AZ NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ Zrt. Kattanj az e-számlára. nyereményjátékának. részvételi- és játékszabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ Zrt. Kattanj az e-számlára. nyereményjátékának. részvételi- és játékszabályzata"

Átírás

1 1. A játék szervezője és lebonyolítója AZ NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ Zrt. Kattanj az e-számlára nyereményjátékának részvételi- és játékszabályzata A játék szervezője az NKM Földgázszolgáltató Zrt. (korábbi nevén FŐGÁZ Zrt.), mint az NKM Nemzeti Közművek része (1081 Budapest, II. János Pál Pápa tér 20., cg.: , honlap címe: tel.: , a továbbiakban: Szervező), a játék lebonyolítója az NKM Földgázszolgáltató Zrt 100%-os tulajdonosa, a NKM Nemzeti Közművek Zrt. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja , cg.: , honlap címe: a továbbiakban: NKM vagy Lebonyolító) 2. A nyereményjáték időtartama, részvételi feltételek A nyereményjáték február 19. és május 31. között tart (akciós vagy promóciós időszak). A nyereményjátékban az 1. pontban meghatározott Szervezővel kötött hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkező azon személy (Játékos) vehet részt, aki az akciós időszakot megelőzően E-számla regisztrációval nem rendelkezik és az akciós időszak alatt bármilyen formában (a Szervező online ügyfélszolgálatán ( vagy a oldalon, vagy a személyes vagy telefonos ügyfélszolgálati ügyintézés során, vagy az E-dm-ben kapott linken keresztül) E-számla regisztrációt hajt végre, és a Szervezővel megkötött, hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel rendelkezik a promóciós időszak alatt és a sorsolások időpontjában, és érvényes NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. E-számla regisztrációval rendelkezik a sorsolások időpontjában, és az NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT-vel fennálló hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződésének felmondását, továbbá az E-számla igénybevételének, regisztrációjának megszüntetését a sorsolások időpontjáig nem kezdeményezi, és nincs 30 napon túl fennálló gázszámlatartozása az NKM Földgázszolgáltató Zrt. felé, és nem áll fenn vonatkozásában az 5. pont szerinti valamely kizáró ok, és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit. A fentiek szerint a Játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel jogosulttá válik a nyeremények sorsolásán való részvételre, és a nyereményekre a 3. pont szerint. Az NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. E-számla szolgáltatásának igénybevétele önkéntes, azt a Szervező az ügyfelei számára díjmentesen biztosítja. A regisztráció és jelen játékban való részvétel önmagában nem feltételezi semmilyen termék megvásárlását, vagy olyan szolgáltatás igénybevételét, amely fizetéshez kötött.

2 2 A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Lebonyolító Marketing és Kommunikációs Igazgatóságának munkavállalói, és ezen személyek hozzátartozói (Ptk. 8:1. (1) bekezdésének 2. pontja). 3. A nyereményjáték nyereményei Mindazon, a nyereményjátékban részt vevő ügyfelek (Játékosok) között, akik a fenti promóciós időszakban a 2. pontban részletezett bármilyen formában E-számla szolgáltatásra regisztrálnak és esetükben nem áll fenn valamely, a jelen Játékszabályzat szerinti kizáró ok (lsd. 5. pont), a következő nyereményeket sorsoljuk ki: 3 (három) db, egyenként (azaz kettőszázötvenezer) Ft bruttó értékű EURONICS ajándékutalvány 10 (tíz) db, egyenként (azaz százezer) Ft bruttó értékű EURONICS utalvány, mely gáz, áram, vagy kombinált tűzhely vásárlására fordítható 30 (harminc) db, egyenként (azaz tizenötezer) Ft bruttó összegű gázdíj jóváírás* 100 (száz) db vízforraló, maximum (azaz tízezer) Ft bruttó értékben. Ha egy játékos több fogyasztási hellyel is rendelkezik, annyiszor vesz részt a játékban, ahány fogyasztási helyre megigényli az E-gázszámlát. *A gázdíj jóváírások esetén a nyertesek részére az NKM FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓ ZRT. a nyereményt a földgázdíj számla (számlák) teljes összegének erejéig jóváírja mindaddig, amíg a nyeremény teljes körűen felhasználásra nem kerül. Azaz, a nyertesek földgáz fogyasztásának ellenértékét a fenti leírtak alapján ténylegesen az NKM Földgázszolgáltató Zrt. viseli a nyereményösszeg erejéig., A gázszámla jóváírás nyeremény csak a sorsolást követő 10. munkanap után kiállított számlában (3 részszámla 1 küldeményben történő kiküldése esetén számlákban) szereplő gázdíjak jóváírására használható fel, annak összege sem bankszámlára utalással, sem postai úton nem fizethető ki. A nyereményjátékban résztvevő Játékosok ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszik, hogy abban az esetben, ha az NKM Földgázszolgáltató Zrt-vel megkötött földgáz egyetemes szolgáltatási szerződését a nyertes Játékos felmondja, és nem köt más ingatlanra földgáz egyetemes szolgáltatási szerződést az NKM Földgázszolgáltató Zrt-vel, a nyeremény földgázdíj-számlában történő jóváírására a továbbiakban nincs mód. Így az NKM Földgázszolgáltató Zrt-vel fennálló földgáz egyetemes szolgáltatási jogviszonya megszüntetésével a nyertes a részére még ki nem fizetett nyereményösszegről véglegesen és visszavonhatatlanul, mindenfajta kártérítési, kártalanítási, megtérítési stb. igény nélkül lemond. A gázszámla jóváírás nyeremény a Játékszabályzatnak megfelelő regisztrációhoz kapcsolt felhasználó azonosítóhoz tartozó számlából kerül jóváírásra. Amennyiben a regisztrációhoz több felhasználó azonosítót kapcsoltak, a nyertes Játékos arra a számlájára kapja a jóváírást, amelyre az E-számla regisztrációt elvégezte. A gázszámla jóváírás nyeremény másra nem átruházható, a gázszámla jóváírás, az ajándékutalványok és a vízforraló tárgynyeremény készpénzre nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket az NKM Földgázszolgáltató Zrt. viseli. A nyeremények átadása A nyereménysorsolás után a Szervező ben felveszi a nyertes fogyasztóval a kapcsolatot. A nyertes a nyereményét az általa választott és a nyeremény kiértesítésekor egyeztetett NKM Földgázszolgáltató Zrt. ügyfélszolgálati irodában veheti át a sorsolástól számított 60 napon belül. Az

3 3 átadásról a Szervező jegyzőkönyvet készít, amelyben a nyeremény átvételét és az átvétel időpontját a nyertes aláírásával igazolja. A nyeremény átvételével járó esetleges utazási költségek a nyertest terhelik. Gázszámla jóváírás esetén a nyeremények átadása havi részletekben, gázszámla jóváírás formájában történik a fentiekben részletesen meghatározottak szerint. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet. 4. A nyertesek kisorsolása, a nyertesek értesítése A játék nyerteseit közjegyző jelenlétében, online sorsolással sorsoljuk ki az alábbi időpontban: június 12. A sorsolások helyszíne: az NKM Nemzeti Közművek Marketing és Kommunikációs Igazgatóságának irodahelyisége (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja ) A nyerteseket formájában értesítjük az E-számla regisztráció során megadott címen, legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül. A nyertesek nevét és lakóhelyének városnevét közzétesszük a oldalon. A nyilvánosságra hozatal során csak a nyertesek neve és lakóhelyének városneve jelenik meg. A Szervező a sorsolások alkalmával nyereménytípusonként 3 (három) tartalék nyertest sorsol ki. A tartalék nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a nyertesek sorsolásával. A tartalék nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék nyertes előtt levő bármely nyertes/tartalék nyertes bármely jelen Játékszabályzatban megjelölt feltételnek nem felel meg és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, illetve a nyeremény átvételére a sorsolást követő 60 napon belül nem jelentkezik. A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyeremények átadásról a médiában (sajtó, televízió stb.) beszámoljon. Ennek során a nyertesek neve, képmása a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó- és videó anyagokban megjelenhet. 5. A nyereményjátékból való kizárás A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el. A nyereményjátékban nem vehet részt az a személy, aki a 6. pont szerint személyes adatai jelen nyereményjátékkal összefüggő bármilyen jellegű kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármilyen formában tiltakozik. A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a személy, aki a sorsolás időpontjában nem rendelkezik az NKM Földgázszolgáltató Zrt-vel hatályos földgáz egyetemes szolgáltatási szerződéssel, illetve a sorsolás időpontjáig kezdeményezi annak, vagy az E-számla igénybevételének, regisztrációjának megszüntetését, felmondását, vagy a regisztráció és a sorsolás közötti időszakban papíralapú számlát, illetve csekkes befizetést kezdeményez. A nyereményjátékban nem vehet részt, és a nyereményjátékból kizárásra kerül az a személy, aki február 19. napja előtt már regisztrált az NKM Földgázszolgáltató Zrt. E-számla igénybe vételére és február 18. napján még érvényes E-számla regisztrációval rendelkezik, ugyanakkor az E-számla

4 4 regisztrációját február 19-én vagy azt követően megszünteti, majd a nyereményjáték ideje (a 2. pontban meghatározott akciós időszak) alatt újra igényel E-számla szolgáltatást. Az a Játékos, akinek a sorsolás időpontjában 30 napon túli fennálló gázszámlatartozása van az NKM Földgázszolgáltató Zrt. felé, kizárásra kerül a játékból. 6. Adatkezelés és adatvédelem A nyereményjátékban résztvevő személy a 2. pontban részletezett bármilyen formában történő E- számla regisztráció során a regisztrációval és a jelen Játékszabályzat elfogadásával hozzájárul személyes adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából, a jelen részvételi- és játékszabályzat szerinti körben történő Szervező általi kezeléséhez, és a Lebonyolító részére történő továbbításához (a 4. pont szerinti esetekben nevének és képmásának nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. (1) bekezdésben foglaltakra). Az adatkezelés, adattovábbítás jogalapja: az e-számla regisztráció és a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményjátékban való részvétel, a Játékos személyes adatai ennek kapcsán történő megadása önkéntes, a Játékos hozzájárulásán alapul. Így a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés, adattovábbítás jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. tv. (a továbbiakban: Info tv.) 5. (1) bekezdésének a.) pontja, az érintett Játékos hozzájárulása. Adatkezelésünk célja: a jelen Játékszabályzat szerinti nyereményjáték lebonyolítása, a nyertesek kisorsolása, a 3. pont szerinti nyeremények átadása. Az adatkezelésre, a kezelt adatok megismerésére jogosultak személye, az adattovábbítás jogalapja és címzettje: Az e-számlára történő regisztráció során megadott személyes adatai NKM Földgázszolgáltató Zrt részére történő átadását követően az abban szereplő személyes adatait az NKM Földgázszolgáltató Zrt. Pénzügyi Igazgatóságának (adatrögzítés, számlázás) és Informatikai és Üzemeltetési Igazgatóságának (informatikai rendszerek üzemeltetése) illetékes munkatársai ismerhetik meg. A jelen nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatai (az e-számlára történő regisztrálás ténye, név, cím) az 1.) pont szerinti Lebonyolító részére kerülnek továbbításra, az adatokat a Lebonyolító Marketing és Kommunikációs Igazgatóságának illetékes munkatársai kezelhetik. A személyes adatok kezelésének időtartama: A nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt személyes adatait a nyereményjáték lezárultáig (sorsolás lebonyolításig, nyertesek esetén a nyeremények átadásáig) kezeli a Szervező és a Lebonyolító. A kezelt személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek, ha nem a jogszabályokban, illetve jelen Játékszabályzatban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha Ön bármikor tiltakozik személyes adatainak a Nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezelése ellen. Adatbiztonság: Társaságunk és az NKM mindent megtesz az általa kezelt ügyfél személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, jogosulatlan, a jelen Játékszabályzatban nem szabályozott nyilvánosságra hozatala, törlése, sérülése, megsemmisülése, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Játékos adatbiztonságra vonatkozó jogosultságai

5 5 Az Info tv a alapján a Játékos jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, adatainak helyesbítését kérni, valamint kérni személyes adatainak törlését vagy zárolását. Társaságunk, mint adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni az ügyfél által kért tájékoztatást. A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei: Ha a Játékos úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, az alábbiak szerinti adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Ha ezt a tájékoztatást nem tartja kielégítőnek, a Játékos a NAIH eljárását kezdeményezheti. A NAIH elektronikus levelezési címe: postai elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Telefonszáma: , Fax: , Honlapjának címe: Amennyiben Társaságunk által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti: hagyományos levélben, mely Társaságunk címére küldendő: NKM Földgázszolgáltató Zrt 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., a 06-1/20/30/ ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy dr. Arató Dezső adatvédelmi felelősnél az címen. Az E-számla szolgáltatás az NKM Földgázszolgáltató Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatásának részét képezi (a papíralapú számlát felváltó elektronikus számlakibocsátási mód), ezért a személyes adatok kezelésével kapcsolatos további részletes tájékoztatást az NKM Földgázszolgáltató Zrt. földgáz egyetemes szolgáltatásával kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza: Így a jelen Játékszabályzatban foglaltak mellett ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak irányadóak teljes körűen a jelen nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésre (az elektronikus számlakibocsátási mód rögzítésére) is (adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-52150/2016.) A Szervező és a Lebonyolító nyereményjáték során tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik. Amennyiben az E-gázszámlára regisztráló személy nem fogadja el jelen Játékszabályzatot, nem adja hozzájárulását személyes adatainak a jelen nyereményjáték lebonyolítása céljából történő kezeléséhez, továbbításához, úgy a nyereményjátékban nem vesz részt. 7. Egyéb kikötések A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen részvételi- és játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a részvételi- és játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi- és játékszabályzatot indoklás nélkül megváltoztassa. A Szervező a részvételi- és játékszabályzat módosítását a weblapon teszi közzé. A nyereményjátékban való részvétel önkéntes. Ha a résztvevő a jelen részvételi- és játékszabályzatot annak bármely rendelkezése tekintetében nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

6 6 A nyereményjátékban résztvevő személy minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan, feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit, továbbá lemond a nyereményjáték lebonyolításával, a nyereményekkel és a nyertesekkel kapcsolatban a Szervezővel szembeni bármely jogorvoslati út igénybevételének lehetőségéről. A Szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő személy kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen részvételi- és játékszabályzat feltételeit. Az E-számla hosszú távú használatával ügyfeleink nem csak időt takaríthatnak meg, hanem környezetüket is védik.