Jelentkezési lap 3. forduló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentkezési lap 3. forduló"

Átírás

1 Jelentkezési lap 3. forduló. Név Lakcím: Iskola: Osztály: cím: Telefonszám:

2 1. feladat Totó Rónaszegi Miklós életéről Eg y é rte lm űe n je lö ld a h e ly e s válas zo kat! Se g íts é g ké p pe n m e g adtuk a to tó h o z fe lh as zn ált iro d alm at. 1. Mikor született Rónaszegi Miklós a )1930. b) c) Hol született? a) Miskolc b) Pécs c) Budapest 3. Milyen szakon szerzett tanári oklevelet? a) magyar-német b) magyar-angol c) olasz-angol 4. Melyik kiadónál dolgozott 1950-től? a) Móra Ferenc Könyvkiadó b) Szépirodalmi Könyvkiadó c) Magvető Kiadó 5. Melyik könyvsorozat szerkesztője volt évekig? a) A világirodalom remekei b) Delfin könyvek c) Vidám Könyvek 6. Egyik könyvéből 1984-ben ifjúsági film készült. Mi a film címe? a) Kismaszat és a Gézengúzok b) A gézengúzok az Alpok alján c) A gézengúzok a Balatonnál 2

3 7. Milyen nemzetiségűek a film szerint a baba szülei? a) német b) svéd c) francia 8. Döme, a taxis, a film egyik főszereplője. Melyik ismert színész játszotta a szerepet? a) Bodrogi Gyula b) Harsányi Gábor c) Zenthe Ferenc 9. Ki illusztrálta az író A Gé ze n g ú zo k című könyvét? a) Reich Károly b) Füzesi Zsuzsa c) Sajdik Ferenc 10. Melyik irodalmi műfaj nem jellemző Rónaszegi munkásságára? a) ifjúsági regények b) sci-fi c) versek 11. A magyar középkor idején játszódik történelmi regénysorozata. Az 1. rész 1973-ban jelent meg. Mi a címe? a) Kartal kalandos esküvője b) A rettenetes Kartal c) Kartal visszatér 12. Egy híres angol drámaíró életéről szól: Szín h áz az e g é s z világ című regénye. Ki ő? a) Shakespeare b) Csehov d) Moliere 3

4 13. Amerika felfedezőjéről, Kolumbuszról is írt egy regényt, amit 1959-ben adtak ki. Melyik ez a mű? a) Rájuk fújt az Isten b) A királynő kalóza c) Hínáros tenger Regényei között több indiános történet is van. A felsoroltak közül melyik nem az? a) Keserű komédia b) Sánta Bölény c) Az indián hercegnő Irodalomjegyzék: Azok_%28film%29 Új Magyar Irodalmi Lexikon.-Budapest: Akadémiai Kiadó, kötet: P-ZS p. Kortárs magyar írók kislexikona: Budapest: Magvető, p. 4

5 2. feladat Szókereső Ke re s d m e g a fe ls o ro lt szavakat é s kife je zé s e ke t a b e tű h alm azb an! A s zav akat jo b b ró l balra, b alró l jo bb ra, fe n trő l le fe le é s le ntrő l fe lfe le találo d m e g! Bazilika bolt Budapest Földalatti Gézengúzok Hajtóné hátizsák Józsikám kemping Kórház Mátyás templom Nemzeti Múzeum Pancsáné Portás bácsi Szimat Turista anyuka Vár Berci boltvezető Döme a taxis Gellérthegy Hajdú bácsi Halászbástya Hősök tere Karcsi Kismaszat Lánchíd Mentők Operaház Piac Sercli Tercsi Turista apuka Városliget 5

6 2. Feladat Szókereső D Ö M E H A H T A X I S F N E M Z E T I F M Ú Z E U M L R Z H A J D U B B Á C S I S G R F R T R F F Á K J Á K A R C S I Z R F U H U P G D G É I U T N F J H H U T I U Á I O S T I T D O Ő J R B D T H D A F G T R K K Y S O V Z T E Z S W A Z Ő Ő T E Z E V T L O B F Ó H H Á M Ő T Q D R F T B P H I O V M K D T P A L F I K F Z S A Ö Ü Ő É E Z A W E L U F L Á N C H I D Z T T U H F Z S Z I M A T Z F T S K H Z P O R G M Á L P I U U H H T Z F S G G G H A J T Ó N É U E N K K K Ö T N E M H J E A Á U P I K D P O R T Á S S B Á C S I F U O D T J Z M T I H U F Ö T U R I S T A I A N Y U K A H Ő P C A I P T L O B M S Ü K P J M U Ő U U F Z P L P B V D L Z K L E D T Ő N Ő H A H Ó N G N I P M E K D Z Á H A R E P O R K W N I H Á T I Z S Á K G N G Z R Z U M O R H É I M 6

7 3. feladat Ki kicsoda? Páro s ítsd a s ze re p lő ke t a je lle m zé sü kke l! 1. Pancsáné.. 2. Tercsi.. 3. Karcsi.. 4. Döme, a taxis.. 5. Hajdú úr.. 6. Sercli.. 7. Berci.. 8. Kismaszat.. 9. Turista apuka Turista anyuka.. a) Kedves mosolyú fiatal turista, aki térképpel és útikönyvvel sétál. Különös ismertetőjele egy narancsvörös hátizsák. b) Szabadidejében babakocsit csen, és pótmamaszerepet vállal. c) A gézengúzok vezetője, szőke, nyurga fiú, gyakran van otthon egyedül. d) Cipóképű pénztárosnő, aki folyton zsörtölődik, és egész nap beszél e) Egon, akinek szeme vidoran csillog, a szája szélesen nevet. Evés után a pofikája csupa morzsa, érthetetlen szavakat mond és egy nagy fekete kutyussal barátkozik. f) Tömzsi, szeplős fiú. Gyakori szava: Marhaság! g) Lakli fiú, aki egy nagy fekete kutyával ijesztgeti a nála kisebbeket. h) Magányos agglegény, aki nem veti meg az italt. i) Budapesten kószáló turista, aki segítőit kutyás jelvénnyel jutalmazza. j) A gézengúzok fő segítője, nagydarab, de csupa szív ember, aki a regény végén apai örömök elé néz. 7

8 4. feladat Hol mi történt? Páro s íts d a he lys zín t az e s e m é n n ye l! 1. Magyar Nemzeti Múzeum 2. Hősök tere 3. Lánchíd 4. Gellérthegy, Szabadság szobor 5. Halászbástya 6. Mátyás templom 8

9 7. Élelmiszerbolt 8. Piac 9. Földalatti 10. Hajdú lakás 11. Operaház 12. Szépművészeti Múzeum 9

10 a. Egy fiatal külföldi házaspár összeveszik ezen a helyen. Nem sokkal később ugyanitt baleset történik. Egy taxi elgázol egy asszonyt. b. Egy ittas agglegény él itt a kutyájával. A gézengúzok tévedésből ide hozzák Kismaszatot. c. A gézengúzok találkozóhelye. Berci és Karcsi kutyás jelvényt kap itt jutalomból egy hátizsákos külföldi fiatalembertől. d. Turista anyuka itt töpörtyűt és káposztát uzsonnázik. e. A várnak ennél a templománál mindkét szülő megfordul, de nem azonos időpontban. f. Turista anyuka itt megcsodálja a magyar koronát és a történelmi emlékeket. g. Tercsi itt Budapestről mesél Kismaszatnak h. A gézengúzok Szimattal és Kismaszattal együtt utaznak. Tercsi és a baba egy állomással később száll le. i. Rakparti sétája közben a külföldi fiatalasszony gyönyörködik a budai panorámában. j. Turista apuka itt festményeket nézeget, de nem sokáig. k. Ezen a helyen a gézengúzok és Sercli összeveszik Hajdú úr kutyáján. A verekedést Döme, a taxis állítja le.. l. Turista apuka Budapest legrégebbi hídjával ismerkedik ezen a helyen

11 5. feladat Miért tetszett a könyv? Írd le n é hán y (m axim u m 5-6) m o n d atb an, m ié rt te ts ze tt vag y n e m te ts ze tt a kö n yv. Ezt a fe lad ato t n e m po nto zzu k, c s ak kíván c s iak vag y u nk a v é le m é n ye dre! Kö s zö njü k, h a v álaszo ls z! 11

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

A megvalósulás első lépései

A megvalósulás első lépései 1394 2011 2011. február l Xviii. évfolyam 2. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L a tartalomból JóTéKoNysági bál Tizenötödik alkalommal rendezett jótékonysági bált

Részletesebben

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA

AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET. Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA AKA RAT DI ÁK SPORT EGYE SÜ LET Gyógysport Klub 2014/2015. ÉVI PROG RAM JA Sze re tet tel kö szön töm mind azo kat akik az AKA RAT DSE prog ram fü ze tét ol vas sák! Az AKA RAT DSE prog ram ját az 1973-as

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness

Tanévnyitóhoz. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek. ünnepi programja K itüntetettjeink T ávlati lehetõ sé gek a tu rizmu sb an - W ellness ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 9. szám 2005. szeptember 60 Ft Tanévnyitóhoz Jelentem a kedves Szülõknek, hogy Óvo- hogy a családok is kivétel nélkül ezt érezdánk és Általános Iskolánk felkészülten zék. Ifjúkoromban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Új Magyar Szemle (1920-1921)

Új Magyar Szemle (1920-1921) Új Magyar Szemle (1920-1921) (1920 1921) Politikai, irodalmi és közgazdasági folyóirat. Felelős szerkesztője és kiadója Blaskovich Sándor volt. 1921 márciusától kiadta Schramm Ede, felelős szerkesztője

Részletesebben

A ballagó nyolcadik évfolyamtól búcsúzik szerkesztőségünk az alábbi versrészlettel: Ady Endre: Hajh, gyerekek!... (részlet)

A ballagó nyolcadik évfolyamtól búcsúzik szerkesztőségünk az alábbi versrészlettel: Ady Endre: Hajh, gyerekek!... (részlet) Krétafirka A ballagó nyolcadik évfolyamtól búcsúzik szerkesztőségünk az alábbi versrészlettel: Ady Endre: Hajh, gyerekek!... (részlet) Nagyon szép kis társaság volt. Egyik léhább, mint a másik. Átgondolok

Részletesebben

S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L

S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM BUDAPEST S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L Magyar hangja: ÓNODI ESZTER CD-melléklet KOSSUTH KIADÓ, 2009 3 KEDVES BUDAPESTI ÚTITÁRSAM! A Marslakó egy szép nap szerencsésen

Részletesebben

2002. április A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 4. szám

2002. április A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 4. szám 2002. április A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja II.évf. 4. szám A címlapot illusztrálta: Járomi Dorottya, 10 éves Április - Tavasz hava, Szent György hava Kalendárium Az útszél: csupa

Részletesebben

1. A közösségi összetartozás tudata és jellemző megnyilvánulási formái

1. A közösségi összetartozás tudata és jellemző megnyilvánulási formái 1. A közösségi összetartozás tudata és jellemző megnyilvánulási formái Első Roma Világkongresszus A cigányok önmagukat romnak, vagyis embernek, illetve néha kálonak, feketének nevezik. A magyarországi

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-2

Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-2 M O N I T O R 2004 az érettségizők ismereteinek felmérése MONITOR 2004 Magyar nyelv és irodalom Teszt Mj-2 A változat Ez a teszt magyar tannyelvű szakközépiskolákban és szakiskolákban érettségiző diákok

Részletesebben

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-)

943.9 C 84. Csukovits Enikő (1961-) BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2007/2008. tanév Megyei/fővárosi forduló I. kategória Írásbeli feladatlap versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma:... Elért pontszám: v /100 Üdvözlünk

Részletesebben

Anderson, Laurie Halse (1961-): Hadd mondjam el... / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006.

Anderson, Laurie Halse (1961-): Hadd mondjam el... / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006. Anderson, Laurie Halse (1961-): Hadd mondjam el... / Laurie Halse Anderson ; [ford. Csatári Ferenc]. - Budapest : Animus, 2006. A tizennégy éves Melinda átlagos amerikai középiskolás, aki egy nyári bulin

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Helyismereti vetélkedő Budapestről 5 6. osztályosoknak I. forduló Feladatlap 2012/2013

Helyismereti vetélkedő Budapestről 5 6. osztályosoknak I. forduló Feladatlap 2012/2013 Kedves Versenyzők! Közeledik az átszállás a helyi járatra! A KvízKaland virtuális városnéző busza befutott az első megállóba. Bejártuk Budapestet, ismerkedtünk az épületekkel, szobrokkal, hegyekkel, hidakkal,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei

A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei A szerző Európa Napra Könyvkiadónál jutni megjelent könyvei Részlet a könyvbôl Van benne apa, anya, nagymama, nagyapa, s persze főként egy kisgyerek. Vannak benne helyszínek, ovi, iskola, udvar, határ,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

Mi a különbség egy színlap és egy plakát között?...

Mi a különbség egy színlap és egy plakát között?... Mi a különbség egy színlap és egy plakát között? A túloldalon látható színlap egy különleges alkalomra szánt előadásról tudósít. Milyen információk olvashatók le róla? Ki a szerző?... Mi a mű címe?...

Részletesebben

Ügyeskedj! Kalendárium. Természetrajz. Legyél Te is indián! Gyerekszemmel. Mese. - Október - Õszhó. - Gondolkozz! Oldd meg!

Ügyeskedj! Kalendárium. Természetrajz. Legyél Te is indián! Gyerekszemmel. Mese. - Október - Õszhó. - Gondolkozz! Oldd meg! 2005. október A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja V. évf. 10. szám - Viszlát, madarak! - Kalendárium - Október - Õszhó Természetrajz - Csimpánz, õzlábgomba Mese - Szent Ferenc története

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN

A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN M A R T O S G Á B O R A TŐZSDE~ Ü G Y N Ö K KÉPEIEGY ISMERETLEN MAGYAR MŰGYŰJTŐ ÉS KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE NÉZŐPONTOK 9 FEJEZETEK EGY MŰGYŰJTŐ KISMESTER KOLLEKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL 13 A MESTITZ-GYŰJTEMÉNY

Részletesebben

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály

Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat 1-2. osztály Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat at 2009. 1-2. osztály Neved: Felkészítd neve: Iskolád: Osztályod: Általános tudnivalók Ebben az évben a Hatodik Erzsébet királyné Megyei Olvasópályázat témájául

Részletesebben

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán!

268 Ft, határon túl: 1 uro. I. évfolyam, 2. szám 2009. október. Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! 268 Ft, határon túl: 1 uro GOGOL 200 I. évfolyam, 2. szám 2009. október A Magyar Teátrumi Társaság havilapja www.magyarteatrum.hu Friss hírek a magyarteatrum ONLINE oldalán! Ukrán vagy orosz író? Két ország

Részletesebben

ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban, (Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey) idônként hét köz na pi, ba ná lis té ma ne le gyen banális

ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban, (Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey) idônként hét köz na pi, ba ná lis té ma ne le gyen banális Esterházy Marcell [ ] hogy a Ki mond ha tat lan ma rad jon meg köz-, kö zem be ra lak ban, (Tan do ri Dezsô: Se y mo ur, Bud dy, Zoo ey) Es ter há zy Mar cell kiál lí tott mun kái nak egyik leg - fon to

Részletesebben