K I S B É R I Ú J S Á G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G"

Átírás

1 KISBÉR K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM DECEMBER JANUÁR ÁRA: 80.- Ft Tartalomból... Karácsonyi üzenet Testületi ülés Új utak Európába Közmeghallgatás Sajtóközlemény Pártok jókívánságai Népszavazás Trianon Haza Káinok hazája Közlemények Még egyszer az elfelejtett iskoláról III. Karácsonyi Vásár Kisbéren Vöröskereszt 60 éves házassági évforduló Játék határok nélkül Kerékpárosok évadzáró focimeccse Teremlabdarúgó bajnokság "Adni kell, adni, mindent odaadni. Munkát, erőt. életet. Pénzt, ruhát és kenyeret, Jó szándékot, jó akarást, Könnyet, mosolyt, simogatást, Imádságot, egészséget, Melegséget, élő hitet. Odaadni akárkinek. Szeretetet mindig adni, S érte semmit elfogadni." / Kalkuttai Teréz anya / A következő szám megjelenésének napja: január 27. F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: jan. 10. (hétfő) Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Kégl Attila alpolgármester: jan. 26. (szerda) Kisbér: 9-12-ig Árvai József jegyző: jan. 10. (hétfő) Kisbér: 9-12-ig Alföldi Géza Népszámlálás volt Betlehemben,- így szól a Karácsony története. - 5 akkor született m e g egy roskadt istállóban az Úr egy Fia. Mária gyereke. Nem volt, ki szállást adjon nékik, Barmok lehelték rá a meleget. Nem volt pólyája, egyetlen takarója. Meséli a monda... Mert ott született! De Cegléden vagy Kecskeméten, a Hortobágyon született volna, az első Karácsony igaz történetéről így szólna ma a bibliai monda: Rozál épp az udvart seperte, János meg a jószágnak almozott. A kis Péterke az öreg kandúrral játszott. A puli...az meg hátul kalandozott. H a n á l u n k született volna Jöjjön csak, lelkem, segítek én... Támaszkodjon rám!... Óvatost lépjen!... Akkor ért a ház elé József. Jó tejszagot lehelt a méla csönd. Mária fáradtan alig vonszolta magát. csukja be a kaput! Úgy, úgy, lelkem!... Kend meg csak S a kerítésen át József beköszönt. De siessen, oszt maga is segéljen!... Rozál fogadta hangos szóval. - Mi szél sodorta erre kenteket? - Törvénybe mennénk. De beteg az asszony. s pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk fődéit a kocsmában, de szállást a bérlője nem adott, Hej, pedig az asszony utolsóban van már. De hiába! Nincs pénz, mert szegény vagyok! A Egy istálló is elég lenne, csak tető legyen már fejünk felett... Rozál seprűjét a falnak támasztotta Bodri a kiskapuig settenkedett. - Takarodsz vissza, beste lelke! Kerüljenek csak hetek bentébb! Talán egy ágy az csak akad majd még a háznál Szélesre tárta a kaput, Mária arca mint viasz: sápadt- - Ne ugass már,. Bodri!Hát nem látod, hogy vendég?! Eredj csak, Péterke, s szólj az apádnak! János is sebtében előkerült, kemény keze még a villát fogja. -Utasok... Nincsen szállásuk... S beteg az asszony... Behívtam őket!.. Már miért ne tetted volna?!... Az asszonynak vess tiszta ágyat Az ember meg a lócán elalhat. És valami enni is akad tán a háznál... Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak! A Bodri is odasündörgött. Péter a butykossal már is kocog. S ameddig az asszony megvetette az ágyat, János kolbászt s egy köcsög tejet hozott. Máriát már a fájdalom rázta A párnák között csöndesen feküdt. S míg az asszony terít, megnyugodva látta, hogy János a szobában éppen Hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét! befut. A kemencében lángolt már a tűz, Rozál az ágynál csendesen állt ott. És lelkükre a tiszta ágy párnaszaga, mint a békesség, szelíden leszállóit... Kint az égen holdfény ragyogott Házra, tájra ezüst hímport hintett. S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, ím, megszületett, a régen várt kisded. A szomszédságból akadt bölcső. Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában a kis teknő körül szépen köralakban. - Jaj, de szép fiú!... Nézd csak, apjuk! -ujjongott Rozál. míg óva mosta... És ígyenszületett meg az isteni Gyermek..: már hogyha nálunk született volna! fenti verssel köszöntöm kedves mindnyájukat és a képviselő-testület, valamint a magam nevében kívánok áldott karácsonyi ünnepeket, boldog, új esztendőt, nemzetünknek bőséget, békességet. Dr. Udvardi Erzsébet K a r á c s o n y i ü z e n e t "Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve." (Lk. 2, 11-12) A kétezer évvel ezelőtti üzenet ma is időszerű. Karácsony mindig örömet hirdet nekünk is. Mi a karácsony? A végtelen Isten - véges lett. A halhatatlan - halandó lett. A mindenható - tehetetlen gyermek lett. A láthatatlan Isten - látható lett. Az örök Isten - időbeli. A teremtő - teremtmény lett. Láthatóvá lett az Isten! Mióta ember él a földön alig volt mélyebb vágya, mint látni az Istent. Ez az ősi érzés táplálta a bálványimádás különböző formáit. A Nap, Hold csak teremtmények, mégis imádták őket, mert láthatóak. Az ember fából, kőből, aranyból szobrokat faragott, öntött magának és imádta, mert látható volt. Látni akarta az Istent. Ezért könyörgött Mózes is: Mutasd meg arcodat. Uram! Az első karácsonykor beteljesedett az emberiség ősi vágya: látható alakban megjelent közöttünk a láthatatlan isten. Akarjátok végre tudni, hogy milyen az Isten? Akarjátok látni a saját szemetekkel? Jöjjetek Betlehembe, hajoljatok be a barlangba és lássátok, érintsétek és fogjátok: Látni lehet az Istent! Hagyja, hogy testét pólyába takarják, és jászolba fektessék. Nem félelmetes, nem kell rettegve menekülni előle, mert gyermekké lett, és ki fél egy gyermektől? "Itt az Isten közel hozzánk, gyermekszemmel mosolyog ránk." A kisbéri katolikus plébánia lelkipásztorai és egyházközségi képviselőtestülete azt kívánjuk a Kisbéri Újság minden kedves olvasójának, hogy a betlehemi barlangistállóból sugárzó öröm és béke töltse be szívüket. Ártatlan gyermeki szívvel csodálkozzanak rá karácsony titkára és engedjék, hogy az Istengyermek vezesse, irányítsa szívüket, életüket az ünnepek alatt, és az újesztendőben is.

2 J a n u á r Boldogasszony hava F e b r u á r Böjtelő hava Március Böjtmás hava Április Szent György hava Május Pünkösd hava Június Szent István hava

3 2004. december január KISBÉRI ÚJSÁG 3 Testületi ülés b e s z á m o l ó n o v e m b e r 2 9. Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete tot tart fenn, nagy beruházásokat prómények (Védőnői Szolgálat, családse a PARTNER Mérnöki bál megvalósítani, azonban ha meggítő, szociális intézmények stb.) megtot Iroda Kft. által elkészített "Kisbér város belterületi vízrendezése tanulmányterv"-et lesz ugyanez a nagy odafigyelés a hivatal, ill. intézményvezetők részéről, közelítése céljából kívánja tulajdonba venni elfogadta, a pályá akkor "túl fogjuk élni." A testület kezdeményezi a kisbéri zatban megjelölt programot megvalósultnak tekinti. A testület hozzájárult a Batthyány Kázmér Remény van arra, hogy ismét várhatók ipari befektetők és az általuk befizetett adó javíthatja az önkormányzat hely 1725/1 hrsz-ú, 1605 m2 alapterületű saját használatú út megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba ke Szakkórház Rendelőintézet zetét. rülését. Az ingatlant Kisbér Város Ön gyógytornász óraszámának Tatabányára történő kihelyezéséhez, ideiglenes jelleggel, cserébe Kisbéren is A jövő nagy feladatának látom a kistérségi helyzet rendezését, amelynek Kisbér kell, hogy az élére álljon. A kormányzata az újonnan épülő kórház és rendelőintézet megközelítése céljából kívánja tulajdonba venni. bővül (3 napra) a gyógytornász szakellátás. A szerződésben kiköti, hogy az gyermeklétszám drasztikus csökkenése miatt szoros egyeztetést és társulást A testület kezdeményezi a kisbéri óraszám kihelyezés a kórház volumenkapacitását kell kialakítani. Eredménynek nem érintheti. A képviselők elfogadták a Komárom- Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal 2-522/2004. sz. törvényességi észrevételét a helyi építési szabályokról szóló 24/2000. (IX.22.) sz. önkormányzati rendeletre és megbízták a Polgármesteri Hivatalt, hogy a városrendezési tervet készítő TALENT-PLAN Kft. közreműködésével a helyi építési szabályzatban kifogásolt rendelkezések módosítását készítsék elő és terjesszék a képviselő-testület elé döntés céljából. Az önkormányzati képviselők mondható már az is, ha 2005-ben elhatározódik, hogy a kistérségben valós együttműködések és társulások működnek. A szándék látható a BÖSZön belül, de az is, hogy ez riasztó mindenki számára. Kérem a képviselő-testülettől, a bizottságoktól és a hivataltól, hogy próbáljuk a költségvetést tartani és az intézményvezetők ebben legyenek továbbra is partnerek. Módosították a Kisbéri Zene- és Művészeti Iskola alapító okirata 13. pontját, így az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 415 fő. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Írásbeli szándéknyilatkozatával engedélyezték szóló beszámolót tudomásul vették és felhívják az önkormányzati intézmények figyelmét a takarékos, előirány a Bánki Donát Szakképző Iskola csatlakozását a tatabányai - megszervezésre kerülő - "Térségi In zásokat és pénzügyi lehetőségeket egyaránt figyelembe vevő gazdálkodásra. Részletek a testületi ülés jegyzőkönyvéből: Dákai József képviselő hozzászólása: Ha megnézzük a III. n. éves költségvetés vizsgálatát, vagy 2005-re előretekintünk, meg kell vizsgálni, hogy jövőre milyen lehetőségeink vannak ben egyrészt jelentősen nőtt az intézményi bevételek aránya, alul lettek tervezve. Véleményem szerint ebben pozitív előrelépés várható. Kiemelten szeretnénk a nagyobb adózó vállalkozókat megkérdezni a várható iparűzési adóbevételről. A jövő évben véleményem szerint a személyi jövedelemadó kieséssel szemben iparűzési adóbevétel növekedésével számolhatunk, ami számításaink szerint olyan mértékű, hogy ezeket a hiányokat pótolni tudja. Megítélésem szerint az idei év nehéz volt, de a jövő évi lehetőségek sem roszszabbak, úgy gondolom Kisbér városa át fogja élni a évet - kis odafigyeléssel. Dr. Udvardi Erzsébet: polgármester: Vannak területek, ahol a fejlesztés nagyobb szerepet kap a lakosság elvárása miatt. Az intézményekkel és a hivatallal szinte heti egyeztetés történik. Polgármesterségem ideje alatt sem a hivatal, sem az intézmények nem kaptak plusz juttatást és továbbra is marad az ilyen nehéz helyzet. Változatlanul az a véleményem, hogy nem döntöttünk rosszul, amikor a középfokú intézményeket nem adtuk át a megyének részben azért, mert bizonyos kiegészítést kapunk, részben pedig azért, mert látható, hogy az átadott intézményeknél milyen összevonásokra, kényszerű lépésekre van szükség. Kisbér nagyon nagy intézményhálóza tegrált Szakképző Központhoz." A hántai FISARJA Szabadidő és Sportegyesületet ,- Ft összegű, az Óvodai Családi Klub részére ,- Ft összegű, a Cukorbetegek Klubját ,- Ft összegű támogatásban részesítették. A képviselő testület nem engedélyezi a CEY Szoft Számítástechnikai és Kereskedelmi Bt. mikrohullámú Internet Kisbér és környékén történő kiépítési terveit, viszont a kérelmükben szereplő Petőfi Sándor Általános Iskola épületén nem engedélyezték antennák elhelyezését. Felajánlották a CEY Szoft Bt. részére a jelenleg épülő Művelődési Központ vagy a Polgármesteri Hivatal épületét. A testület kezdeményezi a kisbéri 1023/2 hrsz-ú (Kisbér, Vásártér u. 7. sz.) irodaház megnevezésű ingatlan 2432/10000 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését és felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának (2432/10000 tulajdoni hányadának) Kisbér Város Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében. Az ingatlant Kisbér Város Önkormányzata a Kisbéren régóta működő Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ kisbéri kirendeltsége helyzetének stabilizálódása miatt kívánja tulajdonba venni, ezzel elősegítve, hogy a kirendeltség továbbra is a városban maradhasson Kisbér és környéke munkanélküli lakói ügyeinek intézése, elhelyezkedésük elősegítése érdekében. A testület kezdeményezi a kisbéri 1071 hrsz-ú, 9544 m2 alapterületű közterület megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. Az ingatlant Kisbér Város Önkormányzata a közterület mentén található közintéz 064/1 hrsz-ú, 2 ha 4270 m2 alapterületű állami terület, a kisbéri 065/2 hrsz-ú, 2781 m2 alapterületű gyep, legelő, a kisbéri 065/4 hrsz-ú, 1 ha 1983 m2 alapterületű gyep, legelő, a kisbéri 065/6 hrsz-ú, 2648 m2 alapterületű út, a kisbéri 065/7 hrsz-ú, 1842 m2 alapterületű erdő, a kisbéri 065/8 hrsz-ú, 64 ha 4472 m2 alapterületű erdő, a kisbéri 065/1 hrsz-ú, 6400 m2 alapterületű lakóház, udvar, a kisbéri 065/3 hrsz-ú, 4567 m2 alapterületű lakóház udvar, a kisbéri 065/5 hrsz-ú, 1 ha 2400 m2 alapterületű lakóház, udvar megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A helyrajzi számok Tölgyestelep - a volt katonai laktanya - területét jelölik. Az ingatlanokat Kisbér Város Önkormányzata egészségügyi, szociális tevékenység ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és rehabilitáció, drogprevenció céljára kívánja hasznosítani. A képviselők elfogadták az Önkormányzati Építő és Szolgáltató Kft. felszámolója által tett ajánlatot és benyújtják vásárlási szándékukat a Ritter utca 2652/9 hrsz-ú ingatlanon található alapra bruttó ,- Ft értékben és nem kívánják visszamondani a szociális bérlakás építési pályázaton elnyert összeget. A szociális bérlakásokat az önkormányzat tulajdonába kerülő Ritter Ferenc utcai telkeken kívánja felépíteni. A testület utasította a Kisbéri Városigazgatóságot, hogy a Kishomok utca javítását, gréderezését 10 napon belül végezze el. Köszönettel elfogadta a S Z A K Ó D Útépítő Kft. Kisbér, Fáy A. utca útépítésére vonatkozó felajánlását. A SZAKÓD Útépítő Kft. referenciamunkaként végzi el a Fáy A. utca teljes átépítését. A képviselő testület a Kisbéri Újság árát januártól kezdődően 100,- Ft/db-ban állapítja meg. Malomsoki László Északdunántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (ÉGÁZ) tájékoztatja a lakosságot, hogy a gázelosztó hálózat üzemzavarainak elhárítására - a gázömlések és gázszivárgások megszüntetésére - Ügyeleti és készenléti diszpécser szolgálatot működtet. Közterületen, vagy épületben észlelt hibákat a 80/ vagy a 80/ telefonszámon tudathatják munkatársunkkal, így a lehető leggyorsabban megtörténhet a hibák elhárítása, veszélyhelyzetek megszüntetése. Közmeghallgatás december 6-án a Polgármesteri Hivatal dísztermében Kisbér Város Képviselő testülete Közmeghallgatást tartott. Az első napirendi pont a Kisbért elkerülő 81-es főútvonal volt, melyről a tervező, a kivitelező vállalatok képviselői, valamint a szakhatóságok tájékoztatták a megjelenteket. Az országos tervek szerint gyorsforgalmi út lesz a főút, 2x2 sávval. A 13-as és a 81-es főútvonalak kereszteződésében körforgalom kerül kialakításra 5 db leágazással. A Batthyány patak mentén elindulva, Kisbért északról kerülné meg az út a Téglagyár bányaterületén áthaladva. Ászár és a Keményítőgyár között haladva több földutat és szántó területet és a Székesfehérvár - Komárom vasútvonalat (alulról) keresztezne az út, ami a nyeszkenyei bekötőútnál (Kerékteleki előtt) térne vissza a mai 81-es főútra. Az állami költségvetési megszorító intézkedések és a földtulajdonosokkal való egyeztetések miatt a tervek szerint az építkezések legkorábban 2007-ben kezdődhetnek el, nem májusában, mint az eddigi ígéretek szóltak. Ezután a jövő évi fejlesztésekről szólt Dr. Udvardi Erzsébet az építkezések éve lesz Kisbéren. Az új Művelődési Komplexum május-júniusra készül el. Ki fognak alakítani parkolókat a Butiksornál, a Lovarda előtt, az autóbusz végállomásnál. Ezeken a területeken és a Desseő Gyula utcában a 20 KV-os villanyvezetéket a földbe süllyesztik. Elindul a Kórház beruházás, a Lovarda (Battyhyány Műemlék együttes) komplex fejlesztése. A közmeghallgatás végén a polgármester asszony egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a SEWS újabb, 500 Millió forint beruházást hajt végre az ipari parkban. A másik befektetőről felhatalmazás hiányában nem adhatott információt. December 7-én Hántán tartottak közmeghallgatást az önkormányzati képviselők. A jelenlévők a hántai faluközpont terveiről hallhattak tájékoztatást, majd az ez évben megvalósított fejlesztésekről, a csatornahálózat kiépítéséről és az Óvoda felújításáról. A jövő évi tervekről Dákai József a részönkormányzat vezetője és Dr. Udvardi Erzsébet polgármester beszélt. A polgármester asszony elmondta, hogy a Ravatalozót pályázaton nyert pénzből a Városigazgatóság munkatársai fel fogják újítani, ami a tervek szerint nyárra fog elkészülni. A Katasztrófa alapból nyert 5 Millió forint teljes egészét a hántai csapadékvíz elvezetésére fogják fordítani. A következő évben 1 fő - lehetőleg helyi lakos -, aki a Városigazgatóság alkalmazottja lesz, a hántai munkákat végzi el (fűnyírás, hólapátolás, stb.). Jövő évben fel fogják újítani a sportöltözőt és módosítják a helyi rendezési tervet. A megjelenteket tájékoztatta Dr. Udvardi Erzsébet, hogy a helyi intézmények változatlan módon fognak működni (Művelődési ház, Óvoda), valamint nem járult hozzá, hogy a Volán esetlegesen a hántai buszjáratokat érintve módosítsa a menetrendet. A közmeghallgatás végén - többek között - a helyiek kérték, hogy alakítsanak ki parkolókat a temető mellett, vágják ki a tó partján a veszélyes fákat, csatorna építés után a járdákat és a hidakat újítsák fel, valamint a könyvtár állagára figyeljenek. Malomsoki László

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG december január Ú J U T A K E U R Ó P Á B A! Két utcányi ember évek óta dédelgetett álma valósult meg az elmúlt hónapban. Igazi aszfaltot kaptunk karácsonyi ajándékként úttestünkre Csévéné Fáy A. utca a Fáy A. és Dobi I. utcákban. Szinte hihetetlen! Nincsenek többé kikerülhetetlen sártengerek, huppanók, kátyúk és lengéscsillapítót próbára tevő gödör óriások! Mindenki örül és elégedetten szemléli az eredményt, amely emeli ingatlanjaink értékét és Kisbér városi rangját. A kivitelezés példaértékű! Szinte 2 hét alatt profin, hozzáértően és magas színvonalon készült el a munka. Lám, így is lehet! Közös az öröm, de közös a felelősség is! Az úttestet iskolába igyekvő kerékpáros diákok, munkába járó gyalogosok is igénybe veszik. VIGYÁZZUNK RÁJUK! Ha mindnyájan betartjuk és betartatjuk a sebességet, akkor sokan és sokáig élvezzük az új luxust"! Köszönet érte mindenkinek, aki részt vett a megvalósításában! Takács Beáta Népszavazás december 5. Kórház privatizáció Kettős állampolgárság Szavazókör Részvétel % Igen % Nem % Igen % Nem % sz fő 40,53% 203 fő 59% 144 fő 41% 257 fő 74% 88fő 26% 2 320fő 37,64% 2l7fő 70% 92 fő 30% 181 fő 59% 128 fő 4l% 267fő 30,58% 207fő 78% 57 fő 22% 178 fő 68% 85fő 32% 4 235fő 28,90% 169 fő 73% 62 fő 27% 124fő 54%106fő 46% 5 264fő 30,69% 193 fő 74% 68 fő 26% 149 fő 57% 111fő 43% 6 Hanta 126fő 30,21% 77 fő 61% 49 fő 39% 52 fő 41% 74fő 59% Összesen: 1563 fő 1066 fő 472 fő 941 fő 592 fő Százalék: 33,09% 69,16% 30,84% 59% 41% Dobi I. utca Kedves Barátunk! Városunk kulturális életét évek óta súlyosan visszavetette egy Művelődési Ház hiánya. Főleg a fiatalok szenvedik meg, de nincs olyan korosztály, amely ne használná rendezvényeihez. Most végre megoldódni látszik a probléma és állami támogatással, önkormányzati önrész biztosításával megkezdődik március l-jén az építkezés. A tervezett 410 millió forint az épület átadását biztosítja, de szükségünk van egyéb berendezési tárgyakra, eszközökre. Ezért fordulunk bizalommal Önhöz, akinek élete kötődik, vagy kötődött Kisbérhez. Téglajegy kibocsátását határozta el városunk. Minden téglajegy értéke 1000 Ft és szigorú számviteli bizonylatként kezeljük. Minden példányt sorszámmal láttunk el, a tőpéldány és a sorsolási példány a tömbben marad. Mindazok között, akik megvásárolnak egy vagy bármennyi téglajegyet, sorsolást tartunk, és a nyertesek alkotják az avató díszelőadás közönségét. Kérjük, csatlakozzon nemes szándékunkhoz, és amennyiben Önnek vagy vállalkozásának anyagilag nem megterhelő vásároljon téglajegyet, támogatva ezzel Önkormányzatunkat e nemes cél elérésében. Kisbér, Köszönettel: Kisbér Város Önkormányzata nevében: Dr. Udvardi Erzsébet Polgármester S Z E N T E OPTIKA-HÍRLAP ÜZLET 2870 Kisbér, Batthyány tér 1. (34) Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk! Már az óvodában is tanítják a válogatást Elindul a Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., valamint az ÖKO-Pannon Kht. oktatási programja december 1-én tanároknak és óvodai pedagógusoknak szervezett oktatói nap keretében mutatta be a Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., és az ÖKO- Pannon Kht. azt az oktatási programot, amelynek célja, hogy a legfiatalabb generációk megismerhessék és elsajátíthassák a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát. A program érdekes, a gyerekek nyelvén íródott oktatási segédanyagokkal igyekszik környezettudatos magatartásra nevelni az óvodás, általános iskolás korosztályt. Az oktatási program az ÖKO- Pannon lakossági tájékoztatást és a fiatalok oktatását felölelő kommunikációs tevékenységeinek részeként kerül megvalósításra. A kht. szakértők bevonásával dolgozta ki óvodás és általános iskolás gyerekek tájékoztatására szolgáló oktatóprogramját, amelynek célja, hogy a felnövekvő generációk körében kialakulhasson és megerősödhessen a környezettudatos gondolkodás és életforma. Az oktatói napon résztvevő pedagógusok megismerkedhettek a helyi hulladékgazdálkodás sajátosságaival, a szelektív hulladékgyűjtés oktatásának legfontosabb elemeivel és az ÖKO- Pannon Kht. tevékenységével. Az előadások után lehetőség nyílt az eszmecserére a Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., és az ÖKO-Pannon szakembereivel, az oktatókat foglalkoztató szakmai kérdések megvitatására. A 2004/2005-ös tanévben két új elemmel is bővül az oktatási program: a tanári segédkönyv, a feladatgyűjtemény, a képregény, a mesekönyv és a kifestő füzet mellett elkészült az óvodásoknak szóló készségfejlesztő feladatlap és a csomagolóanyagok újrahasznosítását bemutató oktatófilm. A segédanyagok központi figurája Öko Palkó és Öko Panna, a két szorgos hangya, akik igyekeznek meggyőzni a gyerekeket a környezetvédelem és a helyes hulladékkezelés fontosságáról. "Hosszú távú célkitűzésünk a felnövekvő generációk környezettudatos magatartásra nevelése, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a pedagógusok tájékoztatását" - véli Gönci Beáta, az ÖKO-Pannon Kht. kommunikációs vezetője. A gyerekek nevelésén túl az ÖKO- Gyermek született, s szétszakadt a palást, amely elfödte a történelmet és mindent kétérte műnek mutatott benne: valóságnak a látszatot, s látszatnak a valóságot. A megszületett Gyermek Istenre mutat, Aki összegyűjti a szétszórtat, fölemeli a süllyedőt, életet ad az élettelennek. Bár az idő figyelmetlenül átrohan e születés pillanata fölött, mégis kitudódott, s azóta az egész világ fáradhatatlanul ünnepli. Ez a végtelenül csöndes születés viszonylagossá tett minden hangos diadalt, és barlangjának félhomálya túlélte a fényűző paloták ragyogását. Pannon Kht. a felnőtt lakosság tájékoztatását és tudatformálását is célul tűzte ki. A kommunikációs program rendszeres, gyakorlatban jól használható információkkal látja el a lakosokat. A kht.-hez csatlakozó városok lakói egy tájékoztató füzetet kapnak kézhez, amely segítségükre van a helyi gyűjtési és hulladékkezelési sajátosságokkal kapcsolatban. A szelektív hulladékgyűjtés gyakorlatát egy látványos oktatóeszközökből álló road show igyekszik bemutatni a partnervárosok lakóinak. A Kisbéri Városigazgatóság, a BÜCHL Hungaria Kft., és az ÖKO-Pannon közös célja a lakossági tájékoztatással és az oktatóprogrammal, hogy egyre szélesebb rétegeket vonjanak be a szelektív hulladékgyűjtés rendszerébe, és növekedjék a fejenkénti szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. Az ÖKO-Pannon Kht., a csomagolási hulladékok begyűjtésének és hasznosításának koordinálásával foglalkozó non-profit szervezet 2003-ban kapcsolódott be a kisbéri szelektív hulladékgyűjtésbe. A kht. koordináló szervezetként harmonizálja a rendszerbe bekapcsolt városok, a helyi kommunális szolgáltatók, valamint más gyűjtők és hulladékhasznosítók tevékenységeit, és koordinálja az anyagok áramlását a kibocsátástól a gyűjtésen át egészen a hasznosításig. Az ÖKO-Pannon Kht. ezen túlmenően a szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő városok felnőtt és gyermek lakosságának tájékoztatásával és oktatásával segíti a már kiépített szelektív hulladékgyűjtési rendszerek hatékony használatát annak érdekében, hogy a visszagyűjtött hasznosítható anyagok mennyisége növekedjék, a hulladéklerakók és így a környezet terhelése pedig jelentősen csökkenhessen. Bővebb információ az ÖKO-Pannon Kht.-ről: További információ: Gönci Beáta Piskóti Attila ÖKO-Pannon Kht. Premier Kommunikációs Iroda 1/ / Kisbér, december 2. Malomsoki László Krisztus megszületett, s kisgyermeki félénksége és törékenysége az elhagyottak bátorsága és ereje lett. S mivel valóban erős volt, szelídségének híre ment. S mivel valóban gazdag volt, halálosan kiüresítette magát, áldozattá lett. Oly naggyá lett, hogy barbárul átlyukasztott tenyerébe vehette az egész Teremtést. Mindaz, ami a világban igazán nagy és igazán kicsi, most ismét ott térdel jászola előtt, hogy - ki tudja hányadszor - magára leljen Isten gyermeki melegében. Kozma Imre apostoli protonotárius a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

5 2004. december január KISBÉRI ÚJSÁG 5 T r i a n o n június 28-án Szarajevóban Gavrilo Princip szerb diák meggyilkolta Ferenc Ferdinándot (a trónörököst) és feleségét. Ez vezetett az július 28-án kezdődő első világháború kitöréséhez, majd Trianonhoz. Akik nemcsak területet, hanem élő emberek sorsát is nézik, azok tudják, hogy a határon kívülre rekedt magyarság körében szóba sem kerülhetett a felejtés, hiszen generációról generációra megélték és megélik naponta ma is a kisebbségi lét keserveit, sokan közülük számkivetetten élve saját szülőföldjükön. Föl kell tennünk a kérdett, mi történt június 4-én Párizs közelében a Versailles melletti Trianonkastélyban. Párizsból jelenti a Magyar Távirati Iroda: a magyar békeszerződést ma délután 4 óra 30 perckor aláírták". A magyar kormány és gróf Apponyi Albert (aki a delegáció vezetőjeként az aláírásra nem volt hajlandó, helyette a kormány megbízásából Benárd Ágoston és Drasche Lázár Alfréd látta el a diktátumot kézjegyével. Egyvalamit biztosan tudunk: nem volt becsületes tárgyalás, és így nem is születhetett tisztességes béke. Idézzük föl - a számokat. A Magyar Királyság területe Trianon előtt 325 ezer km2 volt, lakossága 21 millió. Több mint 10 millió találta magát egyik pillanatról a másikra idegen országban, úgy, hogy el sem hagyta a lakóhelyét. Közülük a legtöbb magyar - majdnem 2 millió - egyetlen tollvonással román állampolgár lett abban a Romániában, amely egymagában jóval nagyobb területet kapott Magyarországból ezer km2-t - mint az egész megmaradt ország (93 ezer km2). Arany- és ezüstbányáink szinte 100%-a odaveszett, túlnyomórészt elvesztek az erdőségek, az olaj, a földgáz, a vízi erő. Több mint 80%- ban elvesztettük vas- és széntermelésünket, szétdarabolták vasúti fővonalainkat, egyszóval megbénult az ország. Ráadásul a megmaradt ország határai teljesen védhetetlenné váltak egy ellenséges gyűrű közepén. A békeszerződés 232. cikkelye megfosztja vagyonuktól mindazokat, akik az elcsatolást követően nem hajlandók szerbbé, románná, szlovákká válni, ha ragaszkodnak magyarságukhoz. A 261. és az azt követő cikkelyek pedig megengedik az elszakított területek új urainak, hogy a hozzájuk került magyarokat elűzhessék saját otthonukból. És még mindig nincs vége. Közben ugyanis az ország megmaradt részében dühöngött a Tanácsköztársaságnak nevezett kommunista rémuralom, majd a román hadsereg földúlta Budapestet, kirabolt az ország nagy részét, és elhurcolta jó részét mindannak, ami a négyéves háború után még megmaradt. A trianoni szerződés pedig ráadásként jóvátételre kötelezte a csonka országot, melynek teljes kimerülését tetézte, hogy a megszállt területekről százezer-számra érkeztek a menekültek, akiket be kellet fogadni és el kellett tartani. Trianon után már a győztesek vezetői közül is föltették sokan. Nem volt tiszta a lelkiismeretük. Idézem De Monzie francia szenátort: Jóvátehetetlen az, amit elkövettünk. Magyarországot szigorúbban büntették, mint a fő ellenséget, szétvagdosták, földarabolták, tönkretették, kirekesztették a Népszövetségből..." A cseheknek adták például azt a területet, amely alatt a magyar bányák aknái húzódtak. Olyan városokat szakítottak el Magyarországtól, amelyekben az egész lakosság magyarul beszélt. Idézem magát Nitti olasz miniszterelnököt: "Magyarország szenvedte a legsúlyosabb területi és gazdasági veszteségeket. Ez a szerencsét K á i n o k h a z á j a! Előző cikkemben a cím után kérdőjel, majd felkiáltójel szerepek Sajnos csak a Kérdőjel tűnt el, megmaradt a cím, és egy nagy fekete felkiáltójel. Felkiáltójel, amely terjedelmében akár az égtől a földig ér december ötödike fekete betűs gyásznap. Unokáink könyvei a magyar történelem legszégyenteljesebb napjának fogják említeni. Ezen dátum előestéjén mindnyájan tudtuk, székelyesen mondva "az már szent", hogy a határon kívül létezik 3-5 millió magyar, a kérdés az volt, hogy határon belül létezik-e legalább 2 millió. Választás előtt szorongva dúdoltuk: "Nincs senki olyan szép. nincs senki olyan jó, Nincs senki olyan, mint az én anyám... Ha valaki bánt, ő sir és megölel, Istenem, csak ő ne hagyjon el." Magyarország elhagyta gyermekeit, december ötödikén este az anyaország megszűnt Anyaországnak lenni. A politikusok nagyon helyesen próbálják minimalizálni a sérelmeket, de tükröt kell tartani a magyar nép elé, hogy felfoghassa, mekkora bűnt követett el, hogy a továbbiakban ne lehessen félrevezetni. A nemmel szavazók és az otthon maradottak, beleértve az áttelepültek egy részét, len ország, mely megmentette a nyugati civilizációt és a kereszténységet, olyan kegyetlen bánásmódban részesült, amire nincs más magyarázat, mint azoknak a rablásvágya, akik őt körülveszik." De a miniszterelnök úrnak nem volt igaza, mert nem a szomszédaink a legfőbb felelősök, annak ellenére, hogy akkori rablásvágyuk tagadhatatlan. A döntéseket a háborúban győztes nagyhatalmak hozták, illetve az ő képviselőik, az úgynevezett Négyek Tanácsa, majd mellettük az úgynevezett Tizek Tanácsa. A Négyek Tanácsában pedig olyanok ültek, akik félrevezetettségből, vagy más okból gyűlölték Magyarországot, miközben legtöbbjük nem tudott rólunk szinte semmit. Ők hozták a felelős - azazhogy: mélységesen felelőtlen - döntéseket. A kisebbségbe került Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségeiket, mint tudjuk, az utódállamok nem tartották be. Érthető, hogy a két háború között minden magyar párt, kormány, szinte minden civil szervezet nemcsak jogosnak, de kötelességének is gondolta és érezte, hogy visszaszerezzük legalább a túlnyomóan magyarlakta területeket - lehetőleg békés úton. Ez lényegében meg is történt november 2-án a bécsi döntőbírósági döntéssel visszakaptuk a Felvidéknek a Csonka-Magyarországgal közvetlen határos, magyarlakta déli sávját, majd augusztus 30-án visszacsatolták Észak-Erdélyt és Székelyföldet is ben harc nélkül visszaszereztük Kárpátalját, majd 1941-ben vitatható körülmények között - a Délvidéket. A visszanyert területek fölötti öröm azonban nem tartott sokáig, hiszen az elveszített világháborút követően már lényegében a fegyverszüneti szerződések előírták a trianoni határok helyreállítását, amelyet az február 10-én elfogadott Párizsi békeszerződés csak megerősített. Bencsik János testvérgyilkosságot követtek el. Nem büntetőjogilag, hanem súlyosabbat, 3-5 millió lelket tettek tönkre Tisztelt otthonmaradt és nemmel szavazó magyar állampolgár: amikor közel 5000 orvostól és közel 200 határon túlról származó gyógyszerésztől néha összetett kézzel kéred a segítséget, gondolj arra, hogy az ő testvéreik, akik a te testvéreid is, csak egy "X"-et kértek tőled, és azt is megtagadtad. Ne ijedj meg, fordulj feléjük bizalommal, ha tudnak segíteni, fognak, hiszen szülőföldjük beléjük táplálta az emberséget, a segítő szándékot, amit szívesen tesznek, még akkor is, ha ezután csak másfél millió ember társaságában érzik jól magukat. Csak ennyien értették meg. hogy a határon túliak egy kézfogáson kívül, csak egy magyar címeres útlevelet kértek, amit szívük felett szerettek volna viselni, és csak arra használták volna, hogy megvillogtassák akkor, ha még valaki merné "borzgor"- nak /hazátlannak/ nevezni őket. Összeszorított szájjal és összeszorított ököllel ők továbbra is megmaradnak magyarnak, s bár az összeszorított ököl a ' borzgor" szó hallatán nem lendül, a befele lenyelt könny, nem csillog a szemeken, ők azok, akik az erkölcs magaslatáról sajnálattal tekintenek az igazi hazátlanokra. Hazátlanokra, akik itt élnek Magyarországon, akik felépítik szép otthonaikat, körülbástyázzák jó magas kerítéssel, akik nem ismerik szomszédaikat, nem köszönnek egymásnak, üresen eltekintenek egymás mellett, akiket nem szólít meg az összetartozás hívó hangja, akiket csak egy teli gyomor elégít ki, és az s akkor esik jól, ha tudja, hogy a szomszédé üresen kong. A határon túliak a megtévedt tékozló gyermekeket ezután s tisztességgel fogadják, de elvárják tőlük, hogy az ünnepnapokat hagyják meg nekik. Ne dicsérjék álságosan Kalotaszegen vagy Korondon a népművészeti tárgyaikat, ne térjenek be Maros- H a z a Évtizedeken keresztül tűnődtem a haza gondolatáról, illetve annak jelentőségéről. Gyerekkoromban természetesen ez az otthon fogalmával nőtt össze, de annál jóval többet jelentett. A haza nekem magától értetődően a kettős kötődés sokunk részére felfoghatatlan érzelemvilágát takarja, szülőföldemmel együtt befogadó hazámét is. A haza az, ahol ezt a csodálatos nyelvet megtanultam, az a hely, ami minden mással való összehasonlítás alapjául szolgál, ahol az elemi szagok, izek, hangok, színek vannak, voltak számomra. Ahol Ady Endre, József Attila, Madách, Márai, Kossuth és Széchenyi születtek, ahol egy Alföld, egy Balaton és egy Szigetköz létezik,ésahol nem kérdezi meg tőlem senki, hogy hol tanultam meg magyarul. Hazám, ahol a jót, a rosszat, a szépet és a visszataszítót először láttam és tapasztaltam, ahol magam mögött hagytam a temetőt, a rokonaimat és talán az első szerelmemet is, és az a hely, amiben gyerekkori emlékezeteim szerint soha nem csalódtam. Ahol családom szeretettel, aggódva, törődve vett körül és tisztességre és segítőkészségre nevelt. Befogadó hazám viszont minden fenntartás nélkül befogadott és lehetőséget adott, hogy az idegenben is érvényesüljek anélkül, hogy valaki valaha megkérdezte volna, hogy miért jöttem ide. Itt tanultam meg mások véleményének és kifejezés-szabadságának tiszteletben tartását, a másság létezésének elfogadását és mindezek mellett alkalmam nyílt egy globális perspektíva kialakítására. Gyerekeim és unokáim is befogadó hazámban születtek. Felnőttkori álmaimat itt próbáltam valóra váltani,itt jöttem rá, hogy a korlátlan magamba vetett hit, Istenbe vetett hit nélkül mennyire meddő. Itt volt alkalmam a hosszú évek során emberekkel megismerkedni, akikkel szülőhazámban vagy soha nem lett volna alkalmam találkozni, vagy talán akikkel mindenáron kerültem volna a találkozást. Az utóbbi tizenöt év alatt viszont az idelátogatók szemszögéből nézve sikerült jobban és mélyrehatóbban megismernem befogadó hazámat, mint az azt megelőző három évtizedes itt tartózkodásom alatt. Összegezve, részemre a kettős haza jelentősége abból áll, hogy sokkal mélyrehatóbban tudom értékelni magammal hozott szellemi örökségemet a befogadó hazám nyújtotta lehetőségek tükrében, miközben az 'idegenben' tanultam meg szülőhazámat igazán szeretni. Szimonisz László Magyaróra magyar nótát tanulni, és főleg ne zavarják meg őket a Csíksomlyó-i búcsú idején. Megvédeni szeretnék őket, ugyanis a Hargita tetején lakik a székely Úristen, és villámcsapással sújtja a Káinokat. A másfél millió igaz magyart üdvözlik a kisebbségek sorába, mely kisebbségi sors önbizalmat, erőt és büszkeséget ad. Ne veszítsék el hitüket, ennyien elegen lesznek kovásznak arra, hogy velük, a határon túli többséggel együtt egy új Magyarországot építsenek évtizedek múlva, akkor, amikor a globalizációtól, a másságtól és a kábítószerektől megcsömörlő mai fiataloknak gyerekeik lesznek, és mint szülők félteni kezdik gyerekeiket azoktól a hibáktól, csapdáktól, amikben jelenleg még hisznek, és amikor a mai középkorúak felelős nagyszülőként meggyónják gyerekeiknek, unokáiknak, hogy decemberében mekkora bűnt követtek el. Csak akkor, és csakis akkor nyílik lehetőség újra, egy igazi, lelkekhatárait átívelő kézfogásra. Addig azitt élő emberek nagy részének lesütött szemmel illik járni a nagyvilágban. Dr. Ördög István főorvos

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG december január M é g e g y s z e r a z elfelejtett Iskoláról KISBÉRI VÖRÖSKERESZT TEVÉKENYSÉGÉRŐL "Az a kis szúrás, ami ér semmi ahhoz képest, mint amekkora segítséget nyújt másoknak..." Több, mint 10 éve november 27-e a VÉRADÓK NAPJA. A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat munkatársai a hagyománynak megfelelően országszerte több mint 200 településen ünnepségeken köszöntik a sokszoros térítésmentes véradókat és önkéntes véradásszervezőket. Az ünnepséget Kisbéren is megszerveztük. December 9-én Ünnepi Programmal és finom vacsorával vártuk a véradókat. A Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói Huberné Borsos Eszter tanárnő vezetésével gyönyörű műsorral kedveskedtek a meghívottaknak. Mint mindig, most is a véradók köszöntése volt az est A találkozót szeptember 25-re tűztük ki. Előtte három nappal még csak 5 jelentkezőről tudtunk. Annál nagyobb volt az öröm, amikor a kölcsönös bemutatkozás után - amire nagy szükségünk volt év elteltével - az osztályteremben már minden pad megtelt. A közreadott jelenléti íven már 30 fő neve, címe szerepelt. Sajnos az első végzettek közül (1938-ban) csak hárman voltunk jelen. Alig vagyunk többen még élők. A találkozóról korábban a Kisbéri Újságban közreadott rövid tájékoztatómat szeretném néhány információval kiegészíteni. A Halottak napja alkalmából megemlékezésünk közös koszorúját Kisbéren élő, volt iskolatársaink helyezték el. Külön köszönjük Gulyás Emma szíves közreműködését, Kamarás Géza igazgató úr és Pilbauer László tanár úr sírjának gondozásáért. Mint ilyenkor lenni szokott az idő rövidsége és a kérdések sokasága miatt alig esett szó egyéni sorsok bemutatására. Bizonyára több kötetet töltene meg a sok emberi sors vázlatos megírása is, ha erre valaki vállalkozna. A Sors az életünk kezdetén sem kényeztetett bennünket. Naponta kemény próbáknak kellett megfelelni csupán azért, hogy 10, 20, 30 kilométeres távolságban iskolánkba eljussunk, gyalog, kerékpáron és döcögő vonaton hóban, fagyban. Ugyanannyit kellett délután, vagy este hazafelé is megtenni. Mivel falusi fiúk, lányok voltunk, a ház körüli munkából is ki kellett venni részünket. Természetesen tanulni és játszani is kellett. Az osztályunk hősének tartottuk Butkóczy Ivánt, aki mindnyájunkon túltett azzal, hogy Komáromból kerékpárral járt be, ha az időjárás megengedte. A találkozónk után tudtam meg, hogy nem ő volt az igazi "hős", hanem azok a kömlődi kislányok, akik Kömlődről gyalog jártak be a dadi vasútállomásra és vissza naponta, ahonnan a jó öreg vicinálissal döcögtek tovább. Ezek a gyerekek ekkor már készültek a háborúra ben már fejünk felett tomboltak a légi csaták. Karácsonyra pedig megjöttek földi "testvéreink". Befejezésül azt javaslom, hogy a fiatalok folytassák a találkozókat, amíg lesznek emlékek és emlékezők. A háborúban és békében sikerült megőrizni néhány 1938-ban készült társaimat ábrázoló fényképemet. Talán érdekes lesz, unokák, dédunokák számára megkeresni a nagyik képeit ésők is legfontosabb eseménye. Erre az alkalomra eljöttek a Komárom-Esztergom Megyei Vöröskereszt és a Vérellátó Szolgálat vezetői. Köszöntötte a véradókat Vimrázy Istvánné megyei titkár, Balogh Lászlóné megyei elnök és dr. Schmidt Ildikó a Vérellátó főorvos helyettese. Ajándékot vehettek át véradásukért a következők: tízszeres véradó 19 fő, húszszoros véradó 8 fő, huszonötszörös véradó 4 fő, harmincszoros véradó 14 fő, negyvenszeres véradó 4 fő, valamint ötvenszeres véradásért Böröczki Dezső, hatvanszoros véradásért Jámbor Lajos és Nick József. Minden véradónak köszönjük a megjelenést. Németh Ferencné Vöröskereszt, Kisbér Malomsoki ingatlaniroda Kisbér, Komáromi u.11. Tel.: 06/ / Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés Akár 2 hónap alatt elkészülhet háza egy új építési technológiával! 125e Ft/m2 (+Áfa) atervezéstőla kulcsrakész átadásig. Sorházi lakások rendkívüli akcióban! Érdeklődjön irodámban! szeretni fogják a matrózblúzt és az öszszefirkált pólók helyett azt fogják szívesen viselni. "Múltunkban van jelenünk, melyen a jövőnk alapul." november Vargyas József Környe Jelenléti ív Nagy Lőrinc, Bábolna; Gulyás Emma, Kisbér; Papp Sándor, Császár; Halmai Józsefné Szabó Ilona, Bábolna; Nyitrai Sándorné Vincze Erzsébet, Császár; Bülei Ferencné Csonka Katalin, Ászár; Kerestély Zsigmondné Rigó Etelka; Pintér Istvánná Ihász Terézia, Kisbér; Kovács Jánosné Szedliszky Aranka, Kisbér; Mindszenti Lászlóné Szabó Angela Ibolya, Almásfüzitő; Molnár László, Győr; Horváth Gábor, Kisbér; Felföldi István, Kisbér; Felföldi Istvánné Isgum Julianna, Kisbér; Vargyas József, Környe; Alpár József, Budapest; Dörömbözy Károlyné Alpár Piroska, Kömlőd; Nagy Ferencné Alpár Ilona, Kömlőd; Kálmán Imréné Somogyi Ilona, Ászár; Homoki Mátyásné Czermann Margit, Kisbér; Vanya Lajosné, Ászár; Rontó Anna, Ászár; Prekler Tibor, Ászár; Vörös János, Komárom; Simon István, Ászár; Elekes Jánosné Malomsoki Irén, Ászár Keményítőgyár; Hegedűs Pál, Kisbér December én 300 gyerek édesség csomagot valamint a Brémai Vöröskereszt adományát veheti át a Vöröskereszt irodájában. Ebben az évben egy Berlinben élő német úr gyűjtést szervezett munkahelyén és a lakóhelye környezetében majd az összegyűjtött adományokat saját autójával hozta el Kisbérre a gyerekeknek, ezeknek az ajándékoknak az átadására is ezeken a napokon kerül sor. Ezen a napon 60 családnak adományozunk Karácsonyi élelmiszer csomagot. A KISBÉRI VÖRÖSKERESZT NE VÉBEN BÉKÉS BOLDOG ÜNNE PEKET KÍVÁNOK MINDEN KIS BÉRI LAKOSNAK. Németh Ferencné VK. titkár Ünnepi miserend Kisbéren: December 24-én délután 4 órakor karácsonyi misztériumjáték a templomban. December 24-én éjfélkor Szentmise Krisztus születéséről. December 25-én délelőtt fél 10- kor karácsonyi ünnepi szentmise. December 26-án Szent Család ünnepe, délelőtt fél 10-kor és este 6 órakor szentmise. Ünnepi miserend Hántán: December 24-én este 8 órakor szentmise pásztorjátékkal. December 25-én reggel 8 órakor karácsonyi ünnepi szentmise. December 26-án Szent Család ünnepe, reggel 8 órakor szentmise. KISBÉR KÖRZETI L A B D A R Ú G Ó E R E D M É N Y E K Felnőtt Ifi I. forduló: Kisbér-Ászár II. forduló: Bakonyszombathely-Kisbér III. forduló: Kisbér-Bakonysárkány IV. forduló: Kerékteleki-Kisbér V. forduló: Kisbér-Hánta 5-1 VI. forduló: Kisbér-Súr VII. forduló: Réde-Kisbér VIII. forduló: Kisbér-Bana IX. forduló: Ete-Kisbér ŐSZI VÉGEREDMÉNY: A felnőtt bajnokságban Kisbér csapata a 8. helyen, az ifjúsági bajnokságban a 2. helyen végzett. Felnőtt I. forduló: Hánta-Bakonyszombathely 0-2 II. forduló: Bakonysárkány-Hánta 5-1 III. forduló: Hánta-Kerékteleki 1-5 IV. forduló: Hánta-Súr 0-8 V. forduló: Kisbér-Hánta 5-1 VI. forduló: Hánta-Réde 0-10 VII. forduló: Bana-Hánta 3-0 VIII. forduló: Hánta-Ete 0-1 IX. forduló: Ászár-Hánta 4-1 ŐSZI VÉGEREDMÉNY: A felnőtt bajnokságban Hánta a 10. helyen végzett. Versenybizottság K ö z l e m é n y A Bakonytérségi Közbiztonságért Közalapítvány Kisbér, Városháztér 1. Adószám: CXXVI. Tv. 6 /3/ bekezdése értelmében nyilvánosságra hozza, hogy évben ,- Ft támogatást kapott. Felhasználásra kerül a Rendőrség részére televízió vásárlására. Gálos Csaba K ö z l e m é n y A Kisbéri Kórház Műszerellátásáért Közalapítvány Adószám: CXXVI. Tv. 6 /3/ bekezdése értelmében nyilvánosságra hozza, hogy évben ,- Ft támogatást kapott. Felhasználásra kerül a kisbéri Kórház részére fizikóterápiás készülékek vásárlására ,- Ft értékben. Dr. Szabó Tünde K ö z l e m é n y A Fisarja Szabadidő Egyesület nyilvánosságra hozza, hogy évben 5.771,- Ft támogatást kapott. Az összeget az egyesület fenntartására fordítottuk. Köszönjük az adójuk 1 %-át. Imre Zoltán A turisztikai holtszezon legnagyobb eseménye rendkívül népszerű a hazai vendégek és külföldi turisták körében is, akik gyakran kifejezetten a Karácsonyi Vásár kedvéért utaznak a városokba. III. KARÁCSONYI VÁSÁR KISBÉR A vásáron a népi- és iparművészek a karácsonyi ajándékkörbe illeszkedő - természetes anyagokból, eredeti kézműves technikával készült - portékáikat árusították. Az eladásra kerülő tárgyak kiválóak karácsonyi ajándéknak, de az ünnepi dekoráció kellékeit is megvásárolhatták a látogatók Kisbéren a Lovardában. A több mint 24 kézműves és kereskedő kínálta portékáit. Az áruk minősége kiváló volt. Természetesen idén sem maradhattak el a már megszokott finomságok; mézeskalács, méz, forralt bor, babgulyás. A Szociális otthon munkatársai által készített nagyon finom és bőséges gulyás illata bejárta a Lovardát. Nagy sikere volt a testvér városból, Eshlohe-ból érkezett ajándékoknak, amit a Mikulásbácsi osztott szét a gyerekeknek. Kisbér karácsonyi vására a kiegészítő és kapcsolódó kulturális és zenei programokkal, a színpadi betlehemes és hagyományőrző műsorokkal a Kisbérieknek, vidékieknek hangulatos, a szeretet ünnepéhez méltó különleges programot és kiváló vásárlási lehetőséget biztosított. Köszönjük a megjelent előadóknak a műsorokat, a kézműveseknek és kereskedőknek az árusítást. Bízunk abban, hogy Advent idején a látogatók szívébe egy kicsit beloptuk a közelgő Karácsony hangulatát. Sné.

7 2004. december január KISBÉRI ÚJSÁG Házassági évfordulót ünnepelt a Tóth család december 04.-én 3 gyermeke (István, Tibor és Béla) szervezésével, az egész család jelenlétében, unokái és dédunokái körében méltóan ünnepelte Kisbéren (egy étteremben) id. Tóth István és felesége, id. Tóth Istvánné 60. házassági évfordulóját. A megható köszöntő beszéddel legidősebbik fiú Tóth István köszöntötte szüleit és a jelenlévő család tagjait. A köszöntő után a család minden tagja egyenként gratulált a nem mindennapi 60. házassági évfordulójukat ünneplőknek. Az ünnepeltek szemében a meghatottság és öröm könnyei látszottak. Az ünnepi ebéd elfogyasztása után a délután meghitt családi körben telt, hosszú beszélgetésekkel, hiszen ez a jeles esemény összehozta az egész családot az ország több részéből is érkeztek vendégek. Pincehelyről eljött Tóth Lajos és családja (id. Tóth István fiatalabbik testvére) Tóth Béla és családja (Tóth István fia) Komáromból, unokája Tóth Zsolt és családja Budapestről. A határon túlról is érkeztek vendégek, hiszen a id. Tóth István felesége a Felvidéken született. G ú t á n j á r t u n k December 04-ón szombat reggel a városi sportcsarnok parkolójában gyülekeztünk és indultunk Gútára a hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Játék határok nélkül sportvetélkedőre. A szívélyes fogadtatás után Árgyusi Imre Gúta polgármestere és Gőgh Mihály a sportbizottság elnöke megnyitotta a rendezvényt, majd a látványos ünnepség után több versenyszámban is egyszerre mérkőztek a csapatok. A gyerekek ügyességi versenye Cserés Mária tanárnő felügyeletével zajlott. A kártya játékot Falmann József, a sakkot Malomsoki László, az asztaliteniszt Vaderna Tamás szervezte. Fociban a kicsik csapatát Kégl Attila, az ifiket Pusztainé Kiss Teréz, a felnőtteket Harmath Attila, és a lábteniszezőket Böröczki Lajos fogta össze. A kézilabdás lányok serdülő csapatát Kovács Viktor, a férfiakat Krcsma Károly vezette. Minden verseny számban nagyon szoros eredmény alakult ki, de sajnos csak a férfikézilabda Kárpitos bútorok készítése, felújítása Fenyő és tölgyfa bútorok - Étkezők - Szekrények - Ágyak értékesítése Sinkó és Tsa. Bt. Kisbér, Kozma F. u / ,06-34/ A Magyar Szocialista Párt helyi csoportja kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván minden hántai és kisbéri lakosnak. A Kisbéri Újság szerkesztősége áldott ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új évet kíván minden kedves olvasójának. csapatunk győzött és a felnőtt asztaliteniszezőknek sikerült döntetlent kiharcolni. Az új kupa, amelyet Kisbér város ajánlott fel így Gútán maradt, mivel 30-4 arányban ők győztek. Ennek ellenére egész nap nagyon jó hangulatban zajlott a vetélkedő, amiről a kisbéri Mikulás Sivinger György gondoskodott, hiszen egész nap csomagokat és édességet osztott a gyerekeknek. Bízunk benne, hogy jövőre a visszavágón nagyobb sikerrel szerepelünk és a kupát visszahozzuk a városba. Köszönöm szépen a sportolóknak az aktív részvételt az edzőknek és a szervezőknek a lebonyolítást, valamint szeretném megköszönni azoknak a vállalkozóknak és képviselő társaimnak akik támogatást nyújtottak a rendezvényhez. / Györéné Turják Tünde, Harmath Attila, Csótár Zoltán, Vaderna Tamás, Falmann József/. Varga Andrásné Szobák, Apartmanok, Házak kiadók tanácsnok (saját konyhával, fürdővel, parkolóval, finn szaunával, infraszaunával) Családoknak, társaságoknak, vagy hosszabb tartózkodás esetén kedvezmények Morvai Attila Tel.: 34/ / A FIDESZ MPSZ szeretetteljes, áldott karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván minden hántai és kisbéri polgárnak, valamint a Kisbéri Újság minden olvasójának. A Magyar Demokrata Fórum helyi szervezete békés, boldog ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván a Kisbéri Újság minden olvasójának. A kisbéri Polgári Kör és a Polgári Szövetség Kisbérért Egyesület tagjai kellemes ünnepeket és örömökkel, sikerekkel teli, boldog új évet kívánnak a hántai és kisbéri lakosoknak, valamint az Önkormányzat minden dolgozójának. FELHÍVÁS Terveink szerint februárjában egy kiállítást rendezünk a városunkban élő és gobelin varrással foglalkozók munkájából. Azoknak akik gobelin varrással foglalkoznak és szívesen bemutatnák munkájukat a nagyközönségnek lehetőséget kívánunk biztosítani. Várjuk jelentkezésüket január 31-ig Kisbéren a Városi Könyvtárban. T Á J É K O Z T A T Ó a talajterhelési díjjal kapcsolatban A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és a természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet-és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX számú törvényt. A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után január 1-től - az önkormányzati adóhatósághoz- talajterhelési díjat kell fizetni. A évi LXXXIX. számú törvény felhatalmazása alapján talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat önkormányzati rendelet tartalmazza. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség terheli azt a kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelvezetést alkalmaznak (továbbiakban: kibocsátó). A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz menynyiségi-, minőségi védelmére használhatja fel. A kibocsátó bejelentési kötelezettségének -első alkalommal február 1-ig köteles eleget tenni, az önkormányzati adóhatósághoz a formanyomtatványon. A díjfizetési kötelezettség alóli mentességet rászorultsági alapon a helyi rendelet szabályozza. A talajterhelési díj alapja: -a szolgáltatott vízmennyisége csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott,illetve külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. -a talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A talajterhelési díj mértéke: - törvényben meghatározott egységdíj 120.-Ft/m3 és a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 1,5 határozza meg, így közigazgatási területünkön Ft/m5. A talajterhelési díjelőleg megállapítása és megfizetése. A évben fizetendő díjelőleg megállapítása a évi tényleges -igazolható- kibocsátási adatok alapján önadózással történik. -kibocsátó negyedévenként díjelőleget köteles fizetni, a negyedév utolsó napjáig, tárgyévet megelőző óv tényleges kibocsátásai alapján a fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben évi tényleges kibocsátásról március 31-ig kell bevallást benyújtani. A kibocsátó a hivatkozott törvény alapján a évre megállapított talajterhelési díj 40%-át négy egyenlő részletben fizeti meg, az Önkormányzat számú talajterhelési díj beszedési számlájára. Példa a évi talajterhelési díjelőleg számítására: 1. Kibocsátó által fogyasztott 2004 évi teljes vízmennyiség 100 m3 2. Díjalap csökkentő tényezők: szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet arra feljogosító szervezet szállított el 70 m3 3. Díjfizetési alap (1-2) (A) 30 m3 talajterhelési díj egységdijának mértéke (E) 120.-Ft/m3 területérzékenységi szorzó (T) 1,5 veszélyeztetési szorzó (V) 1 Talajterhelési díjelőleg mértéke = AxExTxV Ft évben az Ft 40%-a, azaz Ft A példa szerinti esetben a kibocsátó március 31-ig 540.-Ft, június 30-ig Ft, szeptember 30-ig 540.-Ft, és december 31-ig 540.-Ft díjelőleget fizet. Kisbér, december 14. Városi Polgármesteri Hivatal Adócsoport Marketing csoportba munkatársat keresek: 20/

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG december január Kerékpárosok évadzáró focimeccse Móron a Szabadidő Központban tartotta évadzáróját a Kisbéri Kerékpáros Kör. Első program egy focimeccs volt, amiben mindenki sikeresen elfáradt. A verejtékeket egy jó fürdő feledtette velünk, majd a szauna következett. Meghatároztuk a 2005-évi túráinkat mely szerint, az Ördög réthez, Komáromba, az Akai tóhoz és a nagybéri erdőbe szeretnénk elkerekezni. Döntés született egy kerékpáros ügyességi verseny megszervezéséről. A későbbiekben pontos tájékoztatást adunk a túrákról. A kerekesek nevében kívánok minden kedves olvasónak kellemes ünnepeket, jó egészséget és kedvet a jövő évi túráikhoz. Vaderna Tamás évi Teremlabdarúgó bajnokság, Kisbér, Városi Sportcsarnok ( 13 vasárnap reggel 8-tól Heccenségek - Lépegetők este 21-ig tartanak a 6-6; Réde - Fantom 1-5; mérkőzések) Üveges Csirkeszemek november forduló eredményei "B" csoport: Bakonyszombathely 4-2; Trans Súr - NAD 1-3; Fenegyerekek - Lakatív Stufavill - Rézmann Cimborák 0-1; 3 Kópé KKC - Igmánd Boys 2-4; Csoda 13 - Mohi Trans 0-6; Easy 1-1; Idegenben jó az x - TMG-SFT 3-2 December forduló Reider - Kerékteleki Ifi 4-0; eredményei "B" csoport: Dragon FC - Aka 3-0; Spari "A" csoport: Ifi - Bakony étterem 7-4; Spari Öregfiúk - Ete SE 3-2 Horváth Árpád sportszervező "A" csoport: Etei Állatorvosáltal ellenőrzött pecsenyecsirke megrendelhető HELYI KÉPVISELŐ Tel.: 30/ Gyógyüdülések: Hajdúszoboszlón, Gyulán, Zalakaroson, Hévizen, Harkányban, Bükfürdőn: 8 nap szállodákban, félpanzióval: ,- Ft-tól Akció: Sárvár, Zalakaros, apartman: 4 nap: ,-Ft/fő Welness hétvégék 3-4 csillagos szállodákban, félpanzióval: élményfürdő, úszómedence, pezsgőfürdő, szauna, fitness kérje tájékoztatónkat! Tunézia-last minute: 1 hét repülővel, félpanzióval ,- Ft-tól Egzotikus utazások: télből a nyárba - nagy választékban! Kisbér Tourist - Komáromi u. 1. Tel.: 34 / Könyvelőiroda kezdi meg működését januárjában Kisbéren. Egyéni és társas vállalkozások teljes körű ügyintézése. Érd: Varga Zsuzsanna 06-30/ , Német és angol nyelvoktatás Tanfolyam, korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészítés Tel.: Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Meretei János városigazgató 2870 Kisbér, Városház tér 1. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel: 34/ Nyomda: Multi Grafi Kft Nagyigmánd, Fácán u. 23. S z i l v e s z t e r i r e n d e z v é n y! Óév búcsúztató szilveszteri rendezvény a Kincsem Hotelben és a mezőörsi Barát Panzióban. A jó hangulatot élőzene, tombola sorsolás biztosítja. Szeretettel várjuk vendégeinket. Érdeklődni lehet: 34/ / / C s e n d ü l a n ó t a A kisbéri Kincsem Hotelben január 14-től minden pénteken és szombaton 17 órától cigányzenés vacsoraestékkel várjuk kedves vendégeinket. Az étteremben svédasztalos étkeztetés működik. ahol a vendégek 2 féle leves, 3 féle főétel, saláta és desszert közül választhatnak. Az ételfogyasztás ára: 2.000,-Ft/fő Érdeklődni lehet: 34/ / BAKONY ÉTTEREM-ben Kedves Vendégeink! Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a melegétel vásárlási utalványokat elfogadjuk. SODEX MELEGÉTEL, ENNIKÉK, ACCOR SERVIS utalványok. Vállaljuk rendezvények, osztálytalálkozók lebonyolítását. Esküvői rendezvények ára: 2200,-Ft/fő Hidegtálakra rendelést felveszünk. Szilveszterezzen a B a k o n y étteremben! Hangulatos zene, bőséges vacsora, a belépők ára vacsorával 5500,-Ft/fő Jegyek elővételben kaphatók: Kisbér, Kossuth L. u. 23. Telefon: 34/ , vagy 06-20/ Továbbra is várjuk kedves vendégeinket. Elhunytak: Rumán Sándorné sz. Matyus Julianna élt 79 évet Garai Pálné sz. Bognár Rozália élt 82 évet Nagy László élt 52 évet Gyarmati Imréné sz. Németh Anna élt 79 évet Horváth Kálmán élt 74 évet Mészáros Jánosné sz. Békásy Erzsébet Ilona élt 80 évet Szabó Lajosné sz. Somogyi Ilona élt 63 évet Házasságot kötöttek Szilágyi Judit Ágnes és Szabó Sándor Halmai Melinda és Kopácsi Krisztián Földtulajdonosok! FIATAL, MAGYAR AGRÁRVÁLLALKOZÓ MODERN GÉP-PARKKAL ÉS PÉNZÜGYI HÁTTÉRREL KISBÉR - TÁRKÁNY - NAGYIGMÁND TÉRSÉGÉBEN FÖLDET BÉRELNE HOSSZÚTÁVRA, TISZTESSÉGES BÉRLETI DÍJ ELLENÉBEN. TEL: 06 20/

9 2005 Július Szent Jakab hava A U G U S Z T U S Kisasszony hava 2005 S z e p t e m b e r Szent Mihály hava O k t ó b e r Mindszent hava 2005 N O V E M B E R Szent András hava D e c e m b e r Karácsony hava

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG december január A Gyöngyszem Óvodában a Mikulást hallgatják az 5. csoportos gyerekek A Mikulás bácsinak énekelnek a 4. csoportos gyerekek Sok ajándékcsomagot hozott a Mikulás az 1. csoportba A hántai óvodások énekelnek a Mikulás bácsinak A III. Karácsonyi Vásáron minden gyerek ajándékot kapott Gútára is eljött velünk a Mikulás bácsi A férfi kézilabda csapat győzött Gútán Kégl Attila, Lengyel István alpolgármesterek, Árgyusi Imre polgármester, Vargáné Turják Éva, Gőgh Mihálysportbizottságokelnökei A kisbéri sportküldöttség Gútán A Túrakerékpáros Kör Alfred Gödde Dr. Udvardi Reinhold Eslohe Erzsébet Weber alpolgárm. Kisbér polgm. Eslohe polgm. A karácsonyi vásár egyik kézműves mestere, Csomor Dénes Pusztavámról A karácsonyi vásár szereplői Az új művelődési komlexum tervezett látképe Keleti homlokzat Észak-keleti homlokzat

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról 1 Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (I.27.) rendelete a talajterhelési díjról Egyek Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12.

Rendelet hatálya 1. A talajterhelési díj mértékének meghatározása 3. (4) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 120 Ft/m3 (Köt. 12. Pusztazámor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2004. (VII. 09.) Ör. sz. rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési díjról

Részletesebben

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

(Tervezet) A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Répcelak Város közigazgatási területére. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség ELŐTERJESZTÉS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás és eljárási szabályokról szóló rendelettervezethez Tisztelt

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL FELSZSOLCA VÁROS KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 10/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DIJJAL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Felszsolca Város Képvisel-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k /2012. (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k /2012. (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. ÚJSZÁSZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT K é p v i s e l ő t e s t ü l e t é n e k /2012. (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Újszász Városi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2004.(VII.23.) rendelete. a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2004.(VII.23.) rendelete a talajterhelési díjról Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 10/2004.(VII.27.) rendelete a talajterhelési díjról. /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Jánoshalma település Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben)

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. (egységes szerkezetben) AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 7/2006. (III. 29.) _R E N D E L E T E_ A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (egységes szerkezetben) 1.) A rendelet hatályba lép: 2007. január 1-jén. 2.) A 19/2006. (XII. 13.) számú rendelet hatályba

Részletesebben

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról

12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E. a talajterhelési díjról KÓPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2009( XII.11.) R E N D E L E T E a talajterhelési díjról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 21-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi vízgazdálkodási

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1.

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 7.), 5/2012. (III. 2.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2005. (III. 24.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Biharkeresztes Város

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról

Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 20/2004./08.31./ rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 20/2014. (XII. 01.), a 22/2014.(XII.22.) és a 29/2015. (XI. 02.) számú Önkormányzati

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Község Önkormányzatának 9 /2010. (VIII.18.) számú rendelete a talajterhelési díjról Márkó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvén 26. (4)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc

D:\munkák\város\egys\a talajterhelési díj helyi szabályairól.doc /5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 36/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól az 5/2005. (I.28.). a 63/2005. (XII.6.) 2 és a 20/2009. (IX.30.) 3 egységes szerkezetben

Részletesebben

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13.

Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció. 2005. április 13. Az első hazai csomagolási hulladékhasznosítást koordináló szervezet AZ ÖKO-PANNON KHT. Bemutatkozó prezentáció 2005. április 13. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS HAZAI ÉS AZ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉRE EU

Részletesebben

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete

Rendelet-tervezet. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete Rendelet-tervezet Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (II.) számú Rendelete A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról.

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő Testületének 34/20041.(X1.25.) rendelete a talajterhelési díjról és a helyi környezetvédelmi alapról. Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a környezetterhelési

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése

A rendelet hatálya. Átalány megállapításának szempontjai. Kedvezmény, mentesség. A díj bevallása, befizetése Püspökmolnári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Püspökmolnári Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL SZÓLÓ 34/2004.(XII. 23.) RENDELETÉNEK A 2/2005.(I.

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013 (III.07.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 23.) rendelete a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról A 8/2013. (III. 28.) és 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításával

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról

Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi adókról és a talajterhelési díj megállapításáról Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (Egységes szerkezetben a 38/2015. (XII. 18.)' módosító rendelettel) Budakeszi Város

Részletesebben

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése

Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Talajterhelési díj bevallása, ügyintézése Ügyintéző: Otoltics Gyuláné Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatala Adó Iroda Fadd, Dózsa György utca 12. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8 00-12

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 22/2004. (IX. 22.) számú rendelete a talajterhelési díjról egységes szerkezetben a 11/2005. (IV.27.) sz. ör. rendelettel Lábatlan Város Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 32/2008.(XII.15.) ÖR-el módosított 14/2004.(VII.1.) RENDELETE A talajterhelési díjról I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról.

Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. 1 Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2008.(II. 12.) számú rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról. Som Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezetterhelési

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról

Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Kosd Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2012. (I. 25.) számú rendelete a talajterhelési díjról Egységes szerkezetben a 4/2012. (II.08.) önkormányzati rendelettel. Kosd Község Önkormányzatának

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben)

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE. A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 17/2006.(XII.27.) RENDELETE A talajterhelési díjról. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére.

1. 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed Baja Város szennyvíz-közcsatorna hálózattal ellátott területére. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról Baja Város Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2004. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1 a talajterhelési díjról (egységes szerkezetben a módosítással) Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(VIII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról Ugod Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 02.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Magyarszerdahely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. Rendelet hatálya. Eljárási szabályok. A talajterhelési díj alapja, mértéke, egységdíja Mikepércs Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011. (VI.06.) számú KT. rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2.

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL. A rendelet hatálya 2. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 9/2004.(VI.29.) Önkormányzati Rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület)

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047)

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 LAKOSSÁGI FÓRUM Simontornya Város Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Kossa István elnök

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 29/2004. (VI.18.) önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya

Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. A rendelet hatálya Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRBE TARTOZÓ SZENNYVÍZELHELYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2004. (VI. 29.) r e n d e l e t e a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról

Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004.(XII.1.) számú rendelete Talajterhelési díjról Újudvar község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. 1. A rendelet hatálya Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról. Szátok Község Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (VII. 1.) számú önkormányzati rendelete A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Murakeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-170/2013. Tárgy: Talajterhelési díjról szóló rendelet Mell: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet

TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról. I. Fejezet TENK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2009. (II. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról Tenk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.

Részletesebben

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói

\ t o A U ^ Á A l Á v Ói í''0 v)~xxxxjl \ t o A U ^ Á A l Á v Ói \ ' ' a....:.a a -A á..x í j " í o í L Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II. 29. önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Pócsmegyer

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 178. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007. (III. 9.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról (a módosításáról szóló 16/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 29/2013.(XI.29.)

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 172. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról

Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007./VII.30./ számú rendelete a talajterhelési díjról Kővágótöttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete A környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete. a talajterhelési díjról a talajterhelési díjról Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár város 2012. évi rendezvénynaptárával kapcsolatos

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A talajterhelési díjról

Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A talajterhelési díjról 1 Gelse Község Önkormányzata Képviselő-testület 13/2012.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A talajterhelési díjról Gelse Község Önkormányzatának Képviselő- testülete (továbbiakban: képviselő testület) a helyi

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2004.(XII. 31.) önkormányzati rendelete A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 12-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

I. Fejezet A rendelet hatálya

I. Fejezet A rendelet hatálya Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 48/2004.(VI.18.) rendelete a talajterhelési díjról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Balatonboglár Városi Önkormányzat a talajterhelési díjról szóló 3/2013. (III.26.) számú önkormányzati rendelete módosításokkal egységes szerkezetben.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 6-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 6-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása Előadó: Horváth

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e 1 NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2006./V.02./Ör. r e n d e l e t e a talajterhelési díjról Nyírmada Nagyközség Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben