Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2013. február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve"

Átírás

1 150 / 4 /2013 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület február 13-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.13.) sz. határozata a Tiszazugi Leader Egyesület működési hitel felvételéhez kezességvállalás elutasításáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (II.13.) sz. határozata Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalásának elnapolásáról 1

2 J e g y z ő k ö n y v mely készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 13-án 17,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Sej János polgármester Őze István, Kátai Mihály képviselők Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Keresztes Anita körjegyző Erdélyi Zoltánné köztisztviselő Váradi Zoltánné jkv. Sej János polgármester :Tisztelettel köszönti Képviselő-testületünk mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és azt megnyitja. Dari Csaba és Tóth Gyuláné képviselők jelezték, hogy később csatlakoznak az üléshez. A meghívón kiadott napirendek kerülnek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a II. napirend legyen a I. napirend, a III. napirend legyen a II. napirend, és a I. napirend legyen a III. napirend. Megkérdezi van-e más javaslat a napirendekkel kapcsolatosan? Kéri a módosított sorrendben a napirendek elfogadását. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta módosított sorrendben a napirendeket megtárgyalásra. I. Napirend: A Tiszazugi Leader Egyesület működési hitel fedezetéül szolgáló kezességvállalás megtárgyalása Előadó: Sej János polgármester Sej János: A Leaderről szeretném elmondani, hogy Leader Kft. eddig is volt, azt a törvény erejénél meg kellett szüntetni, és lehetett létrehozni Leader Egyesületet. Ezek az egyesületek állami támogatásból élnek, utófinanszírozásúak. A Leader Egyesület kért tőlünk erre hivatkozva tagi kölcsönt, lakosságszám arányosan be is adtuk. Akkor is olyan kimutatást és előterjesztést küldtek a tagi kölcsönhöz, amiből nem derült ki, hogy megtérül-e vagy nem. Mi közpénzből gazdálkodunk, figyelni kell azt, mire adunk pénzt. Más a helyzet, ha azt mondják, hogy járuljunk hozzá tényleges pénzeszköz átadással. Akkor visszaadtuk nekik, hogy dolgozzák át a kimutatást, hogy miből fogják visszaadni a pénzt. Leírták, hogy decemberben adják vissza, de, hogy miből azt nem. Második körben elfogadtuk, és át is utaltuk a pénzt. A mostani eset hasonló az előzőhöz. Többször átnéztem, de nem tudom megmondani, hogy az a kimutatás miről szól. Nem értem a táblázatot, hogy mit 2

3 számol, nem lehet rajta eligazodni. Most nem pénzt kér, kezességet kér. A kezesség az én tudomásom szerint a bankok egyetemleges kezességet, egyetemleges felelősségre adnak, ami azt jelenti, hogy a teljes összeget akár egy önkormányzaton behajtja, azok meg majd szedjék be a többi önkormányzaton. Később lesz a költségvetés tárgyalása, de nem úgy áll a költségvetésünk, hogy kezességet vállaljunk. A kezességvállalás ugyanolyan kötelezettségvállalás mintha szerződést kötnék Javaslatom az, amit ki is küldtünk az előterjesztésben, hogy a kezességvállalást nem vállalja Nagyrév Község Önkormányzat. Tagdíjat fizetjük, abban meg is állapodtunk. Őze István: A táblázatban levezette, hogy mit mikor kér, csak a megtérülésről nem ír semmit. Ha nézzük, mínuszos az egész. Keresztes Anita: Érinti-e ez az önkormányzat pályázati szándékát, ha nem járul hozzá az önkormányzat? Sej János: Nem hinném, hogy érintené! A költségvetésünk így is mínuszos, reménykedünk, hogy a költségvetés így is befogadásra kerül. Kaptunk egy t az Országgyűlési Képviselőtől., hogy ha mínuszos a költségvetés, akkor a Tállai Andráshoz lehet fordulni és vagy kisegítenek összeggel, vagy megmondják, hogy csináljuk meg, hogy ne legyen mínuszos a költségvetés. Keresztes Anita: Hogy értik azt, hogy tényleges pénzkifizetéssel nem jár, a kezességvállalás, de mégis le van bontva táblázatba. Sej János: Ez az, amit mondtam, hogy nem értem! Táblázatnak olyannak kell lennie, hogy minden hozzáértő ember megértse. Ezt a táblázatot Nagy Istókné készítette. Nem tudok eligazodni rajta. Tiszakürtnek jobban kellene ezt tudnia. Keresztes Anita: Tegnap volt bizottsági ülés, az az információ hangzott el, hogy az MVH-tól nem úgy kapják meg a pénzeket, mint ahogy elvárható lenne és nekik a működésüket azért finanszírozni kellene, a béreket finanszírozni kell, ezért vannak a mínuszok. Van valamennyi vitatott összeg, ami a bíróságon van. Sej János: Az induláskor azért adtunk pénzt. Ez az utófinanszírozás, amit Anita mond. Először el kell költeni a pénzt, és annyit vehet fel, amennyit elköltött például negyedévente. Erre összeadtuk a pénzt, azért nem értem, hogy miért kellett a Szokolai Úrtól, a Martfűi Önkormányzattól, Tiszakürt, Csépa, Szelevény, Cibakháza településektől további pénzeket felvenni? Magánszemély is lehet tagja a Leader Egyesületnek. Javaslom, hogy a kiadott határozati javaslat szerint ne fogadjuk el. Felteszem szavazásra, hogy aki a kiadott határozati javaslatot változatlan formában elfogadja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 3

4 A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(II.13.) sz. határozata a Tiszazugi Leader Egyesület működési hitel felvételéhez kezességvállalás elutasításáról Nagyrév Község Önkormányzat megtárgyalta a Tiszazugi Leader Egyesület működési hitel felvételéhez szükséges, Nagyrévre vonatkozó kezességvállalás összegéről szóló szóbeli előterjesztést és a csatolt írásos anyagot és azt a döntést hozta, hogy nem vállal kezességet a hitel felvételéhez. Nagyrév, február 13. Határidő: február 18. Felelős: Sej János polgármester A határozatról értesülnek: 1) Pénzügyi ügyintéző helyben, 2) Képviselő-testület helyben, 3) Sej János polgármester helyben, 4) Keresztes Anita körjegyző helyben, 5) Tiszazugi Leader Egyesület - Kunszentmárton 6) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 7) Könyvtár helyben 8) Irattár II. Napirend: Tiszakürt Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására megállapodás tervezet ismertetése Előadó: Sej János polgármester 4

5 Sej János: Magát a tervezetet nem ismertetem, mindenki megkapta. Eddig Tiszakürttel nagy megelégedésre, gondolom az ő szempontukból és a mi szempontukból is, körjegyzőségben működött a hivatal. A kormány a törvény erejénél fogva a körjegyzőségeket megszüntette, és kényszeríti a 2000 fő alatti lakosú településeket, hogy hozzanak létre közös hivatalt. Körjegyzőségek eddig nem voltak kötelezőek, gazdasági kényszer vitte a településeket eddig körjegyzőségbe. Tiszakürt 1700 fő Nagyrév 700 fő. Korábban a Képviselő-testület kinyilvánította a szándékát, tehát szándéknyilatkozatot hagyott jóvá, hogy tárgyaljunk Tiszakürttel, mivel a körjegyzőség jól működik, próbáljunk megállapodni a közös hivatal létrehozására is. A közös hivatal létrehozásának feltételi a hatályos jogszabályok alapján és az eddig bevált körjegyzőségi feltételek beépítésével és az új dolgok beillesztésével jött létre. Ezt a közös hivatalos megállapodást nem kell jóváhagyni, még próbálunk egyezkedni. Azt hiszem mindenki olyan példányt kapott, amin széljegyzetek vannak, azok még pontosításra várnak. Amit a mai napon megkaptam, még nem tudtam kiküldeni nektek. Ezek apróbb pontosítások. Alapjába véve ezt a megállapodást, a közös hivatalra, elfogadhatónak tartom. Arra törekedtünk, hogy egyik önkormányzat se tudjon belenyúlni a másik dolgaiba, nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, mint a Cibakházával megkötött megállapodás, mai kapkodva, felületesen lett megfogalmazva, és amikor odakerültünk, hogy elkezdtünk spórolni Cibakháza semmi takarékossági intézkedésre nem volt hajlandó. Sőt még terhelt is bennünket, mint a helyettesítési díjakkal. Tehát arra törekedtünk, hogy a Nagyréven dolgozók felett a rendelkezési jog itt maradjon, a Tiszakürtön dolgozók felett pedig ott maradjon. A közös hivatal vezetését a Jegyző látja el. A polgármesterek irányítása mellett. A 6.4 ponttal kapcsolatban egyértelműen mondja, hogy az Önkormányzati törvény 85. -a, hogy a jegyző kinevezése és felmentése ügyében az érintett települések polgármestereinek lakosságszám arányos, többségi döntése szükséges. Ezt kell ide beírni, ez a javaslatom, ezt a mai napon megírtam Tálas Polgármester Úrnak % nem is lehet, a Kormányhivatal rögtön vissza fogja dobni. A jegyzőt érintő polgármesterek hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok egyéb munkáltatói jogok elosztása. Én azt szeretném, hogy Nagyrév községnek is legyen jegyzője, legyen papíron is jegyzője. Jegyzőnk nem olyan, mint a korábbi Albrecht Sándor jegyző volt, hogy megengedte magának, hogy egyetlen egy testületi ülésen volt, meg a munkakör átadásátvételkor volt és akkor is egy csomó dolgot elhallgatott. Attól kezdve nem is láttuk a jegyzőt. Én azt szeretném, hogy Nagyrév községnek is legyen jegyzője, ne csak valóságban, hanem legyen papíron is jegyzője. Két kardinális dolog a jegyző kinevezése és felmentése az én álláspontom és a törvény szerint is Tiszakürté. Ha ez Tiszakürtöt illeti meg, a többi felsorolt munkáltatói jogkör legyen Nagyrév, ameddig én vagyok a polgármester addig én, az utánam következő ne tudjon rám mutogatni, hogy nem tudtam érvényesíteni, hogy neki is legyen beleszólása. Ha két polgármester megbízik egymásban, és miért is ne bízzanak meg egymásban. Márpedig ha megbízunk egymásban, akkor teljesen mindegy, hogy ezt ki gyakorolja. Település szempontjából nem érzi magát Nagyrév annyira kiszolgáltatottnak, ha az egyéb munkáltatói jogokat a nagyrévi polgármester gyakorolja, természetesen a társ polgármester javaslati jogai mellett. Tiszakürt ragaszkodik ahhoz, hogy az ő általa leírtak szerint menjenek a dolgok. Leírták, hogy hol, milyen kitételek vannak. Keresztes Anita: Megkaphatnánk fénymásolatban? 5

6 Sej János: Még nem tudtam fénymásoltatni, mert most kaptam én is meg. Majd ebből adok anyagot, mivel február 21. körül lesz közös testületi ülés, ha meg tudunk egyezni. Hétfőn ülünk össze Tálas Polgármester Úrral, hogy egyeztessünk, főleg a 6.5 pontban. Összeférhetetlenség megállapítása, bárkinek joga van hozzá, bármelyik polgármesternek. Munkaidő beosztás szabályainak megállapítása mindkét település polgármesterét 50-50%-ban illeti meg. Nem tudom mi a jelentősége 50-50%-ban. Keresztes Anita: Munkavégzés helye szerint. Ez azt jelenti, elnézést, hogy közbeszólok, hogy ha itt 7 óra a munkaidő kezdete és ez vonatkozik minden itt dolgozó köztisztviselőre is, Tiszakürtön ha 9 órakor kell kezdeni és 17 óráig akkor ott az. Sej János: Nem tudom, hogy mért ragaszkodik ehhez Tálas polgármester, nyugodtan átengedheti, úgy is úgy van, ahogy az élet kéri, diktálja. Rendkívüli munkavégzés, nem hiszem, hogy erre sor kerül. Ha szükséges, akkor a törvény erejénél fogva, bármelyik polgármester elrendelheti. Szabadság engedélyezése székhely település polgármester a másik polgármester kikérésével. Ha Tálas polgármester ezt pártatlanul tudja gyakorolni, akkor miért feltételezi rólam, hogy én nem tudnám. Ahol olyan van, hogy a másik polgármester egyetértése, azzal nekem elvi kifogásaim vannak, nem működik. Ha összeveszik a két polgármester, azzal működés képtelenné tudja tenni ezzel az egyetértési joggal, a közös hivatalt. Teljesítmény követelés megállapítása, erre sablonok vannak, ezt bármelyik polgármester meg tudja csinálni, részrehajlás nélkül. Végig mehetünk egyenként a pontokon, de ez mind olyan, hogyha az egyik polgármester tudja objektíven, a másik miért nem tudja. Az hiszem, tanulva a korábbi másik településsel kötött társulási szerződésekből, én ezt úgy gondolom, hogy az egyéb hatásköröket Nagyrév Község Önkormányzat polgármestere gyakorolja. Ezen folyik a vita. Én nem zárkózom el attól sem, hogy ezt végigbeszéljük Tálas Polgármester Úrral, de ha nincs meg a bizalom Tiszakürt részéről, hogy ezt Nagyrév polgármestere is ugyanúgy tudná kezelni mit Tiszakürt polgármestere, akkor nem megyünk bele ilyenbe. Ilyen feltételek mellett, anyagilag is tekintve, tudunk társulni mással is. Ha mégsem jön össze, akkor a Kormányhivatal kijelöli, hogy kivel kell társulni. Nem vagyok hajlandó olyan megállapodást kötni, amely az én meggyőződésem szerint hátrányos a mi településünknek. Őze István: Te gyakorolod a jogaidat itt, ő gyakorolja ott. Sej János: Most arról van szó, hogy a jegyző kinevezése, és felmentése az Tiszakürtté abba nekem nincs beleszólásom. A többi az enyém, és abba neki papíron nincs beleszólása. Mindenben egyeztetünk, ha például új jegyző kerülne felvételre, vagy helyettesítésre lenne szükség. Azt mondom, hogy a két legfontosabb dolog ott van, akkor az apróbbak legyenek itt. Őze István: Még azt sem ártana papírra tenni, hogy az itteni részt az itteni jegyzővel. Keresztes Anita: Ez van benne, amit nem kaptak meg. Sej János: Egymás dolgába ne piszkáljunk bele, ezt így kell leírni. Majd kiküldöm az anyagot, nem ez jön vissza. Amit említettem az egyetértési jog gyakorlásával, meg bizonyos sarkalatos helyzetekre, nem működőképes. Ez végig a kettős irányítást tartalmazza. Az működésképtelen. Őze István: Ő miért ragaszkodik ahhoz, hogy itt is gyakorolja ezeket a pontokat? 6

7 Sej János: Tegnap leírtam Tálas polgármesternek, hogy a 6.5 pontra mit javaslok. Az azt tartalmazza, hogy a jegyzőt érintő egyéb munkáltatói hatásköröket Nagyrév község polgármestere gyakorolja. Tegnap felhívtam és mondtam neki, hogy a kinevezés felmentés ne százalékos arányban, hanem 100%-ban az övé legyen, mivel a törvény úgy írja elő. Felhívott, du. 16 óra körül, hogy nincs köztünk vita, hogy működőképes legyen a dolog, meg tudja, hogy nem lesz ebből, probléma köztünk és ma meg kaptam ezt a dolgot. Valakivel átbeszélte még és így jött vissza. Keresztes Anita: Tegnap az első megállapodás tervezetet, ami nem tartalmazta ezeket a széljegyzeteket megbeszéltük Sej János Polgármester Úrral. Kérte, hogy az egyéb munkáltatói jogok, ami az eredeti megállapodás tervezetben egy zárójelbe voltak foglalva, nem tartalmazta tételes felsorolásban a jogszabály szerinti összes egyéb munkáltatói jogokat nevesítve, ezt szedjem ki. Ezt kiszedtem, és erről tájékoztattam a polgármestert, hogy ezek között egyezkedjenek. Tegnap Tiszakürtnek bizottsági ülése volt, és ez a megállapodás tervezet a Sej János Polgármester Úr által javasolt egyéb pontokkal ( amit itt lehet látni ) bekerült a bizottsági ülésre. A bizottság tagjai végigmentek az összes munkáltatói jogon. Ők úgy gondolták, hogy nem voltak még teljese mértékben felvilágosítva arról, hogy a jegyző kinevezés és felmentés jogszabály szerint csak a székhely településé, de nem úgy, hogy a székhely település, tehát lakosságszám arányosan történik. Most két település vesz csak részt, ezért rossz a megosztás is, három településnél már, másabb. Az egyéb munkáltatói jogokat pedig a bizottság úgy gondolta, hogy a munkavégzés helye szerinti polgármesternek legyen jogosultsága, hogy ott a jegyző jól dolgozik, rosszul dolgozik. Ott minősítse, annak a költségvetésnek a terhére ( illetményeltérítés vagy jutalom osztás ) pl. Tiszakürt ne osszon jutalmat Nagyrév költségvetése terhére. Nagyrév ne osszon jutalmat Tiszakürt költségvetése terhére. Ez nevesítve, amit elküldtünk Polgármester Úrnak, ezt tartalmazza. Vannak bizonyos munkáltatói jogok, mint a szabadság engedélyezése. Az összes köztisztviselőnek munkaügyi, személyügyi irata, szabadságolási terv a székhely településen kell, hogy legyen, ezért van benne, hogy a székhely település polgármestere gyakorolja társtelepülés polgármesterének véleményének kikérésével. Tehát ne adjon Tiszakürt polgármestere szabadságot, a nagyrévi napokra. Azt a nagyrévi polgármester döntse el. Ez ugyanígy van fordítva is. Ha a nagyrévi polgármester kezébe összpontosul az összes egyéb munkáltatói jog, persze a bizalom megvan, de egy szerződés nem a bizalomra van alapozva. Azt mondom, hogy tételesen legyen leírva minden. Célfeladatot nem tud megállapítani Tiszakürt Nagyrévre. Rendkívüli munkaidő elrendelése is lehet olyan, hogy Tiszakürt polgármestere rendelje a rendkívüli munkavégzést a nagyrévi napokra? Ilyeneket szeretnénk kiküszöbölni. Őze István: Ha szét van választva akkor nincs gond. Sej János: Én is ugyanezt mondtam. Keresztes Anita: Ön azt mondta, hogy az egyéb összes kerüljön ide. Az úgy nem Sej János: Elmondtam, hogy figyelembe véve, hogy egyikünk se nyúl bele a másik dolgába. Ezen van a lényeg. Egyiknél odaírjuk, hogy egyetértési jog, a másiknál odaírjuk, hogy vélemény kikérésével, ezek már olyan csűrés-csavarások. Azt mondom, és tartom is, hogy ne szóljuk bele egymás dolgába, egymásnak ne vállaljunk kötelezettséget, ami fizetéssel jár, másnak járó bevételt ne vegyük el, ami az egyiknek vagy a másiknak jár. Ha tiszakürti képviselők is úgy gondolják meg a nagyréviek is úgy gondolják, akkor mi az akadálya, hogy annak a fordítottja legyen, hogy ne nekem legyen véleményezési jogom, legyen a másik 7

8 polgármesternek. A szabadságolás, hogy kinél van, kinél nincs nem olyan személyiségi dolog, hogy bármelyik polgármester ne tudhatná, nem beszélve, hogy a jegyző munkáltatói a polgármesterek, így a személyi anyagába is belenézhetnek. Keresztes Anita: Természetesen. Sej János: A köztisztviselők szabadságát nem kell ide belekeverni, mert az a jegyző hatásköre. Abba nem akar senki belenyúlni. Keresztes Anita: Ez így van együtt kezelve, a jegyző is egy köztisztviselő. Mindenki meg fogja kapni az anyagot, át kell olvasni. A bizottság Tiszakürtön végigment minden ponton, belegondolva abba is, hogy Nagyrévnek ők ne okozzanak kárt. Ugyanúgy Nagyrév se okozzon kárt Tiszakürtnek. Tiszakürti polgármester nem tudja értékelni a nagyrévi munkámat.. Sej János: Akkor most nem az van, amit én is mondok? Teljesen mindegy, hogy melyik polgármesternél van! Tiszakürti testület presztízskérdés csinál, hogy minden az övé legyen. Ne legyen minden az övé, mert akkor elmegyünk egy városhoz és akkor a városnál tudunk kialkudni valamit. Keresztes Anita: Ha kinyomtatjuk, akkor lehet látni, hogy nem az van benne, hogy minden Tiszakürtön van, hanem a munkavégzés helye szerinti polgármester. Fegyelmi eljárás kezdeményezése, lefolytatása a munkavégzés helye szerinti polgármester gyakorolja a munkavégzés helyén elkövetett fegyelmi vétségben a társtelepülés polgármesterének egyetértésével. Azért kell az egyetértés ha kártérítésre kerül sor, akkor tudjon róla. Sej János: Az egyetértéssel kapcsolatban. Fegyelmivel kapcsolatban az a gondom, hogy a fogalmazással is baj van, hogy melyik önkormányzat területén. Munkavállaló nemcsak a munkáltató területén követhet el fegyelmi vétséget, hanem máshol is. Tiszakürtön is lehet véteni olyan fegyelmi vétséget, ami Nagyrévhez tartozik. Nagyréven is lehet olyat ami Tiszakürthöz tartozik és az ország bármelyik részén el lehet követni olyat, akár a másikra, vagy a közös hivatalra vonatkozik. Külön költségvetési szerv a közös hivatal. Itt a fogalmazással is gond van. A másik bajom ezzel az, ha már megosztjuk, meg tudjuk fogalmazni rendesen, Nagyrévet érintő dologban Nagyrév Polgármestere, Tiszakürtöt érintő dologban Tiszakürt polgármestere a közös hivatalt érintő dologban, majd megmondjuk, hogy melyikünk. Miért kell egyetértési jog a másiknak. Ha Ön, vagy bármelyik jegyző Nagyréven, Nagyrévet érintően elkövet fegyelmi, vagy kártérítési vétséget, a nagyrévi polgármester akkor sem tudja kártérítésre kötelezni, vagy megrovásban részesíteni, ha a tiszakürti polgármester nem akarja. Az egyetértési jog ezt jelenti. Ha Tiszakürt nem akar beleszólni, nem kell egyetértési jogot kikötni. Ha Tiszakürt polgármester akarja megfegyelmezni miért kell nekem egyetértési jog, mi közöm van nekem ahhoz. Ha összeveszik a két polgármester, betarthat a másiknak, hogy juszt se tudjon fegyelmit adni a jegyzőnek, mert azt mondja az egyetértési joggal, hogy nem. Keresztes Anita: Ott van az, hogy Sej János: Ez az egész egy új megbeszélést érdemel. Hétfőn leülünk és megbeszéljük. Őze István: Ez olyan, hogy itt egy napot vagy.. 8

9 Keresztes Anita: Most van így, hogy egy napot és a testületi ülések. A március 1-től kétő napot leszek Nagyréven. Őze István: Honnan tudja Tálas Polgármester Úr, hogy mit teljesítesz Nagyréven? Keresztes Anita: Ez fordítva is így van! Ez első megnyilvánulás nem ez volt. Minden egyes egyéb munkáltatói jog legyen Nagyréven. Sej János: Így van, ezt fenn is tartom azzal a kitétellel, hogy egymás dolgába nem nyúlunk bele. Az egyetértési jog, itt az élő példa, kártérítés, fegyelmi, hogy leblokkolja. Nem vezetői kategória ez az egyetértési jog. Ezeket hétfőn leülünk, megbeszéljük, képviselő is eljöhet, ha akar. Ha a két legfontosabb dolog Tiszakürtre tartozik, a többi idetartozik azzal a feltétellel, hogy nem szólunk bele egymás dolgaiba. Őze István: Anita szerint nem. Keresztes Anita: Ennek munkáltatói oldal van. A felmentéshez el lehet jutni egyéb dologgal. Fegyelmi eljárás kezdeményezésével el lehet érni a felmentést. Az illetmény eltérítéssel. Meg van osztva a megállapodás szerint a jegyző bérét hány százalékban állja Nagyrév és hány százalékban állja Tiszakürt. Őze István: Ilyen százalékban kellene a munkáltatói jogokat is megosztani. Sej János: Akkor 2/3-ad fegyelmi megrovást ad Tiszakürt polgármestere, 1/3-ot meg ad Nagyrév polgármestere. Akkor abból mi lesz? Őze István: Semmi. Én megértem a jegyző dolgát is, hogy Ő mit mond. Részben igazat is adok neki. A mi érveinket is meg kell neki érteni! Tálas polgármester Úr sem tudja, hogy itt mi folyik. Keresztes Anita: Én is ezt mondom. Sej János: Ebből nem az jön ki, hogy teljesen mindegy melyik polgármesternél van, hogy lesz leszabályozva? Teljesen mindegy melyiknél van, csak legyen leszabályozva! Miért minden Tiszakürtnél legyen. Keresztes Anita: Nincs minden Tiszakürtnél! Ez nem azt mondja, hogy Tiszakürténél van. Sej János: Jó lenne, ha Nagyrév érdekeit is képviselné ebben! Keresztes Anita: Ebben teljes mértékben, hogy munkavégzés helye szerint.. Sej János: Nagyon a tiszakürti bizottsági határozatot védi. Ne legyen nagyon egyoldalú. Keresztes Anita: Nem vagyok egyoldalú, el is mondtam a bizottságnak, holnap el fogom mondani a testületnek, hogy milyen rossz volt a megállapodás Cibakházával, habár nem lehet összehasonlítani, hiszen egy éve jól működő körjegyzőségünk van és elmondtam amit itt is, hogy a munkavégzés helye szerinti dolgokban a munkavégzés helye szerinti polgármesternek van jogosultsága dönteni. 9

10 Sej János: Amit Tiszakürt kiadott, holnap lefénymásolom, és eljuttatom nektek az én véleményezésemmel. Kátai Mihály: Azt szeretném kérdezni, hogy szakorvosi ellátással kapcsolatban, mit jelent ez a községnek? Sej János: Semmit minden marad, ahogy van, nem változik. Kátai Mihály: Tehát nem Szenteshez tartozunk? Sej János: Nem változik semmi. A közös hivatal nem befolyásolja a szakorvosi ellátást. Visszatérve, kiküldöm a tiszakürti bizottság által elfogadott megállapodást. Tiszakürt polgármesterével egyeztetünk. Kátai Mihály: A hivatalos megnevezés az első oldalon. Nem szerepel Nagyrév. Keresztes Anita: Jogszabályba van foglalva Helyi önkormányzati törvény 84.. (5) bekezdés a.) pontjában van benne, települési polgármesteri hivatal esetén, közös önkormányzati hivatal esetén székhely település neve i tehát Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal. A Nagyrévről kimenő leveleken az fog szerepelni, hogy Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyrévi Kirendeltség. III. Napirend: Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása. Előadó: Sej János polgármester Sej János: január 1-től feladatfinanszírozás van. Saját bevételekkel kell kiegészíteni. Költségvetési törvényben megjelent normatív jellegű támogatások feladat finanszírozási támogatások a beszedett adók miatt nálunk 25%-ot levon az állam. Erdélyi Zoltánné: Változás történt a tervhez képest. Egy friss információ szerint központi költségvetési támogatások központi feladatfinanszírozás, éves szinten Ft-al több lett, tehát a tervezetben szereplő összeg Ft- helyett Ft. Ezzel a főösszeg nem változik a kijött Ft. forráshiány Ft.-ra csökken. Sej János: Mindenki megkapta az elég részletes anyagot. Ha nem lenne a korábbi évekből áthúzódó adósság, a költségvetés nem lenne mínuszos. Törvény szerint nem is lehet mínuszos a költségvetés. Nagyrév község éves költségvetése nem is mínuszos. 10

11 Ebben az anyagban a cibakházi társulási hiány is benne van. Ha a bíróság olyan ítéletet hoz, hogy, mint amit beállítottunk, az a legkedvezőtlenebb eset, de szerintem kedvezőbb lesz, akkor marad ez a 11 millió forint forráshiány. Képviselő Úr írt egy levelet, ha nem jön ki a költségvetés csak mínuszosra, vagy ideadják támogatásba, vagy megmondják, hogy mit kell csinálni. Bízom benne, hogy az a 11 millió forintot meg fogjuk kapni. Ez a költségvetés felhalmozásra nem ad lehetőséget. Föld eladásból 1,5 millió forint bevételre számolunk. A jelenlegi fénymásolónk üzemeltetése többe kerül, mintha újat vennénk. Szeretnék egy olcsóbbra lecserélni. Őze István: Nekünk olyan van, a faxol, fénymásol, számlát nyomtat stb Ft. volt, ez a gép ára. Sej János: Szeretném megnézni a prospektusát ha lehetséges. Van-e még a költségvetéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Őze István: Lakbér bevételbe az orvosi lakás és a többi lakás tartozik? Sej János: Igen. Kátai Mihály: Mennyi lakbér jön be az Árpád út 1.sz. alatti lakásból? Sej János: A lakásfenntartási támogatás összege. A bérlő írt levelet, hogy tegyük rendbe a középső helyiséget. Elmentem körülnéztem, amióta benne laknak 2001 óta, azóta semmi javítás nem volt rajta. Majd ha látjuk, hogy karbantartás történt, mert ez a bérlő feladata. A segítséget viszont elvárnák. Őze István: A postának is lehetne szólni. Sej János: A posta egy kényes kérdés, örüljünk, hogy van postánk. Belülről szépen rendbe van téve. Az épület közös a védőnő, körzeti megbízott iroda is ott van. Nem szeretnénk mozgó postát. Spórolásra lenne ötletem, a külterületen és a belterületen is sok helyen feleslegesen van közvilágítás. Sok helyen lehetne ritkítani. 1 millió forintnál többet tudnánk éves szinten megspórolni. Az E.on-nak természetes, hogy nem tetszik, törvényre hivatkozik, hogy mennyi világítótest van előírva, én utánanéztem és ez nem teljesen így van. Próbálunk alkudni az E.on-nal. Őze István: A feleslegessé vált eszközöket értékesíteni kell. Sej János: Kossuth út 55. sz. alatti szolgálati lakást értékesítsük? Kátai Mihály: Vészhelyzetre fenn kell tartani valamennyit. Őze István: Ott van a Nagyrév, 101. az is az önkormányzaté. A volt óvoda épületét is el lehetne adni. Sej János: Költségvetéssel kapcsolatosan van-e kérdés, vélemény? Kátai Mihály: Várjuk meg a még meg nem érkezett képviselőket. 11

12 Sej János: Azt mondták, ha nem érkeznének meg, akkor hozzuk meg a döntést nélkülük. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a következő képviselő-testületi ülésen döntsünk az elfogadásáról, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (II.13.) sz. határozata Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalásának elnapolásáról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a évi költségvetési rendeletét és úgy határozott, hogy a Nagyrév Község Önkormányzat évi költségvetési rendeletének elfogadásáról soron következő ülésén dönt. Erről értesülnek: 1. / Képviselő-testületi tagok helyben 2. / Keresztes Anita körjegyző 3. / Sej János polgármester helyben IV. Napirend: Egyéb kérdések megtárgyalása Előadó: Sej János polgármester Sej János: Start munkaprogram. Megemelték a közhasznú munkások munkabérét Ftra, de levették a munkaidejüket 8 óráról 6 órára. Eddig Ft. körül kaptak, most így Ft-ot kapnak. Az elmúlt évben a közmunkások 30 fő 11 hónapot dolgozott, a mostaniak 3 hónapot dolgozhatnak, március, április, május. Május végén el kell küldeni őket és másik 25 főt kell felvenni helyettük. Ugyanazok nem lehetnek. Munkaügyi Központban voltunk hétfőn, elmondtam nekik a véleményemet. Már jelezték a közmunkások, hogy ne hívjam be, ennyi pénzért. Be lehet őket hívni kötelezően, de gondoljátok el, hogy milyen munkát fog végezni. Az egyik közmunkás csoport 3 hónapot dolgozik a másik csak 2 hónapot. Abból az emberből aki alkalmazható 30 egészségügyileg nem alkalmas, akit az önkormányzat nem tud felvenni az felveszi a vízügy, ha ott volt 3 hónapot, akkor már ide nem jöhet. Akkor a másik 2 hónapot melyik 25 fővel fogom végigcsinálni. 12

13 Március 1. előtt a két településőr munkába áll. Ők is 6 órában lesznek, 4 főt tudunk felvenni hosszú foglalkoztatásra, 2 főt a konyhára, akinek egészségügyi könyve van. A településőrök munkaideje kötetlen. Őze István: Mégis eltűnt az összes tető az istállókról. Sej János: A településőrök a településen vannak. Még az egyebek között szeretném mondani, hogy q fa van összerakva. Csinálunk kupacokat, csomókat és úgy osztjuk ki, nem mázsára osztjuk. Összeállítják a listát a szociális területen dolgozó munkatársak és kiosztjuk a fát. Keresztes Anita: Közmunka programmal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy volt benne eszközbeszerzés is, és hogyan érinti ezt a változást. Sej János: Közel 1,2 millió forintot tudunk eszközre költeni. Gépeket nem tudunk venni. Nem is szabad belőle nagy értékű tárgyi eszközt vásárolni. Gyakorlatilag munkaruha, védőruha, üzemanyag és alkatrész lehet belőle. Van-e még valakinek kérdése, véleménye? Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Sej János polgármester megköszöni a részvételt és az ülését bezárja. Kmf. Sej János polgármester Keresztes Anita körjegyző 13

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-25/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 240/2015.(IX.09.) számú határozata Napirend elfogadásáról 241/2015.(IX.09.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 30-án megtartott nyílt ülésének. 195-8/2016. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2016. május 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 115/2016.(V.30.) számú határozata Jegyzőkönyv hitelesítő

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület október 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület október 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-14 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. október 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014. (X.6.) önkormányzati

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. január 18-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. január 18-án megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve ./1/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 18-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkjormányzat képviselő-testületének 1/2011. (I.18.) Képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság november 30-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság november 30-án megtartott nyílt ülésének. 387-13/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. november 30-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 76/2015.(XI.30.) számú határozata Napirend elfogadásáról

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. április 24-én megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. április 24-én megtartott nyílt ülésének. 387-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. április 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 16/2015.(IV.24.) számú határozata Javaslat a szociális

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v

Ikt. szám: /2014. J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 121-12 /2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-án megtartott közös testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült

JEGYZŐKÖNYV január 27-én megtartott. Készült JEGYZŐKÖNYV Készült FELSŐNÁNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, KÉTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, MURGA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ÉS ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA október 27 -i alakuló üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 27 -i alakuló üléséről Önkormányzati rendelet: 10/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 101-104

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület november 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület november 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-17 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 7-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 72./2014.XI.07.) önkormányzati határozata Nagyrév Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól.

Alpek Zoltán Sárréti Híd c. laptól. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t

T á r g y s o r o z a t Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én (Kedden) 18 óra 50 perc kezdettel megtartott zárt ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 122-123/2010. (XII.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 3. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 3. napján megtartott -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 12/2016.(III.03.) Önkormányzati határozat 13/2016.(III.03.)

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. június 1-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-4/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 8. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel Német

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27.-én tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. április 18-án megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. április 18-án megtartott, nyílt ülésének 200/16/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. április 18-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 60/2008.(IV.18.) Képviselő-testületi határozat A szociális alapszolgáltatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2014. február 18-án a Petőfiszállási Művelődési Házban megtartott együttes üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének szeptember 3-án tartott üléséről. Rendelet és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án tartott üléséről Rendelet és Határozatok mutatója 10/2013. (IX: 04.) önkormányzati rendelet Az Önkormányzat 2013. évi válságköltségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete H egyh á thod ász, H egyh á ts ál és N ád asd Hegyháthodász: 32-9/2011. szám Hegyhátsál: 31-12/2011. szám Nádasd: 28-22/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 4-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok Tárgya: száma: 83/2012.(VII.04.) A Heves Megyei Vízmű Zrt-vel megkötendő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR-BAKONYNÁNA-NAGYESZTERGÁR KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN TARTOTT EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dudar-Bakonynána-Nagyesztergár Községek Körjegyzősége

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének szeptember 30-án (kedd) órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. szeptember 30-án (kedd) 18 00 órai kezdettel

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi-Ügyrendi Bizottsága 2011. május 2-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 13/2011. (V. 02.) 2010. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 370/21/2016 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2016. szeptember 15. napján 16.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének Határozatok: J E G Y Z Ő K ÖN Y V E 366/2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes.

Pék László, polgármester (Kékkút): Megállapítom, hogy Kékkút Képvisel -testülete határozatképes. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete, Kékkút Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2013. június 25-én 16: 00 órakor megtartott együttes testületi ülésér l. Az ülés

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/3/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. március 26. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény

Jegyzőkönyv. Czövekné Duduma Ildikó. Zsobrákné Balogh Mária. Távol vannak: Krausz Balázs képviselő (Isztimér) Napirend előtti esemény Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és inek 2012. szeptember 17-én 16 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Isztimér: Orbán Tibor Nesztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. január 16-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr.

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének április 7. napján megtartott ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 9/2011./IV. 7./ számú kisebbségi határozat Öcsöd Nagyközség Cigány

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 25-én 16- órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2016. április 22.-én 13 órai kezdettel Segesd községben, az önkormányzat házasságkötő termében megtartott, munkaterv

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Kóspallag

Községi Önkormányzat Kóspallag Községi Önkormányzat Kóspallag J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 3-án (szerda) 12.00 órakor kezdődő RENDKÍVÜLI testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben