Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: december 12-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Dr. Juhász Enikő, a bizottság elnöke 2. Piroska Miklós, a bizottság alelnöke 3. Serfőző István, a bizottság alelnöke 4. Molnár Imre, a bizottság tagja 5. Balogh Béla, a bizottság tagja 6. Bóta Mizsei Ilona, a bizottság tagja 7. Fazekas János, a bizottság tagja 8. Kazinczi István, a bizottság tagja 9. Magos Vilmos, a bizottság tagja továbbá: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző, irodavezető, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Pántya József, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kosztola János, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Győrik Balázs, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kiss Róbert igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Dr. Balla Tibor kabinetvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Szabó Endre kirendeltség-vezető, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kirendeltsége Debreczeni László elnök, Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Szolovjov Rita munkaszervezet-vezető, Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Száva Sándor alelnök, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Vas Renáta, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Szabó István elnök, Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Fazekas János elnök, Tiszazugi Leader Egyesület Koszorú Lajos ügyvezető, Város-Teampannon Kft Szántó Katalin tervező, Város-Teampannon Kft Gyetvai Márton tervező, Város-Teampannon Kft Mészárosné Tóth Annamária nemzetközi és tervezési referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Bejelentéssel távol: 1. Szathmári Norbert, a bizottság tagja 2. Tokajiné Demecs Katalin, a bizottság tagja 3. Horgosi Zsolt, a bizottság tagja 4. Pintér Anita, a bizottság tagja

2 Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság megjelent tagjait, a meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására kerül sor. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz van-e egyéb javaslat? Egyéb javaslat nincs. Dr. Juhász Enikő kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Serfőző István és Balogh Béla még nem érkezett meg, szavazók száma: 7 fő. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: 1. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről Előadók: Pántya József, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kosztola János, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Győrik Balázs, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről Előadók: Kiss Róbert igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Dr. Balla Tibor kabinetvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Szabó Endre kirendeltség-vezető, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről Előadók: Debreczeni László elnök, Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Száva Sándor alelnök, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Szabó István elnök, Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Fazekas János elnök, Tiszazugi Leader Egyesület Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Előterjesztés az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 2

3 6. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 7. Tájékoztató a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 8. Előterjesztés a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerére Előadók: Koszorú Lajos ügyvezető, Város-Teampannon Kft Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 9. Egyebek 1. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről Pántya József tájékoztatja a bizottságot, hogy a vezérigazgató a mai ülésre nem tudott eljönni. Hárman képviselik a NIF Zrt-ét: a közútfejlesztésért, a vasútfejlesztésért és a gyorsforgalmi útfejlesztésért felelős munkatársak. Szóbeli kiegészítést nem tesz, a kérdésekre válaszolnak. Közben Serfőző István megérkezett, szavazók száma: 8 fő. Lakatos István elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés minden évben megtárgyalja a megyében folyamatban lévő közútfejlesztési projekteket, a NIF Zrt előterjesztésében. A Megyei Közgyűlés mindig tett kezdeményezéseket a megye elérhetőségének javítása érdekében. Most ütemezettebb határozati javaslatot fogalmaztak meg és kérik ehhez a NIF Zrt segítségét. Megkérdezi a NIF Zrt jelenlévő képviselőit, hogy a határozati javaslattal szemben van-e kifogásuk, tartalmaz-e olyat, ami nem vállalható? A Megyei Önkormányzat a M4-es Abony-Fegyvernek közötti szakaszának megvalósítását szeretné felgyorsítani, hogy még ebben az uniós ciklusban, december 31-éig legalább a forgalombahelyezés megtörténhessen. Kosztola János válasza: jelenleg minden abba az irányba mutat, hogy felgyorsuljon a megvalósítás. A tájékoztatójukból kiderül, hogy hiányzik még a támogatási szerződés, amely alapján el tudna indulni a munka. Ismeretei szerint ez záros határidőn belül megtörténik. Ezt követően elindulhatnak a különféle területszerzések, valamint a mérnöki és kivitelezési szerződésekkel kapcsolatos munkák. A december végéig történő forgalombahelyezésnek jelenleg még nem látják a realitását, de törekedni fognak rá. További hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 3

4 A Tervezési és Monitoring Bizottság 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 44/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 2. napirendi pont: Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről Kiss Róbert megköszöni a lehetőséget, hogy a megye mezőgazdaságának helyzetéről a hivataluk tájékoztatót készíthetett. A Földművelésügyi Igazgatóság felkérte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élemiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát a tájékoztató egy-egy fejezetének elkészítésére. Az ő segítségükkel készülhetett el a Megyei Közgyűlésre a tájékoztató. Minden ágazati értékelésből kitűnik az az óriási probléma, amit az idei időjárás okozott. Több elemi kárral terhelt éven vannak túl a megyei mezőgazdasági termelők. Ősszel az időjárás jobbra fordult és reméli, hogy ez így fog folytatódni, így jövőre jobb hangvételű és eredményekben bővelkedő beszámolót tudnak összeállítani. Közben Balogh Béla megérkezett, szavazók száma: 9 fő. Dr. Balla Tibor elmondja, hogy Hubai Imre Csaba átmeneti elnökségi tag egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Kabinetvezetőként a mai bizottsági ülésen és majd a Megyei Közgyűlésen is ő képviseli a Megyei Agrárkamarát. Szóbeli kiegészítést nem tesz. Ha lesz rá idő, nagyon szívesen ad tájékoztatást a Megyei Agrárkamara átalakulásának jelenlegi helyzetéről. Szabó Endre, az MVH részéről is megköszöni a lehetőséget, hogy a tájékoztatót elkészíthették. Igyekeztek teljes körűen beszámolni a támogatási lehetőségekről. Az idei évben számottevő változások nem voltak az agrártámogatások területén. Arra azonban mindannyiuknak fel kell készülniük közösen a társszervezetekkel, hogy 2014-ben új finanszírozási ciklus indul az agráriumban, új közös agrárpolitika várható. Erre a gazdálkodókat és az intézményrendszert is fel kell készíteni, ebből adódóan jövőre komoly feladataik lesznek. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő megköszöni mindhárom előterjesztőnek azt az alapos munkát, amelyet a bizottság elé tártak. Reméli, hogy a következő esztendő barátságosabb és kegyesebb lesz mindannyiukhoz, hiszen Jász-Nagykun-Szolnok megye elsősorban mezőgazdasági jellegű megye, az ország éléskamrája. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 4

5 A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 45/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 3. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről Debreczeni László, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület elnöke kiegészítésként a bekövetkezett változásokról ad tájékoztatást. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló támogatási kérelmek között rangsort állítottak. A 16 kérelemből 8 kérelem jogosulatlanság és formai hibák miatt elutasításra került. A többi kérelem támogatására 144 millió 214 ezer 16 forintot hagytak jóvá. A határozatok kiküldése az ütemterv szerint halad. A turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló kérelmekből 4 db került elbírálásra. 1 db jogosulatlanság miatt elutasításra került, 3 db kérelem pedig összesen 65 millió 676 ezer 164 forint támogatásban részesül. A támogató határozatokat kiküldték. Falufejlesztésre és vidéki örökség megőrzésére október 15. és november 30. között lehetett benyújtani támogatási kérelmet. Falufejlesztésre 8 településről 9 kérelem érkezett be, az igényelt támogatási összeg 260 millió 454 ezer 78 forint. A vidéki örökség megőrzésére 5 településről 6 kérelem érkezett be, az igényelt támogatási összeg 204 millió 192 ezer 483 forint. Ezen kérelmek elbírálása most van folyamatban. Szabó István, a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület elnöke hasonló kiegészítést tesz. Mikrovállalkozások fejlesztésére összesen 152 millió forint támogatás került kiosztásra. A kedvezményezettek már a támogatási határozatot megkapták. Turisztikai tevékenységek esetében pedig a héten hoznak döntést, és még az ünnepek előtt a támogatási határozatokat kézbesítik. Ezen a jogcímen 143 millió Ft támogatási összeg kerül a kedveményezettekhez. Ennyi forrással nem rendelkezett már az egyesület, ezért 28 millió forint kiegészítő fejlesztési forrást kaptak az Irányító Hatóságtól. November 30-áig hozzájuk is beérkeztek a falufejlesztési és vidéki örökség megőrzésére irányuló pályázatok, összesen 16 db, ebből 1 db-ot kell elutasítani. Az összes forrásigény 309 millió forint a két jogcím tekintetében, a rendelkezésre álló forrás pedig 93 millió Ft. Az Irányító Hatóság állásfoglalása az, hogy ezekből a pályázatokból nem kerül elutasításra egy sem, hanem a maradék forrásokat fogják majd átcsoportosítani. Nagy valószínűséggel ezt a millió forintnyi plusz III. tengelyes fejlesztési forrást meg fogja kapni az egyesületük. Ezzel együtt, a 7 év tekintetében több mint 2 milliárd forint fejlesztési forrást juttatnak el a kedvezményezettekhez. Történt egy rendkívüli forrásjuttatás is: több mint 23 millió forintos működési forrást és a IV-es tengely tekintetében pedig több mint 146 millió forint fejlesztési forrást kaptak. Maradványként a IVes tengelyen már csak 4 millió forintjuk volt. Összesen 150 millió Ft fejlesztési forrással rendelkeznek évre IV. tengely Leader jogcímen. A kiegészítését írásban is át fogja adni. 5

6 Dr. Juhász Enikő megköszöni a kiegészítéseket. Kéri, hogy ezeket írásban is csatolják. Megkérdezi, hogy van-e további szóbeli kiegészítés? Száva Sándor bejelenti, hogy alelnökként a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületet képviseli. Szóbeli kiegészítést nem tesz. Fazekas János, a Tiszazugi Leader Egyesület elnöke kiegészítésként hozzáteszi, hogy az Irányító Hatóságtól 106 millió forint plusz támogatást kaptak, illetve működésre 17 millió Ft-ot. A 106 millió forinttal együtt 313 millió forintjuk van, amit támogatásként kioszthatnak. A kiírásra várnak. Információik szerint jobbak lesznek majd a lehetőségeik, hiszen nem lesznek célterületek meghatározva. Kérdés, hogy az MVH-nál miként fogják ezeket a pályázatokat értékelni és minősíteni. Lakatos István kiegészítésként a határozati javaslat 3. pontját indokolja. A Megyei Közgyűlés felkéri a megyében működő Leader közösségeket, hogy a as uniós ciklus megalapozásában, különösen a területfejlesztési tervdokumentumok vidékfejlesztési részének a kialakításában közreműködjenek. Jelentős átalakulás lesz, a kistérségi társulások munkaszervezetei megszűnnek, a járások pedig az állami közigazgatás legalsó szintjét fogják képezni. Úgy tűnik, hogy a települések és a Megyei Önkormányzat közötti kapcsolatot a szervezettséggel és munkaszervezettel rendelkező Leader közösségek fogják jelenteni. Új elem lesz a közösség-irányítású helyi fejlesztések, amely az unió szándéka szerint a Leader nagykorúsítását jelenti. A településcsoportok, illetve mikrotérségek olyan fejlesztési eszközöket fognak kapni, amelyeket a Leaderekhez hasonlóan helyi akciócsoportként, a köz-, a civil és az üzleti szféra összefogásával, döntéshozó testületként kell majd működtetni. Az már most tudható, hogy ebben a testületben a közszféra aránya nem haladhatja meg a 40%-ot. A mai bizottsági ülésen az utolsó napirendi pontként szerepel a megyei területfejlesztési koncepció célrendszere első tervezői változatának a megtárgyalása. Ez a változat a tegnapi és mai napra szervezett 4 térségi fórumon is egyeztetésre kerül. Januárban, a célrendszer konkrét megfogalmazásakor majd megkeresik a Leader közösségeket a konkrét együttműködés kialakítása érdekében. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a holnapi napon tart egy országos tájékoztatót, ahol a területfejlesztési koncepció további részei elkészítésének az ütemezéséről lesz szó. Jelenleg még nem tisztázott, hogy a Megyei Önkormányzatnak mennyi tervdokumentumot kell elkészíteni: területfejlesztési stratégiai programot, vagy területfejlesztési operatív programot, vagy mindkettőt. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő megköszöni az előterjesztőknek az alapos beszámolóját. A bizottság tagjai nevében is azt kívánja, hogy ezek a fejlesztési források minél inkább hasznosuljanak és jussanak el a célzott településekre és a lakosság javát szolgálják. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 46/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 6

7 4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Szóbeli kiegészítés nincs. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy a területfejlesztési feladatokra való felkészülés volt a cél a költségvetési koncepció kialakításakor is. A Megyei Önkormányzat ezévi költségvetése kiegyensúlyozott volt. A közgyűlés munkatársai, elnök úr és az alelnök urak is azon dolgoztak, hogy a jövő év is kiegyensúlyozott év legyen. A költségvetési koncepció a várható feladatoknak megfelelően lett kialakítva. Szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Tervezési és Monitoring Bizottság 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 47/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 5. napirendi pont: Előterjesztés az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról Szóbeli kiegészítés nincs. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 48/2012.(XII.12.) TMB számú határozat az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 7

8 6. napirendi pont: Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász- Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról Szóbeli kiegészítés nincs. Piroska Miklós tájékoztat arról, hogy a Jász-Plasztik Kft több ezer embert foglalkoztat. A településszerkezeti tervmódosítással érintett terület közvetlenül a központi telephely mellett található. Ismert, hogy több multinacionális vállalat is működik a Jász-Plasztik tulajdonában lévő területen. Így kimondhatják, hogy ez a terület lett Jászberény ipari parkja. Sajnos a rendszerváltás óta nem sikerült elérni, hogy a város saját tulajdonú ipari parkkal rendelkezzen. További hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 49/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 7. napirendi pont: Tájékoztató a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről Lakatos István kiegészítésként elmondja: ez egy előzetes lista. A Kormány egy határozattal felgyorsította a következő uniós ciklus előkészítési folyamatait és a nagyprojektek összegyűjtéséről rendelkezett a tárcák felé. Ennek november 30. volt a határideje. Az 50 millió eurot meghaladó összköltségű tervezett fejlesztésekről van szó. Ezek lehetnek előkészített, vagy csak ötlet szintjén megfogalmazott nagyprojektek. A listán szereplő nagyprojektek közül a vízügyes nagyprojektek a legelőkészítettebbek. A NIF tájékoztatójának határozati javaslatával összhangban, a lista nem tartalmazza az M4 Abony-Fegyvernek közötti szakaszát. Jelenleg azzal számolnak, hogy ez a szakasz ebben az uniós ciklusban elkészül, vagy ezen uniós ciklus költségeiből valósul meg. Ez a lista folyamatában, a későbbiek során még változhat. A területfejlesztési dokumentumokban ezek a nagyprojektek meg fognak jelenni. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 8

9 A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 50/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről: A Tervezési és Monitoring Bizottság az 50 millió eurót meghaladó összköltségű megyei nagyprojekteket megismerte és azokat a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi. 8. napirendi pont: Előterjesztés a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerére Koszorú Lajos bejelenti, hogy egy rövid prezentációval kiegészítik az előterjesztést. A továbbiakban Szántó Katalin PowerPoint előadás kivetítésével, térképeken, ábrákon mutatja be a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő része célrendszerének első, tervezői változatát. A jelenlevők az átfogó célokat és a stratégiai célok bemutató ábrát színes fénymásolatban is megkapták. Lakatos István elmondja, hogy tervezési szempontból Szolnok nagyvárosi térség gyakorlatilag a Szolnoki és a Törökszentmiklósi kistérséget együtt jelenti. A Jászsági kistérség önállóan kezelendő. A jövőbeni és a most folyó vízügyes fejlesztések gyakorlatilag meg fogják valósítani a Vásárhelyi Terv korábbi I. ütemét, megteremtve a megye árvízbiztonságának a tényleges alapjait. Ez kulcskérdés a megyében, hiszen az egész megye aszállyal veszélyeztetett, és az egész megye a Jászságot kivéve árvízveszélyeztetett. Ezek megvalósítása a év óta kiemelt célkitűzése volt a Megyei Önkormányzat mindenkori vezetése és közgyűlése számára. Ez ugyanolyan fontos, mint az M4-es megvalósítása. Mindezen vízügyes projektek megvalósulása tesz lehetővé egy más irányú elmozdulást, az úgynevezett Tisza-menti öko-sztráda kiépítését. Mindegyik célnál prioritások fognak szerepelni, és minden területi célnál első helyen fog megjelenni az elérhetőség, például: a szolnokinál megjelenik az M4-es, a jászságinál a 32-es felújítása. Ezért nem szerepel külön célként az elérhetőség. Azt már most lehet tudni, hogy a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére nem lesz uniós támogatás. Kérdés az is, hogy a 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítésre lehet-e majd külön támogatást kapni. A további egyeztetések során kerülnek kialakításra a végleges célok. A mostani célrendszer egy első, tervezői változat. Azzal a négy együtt tervezendő térséggel folynak az egyeztetések, amelyek lehatárolását az előző Megyei Közgyűlés kezdeményezte. A megyei tervezés ütemezéséről mint már említette a holnapi napon fognak tájékoztatást kapni. Most azzal számolnak, a területfejlesztési koncepciót januárban közvitára bocsátják a november 23-ai közgyűlésen elfogadott helyzetfeltárással és a mostani javaslattevő résszel de a holnapi tájékoztatól függően, lehet, hogy tolódni fog februárra. A 45 napos közvitát követően márciusban, vagy áprilisban lehet lezárni a területfejlesztési koncepciót. A négy együtt tervezendő térségre készítendő előtanulmány pályázatát még az ünnepek előtt szeretnék kiírni, ezt most egyeztetik a városokkal. Ez esetben a szerződéseket január közepén meg tudjuk kötni az előttanulmányt készítő cégekkel. Azért hozták be a bizottság elé a célrendszer első változatát, hogy a további egyeztetésekhez testületi hozzájárulást is kapjanak. 9

10 Magos Vilmos örömmel látja, hogy a mostani anyagban komolyabb hangsúlyt kap az elmaradott térségekkel való foglalkozás, a felzárkóztatás. Az előző ülésen Kazinczi István képviselőtársa is megjegyezte, hogy az elmaradott térségek komoly visszahúzó erőt jelentenek. Reméli, hogy a valóságban is realizálódnak majd a felvázolt célok. Bóta Mizsei Ilona távozott az ülésről, szavazók száma: 8 fő. Balogh Béla megjegyzi, most tudja értékelni az előző napirendi pontban tárgyaltakat. Komoly egymásra hatás látható. A nagyprojektjavaslatokban szerepelnek azok a megoldások, amelyek itt problémaként jelennek meg. Ez ebből a szempontból jónak tekinthető. A Jászág a térképen tulajdonképpen csak Jászberénnyel van reprezentálva. Itt jelentős együttműködés van három város, Jászberény, Jászfényszaru és Jászárokszállás között. Ez elég erőteljes gazdasági kapcsolatokat jelent. Például: a jászberényi vállalkozások együttműködnek a Samsunggal, a jászfényszarui ipari park logisztikát biztosít a jászberényi vállalkozásoknak. Talán ezt is érdemes lenne jelezni. Véleménye szerint a megye felsőoktatásának ügye sokkal komolyabb probléma, mint ahogyan ez kezelve van. Ismerve a jelenlegi tendenciákat, ez a jövőben jelentős problémákat fog okozni. A Közép-Tisza-mentén, Körös-mentén élő elszegényedett népesség integrációjához kapcsolódva az a véleménye, hogy a leszakadó térségeket és a hátrányos népességet külön kellene kezelni, szét kellene választani. Például a fejlettebb Jászság térségben is van hátrányos népesség, még akkor is, ha nagyságrendileg itt nem jelent akkora problémát. Fazekas János egyetért Balogh Béla képviselőtársával abban, hogy külön kell kezelni a népesség problémáját, és külön a térség problémáját. A foglalkoztatás megoldása a legfontosabb. A bökényi duzzasztó megvalósítása is mintegy 20 éves probléma, ez sincs megoldva. Ezért turisztikai fejlesztésekről, horgászturizmusról, öntözésről a Körös-mentén nem lehet beszélni. Ezeket a meglévő problémákat kellene megoldani, hogy a hátrányos népesség helyzetén javítani tudjanak. A Kecskemét és Gyula közötti gyorsforgalmi út megvalósítása pedig az itt élő népesség hátrányos helyzetének az enyhítését jelentené. Ezen gyorsforgalmú út hiánya is évek óta probléma. Koszorú Lajos válasza Balogh Béla képviselő észrevételeire: a most elkészült célrendszer egy tervezői változat. Nyitottak minden javaslatra. Az egyeztetési folyamat legalább február végéig tartani fog, amelynek a végeredménye lesz a célrendszer megalkotása. Szántó Katalin szerint fontos gondolat a hátrányos térség és a hátrányos népesség szétválasztása. Megköszöni, hogy erre felhívták a figyelmet. Ennek a célrendszernek lesz egy olyan része is, amit horizontális céloknak neveznek ezek még most nincsenek feltüntetve. A koncepció kidolgozása során, amikor szétválasztják a térséget és a népességet, akkor a népességnek mindenképpen nagyon fontos és markáns horizontális célként kell megjelennie. További hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést. 10

11

12 Tervezés és Monitoring Bizottság december 12-ei ülésén hozott határozatai ( határozat száma, címe ) 44/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről 45/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről 46/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről 47/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 48/2012.(XII.12.) TMB számú határozat az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról 49/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról 50/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről 51/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréről 12

13 Tervezési és Monitoring Bizottság december 12-ei ülésén hozott határozatai ( határozat száma, címe, tartalma ) 44/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 45/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 46/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 47/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 48/2012.(XII.12.) TMB számú határozat az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 49/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 13

14 50/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről: A Tervezési és Monitoring Bizottság az 50 millió eurót meghaladó összköltségű megyei nagyprojekteket megismerte és azokat a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi. 51/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréről: A Tervezési és Monitoring Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerét megismerte és azt a további tervező munkákhoz való kiindulásként a melléklet szerint elfogadja. 14

Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 22-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2008. július 11-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Jász termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 33-80/2014. NÓGRÁD MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 33-80/2014. NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay termében megtartott ülésén.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra

Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra Jász-Nagykun-Szolnok megyei felkészülés a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusra V. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 27. Lakatos István irodavezető Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30- án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. március 25-én tartott üléséről Határozatok mutatója 24/2013. (III. 25.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 25/2013. (III. 25.) sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I.27.) számú határozata a 2015. január 27-i együttes ülés jegyzőkönyv hitelesítőiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 27-i együttes üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. november 14. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének. 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 16-án tartott soron kívüli üléséről Határozatok mutatója 64/2012. (VIII. 16.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 65/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. július 12. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 12-én 18.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/413/1/2013. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2013. január 10-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző

4. Beszámoló a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2010-2014. években végzett tevékenységéről Előterjesztő: dr. Barta László, megyei főjegyző Ikt.sz.: 43-13/2014. Jegyzőkönyv Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2014. június 26-án, a Megyeháza I. emeleti Hadady-Hargitay termében tartott soron következő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. március 18-án a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy tanácskozó terme Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes város, Tiszagyenda és Tiszaroff Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2006. december 14-én megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Kunhegyes, Városháza nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2007. február 16.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság. Jegyzőkönyv a bizottság 2007. február 16. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Jegyzőkönyv a bizottság 2007. február 16.-i üléséről A bizottság taglétszáma: 13 fő Jelen vannak: Vadas Sándor, Elek Sándor, Farkas András Andor, Dr. Jernei Zoltán, Dr. Juhász

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: Tanácskozási joggal jelen vannak: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat 2015. június 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem Mezőkövesd,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail.

Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail. Szarvas Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5540-Szarvas, Arató Pál u. 1/1. Telefon: 06/20-475-39-19, 06/20-475-49-89 Email: cko.szarvas@gmail. com JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

Pálosi László polgármester

Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló

Jegyzőkönyv. Az elnökségi ülés helyszíne: Magyar Sport Háza (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), I. emeleti kocka tárgyaló Jegyzőkönyv a Fogyatékosok Országos Diák-, és Szabadidősport Szövetségének (a továbbiakban: FODISZ) 2014. szeptember 6-án megtartott elnökségi üléséről (a továbbiakban: ülés) Az elnökségi ülés helyszíne:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben