ak Nozdroviszky Miklós, Npt Nik Ferencz, ld Novacsek Róbert, td.. Nyerges-újfalui primási erdőhivatal, ld Nadhera Ferencz, td.. Orsovai m. kir. erdőhivatal, hd. 6 45, Npt , Ecs Oberrecht Béla, td. ifj. Ormos Zsigmond, ak. Oklárdi járás főszolgabirósága, hd..' 2.67 Odor Ignácz, td.. Orsz. magy. gazdasági egyesület, ld Orsz. statistikai hivatal, ld. Oberth Károly, td Okolicsányi Lajos, Npt. 4.oo Osztr. m. államvasuttársaság, ld.. I6.00 Ocsárd Károly, Npt 1.00 Osi-marosszék havasi j. Prokop Géza, Npt Palkovich Károly, td.. Parti Evald, ak 2.15 Popu Ágoston, td. Pajer István, td Prodanovics János, ak. Papp János, ak Palkó Antal, td br. Prónay Aurél, ak.. Praxa Béla, td Pátfy Alajos, ak 7.96 ifj. Pischl Pál, ak Pagura Antal, ak Pavetics Ferencz, td.. id. Petrus Márton, td. S.oo Pintér Mihály, td Pap Győző, td 8.31 Polnisch Árpád, td. Philippi Mihály, td.. Persik István, td. Patzl Jenő, td Peiszerle Pál, td Puskás Ferencz, td., Npt Patay G., td Polák Ferencz, td.

7 Puskás Jenő, td.. özv. Plech Józsefné, att , ak oo Plecheisz János, td. Plecker Alfons, td Pajer Sándor, ak Páll Miklós, Fmt. 3.60, T. és t. 2.00, ak Pilaszi Endre, td. Preiszner Nándor, ak. 8.2(, pk Pápa urad. főerdészi hiv., td. '. Pilcz Ottó, Npt, Papp Ferencz, Npt,, td Pachmayer Ottó, Npt Poldner Adolf, td Partos Vilmos, td Party Mihály, td.. Peckk József, Npt., Ert, Pavlik József, Npt Pick Vilmos, ld.. Petzrik Antal, Npt, 1.00 Pehán Gusztáv, Npt, Pataky János, td. Rajtsán János, td. Rumanu Gottfried, td. 8.20, Npt Rudnyánszky Pál, hd. 2.9 >', ak.', Npt Rajzinger Antal, td.. Rónay Árpád, td Riffer Nándor, td. Reschner Rezső, td Rimaszombat város, pk. Remann József, ak. Rittmüller Ármin, td. 7.50, pk Rusznyák Tamás, td.. Rosenthal H., hd. Roehlitz Nándor, ak.. Ruttkay Géza, td. Radó Pál, ak Röszler Gusztáv, ld.. Ratkovszky Károly, Npt, 1.20 Riesz Kálmán, Npt Schweitzer Antal, td.. 3.oo Szuchevich Sándor, td. Schmidt Ferencz, hd.. Székely György, ak Simenszky Kálmán, hd Szánthó István, ak Scholcz Ottó, Npt. lo.oo, ak.. 1 Selmeczbánya sz. kir. főbányaváros Szeniczey Ödön, ak Schlesinger Adolf, td Szifft Gyula, Npt. I.20 Szalay József, td Sterba Szabolcs, td.. Stróbl Lajos, td Schuszter Constantin, td.. Sulyok Zoltán, td. Szinger Gyula, td. Schausek György, td.. Schanzer Ignácz, td Ságby Kálmán, ak Seeberg Adolf, att. 6O.00, Ecs. 1,50 6 Szmik Gábor, td oo Szarkásy János, td. 3.oo Szepesi Tivadar, Fmt. 3.50, td Spanyol Géza, Ecs., Npt Szakács Benedek, Npt. Senyi Győző, ak Szakmáry Ferencz, td. Székely István, td. Schreiber Károly, td.. Szemök Pál, td 8 15 Szmetacsek Béla, ak.. Seeman Antal, td Szekeres István, td Stéger Antal, Npt., td Soltz Gyula Fmt. 3.50, Ecs. l.so, T. és t, 2.00, Npt., Ert Sopron város, ld.. 3.oo Szontagh Gusztáv, att gr. Széchényi Sándor, ak Szelényi Gusztáv, ld.. Somkereki Gusztáv, ak. 6.33, Npt Simon Gyula, Npt Schréter Károly, Npt.. Stann Viktor, td.. lo.ou Stern Iczik, ak.. Szőnyey István, hd. 5.35, Npt T. Szabó Sándor, Npt Szladek Ernő, td Solti Arnold, Npt Svia Lajos, Npt Szálka Albert, td ifj. Stark Ferencz, td.. Sepsi-Szt.-György város, ld Sztélék Lajos, Npt,

8 Schuszter Móricz, Ecs... Szantner Gyula, Npt... Suha Rezső, td-, Npt Simontornyai erdőfelügyelős., ld. Somfai Károly, td. I6.00 Selmeczi casino egylet, td Szombathelyi székes káptal., ld Somoghy Lajos, td., Ert Schudich Nándor, Npt... Székely-udvarhelyi erdőhiv. hd Salgó-tarjáni v. m. r. t. erdőhiv. Npt, 8.06 Szabó Adolf, Npt.... Tanos Pál, ak Tóbiás Miklós, ak.... Tersánszky Mihály, td... Tölgy Vilmos, ak.... Teuchert Károly, td.... Tauber Manó, td.... Török József, Npt.... l.so Takács Miki., td, 24.00, Npt Taraczközi főszolgabiróság, hd Tichy Kálmán, td Taferner István, ak.... Trnovszky Mór, td.... Thalhammer János, td... Tavasi Gyula, ak Traub István, tg., Npt Tomin János, Npt Tiller Mór és testv. hd... Trauer Gusztáv, ak.... Tuchmayer József, td., Npt Tatarek János, Npt gr. Tisza Lajos Npt., Ecs O Tornay Gyula, Npt.... Tanádi Emil, td 4.00 Tavasi Lajos td. 4.oo, Npt.. 5.oo Teschler Vincze, Npt,.. Tomcsányi Gyula, Npt... 66,30 Tomka Kálmán, 12.20, Npt Vadászfy Jenő, Ecs. Npt Vadas Gyula, td.. ifj. Várossy Károly, ak. 7.50, pk Velics János, td.. Veszprém város, td. Vessely Alajos, td. Vozárik Ferencz, Npt. Vallás- és közoktatásü m. k. ministerium, ak. lo.oo Vessey Mihály, td. Vendler Nándor, td. 3.00, Npt.' lo.oo Vassanyi Aurél, td. Wallandt Sándor, td. Wellibil Károly, td. Werner Emil, td. Weidmann József, td Wanyek Arnold, td. Wocher Jenő, Npt. Waldt Román, td Wladár Lajos, td. Waldt János, Npt Weisz Gyula, Ert; 0.90 Wenk Ferencz, td. (.00, Npt. 1.20, Ecs Zsuffa Antal, ak., Npt, Zipser és König könyvkeresked. Npt Zdebonszky József, td Zilah város, ak Zárka Miklós, ak Zsiga Gyula, td 6.20 Zaffiry István, td.... Zivuska József, td. 5.oo Zareczky Tivadar, Npt Znió-váraljai erdőgondnoks., ld.. Zachár Gyula, ld.... összesen

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Nyugat-Dunántúli régió pályázatainak miniszteri döntése dátuma: 2015.03.31. 1 NYZCS/14/12289497 SIMON GYULA 4 357,00 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12290655 CZUBOR SÁNDORNÉ 3 101,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12289468 KINCSES GÁBOR FERENC 2 520,00 520 000 520 000

Részletesebben

Országos Erdészeti-Egyesület pénztáránál teljesített befizetések.

Országos Erdészeti-Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. Az Országos Erdészeti-Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. (14. évi június hóban.) Befizetés, frt. fi Apáczky Egyed, m. k. Csiby Befizetés. Lőrincz, m. kir. erdőőr erdórendező. Agotha Alajos

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap

Észak-kelet Régió Hosszútávú csapatbajnokság Radeburg, Halle, Kladno, 1.lap 1.lap 1 Z22 Oláh János 15/18 405.97/ 477.27 2 Z16 Szabó Géza 15/20 359.03/ 430.36 3 Z16 Berki József 13/15 314.74/ 348.09 4 Z31 Csabán - Papp 13/14 308.66/ 325.69 5 Z34 Burka - Takács 14/16 301.96/ 330.36

Részletesebben

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi

Dunavarsányi Futónap 2015 Férfi korcsoport RAJT HELYEZÉS EREDM KORCSO VERS NEV NEME :37 18 km g Glázer György Férfi 42001 1 31:37 18 km g Glázer György Férfi 2129 2 35:42 18 km g Nagy János Férfi 35 3 36:11 18 km g Nyikon Csaba Férfi 42006 4 37:59 18 km g Burián Attila Férfi 2125 5 39:18 18 km g Adamcsik János Férfi

Részletesebben

01:20: MACSEK Zoltán :20: BOKOR Attila :20: RÁKSI Mihály 1980

01:20: MACSEK Zoltán :20: BOKOR Attila :20: RÁKSI Mihály 1980 Sólyom Team SE 11:53:58.867 1 1 3 1009 HORVÁTH Ákos 1975 01:20:30.633 2 9 1015 MACSEK Zoltán 1974 01:20:32.640 3 10 1008 BOKOR Attila 1982 01:20:32.693 4 49 1016 RÁKSI Mihály 1980 01:28:53.583 5 67 1014

Részletesebben

VIII. Villamosenergia-ipari Futótalálkozó

VIII. Villamosenergia-ipari Futótalálkozó Név Idő Különbség Női 7km 14-19 éves korig 1 Pelle Zsófia 31:15 0:00 2 Fodor Eszter 42:04 +10:49 3 Szabó Sára 44:52 +13:37 4 Szabó Zsófia 45:53 +14:38 Női 7km 20-39 éves korig 1 Kovács Edit Ernesztin 31:30

Részletesebben

NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA

NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA A III. osztály góllövőlistája 30 forduló után H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Bazsonyi Bence Gyula-tel 59 2 Nagy Máté Bowling Center 49 3 Császi Richárd Gyula-tel 29 4 Timár Martin Gyula-tel 26 4 Suki István

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések évi deczember hóban.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések évi deczember hóban. Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. 897. évi deczember hóban. A rövidítések magyarázata Ak. alapítványi kamat; att. alapítványi tőketörlesztés ; k. a. = készpénz alapitvány;

Részletesebben

Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám:

Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám: 34 582 08 KŐMŰVES ÉS HIDEGBURKOLÓ 2017. 05. 18 06. 09. Vizsgázó osztály: 11/3 Vizsgaazonosító szám: 130509 1. Csík Tamás Gábor 2. Rostás Erik Adrián 3. Szegő Adorján József 34 582 04 FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ

Részletesebben

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 )

JÁKI PAPÍR. I. B.osztály Ősz Eredményei XIX. FORDULÓ. Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG 9700SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8. 2016. év Zotu Reklám - DPSE 1 : 7 ( 0 : 3 ) Peakfitness - EPCOS 4 : 3 ( 2 : 1 ) Harangláb Söröző - Nyugat Rádió 3 : 6 ( 1 : 1 ) Rács SE - KÖRY-KER

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 1 Urbanus Benedek 1430 -... 2 Name Benedek... 3 János Benedek... 3 Péter Benedekfi... 2 Antal Benedek... 3 Balázs Benedek... 4 János Benedek... 5 Balázs Benedek... 6 Mihaly

Részletesebben

5. osztály. 19 Gál Zsofia Kolozsvár Németh Nóémi Medgyes Török Ildikó Medgyes

5. osztály. 19 Gál Zsofia Kolozsvár Németh Nóémi Medgyes Török Ildikó Medgyes 5. osztály 1 Sipos Lehel Sepsiszentgyörgy 10 10 10 7 37 2 Kovács Krausz Zoltán Kolozsvár 10 3 10 1 24 3 Reider László Kolozsvár 10 8 5 1 24 4 Széll Melinda Csíkszereda 8 8 5,5 1 22,5 5 Kolumbán József

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. 7-1 Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. 1898. évi deczember hóban. A rövidítések magyarázata ak. = alapítványi kamat; att. = alapítványi tőketörlesztés ; k. a. = készpénz

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

CSAPATOK IV. LIGA Sorszám No. CSAPAT NÉV JÁTÉKOS 1 JÁTÉKOS 2 JÁTÉKOS 3

CSAPATOK IV. LIGA Sorszám No. CSAPAT NÉV JÁTÉKOS 1 JÁTÉKOS 2 JÁTÉKOS 3 CSAPATOK IV. LIGA Sorszám No. CSAPAT NÉV J JÁTÉKOS J2 JÁTÉKOS 2 J JÁTÉKOS 50 Zsámbéki SBE Tóth Gábor 2 Varjú András 2 502 Beremendi Építők S.E. 4 Mayer Tamás 5 Varga Dániel 6 50 Nagycenk SE 7 Asbóth András

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0

Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 Automatică și informatică aplicată, A0 Automatika és alkalmazott informatika, A0 carnet concurs 1 Bokor I. Botond-István 42 8.90 A0 S0 I0 A1 S1 I1 2 Zoltáni I.-Z. István 87 8.52 A0 A1 M0 M1 3 Gabor A.

Részletesebben

Magyar Birkózó Szövetség Hungarian Wrestling Federation

Magyar Birkózó Szövetség Hungarian Wrestling Federation Magyar Birkózó Szövetség Hungarian Wrestling Federation 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. (MSH) I. em. 104. Tel.: +36-1-460-6848 E-mail: birkszov@elender.hu www.birkozoszov.hu facebook.com/magyarbirkozosport

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA.

ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 805 ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. KÖRRENDELET Valamennyi vármegyei törvényhatóságnak. 9847/II-C/1904. belügy, m. sz. Az 1898. XIX. t. cz. alapján szervezkedett volt úrbéresek és közbirtokosságok tulajdonát

Részletesebben

5. Jeremiás Roland Dávid 2002 Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pest Megyei D 13,0

5. Jeremiás Roland Dávid 2002 Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma Pest Megyei D 13,0 FIÚ EREDMÉNYEK - V. KORCSOPORT ssz név szül. év Iskola (Feladatellátás helye) város (cím) OM kód megye eredmény 100 m fiú V. kcs. 11.7 Tokos Zsolt 2002 Perczel Mór Gimnázium 11.7 1. Tóth Csaba 2002 Törökbálint,

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

VelenceBike MTB Maraton RT/HT

VelenceBike MTB Maraton RT/HT Rövid táv U13 Fiú 1 2985 GUDELLA Ádám 01:31:43 00:00:00 2 2903 LERNYEI Samu Hungaro Fondo 01:31:53 00:00:09 3 2906 MANCE Imre Jonathan Hungaro Fondo 02:27:04 00:55:20 Rövid táv U13 Lány 1 2955 SZOMBATI

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

Licencek és kategóriák

Licencek és kategóriák Licencek és kategóriák Sorszám Név Kat Egyesület Kártya sz. Senior Senior Félig senior Amatőr Félig amatőr 1 Bálint Péter sen KS Köröstarcsa 1162 2 Balog Ádám am OMVK 1270 3 Békési Roland kezd OMVK 1585

Részletesebben

Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség

Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség 2. sz. függelék Fővárosi helyi védelemmel érintett építészeti örökség 1. Építmények Cím Helyrajzi szám Védelem tárgya 8.1.1. Alföldi utca 20. lásd: Fiumei út 19/A, B 8.1.2. Baross utca 11. lásd: Üllői

Részletesebben

KIS ISKOLÁK ATLÉTIKA CSAPATVERSENYE FIÚ ORSZÁGOS DÖNTŐ

KIS ISKOLÁK ATLÉTIKA CSAPATVERSENYE FIÚ ORSZÁGOS DÖNTŐ KIS ISKOLÁK ATLÉTIKA CSAPATVERSENYE FIÚ ORSZÁGOS DÖNTŐ Nyíregyháza Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és AMI Bíró Benett 340 34,65 70 p 296 p Gunyecz Péter 9,60 372 39,78 85 p 102 p 322 p

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyéért Balázs József 1992 Mohácsi László dr. 1992 Margócsy József dr. 1993 Medgyesi József 1993 Kovács Ibolya 1994 Mező András dr. 1994 Szaló Péter dr. 1994 Tarczai Zoltán 1994

Részletesebben

Hosszú táv: 74km Rajtszám. Abszolút

Hosszú táv: 74km Rajtszám. Abszolút Hosszú táv: 74km Rajtszám Abszolút 1 Smith Michael 1986 34 1:46:35 2 Poredos Clan 1980 25 1:46:37 3 Buruczki Szilárd 1979 1 1:46:39 4 Hajdinjak Dusan 1973 23 1:46:49 5 Obal Primoz 1990 26 1:47:43 6 Garamszegi

Részletesebben

II. S.Pártai Félmarathon

II. S.Pártai Félmarathon 1 8008 BERTALAN Renátó 2014 00:00:00 00:14:03 00:27:48 +00:00:00 3:28 min/km 1 2 8121 BARABÁS Gábor 2014 00:00:00 00:14:03 00:28:30 +00:00:42 3:33 min/km 2 3 8118 ZATYKÓ Miklós 1977 00:00:00 00:14:09 00:29:26

Részletesebben

Sportorvosi érvényesvége

Sportorvosi érvényesvége 21412 Gede Balázs 4.2.2019 29.1.2019 15:30 21780 Somogyi Mátyás 7.2.2019 29.1.2019 15:30 20018 Varga Ábel 7.2.2019 29.1.2019 15:30 8445 Mészáros Gergő 7.2.2019 29.1.2019 15:30 10085 Józsa Soma 7.2.2019

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések évi deczember hóban.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések évi deczember hóban. Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések 1904. évi deczember hóban. A rövidítések Alapítványi kamat = ak. Alapítványi tőketörlesztés = att. Átfutó bevétel = áb. Bedő Albert alapítvány

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

TDVT2018 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT EREDMÉNYEK

TDVT2018 VELENCEBIKE MTB MARATON RT/KT/HT EREDMÉNYEK MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 2877 KOVÁCS Győző VELENCE BIKE TEAM 00:58:50 2 2912 HORVÁTH Áron Mihály Superior MTB Team 01:02:10 3 2855 SZERZŐ Péter 01:02:24 4 2901 MÉHÉSZ Tamás Merida Maraton Team-CST

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Pénzügyőr SE IV 4, 3,5 4,5 5,5 8, 4,5,5 6, 3, 5,5 46,. 2. Sárkány DSE II 8, 6,5 6,5, 6, 5, 5,5 7, 6, 5,5 66, 4. 3. A. Láng MKKE 8,5 5,5

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 10 m. Légpisztoly 20 pont 1 Boros László 1989 003165 Győri LK 181 2 Gelencsér Dávid 1978 Soproni PLE 180 3 Kovács Bálint 1982 010133 Soproni PLE 178 4 Laczik Zsolt ifj. 1983 005232 Győri LK 178 5 Neuherz

Részletesebben

Plenáris ülésen való összesített részvétel

Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Plenáris ülésen való összesített részvétel Név Idő Ágh Péter (Fidesz) 46:37:36 Ander Balázs (Jobbik) 173:48:48 Apáti István (Jobbik) 105:41:30 Dr. Aradszki András

Részletesebben

VELENCE MTB MARATON RT26/KT46/HT66 EREDMÉNYEK 2018

VELENCE MTB MARATON RT26/KT46/HT66 EREDMÉNYEK 2018 HELYEZÉS RAJTSZÁM NÉV IDŐ MTB RÖVID TÁV FÉRFI ABSZOLÚT 1 877 KOVÁCS GYŐZŐ 0:55:51 2 902 MÉHÉSZ Tamás 0:59:33 3 953 ZSOFCSÀK Pèter 0:59:38 4 968 TAKÁCS Zoltán 0:59:54 5 951 ÓDOR János 0:59:54 6 984 HÁDEN

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. (Az 1894. évi január és február hóban teljesített és 1893. évre elszámolt befizetések.) A rövidítések m a g y a r á z a t a : ak. alapitványi

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Atlétikai Bajnokság

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Atlétikai Bajnokság Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Atlétikai Bajnokság 2019.05.25-26. 100m férfi ief. Szél: f1 0.9 f2: 1,3 1. Boros Bence Tamás 1993 NYE 10,67 2 2. Osztrogonácz András 1994 ELTE 10,92 1 3. Kiss Csaba 1996

Részletesebben

3. Mercedes-Benz Csillagtúra - Végeredmény

3. Mercedes-Benz Csillagtúra - Végeredmény Helyezés Rsz. Navigátor Autó Évjárat ETAP hiba 1/100 Össz. Összesen 1 34 Ilkovits Ádám Marosi György MB 280 SL W113 1969 0 199 199 Szakaszeredmények: 1. 13(10) 2. 51(3) 3. 12(1) 4. 22(9) 5. 2(1) 6. 7(8)

Részletesebben

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 "Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram" Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése

Otthon Melege Program ZBR-NY/14 Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Közép-Magyarországi régió pályázatainak miniszteri döntése 1 NYZCS/14/12291107 CSONTOS GABRIELLA 4 845,54 520 000 520 000 2 NYZCS/14/12291207 GÁLOS GÉZA 4 040,00 450 000 450 000 3 NYZCS/14/12290028 MATEJKA CSABÁNÉ 2 800,00 520 000 520 000 4 NYZCS/14/12291175 MÓZES

Részletesebben

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista

XI. Fóti-Futi. 5 km nemenkénti és kategóriánkénti eredménylista Férfi 14 éves és ez alatti 1 5089 SZŐKE-KISS Jácint 2003 00:20:00 Nem Fóton Járok Iskolába 4:00 min/km +00:00:00 2 5091 TAKÁCS Levente Márton 2004 00:21:04 Garay János Általános Iskola, Fót 4:12 min/km

Részletesebben

Név Titulus Kollégium Választó elektori gyűlés

Név Titulus Kollégium Választó elektori gyűlés Név Titulus Kollégium Választó elektori gyűlés Baksa József Bánhidi Sándor dr. dr. Orbán Zsófia pót Nyugat-Dunántúl (regionális civil szervezetek kollégiumválasztó ) Győri-Dani Lajos pót Hódi Gyula Dél-Alföld

Részletesebben

Az Orsz. Erd.-Egyesület pénztáránál teljesített fizetések.

Az Orsz. Erd.-Egyesület pénztáránál teljesített fizetések. ság kerületébe erdészszé, W e i s z Ferencz pénzügyministeri fogalmazó erdőgyakornok a beszterczebányai m. k. jószágigazgatóság kerületébe raktártisztté, Laitner Elek m. k. erdész a pécskai in. k. jószágigazgatósághoz

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011/2012 tanév Makó, március 31 - április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2011/2012 tanév Makó, március 31 - április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi M. Élelm. Ip. Középisk. 45,150 2 44,450 2 47,450 1 46,500 1 45,200 3 43,100 4 271,850 2 Nyíregyháza Eötvös J. Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,000 1 43,850 4 45,200 3 44,400

Részletesebben

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés

SPIE Hungaria Kft. Telefonkönyv szakterületenként Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Név Beosztás Telephely Telefon Telefax Mobil Ügyvezetés Fekete Zoltán ügyvezető igazgató Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 n.n. titkárságvezető Budapest (1) 238-4858 (1) 238-4859 Nagy Attila IIR vezető,

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi. Hely Rsz Név Szév Nettó idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör

Futakeszi. 10 km nemenkénti eredménylista. Férfi. Hely Rsz Név Szév Nettó idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 1 9035 FAZEKAS Attila 1970 00:37:38 00:08:50 00:09:28 00:09:36 00:09:42 3:45 min/km +00:00:00 2 9150 THURAUER Roman 1977 00:37:54 00:08:51 00:09:28 00:09:41 00:09:53 3:47 min/km +00:00:15 3 9051 HAJTMAN

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 0 m. Légpisztoly 0 pont Kisbakonyi János 9 767 Győri PLE 80 Sass László 95 6 Écs LK 7 Kovács Bálint István 98 00 Soproni PLE 7 Horváth László 960 08 Győri PLE 6 5 Gelencsér Dávid 978 Soproni PLE 6 6 G.

Részletesebben

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém EREDMÉYEK

LIZARDS-2009-KUPA TSE november 15. Veszprém  EREDMÉYEK EREDMÉYEK Csoportbeosztás: I. korcsoport fiú, II. korcsoport leány: Káptalanfa "A" - Közös fenntartású és Üzemeltetésű Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (Bardon Bence, Ignácz Rajmond, Kiss Csongor,

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Kisalföld Generál Bajnokság versenykerület tagjai részére

Kisalföld Generál Bajnokság versenykerület tagjai részére Kisalföld Generál Bajnokság 2018. 11 + 25 versenykerület tagjai részére 9 utas Bajnokság, mely minden tenyésztőnek a 3 legtöbb pontot hozó Rövidtávú (5) versenyéből + a 3 legtöbb pontot hozó Középtávú

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Sorszám / Helyezés. Szóbeli pontszámok Elért eredmény. Hozott pontszám. Magyar nyelv. Matematika. Tagozat Számítógép-szerelő,karbantartó

Sorszám / Helyezés. Szóbeli pontszámok Elért eredmény. Hozott pontszám. Magyar nyelv. Matematika. Tagozat Számítógép-szerelő,karbantartó 42 Ágoston Dávid Roland Balla Károly Ált. Isk. 2212 Csévharaszt 163 32 19 7 48 106 55 Antal Renátó 44 Báki István 22 Bari Richárd 40 Benkő Balázs 61 Bényei Krisztián 58 Bíró Dominik 41 Borsós Dominik Szebasztián

Részletesebben

63. ORSZÁGOS POSTAGALAMB KIÁLLÍTÁS január Tiszafüred STANDARD EREDMÉNYEK Standard hímek

63. ORSZÁGOS POSTAGALAMB KIÁLLÍTÁS január Tiszafüred STANDARD EREDMÉNYEK Standard hímek 63. ORSZÁGOS POSTAGALAMB KIÁLLÍTÁS 2019. január 12-13. Tiszafüred STANDARD EREDMÉNYEK Standard hímek # Ketrecszám Galamb Versenyző Egy. Össz. pont 1 39 HU-2014-25-33146 Viglidán Ágoston F24 93.08 2 38

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG HUNGARIAN WRESTLING FEDERATION

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG HUNGARIAN WRESTLING FEDERATION A kategória (24 induló) 58 kg (1 induló) Bajnok: Szabó Csaba (Tatabányai SC) 63 kg (5) Bajnok: Juhász József (Túrkevei VSE) 2. Szabó György (Dorogi NC) 3. László Balázs (Honvéd Szondi SE) 4. Köböl Zsolt

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

100 m fiú VI. kcs. 1. ief. 1.

100 m fiú VI. kcs. 1. ief. 1. FIÚ EREDMÉNYEK - VI. KORCSOPORT ssz név szül. év Iskola (Feladatellátás helye) város (cím) OM kód megye eredmény 100 m fiú VI. kcs. 11.6 Kiss István 1999 Eötvös József Gimnázium Tiszaújváros 11.6 1. Ajide

Részletesebben

IV. Farkasordító Úri Félmaraton és 10km Futóverseny

IV. Farkasordító Úri Félmaraton és 10km Futóverseny IV. Farkasordító Úri és 10km Futóverseny 1 3 VARGA József 1975 00:00:03 00:32:27 00:46:48 01:14:27 01:14:25 3:29 min/km 1 +00:00:00 2 603 SZABÓ József 1990 00:00:03 00:35:46 00:52:53 01:25:13 01:25:10

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések.

Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. (1895. évi január hóban.) A röviditések magyarázata: ak. alapítványi kamat; att. = alapítványi töketörlesztés ; kpa. = készpénz alapitvány;

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

IV. Farkasordító Úri Félmaraton és 10km Futóverseny. Félmaraton kategóriánkénti és nemenkénti eredménylista

IV. Farkasordító Úri Félmaraton és 10km Futóverseny. Félmaraton kategóriánkénti és nemenkénti eredménylista Nem/Kategória: Férfi Junior 1 520 VINCZE Ákos 2002 00:00:04 00:39:24 00:57:39 01:32:16 01:32:13 6 4:19 min/km +00:00:00 2 541 GULYÁS András 2004 00:00:42 01:09:23 01:51:40 03:12:03 03:11:21 188 8:59 min/km

Részletesebben

Egyéni Összetett Jegyzõkönyv - III.korcsoport

Egyéni Összetett Jegyzõkönyv - III.korcsoport Egyéni Összetett Jegyzõkönyv - III.korcsoport Országos Döntõ Budapest 2012.06.05. F 1 Világi Marcell 1999 Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Miskolc 7,64 227 48,12 130 569 187 1:40,40 203 2 Valkay

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 0 m. Légpisztoly 0 pont Szabó M. Károly 9 0090 Bázis SE, Kapuvár 8 Erős Hunor 000 Győri LK 7 ifj. Laczik Zsolt 98 Győri LK 7 Kovács Bálint 98 00 Soproni PLE 7 Sass László 9 00 Écs LK 7 Boros László 989

Részletesebben

Az EOQ MNB kitüntetettjei

Az EOQ MNB kitüntetettjei Az EOQ MNB Külföldi Tiszteletbeli Tagjai: Gabriel A. Pall, USA (2006) Greg H. Watson (2015) Hans Dieter Seghezzi, Svájc (2003) Shoji Shiba, Japán (2007) EOQ MNB Életmű Díj : Mikó György (2018) Sütő Kálmán

Részletesebben

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév

Sapientia EMTE Gazdaság- és Humántudományok Kar. Közgazdaság képzési ág Csoportbeosztás tanév Közgazdaság képzési ág 1 Ambrus K. Norbert A A1 2 Antal V. Tamás A A1 3 Babota G. Zoltán A A1 4 Baczoni G. Gyopárka A A1 5 Baló Cs. Zsolt A A1 6 Baricz C. Anita A A1 7 Bartha L.-J. Boglarka A A1 8 Bartók

Részletesebben

2018. évi J24 ranglista

2018. évi J24 ranglista Magyar Vitorlás Szövetség - Hungarian Yachting Association H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: +36 1 460-6925; e-mail: hunsail@hunsail.hu 2018. évi J24 ranglista Helyezés Név Tagszervezet Pontszám

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

IV. Korcsoport Fiú Csapateredmények a 4 legjobb csapattaggal

IV. Korcsoport Fiú Csapateredmények a 4 legjobb csapattaggal Ráckeve, Ady Endre Gimnázium Egyéni absz. helyezési összeg: 89 Csapat pozició: 1 1 3 1011 NOVÁK Levente 2003 00:13:06.420 2 8 1010 MIKOLA Bálint 2003 00:14:32.410 3 37 1009 KUKOVECZ Ákos 2003 00:15:51.647

Részletesebben

2. oldal tagjai: dr. Bagdy Gábor Lévai Zoltán Ambrus János dr. Borsány György Nagy István Rajk László Ifjúsági és Sport Bizottság Hardi Róbert Devosa

2. oldal tagjai: dr. Bagdy Gábor Lévai Zoltán Ambrus János dr. Borsány György Nagy István Rajk László Ifjúsági és Sport Bizottság Hardi Róbert Devosa 1. oldal Főv. Kgy. tájékoztató a Fővárosi Közgyűlés bizottságairól és a bizottsági tagokról 1 1 Megjelent:Fővárosi Közlöny 2002/16. (A 2002. december 1-jei állapot) Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/20094 tanév Debrecen, április3-5. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/20094 tanév Debrecen, április3-5. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 47,700 1 47,100 1 48,350 1 48,800 1 48,250 1 47,700 1 287,900 2 Veszprém Vetési Albert Gimn. 46,850 3 46,700 4 47,600 3 48,050 3 47,400 3 47,100

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 0 m. Légpisztoly 0 pont Bérces Béla 0 Győri PLE Szabó M. Károly 000 Bázis SE, Kapuvár 0 Sass László 00 Écs LK Hideg Gyula Tamás 0 Szombathelyi PLE Pintér Tibor 0 Zalaegrszegi PLE Kovács Bálint 00 Soproni

Részletesebben

Név Évjárat Engedély Egyesület

Név Évjárat Engedély Egyesület 10 m. Légpisztoly 20 pont 1 Sass László 1954 006413 Écs LK 183 2 Kovács Lajos 1978 016740 Győri PLE 179 3 Kovács Bálint 1982 010133 Soproni PLE 177 4 Bérces Béla 1972 015188 Győri PLE 176 5 Neuherz János

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

III. SRT RALLISPRINT 5. forduló: Cered - Tajtilapos

III. SRT RALLISPRINT 5. forduló: Cered - Tajtilapos Abszolút Végeredmények 1 6 Izsák József Simon Nikolett H/6 Mitsubishi EVO VIII. 0:02:24,68 0:02:32,12 0:02:24,51 0:02:29,21 0:02:22,46 0:02:28,54 0:14:41,52 2 16 Oroszki Tamás Rigó Béla H/5 BMW E36 325i

Részletesebben

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április

A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői november április A Belügyminisztérium vezető tisztségviselői 1956. november 1963. április Belügyminiszterek (1957. március 1-ig a fegyveres erők minisztere) Münnich Ferenc (1886 1967) 1956. november 12. 1957. március 1.

Részletesebben

III. S.Pártai Félmaraton

III. S.Pártai Félmaraton 45-49 éves 1 21211 TAKÁCS László 1968 01:20:35 01:20:31 6 6 3:50 min/km +00:00:00 2 21260 KISS Attila 1969 01:26:55 01:26:52 15 16 4:08 min/km +00:06:21 3 21346 KELEMEN Attila 1971 01:34:44 01:34:35 26

Részletesebben