Hagyományos termékek és jó gyakorlatok a helyi gazdaságfejlesztésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hagyományos termékek és jó gyakorlatok a helyi gazdaságfejlesztésben"

Átírás

1 Hagyományos termékek és jó gyakorlatok a helyi gazdaságfejlesztésben Palllóné Dr. Kisérdi Imola mb. osztályvezető, c. egyetemi docens NAKVI Projektkoordinációs Osztály Gönc, szeptember 6.

2 A hagyományos és tájjellegű élelmiszerek hármas dimenziója Idő (Történetiség Kultúra (Hagyományosság) Hely (Földrajzi kötődés) A hagyományos és tájjellegű termékek különleges minőségének három dimenziója: hely, idő és kultúra. Source: KISÉRDI-PALLÓ, I.(2003):PhD Thesis, Corvinus University, Budapest

3 Amiről szó lesz 1. A NAKVI tevékenysége a vidékfejlesztésért 2. Jó példák a helyi gazdaságfejlesztésre, különös tekintettel a hagyományos termékekre

4 Mivel foglalkozik a NAKVI?

5 A NAKVI feladatai a vidékfejlesztés területén Közreműködés a LEADER Helyi Akciócsoportok (LEADER HACS-ok) munkájának, szakmai feladatainak koordinálásában; a LEADER HACS-ok szakmai beszámolóinak ellenőrzése. Az Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT-k) számára módszertani központi szolgáltatások nyújtása Az IKSZT munkatársak számára Közösségi Animátor Képzés kidolgozása és megtartása (jogcímrendeletben előírt kötelező képzés). Az Európai Unió időszakra szóló új, agrár- és vidékfejlesztési tervezési feladatainak a koordinációja. A Darányi Ignác Tervhez (Új Magyarország Vidékfejlesztési Program) és a időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programhoz kapcsolódó monitoring feladatok koordinációja. Esélyegyenlőségi Programiroda, Magyar Tanyákért Programiroda és Magyar Falusi Turizmus Programiroda működtetése.

6 Mi az a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat? Az MNVH a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózata, melynek célja az érintett kormányzati, önkormányzati és civil közreműködő, gazdálkodó és társadalmi szervezetek, szakmai testületek, információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységének összehangolása.

7 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tevékenysége A formálódó új magyar nemzeti vidékstratégia feladataihoz kapcsolódó szakmai eszmecserék, képzések, lokális tervezései és fejlesztési viták lebonyolítása Regisztráció és az előzetes nyilvántartásba vétel folyamatos gondozása Vidékfejlesztési projektötletek tárházának létrehozása, a támogatási kiírások folyamatos figyelemmel kísérése és korszerűsítése Vidéki rendezvényeken az MNVH céljainak képviselete, szakmai konferenciák szervezése A Falu című folyóirat, a Magyar Vidéki Mozaik rendszeres megjelentetése Segítségnyújtás a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz Tanulmányutak, képzések szervezése A többszereplős fejlesztéseket, települési és szakmai együttműködési hálózatok kialakításának elősegítése Tájékoztatás nyújtása a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi vidékfejlesztési források által nyújtott lehetőségekről Az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (a továbbiakban: EVH) való együttműködés biztosítása MTA-MNVH vidékfejlesztési kutatások Az MNVH jelenlegi tevékenységét a évi Cselekvési Terv szerint végzi, a forrást az ÚMVP TS keretéből az IH biztosítja.

8 MNVH regisztráltjaink száma 9236 fő ( )

9 Az MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság fő tevékenysége Otthont ad a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Állandó Titkárságának, szervezi az Elnökség és a Tanács munkáját, közreműködik a Hálózat két éves Cselekvési Tervének végrehajtásában. A projektötleti felhívások (rendezvények, kiadványok és ismeretátadás) koordinációja A Nemzeti Tanyafejlesztési Program pályázatainak kezelése

10 Tanyafejlesztési Program 1. 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet Célterületek: Keretösszeg: Támogatás intenzitása: 1. Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségek fejlesztésének támogatására 2. Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztésének csekély összegű támogatására 1 milliárd 52 millió 300 ezer Ft 225 millió Ft 40. év felett 75 % 40. év alatt 90 % Pályázók száma 90 % Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának csekély összegű támogatására 75 millió Ft 40. év felett 75 % 40. év alatt 90 % Az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületeinek alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatására 50 millió Ft 100 % 88

11 Tanyafejlesztési Program 2. 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet Összesen beérkezett pályázat: Befogadott pályázatok száma: Befogadott pályázatok támogatási igénye: Nyertes pályázatok száma: Megítélt támogatás összege: évben 441 darab 290 darab Ft 201 darab Ft évben évben 406 darab 310 darab Ft 1004 darab folyamatban Beérkezett igény 5 milliárd Ft 233 darab Ft szept.30-ig eredményhirdetés Rendelkezésre álló keret: Ft

12 Projektötleti felhívások LEADER Helyi Akciócsoportok nemzetközi együttműködését elősegítő vagy előkészítő látogatásra (2011. augusztusától összesen 7 alkalommal nyílt meg) Új felhívás jelent meg LEADER Helyi Akciócsoportok által megvalósításra kerülő tanulmányútra vonatkozó projektötlet címen határidő: szeptember 20. Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos országos térségi és helyi fórumok, események szervezése (2012. májusától összesen 7 alkalommal nyílt meg) határidő: szeptember 20. Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos ismeretátadás szervezésére (2012. júniusától összesen 5 alkalommal nyílt meg) legközelebb október hónapban lesz nyitva. Sokoldalú fenntartható vidékfejlesztéssel kapcsolatos szakmai kiadványok szerkesztésére, készítésére, sokszorosítására és terjesztésére (2012. júniusától összesen 5 alkalommal nyílt meg), legközelebb október hónapban lesz nyitva

13 Projektötleti témákról bővebben 1. A benyújtás előfeltétele: előzetes nyilvántartásba vétel, melyre minden hónap első teljes hetében /aktuális benyújtási időszak: szeptember 2-9./ elektronikus formában a honlapon. Előzetesen nyilvántartásba vett partnerek száma: 713 ( )

14 Projektötleti témákról bővebben 2. Egy projektötlet legfeljebb nettó 2 millió Ft finanszírozásban részesülhet. A projektötlet elektronikus felületen nyújtható be, melyet véglegesítést követően kinyomtatva, eredeti példányban is szükséges a felhívásban meghatározott határideig a NAKVI címére beküldeni és a megadott megvalósítási időn belül meg is valósítani. Egy Partner egy benyújtási időszakban, az adott felhívásra kizárólag egy projektötletet nyújthat be. Egy Partner több időszakban is nyújthat be különböző vidékfejlesztési projektötlet támogatására dokumentációt, azonban egy naptári évben legfeljebb 9 millió forint összegű finanszírozásban részesíthető. A beérkezett projektötletek a Projektkoordinációs Osztály munkatársai, illetve az MNVH Elnöksége által kerülnek formai, tartalmi bírálatra és az Elnökség javaslata alapján az Irányító Hatóság vezetője hozza meg a végső döntést. A kifizetés az elfogadott teljesítést követően, az IH, illetve a NAKVI által kiállított teljesítésigazolások megküldését követően, a megfelelően kiállított számla beérkezését követően, utófinanszírozás formájában történik.

15 Projektötletekről számokban (2012. május szeptember 1.) Projekötletek IH által finanszírozásra javasolt projektötlet (darab): IH által finanszírozásra javasolt projektötlet (összeg): HACS előkészítő látogatás Országos, térségi és helyi fórumok, események szervezése Ft Ft Ismeretátadás szervezése Ft Szakmai kiadványok szerkesztése készítése sokszorosítása és terjesztése Ft Módszertani és gyakorlati tanulmányok készítése Ft Összesen: Ft

16 Jó példa rendezvényes projektötletre I. Abaújvári Református Egyházközség Van egy álmom - Abaújváriak Augusztusban Abaújvárért - Abaújvár, augusztus 2-3. és Ft Cél egy jótékonysági nap keretében felhívni a figyelmet az abaújvári kiemelt műemlék, templom adta lehetőségek segítségével arra a hátrányos helyzetű térségre és problémáira, ahol élnek, ahol élni akarnak, és ahol tenni akaró közősség él. Abaúj Leader Egyesület Civilek a vidék fejlesztéséért - Encs, november Ft Egy napos Abaúji Civil Egyetem kerül megszervezésre, öt téma köré csoportosítva. Az adott témákat beszélgetésvezetők vezetik fel, akik a téma kiváló ismerői, majd műhelybeszélgetést generálnak. A tervezett Abaúji Civil Egyetem képet ad az ország egyik leghátrányosabb kistérségéiben működő civil kezdeményezések eredményeiről, bemutatja a kialakított szervezés, gyakorlat önkéntességen alapuló, közösségformáló, és közösséget építő tevékenység tapasztalatait.

17 Jó példa rendezvényes projektötletre II. Zempléni Nemzeti Parkért Szövetség Tokaj-Hegyalja Piac, a találkozások helye november , Mezőzombor A projekt célja, a novemberi Tokaj-Hegyalja Piac, mint helyi termelő piac mintaértékű bemutatása a helyi közösség még szélesebb körű bevonásával, nemcsak látogatóként. Továbbá a Tokaj- Hegyaljai és zempléni identitás erősítése a helyi értékek innovatív kontextusban való bemutatásával, a piacon, mint közösségi térben elhelyezve. Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Nyitott Ajtók - Betekintés jó gyakorlatokba november 07. Arló A tanulmányutak célja a Nyitott Ajtók a roma felzárkóztatásért programsorozaton bemutatott jó gyakorlatok, minták helyszínen való megismerése, tapasztalatok cseréje, a Nyitott Ajtók a roma felzárkóztatásért program eredményeinek továbbvitele.

18 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért A hagyományos termékek érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató közösségek elismerésére Alapító: EOQ MNB Adományozó: Bánffi & Bánffi szikvízkészítő családi vállalkozás, Szeged 18

19 19 Szikvíz Ipartörténeti Gyűjtemény, Szeged, Szent István tér Bánffi István gyűjteménye

20 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért 20

21 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért évi díjazott közösség: 21

22 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért Szakmai indoklás 1. több mint 30 HÍR védjegy bejelentés 22

23 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért Szakmai indoklás 2. a tepertős pogácsa uniós oltalomra való bejelentése 23

24 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért Szakmai indoklás 3. Kenyérmúzeum létrehozása, fenntartása (Komárom, Monostori erőd) 24

25 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért Szakmai indoklás 4. Országos Pékfesztivál megrendezése a Monostori Erődben (már 10. alkalommal) 25

26 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért Szakmai indoklás 5. Pék hagyományőrző versenyek 2002 óta 26

27 Hagyományos termékek a vendéglátásban a évi Terra Madre világnap kiadványa 27

28 Közösségi Vándordíj a Hagyományos Termékekért évi díjazott: Magyar Pékek Fejedelmi Rendje 28

29 HÍR térkép HÍR védjegyes termékek listája régiónként ( ) 29

30 Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán 30 Szakály Z- Pallóné Kisérdi I -Nábrádi A.: Marketing a hagyományos és tájjellegű élelmiszerek piacán Kaposvári Egyetem, 2010

31 A hagyományos/helyi termékekre épülő gazdaságfejlesztésfejlesztés eredménypiramisa Orsz á g arculat á nak er o s í t é se Vid é kfejleszt é si programokban felhaszn á l á s; Turizmus fellend í t é se, a borutak mint á j á ra í zutak szervez é se V á laszt é kb o v í t é si lehet o s é g a kereskedelemben, vend é gl á t á sban A helyben megtermelt term é kek helyben val ó nagyobb ar á ny ú felhaszn á l á sa Gy á rtm á nyfejleszt é si lehet o s é g az ipar sz á m á ra; Kis - é s k ö z é pv á llalkoz á sok beind í t á sa; Az elmaradott é t rs é gekben munkahely - teremt é si lehet o s é g 31 31

32 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pallóné Dr..Kisérdi Imola mb. osztályvezető Projektkoordinációs Osztály

Czene Zsolt. Tukacs László

Czene Zsolt. Tukacs László Egy éves a NAKVI NAKVI Egy évvel ezelőtt Czene Zsolt Tukacs László Mivel foglalkozik az Intézet Az Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Közreműködik az Darányi

Részletesebben

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. Tanyafejlesztési

Részletesebben

A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései

A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései Budapest VM, 2011. szeptember 1. A Tanyafejlesztési Program gyakorlati kérdései Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Tóth István osztályvezető Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet "Az

Részletesebben

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása

A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) bemutatása dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI 2014. április 25. Budapest Zöld NAKVI Zöld Vidék A NAKVI rövid története

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv feladatainak teljesítésével mindösszesen

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19.

Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) Rézműves Melinda. Szakmai tanácsadó. Budapest, 2013. február 19. Esélyegyenlőségi Programiroda (EPIR) 2012-2013 évi tevékenységei Rézműves Melinda Szakmai tanácsadó Budapest, 2013. február 19. ELŐZMÉNY: A Roma Integrációs Programiroda 2007 májusában jött létre ÚMVP

Részletesebben

III. évfolyam, 4. szám

III. évfolyam, 4. szám III. évfolyam, 4. szám SZERKESZTŐI levél az olvasókhoz Magyar Vidéki Mozaik Tartalom AKTUÁLIS 3 FŐIGAZGATÓI köszöntő ÉLHETŐBB vidék eredményes év a vidékfejlesztésben SOKOLDALÚAN segítette a vidéki közösségeket

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt

Dr. Garai István: a LEADER telitalálat volt A Kiskunok Vidékéért Egyesület hivatalos lapja II. évfolyam 1. szám Balotaszállás, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kelebia, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas,

Részletesebben

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez

Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Fejlesztési esettanulmány CROSSEDU képzésekhez Projekt neve: * Kulcsszavak: * Inkubátorházak hálózata a Bódvaés a Hernád-völgy fejlődése érdekében I. Alapinformációk A képzés során mely témakörökhöz használható

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Junior Chamber International JCI Szegedi Szervezet Délhatármenti Üzleti Klaszter Gratovin Zrt. MICRO-PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Junior Chamber International JCI Szegedi Szervezet Délhatármenti Üzleti Klaszter Gratovin Zrt. MICRO-PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Junior Chamber International JCI Szegedi Szervezet Délhatármenti Üzleti Klaszter Gratovin Zrt. MICRO-PROJEKTEK TÁMOGATÁSA 2011 JCI-MICRO-2011 A JCI bemutatása A Junior Chamber International

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület. Bakonyalja-Kisalföld kapuja akciócsoportnál Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS TUDÁSMENEDZSMENT KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az Ügyfélkapcsolati és Tudásmenedzsment

Részletesebben

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15.

Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. 2012. szeptember - IV. évf. 9. szám Falumegújítás és fejlesztés, valamint Vidéki örökség megőrzése jogcímek Beadási időszak: 2012. október 15-november 15. Mindkét jogcím esetében egy pályázó egy projekt

Részletesebben

A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina. Bevezetés

A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina. Bevezetés A LEADER+ Program gyakorlati tapasztalatai egy Helyi Akciócsoport példáján keresztül Sáriné Dr. Csajka Edina Bevezetés Az Európai Unió Közösségi Kezdeményezései közül vidékfejlesztéssel a LEADER Program

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZPONT PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI CIVIL HÁLÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM 2014. PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. BEVEZETÉS A Magyar Nemzeti Bank függetlensége és felelőssége a társadalmi jólét egyik

Részletesebben