Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről."

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete június 11-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Horváth István képviselő Kiss Miklósné képviselő Szalánczy Zsolt képviselő Tuba Csilla képviselő Némethné Hajzer Marietta jegyző Tóth Zsuzsanna képviselő a 4. napirendi ponttól 2. napirendi pontnál: Allerné Kiss Edina Alapszolgáltatási Központ vezetője Molnár Mónika szolgálatvezető, Göncz Marietta vezető családgondozó a csatolt jelenléti ív szerint Igazoltan távol: Rasztovich András képviselő Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Tóth Zsuzsanna képviselő jelezte, hogy hivatalos elfoglaltsága miatt később érkezik. A testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 35/2013.(VI.11.) HATÁROZAT z alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: N A P I R E N D 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről 2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat munkájáról Előadó: Allerné Kiss Edina Alapszolgáltatási Központ Vezetője - 1 -

2 3. A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási megállapodásának módosítása évi belső ellenőrzés 5. A Tündér-tavi Óvoda Társulási Megállapodásának módosítása 6. Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása 7. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 8. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek 9. Kérdések, interpellációk Zárt ülés: 10. Szociális ügyek megtárgyalása Előadó: Némethné Hajzer Marietta körjegyző Napirendek tárgyalása: 1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a tornacsarnok gondnoki állás pályázatra 9 pályázat érkezett. Döntés még nem született. A pályázat kiírásakor nem lett figyelembe véve, hogy az iskola nyári szünetének idejére nem szükséges az állást betölteni. Javasolja a pályázatot eredménytelennek nyilvánítani, és a gondnoki feladatokat belső átszervezéssel átmenetileg megoldani. Az ügykezelői állásra zömében pályakezdők jelentkeztek. Ebben az esetben sem született még döntés. A továbbiakban elmondja, hogy LEADER pályázaton a tájház udvarának kialakítására nyertünk támogatást, valamint a templom külső felújítására az Egyházközség által benyújtott pályázat is támogatást kapott. A nyertesek listája nyilvános, az elért pontok alapján van a sorrend felállítva. Az Enesén normatíva nélkül működtetett második családi napközis csoport finanszírozása miatt indított peres eljárás is a végére ért. A Bíróság jogtalannak találta a normatíva meg nem ítélését

3 A másik peres ügyben is döntés született, a volt iskolaigazgató magasabb vezetői megbízásának visszavonása tárgyában másodfokon is az önkormányzat nyert. Jogszerű és megalapozott volt a képviselő-testület döntése. A Bika fesztivál-majális az elmúlt éveknek megfelelő részvétellel lezajlott. A gyermeknapon pedig inkább az óvodás korosztály vett részt. Szóbeli megkeresés érkezett a Veréb fesztivál nulladik napjának Kónyban történő tartásáról, amely során a Béke utcát is szeretnék lezáratni. A falu központban egy ilyen jellegű rendezvény megrendezése komoly problémákat jelent. Az V. Könnyűzenei fesztivál július 13-án lesz a Kerék-tó Szabadidőközpontban. 2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítő Szolgálat munkájáról Előadó: Allerné Kiss Edina Alapszolgáltatási Központ Vezetője Allerné Kiss Edina elmondja, hogy az Alapszolgáltatási Központ életében július 1-től változás történik, mivel 7 település jelezte kiválási szándékát a társulásból. A szakmai munkával a települések vezetői elégedettek voltak, mégis távoznak, döntésüket nem indokolták. A szolgálat munkájáról elmondja, hogy az alapellátott és védelembe vett gyermekek száma a társulás területén lassú emelkedést mutat. Ugrásszerűen megnőtt az anyagi problémákkal küzdők száma. A családsegítést igénybe vevők száma magas az idősek esetében, főleg a nők kérnek segítséget. Mivel a bürokrácia egyre bonyolultabb, növekszik azoknak a száma akik az ügyeiket segítség nélkül nem tudják intézni, ehhez segítséget kérnek. A házi segítségnyújtás igénybevétele önkéntes, írásban kell kérni és térítési díjat kell fizetni érte. A településeken egyre nagyobb az érdeklődés ez irányban is. A nappali ellátás keretében 30 fő kapacitása a kónyi Idősek Napközi Otthonának, ugyanennyi fő igénybe is vette. Az elmúlt év folyamán folyamatos ellenőrzések voltak a szolgálatnál, melyek eredménye alapján megállapítást nyert, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, jó színvonalon működik az Alapszolgáltatási Központ. A Családi napközi Kónyban két csoporttal működik. Enesén a megnövekedett igényeknek megfelelően egy újabb csoport megindítására került sor. Sajnos normatívát nem kaptunk az új csoport finanszírozásához. Mivel kötelező feladatellátásról van szó bírósági úton is bebizonyosodott, hogy jogosultak vagyunk a normatívára. Horváth István megkérdezi, hogy a bíróság visszamenőleg megállapította-e a normatívát? Allerné Kiss Edina elmondja, hogy pillanatnyilag erről döntés még nincs, viszont az enesei önkormányzat csak 8 hónapig tudta önerőből finanszírozni a csoportot, jelenleg nem működik. Aller Imre hozzáfűzi, hogy visszamenőlegesen alkalmazták a működési engedély elutasításakor a jogszabályokat, ezért fordultunk a bírósághoz. A továbbiakban elmondja, hogy a hét település kiválásával a szolgálat pozíciója nem romlott, bővíthetjük a maradó településeken a szolgáltatások körét. Göncz Marietta vezető családgondozó elmondja, hogy a családsegítés egy szociális alapszolgáltatás, mely az egyének és családok életében jelentkező szociális vagy mentálhigiénés, illetve egyéb problémák megelőzésére, megszüntetésére, valamint az életvezetési képesség megőrzésére irányul. Igénybe vétele önkéntes és ingyenes. Az ügyfelek leginkább ügyintézés, foglalkoztatás, információnyújtás, segítő beszélgetés céljából keresték fel a szolgálat munkatársait

4 Molnár Mónika gyermekvédelmi szolgálatvezető az írásbeli előterjesztésből kiemeli, hogy a gyermekvédelmi ellátó rendszer feladata a család támogatása a gyermekek felnevelésében, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, és a családjából kikerült gyermek helyettes védelmének biztosítása. Feladatuk ellátásában nagy szerepet játszik a jelzőrendszer működése, a jelzések száma 2012 évben megegyezett az előző évivel. Az esetek közül az iskola kerüléssel kapcsolatos jelzések száma növekedett. Szaláczy Zsolt megkérdezi, hogy lehet-e azokkal a gyerekekkel kapcsolatban valamint tenni, akik tankötelezettséget mulasztanak, Románia és Magyarország között ingáznak. Viszont kevésnek találja az ügyfelek számát, véleménye szerint több a problémával küzdő család. Allerné Kiss Edina tájékoztatja, hogy az országok között ingázókkal sajnos joghézag miatt nem lehet mit kezdeni. Aller Imre megjegyzi, hogy a családsegítés és szociális alapszolgáltatás önkéntes, senkire nem szabad ráerőltetni az együttműködést. Sajnos a jelzések száma is kevés, az intézmények ha tudják saját hatáskörben kezelni a problémát nem jeleznek a szolgálat felé. Az alábbi határozati javaslatokat terjeszti elő: kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Családsegítő Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 36/2013.(VI.11.) HATÁROZAT kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja

5 A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 37/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Családsegítő Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 38/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 3. A kónyi székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási megállapodásának módosítása Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy az új önkormányzati törvény rendelkezései értelmében január 1-je előtt megkötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk, és a törvény rendelkezéseinek megfelelően legkésőbb június 30-ig dönteniük kell a korábbi társulási megállapodás módosításáról, vagy a társulás megszüntetéséről. A Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulásból a már említett hét község távozási szándékát jelezte, melyet a társulásban részt vevő önkormányzatok Képviselő-testületeinek jóvá kell hagyni, továbbá az új megállapodást el kell fogadni. hozzájárul ahhoz, hogy Bágyogszovát, Pásztori, Sopronnémeti, Zsebeháza, Páli, Bogyoszló, Potyond települések a társulásból június 30. napjával kilépjenek. Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat - 5 -

