Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete"

Átírás

1 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány augusztus 27-én órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend: 1.) A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről 2.) A évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 4.) Önhiki második forduló beadása 5.) Mérk Vállaj NSE kérelme az általa elnyert pályázathoz előleg kérési ügye 6.) évi beiskolázási támogatás ( tankönyv stb.) 7.) Mátészalka-i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadására-átvételére 8.) Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről 9.) Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról 10.) ÁMK 1.a. osztályban csoport bontás engedélyezése 11.) Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítése Mérk, augusztus Müller Istvánné polgármester

2 232 Készült: augusztus 27-én órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Aradi Ferenc, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita, Reszlerné Pásztor Andrea, Szabó Konrád Sándor képviselők Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Haga Dezső képviselőket javasolja. 1.) A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről 2.) A évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 4.) Önhiki második forduló beadása 5.) Mérk Vállaj NSE kérelme az általa elnyert pályázathoz előleg kérési ügye 6.) évi beiskolázási támogatás ( tankönyv stb.). 7.) Mátészalka -i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadására-átvételére 8.) Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről 9.) Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról 10.) ÁMK 1. a. osztályban csoport bontás engedélyezése 11.) Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítése Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Haga Dezső képviselőket elfogadta. Tárgy / 1.tsp / A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről Müller Istvánné polgármester asszony ismerteti a LEADER Egyesület kérelmét. A kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kihangsúlyozza, hogy velünk kapcsolatosan nem kötelező ezen összeg megfizetése, egyeztetett az Egyesülettel, elég ha százezer Ft.-ot fizetünk be hozzájárulás címén az Egyesületnek. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

3 233 74/2012.(VIII.27.) határozata A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről. A Képviselő-testület! A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulást, de maximum Ft azaz: Egyszázezer forint hozzájárulást fizet. Felhatalmazza a Polgármester asszonyt, hogy intézkedjen ezen összeg utalására az egyesület számú számlájára. Felkéri a Jegyző urat, hogy ezen pénzeszköz átvezetéséről rendeleti úton gondoskodjon. Határidő: augusztus 31. Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Tárgy / 2 tsp./ A évi költségvetési rendelet módosítása Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság határozata jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012.(IX.04. ) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.07.) rendelet módosításáról Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és 91.. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.

4 234 (1) A január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi állapítja meg. módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét -ebből működési felhalmozási E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 38835E Ft ----E Ft (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások E Ft Lakosságnak juttatott támogatások E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzmaradvány átadás 800E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés.ft Kamatkiadások.E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 9.400E Ft Intézményi beruházási kiadások 9.795E Ft Felújítások E Ft Lakástámogatás FEt Lakásépítés E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások E Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EFt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai E Ft Kölcsön 500 E Ft Tartalék Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

5 (1) Mérk Vállaj ÁMK költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát E Fttal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 666E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 12143E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (2) A Polgármesteri hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 689 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 186 E Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 875 E Ft többlettámogatást állapít meg. (3)A Mérk Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv személyi juttatását 141 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 38 E Ft-tal, pénzeszközátadás, támogatás előirányzatát 125 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás folyósítása mellett. 3. A költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.számú mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Müllet Istvánné polgármester Török László jegyző

6 236 Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek módosított előirányzata 2012.I.félév ezer Ftban megnevezés személyi munkaadókat dologi felhalm. mük.célra pénzforgalom kiadás juttatások terhelő j. kiadások kiadások átadott nélküli összesen p.eszköz ÁMK Polgármesteri Hivatal Mérk NK Önkorm kiadás Összesen:

7 237 Kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása 2012.I.félév adatok Ft-ban ssz. Megnevezés személyi munkaadókat dologi felhalm. mük.célra pénzforgalom kiadás összesen juttatások terhelő j. kiadások kiadások átad.p.eszk. nélk.kiadás 1. eredeti előirányzat Önhiki támogatás mozgáskorl.közl.támog kieg.gyvéd.támogatás évi bérkomp évi bérkomp Összesen :

8 238 Bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása 2012.I.félév adatok Ft-ban ssz megnevezés Müködési bevétel Támogatások átvett pénzszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 1. eredeti előirányzat hó szoc.ell havi szoc.ell hó szoc.ell hó szoc.ell hó szoc.ell hó szoc.ell önhiki támogatás Mozgáskor.közl.tám kieg.gyvéd.tám dec.bérkomp évi bérkomp Összesen:

9 239 Tárgy / 3. tsp./ Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató Az előterjesztés szószerinti szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 75/2012.(VIII.27.) Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 4. tsp. / Önhiki második forduló beadása A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csoportvezető ismertette a tárggyal kapcsolatos határozat-tervezetet. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc és Szabó Konrád Sándor képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Gufártné Gyebróczki Teréz megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2012.(VIII.27.) határozata Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A Képviselő-testület! 1. Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására.

10 Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett Az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50.. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Tárgy / 5. tsp. / Mérk Vállaj NSE kérelme az általa elnyert pályázathoz előleg kérési ügye A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a Mérk-Vállaj NSE kérelmét. Elmondja, hogy az NSE-nek január 30-ig kell az elszámolást benyújtani a pályázat kiírójához. A pályázat, amit az egyesület megnyert nem előfinanszírozott, nettó összegű támogatás, melynek nagysága ezer forint, az áfát nem tartalmazza, azt az NSE-nek kell kifizetni, amit az elszámolást követően utófinanszírozásban kap meg az egyesület áfa nélkül. Török László jegyző elmondja, hogy az önkormányzattól kapott támogatásból kellene kisebb tételekben megforgatni a pénzt az egyesületnek, de előtte tisztázni kellene az egyesületnek a pályázat kiírójával, hogy egyösszegű elszámolást fogad el, vagy kis tételekben megküldött elszámolást is elfogad. Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalja az elhangzottakat, majd a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2012.(VIII.27.) Mérk-Vállaj NSE kérelméről A Képviselő-testület! A Mérk-Vállaj NSE kérelmét egy későbbi időpontban újratárgyalni rendeli tekintettel arra, hogy több információ szükséges ezen kérelem elbírálására.

11 241 Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: március 31. Tárgy / 6. tsp./ évi beiskolázási támogatás ( tankönyv stb.) A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a már ismertetett határozatában megfogalmazottak szerint nem tudott egyértelműen dönteni, ezért a döntést a képviselőtestületre bízza. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő, az ÁMK igazgatója elmondja, hogy a 2012/2013-as tanévben a jelenleg beírt tanulók létszáma 192. A tankönyv megrendelést nagyon körültekintően készítette el, de kéri, hogy az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan mindenki részére biztosítsa ingyenesen a tankönyveket. Jónás Ferenc képviselő támogatja az előtte felszólalót. Török László jegyző elmondja, hogy eddig valóban minden évben az általános iskolában tanulóknak mindenkinek ingyenesen biztosítottuk a tankönyveket. Ugyancsak a nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthonban tanuló mérki gyerekek beiskolázását (várhatóan 5 fő ) az önkormányzat 100 %-osan finanszírozta, benne a bentlakási költségeket is, amit minden hónapban az Éltes számlázott ki az önkormányzatnak. Az elmúlt években a középiskolákban és a felsőfokú intézményekben tanulóknak az első szakma, első diploma megszerzéséhez beiskolázási támogatást adtunk. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a tankönyvtámogatásra az idén ezer forint van tervezve. Véleménye szerint plusz 250 ezer forint biztosításával az iskolai tankönyvek mindenki részére ingyenesen biztosítható lenne. Szabó Konrád Sándor képviselő az elhangzottakkal kapcsolatosan elmondta, hogy a hittan tankönyveket is az önkormányzat fedezte, ezért szeretné, ha az idén is így lenne. A tavalyi színt 40 ezer forint volt, az most is elegendő lenne. Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalja az elhangzottakat, kihangsúlyozta és javasolta, hogy az önkormányzat minden mérki gyerek részére biztosítsa ingyen a tankönyvet, az Éltesben tanulók a tavalyi szintnek megfelelő támogatásban részesüljenek. A közép- és felsőfokú iskolák vonatkozásában az anyagi lehetőségeink figyelembevételével később döntsünk. Rövid tanácskozást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2012.(VIII.27.) határozata Tankönyvtámogatásról A Képviselő-testület! Minden mérki állandó lakóhellyel rendelkező és a Mérk-Vállaj ÁMK mérki Iskolájába járó általános iskolás részére ingyenesen biztosítja a tankönyveket.

12 242 Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthonban a mérki tanulók beiskolázási és egyéb eddigi éves költségét a 2011/2012 tanévben teljes egészében az önkormányzat magára vállalja. A Református Egyház részére Ft összeget biztosít a hittantankönyvek beszerzésére. A Katolikus Egyház, amennyiben jelzi igényét, úgy esetében külön határozunk. A közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők ügyében az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében a későbbiek során dönt. Felkéri a Jegyző urat a határozatban foglaltak végrehajtására. Határidő: szeptember 30. Tárgy / 7. tsp / Mátészalka-i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadásáraátvételére A kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a Tűzoltóság kérelmét. Elmondta, hogy ez ügyben már állást foglaltunk, de a Tűzoltóság mostani levele átértékelteti vele is a korábbi döntésünket. Török László jegyző elmondja, hogy jelenleg nagyon rossz állapotban van a két kért tűzoltó fecskendő. Véleménye, adjuk át a Tűzoltóságnak mind a kettőt,ők még fel tudják újítani, fedett helyen kiállítják a Tűzoltóság területén. Müller Istvánné polgármester asszony ismerteti a Tűzoltóság levelét, és javasolja, hogy a kocsik az önkormányzat tulajdonát képezzék továbbra is, csupán végleges gondozásba adjuk át nekik, oly módon, hogy egy réz emléktáblát helyezzenek el rajtuk, feltüntetve az önkormányzatunk nevét. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea és Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2012.(VIII.27.) határozata Mátészalka-i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadásáraátvételére A Képviselő-testület! A Mátészalka-i Tűzoltóság kérelmének helyt adva az önkormányzat tulajdonát képező két darab használaton kívüli lóvontatású tűzoltó fecskendőt a tűzoltóság végleges gondozásába adja az alábbi feltételekkel:

13 243 a Tűzoltóság felújítja, fedett színben a tűzoltóság területén kiállítja, azon réz táblát elhelyezve feltüntetve a tulajdonost Mérk Nagyközség Önkormányzat jó gazda módjára megőrzi, igény esetén lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy területén időszakosan kiállítsa. Tárgy / 8. tsp. / Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről Vállaj Község Önkormányzatának megkeresése a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a kérelmet, majd elmondta, hogy e témáról már korábban is beszéltünk. Az új önkormányzati törvény szerint ( évi CLXXXIX. tv.) Vállaj velünk határos település, 2000 lélekszám alatti, így közös önkormányzati hivatal létrehozásában érdekelt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Jegyző urat és Őt bízzák meg az előkészítő tárgyalások lebonyolításával. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Török László jegyző megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2012.(VIII.27.) határozata Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről A Képviselő-testület! Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresését közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről tudomásul veszi. Felhatalmazza a Polgármester asszonyt és Jegyző urat, hogy az előkészítő tárgyalásokat folytassák le, a végleges döntés meghozatala céljából. Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: február 15. Tárgy / 9. tsp. / Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról A megkeresés szószerinti szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester ismertette a megkeresést.

14 244 Kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2012.(VIII.27.) határozata Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról A Képviselő-testület! 1. Az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás alapító tagjaként egyetért azzal, hogy a Társulás az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján igényelhető EU Önerő Alap támogatásra pályázzon a KEOP-1.2.0/2F/ pályázati azonosító számú, Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció keretében támogatott Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt saját forrásának kiegészítése érdekében. 2. A Képviselő Testület úgy dönt, hogy az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás alapító tagjaként a Társulás által az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt projekt tárgyában KEOP-1.2.0/2F/ azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződése szerint ,- Ft összköltségű beruházás megvalósításához elnyert ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatáshoz összesen ,- Ft saját erőt költségvetése terhére biztosít, valamint hozzájárul ,- Ft összegű EU Önerő Alap támogatás igényléséhez. 3. A 2. pontban jelölt saját forrást Mérk Nagyközség vonatkozásában a Képviselő Testület a 2012., a és a évi költségvetései terhére az alábbiak szerint biztosítja: Források megnevezése 2012.év év év Összesen Projekt összes költsége Ft Ft Ft Ft KEOP támogatás Ft Ft Ft Ft Önkormányzatra eső költség Ft Ft Ft Ft Önkormányzatra eső EU Önerő Alap támogatás Tényleges önkormányzati saját erő Végrehajtásért felelős: polgármester Végrehajtási határidő: folyamatos Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 245 Tárgy / 10. tsp./ ÁMK 1. a. osztályban csoport bontás engedélyezése Az ÁMK Igazgatójának kérelme, a Mérki Szülői Munkaközösségnek és a Mérki Diák Szövetségnek jegyzőkönyve csatolva jelen jegyzőkönyvhöz. Reszlerné Pásztor Andrea ÁMK igazgatója ismertette az intézmény kérelmét, valamint a Mérki Szülői Munkaközösségnek és a Mérki Diák Szövetségnek jegyzőkönyvét, amelyben támogató határozatot hoztak a 33 fő létszámú első osztály csoportbontására. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy beszélt a Minisztériummal, átnézte az idevonatkozó törvényeket. A csoportbontást meg lehet oldani, azt javasolja, hogy a magyar nyelv és irodalom, a matematika és német tantárgyak csoportbontásra kerüljenek, ez megkönnyíti az oktatást, ugyanakkor a törvénynek is megfelel. Az összevont órákra az önkormányzat igyekszik oktatási asszisztens biztosításával megkönnyíteni a nagy létszám okozta problémákat. Jelenleg már két főt fel is vett a közmunkaprogramon keresztül erre a célra. Török László jegyző elmondja, hogy a jelenleg hatályos oktatási, valamint a költségvetési törvény minimum 17 fővel engedélyez osztályt indítani, ez azt jelenti, hogy egy osztályban minimum 17 főnek kell lenni, ami 100 %-osan finanszírozott.. A jelenlegi létszám 33 fő ami nem teszi lehetővé két osztály kialakítását, viszont az osztályon belüli csoportbontásnak nincs akadálya, csak az igazgató asszony által beterjesztetteket kell a testületnek elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony és Török László jegyző úr megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 82/2012.(VIII.27.) határozata Mérk-Vállaj ÁMK Mérki Iskolájában az 1. a. osztályban csoportbontás engedélyezéséről. A Képviselő-testület! A 2012/2013-as tanévre a mérki 1. a. osztályba beírt 33 tanuló két csoportra való bontásához hozzájárul az alant felsorolt tantárgyak esetében: magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv. Felkéri a Jegyző urat, hogy intézkedjen az iskola felé a csoportbontás megtételére. Határidő: augusztus 28. Tárgy /11 tsp / Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítése

16 246 Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a gát építés miatt szükséges fenntarthatósági terv készítése. Ezzel kapcsolatosan három ajánlat érkezett, egyik Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Bt.. vállalási ár: Ft + áfa br Ft., a másik Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. ajánlati ára Ft + 27 %-os áfa = Ft., a harmadik Európa Terv Kft Ft + áfa. = Ft. Kérdés nem hangzott el. A képviselő-testület mérlegelte a kialakult helyzetet, majd 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 83/2012.(VIII.27.) határozata Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítéséről A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítésével az Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Bt-t bízza meg bruttó Ft ajánlati árral. A Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. és az Európa Terv Kft. ajánlatát nem támogatja. Megbízza a Polgármester asszonyt az érintettek értesítésével, ezzel egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a nyertes pályázó felé, hogy a fenntarthatósági tervet legkésőbb december 31-ig készítse el. Felelős: Polgármester asszony A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésére két közbiztonsági referenset kellett kijelölni. Utólag kiderült, hogy csak köztisztviselő lehet a közbiztonsági referens, így Aradi József és Véberné Demeter Ilona köztisztviselőket kérte fel, akik vállalták a képzésben való részvételt. Miután több hozzászólás, vélemény nem volt, így Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést az ülést órakor bezárta. k.m.f. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző Reszlerné Pásztor Andrea jkv. hitelesítő Haga Dezső jkv. hitelesítő

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete Mérk Nagyközség Önkormányzatának 7/2013.(IX.03.) önkormányzati rendelete A 2/2013. (II.20.) rendelet - Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről módosításáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

14/2014. Készült: 1 példányban

14/2014. Készült: 1 példányban 14/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 70-75/2014.(IX.15.) határozata c.) 6/2014. (IX.23.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

13/2011. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 71-77/2011.(VIII.23.) határozata c.) 7/2011.(VIII.31.) rendelete

13/2011. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 71-77/2011.(VIII.23.) határozata c.) 7/2011.(VIII.31.) rendelete 110 13/2011. sz. Készült: 2 példányban. példány 2011. augusztus 23-án 13 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 71-77/2011.(VIII.23.) határozata c.) 7/2011.(VIII.31.) rendelete Napirend:

Részletesebben

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelete

Mérk Nagyközség Önkormányzatának. 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelete 48 Mérk Nagyközség Önkormányzatának 2/2014. (III.05.) Önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) rendelet módosításáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

16/2013. Készült: 2 példányban. példány

16/2013. Készült: 2 példányban. példány 480 16/2013. Készült: 2 példányban. példány 2013. szeptember 10-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 121-124/2013.(IX.10.) határozata Napirend: 1.) Tájékoztató a 2013. I. félévi

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/201(VIII.2) önkormányzati rendelete a 9/201(III.26.) rendelettel. a 12/201(IV.25) rendelettel, a 17/201(V.14.) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015./IX.03./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2015. (VIII. 28.)

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

5/2014. Készült: 1 példányban

5/2014. Készült: 1 példányban 178 5/2014 Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014 április 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a) jegyzőkönyve b) 32-34/2014(IV29) határozata c) 5/2014(V07) önkormányzat

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 8/2014. (IX. 16.) önkormányzati rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata 320 13/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 2-án 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata Napirend: 1./

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges!

Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Előterjesztés száma: 159 / 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

a.) jegyzőkönyve b.) 16-19/2009./III.11./ kt. határozata

a.) jegyzőkönyve b.) 16-19/2009./III.11./ kt. határozata 25 3/2009. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2009. március 11-én 13 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 16-19/2009./III.11./ kt. határozata Napirend:

Részletesebben

11/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) 65-68/2012.(VII.17.) határozata

11/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) 65-68/2012.(VII.17.) határozata 216 11/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány 2012. július 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) 65-68/2012.(VII.17.) határozata Napirend: 1.) START 2013. évi közmunkaprogram megbeszélése,

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2./2012./II.20./ ÖK. sz. r e n d e l e t e az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetés bevételei és kiadásai

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek évi költségvetés bevételei és kiadásai Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 11/214.(V.3.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 214. évi költségvetéséről szóló 4/214.(II.28) számú rendelet módosításáról 1

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (II. 22.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ktr. számú rendeletének módosítása A

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes évi 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet végrehajtását: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.28.) számú RENDELETE a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2015. évi összevont költségvetésének

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről

Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzatának 21/2015.(VII.09.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről Egyek Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013.(IX.25.) Ör. számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(III.08.) Ör. számú rendeletének módosítására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16. napján délután 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(V.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Somogyzsitfa Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A rendelet 4. (1) helyébe a következő rendelkezés lép: GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 23/2012. (XI. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2012. (II.3.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2 GYÖNGYÖSTARJÁN

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére 3. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati Rendelet

Önkormányzati Rendelet Önkormányzati Rendelet Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: ALAP Módosító rendeletek száma: Rendelet címe: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma:

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi 12. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 12. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. április 27-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Antal

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 10-én (szerda) 09:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. december 10. Határozat:

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány megállapításáról Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben