Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének helyisége. Jelen vannak: Árvay Sándor polgármester, Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona, Mónokné Horváth Mária Gertrúd, Csáki István és Salamon Zoltán képviselő-testületi tagok. Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző I. A NAPIREND ELŐTT: Árvay Sándor: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1./ Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása. 2./ évi önkormányzati költségvetési koncepció és a ¾ éves beszámoló megtárgyalása. 3./ A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 4./ A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: 5./ Belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Előadó: Felkérésre: belső ellenőr

2 2 6./ Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos társulási megállapodás tervezet megtárgyalása. 7./ TRD ART Kft. ingyenes számítógépekre és multifunkciós nyomtatókra meghirdetett pályázatának megtárgyalása. 8./ Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat megtárgyalása. 9./ Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kiírt KEOP /A pályázat megtárgyalása. 10./ Térfigyelő kamera létesítésére kiírt pályázat megtárgyalása. 11./ Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos salomvári 0133/11. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási szándékának megtárgyalása. 12./ Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos salomvári 687 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelmének megtárgyalása. 13./ Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos salomvári 738. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatának megtárgyalása. 14./ Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása. 15./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója. 16./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének módosítása. 17./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója.

3 3 II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 7/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja. 2./ évi önkormányzati költségvetési koncepció és a ¾ éves beszámoló megtárgyalása. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Nem változik semmi, úgyanúgy gazdálkodunk, mint eddig. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 28/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját a határozat további pontjaiban meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. Felkéri az aljegyzőt a tervezési munka további koordinálására évben is biztosítani kell a jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. Az intézményi költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni. Különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére. 2. A évi költségvetésbe be kell építeni a költségvetési év során vállalt és a évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek

4 4 realizálását. 3. A képviselő-testület felhalmozási előirányzatot nem tervez. A képviselő-testület kéri a koncepcióban foglaltak figyelembe vételét a költségvetés készítésének munkálatai során. Határidő: folyamatos és értelemszerű 3./ A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalás, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület: Az előző testületi ülésen szó volt a képviselők tiszteletdíjának rendeletben történő megállapításáról. Az alpolgármester tiszteletdíját külön kell meghatározni és arról határozatban kell dönteni. A költségvetési rendeletben 8.000,-Ft/fő/hó van meghatározva. Árvay Sándor: A rendelettervezetet mindenki megkapta. Javasolja, hogy évi egyszeri alkalommal kerüljön kifizetésre a képviselők tiszteletdíja, december hónapban. Javasolja még, hogy az alpolgármester tiszteletdíja is a képviselők tiszteletdíjának megfelelő összegben kerüljön megállapításra. Kéri, hogy a javaslatát támogassák. Megkérdezi, hogy a kiadott tervezettel és az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzászólása? Megállapítja, hogy nincsen, így először a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetet tenné fel szavazásra, majd ezt követően kéri, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról határozattal döntsön a testület. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 8/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja. A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 29/2013.(IV.25.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 1. napjától visszamenőleg az alpolgármester részére havi 8.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg. A képviselő-testület az alpolgármester részére költségátalányt nem állapít meg, a tisztségével kapcsolatban felmerült kiadásait kiküldetési rendelvény alapján számolhatja el. A testület felkéri a Zalalövői Közös Önkormányzati hivatalt a tiszteletdíj december hónapban történő kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: december 31.

5 5 4./ A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megtárgyalása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A testület részére kötelezően előírt feladat, hogy rendeletben szabályozza a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályait, illetve az azokért fizetendő díjak mértékét. Az elkészült rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak mértékét. Árvay Sándor: A rendelettervezetet mindenki kézhez kapta. Javasolja, hogy a tervezetnek megfelelően a testület alkossa meg rendeletét. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 9/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja. 5./ Belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Árvay Sándor: A belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 30/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat A Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja. Határidő: május 10.

6 6 6./ Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos társulási megállapodás tervezet megtárgyalása. Árvay Sándor: A tervezetet mindenki kézhez kapta. A Szociális és Gyermekjóléti Társulás megalakítására vonatkozóan hoztunk egy szándéknyilatkozatot a csatlakozáshoz. Intézményt nem kellene létrehozni, egyszerűbb, ha csak társulás és létrehoznak egy társulási tanácsot. A logisztikája nem igazán jó. Teskánd és Bagod sem igazán illik a képbe. Arról volt szó, hogy Zalalövő és környéke összeáll és most már a szélrózsa minden irányából csatlakoznának. Szerinte újra kellene gondolni, össze kellene hívni a közeli települések polgármestereit és megbeszélni. Szakmailag szerinte nincs előkészítve. Rentábilis lenne, az lenne a jó. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Hol lesz a központ? Kovács Ildikó: A társulás székhelye Zalalövőn lenne. Árvay Sándor: A közlekedés nagy probléma. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Helyben kellene megoldani. Árvay Sándor: Ezt sem lehet. Kovács Ildikó: A kiküldött megállapodást véleményezés céljából elküldtük a Zala Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályának és az Államkincstárnak is. Az államkincstár már tett javaslatot, intézmény létrehozására lesz szükség. Július 1-ig még nagyon sok feladat van, alapító okirat elkészítése, vezetői álláshely pályáztatása, SZMSZ, szakmai program elkészítése stb. Árvay Sándor: Így semmi értelmét nem látom. Javaslatom, hogy később térjük vissza a napirend tárgyalására. Most úgysem tudunk dönteni, határozatot hozni. A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. Kovács Ildikó: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy észrevételeiket, javaslataikat jelezzék. Hozzászólás nincs, a képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették. 7./ TRD ART Kft. ingyenes számítógépekre és multifunkciós nyomtatókra meghirdetett pályázatának megtárgyalása. Árvay Sándor: Az önkormányzata részére lehetőség van a TRD ART Kft. által meghirdetett Pályázat informatikai eszközökre 2013 pályázat benyújtására. A pályázat összköltsége a Szegedi Jetski Közhasznú Egyesület 4.000,- Ft-tal történő támogatása, mely összeget a képviselő-testületnek a évi költségvetéséből kell biztosítania. A támogatás a Szegedi Jetski Egyesület Unicredit Bank Szeged számú számlájára történő átutalással teljesíthető. A pályázat keretében lehetőség van maximum 2 db számítógép, 2 db multifunkciós eszközök (másoló, szkenner, nyomtató), valamint Tablet Pc-k megpályázására. A pályázat postára adási határideje: május 31. Megbízás kell, hogy beadhassuk. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ha a pályázat benyújtásának feltétele ilyen kis összeg befizetése, kár gondolkodni a pályázat benyújtásán. Ha véletlenül nem nyer, akkor sem éri őket nagy kár. Ha nem

7 adják be, akkor még a lehetőségét is szalasztjuk. Javasolja a pályázat benyújtását. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 7 31/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a TRD ART Kft. által meghirdetett Pályázat informatikai eszközökre pályázat benyújtására. A képviselőtestület a Szegedi Jetski Közhasznú Egyesület 4.000,- Ft-tal, azaz Négyezer,-forinttal történő támogatását a évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felkéri a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalt a támogatási összeg átutalására a Szegedi Jetski Egyesület Unicredit Bank Szegednél vezetett számú számlájára. Határidő: május / Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat megtárgyalása. Árvay Sándor: Salomvár Község Önkormányzatának lehetősége van a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat benyújtására. Az önkormányzat már regisztrált az FVM-nél, amely egy régebbi pályázat benyújtásához volt szükséges, így pályázathoz ez a kritérium is meg van. Megtörtént az egyesület részére a évi 2.000,- Ft tagdíj átutalása is, hogy ezzel is biztosítva legyen a pályázat sikeressége. Salomvár településen hagyományosan minden év augusztusának utolsó hétvégéjén rendezzük meg a falunapokat, melynek során a falu apraja-nagyja remek programokon vehet részt: ügyességi versenyek, színvonalas kulturális műsor, ugrálóvár, esténként bál várja az érdeklődőket. Természetesen nem hiányozhat a tombolahúzás és a falu megvendégelése sem a programból. A lakosok és a környékből idelátogatók péntek estétől vasárnap estig élvezhetik a rendezvény nyújtotta élvezeteket. A falunap megszervezése anyagilag igen megterhelő, még annak fényében is, hogy a támogatók önkéntes munkával és anyagilag is hozzájárulnak az emberek szórakozásához. Az önkormányzatnak lehetősége van a augusztus végére tervezett háromnapos mulatság megrendezéséhez pályázati forrás igénybevételére. A pályázatból finanszírozásra kerülhetne a sátorbérlés, étkezés biztosítása, ugrálóvár bérlése, 2 előadó díjazása. Ezen projekt becsült forrásigénye ,- Ft. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ha nyerünk, nagy segítség lenne. Szerinte adják be a pályázatot. Csáki István: Minden adódó lehetőséget ki kell használni, javasolja a pályázat benyújtását. Salamon Zoltán: Ő is javasolja a pályázat benyújtását.

8 8 Mónokné Horváth Mária Gertrúd: Ő is jó ötletnek tartja, mindent ki kell használni, ami lehetőségként kínálkozik. Árvay Sándor: Ha nyerünk, ebből a pénzből indíthatjuk a falunapot. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 32/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Göcsej- Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat benyújtása mellett dönt. A nyertes pályázatból kerül finanszírozásra a falunapra a sátorbérlés, étkezés biztosítása, ugrálóvár bérlése, 2 előadó díjazása. Ezen projekt becsült forrásigénye ,- Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat ,- Ft összegre történő benyújtására. Határidő: június 3. 9./ Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kiírt KEOP /A pályázat megtárgyalása. Árvay Sándor: A Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselője megkereste egy olyan pályázati lehetőséggel, melynek keretében lehetőség van helyi hő és villamosenergia-igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal, kiírt KEOP /A pályázat benyújtására. A pályázatokat beadni február 18-tól lehetséges. A tanácsadó kft. napcella ajánlatának elkészítéséhez kérte a hivatal és az iskola épületének legutolsó éves áram elszámoló számláját. Jelenleg meghatalmazás kellene a testület részéről a pályázat benyújtására és a későbbiekben a pályázati folyamatokról a testületet tájékoztatja. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: A pályázat benyújtását támogatja, ha költségvonzata lesz, úgyis kell, hogy visszatérjenek rá. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 33/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kiírt KEOP /A azonosító számú pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: június 30.

9 10./ Térfigyelő kamera létesítésére kiírt pályázat megtárgyalása. 9 Árvay Sándor: Az Opti-Cost Kft. képviselője megkereste, hogy lehetőség van a községben térfigyelő kamera létesítésére. A képviselő felajánlotta, hogy 0 % önerővel, 9 kamera elhelyezésére lesz lehetőség. 10 % esélyünk van, hogy nyerjünk. Ez egy zárt rendszer, csak a rendőrség tudja figyelni. Ezzel a pályázattal 10 milliós infrastruktúrával bővülne a falu. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Mennyi lenne a fenntartási költsége? A két szemünk miatt nem fognak figyelni minket. Csáki István: Ha nem realizálódik, akkor szerinte mivel ő úgy tudja, hogy kizárólagos 80 %-os a támogatás ki kell fizetni a 20 %-ot az önkormányzatnak. Árvay Sándor: Ez egy pályázat, egyáltalán nyerünk-e? Ha nyertünk, ennyi pénzért megcsinálják-e? Csáki István: Szerinte a beadási határidő május 2. Árvay Sándor: 10 millió forint 80 %-át megnyerhetjük. A temetőben már látott idegen, fehér furgont. Mindenki tudja, hogy a temető új kerítése vaselemekből készült. Van egy indirrekt visszatartó ereje. Egy egész utcasort átlát ez a kamera. Csáki István: Adjuk be a pályázatot. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 34/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a térfigyelő kamerarendszer létesítésére kiírt pályázat benyújtására. Határidő: május / Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos salomvári 0133/11. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási szándékának megtárgyalása. Csáki István: Bejelenti, hogy a napirendi pont tárgyalásában érintett, ezért kéri, hogy a képviselőtestület a döntéshozatalból zárja ki. Árvay Sándor: Kéri a képviselő-testületet, hogy a személyes érintettségre vonatkozó bejelentését fogadja el és határozatban döntsön Csáki István képviselő kizárásáról. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

10 10 35/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 23. (3) bekezdésében foglaltak alapján Csáki István képviselőt személyes érintettségére tekintettel kizárja a döntéshozatalból. Árvay Sándor: Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos vásárlási szándékát fejezte ki a salomvári külterület 0133/11. hrsz. alatt felvett, kivett építési terület megnevezésű, összesen ha területű ingatlanra. Az önkormányzat ezen területből 15000/81607 részarányban tulajdonos. Kéri, hogy a képviselő-testület nyilatkozzon, hogy megvásárolja-e az ingatlant, vagy sem. Ha nem, kéri, hogy az elővásárlási jogról való lemondását határozatban tegye meg és a határozat alapján, mint tulajdonostárs nyilatkozzon az elővásárlási jogának lemondásáról. Továbbá Csáki István kérelmezi, hogy az önkormányzat a tulajdoni részarányát részére értékesítse. Az eladók Horváth Szilvia Zalaegerszeg, Ebergényi utca 50. szám alatti lakos, aki 33303/81607 tulajdoni részaránnyal, míg Kovács Ferenc Hévíz, Móricz Zsigmond utca 109. fsz. 1. szám alatti lakos 33304/81607 tulajdoni részaránnyal rendelkezik, többségi tulajdonosok akik eladási szándékukat kifejezték Csáki István vevő részére. Megkérdezi, hogy a képviselő-testület lemond-e a közös tulajdonú ingatlan elővásárlási jogáról, illetve, hogy értékesíti-e a tulajdoni részarányát kérelmező részére? Salamon Zoltán: Nem szándékozunk megvenni az ingatlant, ezért az elővásárlási jogról való lemondás mellett voksol, illetve az ingatlan eladása mellett dönt. Mónokné Horváth Mária Gertrud: Ő is az elővásárlási jogról való lemondást javasolja és az ingatlan kérelmező részére történő értékesítést javasolja. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ő is az előtte nyilatkozóval ért egyet, az elővásárlási jog lemondását javasolja és az ingatlan önkormányzati tulajdoni részarányának értékesítését javasolja. Kérdés, hogy mennyiért? Árvay Sándor: ,- Ft összegben történő értékesítést javasolja a testületnek. Ez a vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek. Javasolja a testületnek, hogy tekintsen el az ingatlanszakértő közreműködésétől is. A szakértőnek szakértői díjat kell fizetni, így a vételárból nem sok realizálódna a költségvetésben. Az adás-vétel lebonyolítása is a vevő feladata, illetve költségei szintén a vevőt terhelik. Megkérdezi, hogy kinek van még hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. Salamon Zoltán: Reális árnak tartja a javasolt összeget. Az ingatlanszakértő kirendelését ő sem javasolja. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ai alapján az önkormányzati ingatlanra is vonatkozik az állam elővásárlási joga, hiszen az önkormányzat vagyona is része a nemzeti vagyonnak. Így az értékesítendő önkormányzati ingatlan, vagy ingatlanrész elidegenítése előtt az eladási szándékot jelezni kell az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), felé. A vagyonkezelő 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. Abban az esetben, ha a 35. nap letelik, vagy a vagyonkezelő még a határidő előtt visszaigazolja a nemleges szándékát, akkor köthető csak meg a jogügylet.

11 Árvay Sándor: Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 11 36/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete lemond a Salomvár külterület 0133/11. hrsz. alatt felvett, kivett építési terület megnevezésű, összesen ha területű, 15000/81607 tulajdoni részarányú ingatlanának elővásárlási jogáról. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében nyilatkozatot tegyen az eladók, Horváth Szilvia Zalaegerszeg, Ebergényi utca 50. szám alatti lakos 33303/81607 tulajdoni részaránya és Kovács Ferenc Hévíz, Móricz Zsigmond utca 109. fsz. 1. szám alatti lakos 33304/81607 tulajdoni részaránya, valamint vevő, Csáki István 8995 Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos közötti adás-vételi szerződéshez. Határidő: május 10. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 37/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Salomvár külterület 0133/11. hrsz. alatt felvett, kivett építési terület megnevezésű, összesen ha területű, 15000/81607 tulajdoni részarányú ingatlanát értékesíti ,- Ft, azaz kettőszáz-hetvenezer,- forint vételárért Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos részére. A vételár megfelel a Salomvár Községben szokásos piaci értéknek, ezért a Képviselő-testület eltekint az ingatlanszakértő közreműködésétől. Az adás-vétel lebonyolítása a vevő feladata, költségei szintén a vevőt terhelik. Az adás-vételi szerződést, a jogügylet lebonyolítása előtt, el kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben kell megfizetni az önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: május / Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos salomvári 687. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelmének megtárgyalása. Árvay Sándor: Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonában lévő zártkert, Salomvár 687. hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú,

12 m 2 nagyságú ingatlanra. Ezen ingatlan értéke az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterében ,- Ft. Ez a vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek. Javasolja a testületnek, hogy tekintsen el az ingatlanszakértő közreműködésétől, hiszen nem nagy értéket képvisel ez az ingatlan. A szakértőnek szakértői díjat kell fizetni, így a vételárból nem sok realizálódna a költségvetésben. Az adás-vétel lebonyolítása is a vevő feladata, illetve költségei szintén a vevőt terhelik. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Csáki István: Zártkerti területre, 1 hektárra adtunk ,- Ft-ot. Így az ő számítása szerint az említett ingatlanra vetített érték ,- Ft. Árvay Sándor: Javasolja, hogy a két érték között, ,- Ft-ért értékesítsék az ingatlant. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ai alapján az önkormányzati ingatlanra is vonatkozik az állam elővásárlási joga, hiszen az önkormányzat vagyona is része a nemzeti vagyonnak. Így az értékesítendő önkormányzati ingatlan, vagy ingatlanrész elidegenítése előtt az eladási szándékot jelezni kell az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), felé. A vagyonkezelő 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. Abban az esetben, ha a 35 nap letelik, vagy a vagyonkezelő még a határidő előtt visszaigazolja a nemleges szándékát, akkor köthető csak meg a jogügylet. Árvay Sándor: Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 38/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Salomvár zártkert 687. hrsz. alatt felvett, gyümölcsös művelési ágú, 1240 m 2 nagyságú, 1/1 tulajdoni részarányú ingatlanát értékesíti ,- Ft, azaz hatvanezer,- forint vételárért Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos részére. A vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek, ezért a képviselő-testület eltekint az ingatlanszakértő közreműködésétől. Az adás-vétel lebonyolítása a vevő feladata, költségei szintén a vevőt terhelik. Az adás-vételi szerződést, a jogügylet lebonyolítása előtt, el kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben kell megfizetni az önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: május 31.

13 13./ Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos salomvári 738. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatának megtárgyalása. 13 Árvay Sándor: Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonában lévő zártkert, Salomvár 738. hrsz-ú, szántó és rét művelési ágú, 9970 m2 nagyságú, 15.7 AK értékű ingatlanra. Ezen ingatlan értéke az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterében ,- Ft. Ez a vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek. Javasolja a testületnek, hogy tekintsen el az ingatlanszakértő közreműködésétől, hiszen nem nagy értéket képvisel ez az ingatlan. A szakértőnek szakértői díjat kell fizetni, így a vételárból nem sok realizálódna a költségvetésben. Az adás-vétel lebonyolítása is a vevő feladata, illetve költségei szintén a vevőt terhelik. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Csáki István: Zártkerti területre, 1 hektárra adtunk ,- Ft-ot. Így az ő számítása szerint az említett ingatlanra vetített érték ,- Ft. Árvay Sándor: Javasolja, hogy ismét a két érték között, ,- Ft-ért értékesítsék az ingatlant. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ha a vevő úgy gondolja, hogy sok ezért az ingatlanért a ,- Ft, úgyis jelentkezni fog. Javasolja ebben az értékben az ingatlan értékesítését. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ai alapján az önkormányzati ingatlanra is vonatkozik az állam elővásárlási joga, hiszen az önkormányzat vagyona is része a nemzeti vagyonnak. Így az értékesítendő önkormányzati ingatlan, vagy ingatlanrész elidegenítése előtt az eladási szándékot jelezni kell az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv (NFA) felé. A vagyonkezelő 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. Abban az esetben, ha a 35 nap letelik, vagy a vagyonkezelő még a határidő előtt visszaigazolja a nemleges szándékát, akkor köthető csak meg a jogügylet. Árvay Sándor: Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

14 A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 14 39/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Salomvár zártkert 738. hrsz. alatt felvett, szántó, rét művelési ágú, 9970 m 2 nagyságú, 15.7 AK értékű, 1/1 tulajdoni részarányú ingatlanát értékesíti ,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer,- forint vételárért Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos részére. A vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek, ezért a képviselő-testület eltekint az ingatlanszakértő közreműködésétől. Az adás-vétel lebonyolítása a vevő feladata, költségei szintén a vevőt terhelik. Az adás-vételi szerződést, a jogügylet lebonyolítása előtt, el kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben kell megfizetni az önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: május / Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása. Árvay Sándor: Az óvoda évi költségvetési beszámolójának előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 40/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az Óvoda évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az Óvoda évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a 153 ezer Ft-os előző évi pénzmaradvány felhasználást is. I. A teljesített költségvetési bevételek

15 15 Az Óvoda évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Az Óvoda évi címrend szerinti teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél részletezésben - címenként - a 2. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások Az Óvoda teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés eredeti módosított teljesítés e Ft e Ft e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: működési c. pénzeszk.átadás - pénzmaradvány átadása: A Képviselő-testület az Óvoda teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Óvodának felhalmozási kiadása nincs. Az Óvodának többéves kihatással járó feladata nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek Az Óvoda teljesített költségvetését feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. Az Óvodának tartaléka nem keletkezett. Az Óvoda vagyonmérlegét az 5. melléklet tartalmazza december 31-i állapotnak megfelelően. Az Óvoda - alcímenkénti - teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret A Képviselő-testület az Óvoda ténylegesen felhasznált létszámkeretét (álláshely) 7 főben hagyja jóvá. A statisztikai záró létszám 7 fő. Munkajogi

16 16 záró létszám 7 fő. Az Óvoda teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. V. A pénzmaradvány Az Óvoda évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 119 eft-ban, a költségvetési pénzmaradvány 119 eft-ban, a módosított pénzmaradvány 119 eft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványt a 7. melléklet mutatja be. A pénzmaradvány az alábbi tételekből épül fel: - pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei: 91 eft - költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege: 28 eft - Tárgyévi pénzmaradvány: 119 eft Az Óvoda évi túlfinanszírozásának rendezését a 8. melléklet tartalmazza. VI. Egyéb rendelkezések Az Óvodának év közben költségvetési többlete nem keletkezett. Az Óvodának helyi adó bevétele nincs. Az elfogadott évi elszámolás alapján Salomvár Község Önkormányzatának költsége ,- Ft, Zalacséb Község Önkormányzatának költsége ,- Ft, Keménfa Község Önkormányzatának költsége 0,- Ft. A határozat mellékletét képező elszámolás alapján: - Zalacséb Község Önkormányzata által a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda intézménynek fizetendő összeg ,- Ft; - a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda intézmény által Salomvár Község Önkormányzata részére visszafizetendő összeg ,- Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát küldje meg Zalacséb Község Polgármesterének és kérje Salomvár Önkormányzat részére a pénz visszafizetését. Határidő: Határozat kivonat megküldésére május 10., elszámolás alapján történő pénzvisszafizetésre május / Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója. Árvay Sándor: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolójának előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan?

17 17 Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 41/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat Zalacséb- Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. A Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület a Körjegyzőség évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a 815 ezer Ft-os előző évi pénzmaradvány felhasználást is. I. A teljesített költségvetési bevételek A Körjegyzőség évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A Körjegyzőség évi címrend szerinti teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél részletezésben - címenként - a 2. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások A Körjegyzőség teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés eredeti módosított teljesítés e Ft e Ft e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: működési c. pénzeszk.átadás pénzmaradvány átadása: 0 0 A Képviselő-testület a Körjegyzőség teljesített - továbbá az eredeti, és a

18 18 módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A Körjegyzőségnek évben tervezett és teljesített felújítási és felhalmozási kiadása nem volt. A Körjegyzőségnek többéves kihatással járó feladata nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Körjegyzőség teljesített költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza. A Körjegyzőségnek tartaléka nem keletkezett. A Körjegyzőség vagyonmérlegét az 5. melléklet tartalmazza december 31-i állapotnak megfelelően. A Körjegyzőség - alcímenkénti - teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret A Képviselő-testület a Körjegyzőség ténylegesen felhasznált létszámkeretét (álláshely) 11 főben hagyja jóvá. A statisztikai záró létszám 10 fő. Munkajogi záró létszám 10 fő. A Körjegyzőség teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. V. A pénzmaradvány A Körjegyzőség évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 635 eft-ban, a költségvetési pénzmaradvány 635 eft-ban, a módosított pénzmaradvány 635 eft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványt a 7. melléklet mutatja be. A pénzmaradvány az alábbi tételekből épül fel: - pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei: 499 eft - költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege: 136 eft - intézményi költségvetési bef. többlettámogatás miatt: 0 eft - költségvetési pénzmaradvány 635 eft A Körjegyzőség évi túlfinanszírozásának rendezését a 8. melléklet tartalmazza.

19 19 VI. Egyéb rendelkezések A Körjegyzőségnek év közben költségvetési többlete nem keletkezett. A Körjegyzőségnek helyi adó bevétele nincs. Felelős: Árvay Sándor polgármester 16./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének módosítása. Árvay Sándor: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 42/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete Zalacséb- Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszegről ,- Ftra módosítja. A főösszegből ,- Ft a kötelező feladatokat, ,- Ft az önként vállalt feladatokat fedezi. Működési költségvetési bevételek: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Felügyeleti szervtől kapott támogatás: - Zalacséb Község Önkormányzata: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Zalaháshágy Község Önkormányzata: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Salomvár Község Önkormányzata: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Pénzmaradvány igénybe vétel előirányzata: ,- Ft, változatlan marad - Intézményi működési bevétel: 1.000,- Ft-ról 48,- Ft-ra csökken Felhalmozási költségvetési bevételek: 0,- Ft, változatlan marad.

20 20 Működési költségvetési kiadások: - Személyi juttatások: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelkedik - Dologi kiadás: ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökken. Felhalmozási költségvetési kiadások: 0,- Ft, változatlan marad. Az önkormányzatok részéről a hozzájárulás utalása a Körjegyzőség részére annak megszűnése miatt - nem teljesíthető, ezért a finanszírozás elszámolására és rendezésére a évi költségvetési beszámoló keretében kerül sor. Határidő: Felelős: folyamatos Árvay Sándor polgármester 17./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója. Árvay Sándor: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolójának előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 43/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. A Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület a Körjegyzőség évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a 635 ezer Ft-os előző évi pénzmaradvány felhasználást is. I. A teljesített költségvetési bevételek A Körjegyzőség évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30. napján megtartott testületi üléséről Határozatok: 22/2014.(I.30.) 23/2014.(I.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jelen vannak: Csicsek Zoltán alpolgármester Bálint László alpolgármester K.Nagy László képviselő Bai Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint. Bagó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben