Mentálhigiénés Egyesület bemutatása 2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mentálhigiénés Egyesület bemutatása 2012."

Átírás

1 Mentálhigiénés Egyesület bemutatása A Békés Városi székhelyű Mentálhigiénés Egyesület segítőfoglalkozásúak szakmai szervezete 2000-ben alakult. Klasszikus, szakmai civil szervezetként, alulról jövő lakossági kezdeményezésből jött létre az érdekvédelmi szervezetünk. Az egészségmegőrzés, a lelki egészségvédelem területén dolgozó szakemberek és önkéntes segítők együttműködési szándékából alakult meg egyesületünk; taglétszámunk 2011-ben 25 fő. A munkaerő-piacról átmenetileg vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegek és pszichiátriai zavarral küzdők, szenvedélybetegek és addiktív problémával küzdők, fogyatékkal élők és hozzátartozóik részére hiányzó egészségfejlesztő szolgáltatások bevezetése, segítőfoglalkozású szakemberek képzése, módszertani segítése érdekében működik, bio-ökoszemléletű, lakókörnyezeti támogató közösségi modell keretében. Az ügyfeleink ép készségeire és képességére alapozó alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában segítünk ben 250 fő/év szenvedély és pszichiátriai beteg mentálhigiénés gondozását végezzük és kb. 50 fő hozzátartozóval vagyunk rendszeres szolgáltatói kapcsolatba. Az ügyfeleink 80%-a megváltozott munkaképességű, álláskereső; a munkaképesség-csökkenés oka többek között szerzett mozgásszervi betegség; 12 fő alatti a v.sz. fogyatékkal élők száma (látás, hallás, mozgás,-értelmi sérült) január 1-től 18 év alatti pszichiátriai illetve addiktív zavarral küzdő fiatalokkal is foglalkozunk. Az ügyfelek készségeire és képességére alapozó, a káros stressz átdolgozását segítő, ökoszemléletű, alternatív életstílus kialakításában, fenntartásában segítünk. A funkcionális művészet módszereivel, a tradicionális értékek felfedezésében, a mai életmódba történő beépítésében segítünk. A fejlesztő programjaink irányelve a fenntartható fejlődés elősegítése. Settlement típusú modellünk által alternatív közösségi tereket működtetünk. Egyesületi tag lehet bárki, aki egyetért az egyesület Alapszabályban foglalt céljával (honlap). Az egyesületi tagok egy része nem az egyesületnél dolgozik. Nem kötelező a főállású mtsaknak, az ellátottaknak belépni az egyesületbe. A Közgyűlés a legfőbb döntéshozó testületünk, évente 1-2 alkalommal ülésezik. A Vezetőség dönt a közgyűlési felhatalmazás alapján az egyesület operatív ügyeiben. Felügyeleti szerv a Gyulai Törvényszék, a Békés Megyei Főügyészség, a székhely szerinti Békés Városi Ügyészség. MŰKÖDÉSI TERÜLET a dél-alföldi régió (szociális módszertani feladat), Békés megye (ifjúsági program, alacsonyküszöbű tevékenység, alternatív munkaerő-piaci program), a Békés Mérték Közösségi Ház (szociális alapszolgáltatások) működtetésével a békéscsabai kistérség települései (Békéscsaba, Csabaszabadi, Kétsoprony, Telekgerendás, Szabadkígyós, Újkígyós, Csabacsűd), a Békési Mentálhigiénés Szolgálat (szociális alapszolgáltatások) működtetésével a békési kistérség települései (Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos). Határon túli programjainak helyszínei Szatmárnémeti, Sepsiszentgyörgy. Az Egyesület két telephelyen biztosítja folyamatosan a lakosság felé a szolgáltatásait. 1

2 Fenntartott intézmények: Békési Mentálhigiénés Szolgálat Békés, Borosgyán u. 1/1. Az ingatlan az egyesület saját tulajdona, saját erőből és bankhitelből vásároltuk az akadálymentes ingatlant, ban. Felújítása a kliensekkel együtt és pályázatokból, egyesületi tagjaink pénzbeli felajánlásaiból történt. Békés Mérték Közösségi Ház Békéscsaba, Békési út 40. Békéscsaba Megyei Jogú Városnál a köz feladatellátás érdekében önkormányzati ingatlanra pályáztunk, így a Békési út 40 sz. alatt megüresedett idősek klubja épületét megkaptuk 2005-ben. A 35 éves, felújításra szoruló ingatlan felújítási munkálatait és akadálymentesítését elején elkezdtük, önerőből, illetve a Békéscsabai Regionális Képző Központ Ipari Szektorával kötöttünk együttműködési megállapodást, mely szerint a kőművesek, burkolók és a festőmázoló hallgatók számára gyakorlóterepet biztosítottunk, így sikerült a teljes belső felújítás, a fizikai akadálymentesítést megvalósítani. A beruházás többmilliós saját forrást is igényelt január 1. napjától Békéscsaba Megyei Jogú Város ellátási szerződéssel is támogatja közösségi ellátásainkat. VEZETŐSÉG ELNÖK: SZŰCS JUDIT TÁRSELNÖK: TÜZES KATALIN TITKÁR: BALOGH TÍMEA SZERVEZŐ TITKÁR: ZSÓTÉR ZITA AZ EGYESÜLET SZOLGÁLTATÁSAI ÉS EREDMÉNYEI (2011) Képzési programok Kéthavonta különböző téma-centrikus szakmaközi workshop. Akkreditált, munkahelymegőrző továbbképzési programok: - A gondozási terv készítés gyakorlata szakmai műhely, M / pont 2

3 - Kábítószer használó fiatalok korai kezelésbe vétele szakmai műhely, M / pont - A hatékony relapszus prevenció ismérvei szakmai műhely, M / pont - Hogyan előzzük meg a veszélyeztető illetve a közvetlen veszélyeztető állapot kialakulását? szakmai műhely, M / pont Munka-piaci kompetencia-fejlesztő képzési lehetőség több témában, bio-termelő képzés a fenntartható fejlődés jegyében, számítástechnikai alapok ben pályázati támogatásból valósítottunk meg két alkalommal Biotermelő képzést ellátottaink számára. Képzési modulok: Biogazdálkodás alapismeretek, Gyógy-, és fűszernövény alapismeretek, Vegyszermentes befőzés/raktározás otthon, Komposztálás alapismeretek. Képzést a Békés és Környéke Biokultúra Közhasznú Egyesület szakembereivel valósítottuk meg. Terepgyakorlati képzés szociális munka szak (Gyula, Szeged, Budapest), közösségfejlesztő szak (Békéscsaba) gyakornokainak (évente kb hallgató). Kortárs-segítő képzés: 11 fő békési 8-10 osztályos körében. Önkéntes és tapasztalati segítő képzés, a hálózati közösségi munkánk működtetése érdekében a saját fejlesztésű Támasz-Téka program keretében. (Nyilvántartási szám 0930). Család-NET: generációk közötti együttműködés keretében számítógép és internethasználat megtanítása térítésmentesen az intézményeinkben, klienseink és hozzátartozóik számára, állás,-képzés keresés, önéletrajz készítés témában. Munkaerő-piaci szolgáltatások: megváltozott munkaképességű egyének számára adaptálható a foglalkoztatás vagy a foglalkoztathatóság elősegítéséhez hozzájáruló szolgáltatásaink: megkereső tevékenység, állapotfelmérés/felvételi interjú, tanácsadás/konzultáció, kulcsképesség-fejlesztés, alternatív programok fiataloknak, tréning, klub, terápiás csoport, segítő beszélgetés, motivációs beszélgetés, relapszus prevenció, családkonzultáció, mediáció. Munkakipróbálás/foglalkoztatási törekvés: A foglalkoztatás előkészítése, pályázati támogatások tették lehetővé a régóta tervezett vegyszermentes gazdálkodás elindítása: szervezetünk 2010 óta térítésmentesen bérel (egyesületi tagok felajánlása alapján) 6000 m 2 földterületet, melyhez pályázati támogatások biztosították az eszköz szükségletet. A BioKontroll Hungária Kft ellenőrzési rendszerébe történő csatlakozást, valamint a talajvizsgálati tevékenységet pályázati támogatás tette lehetővé 2011-ben, jelenleg un. átálláson van a földterületünk ben a földterület nagy részét sikerült bevetnünk - megművelését az önkormányzat által biztosított közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak és a nappali ellátásában lévő önkéntes ügyfeleink végezték, a talajmunkálatok elvégzését helyi vállalkozó végezte, támogatási felajánlásban ben szinte teljes kapacitás hiány miatt alig sikerült megművelnünk, azonban a bérelt földterület rendben tartásáról gondoskodtunk, hiszen ez is a jövő fenntarthatóságának is része. A későbbi foglalkoztatás célja nem csak a növénytermesztés, hanem a foglalkoztatásban résztvevő ellátottak öngondoskodási tevékenységének elindítása olyan formában, hogy otthoni kiskerti ill. balkon gazdálkodást megteremtése kerti mentor segítségével. A szemléletformáló tevékenység célja, a bizonyos szintű öngondoskodás, mint életforma kialakítása. Önkéntes munka (Önkéntes nyisz.: 0930): foglalkoztatást biztosítunk óta önkéntesség keretében: természetes alapanyagú kézműves termékek előállítása, valamint kertészeti tevékenység vegyszermentes gazdálkodásban. Résztvevők száma: 13 fő pszichiátriai és kettősdiagnózisú beteg a nappali és közösségi ellátások megállapodással rendelkező ügyfelei. Az alapszolgáltatások programjai fejlesztő, szabadidős, önsegítőmellett végzik az önkéntes tevékenységet. Előkészítettük az ügyfelek terápiás foglalkoztatását, kidolgozásra került a BioMenta és a HobbyMenta az intézményeinkben 3

4 népi kismesterségek és kézműves tevékenységek végzése; tárgyi eszköz beszerzés és próbamunkák végzése történt ben összesen 975 óra önkéntes munkát (75 óra/fő) vett igénybe szervezetünk. Bio-Menta biokertészeti és egészséges életmód verseny és vándorserleg: 2011-től indítottuk el a békési intézményünk ügyfélkörében; március hónaptól október hónapig tart, a biokertészkedés elterjesztése, az öngondoskodás elérése, a saját lakókörnyezet rendbetétele és az egészséges életvitel gyakorlása érdekében, verseny és vetélkedő. Utógondozás: A munkába, képzésbe helyezetteket segítjük a beilleszkedési, szociális és egyéb életvezetési problémáik megoldásában. A tanácsadók legalább havi rendszerességgel kapcsolatot tartanak az utógondozott személlyel. Személyesen, en, telefonon tarthatja a kapcsolatot a mentorával, visszajárhat közösségi programokra. Alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében: pihenő/józanodó kontakt helyiségeket működtetünk. Pályázatok függvényében játszóházat működtetünk. Ártalomcsökkentő tevékenység keretében (pályázati támogatásokból) minden korcsoport körében óvszer, vitamin, ásványvíz kiosztását végeztük a megkereső tevékenység során, valamint a fertőzés-megelőzésével, az egészségvédelemmel, szűrvizsgálatokkal kapcsolatos információk átadása. Elterelő szolgáltatás: A "visszaélés kábítószerrel" bűncselekmény törvényben meghatározott elkövetői számára a büntetés elkerülésére. A kevés pszichoszociális problémával jellemezhető alkalmi használó, az "egyszer kipróbáló" megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt (KAB-ELT sz.). Külön működési engedéllyel folytatjuk e tevékenységet és havi jelentési kötelezettséggel jár. A drogfüggőt, a problémás droghasználót gyógyító kezelésre a Gyulai Drogambulanciára irányítjuk. Ifjúsági munka: speciális célcsoportnak, összesen 810 fő gyermekvédelmi szakellátásban élő 18 éven aluli gyermekek illetve szegregált lakókörnyezetben élő fiatalnak, középiskolásnak, kollégistáknak, szülőknek nyújtunk iskolai színtéren belüli és iskolai színtéren kívüli programokat, szolgáltatásokat, pl: önsegítő tréning, sportnap, ártalomcsökkentés, bulisegély, alternatív közösségi tér működtetése, agressziókezelés. Drogprevenciós foglalkozást és önismereti csoportfoglalkozást biztosítottunk a Gépészeti és Számítástechnikai Szakközépiskola és Kollégiumban - kéthetente szerdánként. - A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjakét felvilágosítást nyújtunk a szenvedélybetegségek lehetséges formáiról, szenvedélyszerekről, viselkedéses addikciókról. - A Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében a Kábítószer Ellenes Világnapon a Csaba Centerben. - Fiatalok, diákok számára ártalomcsökkentő programokat biztosítunk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola és a Szent - Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumban, József Attila kollégiumban. Békés városi KEF koordináció: március 23-tól a Mentálhigiénés Egyesület végzi a KEF hálózatának koordinálását, szoros együttműködésben a Békés Városi Önkormányzattal. A fórum 16 tagból áll (rendőrség, iskolák, védőnők, munkaügyi kirendeltség, családsegítő szolgálat, civil szervezetek). Eredmények: szakkönyvtár, Kutatás: Az egészséges életmódhoz kapcsolódó egyéni attitűd felmérése, vizsgálata A Békési Kistérség 8. és 10. osztályos tanulói körében 2010., KEF-TÉKA; ÚT-MUTATÓ tájékoztató és információs kiadvány szerfogyasztással, egyéb függőséggel (addiktív problémával) érintett embertársainknak; Képzés a korai kezelésbe vétel és delegálási gyakorlat témában, szervezetfejlesztés (2), Tanulmányutak, BM KEF tevékenységben részvétel, Munkaanyag i verzióban Békés Városi Drogstratégia , KEF klaszter (szolgáltatások, programok), KEF tagszervezetek körében intézményi levelezőlisták létrehozása. 4

5 Szociális módszertan között 2008-tól eredményes pályázat után látjuk el a Dél-alföldi régió pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás szociális módszertani feladatait 93 alapszolgáltató, szakosított ellátó körében; 2011-ben áprilistól összesen 820 fő látogatta programjainkat, vett igénybe szolgáltatásainkat. Kapcsolatban vagyunk a módszertani konzorciumi tagszervezetekkel, az országos pszichiátriai és addiktológiai munkacsoport tagszervezeteinek képviselőivel, a Bács- Kiskun, Békés, Csongrád Megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalokkal, mint engedélyező hatóságokkal. Szolgáltatások: Információnyújtás, Képzés, Szakértői feladat (Kormányhivatal felkérésre)- szakmai programvéleményezés, ellenőrzés; Szakmai ajánlások és módszertani útmutatók készítése, véleményezése, Rendezvények. Regionális kiadványaink: Lélek-Tükör módszertani hírlevél negyedévente 180 fő felé, Jó Gyakorlatok kiadvány és Adattár kiadvány 300 fő felé. - Aktívan részt veszünk a Pszichiátriai Országos Módszertani Munkacsoport (POM) és az Addiktológiai Országos Módszertani Munkacsoport (AOM) fejlesztő tevékenységében. Mind a két munkacsoportban dolgozunk szakmai anyagok és iránymutatások előkészítésében. - módszertani tevékenységen keresztüli jó gyakorlat és hagyományteremtés: A színjátszás, mint terápiás módszer népszerűsítése, eredményeinek bemutatása és továbbterjesztése érdekében bevezetésre került és hagyományszerűen megrendezésre került negyedik alkalommal a Játék-Szín Amatőr Színjátszó Találkozó, 350 fő részvételével, a Dél-alföldi régióban működő szociális ellátók számára: szenvedélybetegek-, és pszichiátriai betegek közösségi ellátásaiban, a nappali ellátásokban, a szakosított (bentlakásos) intézmények színjátszó csoportjai vettek részt, a vendég kategóriában pedig idős és fogyatékkal élő fiatalok. Bevezetésre került és második alkalommal megrendezésre került a Színnel-Lélekkel Kézműves Vándorkiállítás, mely jó gyakorlat és a felépülőben lévő pszichiátriai és szenvedélybetegek által készített alkotások kiállítása8 alkotó tárgyaival 11 helyszínen, 7 hónapon keresztül lesz látható és megközelítőleg összesen fő tekintette meg. Két szakmai irányban végeztük módszertani tevékenységünket 2011-ben, a szakmaközi együttműködés fejlesztése, valamint a diszkriminációval érintett pszichiátriai és addiktív problémával küzdő ellátottak, mint szolgáltatást igénybevevők érdeke, eredményei megjelenésének facilitálása, pozitív értékeinek a megjelenítése. Eredmények Pozitív értékek megjelenítése és kapcsolat építés - II. Színnel-lélekkel c. Vándorkiállítás előkészítése - IV. Játék-Szín Dél-alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozó Tapasztalati segítők képzése és megjelenési lehetősége témában több pályázatot beadtunk, de sajnos nem nyertek: - a rendezvényeinkre vittük a szervezetünk önkéntes segítőit, ellátotti önkormányzat képviselőit, hogy közvetlenül jussanak információkhoz, ismeretségekhez. - saját ellátotti önkormányzatunk tevékenységének facilitálása és egy alvó állapotban lévő, nem működő AE Egyesület életre hívásának facilitálása Békés városában. Egyesületi tagjaink részére térítésmentesen biztosítottuk előadótermeinket, oktatási eszközeinket, pl. laptop, projektor; térítésmentes tevékenységeik részére. Szakkönyvtár: 260 db kötetes; munkatársak, egyesületi tagok, ügyfelek, részére díjmentesen kölcsönözhetőek a szakkönyvek. 5

6 Szociális alapszolgáltatások és eredményeik a Békés Mérték Közösségi Házunkban Békéscsabán A munkaerő-piacról átmenetileg vagy tartósan kiszorult pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékkal élők és hozzátartozóik részére ben 350 fő szenvedély és pszichiátriai beteg mentálhigiénés gondozását végeztük és kb. 50 fő hozzátartozóval vagyunk rendszeres szolgáltatói kapcsolatba. Az ügyfeleink 80%-a megváltozott munkaképességű, álláskereső; a munkaképesség-csökkenés oka többek között szerzett mozgásszervi betegség illetve pszichés megbetegedés; 12 fő alatti a v.sz. fogyatékkal élők száma (látás, hallás, mozgás,-értelmi sérült). Bio-ökoszemléletű, lakókörnyezeti támogató közösségi modell kialakításába kezdtünk tól az egyesület az egyéb humán egészségügyi ellátó szolgáltató tevékenységét kibővítette szociális alapszolgáltatói tevékenységgel. Létrehozott két szervezeti egységet, melyekben folyamatos szolgáltatások biztosítottak szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg ügyfeleknek, hozzátartozóknak: - Békés Mérték Közösségi Ház (Békéscsaba, Békési út 40.) ellátási területe Békéscsaba, Csabaszabadi, Csabacsűd, Kétsoprony, Telekgerendás, Újkígyós, Szabadkígyós. - Békési Mentálhigiénés Szolgálat (Békés, Borosgyán u. 1/1.) ellátási területe: Békés, Doboz, Murony, Kamut, Tarhos, Bélmegyer, Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás. Békés Mérték Közösségi Ház A pszichiátriai betegek közösségi ellátása Célcsoport: krónikus pszichiátriai betegek; a BNO 10 kódkönyv F vagy diagnóziskódba tartozók. Ellátottak száma: 71 fő Eredmények (2011): megállapodással rendelkezők száma 71 fő fő, álláskeresőként nyilvántartásba vett 25 fő, szociális-egészségügyi-foglalkoztatási szolgáltatás megkezdett 20 fő, önellátási képessége javult 25 fő, munkából. Személyi feltétel: 2011-ben 4 fő, 2012-ben 2,5 fő - Szociális munkás, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés/szociális asszisztens. 2 fő Orvos konzultáns 4 óra/hó: Dr. Felber Magdolna pszichiáter, Dr.Novotny Gabriella pszichiáter, pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa. Szenvedélybetegek közösségi ellátása Ellátottak száma: 75 fő addiktív problémával küzdő, változás iránt hosszabb-rövidebb ideig motivált kliens gondozását végeztük. Célcsoport: 16. életévtől az F10-F19 kóddal rendelkező, illetve e diagnózisokba nem besorolható addiktív probléma miatt szenvedők. Főként alkohol és nikotinfüggő, kábítószerfüggő, szerencsejáték-függő, gyógyszerfüggésben, étkezési, táplálkozási zavarokkal, parafíliákkal, nemi identitás zavaraival és egyéb kóros szokások és impulzuskontroll zavarokkal küzdő betegek (vásárlás, munka, étkezési zavarok, stb.). Eredmények (2011): megállapodással rendelkezők száma 75 fő, álláskeresőként nyilvántartásba vett 38 fő, szociális-egészségügyi-foglalkoztatási szolgáltatás megkezdett 45 fő, önellátási képessége javult 50 fő. Személyi feltétel: 2011-ig 4 fő, 2012-ben 1,5 fő - Szociális munkás, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés/szociális asszisztens. 2 fő Orvos konzultáns 4 óra/hó: Dr. Felber Magdolna pszichiáter, Dr.Novotny Gabriella pszichiáter, pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa ben is fontosnak tartottuk közösségi házunk fejlődését, és színes, különböző szükségletekre reagáló, változatos programok biztosítását ügyfeleink számára. Legfőbb célunk, hogy a hozzánk forduló pszichiátriai beteg emberek megtalálják a számukra legoptimálisabb segítséget, mely lehetőséget teremt nekik betegségükből való kigyógyulásra, állapotuk javítására. 6

7 - Február 16-án Farsangi mulatságot rendeztünk klienseink számára, ahol játékos ügyességi vetélkedőben próbálhatták ki magukat, legvégül megvendégelésre és táncmulatságra, karaokéra került sor. - Április 20-án közösségi házunkban Nyuszi bulit rendeztünk klienseink részére, ahol halászlét főztünk és a húsvéti hagyományoknak hódoltunk tojásfestéssel, locsolóvers mondással. - Június 14-én klienseink ellátogattak a Békéscsabai Állatmenhelyre. A kutyákról elmondható, hogy minden betegbe új életerőt öntenek, visszahozzák őket az emberek közé, segítenek új életcélokat találni. Az alkohol- és drogfüggőségen szenvedők életének új értelmet adhat egy kisállat gondozása, felébresztheti a belőlük rég kiveszett felelősségérzetet. - Június 23-án Egészségnapot tartottunk Közösségi Házunkba. Programjaink között szerepelt: közös salátakészítés, ismeretterjesztő előadások, tombolasorsolás valamint vércukorszint-, vérnyomás- és koleszterinszint mérés. - Július 22-én a Szabadkígyósi Alapellátási Központban tartottunk kézműves foglalkozást és elsősegélynyújtó előadást az érdeklődők és az Alapellátási Központ kliensei részére. - A Közösségi Házba érkező ruha-, és kis értékű tárgyi eszközöket, adományokat folyamatosan biztosítjuk klienseink részére. - Augusztus 16-án a Kétsopronyi BKSZI Idősek Nappali Klubjában elsősegélynyújtó előadást, vércukorszint mérést, vérnyomásmérést az érdeklődők részére. - Szeptember 1-2-án az Újkígyósi Művelődési Házban egészségnapot tartottunk, melyet a Vöröskereszt helyi szervezetével együtt valósítottunk meg. Vércukorszint mérést, vérnyomásmérést tartottunk az érdeklődők részére, míg a vöröskereszt véradást tartott. - Szeptember 16-án szalonnasütésre került sor a közösségi házunk udvarán. A nagy meleg ellenére közel 40 fő vett részt rajta. Az udvaron elhelyezett padokon lehetőség volt beszélgetésre, egymás megismerésére, új kapcsolatok kialakítására. A délután nagyon jó hangulatban telt el. - Október 28-án a Szabadkígyósi Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal egészségnapot tartottunk, melyet a Vöröskereszt helyi szervezetével együtt valósítottunk meg. Vércukorszint mérést, vérnyomásmérést tartottunk az érdeklődők részére, valamint előadást tartottunk a káros szenvedélyekről és azok élettani hatásairól. - November 29-én az Újkígyósi Ezüstág Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata ellátottai részére egy 5 alkalomból álló tréninget szerveztünk, melynek témája az egészséges életmód kialakítása, munkához való hozzájutás segítése és az arra történő felkészítés. A tréningen 13 fő vesz részt. - November 3-án Halloween party-t rendeztünk Közösségi Házunkban. Mókás játékokkal, tökfaragással nyújtottunk szórakoztató kikapcsolódást klienseink számára. A bátrabb, kreatívabb ellátottak jelmezben jelentek meg, amit jutalmaztunk is. - December 1-én az AIDS világnapja alkalmából a József Attila Kollégiumban tartottunk előadást, fiatal fiúk számára a biztonságos szexről, nemi betegségekről, párkapcsolatról. Résztvevők száma: 32 fő - December 16-án Karácsonyi ünnepséget tartottunk. Az ünnepség nagyon meghitten telt, ellátottaink hozzátartozottaikkal együtt érkeztek, karácsonyfát díszítettünk, karácsonyi dalokat énekeltünk és vállalkozó kedvű ellátottaink verset is mondtak. Szociális alapszolgáltatások és eredményeik a Békési Mentálhigiénés Szolgálatnál Békés, Borosgyán u. 1/1. sz. alatt settlement jellegű, minden korosztály számára befogadó és szolgáltatást nyújtó házban terápiás közösséget működtetünk, krónikus, a munkafoglalkoztatásokból kiszorult, változásra motivált pszichiátriai és addiktív betegeknek, hozzátartozóknak. Lakókörnyezeti terápiás közösségünk az öntevékenységre és önszerveződésre épül, a pszichiátriai fókuszban a szupportív/támogató egyéni esetkezelés 7

8 (egyén, család), csoport és közösségi munka. Az addiktológiai fókuszban az attitűd és életmódváltozás, a rend és rendszeresség, tradíció beépítése, szokás kialakítása van. Ellátotti önkormányzat: A megválasztott ellátottak képviselői, a szolgálatvezető, terápiás segítők részvételével ülésezik havonta; esetenként meghívott egyesületi vezető. Célja, a nappali intézmény életével kapcsolatos vezetői témák konzultatív megbeszélése. Kiscsoportot és Nagycsoport működtetése. Alapszolgáltatások Pszichiátriai betegek és Szenvedélybetegek közösségi alapellátásai Pszichiátriai betegek és Szenvedélybetegek nappali intézményei Ellátási terület: Békés, Doboz, Murony, Kamut, Tarhos, Bélmegyer, Mezőberény, Köröstarcsa, Csárdaszállás. A pszichiátriai betegek közösségi ellátása A pályázati rendszerbe nem nyert befogadást ellátásunk, így től önkéntes munkában végezzük a pszichiátriai betegek közösségi ellátás szolgáltatást. Célcsoport: krónikus pszichiátriai betegek; a BNO 10 kódkönyv F vagy diagnóziskódba tartozók. Ellátottak száma: ig összesen 31 fő és hozzátartozóik. A Békési kistérség ellátási területen a betegek száma: 464 fő, az ellátási esetek száma 2940 fő; évi befogadási pályázat 5.sz. melléklete alapján. A szolgáltatás feladata: felkutatás, motiválás, a változás facilitálása, kezelőorvosnál állapotfelmérés és BNO kód, megállapodás kötés, képességfelmérés, gondozási terv, szolgáltatáscsomagok az Szt. 65/A. alapján. Eredmények (2011): megállapodással rendelkezők száma 14 fő, álláskeresőként nyilvántartásba vett 6 fő, szociális-egészségügyi-foglalkoztatási szolgáltatás megkezdett 14 fő, önellátási képessége javult 14 fő, munkából származó jövedelme van 14 fő, hozzátartózó is részt vett programban 5 fő. Személyi feltétel: 2011-ig 7 fő (2011-ig 2 óra/hét/fő), 2012-ben 5 fő (2 óra/hét/fő) - Szociális munkás, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés/szociális asszisztens. Orvos konzultáns 4 óra/hó: Dr.Panari Ildikó pszichiáter. Szolgáltatásnyújtás időszaka: folyamatos hétfőtől péntekig óráig (utána telefonügyelet). Finanszírozás: önkéntes munka, önerő. Szenvedélybetegek közösségi ellátása től tudtuk elindítani a Múzeum köz 1. sz. alatti civil házban bérelt irodában a szenvedélybetegek közösségi ellátását. Ellátottak száma: 2011 végéig kb. 450 fő addiktív problémával küzdő, változás iránt hosszabb-rövidebb ideig motivált kliens gondozását végeztük. 40 fő/év feladatmutató finanszírozott. Célcsoport: 16. életévtől az F10-F19 kóddal rendelkező, illetve e diagnózisokba nem besorolható addiktív probléma miatt szenvedők. Főként alkohol és nikotinfüggő, kábítószerfüggő, szerencsejáték-függő, gyógyszerfüggésben, étkezési, táplálkozási zavarokkal, parafíliákkal, nemi identitás zavaraival és egyéb kóros szokások és impulzuskontroll zavarokkal küzdő betegek (vásárlás, munka, étkezési zavarok, stb.). Elsősorban azokat a személyeket kell ellátni - a saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú addiktív betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget 8

9 - a tüneteket mutató, de addiktológiai kezelés alatt nem álló, illetve addiktív probléma kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyek - a szociális intézményből kikerülő vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló szenvedélybetegek, akik lakóhelyükön, tartózkodási helyükön stabil hátteret és kontrollt igényelnek - akik az absztinencia fenntartásában kérnek segítséget, akik állapota ambuláns szakellátás mellett szinten tartható - akiknél már az addiktív probléma megjelent, de még nem kerestek fel egészségügyi szakellátást, - még aktív szerhasználók, viselkedési addikcióban szenvedők, hozzátartozók, érintettek Szenvedélybeteg ellátottak és függőségeik jellemzői: rendszeres=kontrollált, intenzív, azaz kényszeres kontrollvesztettséggel járó anyagfogyasztás, viselkedés addikció. A klientúra 90%-a küzd a mindennapi megélhetéssel, a szupportív környezet hiányával, a maladaptív stressz-kezelési és megküzdési stratégiákkal. A nehézségek összessége és a szeparáltság vezet ahhoz, hogy megküzdésként szerfogyasztási viselkedéses stratégiát választanak. A rendszeres használat, illetve a függőség stádiuma az, amikor már az egyén, a környezet számára is tudatosul a káros szerfogyasztás. A szolgáltatás feladata: lakókörnyezetben/közterületen felkutatás, motiválás, a változás facilitálása, kezelőorvosnál állapotfelmérés és BNO kód, megállapodás kötés, képességfelmérés, gondozási terv, szolgáltatáscsomagok az Szt. 65/A. alapján. Eredmények (2011): megállapodással rendelkezők száma 76 fő, álláskeresőként nyilvántartásba vett 46 fő, szociális-egészségügyi-foglalkoztatási szolgáltatás megkezdett 76 fő, önellátási képessége javult 52 fő, munkából származó jövedelme van 24 fő, hozzátartozó is részt vett programban 8 fő. Személyi feltétel: 2011-ig 4 fő, 2012-ben 3 fő - Szociális munkás, szociálpedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés/szociális asszisztens. Orvos konzultáns 4 óra/hó: Dr.Panari Ildikó pszichiáter, Dr.Novotny Gabriella pszichiáter, pszichiátriai rehabilitáció szakorvosa. Szolgáltatásnyújtás időszaka: folyamatos hétfőtől péntekig óráig (utána telefonügyelet). A különböző pályázatok által létrehozásukban támogatott közösségi ellátásokból fejlődtek a nappali ellátásaink, az addig saját lakókörnyezetében gondozott ügyfelek igényeire épülve, valós szükségletre reagálva, így egymásra épülő ellátási rendszert tudunk működtetni két célcsoportnál. Pszichiátriai betegek nappali ellátása től tudtuk elindítani 10 férőhellyel a nappali ellátást. Célcsoport: krónikus pszichiátriai betegek; BNO 10 kódkönyv F vagy diagnóziskódba tartozó ellátott, hangsúlyosan az F20-29, F31-32, F40-42 diagnózis kódba tartozó (191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján) II/1. R. 1. (2) bekezdés cb) alapján) - több esetben már várólistára helyezett, közösségi alapellátásban gondozott, onnan kilépő illetve áthelyezett pszichiátriai betegek. A nappali ellátásban elsősorban azokat a személyeket kell ellátni, akik tizennyolcadik életévüket betöltöttek, - fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, saját otthonukban élő, nem akut veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható, és akik életvitelükben, szociális helyzetük javításában igényelnek segítséget, hozzátartozók, érintettek. 9

10 Ellátottak száma: 14 fő; átlagát nézve év közötti nő, F30-39 diagnózissal (Bipoláris affektív zavar, Depressziós epizód, Rekurrens depresszió), emelkedik a 40 alatti férfiak száma. A pszichiátriai nappali intézmény szolgáltatásai Étel melegítésére, tálalására szolgáló feltételek biztosítása. Hivatalos ügyek intézésének segítése. Mentálhigiénés tanácsadás: Állapot és életvitel felismerése, Személyes célok és Problémakezelés, Pszichoedukáció, Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, Készségfejlesztés. Szabadidős, kulturális programok szervezése Önszerveződő csoportok támogatása, létrehozásuknak segítése. Egyéb szolgáltatások Pszicho-szociális rehabilitáció: Életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, Az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, Kommunikációs készség fejlesztése, Asszertivitást fejlesztő tréningek szervezése vagy közvetítése, A visszaesés megelőzése, a visszautasítás készségeinek kialakítása, fejlesztése. Stressz-kezelés: A feleslegesség, az üresség, a bűntudat-érzés, a meg nem felelés érzések feloldása, a jelenben élés, az új felfedezése, az öröm kifejezése, az önmaga pozitív dolgaira történő rácsodálkozás, a belső hasznosság kifejezése. Szorongás/agresszió/öngyilkosság kockázatának kezelése, táplálkozási étkezési szokások kezelése, alvási szabályozása. Munkához való hozzájutás segítése - képzés és átképzés keresése, tréning, motiválás, álláskeresés, munkavégzés lehetőségének megszervezése, Gyógyszer-compliance segítése, Ellátott otthonában folytatott eseti szakmai tevékenység Speciális stratégia: A felépülésre való készség mérése, fokozása, Rövid intervenció. Személyi tisztálkodás és személyi ruházat tisztításához szükséges feltételek biztosítása Eredmények (2011): megállapodással rendelkezők száma 15 fő, álláskeresőként nyilvántartásba vett 8 fő, szociális-egészségügyi-foglalkoztatási szolgáltatás megkezdett 15 fő, önellátási képessége javult 11 fő, munkából származó jövedelme van 11 fő, hozzátartozó is részt vett programban 1 fő. Személyi feltétel: 1,5 fő - Szociális munkás, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés/szociális asszisztens. Orvos konzultáns 4 óra/hó: Dr. Panari Ildikó pszichiáter. Szolgáltatásnyújtás időszaka: folyamatos hétfőtől péntekig óráig (utána telefonügyelet). Szenvedélybetegek nappali ellátása től tudtuk elindítani 10 férőhellyel a nappali ellátást. Célcsoport: tizennyolcadik életévüket betöltött F10-F19 kóddal rendelkező, illetve e diagnózisokba nem besorolható addiktív probléma miatt szenvedők. Szenvedélybetegek közösségi alapellátásban gondozott, onnan kilépő illetve áthelyezettek és hozzátartozók, érintettek. Ellátottak száma: 10 férőhelyen A szenvedélybetegek nappali intézményi szolgáltatásai: a pszichiátriai nappali szolgáltatáscsomagjai mellett Alacsonyküszöbű ellátás és Ártalomcsökkentő tevékenység: elsősegélynyújtás, óvszer, ásványvíz, vitamin adása, Felvilágosító tevékenység, Dropin/Pihenési és józanodási lehetőség biztosítása, védett lakhatás elősegítése. Eredmények (2011): megállapodással rendelkezők száma 14 fő, álláskeresőként nyilvántartásba vett 10 fő, szociális-egészségügyi-foglalkoztatási szolgáltatás megkezdett 13 fő, önellátási képessége javult 6 fő, munkából származó jövedelme van 12 fő, hozzátartozó is részt vett programban 1 fő. 10

11 Személyi feltétel: 1,5 fő - Szociális munkás, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés/szociális asszisztens. Orvos konzultáns 4 óra/hó: Dr. Panari Ildikó pszichiáter. Szolgáltatásnyújtás időszaka: folyamatos hétfőtől péntekig óráig (utána telefonügyelet). Önkormányzati kapcsolat Békés város a helyi Diákgödörből kölcsönzött bútor-fejlesztő-sport eszközök használati lehetőségével támogatja az egyesületet. Békés város önkormányzatával együttműködve a közmunka program keretében 6 fő munkavállalót tudott egyesületünk foglalkoztatni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján nyújtott ellátásokra vonatkozóan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 174/2009. (IV. 2.) közgyűlési határozatában döntött arról, hogy a évekre ellátási szerződést kötött a Mentálhigiénés Egyesülettel, mint szociális alapszolgáltatást nyújtó nem állami fenntartóval; a Békéscsabán működő pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásaira vonatkozóan. Folyamatosan Békéscsaba Megyei Jogú Város Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága Városi Egészség fejlesztési programban való részvétel. Szakmai érdekképviseleti szervezetekkel történő kapcsolat SZIME (Szociális Igazgatók M.o.-i Egyesülete) Békés Megyei Tagozata: programokon, rendezvényeken, képzéseken részvétel, közös rendezvények megvalósítása, szakmai információk továbbterjesztésében aktív az együttműködés. Civil tagság: Civil Szervezetek Szövetsége Békéscsaba, Békés Városi Civil Szervezetek Egyesülete, Magyar Mentálhigiénés Szövetség, MADÁSZSZ (Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége). Szoros kapcsolatban állunk az alábbi szervezetekkel: Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, Nyújtsd Segítő Kezed Alapítvány. Egyéb társadalmi kapcsolatok: Békés Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) Koordinátor szervezete vagyunk, tagjai vagyunk a Békés megyei és Békéscsaba Megyei Jogú város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának. Külső kommunikáció Levelező listákat működtet az egyesület az intézmény fenntartói szerepköréből és non-profit szervezetként címről, partnerei, egyesületi tagjai, munkatársai (szervezeti kommunikáció) felé naponta szolgáltat információkat. - a Békés Mérték Közösségi Ház - a Békési Mentálhigiénés Szolgálat között a módszertan a Dél-alföldi régió pszichiátriai és szenvedélybeteg szociális ellátói felé szolgáltat információkat az elektronikus levelezésén keresztül is: - Kábítószerügyi Egyeztető Fórum címe: Naprakész információkkal ellátott honlapot működtet az egyesület, a weboldalon, facebook működtetése, kiadványok, szórólapok, plakátok ( db/év). Havonta megjelentetünk média híreket, melyek jellemzően online jelennek meg. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A Mentálhigiénés Egyesület 2011-ben együttműködési megállapodást a pályázatokhoz kötődően kötött, lásd a 2011 évi Közhasznúsági Jelentésben a pályázati összesítő tbl. 11

12 Kiadványok Szakmai kiadványunk a Lélek-Tükör on-line módszertani hírlevél, mely negyedévente jelentettük meg (összesen 4 alkalom) és a honlapról is letölthető. A SZERTELENÜL ismeretterjesztő lakossági kiadvány. Adattár kiadvány a Dél-alföldi régióban működő pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatóiról és intézményeiről. Jó gyakorlat kiadvány, a kiajánlható szakmai módszerek gyűjteménye a Dél-alföldi régióban működő pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális alapszolgáltatóból és intézményeiből. Mentálhigiénés Egyesület, tájékoztató füzete. Békés, március 11. Szűcs Judit egyesületi elnök 12

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ

Pszichiátriai betegek NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telephely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1 T/Fax: 66/643-991 E-mail: bekesmenta@gmail.com Honlap:

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. április 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2015. április 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Tájékoztató a Mentálhigiénés Egyesület szakmai munkájáról Körömi János egyesületi elnök Mentálhigiénés Egyesület Sorszám: 1 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja:

Részletesebben

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2014 Készítette: Kecskemét, 2015. január 13. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások biztosítása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezető Intézményirányító

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei

Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei Félúton Alapítvány 2012. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2012. évi közhasznú tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek Integrált Intézménye (Husznay

Részletesebben

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Rév. Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat FŐPLÉBÁNIAI KARITÁSZ ALAPÍTVÁNY 6000 Kecskemét Plébánia köz 1. Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat Éves munkabeszámoló - 2013 Készítette: Kecskemét, 2015. január 14. (Molnár Ferenc) intézményvezető Rév

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011.

Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége. Szakmai program 2011. Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége Szakmai program 2011. 1 A közösségi ellátás célja, feladata, a megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása,

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 1 Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Pszichiátriai betegek nappali ellátása Intézmény neve: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Intézmény

Részletesebben

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Fenntartó: Mentálhigiénés Egyesület

BÉKÉS MÉRTÉK KÖZÖSSÉGI HÁZ Fenntartó: Mentálhigiénés Egyesület Ikt. szám: BM Pk- 15/2013. Ügyintéző: Kresák Anna Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Szakmai, pénzügyi beszámoló a 2012. évről I. ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI ADATOK A szervezet neve, címe: Mentálhigiénés

Részletesebben

BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Szakmai és működési beszámoló 2014. január 1. 2014. december 31. Reménység Gyermeksegély és Rehabilitációs Alapítvány BÁZIS ADDIKTOLÓGIAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A Bázis Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ÉS SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS Éves beszámoló 2010. PÉCEL Készítette: Hevesi Réka - Szakmai vezető, Közösségi koordinátor

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT

ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT ÓBUDAI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3. Egységes Szakmai Program Hatályos: 2013. október 1-től I. Általános információk II. Az intézmény működésének törvényi

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 15. szám 2011. június 30. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2013 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 6 1lo IS' Készült a 2015. január 28. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga intézményi irodavezető Tárgy: Pszichiátriai

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS

KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS KÉK PONT DROGKONZULTÁCIÓS KÖZPONT ÉS DROGAMBULANCIA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2012 TARTALOM Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány fontosabb működési adatai. 5 Konzultáció,

Részletesebben