Budapest, október 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2010. október 15."

Átírás

1 Hatásvizsgálat Dombóvár Város Önkormányzata Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet intézménye fenntartására vonatkozóan Készítette: CCA Adó- és Pénzgyi Tanácsadó, Menedzser Zrt. Készlt: 4 példányban 3 példány megbízói 1 példány megbízotti Budapest, október 15.

2 Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló II. Az intézményi működés jogszabályi hátterének és jelenlegi formájának ismertetése, értékelése III. Költségvetések-alakulása IV. Feladat és hatáskör megosztás, kötelezettségvállalás, pénzgazdálkodás rendszere V. Finanszírozási rendszer VI. A további működtetésre vonatkozó javaslat részletes bemutatása, előnyei az egyéb lehetőségekkel szemben Dombóvár Város Önkormányzata, valamint a CCA Adó- és Pénzgyi Tanácsadó, Menedzser Zártkörűen Működő Részvénytársaság között augusztus 17-én az Önkormányzat 217/2010. (VI. 05.) számú határozata alapján Megbízási szerződés jött létre, melynek tárgya hatásvizsgálat készítése Dombóvár Város Önkormányzata részére, az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakítására, illetve megszűntetésére vonatkozóan. 2

3 I. Vezetői összefoglaló A hatásvizsgálat elvégzése során a főbb megállapítások a következők: Dombóvár Város Önkormányzata, intézményei pénzgyi-gazdasági feladatainak ellátására szeptember 1-i hatállyal egységes gazdasági szervezetet hozott létre, egy meglévő intézmény bővítésével, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (továbbiakban Szolgáltató Szervezet) elnevezéssel. Ettől az időponttól valamennyi, az Önkormányzat által fenntartott intézmény pénzgyi, gazdálkodási feladatait ez a szervezet látja el. A Szolgáltató Szervezethez hozzárendelt intézményeket a gazdálkodás szervezésének módja alapján - az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően - önállóan gazdálkodó kategóriából részben önállóan gazdálkodóvá sorolta át augusztus 1-jétől az intézmények takarítási feladatainak ellátását és irányítását is a Szolgáltató Szervezet biztosítja. Ennek megfelelően bővlt az intézmény létszáma a takarítási feladatot végzőkkel évben tovább bővlt a Szervezet feladata, egy új intézmény alapításával. A Szolgáltató Szervezethez közoktatási, kulturális, szociális és gyermekjóléti intézmények, a tűzoltóság és egy társulás tartoznak. A Szolgáltató Szervezet valamennyi saját előirányzatára, valamint a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, költségvetési szervek meghatározott előirányzatára rendelkezési jogosultságot kapott. 3

4 A Szolgáltató Szervezet belső szabályzatai (SzMSz, Ügyrend) tartalmazzák a működési struktúrát, illetve a delegált feladatokat. A Szolgáltató Szervezet többfunkciós (zemeltetési, gazdálkodási, pénzgyi) feladatellátása, valamint a hozzárendelt intézmények sokasága, feladataik sokrétűsége okán javasolt, a már meglévő Szolgáltató Szervezet bázisán egy a korszerű önkormányzati intézményi gazdálkodást támogató, Elszámolóház létrehozása és működtetése. A Szolgáltató Szervezet, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet költségvetése tartalmazza a saját, illetőleg a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek költségvetését, mely évben 9, évben 10, illetőleg évben 8 volt. A Szolgáltató Szervezet költségvetése, a hozzá tartozó önállóan működő intézményeket is figyelembe véve jelentős súllyal (47,7 %) szerepel az Önkormányzat költségvetésében. Ennek értelmében az intézmények részéről fontos a szakmailag megalapozott, fegyelmezett gazdálkodás. A költségvetés tervezése évről évre alacsonyabb pénzgyi kondíciókat tartalmaz, mely mellett a feladat ellátás volumene és színvonala számottevő csökkenést nem mutat. Alapvetően a források csökkenése korlátozza a kötelezettségvállalás lehetőségeit. Ennek alapvető figyelemmel kísérésére, egy jól működő kötelezettség-vállalás nyilvántartási-rendszerrel nyílik lehetőség. Ennek hiánya okozhatja a fedezet nélkli kötelezettségvállalást, melynek mutatója a Szervezet gazdálkodása során a fizetési határidőn túli szállítói állomány növekedése. 4

5 A évben a 30 napon túli elismert és kifizetetlen szállítói tartozás folyamatosan magas szintet mutat. Amennyiben a tendencia az év további részében állandúsul, úgy szkséges figyelembe venni a az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 100/F. (6) bekezdése által előírt önkormányzati biztos intézményének alkalmazását. A pénzgyi kondíciók látványos romlása, a fegyelmezett, szigorúan determinált költségvetési paraméterek meghatározása mellett szkségessé teszi a feladatellátás volumenének és minőségének fellvizsgálatát, elsősorban a kötelező és nem kötelező feladatok tekintetében, mely kiadási megtakarítást eredményez. Mindamellett ösztönözni kell az intézményeket saját forrásaik bővítésre, melyben a centralizált gazdálkodás támogató lehet, elsősorban a klönböző Európai Uniós, vagy hazai pályázatok benyújtása tekintetében. Az Ámr. 16. (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban, munkamegosztási megállapodásban rögzíti. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a meghatározott feladatok közl melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. A Szolgáltató Szervezet és a hozzárendelt önállóan működő intézmények munkamegosztási megállapodásában rögzítésre kerltek az ellátandó feladatok és a hatásköri kompetenciák. Részletes szabályozás formájában határozták meg a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, 5

6 érvényesítés jogköreit, azonban nem részletezettek megfelelően a teljesítés igazolásával, illetve az utalvány ellenjegyzésével kapcsolatos kompetenciák. A Megállapodás a gazdálkodással kapcsolatos tervezési, előirányzatok feletti rendelkezési, a beszámolási, az információ-szolgáltatási kötelezettségeket, a számviteli, az analitikus nyilvántartásokra vonatkozó előírásokat, ellenőrzés funkciókat, illetve a működtetés feladatai foglalja magában. A Megállapodáson kívl a klönböző gazdálkodási kompetenciák szabályozása az Ügyrendben és a Pénzkezelési Szabályzatban történik. A kötelezettségvállaláshoz és a pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök meghatározása nem egyértelmű. Maradéktalanul nem biztosított a hatályos jogszabályi előírások és a belső szabályzatok közötti összhang. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-Testlete a 19/2001. (V. 02.) számon rendeletet alkotott az önkormányzati kis-kincstár működéséről. A rendelet hatálya a felgyeleti szervi támogatásban részeslő összes intézményre vonatkozóan kiterjed. A kis-kincstári rendszer működtetése az OTP Bank közreműködésével történik. A rendelet egy alkalommal évben módosításra kerlt. A rendszer az alábbi főbb elemekből áll: előirányzat felhasználási keret (limit) meghatározásával történik a finanszírozás, a költségvetésben meghatározott, a TÁH klönbözettel csökkentett havi limit összegét az intézmények lehívhatják a Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájáról, amennyiben a saját bevételk nem fedezi a felmerlt kiadásokat, a limit temezését a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy állapítja meg, felújítások, beruházások esetén lehet eltérni, rendkívli kifizetés esetén engedély szkséges, a céltámogatásokkal az intézményi limit automatikusan emelkedik, minden hónap 25-ig meghatározott formátumú, tartalmú pénzforgalmi temtervet készít az intézmény, 6

7 az Önkormányzat az intézmények pénzellátását egyetlen elszámolási számlán bonyolítja, a Polgármesteri Hivatal az intézmények pénzellátását biztosító egyetlen elszámolási számlára vezeti a szkséges összeget (amire a saját bevételk nem nyújt fedezetet), a fel nem használt összeg nap végén visszavezetődik a Polgármesteri Hivatal számlájára, a havi limit maradványa a következő hónapokban szabadon felhasználható, a kamatmegtakarítás 50 %-át az intézmény visszakapja. A rendelet alkotásának és módosításának időpontját figyelembe véve -, nem határozza meg a finanszírozásban Szolgáltató Szervezet szerepét, funkcióit. Célszerű a jelenlegi rendeletet aktualizálni és egy korszerűbb, kiskincstári rendszert hatékonyabb, bővített formában továbbműködtetni. A szakmai és a szigorú gazdálkodási követelmények egyttes figyelembevételéhez és a döntések mindkét szempontból történő jó megalapozásához mindenképp jól átgondolt és szabályozott finanszírozási rendszer szkséges. A jelenleginél korszerűbb költségvetési tervezési és finanszírozási módszerek bevezetése indokolt a jövőben. A kialakításra kerlő tervezési, kötelezettségvállalási és finanszírozási rendszereknek egyttesen biztosítania kell a gazdálkodási fegyelem betartását, a fizetőképesség biztosítását és a költségvetésen belli, szigorú, fegyelmezett és megfelelően kontrollált költségvetési gazdálkodást. Kerljön követelményként meghatározásra az átalakítással létrehozandó új szervezettel szemben a megfelelő tájékoztatás biztosítása a feladatellátó intézménynek az ellátott feladatokhoz kapcsolódó előirányzatok és teljesítésk alakulásáról, amennyiben szkséges a gazdálkodási fegyelem betartására vonatkozóan jelzés történik. Egyttesen biztosítsa a szakmai feladatellátáshoz feltétlenl 7

8 szkséges források rendelkezésre állását és a gazdálkodás szabályszerűségét, a gazdaságossági követelmények teljeslését. A bemutatott tények, a jogszabályi előírások, a gazdálkodási paraméterek ismeretében a jelenlegi Szolgáltató Szervezet átalakítása javasolt, mely egy korszerűbb struktúrával, gazdálkodási prioritásokkal rendelkező intézményként, támogatja az önkormányzat feladatellátást, a racionális gazdálkodást. A hatásvizsgálat elvégzése alapján a főbb javaslataink az alábbiak: A jelenlegi Szolgáltató Szervezet bázisán, annak átalakításával Elszámoló Szervezet létrehozása. Új, racionalizáltabb szervezeti struktúra kialakítása. Technikai jellegű feladatok kiszervezése. Korszerűbb finanszírozási szemlélet meghonosítása (korrigált null bázisú tervezés módszerével). Az intézményi önköltségszámítások módszerének pontosítása. A kiskincstári rendszer fejlesztésével és a megfelelő szervezetre és helyi adottságokra éplő szabályozás kidolgozásával a finanszírozás és pénzeszköz-gazdálkodás hatékony és gazdaságos működtetése. A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés folyamatainak a jogszabályi előírások és a szervezeti forma követelményeinek megfelelő újraszabályozása indokolt. 8

9 Irányított költségvetési alkufolyamat bevezetése az Önkormányzat, a Szolgáltató Szervezet, valamint az intézmények között, az intézményvezetők valódi felelősségvállalásának érvényesítésével. Az intézményvezetők intézkedési tervet készítenének a költségvetés végrehajtásához igazodóan. Fontos a költségvetés tervezésének reális alapokra helyezése, érdekeltségi rendszer kialakítása a takarékos gazdálkodásra, bevételek és kiadások összhangjának biztosítása. A költségvetési rendeletben meghatározott feltételekkel és a hatáskörök hatékony megosztásával szigorú, hatékony és gazdaságos operatív gazdálkodás biztosítása. A controlling funkciók bővítése, az intézményről szóló adatok átláthatóságának megteremtése. A controlling képes legyen kimutatni a tartalékokat, az adósságállományt akár szakfeladatonként is, folyamatos információkkal szolgáljon a fenntartó és az intézményvezetők számára is. Jól szabályozott egyttműködés és intézményi gazdálkodás biztosítása. Kommunikáció javítása a Szolgáltató Szervezet, az intézményvezetés, illetve az Önkormányzat között. Az intézmények gazdasági munkatársai részére belső továbbképzések tartása. Egységes vezetői értékelési rendszer bevezetése, a költségvetési és a szakmai feladatok összehangolása. 9

10 FEUVE bővítése. Aktualizálják ellenőrzési nyomvonalukat, úgy követelményként szerepeljen, hogy hangolja össze a tevékenységeket, célokat a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel, továbbá biztosítsa, hogy a gazdálkodásban ne kerljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, naprakész, pontos információk biztosításához hozzájáruljon. Budapest, október 15. Hirsch László CCA Adó és Pénzgyi Tanácsadó Menedzser Zrt. elnök-vezérigazgató 10

11 II. Az intézményi működés jogszabályi hátterének és jelenlegi formájának ismertetése, értékelése Dombóvár Város Önkormányzata az intézmények gazdasági feladatainak ellátására szeptember 1-től egységes gazdasági szervezetet hozott létre egy meglévő intézmény bővítésével, Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet (továbbiakban Szolgáltató Szervezet) elnevezéssel. Valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény feladatait ez a szervezet látja el ettől az időponttól. A hozzárendelt intézményeket a gazdálkodás szervezésének módja alapján az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelően - önállóan gazdálkodó kategóriából részben önállóan gazdálkodóvá sorolta át augusztus 1-jétől az intézmények takarítási feladatainak ellátását és irányítását is a Szolgáltató Szervezet biztosítja. Ennek megfelelően bővlt az intézmény létszáma a takarítási feladatot végzőkkel. Az így létrehozott gazdasági szervezet a korábbi intézmény több mint hatszoros létszámával és több, mint hétszeres költségvetéssel működött évben egy újabb intézmény megalakulásával tovább bővlt a Szolgáltató Szervezethez rendelt intézmények száma től az önállóan ill. részben önállóan működő költségvetési szervi megklönböztetés helyébe az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv meghatározás lépett. (Az utóbbi kategóriába tartozó szerv kizárólag a szakmai alapfeladata ellátását végző szervezeti egységekkel rendelkezhet.) A Szolgáltató Szervezet valamennyi saját előirányzatára, valamint a hozzárendelt részjogkörrel rendelkező, költségvetési szervek meghatározott előirányzatára rendelkezési jogosultságot kapott. 11

12 A feladatokat a következők szerint határozták meg: Þ tervezés, Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ pénzkezelés, előirányzat-felhasználás, előirányzat módosítás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés, számviteli feladatok teljes köre, analitikus nyilvántartások vezetése, gazdálkodással kapcsolatos információáramlás, információszolgáltatás, beszámolás, működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás és vagyonkezelés, Þ adminisztratív jellegű feladatainak ellátása. A Szolgáltató Szervezethez közoktatási, kulturális, szociális és gyermekjóléti intézmények, a tűzoltóság és egy társulás tartoznak, az alábbiak szerint: 12

13 Jelenleg a Szolgáltató Szervezet működését alapvetően a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban Sztv.), az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban Ámr.), valamint az államháztartás szervezete beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet (továbbiakban Áhsz.), valamint Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testletének rendeletei és határozatai határozzák meg. Az Ámr. 15. (4) bekezdésének a) pontja kimondja, hogy gazdasági szervezettel az önállóan működő költségvetési szerv nem rendelkezik. Az említett intézmények esetében gazdasági szervezet funkcióit látja el a kifejezetten erre a célra létrehozott Szolgáltató Szervezet. Tehát más szervek ellátására létrehozott önkormányzati költségvetési szervként célja szerint biztosítja a jogszabályban a gazdasági szervezet részére meghatározott feladatokat, így feladatai elsősorban a pénzgyiszámviteli tevékenységek biztosítása (előirányzat-gazdálkodás, kötelezettségvállalások és előirányzatok nyilvántartása, likviditásmenedzselés, könyvvezetés, adatszolgáltatás, ellenjegyzés, kifizetések teljesítése), valamint a működtetéshez kapcsolódó (zemeltetési, vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási, vagyonvédelmi és beruházási) feladatok ellátása. A gazdasági szervezet feladatait amennyiben indokolt több szervezeti egység is elláthatja. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet az alábbi önállóan működő intézmények esetében látja el a gazdasági szervezet funkcióit: 13

14 14

15 Az Ámr. 15. és 16. -ai határozzák meg a gazdasági szervezet és az önállóan működő intézmények feladataira és egyttműködésére vonatkozó alapvető szabályokat. Az előírások szerint a gazdasági szervezet a költségvetési szerv, illetve az irányító szerv által jóváhagyott, később részletezett munkamegosztási megállapodás szerint - a hozzá rendelt költségvetési szervek működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefggő feladatok teljesítéséért, a pénzgyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység. A gazdasági szervezet ellátja a) a költségvetési szerv költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, b) a költségvetési szerv működtetésével, zemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, és c) a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv a) és - ha nem szolgáltatás-vásárlással történik annak ellátása - b) pont szerinti feladatait. A b) pontban foglalt feladatok ellátása a gazdasági szervezeten kívl jogszabály előírása, annak hiányában az irányító szerv által szabályozott vagy engedélyezett módon, és a felelősség átruházása nélkl szolgáltatás megrendelésével is történhet. A gazdasági szervezetnek gyrenddel kell rendelkeznie. A gazdasági szervezet gyrendjében nem kell szabályozni az Ámr. 20. (3) bekezdése szerint kiadott szabályzatokban rendezett kérdéseket. A költségvetési szerv Þ szervezeti egységei által ellátott feladatok munkafolyamatainak leírását, Þ a szervezeti egység vezetőinek és alkalmazottainak feladat- és hatáskörét (munkakörét), Þ a helyettesítés rendjét, Þ a szervezeti egység költségvetési szerven belli belső és azon kívli klső kapcsolattartásának módját, szabályait, 15

16 ha azokról a Szervezeti és Működési Szabályzat vagy a költségvetési szerv más szabályzata nem rendelkezik - a szervezeti egységek gyrendje kell, hogy tartalmazza. Ügyrendjk csak részben tartalmazza az előírtakat, kiegészítése, aktualizálása szkséges. Az gyrendi szabályozás célja az legyen, hogy részletesen rögzítse a gazdasági szervezet feladatait, a gazdasági vezető és más dolgozók feladat-, hatás- és jogkörét. Az Ámr. 16. (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) rögzíti. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy ý ý az előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok közl, valamint a költségvetési szerv működtetésével, zemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatok (amennyiben nem szolgáltatás vásárlással történik) közl melyik feladatot látja el az önállóan működő és gazdálkodó Szolgáltató Szervezet és melyeket a kapcsolt önállóan működő intézmény. A munkamegosztási megállapodás tartalma alapvetően befolyásolja a működési forma és az egyttműködés hatékonyságát. 16

17 Az Ámr. 20. (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv szervezeti felépítését, feladatait és működési folyamatait - az Ámr-ben és más jogszabályokban foglaltak figyelembevételével - a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. A (2) bekezdés megfogalmazza a tartalmi követelményeket, melyek jelentős részét a Szolgáltató Szervezet szabályzata tartalmaz, viszont a szervezeti egységek engedélyezett létszámra, feladataira, és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjére nem terjed ki, így azokat egyéb dokumentumokban talált adatok alapján értékeltk. A Szolgáltató Szervezet esetében sem a Szervezeti és Működési Szabályzat, sem az Ügyrendje nem tartalmaz a gazdasági vezetőre vonatkozó előírásokat. Az Ámr. 17. és 18. -ai tartalmazzák a költségvetési szerv gazdasági vezetőjére vonatkozó előírásokat. Kinevezése során az Áht. szabályait is figyelembe kell venni. A gazdasági vezető Þ irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, Þ felelős az Ámr-ben a gazdasági szervezet részére meghatározott feladatok ellátásáért, Þ a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a gazdálkodási, könyvvezetési, adatszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, Þ gazdasági intézkedéseket hoz. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén gazdasági vezetőt nem kell kinevezni (megbízni), az Ámr. gazdasági vezetőre vonatkozó előírásait a kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjére nézve kell alkalmazni. 17

18 A gazdasági vezető a feladatait a költségvetési szerv vezetőjének közvetlen vezetése és ellenőrzése mellett látja el. A gazdasági vezető a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy ellenjegyzése nélkl kötelezettségvállalásra nem kerlhet sor, illetve követelés nem írható elő. Ellenjegyzőként a Szolgáltató Szervezet vezetőjét, vagy az általa megbízott személyt határozták meg. A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzgyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló évi C. törvény 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 18

19 A Szolgáltató Szervezet jelenlegi felépítését és szervezeti tagozódását mutatja az alábbi ábra: A vezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, képviseli az intézményt, a belső ellenőrzés jogát a Szervezeti és Működési Szabályzatban a vezető jogosultságai között említi. (Nem derl ki egyértelműen, hogy kialakították-e az előírásoknak megfelelően a belső ellenőrzés rendszerét. Viszont rögzítésre kerlt, hogy a belső ellenőr az intézményvezető közvetlen irányításával végzi munkáját.) Jelentősebb feladatok között a jogszabályok betartása, az ellenőrzési feladatok, a fizetőképesség figyelemmel kísérése, szabályzatok elkészítése, klönböző jogkörök gyakorlása szerepelnek. A vezetői helyettest a dokumentumok szerint, hogy az intézmény vezetője nevezi ki. Munkáját munkaköri leírás szerint végzi, feladata helyettesítés esetén megegyezik a vezető feladatával. 19

20 A csoportok közvetlenl a csoportvezető irányításával végzik a feladataikat. & A Számviteli csoport legfontosabb feladatai közé az érvényesítés, könyvvezetés, adóbevallások készítése, leltárak egyeztetése a főkönyvvel, analitikus nyilvántartásokkal való egyeztetések, beszámoló készítés tartozik, adatszolgáltatás havi rendszerességgel az intézményvezetők részére. A könyvelés Gordius Integrált Költségvetési Gazdálkodási rendszer pénzgyi moduljának használatával történik, melyet Tatigazd program segítségével fordítanak át a Magyar Államkincstár rendszerébe. : A Pénzgyi csoport lényegesebb tevékenységei az ellátmányrendszer működtetése, készpénzforgalom bonyolítása, beérkező számlák felszerelése, kimenő számlák kezelése, átutalások az OTP elektronikus rendszerében, pénzigénylés a kincstári rendszer keretében, kapcsolattartás az intézményekhez kihelyezett gyintézőkkel. 2 A Munkagyi csoport teljes körűen ellátja a munkagyi feladatokat a Szolgáltató Szervezet és a hozzárendelt intézményeik dolgozói tekintetében is (több mint 800 fő munkagyi feladatait jelenti) a Magyar Államkincstár programmal. 4 A Vagyonrendezési és gyviteli csoport végzi a tárgyi eszközök, készletek nyilvántartását, ezeken kívl a leltározási feladatokat, az irodaszerek beszerzését és a titkársági feladatokat. 7 A kihelyezett gazdasági gyintézők is egy csoportot alkotnak, a beérkező számlák feljegyzését, továbbítását, a kötelezettségvállalás dokumentumainak, kezelését végzik elsősorban, a leltározási feladatok, tárgyi eszköz nyilvántartásokat és további feladatokat is ellátnak. 20

21 I A technikai dolgozók csoportja egyrészt a takarítási feladatokat, másrészt a főzőkonyhákon étkeztetési feladatokat látják el, egy fő a takarítási feladatokat irányítja, egy fő pedig élelmezésvezető. A belső ellenőrzésre vonatkozóan nem tartalmaz feladatokat, mindössze a szervezeti ábrán szerepel. Erre vonatkozóan nincs összhang a szabályozásban. A kapott információk szerint a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei látják el a feladatot. 21

22 III. Költségvetések alakulása A Szolgáltató Szervezet, mint önállóan működő és gazdálkodó szervezet költségvetése tartalmazza a saját, illetőleg a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek költségvetését, mely évben 9, évben 10, illetőleg évben 8 volt. A Szolgáltató Szervezet előirányzatainak alakulását az alábbi diagramok szemléltetik. A kezelt előirányzatok értéke a vizsgált időszakban folyamatosan csökkent 4-5%-kal, de összességében három milliárd forint felett maradt. A első féléves adatok szerint valószínűsíthető, hogy az eredeti előirányzatnál 8-10 %-kal magasabb lesz a bevételek teljesítése Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet bevételi előirányzatainak alakulása érték (e Ft) időszak évi költségvetés Forrás: A , előirányzat teljesítésekről, évi költségvetési előirányzatokról, ai előirányzat teljesítésekről készített kimutatások 22

23 Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kiadási előirányzatainak alakulása érték (e Ft) időszak évi költségvetés Forrás: A , előirányzat teljesítésekről, évi költségvetési előirányzatokról, ai előirányzat teljesítésekről készített kimutatások A Szolgáltató Szervezet előirányzatainak részletes bemutatására az 1. számú illetve 2. számú melléklet szerinti táblázatokban kerlt sor, elklönítve a kiadási és a bevételi előirányzatokat. A táblázatokból megállapítható, hogy a Szolgáltató Szervezethez tartozó önállóan működő költségvetési szervek közl a Szivárvány Óvodai Tagintézmény és a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Apáczai Oktatási Központ részeit képezik augusztus 1-től, így a hozzájuk tartozó költségvetési adatok is ott kerltek kimutatásra. A vizsgált időszak költségvetése összességében jellemezhető úgy, hogy a kiadási és a bevételi előirányzatok évről-évre fokozatosan csökkentek, mely jellemzés az intézmények többségére is igaz, azaz az intézmények költségvetései szintén kisebb-nagyobb mértékben alacsonyabb összeggel kerltek elfogadásra. 23

24 Az Apáczai Oktatási Központ előirányzata jelentősen megnövekedett az intézmény átszervezés következményeként. A mellékletekben szereplő táblázatok adatit, azaz a Szolgáltató Szervezethez tartozó költségvetési szervek költségvetési előirányzatainak intézményenkénti bontását, megoszlását az alábbi diagramok szemléltetik kiemelt előirányzat részletességében, elklönítve a kiadási és bevételi előirányzatokat. 100% Kiadási előirányzatok megoszlása intézményenként 80% 60% arány 40% 20% 0% évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés Személy i kiadás Munkaadókat terhelő Dologi kiadások Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozás Működési pénzeszköz Pénzforgalom nélkli Összesen járulékok átadás kiadás előirányzat megnevezése Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Egyesített Szociális Intézmény Városi Könyvtár "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium József Attila Általános Művelődési Központ Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szivárvány Óvodai Tagintézmény Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 24

25 100% Bevételi előirányzatok megoszlása intézményenként 80% 60% 40% 20% 0% évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés évi költségvetés arány Saját bevétel Működési pénzátvétel Felhalmozási pénzátvétel Intézmény finanszírozás Támogatási kölcsön visszatérlése Felhalmozási tőke jellegű bevétel Pénzmaradvány Költségvetés visszatérlése Összesen előirányzat megnevezése Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Egyesített Szociális Intézmény Városi Könyvtár "Kapaszkodó" Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium József Attila Általános Művelődési Központ Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szivárvány Óvodai Tagintézmény Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet A Szolgáltató Szervezet kifizetetlen szállítói állománya június 30-án e Ft volt, a december 31-ei állomány értékéhez képest jelentősen növekedett, e Ft-tal, mely 47 %-os adósságállomány növekedést jelentett. A kifizetetlen szállítói állományok a Szolgáltató Szervezet évi költségvetésének eredeti kiadási előirányzatainak 1,89 % át képezték. A Szolgáltató Szervezethez rendelt önállóan működő költségvetési szervek közl az Apáczai Oktatási Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium rendelkezik a legmagasabb mértékű kifizetetlen szállítói állománnyal, mely az Apáczai Oktatási Központ esetében az intézmény kiadási előirányzatainak több mint 2%-át ( e Ft), illetőleg az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium kiadási eredeti előirányzatának több mint, 5,2 %-át ( e Ft) teszi ki. A Dombóvár Város Önkormányzat Hivatásos Tűzoltósága nem, illetőleg az Egyesített Szociális Intézmény csekély kifizetetlen szállítói állománnyal rendelkezik. 25

26 Dombóvár Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2010. (III.8.) önkormányzati rendelet 14. (13) bekezdése rendelkezik, arról, hogy a költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot. Az alábbi táblázat szemlélteti a Szolgáltató Szervezet évre vonatkozó költségvetésének kiadási eredetileg tervezett előirányzatait, illetőleg a hozzárendelt költségvetési szervek pénzgyileg rendezetlen szállítói állományait, valamint e kettő kapcsolatát arányszámmal kifejezve, azaz meghatározásra kerlt a kifizetetlen szállítói állomány, illetőleg a 30 napja lejárt, elismert kötelezettség és a kiadási előirányzatok aránya. Mindezek a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendszerének hiányosságaira is felhívhatják a figyelmet. 26

27 Kifizetetlen szállítói állomány bemutatása a évi eredeti kiadási előirányzatok adatainak arányában Intézmény megnevezése Kiadási előirányzatok (e Ft) Kifizetetlen szállítói állomány, klön kiemelve a 30 napon túli tartozás állomány (e Ft) Kifizetetlen szállítói állomány alakulása a teljesített bevételi előirányzatok arányában (%), klön kiemelve a 30 napon túli tartozás állomány arányát Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet ,89 0,85 József Attila ÁMK , ,41 Apáczai Oktatási Központ , ,19 Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium ,06 0, sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium , ,83 Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ ,43 0,37 Városi Könyvtár , ,56 Egyesített Szociális Intézmény ,002 Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Társulás Összesen , ,15 Forrás: Szolgáltató Szervezet I. félévi működéséről szóló beszámoló 27

28 A Szolgáltató Szervezet költségvetésének eft - legjelentősebb arányát a december 31-ei bevételi teljesítési adatok alapján az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium költségvetése képezte, mely 18% ( e Ft) volt, a legminimálisabb arányt a Városi Könyvtár költségvetése tette ki 1%-kal ( e Ft). A költségvetésből 10 % alatti mértéket a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központi Társulás, az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, illetőleg a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képviselt. A további intézmények költségvetésének aránya 10-13% volt. A Szolgáltató Szervezet költségvetésének megoszlását az alábbi diagram szemlélteti. Forrás: december 31-ére vonatkozó kimutatás A december 31-ei bevételi előirányzatok teljesítéséből e Ft - a legnagyobb arányt az Apáczai Oktatási Központ költségvetési adatai képezték, mely összességében 20% ( e Ft) volt, míg a legkisebb arányt -1% ( e Ft)- a korábbi évhez hasonlóan a Városi Könyvtár költségvetése képviselte. 28

29 Az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium költségvetése a korábbi évhez képest 3%-kal alacsonyabb arányt, 15%-ot képviselt. A költségvetésből % közötti arányt a József Attila Általános Művelődési Központ, Egyesített Szociális Intézmény, Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képviselt. A további intézmények költségvetésének aránya 10 % alatt volt. Forrás: december 31-ére vonatkozó kimutatás A december 31-ei költségvetéshez hasonlóan a év költségvetéséből e Ft-, illetőleg a június 30-ai költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítéséből e Ft a legjelentősebb arányt szintén az Apáczai Oktatási Központ és a legcsekélyebb arányt a Városi Könyvtár költségvetése, illetőleg teljesítési adatai képezték. A képviselt arányok 33-33%, illetőleg 1-1%-ra voltak tehetőek. A Szolgáltató Szervezet költségvetéséből a korábbi évhez hasonlóan 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium, a József Attila Általános Művelődési Központ, Egyesített Szociális Intézmény költségvetése képviselt 10 % feletti arányt. A további intézmények költségvetése 10 % alatt maradt. 29

30 A június 30-ai költségvetési adatok alapján ugyanazok az intézmények képviseltek 10 % feletti arányt a Szolgáltató Szervezet összesített költségvetéséből, mint a évi költségvetési előirányzat adatai alapján, kiegészlve a Dombóvár Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságával. Forrás: évi költségvetésre vonatkozó kimutatás 30

31 Forrás: június 30-ra vonatkozó kimutatás Összességében, a Szolgáltató Szervezet költségvetése kapcsán megállapítottuk, hogy a költségvetés jelenleg a saját és további nyolc önállóan működő költségvetési szervet foglal magában. A nyolc intézmény természetesen több intézményegységgel, tagintézménnyel, illetőleg telephellyel és feladatellátási hellyel rendelkezik. A Szolgáltató Szervezet költségvetési előirányzatai a június 30-i teljesítési adatok alapján az összes költségvetési bevétel 7,7%-át képzi. A költségvetési előirányzatok összességében jellemezhetőek úgy, hogy a viszgált időszak alatt fokozatosan csökkentek, mérséklődtek. Az Apáczai Oktatási Központ a Szolgáltató Szervezet egyedli költségvetési szerve, mely esetében a költségvetési előirányzatok jelentősen növekedtek. 31

32 A költségvetési előirányzatok jelentőebb arányával az Apáczai Oktatási Központ, az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium rendelkezett. A eredeti kiadási előirányzatok összehasonlításra kerltek a kifizetetlen szállítói állományok értékével. A legjelentősebb adósságállománnyal az Apáczai Oktatási Központ és az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium rendelkezik június 30-án. Indokolt megvizsgálni az önkormányzati biztos kijelölésének szkségességét, a költségvetési rendeletben előírtaknak megfelelően. A Szolgáltató Szervezet és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek összesített kiadási előirányzatai az Önkormányzat költségvetésének 47,7 %-át ( e Ft) teszi ki, míg az önállóan működő költségvetési szervek nélkl ez az arány 3,7 % a évi eredeti kiadási előirányzatok alapján. A Szolgáltató Szervezet költségvetése önállóan működő költségvetési szervek nélkl a évi kiadási előirányzatok teljesítése alapján e Ft volt. A évi költségvetés eredeti előirányzata a év teljesítési adatnál közel 2%-kal, azaz 5 millió Ft-tal magasabb értékben kerlt meghatározásra, mely e Ft-ot jelent. 32

33 IV. Feladat és hatáskör megosztás, kötelezettségvállalás, pénzgazdálkodás rendszere Az Ámr. 16. (4) bekezdése szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban korábban már részletezett munkamegosztási megállapodásban - rögzíti. A munkamegosztási megállapodást az irányító szerv hagyja jóvá. A munkamegosztási megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a meghatározott feladatok közl melyik feladatot melyik költségvetési szerv látja el. A Szolgáltató Szervezet (az Integrált elnevezést használják) és a hozzárendelt önállóan működő intézmények munkamegosztási megállapodásában az alábbiak szerint kerltek a feladatok és hatáskörök megosztásra: Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmény Utalványozási, Érvényesítési, ellenjegyzési jogkör Kötelezettségvállalás: Nyilvántartás vezetése Ellenjegyzés: Önállóan Működő Intézmények Kötelezettségvállalás: Kiemelt előirányzatok erejéig a főigazgató, vagy az általa megbízott személy vállalhat Írásbeliség a rendszeresen jelentkező szolgáltatások és az Ft-ot meg nem haladó kifizetések esetében nem kötelező Ha nincs írásbeli kötelezettségvállalás, akkor a teljesítés igazolását a kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell megtennie Élelmezési nyersanyag tekintetében a kötelezettségvállalást(átruházott hatáskörben) az élelmezésvezető végezheti, de akkor az integrált ellenjegyzése kell hozzá Ellenjegyzés: Integrált vezetője, az általa megbízott személy jogosult Szabálytalanság esetén a kötelezettségvállalót tájékoztatni kell Szabályos kötelezettségvállalást ellenjegyző és felveszi a kötelezettségvállalási nyilvántartásba Kísérő belső bizonylaton kldi meg a kötelezettségvállalásait, megjelöli a tevékenységet, pályázatot, mely terhére a kifizetést kéri Érvényesítés: Érvényesítés: Összevontan, saját intézményi feladataival egytt látja el Kötelesek a bevételek és a kiadások érvényesítéséhez szkséges dokumentumokat megfelelő időben 33

34 rendelkezésre bocsátani Meg kell jelölnik a szakmai teljesítést végzők névsorát Utalványozás: Utalványozás: Integrált vezetője jogosult rá, vagy az általa megbízott személy Utalványrendeletet alkalmaznak Csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával egytt érvényes Ellenjegyzés: Számla átadó-átvevő könyvvel kell az integrált irodába eljuttatni, melyből ki kell tűnnie annak, hogy a számla a kifizetésig melyik szervezetnél volt Integrált megbízott dolgozója végzi A számla ellenjegyzésekor a kötelezettségvállalás nyilvántartásával való összevezetésnek meg kell történnie Intézményenkénti csoportosításban, időrendi sorrendben tárolja, utalja Folyamatba épített belső ellenőrzési feladatok: Belső ellenőrzés: A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályozását az Integrált szervezet erre vonatkozó szabályzata tartalmazza Fenntartó látja el Gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások elkészítése és gyakorlati végrehajtásának segítése Tervezés: az önállóan működő által rendelkezésre bocsátja a dokumentumokat és információkat, mely alapján elkészíti az önállóan működő intézmény költségvetési tervét a rendelet-tervezet összeállításához Tervezés: az Integrált rendelkezésére bocsátja a dokumentumokat, információkat Intézmény költségvetését megalapozó adatszolgáltatások Tervezés: az önállóan működő intézménnyel egyttműködve figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését és számításokat végez a következő évi intézményi előirányzatokra Egyeztető tárgyalásra előkészíti az adatokat ( polgármesterfőigazgató- tagintézmény vezető) Segíti a szakmai feladatok pénzgyi igényeinek megállapítását Előirányzat-nyilvántartások szakfeladatonkénti bontásban vezeti és egyeztetést végez Részletes elemi költségvetés készítése és a PM felé továbbítása Pénzkezelés: Bankszámlán bonyolódó számlapénzforgalom bonyolítása Ellátmányrendszeren keresztl bonyolítja a készpénzforgalmat Havonta meghatározza az önállóan működő költségvetési szerv számára a szabad felhasználású ellátmány összegét, melyet a Pénz-és értékkezelési szabályzatban rögzíti a térítési díj beszedési és pénzkezelési feladatokat ellátó dolgozó az önállóan működő intézményben végzi a munkáját Teljesíthetnek az elklönített bankszámláról utalást, de csak az integrált ellenjegyzésével Előirányzat-felhasználás Előirányzat-módosítás Előirányzat-felhasználás: saját felelősséggel gondoskodik róla Előirányzat-módosítás: saját hatáskörű előirányzat módosítással kapcsolatban átvezeti a költségvetésen és megőrzi a kapott bizonylatokat gondoskodik az előirányzat módosítás hivatalos menetéről kiemelt előirányzatokon bell átcsoportosíthat az integrálttal egyeztetnie kell előtte saját hatáskörű előirányzat módosítással kapcsolatban az integrálttal kell egyeztetnie, 34

35 többletbevétel esetén jelölnie kell a bevételi és a kiadási jogcímeken és meg kell kldenie a dokumentációt Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai: személyi juttatások számfejtése, MÁK felé jelentés szakfeladatonként létszám és bérnyilvántartást vezet Teljes körű számviteli feladatok: Személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai: főigazgató, illetve tagintézmény vezetők a hatáskörkbe utalt személyi juttatások előirányzatával önállóan gazdálkodik a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel önállóan gazdálkodnak o o összevontan látja el a számviteli feladatokat, összevontan állapítja meg a számviteli rendet a szabályozásnak ki kell térnie az önállóan működő szerv gazdálkodási sajátosságaira Analitikus nyilvántartások vezetése: Analitikus nyilvántartások vezetése: Követelések esetén: analitikus nyilvántartásokat összevontan látja el leltárfelvételeket elvégzi leltározási temtervet készít leltárértékelést végez selejtezési bizottságot hoz létre tárolja a selejtezési iratokat Egyttműködik az év végi leltárfelvételeknél Selejtezésre előkészíti az eszközöket Tagot delegál a selejtezési bizottságba A raktározási készletekkel kapcsolatos elsőfokú analitikát elkészíti (szállítólevelek alapján) és a számlákat átkldi az integráltnak áfa bevallás készítése kimenő számlák, vevő számlák analitikus nyilvántartás vezetése Fggő, átfutó tételekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése Követelések esetén: információt szolgáltat a számlázáshoz az analitikus nyilvántartáshoz információt szolgáltat ( követelések keletkezése, oka, összeg) Információszolgáltatás: Információszolgáltatás: adatszolgáltatást kérhet írásban, telefonon, szóban, de mindig az önállóan működő vezetőjétől vagy távollétében helyetteseitől az információszolgáltatási kötelezettség továbbítása, a megelőző adatgyűjtés Adatszolgáltatáshoz szkséges tevékenységet elrendeli a szerv vezetője és adatot szolgáltat Nyilvántartásokat vezetése és rendelkezésre bocsátás az integrált információszolgáltatásához Beszámolás: Beszámolás: o o Elkészíti az önkormányzati szintű összesített beszámolót Pénzmaradvány kimutatása, indoklása a beszámoló szöveges részéből a szakmai feladatok ismertetését elkészíti a pénzgyi teljesítésről szóló tájékoztatást egytt készítik a pénzmaradvány kimutatása, indoklása a személyi juttatások előirányzat körében Működtetés, tárgyi eszköz felújítás, beruházás és vagyonkezelés 35

36 Az Szolgáltató Szervezet gazdálkodására vonatkozó szabályzatait valamennyi önállóan működő intézményre is kiterjesztette az munkamegosztási megállapodás szerint. Az Ámr. V. fejezete határozza meg a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítésre vonatkozó szabályokat. Az Ámr. rendelkezései alapján költségvetési szervnél kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítés igazolására, utalványozásra a költségvetési szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt személy, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány ellenjegyzésére a gazdasági vezető, gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervnél a kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetője, ill. az általa írásban megbízott személy jogosult. A Szolgáltató Szervezet és a kapcsolódó önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az alábbiakban szabályozták a kötelezettségvállaláshoz és pénzgazdálkodáshoz kapcsolódó jogköröket: Kötelezettségvállalásra jogosultak az önállóan működő költségvetési intézmények vezetői, a saját hatáskörkbe tartozó, az intézményi költségvetésben szereplő kiemelt előirányzatok erejéig, illetve a belső megállapodásban foglalt tételek tekintetében. A megállapodás alapján a főigazgató által megbízott személy is vállalhat kötelezettséget. Kötelezettségvállalásra jogosult az Integrált Szervezet vezetője a fentieken kívli minden gazdálkodással, fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatot érintő bevétel-kiadás vonatkozásában, melyet átruházhat a konyhák működése esetén a helyi élelmezésvezetők személyére. Nem szkséges írásbeli kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 100 e Ft-ot el nem érő kifizetések esetében. 36

37 Megállapodás 50 e Ft-ról szól még, illetve a rendszeresen jelentkező szolgáltatások esetéről. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Integrált Szervezet vezetője jogosult, távolléte esetén helyettese. Kötelezettségvállalás nyilvántartását az Integrált Szervezet végzi. Utalványozásra az Integrált Szervezet vezetője jogosult. Nem tartalmaz előírást a szakmai teljesítés igazolásáról. A Számviteli törvény 14. (5) bekezdése szerint a Számviteli politika keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet Pénz-, és értékkezelési szabályzata június 24. óta hatályos, azóta többször módosították, utolsó alkalommal szeptember 1-jén, és kiterjesztették minden önállóan működő intézményre is. A házipénztár az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet, valamint a hozzá tartozó önállóan működő intézmények működéséhez szkséges készpénz és egyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt helyiség. Az önállóan működő költségvetési szervek pénzkezelő helyként működnek. A szkséges készpénz biztosítása részkre ellátmányrendszeren keresztl történik. Előírásra kerlt, hogy a tankonyha bevételéből jogosult az azonnali készpénzes kiadásokat kifizetni. Meghatározták az Integrált Konyhák működtetéséhez, a postai költségek fedezésére, valamint az zemanyag vásárlásra felvehető ellátmányok összegét és a felvételre jogosultak nevét. Rögzítették, hogy az intézmények részére az ellátmány megállapodás szerint Ft, mely indokolt esetben ettől eltérő is lehet, illetve néhány intézmény esetében eleve magasabb összeget határoztak meg. Meghatározták a pénzkezelésért felelős személyek nevét intézményenként. A pénzkezelésért, ellátmányért felelős személyek felelősségvállalási nyilatkozatai a szabályzat mellékletét képezik. 37

38 Az állandó készpénzellátmányok esetében 30 nap elszámolási határidőt határoztak meg, valamint azt, hogy év végével valamennyi ellátmányt el kell számolni, a fel nem használt összegeket vissza kell fizetni a számlára. Felsorolták a kötelezettségvállalásra jogosultakat, a szabályzat melléklete tartalmazza intézményenként a kötelezettségvállalásra jogosult személyeket. Utalványozási jogköre az Integrált Szervezet vezetőjének van, melyet távollétében átruházhat az Integrált Iroda helyettesére. A szabályzat melléklete tartalmazta a megbízást, illetve nyilvántartást az utalványozásra jogosult személyekről. Szakmai teljesítés igazolásáról csak annyiban rendelkezik, hogy a kötelezettségvállaló, intézményvezető végzi, valamint helyettesítheti a banki aláírási jogosultsággal rendelkező személy. A szabályzat melléklete intézményenként tartalmazza a nyilvántartást a szakmai teljesítést igazoló személyekről. 38

39 Az alábbi táblázatban foglaltuk össze szabályzatonként, illetve intézményenként a pénzgazdálkodással kapcsolatos jogköröket Jogkörök Megállapodás Ügyrend Pénz-és értékkezelési szabályzat Kötelezettségvállalás Az önállóan működő Az önállóan működő Az önállóan működő Önállóan működő költségvetési intézmények költségvetési intézmények költségvetési intézmények költségvetési vezetői, a saját vezetői, a saját vezetői, a saját Intézményeknél hatáskörkbe tartozó, az hatáskörkbe tartozó, az hatáskörkbe tartozó, az intézményi költségvetésben intézményi költségvetésben intézményi költségvetésben szereplő kiemelt szereplő kiemelt szereplő kiemelt előirányzatok erejéig, előirányzatok erejéig, előirányzatok erejéig, illetve a belső illetve a belső illetve a belső megállapodásban foglalt megállapodásban foglalt megállapodásban foglalt tételek tekintetében. A tételek tekintetében. tételek tekintetében. megállapodás alapján a főigazgató által megbízott személy is vállalhat kötelezettséget. Kötelezettségvállalás Integrált Szervezetnél Kötelezettségvállalás ellenjegyzése Önállóan működő költségvetési Intézményeknél Az Integrált Szervezet vezetője a fentieken kívli minden gazdálkodással, fenntartással, működtetéssel kapcsolatos feladatot érintő bevétel-kiadás vonatkozásában, melyet átruházhat a konyhák működése esetén a helyi élelmezésvezetők személyére. Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére nem jogosultak Kötelezettségvállalás ellenjegyzése Integrált Szervezetnél Integrált Szerv vezetője vagy az általa megbízott személy Integrált Szervezet vezetője jogosult, távolléte esetén helyettese Nem tartalmaz előírást Érvényesítés Önállóan működő Költségvetési szervnél Érvényesítésre nem jogosultak. Érvényesítés Integrált Szervezetnél Utalványozás Önállóan működő Költségvetési szervnél Utalványozás Integrált Szervezetnél Ellenjegyzés Önállóan működő Költségvetési szervnél Összevontan, saját intézményi feladataival egytt látja el Integrált Szerv vezetője vagy az általa megbízott személy Számviteli csoport vezetője és dolgozói Pénzgyi csoport vezetője és dolgozói Utalványozásra nem jogosultak Integrált Szervezet vezetőjének van, melyet távollétében átruházhat az Integrált iroda helyettesére. Ellenjegyzésre nem jogosultak Ellenjegyzés Integrált Integrált megbízott Számviteli csoport vezetője és dolgozói 39

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A 2012.3.31. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. június 5-i ülésére Tárgy: Hatásvizsgálat készíttetése az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet átalakítására,

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete

A rendelet hatálya. A költségvetés szerkezete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2011. (III. 12.) önkormányzati rendelete a Város 2011. évi költségvetéséről (A 27/2011.(VI.27.), a 40/2011.(IX.27.) és a../2011.(xii ) módosító önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-315/2013. ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottsága 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása

1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 2010. január 21. 60-1/2010. 1. A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésének előkészítése és elfogadása 1. Az önkormányzati gazdálkodás általános alapjai 1.1. A költségvetés

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B 2008 0014 Veszprém A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása - A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása - A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz.

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indokiása - 1 - I. Általános indoklás Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. < >uulet Kőbányai *.Í> i.t'lo-testületülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat,,.,,,'.,...,, Újhegyi Uszoda és Strandfürdő - J ; i, ' './..i..,.,...;..,,.,,.,. Tárgy: Javaslat az Újhegyi

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 36. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B.

J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. J U H Á S Z L E J L A O K L E V E L E S P É N Z Ü G Y I R E V I Z O R H - 6 7 6 3 S Z A T Y M A Z, K O S S U T H U. 7 9 / B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A MŰKÖDÉS ÉS

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről. A rendelet hatálya Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010. (II.12.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Tahitótfalu Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata A Pécsi Tudományegyetem kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata Pécs 2010. 2012. május 24. napjától hatályos változat PREAMBULUM...3

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

A víziközmű-szolgáltatás aktuális kérdései a BÁCSVÍZ Zrt-nél

A víziközmű-szolgáltatás aktuális kérdései a BÁCSVÍZ Zrt-nél A KVASSAY JENŐ TERV 2015 NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a BÁCSVÍZ Zrt. közös fóruma A víziközmű-szolgáltatás aktuális kérdései a BÁCSVÍZ

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. január 1-től dr.borsós Beáta igazgató GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT A Bartók Kamaraszínház és Művészetek

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat

Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ. Szervezeti és Működési Szabályzat Cserkeszőlő Község Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01.

A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. A FŐVÁROSI VÍZMŰVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. 03. 01. Szabályzat 2/47 Tartalom 1. Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t

S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t S z e r v e z e t i é s M û k ö d é s i S z a b á l y z a t I. Általános rendelkezések...3 1. A szabályzat célja...3 2. A szabályzat hatálya...3 3. A szabályzat nyilvánossága...4 II. Fõvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 1.1. Az intézmény neve, székhelye, címe, elérhetősége...

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására.

POLGÁRMESTER. JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának elfogadására. Készítette: Előterjesztő: Szenteczky

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. október 27-i ülésére Tárgy: Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Koszecz Sándor Igazgató Sorszám: 6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról 0246 2002. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1017-65/2001-2002.

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Egységes szerkezetbe foglalva:2015. október 28. Hatályos: 2015. november 1. Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 13. melléklet Miskolci Közintézmény-működtető Központ SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. Koszticza Kornél intézményvezető 1 Miskolci Közintézmény-működtető Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZA - BÁLYZAT

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zirc 2011 2 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1. 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Somberek. 20. célterület. I.em.

Somberek. 20. célterület. I.em. Somberek Körjegyzőség szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 20. célterület Pénzügyi és költségvetéss végrehajtási ellenőrzéss javítása Folyamatleírás Készítette: SKC Consulting Kft. H 1031 Budapest

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 1.) rendelete a Képviselő-testület Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Egységes szerkezetben! Dunaharaszti

Részletesebben

1. számú melléklet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /215. (II. 27.) önkormányzati rendelete Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 215. évi költségvetéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008.

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2008. (II. 20.) ÖKT sz. rendelettel a 41/2008. (II. 15.) ÖKT sz. határozat szerint elfogadott 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék Budaörs Város Önkormányzat 2008.

Részletesebben

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata

Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Társulási Irodájának Szervezeti és Működési Szabályzata Szentes Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSINESS SCHOOL A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPEST GAZDASÁG FŐiSKOLA ~ BGF BUDAPEST BUSNESS SCHOOL A BUDAPEST GAZDASÁG FŐSKOLA FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐ ELLENŐRZÉS RENDSZERE Budapest, 2005. szeptember FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2015. április 01. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2015. június 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a X-160/271.698/2015. számú

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2005. február 25. 3. szám Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata DEBRECENI EGYETEM Külföldi kiküldetés szabályzata Készítette: Kancellária Hatályos: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Értelmező

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendszere 2013. november 14. napjától hatályos változat Preambulum *

Részletesebben

c) A 954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei

c) A 954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei Az NN Biztosító Zrt. 954 jelű Baleseti eredetű gyógytorna szervezésére és finanszírozására szóló kiegészítő biztosításának különös feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye:

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U.38-40. T/FAX: 87/352-467 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLET 7/2004.(IV.08.)ÖNK.SZ. RENDELETE a szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről (Egységes szerkezetben a 20/2004.(VII.05.)Önk.sz.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB, SZB, Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.február 25-i ülésére AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544

POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544 L Ó R É V K Ö Z S É G POLGÁRMESTERE 2309 Lórév, Dundity A. u. 43. Telefon/fax: 24/482-544 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50/A. (4) bekezdés alapján a helyi önkormányzati képviselők

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében

MEGÁLLAPODÁS. 1. A tervezés tekintetében MEGÁLLAPODÁS Cserkeszőlő községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és a PS. ÁMK között a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről Ezen megállapodás Az államháztartás

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. szeptember 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Iroda Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi.

elfogadott Intézkedési terv végrehajtása 1. Az Áht. 118. - ában foglaltaknak megfelelően a rendeletet-tervezet jelen előterjesztés mellékletét képezi. 1 / 14 Iktatószám: I.2-235/2004. Ügyintéző: Hegedűsné Tárgy: Makó Város Önkormányzatnál végzett Állami Számvevőszéki ellenőrzés jelentése alapján elfogadott Intézkedési terv végrehajtása Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben TERVEZET Kelt Budapesten 2015. november 24. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben