Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től GYMSMKH 2017-ig"

Átírás

1 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok hatósági eljárások előadó: Pintér Csaba igazgató

2 Megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei 2011-től ÉLBÁI, NTI, FMI, ERDI főhatóságuk: NÉBIH (MgSzh) (VM szakmai felügyeletet gyakorol, KIM funkcionális közigazgatás) Földművelésügyi Igazgatóságok: Önálló feladat-, és hatáskörrel rendelkeznek. Földművelésügyi hatósági, igazgatási; vadászati és halászati hatósági feladatokat látnak el. Két osztályszintű szervezeti egységgel rendelkeznek: Földművelésügyi Osztály Vadászati és Halászati Osztály Létszámunk: 9 fő

3 Győr-Moson-Sopron megye (67) vadászterületei 2010-től 2017-ig GYMSMKH

4 Megyei Földművelésügyi Igazgatóságok feladatai Földművelésügyi Osztály Megkeresés alapján véleményezi a földművelésügyi igazgatást érintő jogszabálytervezeteket Koordinációs feladatok: Közreműködik a mezőgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében. Közreműködik a kiemelt vízgazdálkodási programok mg.-i vízgazdálkodást elősegítő feladatainak ellátásában. Mezőgazdasági vízgazdálkodás átalakulása (Öntözési Hivatalok)

5 Megyei Földművelésügyi Igazgatóságok feladatai Földművelésügyi Osztály közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai: földrendezés, földkiadó bizottságokról szóló törvény alapján a részarány-földkiadással kapcsolatos feladatok hegyközségek törvényességi felügyelete családi gazdaságok nyilvántartásba vétele, nyilvántartás vezetése, valamint az integrátorok nyilvántartásának vezetése vis maior eseményekkel kapcsolatos egyes szakhatósági feladatok első fokon a tagállami állampolgárok termőföld-tulajdonszerzési képességének bizonyításához előírt feladatok (környezettanulmány) tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenőrzése

6 Megyei Földművelésügyi Igazgatóságok feladatai Földművelésügyi Osztály egyéb feladatai: NÉBIH ellátása elsődleges információkkal és statisztikai adatokkal Igazolja a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszaigénylés feltételeinek fennállását közreműködik az agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) működtetésében a VM által meghatározott időpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról az NÉBIH részére elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások működtetésével összefüggő feladatok ellátása koordinálja az ÉLBÁIG-nál lévő falugazdászok tevékenységét a Kormány nemzeti hatáskörben nyújtott, jogszabályban meghatározott támogatások tekintetében a birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás első fokú feladatai

7 A mezőgazdasági őstermelő fogalma Mezőgazdasági őstermelő az e tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki betöltötte a 16. életévét, a saját gazdaságában a évi CXVII. törvény (Szja tv.) 6. számú mellékletében felsorolt termékek előállítását végzi, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, támogatás igénybevétele esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfélnyilvántartási rendszerben nyilvántartott mezőgazdasági termelő (regisztrációs számmal rendelkező) magánszemély, a családi gazdálkodó és annak a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagja az Szja tv. 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében. Őstermelő termelő?

8 Az őstermelői igazolvány kiállítása Az őstermelői igazolvány kiadása a kerületi ÉLBÁI hivatalok hatáskörébe tartozik A mezőgazdasági őstermelő adatainak nyilvántartására az adatnyilvántartó lap szolgál, amely az igazolvány kiadására irányuló kérelemnek is minősül. A kerületi hivatal az igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal együtt adja ki, és évente az adott adóévre vonatkozóan új értékesítési betétlapot ad ki. A mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiállításáért és évenkénti érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg. Új igazolvány kiállítása esetén Ft-ot kell fizetni (egy betétlap igénylése esetén), az igazolvány cseréje, pótlása Ft, az évenkénti érvényesítés Ft (minden további betétlap kiadásáért Ft díjat kell fizetni) A kerületi hivatal az értékesítési betétlapra felvezeti az igazolvány számát, az adott év jelölésével és sorszámmal látja el, továbbá a kiadott értékesítési betétlapról nyilvántartást vezet. A mezőgazdasági őstermelőnek vissza kell adnia az igazolványt a kerületi hivatalnak, ha a tevékenységét beszünteti, vagy azt nem mezőgazdasági őstermelőként kívánja folytatni. Az igazolvány elvesztését, megsemmisülését az igazolványt kiadó kerületi hivatalhoz haladéktalanul be kell jelenteni. A talált igazolványt a kerületi hivatalhoz kell eljuttatni. Az elveszett, megsemmisült, illetőleg megrongálódott igazolvány helyett a kerületi hivatal újat ad ki.

9 A mezőgazdasági őstermelői igazolvány 2012.dec.31-ig Jogszabályi környezet bemutatása A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet van hatályban dec 31-ig. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalról szóló 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény)

10 A mezőgazdasági őstermelői igazolvány 2013.január 1-től január 1-től hatályba lép a 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról A január 1-je előtt kiállított igazolványok december 31-ig hatályosak. A január 1-jét követően a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt kiadott igazolványok december 31-ig hatályosak. Az ügyfél azonosító adataiban, és a az ügyfél, illetve közös igazolvány esetén az érintett családtagok saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig be kell jelenteni az igazolványt kiadó megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez vagy a kormányablakhoz az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon.

11 A mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiváltásával és meghosszabbításával kapcsolatos változások január 01-től Csökken az ügyintézési idő és az adminisztráció: egyszerre három adóévre váltható ki az őstermelői igazolvány és a három különböző adóévre szóló értékesítési betétlap. Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) alatt, ha a személyes adataikról, a gazdaságaikról, vagy a termelési adataikról jelentenek be változást. A termelőknek erre minden évben június 15-ig van lehetőségük.

12 Az őstermelői igazolvány az új agrárkamarai törvény tükrében Az agrárkamarai évi CXXVI. számú törvény rendelkezései szerint a Magyar Agrár-Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (továbbiakban: agrárkamara) létrejöttének napján törvény erejénél fogva az agrárkamara tagjává válnak az agrárgazdasági tevékenységet folytató személyek, vállalkozások. A törvény augusztus 1-i hatályba lépésével már kötelezettségként írja elő a hatálya alá tartozó személyeknek és vállalkozásoknak, hogy november 30-ig jelentkezzenek be az agrárkamarai tagnyilvántartásba, és 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizessenek. Regisztráció végső határideje: november 30.

13 Őstermelői igazolvány minta dokumentumai 2/a. Az őstermelői igazolvány - címlap

14 Őstermelői igazolvány minta dokumentumai 2/b. Az őstermelői igazolvány - hátoldal

15 Őstermelői igazolvány minta dokumentumai 3. Értékesítési betétlap

16 Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és adatnyilvántartó lap Iktatószám: / FONTOS! Az igénylést nyomtatott betűvel vagy írógéppel töltse ki és személyesen írja alá! Új őstermelői igazolvány igénylés Módosítás Őstermelői igazolvány érvényesítése Írjon ide X-et, ha először kéri Írjon ide X-et ha adataiban változás történt Írja ide hány darab értékesítési betétlapot kér Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és adatnyilvántartó lap Igazolvány típusa: Írjon ide X-et ha az igazolvány egyedi Írjon ide X-et ha az igazolvány közös Azonosító adatok telefonszáma: A magánszemély 0 6 adóazonosító jele: regisztrációs száma: adószáma: - - családi gazd. sz: / neve: születési ideje: év hónap nap lakcíme: irányítószám város/község út/utca/tér házszám levelezési címe: irányítószám város/község út/utca/tér házszám Választott adózási mód Az igazolvány kiváltásakor, később pedig az érvényesítéskor írja ide a választott adózási mód sorszámát! re re re Tájékoztatás! Tudnia kell, ha tételes költségelszámolást (1) választ, akkor többféle kedvezmény is jár Önnek. A törvény szerint bevételeiből 10 százalék költséghányad levonásával (2) is megállapíthatja a jövedelmét, ez azonban nem előnyös, mert ekkor az őstermelői kedvezményeknek csak egy része jár. Ha az átalányadózást (3) választaná, és a bevétele meghaladná az évi 600 ezer forintot mindenképpen kellene adót fizetnie, viszont nem kell a költségeivel számolnia. Ne feledje, hogy adóbevallást mindenképpen kell leadnia, kivéve, ha van igazolványa és a bevételei az év során nem haladják meg a 600 ezer forintot! Kérjen további tájékoztatást! Ha átalányadózást választ, írja alá a következő nyilatkozatot! Kijelentem, hogy a mezőgazdasági őstermelési tevékenységemből származó bevételem a nyolcmillió forintot várhatóan nem haladja meg. Tudomásom van arról, hogy törvényi előírás szerint, ha bevételem a nyolcmillió forintot meghaladja, akkor tételes költségelszámolását vagy 10 százalék költséghányadot kell alkalmaznom. Aláírás évre évre évre A családtag adatait tartalmazói táblázatot csak közös igazolvány kiváltása esetén kell kitölteni Családtag neve Adóazonosító jele Adószáma Regisztrációs szám Születési idő (év.hó.nap.) Rokonsági fokozat Aláírás Az igazolvány kiállítójának megjegyzései számon az őstermelői igazolványt kiadtam. Dátum A kiállító aláírása, bélyegzője A mezőgazdasági őstermelőt nyilvántartásba vettem. Tevékenységének kezdete: érvényes: Az igazolvány további érvényesítése, pótlása, változások, kiadott értékesítési betétlapok sorszáma, stb.

17 Nyilatkozat a saját gazdaságról és a. évi termelésről Név: adóazonosító jel: Ha ezen a lapon kevés a hely, kérjen vagy készítsen másolatot. A másolatot sorszámozza és írja be ide A használt föld hány lapot mellékelt! Használati jog jelölése Helye, cím, helyrajzi szám Területe, hektár Aranykorona értéke Művelési ága Gyümölcs faj Nyilatkozat formanyomtatvány a saját gazdaságról Az üres kockába mindig (a) a saját tulajdon, (b) a bérelt, vagy (c) egyéb jelölést írja. Az állattartásra alkalmas épület Állat férőhely Használati jog jelölése Helye Alapterülete Férőhelye Állatfaj Főbb termesztett kúltúrák/fajok Megnevezés Terület (ha) Nyitó készlet (tonna) Várható termés (tonna) Tervezett értékesítés és mennyisége Termék Mennyiség Egység Főbb fajok az állattartásban Faj Induló (mennyiség) Várható növekedés (mennyiség) Tervezett termékértékesítés Termék Mennyiség Egység Főtevékenység TEÁOR száma: További TEÁOR szám(ok): Tevékenység: Állattenyésztés Növénytermesztés Virágtermesztés Bortermelő 1. Kijelentem, hogy saját gazdasággal rendelkezem és rendelkezési jogosultságom van a termelési eszközök, a termelés szervezése és a termelés eredményének felhasználása felett. 2. Erdei melléktermék gyűjtésére szóbeli/írásbeli engedélyem van.* 3. Más őstermelővel közös termelési eszközök működtetésében folyamatosan részt veszek.* *A nyilatkozatnak nem megfelelő szövegrész áthúzandó! Tudomásul veszem, hogy kompenzációs felárra csak adószámmal rendelkezőőstermelő jogosult. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok adataim kezeléséhez. Kelt:..... év hó. nap

18 Családi gazdálkodás A versenyképes családi gazdaságok kialakításának és fejlesztésének szükségessége indokolta azt a törvénycsomagot, amelynek elemei a Nemzeti Földalapról szóló évi CXVI. törvény és a Termőföldről szóló évi LV. törvény módosításáról szóló évi CXVII. törvény Jogi környezet bemutatása A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet A számvitelről szóló évi C. törvény A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény

19 A családi gazdaság és a családi gazdálkodó fogalma A termőföldről szóló évi LV. törvény szerint családi gazdaságnak minősül a legfeljebb 300 hektár nagyságú termőföld (ideértve a mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet is) tulajdonával, haszonbérletével, használatával rendelkező gazdálkodó család valamennyi termőföldje, az ahhoz tartozó leltárban megjelölt ingatlan és ingó vagyontárgyak hasznosításával, legalább egy családtag teljes foglalkoztatásán és a többi családtag közreműködésén alapuló gazdálkodási forma.

20 A gazdálkodó család tagjának minősül: a családi gazdálkodó, annak házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, testvére, unokája, valamint a gazdálkodó család tagjaként bejelentkezett nagykorú gyermeke, szülője, nagyszülője; gyermeken az örökbe fogadott, a mostoha és a nevelt gyermeket is érteni kell életkortól függetlenül. Nem minősül a gazdálkodó család tagjának: a családi gazdálkodó házastársának vagy élettársának a szülője, a nagykorú gyermekének a házastársa A családi gazdálkodó és említett családtagja a családi gazdaság nyilvántartási számát az adózásával összefüggő valamennyi iratán, valamint a törvény alapján adókedvezményt, adómentességet biztosító nyilatkozatán köteles feltüntetni. A családi gazdálkodó a közös őstermelői tevékenységet folytatókra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával köteles eljárni az adókötelezettsége megállapításakor. A kiegészítő tevékenységből származó jövedelem után annak kell adóznia, aki azt folytatja önálló tevékenység vagy egyéni vállalkozás keretében.

21 A családi gazdaságok létrehozása, nyilvántartásba vétele és működtetése A családi gazdaságok nyilvántartásba vétele: A megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai közös kérelmet nyújtanak be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon.

22 A családi gazdaságok nyilvántartásba vételekor a családi gazdálkodó: Nyilatkozik arról, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kíván folytatni. Bemutatja a szakirányú, legalább középfokú képzettségét igazoló okiratot. Legalább 3 éven át folytatott mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló őstermelői, egyéni vállalkozói igazolvány és az adóbevallás másolatát csatolja, vagy legalább 3 éve a családi gazdálkodó által csatolt nyilvántartási szám alatt mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában és adóbevallása másolatát csatolja. Lakóhelye legalább három éve a családi gazdaság központjaként megjelölt településen van. Szerződést egymás között a gazdálkodó család tagjai megkötötték. Rendelkezik őstermelői igazolvánnyal. Nyilatkozik arról, hogy a szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal.

23 A Földművelésügyi Igazgatóság feladata a családi gazdaság nyilvántartásba vételekor A Földművelésügyi Igazgatóság a nyilvántartásba vételről hozott határozatot közli a családi gazdasághoz tartozó ingatlanok fekvése szerint illetékes körzeti földhivatallal is. A földhivatal a családi gazdálkodó földhasználati lapjára a családi gazdasághoz tartozó termőföldterületeket érintően azok családi gazdasághoz tartozásának tényét jegyzi be. Mi van, ha a székhely szerinti körzeti földhivatalon kívül is használ földet? SAPS területalapú? A családi gazdaság nyilvántartásba vételét a családi gazdálkodó, a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének benyújtásával kérheti a területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságától. A nyilvántartásba vételre irányuló eljárás kezdeményezése illetékköteles, az eljárási illeték mértéke 3000 Ft.

24 A családi gazdaságok nyilvántartásból történő törlése A Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha nem állnak fenn a nyilvántartásba vétel feltételei, már nem felel meg azoknak a feltételeknek, amilyen feltételek fennállása miatt családi gazdaságnak minősült, a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják, az állami támogatás igénybevételéhez a támogatás nyújtása szempontjából lényeges körülmény tekintetében valótlan adatot szolgáltat, nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszerűen mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez. A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdálkodó kérelmére vagy hivatalból törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot szerződés megszűnésekor. A törlésről szóló határozatát közli a földhivatallal is. A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről, törléséről, valamint a tagok személyében bekövetkezett változásokról szóló jogerős határozatot közli a NAV-al.

25 Családi gazdálkodók nyilvántartási programja A rendszert jelenleg családi gazdaságok nyilvántartására használják megyei szinten. A 19 megyében egységes formában kerülnek felvitelre az adatok, központi, országos adatbázis azonban nincs. A nyilvántartás FoxPro programban került megírásra. Az alábbi számszaki és szöveges adatokat tartalmazza a program:

26 Gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos ügyintézés Jogszabályi környezet bemutatása A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 216/1997. (XII. 1.) Korm. Rendelet A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. Rendeletet A szőlő- és gyümölcsös ültetvényekben felhasznált gázolajhoz nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 46/2008. (IV. 17.) FVM rendelet

27 A jövedéki adó visszaigénylésének igazolása A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendeletet hatálya arra a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre terjed ki, amelynek (akinek) használatában (tulajdonosként vagy más jogcímen) Kérelemre indult eljárás, ezért a földhasználati lapért díjat kértek. a) szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület van, és ott mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, b) erdő művelési ágú földterület van, és ott erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, c) vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó van, és halgazdálkodási tevékenységet folytat. [Az a)-c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: mezőgazdasági termelő.] A családi gazdaság esetében a jövedékiadó-visszatérítés igénylésére a termőföldről szóló évi LV. törvény 3. -ának i) pontja szerinti családi gazdálkodó jogosult.

28 A jövedéki adó visszaigénylésének igazolása A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot a mezőgazdasági termelő a megművelt föld helyrajzi száma alapján a mezőgazdasági munka elvégzését a kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal falugazdászával, a megmunkált földterület nagyságát a földhasználati lap alapján a földművelésügyi hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság) az 1. számú melléklet szerint igazoltatja. A jelenlegi szabályozás szerint a jogosultságot igazoló földhasználati lapokat a termelő a saját költségére kéri ki a területileg illetékes földhivataltól, amely alapján az illetékes megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága jár el.

29 Változások január 1-től a gázolaj utáni jövedéki adó visszaigénylésének igazolásában Az igényjogosultságot 2013 január 1-től a Nemzeti Adó és Vámhivatal a mezőgazdasági munka elvégzését illetően a földművelésügyi hatóság által rendelkezésre bocsátott szakhatósági hozzájárulás alapján ellenőrzi. A mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről nyilvántartást kell vezetni a földművelésügyi hatóságnak. Azt, hogy az érintett földterület mezőgazdasági szempontból meg nem munkált földterületnek minősül helyszíni szemlejegyzőkönyv és fényképfelvételek alapján kell megállapítani, melyet a falugazdászok végeznek.

30 Az agrárkárenyhítési eljárás Jogszabályi háttér: a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban Mkk. Törvény) a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CXL. törvény (továbbiakban: KET)

31 A kérelem benyújtására vonatkozó szabályok: Kárbejelentést az a mezőgazdasági termelő (továbbiakban: termelő) tehet, akinek a használatában lévő termőföldjén mezőgazdasági káresemény bekövetkezett. A kárbejelentésnek nem feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a megelőző évben (2011) is tagja legyen a kárenyhítési rendszernek. A kárenyhítési rendszerbe a Mkk. tv. 6. (1)-(2) bekezdései szerinti termelő az egységes kérelmének a MVH-hoz történő benyújtásával jelentkezhet be. A kárenyhítési év - a kárenyhítési rendelet 2. (1) bekezdése alapján - a tárgyévet megelőző év (2011) november 1-től tárgyév (2012) október 31-ig terjedő időszak. A kárenyhítési rendelet 4. (1) bekezdése alapján az Mkk. törvény pontjában felsorolt mezőgazdasági káreseményeket kell/lehet bejelenteni, azaz: 21. mezőgazdasági káresemény: az elemi káresemény (jégesőkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár, téli fagykár, felhőszakadáskár), valamint az árvízkár; Az aszálykár esetében a kárenyhítő juttatás összegének kifizetésének van egy speciális feltétele. Az Mkk. törvény 12. (6) bekezdése szerint aszálykár után abban az esetben fizethető ki kárenyhítő juttatás, ha az aszályhelyzetről a miniszter legkésőbb a tárgyév (2012) október 31-ig közleményt ad ki.

32 A mezőgazdasági káresemény által okozott kár bejelentése A mezőgazdasági káresemény (továbbiakban: káresemény) bejelentéséről a kárenyhítési rendelet 4. (1) bekezdése rendelkezik. 4. (1) A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldön a tárgyévben bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt, valamint az okozott kár becsült mértékét az 1. melléklet szerinti adattartalmú, a mezőgazdasági igazgatási szerv által a honlapján közzétett bejelentőlapon köteles bejelenteni a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához (a továbbiakban: agrárkár-megállapító szerv) a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül. A károsodást kiváltó aszály, belvíz, mezőgazdasági árvíz vagy fagy, mint az Mkk. tv pontja szerinti mezőgazdasági káresemények bekövetkezésének - a bekövetkezés tényleges időpontjától függetlenül - azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik. A károsodást kiváltó felhőszakadás, jégeső vagy vihar, mint az Mkk. tv pontja szerinti mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének azt az időpontot kell tekinteni, amikor a növénykultúra vonatkozásában a káresemény első alkalommal észlelhető."

33 Hol kell a káreseményt bejelenteni? A kárenyhítési rendelet 4. (1) bekezdése szerint mezőgazdasági káreseményt a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell bejelenteni. Fontos! Amennyiben a kárt szenvedett területek több megyében helyezkednek el a kárbejelentést a kárenyhítési rendelet 4. (1) bekezdése alapján minden, a kárt szenvedett terület szerint illetékes megyei kormányhivatal FM Igazgatóságnál be kell jelenteni. A kárenyhítési rendelet 4. (1) bekezdése szerint a termelő a bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt, valamint az okozott kár becsült mértékét a kárenyhítési rendelet 1. számú melléklete szerinti adattartalmú, a NÉBIH honlapján közzétett bejelentőlap kitöltésével - írásban, papíralapon - köteles bejelenteni október 31-ig. A kárbejelentés elektronikus úton történő benyújtására nincs mód.

34 5. A mezőgazdasági káresemény által okozott kár helyszíni ellenőrzése és a kárenyhítő juttatás iránti kérelmek benyújtása A mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének ténye és a hozamcsökkenés mértéke az agrárkár-megállapító szerv, vagy az agrárkár-megállapító szerv által megkeresett megyei kormányhivatal kerületi állat-egészségügyi és élelmiszerellenőrző hivatalának falugazdásza közreműködésével lefolytatott helyszíni szemle során kerül megállapításra. A helyszíni szemle jegyzőkönyv adatai alapján a földművelésügyi igazgatóság hatósági bizonyítványt állít ki a kár bekövetkezésének tényéről és a káresemény mértékéről. A kárenyhítő juttatás iránti kérelmet az nyújthat be, aki a káresemény bekövetkezését határidőn belül bejelentette. Betakarítás után nincs lehetőség a bejelentésre! A kárenyhítő juttatás iránti kérelmek november 30-ig nyújthatók be a falugazdászoknál, ill. a földművelésügyi igazgatóságon.

35 Megyei Földművelésügyi Igazgatóságok feladatai Vadászati és Halászati Osztály közhatalmi aktusokkal kapcsolatos Feladatai elsőfokú vadászati hatósági hatáskörben vadászterületekre kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyása vadászterületek és a vadászatra jogosultak nyilvántartásba vétele dönt a vadászterület határának megállapításáról dönt a vadászterület kisebb mértékétől való eltérésről engedélyt ad ki a vadasparkban történő eseti vadászathoz vezeti a vadászterületek és földtulajdonosi közösségek képviselőinek nyilvántartását megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket hatósági vadászatot rendel el az idényt meghatározott területeken meghosszabbítja ill. megrövidíti idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat elő tilalmi időben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggésben statisztikai adatokat gyűjt, ill. szolgáltat meghatározza a vadászati kíméleti területet vadgazdálkodási ütemtervet, ill. annak módosítását jóváhagyja a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól, ill. a hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi

36 Megyei Földművelésügyi Igazgatóságok feladatai Vadászati és Halászati Osztály közhatalmi aktusokkal kapcsolatos Feladatai elsőfokú halászati hatósági hatáskörben halászatra jogosultakat nyilvántartásba veszi, számukra hatósági igazolást ad ki nyilvántartást vezet a halászati vízterületekről a vízterületeket halászati vízterületté nyilvánítja haszonbérleti szerződésekről nyilvántartást vezet kiadja és nyilvántartja az állami halász-, és horgászjegyeket, és meghosszabbítja az állami horgászjegy érvényességét visszavonja ill., visszatartja az állami halász- és horgászjegyeket megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkező jogosultat ellenőrzi a haltelepítést jóváhagyja v. módosíthatja a halgazdálkodási tervet bekéri a halászatra jogosultak éves jelentéseit és továbbítja az Országos Halászati Adattárnak vizsgáztatja és felesketi a halőröket, igazolvánnyal látja el őket

37 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról

Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelők adó- és járulékfizetési, valamint bevallási kötelezettségéről, alapfogalmakról 1. A mezőgazdasági őstermelők adózása Fogalmak Mezőgazdasági őstermelőnek minősül az

Részletesebben

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről Az 1 2. alcím tekintetében a mezőgazdasági termelést

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2012 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az az e

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály mai napon hatályos állapota 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és

Részletesebben

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1994. évi LV. törvény. a termőföldről. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1994. évi LV. törvény a termőföldről Az Országgyűlés abból a célból, hogy az átalakuló tulajdoni, használati viszonyok alapján a mezőgazdaságban a magántulajdonon alapuló

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYAR KÖZLÖNY 66. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 13., szerda Tartalomjegyzék 118/2015. (V. 13.) Korm. rendelet Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.

Részletesebben

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009

Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának alapvető szabályai 2009 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadó törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő az a nem

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató

Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram. Útmutató Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Útmutató 2014. április 30. 1 1 Közzétéve a 8/2014. számú MFB közleményben. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. AZ ÚTMUTATÓ KIBOCSÁTÁSÁNAK

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 111/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez

Részletesebben

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala

2014. FÖLDÜGYI FÓRUM. Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala 2014. FÖLDÜGYI FÓRUM Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala FÖLDÜGYI FÓRUM 2014. SZEGED CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA FÖLDÜGYI FÓRUM 2014 2 A SZERKESZTETŐ: Gósz Zoltán A Csongrád Megyei

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. július 28., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 30/2014. (VII. 28.) EMMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről 4796 2/2014. (VII. 28.) FM

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1358 számú bevalláshoz Jogszabályi háttér A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér Általános tudnivalók

Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz Jogszabályi háttér  Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1343. számú bevalláshoz az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, az általános forgalmi adóról, a szakképzési hozzájárulásról, a társasági adókötelezettségről

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 16/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben