Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete"

Átírás

1 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány augusztus 27-én órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend: 1.) A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről 2.) A évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 4.) Önhiki második forduló beadása 5.) Mérk Vállaj NSE kérelme az általa elnyert pályázathoz előleg kérési ügye 6.) évi beiskolázási támogatás ( tankönyv stb.) 7.) Mátészalka-i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadására-átvételére 8.) Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről 9.) Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról 10.) ÁMK 1.a. osztályban csoport bontás engedélyezése 11.) Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítése Mérk, augusztus Müller Istvánné polgármester

2 232 Készült: augusztus 27-én órai kezdettel megtartott ülésén Az ülés helye: Községháza Mérk Jelen vannak: Müller Istvánné polgármester asszony Aradi Ferenc, Haga Dezső, Jónás Ferenc, Magyarics Anita, Reszlerné Pásztor Andrea, Szabó Konrád Sándor képviselők Török László jegyző Gufártné Gyebróczki Teréz Müller Istvánné polgármester asszony köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz az alábbi napirend megtárgyalására, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Haga Dezső képviselőket javasolja. 1.) A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről 2.) A évi költségvetési rendelet módosítása 3.) Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 4.) Önhiki második forduló beadása 5.) Mérk Vállaj NSE kérelme az általa elnyert pályázathoz előleg kérési ügye 6.) évi beiskolázási támogatás ( tankönyv stb.). 7.) Mátészalka -i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadására-átvételére 8.) Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről 9.) Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról 10.) ÁMK 1. a. osztályban csoport bontás engedélyezése 11.) Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítése Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a javasolt napirend megtárgyalását, és jegyzőkönyv hitelesítőnek Reszlerné Pásztor Andrea és Haga Dezső képviselőket elfogadta. Tárgy / 1.tsp / A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről Müller Istvánné polgármester asszony ismerteti a LEADER Egyesület kérelmét. A kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. Kihangsúlyozza, hogy velünk kapcsolatosan nem kötelező ezen összeg megfizetése, egyeztetett az Egyesülettel, elég ha százezer Ft.-ot fizetünk be hozzájárulás címén az Egyesületnek. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

3 233 74/2012.(VIII.27.) határozata A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulás fizetéséről. A Képviselő-testület! A Nyírség Fejlődéséért LEADER Egyesület részére Ft/lakos értékű hozzájárulást, de maximum Ft azaz: Egyszázezer forint hozzájárulást fizet. Felhatalmazza a Polgármester asszonyt, hogy intézkedjen ezen összeg utalására az egyesület számú számlájára. Felkéri a Jegyző urat, hogy ezen pénzeszköz átvezetéséről rendeleti úton gondoskodjon. Határidő: augusztus 31. Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Tárgy / 2 tsp./ A évi költségvetési rendelet módosítása Az előterjesztés szószerinti szövege csatolva a jegyzőkönyvhöz. A Pénzügyi bizottság határozata jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: MÉRK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012.(IX.04. ) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012.(III.07.) rendelet módosításáról Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében és 91.. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.

4 234 (1) A január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi állapítja meg. módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását a költségvetési hiány összegét -ebből működési felhalmozási E Ft-ban E Ft-ban E Ft-ban 38835E Ft ----E Ft (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat Működési költségvetés módosított kiadásai E Ft Személyi juttatások E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó E Ft Dologi kiadások E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft Egyéb működési célú kiadások E Ft Lakosságnak juttatott támogatások E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzmaradvány átadás 800E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás E Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés.ft Kamatkiadások.E Ft Pénzforgalom nélküli kiadások Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 9.400E Ft Intézményi beruházási kiadások 9.795E Ft Felújítások E Ft Lakástámogatás FEt Lakásépítés E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai E Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások E Ft Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EFt Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre E Ft Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás E Ft Pénzügyi befektetések kiadásai E Ft Kölcsön 500 E Ft Tartalék Ft Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradvány átvétele E Ft Finanszírozási célú pénzügyi kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

5 (1) Mérk Vállaj ÁMK költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát E Fttal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 666E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 12143E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. (2) A Polgármesteri hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 689 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 186 E Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 875 E Ft többlettámogatást állapít meg. (3)A Mérk Nagyközség Önkormányzata költségvetési szerv személyi juttatását 141 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 38 E Ft-tal, pénzeszközátadás, támogatás előirányzatát 125 E Ft-tal felemeli azonos összegű támogatás folyósítása mellett. 3. A költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.számú mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Müllet Istvánné polgármester Török László jegyző

6 236 Mérk Nagyközség Önkormányzat költségvetési szerveinek módosított előirányzata 2012.I.félév ezer Ftban megnevezés személyi munkaadókat dologi felhalm. mük.célra pénzforgalom kiadás juttatások terhelő j. kiadások kiadások átadott nélküli összesen p.eszköz ÁMK Polgármesteri Hivatal Mérk NK Önkorm kiadás Összesen:

7 237 Kiadási előirányzat módosítások nyilvántartása 2012.I.félév adatok Ft-ban ssz. Megnevezés személyi munkaadókat dologi felhalm. mük.célra pénzforgalom kiadás összesen juttatások terhelő j. kiadások kiadások átad.p.eszk. nélk.kiadás 1. eredeti előirányzat Önhiki támogatás mozgáskorl.közl.támog kieg.gyvéd.támogatás évi bérkomp évi bérkomp Összesen :

8 238 Bevételi előirányzat módosítások nyilvántartása 2012.I.félév adatok Ft-ban ssz megnevezés Müködési bevétel Támogatások átvett pénzszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 1. eredeti előirányzat hó szoc.ell havi szoc.ell hó szoc.ell hó szoc.ell hó szoc.ell hó szoc.ell önhiki támogatás Mozgáskor.közl.tám kieg.gyvéd.tám dec.bérkomp évi bérkomp Összesen:

9 239 Tárgy / 3. tsp./ Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató Az előterjesztés szószerinti szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke ismerteti a bizottság határozatát. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezt követően a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 75/2012.(VIII.27.) Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja, tudomásul veszi. Tárgy / 4. tsp. / Önhiki második forduló beadása A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gufártné Gyebróczki Teréz pü. csoportvezető ismertette a tárggyal kapcsolatos határozat-tervezetet. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc és Szabó Konrád Sándor képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Gufártné Gyebróczki Teréz megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 76/2012.(VIII.27.) határozata Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról A Képviselő-testület! 1. Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására.

10 Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti. II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat Az önkormányzat évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett Az önkormányzat évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 50.. (1) bekezdés a. pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Tárgy / 5. tsp. / Mérk Vállaj NSE kérelme az általa elnyert pályázathoz előleg kérési ügye A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a Mérk-Vállaj NSE kérelmét. Elmondja, hogy az NSE-nek január 30-ig kell az elszámolást benyújtani a pályázat kiírójához. A pályázat, amit az egyesület megnyert nem előfinanszírozott, nettó összegű támogatás, melynek nagysága ezer forint, az áfát nem tartalmazza, azt az NSE-nek kell kifizetni, amit az elszámolást követően utófinanszírozásban kap meg az egyesület áfa nélkül. Török László jegyző elmondja, hogy az önkormányzattól kapott támogatásból kellene kisebb tételekben megforgatni a pénzt az egyesületnek, de előtte tisztázni kellene az egyesületnek a pályázat kiírójával, hogy egyösszegű elszámolást fogad el, vagy kis tételekben megküldött elszámolást is elfogad. Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalja az elhangzottakat, majd a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 77/2012.(VIII.27.) Mérk-Vállaj NSE kérelméről A Képviselő-testület! A Mérk-Vállaj NSE kérelmét egy későbbi időpontban újratárgyalni rendeli tekintettel arra, hogy több információ szükséges ezen kérelem elbírálására.

11 241 Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: március 31. Tárgy / 6. tsp./ évi beiskolázási támogatás ( tankönyv stb.) A pénzügyi bizottság határozata a jegyzőkönyvhöz csatolva. Szabó Konrád Sándor a pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a már ismertetett határozatában megfogalmazottak szerint nem tudott egyértelműen dönteni, ezért a döntést a képviselőtestületre bízza. Reszlerné Pásztor Andrea képviselő, az ÁMK igazgatója elmondja, hogy a 2012/2013-as tanévben a jelenleg beírt tanulók létszáma 192. A tankönyv megrendelést nagyon körültekintően készítette el, de kéri, hogy az önkormányzat az elmúlt évekhez hasonlóan mindenki részére biztosítsa ingyenesen a tankönyveket. Jónás Ferenc képviselő támogatja az előtte felszólalót. Török László jegyző elmondja, hogy eddig valóban minden évben az általános iskolában tanulóknak mindenkinek ingyenesen biztosítottuk a tankönyveket. Ugyancsak a nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthonban tanuló mérki gyerekek beiskolázását (várhatóan 5 fő ) az önkormányzat 100 %-osan finanszírozta, benne a bentlakási költségeket is, amit minden hónapban az Éltes számlázott ki az önkormányzatnak. Az elmúlt években a középiskolákban és a felsőfokú intézményekben tanulóknak az első szakma, első diploma megszerzéséhez beiskolázási támogatást adtunk. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a tankönyvtámogatásra az idén ezer forint van tervezve. Véleménye szerint plusz 250 ezer forint biztosításával az iskolai tankönyvek mindenki részére ingyenesen biztosítható lenne. Szabó Konrád Sándor képviselő az elhangzottakkal kapcsolatosan elmondta, hogy a hittan tankönyveket is az önkormányzat fedezte, ezért szeretné, ha az idén is így lenne. A tavalyi színt 40 ezer forint volt, az most is elegendő lenne. Müller Istvánné polgármester asszony összefoglalja az elhangzottakat, kihangsúlyozta és javasolta, hogy az önkormányzat minden mérki gyerek részére biztosítsa ingyen a tankönyvet, az Éltesben tanulók a tavalyi szintnek megfelelő támogatásban részesüljenek. A közép- és felsőfokú iskolák vonatkozásában az anyagi lehetőségeink figyelembevételével később döntsünk. Rövid tanácskozást követően a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 78/2012.(VIII.27.) határozata Tankönyvtámogatásról A Képviselő-testület! Minden mérki állandó lakóhellyel rendelkező és a Mérk-Vállaj ÁMK mérki Iskolájába járó általános iskolás részére ingyenesen biztosítja a tankönyveket.

12 242 Az Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthonban a mérki tanulók beiskolázási és egyéb eddigi éves költségét a 2011/2012 tanévben teljes egészében az önkormányzat magára vállalja. A Református Egyház részére Ft összeget biztosít a hittantankönyvek beszerzésére. A Katolikus Egyház, amennyiben jelzi igényét, úgy esetében külön határozunk. A közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők ügyében az önkormányzat pénzügyi lehetőségei függvényében a későbbiek során dönt. Felkéri a Jegyző urat a határozatban foglaltak végrehajtására. Határidő: szeptember 30. Tárgy / 7. tsp / Mátészalka-i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadásáraátvételére A kérelem a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a Tűzoltóság kérelmét. Elmondta, hogy ez ügyben már állást foglaltunk, de a Tűzoltóság mostani levele átértékelteti vele is a korábbi döntésünket. Török László jegyző elmondja, hogy jelenleg nagyon rossz állapotban van a két kért tűzoltó fecskendő. Véleménye, adjuk át a Tűzoltóságnak mind a kettőt,ők még fel tudják újítani, fedett helyen kiállítják a Tűzoltóság területén. Müller Istvánné polgármester asszony ismerteti a Tűzoltóság levelét, és javasolja, hogy a kocsik az önkormányzat tulajdonát képezzék továbbra is, csupán végleges gondozásba adjuk át nekik, oly módon, hogy egy réz emléktáblát helyezzenek el rajtuk, feltüntetve az önkormányzatunk nevét. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea és Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésekre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Rövid beszélgetést követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 79/2012.(VIII.27.) határozata Mátészalka-i Tűzoltóság kérelme használaton kívüli tűzoltó eszközök átadásáraátvételére A Képviselő-testület! A Mátészalka-i Tűzoltóság kérelmének helyt adva az önkormányzat tulajdonát képező két darab használaton kívüli lóvontatású tűzoltó fecskendőt a tűzoltóság végleges gondozásába adja az alábbi feltételekkel:

13 243 a Tűzoltóság felújítja, fedett színben a tűzoltóság területén kiállítja, azon réz táblát elhelyezve feltüntetve a tulajdonost Mérk Nagyközség Önkormányzat jó gazda módjára megőrzi, igény esetén lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy területén időszakosan kiállítsa. Tárgy / 8. tsp. / Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről Vállaj Község Önkormányzatának megkeresése a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester asszony ismertette a kérelmet, majd elmondta, hogy e témáról már korábban is beszéltünk. Az új önkormányzati törvény szerint ( évi CLXXXIX. tv.) Vállaj velünk határos település, 2000 lélekszám alatti, így közös önkormányzati hivatal létrehozásában érdekelt. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy Jegyző urat és Őt bízzák meg az előkészítő tárgyalások lebonyolításával. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Reszlerné Pásztor Andrea képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Török László jegyző megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 80/2012.(VIII.27.) határozata Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresése közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről A Képviselő-testület! Vállaj Község Önkormányzat Polgármesterének megkeresését közös önkormányzati hivatal létrehozási szándékának bejelentéséről tudomásul veszi. Felhatalmazza a Polgármester asszonyt és Jegyző urat, hogy az előkészítő tárgyalásokat folytassák le, a végleges döntés meghozatala céljából. Felelős: Polgármester asszony Jegyző úr Határidő: február 15. Tárgy / 9. tsp. / Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról A megkeresés szószerinti szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva. Müller Istvánné polgármester ismertette a megkeresést.

14 244 Kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 81/2012.(VIII.27.) határozata Az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt elnevezésű beruházáshoz EU Önerő Alap támogatás igénylésének jóváhagyásáról, valamint saját forrás biztosításáról A Képviselő-testület! 1. Az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás alapító tagjaként egyetért azzal, hogy a Társulás az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján igényelhető EU Önerő Alap támogatásra pályázzon a KEOP-1.2.0/2F/ pályázati azonosító számú, Szennyvízelvezetés és tisztítás konstrukció keretében támogatott Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt saját forrásának kiegészítése érdekében. 2. A Képviselő Testület úgy dönt, hogy az Ecsedi-láp Víziközmű Beruházási Társulás alapító tagjaként a Társulás által az Ecsedi-láp szennyvízelvezetési és tisztítási projekt projekt tárgyában KEOP-1.2.0/2F/ azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződése szerint ,- Ft összköltségű beruházás megvalósításához elnyert ,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatáshoz összesen ,- Ft saját erőt költségvetése terhére biztosít, valamint hozzájárul ,- Ft összegű EU Önerő Alap támogatás igényléséhez. 3. A 2. pontban jelölt saját forrást Mérk Nagyközség vonatkozásában a Képviselő Testület a 2012., a és a évi költségvetései terhére az alábbiak szerint biztosítja: Források megnevezése 2012.év év év Összesen Projekt összes költsége Ft Ft Ft Ft KEOP támogatás Ft Ft Ft Ft Önkormányzatra eső költség Ft Ft Ft Ft Önkormányzatra eső EU Önerő Alap támogatás Tényleges önkormányzati saját erő Végrehajtásért felelős: polgármester Végrehajtási határidő: folyamatos Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft

15 245 Tárgy / 10. tsp./ ÁMK 1. a. osztályban csoport bontás engedélyezése Az ÁMK Igazgatójának kérelme, a Mérki Szülői Munkaközösségnek és a Mérki Diák Szövetségnek jegyzőkönyve csatolva jelen jegyzőkönyvhöz. Reszlerné Pásztor Andrea ÁMK igazgatója ismertette az intézmény kérelmét, valamint a Mérki Szülői Munkaközösségnek és a Mérki Diák Szövetségnek jegyzőkönyvét, amelyben támogató határozatot hoztak a 33 fő létszámú első osztály csoportbontására. Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy beszélt a Minisztériummal, átnézte az idevonatkozó törvényeket. A csoportbontást meg lehet oldani, azt javasolja, hogy a magyar nyelv és irodalom, a matematika és német tantárgyak csoportbontásra kerüljenek, ez megkönnyíti az oktatást, ugyanakkor a törvénynek is megfelel. Az összevont órákra az önkormányzat igyekszik oktatási asszisztens biztosításával megkönnyíteni a nagy létszám okozta problémákat. Jelenleg már két főt fel is vett a közmunkaprogramon keresztül erre a célra. Török László jegyző elmondja, hogy a jelenleg hatályos oktatási, valamint a költségvetési törvény minimum 17 fővel engedélyez osztályt indítani, ez azt jelenti, hogy egy osztályban minimum 17 főnek kell lenni, ami 100 %-osan finanszírozott.. A jelenlegi létszám 33 fő ami nem teszi lehetővé két osztály kialakítását, viszont az osztályon belüli csoportbontásnak nincs akadálya, csak az igazgató asszony által beterjesztetteket kell a testületnek elfogadni. Az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdést intézett Jónás Ferenc képviselő. A feltett kérdésre a kielégítő választ Müller Istvánné polgármester asszony és Török László jegyző úr megadta. Ezt követően a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 82/2012.(VIII.27.) határozata Mérk-Vállaj ÁMK Mérki Iskolájában az 1. a. osztályban csoportbontás engedélyezéséről. A Képviselő-testület! A 2012/2013-as tanévre a mérki 1. a. osztályba beírt 33 tanuló két csoportra való bontásához hozzájárul az alant felsorolt tantárgyak esetében: magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv. Felkéri a Jegyző urat, hogy intézkedjen az iskola felé a csoportbontás megtételére. Határidő: augusztus 28. Tárgy /11 tsp / Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítése

16 246 Müller Istvánné polgármester asszony elmondja, hogy a gát építés miatt szükséges fenntarthatósági terv készítése. Ezzel kapcsolatosan három ajánlat érkezett, egyik Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Bt.. vállalási ár: Ft + áfa br Ft., a másik Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. ajánlati ára Ft + 27 %-os áfa = Ft., a harmadik Európa Terv Kft Ft + áfa. = Ft. Kérdés nem hangzott el. A képviselő-testület mérlegelte a kialakult helyzetet, majd 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 83/2012.(VIII.27.) határozata Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítéséről A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Fenntarthatósági Tervének elkészítésével az Eco-Men Szolgáltató és Tanácsadó Bt-t bízza meg bruttó Ft ajánlati árral. A Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. és az Európa Terv Kft. ajánlatát nem támogatja. Megbízza a Polgármester asszonyt az érintettek értesítésével, ezzel egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a nyertes pályázó felé, hogy a fenntarthatósági tervet legkésőbb december 31-ig készítse el. Felelős: Polgármester asszony A tárgysorozati pontok megtárgyalását követően Müller Istvánné polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkeresésére két közbiztonsági referenset kellett kijelölni. Utólag kiderült, hogy csak köztisztviselő lehet a közbiztonsági referens, így Aradi József és Véberné Demeter Ilona köztisztviselőket kérte fel, akik vállalták a képzésben való részvételt. Miután több hozzászólás, vélemény nem volt, így Müller Istvánné polgármester asszony megköszönve a megjelenést az ülést órakor bezárta. k.m.f. Müller Istvánné polgármester Török László jegyző Reszlerné Pásztor Andrea jkv. hitelesítő Haga Dezső jkv. hitelesítő

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete

15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.) 7/2012.(X.09.) önkormányzati rendelete 255 15/2012. sz. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2012. október 1-jén 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 91-93/2012.(X.01.) határozata c.)

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. 1 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 7/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. augusztus 30. napján (kedd) 16 30 órai

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én.

Jegyzőkönyv. Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésén 2012. 08. 29-én. Jelen vannak: Csicsek Zoltán alpolgármester Bálint László alpolgármester K.Nagy László képviselő Bai Lászlóné

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Sármellék község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 12.- én 17 óra 30 perc kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben