15. évfolyam 3. szám május június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. évfolyam 3. szám 2013. május június"

Átírás

1 15. évfolyam 3. szám május június A Nemzeti Összetartozás Napja A Magyar Országgyűlés évi XLV. törvénye a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, a trianoni tragédiára emlékezve, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, a- melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és a magyarok önazonosságának meghatározó eleme. Az Országgyűlés megerősítette továbbá Magyarország elkötelezettségét a magyar nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való kapcsolatuk fenntartására és ápolására. A Magyar Országgyűlés kötelességének tekinti a békediktátum okozta tragédiára mindörökké emlékezve, ugyanakkor hibáinkat is számon tartva a nemzeti összetartozás erősítését, ennek érdekében június 4-ét, az évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A törvény indoklásában az előterjesztők leszögezték: Az június 4-én aláírt trianoni békediktátum kitörölhetetlen, máig feldolgozatlan nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában, generációk óta a régió történelmének és politikai eseményeinek közvetlen vagy közvetett befolyásolója. Közép-Európa államai és nemzetei, a döntés rájuk vonatkozó következményeinek megfelelően, eltérő módon viszonyulnak a szerződéshez. Egyes nemzetek önazonosságuk megteremtése és kiteljesítése szempontjából meghatározó és előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára Trianon a XX. század legnagyobb tragédiája. A nemzeti emlékezés, a Kárpátmedence népei közös jövőjének elősegítése és az európai érékek érvényesülése azt a feladatot rója ránk, hogy segítsük Trianon döntéseinek megértését és feldolgozását. Ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy bebizonyítsuk: a nyelvéből és kultúrájából erőt merítő magyarság e történelmi tragédia után képes a nemzeti megújulásra, az előtte álló történelmi feladatok megoldására. A törvény megalkotásának oka Az eckartsaui nyilatkozatot (1918. november 13-án IV. Károly osztrák császár és magyar király lemondott a trónról és uralkodói jogairól, ezzel a tettével véget ért az 1526 óta tartó Habsburg-elnyomásnak Magyarországon) követően november 16-án ünnepélyes keretek között kiáltották ki az első Magyar Népköztársaságot, amely a régi rend végét és egy új világ kezdetét jelentette. Ez az új világrend azonban visszavonhatatlanná csak június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának napján vált a magyar társadalom számára december 3-án Károlyi Mihály kiáltványban fordult a magyarokhoz: Magyarok! A kormány a Magyar Népköztársaság nevében ünnepélyesen kijelenti, hogy e kényszerűséggel szemben az ország semmiféle jogáról le nem mond. A joghoz és igazsághoz ragaszkodik. Hajoljatok meg a kényszerűség előtt, mert minden erőszak csak ronthatná helyzetünket a nemsokára összeülő békekonferencia előtt. Magyarország területi épségét sokszor fenyegette veszedelem. Mégis újból eggyé lett. A természet teremtette ilyenné. Mi kívánjuk, hogy a jövőben ne csak az élettelen természet, hanem testvéri szeretet is kapcsolja hozzánk összes nem magyar ajkú polgártársainkat. Ma is készek vagyunk teljes közigazgatási és kulturális autonómiát adni a velünk élő összes nemzeteknek. Szabad demokratikus keleti, Svájcot akarunk csinálni a régi Magyarországból. A határainkon túl élő szomszéd népekkel is barátságos és békés megegyezést keresünk és remélünk. A Magyar Népköztársaság nevében: Károlyi Mihály miniszterelnök. A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések Magyarországra erőszakolt rendszerének részeként, a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák-Magyar Monarchia egyik utódállama, bár jogilag nem nevezhető utódállamnak) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország és Ausztria, Románia valamint az újonnan létrejött Csehszlovákia, és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság határait. (Ausztria határairól emellett a saint-germaini békeszerződés is rendelkezik.) Az első világháborút lezáró békerendszer alapján az őshonos magyar népesség öt, a mai állapot szerint nyolc államban találta magát, és vele együtt történelmi és kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A trianoni döntés 23,4 millió lakost érintett: 300 ezer került Ausztriához, 3,5 millió Csehszlovákiához, 5,3 millió Romániához, 4,1 millió Jugoszláviához (beleértve Horvát-Szlavónország 2,6 millió lakosát). Magyarországon az összmagyarság alig kétharmada, 7,6 millió fő maradt. Románia négyzetkilométernyi területet kapott, ami nagyobb, mint a mai magyar állam területe, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság km²-t kapott, Horvátországgal együtt 62 ezret. Csehszlovákia km²-t. Ausztria 3967 km²-rel gyarapodott. Lengyelország 519 km²-t Olaszország pedig Fiumével 18 km²-t kapott.

2 BUDAPESTI OBSITOS 2 A magyar Alkotmány 6. 3-ik bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. A trianoni trauma óta eltelt évtizedek alatt hatalmas volt a magyarság lemorzsolódása az anyaország határain túl, az elszakított nemzetrészek szétfejlődésének jelei is mutatkoztak ugyan, de a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. Kárpátalján például az 1910-ben rögzített 185 ezernyi magyar anyanyelvűek lélekszáma az 1921-es csehszlovák nemzetiségi statisztikákban 111 ezerre csökkent. A magyarság tudatában a történelmi Magyarország képe tovább élt. A Kárpát-medencében egy virtuális belső Magyarország született. Ennek határai a nemzeti nyelv, a nemzeti kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a fizikai-földrajzi, állami és jogi széttöredezettség ellenére az országhatárok fölött is átívelőn élt tovább. Erre a nemzeti széttöredezettségre világít rá a két, magyarok lakta Szelmenc története is: Talán harminc esztendeje mart belém először az eleven húsig Trianon Az ukrán szlovák határral közepén kettévágott magyar község, Szelmenc önmagában is Európa szégyene. Az egyesülő Európáé is. Testvérek, fiak, szülők, szomszédok, barátok a szögesdróttal megerősített határon kiabálnak át egymásnak, könnyeiket törölgetve érdeklődnek egymás sorsáról. Mindössze tíz lépést kellene tenniük, hogy kezet fogjanak vagy megöleljék egymást, de erre csak akkor van lehetőségük, ha száz kilométert utaznak. A törvény preambuluma Mi, a Magyar Köztársaság országgyűlésének tagjai, azok, akik hiszünk abban, hogy Isten a történelem ura, s azok, akik a történelem menetét más forrásokból igyekszünk megérteni, hazánkért és a magyar nemzet egészéért, az Alkotmányban rögzített felelősségünk jegyében, a magyarság egyik legnagyobb történelmi tragédiájára, a történelmi Magyarországot szétdaraboló, s a magyar nemzetet több állam fennhatósága alá szorító, június 4-én aláírt békedekrétumra emlékezve, számot vetve e békediktátum által okozott politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, egyaránt tiszteletben tartva a magyar nemzet érdekeit és más nemzetek jogát arra, hogy a magyarság számára fontos kérdésekről másként gondolkodjanak, attól a céltól vezettetve, hogy e cselekedettel hozzájárulunk a Kárpát-medencében együtt élő népek és nemzetek kölcsönös megértésen és együttműködésen alapuló békés jövőjéhez, s egyúttal a XX. század tragédiái által szétdarabolt Európa újraegyesítéséhez, alkottuk e törvényt. Vastagh László A független Magyarország napja Az évi forradalom és szabadságharc vértanúi június 16-ai kivégzésének, valamint a szovjet csapatok júniusi kivonulásának emlékére tartjuk a független Magyarország napját június 16-án mintegy negyedmillió ember vett részt Nagy Imre, Gimes Miklós, Losonczy Géza, Maléter Pál, Szilágyi József és a forradalom ismeretlen szabadságharcosának ünnepélyes újratemetésén. A többórás szertartást az egész ország figyelemmel kísérte a tévé képernyőin. A Történelmi Igazságtétel Bizottság által, de az egész ellenzék támogatásával rendezett gyászünnepség a Kádár-rendszer s az egész szovjet tömb összeomlásának szimbólumává vált. Az utolsó szovjet katona június 19-én hagyta el a hazánkat, amellyel közel fél évszázad után helyreállt az ország függetlensége. -vl- Anyák napja Május első vasárnapján minden édesanyát, nagymamát, dédnagymamát illik köszönteni. Magyarországon 1925-ben a Magyar Vöröskereszt tartotta az első a- nyák napi ünnepet. Remélhetőleg virágcsokraink mellé az időjárás is kitesz magáért és szép, napsütéses, orgona illatú, selymes levegőjével hozzájárul e bensőséges ünnep jó hangulatához. A méltó ünnepléshez idézzünk egy szép verset is: Édesanyám! Édesanyám! Hálás szívvel állok eléd e szép napon, hogy jóságodat megköszönjem, ez a legjobb alkalom. Az esztendő legszebb napján legyen vidám, jó szíved. Anyák napján hálás szívvel mond köszöntőt gyermeked. A jó anyákról énekelnek ma mindenütt a víg dalok, boldog vagyok, hogy e szép napon én is fölszólalhatok. Édesanyám, úgy szeretlek, mint virág a harmatot, köszönöm, a sorsnak, hogy nekem ilyen jó édesanyát adott. Édesanyám, hozzon e nap mindig sok örömet neked. ÜNNEPEINK KLUBÉLET Hosszú életet kíván a te hálás gyermeked. Ha megnövök, építek majd egy aranyos palotát, s oda várom tárt karokkal a legdrágább anyukát! (Ismeretlen költő verse) Jobbágy Zoltán nyugállományú ezredes, F-1.tagozat Állatkerti séta április 9-én látogatást tettünk a Fővárosi Állat- és Növénykertben és csodájára jártunk az újonnan elkészült Varázshegynek is. A Varázshegy az állatkert új létesítménye, egy kivételesen egyedi és látványos, interaktív bemutatótér 3200 m² területen, ahol különleges időutazáson ismerhettük meg az élet múltját és jelenét. Magyarországon először születtek (február 15.) indiai oroszlánok, amely még abban is különleges, hogy négyes ikrek. Asha, a kiselefánt is látogatható már. A zsiráfmama pedig még táplálta kicsinyét, mint tudjuk ez nem tartott sokáig. A Fővárosi Állat- és Növénykert Magyarország legrégebbi és legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező állatkertje óta természetvédelmi terület os megnyitásától egészen az 1950-es é- vekig, az első vidéki állatkertek megalapításáig az ország egyetlen ilyen intézménye volt. Ma az ország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye: é- vente 1-1,1 millió fő keresi fel. A korszerű állatkertek többségéhez hasonlóan fő tevékenységi köre a természetvédelem, az oktatás, természet közeli szabadidős programok biztosítása, valamint a tudományos kutatás. Történetéből és ezzel összefüggő sajátosságaiból adódóan további célkitűzései közé tartozik a kulturális örökség védelme és gazdagítása is. Története során több nevet is viselt: Pesti Állatkert ( ); Budapesti Állatkert ( ); Székesfővárosi

3 TAGOZATOK ÉLETÉBŐL BUDAPESTI OBSITOS 3 Állatkert ( ); Székesfővárosi Állat- és Növénykert / Budapest Székesfőváros Állat- és Növénykertje ( ); Budapest Főváros Állat- és Növénykertje ( ). A mindennapokban azonban mindvégig egyszerűen Állatkert volt. Élményekben gazdag program volt. Csárdás Ferencné nyugállományú főtörzszászlós Bemutatkozik a gödöllői tagozat Csipkerózsika álmából ébresztette és keltette újra életre Vass Károlyné Babika, a Gödöllői Nyugdíjasok Egyesületének elnöke az alvó klubot, miután szorgalmazta újbóli megalakítását. Honvédségi klubunk ugyanis 1989-től a egyesület alapító közössége volt. A korábbi vezetők: Szalkai Lajos nyugállományú alezredes, Karádi László nyugállományú alezredes, Kasza József nyugállományú őrnagy becsülettel tették a dolgukat. Idővel azonban a vezetés nélkül maradt honvédségi klub a szétesés szélére került. Sokan a tagok közül elköltöztek a városból, vagy sajnos az élők sorából is. Ebből a helyzetből kellett újjászervezni a klubot. Egy hónapi előkészítő munka során sikerült értesíteni a korábbi tagokat, akik nagy érdeklődést tanúsítottak, s szívesen vették újbóli megkeresésünket. Végül január 31-én 19 fő jelent meg és alakult újjá a tagozat. Nyugdíjas tagjaink: az MN Gödöllői Gépgyár, az MN Híradó Technikai Ü- zem, a RELEK (Rádióelektronikai Ellenőrző Központ) és a 2. sz. Híradó A- nyag Raktár részlegeinél dolgoztak, teljesítettek szolgálatot akár, mint hivatásos katonák, vagy polgári alkalmazottak és családtagjai, illetve özvegyei. A legnagyobb gondot ezek után az összejövetelünk helyének keresése jelentett. Végül is sok utánajárással a Tessedik Sámuel Alapítvány elnöke Roszik Gábor aki karitatív munkát végez az idősek felé is biztosított számunkra helyet, ahol valóban kulturált körülmények között találkozhatunk egymással. Összejöveteleinken a ház asszonya Sutta Józsefné gondoskodik rólunk. Az eltelt i- dőszak alatt létszámunk mára már 22 főre duzzadt. Alakuló gyűlésünkön háromfős vezetőséget választottunk. Elnök: Szurdok György nyugállományú alezredes, elnökhelyettes: Tóth Péter nyugállományú alezredes, titkár: Léber Istvánné. Elhangzott: szeretnénk az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja közösségéhez tartozni. Éppen ezért is vettünk részt március 19-én a klubtanács ülésén, s a bemutatkozás után egyhangú igen szavazással megtörtént csatlakozásunk a 26 tagozatból álló klub közösségéhez. Így nagyobb lehetőséget kaptak tagjaink a művelődés, szórakozás, egymás megismerése terén. Természetesen a gödöllői nyugdíjas klubok szerves részeként i- gyekszünk részt venni városunkban a nyugdíjasokat érintő rendezvényeken: találkozókon, kirándulásokon, stb. is. A későbbiek folyamán pedig szeretnénk ismét felvenni a kapcsolatot a városban még meglévő katonai szervezetekkel is, felidézni a régi szolgálati helyek hangulatát, megnézni az új körülményeket. Gödöllő önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a város kulturális életére. Számtalan színvonalas, sokszínű rendezvény közül válogathatnak klubtagjaink is, mint például a 2013-as év úgynevezett Szecessziós programjaiból. Tervezzük a Királyi Kastély, a Királyi Váró újbóli látogatását, és a jubileumi cserkészkiállítás megtekintését. Tagságunk átlagéletkora bizony meglehetősen magas. Kevés, vagy egyáltalán nincs utánpótlás, így más társszervektől is várjuk az esetleges jelentkezőket. Reméljük, és bízunk abban, hogy még jó ideig talpunkra állva visszük tovább az együvé tartozás, a még nem adom fel érzését és makacs gondolatát. Szurdok György nyugállományú alezredes, Elbúcsúztattuk tagozattitkárunkat Február 13-án kísértük utolsó útjára a váci-alsóvárosi temetőben Kézeli Tamás nyugállományú ezredes ( ) klubtársunkat. Már régóta tudtuk, hogy nincs rendben az egészsége, de ő is, mi is reménykedtünk a teljes felgyógyulásában. Tavaly májusban a jubileumi születésnaposok köszöntésére (hosszas gyógykezelés után, felesége Katika társaságában, (aki szintén tagozatunk tagja), jó hangulatban, szinte vidáman jött, be, hogy részt vegyen az ünnepeltek köszöntésében. Elmondta, milyen kezeléseken esett át, de most már jól érzi magát és a vezetőség munkájában ismét részt kíván venni. Arról is beszélt, hogy a laboratóriumi eredmények jók, a kezelések hatásosak voltak. Mindenki bizakodott. A júniusi klubnapunk előtt felhívtam telefonon, hogy egyeztessem vele a napi programot, de csak a feleségével tudtam beszélni, aki közölte, hogy nincs jól és az orvosi vizsgálatok is rossz eredményeket mutatnak. Tudtuk, hogy súlyos beteg, ennek ellenére még is váratlanul érte a tagságot a hír, hogy már többet nem jön el, nem intézi tovább az általa szívesen végzett titkári teendőket. Kézeli Tamás fiatal hadnagyként ben a BM Légoltalmi Országos Parancsnokságon kezdte tiszti pályáját. Majd 1962-ben felvételt nyert a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia híradó tagozatára. Az akadémia elvégzése után első beosztásában a Polgári Védelem Országos Parancsnokság híradó osztály állományába került rádiós főtisztnek és 1978 között az MN Hátországvédelmi Parancsnokság híradó osztályán töltött be különböző híradó szaktiszti beosztásokat és 1984 között Vácon az MN 15. Önálló Híradóezred parancsnokaként teljesített szolgálatot, egyben ellátta a helyőrség parancsnoki beosztást is. Parancsnoki munkáját az igényesség a követelménytámasztás, a személyes példamutatás, jellemezte. Munkájában jól érvényesült kapcsolatteremtő és kezdeményező képessége. Munkatársai, beosztottai tisztelték, jó parancsnoki készségéért és emberi tulajdonságaiért, a beosztottakról való gondoskodásáért. Az ezrednél végzett eredményes munkája elismeréseként, 1984-ben elöljárói javaslatra került az MN Hátországvédelmi Parancsnokság híradófőnöki beosztásba. Kinevezése után, vezetése alatt a híradó osztály nagy szakértelemmel irányította az alárendelt szakcsapatok munkáját. Felettesei számos esetben jutalommal, 13 esetben pedig kitüntetéssel ismerték el helytállását. Két alkalommal kapta

4 BUDAPESTI OBSITOS 4 meg a Haza Szolgálatáért Érdemérem a- rany fokozatát, a Kiváló Szolgálatért Érdemérmet, valamint a Fegyverbarátság Érdemérmet. A felső korhatár elérésével, április 1-én a HÁVP híradófőnöki beosztásból szolgálati nyugállományba helyezték, és ezzel egy időben kitüntették a Magyar Köztársaság Csillagrendjével. Ezzel is elismerték a 35 éves katonai pályafutását. Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjában a híradó tagozatnál végzett kiemelkedő munkájáért, 75 éves korában az Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatával tüntették ki. Most, hogy örök nyugalomba tért, befejezte földi életét, a Honvéd Vezérkar főnöke több mint három évtizedes pályafutásának elismeréseként Magyar Honvédség halottjává minősítette. Régi megállapítás az, hogy csak olyan ember tud eredményes és sikeres lenni hívatásában, aki mellett, háttérben ott áll egy segítő társ, aki biztosítja a családi harmóniát. Kézeli Tamás mellett is 1963 óta ott volt felesége Katalin asszony, aki biztosította férje számára a biztos családi hátteret. Aki fáradságot nem ismerve á- polta és gondozta betegségének végső nehéz időszakában, de a betegséggel szemben az ő gondossága sem volt elegendő. Végül otthon karjaiban, szeretetben hunyt el. Házasságának 50 éve boldogságban, sok munkával és sokszor nehéz, küzdelmes, de békés családi életben telt el. Nagyon szeretett Kismaroson tartózkodni a családjával és az unokákkal, ami számára erőt adott és feledést nyújtott súlyos betegségére. A ravatalánál őszinte együttérzéssel és mély részvéttel, tisztelettel búcsúztunk Kézeli Tamás nyugállományú ezredestől. Nehezen tudjuk elfogadni az élet törvényét, hogy nincs örök élet, hogy elveszítettük katonabajtársunkat, klubtársunkat. Búcsúzom a klub és a híradó tagozat vezetősége és minden tagjának nevében is. Emlékedet örökké őrizzük, nyugodj békében! Soós Tamás nyugállományú alezredes, híradó tagozat Gondolatok egy szép ünnepen Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolyogni. Márciusban ismét egy különleges születésnapot ünnepeltünk. Özv. Kovács Imrénét, Anikánkat (tagozatunk korelnökét) köszöntöttük születésének 99. évfordulóján, szép, pi- ros rózsával és sok-sok egyéni ajándékkal. Beszélgettünk. S mi a hosszú élet titka? - kérdeztük. Rövid, összefogott, tömör válaszban fogalmazott. A testi és szellemi folytonos örök tevékenység. Tudjuk, hogy neki sem volt felhőtlen az élete, mert kedves férje sokáig szolgált külföldön, s Anikánk nevelte gyermekeit, szinte egyedül, a katonafeleségek nehéz sorsához hasonlóan. Tovább áramoltak kérdéseink és a válaszok a valós tapasztalatú és szép korban élő korelnökünkhöz. A mértékletes, de minőségi táplálkozás, a szellemi elfoglaltság, a munka, a könnyű testi reggeli tornagyakorlatok, melyeket sohasem szabad kihagyni, sem abbahagyni. Mindemellett a legfontosabb (ma is) a családon belüli, generációk közötti összefogás, tanítás, az odavissza áramló tapasztalatcserék és a szeretet. Mi a titka a jó és hosszú házasságnak? kérdem tőle. Erre is gyors és frappáns válasz érkezett: A jó házasság alapköve a megértés és az egymáshoz való alkalmazkodás. Soha ne feküdjünk le aludni haraggal a szívünkben! S különben is, annak a rosszabb, aki haragszik, mert annak még ki is kell békülnie (és ez a nehezebb!). A Bölcsességek könyve írja: Soha ne akard átnevelni a magad képére, és soha ne feledd, hogy összetartoztok! Kedves Anikánk! Reméljük, hogy o- kos fejtegetéseidből, szerény, mégis határozott lényedtől még sokáig tanulhatunk. Kívánunk nagyon jó egészséget, békét és szeretett, további boldog életet kis családod és klubtársaid, barátaid körében. Tisztelettel és szeretettel: Molnárné Klári, a nőtagozat elnöke TAGOZATOK ÉLETÉBŐL Látogatóban Szent Flórián szekereinek építőinél Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja, vegyivédelmi tagozata a BM Heros Zrt. Budapest kőbányai Felépítménygyártó és Szerviz Üzemét látogatta meg február 13-án. A hagyomány szerint Szent Flórián a tűzoltók és a vegyivédelmisek védőszentje is, és ez a telephely elsősorban tűzoltógépjárművek gyártására és javítására szakosodott, ez adta az apropót a látogatásra, mert korábban a honvédségnél a tűzvédelem, a tűzoltás a vegyivédelmi fegyvernem feladat körébe tartozott. Klubtagságunk egy része még ilyen beosztásokban is szolgált, így nagy érdeklődéssel vett részt a látogatáson, az új hazai gyártású tűzoltó berendezések megtekintésén. Varga Tibor műszaki igazgató fogadta csoportunkat egy rövid prezentációval, mely az üzem teljes tevékenységét ismertette. A 2001-ben alapított, és közel 200 fős BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt., mely felett a tulajdonosi jogokat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató gyakorolja, telephelye ez az üzemegység. A palettájukon jelenleg 29 féle gépjármű található. Főként tűzoltógépjárműveket és speciális járműfelépítményeket gyártanak, de személy és haszongépjárműveket is készítenek katasztrófavédelmi, tűzszerész és rendőrségi feladatokra. A járműfejlesztéseken túl a felépítmények illetve az egyes szerkezeti elemek fejlesztésére is nagy gondot fordítanak. Folyamatos kapcsolatot tartanak a felhasználókkal, egyedi speciális igényeiket és az alkalmazás során felmerülő javaslataikat is figyelembe veszik a technológia korszerűsítések során. A gyártással párhuzamosan ezen, területek eszközeinek javítását, karbantartását, időszakos bevizsgálásait is végzik. Légzésvédelmi szervizük ellátja az ország összes katasztrófavédelmi egysége légzésvédelmi eszközeinek karbantartását, javítását.

5 HONVÉDELEM BUDAPESTI OBSITOS 5 A műszaki igazgató az ismertető után csoportunkat körbe vezette az üzemben. A hatalmas csarnokban jól áttekinthetően, egymástól két oldalra elkülönítve telepítették a két főtevékenység a javítás és gyártás munkahelyeit. A közel három órás látogatás során különösen az volt a legnagyobb élmény, hogy a gyártó soron láthattuk, hogyan építenek teljesen készre egy tűzoltó autót, a felépítmény lemez részeinek nagynyomású vízsugárral történő kivágásától a saját fejlesztésű fedélzeti beavatkozás vezérlő számítógépes egység beszereléséig. Fülöp Lajos nyugállományú, mérnök alezredes A Magyar Honvédség erőn felül teljesít A honvédelemmel összefüggő aktuális kérdésekről tartott tájékoztatót a honvédelem ügye iránt elkötelezett szakértőknek március 21-én a Honvédelmi Minisztériumban dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke. A tájékoztató középpontjában az átszervezéssel, a katonai képességgel, a szövetségi rendszerben történő alkalmazhatósággal és az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatos kérdések szerepeltek. A vezérkar főnöke beszélt az új hadkiegészítési rendszer megteremtéséről és utalt az ez év nyarán életbelépő törvényi változásra is. Benkő Tibor bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a Magyar Honvédségnek pártpolitika-mentesen kell működnie, u- gyanakkor a mindenkori kormány döntése, feladatszabása alapján törvényi keretek között hajtja végre feladatát, majd kitért a kinevezése óta végrehajtott szervezeti változtatásokra. Mint mondta első számú feladatként jelentkezett a vezérkar hatékony működési feltételeinek megteremtése, hiszen a korábbi években a Honvéd Vezérkar főnöke alárendeltje volt a Honvédelmi Minisztérium kabinetfőnökének. Ezt az állapotot a vezérkar főnöki poszt államtitkári szintre e- melésével szüntették meg, így a vezérkar főnöke a honvédelmi miniszter közvetlen katonai tanácsadójává vált. NATO tagságunkból eredően pedig a szövetséghez igazodó stratégiai vezetési struktúrát kellett kialakítani. Vagyis a Honvéd Vezérkarnak rendelkeznie kell a- zokkal a funkcionális elemekkel, amelyekkel a nemzeti- és a nemzetközi kapcsolattartást, vezetést, irányítást megvalósítja. Ezért hozták létre a kis létszámú csoportfőnökségeket személyzeti, fel- derítő, hadműveleti, logisztikai, híradó informatikai és információvédelmi, haderő-tervezési, kiképzési csoportfőnökség, kivétel az egészségügyi csoportfőnökség. A magyar katonaegészség-ügy jelenlegi átalakítását nem csoportfőnökség szintjén kívánják megoldani. Ugyanis a magyar katonaegészség-ügy ellátó körébe a honvédség és rendvédelmi szervek mellett a területi ellátás is hozzátartozik és ennek finanszírozása is a honvédelmi tárca költségvetését terheli. A csapatszintű személyügyi, pénzügyi- és gazdálkodási kérdések jogkörei alapvetően visszakerültek a katonai alakulatok parancsnokainak felelősségi körébe. Így a szerződéses altiszti jogviszonyba jelentkezők már nem a Honvéd Vezérkar főnökével, hanem az illetékes parancsnokkal kötnek munkaszerződést. Ezzel a túlzottan centralizált rendszer az elmúlt év végéig felszámolásra került. Viszont új tisztázandó elemként jelentkeznek a megváltozott nyugdíjtörvény és a katonák jogállásáról idén nyáron életbe lépő törvény negatív hatásai. A stratégiai vezetési szint átalakítása mellett, a vezérkar főnöke utalt arra is, hogy az összhaderőnemi parancsnokság hadműveleti-harcászati vezetési szint struktúrája sem tér el a NATO vezetési struktúrától, hiszen magában foglalja a szárazföldi, a légierő és a logisztikai komponenseket, melyek vezetői egyben az összhaderőnemi parancsnok helyettesei. A parancsnokság rendeltetése pedig többek között a honvédség katonai szervezetei hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt, folyamatos fejlesztése, a béke és a békétől eltérő időszakban a feladatok végrehajtásának összhaderőnemi tervezése, vezetése és irányítása. Példaként említette a NATO Brunssunban (Hollandia) található Egyesített Erők Parancsnokságát (Joint Force Command), ahol a szövetség katonai műveleteit tervezik. Leszögezte: bármiféle műveletre került vagy kerül sor az mind összhaderőnemi, és nem csak szárazföldi, vagy légierő művelet. A Benkő vezérezredes szerint a környező országok képesség terén nem haladják meg hazánkét, viszont már többször szóba került, balti államok légtérvédelmére vonatkozó felvetésekkel kapcsolatban hangsúlyozta: nem áll szándékunkban Szlovénia és a balti államok légvédelmét biztosítani, légtér-rendészeti feladatokat látunk majd el. Ettől nem fog a légvédelmi rendszerünk csorbát szenvedni. Hozzátette: 2015-től a balti államok légterében a járőrözési feladatok végrehajtása nagyon jó gyakorlatot jelent számunkra. Ezen államok feletti meglehetősen bonyolult légiközlekedési rendszer, kiváló repülő harcászati tapasztalatokat fog adni, melyek a magyar légtér védelmében is eredményesen alkalmazhatók, de szövetségi feladataink terén is hasznosak lehetnek. Mindemellett elmondható, hogy békében integrált légvédelmi rendszer működik hazánk felett, melynek nagyon sok összetevője van. Ebbe beletartoznak a kis- és közeli hatótávolságú rakétarendszerek, illetve a hozzájuk tartozó radarok és vezetési rendszerek is. A MI-24 típusú harci helikopterekkel kapcsolatban a vezérkar főnöke előbb utalt arra a 20 db helikopterre, melyeket 2004-ben Németország adott a Magyar Honvédségnek. Ezek közül 14 nem került hadrendbe, négynek lejárt az üzemideje (nagyjavítást igényelne darabonként több mint egy milliárd forintért), két eszköznek pedig üzemidő hosszabbítási lehetősége van. - Kiváló, jól kezelhető gépek, de nem korszerűek fogalmazott Benkő Tibor. Majd hozzátette: az a kötelességünk, hogy meghatározzuk, mire van szüksége az országnak. Nekünk korszerűbb, több funkciós helikopterekre van szükségünk, melyek nem csak harcászati műveletek, katonai- és szállító feladatok végrehajtására alkalmazhatók, hanem békeidőben katasztrófa helyzetekben végrehajtható a polgári lakosság mentése, az egészségügyi szállítás és terhek emelése is. A korszerű gépek műszaki javító bázisát pedig itthon kell megteremteni. A hadkiegészítés rendszeréről szólva a vezérkar főnöke kiemelte, hogy a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság katonai igazgatás keretében kezeli a hadköteles korú személyek adatait, valamint a meghagyásba bevont szervek nyilván-

6 BUDAPESTI OBSITOS 6 HONVÉDELEM HADIKRÓNIKA tartását, illetve végzi a honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztését is. Benkő Tibor kitért arra is, hogy az egyharmaddal csökkent költségvetésből kellett biztosítani a honvédség működését, megőrizni a szükséges képességeket és még fejlesztéseket is eszközölni. Aláhúzta: a szövetségesi szerződés 3. cikkelye alapján minden tagország köteles gondoskodni önvédelméről, olyan képességek megteremtésével és fenntartásával, amellyel hatékonyan tud együttműködni a NATO többi katonai szervezetével. - A szövetség a honvédelmi kiadások visszafogása miatt pedig azért nem szankcionál minket, mert a Magyar Honvédség erőn felül teljesít, és ezt elismerik mondta a vezérkar főnöke. Ugyanis missziós feladatokra a szövetség a telepíthető szárazföldi erők 10%-át várja minden tagjától. A mi vállalásunk csaknem 13%. Az afganisztáni szerepvállalással kapcsolatban a vezérkari főnök kifejtette: konkrétan összegezhetők a költségek (10-11 milliárd Ft/év.), de koránt sem biztos, hogy mindent erre kell számlázni, hiszen a közép-ázsiai országban szolgált katonákat speciális szakterületre készítették fel, képezték ki, különleges lövészeten vettek részt és új eszközökkel szerelték fel. Ez azt jelenti, hogy a katonák részére új fegyvert és eszközöket tudtak biztosítani, illetve ki tudták küldeni őket háborús övezetbe missziós feladatok ellátására. Hozzátette a költségvetés tartalmazza a felkészítés, a felszerelés, a végrehajtás, az utaztatás és más egyéb, mint az orvosi vizsgálatok költségeit is. Katonai, szakmai szemszögből nézve pedig nem lehet pénzben mérni azt a harci tapasztalatot, amellyel, új képességet teremtve, ez a szerepvállalás erősíti hazánk biztonságát és honvédelmét, hiszen a műveleti területen szerzett elméleti és gyakorlati tudás itthon, az ország védelmi feladataiban is hasznosítható. De a kiképzést is erősíti, hiszen a katonák éles helyzetben valós műveleti feladatokat hajtottak végre fogalmazott Benkő Tibor. A vezérkar főnöke elmondta megalkották a törvényi lehetőségét annak, hogy műveleti tartalékosok szolgálhassanak az afganisztáni misszióban. Viszont a nemzetközi törzsekbe csak olyan katonák küldhetők ki, akik kifogástalanul beszélnek angol nyelven, ismerik a közös alkalmazás elveit és azokat az eljárásokat, amelyeket a NATO napjainkban alkalmaz. Nem utolsó sorban pedig egészségileg és fizikailag is alkalmasak. Hozzátette: nagyon nehéz a szakmai követelményeknek megfelelni. A Benkő vezérezredes tájékoztatóját követő kérdésekre válaszolva beszélt arról is, hogy a hadkiegészítő és központi nyilvántartó parancsnokság mintegy hetven nyugállományú klubbal és érdekképviseleti szervezettel kötött eddig együttműködési megállapodást s ez folyamatban van a közoktatási, illetve felsőoktatási intézményekkel, valamint a különböző városokkal is. A nyugállományú klubokat ugyan nem tudják fenntartani és működtetni, ezért inkább azokat a feltételeket próbálják megteremteni számukra, melyek alapján hosszú távú szerződés biztosítja működésük körülményeit. Emlékeztetett, hogy a nyáron életbelépő új törvény szerint katonai rendfokozatot csak aktív szolgálati időszakban lehet elérni, ezért más formában kell megköszönni azon nyugállományúak munkáját, akik a közösség érdekében kiemelkedően dolgoztak. Végezetül elmondta, hogy rendkívül fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását a honvédség életéről, de a társadalom számos szegmensével való személyes találkozókat is. Felajánlotta, hogy hasonló keretek között a jövőben is bármely szakbizottság számíthat érdemi tájékoztatójára. Vastagh László nyugállományú alezredes Magyar katona a Nagy Háborúban I. A Nagy Háborút, ahogyan azt az közötti világégést, közötti világégésig Európa szerte nevezték, a ma élő nemzedékek már csak hírből ismerik. A róla szóló ismereteinket dédés nagyapáinktól valamint apáinktól kaptuk közvetlenül. Közvetett ismereteinket az események alatti és utáni feldolgozások által szereztük. Ma már nincs az élők között olyan, aki közvetlen benyomásokkal bírna országokat megingató, ember milliókat elpusztító rettenetről. A ma élők öregek azonban közvetve még birtokában vannak annak a lelki-szellemi közhangulatnak, amely áthatotta a XX század első felének háború alatti és utáni társadalmát, a meg- és túlélőket. 95 éve ért véget, 100 éve kezdődött a történelmi Magyarországot elsöprő vihar. Kötelességünk emlékezni és tisztelegni nagyapáink, dédapáink hőstettére, áldozatára, akik részesei voltak a borzalmaknak. Emlékezzünk és tisztelegjünk a háború végén a harcterekről haza özönlő hősökre, akik a vereség keserű érzésével tértek haza; emlékezzünk és tisztelegjünk a háború során megsebesültekre és megnyomorodottakra, akik hőstetteikért testi-lelki nyomorúságban részesültek; emlékezzünk és tisztelegjünk a hadifogságba kerültekre, akik hőstetteik után a fogság keserű kenyerét ették, akik fogságba kerültek, mert, már amikor mindent megtettek, az élet reménységét már csak a fogságba esés jelentette; emlékezzünk és tisztelegjünk azokra a hősökre, akik mindenüket, az életüket feláldozták, akiknek az áldozata reményt adhatott bajtársaiknak a harci feladatok sikeres teljesítésére; emlékezzünk és tisztelegjünk hazánk honpolgáraira, azokra, akik ugyan közvetlenül nem voltak részesei a harccselekmények, a termelőmunkában és a katonai szervezetek ellátásában vettek részt, ugyanakkor elszenvedték a hátországot sújtó nehézségeket július 28-án a szarajevói merénylet után az agg császár és király Mindent megfontoltam és meggondoltam... alapján, az Osztrák-Magyar monarchia hadat üzent Szerbiának. Július 3l-én a szövetséges Németország is hadat üzent Szerbiának, válaszul Anglia, Oroszország és Franciaország is hadat üzent, és megtörténtek a hadba lépések. Mindenütt bizakodások Hazánkban lelkes tömegek köszöntik a háborút. Éljen a háború! Megállj kutya Szerbia! Majd már csendesebb, halkabb személyes búcsúzkodás a harcterekre induló fiútól, férjtől. Aztán mennek a katonák. Mennek a szép szál legények, derék fiúk, mennek a hazát megvédeni. Szemükben még lelkesedés, bizakodás látszik. Nem sokáig. Az Osztrák-Magyar haderő szervezete, létszáma a háború előestéjén 1914 júliusában a birodalom haderejének békelétszáma 36 ezer tiszt, 414 ezer főnyi legénység. A hadsereg hadiállományát 1,8 millió ember alkotta, ennek mintegy 30%-t Magyarország állította ki. A világháború előestéjén, a Monarchia területén a császári és királyi hadsereget 16 hadtestbe szervezték. A 33 gyaloghadosztály közül 12, a 9 lovashadosztály közül 4 rekrutálódott Magyarországról. A balkáni hadszíntér eseményei A Szerbia elleni fellépés elgondolása a Monarchia határainak biztosítása volt, ehelyett augusztus 12-én az és a 2. osztrák magyar hadseregek megkezdik hadműveleteiket Szerbia ellen. A felek

7 HADIKRÓNIKA BUDAPESTI OBSITOS 7 erőviszonyai közel egyenlők voltak, de a szerbek közvetlen háborús tapasztalatokkal rendelkeztek. Az egymást követő támadások kudarcba fulladtak, december 1-jén sikerült u- gyan Belgrádot elfoglalni, ennek ellenére a december végéig tartó harcok eredményeként nem állt osztrák-magyar katona Szerbia földjén második feléig a balkáni hadszíntéren nyugalom honolt. Az 1915 októberében német és bolgár (Bulgária október 14-én ü- zent hadat) segítséggel meginduló támadások eredménye nyomán, január végéig sikerült elfoglalni Szerbiát. Az erőviszonyok négy az egyhez voltak a támadó fél javára. Szerbia teljes megsemmisülése után több százezer ember menekült Görögországba. Görögország június 12-én hadat üzen a központi hatalmaknak. A hadszíntéren 1918 nyaráig nem történtek jelentősebb harccselekmények. Az antant 1918 őszén megindult balkáni offenzívája kiszorította a központi hatalmak seregeit Szerbiából A keleti (orosz) hadszíntér eseményei A Monarchia csapatai augusztus 22-én kezdték meg előrenyomulásukat kelet felé. Az oroszok jóval nagyobb e- rőkkel vonultak fel, és visszavetették csapatainkat (lembergi csata, Przemysl bekerítése majd elfoglalása). A front az országhatár közelében, a Kárpátoknál húzódott. Az orosz támadás az év végén Limanowa előtt megállni látszott. Azonban az orosz csapatok magyar területekre törtek be, elfoglalták Bártfát, Hommonnát, az Uzsoki-hágót és Máramarosszigetet. Az 1915 eleji téli osztrák magyar offenzívák kudarcot vallottak. A májusi gorlicei áttörés azonban az arcvonalat 150 kilométerre keletre vetette vissza, felszabadult Przemysl és Lemberg. A továbbiakban 1916 nyaráig a viszonylag eseménytelen állásháború folyt. Az 1916 júniusában megindult Bruszilov-offenzívák jelentős területvesztéssel jártak, a támadók ismét elérték a magyar határt. Az év vége felé, váltakozó eredményű harcok után, sikerült stabilizálni a frontot. Az június végén meginduló o- rosz támadást kemény küzdelemben sikerült megállítani. A júliusi osztrák-magyar ellentámadás eredménye az orosz hadsereg demoralizálódása következtében Kelet-Galícia, Bukovina felszabadítása lett. A központi hatalmak december 5-én fegyverszünetet kötöttek a volt Orosz Birodalommal, akkor már Szovjet-Oroszországgal. A Monarchia február 9-én békét kötött Ukrajnával. A magyar csapatokat átirányították az olasz és a balkáni frontokra. Az olasz hadszíntér eseményei május 4-én Olaszország felmondta a hármasszövetséget, majd 23- án hadat üzent a Monarchiának. A mintegy 600 km-es frontvonalon olasz részről 500 ezer, osztrák-magyar részről 200 ezer katona bontakozott szét. Az Isonzó-folyó mentén, 70 km-es hosszú frontszakaszon zajlottak le az olasz hadszíntér legvéresebb harceseményei júniusától 1917 szeptemberéig az olaszok 11 nagyobb, úgynevezett Isonzó-csatában igyekeztek az osztrák-magyar csapatok védelmét áttörni, a csapatokat megsemmisíteni. A csaták végeredménye az olaszok részére 250 km 2 nagyságú területi nyereség lett, ami a 70 km-es szélességű frontszakaszon 2-14 km előretörést jelentett. Az olaszok 650 ezer, az osztrák-magyar csapatok 420 ezer fős veszteséget szenvedtek el. A központi hatalmak (a német csapaterősítések beérkezése után) október 24-én hatalmas gáz- és tüzérségi előkészítés után, Caporetto térségében rohamra indultak. A támadás első napjának végére az olasz arcvonalat 32 km szélességben és 6 km mélységben törték át, majd a rá következő napokban, a támadás lendületes folytatásaként, az olasz arcvonal összeomlott. A támadók november 9-én elérték a Piave-folyót, ahol a visszaszorult olasz csapatoknak, 2-2 brit és francia hadosztály beérkezésével, sikerült a frontot stabilizálni. Ezt követően, a nagyobb és jelentősebb harccselekmények 1918 nyaráig szüneteltek. Az osztrák-magyar csapatok június 15-én, több szakaszon rohamozták meg az olasz állásokat, ám annak ellenére, hogy egy szakaszon 30 km-es szélességben és 2-4 km-es mélységben eredményes volt az áttörés mivel nem tudták erőfeszítéseiket növelni, parancsra a támadást leállították. Június 24.-én reggelre mindenki a kiindulási állásaiban volt őszére az osztrák-magyar haderő teljesen elveszítette támadóképességét. Az olaszok október 24-én támadásba lendültek és átkelve a Piavén egy hét alatt áttörték a Monarchia frontvonalát. Az Osztrák-Magyar Monarchia időközben alkotóelemeire bomlott, de hadserege még harcolt. Október 3-án kor megkötötték a fegyverszüneti megállapodást, ami 4-én 3 órakor lépett életbe. Az osztrák-magyar főparancsnok már 3- án l óra 20 perckor elrendelte az ellenségeskedések beszüntetését. Aminek következtében a mintegy egy napos eltolódás miatt 400 ezer, ellenállást nem tanúsító osztrák-magyar katona került így hadifogságba. Az itt küzdő magyar alakulatok zöme zárt egységekben, fegyelmezetten gyalog, illetve vasúton tért haza Magyarországra. A román hadszíntér eseményei Románia hadba lépését az antant oldalán az Osztrák-Magyar Monarchiával szembeni területi igényével támasztotta alá (Magyarország románok lakta területei a Tiszáig és Bukovina) augusztus 27-én megtörtént a hadüzent és még aznap éjjel a román csapatok behatoltak Erdélybe. Ennek következtében Németország, Bulgária és Törökország hadat üzent Romániának, Olaszország Németországnak. Románia hadereje 600 ezer katonával és 1300 löveggel négy hadseregbe szerveződött. Ebből az l. 2. és 4. hadsereg Erdélyben támadó feladattal került alkalmazásra, a 3. hadsereg a bolgár határon védelemre rendezkedett be. Az erdélyi magyar csapatok Arz Arthur gyalogsági tábornok parancsnoksága alatt mintegy fővel és 76 löveggel próbáltak ellenállni. A román csapatok 3 hét a- latt km-t nyomultak előre Erdélyben. A németek és szövetségeseik ellentámadása fenyegette az Erdélybe benyomult román hadseregeket és a szeptember 26-án kibontakozott támadás pedig bekerítéssel fenyegette azokat, aminek eredményeként a román csapatok kiszorultak Erdélyből. December 6-án az osztrák-magyar és a német csapatok elfoglalták Bukarestet és Ploestit, Románia nagy része német katonai közigazgatás alá került. Orosz és francia csapatok megjelenésével Romániában a román haderőt újjászervezték a Kárpátokról keletre fekvő Moldvában. A 8. és 9. orosz hadseregek támadó hadműveletekbe kezdtek a Keleti-Kárpátok mentén, a magyar csapatok sikeres védelmi hadműveleteket folytattak.

8 BUDAPESTI OBSITOS 8 HADIKRÓNIKA OLVASÓINK ÍRTÁK Az 1917-es orosz forradalom következtében a keleti hadszíntér megszűnt. Románia egyedül maradt, békekötésre kényszerült május 8-án megkötötték a bukaresti békét. A magyar országhatár 3-16 km-rel kijjebb (keletebbre) került Magyarország javára (csángó falvak). Az arcvonalak eltűnésével, a frontok megszűnésével a felbomlott csapatok másfélmillió magyar katonája indul haza gyalog, vonaton, szekéren, kiéhezve, lerongyolódva, többsége fegyver nélkül. A prágai, budapesti és délszláv nemzeti tanácsok agitátorai a határállomásokon i- gyekeztek rábeszélni a magyar nemzetiségű katonákat fegyvereik leadására. A hátország A hadba lépő országok hadereje és lakossága egyetlen nagy összecsapásra, gyors lefolyású háborúra készült. A gyors befejezés reménye miatt egyetlen hadviselő ország sem rendezkedett be hosszantartó hadigazdálkodásra. Amikor kiderült, hogy az őszi levélhullás végére nem fejeződik be a háború, tértek át az államok a gazdaság majd a kereskedelem állami szabályozására, a sorozatos behívások miatti munkaerőhiány pótlására a termelésbe egyre nagyobb mértékben bevonták a nőket és a hadifoglyokat, egyre nagyobb mérvű korlátozások jelentek meg az élet szinte minden területén. A háború a hátországra sokkal nagyobb terheket rótt, mint korábban bármikor. (Folytatjuk) Kovács Imre, nyugállományú dandártábornok, klubelnök Átállás digitális TV vételre Hamarosan megszűnik az analóg tévé a- dás Magyarország egész területén. Egészen pontosan július 31-től az ország kétharmadában, majd október 31-től az egész ország területén. A magyarországi tévé sugárzás áttér digitális sugárzásra azaz HD-ban (high definition), ami azt jelenti, hogy nagy felbontású tömörített adást veszünk kódolt formában, amit a mi tévé készülékünk a beépített dekódoló egységgel a tömörített jelet átalakítja, kicsomagolja és nézhetővé teszi a tévénézők számára. Sok idős nyugdíjas klubtársam nem tudja, hogy ez számukra mit jelent. Még nagyon sok családnak korszerűtlen katódsugár csöves tévékészüléke van (ez a hagyományos széles készülék). De a korábban gyártott keskeny LED (Light Emitting Diode, fénykibocsátó dióda), vagy plazma készülékek sem alkalmasak digitális adás vételére. Magyarországon a digitális átállás a lehető legköltségesebb módon, ugyanakkor európai összehasonlításban szinte a leglassabban valósult meg. Pedig idehaza Európában az elsők között, ben vágott bele az Antenna Hungária Zrt. (sugárzást szolgáltató) a digitális sugárzásba az akkor még szinte egyedüli lehetőségnek számító MPEG-2-es tömörítéssel. A közszolgálati, illetve később az országos kereskedelmi adók ingyenes vételét lehetővé tevő csomag láthatóan nem pezsdítette fel a piacot, ám az tény, hogy aki korán be akart szállni a digitális tévézésbe, az MPEG-2 képes készüléket vásárolt az rosszul járt. Mert néhány ével azután az Antenna Hungária üzleti megfontolásból mégis váltott, és átállt az MPEG-4-es tömörítésre, és az országos sugárzás szerkezetét már erre az új technológiára építette ki. Így aztán aki korán váltott az ma mégsem tudja élvezni a HD minőség adta lehetőséget. Mert az MPEG-2 dekóderrel ellátott készülék, az MPEG-4-es tömörítésű adás vételére nem alkalmas év elejétől forgalomba kerülő készülékek már ellátták MPEG-4-es dekóderrel. Az ilyen készülékek alkalmasak a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televízió műsorszórás vételére. Csak egy szoba, vagy tetőantenna kell a digitális tévézéshez. A műsorszóró Zrt. adatai szerint a digitális sugárzás már 95%-os lefedettségű, vagyis az ország területének 95%-án fogható. De még az ország egészterületén fogható az adás analóg formában. Ez szűnik meg júliusban, illetve október végén. A lakosság három negyede még nem rendelkezik MPEG-4-es tömörítésű adás vételére (a hagyományos katódsugaras, illetve a régebbi típusú MPEG-2 tunert tartalmazó lapos képernyős tévékészülékek) alkalmas készülékkel. Azoknak egy dekóder (set-top-box jelátalakító készülék) szükséges melyet az antenna és a tévé készülék közé kell csatlakoztatni. Így alkalmassá válik a műsorok vételére, de nem HD, csak analóg minőségben. Ma már a lakosság egyharmada beszerezte a kereskedelemben kapható settop-box adaptereket, ezer forintos áron. Felmérések alapján jelenleg a lakosság kétharmada már képes üzemeltetni a tévé készülékét, ha az analóg adás megszűnik. Ebbe beletartoznak azok, akik kábelen, műholdon, vagy interneten keresztül tévéznek. Azokat nem érinti az analóg adás megszüntetése, mert a szolgáltatók részükre továbbra is analóg ü- zemben biztosítják az adást. Az átállás azokat érinti, akik előfizetési díj nélkül, szoba, vagy tetőantennával televízióznak. Ezek a tévénézők a hagyományos földfelszíni analóg adást veszik, amelyet az ország egész területén, október végén felvált a korszerű digitális adás. De ha a kábel csatornákat előfizető a régebbi típusú tévé készülékkel a digitális adás előnyeit ki akarja használni, több csatornát szeretne nézni, akkor a szolgáltatótól bérelni, vagy vásárolni kell egy set-top-box átalakító adaptert. Ezzel még nem lesz a vétele HD minőség (továbbra is analóg jelet kap), csak több csatornát tud nézni. A HD minőséghez új digitális vételre alkalmas készüléket kell vásárolni. Én a DIGI szolgáltatónál vagyok előfizető, így a DIGI szolgáltatását ismerem, ahol az átalakító set-top-box bérlésére és megvásárlására is van lehetőség. A készülék ára 11 ezer forint, a bérlése 300 forint havonta. Érdemes elgondolkodni, hogy melyik variáció mellett döntsünk. Egy tévé készülék élettartama kb év, ha 3-4 éven belül tervezzük a tv lecserélését, akkor érdemesebb az átalakítót bérelni. Ha hosszabb ideig tervezzük a régi típusú készüléket üzemeltetni, akkor gazdaságosabb megvásárolni. Nem árt tudni, hogy nem minden régi készülékhez csatlakoztatható set-topbox. Alapfeltétel, hogy a televíziónak legyen EuroScart csatlakozója, vagy legalább RCA csatlakozója. A nagyon régi készülékek ilyen csatlakozókkal nem rendelkeznek. Ilyen esetben érdemes új tévét vásárolni. Az új televízió vásárlásánál, a kiválasztáskor alapvető szempont, hogy a készülék alkalmas legyen az MPEG-4 tömörítésű földfelszíni digitális adások vételére. Vásárláskor érdemes figyelni erre, mert a boltokban kaphatók olyan készülékek is, amelyekkel nem foghatók a magyar digitális adások. Soós Tamás nyugállományú alezredes, híradó tagozat A B-vitaminok A B-vitamin alkalmas lehet az Alzheimer-kór megelőzésére. Egy nemzetközi kutatócsoport felfedezte, hogy a B-vitamin megelőző hatással van az Alzheimer-kórral szemben. Ha stimmelnek az eredmények, ez mindenki számára fontos lehet, aki feledékenységtől vagy hasonló tünetektől szenved, mert ők különösen veszélyeztetettek, hogy később Alzheimer-kórban betegedjenek meg. De ez tényleg ilyen egyszerű lenne?

9 OLVASÓINK ÍRTÁK BUDAPESTI OBSITOS 9 Mindannyiunk agya zsugorodik időskorban, akkor is, ha egészségesek vagyunk. Azoknál az embereknél, akik enyhe kognitív károsodásban szenvednek, mint amilyen pl. az alkalmankénti memóriazavar, ez a hanyatlás gyorsabban megy végbe. Amint kitör a rettegett betegség, drámaian zsugorodik az agy. Az Alzheimer-betegség egy progresszív és gyógyíthatatlan agyi rendellenesség. A betegek zavartak, rendkívül feledékenyek, és gyakran változtatják a természetüket. Az Alzheimer-kór a leggyakoribb formája a visszafordíthatatlan demenciának. A B-vitamin feltartóztatja a zsugorodást? A kutatócsoport feltételezte, hogy a demenciás tüneteket mutató idősebb emberek ritkábban válnak Alzheimer-beteggé, ha az agyzsugorodást időben meg lehet fékezni. Ezért foglalkoztak azokkal a tényezőkkel, amelyek ezt kiváltják. Rizikófaktornak számít többek között a megemelkedett homociszteinszint a vérben. A homocisztein egy aminosav, a- melyet már régóta azzal gyanúsítanak, hogy kedvez az érrendszeri betegségeknek, pl. a szívinfarktusnak és az agyvérzésnek. A szervezet többek között akkor termel túl sok homociszteint, ha nem kielégítő folsavból és más B-vitaminokból az ellátása. A tudósok ezért azt szerették volna tudni, hogy az emberek B-vitaminnal bebiztosíthatják-e magukat az agy zsugorodása ellen. Eredmény: a veszteség megfékezhető. A vizsgálatban 168 önként jelentkező vett részt, akik mindannyian 70 év felettiek voltak, és már enyhe kognitív károsodásban szenvedtek. Egy részük 24 hónapon keresztül nagy adagban kapott B6- és B12-vitaminokat, a másik részük ellenben placebót szedett. A lenyűgöző eredmény: az agy korral járó zsugorodása a B-vitamint fogyasztóknál 30%-kal csekélyebb volt, mint a placebós csoportban. Ebből tehát arra lehet következtetni, hogy a B-vitamin alkalmas lehet az Alzheimer-kór megelőzésére. Ha azonban a demencia ellen szeretnénk védekezni, tudnunk kell, hogy a magas homociszteinszint nem az egyetlen rizikófaktor. Kritikusnak számít a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint, a diabétesz, a túlsúly és a dohányzás is. -doki- Belső iránytűm A belső iránytűm nagyon összetett fogalom, mert sok tényezőből áll. Vegyük sorba. Első helyre a családot sorolom, mivel egy gyermek életében a család az, ahol indul az élet. Először itt éreztem meg a feltétel nélküli szeretet hatalmát, mivel édesanyám, és családtagjaim úgy szeretnek, ahogy vagyok, erényeimmel, és hibáimmal együtt. Előfordul ugyan, hogy hibáimra felhívják figyelmemet, de tudom, csak a jó szándék vezérli őket, hogy ne egy idegennek kelljen esetleg rám szólnia. A szeretet, mint összetartó erő egy családban, mindennél többet ér, ezért, az drága kincs. Ha ezt valaki elárulja, egy hatalmas kincset veszít el. A szeretet és a bizalom együtt járnak. Édesanyámmal minden problémámat meg tudom beszélni, mert egy szülő soha nem árulja el gyermekét. Én is ilyen baráti, őszinte kapcsolat kialakítására törekszem gyermekeimmel. Ebből következik, hogy számomra fontos dolog a kommunikáció. Beszéd nélkül nincs megértés. Édesanyám mindig arra tanít, hogy bármi is történjen, az egyenes útról le ne térjek. Számomra ez egyrészt azt jelenti, hogy mindig csak olyan dolgot tegyek, amiért nem kell, soha szégyelljem magam, és lesütni a szemem. Másik oldala pedig az igazmondás. Mindig, minden körülményben a való igazat mondjam. A hazugság nem jó dolog. Egyszer úgy is kiderül, s az ember csak szégyenkezik utána. Nagyon igaz mondásnak tartom, hogy úgy viselkedj másokkal, ahogy te szeretnéd, hogy veled viselkedjenek. Hiszek abban, hogy ha én jó, kedves és segítőkész vagyok az emberekkel, akkor viszonzásra találok. Ha az ember kitartóan odafigyel saját viselkedésére, akkor egy idő után természetessé válik a figyelmesség, barátságosság. Egy társaságban, vagy munkahelyen egy negatív beállítottságú ember is elég ahhoz, hogy megrontsa a légkört. Az ilyen emberekre mondják azt, hogy szocializációs problémái vannak, nem tud beilleszkedni. A viselkedés alapja viszont nem csak a kapott neveltetéstől függ, hanem az önfegyelemtől is. Az önfegyelem, s a kitartás kialakításában nekem sokat segített a pályám és a sport. Ahhoz, hogy az ember sikereket érjen el az életben, mindkét tulajdonság szükséges. Bármilyen területét vesszük az életnek, a siker egyik helyzetben sem fog az ölünkbe hullani. Azért meg kell dolgozni! És itt jön a következő tulajdonság, ami elengedhetetlen, a kötelességtudat, és a felelősségtudat. A szülőkkel szemben, az iskolai tanulmányokkal szemben, magunkkal szemben, rokonokkal, barátokkal, munkánkkal szemben, és még sorolhatnám a kötelességtudat, és felelősségtudat vállalásának területeit. Az iskolai tanulmányokkal szembeni kötelességtudat számomra azt jelentette, hogy nem a szüleimnek, tanáraimnak tanultam, hanem saját magamnak. Az én életemet könnyíti meg, ha tájékozott és művelt vagyok. Így az önművelést is kötelességemnek érzem. A kötelességtudat magával hozza a maximalitást. Ez alatt azt étem, hogy bármilyen feladatba fogok, vagy végig viszem becsülettel, legjobb tudásom szerint, vagy hozzá sem fogok. Ez érvényes a sportban, a munkában, a közösségben, vagy otthon vállalt feladataimban egyaránt. Ahhoz, hogy megértő és kedves tudjak lenni az emberekhez, és be tudjak illeszkedni a társadalomba, vagy éppen a családba elengedhetetlen a tolerancia, a türelem. Ez is a szocializált ember egyik értéke. Fontos számomra az érték. Nem elsősorban a pénzre, vagy értéktárgyakra gondolok, persze, én is törekszem arra, hogy a tőlem telhetőt megadjam gyermekeimnek egészségük és boldogságuk érdekében. A lelki értékekre gondolok elsősorban. Boldogság, szeretet, jóság, hagyományok őrzése. A hagyományok szerintem nagyon fontosak. Nem csak azért, mert lelki feltöltődést adnak, hanem azért, hogy megőrizzük azt, és tudjuk mindig honnan jöttünk. Elég csak, ha egy karácsonyra gondolok, egy együtt eltöltött kedves estére, az ajándékok körüli titkolózásra, és izgalomra feledhetetlen, és energiával tölt fel az emlékezés is. Az energia, a pozitív energia. Alapja az egészségnek, és mindennek. A pozitív energia alapja, pedig a pozitív gondolkodás. Édesanyám miden helyzetben azt mondja, higgyek benne, hogy megoldódik jól a dolgom, bármilyen problémával is állok szemben. És valóban működik! Ha mindig pozitívan gondolkozik az ember, akkor az esetleges stresszes helyzeteket is nyugodtabban tudja kezelni. A pozitív gondolkodás magával vonzza a pozitív kisugárzást. Az, aki folyamatosan csak zsörtölődik, panaszkodik, kétségbe esik, nem lehet pozitív kisugárzású, és az emberek egy idő után el fogják kerülni. Ha viszont mindig mosolygós, kedves, barátságos, megértő valaki tehát pozitív kisugárzású az vonzza ma-

10 BUDAPESTI OBSITOS 10 OLVASÓINK ÍRTÁK TARKA OLDAL gához az embereket, méghozzá a hasonló kisugárzásúakat. Ahhoz viszont, hogy pozitívan tudjunk gondolkodni, elengedhetetlen az önismeret. Ez nem kis munka, s nem kizárólag egyedüli munka. Ahhoz, hogy valóban megismerjük önmagunkat, szükség lehet egy őszinte szülőre, barátra, aki mint kívülálló racionálisabban láthatja a viselkedésünket bizonyos szituációkban. Az önismerethez szükséges az önszeretet nem önzés, hogy el tudjuk magunkat fogadni és szeretni, és hibáinkat megtalálni, majd korrigálni. Szokták mondani, amíg magunkban nem rakunk rendet, addig körülöttünk sem lehet az. A lelkiismeret, és felelősség. A felelősség átélésével áll kapcsolatban a lelkiismeret. A lelkiismeret szabályozza a magatartás egészét. A rossz miatt az embernek lelkiismeret furdalása, a jó miatt a tiszta lelkiismeret alakul ki. A felelősség pedig nem csak egy nyomasztó teher, hanem a személyiség, az ember i- génye, belső-, lelki szükséglete, és joga. Ebből következik az a megállapításom magammal szemben, hogy ha mindig az egyenes úton járok, és igyekszem felelősségteljesen élni, akkor én is tiszta lelkiismerettel állhatok az emberek elé. A vallásosság. Minden embernek kell hinnie valamiben. Hit nélkül élni nem lehet szerintem. Az, hogy ki miben hisz, az mindenkinek a szuverén joga. A vallásosság lelkileg sokat ad az embernek, akár a jó útra terelődésben, akár lelki segítségben, tehát csak gazdagabb lehet tőle az ember. A hazaszeretet. Hogy tudjuk honnan jöttünk, tudnunk kell eredetünket, mert aki a múltját nem tudja, annak nincs jövője sem. Én itt születtem, tehát itt é- lek, és itt boldogulok, mert ez a szülőföldem. Bárhol járjon is a világban az ember, a hazájába visszahúz a szíve. Az erkölcs, mint elfogadott magatartásnorma. Az erkölcs, a szokásokhoz való alkalmazkodás, mely az elfogadott normák alapján történik. Először elsajátítjuk a szokásokat, majd mikor felnövünk, saját elveinken, eszméinken alapuló életünket szervezzük meg. A megszervezett életünk minősége pedig attól függ, hogy milyen erkölcsi szokásokat sajátítottunk el gyermekkorban. Valójában, ha végigolvasom az eddig leírtakat, eszembe jut, még rengeteg dolog, és fogalom, ami a belső iránytűm egy-egy darabja. A lényeg viszont az, hogy mindent megteszek azért, hogy i- gaz, szeretetteljes, barátságos, segítőkész, toleráns, lelkiismeretes, kötelességtudó, egyszóval jó ember legyek. Igyekszem megismerni magam minél alaposabban, hogy hibáimat korrigálhassam, és pozitív irányba tereljem. Hiszek abban, ha fáradhatatlanul munkálkodom jó tulajdonságaim gyarapításában, és negatív tulajdonságaim javításában, akkor hasznos tagja maradok a társadalomnak, és önmagammal is békességben, kiegyensúlyozottan, szeretetben élhetek. -vl- Büntetési tarifák Fix tarifák lépnek életbe bizonyos szabálysértések esetén április közepétől, a rendőrrel tehát nem lehet majd alkudozni, ugyanis a helyszínen harmincezer, szabálysértési eljárásban hetvenezer forintos bírságra számíthat majd, aki vezetés közben kézben tartott mobillal telefonál. Hasonló büntetés jár a gépjárművel vagy segédmotorral behajtani tilos tábla jelzésének figyelmen kívül hagyása, valamint az elsőbbségre vagy előzésre vonatkozó szabályok és a jobbra tartási, vagy irányjelzési kötelezettség megszegése, a záróvonal átlépése, a gyerekülés vagy bukósisak használatának elmulasztása miatt is. A helyszínen negyvenezerbe, egy későbbi eljárásban már nyolcvanezerbe fájhat a kanyarodás szabályainak megszegése. Ennyit kell fizetni, ha valaki például rossz helyre sorol be, esetleg levágja a kanyart. Ugyanennyi a szmogriadó miatt elrendelt forgalomkorlátozás megszegésének az ára is. Ennél többe ötven-, illetve százezer forintba kerül a megfordulásra és a tolatásra vonatkozó előírások megsértése. Ugyanennyi, ha valaki az autó vezetését olyan személynek engedi át, akinek nincs jogosítványa és ennyit kell fizetni akkor is, ha az után képzés elmulasztása miatt szünetel a vezetési jogosultság. Autópályán nem illik tolatni vagy megfordulni, de egyirányú utcában sem tanácsos ilyen manővert végezni, aki tehát esetleg eltéved, jobb, ha kerül egyet, mert úgy olcsóbban jön ki feltéve, hogy van rendőr a közelben. Nem lesz olcsó jogosítvány nélkül vezetni: a helyszínen ötvenezer, szabálysértési eljárásban százötvenezer a tarifa. Valamivel kevesebbet kell fizetni, ha valaki például személyautóra érvényes vezetői engedéllyel ül motorkerékpár nyergébe, mert negyven-, illetve nyolcvanezer forinttal megúszhatja. Lejárt műszaki vizsgával sem érdemes közlekedni, mert egy hónap után harminc ezret kell fizetni a helyszínen, de ha a rendőr nem éri be ezzel, és feljelentést tesz, hetvenezerbe kerül a feledékenység. Három, majd hat hónap után a büntetési tétel tíz-tízezer forinttal emelkedik, így ilyen szabálysértés esetén a büntetés felső határa százezer forint lesz. A megkülönböztető jelzés engedély nélküli felszerelése esetén a rendőrnek szintén fix tarifát kell alkalmaznia: emiatt negyven-, illetve nyolcvanezer forint szabható ki. Ilyen felszerelést az autóban sem érdemes majd tartani, mert már a jogosulatlan birtoklása is szabálysértés. Ha a közeg a kocsiban kék lámpát talál, már önmagában azért harminc- vagy hetvenezer forintos bírság szabható ki. Ha valaki nem fizeti ki a bírságot, azt is becsukják; ilyenkor ötezer forint egy nap elzárásnak felel meg. A kormányrendelet szerint az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben hajtják majd végre a Csongrád megyeiek így akár a Csillag börtönbe is bekerülhetnek, de a szabálysértőket a bűncselekmény miatt elítéltektől elkülönítve kell tartani. Nekik egyébként úri dolguk lesz, hiszen a saját ruhájukat viselhetik, és a börtönön belül viszonylag szabadon mozoghatnak. A fegyintézet általános rendje viszont rájuk is vonatkozik, például dolgozniuk kell. Ugyanakkor sokan abban a tudatban tölthetik a büntetésüket, hogy bármikor szabadulhatnak: ha kifizetik a még le nem töltött napok után az ötezer forintokat, máris mehetnek haza. Ezekhez meg kell fogódzkodni Hogy hívják? A nagymellű holland háziasszonyt Melle Van De Bőven; A japán titkárnőt Icuka Magacuki; A kopasz japánt Hayasima; A japán agglegényt Maradoka Magamura; A belga impotenst Van de Logh; A görög kártyást Namilesz Teosztasz; A görög szakácsot Szarakoszt; A görög pincért Abrosz Tisztakosz; A kongói fényképészt Tekincsa Vakumba; Az afrikai buszvezetőt Bus Man; Ady Endrét a konditeremben Body Endre; A spanyol tolvajt Lopez de Futaztán; A kínai szakácsot Váj Ling. Halottaink Petz László nyá. alez. VVÉD (85); Nádas Ilona honyv. ny. F-I (97); Kornhoffer Ferenc nyá. alez. F-I (70); Tamásy Miklós nyá. alez. HÍR (81); Szojka Márton nyá. ezds. HTTP + SZÜ (83); Szabó Péter nyá. őrgy. MŰSZ+HHJ+FEGYV (94). Nyugodjanak békében

11 TARKA OLDAL BUDAPESTI OBSITOS 11 Honvéd Kulturális Központ programajánló MÁJUS 5., 12., 26. vasárnap 17 óra Zenés táncestek a Bulletproof Band zenekarral. Honvéd belépő: 600 Ft. Vendég belépő: 1000 Ft. 9. csütörtök 17 óra Mindenki hadtudománya szabadegyetem A modern háború sajátosságai, III. világháborús teóriák. Előadó: Prof. dr. Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredes. A Magyar Hadtudományi Társasággal közös szervezésben. Belépés díjtalan! 10. péntek 19 óra Koncert Máté Péter válogatott dalaiból. Fellép: Gebhardt Csaba és a Retro5 Zenekar sztárvendég: Emilio. Honvéd belépő: 1500 Ft. Vendég belépő: 2000 Ft. 16. csütörtök óra Szügyi Zoltán Az arany vitézségi éremtől a börtönig A Magyar Hősök Arcképcsarnoka Egyesület előadássorozatának IV. előadása. Előadó: Szakály Sándor Belépés díjtalan! 17. péntek 18 óra Honvéd társasági est Zenél a Nautilus együttes. Belépéshez asztalfoglalás szükséges! Tel: szombat 19 óra Kamaraszínházi esték Mondom a Ferinek: Tibi! Varga Ferenc József és Aradi Tibor humorestje. Honvéd belépő: 1000 Ft. Vendég belépő: 1500 Ft. Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja rendezvényei A klub telefonszámai: Város: HM: (02) MÁJUS 6. hétfő óra Filmmúzeum Névtelen hercegnő I. rész romantikus vígjáték. Gobelin terem 8. szerda óra Múzeumlátogatás Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót Alkotmány út 2-4. Gyülekező 9.30 órakor az M3-as Metró Újpest Városkapu megállóhoz csatlakozó Volánbusz 6-os kocsi állásánál. Indulás a menetrend szerinti busszal. Útirány: Őrbottyán Vácrátót Vácduka Vác. Belépő (nyugdíjasok részére) 390 Ft. 22. szerda óra Klubtanácsülés klubszoba. Elismerésben részesültek köszöntése kor. 23. csütörtök óra A szociális és kegyeleti bizottság ülése klubszoba. 27. hétfő óra A közművelődési bizottság ülése klubszoba. 28. kedd óra Gondtalan órák Különös éjszaka volt Gór Nagy Mária Színitanoda növendékeinek előadása. Zene: Kristály Duó A belépő: 500 Ft. B belépő: 1300 Ft. 29. szerda óra Kirándulás Komarnóba (Komáromból séta Komarnoba) Az Európa falu megtekintése. Indulás a keleti-pályaudvarról ó- rakor, gyülekezés a 9. vágány végén órakor. Kirándulásvezető Pintye János nyugállományú ezredes, Tel: JÚNIUS 3. hétfő óra Filmmúzeum Gobelin terem Névtelen hercegnő II rész romantikus vígjáték. 10. hétfő óra Csendül a nóta Zene: Ökrös Tibor a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntettet hegedűművész és zenekara. Belépő 500 Ft. Jegyek a jegypénztárban kaphatók. 25. kedd óra Vetélkedő Magyar Katona a Nagy Háborúban Stefánia-palota, emeleti oválterem kedd-szerda óra Kirándulás Sárospatakra. Indulás Keleti pályaudvarról 25-én órakor. Gyülekező a 8. vágány végén órakor. Jelentkezés a közművelődési bizottságnál május 27-ig, illetve Pintye János nyugállományú ezredesnél a telefonszámon. Szállás és étkezés Ft. Kirándulásvezető Pintye János. 27. csütörtök óra A szociális és kegyeleti bizottság ülése klubszoba. 24. hétfő óra A közművelődési bizottság ülése klubszoba. AUGUSZTUSI ELŐZETES 19. hétfő óra Múzeumlátogatás a Budai Várban A Budapesti Történeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításának a megtekintése, részvétel a Mesterségek ünnepén. Nyugdíjas belépő 800 Ft. Találkozó órakor a Dísz téren. Megközelíthető a Deák térről induló 216-os busszal, valamint a Széll Kálmán térről a Várba induló 16 és 16A busszal. Csoportvezető Csárdás Ferencné nyugállományú főtörzszászlós. VENDÉGLÁTÁS SZOLGÁLTATÁS REGIMENT ÉTTEREM Hétfőn és vasárnap Keddtől szombatig Asztalfoglalás: Tel.: REGIMENT KÁVÉZÓ Hétfőtől péntekig Szombaton Vasárnap zárva KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT- ÉS JEGYPÉNZTÁR Hétfőtől vasárnapig Tel.: HM tel.: KÖNYVTÁR Hétfőtől péntekig Tel.: REKREÁCIÓS OSZTÁLY Ügyfélfogadás: Hétfőtől csütörtökig Péntek Tel.: HM tel.: Fax: HM fax: PROGRAMINFORMÁCIÓK - KÖZMŰVELŐDÉSI CSOPORT HM tel.: Tel.: Mobil: TEREMBÉRLÉSI INFORMÁCIÓK - RENDEZVÉNYIRODA Tel.: Mobil: Mobil:

12 BUDAPESTI OBSITOS TARKA OLDAL 12 Rejtvény: május. A meghatározásokra adott válaszokat írja a számoknak megfelelő helyre. Az ábrán belül a számok betűket rejtenek, ahol ugyanaz a szám mindig ugyanazt a betűt jelenti. A hosszú és rövid magánhangzók között nem tettünk különbséget. A szám nélkül maradt négyzetekbe kerülő betűk felülről lefelé folyamatosan összeolvasva kapja a megfejtést, Bulgakov gondolatát. Beküldési határidő június A férj szomorúan megy az orvoshoz. Mikor rá kerül a sor, az orvos megkérdezi mi a panasza? - Doktor úr, a legnagyobb problémám az, hogy a feleségem időtlen-idők óta nem szeretkezik velem. Az orvos behívja a feleséget másnapra, aki meg is jelenik. - Doktor úr, lehetek őszinte? Azért nem szeretkezem a férjemmel, mert reggel mindig elalszok, mert fáradt vagyok, ezért kénytelen vagyok taxit hívni. Persze a pénzt mindig otthon hagyom, és a taxis megkérdezi, rendőrt hívjon, vagy megoldjuk másképp? Megoldjuk másképp, ezért késve érek be az irodába, ahol a főnök megkérdezi, kirúgjon vagy megoldjuk másképp? Megoldjuk másképp, és mivel a főnök csak este ér rá, ezért kénytelen vagyok megint taxit hívni, de pénzem az még mindig nincs. Ezért megkérdezi a taxis, rendőrt hívjon, vagy megoldjuk másképp? Természetesen megoldjuk másképp. Mire aztán hazaérek, hulla fáradt vagyok, és csak aludni tudok. Erre az orvos: Elmondjam a férjének, vagy megoldjuk másképp? Alternatívák Anyuka hazatér a munkából, és látja, hogy a főzni tanuló kisfia serényen forgolódik a tűzhely körül. - Mit főzöl? - kérdi. - Még nem lehet tudni. - Ha ilyen híg marad, akkor krumplilevest; - Ha sűrűbb lesz, akkor paprikás krumplit; - Ha meg besűrűsödik, akkor krumplifőzeléket; - Ha viszont odaég, akkor sült krumplit. Szakértő Nagyváros a Dunántúlon Kaba város délkeleti szomszédja Nyugati határátkelőhelyünk Város Debrecentől nyugatra Falu Györvártól délre Város Szeghalomtól délre Borvidéki központ délen Helység Pécstől délre Helység Acsától északra Babócsa falu nyugati szomszédja Dunántúli közigazgatási egység Város Somogysárd mellett Város Aszód után Város Fonyódtól délre Berzsenyi Dániel szülőfaluja Két gyerek gombát árul a piacon. Az egyik vevő megkérdezi: - Honnan tudjátok megkülönböztetni, hogy melyik a szelíd és melyik a mérges? - Hát ez igazán nagyon egyszerű. A mérges gombától beteg lesz a néni, a másiktól nem... Lapunk az MH vitéz Szurmai Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Honvéd Kulturális Központ valamint az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Vastagh László. Észrevételeiket és javaslataikat klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni. MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest, Stefánia út 34. Pártpolitikai írásokat alapszabályunkkal összhangban nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. (Szerkesztő bizottság)

16. évfolyam 2. szám 2014. március április

16. évfolyam 2. szám 2014. március április 16. évfolyam 2. szám 2014. március április Életet az éveknek Szepezdi Dezső nyugállományú ezredest csaknem mindenki ismeri a budapesti nyugállományúak klubjában. 1974-óta tagja a klubnak, szinte hihetetlen,

Részletesebben

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk!

XVI. évfolyam 2013. december 4. szám. Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! XVI. évfolyam 2013. december 4. szám Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben, egészségben gazdag boldog Új Évet kívánunk! Halottainkra emlékeztünk 2013 Tartalom Halottainkra emlékeztünk 2 Vezetők és

Részletesebben

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október

16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október 16. évfolyam 4. szám 2014. szeptember október Tisztújító küldött közgyűlés Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyűlést kell

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle

A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata. sereg szemle A Magyar honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata sereg szemle Fegyver, fegyver, fegyver kévántatik, és jó vitézi resolutio! (Zrínyi Miklós) A Tudományos Kutatóhelyről szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének

MUNKAANYAG. Csomós István. A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe. az ország függetlenségének és Európa békéjének Csomós István A magyar haderő kialakulása, fejlődése, szerepe az ország függetlenségének és Európa békéjének biztosításában; hivatásos és szerződéses katona a Magyar Honvédségben, érdekérvényesítés, A

Részletesebben

Katonai emlékpark Pákozdon

Katonai emlékpark Pákozdon XIII. évfolyam 2010. október 3. szám Katonai emlékpark Pákozdon Megemlékezés Kőszegen A Kőszegi Nyugállományúak Egyesülete, immár a negyedik alkalommal tartott bajtársi találkozót a kőszegi várban. Ez

Részletesebben

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8.

ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD. www.honvedelem.hu. agyar. A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. augusztus XXIII. évf. 8. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu LÉGY RÁ MÉLTÓ! 14 Kőbe vésve, bronzba öntve VÁNDORLÓ HONVÉDSÍROK

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Szépkorúak köszöntése. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXI. ÉVFOLYAM 2011. JÚNIUS Szépkorúak köszöntése Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata nevében

Részletesebben

14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október

14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október 14. évfolyam 4. szám 2012. szeptember október Minden napunk ajándék Árpád olyan srác volt, aki tényleg meg tudott őrjíteni. Mindig jókedvű volt és mindig tudott valami pozitívot mondani. Ha valaki megkérdezte,

Részletesebben

Kíváncsi a miniszter...

Kíváncsi a miniszter... Vargha Tamás parlamenti államtitkár: A kormány elkötelezett a közszféra illetményeinek rendezése ügyében 4-6. oldal Czövek János Hosz elnök: A katonákon csak az illetmények emelése segíthet Kíváncsi a

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI

XXIV. évfolyam 2013/6 HON ÉD ALTISZTI XXV. évfolyam 2013/6 HON É LTZT F O L Y Ó R T 2 Témakör TRTLOM ltisztek ünnepe 2 zok akarunk maradni, akik vagyunk! 3 Katonanők nemzetközi misszióban 5 Béketámogató kiképzés többnemzeti kiképzőcsoport

Részletesebben

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal

Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Ára: 99 Ft Tagjainknak ingyenes! 2011. február XX. évfolyam, 2. szám www.hsz.hu Húsz éves a Honvédszakszervezet... 16-17. oldal Találkozó a honvédelmi miniszterrel.......... 3. oldal Bátran és nyíltan!...........................

Részletesebben

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8.

SZÉF: Honvédség nélkül?... 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14. oldal. Megmarad az önálló szolgálati törvény!.. 6-8. 2010. október XIX. évfolyam, 10. szám www.hsz.hu Lemondtak az alelnökök, rendkívüli kongresszus lesz... 3. oldal SZÉF: Honvédség nélkül?................. 12. oldal Kormányváltás után 100 nappal... 14.

Részletesebben

ONVÉD VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2.

ONVÉD VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL. agyar ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2. ELSŐ KÉZBŐL A HADERŐRŐL! ONVÉD A Honvédelmi Minisztérium magazinja 2012. február XXIII. évf. 2. szám 390 Ft HmA agyar www.honvedelem.hu VITÉZSÉGGEL ÉS HŰSÉGGEL 14 Fotó: Rácz Tünde Kőbe vésve, bronzba öntve

Részletesebben

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján

HOn éd altiszti. Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján Altisztek hangján XXV. évfolyam 2014/4 HOn éd altiszti f o l y ó i r a t hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek hangján ltisztek

Részletesebben

Besenyő János. Magyar békefenntartók Afrikában

Besenyő János. Magyar békefenntartók Afrikában Besenyő János Magyar békefenntartók Afrikában A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kiadványa Felelős kiadó Kovács József altábornagy, főigazgató Szerkesztő Dr. Kobolka István ezredes Szakmai lektor Márton

Részletesebben

Nincs vizsgálóbizottság. Részletesen: 3. oldal. 5. oldal. 6. oldal. 15. oldal. 8-9. oldal. a város lapja I. évfolyam, 20. szám. www.ozdikorkep.

Nincs vizsgálóbizottság. Részletesen: 3. oldal. 5. oldal. 6. oldal. 15. oldal. 8-9. oldal. a város lapja I. évfolyam, 20. szám. www.ozdikorkep. www.ozdikorkep.hu 2009. november 27. a város lapja I. évfolyam, 20. szám Nincs vizsgálóbizottság Részletesen: 3. oldal Vastolvajjal dulakodott Somsályon vastolvajokat fogtak a telepgondnokok, de nem bírtak

Részletesebben

XXI. évfolyam 2009/1. Tanácskoztak a vezénylõzászlósok

XXI. évfolyam 2009/1. Tanácskoztak a vezénylõzászlósok HONVÉD ALTISZTI F O L Y Ó I R A T XXI. évfolyam 2009/1. Tanácskoztak a vezénylõzászlósok Tartalom EMLÉKPARK SZELEVÉNYEN 2 ÖTÖDIK ALKALOMMAL 3 4 FIELDCRAFT (AVAGY ÁLTALÁNOS KIKÉPZÉS ANGOL MÓDRA) II. rész

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván Mozdonyvezetők Szakszervezete tájékoztató kiadványa XXI. évfolyam 12. szám Alapítás éve: 1892 2011. december Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván a Mozdonyvezetők Szakszervezete Felhívás Négy évszak

Részletesebben

HÍRADÓ. Mindenszentek havában. Albertirsai. Vers. Négysoros Pilinszky Jánoshoz

HÍRADÓ. Mindenszentek havában. Albertirsai. Vers. Négysoros Pilinszky Jánoshoz XX. évfolyam, 11. szám Célkeresztben az egészség 10. oldal Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében Bõvebb információ, archívum a város honlapján: www.albertirsa.hu

Részletesebben

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell!

AZÁNK. A megfogant életet védeni kell! KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2013. OKTÓBER A fiatalok hidat képeznek az elválasztott térségek között Az Egy közülünk az egyik első regisztrált polgári kezdeményezés az Európai

Részletesebben

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL

AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL AZ ALTISZTKÉPZÉS ÚJ RENDSZERÉRŐL BAJTÁRSIASSÁG TEGNAP, MA, HOLNAP 2 ALTISZTEK A NEMZET SZOLGÁLATÁBAN 3 TANÁCSKOZTAK A vezénylőzászlósok 4 PÉLDAMUTATÓ HELYTÁLLÁS 4 KECSKEMÉTI VIZIT 5 VESZPRÉMBEN JÁRT A

Részletesebben

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában

MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában FÓRUM MHTT-KONFERENCIA 30 év a hadtudomány szolgálatában Jelentõs eseményéhez érkezett 2013. november 28-án a Napjaink hadtudománya címet viselõ konferencia-sorozat: a Magyar Hadtudományi Társaság, az

Részletesebben

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl?

Postás. Dolgozó. A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2008. DECEMBER Postás A Postás Szakszervezet MSZOSZ-díjas lapja Dolgozó A PSZ a nemzetközi porondon is megerõsödött Munkavédelmi képviselõket választottunk Körkérdés: Mit vár 2009-tõl? 2. oldal 5. oldal

Részletesebben

Elkészült a szerencsi országzászló

Elkészült a szerencsi országzászló Elkészült a szerencsi országzászló Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 10. szám 2014. június 13. Szerencsről Csiksomlyóra

Részletesebben

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015.

Átadták a. a kormányablakok. Lakossági fórum a közlekedésről. Aranyszájú Szent János a böjtről: Alapítva 1927-ben. Devecser, 2015. Alapítva 1927-ben XXII. (XXXVII.) évfolyam 2. szám A település közéleti lapja Lakossági fórum a közlekedésről Ferenczi Gábor polgármester a fórum három fő témájának jelölte a közútfejlesztéseket, amelyek

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben