Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek."

Átírás

1 Kedves Testvéreink! Mert csak én tudom, mi a tervem veletek így szól az Úr békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek. Jeremiás 29,11 Isten ezt az ígéretet akkor mondta népének, amikor éppen a babiloni fogságban szenvedett minden emberi remény nélkül. Aztán néhány év múlva átélték ennek az ígéretnek a beteljesedését, amikor megajándékozva hazatérhettek hazájukba és újra felépíthették országukat. Ez az ígéret azonban nemcsak nekik szólt. Mi, ma élõ keresztyének az ígéretek örökösei vagyunk (Gal 3,29). Nem látjuk a holnapot? Ködbe vész a jövõnk? Úgy tûnik, kicsúsznak kezünkbõl a dolgok? Ne feledjük, az Úr tudja, mit miért tesz. Õ tudja, mi a terve velünk, és azzal biztat, hogy békességet és reményteljes jövõt készít számunkra. Mindez Krisztusért, a mi Megváltónkért a miénk, nem azért, mert megérdemeljük! Adjon ez az ígéret békességet és reménységet a szívünkben, és tanítson türelemre bennünket, hogy kivárjuk Isten tervének kibontakozását! Ezt az ígéretet igyekszünk mi is, mint Alapítvány megragadni, amikor anyagilag igen nehéz helyzetben vagyunk. A jelenlegi pénzügyi helyzetünk szerint ugyanis, az idei költségeink fedezéséhez úgy tûnik, hogy több mint két millió forint hiányzik, ami komoly aggodalomra ad okot. Mégis reméljük, hogy Isten gondoskodni fog rólunk valamiképpen, és további adakozásra indít testvéreket! Mindenesetre szeretnénk kérni a testvéreket, hogy hordozzák velünk együtt imádságban ezt a szükségünket, és lehetõségük szerint támogassák szolgálatunkat! Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik eddig is imádságban és anyagiakban együtt szolgáltak velünk! Köszönjük a bélyegeket, telefonkártyákat, az értékes kézimunkákat, amelyekkel nem csak hazai, de határon túli testvéreink is támogatták szolgálatunkat! Isten iránti hála van a szívünkben minden munkatársunkért, akik fizikai, szellemi képességüket, idejüket áldozva segítették újságkiadásunkat fordítással, lektorálással, csomagolással! Elõre tekintve pedig a fenti ige fényében várjuk az Istentõl elkészített reményteljes jövõt! Erre buzdítva minden kedves Olvasónkat is, kívánunk áldott karácsonyi ünneplést, és új évet! Sípos Alpár Szabolcs Kuratóriumi elnök Újabb missziói beszámolókörút Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy február 28-tól március 17-ig Gerd Strauss, Japánban szolgáló miszszionárius testvérünk hazánkba látogat, hogy beszámoljon kint szerzett tapasztalatairól, és az ott folyó missziói szolgálatokról. Kérjük azokat a gyülekezeteket, közösségeket, iskolákat, ifjúsági csoportokat, amelyek szeretnék meghallgatni misszionárius testvérünk képes beszámolóját, hogy jelentkezzenek legkésõbb január 20-ig Alapítványunk munkatársánál: Csapkovics Bertalannál levélben (postai úton: 1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos utca 10. V/14. címen, vagy elektronikus formában a com címen), és szíveskedjenek megadni a kapcsolattartó nevét és telefonszámát, valamint jelezni, hogy milyen alkalomra, és mikor szeretnék meghívni a misszionáriust (lehetõleg több idõpontot is megadva). Utazási lehetõség Liebenzellbe Még lehetõség van csatlakozni ahhoz a kis csoporthoz, amelyik Bad Liebenzellbe (Németország) utazik, hogy részt vegyen a Misszió nagy pünkösdi ünnepén (2013. május ). Az utazás célja, hogy a résztvevõk személyesen is átéljék ezt a nagyszabású rendezvényt, ahol a konferencia keretén belül többek között ünnepélyesen fogadják a hazatérõ misszionáriusokat és kiküldik az újakat. De lehetõség nyílik majd arra is, hogy megismerjék az úgynevezett missziói hegyet, a misszió központját (missziói múzeum, szeminárium, diakonissza otthon, stb.). Tervek szerint a csoport május 18-án reggel indul bérelt autóval/busszal (létszámtól függõen), és 21-én este érkezik haza Budapestre. Kint a szállás, az étkezések, illetve az elõadások és programok tolmácsolása biztosítva lesz. Az elõzetes számítások szerint az utazás teljes költsége (útiköltség, szállás, étkezések) kb.: Ft/fõ. Aki szívesen csatlakozna az utazókhoz, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot Csapkovics Bertalannal a as telefonszámon, vagy ben a címen. Õ egyeztet a további részletekrõl a résztvevõkkel.

2 Türelem, türelem... Nyugaton mindenáron igyekszünk lerövidíteni a várakozás idejét és felgyorsítani a dolgok menetét, mert szeretnénk mindenbõl még többet kihozni, és mindent még hatékonyabbá tenni. Gyakran mégis azt kell látnunk, hogy minden igyekezetünk ellenére korlátokba ütközünk. A Biblia a legtöbb példát a teremtett világból veszi. Misszionáriusaink is éltek ezzel a lehetõséggel, miközben a türelem témáját járták körbe írásaikban. Nyilvánvaló, hogy a növekedéshez nemcsak jó talajviszonyokra és megfelelõ idõjárásra van szükség. A növekedéshez bizony idõ is kell! Igen, idõ. Márpedig ez valahogyan nem illik bele a mi nyugati kultúránkba, amely egyre nagyobb sebességet diktál, és egyre inkább hajszolja a sikert meg a gazdagságot. Ennek ellenére mindenki elõtt világos, hogy az élet sok területén az idõ döntõ fontosságú tényezõ. Az észak-európaiak híresek céltudatosságukról. Szeretünk kerülõ utak nélkül célba jutni, mert minket így nevelnek, így képeznek, és ezt szoktuk meg. Azokkal szemben, akik lassabbak, tudat alatt egyfajta gõg alakulhat ki bennünk. A mi szótárunkban a lassú sokszor azt jelenti, hogy kényelmes, elodázó, ráérõs és lusta. Ezek a tulajdonságok pedig automatikusan a negatív skatulyába kerülnek. Mosolyognom kell, ha arra gondolok, hogy a cikkekben milyen sok szó esik sorban állásról és várószobákról. Ugyanilyen gyakran hangzik el az is, hogy a mi nagy céltudatosságunk milyen gyakran kerül összeütközésbe más kultúrák kapcsolatorientáltságával, sõt még lelki folyamatokkal is. A Biblia beszél az igyekezetrõl és arról, hogy az idõt áron is megvegyük. Isten Igéje azonban elég gyakran azt is kijelenti, hogy Isten szemében a türelem alapvetõ, sõt, a türelem Isten egyik jellemvonása (Zsolt 86,15). Ezért szeretné, ha a Szentlélek gyümölcseként a mi életünkben is növekedne (Gal 5,22). Minden ésszerû és a kultúránk által belénk nevelt céltudatosságunk ellenére engedjük hát, hogy Isten Igéje helyreigazítson: Többet ér a türelmes ember a hõsnél (Péld 16,32a). Amikor visszásságokat fedezünk fel azoknak az embereknek az életében, akik más szokásrendszerben nõttek fel, vegyük nagyító alá a saját szokásainkat és értékrendünket is. Jóllehet a türelem nálunk is úgynevezett erkölcsi erénynek számít, a gyakorlatban mégis a legritkábban találkozunk türelemmel és béketûréssel. Emiatt sok beszámolót magam is hasonlóképpen írtam volna meg, hiszen az ismertetett helyzeteket én is ugyanúgy éltem volna meg érzelmileg. Türelem dolgában biztosan jót tenne nekünk, ha idõnként lazítanánk, és kilépnénk a mindennapi mókuskerékbõl. A misszionáriusoknak ezen a területen egészen más Tartalom: Aktuális téma: Türelem, türelem Dr. Keszi Krisztina - Otthon-itthon: Magyarországról Zambiába...3 Botswana: A tûréshatáron...4 Malawi: Kukoricaszem helyett szavazólap...5 Japán: Szõlõhegy Jokohamában...6 Franciaország: Még egy esély a kivinek?...7 Ecuador: Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra Malawi: Autóvizsga Malawiban...10 Malawi: Türelem a bajban is?...10 Oroszország: Isten türelme...11 Spanyolország: A torreblancai gazdák...12 Franciaország: Légy türelmes!...13 Japán: A türelem bizalmat terem...14 Németország: Malawi találkozik Németországgal...15 Pápua Új-Guinea: Koldusgyermekekbõl királyi gyermekek Külmissziói Híradó, 2012/06 mércét kell alkalmazniuk. Joachim és Mirjam Berger a Malawiban töltött elsõ idõszak alatt a következõket tanulta: Aki elveszíti a türelmét, az elveszíti az emberek megbecsülését, mert kiderült, hogy mi lakik benne. Aki felemeli a hangját, vagy éles hangon közöl valamit, tulajdonképpen maga ellen beszél, mert»kiírja magát«a közösségbõl. Mi, misszionáriusok jól tudjuk, hogy Krisztus összeköt bennünket a világ különbözõ tájain élõ keresztyénekkel. Mi is tanuljunk tehát tõlük, és ne csak azt várjuk, hogy õk tanuljanak mitõlünk! Erre bátorít minket Francis Mkandawire is. Imádkozzunk együtt azért, hogy az Úr Jézus erejével a mi munkánkban is növekedhessen ez a meglehetõsen ritka gyümölcs, mi pedig legyünk készek tanulni! Szívbõl köszöntöm Olvasóinkat a Misszió hegyérõl! Martin Auch missziói igazgató

3 Dr. Keszi Krisztina OTTHON ITTHON MAGYARORSZÁGRÓL ZAMBIÁBA Zambia Egy afrikai gyülekezetben már mindenki hazament az istentisztelet után, de egy férfi hosszú idõ óta még mindig ott ül. A lelkész hozzálép, és megkérdezi, mit csinál még ott, miért nem megy haza õ is. A válasz pedig ez: én még napoztatom a lelkemet. Az õsz a legkedvesebb évszakom. Amikor odahaza voltam, arra gondoltam, hogy sok-sok év után talán újra láthatom az õszi színkavalkádot. A rozsdabarna, bíborvörös, mély- és aranysárga, sötétbarnába fordult leveleket, az õsz gyönyörû színeit. A nyár azonban Magyarországon a szokásosnál is tovább tartott. Bár az õszben nem gyönyörködhettem, Isten sok minden egyébbel megajándékozott, amire korábbi otthon-tartózkodásom alatt nem volt lehetõségem. Most idõt kaptam az emberekkel való találkozásra, beszélgetésre. Részt vehettem például gyülekezetem, a Miskolci Deszka-templom piknikjén. Próbáltam megtanítani az ott lévõknek egy bemba vasárnapi iskolás gyermekdalt, de végül mindnyájan megegyeztünk abban, hogy a bemba nyelv igencsak nehéz, az ének megtanulhatatlan. Ajándék volt számomra az országos missziói konferencia, ahol találkozhattam a külmissziót szívükön hordozó testvérekkel. Jó volt átélni a Krisztus-test egységét, hogy bár Isten különbözõ helyekre állított, együtt vagyunk egyek abban a közös célban, hogy emberek meghallhassák az evangéliumot. Most ugyan nem látogattam el különbözõ gyülekezetekbe, Isten mégis nagyon sok alkalmat készített nekem, hogy jártomban-keltemben, hivatalos ügyek intézése közben, irodákban való várakozás alatt, orvosi váróban, fizikoterápiás kezelések alatt beszélhessek az Õ meg nem ingó hûségérõl, szeretetérõl és Jézus Krisztusról, az útról, az egyetlen megoldásról. Zambiába megérkezve, újra csak Isten imádságot meghallgató szeretetét tapasztalhattam meg. A Mungwi vasárnapi iskolás csoportba tartozók száma nem csökkent, a gyerekek hûségesen jártak az alkalomra. Az Úr az egyik asszony szívére helyezte, hogy távollétem alatt odaálljon a vasárnapi iskolai munka mögé, gyakorlati szeretettel. Október általában az éves találkozók hónapja, így éppen részt vehettem az északi baptista gyülekezetek évi országos találkozóján Kasamában. Ez nemcsak azért volt hasznos, mert sokakkal újra találkozhattam, hanem azért is, mert így rögtön tudtam érdeklõdni a kis erdei gyülekezetekben mûködõ evangéliumi kölcsönkönyvtárról és a vasárnapi iskolai munka jelenlegi állapotáról. Október a misszionárius csendeshét idõpontja is. Az egyes misszionáriusok rövid beszámolója kapcsán jó volt látni, ahogy az élõ Isten a különbözõ szolgálati helyeken, a különbözõ karakterû embereken keresztül munkálkodik, hogy az evangélium elérhesse az embereket. A csendeshét fõ témája a Kolossé 1,24 volt: Milyen legyen a misszionárius hozzáállása, viselkedése a szenvedésben. Ez csengett vissza több igében is: zúgolódás nélkül, krisztusi lelkülettel, örömmel vállalni a szenvedést, a lemondást. Vállalni a szenvedést az Úrért ott, ahová állított, és az emberekért, akik közé állított, hogy megismerjék Õt, és megváltozhassanak. Befejezésképpen egy kis afrikai történetet szeretnék elmondani, amelyet még odahaza hallottam, de itt, az igencsak erõs napsütésben, gyakran eszembe jut azóta is: Egy afrikai gyülekezetben már mindenki hazament az istentisztelet után, de egy férfi hosszú idõ óta még mindig ott ül. A lelkész hozzálép, és megkérdezi, mit csinál még ott, miért nem megy haza õ is. A válasz pedig ez: én még napoztatom a lelkemet. Mindig ezt tesszük, amikor akár az olvasott, hallgatott Igén, imádságon keresztül, vagy éppen a napi rutinmunka során újra és újra Jézus Krisztus közelségét keressük, Õhozzá fordulunk, az Isten jelenlétében vagyunk. Ezt kívánom magamnak és a testvéreknek is. Tanuljunk meg egyre szorosabban, mélyebben Vele lenni, Vele élni, sokat napoztatni a lelkünket, hogy újra meg újra elérje, átjárja életünket, lelkünket az Õ világossága, fénye. A missziói konferencián volt alkalmam megköszönni, de innen Zambiából újra csak köszönöm a hûséges imádságot, szeretetet, a nehezülõ gazdasági helyzetben sokszor erõ felett való anyagi tehervállalást és a mindenféle egyéb háttérmunkát, amelyet talán sokszor csak az Úr szeme lát és csak Õ tart számon. Kívánok áldást minden kedves testvérem életére, Dr. Keszi Krisztina Külmissziói Híradó, 2012/06 3

4 Imakérések: Hála: 1. Hogy kaptam Istentõl idõt odahaza emberekkel való találkozásra, beszélgetésre és a családom tagjaival, barátaimmal való találkozásra, beszélgetésekre is. 2. Hogy testileg is megpihenhettem, felfrissülhettem. 3. A szerencsés megérkezésért; a csomagom is velem együtt megérkezett. 4. Hogy a kutyám szeme teljesen rendbejött és mégsem vakult meg a belekerült nagy mennyiségû méreg ellenére sem, ami orvosilag megmagyarázhatatlan, tehát kegyelem. 5. A megõrzött vasárnapi iskolás csoportért. Imakérés: 1. A klinikán a munkához való hozzáállás, a nõvérhiány változatlan. De most éppen egy ügyes, rátermett fõnõvér van, és így valami változás mégis megindulhat. 2. A lakásom elektromos ellátását le kell választani a klinika hálózatáról. Az ügyintézést már február végén elkezdtem, de még mindig tart. Isten adjon türelmet benne. 3. Hogy a Mungwi anyagyülekezethez tartozó kis erdei helyeken is találjak hûséges embereket minden helyen. 4. Hogy gyakorlatban alkalmazzam azt, amit Isten a misszionáriusok csendeshetén tanított, hogy legyek kész vállalni mindazt, amit Isten belehelyezett az én utamba, azért a célért, hogy emberek megváltozzanak körülöttem. 5. Hogy a klinika igazgatója és lelkésze hatékonyabban tudja végezni munkáját. Ulrike Schubert A tûréshatáron Elegem van! Végeztem! Betelt a pohár! Ami sok, az sok! Ez ítéletnapig is eltart! Ezt már ezerszer elmondtam! Kinek ne jutottak volna már eszébe ilyen vagy hasonló gondolatok, vagy ki ne adott volna akár hangot is a felháborodásának? Mindannyiunknál van egy tûréshatár. Ha azt elérjük, akkor meg kell próbálnunk változtatni a dolgokon. Mindig azt hittem, hogy nagyon türelmes ember vagyok, másoktól is újra meg újra azt hallottam, hogy fát lehetne vágni a hátamon. Botswanába érkezésünk után azonban hamar megmutatkozott, hogy türelmem nem tart sokáig. Emlékeim szerint az elsõ nehéz próba akkor következett be, amikor be akartam fizetni a villanyszámlát. Amikor rájöttem, melyik ablaknál álljak sorba, kezdetét vette a várakozás. Végre az ötödik voltam a sorban, de az oldalsó padokról egyszer csak nyolcan felálltak, és közölték velem, hogy õk az egyik meg a másik meg a következõ (és így tovább) ember mögött álltak, s egyszerre a 13. helyen kötöttem ki. Ekkora szemtelenséget! Egyáltalán nem is álltak sorban! gondoltam. Egyszer az egész családdal meg kellett jelennünk a Bevándorlási Hivatalban, hogy megkapjuk tartózkodási engedélyünket. Természetesen nem tudtuk, hogy ott is sorban ülés folyik, és széket kell cserélnünk, hogy a sorban ne veszítsük el a helyünket. Hála Istennek, az egyik kedves várakozó figyelmeztetett minket, miután néhányukat már hagytuk elõre ülni. Amikor még újak voltunk az országban, eleinte nem tudtuk, hogy a sorban állás így mûködik. Eleget mérgelõdtem és bosszankodtam miatta. Idõközben megtanultam, hogy ha valahol sorban állok, megkérdezzem, ki az utolsó. Így történt legutóbb is, amikor a postára mentem, hogy feladjak egy nagyobb levelet. Húsz perc múlva A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás (Galata 5,22). Botswana Tim és Ulrike Schubert még mindig nagyon lassan haladt a sor, és legszívesebben otthagytam volna az egészet, ha nem lett volna nálam az a levél, amelyet mindenképpen fel kellett adnom. Egyetlen bélyegért egy egész hosszú órán át álltam sorban! Kígyózó sorok Itt, Afrikában szinte mindenhol kígyóznak a sorok: a bankban, a benzinkútnál, a boltban, az utakon, a hivatalokban mindenhez türelem kell. Gyakran észreveszem, hogy hamar elfogy a türelmem, ha a várakozás egy bizonyos idõnél tovább tart. Ilyenkor erõt akar venni rajtam a türelmetlenség és a csalódottság. Milyen jó, hogy ismerem a megtestesült türelmet, mennyei Atyánkat! Nála segítséget találok, amikor vala- 4 Külmissziói Híradó, 2012/06

5 hol várnom kell. Megkönnyebbülést ad az a tudat, hogy nem kell a saját türelmemre hagyatkoznom, hanem Istentõl kérhetem az Õ türelmét. Ha a Lélek gyümölcse, amelyrõl a Galata 5,22-ben szó van, beérik az életfámon, és az ilyen feszült helyzetekben láthatóvá válik, akkor a sorban állás egyszersmind nagyszerû szüret is. A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás (Galata 5,22). Margit Schwemmle Kukoricaszem helyett szavazólap Türelem! A tojásból nem úgy bújik ki a kiscsibe, ha feltörjük, hanem ha a kotlós kikölti. (Sören Kahl) 2010 nyara. Malawi testvérgyülekezetünk elöljáróival leültünk, hogy elõkészítsük a közelgõ választásokat. Augusztusban kellett új püspököt, fõtitkárt, valamint új vezetõségi tagokat választanunk. Én csupán azért voltam ott, mert a területi vezetõ akkor épp Németországban töltötte szolgálati szabadságát, így én helyettesítettem. Malawi Afölötti lelkesedésem azonban nem volt határtalan, hogy nekem is részt kellett vennem a választás elõkészületeiben. Tapasztalatból tudom, hogy az ilyen megbeszélések sok idõt és még több türelmet igényelnek, ráadásul a választások a gyülekezetben sokszor robbantanak ki válságokat. Hogy válhatott ez az idõszak mégis olyan tapasztalattá, amely megbátorított? Mindjárt megtudhatjuk, ha van türelmünk tovább olvasni. Az említett napon eléggé elhúzódott a gyûlés. Néhányan elkéstek, ketten egyáltalán nem jelentek meg, én pedig szerettem volna még idõben, sötétedés elõtt hazaérni. Megbeszéltünk néhány formaságot a választás lebonyolításával kapcsolatban, aztán a szavazólapok elkészítésére terelõdött a szó. Legjobb tudomásom szerint ez volt az elsõ olyan választás, amikor nem kukorica- és babszemeket használtak, hanem igazi szavazólapokat. Így akarták megelõzni a választási visszaéléseket. Hosszasan fontolgattuk, hogyan szavazzon majd az egyetlen vak, választásra jogosult lelkipásztor, hogy ne szenvedjen csorbát a választás tisztasága. Azt is tisztázni kellett, hogyan szavaz majd az a néhány, választójoggal rendelkezõ egyháztag, akik nem tudnak olvasni. Mindezt persze úgy, hogy utólag fel se merülhessen a megvesztegetés vagy a választási csalás gyanúja. Minden kérdést megvitattunk, mindenki elmondta a véleményét, végül pedig sikerült közös megoldást találnunk. Majd áttértünk arra a kérdésre, hogy ki készíti el a jelöltek nevével ellátott szavazólapokat. Mivel csak nekem volt számítógépem és mûködõ nyomtatóm, engem kértek fel erre a feladatra. Ez nem is olyan nehéz feladat gondoltam, és rábólintottam. A probléma akkor kezdõdött, amikor feltettem egy kérdést: ha már elkészülnek a szavazólapok, a sokszorosítás elõtt ellenõrzi-e azokat egy vagy két ember, hogy ne legyen rajta elírás, és még véletlenül se maradhasson le egyetlen jelölt sem a listáról. Az egyre oldottabb légkör hirtelen felbillenni látszott. Egymásra néztek, nekem senki sem válaszolt, én meg nem értettem, mi a baj. Csak akkor kezdtem kapizsgálni, amikor a választásért felelõs lelkipásztor az irodájában ülve azt kezdte nekem magyarázni, hogy kérésemet szinte lehetetlen megvalósítani: Ha a választási bizottság egyik tagja megjegyezné a betûtípust, betûméretet, az elrendezést, akkor akár saját maga is készíthetne szavazólapokat, amelyeket még a választás elõtt ki is oszthatna, és befolyásolná a választás eredményét. Ez igen sok gondot idézne elõ. Aztán hozzáfûzte még a legmegdöbbentõbb mondatot: De, hát, ismersz bennünket. Tudod, hogy nem bízunk meg egymásban. Külmissziói Híradó, 2012/06 5

6 Ezzel a mondattal nálam betelt a pohár, türelmem véget ért. Mindehhez azt is tudni kell, hogy a bizottság tagjai lelkészek és gyülekezeti munkások voltak, akik egy vagy három éves bibliaiskolai képzésben is részesültek, és a gyülekezeti szövetségben felelõsségteljes tisztségeket töltenek be. Mindez semmilyen hatással sincs az életükre? Mi értelme van így egyáltalán a Liebenzelli Misszió munkájának? Hogy lehet az, hogy a sokévi befektetett munkánknak alig lehet látni a gyümölcsét? Ezek a kérdések villantak át az agyamon. Néhány gondolatomat megpróbáltam szavakba is önteni, de kétlem, hogy a jelenlévõk értették volna, mit akarok mondani. Végül nagy nehezen jóváhagyták, hogy a jelenlévõk egyike megnézze a szavazólapokat, mielõtt sokszorosítom. Ezzel a megállapodással le is zártuk a megbeszélést. A lapokat megírtam, sokszorosítottam, aztán még párszor összeült a bizottság a választások elõtt. A lelkész kijelentése azonban nagy csalódást okozott nekem. Még hetekig ott motoszkált bennem, egyáltalán milyen eredményt ér el a munkánk. Feszülten vártam a választás napját. Vajon mit fog hozni? A szavazólapokat és a termet megfelelõen elõkészítettük. Kezdõdhetett a választás. A választási bizottság elnöke elõször hosszú magyarázatba kezdett arról, hogyan is fog zajlani a szavazás. Megmutatta a szavazólapokat, aztán felfordította az egyenesen erre az alkalomra fából készített urnákat, hogy mindenki láthassa, semmi sincs még bennük. Ezután lezárta az urnákat. Minden simán zajlott. A vak lelkésznek és azoknak, akik nem tudnak olvasni, egy választási segéd olvasta fel a szavazólapot, és segített oda tenni az X-et, ahová az adott személy kérte. Minden választásra jogosult példamutatóan viselkedett. Senki sem tolakodott, mindenki türelmesen várt, amíg rá nem került a sor. Én a szavazólapok kiosztásáért voltam felelõs. Mindegyikre a gyülekezet pecsétje és az én aláírásom került. Csodálkozva ültem az asztalomnál, és közben figyeltem az egész szavazást. Valóban Malawiban vagyok? Ez tényleg az a gyülekezet, amelyben évek óta mióta ebben az országban élek annyi veszekedés van, és hatalmi harcok dúlnak? Munkánk mégis gyümölcsöt terem? Ahogy az emberek egymás után járultak az asztalomhoz, hogy magukhoz vegyék szavazólapjukat, azt vettem észre, hogy legtöbbjük részt vett a Csizomo Központ egyéves teológiai és szakmunkás képzésén. Most õk lettek gyülekezetük elöljárói, felelõsei, ezért közülük kerültek ki a választásra jogosultak. Néhányan további bibliaiskolai tanulmányokba kezdtek. Én pedig hálás voltam azokért az évekért, amelyekben a Liebenzelli Misszióval Malawiban, az ottani emberekkel és a gyülekezettel szolgálhattunk. Az biztos, hogy nagy türelemre van szükség ahhoz, hogy az ember a gyakorlatban is láthassa munkája eredményét. Ez bizony nem sokaknak adatik meg. De az is biztos, hogy megéri várni, amíg a kiscsibe kikel ahogy ezt a cikk elején idézett közmondás is megfogalmazta. Köszönöm az olvasásra szánt türelmét. Egyben hadd kérjem, hogy imádkozzon a Malawiban kikelt kiscsibe növekedéséért, fejlõdéséért, és nekünk, miszszionáriusoknak is legyen elég türelmünk ahhoz, hogy ne akarjuk idõ elõtt feltörni a tojásokat. [Margit Schwemmle 1998 óta dolgozott Malawiban szeptemberétõl 2010 októberéig a Csizomo Központban tanuló diákok feleségét oktatta, 2012 júniusától pedig Zambiában, a Nabvalia völgyben úttörõ miszszióban vesz részt.] Lothar Sommer Szõlõhegy Jokohamában Lothar és Tabea Sommer Japán A Japánba érkezésünk utáni elsõ héten misszionárius társaink elvittek egy kis vidéki gyülekezetbe. Nyelvi ismereteink akkortájt szinte csak a mindennapi köszönési formákra szorítkoztak. Eleinte igyekeztem türelmesen valamit megérteni az igehirdetésbõl, de aztán figyelmemet egyre inkább a templomablakok kötötték le. Színpompás és mûvészien megfestett zöld szõlõlevelek és kék szõlõfürtök díszítették. Vincellér család fiaként ismerõs volt a kép, és nagyon örültem ennek a kis, hazámból érkezett üdvözletnek. A szõlõtõkék és szõlõfürtök igazán nem jellemzõek Japánra. Az itteni missziói munkát mégis jól összehasonlíthatjuk egy szõlõheggyel. Sok türelemre és munkára van szükség, mire a gyümölcsökbõl valami láthatóvá válik. Néha azonban egészen türelmetlenül szüretelhetünk az elõkészített szõlõhegyen. 6 Külmissziói Híradó, 2012/06

7 A Hongodai szõlõhegy Jelenleg Hongodaiban, Jokohama nagyváros nyugati határán dolgozunk egy gyülekezet munkatársaiként. A gyülekezet már 1966-ban alakult, amikor egy japán házaspár költözött a kerületbe, és a férfi szívügye volt, hogy városában új gyülekezet alakuljon. Az elsõ istentiszteletet a liebenzelli Ötzel misszionárius család otthonában tartották, amelyen összesen öt felnõtt és egy gyermek vett részt. Traktátusosztás, látogatások és evangélizációk hatására néhányan járni kezdtek az istentiszteletekre. Néhány újabban odaköltözött keresztyén is erõsítette a közösséget. Másfél évvel késõbb egy parasztházban béreltek két szobát, és attól kezdve itt tartották az összejöveteleket. A gyülekezeti tagoknak nagy örömöt jelentett az elsõ keresztelés, majd lépésrõl lépésre haladt a munka az új szõlõhegyen. A lakónegyed központjában, ahol az Ötzel család lakott, sátor-evangélizációt lehetett tartani. Négy kilométeres körzetben osztogattak meghívókat. Ebben komoly segítséget jelentett egy másik misszionárius. Eközben egy félreesõ völgyben rátaláltak Honda asszonyra, egy idõs keresztyén aszszonyra. Másfél év óta fia családjánál lakott, és sokat imádkozott azért, hogy újra járhasson keresztyén gyülekezetbe. Túl gyenge és túl beteg volt ahhoz, hogy egyedül kezdjen közösséget keresni. Nagyon-nagyon boldogan csatlakozott a gyülekezethez, és amennyire erejébõl tellett, szolgálatot is vállalt. Mindenek elõtt türelmesen és kitartóan imádkozott minden egyes emberért, és beszélt nekik Jézusról. Még 15 évig dolgozott a gyülekezetben mint legidõsebb asszony, mielõtt színrõl-színre megláthatta Jézust. Az Ötzel család elsõ szolgálati szabadsága elõtt a gyülekezetet a fiatal Ikeda lelkipásztornak adta át. A japán lelkész feleségével együtt most már jóval több mint negyven éve szolgál a gyülekezetben. A mai Hongodai Az évek folyamán a kis palánta erõs növénnyé fejlõdött, és sok ágat növesztett. Számos vihar segítette az erõs meggyökerezést, és sok gyümölcsöt arathattak. Ma már hétvégeken négyszáznál is többen járnak a különféle istentiszteletekre, és a gyülekezetnek több lelkésze és misszionáriusa van. Mi fõleg a kiterjedt ifjúsági munkában veszünk részt. Örömmel tölt el minket, hogy a gyülekezet szeretne minél több kívülállót megszólítani. Ezért többféle munkaterület jött létre, például saját iskola, házi betegápolás, munkalehetõség testileg és szellemileg sérült embereknek, futballiskola, ahová hetente legalább 350 gyermek és fiatal jön edzésre. A tavaly március 11-i katasztrófa után a gyülekezet sok segítõ akciót vállalt a krízisterületen, és Isinomaki városban rendszeres munkát kezdett. Annak is örülünk, hogy a gyülekezet fontosnak tartja az imádkozást. Minden reggel 5.30-kor tartanak kora reggeli imaórát, és ezen kívül is összejönnek imádkozni. Imádságban hordozzák mindennapos munkájukat, és bele mernek vágni nagy tervekbe is, új lehetõségeket keresve. Csak sejthetjük, mennyi odaszánást és türelmet áldoztak az elmúlt évtizedekben a gyülekezetépítésre. Fiatal misszionáriusokként ma is sokat tanulhatunk tõlük, és vállalkozhatunk új lépésekre. Türelmes szõlõmunkás Néhány hónap múlva lejár elsõ szolgálati idõszakunk Japánban. Bár az idõ szinte elrepült, mégis sokszor kellett türelempróbákat kiállnunk, akár nyelvi, akár kulturális vagy személyes vonatkozásban. Ez bizonyára fordítva is igaz: a körülöttünk élõ embereket is próbára tette a mi kultúránk, nyelvünk és jellemünk. Néhány rossz szüret után arra vágytam, hogy egy igazi szõlõhegyen dolgozhassam, és a gyümölcsöket saját kezemmel szedhessem le. Isten itt is bebizonyította irántunk a türelmét, növekedéssel és gyümölcsökkel ajándékozott meg. Én vagyok az igazi szõlõtõ, és az én Atyám a szõlõsgazda mondja Jézus a János 15,1-ben. Milyen jó, hogy Isten maga a szõlõmûves, aki türelemmel és szeretettel bánik a szõlõvesszõkkel! Tudja, mikor mit kell tenni, és Õ az aratás Ura. Türelmének még távolról sincs vége. Ebben türelmesen bízhatunk, és az Õ erejével járhatjuk utunkat. Michael Renz Még egy esély a kivinek? Néhány évvel ezelõtt két kivi cserjét ültettünk a házunk mellé. Kertünket úgy terveztük meg, hogy ez a két növény egy rácsozaton egymás felé kússzon. De semmi ilyesmi nem történik. A két növény csak vegetál. Hogy õszinte legyek, fogytán a türelmem a két bokorral. Vajon nem kellene inkább kiásnom a két kivit, és a helyükbe egy gyorsabban növõ növényt ültetnem? Nemrég megtudtuk egy barátomtól, hogy a kivi cserjének legalább három évre van szüksége, míg gyökeret ereszt. Vajon az egész csak türelem kérdése? Franciaország Michael és Dorothea Renz Külmissziói Híradó, 2012/06 7

8 Visszapillantás 2003 õszére Egy fiatal misszionárius házaspár, amely a Párizs közelében fekvõ Massyban néhány napja kezdte el nyelvi tanulmányait, a közeli bevásárlóközpontban valamit még gyorsan be akart vásárolni, de hamar rájöttek, hogy ehhez bizony nagy türelemre van szükségük. Amikor kilenc évvel ezelõtt Franciaországba jöttünk, hozzá kellett szoknunk, hogy a pénztárosok ráérnek. Egy francia pénztárnál elõször várni kell, amíg a vásárló kényelmesen elpakolja a vásárolt árucikkeket, és csak utána szolgálják ki a következõ vevõt. Az is elõfordult, hogy a pénztárosnõ egy kicsit elbeszélgetett a vásárlóval, vagy pedig idõt szakított arra, hogy megreszelje a körmeit, bár sokan várakoztak a sorban. Semmi sem olyan, mint ahogy azt a németországi bevásárlóközpontokban megszoktuk. Azóta sokat foglalkoztatott a türelem kérdése. Egy francia közmondás szerint a palack cseppenként telik meg. Ez nemcsak a teraszunkon lévõ esõvízgyûjtõ hordóra vonatkozik, hanem a normandiai evangélizációra is. Egy régen várt telefonhívás Mortagne-au-Perche-ben végzett munkánkhoz kezdettõl fogva hozzátartozott a piacon a minden szombat reggeli könyvasztal állítás. Az évek során sok naptárt, könyvet és Bibliát osztottunk szét. Idõközben sokakkal ismerkedtünk meg, akik a piaci bevásárlásuk során elhaladtak a könyvasztalunk mellett, üdvözöltek bennünket, és idõnként néhány percre meg is álltak, hogy elbeszélgethessenek velünk. De piaci szolgálatunk révén eddig még soha senki sem jött el a gyülekezetbe. Körülbelül két évvel ezelõtt a szombat reggel ott szolgáló munkatársnõm elmondta, hogy egy férfi járt arra, aki nagyon örült annak, hogy Lukács evangéliumot osztogattunk a járókelõknek. Már régóta vágyott rá. Ám ezzel még nincs vége a történetnek. A férfi egy héttel késõbb felhívott: Elolvastam a Lukács evangéliumot. Létezik Önöknél olyan csoport, ahol többet lehet megtudni a Bibliáról? Milyen régóta vártunk ilyen telefonhívásra! Meghívtuk a bibliaóránkra, amelyen aktívan részt is vett. Amikor egy évvel késõbb elhatároztuk, hogy a változatosság kedvéért Pál apostol néhány levelét fogjuk tanulmányozni, elmaradt. Kijelentette, problémái vannak Pál apostollal, és majd akkor jön vissza, ha tovább foglalkozunk a Lukács evangéliumával. Újabb türelempróba volt ez. Ám Isten is cseppenként tölti meg a palackokat. Megélhettük, hogy ez a férfi egy év elteltével újra felhívott: Újra szeretnék járni a bibliaórákra. Hiányoznak nekem a veletek eltöltött esték. Valóban el is jött. Nem tudjuk, ezúttal mennyi ideig fog járni. De azt tudjuk, érdemes türelmesen hinni, hogy Isten vele is célba fog érni. Néha Isten már akkor is munkálkodik, amikor mi még nem tudunk róla. Akárcsak annak a férfinak az életében, aki mintegy másfél éve jár a gyülekezetünkbe. Öt évvel korábban még Párizsban élt a családjával. Eldöntötte, hogy vidékre, egy közelünkben lévõ kisvárosba költöznek. Akkoriban az Arany Oldalakban talált rá a gyülekezetünkre, s elhatározta, hogy a költözés után hozzánk fog járni. Öt évig tartott, míg talált egy lakást Bellême-ben. A költözése utáni elsõ vasárnap eljött az istentiszteletünkre és elmesélte a történetét. Isten sokszor már munkálkodik, mielõtt észrevennénk. Vajon mit tartogat még számunkra? Az örökség Nemcsak a missziói munkában, hanem a civil életben is szükségünk van türelemre. Ezt láthatjuk madame Dartois, a gyülekezetünkhöz tartozó 89 éves hölgy örökségével kapcsolatban is. Édesapja 1973-ban meghalt. Madame Dartois-nak a bátyjával együtt kellett örökölnie utána, ám a testvére meghalt, mielõtt a végrendeletet végre tudták volna hajtani. Mivel a bátyja súlyos adósságot hagyott hátra, madame Dartois lemondott az örökségérõl, mert különben a törvény értelmében a testvére adósságait is ki kellett volna fizetnie. Az állam azonban nem akarta elfogadni a lemondást. Azóta arra várt, hogy az ügy végre tisztázódjon. Idõközben az illetékes közjegyzõ is elhunyt, és valahogy senki sem tudta többé, mi a teendõ. Amikor madame Dartois elmesélte nekem a történetét, arra biztattam, tenni kellene valamit és nyomást kellene gyakorolni az illetékes hivatalra. Ám õ így felelt: Az egész ügyet Uram kezébe tettem, Õ biztosan azt teszi, amit kell. Õszintén szólva, nekem ez már túl sok volt. Vajon meg fogja érni, mire megszületik a döntés? Ám madame Dartois eltökélt és türelmes maradt. Mindannyian példaképként tekintettünk rá. Isten megjutalmazta a türelmét augusztusában, tehát 38 évvel az édesapja halála után született meg a döntés, anélkül, hogy bármit tett volna az ügy érdekében. A bátyja adósságait nem kellett átvállalnia, s még egy kis pénzösszeget is kapott. Egyébként pedig az örökségbõl elsõként a gyülekezetnek adta meg a tizedet. Elhatároztam, hogy adok még egy esélyt a két kivinek. Talán mindennek az oka a türelmetlenségem, és nem az, hogy a bokrok lassan nõnek. Én pedig azokkal az emberekkel is türelmes szeretnék lenni, akikben Isten elkezdett munkálkodni. Edgar Luz Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra Ecuador A Liebenzelli Misszió mind a tizenkét felelõs lelkésze és ecuadori misszionáriusa egy asztal körül ül egy Ibarrától kb. 15 percre emelkedõ egyszerû, de szép szállodában. A leendõ munka egy fontos ágáról beszélgetünk, amelyet itt, Észak-Ecuadorban tervezünk végezni. Én vezetem az ülést. Alig pár hete választottak meg csoportvezetõnek. Most én felelek mind a csapatért, mind a munkáért. Edgar és Gyöngyvér Luz 8 Külmissziói Híradó, 2012/06

9 Sok lehetõség nyílik elõttünk és sok minden remekül megy, mégis néhány dolog szerintem túl lassan halad. A feszültség egyre növekszik bennem. Arra használjam a pozíciómat, hogy a terveket gyorsabban valósítsuk meg, vagy ismét várjak a következõ ülésig, amíg a misszionárius végre elkészíti a tervét? A személyi kérdéseket gyorsabban rendezzem, vagy adjak a munkatársnak még három hónapot, hogy máshogy intézze az ügyeket? Lerövidítsük a gyülekezetépítõ terveket, vagy türelmesen várjunk még további fél évet, és fektessünk bele még több pénzt? Túlságosan lehengerlõ vagy túl passzív a munkamódszerem? Vezetõi szerepem kezd elmosódni. Hogy lenne a legjobb a helyi kultúrának megfelelõen, a rendelkezésünkre álló adományok jó sáfáraként, és mindenekelõtt a Lélek vezetésével engedelmeskedjünk Isten missziói tervének? Mialatt ezeken a kérdéseken gondolkodom, egyik misszionárius kolléga beszélni kezd. Közben a gondolataim elkalandoznak és elemezni kezdek Itt, Ecuadorban mindenki türelmes. A varázsszó a mañana. Mikor érkezik meg az autóalkatrészem? Mañana Mikor készül el az útlevelem? Mañana Mikor tudom meg végre a gyülekezeti konferencia idõpontját? Mañana! A mañana szó holnapot jelent. De ez távolról sem jelenti azt, hogy az alkatrész valóban ott lesz, ha holnap elmegyünk érte, vagy hogy a papírok elkészülnek, vagy hogy az idõpont megvan. Az többet jelent a holnapi napnál, a mañana életfelfogás: késõbb, egy gyakran soha meg nem határozott idõpontban. Legyen türelmed és kukkants be egy héttel késõbb! Ám ha hét nappal késõbb odamész, a következõ hét ugyanazon napján és pontosan abban az idõben, és érdeklõdsz, egy teljesen elcsodálkozott kereskedõt, hivatalnokot vagy lelkészkollégát látsz magad elõtt. Nem érti, tulajdonképpen mit is szeretnél. Ha emlékezteted, eszébe jut: Ja, igen, a határidõ! Reménykedni kezdesz, és még egyszer rákérdezel, mikorra beszéltétek meg. Találd ki, milyen választ kapsz: Ma nem. Mañana! Mindenekelõtt nekem, a németnek, aki hozzászokott, hogy pontosan betartsa a határidõket, és az életét annak alapján tervezze, eleinte nagyon nehéznek tûnt az idõ ilyen szemléletével megbirkózni. Gyakran jelentett türelem- és jellempróbát, hiszen éppen várakozás közben vizsgázik az ember jelleme. Hogy viselkedem azokkal az emberekkel, akiktõl nem kapom meg rögtön azt az eredményt, amelyet elvárok? Milyen szavakkal kényszerítem ki, hogy megkapjam, amit szeretnék? Vagy kiadjam magamból az elkeseredésemet? Ezek a türelempróbák lelki próbák is, amelyek mindenekelõtt a gyülekezetben és a missziói munkában jelentkeznek. Nem kellene minden igaz hívõ keresztyénnek világos célokkal rendelkeznie és várnia az eredményeket? Nem kellene a gyülekezeti munkának minél eredményesebbnek lennie? Jézusnak világos jövõképe, határozott céljai voltak, tudta a fontossági sorrendet, a végén pedig így értékelhette szolgálatát: Elvégeztetett Hogy érhetem én ezt el ebben a kultúrában? Ede, neked mi a véleményed errõl? Lassan magamhoz térek és észreveszem, hogy mindenki kérdõn néz rám, és várja a válaszomat. Mennyi ideig merültem a gondolataimba? Úgy gondolom, nemcsak egyszer egy évben, hanem többször kellene ilyen tervezõ napot tartanunk. Mi lenne, ha minden harmadik hónapban lenne ilyen nap? Mindenki egyetértett, bár biztosan törték a fejüket, mi köze ennek a kérdésükhöz és a témához. A következõ találkozásig persze kidolgozok négy pontot, amelyeket felveszünk a csapatunk életébe, hogy ennek a türelmi határnak a betartását számomra és mindenki számára megkönnyítsük. Ezeket terjesztettem a csapat elé, és most Önöknek is bemutatom: 1. Ha gyakorlati hitbeli lépéseket szeretnénk megtenni, annak elsõ feltétele, hogy közösen világos célokat fogalmazzunk meg írásban. Akinek nincs célja, sohasem tudja, hogy elérte-e mindegy, milyen türelmesen fut. Minden szolgálati ágnak és minden gyülekezetnek tehát célokat és meghatározott lépéseket kell meghatároznia, hogy ezeket elérhesse majd. Együtt beszéljük meg és segítsük elõ a megvalósításukat. A célok meghatározása az élõ hit egyik jele, amely azzal számol, hogy az Úr nagy dolgokat tesz. 2. A csoportban kölcsönös felelõsségvállalással kitartóan kell foglalkoznunk egy üggyel. Korlátozott erõforrásokkal rendelkezünk. Ilyenek az idõ, a pénz és az energia. Ehhez más családi és baráti kötelezettségek is járulnak. Nem szabad elaprózódnunk és a sok sürgõs feladat közül a legfontosabbról megfeledkeznünk. Idegtépõek a befejezetlen projektek és a nyitott kérdések. Segédeszközökre van szükségünk, amelyek ezekre a feladatokra emlékeztetnek. Emberekre, akik felhívnak vagy írnak nekünk. Határidõnaplókra, amelyek megmondják, mikor mi esedékes, vagy egy jól vezetett jegyzõkönyvre, amely érthetõen megmondja, hogy ki miért és meddig felelõs. A következõ ülésen utánanézünk ezeknek a kérdéseknek. 3. A csoport gondos értékelése megmutatja, hol tartunk. Minden célt és akciót rendszeresen értékelnünk kell. Csak annak van értelme, amit lehet értékelni. Ez nem mindig egyszerû, fõleg, ha a dolgok nem úgy alakulnak, mint ahogy azt korábban elképzeltük. A sikernek mindig ezer apja van, a kudarc mindig árvagyerek. De csak így láthatjuk, mi mûködik és mi nem. Csak így találhatjuk meg az okokat, és imádkozhatunk egy ügyért. Így változtathatunk meg feladatokat vagy adhatjuk fel azokat tudatosan. 4. Szívbõl ünnepelni és azon örvendezni, hogy Isten értünk, bennünk és általunk miket tett. Ha egy sportoló célba ér, megünneplik. Ha egy projekt vagy egy munka a gyülekezetben jól sikerül, akkor nekünk is meg kellene ünnepelnünk a csoportban. Ha ünneplés közben valaki megkérdezi, mikor kezdünk neki a következõ feladatnak, akkor ma kivételesen így szólunk: Mañana! Türelmes és mindenekelõtt boldog alkotómunkát kívánok Önöknek! Külmissziói Híradó, 2012/06 9

10 Marion Engstler Autóvizsga Malawiban Malawi Egy újabb év ért véget. Június végén esedékes közel 20 éves Toyota Hilux autónk, az Ezüst Nyíl vizsgáztatása és adójának befizetése. Mióta Zombában is van közlekedésrendészeti iroda, a hivatalos papírok megújítása valamivel egyszerûbb, és nem kell miatta 80 km-t Blantyre-ba autózni. A helyszínre érkezve elõször abba a szobába igyekszem, ahol bejelentem a kocsit vizsgáztatásra. Leadom a jármû papírjait, s pár perc múlva három kis ûrlapot nyomnak a kezembe, amelyekkel a szomszéd szobába vonulok. Két ûrlapra a bankjegyek címlete kerül, amelyekkel befizetem az 1500 malawi kvacsát (kb. 4,30 eurót). Az ügyfelek itt valószínûleg túl sok idõt töltenek, ezért az én ügyemet egy biztonsági õr veszi át, én csak gyorsan aláírom és máris átnyújtom az üvegablak mögött ülõ hölgynek a papírokat. Háttérben épp egy keresztyén ének szól, amelyet én is ismerek. Szép ének jegyzem meg. Ön keresztyén? kérdezi a hölgy, mire igennel válaszolok. Nem szól rá egy szót sem. Lehetséges, hogy muszlim? Miután számítógépre vitte az adatokat, papírjaimat pecséttel ellátva visszakapom, és újra az elsõ szobába megyek. Itt megkapom az elismervényt, hogy befizettem a díjat. Néhány adat bevitelét követõen a nyomtató is mûködésbe lép, s kidob egy lapot, amely igazolja, hogy befizettem a díjakat. Ezzel a papírral ku mtunda kell mennem, vagyis föl a hegyre, hogy találkozzam azzal a hivatalnokkal, aki az autómat levizsgáztatja Amikor megérkezem, már ül néhány férfi a váróteremben. Két hivatalnok vár az íróasztal mögött, egyikük ül, a másik áll. Amint meglátják, hogy egy fehér nõ lép be, magukhoz intenek. A férfi egy pillantást vet a papírokra és felkér, hogy kövessem az autóhoz. Kinyitom a motorháztetõt, õ pedig összehasonlítja az itt leolvasott gyári számot azzal, ami a kocsi papírján áll. Az LN betûk helyett eredetileg LW van felírva. A férfi kézírással korrigálja a papíron lévõ számot, és lecsukja a motorháztetõt. Ennyi volt a vizsgáztatás! Így is jó gondolom. Pár nappal ezelõtt már ellenõriztettük az autót, és mindent rendben találtak. Megint csak követem ku mtunda. Újra leülök Joachim Berger Türelem a bajban is? Malawi Ez nem lehet igaz! Ennek a rendõrnek az égvilágon semmi dolga sem akadt a közúti ellenõrzésnél. Tulajdonképpen csak arra várt, hogy arra jöjjön egy autó és ellenõrizhesse. Mégis egy örökkévalóságnak tûnt, menynyit kellett várakoznunk. A várakozás rendszerint már nem zavar bennünket, hiszen sokkal türelmesebbek lettünk, mint két és fél évvel ezelõtt voltunk, amikor Malawiba érkeztünk. De ez csak általában igaz, akkor, ha minden rendben van. Ma viszont nagyon kellett sietnünk, malawi kollegám, Mwathunga lelkész ugyanis vért köpött. 10 Külmissziói Híradó, 2012/06 és a súlyos baleseteket ábrázoló képeket nézegetem a falon. A közlekedésrendészeti iroda egyik alkalmazottja épp azzal van elfoglalva, hogy egy nagy kartondobozból kb. mosógép mennyiségû köteg papír közül kihalásszon egyet. Ez a mûvelet szinte sporttal ér fel, amilyen mélyen behajol a dobozba, hogy valamit ki tudjon venni belõle. Az összevissza heverõ nyomtatványokat egy irányba szortírozza. Egy bizonyos iratot keres, de ottlétem alatt ez a papír nem kerül elõ. Idõközben sikerül kinyomtatni az Ezüst Nyíl autópapírjait s a vizsgaigazolást, amelybõl ki tudok vágni egy matricát, s majd a szélvédõre ragasztok. S végül a harmadik lap is a kezembe kerül, amellyel az adót fogom befizetni. Megint csak útnak indulok a hegyrõl lefelé, s bemegyek az egyes szobába, ahol három újabb papírt nyomnak a kezembe. Ezekkel a papírokkal újra végrehajtom a korábbiakban már leírt procedúrát, s odamegyek, ahol megszabadulhatok a pénzemtõl. A segítõkész biztonsági õr megint felírja a címletet, én aláírom és fizetek. Most viszont 4960 malawi kvacsát. Újabb számítógépes adatbevitelek igazolják a befizetést és megint csak az egyes szobában találom magam. Itt a két hölgy idõközben megéhezett: a bal oldali ablaknál ülõ hölgy elõtt egy félig rágott zsömle hever egy zacskón, az elõtt a hölgy elõtt pedig, aki engem kiszolgál, egy berlini fánk maradéka fekszik. Teljesen magától értetõdõ, hogy éhségük csillapítására irányuló szükségletüket munka közben kielégítik. Végül megkapom az utolsó iratot is, amelyen ott díszeleg az adómatrica, s ezzel másfél óra alatt az egész vizsgáztatási procedúra lezárul. Ma minden simán és gyorsan lezajlott, áram is volt, és a más esetekben órákig tartó várakozást jelentõ áramkiesésekben sem volt részünk. Elégedetten hagyom el a helyszínt, tudva, hogy az egyes pult mögötti hölgyet két héten belül újra felkeresem, hogy érdeklõdjem, mikor érkezik meg a jogosítványom, amelyre már hosszú hónapok óta várok. Így gyakorlom továbbra is a türelmet. Gyorsan, a sebességkorlátozást figyelmen kívül Joachim és Mirjam Berger hagyva száguldottunk a legközelebbi kórház felé. Késõ éjjel volt. Szinte már egy lélek sem járt az utcán rajtunk és a rendõrön kívül. Ismerte az autónkat, ismert bennünket. Látta, hogy közeledünk, mégis ülve maradt. Megálltunk az ellenõrzõ pont sorompójánál. Ülve maradt. Lehúztam az ablakot, hogy siettessem az eljárást, hiszen ott ült mögöttem súlyosan beteg kollegám. A rendõr csigalassúsággal állt fel.

11 Rendkívül lassú léptekkel közeledett felénk. Gyorsan és barátságosan köszöntöttem. Üdvözölt, majd megkérdezte, miért vagyunk úton még ilyen késõn. Mindezt a legkisebb sietség nélkül. Újra megpróbáltam a lehetõ leggyorsabban szót érteni vele. Erre további kérdéseket tett föl nekem. Többé-kevésbé türelmesen és nyugodtan válaszoltam neki. Végre a betegre terelõdött a szó! Nagyon sajnálta az esetet. Érdeklõdött a beteg állapotáról én pedig nagyon gyorsan válaszoltam. Lassan, de biztosan felmérte a helyzetet: Ha így van, akkor gyorsan menjetek a legközelebbi kórházba, hogy mielõbb segítséget kapjon! Éppen ezt szeretnénk hangzott a válaszom. Elbúcsúzott tõlünk, igencsak ráérõsen a sorompóhoz ment, felnyitotta, és jó utat kívánt nekünk. Bosszúság és harag töltött el, semmi nyoma nem volt a szívemben sem türelemnek, sem higgadtságnak. Ez a rendõr a legvégsõkig próbára tette az idegeimet. De most újra padlóig nyomhattuk a gázpedált. A következõ településig egy lelket sem láttunk az utcán. Még sohasem jutottam el ilyen gyorsan a kórházba. Ezen az éjszakán alig egy órába telt az út az országúton, amihez általában másfél óra szükséges. Alig érkeztünk meg, már várt ránk a következõ türelempróba. A sürgõsségi betegfelvételnél nem találtunk senkit, ezért különbözõ ajtókon kopogtattunk, végre az egyik kinyílt. Leültünk. Hallgatás. Nyugalom. Végre jött a nõvér. Kényelmesen elindult felénk. Kollegám újra és újra vért köpött. A malawi nõvér odaért hozzánk, mindenkit barátságosan köszöntött, majd megkérdezte, miben segíthet. Gyorsan megpróbáltuk elmagyarázni neki Mwathunga lelkész panaszát. A nõvér egy papírt vett a kezébe és egy sor kérdést tett fel a betegnek, aki szép türelmesen válaszolt. Újabb kérdések, újabb válaszok. Majd következett a fogas kérdés: Privát beteg, vagy mint a többi? Erre már tényleg elfogyott a türelmem. Itt ül a kollegám, vért köp, a nõvér pedig ilyen kérdéseket tesz fel! Ez nem lehet igaz! Látszatra türelmesen, ám nem egészen nyugodtan kérdeztünk rá a kettõ közötti különbségre. Csak a szoba és az ár! hangzott a válasz. Úgy döntöttünk, hogy a lelkészt privát betegnek kérjük, és gyors segítségben reménykedtünk. Ezek után Mwathunga lelkész elfoglalhatta a szobáját. Percek teltek el, s a malawi nemtörõdömség láttán megállapítottam: fölösleges volt a száguldás. Kollegám újra és újra vért köpött, igaz, már nem olyan sokat, de még mindig vér volt az. Orvosnak semmi nyoma. Imádkoztunk, hogy hamarosan történjen már valami. Mintegy húsz perc elteltével végre megérkezett egy idõs malawi orvos. Teljes nyugalommal megnézte a beteget, felületesen megvizsgálta, majd otthagyott. Vártunk. A lelkész vért köpött. Türelmesen nem, ez hazugság lenne bosszúsan, csalódottan, kínzó bizonytalansággal telve várakoztunk. További húsz perc után végre megjelent egy fiatal malawi orvosnõ. Megvizsgálta betegünket. Öt percen belül felállította a diagnózist, gyógyszert adott, elmagyarázta a betegnek és a nõvérnek a másnapi teendõket. Mennyire megkönnyebbültünk! Végre megérkezett a segítség úgy éreztük, mintha éveket kellett volna várni rá! Kollegámat jó kezekben tudva elindultunk hazafelé. Éjjel két óra körül hálásan, vidáman és holtfáradtan kerültünk ágyba. Három nap elteltével Mwathunga lelkész elhagyhatta a kórházat. Jobban érezte magát, már nem köpött vért, és újra tanított. Már csak egyetlen kezelés várt rá, utána remélhetõleg megszûnik a panasza. Az egész helyzetben õ, a malawi volt a legtürelmesebb mindannyiunk közül. Minden nehézség és kapkodás ellenére Isten kezében tudta az életét. Ezzel szemben mi, németek mindent megpróbáltunk, ami lehetséges volt, idegeskedtünk, a legvégsõket is kihoztuk az autóból, hogy aztán megtapasztalhassuk: Isten mindent a kezében tart. Akkor is, amikor nekünk, németeknek elfogyott a türelmünk. Akkor is, amikor valami megint sokáig tartott vagy nem úgy sikerült, ahogy elképzeltük. A malawi társadalomban a türelem az, hogy az ember türtõztesse magát nagyon, nagyon fontos. Aki elveszíti a türelmét, az elveszíti az emberek megbecsülését, mert kiderült, hogy mi lakik benne. Aki felemeli a hangját, vagy éles hangon közöl valamit, tulajdonképpen maga ellen beszél, mert kiírja magát a közösségbõl. Ezért olyan fontos teljesen újra tanulnunk a türelmet és a lelki nyugalmat, hogy a malawi mindennapi életben eléggé türelmesek és higgadtak tudjunk maradni. Köszönjük, ha imádkoznak értünk! Oroszország Waldemar Jesse Isten türelme Ilyen türelmes Istenünk van! erre kellett gondolnom, amikor meghallottam, amit gyülekezetünk egyik tagja elmondott. A fia a barátjával két egymást követõ évben autójával súlyos balesetet szenvedett. Mindig december 25-én, és mindig ugyanazon a helyen. Autójuk mindkét alkalommal totálkáros lett, de a két fiúnak Waldemar és Katharina Jesse egy hajszála sem görbült meg. Az édesanya véleménye ez volt: Fiacskám, micsoda türelme van Istennek veled! Nagyon szeretné, ha Hozzá mennél! Istennek határtalan nagy a türelme velünk, emberekkel. Mindig új lehetõségeket ad, és elviseli engedetlenségünket. A Bibliából végtelenül türelmes Úrnak Külmissziói Híradó, 2012/06 11

12 ismerhetjük meg. Egyetlen példát vegyünk a zsoltáros imádságából: te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hûséged (Zsolt 86,15). A Biblia Istene tud várni. A türelem szó régiesen hosszútûrés. Istennek van bátorsága és kitartása ahhoz, hogy sokáig várjon az ember igen válaszára. De azért ne tegyük próbára a türelmét! Luther Márton Újszövetség fordításában két különbözõ görög szót fordít le a türelem szóval. Az egyik a hüpomoné (szó szerint alulmaradni ), a másik a makrotümia (szó szerint hosszútûrés, kitartás). Ezek a kifejezések érthetõvé teszik, hogy mirõl is van szó. Általában kit nevezünk türelmes embernek? Elsõsorban azt, aki képes kielégítetlen vágyakkal és soha nem teljesült kívánságokkal élni. Türelmesnek mondjuk azt is, aki a nehézségeket, mint például a szenvedést, betegséget, megoldhatatlannak látszó problémákat, nehéz emberekkel való kapcsolattartást teljes lelki nyugalommal és állhatatosan el tud viselni. Ezek az emberek még a legnehezebb helyzetekben sem csüggednek el, vagy adják fel a reményt. Az igazat megvallva, nehezemre esik a türelemrõl írni, ugyanis magam nem jeleskedem ebben. Gyakran megesik, hogy már a gyereknevelésnél is csõdöt mond a türelmem. Egy példa a mindennapjainkból: ebédnél ülünk. Egyik fiunk valami butaságot tesz, és közben eltör egy poharat. Nem tudom türelemmel elnézni, hanem, éppen ellenkezõleg, összeszidom szegényt. De abban a pillanatban ugyanaz a baleset történik velem is, mint a fiammal. Ilyenkor a Példabeszédek 14,29-re kell gondolnom (sajnos, már késõn): A türelmes ember nagyon értelmes, a türelmetlen pedig nagy bolondságot követ el. A többiekkel való kapcsolatban sem egyszerû türelmesnek maradni. Kívülrõl ismerjük az ilyen igéket, mint például többet ér a türelmes a hõsnél (Péld 16,32), de a gyakorlatban az ember inkább hõsködik, mint hogy türelmes lenne. Nem szeretnénk alulmaradni vagy várni. Szeretnénk, ha minden azonnal és a mi akaratunk szerint történne. Margaret Thatcher mondta egyszer: Rendkívül türelmes vagyok, feltéve, ha a végén megkapom, amit akartam. Legtöbben közülünk szintén így nyilatkoznának. De ez valóban türelem? Egy Oroszországban szolgáló misszionáriusnak idézhetem ugyan a Jeremiás siralmai 3,26-ot Jó csendben várni az ÚR szabadítására, de neki magának kell azzal megbirkóznia, hogy a gyülekezetében még nincs ébredés. Próbálhatok egy súlyos beteget azzal az igével vigasztalni, hogy A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban állhatatosak (Róma 12,12), de a helyzetét neki magának kell elszenvednie. Távol legyen tõlem, hogy kioktassam õket, hogyan lehet az ember türelmesebb. Egyszerûen leírom Önöknek, mi segít nekem: csendben maradni az emberekkel szemben, és imádkozni értük. Eberhard Schuler A torreblancai gazdák Narancsültetvényei a tavaszi virágzás idején sajátos illattal árasztják el az egész vidéket. Mandulaültetvények, articsóka-, burgonyaés karfiolföldek veszik körül. Ez Torreblanca, a Földközi-tengertõl alig pár kilométerre található valenciai helység, a mintegy hatezer lelket számláló település. A mezõgazdaság virágkorának azonban leáldozott. Régebben örült az ember, ha tavasszal a földek között járhatott és az érett narancsok látványában gyönyörködhetett emlékszik vissza néhány idõsebb lakos. Manapság sok föld fekszik parlagon, mert alig éri meg, hogy megmûveljék. Csak kevesen mûvelnek meg továbbra is kisebb területeket saját használatra vagy idealizmusból a nagyüzemi gazdaságok szántóföldjei mellett. Idõközben ezen a településen is egyre több a munkanélküli. Akinek még van munkája, fõleg kis üzletébõl, mûhelyébõl, no meg a turizmusból él. A falu olyan kicsi, hogy mindenki mindenkit ismer. Így egész családias a hangulat. Torreblanca Castellón tartomány azon kevés tengerparti községéhez tartozik, amelyekben még nincs evangéliumi gyülekezet. Ennek létrehozására költöztünk ide 2011 júniusában. Támogatást munkánkban a 30 km-re fekvõ Grao de Castellón és Benicarló gyülekezeteitõl kapunk, amelyeket a Liebenzelli Misszió alapított nyara óta lakunk itt. Gyermekeink az állami iskolába járnak. Jó néhány ismeretséget kötöttünk, elbeszélgettünk az emberekkel és kapcsolatokat kezdtünk kialakítani. Keressük a lehetõséget, hogyan is beszélhetnénk Jézus Krisztusba vetett hitünkrõl s adhatnánk tovább Jézus szeretetét. Eberhard és Beatrix Schuler Spanyolország 12 Külmissziói Híradó, 2012/06

13 Most, 2012 nyarán, alig egy évvel késõbb Castellón egyik kávézójában ülök mint betelepült torreblancai. Elõttem az asztalon egy sütemény, szemben velem pedig Paco, a Grao de Castellón-i gyülekezet lelkésze ül, ahol munkatársak vagyunk. Megpróbálok mérleget készíteni. Végül is még csak egy éve vagytok Torreblancában mondja Paco, amikor arról beszélek, hogy jó lenne, ha elõbbre tartanánk. Szeretnék több kapcsolatot, több és mélyebb beszélgetést és több lehetõséget, hogy beszélhessek Jézusba vetett hitemrõl. Véleményem szerint inkább így kellene mondani: Hiszen már egy éve itt laktok, vagyis már többre juthattunk volna. Beszélgetõtársam kétségtelenül jobban meg tudja ítélni a helyzetet. Hiszen Spanyolországnak ezen a vidékén nõtt fel és tudja, mit lehet elérni egy év alatt, ha az ember a nulláról kezdi. Meg kell állapítanom, hogy a türelemnek híjával vagyok. Torreblanca gazdái példaképeim lettek. Az elsõk már jókor reggel kihajtanak a földekre traktoraikkal. Mindig újabb szerszámot visznek magukkal, ami éppen a soron következõ munkához kell. Elõkészítik a talajt. Vetnek, gyomlálnak, fákat metszenek, újakat ültetnek, és sokat öntöznek. A nagy hõség és szárazság idején ez a legfontosabb. Egy egész éven át dolgoznak így, és közben türelmesen várják az aratás idejét, amikor munkájuk gyümölcsét begyûjthetik. Csak ezután lehet a faluban ismét ládaszámra vásárolni a narancsot, vagy megkóstolni a mandulaszüret után a helyi specialitást, a coca d almetlá-t (mandulás sütemény). Újból tudatosul bennem, hogy már a gyülekezetalapító Pál is a földmûvelésre gondolt, amikor így írt: Én ültettem, Apollós öntözött, de a növekedést Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok (1Kor 3,6 9). Mivel Isten az, aki a növekedést adja, Õ határozza meg azt is, meddig tartson és mi szükséges hozzá. A gazdák példája nekünk is segít, ahogyan mûvelik a földeket és ültetvényeket, és türelemmel várják a napot, amikor arathatnak. Nekünk is türelemre van szükségünk, és a növekedés dolgát Istenre kell bízni. Ha a gazdálkodás szemszögébõl nézzük szolgálatunkat, akkor nyilvánvaló, hogy még a talaj elõkészítés munkálatainál tartunk. Fontos, hogy kapcsolatban álljunk azzal, aki a növekedést adja. Munkánkat imádságban Isten elé visszük, imádkozunk az emberekért, akikkel összehoz, segítségét és vezetését kérjük következõ lépéseinkhez. Ettõl a szándéktól vezérelve május óta Grao de Castellón és Benicarló gyülekezeteinek támogatásával lakásunkban kéthetenkénti imakört szerveztünk. Az alkalmon együtt imádkozunk a torreblancaiakért, beszámolunk a legújabb hírekrõl, és Istentõl kérjük a növekedést. Nagyon hálásak vagyunk, hogy sokan imádkoznak ezért a szolgálatért. Mindenkinek örülünk, aki a jövõben is támogat minket, és érdeklõdéssel várjuk, Isten mit enged megvalósulni terveinkbõl. Evelyn Theurer Légy türelmes! Franciaország Mert békességes tûrésre van szükségetek! (Zsidók 10,36) Le a kalappal a franciák elõtt! Csodálat illeti õket nagy türelmükért! Az élelmiszerboltban egy meglehetõsen hosszú sorban álltam, miközben csak egyetlen pénztár mûködött, de ez senkit sem zavart, sõt még a bevásárlószatyrukat is komótosan pakolászták tele. Vagy egy másik alkalommal egy összejövetelt követõen vacsorára voltam hivatalos, de figyelmeztettem vendéglátóimat arra, hogy esetleg csak nagyon késõn érek oda. Semmi gondot nem okozott, hogy csak este kilenckor érkeztem meg. Ráérõsen megvacsoráztunk, beszélgettünk, végül éjfél körül köszöntem el. Nem is beszélve arról, amikor egy értekezlet alkalmával több kézzelfogható eredményt szerettem volna elérni, de a megbeszélést követõen néhány résztvevõ hölgy kijelentette, hogy szerintük kivételesen jó megbeszélés volt, mert sok mindent meg tudtunk vitatni. Létezik ugyanis egy másfajta értékrend is, és németként van még mit tanulnom ezen a téren. A munkámban is sok minden változott: már nem állok ki nagy csoportok elé, mint korábban a Liebenzelli Misszió Gyermek- és Ifjúsági Központ vezetõjeként, nincs zsúfolásig tele a határidõnaplóm, munkatársak pedig még kevesen vannak a gyülekezetben, és új barátokat is nehezebb találni, mint otthon, Németországban. Elhiszik nekem, ha azt mondom, hogy az ilyen és hasonló helyzetek kihívások a javából, amelyeket csak türelemmel lehet elviselni? Minderre jó megoldást kell találni, és még arra is futnia kell az erõmbõl, hogy bátran tovább végezzem a munkámat. Szívem mélyébõl kívánom, hogy több türelmet tanúsítsak, egyre inkább Istenre hagyatkozzam, minden utamban kerüljek hozzá közelebb, és az õ dicsõségére éljek! Ehhez nagy higgadtságra van szükség és mindenekelõtt arra, amit olyan jól fogalmazott meg Szalézi szent Ferenc: Tanúsíts türelmet mindenben, de mindenekelõtt saját magaddal szemben! Külmissziói Híradó, 2012/06 13

14 Hát igen! Úgy tûnik, hogy türelmetlenségemmel és a gyülekezetrõl alkotott, szemlátomást eszményített elképzeléseimmel én az egyik oldalon állok, míg Isten az õ tervével és elgondolásával a másikon. Neki sok ideje van például Mózest, hû szolgáját is negyven év alatt készítette fel a sivatagban. Ezt a fajta kivárást kívánom magamnak is, minden kísérletezésben és minden új módszernél. Kívánom, persze. De van-e olyan türelmem, mint mennyei Atyámnak? Thomas Beck A türelem bizalmat terem Japán Néhány példa a türelemre a gyülekezeti életbõl: Zenei csoport Épp hogy csak Alençonba kerültem, amikor az egyik nõtestvérünk megosztotta velem a terveit. Zenei csoportot indítana. Mostanra, nyolc hónap elteltével meg is valósította a tervét. Igazán nagy öröm látni, milyen odaadással zenél együtt a három, különbözõ korú nõ. Ifjúsági csoport Eleinte úgy tûnt, van néhány fiatal, akikkel ifjúsági csoportot alakíthatnánk. Aztán egyszer csak azt kell látnom, hogy egy teremtett lélek sem teszi be többé a lábát. Érzem, hogy még nem bíznak bennem, és a kiejtésemen is jókat mulatnak. Ilyenkor türelemre van szükség, és a kapcsolatok meg a bizalom építésére. Megköszönöm, ha együtt imádkoznak velem azért, hogy türelmesebb legyek, és hogy döntõ helyzetekben legyen bátorságom lépni. Thomas és Irene Beck A Japánban végzett missziói munkához egy tulajdonság elengedhetetlen, ez pedig a türelem. Már a bonyolult nyelv megtanulása, és az európaiak számára nehéz kandzsi (írásjelek) megjegyzése is kitartást és állhatatosságot követel. Még a japánoknak is több évre van szükségük ahhoz, hogy az iskolában megtanulják azokat az írásjeleket, amelyek segítségével egy újságcikket el tudnak olvasni. De nemcsak a beszédhez, hanem az emberek megértéséhez is kell a türelem. A japánok máshogy kommunikálnak, mint mi. Sokkal kevesebb információt közölnek szóban. A közös háttértudás és a számos informális csatorna használata miatt a japánok feltételezik, hogy a beszélgetõpartner már tud bizonyos dolgokat. Feltételezik, hogy a másik fél a kimondatlan gondolatokat is megérti. A nyelvtanfolyam elvégzése után tanárnõnk arra figyelmeztetett, hogy csak akkor értjük meg valóban a másikat, ha megtanulunk a ki nem mondott dolgokra is figyelni. A japánok egyetlen rövid üzenetben sok különbözõ információt tudnak továbbadni. Japánul ezt icsi ieba, ju o siru -nak hívják: ami annyit jelent, hogy csak egy dolgot kell kimondani ahhoz, hogy tíz dolgot megértsenek. Ezt Az új gyülekezet alapításáról tanácskoznak a sorok közti olvasást sok gyakorlással és sokéves odafigyeléssel lehet elsajátítani. Az igehirdetés és a gyülekezetépítés is sok türelmet igényel. Hosszú és sokszor fáradságos az út, amíg a japánok hitre jutnak. Társadalmi és vallási környezetük kifejezetten evangélizáció ellenes, és nagyon megnehezíti a japánok számára, hogy teljesen átadják magukat Jézus Krisztusnak, elfogadják megváltását és az általa kínált üdvösséget. De Isten Igéjének nagy türelemmel hintett magja, sok misszionárius és japán evangélista imádsága és várakozása meghozta gyümölcsét, Jézus Krisztus gyülekezete Japánban is növekszik. Különösen sok türelmet igényel a japán barátainkkal végzett közös munka. A fõ hangsúlyt az emberek közti kapcsolatra helyezik, az un. ningen kankei -ra. A tárgyalások, közös eszmecserék és megbeszélések alkalmával ugyanis nem elsõsorban az adott téma, ügy a lényeg, hanem a bizalmi viszony kiépítése. Míg mi, németek legtöbbször idõhiánnyal küszködve és az eredmény szem elõtt tartásával megyünk el egy megbeszélésre, addig japán barátaink egy mindenki által elfogadható megegyezésen fáradoznak. Ez az eljárás sok idõt, kitartást és türelmet igényel. 14 Külmissziói Híradó, 2012/06

15 Ezt a Tokaicsiba-i gyülekezetalapítás elõkészületei kapcsán újra és újra tapasztaljuk. Az elõkészítõ fázis már 2011 szeptembere óta tart, s csupán 2012 májusában tudtunk átköltözni Tokaicsibába, hogy a kapcsolatfelvételi munkát elkezdjük. Ezekben a napokban tesszük meg nagyon óvatosan és lassan az elsõ lépéseket a település lakói felé. Szívesen haladnánk gyorsabban, hatékonyabban és a feladatra összpontosítva célunk megvalósítására, és lehetõleg minél elõbb kezdenénk meg istentisztelettel a munkát. Idõközben azonban megtanultuk, hogy japán barátaink különbözõ függõségi viszonyokkal terhelt szövevényes kapcsolatrendszerekben kötelezték el magukat. Az évek során azt is megértettük, hogy a kölcsönös megegyezésre való türelmes várakozás semmiképpen sem elvesztegetett idõ, hanem sokkal inkább bizalmat építõ tényezõ. Ez a kölcsönös bizalom a közös munka során felbecsülhetetlen értékûnek bizonyult, és sok mindent megkönynyített számunkra. Hiszen elsõsorban a japán gyülekezetet akarjuk szolgálni, vele együtt szeretnénk az Istentõl kapott feladatot betölteni, és az embereknek az evangéliumot hirdetni. Sokszor eszembe jut egy barátom mondása: Gondold meg! Istennek nem ütemterve, hanem üdvterve van. Nem az idõ a döntõ tényezõ, hanem az emberek üdvössége, s ezért érdemes türelemmel várni, mégis együtt elõre haladni. Stephan Hessentaler Malawi találkozik Németországgal Francis Mkandwire A fordított misszió jegyében a liebenzelliek és a dél-német gyülekezetek szövetségének néhány közössége kihasználta a lehetõséget a pünkösdi missziós ünnep elõtt, hogy missziói estekre vagy evangélizációs alkalmakra hívja meg a Malawiból érkezett Francis Mkandawire vendégelõadót. A más országokban élõ misszionáriusok élménybeszámolói mindig nagyon érdekesek, egy missziói célországból érkezett igehirdetõ ittléte mindig különleges alkalom! Személyesen még nem ismertük Francis Mkandawirét, a Liebenzelli Misszió segítségével azonban mégis lehetõvé vált a rendezvények megfelelõ tervezése. Az elõkészületek elõrehaladtával egyre izgatottabban vártuk a missziói estéket. Hogyan fognak alakulni? Eljönnek-e, akiket hívogattunk? A gyülekezeti tagokon és a misszió támogatóin kívül vajon jönnek-e kívülállók is? Aztán elérkezett az elsõ este Francisszel és a Liebenzelli Misszió tolmácsával. Kezdettõl fogva, már jóval az elsõ látogatók megérkezése elõtt nagyon barátságos légkör uralkodott. Francis nyílt, barátságos és vidám természetével gyorsan megkedveltette magát. Tetszett az is, hogy másképpen hirdette az Igét, mint amihez Németországban hozzászoktunk. Alapjában véve nem mondott újat, azonban más hangsúlyt kapott a szájából elhangzó ige. Malawiban az istentiszteletek másképpen zajlanak, mint Németországban, és hosszabb ideig is tartanak. Az igehirdetõ beszédét a hallgatók gyakran hangos hallelujá -val vagy ámen -nel erõsítik meg és támogatják. Európában igehirdetés közben idõnként úgy tûnik, mintha a falnak beszélne az ember állapította meg Francis. A hallgatóság gyakran csak ott ül és figyel (vagy nem figyel). Szerinte nemcsak a hõmérséklet hidegebb nálunk, hanem a gyülekezeteink is. Egyik este egy afrikai csoport adott elõ néhány éneket és kísérte egyszerû hangszereivel a terem zengett! Igazán jó hangulatban telt az este. Nekünk, németeknek szükségünk van az afrikai keresztyénekre a különbözõségükkel együtt. Jó néhány dolgot tanulhatunk tõlük. Keresztyének vagyunk, minden okunk megvan arra, hogy vidámak és lelkesek legyünk, és ezt mások is vegyék észre rajtunk. Francis nemcsak nagyhatású bepillantást adott Malawi életébe az összes problémájával együtt mint az éhség, az AIDS és a szerfölött alacsony átlagéletkor, hanem azt is elmondta, hogyan küzdenek ez ellen a keresztyének. Különösen az AIDS és a szegénység elleni küzdelemben nagyon aktívak. Az egyháznak sokkal nagyobb befolyása van Malawiban az életre és a társadalomra, mint Németországban. Németországban sokan kritikusan állnak szemben a missziói munkával. Ezért volt érdekes egy missziós országban élõ helybéli véleményét hallani. Külmissziói Híradó, 2012/06 15

16 Francis elmondta, hogy náluk korábban hátrányosan megkülönböztették az embereket, különösen a nõk számítottak másodosztályú állampolgároknak. A misszió segítségével tudatosult bennük, hogy Isten elõtt minden ember egyformán értékes. A misszió nagyon kedvezõen hatott a malawiak életére. Ebben az afrikai országban a keresztyének száma aránylag magas. Mégis szükségük van a nyugati keresztyének teológiai támogatására. Még túl kevés a képzett lelkész és vezetõ, akik útba igazíthatnák az embereket, hogyan éljék meg hitüket a mindennapokban. Sok lehetõséget nem ismernek, például hogyan lehet a gyermekeknek hirdetni az Úr Jézusról szóló evangéliumot. Kérdésünkre mit tanácsol nekünk, németeknek a hûséges imádkozást javasolta. Ha imádkozunk és Jézusra figyelünk, megerõsödünk. Ezenkívül nekünk, németeknek újra meg kell tanulnunk még jobban bízni Istenben. Annyira jó sorunk van, hogy Istent gyakran kifelejtjük a mindennapjainkból. Sok malawi ember tudatában van annak, hogy rászorul az Úr segítségére, mert sokszor nem tudják aznap, hogy másnap lesz-e betevõ falatjuk. Vigyázzunk, hogy Jézus Krisztus maradjon vagy legyen újra életünk középpontjában. Vajon Francisra hatással voltak-e nagy templomaink vagy inkább sajnált minket, mert bár lenyûgözõek, csak a legritkább esetben vannak megközelítõen tele? Jézus képes téged is felhasználni akár egy olyan országban is, mint Németország, ahol kevés a hit hangzott egyik kijelentése. Végkövetkeztetésünk: Az összejövetelek valóban jók voltak! A fordított misszió nagyszerû ötlet! Nagyon fontos, hogy a különbözõ országokból és kultúrákból származó keresztyének tanuljanak egymástól, erõsítsék egymás hitét, lelkesítsék és kölcsönösen segítsék egymást. Anette Jarsetz Koldusgyermekekbõl királyi gyermekek David és Anette Jarsetz Pápua Új- Guinea Nem könnyû gyermeknek lenni Pápua Új-Guineában. A csecsemõket babusgatják, kényeztetik. Mihelyt azonban vége az édes kornak, kezdetét veszi a kemény valóság. Ekkor már szinte senki sem figyel vagy szán idõt rájuk. A szülõk és a gyermekek közötti párbeszéd gyakran csak parancsokból és rendreutasításból áll, szükség esetén testi fenyítésbõl is. Különösen nehéz a helyzet a szociálisan leghátrányosabb helyeken, a nyomornegyedekben, ahol a társadalom alsó rétegei élnek. Ha kinyújtjuk a kezünket a gyermekek felé, hogy megsimogassuk a fejüket, gyakran összerezzennek, mert azt hiszik, megint verést kapnak. Amikor rájönnek, hogy nálunk különleges bánásmódban részesülnek, megkönnyebbülten lélegeznek fel, és élvezik a közelségünket. Örülnek a nekik megfelelõ programnak, és Isten Igéjét száraz szivacsként szívják magukba. A gyermekklub olyan a hetükben, mint egy oázis. Nagyrészt maguknak kell gondoskodniuk önmagukról. Ebben igen találékonyak! Szívesen alkalmazott módszerük a pénzszerzésre a lopás vagy a koldulás. Fiainkkal gyakran találkozunk az útszélen. Ilyenkor a legszánalomra méltóbb arcukat öltik fel, amit nyújtani tudnak. De mihelyt meglátnak minket, a siránkozás hirtelen sugárzó örömmé változik, és így kiáltanak: Halló, Dávid! Halló, Anette! Komolyan imádkozzunk azért, hogy Isten világossága hassa át ezeknek a gyermekeknek a szomorú életét, és a koldusgyerekekbõl igazi királyi gyermekeket formáljon! Külmissziói Híradó a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítványának lapja * Megjelenik évi hat számban Az újságot térítésmentesen küldjük, külön kérésre a német nyelvû liebenzelli missziói lapokat is (Mission Weltweit és Go für Gott gyermeklap). * A Külmissziói Híradót a misszióra szánt adományokból tartjuk fenn és állítjuk elõ. Felelõs kiadó: Sípos Alpár Szabolcs * Fõszerkesztõ: Elõd Erika, Tel.: Szerkesztõség: 2090 Remeteszõlõs, Pisztráng u. 2. * Tel.: * Internet: Villámposta: Az OTP-nál vezetett számla száma: adószám: Nyomdai elõkészítés, kivitelezés: GEDEON Bt. Vác, Zrínyi u Külmissziói Híradó, 2012/06

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes!

Búcsúzás. A búcsúzást rendszerint fájdalmasnak érezzük. Az Úr Jézus gyõzelme még sokszor nem látható, de már ma is érvényes! Búcsúzás Az élet komoly kérdéseirõl az emberek vagy nem akarnak tudni, vagy különösen nagy figyelmet fordítanak rájuk. Mostani számunk témája is ilyen jellegû. A búcsúzás kérdése mindannyiunkat érint.

Részletesebben

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája?

Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? A Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Külmissziói Alapítvány Lapja XV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Hol van a misszionárius-gyerekek hazája? 2005 Október A misszionáriusok gyerekeivel hasonló a helyzet, mint

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Új kor, megújuló szeretet

Új kor, megújuló szeretet Oázis Új kor, megújuló szeretet Sebeinkből élet Barátok kellenek A világ dolgai által eljutunk Istenhez Nem véletlenül történt, ami történt 2011/3. Otthon a világban lánytábor 18+ A Kiadó és a Szerkesztő

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja

Vizet töltünk a korsóba. Kopogtató. 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja 2010. dec., XX. évf. 3. (60.) szám A Magyar Schönstatt Családmozgalom lapja Kopogtató elfogadjuk, bármit mér ránk szeretõ kezével a mi Istenünk. Alig néhány hét múlva, mondhatni postafordultával kaptuk

Részletesebben

Az Úr új élettel ajándékozott meg

Az Úr új élettel ajándékozott meg Az Úr új élettel ajándékozott meg Molnár Béláné vagyok. Első házasságomból 1985-ben váltam el. Egyedül maradtam három fiúgyermekkel. Összeroppantam, kilátástalannak láttam a helyzetem, nem tudtam mit kezdeni

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20)

Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) magyarországi orvosok keresztény társasága XXV. évfolyam 2 3. szám 2014. augusztus Lehetetlen nekünk, hogy el ne beszéljük, amiket láttunk és hallottunk (ApCsel 4,20) Tartalom A vezetőség munkája dr. Ujlaki

Részletesebben

Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás

Ficsor Károly. Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Ficsor Károly Elrejtett kincs IV. 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás Orgovány 2009 ISBN 978-963-87025-4-8 Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor.

...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 2013. Szeptember...mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1Kor. 1,10 ÖSSZHANG A Rákoscsabai Református Egyházközség

Részletesebben

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában

TAITA ALAPÍTVÁNY. Afrikai Gyermekekért. Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában TAITA ALAPÍTVÁNY Afrikai Gyermekekért Egy csepp magyar segítség Fekete-Afrikában ELNÖKI KÖSZÖNTŐ IGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ Az ember megy a maga útján. És amerre jár széles e világon, örömet csihol. Kegyelmet

Részletesebben

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA. Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Újfolyam, II. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2006. tél BENNÜNK IS SZÜLESSEN MEG A MEGVÁLTÓ! Missziós imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból Tisztelt Béla

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben