EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EUROPEAN UNION European Regional Development Fund"

Átírás

1 Kiadja: Vas Megye Önkormányzata Szöveg: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft Szerkesztés és nyomdai előkészítés: Mauz Kft. Nyomdai munkák: Yeloprint Kft. Fotók: Pannon Helyi Termék Nonprofit Kft. fotóarchívuma Készült 2014-ben, 750 példányban. Natur-Kulinarium - Régiók kertjei és kultúrtájai kínálta új élménylehetőségek turisztikai és képzésközpontú fejlesztése és megvalósítása (L00129 számú) projekt. A projektet az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap, Stájerország Tartomány, Magyarország és Bécs Város támogatja. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

2 VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATA

3

4 Kedves Érdeklődő! Ez a kiadvány hasznos lehet mindazok számára, akik részt kívánnak venni a helyi termékekre épülő, természetközeli turisztikai kínálat kialakításában és fejlesztésében. A kisokos útmutatásai segítségül szolgálhatnak a kínálatfejlesztéshez. Gyakorlati útmutatónk 4 modulra épül: 1. modul Természetközeli turizmus 2. modul A helyi termék-előállítás jogszabályi keretfeltételei 3. modul Falusi vendégház és környezete 4. modul Háztáji kiskert kialakítása A kisokosban gyakorlati tanácsokat fogalmazunk meg. Leírjuk, milyen jogszabályi kereteket kell figyelembe vennünk, ha őstermelők, illetve kistermelők szeretnénk lenni, falusi szálláshelyünket pedig milyen minősítő rendszernek feleltethetjük meg. Útmutatást nyújtunk, milyen kritériumok mentén alakítsuk ki gyógy- és fűszernövénykertünket, háztáji veteményesünket, hogyan hozzunk létre falusi vendégasztalt, hogyan alakítsunk ki madárbarát kertet. 1

5 1. modul: Természetközeli turizmus Vas megye turizmusa alapvetően 3 fő ágra tagolható kulturális turizmus gyógy- és egészségturizmus természetközeli vagy szelíd turizmus A szelíd turizmus olyan vendégforgalmat jelent, mely a helyi lakosság és a vendégek közötti kölcsönös megértésen alapul, és nem veszélyezteti a meglátogatott területek kulturális sajátosságait, továbbá lehetővé teszi a táj kímélését is. A szelíd turizmus főbb területei: aktív turizmus, szabadidős tevékenységek, sport a természetben (kerékpáros, vízi turizmus, túrázás, tematikus útvonalak) táborok, tanösvények, erdei iskolák, élménypedagógia falusi turizmus agroturizmus (borászat, horgászás, lovaglás) látogatóközpontok, természetismereti központok helyi termékek megismerése, termelői piacok 2

6 JÓ TUDNI! Az aktív turizmushoz szorosan kapcsolódik a falusi turizmus, azaz a hagyományos népi életforma megismerése. A kézművesek munkájának megtekintése, kipróbálása, olyan népi ételek elkészítése, amit falusi turizmussal foglalkozók kínálnak a vendégeknek. TIPP! A hagyományos értelemben vett falusi turizmus csak néhány helyen található meg. Különleges élményt nyújthat a vidéki életvitel kipróbálása, a paraszti életmódba és a mezőgazdasági tevékenységekbe való bekapcsolódás. 3

7 2. modul: A helyi termék-előállítás jogszabályi keretfeltételei Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek, illetve kistermelőnek? évi CXVII. törvény A személyi jövedelemadóról szóló törvény, továbbiakban Szja tv.), rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az e tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki betöltötte a 16. életévét, a saját gazdaságában a Szja tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítását végzi, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, továbbá a családi gazdálkodó és annak a családi gazdaságában nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja is a Szja tv. 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. Mezőgazdasági kistermelőnek az az őstermelő tekinthető, akinek az adóévben jogszabály alapján kapott támogatás összegével csökkentett őstermelői tevékenységéből származó éves bevétele nem több 8 millió forintnál

8 Őstermelői tevékenységek a saját gazdaságban történő növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik, a saját gazdaságban egyes mezőgazdasági termékek jogszabályba nem ütköző gyűjtése, a saját tulajdonú földterületen végzett erdőgazdálkodás, a saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfőzés keretében történő párlatkészítés, a saját gazdaságban termelt szőlőből saját gazdaságban készített szőlőmust, sűrített szőlőmust, szőlőbor 7 millió forintig, a saját gazdaságban előállított virágok és dísznövények kivéve a rózsa oltva 250 ezer forintig. 5

9 Őstermelői igazolvány Az igazolvány alkalmas az őstermelő: bevételeinek nyilvántartására adatainak nyilvántartására igazolja a jogszerűen folytatott őstermelői tevékenységet igazolja az őstermelői adózás jogszerűségét FONTOS! Az őstermelői igazolványt a falugazdásznál kell kiváltani, amely csak az értékesítési betétlappal érvényes. Az őstermelői igazolvány három évig érvényes, azonban a hozzá kapcsolódó betétlapokat évente kell megújítani. A betétlapok kiváltásának díja: Ft. Kiadás és érvényesítés: 1. kérelem, az adatnyilvántartó lap kitöltése: személy azonosítók, családtagok és azonosítói (közös igénylés esetén), választott adózási mód 2. nyilatkozat a gazdaságról: földek, állattartó helyek felsorolása, termelés, vetésszerkezet stb. 6

10 FONTOS! Ügyintézéshez szükséges iratok: személyi igazolvány lakcímkártya adóazonosító jel adószám (amennyiben értékesít a termelő) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott regisztrációs szám (amennyiben az ügyfél rendelkezik vele) családi gazdálkodó esetén a családi gazdaság nyilvántartási száma a termőföld helyrajzi száma vagy pontos címe és területe az állattartásra alkalmas épület címe, alapterülete, férőhelye megtermelt növényi termékek/állatok mennyisége fajtánként meghatalmazás (amennyiben nem saját nevében jár el az ügyfél) AZ ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY RÉSZEI: Őstermelői igazolvány (feltüntetve rajta az értékesítési betétlap kiadásának dátuma, az érvényesség ideje ügyelve az olvashatóságra az ügyintéző aláírása és bélyegző lenyomata) Értékesítési betétlap(ok) (ellátva az érvényesítési szelvénnyel, feltüntetve rajta az igazolvány száma, a betétlap sorszáma, az évszám, ügyintéző aláírása és bélyegző lenyomata) Adatnyilvántartó lap és Nyilatkozat kitöltött, hatályosított, hitelesített másodpéldánya 7

11 A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételei 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet Kistermelő a következő tevékenységeket végezheti: kis mennyiségű, általa megtermelt alaptermékekkel vagy általa betakarított, összegyűjtött vadon termő alaptermékekkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a régión belül vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátói, illetve közétkeztetési létesítményt látja el, kis mennyiségű általa megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső fogyasztót, a régión belül vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el, kis mennyiségű általa jogszerűen kifogott hallal közvetlenül a végső fogyasztót, a régión belül vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva a Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el, falusi vendégasztalt üzemeltet, meghatározott szolgáltatásokat végez magánszemélyek és más kistermelők részére /2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről 8

12 A kistermelői rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánháztartásban és saját fogyasztására történő termelése és előállítása során. A kistermelő felelős az általa forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, nyomon követhetőség biztosításáért és dokumentálásáért. Kistermelői élelmiszerértékesítést a kistermelőn kívül a vele egy háztartásban élő személy, valamint a kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolatban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülője, nagyszülője is végezheti. A kistermelőnek a tevékenysége megkezdését, tevékenységében bekövetkezett lényeges változásokat, szüneteltetését és megszüntetését a gazdaság helye szerinti területileg illetékes kormányhivatal kerületi állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző hivatalánál írásban be kell jelentenie, a következő adatok feltüntetésével: kistermelő neve, címe a gazdaság vagy az élelmiszer-előállítás helye az értékesíteni kívánt élelmiszerek megnevezése A kerületi hivatal illetékes munkatársa helyszíni bejárás során a kistermelőt nyilvántartásba veszi, és regisztrációs számmal látja el. 9

13 Kistermelői állati eredetű alap-, feldolgozatlan és feldolgozott termék esetén a hatósági állatorvos a bejelentéstől számított 5 napon belül helyszíni szemlét végez, amelynek alapján a nyilvántartásba vett kistermelő részére hatósági állatorvosi igazolást állít ki, ha a gazdaság megfelel az állategészségügyi és élelmiszer-higiéniai előírásoknak, és az állatállomány részt vesz a kötelezően előírt mentesítési programban, illetve a tejtermelő állomány mentes gümőkórtól és brucellózistól. A hatósági állatorvosi igazolás a kiállítástól számított egy évig érvényes, évente meghosszabbítható kedvező eredményű felülvizsgálat esetén. A kistermelő állati eredetű alap- és feldolgozott termékeket csak hatósági állatorvosi igazolással hozhat forgalomba. A hatósági állatorvosi igazolást vagy annak a hatósági állatorvos által hitelesített másolatát a kistermelőnek, illetve az alaptermék értékesítését végző helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egység üzemeltetőjének az árusítás helyén kell tartani. A kistermelőnek az alaptermékből előállított élelmiszerről gyártmánylapot kell késztenie a következő tartalommal: a kistermelő neve, címe az élelmiszer-előállítás helye az élelmiszer megnevezése az élelmiszer egységnyi mennyiségre, illetve adagra számított anyagösszetétele fogyaszthatósági időtartam, illetve minőség megőrzési időtartam tárolási hőmérséklet 10

14 A kistermelő az élelmiszer-előállítás során csak a kiskereskedelmi forgalomban lévő, illetve a saját gazdaságában termelt és előállított fűszereket, ízesítőszereket és étkezési sót használhat fel. A kistermelőnek nyilvántartást kell vezetnie az általa előállított termékek mennyiségéről, az előállítás idejéről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés helyéről, idejéről. A nyilvántartást vagy annak másolatát a kistermelőnek az árusítás helyén kell tartani. 11

15 Valamennyi élelmiszer vállalkozónak biztosítani kell a nyomon követhetőséget, azaz minden általa előállított, forgalmazott élelmiszerről meg kell tudnia mondani, hogy honnan származik (alapanyagok honnan, kitől, mikor, mennyi). A kistermelő által végezhető szolgáltatások: füstölés: a szolgáltatást végző kistermelő gazdaságának helye aszalás, szárítás, őrlés: a szolgáltatást végző kistermelő gazdaságának helye állat vágása és húsának feldolgozása: megfelelően kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény helyén ételkészítés (beleértve kenyér, tészta, befőtt, lekvár, pogácsa): megfelelően kialakított hely a falusi vendégasztal helyén vagy rendezvény helyén terménytisztítás: a szolgáltatást igénybevevő kistermelő gazdaságának helye olajos magvak (olajütés) és gyümölcsök, zöldségek préselése, pasztörizálása: a szolgáltatást igénybe vevő kistermelő gazdaságának helye. Piaci megjelenés Ha portékánkkal kimegyünk a piacra, vagy egy vásárba, több mindenre figyelemmel kell lennünk? 12

16 1. Legfontosabb, hogy szépen, ízlésesen rendezzük be a standunkat, asztalunkat. mindig tiszta terítővel takarjuk le az asztalunkat, nevünket tüntessük fel, írjuk ki, hogy honnan jöttünk, készüljünk bőséges árukészlettel, az asztalra kipakolt árut ízlésesen rendezzük el, célszerű ár vagy íz alapján kategorizálni termékeinket, akár némi dekorációval is ízlésesebbé, szebbé tehetjük pavilonunkat. 2. A megjelenésen túl, fontos még a fogyasztóval kialakított személyes kapcsolat. A vásárlókkal legyünk udvariasak és figyelmesek. Öltözzünk az alkalomhoz illően, terméken szerepeljen a logó vagy a monogram, vagy valami egyedi jel, ami megkülönböztet bennünket. Legyen nálunk mindig névjegykártya, amelyen szerepelnek a fontosabb adataink: nevünk, lakcímünk, egyéb elérhetőségünk, telefonszám, cím. 13

17 3. A termékek csomagolása legyen igényes, szép és egyedi. Legyen nálunk csomagolóanyag, táska, amiben a terméket a vásárlónak tudjuk adni. A jó minőségű árun túl még mit nyújthatunk a vevőinknek? Rövid mesterség bemutatót, ami maximum 1-2 óra hosszú, és a fő célja a figyelemfelkeltés, a termék készítésének bemutatása. Ezzel növelhetjük a vásárlói kedvet, és így növekszik a termékismeret is. Továbbá növelhetjük a hitelességünket megfelelő öltözékkel, illetve a megfelelő felszerelés meglétével. Ha az általunk előállított termék élelmiszer, akkor kóstolóval is készüljünk, hogy az érdeklődők megízlelhessék azt. Ezzel közvetlenebbé tudjuk tenni a vásárlást, és a vevőt könynyebben vásárlásra buzdíthatjuk, akik elmondhatják a termékkel kapcsolatban a véleményüket, benyomásaikat. Ezekből újabb ötleteket meríthetünk. Hasonló módon működik a kézműves foglalkozás is, ahol a gyerekek, a potenciális vásárlók kipróbálhatják magukat, és tapasztalati úton közelebb kerülhetnek az adott kézműves apróságokhoz. 14

18 A legjobb reklám: Tevékenységednek, megbízhatóságodnak, munkád minőségének, küldetésednek, viselkedésednek jó hírét, hitelességedet semmilyen reklám nem pótolja, illetve nincs az a hírverés, ami ellenkező esetben felülírja mulasztásaidat, hibáidat! 15

19 3. modul: Falusi vendégház és környezete A falusi vendéglátás különböző szolgáltatásokat foglal magába. Mielőtt belefognánk ebbe a tevékenységbe, határozzuk meg a vendégkört. Ennek tudatában meg kell fogalmaznunk, mit is szeretnénk nyújtani a turistáknak. Ez a kettő szoros összefüggésben van egymással. Ezeknek a tényezőknek a színvonala határozza meg a vendégház minőségét, és ezáltal a potenciális vendégkört. Ehhez mérten tudjuk kialakítani az árakat. FONTOS! A falusi vendéglátás alapja a sokoldalúan, és jól kialakított szolgáltatási infrastruktúra. A szabadidős tevékenységek, a hagyományőrző programok, a kulturális és gasztronómiai élmények mind növelhetik a falusi vendéglátás vonzerejét és színvonalát. 16

20 Szállás A falusi vendéglátáshoz többféle falusias-tanyaias szállástípus tartozik. Ezek lehetnek: vendégszobák lakrészek üdülőházak tanyák sátorozó helyek Mindezek mellett kiegészítésül szolgálnak az egyéb kereskedelmi szálláshelyek, melyek illeszkednek a tájba és sajátos hangulattal bírnak. Ilyenek: fogadók panziók kulcsos házak TIPP! Különösen vonzó tud lenni egy szálláshely, ha formájában, kialakításában különleges, és ezzel felkelti a vendég érdeklődését. Például egy pajtából, csűrből vagy épp egy kis kunyhóból is varázsolhatunk komfortos szállást. 17

21 A konyhakert, a gyümölcsös szintén fontos eleme a falusi vendéglátásnak, hiszen az itt megtermelt gyümölcsöket és zöldségeket kínálhatjuk vendégeinknek. TIPP! A színvonalat emelheti egy szép virágoskert vagy egy jól kialakított pihenőkert rész. 18

22 Használjuk a Napraforgókat! A falusi szálláshelyet napraforgóval tanúsító védjegy a turizmusért felelős tárca által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy. A napraforgó: minőségjelző: garancia arra, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, komoly szakmai szempontrendszer alapján történt; marketingeszköz: a tudatos turisták körében egyre ismertebb szimbólum a napraforgó, így sokak utazási döntésében szerepet játszik, hogy a kiválasztott szálláshelynek van-e napraforgós minősítése. Vannak napraforgós szálláshelyek, melyek különböző szolgáltatásokkal rendelkeznek. Minősítési kategória Jellemzői Szerényebb felszereltségű, közösen használható fürdőszobával, WC-vel, étkező- és konyharésszel, parkolási lehetőséggel. A vendégek számára elkülönített fürdővel és WC-vel rendelkezik. Étkező, konyha, társalgó, pihenőkert és parkolási lehetőség biztosítja a kényelmet. Saját fürdőszobával és WC-vel rendelkező lakóegység, ahol jól felszerelt szoba, étkező, társalgó, konyha és kerti bútorokkal ellátott pihenőkert várja a vendégeket, parkolási lehetőséggel. 19

23 TIPP! Ahhoz, hogy szálláshelyünk még vonzóbb legyen a turisták körében, használjuk napraforgós besorolását honlapunkon, nyomtatott prospektusainkban, illetve szálláshelyünk egyéb reklámfelületein, valamint a szálláshely épületére vagy a kapura is jól látható helyre tegyük a minősítést jelző táblát. A falusi szálláshelyek további specializálódásai a következők: A FATOSZ által elismert szakosodások 3 : Zöld Porta: A Zöld Porta olyan vidéki szálláshely, amely a látogatók kiszolgálása során a helyi erőforrások használatát részesíti előnyben, helyi termékekre, foglalkoztatásra és a helyi piacra épít. Lehetőség szerint kerüli a nagyipari termékek és természetidegen eszközök használatát. Egészségporta: A ház kínálatának középpontjában az egészségmegőrzés szerepel, kezdve a kímélő és egészséges ételektől a gyógyteák választékán át a különböző sporteszközök (kerékpár, nordic walking botok stb.) kölcsönzésének lehetőségéig. Ezek mellett relaxációs eszközök (masszázsfotel vagy masszázságy, masszőr, szauna stb.) és szabadtéri sporteszközök, játékok állnak rendelkezésre

24 Kerekes székes porta: Az épület részlegesen akadálymentesített, legalább egy szoba és fürdőszoba alkalmas mozgásukban korlátozott vendégek fogadására. A házigazdák biztosítanak transzferszolgáltatást a vendégek számára, valamint rendelkezésre állnak speciális turisztikai ajánlatok, szabadidős lehetőségek. Gyermekbarát porta: Gyermekbarát portáinkon a házigazdák igény szerint biztosítanak szakszerű gyermekfelügyeletet, kifejezetten a kisgyermekek számára kidolgozott gyermekmenüt az étkezéseknél. Ezek mellett gyermekágy, etetőszék és bőséges gyermekjáték választék áll rendelkezésre a házon belül és kívül egyaránt. Aktív falusi porta: A szálláshelyeken számos sporteszköz áll rendelkezésre (kerékpárkölcsönzés, horgászfelszerelés, íjászfelszerelés, egyéb sporteszközök). A túrákhoz, kirándulásokhoz bőséges információs anyag, szakkönyvek nyújtanak segítséget, a házigazdák pedig szívesen készítenek piknik kosarat, hideg élelmet az útra. Amennyiben nagyméretű sporteszközt (pl. kerékpárt) viszünk magunkkal, a tárolási és javítási feltételek biztosítottak. Lovas porta: Ezen házak saját karámot és lovaspályát tartanak fenn istállóval együtt, melyben a vendég lovak elhelyezése is megoldott. Lovas túrákat szakképzett túravezetővel tehetünk, és bőséges információt kapnak a turisták a környék látnivalóiról. Igény esetén lovas felszerelés kölcsönzése biztosított. 21

25 Pálinkás porta: A szálláshely rendelkezik pálinka bemutató / kóstoltató helyiséggel, ahol autentikus környezetben ismerkedhetünk a pálinkakínálattal, mely legalább három féle pálinkát tartalmaz. Emellett betekintést nyerhetünk a pálinkakészítés menetébe, megnézhetjük a pálinkalepárló berendezést és az egyéb eszközöket, melyek a pálinkához kapcsolódnak. Boros porta: Egy boros porta elengedhetetlen tartozéka a borospince, melyben akár a borkóstolásra is lehetőség nyílik, minimum háromféle helyi borból. A borkóstolás mellett a borkészítés különböző fázisait is megismerhetjük az ehhez szükséges eszközökkel együtt, ha pedig ősszel érkezünk, a szüreten is részt vehetünk. Mindemellett bőséges információval állnak rendelkezésre a házigazdák az adott borvidék látnivalóiról. Hagyományok portája: A hagyományok portájának alapvető tulajdonsága, hogy az épület és annak berendezése az adott tájegységre jellemző tradicionális képet mutat. A hagyomány az ételkínálaton is nyomon követhető, ugyanis számos tájjellegű, helyi alapanyagokból készült étel kerül a vendég asztalára. A házban gyűjtemény található a paraszti kultúra emlékeiből és lehetőség nyílik a hagyományos kézműves mesterségek, valamint az agrár munkakultúra megismerésére is. Falusi életmód ifjúsági porta: Ezen porták fő célja a tradicionális falusi életmód bemutatása gyakorlati oldalról, életszerű környezetben. Így a házak körül gyümölcsös- vagy veteményes kert található, kipróbálhatóak, megismerhetőek népi mesterségek és a mezőgazdasági tevékenységek. A falusi jellegnek megfelelően többféle háziállat várja a vendégeket. 22

26 Falusi vendégasztal porta: a ház fő attrakciója a gasztronómiai kínálat. A szálláshelyen készült ételekben a lehető legmagasabb arányban saját és helyi termelőktől származó alapanyagot használnak fel. Az adott terület hagyományos receptjei alapján készítik az ételeket, melyek mellé tájjellegű italok (bor, pálinka, háziszörp, stb.) társulnak. A vendégek megismerhetik a régi konyhai eljárásokat és eszközöket, a kemencét, valamint az adott tájra jellemző terítéket és berendezési tárgyakat. 23

27 24

28 Falusi vendégasztal A 136/2007. (VI.13.) Kormányrendelet határozza meg a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységről alkalmi falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenységeket. Külön jogszabályban határozza meg a falusi vendégasztal szolgáltatását. Az alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltató az a magánszemély, aki a jogszerűen használatban lévő, közterületeknek nem minősülő ingatlanon (tanyán, falusi portán stb.), a jogszerűen használatban lévő eszközökkel személyesen végzi a tevékenységét, melyben a vele egy háztartásban élő közvetlen hozzátartozói közreműködhetnek. A jogszabály szerint a falusi vendégasztal nem más, mint a családi magánétkezésekhez készített házi élelmiszerek bemutatása, melyek valamilyen gasztronómiai hagyományhoz kapcsolódnak. Az így előállított saját készítésű ételeket naponta maximum tizenöt látogató részére értékesíthetjük, a kistermelői mennyiségi korlátok betartásával. Ezt a tevékenységet alkalomszerűen lehet végezni, azaz ha ezt idényjellegűen végezzük, vagy legalábbis nem naponta. Azaz ez a szolgáltatás a vidékre látogató turistáknak szól, és a régió gasztronómiai hagyományainak bemutatását célozza meg. A szolgáltatás a kistérségi jegyző által hatósági nyilvántartásba vétel után végezhető

29 A hatósági nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: a nyilvántartásba vétel sorszáma és időpontja a szolgáltató neve és címe a szolgáltató tevékenysége a nyilvántartásban szereplő adatokkal kapcsolatos változásokra, illetve a nyilvántartásból való törlésre vonatkozó bejegyzés FONTOS! A falusi vendégasztal ellenőrzésére jogosult szervek a következők lehetnek: a Jegyző a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség az ÁNTSZ az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Szolgálat valamint az Adóhatóság A falusi vendégasztal szolgáltatás esetében a vendégfogadó célra: a helyben termelt élelmiszereket feldolgozva, vagy nyersen helyben forgalmazza a házi ételkészítés hagyományait és egyedi ízeit bemutassa megőrizze a vidéki és tájkonyha hagyományait az érkező turisták, látogatók számára étkezéssel egybekötött gasztronómiai programot adjon 26

30 Madárbarát kert 5 Ha szeretnénk megörvendeztetni vendégeinket reggeli madárcsicsergéssel, tegyünk érte! A madarak közelsége nemcsak hasznos a kertünk számára, de vendégeink komfortérzetét is növeli. Ennek érdekében igyekezzünk minél inkább a kis szárnyasok kedvében járva kialakítani a vendégházunk környezetét, a kertet. 5 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület előadásai alapján A változatos növényzetű környezet egész évben búvó-, táplálkozó- és szaporodó helyet kínál az élőlényeknek. Fontosak az idősebb, kellően vastag fák, mivel a harkályodúkban számos madárfaj költ, az ilyen fák ágvillájában fészkelnek az erdei fülesbaglyok. A sűrű bokrok rejtekhelyet nyújtanak a nyáron fészkelőknek. Az örökzöldek télen szélvédettebbek, tavasszal pedig sok faj előszeretettel költ ilyen helyeken. Ezek a helyek nemcsak a fészkek búvóhelyei, hanem a fészküket elhagyó madaraké is. A fákra, a házak falára felkúszó borostyán és vadszőlő nemcsak fészkelő hely, hanem téli táplálékot is szolgáltat. 27

31 A virágzó fák, bokrok és lágyszárúak nemcsak szépek, de számos rovarfaj és a velük táplálkozó állatok számára is nélkülözhetetlenek. De a természetes élőhelyek mellett fontosak a mesterséges madárodúk is. Főleg azokon a helyeken, ahol hiányoznak a vastagabb fák a fa- és erdőállományokban növelhetjük az odúköltő fajok és egyedek számát. TIPP! Nyári kánikulában a madarak nehezen találnak vizet, ezért célszerű kialakítani számukra itatókat, melyeket célszerű a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület útmutatása alapján elkészíteni: legegyszerűbb egy cm átmérőjű műanyag virágalátétet használni, hiszen nem törik könnyen, 10 cm mélységet nem haladja meg, és megfelelő méretű, hogy a nagyobb madarak is tudjanak fürdeni benne, itatni bárhol itathatunk, fontos, hogy az év minden szakában figyeljünk arra, hogy legyen kitéve víz a madaraknak, a kitett víz legyen tiszta. Naponta cseréljük a vizet, télen langyos vízzel töltsük meg, és jégtelenítsük. 28

32 Az itató, vízfürdő mellett fontos a porfürdő kialakítása is. A madarak a porfürdőzéssel is küzdenek a külső élősködők ellen. A porfürdőhöz száraz, finom szemcséjű talajra van szükség. Porfürdőt nagyon egyszerűen létesíthetünk: távolítsuk el a növényzetet lazítsuk fel a talajt vagy helyezzünk ki porfürdő tálcákat. Az itatót és a porfürdőt lehetőleg egymás mellett alkalmazzuk. Télen is segítenünk kell a madarakat, hiszen a téli fagyok beálltával, az első hó leesésével vagy ónos esőkor nehezen találnak táplálékot maguknak. Olajos magvakkal, almával, főtt zöldségekkel, állati zsiradékkal etessük őket elsősorban, de semmiképpen ne adjunk nekik sózott, adalékokkal kezelt magvakat, szalonnát, kenyeret vagy morzsákat. 29

33 4. modul: Háztáji kiskert kialakítása 6 Gyógy- és fűszernövénykert kialakítása A fűszernövények termesztése nagyon egyszerű, hiszen nem foglalnak sok helyet, és sok energiát sem igényelnek. A gyógynövényeinket és fűszereinket többféle módon is termeszthetjük. TIPP! Konyhakertben, vagy külön kialakított részben, vagy a zöldségekkel egy helyen is termeszthetjük. Ezen túl virágládákba, cserépbe, függő kosarakba, vagy akár fém vödrökbe is ültethetünk, melyeket, hasznosságuk mellett dekorációként is alkalmazhatunk. A fűszernövények akkor fejlődnek a legjobban, ha termőhelyükön, az igényeiknek megfelelő fényt, hőmérsékletet, víz- és tápanyag mennyiséget tudunk biztosítani. A fűszernövények nagy része fénykedvelő, vagy a félárnyékos helyeket szereti. Fontos, hogy mielőtt egymás mellé ültetjük a növényeket, tájékozódjunk, melyik növénynek milyen igényei vannak, hiszen nem célszerű egy vízigényest és egy szárazságot kedvelőt egymás mellé ültetni. Elsődleges cél, hogy a növények növekedése folyamatos legyen, és a friss hajtásokat rendszeresen tudjuk szedni

34 TIPP! A gyógy- és fűszernövények ültethetők vegyes növényágyásokba. Társíthatjuk őket zöldségekkel és/vagy dísznövényekkel. Azonban legjobb, ha önállóan, elkülönített fűszerkerteket hozunk létre, hiszen így könnyebb használni, és művelni őket. 31

35 A kert létesítésnél figyelembe veendő főbb szempontok: milyen fűszereket és gyógynövényeket kedvelünk legjobban, milyen mennyiségekre lesz szükségünk, melyek az örökzöldek, lombhullatók, fagyérzékenyek, télállók, egynyáriak vagy évelők, milyen a magasságuk, növekedésük, habitusuk, színűk, meddig tart a virágzásuk, milyenek az igényeik. Az erősen terjedő tövű növényeket legjobb egy nagy edénybe ültetni, mellyel meg tudjuk határozni, hogy meddig terjedhet a növény. Ezt az edényt pedig a földbe süllyesztve helyezzük el. Emellett a fagyérzékeny növényeket is tartsuk cserépben, melyeket a fagyok beállta előtt világos, fagymentes helyen teleltessünk át. Veteményes kialakítása A vendégház mellett célszerű kialakítani egy veteményest, melyből a vendégeink ellátására tudunk helyi gasztronómiai különlegességeket sütni-főzni. Így biztosak lehetünk az alapanyagok frissességében és vegyszermentességében. És könynyedén az idénynek megfelelően tudnunk főzni, hiszen csak kimegyünk a kiskertbe és behozzuk, amire szükségünk van, illetve egyes zöldségeket, gyümölcsöket a betakarítási időszak utánra is tudunk tárolni. Egy konyhakert létrehozása még a legkisebb területű kertben is megoldható, azonban a zöldségeknek sok napfényre, tápanyagra van szüksége, ezért az ágyások helyének megválasztásánál alaposnak kell lenni. 32

36 Mindenképp érdemes az utcai autóforgalomtól távolabb ültetni a növényeket, hogy a kipufogó gáz ne érje a zöldségeket, ezen kívül a háztól könynyen megközelíthetőek legyenek az ágyások, ha este szükségünk van a főzés mellé egy kis salátára. Az ágyásokat hagyhatjuk szabadon is, de ha bekerítjük egyszerű falécekkel, könnyebben tudjuk majd gondozni, kapálni a növényeket, és ez távol tarja a csigákat is. Évről évre érdemes egy vetésforgót is beiktatni, vagyis ahová tavaly retket veteményeztünk, oda a következő évben egy másik zöldségfajtát ültessünk. TIPP! A zöldségágyások szélére ültessünk büdöskét, levendulát, metélőhagymát, fokhagymát, mert ezek megvédik a zöldségeket a kártevőktől, és nem csak szépek vagy hasznosak ezek a növények, de természetes rovarűzőként is funkcionálnak. Ne feledkezzünk meg a zöldségágyások rendszeres tápanyag utánpótlásáról, minden kora tavasszal, vagy késő ősszel forgassunk bele a talajba istállótrágyát, mert a zöldségeknek nagy a tápanyag igénye. 33

Helyi termék kézikönyv

Helyi termék kézikönyv Helyi termék kézikönyv Kiadó: Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány 7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. Telefon: + 36 82 527-790 Fax: +36 82 527-799 E-mail: info@somogy-hvk.hu Web: www.somogy-hvk.hu

Részletesebben

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről

Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Tájékoztató a kistermelők élelmiszer-előállítással kapcsolatos lehetőségeiről Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest 2013. 2. kiadás E kiadvány bemutatja a kistermelői tevékenységet végző gazdákra vonatkozó

Részletesebben

Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5. Mezőtúr, 2014.

Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5. Mezőtúr, 2014. Alapozó kutatás ISBN 978-615-5256-16-5 Mezőtúr, 2014. A kutatási beszámoló a Gál Ferenc Főiskola megbízásából a Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba

Részletesebben

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei

Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Helyi termelő piacok kialakításának lehetőségei, és piacok jogi szabályozása, a minőségi termelés követelményei Alsóörs, 2015 03 31 Szabadkai Andrea MIS-ÖKO Kft. Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók

Részletesebben

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat!

Nem tartalmazza falusi vendégasztal során elkészített, értékesített ételek jó higiéniai gyakorlatát, az erre vonatkozó szabályokat! Zömében a saját gazdaság elsődleges termelésén alapuló értékesítés céljából kisléptékű magánházi élelmiszer előállítás és értékesítés Jó Higiénia Gyakorlat útmutatója Nem tartalmazza falusi vendégasztal

Részletesebben

ISBN 978-615-5256-15-8

ISBN 978-615-5256-15-8 Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok Feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun-Szolnok Megyében című LEADER térségek közötti együttműködés pályázatban megvalósuló

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HELYI TERMELŐI PIAC Jelen kiadvánnyal a helyi termelői piac létesítéséhez, az ott árusítható termékek köréhez, illetve az árusításhoz kötődő szabályozásokban kívánunk

Részletesebben

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS

EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS FVM KÉPZÉSI ÉS SZAKTANÁCSADÁSI INTÉZET BUDAPEST, 2005 EU VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJA AGROTURIZMUS Szerző: Dr. Könyves Erika Hekliné dr. Herbály Katalin Lektor:

Részletesebben

Adj Helyet a Helyinek Hálózati mozgalom a helyi termék polcok életre hívására Elemző háttéranyag

Adj Helyet a Helyinek Hálózati mozgalom a helyi termék polcok életre hívására Elemző háttéranyag Adj Helyet a Helyinek Hálózati mozgalom a helyi termék polcok életre hívására Elemző háttéranyag A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet megbízásából készítette: Pannon Helyi

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület. Helyi termékek előállítása és értékesítése a Zala Termálvölgyében

Zala Termálvölgye Egyesület. Helyi termékek előállítása és értékesítése a Zala Termálvölgyében Zala Termálvölgye Egyesület Helyi termékek előállítása és értékesítése a Zala Termálvölgyében Kutatási zárótanulmány készítette: Dr.G.Fekete Éva 2009.november 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. Általánosságban

Részletesebben

Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében

Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében A könyv a Zala Termálvölgye Egyesület Helyi termék konferencia sorozat a Zala Termálvölgyében című nyertes LEADER pályázata keretében készült. Helyi

Részletesebben

Jó példák tára. - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések -

Jó példák tára. - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések - Jó példák tára - helyi természeti értékekre, területekre, erőforrásokra alapozott gazdaságfejlesztési programok, vállalkozások, együttműködések - Példatárunkban Szabolcs-Szatmár Bereg megyei, a természeti

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HELYI TERMELŐI PIACON TÖRTÉNŐ ÁRÚSÍTÁS Jelen kiadvánnyal a helyi termelői piacon árusítható termékek köréhez, illetve az árusításhoz kötődő szabályozásokban kívánunk

Részletesebben

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Február 21 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA SZÖVETSÉG

Részletesebben

Falusi Turizmus MINTA ÜZLETI TERV

Falusi Turizmus MINTA ÜZLETI TERV Falusi Turizmus MINTA ÜZLETI TERV Szerkesztés: Németh Péter 2013. október 31. ISBN 978-963-7192-30-2 Ez a dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A dokumentum tartalmáért teljes

Részletesebben

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK?

HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? HELYI TERMÉK FEJLESZTÉS A GYAKORLATBAN - MIÉRT JÓ A HELYI TERMÉK? 2013. Március 7 Helyi termékkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazhatósága a gyakorlatban KISTERMELŐI RENDELET Szabadkai Andrea MAGYAR BIOKULTÚRA

Részletesebben

Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac

Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR FÖLDRAJZ- ÉS FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANSZÉK Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői

Részletesebben

Vidékjáró Marketing. Marketing elmélet és gyakorlat a vidéki turisztikai termékek értékesítésének megkönnyítése, s a Vidék népszerűsítése érdekében

Vidékjáró Marketing. Marketing elmélet és gyakorlat a vidéki turisztikai termékek értékesítésének megkönnyítése, s a Vidék népszerűsítése érdekében Vidékjáró Marketing Marketing elmélet és gyakorlat a vidéki turisztikai termékek értékesítésének megkönnyítése, s a Vidék népszerűsítése érdekében Kiadja: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége Cím:

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság

Közösség által támogatott mezőgazdaság ÖMKi Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Közösség által támogatott mezőgazdaság Útmutató

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik

VÖLGY VIDÉK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik CHEMCON 2002 TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTII TÁRSASÁG Teerrveezzeen veellünk.. VÖLGY VIDÉK GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA I. Völgy Vidék helyi termékei és fejlesztési lehetőségeik ZÁRÓTANULMÁNY Témavezető

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén

Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Piacképes helyi termékek a Gerence Marcal Rába partján és a Somló környékén Készítette: Kristály-völgy Terület- és Vidékfejlesztési Egyesület 2009. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 4 Hipotézis 6 II. AGRÁRTERMÉKEK

Részletesebben

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül

A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS GAZDASÁGI- ÉS STATISZTIKA TANSZÉK A termelői piacok szerepe a Balaton régió fejlesztésében, a Liliomkert példáján keresztül Készítette: BENE ESZTER IV.

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

A fenntarthatóság ösvényén

A fenntarthatóság ösvényén A fenntarthatóság ösvényén Minôségi szakosodás a környezettudatosságért A kiadvány a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatának támogatásával valósult meg A FENNTARTHATÓSÁG ÖSVÉNYÉN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja

Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja Zirc és Kistérsége Turizmusfejlesztési Koncepciója és Programja 1999. május Tartalomjegyzék A térség bemutatása 4.oldal SWOT elemzés 5 2 Koncepció 8 A turizmus helyi jellemzői és fejleszthetőségük 8 Bevezetés

Részletesebben

Zöld Porták kialakítása és környezetbarát üzemeltetése

Zöld Porták kialakítása és környezetbarát üzemeltetése Zöld Porták kialakítása és környezetbarát üzemeltetése Tartalom Bevezető... 3 Mi is az a Zöld Porta?... 4 1. Környezeti fenntarthatóság... 5 Település elhelyezkedése... 5 Közlekedés a településen... 7

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

HELYI ÉLELMISZEREK MARKETINGJE EGYESÜLET LEADER HACS TERÜLETÉN A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA A NYITOTT PINCÉK HÁLÓZATÁVAL SZEMBENI

HELYI ÉLELMISZEREK MARKETINGJE EGYESÜLET LEADER HACS TERÜLETÉN A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA A NYITOTT PINCÉK HÁLÓZATÁVAL SZEMBENI Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna. (Descartes) HELYI ÉLELMISZEREK MARKETINGJE A BAKONY ÉS BALATON KELETI

Részletesebben