6 Ellátó Társulás társulási megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 39/2013.(VI.11.) HATÁROZAT hozzájárul ahhoz, hogy Bágyogszovát, Pásztori, Sopronnémeti, Zsebeháza, Páli, Bogyoszló, Potyond települések a társulásból június 30. napjával kilépjenek. A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 40/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás társulási megállapodását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. Némethné Hajzer Marietta elmondja, hogy a társulás átalakítása miatt a társulási tanácsba is kell az önkormányzat részéről képviselőt delegálni, mivel törvényi változás következtében a társulási tanácsban automatikusan már nem a polgármester képviseli az önkormányzatot. Javasolja,hogy továbbra is polgármester képviselje az önkormányzatot a Társulási Tanácsban. Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Tanácsba Aller Imre polgármestert delegálja

7 Aller Imre bejelenti, hogy személyes érintettség miatt a döntéshozatalban nem vesz részt. A szavazásban résztvevő képviselők száma 5 fő. A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 41/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Kóny székhelyű Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás Társulási Tanácsba Aller Imre polgármestert delegálja évi belsőellenőrzés Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a kötelező belső ellenőrzési feladatokat a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás látta el 2012 év végéig. Csorna város ebből a társulásból kilépett, a többi település új társulást nem hozott létre, ezért minden településnek magának kell gondoskodni a feladat ellátásáról. A könyvvizsgálat elvégzésére a MEGOLDÁS Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. vezetőjétől kértünk árajánlatot, melyet képviselőtársai kézhez kaptak. Javasolja az ajánlat elfogadását évre szóló belső ellenőrzési feladatok elvégzésével külső szakértőként a MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató KFT-t (9082 Nyúl, Árpád u. 17.) bízza meg. Az erről szóló szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja és megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 42/2013.(VI.11.) HATÁROZAT évre szóló belső ellenőrzési feladatok elvégzésével külső szakértőként a MEGOLDÁS 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató KFT-t (9082 Nyúl, Árpád u. 17.) bízza meg

8 Az erről szóló szerződést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja és megbízza a polgármestert a szerződés aláírásával. 5. A Tündér-tavi Óvoda Társulási Megállapodásának módosítása Aller Imre elmondja, hogy az előzőekben már említett törvényi változás miatt a társulásokat július 1-ig jogi személyiségű társulássá kell átalakítani, vagy meg kell szüntetni. Az óvodai feladatok ellátása feladat ellátási szerződéssel is megoldható, ezért a Tündér-tavi óvoda társulási megállapodásának június 30. napjával történő megszüntetését indítványozza. Továbbiakban Markotabödöge és Győrsövényház óvodai nevelési feladatainak ellátása érdekében a korábbi társulási megállapodásban foglalt feltételekkel feladat ellátási megállapodás megkötését javasolja. A társulás megszüntetése miatt szükséges a Tündér-tavi óvoda Alapító okiratának az előterjesztésben foglaltak szerinti módosítása is. A napirenddel kapcsolatban az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a testület elé: Tündér-Tavi Óvoda közös fenntartására évben létrehozott óvodai társulást június 30. napjával megszünteti. A megszüntetésről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az óvodai társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. a) Győrsövényház és Markotabödöge Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladatellátási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. b) A Tündér-tavi Óvoda Alapító Okiratának Módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az megállapodásokat és az alapító okiratot a képviselőtestület nevében írja alá

9 A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 43/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Tündér-Tavi Óvoda közös fenntartására évben létrehozott óvodai társulást június 30. napjával megszünteti. A megszüntetésről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az óvodai társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 44/2013.(VI.11.) HATÁROZAT a) Győrsövényház és Markotabödöge Községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel az óvodai feladatok ellátásáról szóló feladatellátási megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. b) A Tündér-tavi Óvoda Alapító Okiratának Módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az megállapodásokat és az alapító okiratot a képviselőtestület nevében írja alá. 6. Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Társulási Megállapodás módosítása Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy szintén a törvényi változások miatt a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulás társulási megállapodását is módosítani kell. Javasolja a Társulási Megállapodás módosítás elfogadását

10 a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 45/2013.(VI.11.) HATÁROZAT a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a társulási megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. 7. Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása Aller Imre elmondja, hogy a hulladékszállítási és hulladék gazdálkodási szolgáltatást az új törvényi rendelkezések szerint csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő cég végezhet. Mivel a koncessziós pályázaton a Rekultív Kft. lett a nyertes ami jelenleg magántulajdonban van, ezért a társult önkormányzatoknak 52 %-os tulajdoni részt kell vásárolnia. Javasolja a megállapodás elfogadását. Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá

11 A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 46/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást a képviselő-testület nevében írja alá. 8. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek Aller Imre elmondja, hogy az előző társulási formákhoz hasonlóan a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására kötött társulási megállapodást is felül kell vizsgálni. A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására nem szükséges társulást alakítani, ezért javasolja a társulás megszüntetését. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata a társulás megszüntetését követően a korábbiakkal azonos feltételekkel továbbra is vállalja az ügyeleti feladatok ellátását, feladatellátási megállapodás alapján. Bősárkány minden korábbi társult önkormányzattal külön-külön megállapodást köt a feladat ellátására. 1. a Bősárkány székhellyel működő háziorvosi ügyeleti társulást június 30. napjával megszünteti. A megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására július 1-től feladat ellátási megállapodást köt Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával. Az erről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 47/2013.(VI.11.) HATÁROZAT

12 1. a Bősárkány székhellyel működő háziorvosi ügyeleti társulást június 30. napjával megszünteti. A megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 2. A háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására július 1-től feladat ellátási megállapodást köt Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával. Az erről szóló megállapodást az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodásokat írja alá. Aller Imre a továbbiakban elmondja a képviselőknek, hogy az árvízhelyzet kapcsán településünkön a tornacsarnokban elszállásolt tűzoltók ellátásának költségeire VIS MAIOR támogatás igénylésére van lehetőség. Javasolja a pályázat benyújtását. Kóny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés. Helye: Kóny A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 0 Ft 0 Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Egyéb forrás 0 Ft 0 Vis maior támogatási igény Ft 100 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi

13 48/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Kóny Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés. Helye: Kóny A káresemény forrásösszetétele: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 0 Ft 0 Biztosító kártérítése 0 Ft 0 Egyéb forrás 0 Ft 0 Vis maior támogatási igény Ft 100 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. Aller Imre elmondja, hogy évek óta várjuk a lehetőséget, hogy pályázati támogatással felépíthessük a szabadidő parkban a lelátót, a közelmúltban volt napirenden a települési kamera rendszer fontossága, a Rendőrségi beszámoló kapcsán, valamint a piactér megvalósítása is többször szóba került a testületi üléseken. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Helyi adottságok, jellegzetességek és szolgáltatások bevonása a gazdaságfejlesztési folyamatokba elnevezésű intézkedésre egy pályázat benyújtását (Helyi piac kialakítása és turisztikai szolgáltatásfejlesztés Kónyban), valamint a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása elnevezésű intézkedésére két pályázat (Települési kamerarendszer kiépítése Kónyban, és a Lelátó kialakítása és eszközbeszerzés rendezvényekhez Kónyban) benyújtását javasolja. Hozzáfűzi, hogy mindhárom pályázat esetében az ÁFA mértéke jelenti az önrészt. pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Helyi adottságok, jellegzetességek és szolgáltatások bevonása a

14 gazdaságfejlesztési folyamatokba elnevezésű intézkedésére. A fejlesztés megnevezése: Helyi piac kialakítása és turisztikai szolgáltatásfejlesztés Kónyban A fejlesztés helye: 9144 Kóny, Rákóczi u 520/1 Hrsz.. Az igényelt támogatás összege: ,-Ft A szükséges önerő összegét Kóny Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 49/2013.(VI.11.) HATÁROZAT pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Helyi adottságok, jellegzetességek és szolgáltatások bevonása a gazdaságfejlesztési folyamatokba elnevezésű intézkedésére. A fejlesztés megnevezése: Helyi piac kialakítása és turisztikai szolgáltatásfejlesztés Kónyban A fejlesztés helye: 9144 Kóny, Rákóczi u 520/1 Hrsz.. Az igényelt támogatás összege: ,-Ft A szükséges önerő összegét Kóny Község Önkormányzata költségvetésében biztosítja. pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása elnevezésű intézkedésére. A fejlesztés megnevezése: Települési kamerarendszer kiépítése Kónyban A fejlesztés helye: 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Az igényelt támogatás összege: ,-Ft A szükséges önerő összegét az önkormányzat költségvetésében biztosítja

15 A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 50/2013.(VI.11.) HATÁROZAT pályázatot nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása elnevezésű intézkedésére. A fejlesztés megnevezése: Települési kamerarendszer kiépítése Kónyban A fejlesztés helye: 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Az igényelt támogatás összege: ,-Ft A szükséges önerő összegét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Pályázatot nyújtunk be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása elnevezésű intézkedésére. A fejlesztés megnevezése: Lelátó kialakítása és eszközbeszerzés rendezvényekhez Kónyban A fejlesztés helye: 9144 Kóny, Kölcsey u 88. Hrsz. Az igényelt támogatás összege: ,-Ft A szükséges önerő összegét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi 51/2013.(VI.11.) HATÁROZAT Pályázatot nyújtunk be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési

16 Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján kihirdetett pályázati felhívás keretében a Pannónia Kincse LEADER Egyesület Települési szintű szolgáltatásfejlesztési csomagok megvalósítása elnevezésű intézkedésére. A fejlesztés megnevezése: Lelátó kialakítása és eszközbeszerzés rendezvényekhez Kónyban A fejlesztés helye: 9144 Kóny, Kölcsey u 88. Hrsz. Az igényelt támogatás összege: ,-Ft A szükséges önerő összegét az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a Tündér-tavi Óvoda nyári nyitva tartása a vezető óvónő javaslatára összevont csoportokkal történik. 9. Kérdések, interpellációk Horváth István elmondja, hogy lakossági panaszt szeretne tolmácsolni. Az ipari terület melletti föld út járhatatlanná vált, a területre beton törmelék került lerakásra. Aller Imre tájékoztatja, hogy a problémáról tud, a törmelék tulajdonosa már fel lett szólítva az akadály elhárítására. Szalánczy Zsolt megkérdezi, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő utak kátyúzásra mikor kerül sor, időszerű lenne. Aller Imre tájékoztatja, hogy a munka elvégzése meg van rendelve, a jövő hét folyamán elkészül. Kiss Miklósné megkérdezi, hogy az óvoda főzőkonyha kialakítása mikor kezdődik meg. Aller Imre tájékoztatja, hogy a közbeszerzésen nyertes pályázó cég vezetője elhalálozott, az új vezetés még nem jelezte a munkálatok megkezdésének időpontját. Több hozzászólás nem lévén a Polgármester az ülés nyilvános részét bezárja, a további napirendi pont tárgyalása az Mhötv (2) bekezdése alapján zárt ülés keretében történik. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. Kmf. Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta jegyző

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én, 18 órakor a Faluházban megtartott közmeghallgatáson. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 5-én,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. június 26-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. június 26. Határozat:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása

A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása A képviselő-testület 2014. április 24-i ülésén hozott döntések: 136/2014. Kth. Munkaterv módosítása és Napirend elfogadása 137/2014. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete ezen előterjesztés melléklete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. július 22-én (szerdán) 17.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Igazoltan távol:

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben