FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center!"

Átírás

1 2015./ /2. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés C a l l c e n t e r Kúúúl center!

2 Köszöntő Tartalom 3 Legyenek helyükön a fogaskerekek Beszélgetés Prohászka Csaba termelési főosztályvezetővel 4 Házhoz jön a kedvezményes szemvizsgálat 5 Vakbarát felület Riport a call centeres képzésről Termelékenységi verseny Eredményhirdetés Üdülési lehetőségek Társaságunknál 6 7 A Hónap dolgozói Eredményhirdetés Munkapróba Központ nyílt 8 Ezer kilométereket teker le komlói a bringás Portré Legyenek helyükön a fogaskerekek Kedves Kollégáim! A megújuló természet megenged némi ta vaszi fáradságot, de lendületet is ad. A jelen időszak egyik fő feladata, hogy teljesíteni tudjuk azokat az elvárásokat, melyek a ha tékony és minőségi gyár táshoz kap csolódnak. Én erre képesnek érzem dol gozóinkat, és mutatkoznak is kedvező je lek. A fenti célnak megfelelően zaj a telephelyvezetők lik és csoportvezetők al kal masságának a fe lül vizs gá lata is. Hiszen egyre nagyobb felelősség hárul azokra, akik közvetlenül a telephelyeken irányítják a munkát. Az általunk gyártott termékek minőségének a garantálásához további elengedhetetlen feltétel, hogy megtaláljuk ahol ez még szükséges a megfelelő minőségellenőröket, illetve érdekeltté tegyük őket abban, hogy valóban azt a feladatot lássák el, amivel meg lettek bízva. Mindeközben szeretnénk javítani a munkakörülményeken is. A telephelyi fejlesztések mellett ide tartozik a várva várt belső személyi lift megépítése a Társaság zuglói központjában. A liftépítés költségét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2014-es pályázatából fedezhetjük. Ezzel a remélhetően ősszel elkészülő felvonóval újabb érdemi lépést tettünk az akadálymentesítés kiszélesítésére, az itteni több száz dolgozó komfortérzetének javítására. Az elmúlt egy évben megszavazott Hónap dolgozóinak pedig az a jó hírem, hogy júniusban ismét megrendezzük találkozójukat, ezúttal a két ével ezelőtti helyszínen: mezőgazdasági leányvállalatunk, az Agro Rehab Nonprofit Kft. karácsondi majorságában. Címlapon: Call center kezelői képzés a Laky Adolf utcában Impresszum FŐKEFE HÍRMONDÓ 2 A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. lapja Kiadja a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. H-1145 Budapest, Laky Adolf u Telefon: +36/ Felelős kiadó: S zabó György ügyvezető Főszerkesztő: Joó István Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Káldor Gábor Nyomdai munkák: F MB Kft., Nyomdaipari Üzletág Szabó György ügyvezető igazgató Beszélgetés Prohászka Csaba termelési főosztályvezetővel teljesítménye, munkája megjelenik a termékben, mondjuk egy iratgyűjtő-gyorsfűzőben, illetve e ter mé kek halmazában, akkor legyen benne kinek-kinek a meglévő, illetve megmaradt munkaképessége szerinti maximum. Senki nem vádolhat empátiahiánnyal, hiszen hosszabb ideje kerekes székben élek és dolgozom. Vállalatszinten az iménti megállapításom azt jelenti, hogy erőforrásaink jobb kihasználásával, a napi operatív munka javításával, vagyis érdemi termelésszervezéssel képesek vagyunk a fennmaradásra, prosperálásra. E z év elején létrejött a Társaságunknál a termelési főosztály; az ez alá került osz tá lyokat termelési, illetve logisztikai az ad digi műszaki és termelési főosztályról választottak le. Hogyan került ön, aki addig ke reskedelmi főosztályvezető volt, a szó ban forgó termelési fő osztály élére? Nagyon egyszerű: behívott irodájába az ügyvezető úr, és előadta, hogy szemléletváltozást és annak megfelelő átszervezéseket akar, abból a célból, hogy a termelésirányítás hatékonyabb és értékesítésközpontú legyen. Az értékesítést ismertem, hiszen több éven át abban dolgoztam. A termelésirányítással pedig addig is összefonódott a munkám, úgyhogy nemcsak fegyelmezetten fogadtam a megbízatást, hanem azzal a reménységgel is, hogy helyt tudok állni. Annál is inkább, mert nekem is meggyőződésem volt, hogy vannak még tartalékok a termelésben. Mit jelent az értékesítésközpontúság? Azt, hogy minél inkább meg kell felelni a vevő elvárásának a jó minőségű kiszolgálást illetően. A vevő olcsón, gyorsan, jó minőséget akar kapni megfelelő mennyiségben. Ezeket kell szem előtt tartani, s mindegyikben megközelíteni a maximumot. De ez csak akkor megy, ha ízig-vérig termelővállalattá válunk, nem feledve persze rehabilitációs foglalkoztatási küldetésünket sem. Interjúról-interjúra fölmerül, hogy megy-e együtt a kettő Mindenkitől elvárható a képessége szerinti tel jesítmény, és ez megfelelő együttműködés és irá nyítás esetén ki is hozható a munkavállalókból. Ha már mindenki Milyen újításokat vitt véghez vagy tervez új posztján? Vagy csak határozott irányításra tö rekszik? Van egy adottságunk: a szerteágazó telephelyrend szer, ami még mindig több mint félszáz telephelyet, üzemet foglal magában. Ezekkel folyamatos, naponta többszöri kommunikációt kell lebonyolítani. Nem láttuk eddig eléggé, hogy mit csinálnak. Ha úgy tetszik, újítás, hogy a termelésirányítási osztályon minden ügyintézőre kiosztottunk telephelyeket, amelyekkel szorosabban kell tartaniuk a kapcsolatot. Így végre ténylegesen foglalkozunk valamennyi telephely mindennapi éle tével. Mi itt a Laky Adolf utcai központban érdemibb jelentésekhez jutunk, a telephelyi közösségek és helyi vezetőik pedig érezhetik, hogy nincsenek magukra hagy va. Tudhatják, hogy bármivel fordulhatnak hoz zánk, s a tényleges problémákat közösen, lehetőség szerint megoldjuk. Például a karbantartási munkálatok is hamarabb megoldódnak. Fontos továbbá, hogy úgynevezett termeléselemző munkatárs került a ter melésirányítási osztályra, aki elemezze a különféle termelési adatokat. Ilyen korábban nem volt, ha megoldottunk is gondokat egyes ágazatokban, üze mekben, az összefüggések megállapítása ilyen szakfeladat híján esetleges volt vagy meg sem történt. Vagyis a problémát tovább görgettük. Újdonság még, hogy helyi kollégáktól, például csoportvezetőktől, telephelyvezetőktől feljegyzéseket kérünk, amelyekben kifejtik, ők miben látják a jobb teljesítmény esetleges akadályozó tényezőit. Hoz ez majd valamit a konyhára? Azáltal, hogy ezeket az intézkedéseket be ve zet tük, csaknem mindenütt megmozdult valami, összességében 20 százalékot javult a termelés nagysága, a selejtarány pedig csökkent. Ha csak egyik hagyományos ágazatunkat, a seprűgyártást nézzük, ott egyenesen duplájára nőtt az előállított és egyben 3

3 Portré - Terep Képzés eladott darabszám, nem kis részt attól, hogy rátermett projektmenedzsert állítottunk csatasorba Vida-Szűcs Imre kollégánk személyében. Mindhárom seprűgyártó üzem munkájának felügyelete, szervezése hozzá tartozik, az alapanyag-beszerzéstől a seprűgyártásig, kereskedőkkel való tárgyalásig. Tervezzük, hogy némely más helyen is kialakítunk hasonló szerepkört. Marad vagy változik a jelenlegi normarendszer? Már elindult a normák felülvizsgálatának folyamata. Egyre inkább alátámasztást nyer, amit az imént mondtam: vannak itt tartalékok, csak rendszerben kell kezelni a problémát, ellenőrizni kell, hogy a fogas kerekek helyükön vannak-e. Minden fontos lehet: nem hiányzik-e egy gép, nem akadozik-e a villanyszolgáltatás, megfelelő-e a csoporthangulat, kompetensek-e a vezetők és a minőségellenőrök, a megrendelőpartner idejében lehozza-e az alapanyagot és így tovább Az egyes telephelyeken mindenekelőtt meg kell nézni, hogy mindenki a képessége szerint való munkát végzi-e, és ennek megfelelően kell személyre szabottan kialakítani, hogy a termelésben részt vevők konkrétan milyen munkát végezzenek. Ez nemcsak arról szól, hogy valaki ne olyan munkát végezzen, amire képtelen, hanem arról is, hogy aki például végzettsége szerint valami másra, összetettebbre is alkalmas, lehetőség szerint azt ő végezze el. Mikor fejeződik be a normák felülvizsgálata? Hosszabb távú folyamatról beszélhetünk. Hiszen Házhoz jön a kedvezményes látásvizsgálat Újra alaposan szemünkbe néznek, ha akarjuk Ismét sorra látogatja az Optiron Group Kft. azokat a telephelyeinket, ahol a dolgozók igénylik a szakszerű, ingyenes látásvizsgálatot, illetve a részletfizetéses szemüvegvásárlást. Az első hullámban, folyamán csaknem 1200 kolléga vett részt a szűrővizsgálaton. Előzetes fölmérés szerint a most esedékes szűrést legalább ennyien veszik igénybe. A dolgozók igényeinek megfelelően idén megismételjük a kihelyezett látásvizsgálatokat adta hírül Róna Ákos cégvezető. Hozzátette: a Társaság munkavállalói átlátták, hogy jól felfogott egészségügyi érdekük az évente elvégzett komplett látásvizsgálat, és a visszajelzésekből az is egyértelmű, hogy elégedettek a kitelepült szolgáltatás kedvezményeivel. Hogy melyek az előnyei annak, ha közvetlenül a munkahelyen és az Optiron bevonásával történik a szűrés? Először is: a teljeskörű vizsgálatot minden esetben szakképzett optometristák végzik, térítésmentesen. Továbbá a FŐKEFÉ-vel kötött megállapodás értelmében a partnercég minden dolgozónknak lehetőséget biztosít a bérekből levonandó részletfizetéses szemüvegvásárlásra, mely által minőségi lencsékhez és először a LEAN-csoportunkat küldjük mindazokra a he lyekre, ahol javítani kell a teljesítményen. Ők mérik fel, hogy az adott telephelyen, üzemben megvannak-e a szalagszerű gyártás feltételei. Megállapításaikat a hátráltató tényezőkről ellenőrizzük, javaslataikat mérlegeljük, és utána következhet a korrekció. A folyamat végén több helyütt új normák is meg fognak jelenni. A társfőosztályok, társosztályok támogatják az ön törekvéseit? Maradéktalanul. Ahol napi szinten kell együttmozogni, különösen sokat ér a jó szakmai kapcsolat. Így van ez például a kereskedelemmel. A kiemelten jó együttműködésünk jele, hogy a korábbinál sokkal több az elégedettségét kinyilvánító vevő. De a HR főosztályt is említhetném, amellyel ugyancsak jó munkakapcsolatot ápolunk. Ezt nem is nélkülözhetnénk, ezer szállal kapcsolódnak feladataink. Így aztán odavissza fordulhatunk egymáshoz kéréseinkkel. Csak hálás lehetek azért, hogy a HR-részlegen tudnak alkalmazkodni az olyan, gyakran hirtelen, de sosem öncélúan, hanem a külső igények változásával felmerülő igényeinkhez, mint például a napi munkaidőtartam megváltoztatása valamely üzemben, vagy egy csoportvezetői kinevezés. De abban is áldozatosan segítenek, hogy egy-egy időszakos termelési tevékenység elvégzésére toborozzanak embereket. Egy szó mint száz, azt tapasztalom, hogy Társaságszinten is működik a csapatszolidaritás. keretekhez juthatnak azok is, akik egy öszszegben nem tudnák a gyógyászati termékeket megfizetni. (Figyelem: ez a lehetőség immár a dolgozók közvetlen családtagjai részére is fennáll!) A szűrésen való munkahelyi részvétel, illetve az, hogy a cég ki is szállítja a kész szemüvegeket, azt jelenti, hogy az egész ügyet anélkül lehet rendezni, hogy a dolgozóinknak szabadságot kellene kivenniük vagy utazniuk kellene bárhová saját költségükön. Érdemes tudni: az Optiron Group Kft. jelentős szakmai múlttal rendelkező cég, mely többek között modern gépparkjának köszönhetően úgynevezett kitelepült látásvizsgálatokra is szakosodott. A szakmai felkészültségüknek részeként rendelkeznek az elvárt tudással és korszerű eszközökkel és persze jó minőségű termékekkel. Lapzártánkig a látásvizsgálat második hulláma a budapesti Füzér utcai, illetve a dabasi telephelyünkön már megtörtént, 32 fő részvételével. k b felület Élvezik a call centeres képzést a látássérült dolgozók Aki mostanában kedd délelőtt benyit a Laky Adolf utcai cégközpont oktatótermébe, mintegy húsz lelkes kollégát lát fejhallgatósan, elmélyült, elhivatott arccal. Ők a call center kezelői tanfolyam látássérült résztvevői. Ingyen jutnak piacképes tudáshoz, melyet egyszer majd a cégnél is, de akár a nyílt munkaerőpiacon is kamatoztathatnak. A fejhallgatós dolgozók előtt számítógép. Vágni lehet, no nem a füstöt, hanem a jó közösségi hangulatot. A Hírmondó például megtudja: két nem nulláról induló képzési résztvevő Orosz Gábor és Máté Gábor a call center szoftvert fejlesztő cégnek segítséget nyújtva a vakbarát felület kialakításához szükséges szakmai információkkal és tapasztalataik megosztásával járult hozzá ahhoz, hogy a kollektíva akadálytalanul elsajátíthassa a call centeres program szoftverének egyes funkcióit. A csoporttársaik számára pedig egyszerűsített felhasználói kézikönyvet készítettek, amelyben lépésről lépésre leírták a call center szoftver gyakorlati használatát, például a billentyűkombinációkat. Az csak természetes, hogy segítjük a többieket. Most már a képernyő-felolvasó mindent meghangosít, ami szükséges a működtetéshez mondja Máté Gábor. A call centeres TÁMOP-képzés még tavaly augusztus végén elindult az önismereti, Az idén június 30-ig meghosszabbított Rehabilitáció Érték Változás nevű TÁMOP-projekt keretében újra ingyenes képzések zajlanak, illetve indulnak el Társaságunknál. E számunkban a látássérült kollégák körében nép szerű call centeres tanfolyamról adunk hírt. motivációs és készségfejlesztési tananyagrésszel. Ám ezt a modult többhónapos szünet követte, mert az úgynevezett szakmai modulokhoz szükséges eszközbeszerzési eljárásoknál technikai jellegű és eljárásjogi problémák jelentkeztek. Ezek elhárítása után idén februártól ismét folyik a képzés, immár a beszerzett komputerekkel és a call center munkaállomásokon használatos egyéb technikai eszközökkel. S hogy mivel foglalkozik a call center kezelő? A call center tulajdonképpen a hajdani telefonközpont utódja, ahol manapság már főleg marketing-, közvélemény- és piackutatási feladatokat oldanak meg az ott dolgozók. Ehhez meg kell tanulni az értékesítési fogásokat, illetve az ismeretlenekkel vagy az üzletfelekkel való értekezés technikáit és persze a call center szoftver készségszintű használatát. A tanfolyam nem erőltetett menetben zajlik hála a TÁMOP-RÉV projekt meghosszabbításának idén június 30-ig. Csak heti egyszer vesz igénybe öt tanítási órát a Lakyban. Ez a dolgozóknak azért jó mutat rá Kun László vezető oktatásszervező mert mélyebben sajátíthatják el a tananyagot, van idejük gyakorolni és felkészülni a következő órára, a Társaságnak meg azért, mert csak csekély termeléskiesést okoz. Kőszegi István, a tanfolyamot vezető oktató egyaránt otthon van a mentális tréningekben és az alkalmazott informatikaoktatásban, sőt, a megváltozott munkaképességűek világában. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a munkavállalóban saját magában szülessen meg a pozitív jövőkép, illetve támadjon fel az igény a továbbfejlődésre. Ha csak egy utat látsz, kényszerpályán mozogsz, mi viszont az ingyenes képzéssel döntési-választási lehetőséget kínálunk neked ezt is megértette a résztvevőkkel. A Hírmondó munkatársa a szúrópróbaszerű látogatásakor meggyőződött arról, hogy a kollégák értik és átérzik a lehetőséget, sőt élnek vele. 4 5

4 Bravó Premier plán A Hónap dolgozója Termelékenységi verseny A Hónap telephelye A Hónap telephelye Martfű II január Csongrád február Martfű 2-es számú telephelye egyszer (tavaly júliusban) már elnyerte a hónap telephelye címet. Ráadásul elsőként ennek a közösségnek sikerült újrázni, méghozzá úgy, hogy az egykori győztes teljesítményen 104,05 százalék még javított is, hiszen az idei januári eredmény 115,39 százalék. Ocskó Istvánné Kati művezető tolmácsolta a csapat örömét, hogy nemcsak hogy úrrá tudtak lenni a jelentkező kisebb-nagyobb nehézségeken, hanem még a versenyt is meg tudták nyerni. A művezető asszony elmondta, közös odafigyelés és lelkesedés kellett ehhez, no meg az, hogy akár naponta többször is átálljanak a dolgozók a pillanatnyi fontossági sorrendnek és persze képességeiknek megfelelően másmás munkafolyamatra. A 71 fős kollektíva fő tevékenysége azonban továbbra is a cipőfelsőrész-jelölés, -varrás, valamint a dísztasakkészítés. E száztíz fős kollektíva győzelme régóta esedékes volt. Egy hazai nagykereskedelmi cég három éve ad folyamatos és sok bérmunkát szépségápolási és illatszerek, bizsuk és egyebek csomagolásához, de a következőkhöz is: átvizsgálás-javítás, szortírozás, áruösszekészítés (komissiózás), állványozás, kódolás és címkézés. Több mint kétezer fajta termékről van szó; összetett, figyelmet igénylő munkát végeznek tehát hatfős asztalközösségekben a csongrádi dolgozók, és bizony nem jellemző, hogy mondjuk összekevernék a sok számjegyű kódokat. Lucz Istvánné Margitka művezető szerint a telephely sikerében oroszlánrésze van beosztottjai szorgalmas, kitartó és odaadó munkájának. Üdülési lehetőségek Társaságunknál Nemsokára indul Társaságunknál az üdültetési szezon. A cég vezetése, amely másfél millió forintot utalt e célra, a Központi Üzemi Tanáccsal karöltve idén is gondoskodott arról, hogy munkavállalóink olcsón és kulturáltan nyaral hassanak. A nyaralásokat hivatalosan és részletesen május 11. körül hirdetik meg az üzemi tanácsok. Bükfürdő Balatonboglár Poroszló június 8-tól október 5-ig, 17 turnusban (7 éjszaka, 8 nap). június 22-től július 26-ig, 5 turnusban (6 éjszaka, 7 nap). Az üdülő éppen egy kisebb felújításon esik át. Négy szoba áll rendelkezésre, szobánként négy ággyal. Minden szobához tartozik hűtőszekrény, fürdő, wc. A hátsó udvaron játszótér, bográcsozási lehetőséggel. Kocsibeálló van. A közelben több étteremben menüre lehet előfizetni kedvező áron. Az 5 turnusban összesen 150 fő üdültetése lehetséges, 3 és 6 ágyas szobákban. Minden szobához zuhanyzó, mosdó, wc tartozik. Közös konyha és étkezésre befizetési lehetőség egyaránt van. A szállás a parttól 600 méterre esik. július elejétől augusztus végéig 8 héten keresztül tart, pontosan 6 éjszaka, 7 nap egy turnus. Az üdülő, ami 300 méterre van a Tiszatótól, teljes mértékben akadálymenetes! Rendezett belső udvari környezet, játszótérrel, sütési-főzési lehetőséggel. A szobákhoz felszerelt konyha és hűtőszekrény tartozik. Az autóbeállás megoldva március Gócza Norbert Tápiószentmárton Jónás Lászlóné Karancsság Tóth Tamás Szombathely, Rumi út Ha ez a fiatalember kereken har minc éves, akkor mi ugyancsak kereken nyilatkoztassuk ki, hogy vezetői és kollégái szerint egyik legjobban teljesítő tápiószentmártoni FŐ KEFE -dolgozó Gócza Norbert óta erősíti a szóban forgó telephelyet. Úgy tartják, fiatal kora ellenére minden munkát rá lehet bízni, ami reméljük, nem takar semmi előítéletet a feltörekvő nemzedékekkel szemben. Azért fogalmazunk derűsen, mert meg bízható tanúk szerint Norbi is mindig derűsen, jókedvűen végzi a munkáját Ráadásul nem szorgalma és ügyessége rovására. Az is tudható róla, hogy segítőkész mindenkivel, egyébként is jó a kapcsolata kollégáival. Váratlan hely zetekben is lehet számítani rá, akár munkaidején kívül. Hogy miért szavazták meg a karancssági főkefések éppen az Endre falváról bejáró Jónás László nét a Hónap dolgozójának? Például mert Ibolya sosem gyárt selejtet, pontos, szép munkát végez az iratgyűjtő-készítés terén. Vagy mert úgy kifogástalan mennyiségileg is a teljesítménye, hogy ha valaki netán lemarad a munkájával, besegít neki. Mert nem ódzkodik akár még az alkalmi pakolós melótól sem, nő létére. Női minőségében egyébként kétgyermekes anya és négyunokás nagymama. Tizenkét éve özvegy, így egyedül ő támogatja az utódokat. Otthon minden házimunka megvárja így is remek dolgozó mind a hat órában. Mikszáth Kálmán, ha élne és írna róla, biztos az igazán jó palócok közé sorolná Klasszikus elsőmunkahelyesünk Tóth Tamás szombathelyi kolléga. Kikerülve az iskolából, 1990-től dolgozik a Társaságnál. Először a gondnokság területén dolgozott, majd átkerült a Rumi úti termelési köz pont Napsugár csoportjába üzemi segédmunkásnak, azóta is ott dolgozik lelkiismeretesen, töretlen szorgalommal. Jól átlátta, megtanulta az üzemi teendőket. Bármiféle ehhez kapcsolódó, a termelést segítő munkát, anyagmozgatást rá lehet bízni. Például önállóan intézi a tevékenységhez szükséges anyagok bekészítését, majd készáru esetén a raktári leadási tennivalókat. Szeret a dolgozókkal derűsen beszélgetni, segít is nekik. Ő a munkahelyén a mindenki Tamása. Munkapróba Központ létesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának április 24-i közleménye szerint a XV. kerületi Bogáncs utcai intézményben a fogyatékossággal élő emberek kipróbálhatják magukat különböző munkakörökben, ezzel javulnak az elhelyezkedési esélyeik a nyílt munkaerőpiacon. A tárca Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága azt követően adott ki közleményt, hogy Czibere Károly államtitkár megnyitotta a Palota Munkapróba Központot. Az intézmény legfőbb célja azoknak az álláskereső, megváltozott munkaképességű embereknek a betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem tudnak vagy csak nehezen képesek elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. 7

5 színező színező Ezer kilométereket teker a komlói bringás M i abban a Színező oldalra kívánkozó hír, hogy nyugdíjba ment egy komlói dolgozó? És mi a címben ez a biciklis felütés? Nos, Szinyákovics Béla kollégánkon eddigi életében ötször végeztek el érsebészeti lábműtétet. Közben azért mégiscsak kerékpározott bő 40 ezer kilométert. Tizenegy nagy külföldi útja volt két keréken. Tapasztalatait és kalandjait ezennel a Hírmondó olvasóira hagyja. Az 1952-es születésű férfi bő másfél évtizedig fejtette a szenet a mecseki szénbányákban. Nehéz műszakjai után bizony szeretett itókázni, erős dohányos volt, kávékkal tornázta még följebb a vérnyomását. Érrendszerében gondok jelentkeztek. Még ha nem zártak volna is be a Komló környéki bányák, akkor is lezárult volna Béla bátyánk bányászélete. Keringési problémákkal leszázalékolták. Orvosa a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmét. Vegyen kertet vagy kerékpárt, javasolta. Emberünk komolyan vette a doki szavait; a bicaj mellett döntött. Előbb csak a megyében és az országban, pár év múltán már külföldön is tekert, tekert egyre. Stockholm, Berlin, Párizs, Róma, Tunisz Leghosszabb útja (7200 kilométer) Lappföldre vezetett. Rendhagyó vállalkozásairól itthoni és kinti lapok-médiumok előszeretettel számoltak be. A lába erőltetésétől ahogy Szinyákovics Béla fogalmaz folyamatosan javult egészségügyi állapota, vérnyomása is rendbejött. Igaz, 2011 kora tavaszán épp megint érsebészeti lábműtét előtt állt Ráadásul milyen az élet? Épp ekkor kapott felkérést a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesülettől, hogy vigyen kerékpáron meghívót a német és a francia testvérvárosba, Komló 60 éves fennállásának ünnepére. A műtét után rövidesen edzeni kezdett, majd az év júliusában neki is vágott a hatalmas körútnak. Végigcsinálta. A Stuttgart melletti Neckartenzlingenben, illetve a Párizs közeli Eragny-sur-Oise-ben úgy fogadták, mint egy győztes császárt. A franciák elintézték, hogy ott lehessen a Tour de France versenyzőinek befutásakor a Champs-Élysées sugárúton, közel a célszalaghoz. Ha annak idején nem bringázom ennyit, nem tagadom meg a piát, a cigit és a kávét, ma már nem is élek mondja a komlói bringás. Hajdan az is sokat jelentett, hogy Társaságunk mentőkötelet dobott neki, mint megannyi ex-bányásznak. Most persze hiányzik a munkába járás, a kollégák. Még jó, hogy közeleg újabb hivatalos kiküldetése! Visszakarikázik a Lappföldre, hogy az önkormányzat és a lokálpatrióta szervezet nevében fölkérje a Mikulást egy hivatalos komlói látogatásra. Aztán hogy szánnal vagy Szinyákovics Béla hatására bringával jön-e Komlóra a Mikulás, még nem tudni JI

Huszonegy ezer m -es vándorfóliaház épült karácsondi majorságunkban

Huszonegy ezer m -es vándorfóliaház épült karácsondi majorságunkban 2015./2. 2015./6. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. Huszonegy ezer m -es vándorfóliaház épült karácsondi majorságunkban 2 Dolgozói zöldségvásár Tar talom 3 Alkalmazkodni

Részletesebben

Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció

Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció Napra Forgó Munkacsapat outsourcing és rehabilitáció Orbán Péter SEED - konferencia 2008. június 26. A Napra Forgó Rehabilitációs Kht. Alapítva: 2000. január 03. Tulajdonosok: hat magánszemély és a Szép

Részletesebben

Címlapsztori. Gratulálunk a csapatmunkához! Egy söprű, az söpörjön Beszélgetés Prohászka Csaba kereskedelmi főosztályvezetővel

Címlapsztori. Gratulálunk a csapatmunkához! Egy söprű, az söpörjön Beszélgetés Prohászka Csaba kereskedelmi főosztályvezetővel 2013. április Tartalom Köszöntő 3 4 5 6 7 8 Egy söprű, az söpörjön Beszélgetés Prohászka Csaba kereskedelmi főosztályvezetővel Máris népszerű az alapvető képzés Munkavállalóink megkedvelték a TÁMOP-csoportfoglalkozásokat

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

MANUFACTU RING KFT MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ ÁPRILIS 13. Tóth Csaba. HR vezető

MANUFACTU RING KFT MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ ÁPRILIS 13. Tóth Csaba. HR vezető MANUFACTU RING KFT MUNKAERŐ-PIACI REINTEGRÁCIÓ Tóth Csaba 2011. ÁPRILIS 13. HR vezető LEGO Manufacturing Földterület: Kft. 168.000 m2 Épületek: 38.000 m2 Raktárterület: 12.000 m2 Termelési terület: 13.500

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Medint Group Debrecen

Medint Group Debrecen Medint Group Debrecen Megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató csoport http://medint-group.hu Debrecen, Vármegyeháza u. 11. dr. Magyari László ügyvezető igazgató A cégcsoport tagjai - jelenlegi

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június

Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen. 2013. június Bemutató megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról és az együttműködés előnyeiről a területen 2013. június Üzletágaink, tevékenységünk www.job.hu www.rehabjob.hu www.tele-scope.hu www.brandjob.hu

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

A foglalkoztatási program évi szakmai beszámolója

A foglalkoztatási program évi szakmai beszámolója A L A P Í T V Á N Y 1081 Budapest Reviczky Gyula u. 72. Tel/Fax: 233-27-23 A foglalkoztatási program 2009. évi szakmai beszámolója A 2009-es év során az úgynevezett közhasznú foglalkoztatás programja teljesen

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2015. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2015. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései

A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései A foglalkozási rehabilitáció aktuális kérdései Foglalkoztatási célok 2020 Az Europa 2020 Stratégia egyik kiemelt célkitűzése: a 20 64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot. A Központi

Részletesebben

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk dolgozóinknak és partnereinknek! 2015. III. ÉVFOLYAM 11. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43.

Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk dolgozóinknak és partnereinknek! 2015. III. ÉVFOLYAM 11. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánunk dolgozóinknak és partnereinknek! 2015. III. ÉVFOLYAM 11. szám 5000 Szolnok, Tószegi út 43. telefon: +36 56 521-012 fax: +36 56 521-014 e-mail: contact@contactnkft.hu

Részletesebben

Boldog ünnepeket, áldott új évet kívánunk minden kedves FŐKEFE-munkavállalónak! 2015./7. 2015./2.

Boldog ünnepeket, áldott új évet kívánunk minden kedves FŐKEFE-munkavállalónak! 2015./7. 2015./2. 2015./2. 2015./7. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. Boldog ünnepeket, áldott új évet kívánunk minden kedves FŐKEFE-munkavállalónak! Tar talom 3 Kétezer-tizenöt a fejlesztések

Részletesebben

Esélyegyenlőség a callcenterben

Esélyegyenlőség a callcenterben Esélyegyenlőség a callcenterben Munkahelyi stressz kezelés és egészségmegőrzés, a callcenteres munkahelyeken Készítette: Urbánné Biró Brigitta A munkahelyi stressz fogalma A munkahelyi stressz olyan ártalmas

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV. Megvalósítás

TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV. Megvalósítás TÁMOP 5.3.8.-11/A1 RÉV Megvalósítás A Főkefe Nonprofit Kft. Budapest, 2014. június 11. Küldetés A Főkefe küldetése, 100%-ban állami tulajdonú, nonprofit cégként, munkalehetőséget és rehabilitációt biztosítani

Részletesebben

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést

Fogyasztóbarát város lett Salgótarján, rekordszámú pozitív listás cég kapott elismerést Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 75/2015 Kedves Kolléga! Hírlevelünk következő számában tisztelettel tájékoztatjuk Önt arról, hogy SALGÓTARJÁN az országban tizenötödikként

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én

2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja. Megemlékezés március 15-én 2007. március V. évfolyam 1. szám A polgármesteri hivatal ingyenes lapja Megemlékezés március 15-én Farsangi pillanatok 2007. március SÓSKÚTI HÍRADÓ Lapzártakor érkezett a hír, hogy a Pusztazámor Községben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

Tartalomjegyzék Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete

Tartalomjegyzék Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete V. Az üdülés lemondása VI. Az üdülés folyamata VII. Egyéb rendelkezések 2 1.) A VDSZ Balatonszemesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről

ELŐTERJESZTÉS. Beszámoló a Biatorbágyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Biatorbágyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása

Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Ízlelő családbarát étterem: egy társadalmi vállalkozás bemutatása Röviden az Alapítványról Története: 1997-ben hozta létre egy idős pedagógus, aki lehetőséget kívánt teremteni, külföldi jóléti szolgáltatások

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

országosan a harmadik legkedvezõtlenebb.

országosan a harmadik legkedvezõtlenebb. Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara TOLNAI 8. évfolyam 10. szám A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági havilapja 2007. november Országosan a harmadik legkedvezõtlenebb a mutatónk Sok a

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: 72-76. N A P I R E N

Részletesebben

DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON

DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON DUMASZÍNHÁZ, FÉNYFESTÉS ÉS SÁRKÁNYHAJÓZÁS VISSZAESÉS A RENDEZVÉNYPIACON Továbbra sem indult meg a kilábalás a rendezvényes szakma válságából, a 2009 és 2010-es súlyos visszaesés után a gödör mélyén vegetál

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma KÉRDŐÍV A SZEMÉLYES INFORMÁCIÓGYŰJTÉSHEZ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre főjegyző JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2003. december 11-én 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

2.0 változat. 2012. június 14.

2.0 változat. 2012. június 14. SZAKISKOLA 2012 Kutatási beszámoló a szakképzési beiskolázási keretszámok tervezéséhez és a munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztéséhez a Közép-Dunántúlon 2.0 változat 2012. június 14. H-8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság

K l i n i k a. www.computerklinika.hu. Computer Klinika. info@computerklinika.hu. Informatikai Szolgáltató. és Kereskedelmi Betéti Társaság K l i n i k a www.computerklinika.hu Computer Klinika info@computerklinika.hu Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság Nem elég azt mondani: Megteszek minden tőlem telhetőt. Amire szükség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

9. SZER GYORSJELENTÉS

9. SZER GYORSJELENTÉS 9. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2016. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Tartalomjegyzék Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete

Tartalomjegyzék Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete V. Az üdülés lemondása VI. Az üdülés folyamata VII. Egyéb rendelkezések 2 1.) A VDSZ Balatonszemesi

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÓBUDAI EGYETEM ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ Budapest, 2013. Tisztelt Kolléganők / Kollégák! Az Óbudai Egyetem meghirdeti 2012. nyári üdülésre Balatonszepezd és Zamárdi üdülőket. Az üdültetésben valamennyi dolgozónk

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN

MEGJELENIK HAVONTA. Keresse kiadványunkat a terjesztési pontokon! HAGYOMÁNYAINK ÁLTAL ÁPOLJUK A MÚLT ÖRÖKSÉGÉT HAJDÚSÁMSONBAN DEBRECENBEN 2013. MÁRCIUS II. évfolyam, 3. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 Videó üzenettel a jelentkezéshez ÁLLÁSPONT 2 Munkavégzés megváltozott munkaképesség mellett CIVILIZÁCIÓ 3 Gondolatok a civil létről SZIVÁRVÁNYHÁZ

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései)

Egy jó gyakorlat bemutatása. (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) Egy jó gyakorlat bemutatása (A kaposvári Guruló Műhely rehabilitációs együttműködései) A Guruló Műhely szakmai együttműködés a komplex rehabilitáció érdekében Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA

ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI IRODA Fogyatékossággal Élő Hallgatók a Nyíregyházi Főiskolán 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Tel.: 06-42/599-4000 06-30/676-1089 Honlap: http://www.nyf.hu/hallgató/fogyatékossággal élő

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál.

Dabasi. helyzet. Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott. A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Dabasi - helyzet Az FC Dabas rendszeresen megjelenő kiadványa I. évfolyam. 16. szám Dabason az U-11, U-13 megyeválogatott A tradíció kötelez, a jelen felhatalmaz, a jövő lehető séget kínál. Csapataink,

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK

LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK 2012. május Projektkoordinációs Főosztály DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS MONITORING 2012. TAVASZ KUTATÁSI EREDMÉNYEK LAKOSSÁGI TELEVÍZIÓS PLATFORMOK, DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÉRINTETTSÉGI ÉS INFORMÁLTSÁGI ADATOK A KUTATÁSSOROZAT

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen

Jabil a sokszínűségért, generációk a munkahelyen ZSKF Diploma és Kompetencia Konferencia Budapest, 2012. május.22. Dankó Viktória, Üzletág koordinátor Jabil Magyarország Jabil világszerte 2000-ben alapították Tiszaújvárosban Két telephely: Tiszaújváros/Szombathely

Részletesebben

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül

Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Esélyegyenlőség támogatása, diszkriminációmentesség segítése vállalaton belül és kívül Delfin Díj 2013 mit tesz a Fogyatékosügyi Kommunikációs Intézet az esélyegyenlőség érdekében? A Fogyatékosügyi Kommunikációs

Részletesebben

KINCSTÁRI RENDSZEREK. A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába GÁRDOS CSABA 1

KINCSTÁRI RENDSZEREK. A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába GÁRDOS CSABA 1 GÁRDOS CSABA 1 A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába Az államháztartási pénzügyi rendszer reformjának egyik fontos és kiemelt eredménye a kincstári

Részletesebben

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév

Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév 1 Tanulói elégedettség mérés 2011/2012. tanév Kiküldött kérdőívek száma: Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma (): Visszaküldött kérdőívek száma

Részletesebben

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. TPM-klub, Kecskemét,

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. TPM-klub, Kecskemét, Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. TPM-klub, Kecskemét, 2016.02.22 A vállalati termelési rendszerek Lean, TPM és hasonló fejlesztő környezetek Közös jellemzőik erőforrás felhasználás szempontjából Plusz erőfeszítést

Részletesebben

Bemutatkozás: Regisztrációs szám: 20525-1/2012-0100-10-99

Bemutatkozás: Regisztrációs szám: 20525-1/2012-0100-10-99 Bemutatkozás: Társaságunk 2009-ben alakult, megrendelőink minél teljesebb és igényesebb kiszolgálása érdekében. Cégünk fő tevékenysége a munkaerő kölcsönzés, karbantartási tevékenység és szerszámkereskedelem,

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében!

Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! Köszöntöm Önöket! a FONAVITA Nonprofit Kft. nevében! A FONAVITA Nonprofit Kft. 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek támogatásával

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitációs hozzájárulás Tájékoztató a rehabilitációs hozzájárulás mértékéről, illetve a statisztikai állományi létszám megállapítására vonatkozó új szabályról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló

Részletesebben

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra

A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra A Fővárosi Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv tevékenysége, kiemelten a foglalkoztatásra Kovács Ibolya BFKH RSZSZ igazgató Kovacs.ibolya@rszsz.nrszh.hu Tel: 323-6472 1. Alapfeladatok BFKH RSZSZ illetékessége

Részletesebben

Felkészülni...Rajt! Cél: a munka

Felkészülni...Rajt! Cél: a munka Felkészülni...Rajt! Bevezető Beszélgetés a Panda Hotel munkatársával Villáminterjú egy gyakornokkal A szombathelyi Regionális Forrásközpont tapasztalatai Bevezető Ügyfeleink elhelyezése közben szerzett

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület!

Beszámoló. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21. december 9-ei ülésére a foglalkoztatás helyzetéről, munkahely-teremtési és megtartási pályázatokról Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére. Varga József alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 182/4/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011 augusztus 26-i ülésére Tárgy: FESZOFE Kft. környezetvédelmi korszerűsítési és illemhely

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL 1. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Bevezető: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évben elfogadta a város Egészségügyi Szükségletfelmérés és

Részletesebben

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE

2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 1 2 MEGÚJULÓ WEKERLE 2009. szeptember 16. 2009. szeptember 16. MEGÚJULÓ WEKERLE 3 Beruházás uniós forrásból és kerületi pénzekből Nagyszabású wekerlei fejlesztések

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat

Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat Optimistább jövőkép, de visszafogott beruházási szándék jellemzi a vállalkozásokat 404 milliárd forinttól esett el a hazai kkv-szektor tavaly az elavult eszközök miatt Továbbra is visszafogott a magyar

Részletesebben

Bak-Bocfölde-Sárhida július 04-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak-Bocfölde-Sárhida július 04-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.1 PROGRAM Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A TÁMOP 1.1.1 program célja Az Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat alakulása A korábbi széttagolt és hiányos intézményi hálózat alapjain kellett létrehozni, képlékeny jogszabályi környezetben, a

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC ÁLTAL ELVÁRT ÉS A TURISZTIKAI SZAKKÉPZÉS SORÁN TANULT, ELSAJÁTÍTOTT KOMPETENCIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A MUNKAERŐPIAC ÁLTAL ELVÁRT ÉS A TURISZTIKAI SZAKKÉPZÉS SORÁN TANULT, ELSAJÁTÍTOTT KOMPETENCIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MUNKAERŐPIAC ÁLTAL ELVÁRT ÉS A TURISZTIKAI SZAKKÉPZÉS SORÁN TANULT, ELSAJÁTÍTOTT KOMPETENCIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA AZ INSIGHT PROJEKT KERETÉBEN Draft Interim report stage Insight Project 2014 1 Tartalom

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával

Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával Interjú Szántó Zoltánnal, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorával E.: Az Educatio folyóirat aktuális számához kapcsolódva Az összehasonlító helyi fejlesztési tanulmányok angol nyelvű közös mesterszakról

Részletesebben

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. extra TPM-klub, Kecskemét,

Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. extra TPM-klub, Kecskemét, Fekete Gábor, A.A. Stádium Kft. extra TPM-klub, Kecskemét, 2016.06.23. Miről lesz szó? Vállalati termelési rendszerek Szervezeti egységek és Bevonásukban tapasztalt közös nehézségek Javaslatok a nehézségek

Részletesebben

MATEMATIKA C 9. évfolyam

MATEMATIKA C 9. évfolyam MATEMATIKA C 9. évfolyam 6. modul GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK Készítette: Kovács Károlyné MATEMATIKA C 9. ÉVFOLYAM 6. MODUL: GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret

Részletesebben

(L/. számú előterjesztés

(L/. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere (L/. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a kőbányai idősek 2015. évi üdültetéséről szóló pályázat

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza fejlődik 2014 2015 A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY ALKALMI KIADVÁNYA

Kiskunfélegyháza fejlődik 2014 2015 A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY ALKALMI KIADVÁNYA Kiskunfélegyháza fejlődik 2014 2015 A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY ALKALMI KIADVÁNYA KEDVES FÉLEGYHÁZIAK! 2014-ben, még polgármester-jelöltként így fogalmaztam meg azt az alapot, amire szívesen építeném a munkámat,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. VÉDESE Rehabilitációs Foglalkoztató és Szociális Segítő Nonprofit Kft. Székhely: 2119 Pécel, Pihenő u. 2. Adószám: 20290557-2-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet

Részletesebben

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK

RAKTÁROZÁSI ISMERETEK RAKTÁROZÁSI ISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Raktározási kurzus az alapoktól, amelyet a mindennapokban hasznos gyakorlati feladatokkal és vállalatlátogatással tettünk értékesebbé. KIKNEK AJÁNLJUK? Azoknak a szakembereknek,

Részletesebben