FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés. C a l l c e n t e r. Kúúúl center!"

Átírás

1 2015./ /2. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. Vakbarát, piacképes képzés C a l l c e n t e r Kúúúl center!

2 Köszöntő Tartalom 3 Legyenek helyükön a fogaskerekek Beszélgetés Prohászka Csaba termelési főosztályvezetővel 4 Házhoz jön a kedvezményes szemvizsgálat 5 Vakbarát felület Riport a call centeres képzésről Termelékenységi verseny Eredményhirdetés Üdülési lehetőségek Társaságunknál 6 7 A Hónap dolgozói Eredményhirdetés Munkapróba Központ nyílt 8 Ezer kilométereket teker le komlói a bringás Portré Legyenek helyükön a fogaskerekek Kedves Kollégáim! A megújuló természet megenged némi ta vaszi fáradságot, de lendületet is ad. A jelen időszak egyik fő feladata, hogy teljesíteni tudjuk azokat az elvárásokat, melyek a ha tékony és minőségi gyár táshoz kap csolódnak. Én erre képesnek érzem dol gozóinkat, és mutatkoznak is kedvező je lek. A fenti célnak megfelelően zaj a telephelyvezetők lik és csoportvezetők al kal masságának a fe lül vizs gá lata is. Hiszen egyre nagyobb felelősség hárul azokra, akik közvetlenül a telephelyeken irányítják a munkát. Az általunk gyártott termékek minőségének a garantálásához további elengedhetetlen feltétel, hogy megtaláljuk ahol ez még szükséges a megfelelő minőségellenőröket, illetve érdekeltté tegyük őket abban, hogy valóban azt a feladatot lássák el, amivel meg lettek bízva. Mindeközben szeretnénk javítani a munkakörülményeken is. A telephelyi fejlesztések mellett ide tartozik a várva várt belső személyi lift megépítése a Társaság zuglói központjában. A liftépítés költségét a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 2014-es pályázatából fedezhetjük. Ezzel a remélhetően ősszel elkészülő felvonóval újabb érdemi lépést tettünk az akadálymentesítés kiszélesítésére, az itteni több száz dolgozó komfortérzetének javítására. Az elmúlt egy évben megszavazott Hónap dolgozóinak pedig az a jó hírem, hogy júniusban ismét megrendezzük találkozójukat, ezúttal a két ével ezelőtti helyszínen: mezőgazdasági leányvállalatunk, az Agro Rehab Nonprofit Kft. karácsondi majorságában. Címlapon: Call center kezelői képzés a Laky Adolf utcában Impresszum FŐKEFE HÍRMONDÓ 2 A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. lapja Kiadja a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Kft. H-1145 Budapest, Laky Adolf u Telefon: +36/ Felelős kiadó: S zabó György ügyvezető Főszerkesztő: Joó István Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Káldor Gábor Nyomdai munkák: F MB Kft., Nyomdaipari Üzletág Szabó György ügyvezető igazgató Beszélgetés Prohászka Csaba termelési főosztályvezetővel teljesítménye, munkája megjelenik a termékben, mondjuk egy iratgyűjtő-gyorsfűzőben, illetve e ter mé kek halmazában, akkor legyen benne kinek-kinek a meglévő, illetve megmaradt munkaképessége szerinti maximum. Senki nem vádolhat empátiahiánnyal, hiszen hosszabb ideje kerekes székben élek és dolgozom. Vállalatszinten az iménti megállapításom azt jelenti, hogy erőforrásaink jobb kihasználásával, a napi operatív munka javításával, vagyis érdemi termelésszervezéssel képesek vagyunk a fennmaradásra, prosperálásra. E z év elején létrejött a Társaságunknál a termelési főosztály; az ez alá került osz tá lyokat termelési, illetve logisztikai az ad digi műszaki és termelési főosztályról választottak le. Hogyan került ön, aki addig ke reskedelmi főosztályvezető volt, a szó ban forgó termelési fő osztály élére? Nagyon egyszerű: behívott irodájába az ügyvezető úr, és előadta, hogy szemléletváltozást és annak megfelelő átszervezéseket akar, abból a célból, hogy a termelésirányítás hatékonyabb és értékesítésközpontú legyen. Az értékesítést ismertem, hiszen több éven át abban dolgoztam. A termelésirányítással pedig addig is összefonódott a munkám, úgyhogy nemcsak fegyelmezetten fogadtam a megbízatást, hanem azzal a reménységgel is, hogy helyt tudok állni. Annál is inkább, mert nekem is meggyőződésem volt, hogy vannak még tartalékok a termelésben. Mit jelent az értékesítésközpontúság? Azt, hogy minél inkább meg kell felelni a vevő elvárásának a jó minőségű kiszolgálást illetően. A vevő olcsón, gyorsan, jó minőséget akar kapni megfelelő mennyiségben. Ezeket kell szem előtt tartani, s mindegyikben megközelíteni a maximumot. De ez csak akkor megy, ha ízig-vérig termelővállalattá válunk, nem feledve persze rehabilitációs foglalkoztatási küldetésünket sem. Interjúról-interjúra fölmerül, hogy megy-e együtt a kettő Mindenkitől elvárható a képessége szerinti tel jesítmény, és ez megfelelő együttműködés és irá nyítás esetén ki is hozható a munkavállalókból. Ha már mindenki Milyen újításokat vitt véghez vagy tervez új posztján? Vagy csak határozott irányításra tö rekszik? Van egy adottságunk: a szerteágazó telephelyrend szer, ami még mindig több mint félszáz telephelyet, üzemet foglal magában. Ezekkel folyamatos, naponta többszöri kommunikációt kell lebonyolítani. Nem láttuk eddig eléggé, hogy mit csinálnak. Ha úgy tetszik, újítás, hogy a termelésirányítási osztályon minden ügyintézőre kiosztottunk telephelyeket, amelyekkel szorosabban kell tartaniuk a kapcsolatot. Így végre ténylegesen foglalkozunk valamennyi telephely mindennapi éle tével. Mi itt a Laky Adolf utcai központban érdemibb jelentésekhez jutunk, a telephelyi közösségek és helyi vezetőik pedig érezhetik, hogy nincsenek magukra hagy va. Tudhatják, hogy bármivel fordulhatnak hoz zánk, s a tényleges problémákat közösen, lehetőség szerint megoldjuk. Például a karbantartási munkálatok is hamarabb megoldódnak. Fontos továbbá, hogy úgynevezett termeléselemző munkatárs került a ter melésirányítási osztályra, aki elemezze a különféle termelési adatokat. Ilyen korábban nem volt, ha megoldottunk is gondokat egyes ágazatokban, üze mekben, az összefüggések megállapítása ilyen szakfeladat híján esetleges volt vagy meg sem történt. Vagyis a problémát tovább görgettük. Újdonság még, hogy helyi kollégáktól, például csoportvezetőktől, telephelyvezetőktől feljegyzéseket kérünk, amelyekben kifejtik, ők miben látják a jobb teljesítmény esetleges akadályozó tényezőit. Hoz ez majd valamit a konyhára? Azáltal, hogy ezeket az intézkedéseket be ve zet tük, csaknem mindenütt megmozdult valami, összességében 20 százalékot javult a termelés nagysága, a selejtarány pedig csökkent. Ha csak egyik hagyományos ágazatunkat, a seprűgyártást nézzük, ott egyenesen duplájára nőtt az előállított és egyben 3

3 Portré - Terep Képzés eladott darabszám, nem kis részt attól, hogy rátermett projektmenedzsert állítottunk csatasorba Vida-Szűcs Imre kollégánk személyében. Mindhárom seprűgyártó üzem munkájának felügyelete, szervezése hozzá tartozik, az alapanyag-beszerzéstől a seprűgyártásig, kereskedőkkel való tárgyalásig. Tervezzük, hogy némely más helyen is kialakítunk hasonló szerepkört. Marad vagy változik a jelenlegi normarendszer? Már elindult a normák felülvizsgálatának folyamata. Egyre inkább alátámasztást nyer, amit az imént mondtam: vannak itt tartalékok, csak rendszerben kell kezelni a problémát, ellenőrizni kell, hogy a fogas kerekek helyükön vannak-e. Minden fontos lehet: nem hiányzik-e egy gép, nem akadozik-e a villanyszolgáltatás, megfelelő-e a csoporthangulat, kompetensek-e a vezetők és a minőségellenőrök, a megrendelőpartner idejében lehozza-e az alapanyagot és így tovább Az egyes telephelyeken mindenekelőtt meg kell nézni, hogy mindenki a képessége szerint való munkát végzi-e, és ennek megfelelően kell személyre szabottan kialakítani, hogy a termelésben részt vevők konkrétan milyen munkát végezzenek. Ez nemcsak arról szól, hogy valaki ne olyan munkát végezzen, amire képtelen, hanem arról is, hogy aki például végzettsége szerint valami másra, összetettebbre is alkalmas, lehetőség szerint azt ő végezze el. Mikor fejeződik be a normák felülvizsgálata? Hosszabb távú folyamatról beszélhetünk. Hiszen Házhoz jön a kedvezményes látásvizsgálat Újra alaposan szemünkbe néznek, ha akarjuk Ismét sorra látogatja az Optiron Group Kft. azokat a telephelyeinket, ahol a dolgozók igénylik a szakszerű, ingyenes látásvizsgálatot, illetve a részletfizetéses szemüvegvásárlást. Az első hullámban, folyamán csaknem 1200 kolléga vett részt a szűrővizsgálaton. Előzetes fölmérés szerint a most esedékes szűrést legalább ennyien veszik igénybe. A dolgozók igényeinek megfelelően idén megismételjük a kihelyezett látásvizsgálatokat adta hírül Róna Ákos cégvezető. Hozzátette: a Társaság munkavállalói átlátták, hogy jól felfogott egészségügyi érdekük az évente elvégzett komplett látásvizsgálat, és a visszajelzésekből az is egyértelmű, hogy elégedettek a kitelepült szolgáltatás kedvezményeivel. Hogy melyek az előnyei annak, ha közvetlenül a munkahelyen és az Optiron bevonásával történik a szűrés? Először is: a teljeskörű vizsgálatot minden esetben szakképzett optometristák végzik, térítésmentesen. Továbbá a FŐKEFÉ-vel kötött megállapodás értelmében a partnercég minden dolgozónknak lehetőséget biztosít a bérekből levonandó részletfizetéses szemüvegvásárlásra, mely által minőségi lencsékhez és először a LEAN-csoportunkat küldjük mindazokra a he lyekre, ahol javítani kell a teljesítményen. Ők mérik fel, hogy az adott telephelyen, üzemben megvannak-e a szalagszerű gyártás feltételei. Megállapításaikat a hátráltató tényezőkről ellenőrizzük, javaslataikat mérlegeljük, és utána következhet a korrekció. A folyamat végén több helyütt új normák is meg fognak jelenni. A társfőosztályok, társosztályok támogatják az ön törekvéseit? Maradéktalanul. Ahol napi szinten kell együttmozogni, különösen sokat ér a jó szakmai kapcsolat. Így van ez például a kereskedelemmel. A kiemelten jó együttműködésünk jele, hogy a korábbinál sokkal több az elégedettségét kinyilvánító vevő. De a HR főosztályt is említhetném, amellyel ugyancsak jó munkakapcsolatot ápolunk. Ezt nem is nélkülözhetnénk, ezer szállal kapcsolódnak feladataink. Így aztán odavissza fordulhatunk egymáshoz kéréseinkkel. Csak hálás lehetek azért, hogy a HR-részlegen tudnak alkalmazkodni az olyan, gyakran hirtelen, de sosem öncélúan, hanem a külső igények változásával felmerülő igényeinkhez, mint például a napi munkaidőtartam megváltoztatása valamely üzemben, vagy egy csoportvezetői kinevezés. De abban is áldozatosan segítenek, hogy egy-egy időszakos termelési tevékenység elvégzésére toborozzanak embereket. Egy szó mint száz, azt tapasztalom, hogy Társaságszinten is működik a csapatszolidaritás. keretekhez juthatnak azok is, akik egy öszszegben nem tudnák a gyógyászati termékeket megfizetni. (Figyelem: ez a lehetőség immár a dolgozók közvetlen családtagjai részére is fennáll!) A szűrésen való munkahelyi részvétel, illetve az, hogy a cég ki is szállítja a kész szemüvegeket, azt jelenti, hogy az egész ügyet anélkül lehet rendezni, hogy a dolgozóinknak szabadságot kellene kivenniük vagy utazniuk kellene bárhová saját költségükön. Érdemes tudni: az Optiron Group Kft. jelentős szakmai múlttal rendelkező cég, mely többek között modern gépparkjának köszönhetően úgynevezett kitelepült látásvizsgálatokra is szakosodott. A szakmai felkészültségüknek részeként rendelkeznek az elvárt tudással és korszerű eszközökkel és persze jó minőségű termékekkel. Lapzártánkig a látásvizsgálat második hulláma a budapesti Füzér utcai, illetve a dabasi telephelyünkön már megtörtént, 32 fő részvételével. k b felület Élvezik a call centeres képzést a látássérült dolgozók Aki mostanában kedd délelőtt benyit a Laky Adolf utcai cégközpont oktatótermébe, mintegy húsz lelkes kollégát lát fejhallgatósan, elmélyült, elhivatott arccal. Ők a call center kezelői tanfolyam látássérült résztvevői. Ingyen jutnak piacképes tudáshoz, melyet egyszer majd a cégnél is, de akár a nyílt munkaerőpiacon is kamatoztathatnak. A fejhallgatós dolgozók előtt számítógép. Vágni lehet, no nem a füstöt, hanem a jó közösségi hangulatot. A Hírmondó például megtudja: két nem nulláról induló képzési résztvevő Orosz Gábor és Máté Gábor a call center szoftvert fejlesztő cégnek segítséget nyújtva a vakbarát felület kialakításához szükséges szakmai információkkal és tapasztalataik megosztásával járult hozzá ahhoz, hogy a kollektíva akadálytalanul elsajátíthassa a call centeres program szoftverének egyes funkcióit. A csoporttársaik számára pedig egyszerűsített felhasználói kézikönyvet készítettek, amelyben lépésről lépésre leírták a call center szoftver gyakorlati használatát, például a billentyűkombinációkat. Az csak természetes, hogy segítjük a többieket. Most már a képernyő-felolvasó mindent meghangosít, ami szükséges a működtetéshez mondja Máté Gábor. A call centeres TÁMOP-képzés még tavaly augusztus végén elindult az önismereti, Az idén június 30-ig meghosszabbított Rehabilitáció Érték Változás nevű TÁMOP-projekt keretében újra ingyenes képzések zajlanak, illetve indulnak el Társaságunknál. E számunkban a látássérült kollégák körében nép szerű call centeres tanfolyamról adunk hírt. motivációs és készségfejlesztési tananyagrésszel. Ám ezt a modult többhónapos szünet követte, mert az úgynevezett szakmai modulokhoz szükséges eszközbeszerzési eljárásoknál technikai jellegű és eljárásjogi problémák jelentkeztek. Ezek elhárítása után idén februártól ismét folyik a képzés, immár a beszerzett komputerekkel és a call center munkaállomásokon használatos egyéb technikai eszközökkel. S hogy mivel foglalkozik a call center kezelő? A call center tulajdonképpen a hajdani telefonközpont utódja, ahol manapság már főleg marketing-, közvélemény- és piackutatási feladatokat oldanak meg az ott dolgozók. Ehhez meg kell tanulni az értékesítési fogásokat, illetve az ismeretlenekkel vagy az üzletfelekkel való értekezés technikáit és persze a call center szoftver készségszintű használatát. A tanfolyam nem erőltetett menetben zajlik hála a TÁMOP-RÉV projekt meghosszabbításának idén június 30-ig. Csak heti egyszer vesz igénybe öt tanítási órát a Lakyban. Ez a dolgozóknak azért jó mutat rá Kun László vezető oktatásszervező mert mélyebben sajátíthatják el a tananyagot, van idejük gyakorolni és felkészülni a következő órára, a Társaságnak meg azért, mert csak csekély termeléskiesést okoz. Kőszegi István, a tanfolyamot vezető oktató egyaránt otthon van a mentális tréningekben és az alkalmazott informatikaoktatásban, sőt, a megváltozott munkaképességűek világában. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a munkavállalóban saját magában szülessen meg a pozitív jövőkép, illetve támadjon fel az igény a továbbfejlődésre. Ha csak egy utat látsz, kényszerpályán mozogsz, mi viszont az ingyenes képzéssel döntési-választási lehetőséget kínálunk neked ezt is megértette a résztvevőkkel. A Hírmondó munkatársa a szúrópróbaszerű látogatásakor meggyőződött arról, hogy a kollégák értik és átérzik a lehetőséget, sőt élnek vele. 4 5

4 Bravó Premier plán A Hónap dolgozója Termelékenységi verseny A Hónap telephelye A Hónap telephelye Martfű II január Csongrád február Martfű 2-es számú telephelye egyszer (tavaly júliusban) már elnyerte a hónap telephelye címet. Ráadásul elsőként ennek a közösségnek sikerült újrázni, méghozzá úgy, hogy az egykori győztes teljesítményen 104,05 százalék még javított is, hiszen az idei januári eredmény 115,39 százalék. Ocskó Istvánné Kati művezető tolmácsolta a csapat örömét, hogy nemcsak hogy úrrá tudtak lenni a jelentkező kisebb-nagyobb nehézségeken, hanem még a versenyt is meg tudták nyerni. A művezető asszony elmondta, közös odafigyelés és lelkesedés kellett ehhez, no meg az, hogy akár naponta többször is átálljanak a dolgozók a pillanatnyi fontossági sorrendnek és persze képességeiknek megfelelően másmás munkafolyamatra. A 71 fős kollektíva fő tevékenysége azonban továbbra is a cipőfelsőrész-jelölés, -varrás, valamint a dísztasakkészítés. E száztíz fős kollektíva győzelme régóta esedékes volt. Egy hazai nagykereskedelmi cég három éve ad folyamatos és sok bérmunkát szépségápolási és illatszerek, bizsuk és egyebek csomagolásához, de a következőkhöz is: átvizsgálás-javítás, szortírozás, áruösszekészítés (komissiózás), állványozás, kódolás és címkézés. Több mint kétezer fajta termékről van szó; összetett, figyelmet igénylő munkát végeznek tehát hatfős asztalközösségekben a csongrádi dolgozók, és bizony nem jellemző, hogy mondjuk összekevernék a sok számjegyű kódokat. Lucz Istvánné Margitka művezető szerint a telephely sikerében oroszlánrésze van beosztottjai szorgalmas, kitartó és odaadó munkájának. Üdülési lehetőségek Társaságunknál Nemsokára indul Társaságunknál az üdültetési szezon. A cég vezetése, amely másfél millió forintot utalt e célra, a Központi Üzemi Tanáccsal karöltve idén is gondoskodott arról, hogy munkavállalóink olcsón és kulturáltan nyaral hassanak. A nyaralásokat hivatalosan és részletesen május 11. körül hirdetik meg az üzemi tanácsok. Bükfürdő Balatonboglár Poroszló június 8-tól október 5-ig, 17 turnusban (7 éjszaka, 8 nap). június 22-től július 26-ig, 5 turnusban (6 éjszaka, 7 nap). Az üdülő éppen egy kisebb felújításon esik át. Négy szoba áll rendelkezésre, szobánként négy ággyal. Minden szobához tartozik hűtőszekrény, fürdő, wc. A hátsó udvaron játszótér, bográcsozási lehetőséggel. Kocsibeálló van. A közelben több étteremben menüre lehet előfizetni kedvező áron. Az 5 turnusban összesen 150 fő üdültetése lehetséges, 3 és 6 ágyas szobákban. Minden szobához zuhanyzó, mosdó, wc tartozik. Közös konyha és étkezésre befizetési lehetőség egyaránt van. A szállás a parttól 600 méterre esik. július elejétől augusztus végéig 8 héten keresztül tart, pontosan 6 éjszaka, 7 nap egy turnus. Az üdülő, ami 300 méterre van a Tiszatótól, teljes mértékben akadálymenetes! Rendezett belső udvari környezet, játszótérrel, sütési-főzési lehetőséggel. A szobákhoz felszerelt konyha és hűtőszekrény tartozik. Az autóbeállás megoldva március Gócza Norbert Tápiószentmárton Jónás Lászlóné Karancsság Tóth Tamás Szombathely, Rumi út Ha ez a fiatalember kereken har minc éves, akkor mi ugyancsak kereken nyilatkoztassuk ki, hogy vezetői és kollégái szerint egyik legjobban teljesítő tápiószentmártoni FŐ KEFE -dolgozó Gócza Norbert óta erősíti a szóban forgó telephelyet. Úgy tartják, fiatal kora ellenére minden munkát rá lehet bízni, ami reméljük, nem takar semmi előítéletet a feltörekvő nemzedékekkel szemben. Azért fogalmazunk derűsen, mert meg bízható tanúk szerint Norbi is mindig derűsen, jókedvűen végzi a munkáját Ráadásul nem szorgalma és ügyessége rovására. Az is tudható róla, hogy segítőkész mindenkivel, egyébként is jó a kapcsolata kollégáival. Váratlan hely zetekben is lehet számítani rá, akár munkaidején kívül. Hogy miért szavazták meg a karancssági főkefések éppen az Endre falváról bejáró Jónás László nét a Hónap dolgozójának? Például mert Ibolya sosem gyárt selejtet, pontos, szép munkát végez az iratgyűjtő-készítés terén. Vagy mert úgy kifogástalan mennyiségileg is a teljesítménye, hogy ha valaki netán lemarad a munkájával, besegít neki. Mert nem ódzkodik akár még az alkalmi pakolós melótól sem, nő létére. Női minőségében egyébként kétgyermekes anya és négyunokás nagymama. Tizenkét éve özvegy, így egyedül ő támogatja az utódokat. Otthon minden házimunka megvárja így is remek dolgozó mind a hat órában. Mikszáth Kálmán, ha élne és írna róla, biztos az igazán jó palócok közé sorolná Klasszikus elsőmunkahelyesünk Tóth Tamás szombathelyi kolléga. Kikerülve az iskolából, 1990-től dolgozik a Társaságnál. Először a gondnokság területén dolgozott, majd átkerült a Rumi úti termelési köz pont Napsugár csoportjába üzemi segédmunkásnak, azóta is ott dolgozik lelkiismeretesen, töretlen szorgalommal. Jól átlátta, megtanulta az üzemi teendőket. Bármiféle ehhez kapcsolódó, a termelést segítő munkát, anyagmozgatást rá lehet bízni. Például önállóan intézi a tevékenységhez szükséges anyagok bekészítését, majd készáru esetén a raktári leadási tennivalókat. Szeret a dolgozókkal derűsen beszélgetni, segít is nekik. Ő a munkahelyén a mindenki Tamása. Munkapróba Központ létesült. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának április 24-i közleménye szerint a XV. kerületi Bogáncs utcai intézményben a fogyatékossággal élő emberek kipróbálhatják magukat különböző munkakörökben, ezzel javulnak az elhelyezkedési esélyeik a nyílt munkaerőpiacon. A tárca Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága azt követően adott ki közleményt, hogy Czibere Károly államtitkár megnyitotta a Palota Munkapróba Központot. Az intézmény legfőbb célja azoknak az álláskereső, megváltozott munkaképességű embereknek a betanítása, munkaszocializálása, felzárkózásának elősegítése és munkába állítása, akik hátrányos helyzetükből adódóan nem tudnak vagy csak nehezen képesek elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. 7

5 színező színező Ezer kilométereket teker a komlói bringás M i abban a Színező oldalra kívánkozó hír, hogy nyugdíjba ment egy komlói dolgozó? És mi a címben ez a biciklis felütés? Nos, Szinyákovics Béla kollégánkon eddigi életében ötször végeztek el érsebészeti lábműtétet. Közben azért mégiscsak kerékpározott bő 40 ezer kilométert. Tizenegy nagy külföldi útja volt két keréken. Tapasztalatait és kalandjait ezennel a Hírmondó olvasóira hagyja. Az 1952-es születésű férfi bő másfél évtizedig fejtette a szenet a mecseki szénbányákban. Nehéz műszakjai után bizony szeretett itókázni, erős dohányos volt, kávékkal tornázta még följebb a vérnyomását. Érrendszerében gondok jelentkeztek. Még ha nem zártak volna is be a Komló környéki bányák, akkor is lezárult volna Béla bátyánk bányászélete. Keringési problémákkal leszázalékolták. Orvosa a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmét. Vegyen kertet vagy kerékpárt, javasolta. Emberünk komolyan vette a doki szavait; a bicaj mellett döntött. Előbb csak a megyében és az országban, pár év múltán már külföldön is tekert, tekert egyre. Stockholm, Berlin, Párizs, Róma, Tunisz Leghosszabb útja (7200 kilométer) Lappföldre vezetett. Rendhagyó vállalkozásairól itthoni és kinti lapok-médiumok előszeretettel számoltak be. A lába erőltetésétől ahogy Szinyákovics Béla fogalmaz folyamatosan javult egészségügyi állapota, vérnyomása is rendbejött. Igaz, 2011 kora tavaszán épp megint érsebészeti lábműtét előtt állt Ráadásul milyen az élet? Épp ekkor kapott felkérést a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesülettől, hogy vigyen kerékpáron meghívót a német és a francia testvérvárosba, Komló 60 éves fennállásának ünnepére. A műtét után rövidesen edzeni kezdett, majd az év júliusában neki is vágott a hatalmas körútnak. Végigcsinálta. A Stuttgart melletti Neckartenzlingenben, illetve a Párizs közeli Eragny-sur-Oise-ben úgy fogadták, mint egy győztes császárt. A franciák elintézték, hogy ott lehessen a Tour de France versenyzőinek befutásakor a Champs-Élysées sugárúton, közel a célszalaghoz. Ha annak idején nem bringázom ennyit, nem tagadom meg a piát, a cigit és a kávét, ma már nem is élek mondja a komlói bringás. Hajdan az is sokat jelentett, hogy Társaságunk mentőkötelet dobott neki, mint megannyi ex-bányásznak. Most persze hiányzik a munkába járás, a kollégák. Még jó, hogy közeleg újabb hivatalos kiküldetése! Visszakarikázik a Lappföldre, hogy az önkormányzat és a lokálpatrióta szervezet nevében fölkérje a Mikulást egy hivatalos komlói látogatásra. Aztán hogy szánnal vagy Szinyákovics Béla hatására bringával jön-e Komlóra a Mikulás, még nem tudni JI

BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE...

BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... 2015./2. Czibere Károly államtitkár: BEFEKTETÜNK A JÖVŐBE... Sajtótájékoz tató Társaságunk nagyszabású gépberuházásáról Képüzenet Tartalom Bravó Szakmailag felvértezett csoportvezetők 3 Szakmailag felvértezett

Részletesebben

Í R M O N D Ó. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is. Telephelyet nyitottunk Martonvásáron

Í R M O N D Ó. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is. Telephelyet nyitottunk Martonvásáron I I Í R M O N D Ó 2014/5. Nem adom fel! FŐKEFE-roadshow, Budapesten is Telephelyet nyitottunk Martonvásáron A tartalomból: Újabb dolgozói képzések Termelékenységi verseny Regionális közösségi nap Komló

Részletesebben

Az idő nekünk dolgozik és mi a naptárakon. szeptember 2013. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft.

Az idő nekünk dolgozik és mi a naptárakon. szeptember 2013. FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. I I Í R M O N D Ó FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. 2013. szeptember A tartalomból: Zajlik a naptárgyártás Sajtótájékoztató Mezőkövesden Sikert arattunk fontos vásárokon Az idő nekünk

Részletesebben

2012_apr7:Layout 1 2012.05.10. 12:23 Page 1 2012. április

2012_apr7:Layout 1 2012.05.10. 12:23 Page 1 2012. április 2012.05.10. 12:23 Page 1 2012. április 2012_apr7:Layout 1 2012_apr7:Layout 1 2012.05.10. 12:23 Page 2 Színező Székben és mozgásban A tetőn nőtt fel a paralimpikon Fotó: Kovács Krisztián PROHÁSZKA CSABA

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot

Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 6. szám 2004. 2006. október június TENGELYTESTEK NYUGAT-EURÓPÁBA Buszfutóművekkel uraljuk a FÁK-piacot A Rába Futómű Kft. a napokban aláírta a

Részletesebben

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu

MAGAZIN. II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár. www.oc.hu MAGAZIN II. évfolyam 2. szám, 2007. nyár LAKÁSELADÁSI PRAKTIKÁK Tippek, trükkök, nyitott házak VISSZA AZ ÉDENKERTBE Bali-sziget AKI MEGTALÁLTA ÁLMAI KERTJÉT Kováts Adéllal az otthonról és a színészetrôl

Részletesebben

Belecska közösségi foglalkoztatási programja

Belecska közösségi foglalkoztatási programja A HÉTFA CSOPORT TAGJA Belecska közösségi foglalkoztatási programja Értékelő, adaptációt előkészítő elemzés A Helyi Kezdeményezésű Gazdaságfejlesztési Programok Értékelése című kutatás résztanulmánya 2010.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám heves megyei PÉNZVILÁG a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. április 2. évfolyam 4. szám Régi-új elnök Ismét Bodnár Pál lett a Vállalkozók Országos Szövetségének Heves Megyei Szervezetének

Részletesebben

70.000 magyar siket és nagyothalló tudna tolmács nélkül KONTAKT-álni

70.000 magyar siket és nagyothalló tudna tolmács nélkül KONTAKT-álni MEOSZ OTTI SAJTÓFIGYELÉS A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 egyesület által közölt információk tallózása A sajtóban megjelent információk -- MÉDIA HÍREK ---

Részletesebben

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása?

Hogyan válhat előnnyé a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása? Felelős kiadó GAK Oktató Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. Székhely: 2103 Gödöllő, Páter Károly út 1. Telefon: +36 28 522 940 Telefax: +36 28 430 531 Kapcsolat Email: diverzitas@gak.hu Honlap:

Részletesebben

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7.

kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. kórház A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja 2014/6 7. Tisztelt Olvasóink! F élidejéhez ért az idei nyár, volt már forró kánikula, trópusi eső, hidegfront, lehűlés, egyszóval minden, ami egy kis kontinentális

Részletesebben

50 éves a Zalavíz Zrt.

50 éves a Zalavíz Zrt. Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA L XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 50 éves a Zalavíz Zrt. Beszélgetés dr. Burján Richárd elnök.vezérigazgatóval A térség legnagyobb önkormányzati

Részletesebben

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel

Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 2. szám 2006. 2004. FEBRUÁR október KEZDŐDIK A KÉPZÉSI SOROZAT Rába Tudásakadémia speciális ismeretekkel A tudás alapú társadalom, valamint a

Részletesebben

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG

MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG IKSZIKSZÍ AZ ÁLTALÁNOS Á VÁLLALKOZÁSI Á FŐISKOLA Ő LAPJA 2011 MÁJUS XV. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÚT A TEHETSÉGTŐL A SIKERIG BELSŐSÉGEK Fekete Pálizs Brigitta Regina A tehetség sokszínű! Az e havi lapszámunk témája

Részletesebben

Úszás, sport, Támogatás a helyi vállalkozásoknak. Nemzetközi összecsapások a teniszpályákon. életforma. a köztársasági elnök VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN

Úszás, sport, Támogatás a helyi vállalkozásoknak. Nemzetközi összecsapások a teniszpályákon. életforma. a köztársasági elnök VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN VÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN 2011. NOVEMBER VI. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM Tanműhelyt avatott a köztársasági elnök Támogatás a helyi vállalkozásoknak Úszás, sport, életforma Nemzetközi összecsapások a teniszpályákon

Részletesebben

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése

Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése III. évfolyam, 2015. március 1. szám (2) Ezerkétszáz új busz kellene A szervezeti átalakítás már lezárult, így elkezdődhet végre a járműpark fejlesztése A két éven belül rájuk köszöntő piacnyitás miatt

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.)

140 év. (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) XVIII. évfolyam 38. szám 2006. november 16. Q Megjelenik: 21.000 példányban 140 év (Az NTE 1866 MÁV fennállásának 140. évfordulájáról készített írásunkat lapunk 11. oldalán olvashatják.) 2 Krónika november

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

Kanizsa. TANFOLYAMOKAT indítunk. 2008. 09.17-én 16 órakor C és C+E 2008. 09.23-án 16 órakor személyautó, motor és segédmotor kategóriákban

Kanizsa. TANFOLYAMOKAT indítunk. 2008. 09.17-én 16 órakor C és C+E 2008. 09.23-án 16 órakor személyautó, motor és segédmotor kategóriákban Kanizsa DÉL-ZALAI HETILAP XX. évfolyam 29. szám 2008. szeptember 11. Üzemavató a General Electricnél Volán Oktatási Kft. Nagykanizsa, Zárda út 2. Tel/fax: 93/516-634 OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A TÁMOP 1.4.3-10/2-2F- 2011-0001 BABUART a Contact Nkft. innovatív, kísérleti foglalkoztatási programja elnevezésű projekt megvalósítása során harmadik alkalommal számolunk be szakmai feladataink előrehaladásáról.

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december MELLÉKLET ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2009. november december A Szociális Expo a szociális munka napját kísérő országos rendezvény, amely alkalmat ad arra, hogy a szociális

Részletesebben

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP

FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP FEJÉR, KOMÁROM-ESZTERGOM ÉS VESZPRÉM MEGYEI REGIONÁLIS NONPROFIT INFORMÁCIÓS HÍRLAP X. évfolyam, 2010/2. szám Ára: 250 Ft A tartalomból: Értékek, elismertség, közösségigény Uniós pénzekre startolnak Kulcsos

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül

Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül Hajléktalan ellátás Lengyelországban a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet bemutatásán keresztül Készítette: Oláh Dóra szociális munkás BMSZKI Szociális Információs Központ A lengyelországi hajléktalanság

Részletesebben

Ferencváros. Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár

Ferencváros. Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár Otthon, város Ferencváros www.ferencvaros.hu 2012. február ingyenes havilap Megújult a sportcsarnok Ferencváros közbiztonsága A régi módon nem lehet folytatni Új nyugdíjasklub: Napsugár A Napsugár az ötödik

Részletesebben

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA

Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA Az öt muskétás FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA 1 Tartalom 1. Foglalkoztatási stratégiai célkitűzések 2. A helyzetfelmérés és tanulságai 3. Dániai tapasztalatok hatása a foglalkoztatási stratégiánk kialakítására

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális

Tisztelt Olvasóink! Impresszum. 1 Kórház 2012/7 8. Aktuális kórház 2012/7 8. A Magyar Kórházszövetség hivatalos lapja E lapszámunk és a magyar kórházügy támogatója: Tisztelt Olvasóink! Dr. Szepesi András E ltelt ez a nyár is. Sok örömet nem hozott. Meleg volt,

Részletesebben