Jegyzőkönyv. Jelen vannak:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Jelen vannak:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: december 12-én, 9.00 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Dr. Juhász Enikő, a bizottság elnöke 2. Piroska Miklós, a bizottság alelnöke 3. Serfőző István, a bizottság alelnöke 4. Molnár Imre, a bizottság tagja 5. Balogh Béla, a bizottság tagja 6. Bóta Mizsei Ilona, a bizottság tagja 7. Fazekas János, a bizottság tagja 8. Kazinczi István, a bizottság tagja 9. Magos Vilmos, a bizottság tagja továbbá: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke Dr. Molnár Zoltán megyei aljegyző, irodavezető, Közgyűlési és Pénzügyi Iroda Lakatos István irodavezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Pántya József, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kosztola János, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Győrik Balázs, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kiss Róbert igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Dr. Balla Tibor kabinetvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Szabó Endre kirendeltség-vezető, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kirendeltsége Debreczeni László elnök, Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Szolovjov Rita munkaszervezet-vezető, Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Száva Sándor alelnök, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Vas Renáta, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Szabó István elnök, Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Fazekas János elnök, Tiszazugi Leader Egyesület Koszorú Lajos ügyvezető, Város-Teampannon Kft Szántó Katalin tervező, Város-Teampannon Kft Gyetvai Márton tervező, Város-Teampannon Kft Mészárosné Tóth Annamária nemzetközi és tervezési referens, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Földes Edit jegyzőkönyvvezető, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda Bejelentéssel távol: 1. Szathmári Norbert, a bizottság tagja 2. Tokajiné Demecs Katalin, a bizottság tagja 3. Horgosi Zsolt, a bizottság tagja 4. Pintér Anita, a bizottság tagja

2 Dr. Juhász Enikő tisztelettel köszönti alelnök urat, a bizottság megjelent tagjait, a meghívott vendégeket és a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes. A meghívó szerinti napirendi pontok megtárgyalására kerül sor. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokhoz van-e egyéb javaslat? Egyéb javaslat nincs. Dr. Juhász Enikő kéri, hogy aki a napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Serfőző István és Balogh Béla még nem érkezett meg, szavazók száma: 7 fő. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: 1. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről Előadók: Pántya József, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Kosztola János, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Győrik Balázs, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 2. Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről Előadók: Kiss Róbert igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Dr. Balla Tibor kabinetvezető, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Agrárkamara Szabó Endre kirendeltség-vezető, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről Előadók: Debreczeni László elnök, Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület Száva Sándor alelnök, Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesület Szabó István elnök, Tisza-tó Térsége Leader Egyesület Fazekas János elnök, Tiszazugi Leader Egyesület Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 4. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 5. Előterjesztés az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 2

3 6. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 7. Tájékoztató a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről Előadó: Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 8. Előterjesztés a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerére Előadók: Koszorú Lajos ügyvezető, Város-Teampannon Kft Dr. Csoór György, a Megyei Közgyűlés alelnöke 9. Egyebek 1. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről Pántya József tájékoztatja a bizottságot, hogy a vezérigazgató a mai ülésre nem tudott eljönni. Hárman képviselik a NIF Zrt-ét: a közútfejlesztésért, a vasútfejlesztésért és a gyorsforgalmi útfejlesztésért felelős munkatársak. Szóbeli kiegészítést nem tesz, a kérdésekre válaszolnak. Közben Serfőző István megérkezett, szavazók száma: 8 fő. Lakatos István elmondja, hogy a Megyei Közgyűlés minden évben megtárgyalja a megyében folyamatban lévő közútfejlesztési projekteket, a NIF Zrt előterjesztésében. A Megyei Közgyűlés mindig tett kezdeményezéseket a megye elérhetőségének javítása érdekében. Most ütemezettebb határozati javaslatot fogalmaztak meg és kérik ehhez a NIF Zrt segítségét. Megkérdezi a NIF Zrt jelenlévő képviselőit, hogy a határozati javaslattal szemben van-e kifogásuk, tartalmaz-e olyat, ami nem vállalható? A Megyei Önkormányzat a M4-es Abony-Fegyvernek közötti szakaszának megvalósítását szeretné felgyorsítani, hogy még ebben az uniós ciklusban, december 31-éig legalább a forgalombahelyezés megtörténhessen. Kosztola János válasza: jelenleg minden abba az irányba mutat, hogy felgyorsuljon a megvalósítás. A tájékoztatójukból kiderül, hogy hiányzik még a támogatási szerződés, amely alapján el tudna indulni a munka. Ismeretei szerint ez záros határidőn belül megtörténik. Ezt követően elindulhatnak a különféle területszerzések, valamint a mérnöki és kivitelezési szerződésekkel kapcsolatos munkák. A december végéig történő forgalombahelyezésnek jelenleg még nem látják a realitását, de törekedni fognak rá. További hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 3

4 A Tervezési és Monitoring Bizottság 7 igen és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 44/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 2. napirendi pont: Tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről Kiss Róbert megköszöni a lehetőséget, hogy a megye mezőgazdaságának helyzetéről a hivataluk tájékoztatót készíthetett. A Földművelésügyi Igazgatóság felkérte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élemiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát, a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát a tájékoztató egy-egy fejezetének elkészítésére. Az ő segítségükkel készülhetett el a Megyei Közgyűlésre a tájékoztató. Minden ágazati értékelésből kitűnik az az óriási probléma, amit az idei időjárás okozott. Több elemi kárral terhelt éven vannak túl a megyei mezőgazdasági termelők. Ősszel az időjárás jobbra fordult és reméli, hogy ez így fog folytatódni, így jövőre jobb hangvételű és eredményekben bővelkedő beszámolót tudnak összeállítani. Közben Balogh Béla megérkezett, szavazók száma: 9 fő. Dr. Balla Tibor elmondja, hogy Hubai Imre Csaba átmeneti elnökségi tag egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Kabinetvezetőként a mai bizottsági ülésen és majd a Megyei Közgyűlésen is ő képviseli a Megyei Agrárkamarát. Szóbeli kiegészítést nem tesz. Ha lesz rá idő, nagyon szívesen ad tájékoztatást a Megyei Agrárkamara átalakulásának jelenlegi helyzetéről. Szabó Endre, az MVH részéről is megköszöni a lehetőséget, hogy a tájékoztatót elkészíthették. Igyekeztek teljes körűen beszámolni a támogatási lehetőségekről. Az idei évben számottevő változások nem voltak az agrártámogatások területén. Arra azonban mindannyiuknak fel kell készülniük közösen a társszervezetekkel, hogy 2014-ben új finanszírozási ciklus indul az agráriumban, új közös agrárpolitika várható. Erre a gazdálkodókat és az intézményrendszert is fel kell készíteni, ebből adódóan jövőre komoly feladataik lesznek. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő megköszöni mindhárom előterjesztőnek azt az alapos munkát, amelyet a bizottság elé tártak. Reméli, hogy a következő esztendő barátságosabb és kegyesebb lesz mindannyiukhoz, hiszen Jász-Nagykun-Szolnok megye elsősorban mezőgazdasági jellegű megye, az ország éléskamrája. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 4

5 A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 45/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 3. napirendi pont: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről Debreczeni László, a Közép-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület elnöke kiegészítésként a bekövetkezett változásokról ad tájékoztatást. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére irányuló támogatási kérelmek között rangsort állítottak. A 16 kérelemből 8 kérelem jogosulatlanság és formai hibák miatt elutasításra került. A többi kérelem támogatására 144 millió 214 ezer 16 forintot hagytak jóvá. A határozatok kiküldése az ütemterv szerint halad. A turisztikai tevékenységek ösztönzésére irányuló kérelmekből 4 db került elbírálásra. 1 db jogosulatlanság miatt elutasításra került, 3 db kérelem pedig összesen 65 millió 676 ezer 164 forint támogatásban részesül. A támogató határozatokat kiküldték. Falufejlesztésre és vidéki örökség megőrzésére október 15. és november 30. között lehetett benyújtani támogatási kérelmet. Falufejlesztésre 8 településről 9 kérelem érkezett be, az igényelt támogatási összeg 260 millió 454 ezer 78 forint. A vidéki örökség megőrzésére 5 településről 6 kérelem érkezett be, az igényelt támogatási összeg 204 millió 192 ezer 483 forint. Ezen kérelmek elbírálása most van folyamatban. Szabó István, a Tisza-tó Térsége Leader Egyesület elnöke hasonló kiegészítést tesz. Mikrovállalkozások fejlesztésére összesen 152 millió forint támogatás került kiosztásra. A kedvezményezettek már a támogatási határozatot megkapták. Turisztikai tevékenységek esetében pedig a héten hoznak döntést, és még az ünnepek előtt a támogatási határozatokat kézbesítik. Ezen a jogcímen 143 millió Ft támogatási összeg kerül a kedveményezettekhez. Ennyi forrással nem rendelkezett már az egyesület, ezért 28 millió forint kiegészítő fejlesztési forrást kaptak az Irányító Hatóságtól. November 30-áig hozzájuk is beérkeztek a falufejlesztési és vidéki örökség megőrzésére irányuló pályázatok, összesen 16 db, ebből 1 db-ot kell elutasítani. Az összes forrásigény 309 millió forint a két jogcím tekintetében, a rendelkezésre álló forrás pedig 93 millió Ft. Az Irányító Hatóság állásfoglalása az, hogy ezekből a pályázatokból nem kerül elutasításra egy sem, hanem a maradék forrásokat fogják majd átcsoportosítani. Nagy valószínűséggel ezt a millió forintnyi plusz III. tengelyes fejlesztési forrást meg fogja kapni az egyesületük. Ezzel együtt, a 7 év tekintetében több mint 2 milliárd forint fejlesztési forrást juttatnak el a kedvezményezettekhez. Történt egy rendkívüli forrásjuttatás is: több mint 23 millió forintos működési forrást és a IV-es tengely tekintetében pedig több mint 146 millió forint fejlesztési forrást kaptak. Maradványként a IVes tengelyen már csak 4 millió forintjuk volt. Összesen 150 millió Ft fejlesztési forrással rendelkeznek évre IV. tengely Leader jogcímen. A kiegészítését írásban is át fogja adni. 5

6 Dr. Juhász Enikő megköszöni a kiegészítéseket. Kéri, hogy ezeket írásban is csatolják. Megkérdezi, hogy van-e további szóbeli kiegészítés? Száva Sándor bejelenti, hogy alelnökként a Tisza-menti Leader Közhasznú Egyesületet képviseli. Szóbeli kiegészítést nem tesz. Fazekas János, a Tiszazugi Leader Egyesület elnöke kiegészítésként hozzáteszi, hogy az Irányító Hatóságtól 106 millió forint plusz támogatást kaptak, illetve működésre 17 millió Ft-ot. A 106 millió forinttal együtt 313 millió forintjuk van, amit támogatásként kioszthatnak. A kiírásra várnak. Információik szerint jobbak lesznek majd a lehetőségeik, hiszen nem lesznek célterületek meghatározva. Kérdés, hogy az MVH-nál miként fogják ezeket a pályázatokat értékelni és minősíteni. Lakatos István kiegészítésként a határozati javaslat 3. pontját indokolja. A Megyei Közgyűlés felkéri a megyében működő Leader közösségeket, hogy a as uniós ciklus megalapozásában, különösen a területfejlesztési tervdokumentumok vidékfejlesztési részének a kialakításában közreműködjenek. Jelentős átalakulás lesz, a kistérségi társulások munkaszervezetei megszűnnek, a járások pedig az állami közigazgatás legalsó szintjét fogják képezni. Úgy tűnik, hogy a települések és a Megyei Önkormányzat közötti kapcsolatot a szervezettséggel és munkaszervezettel rendelkező Leader közösségek fogják jelenteni. Új elem lesz a közösség-irányítású helyi fejlesztések, amely az unió szándéka szerint a Leader nagykorúsítását jelenti. A településcsoportok, illetve mikrotérségek olyan fejlesztési eszközöket fognak kapni, amelyeket a Leaderekhez hasonlóan helyi akciócsoportként, a köz-, a civil és az üzleti szféra összefogásával, döntéshozó testületként kell majd működtetni. Az már most tudható, hogy ebben a testületben a közszféra aránya nem haladhatja meg a 40%-ot. A mai bizottsági ülésen az utolsó napirendi pontként szerepel a megyei területfejlesztési koncepció célrendszere első tervezői változatának a megtárgyalása. Ez a változat a tegnapi és mai napra szervezett 4 térségi fórumon is egyeztetésre kerül. Januárban, a célrendszer konkrét megfogalmazásakor majd megkeresik a Leader közösségeket a konkrét együttműködés kialakítása érdekében. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal a holnapi napon tart egy országos tájékoztatót, ahol a területfejlesztési koncepció további részei elkészítésének az ütemezéséről lesz szó. Jelenleg még nem tisztázott, hogy a Megyei Önkormányzatnak mennyi tervdokumentumot kell elkészíteni: területfejlesztési stratégiai programot, vagy területfejlesztési operatív programot, vagy mindkettőt. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő megköszöni az előterjesztőknek az alapos beszámolóját. A bizottság tagjai nevében is azt kívánja, hogy ezek a fejlesztési források minél inkább hasznosuljanak és jussanak el a célzott településekre és a lakosság javát szolgálják. Szavazásra teszi fel a tájékoztatót. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 46/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 6

7 4. napirendi pont: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójára Szóbeli kiegészítés nincs. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő elmondja, hogy a területfejlesztési feladatokra való felkészülés volt a cél a költségvetési koncepció kialakításakor is. A Megyei Önkormányzat ezévi költségvetése kiegyensúlyozott volt. A közgyűlés munkatársai, elnök úr és az alelnök urak is azon dolgoztak, hogy a jövő év is kiegyensúlyozott év legyen. A költségvetési koncepció a várható feladatoknak megfelelően lett kialakítva. Szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Tervezési és Monitoring Bizottság 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 47/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 5. napirendi pont: Előterjesztés az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról Szóbeli kiegészítés nincs. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 48/2012.(XII.12.) TMB számú határozat az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 7

8 6. napirendi pont: Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász- Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról Szóbeli kiegészítés nincs. Piroska Miklós tájékoztat arról, hogy a Jász-Plasztik Kft több ezer embert foglalkoztat. A településszerkezeti tervmódosítással érintett terület közvetlenül a központi telephely mellett található. Ismert, hogy több multinacionális vállalat is működik a Jász-Plasztik tulajdonában lévő területen. Így kimondhatják, hogy ez a terület lett Jászberény ipari parkja. Sajnos a rendszerváltás óta nem sikerült elérni, hogy a város saját tulajdonú ipari parkkal rendelkezzen. További hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést. A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 49/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 7. napirendi pont: Tájékoztató a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről Lakatos István kiegészítésként elmondja: ez egy előzetes lista. A Kormány egy határozattal felgyorsította a következő uniós ciklus előkészítési folyamatait és a nagyprojektek összegyűjtéséről rendelkezett a tárcák felé. Ennek november 30. volt a határideje. Az 50 millió eurot meghaladó összköltségű tervezett fejlesztésekről van szó. Ezek lehetnek előkészített, vagy csak ötlet szintjén megfogalmazott nagyprojektek. A listán szereplő nagyprojektek közül a vízügyes nagyprojektek a legelőkészítettebbek. A NIF tájékoztatójának határozati javaslatával összhangban, a lista nem tartalmazza az M4 Abony-Fegyvernek közötti szakaszát. Jelenleg azzal számolnak, hogy ez a szakasz ebben az uniós ciklusban elkészül, vagy ezen uniós ciklus költségeiből valósul meg. Ez a lista folyamatában, a későbbiek során még változhat. A területfejlesztési dokumentumokban ezek a nagyprojektek meg fognak jelenni. Hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel a tájékoztatót. 8

9 A Tervezési és Monitoring Bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 50/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről: A Tervezési és Monitoring Bizottság az 50 millió eurót meghaladó összköltségű megyei nagyprojekteket megismerte és azokat a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi. 8. napirendi pont: Előterjesztés a Tervezési és Monitoring Bizottságnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerére Koszorú Lajos bejelenti, hogy egy rövid prezentációval kiegészítik az előterjesztést. A továbbiakban Szántó Katalin PowerPoint előadás kivetítésével, térképeken, ábrákon mutatja be a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő része célrendszerének első, tervezői változatát. A jelenlevők az átfogó célokat és a stratégiai célok bemutató ábrát színes fénymásolatban is megkapták. Lakatos István elmondja, hogy tervezési szempontból Szolnok nagyvárosi térség gyakorlatilag a Szolnoki és a Törökszentmiklósi kistérséget együtt jelenti. A Jászsági kistérség önállóan kezelendő. A jövőbeni és a most folyó vízügyes fejlesztések gyakorlatilag meg fogják valósítani a Vásárhelyi Terv korábbi I. ütemét, megteremtve a megye árvízbiztonságának a tényleges alapjait. Ez kulcskérdés a megyében, hiszen az egész megye aszállyal veszélyeztetett, és az egész megye a Jászságot kivéve árvízveszélyeztetett. Ezek megvalósítása a év óta kiemelt célkitűzése volt a Megyei Önkormányzat mindenkori vezetése és közgyűlése számára. Ez ugyanolyan fontos, mint az M4-es megvalósítása. Mindezen vízügyes projektek megvalósulása tesz lehetővé egy más irányú elmozdulást, az úgynevezett Tisza-menti öko-sztráda kiépítését. Mindegyik célnál prioritások fognak szerepelni, és minden területi célnál első helyen fog megjelenni az elérhetőség, például: a szolnokinál megjelenik az M4-es, a jászságinál a 32-es felújítása. Ezért nem szerepel külön célként az elérhetőség. Azt már most lehet tudni, hogy a 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére nem lesz uniós támogatás. Kérdés az is, hogy a 11,5 tonnás tengelyterhelésre történő megerősítésre lehet-e majd külön támogatást kapni. A további egyeztetések során kerülnek kialakításra a végleges célok. A mostani célrendszer egy első, tervezői változat. Azzal a négy együtt tervezendő térséggel folynak az egyeztetések, amelyek lehatárolását az előző Megyei Közgyűlés kezdeményezte. A megyei tervezés ütemezéséről mint már említette a holnapi napon fognak tájékoztatást kapni. Most azzal számolnak, a területfejlesztési koncepciót januárban közvitára bocsátják a november 23-ai közgyűlésen elfogadott helyzetfeltárással és a mostani javaslattevő résszel de a holnapi tájékoztatól függően, lehet, hogy tolódni fog februárra. A 45 napos közvitát követően márciusban, vagy áprilisban lehet lezárni a területfejlesztési koncepciót. A négy együtt tervezendő térségre készítendő előtanulmány pályázatát még az ünnepek előtt szeretnék kiírni, ezt most egyeztetik a városokkal. Ez esetben a szerződéseket január közepén meg tudjuk kötni az előttanulmányt készítő cégekkel. Azért hozták be a bizottság elé a célrendszer első változatát, hogy a további egyeztetésekhez testületi hozzájárulást is kapjanak. 9

10 Magos Vilmos örömmel látja, hogy a mostani anyagban komolyabb hangsúlyt kap az elmaradott térségekkel való foglalkozás, a felzárkóztatás. Az előző ülésen Kazinczi István képviselőtársa is megjegyezte, hogy az elmaradott térségek komoly visszahúzó erőt jelentenek. Reméli, hogy a valóságban is realizálódnak majd a felvázolt célok. Bóta Mizsei Ilona távozott az ülésről, szavazók száma: 8 fő. Balogh Béla megjegyzi, most tudja értékelni az előző napirendi pontban tárgyaltakat. Komoly egymásra hatás látható. A nagyprojektjavaslatokban szerepelnek azok a megoldások, amelyek itt problémaként jelennek meg. Ez ebből a szempontból jónak tekinthető. A Jászág a térképen tulajdonképpen csak Jászberénnyel van reprezentálva. Itt jelentős együttműködés van három város, Jászberény, Jászfényszaru és Jászárokszállás között. Ez elég erőteljes gazdasági kapcsolatokat jelent. Például: a jászberényi vállalkozások együttműködnek a Samsunggal, a jászfényszarui ipari park logisztikát biztosít a jászberényi vállalkozásoknak. Talán ezt is érdemes lenne jelezni. Véleménye szerint a megye felsőoktatásának ügye sokkal komolyabb probléma, mint ahogyan ez kezelve van. Ismerve a jelenlegi tendenciákat, ez a jövőben jelentős problémákat fog okozni. A Közép-Tisza-mentén, Körös-mentén élő elszegényedett népesség integrációjához kapcsolódva az a véleménye, hogy a leszakadó térségeket és a hátrányos népességet külön kellene kezelni, szét kellene választani. Például a fejlettebb Jászság térségben is van hátrányos népesség, még akkor is, ha nagyságrendileg itt nem jelent akkora problémát. Fazekas János egyetért Balogh Béla képviselőtársával abban, hogy külön kell kezelni a népesség problémáját, és külön a térség problémáját. A foglalkoztatás megoldása a legfontosabb. A bökényi duzzasztó megvalósítása is mintegy 20 éves probléma, ez sincs megoldva. Ezért turisztikai fejlesztésekről, horgászturizmusról, öntözésről a Körös-mentén nem lehet beszélni. Ezeket a meglévő problémákat kellene megoldani, hogy a hátrányos népesség helyzetén javítani tudjanak. A Kecskemét és Gyula közötti gyorsforgalmi út megvalósítása pedig az itt élő népesség hátrányos helyzetének az enyhítését jelentené. Ezen gyorsforgalmú út hiánya is évek óta probléma. Koszorú Lajos válasza Balogh Béla képviselő észrevételeire: a most elkészült célrendszer egy tervezői változat. Nyitottak minden javaslatra. Az egyeztetési folyamat legalább február végéig tartani fog, amelynek a végeredménye lesz a célrendszer megalkotása. Szántó Katalin szerint fontos gondolat a hátrányos térség és a hátrányos népesség szétválasztása. Megköszöni, hogy erre felhívták a figyelmet. Ennek a célrendszernek lesz egy olyan része is, amit horizontális céloknak neveznek ezek még most nincsenek feltüntetve. A koncepció kidolgozása során, amikor szétválasztják a térséget és a népességet, akkor a népességnek mindenképpen nagyon fontos és markáns horizontális célként kell megjelennie. További hozzászólás nincs. Dr. Juhász Enikő szavazásra teszi fel az előterjesztést. 10

11

12 Tervezés és Monitoring Bizottság december 12-ei ülésén hozott határozatai ( határozat száma, címe ) 44/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről 45/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről 46/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről 47/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról 48/2012.(XII.12.) TMB számú határozat az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról 49/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról 50/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről 51/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréről 12

13 Tervezési és Monitoring Bizottság december 12-ei ülésén hozott határozatai ( határozat száma, címe, tartalma ) 44/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyét érintő közlekedési fejlesztésekről, kiemelten az M4-es gyorsforgalmi út megvalósításának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztató és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 45/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jász-Nagykun-Szolnok megye mezőgazdaságának helyzetéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 46/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő Leader közösségek tevékenységéről: A bizottság támogatja a tájékoztatók és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 47/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciójáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 48/2012.(XII.12.) TMB számú határozat az Alföldi Szíve turisztikai kedvezménykártya jövőbeni kiadásáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 49/2012.(XII.12.) TMB számú határozat Jászberény város településrendezési eszközeinek évi a Jász-Plasztik Kft telephelyére és annak környezetére vonatkozó módosításáról: A bizottság támogatja az előterjesztés és a határozati javaslat Megyei Közgyűlés elé terjesztését és elfogadását. 13

14 50/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a as Európai Uniós fejlesztési ciklusban megvalósítani kívánt megyei nagyprojektekről: A Tervezési és Monitoring Bizottság az 50 millió eurót meghaladó összköltségű megyei nagyprojekteket megismerte és azokat a melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi. 51/2012.(XII.12.) TMB számú határozat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszeréről: A Tervezési és Monitoring Bizottság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció célrendszerét megismerte és azt a további tervező munkákhoz való kiindulásként a melléklet szerint elfogadja. 14

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 9-én, 9.15 órakor, Szolnokon, a Megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága rendkívüli üléséről

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén.

Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2002. október 14-én, 14 00 órakor Debrecenben, a Megyeháza Árpád termében megtartott ülésén. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ívek

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2011. december 9-i közmeghallgatással egybekötött - üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház

Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről. Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Jegyzőkönyv 2011. szeptember 17-i elnökségi ülésről Helyszín: Fejér megye, Kisgyón Természetbarát telep, Gyöngyvirág Kulcsosház Időpont: 2011. szeptember 17. Jelen vannak: Szabó Imre, Pusztay Sándor, dr.

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter

9. Kolenkó Gábor 10. Lukács András 11. Marton Péter 12. Miklós Árpád 13. Pasztorniczky István 14. Riz Gábor 15. Szalai Szabolcs 16. Szamosvölgyi Péter Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 1 IV-1584-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján 10:00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK)

Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) Magyar Mérnöki Kamara (MMK) EMLÉKEZTETŐ A KÖZOP MONITORING BIZOTTSÁG (KÖZOP MOB) TIZEDIK ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: Marriott Courtyard Blaha Lujza bálterem IDŐPONT: 2012. június 11. RÉSZTVEVŐK: Szavazati joggal jelen lévő tagok: Szalóki

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály

JEGYZŐKÖNYV. Később érkezett képviselők: Benczés Miklós, Fodor Zoltán, Dr. Mokrai Mihály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-25/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. szeptember 27. napján 10.00 órai kezdettel a i Hivatal Konferencia termében (Miskolc,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására

Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l.

JEGYZŐKÖNYV. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 14-én megtartott r e n d k í v ü l i n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat 1-46-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2015. február 19-én 16.00 órakor kezdődő üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben