J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 17-én - csütörtökön - du. 13,00 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme Jelen vannak a képviselő-testületi ülés megkezdésekor: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Juhász Endre alpolgármester, Dr. Éles András, Nagyné Juhász Krisztina, Papp Gáborné, Buczkó József, Ötvös Attila, Kovács Zsolt, Tóth Imre képviselők A Hivatal részéről jelen vannak: Dr. Kiss Imre jegyző, Maginé dr. Csirke Erzsébet aljegyző, Kiss György, a Közgazdasági Iroda irodavezetője, Kissné Barta Piroska, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezető, Csegöldiné Tóth Erzsébet Erika adóügyi csoportvezető, Fülöpné Baráz Judit szociális csoportvezető, Szabó József építéshatósági csoportvezető, Nagy Imre üzemeltetési és beruházási csoportvezető, Dr. Szombati Ágnes önkormányzati és szervezési ügyintéző, Magi Dániel jegyzőkönyvvezető, Szakál Attila informatikus. A napirendi pontokhoz meghívottként jelen voltak még: A 4.) napirendi pont tárgyalásánál: A 10.) napirendi pont tárgyalásánál: Berkes Anikó, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény igazgatója Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója, Gere Miklós, a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szilágyi Erzsébet, a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. ügyvezetője A 14.) napirendi pont tárgyalásánál: Baráthné Megellai Erzsébet, 4085 Hajdúnánás-Tedej Fő u. 15/c szám alatti lakos, pályázó A ) és 27.) napirendi pontok tárgyalásánál: Dr. Horváth Tibor Gergely, a Hajdúnánási Holding Zrt. vezérigazgatója,

2 781 A képviselő-testületi ülésen részt vett még a Helyi Televízió három munkatársa. Szólláth Tibor polgármester úr köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket, valamint a TV-n keresztül a város lakosságát. Megállapította, hogy a képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő testület a meghívóban közölt napirendek közé vegyen fel és tárgyaljon meg egy új napirendet: Előterjesztés a 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására A fenti napirendi pontot a meghívóban szereplő napirendek után, a zárt ülés előtt javasolta megtárgyalni. Tájékoztatta a testületet, hogy érkezett egy képviselői indítvány a települési adóról szóló 39/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozóan. Kérte a testület tagjainak a szavazatát Papp Gáborné képviselő asszony indítványának tárgyalásra és a határozathozatalra való alkalmasságáról, valamint a napirendre tűzéséről, melyről - vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel kell határozniuk. A napirendi pontot a zárt ülés előtt javasolta megtárgyalni az arról történő szavazás eredményétől függően. Megadta a szót Papp Gáborné képviselő asszony indítványt tevőnek, hogy maximum 2 perc időtartamban mondja el szóbeli kiegészítését. Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy egy esztendővel ezelőtt 8 igen és 3 nem szavazattal került megalkotásra a települési adóról szóló rendelet. Ezzel akkor sem értett egyet, és most sem. Számos szervhez fordultak annak érdekében, hogy ez az adó eltörlésre kerüljön. Egy magánszemély kezdeményezésére Balmazújváros Város Önkormányzatának települési adóról szóló rendeletét a Kúria december 31-ei hatállyal megsemmisítette. Arra kéri a képviselő-testületet, hogy bírálja felül a döntését. Bebizonyosodott, hogy a rendeleteknek sem felel meg a települési adó. Nem szeretne most beszélni ennek az erkölcsi és emberi vonzatáról. Bízik benne, hogy a képviselőtestület bölcs döntést fog hozni, ha ez nem sikerül, akkor ő is végig fogja járni azt az utat, amit az említett személy. Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint a Kúria képviselő asszony bejelentését elutasította. Hajdúnánás Városi Önkormányzat felé semmilyen törvényességi kifogás nem érkezett, úgy gondolja, hogy szabályosan járnak el. Az említett eset után a Kormányhivatal azt kérte, hogy várják meg, amíg kialakul egy jogegységi álláspont ezzel kapcsolatban. A maga részéről nem támogatja képviselő asszony indítványát.

3 782 Ezek után szavazást rendelt el a képviselői indítvány tárgyalásra és a határozathozatalra való alkalmasságáról, valamint a napirendre tűzéséről. (A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület Papp Gáborné képviselő asszony indítványának tárgyalásra és a határozathozatalra való alkalmasságát, valamint a napirendre tűzését 1 igen (Papp Gáborné) és 4 nem (Szólláth Tibor, Dr. Éles András, Buczkó József, Tóth Imre) szavazattal, 3 tartózkodás (Nagyné Juhász Krisztina, Ötvös Attila, Kovács Zsolt) mellett, 1 képviselő (Dr. Juhász Endre) nem vett részt a szavazásban nem fogadta el. Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására készült előterjesztés napirendi pontok közé való felvételéről és megtárgyalásáról. (A szavazásban 9 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására készült előterjesztés napirendi pontok közé való felvételét és megtárgyalását 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Papp Gáborné) mellett - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta. (Szabóné Marth Éva képviselő asszony megjelent az ülésen, így a képviselő-testület 10 fővel folytatta tovább a munkáját.) Szólláth Tibor polgármester úr megkérdezte, hogy a képviselő-testület elfogadja-e a napirendi pontokat megtárgyalásra. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület az ismertetés szerinti napirendi pontok megtárgyalását - az elhangzott javaslatokkal együtt - 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta. Javasolt napirendi pontok: 1.) Polgármesteri jelentés 2.) Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 3.) Előterjesztés a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

4 783 4.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására 5.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 6.) Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 7.) Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 8.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról 9.) Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének tervezési irányelveiről 10.) Tájékoztató a Hajdúnánási Holding Zrt. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) és tagvállalatai évre vonatkozó üzleti tervének bemutatásáról 11.) Javaslat a képviselő-testület évi munkatervének összeállításához 12.) Beszámoló az Észak-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt című KEOP /2F/ azonosító számú projekt megvalósulás eredményének bemutatásáról 13.) Előterjesztés Hajdúnánás város évi 2. számú településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása - környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása, illetve véleményezési szakaszának lezárása tárgyában 14.) Előterjesztés a Városi Rendelőintézet magasabb vezetői álláshelyének betöltésére érkezett pályázat(ok) elbírálására

5 ) Előterjesztés a VIII. számú háziorvosi körzet betöltésére beérkezett pályázat elbírálására 16.) Előterjesztés Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 17.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos feladatellátásról 18.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 14. szám alatti ingatlan bérleti díj megállapításáról 19.) Előterjesztés a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkárság Projekt-végrehajtási Főosztályának (1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. I. em.) kérelméhez 20.) Előterjesztés a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) kérelméhez 21.) Előterjesztés a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) kérelméhez 22.) Előterjesztés buszváró üzemeltetésére 23.) Előterjesztés a Hajdúnánás, 5401/92 és 5401/71 hrsz-ú ingatlanok megvásárlására 24.) Előterjesztés a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 7. szám alatti üzlethelyiség további hasznosítására 25.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyására és a vételár megállapítására 26.)Előterjesztés a 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat módosítására

6 )Előterjesztés a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22. szám) reorganizációs tervéhez tartozó kérelmekre 28.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására 29.)Előterjesztés határozott időtartamra, nem szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződésének meghosszabbítása 30.) Különfélék Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a napokban elhunyt Dr. Szabó Miklós, a Fehérbot Alapítvány elnöke. Arra kérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek meg Dr. Szabó Miklósról. A teremben lévők egy perces néma felállással emlékeztek meg Dr. Szabó Miklósról. Ezek után Szólláth Tibor polgármester úr a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére kért javaslatot. Buczkó József képviselő úr Kovács Zsolt képviselő urat javasolta jegyzőkönyvhitelesítőnek. (A teremben lévő Kovács Zsolt képviselő úr jelezte, hogy a felkérést elfogadja.) (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület Kovács Zsolt képviselő urat, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt 8 igen szavazattal, 2 képviselő (Dr. Éles András, Kovács Zsolt) nem vett részt a szavazásban - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta. ELSŐ NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Polgármesteri jelentés Szólláth Tibor polgármester úr kiegészítésként a városi kitüntető díjakról és elismerő címről szóló rendelet 10. (1) bekezdése és 11. (4) bekezdése alapján tájékoztatta a testületet, hogy Polgármesteri Elismerő Oklevelet adott át a következő személyek részére: Éles Béláné, Kovács Imréné, Máró Anna, Danuta Koenig, Dr. Varga Miklós, Dr. Forisek Péter, Tóth Imre, Hajdúnánási Televízió. A következő személyek pedig Polgármesteri Közösségi Díjban részesültek: Gál Miklós, Tar Attila. Megkérdezte, hogy a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel megjegyzés.

7 786 Buczkó József képviselő úr megkérdezte, hogy fognak-e folytatódni a munkálatok a régi temetőrészben, a kettes számú parcellában. Amennyiben igen, akkor milyen munkálatok várhatóak még. Dr. Éles András képviselő úr megkérte polgármester urat, hogy bocsássa rendelkezésére tételesen a Hajdúnánási Jótékonysági Városbál elszámolását, amiből kiderül, hogy hány fizető-, illetve tiszteletjegyes vendég volt. Egy olyan elszámolást, ami alapján még a gyanúja sem merül fel annak, hogy a bál egy önkormányzat által szponzorált propagandaművelet, hanem valóban a város bálja volt. Megkérdezte továbbá, hogy a Polgármesteri jelentésben említett kamerák megfigyelő kamerák, vagy rögzítést is végeznek. Ha az utóbbi, akkor szeretné látni azt az engedélyt, amely feljogosítja az 55 kamera használatára az önkormányzatot. Megkérdezte továbbá, hogy a képviselő-testület nem érzi-e becsapva magát a város napján átadott kitüntetések odaítélése és az elhangzott laudáció tekintetében. Ötvös Attila képviselő úr elmondta, hogy egy korábbi testületi ülésen a vadásztársaságok területhasználatával kapcsolatban voltak viták. Kérte, hogy polgármester úr nyilatkozzon ezzel kapcsolatban. Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony elmondta, hogy a Polgármesteri jelentés szerint polgármester úr november 18-án a Kormányhivatal évet érintő közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyalásán vett részt. Megkérdezte, hogy lehet-e valamit tudni a jövő évi közfoglalkoztatásról. Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy a temetőben körülbelül 200 méternyi sírkertelem került felmérésre, és sok olyan emlék van, amelyet érdemes lenne megőrizni. A januári testületi ülésen kaphat erről egy pontos beszámolót a képviselőtestület. Érdemes lenne egy tervet kidolgozni az ott lévő síremlékek megőrzésére. Dr. Éles András képviselő úr kérdéseire reagálva elmondta, hogy a bál elszámolást minősítheti, de képviselő úr nem támogatta a bál célkitűzéseit idén és az elmúlt években sem. A kamerákból 30 darabot még képviselő úr szereltetett fel polgármesterként, azonban ezek nem működtek és nem hajtottak hasznot. Ezt a helyzetet orvosolták, most 14 millió forint értékben szereztek be a Belügyminisztériumtól nyert pályázati forrásból kamerákat. A polgárőrségről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a polgárőrség és a közterületfelügyelet közreműködésével működtessék a kamerákat. Nincs akadálya annak, hogy erről bővebb információt kapjon. Elmondta továbbá, hogy biztos abban, hogy az ünnepi testületi ülés méltósága megvolt, de nem zárja ki, hogy tudnak hibákat elkövetni. Mástól még nem kapott negatív visszajelzést. A vadásztársaságokkal kapcsolatban elmondta, hogy véleménye szerint a legtisztességesebb és leglogikusabb az lenne, ha egy vadásztársaság lenne a városban, de kevés esély van arra, hogy ez így legyen. Az elmúlt években, évtizedekben a vadásztársaságok jelentős része vadkárt nem fizetett, azt a gazdáknak kell viselniük, a földtulajdonosoknak pedig nem fizetik ki a bérleti díjat. Ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni. Nagyné Juhász Krisztina képviselő asszony kérdésére reagálva elmondta, hogy valóban volt ilyen tárgyalás ban is lesz közfoglalkoztatás. Valószínűleg lehetőség lesz önkormányzati

8 787 épületek felújítására, karbantartására közfoglalkoztatás keretében. Az látszik, hogy a költségvetés tekintetében a Belügyminisztérium évről-évre szigorúbb kontrollt gyakorol. Bízik abban, hogy az önkormányzat is tudja majd fokozni az ellenőrzést, közfoglalkoztatási programok átláthatóságát. A vállalkozók szerint logikus lenne csökkenteni a közfoglalkoztatottak létszámát, mert sok esetben nincs jelentkező az általuk meghirdetett álláshelyekre, miközben közel ezer fő közfoglalkoztatásban dolgozik. Ezt az ellentmondást valamilyen formában fel kell oldaniuk. Buczkó József képviselő úr elmondta, hogy a temetőben a kettes számú parcella rendbetétele során olyan nagy értékű kovácsoltvas kerítések kerültek napvilágra, amelyeknek a jövőbeni sorsa kérdőjeles. Elvégeztek egy felmérést, mely szerint még összesen 233 méter kovácsoltvas kerítés van. Ez körülbelül ugyanennyivel kevesebb, mint amennyi az elmúlt évtizedekben volt. Egyrészt a halottaikat exhumáló családok szállították el kerítéseket teljesen jogszerűen, a fennmaradó résszel azonban nem tudják mi történt. Gondoskodni kellene a kerítés megőrzéséről. Azt javasolja, hogy a januári testületi ülésre készüljön egy olyan előterjesztés, amely a kerítés sorsát rendezi. Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy szerencsésebb lenne, ha a polgármesteri elismerések és díjak átadása nem a város napján történne. Mások visszajelzése szerint eltörpül a díjazottaknak a fontossága. Sokan nem tudták eldönteni, hogy ki és miért kapta a díjat. Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy a műsorvezető nem tudta, hogy mikor adnak át díjat és mikor adnak át kitüntetést. Nem voltak rangsorolva a kitüntetések. A rendelőintézet átadásakor olyanokat köszöntöttek, akiknek semmi közük hozzá, és olyanokat, akik nem voltak ott. Akik ott voltak, azokról meg elfelejtkeztek. A protokollt meg kell tanulni. Ha falusi szintre csökkentjük egy városi rendezvény színvonalát, az bosszantó. A kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy polgármester úr egyből személyeskedéssel kezdte ezt a testületi ülést. Ha 55 kamera működik a városban, akkor miért csúfították el az autóbusz állomást egy nem éppen dicsérő felirattal. Ha annyira jól működnek ezek a kamerák, akkor elvárja, hogy elkapják azt, aki ezt tette. A városbál célját nemesnek tartja, de úgy gondolja, hogy nem jelent volna meg száz ember sem, ha nem kezdték volna az utolsó pillanatban tiszteletjegyekkel, különböző kedvezményekkel az embereket odaszervezni. Hazug kimutatásokkal próbálják megvezetni a képviselőket. Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy ha ennyire negatív hangnemben hangzanak el a kritikák, akkor nem biztos, hogy elérik a céljukat, még ha jogosak is. Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy nem vitatja azt, hogy követtek el protokolláris hibákat a városnapi ünnepségen, például a koszorúzásnál. A rendelőintézet átadásán a fogadás és a köszöntések véleménye szerint teljesen rendben voltak. Ami hibát észlelt, az a Város Asztala körüli tömeg kezelése volt. A többi vonatkozásban méltó és szép ünnepség volt.

9 788 Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy mindenkinek köszöni, aki jobbító szándékkal kritikát fogalmazott meg. A városnapi rendezvényeknek megvolt a méltósága. Olyan összefüggésben került szóba a rendelőintézet átadása, mintha valami visszásság történt volna, holott a rendelőintézet felújításának örömhírnek kellene lennie. Köszöni mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Mivel a Polgármesteri jelentéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a Polgármesteri jelentés I., majd II. fejezetéről. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés I. fejezetét 9 igen és 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal, - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta. A képviselő-testület a Polgármesteri jelentés II. fejezetét 9 igen és 1 nem (Dr. Éles András) szavazattal, - külön határozat hozatala nélkül - elfogadta. MÁSODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az SZMSZ mellékleteinek átfogó felülvizsgálata történt meg, melyet a jogszabályváltozások, önkormányzati rendeletek elfogadása, hatályon kívül helyezése, hatáskör változások és pontosítások indokolnak. A jelenlegi módosítás az SZMSZ-nek a működésre vonatkozó rendelkezéseit nem érinti. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta meg:

10 789 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X. 30.) Önkormányzati Rendelet és 5. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Hajdúnánás, december 17. Szólláth Tibor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő HARMADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig nem fogja megalkotni, így az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet előírásai alapján, a polgármester jogosult lesz a

11 790 helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáig, az átmeneti időszakban, az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények útján a gazdálkodás folyamatosságát az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet előirányzatain belül, arányosan biztosítsa. (2) Az átmeneti gazdálkodás során új feladat finanszírozására nem kerülhet sor. (3) Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodási tevékenység a évi költségvetés részét képezi, beépül az éves költségvetésbe. 2. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) Ez a rendelet hatályát veszti az önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján. Hajdúnánás, december 17. Szólláth Tibor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző

12 791 Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő NEGYEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy változások történtek az önkormányzat bevételeiben, előirányzatok átcsoportosítása is szükségessé vált, így módosításra kerül az önkormányzat évi költségvetési rendelete. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosítására készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Dr. Éles András) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. (1)-(5) bekezdése helyébe a következő (1)- (5) bekezdés lép:

13 792 (1) A képviselő-testület az önkormányzat, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és az intézmények együttes évi költségvetésének a) kiadását eft b) bevételét eft főösszeggel állapítja meg, eft felhalmozási hitelfelvétel mellett az 1. melléklet szerint. (2) A költségvetési bevételek és kiadások összesen, a költségvetési hiány: a) Költségvetési bevételek összesen: eft, ebből aa) működési: eft ab) felhalmozási: eft b) Költségvetési kiadások összesen: eft, ebből ba) működési: eft bb) felhalmozási: eft c) Költségvetési hiány: eft, ebből ca) működési többlet: eft cb) felhalmozási hiány: eft (3) A költségvetési hiány külső és belső finanszírozása: a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele: aa) az előző évi költségvetési maradvány működési célra (a működési bevételek tartalmazzák): eft ab) az előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célra: eft b) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek: ba) Finanszírozási célú pü. műveletek bevétele összesen: baa) felhalmozási hitelek bevételei: eft, ebből eft bb) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása összesen: eft, ebből bba) felhalmozási hitelek kiadásai: 0 eft bbb) működési hitelek kiadásai: eft c) Finanszírozási bevételek összesen: eft d) Finanszírozási kiadások összesen: eft e) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: eft (4) A kiadások főösszegén belül a) a személyi juttatások előirányzatát eft b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát eft c) a dologi kiadások előirányzatát eft d) az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát eft e) az egyéb működési célú kiadások előirányzatát eft f) a beruházási kiadások előirányzatát eft g) a felújítási kiadások előirányzatát eft h) az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát eft

14 793 i) a finanszírozási kiadások előirányzatát eft összeggel állapítja meg. (5) Az egyéb működési célú kiadások előirányzatán belül a tartalékok fő összegét eft összeggel állapítja meg. ebből: a) általános tartalék eft b) céltartalékok, ezen belül ba) közfoglalkoztatási (nem támogatott kiadásokra) 0 eft bb) közfoglalkoztatási (pályázati önerő) 0 eft bc) intézményi jubileumi jutalmakra 0 eft bd) intézményi póttámogatásokra eft be) dolgozói lakásalap eft bf) felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) eft 2. Az Ör és 5. melléklete helyébe e rendelet 1-3. és 4. melléklete lép. 3. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Hajdúnánás, december 17. Szólláth Tibor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő ÖTÖDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló rendeletből ebbe a rendeletbe kerülnek át a hulladékszállítással kapcsolatosan korábban megfogalmazott olyan magatartások, amelyeket a testület közösségellenesnek minősített. Így az önkormányzat továbbra is eljárhat a helyi rendeletben foglaltak be nem tartása esetén. A 13/A. c) pontban elírás

15 794 szerepel, melyet a következőre szükséges javítani: A Közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé, és használhatóvá. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően, az elhangzott pontosítás figyelembevételével. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. (1) b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI. 11.) Önkormányzati Rendelet a következő 13/A. -al egészül ki: 13/A. Az az ingatlanhasználó, aki a) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, és ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül írásban nem jelenti be a Közszolgáltatónak, b) hulladék elszállítása céljából a gyűjtőedény úgy helyezi ki, hogy az akadályozza a jármű- és gyalogosforgalmat, vagy annak elhelyezése baleset- vagy károkozás veszélyt idéz elő, c) a Közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé, és használhatóvá, d) a gyűjtőedény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik, vagy e) a szünetelés feltételeiben bekövetkezett változást írásban nem jelenti be a Közszolgáltatónak, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg.

16 795 Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Hajdúnánás, december Szólláth Tibor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő HATODIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy január 1-től Kormányrendelet kötelezi a hulladékszállítást végző szolgáltatókat, hogy a lakosság részére legalább kétféle űrmértékű kukát ajánljanak fel. Az egyedül élők 60 literes edényt igényelhetnek. Az ehhez szükséges igazolás részletszabályait tartalmazza az előterjesztett rendelet-tervezet. A 80 literes edényzetre való jogosultságról egyedi elbírálással a szolgáltató dönt. A maga részéről elmondta, hogy régi igénye a lakosságnak, hogy különböző mennyiségű hulladékot kibocsátó háztartások különböző űrmértékű kukákat vehessenek igénybe, és különböző díjat fizethessenek. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy célszerű lenne polgármester úrnak tájékoztatni a lakosságot, hogy érdemes-e egyáltalán megvásárolni ezt a hulladékgyűjtő edényt, mert az előterjesztés szerint meglehetősen magas az ára. Lehet, hogy nem jár jobban az aki ezt megveszi, mintha rendszeresen kifizetné a jelenlegi díjat. Szabóné Marth Éva képviselő asszony elmondta, hogy szerinte is tájékoztatni kellene a lakosságot arról, hogy mivel fog mindez járni, mennyiben érintett ebben az

17 796 önkormányzat, mennyiben kormányzati döntés, mennyiben tartozik ez a cégre, az önkormányzat milyen segítséget nyújt a lakosságnak a kérelmek kitöltését illetően. Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy kapott egy levelet, melynek írója kérte, hogy a testületi ülésen olvassa fel azt. A levélben azt kérdezi jegyző úrtól, hogy miért kell november és május között is kifizetni a szállítást mind a három kukára. A maga részéről megkérdezte, hogy hogyan van biztosítva a szelektív hulladékgyűjtés az üdülőterületen. Azonos-e fizikailag a hulladék begyűjtése az üdülő területén a várossal, amennyiben nem, akkor a díjfizetés miért azonos. Tudomása szerint 65 millió forinttal tartozik a város a hulladékszállító cégnek. Ha ennyivel tartozik, akkor lehet-e érdeket érvényesíteni. Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy igen. A kukákkal kapcsolatban elmondta, hogy rendeletalkotási kötelezettségük van. Az ármegállapító jogkör nem az önkormányzatnál, és nem is a cégnél van, hanem a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal fog arról nyilatkozni. A kérdésre a válasza az, hogy ha valaki így gondolkodik, akkor ne vegyen kukát addig, amíg nem lehet azt látni, hogy ha például valaki 60 literes kukát tesz ki, akkor az alacsonyabb díjjal jár. Az év elejéig ezt tisztázni kell. Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy amikor megváltoztatták azt a szerződést, amely szerint Hajdúnánásról minden szemetet elszállított a szolgáltató, ennek ellentételezése az volt, hogy a város évek óta több tízmillió forinttal tartozik a hulladékszállító cégnek. Polgármester úr ennél a cégnél felügyelőbizottsági elnök, ebből kifolyólag az lenne dolga, hogy biztosítsa, hogy a cég működése hibátlan legyen, és ne a városoknak adjon egyfajta vállalati hitelt a cég. Azt gondolja, hogy érdeket érvényesíteni nem lehet úgy, hogy közben 65 millió forinttal tartozik a város a cégnek. Az első hibát elkövették akkor, amikor megváltoztatták a korábbi szerződést. A lakosságnak pedig tudnia kell, hogy ez nem forintba, hanem közel forintba fog kerülni az új kuka, és egyelőre úgy tűnik, hogy semmi értelme nem lesz, mert amíg a miniszter nem alkotja meg a rendeletet, addig ugyanúgy a 120 literes edény utáni díjat kell fizetni. Probléma az is, hogy 360 forintért vetetnek meg a lakossággal egy igencsak gyenge műanyag zsákot azért, hogy elvigyék a falevelet. Az önkormányzat megengedte, hogy változzon a szerződés, a cég pedig megengedte, hogy az önkormányzat tartozzon, és év végén a gazdasági eredményét úgy mutassa fel, mintha jól gazdálkodna. Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy soha ne mondjunk olyat, amivel megpróbáljuk félrevezetni a város lakosságát. Egy képviselőnek a legfontosabb feladata, hogy korrekten tájékoztassa a város lakosságát. Úgy beszélnek erről a témáról, mintha Hajdúnánás egyedi eset lenne, de ez nem így van. Ez egy törvényi előírás. A szolgáltatónak közvetlenül a hulladék kibocsátójával kell szerződnie. A jogalkotó azt szeretné, ha az emberek éreznék azt, hogy a hulladék kibocsátásával terhelik a környezetet és felelősségteljesen gondolkodnának a hulladék-kibocsátással kapcsolatban. Arra kellene törekedni, hogy minél kisebb mennyiségű hulladék keletkezzen, és az újra feldolgozásra kerüljön. A város éves szinten millió

18 797 forintos nagyságrendben kedvezményt biztosít az egyedül élő idős embereknek. A szelektív hulladék elszállítása nem jelent az önkormányzatnak közvetlen költséget, a cégnek vannak vele költségei. Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy polgármester úr a lényegről terel. Arról beszéljen, hogy miért tartozunk 65 millió forinttal a cégnek, ne a környezetvédelemről, és arról, hogy a jogszabályok egyes részei miatt a szerződést módosítani kellett. Dr. Juhász Endre alpolgármester úr elmondta, hogy tudomása szerint a szolgáltató egységes szerződéseket köt minden településsel. Hajdúnánás is ugyanazokat a feltételeket kapja, mint más települések. Nem lehet az a cél, hogy a falevelet hulladéknak tekintsük és azt innen 20 km-re szállítsuk el, mert az sokkal nagyobb környezetterhelést jelentene, mint a helyben történő komposztálása. A rendelet módosítása jogszabályi kötelezettség, de el kell ismerni, hogy vannak ennek kidolgozatlan részei, például az ürítési díj kérdése, vagy az, hogy jegyző által kibocsátott hatósági igazolás milyen időtartamra fog szólni. Türelmet kér a város lakosságától. Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az előterjesztés arról szól, hogy eleget teszünk a kötelezettségünknek és a rendeletben nem csak 120, hanem 60 és 80 literes kuka ürítési lehetőségét is biztosítjuk. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 10 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A települési hulladékgazdálkodásról szóló 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelet a továbbiakban: (Rendelet) 12. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

19 798 (1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a város teljes közigazgatási területén bevezetett, házhoz menő elkülönített gyűjtés keretében rendelkezésre bocsátott sárga fedéllel ellátott 120 literes hulladékgyűjtő edényekbe gyűjti. 2. A Rendelet a következő 13/A. -a egészül ki: 13/A. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. (1a) bekezdésében meghatározott 80 és 60 literes űrmértékű gyűjtőedényre megállapított választási lehetőség az ingatlanhasználó által a szolgáltatótól megvásárolandó, külön e célra rendszeresített gyűjtőedénnyel biztosított. (2) A lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó 60 literes gyűjtőedény választásához szükséges igazolást a jegyző állítja ki, melyhez a kérelmet az ingatlanhasználó a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalba. (3) Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy az a lakás a magánszemély otthona, életét onnan szervezi, családi élete helyszínéül szolgál, az életviteléhez szükséges alapvető tevékenységeket úgymint étkezés, főzés, mosás, alvás legjellemzőbben ott folytatja, arra vonatkozóan az év minden hónapjában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és máshol nincs olyan lakása, amelyet ténylegesen, rendeltetésszerűen használ. (4) Az ingatlan egyedüli használatát a lakcímnyilvántartás adataival, az életvitelszerű ingatlanhasználatot legalább két tanú egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezőnek bizonyítania. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti a Rendelet 12. (6) és (8) bekezdése, 18. (3) bekezdése. Hajdúnánás, december 17. Szólláth Tibor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző

20 melléklet a 38/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelethez Ft illetékbélyeg KÉRELEM lakóingatlan egyedül és életvitelszerűen megvalósuló használatát tanúsító igazolás kiadásához Kérem Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a fenti tény tanúsítására igazolást adjon ki. Alulírott(kérelmező)....szül.név: ,(születési hely, idő.... anyja neve:...) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Hajdúnánás, szám alatti lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használom. Alulírottak tanúsítjuk, hogy a kérelmező nyilatkozata a valóságnak megfelel. Tanúk: 1.Név (olvashatóan):.. 2. Név (olvashatóan):.. Cím:..... Cím: Személyazonosító okmány és száma: Személyazonosító okmány és száma: Aláírás:... Hajdúnánás, Aláírás: kérelmező aláírása A hatóság tölti ki! Záradék: Ezen irat záradékolására a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. -a felhatalmazása alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 83. (3) bekezdése szerint került sor, és mint közokirat, teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy a kérelmező által tett nyilatkozat tartalma a valóságnak megfelel. Hajdúnánás, 201. Dr. Kiss Imre jegyző

21 800 Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő HETEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy a testület októberi ülésén határozta meg a gyermekjóléti alapellátások január 1-től működő rendszerét. Az októberi döntésnek megfelelően, a helyi rendeletben az intézményi ellátásban bekövetkezett változásokat vezetjük át. A maga részéről elmondta, hogy ez egy újabb jel a város járásszékhely szerepének megerősödésére. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el az előterjesztés határozati javaslatát illetően. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról készült előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 képviselő (Buczkó József) nem vett részt a szavazásban elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta meg: HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 39/2015. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 94. -ban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

22 A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 20/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a) Gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében: Hajdúnánás város közigazgatási területe, Folyás, Tiszagyulaháza, Újtikos községek közigazgatási területére, és b) Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a Hajdúnánási Járás közigazgatási területére terjed ki. 2. A Rendelet 4. (8) bekezdésében és 5. (2) bekezdésében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde szövegrész helyébe a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde szövegrész lép. 3. A Rendelet a következő 5/A. -al egészül ki: 5/A. Család- és gyermekjóléti központ (1) A család- és gyermekjóléti központ a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde intézményen belül szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. (2) A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatását a Hajdúnánási Járáshoz tartozó települések önkormányzataival kötött megállapodás alapján kialakított ellátási helyeken a nyújtja. 4. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Hajdúnánás, december 17. Szólláth Tibor polgármester Dr. Kiss Imre jegyző Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő NYOLCADIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról

23 802 A beszámoló határozati javaslatát tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok a beszámoló határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény jelenleg nem szabályozza az évközi beszámolók készítését, azonban fontosnak tartjuk a képviselő-testület tájékoztatását a költségvetés év közbeni teljesítéséről. Megkérdezte, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, megjegyzés. Papp Gáborné képviselő asszony megkérdezte, hogy a 8. oldalon a kiadások felsorolásánál az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat teljesítésének százalékos mértékét megismerhetik-e. Szólláth Tibor polgármester úr kérte, hogy képviselő asszony írásban tegye fel a kérdését, és a kollégái meg fogják válaszolni. Dr. Éles András képviselő úr megkérdezte, hogy mennyibe került a Hajdúk Világtalálkozójának megrendezése, és mennyi támogatást kaptak erre. Megkérdezte továbbá, hogy mikor fizeti vissza a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. a 30 millió forintot, amelyet a 79/2015. (III. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján kapott. Szólláth Tibor polgármester úr elmondta, hogy az első kérdésre a következő Polgármesteri jelentésben igyekszik majd válaszolni. A másik kérdéssel kapcsolatban elmondta, hogy ha képviselő úr a képviselői munkáját elvégezné, akkor tájékozott lenne a Kft. helyzetét illetően. Dr. Éles András képviselő úr elmondta, hogy ha polgármester úr nem személyeskedne, akkor nem kellene azt mondania, hogy írásban ad majd választ a kérdésre, mert akkor itt lenne. Ha nem lenne olyan pökhendi a város vezetése, akkor nem mutatná a háromnegyed évi mérleg a következőket. A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnak forintos szállítói tartozása van, ebből forint határidőn túli. Az önkormányzat szállítói tartozása forint, melyből forint határidőn túli. Azt látja, hogy komoly problémák vannak. Szerényebbnek kellene lenni, és akkor hihetőbb lenne a sikerpropaganda, ami a TV-ben és az újságban folyik. Ezeket a számokat kell a város lakosságának megismerni. Papp Gáborné képviselő asszony elmondta, hogy remélte, hogy kap választ a kérdésére. Az ellátottak pénzbeli juttatására az előirányzat forint, melynek teljesítése forint. A múlt évben is szomorúan állapította meg, hogy a rendelkezésre álló segélykeret nem került kifizetésre. Megállapítható, hogy ismételten ez történik.

24 803 Mivel a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, észrevétel, megjegyzés nem volt, Szólláth Tibor polgármester úr szavazást rendelt el a beszámoló határozati javaslatát illetően. (A szavazásban 10 fő képviselő vett részt.) A képviselő- testület az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról készült beszámoló határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Dr. Éles András) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 393/2015. (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei év I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. A képviselő-testület felhívja a gazdálkodás felelős vezetőit az év hátralévő részében a bevételek maradéktalan beszedésére, valamint a kiadási előirányzatok rendeltetésszerű és takarékos felhasználására. Felkéri a polgármestert a határozatokból adódó szükséges intézkedés megtételére. Felelős: Szólláth Tibor polgármester Határidő: december 31. Kovács Zsolt jegyzőkönyv-hitelesítő KILENCEDIK NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA: Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének tervezési irányelveiről Az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi és Ügyrendi; Egészségügyi és Szociális; Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport; valamint Városfejlesztési Bizottságok az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolták. (A bizottsági javaslatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Szólláth Tibor polgármester úr összegzésében elmondta, hogy az államháztartásról szóló törvény alapján jelenleg nincs jogszabályi előírás a költségvetési koncepció készítésére, azonban úgy gondolom, hogy jogszabályi előírás nélkül is célszerű megtárgyalnunk a jövő évi költségvetés tervezésének irányelveit. Az előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Hajdúnánási Járási Agrárgazdasági Bizottság és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hajdúnánási Területi Iroda részére is megküldésre került, azonban véleményt nem fogalmaztak meg.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 6/2015. (II. 23.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésérıl Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. január 14-én Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 12-én - hétfın - de. 7,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-i ülésére 1. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2014. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 11-én - pénteken - du. 16,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 20-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testületi ülésének

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 18-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz.

15/2012. számú. 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.) 21-22/2012. (IX. 13.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5963-2/2012. 15/2012. számú 2012. szeptember 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 111-122/2012. (IX.12. sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. március 26-án a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

12. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-12/2014. iktatószám 12. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 22-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 30-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Dudás Béla képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Ludmanné Papp Ilona képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 24-én du : 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc bejelentette, mivel a hét végére elutazott, ma reggel kapta kézhez az anyagot, így nem tudott felkészülni.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsányi Ferenc bejelentette, mivel a hét végére elutazott, ma reggel kapta kézhez az anyagot, így nem tudott felkészülni. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. november 8-án du. 15 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-7/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. április 26-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez.

JEGYZŐKÖNYV. 5.) Pályázat hosszabb távú közmunka programra Előadó: Csáfordi Dénes polgármester, Nagyházi Barnabás Városüzemeltetési Iroda vez. JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. február 11-én du. 13 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013.

JEGYZŐKÖNYV. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623. Iktatószám: 685-14/2013. Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-14/2013. JEGYZŐKÖNYV a Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. november

Részletesebben

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 555 PH-18850/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én (csütörtök) 14.20 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. szeptember 29-én de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben