Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Kovács Ildikó aljegyző és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 24-én (szerdán) 14,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének helyisége. Jelen vannak: Árvay Sándor polgármester, Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona, Mónokné Horváth Mária Gertrúd, Csáki István és Salamon Zoltán képviselő-testületi tagok. Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: és Pintér Dezsőné pénzügyi ügyintéző I. A NAPIREND ELŐTT: Árvay Sándor: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. A képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 1./ Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása. 2./ évi önkormányzati költségvetési koncepció és a ¾ éves beszámoló megtárgyalása. 3./ A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. 4./ A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megtárgyalása. Előadó: 5./ Belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Előadó: Felkérésre: belső ellenőr

2 2 6./ Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos társulási megállapodás tervezet megtárgyalása. 7./ TRD ART Kft. ingyenes számítógépekre és multifunkciós nyomtatókra meghirdetett pályázatának megtárgyalása. 8./ Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat megtárgyalása. 9./ Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kiírt KEOP /A pályázat megtárgyalása. 10./ Térfigyelő kamera létesítésére kiírt pályázat megtárgyalása. 11./ Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos salomvári 0133/11. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási szándékának megtárgyalása. 12./ Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos salomvári 687 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelmének megtárgyalása. 13./ Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos salomvári 738. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatának megtárgyalása. 14./ Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása. 15./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója. 16./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének módosítása. 17./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója.

3 3 II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 1./ Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 7/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja. 2./ évi önkormányzati költségvetési koncepció és a ¾ éves beszámoló megtárgyalása. Árvay Sándor: A napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Nem változik semmi, úgyanúgy gazdálkodunk, mint eddig. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 28/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját a határozat további pontjaiban meghatározottak figyelembe vételével elfogadja. Felkéri az aljegyzőt a tervezési munka további koordinálására évben is biztosítani kell a jogszabályokban meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. Az intézményi költségvetés tervezésekor a takarékos gazdálkodás szem előtt tartásával kell a tervezést elvégezni. Különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére. 2. A évi költségvetésbe be kell építeni a költségvetési év során vállalt és a évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek

4 4 realizálását. 3. A képviselő-testület felhalmozási előirányzatot nem tervez. A képviselő-testület kéri a koncepcióban foglaltak figyelembe vételét a költségvetés készítésének munkálatai során. Határidő: folyamatos és értelemszerű 3./ A helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalás, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület: Az előző testületi ülésen szó volt a képviselők tiszteletdíjának rendeletben történő megállapításáról. Az alpolgármester tiszteletdíját külön kell meghatározni és arról határozatban kell dönteni. A költségvetési rendeletben 8.000,-Ft/fő/hó van meghatározva. Árvay Sándor: A rendelettervezetet mindenki megkapta. Javasolja, hogy évi egyszeri alkalommal kerüljön kifizetésre a képviselők tiszteletdíja, december hónapban. Javasolja még, hogy az alpolgármester tiszteletdíja is a képviselők tiszteletdíjának megfelelő összegben kerüljön megállapításra. Kéri, hogy a javaslatát támogassák. Megkérdezi, hogy a kiadott tervezettel és az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e valakinek hozzászólása? Megállapítja, hogy nincsen, így először a képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet tervezetet tenné fel szavazásra, majd ezt követően kéri, hogy az alpolgármester tiszteletdíjáról határozattal döntsön a testület. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 8/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja. A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 29/2013.(IV.25.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 1. napjától visszamenőleg az alpolgármester részére havi 8.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg. A képviselő-testület az alpolgármester részére költségátalányt nem állapít meg, a tisztségével kapcsolatban felmerült kiadásait kiküldetési rendelvény alapján számolhatja el. A testület felkéri a Zalalövői Közös Önkormányzati hivatalt a tiszteletdíj december hónapban történő kifizetése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: december 31.

5 5 4./ A házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet megtárgyalása. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A testület részére kötelezően előírt feladat, hogy rendeletben szabályozza a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályait, illetve az azokért fizetendő díjak mértékét. Az elkészült rendelettervezet tartalmazza az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díjak mértékét. Árvay Sándor: A rendelettervezetet mindenki kézhez kapta. Javasolja, hogy a tervezetnek megfelelően a testület alkossa meg rendeletét. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő rendeletet hozta: 9/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és egyéb családi esemény lebonyolításának hivatali helyiségén kívül, valamint a hivatali munkaidőn túl történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint megalkotja. 5./ Belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása. Árvay Sándor: A belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 30/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat A Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja. Határidő: május 10.

6 6 6./ Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatos társulási megállapodás tervezet megtárgyalása. Árvay Sándor: A tervezetet mindenki kézhez kapta. A Szociális és Gyermekjóléti Társulás megalakítására vonatkozóan hoztunk egy szándéknyilatkozatot a csatlakozáshoz. Intézményt nem kellene létrehozni, egyszerűbb, ha csak társulás és létrehoznak egy társulási tanácsot. A logisztikája nem igazán jó. Teskánd és Bagod sem igazán illik a képbe. Arról volt szó, hogy Zalalövő és környéke összeáll és most már a szélrózsa minden irányából csatlakoznának. Szerinte újra kellene gondolni, össze kellene hívni a közeli települések polgármestereit és megbeszélni. Szakmailag szerinte nincs előkészítve. Rentábilis lenne, az lenne a jó. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Hol lesz a központ? Kovács Ildikó: A társulás székhelye Zalalövőn lenne. Árvay Sándor: A közlekedés nagy probléma. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Helyben kellene megoldani. Árvay Sándor: Ezt sem lehet. Kovács Ildikó: A kiküldött megállapodást véleményezés céljából elküldtük a Zala Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályának és az Államkincstárnak is. Az államkincstár már tett javaslatot, intézmény létrehozására lesz szükség. Július 1-ig még nagyon sok feladat van, alapító okirat elkészítése, vezetői álláshely pályáztatása, SZMSZ, szakmai program elkészítése stb. Árvay Sándor: Így semmi értelmét nem látom. Javaslatom, hogy később térjük vissza a napirend tárgyalására. Most úgysem tudunk dönteni, határozatot hozni. A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. Kovács Ildikó: Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy észrevételeiket, javaslataikat jelezzék. Hozzászólás nincs, a képviselő-testület tagjai az elhangzottakat tudomásul vették. 7./ TRD ART Kft. ingyenes számítógépekre és multifunkciós nyomtatókra meghirdetett pályázatának megtárgyalása. Árvay Sándor: Az önkormányzata részére lehetőség van a TRD ART Kft. által meghirdetett Pályázat informatikai eszközökre 2013 pályázat benyújtására. A pályázat összköltsége a Szegedi Jetski Közhasznú Egyesület 4.000,- Ft-tal történő támogatása, mely összeget a képviselő-testületnek a évi költségvetéséből kell biztosítania. A támogatás a Szegedi Jetski Egyesület Unicredit Bank Szeged számú számlájára történő átutalással teljesíthető. A pályázat keretében lehetőség van maximum 2 db számítógép, 2 db multifunkciós eszközök (másoló, szkenner, nyomtató), valamint Tablet Pc-k megpályázására. A pályázat postára adási határideje: május 31. Megbízás kell, hogy beadhassuk. Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ha a pályázat benyújtásának feltétele ilyen kis összeg befizetése, kár gondolkodni a pályázat benyújtásán. Ha véletlenül nem nyer, akkor sem éri őket nagy kár. Ha nem

7 adják be, akkor még a lehetőségét is szalasztjuk. Javasolja a pályázat benyújtását. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 7 31/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a TRD ART Kft. által meghirdetett Pályázat informatikai eszközökre pályázat benyújtására. A képviselőtestület a Szegedi Jetski Közhasznú Egyesület 4.000,- Ft-tal, azaz Négyezer,-forinttal történő támogatását a évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felkéri a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalt a támogatási összeg átutalására a Szegedi Jetski Egyesület Unicredit Bank Szegednél vezetett számú számlájára. Határidő: május / Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat megtárgyalása. Árvay Sándor: Salomvár Község Önkormányzatának lehetősége van a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat benyújtására. Az önkormányzat már regisztrált az FVM-nél, amely egy régebbi pályázat benyújtásához volt szükséges, így pályázathoz ez a kritérium is meg van. Megtörtént az egyesület részére a évi 2.000,- Ft tagdíj átutalása is, hogy ezzel is biztosítva legyen a pályázat sikeressége. Salomvár településen hagyományosan minden év augusztusának utolsó hétvégéjén rendezzük meg a falunapokat, melynek során a falu apraja-nagyja remek programokon vehet részt: ügyességi versenyek, színvonalas kulturális műsor, ugrálóvár, esténként bál várja az érdeklődőket. Természetesen nem hiányozhat a tombolahúzás és a falu megvendégelése sem a programból. A lakosok és a környékből idelátogatók péntek estétől vasárnap estig élvezhetik a rendezvény nyújtotta élvezeteket. A falunap megszervezése anyagilag igen megterhelő, még annak fényében is, hogy a támogatók önkéntes munkával és anyagilag is hozzájárulnak az emberek szórakozásához. Az önkormányzatnak lehetősége van a augusztus végére tervezett háromnapos mulatság megrendezéséhez pályázati forrás igénybevételére. A pályázatból finanszírozásra kerülhetne a sátorbérlés, étkezés biztosítása, ugrálóvár bérlése, 2 előadó díjazása. Ezen projekt becsült forrásigénye ,- Ft. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ha nyerünk, nagy segítség lenne. Szerinte adják be a pályázatot. Csáki István: Minden adódó lehetőséget ki kell használni, javasolja a pályázat benyújtását. Salamon Zoltán: Ő is javasolja a pályázat benyújtását.

8 8 Mónokné Horváth Mária Gertrúd: Ő is jó ötletnek tartja, mindent ki kell használni, ami lehetőségként kínálkozik. Árvay Sándor: Ha nyerünk, ebből a pénzből indíthatjuk a falunapot. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 32/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Göcsej- Hegyhát LEADER Egyesület által kiírt Falunap 2013 Salomvár pályázat benyújtása mellett dönt. A nyertes pályázatból kerül finanszírozásra a falunapra a sátorbérlés, étkezés biztosítása, ugrálóvár bérlése, 2 előadó díjazása. Ezen projekt becsült forrásigénye ,- Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat ,- Ft összegre történő benyújtására. Határidő: június 3. 9./ Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kiírt KEOP /A pályázat megtárgyalása. Árvay Sándor: A Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselője megkereste egy olyan pályázati lehetőséggel, melynek keretében lehetőség van helyi hő és villamosenergia-igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal, kiírt KEOP /A pályázat benyújtására. A pályázatokat beadni február 18-tól lehetséges. A tanácsadó kft. napcella ajánlatának elkészítéséhez kérte a hivatal és az iskola épületének legutolsó éves áram elszámoló számláját. Jelenleg meghatalmazás kellene a testület részéről a pályázat benyújtására és a későbbiekben a pályázati folyamatokról a testületet tájékoztatja. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: A pályázat benyújtását támogatja, ha költségvonzata lesz, úgyis kell, hogy visszatérjenek rá. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 33/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal kiírt KEOP /A azonosító számú pályázat benyújtása érdekében a szükséges intézkedést tegye meg. Határidő: június 30.

9 10./ Térfigyelő kamera létesítésére kiírt pályázat megtárgyalása. 9 Árvay Sándor: Az Opti-Cost Kft. képviselője megkereste, hogy lehetőség van a községben térfigyelő kamera létesítésére. A képviselő felajánlotta, hogy 0 % önerővel, 9 kamera elhelyezésére lesz lehetőség. 10 % esélyünk van, hogy nyerjünk. Ez egy zárt rendszer, csak a rendőrség tudja figyelni. Ezzel a pályázattal 10 milliós infrastruktúrával bővülne a falu. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Mennyi lenne a fenntartási költsége? A két szemünk miatt nem fognak figyelni minket. Csáki István: Ha nem realizálódik, akkor szerinte mivel ő úgy tudja, hogy kizárólagos 80 %-os a támogatás ki kell fizetni a 20 %-ot az önkormányzatnak. Árvay Sándor: Ez egy pályázat, egyáltalán nyerünk-e? Ha nyertünk, ennyi pénzért megcsinálják-e? Csáki István: Szerinte a beadási határidő május 2. Árvay Sándor: 10 millió forint 80 %-át megnyerhetjük. A temetőben már látott idegen, fehér furgont. Mindenki tudja, hogy a temető új kerítése vaselemekből készült. Van egy indirrekt visszatartó ereje. Egy egész utcasort átlát ez a kamera. Csáki István: Adjuk be a pályázatot. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 34/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a térfigyelő kamerarendszer létesítésére kiírt pályázat benyújtására. Határidő: május / Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos salomvári 0133/11. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vásárlási szándékának megtárgyalása. Csáki István: Bejelenti, hogy a napirendi pont tárgyalásában érintett, ezért kéri, hogy a képviselőtestület a döntéshozatalból zárja ki. Árvay Sándor: Kéri a képviselő-testületet, hogy a személyes érintettségre vonatkozó bejelentését fogadja el és határozatban döntsön Csáki István képviselő kizárásáról. Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

10 10 35/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelet 23. (3) bekezdésében foglaltak alapján Csáki István képviselőt személyes érintettségére tekintettel kizárja a döntéshozatalból. Árvay Sándor: Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos vásárlási szándékát fejezte ki a salomvári külterület 0133/11. hrsz. alatt felvett, kivett építési terület megnevezésű, összesen ha területű ingatlanra. Az önkormányzat ezen területből 15000/81607 részarányban tulajdonos. Kéri, hogy a képviselő-testület nyilatkozzon, hogy megvásárolja-e az ingatlant, vagy sem. Ha nem, kéri, hogy az elővásárlási jogról való lemondását határozatban tegye meg és a határozat alapján, mint tulajdonostárs nyilatkozzon az elővásárlási jogának lemondásáról. Továbbá Csáki István kérelmezi, hogy az önkormányzat a tulajdoni részarányát részére értékesítse. Az eladók Horváth Szilvia Zalaegerszeg, Ebergényi utca 50. szám alatti lakos, aki 33303/81607 tulajdoni részaránnyal, míg Kovács Ferenc Hévíz, Móricz Zsigmond utca 109. fsz. 1. szám alatti lakos 33304/81607 tulajdoni részaránnyal rendelkezik, többségi tulajdonosok akik eladási szándékukat kifejezték Csáki István vevő részére. Megkérdezi, hogy a képviselő-testület lemond-e a közös tulajdonú ingatlan elővásárlási jogáról, illetve, hogy értékesíti-e a tulajdoni részarányát kérelmező részére? Salamon Zoltán: Nem szándékozunk megvenni az ingatlant, ezért az elővásárlási jogról való lemondás mellett voksol, illetve az ingatlan eladása mellett dönt. Mónokné Horváth Mária Gertrud: Ő is az elővásárlási jogról való lemondást javasolja és az ingatlan kérelmező részére történő értékesítést javasolja. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ő is az előtte nyilatkozóval ért egyet, az elővásárlási jog lemondását javasolja és az ingatlan önkormányzati tulajdoni részarányának értékesítését javasolja. Kérdés, hogy mennyiért? Árvay Sándor: ,- Ft összegben történő értékesítést javasolja a testületnek. Ez a vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek. Javasolja a testületnek, hogy tekintsen el az ingatlanszakértő közreműködésétől is. A szakértőnek szakértői díjat kell fizetni, így a vételárból nem sok realizálódna a költségvetésben. Az adás-vétel lebonyolítása is a vevő feladata, illetve költségei szintén a vevőt terhelik. Megkérdezi, hogy kinek van még hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. Salamon Zoltán: Reális árnak tartja a javasolt összeget. Az ingatlanszakértő kirendelését ő sem javasolja. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ai alapján az önkormányzati ingatlanra is vonatkozik az állam elővásárlási joga, hiszen az önkormányzat vagyona is része a nemzeti vagyonnak. Így az értékesítendő önkormányzati ingatlan, vagy ingatlanrész elidegenítése előtt az eladási szándékot jelezni kell az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), felé. A vagyonkezelő 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. Abban az esetben, ha a 35. nap letelik, vagy a vagyonkezelő még a határidő előtt visszaigazolja a nemleges szándékát, akkor köthető csak meg a jogügylet.

11 Árvay Sándor: Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 11 36/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete lemond a Salomvár külterület 0133/11. hrsz. alatt felvett, kivett építési terület megnevezésű, összesen ha területű, 15000/81607 tulajdoni részarányú ingatlanának elővásárlási jogáról. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében nyilatkozatot tegyen az eladók, Horváth Szilvia Zalaegerszeg, Ebergényi utca 50. szám alatti lakos 33303/81607 tulajdoni részaránya és Kovács Ferenc Hévíz, Móricz Zsigmond utca 109. fsz. 1. szám alatti lakos 33304/81607 tulajdoni részaránya, valamint vevő, Csáki István 8995 Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos közötti adás-vételi szerződéshez. Határidő: május 10. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 37/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Salomvár külterület 0133/11. hrsz. alatt felvett, kivett építési terület megnevezésű, összesen ha területű, 15000/81607 tulajdoni részarányú ingatlanát értékesíti ,- Ft, azaz kettőszáz-hetvenezer,- forint vételárért Csáki István Salomvár, Rózsa utca 25. szám alatti lakos részére. A vételár megfelel a Salomvár Községben szokásos piaci értéknek, ezért a Képviselő-testület eltekint az ingatlanszakértő közreműködésétől. Az adás-vétel lebonyolítása a vevő feladata, költségei szintén a vevőt terhelik. Az adás-vételi szerződést, a jogügylet lebonyolítása előtt, el kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben kell megfizetni az önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: május / Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos salomvári 687. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vásárlási kérelmének megtárgyalása. Árvay Sándor: Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonában lévő zártkert, Salomvár 687. hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú,

12 m 2 nagyságú ingatlanra. Ezen ingatlan értéke az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterében ,- Ft. Ez a vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek. Javasolja a testületnek, hogy tekintsen el az ingatlanszakértő közreműködésétől, hiszen nem nagy értéket képvisel ez az ingatlan. A szakértőnek szakértői díjat kell fizetni, így a vételárból nem sok realizálódna a költségvetésben. Az adás-vétel lebonyolítása is a vevő feladata, illetve költségei szintén a vevőt terhelik. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Csáki István: Zártkerti területre, 1 hektárra adtunk ,- Ft-ot. Így az ő számítása szerint az említett ingatlanra vetített érték ,- Ft. Árvay Sándor: Javasolja, hogy a két érték között, ,- Ft-ért értékesítsék az ingatlant. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ai alapján az önkormányzati ingatlanra is vonatkozik az állam elővásárlási joga, hiszen az önkormányzat vagyona is része a nemzeti vagyonnak. Így az értékesítendő önkormányzati ingatlan, vagy ingatlanrész elidegenítése előtt az eladási szándékot jelezni kell az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), felé. A vagyonkezelő 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. Abban az esetben, ha a 35 nap letelik, vagy a vagyonkezelő még a határidő előtt visszaigazolja a nemleges szándékát, akkor köthető csak meg a jogügylet. Árvay Sándor: Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 38/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Salomvár zártkert 687. hrsz. alatt felvett, gyümölcsös művelési ágú, 1240 m 2 nagyságú, 1/1 tulajdoni részarányú ingatlanát értékesíti ,- Ft, azaz hatvanezer,- forint vételárért Molnár Gábor Salomvár, Hegyalja utca 1. szám alatti lakos részére. A vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek, ezért a képviselő-testület eltekint az ingatlanszakértő közreműködésétől. Az adás-vétel lebonyolítása a vevő feladata, költségei szintén a vevőt terhelik. Az adás-vételi szerződést, a jogügylet lebonyolítása előtt, el kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben kell megfizetni az önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: május 31.

13 13./ Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos salomvári 738. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatának megtárgyalása. 13 Árvay Sándor: Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az önkormányzat tulajdonában lévő zártkert, Salomvár 738. hrsz-ú, szántó és rét művelési ágú, 9970 m2 nagyságú, 15.7 AK értékű ingatlanra. Ezen ingatlan értéke az önkormányzat ingatlanvagyon-kataszterében ,- Ft. Ez a vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek. Javasolja a testületnek, hogy tekintsen el az ingatlanszakértő közreműködésétől, hiszen nem nagy értéket képvisel ez az ingatlan. A szakértőnek szakértői díjat kell fizetni, így a vételárból nem sok realizálódna a költségvetésben. Az adás-vétel lebonyolítása is a vevő feladata, illetve költségei szintén a vevőt terhelik. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Csáki István: Zártkerti területre, 1 hektárra adtunk ,- Ft-ot. Így az ő számítása szerint az említett ingatlanra vetített érték ,- Ft. Árvay Sándor: Javasolja, hogy ismét a két érték között, ,- Ft-ért értékesítsék az ingatlant. Dr. Bodorkósné Kaszás Ilona: Ha a vevő úgy gondolja, hogy sok ezért az ingatlanért a ,- Ft, úgyis jelentkezni fog. Javasolja ebben az értékben az ingatlan értékesítését. Kovács Ildikó: Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény ai alapján az önkormányzati ingatlanra is vonatkozik az állam elővásárlási joga, hiszen az önkormányzat vagyona is része a nemzeti vagyonnak. Így az értékesítendő önkormányzati ingatlan, vagy ingatlanrész elidegenítése előtt az eladási szándékot jelezni kell az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv (NFA) felé. A vagyonkezelő 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával az állam nevében. Abban az esetben, ha a 35 nap letelik, vagy a vagyonkezelő még a határidő előtt visszaigazolja a nemleges szándékát, akkor köthető csak meg a jogügylet. Árvay Sándor: Megkérdezi, kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan. További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontot.

14 A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 14 39/2013.(IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Salomvár zártkert 738. hrsz. alatt felvett, szántó, rét művelési ágú, 9970 m 2 nagyságú, 15.7 AK értékű, 1/1 tulajdoni részarányú ingatlanát értékesíti ,- Ft, azaz négyszáznegyvenezer,- forint vételárért Vizy Tibor Zalaegerszeg, Ola u. 32. II/4. szám alatti lakos részére. A vételár megfelel a Salomvár községben szokásos piaci értéknek, ezért a képviselő-testület eltekint az ingatlanszakértő közreműködésétől. Az adás-vétel lebonyolítása a vevő feladata, költségei szintén a vevőt terhelik. Az adás-vételi szerződést, a jogügylet lebonyolítása előtt, el kell küldeni a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. Az ingatlan vételárát az adás-vételi szerződés aláírásával egyidőben kell megfizetni az önkormányzat részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: május / Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása. Árvay Sándor: Az óvoda évi költségvetési beszámolójának előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 40/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda) évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. Az Óvoda évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület az Óvoda évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a 153 ezer Ft-os előző évi pénzmaradvány felhasználást is. I. A teljesített költségvetési bevételek

15 15 Az Óvoda évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Az Óvoda évi címrend szerinti teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél részletezésben - címenként - a 2. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások Az Óvoda teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés eredeti módosított teljesítés e Ft e Ft e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: működési c. pénzeszk.átadás - pénzmaradvány átadása: A Képviselő-testület az Óvoda teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. Az Óvodának felhalmozási kiadása nincs. Az Óvodának többéves kihatással járó feladata nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek Az Óvoda teljesített költségvetését feladatonként az 4. melléklet tartalmazza. Az Óvodának tartaléka nem keletkezett. Az Óvoda vagyonmérlegét az 5. melléklet tartalmazza december 31-i állapotnak megfelelően. Az Óvoda - alcímenkénti - teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret A Képviselő-testület az Óvoda ténylegesen felhasznált létszámkeretét (álláshely) 7 főben hagyja jóvá. A statisztikai záró létszám 7 fő. Munkajogi

16 16 záró létszám 7 fő. Az Óvoda teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. V. A pénzmaradvány Az Óvoda évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 119 eft-ban, a költségvetési pénzmaradvány 119 eft-ban, a módosított pénzmaradvány 119 eft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványt a 7. melléklet mutatja be. A pénzmaradvány az alábbi tételekből épül fel: - pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei: 91 eft - költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege: 28 eft - Tárgyévi pénzmaradvány: 119 eft Az Óvoda évi túlfinanszírozásának rendezését a 8. melléklet tartalmazza. VI. Egyéb rendelkezések Az Óvodának év közben költségvetési többlete nem keletkezett. Az Óvodának helyi adó bevétele nincs. Az elfogadott évi elszámolás alapján Salomvár Község Önkormányzatának költsége ,- Ft, Zalacséb Község Önkormányzatának költsége ,- Ft, Keménfa Község Önkormányzatának költsége 0,- Ft. A határozat mellékletét képező elszámolás alapján: - Zalacséb Község Önkormányzata által a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda intézménynek fizetendő összeg ,- Ft; - a Zalacsébi Napköziotthonos Óvoda intézmény által Salomvár Község Önkormányzata részére visszafizetendő összeg ,- Ft. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatát küldje meg Zalacséb Község Polgármesterének és kérje Salomvár Önkormányzat részére a pénz visszafizetését. Határidő: Határozat kivonat megküldésére május 10., elszámolás alapján történő pénzvisszafizetésre május / Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója. Árvay Sándor: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolójának előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan?

17 17 Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 41/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat Zalacséb- Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. A Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület a Körjegyzőség évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a 815 ezer Ft-os előző évi pénzmaradvány felhasználást is. I. A teljesített költségvetési bevételek A Körjegyzőség évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A Körjegyzőség évi címrend szerinti teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél részletezésben - címenként - a 2. melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások A Körjegyzőség teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: Megnevezés eredeti módosított teljesítés e Ft e Ft e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: működési c. pénzeszk.átadás pénzmaradvány átadása: 0 0 A Képviselő-testület a Körjegyzőség teljesített - továbbá az eredeti, és a

18 18 módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. A Körjegyzőségnek évben tervezett és teljesített felújítási és felhalmozási kiadása nem volt. A Körjegyzőségnek többéves kihatással járó feladata nincs. III. A költségvetési kiadások és bevételek A Körjegyzőség teljesített költségvetését feladatonként a 4. melléklet tartalmazza. A Körjegyzőségnek tartaléka nem keletkezett. A Körjegyzőség vagyonmérlegét az 5. melléklet tartalmazza december 31-i állapotnak megfelelően. A Körjegyzőség - alcímenkénti - teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 6. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret A Képviselő-testület a Körjegyzőség ténylegesen felhasznált létszámkeretét (álláshely) 11 főben hagyja jóvá. A statisztikai záró létszám 10 fő. Munkajogi záró létszám 10 fő. A Körjegyzőség teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. V. A pénzmaradvány A Körjegyzőség évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi helyesbített pénzmaradványa: 635 eft-ban, a költségvetési pénzmaradvány 635 eft-ban, a módosított pénzmaradvány 635 eft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványt a 7. melléklet mutatja be. A pénzmaradvány az alábbi tételekből épül fel: - pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei: 499 eft - költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege: 136 eft - intézményi költségvetési bef. többlettámogatás miatt: 0 eft - költségvetési pénzmaradvány 635 eft A Körjegyzőség évi túlfinanszírozásának rendezését a 8. melléklet tartalmazza.

19 19 VI. Egyéb rendelkezések A Körjegyzőségnek év közben költségvetési többlete nem keletkezett. A Körjegyzőségnek helyi adó bevétele nincs. Felelős: Árvay Sándor polgármester 16./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének módosítása. Árvay Sándor: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 42/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete Zalacséb- Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetését ,- Ft bevételi és kiadási főösszegről ,- Ftra módosítja. A főösszegből ,- Ft a kötelező feladatokat, ,- Ft az önként vállalt feladatokat fedezi. Működési költségvetési bevételek: - Önkormányzati hivatal működésének támogatása: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Felügyeleti szervtől kapott támogatás: - Zalacséb Község Önkormányzata: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Zalaháshágy Község Önkormányzata: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Salomvár Község Önkormányzata: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Pénzmaradvány igénybe vétel előirányzata: ,- Ft, változatlan marad - Intézményi működési bevétel: 1.000,- Ft-ról 48,- Ft-ra csökken Felhalmozási költségvetési bevételek: 0,- Ft, változatlan marad.

20 20 Működési költségvetési kiadások: - Személyi juttatások: ,- Ft-ról, ,- Ft-ra emelkedik - Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelkedik - Dologi kiadás: ,- Ft-ról ,- Ft-ra csökken. Felhalmozási költségvetési kiadások: 0,- Ft, változatlan marad. Az önkormányzatok részéről a hozzájárulás utalása a Körjegyzőség részére annak megszűnése miatt - nem teljesíthető, ezért a finanszírozás elszámolására és rendezésére a évi költségvetési beszámoló keretében kerül sor. Határidő: Felelős: folyamatos Árvay Sándor polgármester 17./ Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolója. Árvay Sándor: Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzőségének évi költségvetési beszámolójának előterjesztését mindenki kézhez kapta. Megkérdezi, hogy kinek van hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a napirendi pontot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 43/2013. (IV.24.) számú önkormányzati határozat Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat Zalacséb-Zalaháshágy-Salomvár Községek Körjegyzősége (továbbiakban: Körjegyzőség) évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót, a zárszámadást az alábbiak szerint hagyja jóvá. A Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítése A képviselő-testület a Körjegyzőség évi teljesített költségvetési a) kiadási főösszegét ezer forintban, b) bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg. A bevételi főösszeg tartalmazza a 635 ezer Ft-os előző évi pénzmaradvány felhasználást is. I. A teljesített költségvetési bevételek A Körjegyzőség évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek

JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek Szám: 178/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalacséb, Zalaháshágy és Salomvár Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 7-én megtartott együttes üléséről Zalacséb határozatok: Sorszáma Kódja 2/2013.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(IV.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Rendelet alkotása az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 7/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 13- án 17. 00 órakor a

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Jelen vannak: Árvay Sándor polgármester, Mónokné Horváth Mária Gertrúd és Salamon Zoltán képviselő-testületi tagok.

Jelen vannak: Árvay Sándor polgármester, Mónokné Horváth Mária Gertrúd és Salamon Zoltán képviselő-testületi tagok. J e g y z ő k ö n y v : Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én (szerdán) 18,00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Salomvár önkormányzati épületének

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről

Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének január 16-án megtartott nyílt üléséről Szám: 116/2013. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 16-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 1/2013. (I. 16.) Z 1 2/2013. (I. 16.) Z 1 Szám:

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /2010. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6. /21. (IV.21.) számú rendelete az Önkormányzat gazdálkodásának zárszámadásáról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 8455 Pusztamiske, Dózsa Gy. u. 26. Szám: 242/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somló és Vidéke Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2013.

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2008. (II. 15.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a 20/2015.(VIII.17.) önkormányzati

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend:

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 26-i ülésére 8. napirend: E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2016. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület szeptember 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város a 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-i ülésére

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006.

Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu. Szám: 3628/2006. Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3628/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők.

Jelen vannak: Gérnyiné Hajba Erzsébet polgármester, Papp Gyula alpolgármester, Kertész László és Magyar Jánosné képviselők. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-5/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 12-én (kedden) 9.00 órakor a Katafa,

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött.

Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor kezdődött. 8522 Nemesgörzsöny, Széchenyi u. 10. ikt.szám:.../2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesgörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 5-i nyilvános üléséről, mely 09 óra 45 perckor

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg.

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat évi összevont bevételének főösszegét ezer forintban állapítja meg. Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben