Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések."

Átírás

1 Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál teljesített befizetések. (Az évi november hóban teljesített befizetések). A rövidítések magyarázata' ak. = alapítványi kamat; att. = alaptőke törlesztés; ua. uj alapitvány (tagsági); DFa. = Deák Ferencz alapitvány; WKa. = Wagner Károly alapitvány ; TLa. = gr. Tisza Lajos alapítvány ; BAa. = Bedo Albert alapitvány; hbj. házbér jövedelem; td. = tagsági díj; ld. lap díj; hd. - hirdetési díj ; pd. = póstadij ; pkt. postaköltség téritmény ; Npt. = Erdészeti Zsebnaptár; Ert. = Erdészeti Rendeletek Tára; rk. = rendkívüli bevétel; áb. = átfutó bevétel; T. és t. Tölgy ós tenyésztése" czimü mii; Fmt. Erdészeti Földmóréstan" ; OFa. ~ 0 Felsége fénynyomatu arczkópe; ik. = időkőzi kamatok; t. téritmény; ás. = állami segély: Ecs. ~ Erdei Áronffy Ernő, Ecs., ak Allender Frigyes, Ecs... Almásy Andor, Fmt Amon Ede, td facsemeték nevelése* 1 czimü mü. Befizetés, frt Dénes Géza, td Demeczky Jenő, T. és t. 2.00, Npt Drexler Ignácz, Npt.... Dragan Gyula, Ecs.... Berkesi Sándor, td., Npt., Ert Bobok Tivadar, Fmt Bohácsek Rezső, Ecs Bemard József.... Bartha Gyula, Ecs.... l.so Bothó Imre, Ecs.... Bobok Tivadar, Ecs.... Boda Dénes, td Bustyaházai m. k. erdőhiv. Ecs.. 1 Baltái János, Ecs.... Bálás Béla, td., Ecs Ballás Ákos, Npt.... Battyel Mihály, td Csattogányi Béla, ak Csaszkóczy Mihály, Ecs... Cserny Győző, ak. Cseh Pál, ak Csipkay János, Ecs.... Chramosta Sándor, td Csik Imre, Ecs. l.so, Fmt. 3.50, T. és t. 2.00, Npt Csopey Kornél, Fmt. 3.50, T. és t., áb Csernyászky József, Ecs. 2.00, Npt Dudutz Károly, Ecs.... Darkó Gábor, Ecs.... Eckhardt Rezső, td.... Erőss Gyula, td 6.oo Egyed Miklós, td Egri főkáptalani erdőhivatal Ecs ifj. Fogassy Gyula, td... Földes János, Esc Förster Gyula, Ecs.... Fischl Sándor, td., pkt,.05, Ecs Fankovics Imre, Ecs.... Figura József, td... Frank Lajos, Ecs.... br. Feilitsch Arthur, Fmt. 3.50, Npt Filipek Sándor, td.. Fischer Mór, td Földmivelésügyi ministerium, Fmt. Ö.oo Farkas Pál, td., Ecs Geyer H. Viktor, td. 2.30, Npt., Ecs., Rügy és levélkulcs Györy Géza, ak 7.00 Garlathy Kálmán, Fmt Gorzó László, Npt.... Glós László, ak

2 Horváth Dezső, Ecs.. Hevesvármegye pénztára, hd Hudák Lajos, att. 5.oo Hoffmann Máté, td Halász F. Antal, att. 20.uo, Ecs Horácsek Ferencz, Ecs. Huberth Aladár, T. és t Inkey József, Ecs. Illés Nándor, T. és t. 2.00, Npt oo Ihrig Eberhard, Ecs Jankovich Miklós, td.. Juda Sámuel, Ecs. Jász-Arokszállás város, hd. 3.oo Kubányi Endre, ak. Kallivoda Andor, td., T. és t lo.oo Krátky Lajos, td oo Koch Erwin, td 4.00 Kaán Károly, Ecs. Krajcsevits Béla, Ecs.. Krátky Lajos, Ecs. Kovácsi Mihály, td. Kiss István, Fmt. 3.50, Ecs.. ö.oo Kovács Béla, Ecs., Npt Kasolczán Döme.... Ö.oo Kalmár Tivadar, Ecs.. Lakbérek Lázár Jakab, ld 3.oo Listvány Antal, Ecs.. Lumnitzer Béla, Ecs.. Lavotha Albert, T. és t. 2.00, Ecs. l.so, att Lukács József, Npt Lévay Simon, ak Lesenyi Ferencz, att.. 4.oo Matzon Ede, Ecs.. gr. Mailáth József, Ecs. Mihályfi Mihály, att. 2.60, ak Méhes Péter, Ecs., Ert Mérv Károly, Npt. br. Mednyánszky Dénes, Ecs.. Mihálcsics Miklós, td.. Munkácsi főszolgabírói hivatal, hd 2.67 Maros-Vásárhely város, ak. ö.oo Miklós Lajos, Ecs.... Mattanovich Károly, Ecs... Mandelik Dániel, att oo Nadhera Pál, Ecs.... l.so Nagy Károly, Ecs.... Németh Pál Nozdroviczky Miklós, Npt... Oberrecht Béla, Ecs., áb Orsz. gazdasági egyesület, kiállítási pénzelőleg Petrás Jakab, td Pisó Kornél, Ecs 1.60 Penti Albert, Ecs.... Puskás Ferencz, Ecs.... Porubszky Károly, Ecs Pech Dezső, Ecs.... Pech Kálmán, Fmt. 3.50, ÓFa. 3.50, Ecs., Ert Posta János, td S.oo Pohl Mór, td Páll Miklós, Ecs Köhrich Márton, td.... Rozsnyay János, Ecs Rudnyánszky Pál, Ecs... Rottler József, td. Rhédey József, td. Rignáth Ödön, Fmt, 3.50, Npt Rappensberger Andor, Fmt, 3.50 Npt, 4.50 Ryll Viktor, ld Rosenthal H., hd. Sólcz Miksa, Ecs. l.so, áb Szöcs Miklós, Ecs.... Sztokosza Gyula, Ecs... Szlávy József, Ecs.... Sümegh Vilmos, ak.... Sziklay Lajos, Ecs., ak Szántó Mihály, td.... Sztaváts, Norbert, td Szarkásy Ján., ak. 3.00, Ecs Szigethy János, Ecs.... Schuberth József, Npt dr. Szadovszky orsz. képviselő, Ecs 2.00 Steiger Pál, td Székely József, Ecs., áb

3 Szakmáry Árpád, Npt. Somoghy Lajos, Ecs. l.so, td I Sternberg Frigyes, ak. Schurina József, td.. Tóthi Szabó Sándor, Ecs. Traxler Lajos, td. Turcsa Tivadar, Ert, 3.so, Ecs Téglás Károly, Ecs. Tornay Gyula, Ecs., pkt Traucr Gyula, td. Törzs Kálmán, téritmény Terezianumi alap. urad., hd. Tiller Mór és testv., hd. Ujlaky Hirschler és fiai czég, Ecs Üjfalusy Mihály, td., Npt U oo (1889. évi deczember h Auca Döme, td 4.oo Ács Sándor, ak Allender Frigyes, ak., Npt., Ert Ágh Gyula, td Apáti László, Ecs... l.so Azor Alajos, Ecs.... gr. Andrássy Gyula ó-fenesi erhivatala, ld 8 31 Akad. ifj. kör Selmecz, ld Állami középipartanoda igazgat, Budapesten, ld Államvasút igazgatóság, hd Akna-szlatinai főbányahiv., ld néhai Biebel Aurél rokonai, ak.. Blaschek Ede, ld Babos József, ak Battik Ödön, td br. Bántfy Zoltán, td.... Bossányi István, td... Briestyánszky Endre, ak... Bodó Károly, td Bydeskuthy Sándor, td... di Bona Mazino, ak Barlay Sándor, td Bikisel József, Npt.... Baumann Antal, ak Baitner Gyula, td.... ERDÉSZETI LAPOK. Befizetés. Vodicska Ferencz, td. Vagyonközségi magy. kir. erdőgondnokság Fehértemplomban, Ecs.. Veress László, Ecs., pk..20, td. 4.oo. Várjon Géza, T. és t. 2.00, Fmt, Vaitzik Emil, td.. Vaszilovits Miklós, td. Wilde Ferencz, td. Weres Sándor, Ecs.. Wilhelmb Gyula, Npt. Weisz Gyula, td.. Weinert Tivadar, td.. Zachár Gyula, Ecs. Zaehár István, Ecs. teljesített befizetések.) frt. 8.0O összesen Bátskor Lajos, td. Báttai erdőbirtokosság, hd Brodszky Gyula, td Borbély Bálint, td. Bogdán Géza, ak Bekény Aladár, ak., Npt Burián János, td. Bükhel Antal, td., Npt. 2.50, Ecs Bokor Róbert, ak. Breckner József, Fmt. 3.50, Ecs., td Barkoczai Ferencz, Ecs. Benesik Sándor, Ecs., Npt Bálás Emil, ak.. Baumgartl Ferencz, td. 8.is Baltái János, ak.. Broóz Alajos, ak Bozyzlavszky János, td. 8.0u Babszky József, Npt.. Boglutz Béla, td Brassó város, hd Blattny Ernő, td. Brezovszky József, Npt. 1.00, pk Balogh Grörgy, Npt Bereczky Sándor, Npt Brassói bánya egylet, Ert. 1.30

4 Baternay Atilla, Npt Berecsky Gyula, Npt Budapest, sz. kir. főváros, ak Bedross József, td. Bethlen főtanoda, jog- és jószág igazgatósága, ld. Bellatinezi urad. erdőhiv., ld. Bálás Árpád, td.. Boór Károly, td, 4.oo, Npt Bende Mihály, Npt.. Chrenóczy Nagy Antal, ak. Collinaszy Flóris, td Costan István, td. Czekus György, att , ak 6.00 Csiba György, Ecs. Czibulka Soma, Ecs. Cseres Gyula, ak. Czinzér Károly, td. Csopey Kornél, Npt. Capesius Frigyes, td. I6.00, pk 8.co : ö.oo Csákvári erdőhivatal, Ecs.. Cobnrg h. erdőhivatal Káposztafalun, 30.oe ld. Dezső Zsigmond, ak., Npt, Dáu Elek, td. Demeczky Jenő, td. Demárcsik Béla, td Dunántúli kör Selmecz, td Dávid János, td., Fmt. ; >.50, Npt, Deutsch Zsigmond, Npt. Donth Károly, Ecs. Doroszlai Gábor, td Derzsi Gábor, Npt., pk.' Deutsch G. T.. Ecs Dubszky Gusztáv, td. és ps. 6.30, Npt Eősz Ferencz, td. Eltzenbaum Róbert, td Erőss Gyula, td Erdődi György, ak , Npt.' gr. Esztcrházy Miklós Mór td.. Ér-diószegi vinczellér iskola ld.. Fuhrmann Antal, td.. Felső-m.-ó. bányapolgárság Felső-eőri foszolgabiróság, hd Befizetés, dr. Floch Henrik, td. 8.09, ÓFa Fekete Ferencz, td., Npt Fellner Sándor. Fugerth Károly, Npt.. Frics Gyula, td. és pk. Fóti Náudor, ak.. Faller József, ak. dr. Feszti Károly, ld.. Fankovics Imre, Npt.. Förster Gyula, Npt.. Fuchs Chajem, td. Firbasz Adolf, td. Földmivelésügyi m. kir. minis terium. Ert. Felsőbánya város, ld Frank Lajos, Npt. Ferencz Gyula, td. Földhitelintézetből értékpapirkamat Gombossy János, ak.. Gromon Dezső, ak. ; Galló József, td.. Gondos Alajos, td., Ecs. Gaul Károly, td.. Gyárfás Benedek, hd. Gajári József, hd. Gölnitzbánya város, hd Gotthilf Ede, td.. Gasser Lipót, hd. Godina Lajos, td , Npt Grill Károly, Npt, Gasparek Pál, td. Guha Károlyné, at , ak Gáspár Béla, ak.. Grioszbach Ede, ak. Gesztes Lajos, ak. Garlathy Kálmán, att. 40.ou, ak 4.oo, Npt.. Gols Mihály. Npt. Grill Károly, Npt. Geitner és Rausch czég, hd GátS Károly. Npt. Girtl Mihály, td.. Haasz Adolf, ak.. Hoft'er Tivadar, td. He ; m János, td.. Hell Jáuos, td. Haynald Lajos, ld. Hibbján Jáuos, ak. frt

5 Halász F. Antal. ak Hauszuer József fiz. számvivő, td Heeht Jakab, td.. Hinka László, td. Hollós Ferencz, ak. Hajdú János, td Hábel Lambert, ld., Ecs Hárczer János, Ecs. Hoffmann Máté, Npt. Hamniersberg László, td. Hancmer Károly, ak Halliarszky Samu, Npt. Hudák Lajos, Npt I Hont-börzsönyi prím. főerdészi hivatal, ld. Helm Ervin, Npt. Havas József, Npt, Hegedűs Antal, td. Hantos Ernő, td.. Hantos János, ak. gr. Haller János, td. Horváth János, ld. Hirschpech Ágoston, Npt, I Időközi kamatok. Incze Manó, td. 4.oo, Npt. Inkey István, ak. Ihrig Vilmos, td.. Jenikovszky Lipót, att. Jüngliug János, td..tanthó János, ak. Janák László, ak. özv. Jambrich Jánosné, ak Janatha József, ak..tenőfy Jenő, ak.. Jenek Rezső. td.. Jeschek Sándor, td. Jaádi járási foszolgabiróság. Janicsáry S., td...tausz Sándor, td. Pallini Jnkey László, ld. Kiss Ferencz, ak. Kovács Albert, td. Kárpát Lajos td.. Környei Ferencz, td. Kransz Géza, ak. Kárász István, ak Kovács Gyula, td. Kiscsány község, hd. Kőszeg város, td. Kern György, ak hd ö.oo , Koreny Gyula, td. Kubányi József, Npt. Krascsenits Imre, td. Kostenszky Béla, td. Kutrovich István, ak. ifj. Kovács Pál, ak. Kásparek Pál, td. Kun István, Ecs., Npt. Kassa sz. kir. város, hd.. Kis István, Npt.. Klein Ödönné, att , ak I6.00 Kohner Adolf és fia, hd.. Kronberger Mór és fia, ld. Körmöczbánya sz. kir. főbánya város, hd Kókai Lajos, Npt, Kossányi Béla, td. Kostialik István, Npt.. Kolozsvári erdőigazgatóság, hd. Kis Ernő, Npt., Ecs. Kácsi Sámuel, Npt. Kostyál György, Npt. Keszthelyi m. kir. gazd. tanin tézet, ld.. Kögl Árpád, Npt. Krivácsy Elek, Npt.. N. Kiss Miklós, ak.. Kcllncr György, Npt,. ifj. Klein Mór, Ecs.. Kassai gazd. tanintézet, ld Kecskemét város, ld.. Koreck Nándor, td.. Kőműves Gusztáv, ld.. Koller Mihály, td. 2.00, Npt. Kutasi Károly, td. és pk., Ecs. 1 50, Npt, Konrád András ld. Lende István, ak. Lator István, ak.. Lindenmayer Frigyes, td. Leszher Alajos, td. Lippai m. k. főerdőhivatal, hd. Lagner Gyula, td. Limosi m. kir. erdőigazgatóság, hd Lukács Andor, Ecs., Fmt 3.56, T. és t,. Lenhard Antal, td. Lorch Rezső, td.. Lőcse város, td.. Legányi Géza, Npt. Lányi Adolf, Npt., td. Laitner Elek, ak.

6 Leopold Rudolf, ak Loványi Lénárd, ak.... Leibitz város, hd Lampel Róbert, Npt... Lanko Sándor, Npt.... Liptó-ujvári föerdőhivatal, Fmt. 5.00, Ecs., T. és t. 3.oo Lux Vilmos, td 8.81 Lesenyi Ferencz, att, Lollok József, ld.... Langhammer József, Npt... Liptó-ujvári erdőőri szakiskola, Npt, 19.06, Ecs Mihályfi Mihály, att... ' Mikó Péter, ak Mayer Gyula, td.... Máhr Károly, td Mirtse János, Ecs., Ert Mihalik Dezső, ak... Marschan József, ak Masztics Ádám, td Mozolovszky Adolf, td Milcsevics István, td.... 4,oo M.-szigeti m. kir. erdőigazgatóság, hd , ld Magyar-óvári lelyei fh. uradalmak Malahovszky László, td Molitorisz Emil, td Miskokzy János, ak May Frigyes, td Mathe Ambrus, td.. Molnár János, td Markaczány Ferencz, Npt., td. lo.oo..... l Medgyesi József, Npt... Molnár Károly, td Miiller Henrik, td Molnár Károly (Zalathnán), td.. Mezey Rezső, td Mattanovich Károly, td., Npt. 9.oo Mjazovszky Károly, att , ak Müller Sánd., td. 8.47, pk M. k. selmeczi akadémia, ld M. kir. állad, ménesbirtokosság Kisbéren, ld 7.90 Miholásek György, Npt Muzsnay Géza, td. Müller János Mandelik Dávid, ak Miksó Imre, td br. Nopcsa Elek, ak Nagy György, kir. tanácsos, ak Nitnausz Gyula, td Nagy Gyula, ak 7.26 Neuberger Bódog Nagy Sándor, Ecs Nadhera Pál, ak Nozdroviszky Miklós, Npt Nik Ferencz, ld Novacsek Róbert, td.. Nyerges-újfalui primási erdőhivatal, ld Nadhera Ferencz, td.. Orsovai m. kir. erdőhivatal, hd. 6 45, Npt , Ecs Oberrecht Béla, td. ifj. Ormos Zsigmond, ak. Oklárdi járás főszolgabirósága, hd..' 2.67 Odor Ignácz, td.. Orsz. magy. gazdasági egyesület, ld Orsz. statistikai hivatal, ld. Oberth Károly, td Okolicsányi Lajos, Npt. 4.oo Osztr. m. államvasuttársaság, ld.. I6.00 Ocsárd Károly, Npt 1.00 Osi-marosszék havasi j. Prokop Géza, Npt Palkovich Károly, td.. Parti Evald, ak 2.15 Popu Ágoston, td. Pajer István, td Prodanovics János, ak. Papp János, ak Palkó Antal, td br. Prónay Aurél, ak.. Praxa Béla, td Pátfy Alajos, ak 7.96 ifj. Pischl Pál, ak Pagura Antal, ak Pavetics Ferencz, td.. id. Petrus Márton, td. S.oo Pintér Mihály, td Pap Győző, td 8.31 Polnisch Árpád, td. Philippi Mihály, td.. Persik István, td. Patzl Jenő, td Peiszerle Pál, td Puskás Ferencz, td., Npt Patay G., td Polák Ferencz, td.

7 Puskás Jenő, td.. özv. Plech Józsefné, att , ak oo Plecheisz János, td. Plecker Alfons, td Pajer Sándor, ak Páll Miklós, Fmt. 3.60, T. és t. 2.00, ak Pilaszi Endre, td. Preiszner Nándor, ak. 8.2(, pk Pápa urad. főerdészi hiv., td. '. Pilcz Ottó, Npt, Papp Ferencz, Npt,, td Pachmayer Ottó, Npt Poldner Adolf, td Partos Vilmos, td Party Mihály, td.. Peckk József, Npt., Ert, Pavlik József, Npt Pick Vilmos, ld.. Petzrik Antal, Npt, 1.00 Pehán Gusztáv, Npt, Pataky János, td. Rajtsán János, td. Rumanu Gottfried, td. 8.20, Npt Rudnyánszky Pál, hd. 2.9 >', ak.', Npt Rajzinger Antal, td.. Rónay Árpád, td Riffer Nándor, td. Reschner Rezső, td Rimaszombat város, pk. Remann József, ak. Rittmüller Ármin, td. 7.50, pk Rusznyák Tamás, td.. Rosenthal H., hd. Roehlitz Nándor, ak.. Ruttkay Géza, td. Radó Pál, ak Röszler Gusztáv, ld.. Ratkovszky Károly, Npt, 1.20 Riesz Kálmán, Npt Schweitzer Antal, td.. 3.oo Szuchevich Sándor, td. Schmidt Ferencz, hd.. Székely György, ak Simenszky Kálmán, hd Szánthó István, ak Scholcz Ottó, Npt. lo.oo, ak.. 1 Selmeczbánya sz. kir. főbányaváros Szeniczey Ödön, ak Schlesinger Adolf, td Szifft Gyula, Npt. I.20 Szalay József, td Sterba Szabolcs, td.. Stróbl Lajos, td Schuszter Constantin, td.. Sulyok Zoltán, td. Szinger Gyula, td. Schausek György, td.. Schanzer Ignácz, td Ságby Kálmán, ak Seeberg Adolf, att. 6O.00, Ecs. 1,50 6 Szmik Gábor, td oo Szarkásy János, td. 3.oo Szepesi Tivadar, Fmt. 3.50, td Spanyol Géza, Ecs., Npt Szakács Benedek, Npt. Senyi Győző, ak Szakmáry Ferencz, td. Székely István, td. Schreiber Károly, td.. Szemök Pál, td 8 15 Szmetacsek Béla, ak.. Seeman Antal, td Szekeres István, td Stéger Antal, Npt., td Soltz Gyula Fmt. 3.50, Ecs. l.so, T. és t, 2.00, Npt., Ert Sopron város, ld.. 3.oo Szontagh Gusztáv, att gr. Széchényi Sándor, ak Szelényi Gusztáv, ld.. Somkereki Gusztáv, ak. 6.33, Npt Simon Gyula, Npt Schréter Károly, Npt.. Stann Viktor, td.. lo.ou Stern Iczik, ak.. Szőnyey István, hd. 5.35, Npt T. Szabó Sándor, Npt Szladek Ernő, td Solti Arnold, Npt Svia Lajos, Npt Szálka Albert, td ifj. Stark Ferencz, td.. Sepsi-Szt.-György város, ld Sztélék Lajos, Npt,

8 Schuszter Móricz, Ecs... Szantner Gyula, Npt... Suha Rezső, td-, Npt Simontornyai erdőfelügyelős., ld. Somfai Károly, td. I6.00 Selmeczi casino egylet, td Szombathelyi székes káptal., ld Somoghy Lajos, td., Ert Schudich Nándor, Npt... Székely-udvarhelyi erdőhiv. hd Salgó-tarjáni v. m. r. t. erdőhiv. Npt, 8.06 Szabó Adolf, Npt.... Tanos Pál, ak Tóbiás Miklós, ak.... Tersánszky Mihály, td... Tölgy Vilmos, ak.... Teuchert Károly, td.... Tauber Manó, td.... Török József, Npt.... l.so Takács Miki., td, 24.00, Npt Taraczközi főszolgabiróság, hd Tichy Kálmán, td Taferner István, ak.... Trnovszky Mór, td.... Thalhammer János, td... Tavasi Gyula, ak Traub István, tg., Npt Tomin János, Npt Tiller Mór és testv. hd... Trauer Gusztáv, ak.... Tuchmayer József, td., Npt Tatarek János, Npt gr. Tisza Lajos Npt., Ecs O Tornay Gyula, Npt.... Tanádi Emil, td 4.00 Tavasi Lajos td. 4.oo, Npt.. 5.oo Teschler Vincze, Npt,.. Tomcsányi Gyula, Npt... 66,30 Tomka Kálmán, 12.20, Npt Vadászfy Jenő, Ecs. Npt Vadas Gyula, td.. ifj. Várossy Károly, ak. 7.50, pk Velics János, td.. Veszprém város, td. Vessely Alajos, td. Vozárik Ferencz, Npt. Vallás- és közoktatásü m. k. ministerium, ak. lo.oo Vessey Mihály, td. Vendler Nándor, td. 3.00, Npt.' lo.oo Vassanyi Aurél, td. Wallandt Sándor, td. Wellibil Károly, td. Werner Emil, td. Weidmann József, td Wanyek Arnold, td. Wocher Jenő, Npt. Waldt Román, td Wladár Lajos, td. Waldt János, Npt Weisz Gyula, Ert; 0.90 Wenk Ferencz, td. (.00, Npt. 1.20, Ecs Zsuffa Antal, ak., Npt, Zipser és König könyvkeresked. Npt Zdebonszky József, td Zilah város, ak Zárka Miklós, ak Zsiga Gyula, td 6.20 Zaffiry István, td.... Zivuska József, td. 5.oo Zareczky Tivadar, Npt Znió-váraljai erdőgondnoks., ld.. Zachár Gyula, ld.... összesen