J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 27-én megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete május 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Kovács Ferenc polgármester: Tisztelt képviselőtársak, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit a május 27-re összehívott testületi ülésünkön. Külön köszöntöm köreinkben tantestület megjelent tagjait és más érdeklődőket. Régen volt ilyen ülésünk, ahol ilyen szép számú érdeklődő volt jelen! Minden testületi ülésünket napirend előtti beszámolókkal kezdjük. A rendőrségi beszámoló most elmarad. Az Alezredes úr jelezte, hogy a mai testületi ülésen nem tud részt venni, így polgármesteri beszámolóval kezdünk. Az Önkormányzati Híradó havonta történő megjelenési óta a feladat lényegesen egyszerűbbé vált számomra. Néhány mondat az azóta eltelt eseményekről, illetve fontosabb dolgokról. Az önkormányzati híradóban utolsóként a Schirilla György szelei látogatása, illetve futása szerepelt. Nagyon örülünk, hogy immár másodjára járja, futja végig a Tápió-vidéket, ezzel is népszerűsítve országunk ezen környékét. Május 15-én rendeztük meg a 13. Nyugdíjas Béke találkozót. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe az ez évi találkozót, már a koszorúzási ünnepséget megzavarta az eső. Délután emiatt zárt helyen, a Trafó Étteremben, került megrendezésre a műsor. Május 22-én sok szelei látogatója volt Újszilváson az ágyáspálinka fesztiválnak. Május 26-án, a tegnapi nap folyamán, a Leader Egyesület közgyűlést tartott. Döntések azóta sincsenek meg a pontozásokra. Nagyon várjuk már az MVH-s döntést. Holnapi nap kezdődnek a Blaskovich napok településünkön. Június 3-án Trianoni emlékmű avatás lesz településünkön. Nagy erőkkel kezdődött el az egészségház építése a Polgármesteri Hivatal mellett. A Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén egy szemész doktornő jelentkezéséről folytatunk tárgyalásokat, aki szeretne településünkön rendelést folytatni. Azóta volt egy újabb megkeresés, egy aditológiai rendelésre jelentkeztek. Remélhetőleg az egészségház december eleji, közepi befejezése után nagyobb helyet tudunk majd biztosítani más szakrendeléseknek is. Az iskola építése is a finisébe fordult. Külső burkolások kezdődtek, festések, szerelvényezések folynak. A hétfői nap folyamán le kell zárnunk a parkolót, ami a település közepén található. Ide augusztus 15-ig nem lesz szabad parkolni. Az iskola udvaráról az építők az összes felszerelésüket hozzák ki a parkolóba, az épület elkészülte után az udvari rész kerül kialakításra. Az összes konténert és egyebet a parkolóba fogják elhelyezni. 1

2 Hétfői napon elkezdődik az ABC előtti park építése, egyetlen fa, a sarkon lévő nagy fenyőfa marad meg. Amennyiben a mai testületi ülésen döntés születik róla a jövő hét folyamán a buszvárók építését is megkezdjük. Az elkövetkezendő hetekben szeretnénk benyújtani az idősbarát önkormányzati díjra pályázatot. A beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Dr. Pap Gábor képviselő: Amit polgármester úr említett szakrendelés, az hallásvizsgálatot takar. Igen nagy örömömre szolgál, hiszen kétirányú lenne: nemcsak felnőtt, hanem gyerek hallásvizsgálatot is végeznének. Sőt az előzetes tárgyalások során fül-, orr, gégészeti szakrendelés is indulna. Remélhetőleg minél több szakrendelést tudunk majd hozni. Több szakorvos megkeresett bennünket. Kovács Ferenc polgármester: Képviselőtársaknak mondanám, hogy egyebek napirendi pont keretében előterjesztésre kerül Szénási doktornő kérése. Neki is több szakvizsgája van és olyan kéréssel fordult hozzánk, hogy szakrendelésekre adjunk neki engedélyt. Megállapítom, hogy 13 képviselő jelen van, így ülésünk határozatképes. Testületi ülést megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Balázs Ferenc és Balogh József képviselőtársaimat. Ismertetném a napirendi pontokat. Napirend: 1. Iskolaigazgatói pályázatról döntés Meghívott: Pályázó 2. Aljegyzői pályázat tárgyalása. Meghívott: Jegyző és az Ügyrendi Bizottság által javasolt pályázó 3. Ügyrendi Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása évi gyermekvédelmi beszámoló tárgyalása. 5. Létszámkeretről döntés. 6. Leader támogatással megvalósuló beruházások kivitelezésének megkezdéséről döntés. 7. Könyvvizsgáló megbízásáról döntés. 8. Belvízelvezető árok felmérése és szolgalmi jog alapításának előkészítéséről döntés. 9. Biztosítási szerződés felülvizsgálata. 10. Helyi közút forgalmának szabályozásáról döntés. 11. Egyebek Aki az elhangzott napirendi pontokkal egyet ért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontok elfogadásra kerültek. 83/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta. Kovács Ferenc polgármester: Első napirendi pont: Iskolaigazgatói pályázatról döntés. Szeretettel köszöntöm körünkben iskolaigazgató asszonyt, Kácsorné György Gabriellát, mint 2

3 egyetlen pályázónkat. A pályázó az ülés előtt nyilatkozott a személyét érintő napirendi pont nyílt vagy zárt ülésen tárgyalása tárgyában, a nyilatkozata alapján nyílt ülésen tárgyaljuk az iskolaigazgatói pályázatot. A pályázatot képviselőtársaim megkapták. Kedden délután a Kulturális és Oktatási Bizottság meghallgatta igazgató asszonyt. Kérdezem, hogy pályázatát szeretné e szóban kiegészíteni? Kácsorné György Gabriella iskolaigazgató, pályázó: Az igazgatói pályázatom helyzetelemzésében leírtam azokat a tevékenységeket, dolgokat, amelyek az elmúlt 5 év során megvalósított a tantestület. Három pillérre helyeztem a hangsúlyt. Az első a nevelő-oktató munkánk. Itt az első és legfontosabb most már a nevelési eszközöknek a helyes alkalmazása, mert egyre a több a magatartás problémás tanuló. Bizony így az oktatás színvonalát fenntartani egyre nehezebb. Azt hogy ezt milyen szintet tudunk megvalósítani, azt egyértelműen bizonyítják a versenyeken elért eredményeink, amik messze a környéken kimagaslóak, akár az országos versenyeket nézem, akár a területi, illetve megyei versenyeket. Ezt mind-mind a pedagógusoknak, illetve a tanulóknak lehet köszönni. Kell hozzá egy olyan tanuló, aki hajlandó tanulni és kell hozzá egy olyan pedagógus, aki magas szakmai tudással, nyitott látókörrel rendelkezik. Nemcsak ebben a tanévben, hanem az elmúlt években is ezeket az eredményeket produkálta iskolánk, ami egyértelműen bizonyítja a szakmai felkészültséget. Mennyire következetes az oktatói munkánk, azt bizonyítja, hogy az elmúlt öt évben is több másod diplomát szereztek kollegáink, különböző területeken fejlesztő pedagógus végzettségeket szereztek. Az emeltszintű matematikának a bevezetése, a második idegen nyelv bevezetése mind-mind azt bizonyítja, hogy szeretnénk a tehetséges tanulókat továbbra is fejleszteni, itt tartani településünkön. A másik fontos terület volt a sportolás tekintetében a környéken szintén egyedülálló intézményünk, hiszen olyan sokrétű sportolási lehetőség kínálkozik tanulóink számára, ami a környéken szintén azt tudom mondani, hogy nincs egyetlen egy iskolában sem. A szivacs kézilabda csapatunk szponzor támogatásával kiemelkedő eredményt ért el. A kézilabda csapatunk nagyon szép eredményt ért el. Atlétikai csapatunk, megelőzve a tápiószentmártoni sport tagozatos iskolát, a körzeti csoportos első helyezést érte el, egyéni első helyezést. A környezetvédelmi versenyeken, ahol már amikor meglátják Nyíregyházán a tápiószelei diákokat akkor már mondják, hogy bárcsak sikerülne egyszer első helyezést elérni, mert mindig a mi diákjaink hozzák el az első díjat. 3 évvel ezelőtt mertünk nagyot gondolni és a Budakalászi Gimnázium tagintézményeként elindítottuk a felnőtt oktatást, amelynek megint az egyik alapfeltétele a szakmailag felkészült pedagógus gárda. Azt szeretnénk elérni, hogy egy idő után már csak a tápiószelei kollégák tanítsanak a gimnáziumban is. Ez a lehetőség szintén olyan, ami lehet bővíteni az elkövetkezendő öt évben, hiszen az anya iskolával együtt működve beadtunk egy pályázatot a digitális középiskola címen, amelyet ha elnyerünk további lehetősége kínálkoznak számunkra. Gondolkodhatunk olyanban is, hogy szakképzéseket hoznánk be, vagy OKJ-s képzéseket is. Ennek feltétele, hogy egy megfelelő színvonalú épületünk legyen. Örömünkre szolgál, hogy ezen épültet már szeptemberben birtokba vehetjük. Írtam a magatartás problémás gyerekekre azt, hogy nagyon jó volna egy ifjúsági osztálynak a bevezetése távlati célként. Hiszen nagy, 30 fős osztályokban dolgozunk és ott bizony egy-egy problémás tanuló tönkreteheti akár a húszon valahány diák munkáját is. Úgy gondolom, hogyha kis létszámos csoportokban történne ezen tanulóknak a fejlesztése, akkor sokkal hatékonyabb lenne. Az, hogy ezen ifjúsági osztályt hogyan tudjuk létrehozni és az anyagi fedezete miből lesz az kérdés. Az állam a tanodára ad normatív támogatást, a tanodát pedig civil szervezetek tudják létrehozni. Az első dolog lenne, hogy ilyen civil szervezetet kellene keresni, vagy a Munkaügyi Központtal lehetne tárgyalni, hogy milyen támogatást tudnának erre vállalni. Ha nincs is annyi ilyen tanuló Tápiószelén, hogy önálló csoportot lehessen 3

4 indítani, lehetne gondolkodni a környék településeiről az ilyen tanulók összegyűjtéséről, oktatásáról. Az eszközökre rátérve: az elmúlt öt évben és folyamatosan próbáltunk az eszközeinket fejleszteni, a kémiai, fizikai labort lehetőségeinkhez mérten felszerelni. A pályázattal párhuzamosan az interaktív táblát, projektorokat, laptopokat vásároltunk. Nagy büszkeséggel tölt el, hogy nálunk nem porosodnak az interaktív táblák, hanem szinte mindenki használja. Fontos dolog a pályázatokon való részvétel és azoknak az összegek a megszerzése, ami sajnos úgy tűnik, hogy ebben a világban egyre jobban erőteljesebben mutatkozik. A pályázat rengeteg adminisztratív dologgal jár, viszont úgy tűnik, hogy csak így lehet pénzt szerezni. A mostani TÁMOP pályázatunk, ami 53 millió forintot hozott településünknek, egy olyan új utat nyitott számunkra, amely a későbbiekben még további pályázatokra ad lehetőséget. Volt laptop pályázat, amit egyedül Közép-Magyarországra nem írtak ki, minden máshol kiírták. Ebben az esetben 176 db laptoptól estünk el, ami teljesen ingyen lett volna. Ugyanúgy pályáztunk a re is, ahol a kollegák vállalták még további képzésüket és nyitottak vagyunk a pályázatokra. Kovács Ferenc polgármester: Átadom a szót képviselőtársaimnak. Balázs Ferenc alpolgármester: Amikor tavaly indult a két műszak rendkívül nagy kétkedés volt a szülők részéről. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy a gyerekeket más iskolába viszik, mert ilyen állapotban nem látták biztosítottnak a gyermekek megfelelő fejlesztését. Okozott-e problémát a nevelő-oktató munka minőségében a két műszakos tanítás bevezetése? A másik kérdésem pedig az, hogy befolyásolta-e az iskola költségvetését, azaz milyen többlet kiadásokat jelentett a délelőtt-délutáni oktatás? Kácsorné György Gabriella iskolaigazgató: Az első kérdésre válaszolva azt tapasztaltam, hogy egyáltalán nem, sőt a délutános műszak sokaknak jobban tetszett, mint a délelőttös műszak. Sokkal szívesebben jártak a tanulók délutánra, a gyerekeknek abszolút semmilyen plusz terhet nem jelentett. Az, hogy az oktatás színvonalán lett e visszaesés, azt a verseny eredményeink egyértelműen bizonyítják, az eredmények még javultak is. Akik hatalmas nagy feladatot vállaltak fel, azok a f elsőtagozatos pedagógusok. Akik reggeltől estig bent voltak ugyanolyan bérért, egy fillérrel sem többért, mint amikor csak délelőtt tanítottak. Sokszor olyan órarendet tudtunk csak összehozni a minimális tantermek miatt, hogy szinte reggeltől estig oda-vissza kellett járkálnia. Köszönet érte, hogy ezt végig bírták csinálni. A legnehezebb évünk volt az idei tanév: az építkezéssel, a nagy pályázattal és a váltóműszakkal, ebből a gyerekek és a szülők, én úgy gondolom, hogy semmit nem éreztek. Vállaji Ottóné képviselő: A pályázatban úgy fogalmazod, hogy elképzeléseidet csak olyan tényekre alapoztad, amelyek valósak. Mint az intézmény dolgozói ezt tapasztaltuk, és csak megerősíteni tudom, hogy ez a pályamunka összegzi az intézmény munkáját, nagyon tömören foglalja össze az öt év tevékenységét. Az elmúlt öt évben a meglévő tevékenységi formák és a hagyományos programok mellett rengeteg új dolog történt: a matematika, a felnőtt gimnáziumig, a második nyelv bevezetése. Két célt szolgáltak, egyrészt a gyerekek lehetőségét bővítette, másrészt pedig Tápiószele térségi központtá való válását. Ennek az évnek a megszervezése, irányítása és levezénylése abszolút a vezetői képességeidet dicséri. Nagyon jó lenne, ha sikerülne megvalósítani az ifjúsági osztályt és még több felnőtt képzést. Szeretném megköszönni, hogy maximálisan kiálltál a pedagógusok mellett, illetve az iskola érdekeiben. 4

5 Kácsorné György Gabriella iskolaigazgató, pályázó: Köszönöm, de azt hiszem csak a pedagógusokkal lehet ilyen eredményt elérni. Egyszer azt mondtam, hogy szeretném oktatási központtá tenni Tápiószelét. Ez nemcsak egy álom volt, hanem egy elérhető cél. ezt bizonyítja, hogy a felső tagozatban háromszázan voltunk a régi épületben, az új épületet viszont már majdnem négyszázan vesszük birtokba, mert közel 100 fő a felnőtt, akinek a képzése folyik. Ha ezt még tovább bővítjük, akkor kell az a nagy iskola. Vállaji Ottóné képviselő: Az ifjúsági osztály már akár szeptembertől be lehetne indítani, vagy hosszabb folyamat? Kácsorné György Gabriella iskolaigazgató, pályázó: Ez egy hosszabb folyamat. Erre már pályázatot 2 évvel ezelőtt adtunk be közösen a Munkaügyi Központtal, a Terék Misi bácsi vezetésével. Abban, hogy az esti gimnáziumot elindítottuk, abban egy éves munkánk volt benne. Valószínű, hogy szeptembertől nem lehet elindítani ezt a tagozatot, de jó volna, ha egy év múlva indíthatnánk. Kovács Ferenc polgármester: Kulturális Bizottság meghallgatta a héten a pályázót, átadom a szót a bizottság elnökének. Vona Ferenc képviselő: Nagyon jónak tartjuk a pályázatot. Öt éve csak bizonyít, soha nem volt baj az önkormányzattal, nem volt baj a tantestülettel. Ezt ami bizonyítja, hogy 59 igen szavazatot kapott 3 ellenében a pályázó a testülettől. A harmadik szempont amit figyelembe vettünk, a véleményezéseket a szakszervezet, a diákönkormányzat, szülői munkaközösség részéről. Abban az áll, hogy Kácsorné György Gabriella kiválóan alkalmas igazgatói munkakörben. Javasoljuk a testületnek a kinevezést. Kovács Ferenc polgármester: A véleményezést idézve: A megkezdett munka folytatására, jobbítására, fejlesztésére, az iskola igazgatóhely betöltésére Kácsorné György Gabriella kiválóan alkalmas, a feladat ellátásához érzünk kellő elhivatottságot, erőt és lelkesedést benne. Mint intézményvezetői álláshelyre SzMSz-ünk titkos szavazásra ad lehetőséget, ezen javaslatot a Kulturális Bizottság is támogatja. Első határozati javaslatunk arról szólna, hogy a pályázat elbírálásánál titkos szavazással dönt a képviselő-testület. Aki a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül a javaslat elfogadásra került. 84/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola Tápiószele igazgatói álláshelyre kiírt pályázat elbírálása tárgyában titkos szavazással dönt. Határidő: május 27. Kovács Ferenc polgármester: A titkos szavazáshoz, illetve a szavazatok számlálására bizottságot kell létrehozni, melynek tagjai Vona Ferenc elnök, Vállaji Ottóné és Dömők József bizottsági tagok. A határozati javaslat ezt tartalmazná. Aki a javaslatot elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 5

6 Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslat elfogadásra került. 85/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola Tápiószele igazgatói álláshelyre kiírt pályázat elbírálása tárgyában a titkos szavazás lebonyolítására bizottságot hoz létre, melynek tagjai Vona Ferenc elnök, Vállaji Ottóné és Dömők József bizottsági tagok. Határidő: május 27. Kovács Ferenc polgármester: A szavazás idejére szünetet rendelek el. Szünet. Kovács Ferenc polgármester: Szünet után folytatjuk testületi ülést. Átadom a szót a szavazatszámláló bizottság elnökének. Vona Ferenc képviselő: Jelen van 13 fő, szavazott 13 fő, érvénytelen szavazat nem volt, érvényes szavazat 13, Kácsorné György Gabriellára leadott szavazat 13. Kovács Ferenc polgármester: A határozati javaslatban szerepel a kinevezés időtartama, ami augusztus 16-tól, augusztus 15-ig szól. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 86/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Általános Iskola Tápiószele Intézményében intézményvezetői megbízást ad Kácsorné György Gabriella Tápiószele, Jókai út 10/a. szám alatti lakos pályázónak, az intézményben határozatlan időre pedagógus munkakörben alkalmazott közalkalmazottnak augusztus 16-tól augusztus 15-ig terjedő időtartamra. Illetmény és vezetői pótlék: közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelet alapján kerül megállapításra. Határidő: augusztus 16-tól augusztus 15-ig. Kovács Ferenc polgármester: Ez úton szeretnék elsőként gratulálni Igazgató asszonynak. A további gratulációkhoz szünetet rendelek el. Szünet. 6

7 Kovács Ferenc polgármester: Képviselőtársak szünet után folytatjuk testületi ülésünket. Második napirendi pont: Aljegyzői pályázat tárgyalása. E hét kedden hallgattuk meg az aljegyzői álláshelyre kiírt pályázatra beérkezett pályázókat. A döntési mechanizmus menete, hogy a Jegyző asszony tesz javaslatot az ő általa támogatandó pályázóra. Szeretettel köszöntöm körünkben Bakó Krisztián pályázót. Tóth Julianna jegyző: A testületi ülésen a pályázat nyilvánosan lesz tárgyalva, mert a személyt érintő kérdésben a pályázó ilyen nyilatkozatot tett. A keddi Ügyrendi Bizottsági ülésen meg lettek hallgatva a pályázók. Egy pályázó a pályázók közül előzetesen jelezte, hogy nem fog megjelenni, mert más álláspályázatot megnyert a mi pályázatunk elbírálásáig és azt az állást fogja betölteni, őt Dr. Tasi Lászlónak hívják, kecskeméti lakos. Egy pályázó, Dr. Labundy Norbert, nem jelent. A többiek megjelentek, a bizottsággal együtt meghallgattuk őket, a pályázati anyagokat mindenki megkapta. Teljes pályázati anyagok kimentek a testületnek, mindenki hozzájárult, hogy a pályázó kiírója a pályázatokat megismerhesse. Az előterjesztésben szerepel az is, hogy voltak olyan pályázatok, amelyek nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. A javaslatom és az Ügyrendi Bizottság javaslata is az, hogy a körünkben megjelent, a testületi ülésre meghívott Bakó Krisztián legyen aljegyzőként kinevezve a képviselő-testület által, illetve ennek a támogatását kérem a képviselő-testülettől. A határozati javaslat tartalmazza, hogy 6 hónap próbaidő kikötésével, augusztus 1-jétől kerülne a kollega kinevezésre. Az illetményt a bizottság bruttó 280 eft javasolta megállapítani, ezt a pályázó elfogadta. Vona Ferenc képviselő, Ügyrendi Bizottság elnöke: Meghallgattuk a pályázókat, megkértük a Jegyző asszony véleményét ezeknek alapján javasoljuk, hogy Bakó Krisztián kerüljön kinevezésre aljegyzői munkakörbe. Kovács Ferenc polgármester: Kérdése van-e valakinek? Vállaji Ottóné képviselő: A bérezés a köztisztviselői illetmény szerinti bérezés, vagy esetleg ez attól eltérő? A pályázótól szeretném kérdezni, hogy mi motiválta az állás változtatásra személyi, vagy szakmai okok? Tóth Julianna jegyző: Az illetmény a fő szabályként nem érheti el a jegyzőnek az illetményét, a bizottság azt az összeget fogadta el, ami az egyel kisebb kategóriájú települések jegyzőinek a bére. Bakó Krisztián pályázó: Szakmai indokok vezettek. Az Önök települése városi címet kapott, így sok hatáskört magához vonzott és ha jól értelmezem a szándékokat akkor ezt folytatni kívánják. A közigazgatás folyamatos átalakulás alatt áll, kormánytól, mindentől függetlenül. A közigazgatás egy drasztikus átalakítását látom én, ahol a községektől fokozatosan minden elvesznek, ez még így nincs kimondva, de talán a jegyzői státuszt is. Távlatokban az Önök városában én nagyobb szakmai fejlődési lehetőséget, illetve munkalehetőséget látok, mint egy községben. Dr. Radics Ilona képviselő: Gratulálok a pályázatához. Nem fogja Önt zavarni, hogy másodhegedűs lesz? Bakó Krisztián pályázó: Nem az a típus vagyok, alkalmazkodó képesnek tartom magam, végül is Julikának ismertem a munkáját az elmúlt 3 évben, mint szomszéd település jegyzője. 7

8 Én öt éve csinálok ilyen feladatot, sok ezer hatáskörről van szó én nagyon elismerem az ő tudását. Balázs Ferenc alpolgármester: Egy technikai kérdésem lenne. Mennyi idő alatt lehet beérni Szolnokról? Bakó Krisztián pályázó: Az nem derül ki a pályázatomból, hogy én azért írtam be a szolnoki lakcímet, mert az az állandó lakcímem. Egyébként újszászi származású ember vagyok, és onnan tervezem a bejárást. Újszász 17 km, maximum perc alatt át lehet érni. Kovács Ferenc polgármester: Határozati javaslatban szerepel Bakó Krisztián jelenlegi lakcíme Tápiógyörgye, Bartók B. u. 2. szám, illetve augusztus 1-jétől látná el az aljegyzői feladatokat, 6 hónap próbaidővel, illetve a bruttó 280 eft keresettel. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kértem, kézfelemeléssel jelezze. Tóth Julianna jegyző: A szavazás előtt kérem a pályázót, nyilatkozzon, hogy a kinevezést az ismertetett döntésnek megfelelően elfogadja-e? Bakó Krisztián pályázó: Igen. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 87/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bakó Krisztián Tápiógyörgye, Bartók B. út 2. szám alatti lakost augusztus 1-jétől aljegyzőnek kinevezi határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével. A kinevezett aljegyző a mellékelt jognyilatkozat szerint a kinevezését elfogadja. A Képviselő-testület az aljegyző illetményét a Ktv. 45. (4) bekezdése szerint egyösszegben, 280 eft-ban határozza meg. Határidő: augusztus 1-jétől Kovács Ferenc polgármester: Bakó Krisztián úrnak gratulálunk és augusztus 1-jétől várjuk aljegyzői pozícióban. Ismét pár perc szünetet rendelek el. Szünet. Kovács Ferenc polgármester: Harmadik napirendi pont: Ügyrendi Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló tárgyalása. Képviselőtársak megkapták a bizottság beszámolóját, kérdezem ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve, aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 8

9 88/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság beszámolóját elfogadja. Határidő: május 31. Kovács Ferenc polgármester: Negyedik napirendi pont: évi gyermekvédelmi beszámoló tárgyalása. Ezen beszámolót is szintén megkaptátok, ezzel kapcsolatban van-e kérdése valakinek? Tóth Julianna jegyző: Leírtam az előterjesztésben, éves kötelezettség, hogy a testület elé legyen terjesztve a gyermekvédelmi beszámoló, egy évnek a számadatait, létszám adatait, illetve mindazt a tartalmi elemet tartalmazza, amit a jogszabály előír. Kovács Ferenc polgármester: A kiküldött anyagban a záradéknál egy szó javítását fogom kezdeményezni, ugyanúgy a határozati javaslatban is. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Ezen javítással aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 89/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testület a települési önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített értékelést elfogadja. Határidő: május 31. Kovács Ferenc polgármester: Ötödik napirendi pont: Létszámkeretről döntés. A keddi bizottsági ülésen áttárgyalták a bizottsági tagok és a határozati javaslat módosítását javasolták, az első bekezdés kerüljön eltörlésre a második bekezdésben pedig augusztus 1- jétől kerülne a Polgármesteri Hivatal létszámának emelése. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Ezen javítással aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 90/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal intézmény létszámkeretét 1 fővel megnöveli augusztus 1-től az aljegyzői álláshely betöltése miatt. A Testület megbízza a Jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet módosítását készítse elő. Határidő: 2010.augusztus 1-től, Tóth Julianna jegyző 9

10 Kovács Ferenc polgármester: Hatodik napirendi pont: Leader támogatással megvalósuló beruházások kivitelezésének megkezdéséről döntés. A beszámolóban már említettem, hogy a Leader pályázatoknak az elbírálása, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részéről történő határozatok megszületése egy kicsit csúszik. Két olyan önkormányzati által benyújtott pályázatunk van, ami befogadásra került, a befogadó nyilatkozat már néhány hete a birtokunkban van, ez feljogosít bennünket arra, hogy a pályázat megkezdhető legyen. Mindkét pályázatnál egyedüli pályázók vagyunk, egyiknél nincs vetélytársunk. Az egyik a buszvárók megépítésével kapcsolatos, a másik pedig a zöldhulladékkal kapcsolatos, kis traktor, daráló gép megvásárlására vonatkozó pályázat. A pályázat megvalósításához kérném a felhatalmazást. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 91/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által a Leader pályázatra benyújtott és befogadott pályázatok megvalósításának megkezdését jóváhagyja. Határidő: folyamatos Kovács Ferenc polgármester: Bejelentem, hogy Dr. Radics Ilona és Keszi Gyuláné távozott az ülésről. Hetedik napirendi pont: Könyvvizsgáló megbízásáról döntés. Évek óta Baloghné Kovács Magdolna látja el ezen feladatot önkormányzatunknál. Szeretném kérni a képviselőtestülettől, hogy továbbra is őt bízzuk meg ezen feladatok ellátásával. Az előző évi összegért vállalja. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 92//2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi könyvvizsgálatával Baloghné Kovács Magdolna költségvetési minősítésű bejegyzett könyvvizsgálót megbízza. Megbízási díj: 450 eft + áfa. A Testület megbízza a Polgármestert szerződés megkötésével. Határidő: folyamatos Kovács Ferenc polgármester: Nyolcadik napirendi pont: Belvízelvezető árok felmérése és szolgalmi jog alapításának előkészítéséről döntés. Különösen településünk központjában van néhány olyan árok, amely magánterületen keresztül halad. Az esőzéseknél nagy problémát okozott a Gondnokság dolgozóinak, hogy nem tudnak bejutni takarítás céljából. Ezen területeknél, ahol magánterületeken mennek az árkok, szeretnénk felméretni és hivatalosan 10

11 bejegyeztetni a szolgalmi jogot azért, hogy ne legyen akadálya, hogy tudjuk kezelni az árkokat. Tóth Julianna jegyző: Szerződéses formában szeretnénk a szolgalmi jogot alapítani. Bejárási szolgalmi jog lenne, aminek keretében tisztítaná az önkormányzat és karbantartaná a belvíz elvezető árkokat. Tóth Lajos képviselő: Annyival jó lenne kiegészíteni, hogy úgy kellene ezeket az árkokat megcsináltatni, hogy elvezetőkkel mindennel együtt egy tervezőt keresni. Kovács Ferenc polgármester: Első lépésként kérjünk be egy árajánlatot, hogy mennyiért terveznének megy egy ilyen csatorna rendszert. Fogok bekérni ajánlatokat és akkor tudunk majd ebben dönteni. A határozati javaslat a szolgalmi joggal kapcsolatos. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 93/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település belterületi árokrendezésének felmérettetését, szolgalmi jog alapítása érdekében szerződéskötést jóváhagyja. A Testület a földmérés költségét az éves költségvetésben a tartalék előirányzat terhére biztosítja. Határidő: folyamatos Kovács Ferenc polgármester: Kilencedik napirendi pont: Biztosítási szerződés felülvizsgálatáról döntés. Két és fél hónappal ezelőtt megbízatást adtunk arra, hogy a meglévő biztosítási szerződésünket felülvizsgálva ajánlatokat kérjünk be. A mellékletben szereplő táblázatba néhány ingatlan nem került bele, azóta kiegészítettük a Fehér Akác épületével, illetve egy több mint 630 millió forintos tétellel, a vízmű biztosításával. Az Union Biztosító ajánlata volt a legkedvezőbb. A határozati javaslat a szerződés felbontását, illetve az Union Biztosítóval való szerződéskötést tartalmazza. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 94/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján az Önkormányzat biztosítási szerződésének felmondását és legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés megkötését jóváhagyja. Határidő: folyamatos Kovács Ferenc polgármester: Tizedik napirendi pont: Helyi közút forgalmának szabályozásáról döntés. A Vörösmarty úton lakóktól érkezett beadvány, hogy nagy 11

12 sebességgel hajtanak át ezen útszakaszon, és erre kérnek tőlünk valamilyen megoldást. Bizottsági ülésen tárgyaltuk. A bizottság javaslata az, hogy változtassuk meg a határozatot mégpedig úgy, hogy a Napkelet és az Asztalos S. út közötti szakaszt egy 30 km-es sebesség korlátozással való táblával lássuk el. 4 db 30 km-es sebesség korlátozó táblával lehetne megoldani. A teherautóval behajtani tilos és az elsőbbségadás kötelező táblákat, amiket elvittek azokat is pótolnánk. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy keressünk szakembert, aki felmérni, hogyan is lehetne településünk útjait rugalmasabbá, illetve ésszerűbbé tenni. Nagyon som utcánkban a jobb kéz szabály érvényesül, mivel tábla nincs kihelyezve. Erre fogunk megoldást találni. A következő testületi ülésen fogjuk kérni a parancsnok úrtól, hogy a táblák kihelyezése után fokozottabban ellenőrizzék ezen útszakaszt. A határozati javaslat a 4 db sebesség korlátozó tábla kihelyezésére vonatkozik. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 95/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vörösmarty helyi közúton 4 db sebességkorlátozó tábla kihelyezését, és a teherautóval behajtani tilos táblák pótlását jóváhagyja. Határidő: június 30. Kovács Ferenc polgármester: Tizenegyedik napirendi pont: Egyebek napirendi pont előtt 5 perc szünetet rendelek el. Szünet. Kovács Ferenc polgármester: Szünet után folytatjuk ülésünket. Dr. Szénási Szilvia háziorvos adott be kérelmet, hogy szeretne rendelőjében fül akupunktúrás, addiktológiai eljárásokat, homeopátiás, illetve Bach-virágterápiás tanácsadást végezni. Ehhez szeretné a hozzájárulásunkat, mert csak ezek után tudja az engedélyeket beszerezni. Határozati javaslat, előterjesztés írásban mellékelve. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati 96/2010./ / számú Határozat Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzetben praktizáló dr. Szénási Szilvia háziorvos részére hozzájárul ahhoz, hogy fülakupunktúrás, addiktiológiai eljárásokat, homeopátiás tanácsadást és Bach-virágterápiát végezzen a háziorvosi tevékenység ellátását követően, rendelési időn kívül, hétfő és csütörtöki napokon 2-2 óra időtartamban az önkormányzat tulajdonában lévő és háziorvos által használt helyiségekben. A Testület bérleti díjat nem állapít meg a helyiséghasználat után. 12

13 A Testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármester működési engedély kiadásához, illetve a helyiséghasználathoz szerződést kössön dr. Szénási Szilvia háziorvossal. Határidő: folyamatos Kovács Ferenc polgármester: Más döntéshozatal egyebekben nincs, mindenkinek megköszönöm a jelenlétet. A testületi ülést bezárom. K.m.f. K o v á c s Ferenc Polgármester T ó t h Julianna Jegyző B a l á z s Ferenc Jkv. hitelesítő B a l o g h József Jkv. hitelesítő Hangfelvételről leírta: Klabacsekné Hajdú Katalin 13

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem IX., Bakáts tér 14. JEGYZŐKÖNYV Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. április 23-án 15.00 órakor tartott rendes üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 40-19/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2010. október 27-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. május 27. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 27. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben